Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC"

Transkript

1 Nummer december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST ELLER GENERA- LIST? Hvad skal jeg vælge? Hvilken uddannelsesretning skal jeg tage? Efter min opfattelse er spørgsmålet stillet forkert. Som specialist skal du være opmærksom på, at det er et relativt smalt felt du får kompetencer inden for, og udviklingen inden for andre fagområder har tydeligt vist, at det kan være for en kort periode, du er den bedste specialist. Generalistens dilemma er, at det ikke er nok at være generalist. Der skal være et fagligt kendskab at bygge på, selvom ledelse og koordinering også kan være en disciplin i sig selv. For generalisten er det i stor udstrækning også de personlige egenskaber, i kombination med fagligheden, der afgør om du får succes som generalist. Så det rigtige spørgsmål må være: hvordan opnår jeg det bedste fundament til gennem hele livet at øge mine personlige kompetencer? Svaret på det tror jeg, du allerede kender. Du skal vælge det du brænder for, det er det, der holder længest. Endvidere er det i den moderne verden vigtigt at gøre sig klart, at livslang kompetenceforbedring er nøgleordet. Uanset hvad du vælger, er du særdeles godt rustet med en uddannelse fra SIMAC! God læselyst Jesper Bernhardt Jóan Pauli Jespersen Redaktør Som det nok ikke har forbigået de flestes opmærksomhed, har MÆRSK for nylig besluttet at trække sin støtte til den duale ordning tilbage. Udfaldet af denne udvikling er ikke helt klart endnu, men overordnet set er det vigtigt, at de studerende ikke mister modet, men holder dampen oppe i deres stræben efter drømmen; en karriere til søs. Der er mange karrieremuligheder inden for søfartserhvervet, og i dette nummer bringer vi en bred vifte af artikler, som forhåbentlig kan bidrage med inspiration til de studerende; alt fra en robot, som kan spille bordfodbold og til en russisk sportsjournalist, som blev skibsmægler. Vi hører også fra MSU, som er de studerendes organisation. SIMAC News vil ønske den nye formand Mads Hansen tillykke med valget. Har du kendskab til en person, som har noget spændende at fortælle og ønsker at arrangere et foredrag på skolen, så kan du gøre dette i samarbejde med MSU, som i denne forbindelse kan skaffe lokaler og har midler til at være vært for en sandwich og noget at drikke. Som redaktør har det været mit mål, at SIMAC News kan være med til at udvikle både det faglige og det sociale miljø. I dette nummer bringer vi også nogle artikler om, hvilke muligheder der er på SIMAC. En ordning, som vi gerne vil udbrede kendskabet til, er at studerende kan deltage på konferencer og arrangementer, hvor SIMAC betaler alle udgifter, mod at deltagerne skriver en artikel til bladet. Vi har også lavet en aftale med ledelsen om, at hver artikel til bladet fremover vil blive honoreret med et gavekort på 300 kroner. Da undertegnede bliver færdig med studierne kommende sommer, ønsker vi allerede nu at finde en eller flere afløsere, så disse har god tid til at sætte sig ind i arbejdet. Det er målet, at der skal være en stab på fem til ti personer, som er fast tilknyttet bladet og kan bidrage. I øjeblikket forsøger vi at eksperimentere med bl.a. layout, distribution og indhold, da bladet er ved at blive lagt sammen med det nedlagte Currents, og en kommende redaktør vil få mulighed for at medvirke og påvirke denne udvikling. Hvis noget af dette har din interesse, så er du velkommen til at kontakte mig personligt eller at skrive en mail til Jóan Pauli Jespersen Redaktionel info: Redaktør: Jóan Pauli Jespersen Studerende, semester SE1 Ansvarshavende: Jesper Bernhardt Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Næste udgivelse: Datoen for næste udgivelse er endnu ikke fastlagt Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på 2 Tidligere udgaver af SIMAC NEWS: Du kan læse denne og ældre udgaver af SIMAC NEWS på under fanen Aktuelt Tidsfrist: For næste nummers deadline, kontakt venligst:

3 Nyansat Dimmission 4. nov Udviklingsmedarbejder Heidi Kirk Nissen Ansat pr. 1. november 2011 i tidsbegrænset stilling til 31. marts 2012 Fratrædelser pr Søren Vinter Hansen Henrik Hastlev Jeppesen Fra venstre: Joachim Christoffersen, Adam Mørksted, Tim Jensen, Nick H. Carlsen, Morten Andersen, Robert L. Olsen, Jonas Kristensen, Brian Hansen, Kaspar Saltzstein Tillykke SIMAC s værdier: Faglighed Høj faglighed er vores kendetegn Vi kender og benytter hinandens faglighed, så vi hver især arbejder med det, vi er gode til Vi skaber og formidler ny viden Udvikling Vi læser markedet og agerer på nye tendenser Vi udvikler hele tiden kvaliteten af vores arbejde Vi bruger vidensdeling som udviklingsværktøj Ansvarlighed Vi trives med ansvar Vi arbejder samvittighedsfuldt med tanke for kvalitet, tid og penge Der er klar sammenhæng mellem det, vi siger, og det, vi gør Engagement Vi ser muligheder i stedet for begrænsninger Vi brænder for opgaven Vi går glade til og fra arbejde Gode kolleger Vi er åbne og lyttende overfor hinanden Vi deler alle opgaver - også de kedelige Vi giver og modtager anerkendelse for godt udført arbejde 3

4 En dag som befragter Som led i undervisningen i valgfaget shipping og befragtning blev det anbefalet, at man tilbragte en dag eller to på befragtningsafdeling hos et rederi. Som sagt så gjort. Gennem mit rederi Norden fik jeg mulighed for at besøge Norient Product Pools kontor i København. Her skal det ikke handle om de specifikke detaljer inden for området, dem skal de studerende selv få glæde af, hvis de vælger faget, men mere en beretning om, hvilke indtryk jeg fik ud af mit besøg. Poolen administrerer omkring 75 tanskibe, og har daglig kontakt med sine afdelinger i Annapolis (i USA), Cypern og Singapore, samt mange mæglere primært baseret i London. Der skal hver dag følges op på mange skibe og deres rejser, så det første indtryk man får er, at det er et meget hektisk og internationalt miljø. For dagen var jeg blevet sat sammen med en kun 20 årig nystartet lærling, som allerede deltog i det daglige arbejde. Han viste mig rundt i de forskellige rutiner og programmer som indgår i processen. Shipping handler i bund og grund om at få et behov for transport og en transportør til at mødes. Om kommunikation. Det arbejde sker som en blanding af personlig kontakt igennem lavpraktiske midler som telefon eller beskedtjenester og så mere avancerede systemer til at klarlægge behov for de tekniske detaljer, certifikater osv. for at være sikker på, at det pågældende skib lovligt og sikkert kan flytte den påtænkte last. Som helhed gav mit besøg et meget godt indblik i arbejdet på et kontor, og det var især en ting som slog mig; nemlig at de har mange af de samme problemer, vi også har på skibene. Det kan være, at man har travlt, eller at man ikke altid har den rigtige løsning på et problem lige ved hånden. Det vil jeg prøve at huske, næste gang jeg skal ud at sejle og kontoret ringer for at spørge om hjælp til planlægningen af den næste rejse. I det lange løb er det bedst for begge parter, at man har et godt samarbejde, og det er den vigtigste ting jeg synes, at jeg lærte af dette fag. Skrevet af Jóan Pauli Jespersen Onkel & Onkel Fagforeningernes små hjælpere Jeppe Hansen til venstre og Andreas Flotiin til højre. Som studerende på SIMAC, Styrmand, Maskinmester eller Dual Officer, har der fra Søfartens Ledere og Maskinmestrenes Forening været ønske om et samarbejde med repræsentanter på skolen, såkaldte onkler. Onkel repræsentantskabet varetages i øjeblikket af følgende: Onkel for Søfartens Ledere - Jeppe Steffen Hansen dk SE-3 Dual Officer Onkel for Maskinmestrenes Forening - Andreas Kasper Flotiin simac.dk SE-1 Dual Officer Skulle du som studerende have spørgsmål omkring din uddannelse, fremtidige karriere, kontraktmæssige uoverensstemmelse eller ønsker juridisk bistand, er I meget velkommen til at rette henvendelse enten per eller direkte kontakt til en af os på skolen. Kan vi ikke svare på spørgsmålene, kan vi hjælpe med at formidle kontakten, er spørgsmålet generelt, vil vi sørge for at informere dette ud til alle. Igennem de sidste par år har foreningerne været vært ved en række arrangementer på SIMAC. Disse har været arrangeret for at give jer som medlemmer de bedste muligheder for en direkte kontakt. Herunder opdatering på overenskomst forhandlinger samt input til foreningernes videre arbejde. Udover fagforenings snak vil vi forsøge at skaffe et spændende relevant foredrag. Vi opfordrer folk til at møde talstærkt. Så hårdt er det vel heller ikke at drikke en kold øl og høre lidt om, hvad der rører sig hos foreningerne? Med venlig hilsen Jeppe Hansen og Andreas Flotiin Skulle du have interesse i arbejdet som onkel med alle dets goder dimitterer Andreas Flotiin i foråret 2012 og her søges en afløser. 4

5 Innovation og Entrepreneurskab på SIMAC Thomas Holm Knagaard Lektor Så er der gang i den Så der kommet gang i de gode og sjove idéer på SIMAC. For første gang køres i dette semester valgfaget Innovation og Entrepreneurskab. Forløbet, der bygget op omkring et forløb for videregående uddannelser, er arrangeret af Fonden for Entrepreneurskab. De studerende har i første omgang deltaget i en matchmaking event i Aarhus med fokus på idé-generering og teamdannelse. Næste udfordring er en idé-konkurrence, som afholdes 17. november i Odense Congress Center. Ide-konkurrencen er en del af Danish Entrepreneurship Award 2011, med deltagelse af studerende fra mange forskellige uddannelsesretninger fra hele landet. SIMAC deltager med 6 teams, som hver især skal pitche deres idé for dommerpanelet. De bedste idéer belønnes med gavepræmier til en værdi af kroner. Efter idekonkurrencen er det tanken, at de studerende skal deltage i Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, som afholdes i foråret Ved DM skal den gode idé udvikles, og der vil blive fokuseret på start-up potentiale, marked, team og selvfølgelig evnen til at sælge den gode idé. Vinderen af DM præmieres med kroner samt en plads ved Europamesterskabet i Entreprenørskab. De studerende ved SIMAC har sat overliggeren højt og forventer at gå hele vejen. Der er stadig plads til mange flere gode idéer, så det er bare med at komme i gang. Du kan læse mere på deres hjemmeside: HVILKEN ROLLE KAN EN LÆGEERKLÆRING SPILLE I EN DISPENSATIONSANSØGNING? Information fra kvalitetskoordinatoren. En rettidigt indhentet lægeerklæring er den bedste dokumentation, når man er blevet forhindret i at overholde en vigtig deadline, fordi man bliver ramt af sygdom - og det kan være meget vigtigt, hvis det f.eks. handler om, hvorvidt du kan gå til eksamen dette semester eller skal tage flere eksamener senere eller ligefrem bliver forsinket i dit studie. Hvis du tager til lægen, MENS du er syg, får du et dokument, der beviser, at du var syg i det pågældende tidsrum. Denne erklæring kan du så scanne og medsende som kopi, når du sender din dispensationsansøgning. Dermed er der et godt argument, der taler for, at du får dispensation. En lægefaglig vurdering af, at du ikke var i stand til at møde op etc. vil SIMAC kunne lægge til grund for den individuelle vurdering af din dispensationsansøgning. Hvis du først går til lægen, når du ER blevet rask, kan lægen jo i princippet blot skrive, at patienten har overfor mig oplyst at vedkommende var syg i sidste uge eller lignende, og det kan vi naturligvis ikke tillægge samme vægt som en lægefaglig vurdering. Det skal jo ikke være et spørgsmål om, hvorvidt man har sympati for den enkelte eller tror på den-og-den. Så opfordringen herfra skal lyde på, at I går til lægen og fremskaffer dokumentationen, mens jeres sygdom stadig er tydelig for lægen, også selvom det naturligvis kan være svært at komme ud af sengen eller overskue situationen, mens man er dårlig. 5

6 Deltagelse i Danish entrepreneurship award 2011 Torsdag den 17. november deltog mit team, bestående af Casper M Andersen og mig selv Jacqueline M Larsen, i Danish entrepreneurship award 2011, som blev afholdt i Odense Congress Center. Vi deltog i kategorien Læring og aktivitet i gruppen for vidergående uddannelser. I alt var 42 teams i denne gruppe, som hver især skulle pitche 2 minutter over for to jurymedlemmer. Vores idé om at lave en søfartsskole i Kenya var nu oppe i mod, en eyepatch, som kan ligges under øjet når de unge piger skal tage øjenskygge på, et plastarmbånd med nummer, som du får i stedet for et stykke papir, når du aflevere din jakke i garderoben og et armbånd til de ældre, som kan lave nødopkald i tilfælde at et ildebefindende. Vi skulle alle endnu engang pitche, men denne gang over for fremmødt publikum og ti jurymedlemmer. Da alle havde været på scenen, skulle der endnu engang voteres for at finde Til vores første pitch skulle vi stå i et rum sammen med mange andre deltagere, og hvor dørene stod åbne bugnende med andre forventningsfulde deltagere, som snakkede og øvede deres pitch. Hvis det hele skulle beskrives med ét ord, ville det være KAOS. Da alle havde været igennem den store mølle, skulle der findes en vinder af hver kategori i hver gruppe. Vi var heldige at vinde vores kategori, hvilket gav os en billet til finalen. Ud over deltagelse i idé-konkurrence deltog vi også i konkurrencen inden for Social entrepreneurship, men kom ikke videre i denne gruppe. I finalen skulle vi dyste mod de teams, som havde vundet inden for kategorierne Sundhed og velfærd, Produkt og Design og Handel og Service. 6

7 Rygterne om min død er stærkt overdrevne Jan Askholm Studierektor Ovenstående citat er tillagt den amerikanske forfatter Mark Twain, der hele to gange fejlagtigt blev beskrevet af medierne som afgået ved døden. Citatet kunne meget vel hæftes på den duale skibsofficersuddannelse. Senest har der i forbindelse med udmeldingen fra A.P. Møller-Mærsk i begyndelsen af november om, at de fremover vil satse på øget specialisering på deres skibe, og dermed ikke vil ansætte skibsofficerer på dualkontrakt, fra flere sider været stillet spørgsmål ved, om uddannelsen fortsætter. SIMAC er sat i verden for at bidrage til at opfylde erhvervenes behov for veluddannede skibsofficerer og maskinmestre. Vi er samtidig sat i verden for at give jer studerende et solidt fundament for en fremtidig karriere i det maritime erhverv eller i industrien i land. Vi mener fortsat at den duale skibsofficers uddannelse er en attraktiv uddannelse, der på linje med maskinmester- og skibsføreruddannelserne kvalificerer jer til at bidrage til den fortsatte udvikling i erhvervene. Uddannelsen giver med sin brede faglige profil et godt udgangspunkt for at vælge en specialisering i karrieren til søs eller en beskæftigelse i land. den endelige vinder. Vi var meget spændte på resultatet, men vidste godt at den idé vi havde fremlagt var svær at holde op imod de tre andre ideer. Vi vandt ikke konkurrencen, men fik sat gang i snakken rundt om i hjørnerne, så mere kunne man vist ikke ønske sig. Vi fik sat fokus på et område, som mange holder sig fra og fik folk til at huske os og vores idé. Vi har besluttet at tage ideen med til Danmarks Mesterskaberne, som løber af staben til foråret, så nu er der ved at komme gang i forretningsplaner og mange andre spændende ting. Vi har fået en kanon oplevelse og er blevet en erfaring rigere. Vi vil gerne opfordre til, at hvis man har en god idé, så gør noget ved det. Der findes flere iværksætterkonkurrencer rundt om i landet, så prøv ideen af over for nogle andre mennesker og finder de ideen interessant og du selv brænder for det, så fortsæt og se hvor lang du kan nå. I Holland har den duale skibsofficersuddannelse eksisteret i en lang årrække, og langt de fleste dimittender beskæftiges efter endt uddannelse i single-stillinger. For nogle år siden overværede jeg et oplæg, hvor en HR-chef fra et stort Hollandsk rederi nævnte at én af de store udfordringer ved at bemande skibene med duale skibsofficerer på det tidspunkt var mangelen på seniorofficerer. Pointen er at de kompetencer man får som dual skibsofficer har vist sig at være meget attraktive i forhold til stillinger i land, mens ideen om en mere fleksibel organisering af arbejdet om bord i skibene er blevet overhalet indenom af krav fra kunderne om en øget specialisering, der bedst opnås i en single-karriere. Der er således ikke tale om, at den duale uddannelse ikke har vist sig at være en succes. Tværtimod, den opfylder blot et andet behov, end det den oprindeligt var tiltænkt. SIMAC vil fortsat udbyde de uddannelser der efterspørges af erhvervene og de studerende. Vi mener at vores udbud af alle tre maritime professionsbacheloruddannelser giver jer studerende de bedste muligheder for at vælge den uddannelse I brænder for, og som bedst matcher jeres ideer om det fremtidige arbejdsliv. Skrevet af Jacqueline M Larsen, SE4 7

8 Malaria ombord Følgende artikel er et sammendrag af en bachelor rapport, som Andrass Thomsen SE1 og Simon Madsen SE3 har skrevet, og de fik begge to tolv for den. Andrass Thomsen SE1 Simon Madsen SE3 Fokus ombord er jo rimelig begrænset. Det får mig jo i virkeligheden til at lyde som en idiot, for vi omgås jo bare Malaria, og hvis det i virkeligheden er farligt, så er det jo egentlig temmelig frygteligt, at vi ikke har noget større fokus på det! (2. mester på dansk skib i Vestafrika) Den 14. august 2010 afsejlede vi Mumbai, Indien med kurs mod Fujairah, De Forenede Arabiske Emirater. Efter knapt 2 døgns sejlads arbejdede vi på dækket sammen med en 3. cadet og skibsassistenterne. Opgaven lød på at pakke skibet ind i razor wire og sørge for den øvrige antipiratsikring. Denne dag vil uden tvivl stå klart i vores hukommelse resten af livet, ikke på grund af, at vi skulle vikle skibet ind i razor wire, og heller ikke fordi det var 35 grader varmt. Dette var jo efterhånden en rutineopgave efter at have sejlet i piratområde i en måned, derimod vil vi huske denne dag som dagen, hvor der var Malaria ombord. Da Søfartsstyrelsens Malariastrategi ikke betegner Mumbai, som et høj risiko område for Malaria, havde vi ingen fokus på beskyttelse mod parasitten, selvom vi lå langs i Mumbai i en uge. Derfor var der heller ingen klokker, der ringede, da en af vores filippinske assistenter gentagne gange havde beklaget sig over hovedpine og svedeture for dem har vi jo alle sammen en gang imellem. Det var ikke før assistenten havde 42 i feber og var besvimet, at den agerende sygdomsbehandler blev opmærksom på, at der var noget alvorligt galt og reagerede ved at kontakte Radio Medical Danmark. Der blev herefter testet positivt for Malaria og forsøgt givet medicin, hvilket assistenten gentagne gange kastede op igen. Efter kort tid fik assistenten hjertestop og på trods af utallige forsøg på genoplivning, var det desværre ikke muligt at gøre noget for at redde hans liv, og vi måtte erkende, at der var tale om en ondartet Malariaparasit, som lynhurtigt formåede at tage livet af en ellers sund og rask mand. Vores oplevelse og erfaringer gennem det meget hektiske forløb blev en naturlig inspirationskilde til bachelorprojektet: Malaria ombord. For at komme ind i kernen og undersøge hvordan danske søfolk er beskyttet mod at blive smittet med parasitten, tager projektet udgangspunkt i interviews med søfolk fra 10 skibe, som sejler i områder i Vestafrika med høj risiko for Malaria. Vi ønskede med projektet at finde ud af, hvorvidt Malariastrategien opnår at opfylde de intentioner, den er blevet lavet for. Hvad er Malaria? Malaria er en parasit, som overføres fra menneske til menneske via over 70 forskellige arter af myg. Der findes 4 typer af parasitten, der kan overleve i det menneskelige organ. 3 af dem betegnes som værende af en godartet type, dette vil sige, at de ikke umiddelbart er livstruende, når de opdages som værende til stede i kroppen. Det er dog stadig vigtigt at komme i behandling så hurtigt som muligt, for at undgå en eventuel svækkelse af immunforsvaret. Den 4. type Plasmodium falciparum, betegnes som ondartet, hvilket betyder, at den er livstruende for et menneske. Hvis 8

9 der er den mindste mistanke på symptomer på Plasmodium falciparum, skal der, ifølge WHO, helst behandles inden for de første 24 timer, ellers kan det med stor sandsynlighed føre til en dødelig udgang for den inficerede person. Ombord på de danske skibe, der har tilladelse til worldwide sejlads, findes der specielle kit til test for Malaria. Disse test kit kan dog kun vise tegn på Malaria i tilfælde af Plasmodium falciparum. For at præcisere vores arbejde valgte vi derfor at tage udgangspunkt i denne type af parasitten. Malariastrategien anbefaler overvågning af følgende symptomer: Feber Hovedpine Influenza lign. tilstand Led og muskel ømhed Mave gener Blod i urinen Inkubationstiden for de forskellige Malariatyper: P. malariae er dage P. ovale er dage P. vivax er dage P. falciparum er 7-14 dage Malaria er udbredt i store dele af verden, faktisk findes der Malaria i de fleste tropiske og subtropiske områder. WHO vurderede, at der i 2008 omkom cirka mennesker på verdensplan, hvoraf de cirka 90 % var i Afrika. Hvordan er søfolk beskyttet? Den konkrete lovgivning om Malariabeskyttelse af søfolk blev ophævet i I denne var forskrevet, at det var rederens og skibsledelsens ansvar at udlevere og tilskynde besætningen at spise forebyggende medicin under såvel som før og efter ophold i Malariaområder. Heldigvis findes Bekendtgørelsen af lov om sikkerhed til søs stadigvæk. Denne beskriver blandt andet, at skibsføreren skal sørge for, at skibet er i sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig stand, og arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ydermere skal den person, som leder arbejdet sørge for, at de ansatte er tilstrækkeligt beskyttet mod sundhedsfarlige påvirkninger. Rederen skal sørge for, at skibsføreren overholder de foreskrevne regler og forpligtelser i bekendtgørelsen. Det skal også nævnes, at rederen/kaptajnen i henhold til Sømandsloven kan nægte besætningsmedlemmer at få pleje og fri hjemrejse, hvis de har pådraget sig en sygdom (gælder dog ikke kønssygdomme) på grund af grov uagtsomhed, fordi de ikke har fulgt de råd om brug af medicin og beskyttelse, som de måtte være blevet gjort opmærksomme på. Dette betyder reelt set, at søfolk kan blive nægtet hjælp, hvis de pådrager sig Malaria, fordi de ikke har brugt de midler, der er blevet stillet til rådighed i form af medicin og mekanisk beskyttelse. 9

10 Førnævnte Malariastrategi er Søfartsstyrelsens udspil til en vejledning i beskyttelse mod Malaria. Det bør understreges, at Malariastrategien egentlig kun er en samling gode råd til hjælp for skibsledelsen og sygdomsbehandleren ved forebyggelse og behandling af Malaria. En anden del af problematikken omkring Malaria ligger blandt andet i at de uddannelseskrav, der er til den øvrige besætning indebærer, at juniorofficerer, maskinmestre og assistenter kun har krav på et standard førstehjælpskursus. Dette betyder, at de reelt set ikke får anden information om infektions/tropesygdomme, end hvad de får at vide ombord på skibet, eller hvad de selv finder frem til. Bliver Malariastrategien ikke videreformidlet og brugt aktivt ombord, så bliver Søfartsstyrelsens reelle intentioner om en effektiv Malariabeskyttelse heller ikke opfyldt. Hvordan beskytter du dig imod Malaria? Da arbejdet som sømand ikke altid giver mulighed for at undgå områder med Malaria, er det vigtigt at være opmærksom på i hvilke områder parasitten lever og faren ved at blive smittet. Malariastrategien opfordrer søfolk til at bruge en mekanisk forebyggelse kombineret med medicinsk. Den mekaniske del består af at beskytte kroppen, ankler, arme og håndled med løst tøj, som evt. er imprægneret med et kemisk stof, der forvirrer myggene. Myggespray eller balsam regnes også for effektive foranstaltninger. Derudover er myggenet en god beskyttelse især til personer, der opholder sig på dækket i længere tid ad gangen. Når skibet opholder sig i områder med Malaria, er det også vigtigt at holde apteringen lukket og sørge for, at airconditionen kører døgnet rundt. Den medicinske beskyttelse består i at spise forebyggende piller. Skibsmedicinkisten indeholder 3 forskellige præparater, hvor af Malarone er det bedst beskyttende middel i områder, hvor myggene ellers kan være immune overfor andre stoffer. Malarone er en særdeles effektiv medicin imod ondartet Malaria (Plasmodium falciparum) med relativt få og milde bivirkninger. Malarone skal spises dagligt, mens du er i områder med Malaria, samt 2 døgn før ankomst og 2 døgn efter. Selv om Malarone kun er registreret til brug i 28 dage er der ikke noget, der tyder på, at længere tids anvendelse på op til 6 måneder er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger eller svigt af behandlingen. Er Malaria et problem? For at finde ud af hvor stort et problem Malaria er på danske skibe, tog vi kontakt til Ledende embedslæge Henrik L. Hansen samt Søfartsstyrelsen, som gav os adgang til anonymiserede oplysninger om danske søfolk, som er døde siden midt 90erne. Herudover gik vi ind i registret over søulykker for at finde frem til antallet af søfolk, der var døde. Vi sammenholdt tallene og kom frem til, at der siden 1994 var i alt 115 søfolk, der var omkommet, hvoraf de 6 med sikkerhed var døde af Malaria, hvilket giver et tal på cirka 5 %. 5 % lyder måske umiddelbart ikke af meget, men faktum er, at det er 6 kollegaer/venner/ familiemedlemmer for mange. Malaria dødsfald på danske skibe siden Dansk skibsfører, 60 år. Mindre coaster afsejlet Nigeria. Død på Las Palmas af dokumenteret malaria 1998 Udenlandsk A.B. 27 år. Syg ved afmønstring fra coaster i Rounen, Frankrig. Malaria blev dokumenteret sent i forløbet 1999 Dansk A.B. 39 år. Containerskib afsejlet fra Vestafrika. Lægekontakt i første Havn i Europa. Resultater heraf forelå først ombord på skibet 3 dage senere 2001 Udenlandsk Matros 48 år. Pådraget malaria under sejlads med Coaster på Vestafrika Dansk skibsfører. Blev syg kort efter afgang med Coaster fra Vestafrika. Død kort tid efter kontakt med læge (Gibraltar) og Radio Medical Danmark 2010 Filippinsk A.B. 32 år. Død ombord på tankskib kort tid efter afgang fra Mumbai, mod Fujairah, Forenede Arabiske Emirater Kilde: Henrik L. Hansen, Embedslæge Syddanmark Der findes ingen tal over hvor mange søfolk, der er blevet smittet igennem årene. Dette er en meget ressourcekrævende statistikføring, som ikke længere praktiseres i Danmark. Manglende fokus Efter få interviews med søfolk fra skibe i Vestafrika, blev vi hurtigt klar over, hvor minimal fokus der er på Malaria på mange danske handelsskibe i dag. De fleste søfolk vi havde kontakt med var overbeviste om, at Malaria ikke var noget, de burde være særligt opmærksomme på, hvilket de begrundede med, at der jo ikke er fokus på problemet, så der højest sandsynligt ikke var noget at være bekymret over. 10

11 Flere af søfolkene var ikke helt klar over, hvor farligt det egentlig kunne være at blive smittet, og tænkte derfor heller ikke over at beskytte sig med medicinen. På de 10 skibe vi interviewede folk fra, var der tilsammen kun kendskab til en håndfuld personer, som spiste Malarone regelmæssigt. Det vidste sig nemlig, at søfolkene faktisk var mere urolige for bivirkningerne ved medicinen, end de var for at få Malaria. En sygdomsbehandler udtalte endda, at han aldrig kunne finde på at opfordre nogen til at spise Malarone. Hvis der reelt er en risiko for at få Malaria, så er bivirkningerne ved Malarone små sammenlignet med risikoen for at få sygdommen og dens følger. Vores undersøgelse viser, at der klart er plads til forbedringer på området med søfolkenes viden om medicinen, da der er mange forskellige synspunkter og rygter om bivirkninger og mindre reel viden på området. Perspektivering Hvis vi ikke havde oplevet dødsfaldet i august måned sidste år, så havde vi sandsynligvis stadig været uvidende om faren ved Malaria. Vi håber derfor, at vores bachelorprojekt kan sætte opmærksomhed på hvor lidt fokus, der egentlig er på mange danske handelsskibe i dag. Problemet med selve Malariastrategien er, at det på intet tidspunkt er klart i hvilket omfang en sygdomsbehandler bør følge den. Selve formålet med den er også uklart, da der ikke er lavet nogen foranstaltninger til at registrere hvor og hvornår folk bliver smittet, samt hvilken version af Malaria de har fået og hvad der reelt bliver gjort for at behandle folk. De forslag vi er kommet frem til under arbejdet med vores projekt er, at det bør indskærpes over for sygdomsbehandler og skibsledelsen, at de forebyggende råd angivet i Malariastrategien SKAL videreformidles til resten af besætningen. Det bør være op til det enkelte besætningsmedlem om han beskytter sig eller ej, men han skal være fuldt informeret om de muligheder han har både før, under og efter mønstring, så han kan være bekendt med risikoen ved Malaria samt de meget simple, men effektive metoder til at undgå parasitten. Ydermere mener vi, at der bør gøres mere ud af at uddanne alle besætningsmedlemmer i tropesygdomme under det lovpligtige førstehjælpskursus og ikke kun enkelte seniorbesætningsmedlemmer. 11

12 Svendborg Søfartsskole for første gang Handelsflådens Velfærdsråd, Arne Jørgensen Marstal Navigationsskole stillede med to hold til efterårets fodboldturnering for de maritime skoler, der også havde deltagelse af SIMAC og Svendborg Søfartsskole. På en regnvåd septemberaften ved Tåsingehallen spillede alle mod alle, og de to bedste hold mødtes sluttelig i finalen. HF erne fra Marstal gik efter det 3. mesterskab i træk, men i finalen mod søfartsskolen var det stolpe-ud denne gang, og helt overraskende og for første gang i turneringernes historie, kunne Svendborg Søfartsskole modtage pokalen som en fortjent samlet vinder. I kampen om 3-4-pladsen blev navigatørerne fra Marstal besejret af SIMAC efter straffesparkskonkurrence. Indledende kampe Marstal HF SIMAC 1-0 Marstal Navigationsskole Svendborg Søfartsskole 0-3 Marstal HF Svendborg Søfartsskole 0-1 Marstal Navigationsskole SIMAC 0-3 Marstal HF Marstal Navigationsskole 3-0 SIMAC Svendborg Søfartsskole 0-2 Stillingen 1. Svendborg Søfartsskole Marstal HF SIMAC Marstal Navigationsskole pladsen SIMAC Marstal Navigationsskole 3-2 Finale Svendborg Søfartsskole Marstal HF

13 13

14 Technical Yacht Solutions Den var Johnny Holgaard fra Technical Yacht Solutions en tur på SIMAC for at fortælle om deres virksomhed og eventuelt hverve nogle, som gerne vil sejle på luksus yachter. Deres virksomhed er en slags vikarbureau, som bemander skibe i kortere eller længere perioder. Johnny er direktør i firmaet, og han fortalte lidt om sin karriere, før han startede egen virksomhed. Han havde arbejdet som bilmekaniker med eget værksted i nogle år, indtil han blev træt af det og ville prøve noget nyt. Så han mødte op på kajen i Syd Frankrig og gik så fra skib til skib og spurgte om tjans, indtil han blev hyret. Senere har han så læst videre til maskinmester og arbejder stadig i yacht branchen. De stillinger som de bemander, er kun maskinmestre, men de har gode erfaringer med både rene maskinmestre og især med duale officerer. Johnny fortalte, at arbejdet er lidt anderledes end på de store skibe. Størrelsen er mellem 30 til 126 meter, og der er som regel ikke megen plads. Så en god kompetence er, at man kan klare sig på en trang plads, er social, god til at samarbejde og kan fungere i en meget nationalt blandet besætning. Det kræves også, at man har en god portion sund fornuft, og grundet de mange små reparationer, skal man helst have hænderne skruet rigtigt på. Til gengæld for de særlige vilkår oplever man mange eksotiske rejsemål, møder kendte personer, kan bruge skibet og dets faciliteter i fritiden osv. Lønnen ligger gerne et sted imellem og euro plus drikkepenge, som kan være alt fra 10 % og op til meget mere. Arbejdet er som helhed mere en livsstil. Man skriver typisk kontrakt for et år af gangen med perioder både ude og hjemme. Mange af skibene ligger mest ved kaj, men det kommer an på situationen. Som udgangspunkt skal man regne med, at der er mere at lave, og at arbejdstiderne er længere end normalt. Der arbejder i øjeblikket omkring 70 danskere i denne branche, mens der kommer omkring 12 nye ind om året. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på deres hjemmeside: com/en/ Skrevet af Jóan Pauli Jespersen Embody Safety Dorte Olbæk Hansen Adjunkt SIMAC og Embody Safety nu er vi i gang... sådan starter en af de sider man kan finde, hvis man surfer rundt på SIMAC hjemmeside, men hvad er nu det for noget? Embody Safety er i bund og grund en hjemmeside på nettet, hvor der ligger en masse materiale omkring arbejdssikkerhed til søs. Nogen af Jer har hørt om Embody Safety i undervisningen, især på de årgange, der har haft fag omkring arbejdssikkerhed, hvor der har været brugt noget af materialet fra hjemmesiden men tanken omkring Embody Safety er meget mere. Embody Safety er også et arbejde med at synliggøre, at arbejdssikkerhed til søs og arbejdssikkerhed i hverdagen er vigtige elementer, også når man er studerende eller ansat på SIMAC. Hverdagen er måske ikke præget af de samme risici som til søs, men arbejdssikkerhed er ikke kun noget, der hører til ude om bord. Arbejdssikkerhed er vigtig for alle, som har deres gang på SIMAC og det betyder, at vi alle har del i ansvaret for, at ingen kommer til skade. Det gælder ikke kun for os, der har vores daglige gang på områderne, men også leverandører, gæster, og andre der kortvarigt kommer forbi. En stor del af arbejdet med at undgå arbejdsulykker, er træningen med at observere og reagere på de ting, der sker omkring en selv i hverdagen. Man bliver ikke god til at opdage usikre situationer eller adfærd, hvis ikke man øver sig, og øve sig, er netop det man har mulighed for på SIMAC. Ved at inddrage arbejdssikkerhed i alt hvad vi gør, skulle vi gerne være med til, at sikre at ingen kommer til skade eller bliver syge. Ulykker sker som regel kun for de andre men de andre kunne være dine venner eller kolleger, og det er meget bedre, at passe på sine venner og kolleger i hverdagen, end at skulle passe dem, hvis de er kommet til skade. er det ikke? Så forhåbentlig er det dig, der siger til, hvis en af de andre fra din årgang glemmer at bruge sikkerhedssko i værkstedet, eller siger til, hvis der er andre ting du ikke er tryg ved. Du kan være med til, at forbedre arbejdssikkerheden på SIMAC, ved at tage ansvar. Hold øje med de ting, der sker omkring dig og fortæl hvis du oplever, at det du ser, ikke er i orden. Et godt og sikkert arbejdsmiljø det er vores fælles ansvar. Hvis du vil vide mere om Embody Safety, så kan du finde yderligere information om baggrunden, hvilke skoler der deltog indledningsvis og den Maritime Fonds økonomiske støtte til projektet på eller ved at komme forbi kontoret i lokale

15 A normal day at the office Så var den længe ventede dag endelig kommet. Efter 10 ½ uge til søs, skulle vi afmønstre i Newark, New York, og vi var alle meget spændte. Alle tasker var pakket og stod klar, det lille kammer var gjort rent, og det eneste vi manglede, var den sidste underskrift fra Kaptajnen og så selvfølgelig, at agenten dukkede op. Vi fire kadetter traskede op til Kaptajnens kontor. Da vi kom derop, havde Kaptajnen iført sig sin uniform selv Maskinchefen havde iført sig sit fineste puds, hvilket vi ikke havde set før. Vi havde stået og snakket lidt frem og tilbage, underskriften var plottet ned, og inden vi nåede at gå ud fra kontoret, fik vi da lige en melding om, at selveste Ben Stiller ville komme ombord senere for at tjekke skibet ud. WOW!!! Nogen var selvfølgelig mere oppe at køre end andre inklusiv mig selv, meeen hvad pokker, det er jo ikke hver dag man lige møder en af Hollywoods bedste og mest kendte skuespillere! Ben og hans crew havde meldt deres ankomst til kl , men som alle andre kendte, er klokken ikke noget, man tager så tungt. En halv time senere kom en stor, hvid moderne vogn trillende hen foran Arnold-drengen og ud steg Ben og nogle fra hans crew. Som den starfucker jeg nu engang er, stod jeg selvfølgelig klar ved gangway for at få de første paparazzi billeder. Efter de havde stået og beundret den store skude, begyndte de at gå op af gangway og videre ind i apteringen. Jeg stod stadig klar med kameraet for at få et godt billede af ham. Da de endelig var kommet ind, tog de elevatoren op til broen, hvor de blev vist rundt af Kaptajnen og fik forklaret lidt om, hvad de forskellige dele var til meget imponerende ifølge Ben. Herefter var han klar til en lille fotosession med alle os starfuckers, som stod og beundrede den lille mand på broen. Det gik der et par minutter med, men så var det altså også tilbage til programmet, som jo i forvejen var stramt. Meningen med hans lille besøg ombord på Arnold Mærsk var at samle noget inspiration til en kommende film, som gerne skulle udkomme i 2012 engang. Han ville ikke røbe så meget om den, men han fik dog sagt, at den skulle handle om en gut som dagdrømmer og kommer ud på en rejse. Så hvis I ser en film med Ben Stiller som en dagdrømmende gut på et mærsk-skib, så er det altså fra Arnold-drengen, de har samlet lidt inspiration. Skrevet af Ida Sølvbjerg Pedersen, BJ2 15

16 Travaljeroning Handelsflådens Velfærdsråd, Arne Jørgensen En alt for kold og blæsende efterårsdag på havnen ved Maritimt Center udgjorde rammen om den årlige dyst i travaljerne Manø og Fanø, som blev afholdt lørdag den 17. september. Fire mandskaber fra SIMAC, Marstal Navigationsskole, Marstal HF og Marineforeningen roede hver to heat. Herefter mødtes de to bedste tider i en finale, der i år resulterede i et rent lokalderby mellem de to Marstal-mandskaber. For to år siden slog HF erne sensationelt navigatørerne i en semifinale, men denne gang blev der ikke givet ved dørene fra seniorernes side, der i overlegen stil brød SIMAC s mangeårige sejrsrække og vandt finalen med flere længder. Mandskabet fra SIMAC var med for første gang, men slog alligevel Marineforeningen i matchen om pladsen. Efterfølgende gav eleverne hinanden håndslag på, at mesterskabsplaketten kun er til låns, og føler sig overbeviste om at kunne tilbageerobre trofæet næste år med yderligere et års roerfaring i bagagen. Næste år i september vil der igen være travaljemesterskaber i Svendborg. For at gøre dette populære arrangement endnu mere publikumsvenligt, vil man have start og mål samme sted - i bassinet ud for Maritimt Center. 16

17 Besøg på Herning Industrimesse Daniel Winsløw Stilling BM7 Fredag morgen 9. september drog BJ5, BM6, BM7 og MCH klasserne af sted til HI messe i Herning. En messe hvor alt moderne teknik bliver fremvist. Dem som har været på messecenter Herning ved, at det er rigtig stort, og at der er mange haller. Derfor var humøret højt, da vi nåede frem kl. 10. Vi havde nu 6 timers teknologi nørderi foran os. Hver hal havde deres område at vise teknik frem i. Der var hele 3 haller med automationsudstyr. Her var der blandt andet fremvisning af en robot, der kunne spille bordfodbold. En rigtig hård nyser, der var bygget af 4 studerende fra Köln. Hver studerende havde lavet en algoritme, der bestemte en arms bevægelser. Der var rigtig mange, der gjorde et forsøg på at slå denne robot. Brage sømænd, der engang havde lært et trick i Mombasa, forsøgte sig uden større held. 9 ud af 10 gange vandt robotten desværre. Hvis man ønsker at se denne robot, kan man Google bordfodboldrobot, og så har Ingeniørens hjemmeside en video af den. Ud over robotter var der desuden foredrag fra Peter Madsen, som er en af mændene bag det danske amatør-raket projekt. Han fortalte passioneret omkring de udfordringer og problemer de havde med at få sendt raketten op. Man blev hurtigt grebet af foredraget, og fik også en mulighed for at tale med Peter bagefter for at stille opklarende spørgsmål. Også den danske Roadrazer, der er en 2-personers gadebil med motorcykelmotor, blev femvist. Motoren er en 4-cyl. 1,3 liters maskine fra en Suzuki Hayabusa-motorcykel. Alt i alt en rigtig spændende dag. Man fik en masse indtryk omkring det nye teknologi, der bliver udviklet. Jeg håber, at dette argenement kan blive til en tilbagevendende begivenhed. Så SIMAC studerende hvert år kan få en chance for at tale med med deres måske kommende arbejdsgivere og få et indblik i ny teknologi. 17

18 Maskinmestermøder 27. og 28. september Maskinmestrenes Forening var i september vært for to arrangementer, som SIMAC News her bringer en reportage fra. Den 27. blev der holdt et møde på Svendborg Hotel med to temaer; om at tage praktiktiden til el installatør som et kursus på seks uger, og et foredrag om hvordan man optimerer sin tid. Klaus Røhmann Rasmussen fra Selandia, center for erhvervsrettet uddannelse i Slagelse, fortalte om ordningen med at tage et meritkursus, som svarer til at tage den nødvendige praktik på et år, som er nødvendig for at opnå autorisation som el-installatør. Elever fra SIMAC, som har taget installatøren, har direkte adgang til kurset. Der er optag efter behov. Kurset koster plus moms, og det er ikke inklusiv forplejning. Kurset henvender sig bl.a. til folk, som har en arbejdsgiver, som ønsker at udvikle sine medarbejdere og vil betale kurset. Men også til arbejdssøgende og generelt til dem, som ønsker sig en karriere inden for det el tekniske område, og gerne vil komme hurtigt i gang. Kursets seks uger er en blanding af teori og praksis, og svarer til svendeprøven for en elektriker, hvor man skal forsvare et udført arbejde. Man lærer alt det, der er nødvendigt for at opfylde kravene fra Sikringsstyrelsen, således at man efter kurset er i stand til selvstændigt at varetage alle aspekter for opførelsen og godkendelsen af en installation. De forventer, at man har kendskab og kompetence på maskinmester niveau. Emnerne som bliver gennemgået er bl.a. paratviden, papirarbejde, oplæring, lovkrav, IP klasser. Klaus nævnte i denne forbindelse, at man overvejer at gennemføre et krav om lovpligtigt el-syn i forbindelse med ejerskifte af faste boliger, som må forventes at øge efterspørgslen efter folk med el-autorisation betragteligt. Du kan læse mere på Anden del af arrangementet var et foredrag med Anne Chabert fra LMI Danmark med temaet: Har du styr på din tid?. Temaet udspringer af, at det er kernekompetencer for folk i lederstillinger, at de kan slå tidsrøvere ihjel, prioritere, udlicitere underliggende opgaver, undgå stress - kort sagt administrere sin tid. Indledningsvis blev kursisterne sat i grupper for at diskutere forskellige aspekter af deres arbejde og hvilke problemer i forhold til det tidsmæssige aspekt, man ofte møder i det daglige arbejde. Her var det en øjenåbner, hvor enige alle var om, at man ofte spilder sin tid, selv om deltagerne kom fra vidt forskellige fag. Derefter gennemgik Anne en del teori og metoder, som kan bidrage til, at man skærer ned på tidsspildet. Første afsnit handlede om, at man skal sætte overordnede mål. Anden del handlede om, hvordan man kan lave en mere detaljeret plan for, hvordan man vil bruge sin tid. Tredje del handlede om, at man i virkeligheden ofte bruger det meste af tiden på andre ting, end dem man havde planlagt, hvordan man kan identificere disse tidrøvere som afbrydelser, at man ikke holder fokus, at mennesker kontakter en, hvor det ikke er nødvendigt, spørgelystne og uselvstændige medarbejdere. Fjerde del handlede om, hvordan man kan optimere sin tid. Her gælder det især om, at man finder nogle såkaldte høj udbytte aktiviteter, og tager sig tid til dem. En anden metode er, at man forsøger at eliminere afbrydelser ved at lave klare aftaler, uddelegere opgaver og at uddanne sine medarbejdere således, at de kun spørger en gang og så bliver grundigt instrueret i, hvordan opgaverne skal løses. Femte og afsluttende del handlede om, at man vender kikkerten mod en selv. Man skal være bevidst om, hvordan man arbejder og bibeholde en positiv indstilling. Derved kan man nemmere opnå at få større blokke af uforstyrret og produktiv tid, hvor man overvinder barriererne med ens egne overbevisninger, at brænde for målet og tage ansvar. Moralen er: Verden er din, hvis du vil have den. Skrevet af Jóan Pauli Jespersen Hvem er MSU og hvad laver vi? MSU består af repræsentanter fra de forskellige klasser. Vi mødes en gang om måneden over en kop kaffe, møderne er struktureret efter, hvad der rører sig i klasserne i form af punkter som repræsentanterne har videre givet fra klasserne, så det er jer studerne, der sætter dagordenen. Studierektor Jan Askholm er inviteret med på en del af møderne. Jan inviteres med for at der er et direkte led til ledelsen, så jeres sager kan tages direkte videre til dem det vedrører. MSU fungerer som bindeled mellem, jer studierne, ledelsen og underviserne, vi er jeres stemme, når I vil have råbt op. Vores arbejde består i at gøre de studerendes hverdag lidt sjovere. Hvad enten det kræver en ekstra mikrobølgeovn i kantinen eller flere computere med simulatorer eller andre programmer. Sidder I med en god ide eller noget, som I syntes skulle deles med andre, så er vi klar. I det daglige er det også jeres repræsentant, der er kontakt person til ledelsen, det er derfor vigtigt at have en der repræsentere jer. For tiden kigger MSU på idéer angående Eventudvalget, et muligt stille lokale udelukkende til læsning uden forstyrrende støj og mange andre ting. Så lad os sætte os sammen og sætte vores præg på SIMAC. Lad os sammen skabe den studieånd, som er til glæde og gavn for alle. Med Venlig Hilsen, på vegne af MSU Mads Holm Hansen Formand 18

19 2 årig kandidat uddannelse på Ålborg Universitet Den 2. november var en studerende og en underviser fra Ålborg Universitet på besøg hos SIMAC for at holde et informationsmøde om kandidatuddannelsen i produktion, cand.scient.techn. Uddannelsen er pt. den eneste, som en erhvervsbachelor fra SIMAC, giver direkte adgang til. Der er kun optagelse i februar og ansøgningsfristen er 15. december. De startede med at fortælle lidt om rammerne for studiet. AAU er moderne; grundlagt i 1974 med gode faciliteter. Det er Danmarks tredje største universitet med studerende, og man har den højeste gennemførelses procent på normeret tid med 47 %. Man studerer igennem problemorienteret læring. De studerende får mulighed for at blive generalister indenfor produktion med kurser indenfor bl.a. styrkelære, økonomisk optimering, lagerstyring, logistik, automation, teknisk tegning og EDB. Studiet er målrettet efter de maritime uddannelser for at give dimittenderne en opkvalificering, som kan ruste dem til en karriere i land indenfor fremstillingsindustrien. Hvert af de fire semestre er delt op i temaer og afsluttes med et projekt, som udarbejdes i samarbejde med en virksomhed, for at gøre det realistisk. Første semester bruges til indslusning, og man kan supplere, hvis man har brug for det. På dette semester læser man kun sammen med dem fra samme studieretning, mens der på følgende semestre samlæses med andre. Meget af uddannelsen foregår i grupper, og hver gruppe får sit eget grupperum. På andet semester satses der på discipliner, som har at gøre med taktik på det korte plan; optimering, planlægning og supply chain management. På tredje semester har man om de mere langsigtede mål; lønsomhed, strategi, investeringer, udvikling og innovation. På fjerde semester laver man et afgangsprojekt, som samler trådene og sætter tingene i sammenhæng i en konkret virksomhed. Man arbejder typisk sammen med hæderskronede danske virksomheder Til venstre Atli Joensen, tidligere studerende fra SIMAC. Til højre Thomas Ditlev Brunø, phd og underviser. såsom Danfoss, Grundfos, Siemens og Vestas. Efter endt uddannelse vil man også ofte være en attraktiv arbejdskraft for virksomheder af netop den karakter, som de førnævnte. Man har mulighed for at skrive PHD efter endt uddannelse; både almindelig og erhvervs PHD. På nuværende tidspunkt tilbyder de ikke fjernlæsning, men det er en mulighed, som de vil overveje, når studiet er blevet mere etableret. Det kan dog blive problematisk at lave projekter uden direkte kontakt. Atli Joensen, som er tidligere studerende på SIMAC, fortalte lidt om dagligdagen. Han fremhævede, at det var spændende at dykke ned i de forskellige lag af produktion. Han satte også pris på de gode faciliteter. Til dagligt havde man omkring halvt om halvt lektioner og at regne og lave opgaver. Meget af litteraturen er på engelsk, med det så han ikke som noget problem, nærmest tværtimod. Undervisningen forgår mest på dansk, men nogle gange også på engelsk. En typisk dag starter klokken 8.00 og slutter Han mente, at arbejdsbyrden er en anelse højere end på SIMAC, og nogle gange var man nødt til at prioritere, hvad man havde tid til at gennemgå. Han prøvede at bruge det, han havde lært på SIMAC og bygge videre på det. I øjeblikket går han på andet semester og er ved at lave en opgave om rensning af ballastvand og den nye konvention, som han skrev opgave om i sin tid på SIMAC. Han samarbejder med firmaet Desmi, og arbejder med områder som fremstilling og innovation, samt kvalitetssikring og udlicitering i forbindelse med at flytte produktionen til Kina. Han mener, at arbejdsbyrden er lidt mere fordelt ud over året, da de laver flere større projekter og har løbende evaluering i forhold til SIMAC, hvor man typisk har en eksamen ved semesterets afslutning. Da studiet er en del af et universitetsmiljø, så får man også præsenteret flere tilgange til et problem, da man har adgang til en bredere vifte af fag og undervisere. Han er også glad for at bo i Ålborg, fordi man har et godt studiemiljø. Der er små forhold og korte afstande på universitetet mellem undervisning, grupperum og værksteder. Han nævner også Ålborg som en god by at bo i med sociale muligheder, når man tager en pause fra læsningen, som karneval, Jomfru Ane gade osv. Skrevet af Jóan Pauli Jespersen 19

20 Uddannelseskonference 28. september 2011 Anden del af maskinmestrenes arrangement var en uddannelseskonference, som blev afholdt på Radisson SAS i Odense under titlen Fremtidens Maskinmester. Tanken med konferencen var at belyse hvilke krav, der kan forventes at virksomhederne vil sætte i fremtiden, samt at få en debat om hvordan uddannelsesinstitutionerne kan møde disse. Til at belyse emnet blev der holdt fire foredrag af henholdsvis Svend Åge West, som har skrevet bogen i vedligeholdelse, Allan Pedersen, vedligeholdelseschef i Carlsberg, fremlæggelse af masterprojekt indenfor vedligehold med Jørgen Berg og Palle Grøndahl, samt Lars Søgaard fra Fredericia Maskinmesterskole. Et overordnet tema på konferencen var også, hvad danske maskinmestre kan kontra udenlandske. Her var der nogenlunde enighed om, at danske maskinmestre kan tage et selvstændigt ansvar og samtidigt tænke udenfor kassen. For yderligere at udvikle disse kompetencer er det nødvendigt, at uddannelsen fokuserer på områder som ledelse, management, økonomi, ny teknologi, produktivitet og produktion af viden. Svend Åge West fortalte meget om vigtigheden af ledelse, beslutningskompetence og planlægning. Man skal skabe resultater på baggrund af en underliggende produktion. Man skal sætte mennesket i centrum, da det er den vigtigste begrænsende faktor. Dette kan man bl.a. opnå ved at indføre moderne ledelsesværktøjer. Han mente, at man på længere sigt ikke kan opnå højere lønstigninger, end den underliggende produktion i et land En kendt personlighed i vedligeholdelsesmiljøet Svend Åge West kan bære. Derved fremhævede han også faren i, at meget produktion bliver udliciteret til andre lande, fordi det formindsker muligheden for at få en synergieffekt med produktionen omkring vedligehold, innovation og udvikling. Allan Pedersen fra Carlsberg fortalte om sin karriere, og hvor stærk konkurrencen havde været på markedet, og om hvor meget tingene havde ændret sig i løbet af hans karriere. Han understregede, at man skal vælge med hjertet og ikke kun gå efter pengene, men at de derimod vil komme senere, hvis man brænder for det. Han mente, at en maskinmester skal være udrustet med en værktøjskasse, som skal indeholde nogle specifikke elementer. En del er at kende til moderne ledelsesmetoder som LEAN, projektledelse, økonomi og vedligeholdelsesteknik. Derudover forventer de, at dimittender kender til visse begreber og procedurer, således at de har et overblik over, hvad deres arbejde går ud på. Det kunne være områder som udvikling, arbejdsmarked, sikkerhed, certificering og auditering. Man skal også have en praktisk tilgangsvinkel og kunne anvende teori i praksis. Det gælder om at fastlægge, hvad en maskinmester ka sku ku, så de kan starte fra bunden og udvikle sig videre igennem sit arbejde og efteruddannelse. En anden grand old man som mange kender fra vedligeholdelse er Allan Pedersen fra Carlsberg De to masterkandidater Jørgen Bjerg og Palle Grøndahl har skrevet om strukturtilpasning og efterfølgende stiftet et rådgivende firma indenfor udvikling i tekniske organisationer; vesko.dk. De fortalte om udviklingen fra industri- til videnssamfund, hvor forvaltningen af viden og kompetencer får større betydning. 20

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs:

Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs: Den danske Malariastrategi anno 2008 Søfartsstyrelsens malaria vejledning udgivet 2001 er under revision. Følgende ændringer er undervejs: Risikovurdering Personlig information Forebyggelse Diagnostik

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Forslag til ændring af sikkerhedskultur. Udarbejdet af kursister på SIMAC 16 2010-1

Forslag til ændring af sikkerhedskultur. Udarbejdet af kursister på SIMAC 16 2010-1 Forslag til ændring af sikkerhedskultur Udarbejdet af kursister på SIMAC 16 2010-1 Holdet bag tankerne: Forslagene repræsenterer de 4 grupper der blev arbejdet i. Alle grupper havde stort fokus på: Tjeklister

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indeksoversigt. Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,58 0,71 0,86 0,90 0,90 0,87 1,00 0,97 0,97 0,97

Indeksoversigt. Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,58 0,71 0,86 0,90 0,90 0,87 1,00 0,97 0,97 0,97 Kvalitetsindeks for SIMAC 2010 Indeksoversigt Kvalitetsindekset tager udgangspunkt i en beregningsmetode, som er beskrevet i et notat af 6. september 2005 til de maritime skoler/centre (sag. 200506322).

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1. Juniorofficer 2. Seniorofficer 3. Maskinmester. Indekskategori 2008 2007 2006 2005.

Beregningerne er foretaget for uddannelserne til 1. Juniorofficer 2. Seniorofficer 3. Maskinmester. Indekskategori 2008 2007 2006 2005. Indeksoversigt: Kvalitetsindekset tager udgangspunkt i en beregningsmetode, som er beskrevet i et notat af 6. september 2005 til de maritime skoler/centre (sag. 200506322). Udviklingsindeks er vægtet med

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Marts 2015 Indholdsfortegnelse: Om myggen...- 1 - Ondartet versus godartet malaria...- 1-...- 1- Strategien.... - 2 - Forebyggelse

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER

LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER LEAN PIT STOP MED KØBENHAVNS ENERGI ET FORLØB MED LEVENDE CASE I FAGET SUPPLY CHAIN FOR 1. SEMESTER AF CAMILLA WITTENKAMP OG MARIE HELLES Lean Pit Stop med Københavns Energi et forløb med levende case

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

DØMMEKRAFT. i byggeriet

DØMMEKRAFT. i byggeriet dømmekraft _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 19 i byggeriet INTERVIEW med adjunkt Lise Justesen, Center for ledelse i byggeriet /CBS Dømmekraft skal ikke erstatte procedurer,

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Billeder fra PH uddannelsen. Det var hårdt, men en fantastisk spændende oplevelse. Amerikansk jæger som jeg var sammen med hos Frontier inden

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Håndværkerne -1 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 2 Håndværkerne - 2 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 3 Hvad var det

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere