GRØNT F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt"

Transkript

1 GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE GARTNERIARBEJDERE LANDARBEJDERE GREENKEEPERE AGRO-INDUSTRIEN DYREASSISTENTER MASKINFØRER PLANTESKOLEGARTNERE SERVICEGARTNERE SKOVARBEJDERE VÆKSTHUSGARTNERE KIRKEGÅRDSANSATTE GRØNNE GÅRDMÆND JORDBRUGSTEKNOLOGER

2 LEDER XXX LIBERAL FRIHEDSKAMP ELLER AF FLEMMING H. GRØNSUND, REDAKTØR Arbejdsgivere har alle dage forsøgt at undgå at blive forpligtiget af en overenskomst. For mange arbejdsgivere betragtes en overenskomst som et personligt overgreb. Pludselig kan de ikke selv bestemme om deres ansatte skal have tillæg, pension, arbejdstidsregler eller for den sags skyld en ordentlig løn. Overenskomsten begrænser med andre ord den personlige frihed for arbejdsgiveren, vel at mærke. Kampen mod overenskomsterne og den danske model trives derfor bedst hos Liberal Alliance og Venstre Det illustreres bl.a. af Gribskov Kommunes håndtering af udlicitering af de grønne områder. Kommunen ledes af Venstre-borgmesteren Kim Valentin, og han ser tilsyneladende intet problem i at bruge skattekroner til betaling af en virksomhed med en blakket fortid, og som behandler sine ansatte elendigt og under uanstændige vilkår. De liberale friheds idealer får også fri udfoldelse hos ejeren af SLP, Michael Rasmussen, som til GRØNT fortæller at 3F er uartige. Han føler sine personlige rettigheder knægtet, hvis han skal skrive under på en overenskomst og arbejde efter samme vilkår som den arbejdsgiver, der tidligere udførte den grønne service for Gribskov Kommune. Derved bliver den personlige frihed for én person vigtigere end den personlige frihed for den lange række gartnere, som nu arbejder på ringe vilkår uden faglige rettigheder. De faglige organisationer med 3F i spidsen kan ikke acceptere denne udvikling. Derfor har 3F indledt blokade mod bl. a SLP og mange andre virksomheder, der ikke vil spille på samme bane og efter samme regler som de virksomheder, der har orden i eget hus. TRUSLEN FRA EU Den frie bevægelighed indenfor EU har de senere år medført at mange udenlandske virksomheder udfører opgaver i Danmark og gerne med udenlandske statsborgere som lønarbejdere. Det er en trussel mod den danske model, da de udenlandske virksomheder ofte tilbyder deres egne ansatte løn og ansættelsesvilkår der ligger procent under de danske forhold. Men i realiteten er den faglige kamp ens, uanset om det er en dansk eller udenlandsk virksomhed, forskellen ses primært i størrelsen af lønsnyd - og her er de udenlandske virksomheden ofte værst. Fagforeningernes opgave er at sikre alle ansatte ordentlige løn og arbejdsforhold. Det løses ikke ved at dyrke egoismen, men ved at dyrke fællesskabet. Dette illustreres flot ved den faglige indsats overfor den tyske virksomhed Polytan, som i lighed med SLP ikke ville indgå overenskomst med 3F. Ved en fælles handling mellem mange faglige aktive og flere forskellige 3F afdelinger lykkedes det, at få virksomheden til at indse fornuften i at indgå overenskomst med 3F. Fællesskabet vandt over egoismen og de personlige rettigheder for de ansatte på arbejdspladsen, blev sikret endnu en gang. Fremtiden vil vise om virksomheden SLP bliver den næste i rækken, som må bøje sig for det fælles pres og anerkende overenskomstsystemet. Af hensyn til de grønne arbejdspladser må man håbe, at fornuften sejre. 38. årgang ISSN GRØNT er Danmarks største fagmagasin for den grønne branche. Udgiver GRØNT magasinet for os, der arbejder grønt udgives af Forlaget K-K Media I/S på vegne af Det Grønne Repræsentantskab. Adresse K-K Media I/S Bollervej 4 Fiskbæk 8831 Løgstrup CVR Redaktion GRØNT redigeres af et udvalg under repræsentantskabet. Magasinet er uafhængigt af 3F og artikler i bladet er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdninger. Ansvarshavende redaktør: Flemming Grønsund 3F Valby Mølle Allé Valby Tlf Redaktionsudvalg Rita Olsen, 3F Aarhus - Rymarken Thomas Møller, 3F Aarhus - Rymarken Redaktionen består af: Kenneth Wöhlisfelt journalist (Sjælland) T: E: Kristian Melgaard journalist (Jylland) T: E: Indlæg og artikler: Har du en god ide til en artikel eller sag, du mener bladet skal omtale, så ring eller skriv til journalisterne eller send en mail til: Oplag: GRØNT udsendes til 3F afdelinger med kollektivt abonnement, eksterne abonnenter, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer indenfor den grønne branche. Oplag 1. halvår 2014: Annoncesalg: Rosendahls Mediaservice Jette Sterndorff-Jessen Oddesundvej Esbjerg N T F Fagforeninger med kollektivt abonnement Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Nordøstsjælland, 3F Nordsjælland Syd, 3F Frederiksværk - Frederikssund, 3F Slagelse, 3F Storebælt, 3F Midt og Østsjælland, 3F Bornholm, 3F-Aalborg, 3F Midtfjord, 3F Bjerringbro & Omegn, 3F Randers, 3F Aarhus Rymarken, 3F Silkeborg, 3F Vejle, 3F Vestlolland, 3F Esbjerg, 3F Fredericia, 3F Als, 3F Skiveegnen, 3F Ringkøbing Skjern, 3F Holstebro og 3F Vest. Layout & tryk: Rosendahls Deadline næste udgivelse: 24. oktober

3 FAGLIGT SOLIDT ARBEJDE BAG NY OVERENSKOMST I knap et år har 3F arbejdet for at få det tyske firma Polytan til at skrive dansk overenskomst. 19. september lykkedes det. Godt solidt, fagligt arbejde. Så kort kan det siges, når man skal sammenfatte forløbet og resultatet af den konflikt, der siden september 2013 har kørt mellem 3F og det tyske kunstgræs-firma, Polytan. 19. september kunne firmaets direktør Markus Deimling og faglig sekretær i 3F BJMF Valby, Flemming H. Grønsund sætte deres kragetæer under en overenskomst, og måneders faglig konflikt kunne slutte. Den første konsekvens er, at den blokade, som 3F indledte i foråret, kan aflyses, ligesom den sympatikonflikt, der blev indledt 5. juni, kan afblæses. Underskrifterne på overenskomsten betyder, at Polytan tiltræder overenskomst for Anlægsgartner-området DAG-overenskomsten. Siden 1977 har anlæg af kunststofbaner været omfattet af DAG-aftalen, så der var sådan set ikke noget nyt krav, 3F stillede i efteråret 2013, da det blev kendt, at Polytan udførte opgaver for Frederiksberg kommune. MINDRE I SKAT Polytan afviste et krav om at udbetale danske lønninger, og krævede at medarbejdernes skattegrundlag skulle indgå i løn-dannelsen. Polytan mente, at når de tyske medarbejdere betalte mindre i indkomstskat, og deres arbejdsgiver stod for en større andel af de sociale udgifter end tilsvarende danske arbejdsgivere, skulle de forhold påvirke lønnen. Det krav blev naturligvis afvist. Polytan begyndte med kunstgræsbaner i Danmark i Virksomheden har i dag udført mere end 55 projekter og lagt over m2 Polytan har som den første udenlandske virksomhed med ekspertise i sportsbelægninger indgået overenskomst med 3F 1. september Aftalen sikrer de ansatte ordnede løn og ansættelsesforhold, herunder en mindsteløn på kr. 142,20 for faglærte medarbejdere. FLERE ARBEJDSPLADSER I løbet af 2014 fik Polytan flere og flere opgaver i Danmark. Firmaet er ekspert i kunststofbaner, og blev hyret af danske entreprenør-virksomheder til at udføre dette højt specialiserede arbejde. Opgaverne blev udført i mange forskellige kommuner, og 3F-afdelinger over hele landet henvendte sig til de pågældende kommuner for at fortælle, at arbejdet blev udført i strid med den danske model. Vejle og Greve kommuner ville ikke gribe ind. Synes alt var i orden, men andre kommuner har været med til at lægge pres på de deres entreprenører. PRESSET VOKSER I løbet af de sene sommermåneder øges presset på Polytan. Især 3F Østfyn, 3F Søhøjlandet og 3F BJMF i Valby var aktive og lagde pres på på de pågældende entreprenører for at få dem til at droppe samarbejdet med Polytan. I september besluttede entreprenørvirksomhederne Ove Arkil, Munck Anlæg & Havne og Barslund at droppe samarbejdet med Polytan. Og det virkede. 19. september gennemførte parterne så konstruktive forhandlinger, at man kunne underskrive en overenskomst. Det er en meget tilfredsstillende løsning, vi har opnået. Det er kun opnået, fordi især 3F Østfyn og 3F Søhøjlandet har været meget aktive og at vi i fællesskab har kunnet lægge et landsdækkende pres på virksomheden og dens samarbejdspartnere, siger en tilfreds hovedforhandler, Flemming H. Grønsund. 3

4 XXX UDLICITERING DANSK INDUSTRI TIL KOMMUNERNE: SKRU OP FOR UDLICITERINGEN Der er masser af penge at hente ved at udlicitere, mener Dansk Industri. Kommunernes Landsforening afviser Mens udliciteringerne sejler i mange af landets kommuner, senest i Gribskov, som vi skriver om her i magasinet, så fortsætter brancheorganisationen Dansk Industri alligevel deres kampagne for flere udliciteringer. I et brev til byrådsmedlemmer landet over peger organisationen på, at kommunerne kan spare milliarder. I brevet skriver DI således til kommunalbestyrelsesmedlemmerne: Du kan få 152 skolelærere. Eller 193 sosu er. Eller sætte skatten ned med 0,43 procentpoint. Var det noget? Bare sørg for, at din kommune sætter så mange opgaver i udbud som de kommuner, der har mest tryk på udlicitering. KL AFVISER Men de tal har kommunernes Landsforening ikke meget til overs for. Kontorchef Claus Mogensen siger: DI s beregninger er skrivebordsberegninger, som vi ikke tager specielt alvorligt. Vi tror på, at der er nogle penge at hente i konkurrenceudsættelse. Det er et instrument, man skal arbejde med. Og brugen vil uden tvivl vokse. Men man kan ikke sige noget om, hvor meget der kan hentes. Man kunne også opstille tilsvarende eksempler på, hvor mange millioner kroner kommuner har hentet hjem ved at tage opgaver tilbage i eget regi igen. 8 AMU KURSER PÅ LANDBRUGS- OG PÅ LANDBRUGS- OG GARTNERSKOLEN GARTNERSKOLEN Pleje af grønne områder 10 dage Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje 05 dage Anvendelse af gran på kirkegården 02 dage og Betjening og vedligehold af mindre gartnermaskiner 10 dage Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15 dage Betjening og vedligehold af motorkædesav 5 dage og Etablering af mindre anlæg med fliser og planter 20 dage Grønne byarealer 4 dage Tilmeld dig på kurser.sceu.dk eller ring til Ingrid Nystrup for Tilmeld yderligere dig på information kurser.sceu.dk på telefon eller ring 5856 til 7302 Ingrid eller Nystrup mail for yderligere information på telefon eller mail BLOKADERAMTE VIRKSOMHEDER 3F har varslet og iværksat blokade mod følgende virksomheder på det grønne område. Det betyder, at intet medlem af 3F må påtage sig arbejde eller udføre service for virksomhederne. Bemærk at der er optaget to nye firmaer på listen, mens et er forsvundet. Listen over blokaderamte virksomheder bliver løbende opdateret, og du kan altid finde den aktuelle liste på dengronneprotal.dk VIKARBUREAUER: ANDREAS AGRO ApS VIKAR EXPERTEN BALTIC WORKFORCE ARBEJDSUDLEJE E-WORK APS ADMIN APS. EJENDOMSSERVICE: MT EJENDOMSSERVICE, VALBY ANLÆGSGARTNERI: SKANDINAVISK LANDSKABS PLEJE APS, (SLP) Hvis du ser en af ovennævnte virksomheder udføre opgaver for en virksomhed eller offentlig institution, bedes du kontakte Flemming H. Grønsund fra BJMF i Valby. Det kan du på tlf eller på mail: flemming. 4

5 BLOKADE MOD UDLICITERING SLP 3F har indledt blokade mod SLP. GRØNT har spurgt Gribskov Kommune, om det får konsekvenser, men ingen svarer på vores henvendelser 3F har fået nok af Skandinavisk Landskabs Pleje, SLP, der bl.a. arbejder i Gribskov Kommune i Nordsjælland. Virksomheden har ingen overenskomst og benytter sig også af ulovlige ansættelsesbeviser. Fx viser en kontrakt, at arbejdstiden svinger mellem 0 og 37 timer om ugen, ligesom der heller ikke er klarhed over, hvornår arbejdstiden begynder og slutter. Derfor har 3F indledt en blokade mod virksomheden. Det betyder, at ingen 3F ere må arbejde for eller yde service til virksomheden. Vi har gennem flere måneder forsøgt at få en dialog med virksomheden om en overenskomst, men de bliver ved med at udskyde det. Møderne bliver hele tiden aflyst, fortæller Rasmus Kreutzmann, der er faglig sekretær i 3F Frederiksborg. INGEN REAKTION SLP arbejder i Gribskov Kommune med at holde de grønne områder rene og vandt opgaven efter en licitation. GRØNT har spurgt Gribskov Kommune, 8. Konkurrenceklausul: hvad de mener om at handle med en virksomhed, der er blokaderamt. Men ingen svarer på vores henvendelser. Kommunens kommunikationschef, Rasmus Lindboe skriver således til os: Jeg har ikke fået kontakt til den relevante chef, så det kniber med en kommentar. Heller ikke borgmester Kim Valentin (V) reagerer på vores henvendelser. Du kan læse et portræt af SLP og deres lidt særprægede metoder på de næste sider her i bladet. I en periode af 12 måneder fra ansættelse/ansættelsesophør er den ansatte uberettiget til hverken direkte eller indirekte at udfore opgaver for hverken kunder eller kundernes samarbejdspartnere som arbejder sammen med SLP aps, i henhold til nærværende kontrakt. Ved overtrædelse af nærværende konkurrenceklausul ifalder den ansatte, foruden sædvanligt erstatningsansvar efter dansk ret en bod på 50% af honoraret/lønnen incl. Feriegodtgørelse i.h.t. nærværende kontrakt for hver gang overtrædelse finder sted, ligesom den retsstridige virksomhed kan hindres ved fogedforbud. Betaling af bod bevirker ikke pligtens bortfald. Ved ansættelsesforholdets ophør forpligtiger den ansatte sig til at overgive SLP aps samtlige dokumenter, maskiner, sikkerhedsudstyr, tøj m.v. der tilhører SLP aps. Ovenstående tekst er hentet fra en kontrakt til de ansatte i SLP. Helt absurd, siger faglig sekretær Rasmus Kreutzmann. 3F ER UARTIGE SLP vil ikke lave en overenskomst med 3F nu er virksomheden blokeret Når folk truer mig, så har vi ikke noget at tale om. Jeg skal ikke have noget med 3F at gøre. Hvis jeg opførte mig sådan, så havde jeg ingen kunder. Sådan siger Michael Rasmussen fra Skandinavisk Landskabs Pleje, SLP, til Grønt efter at 3F Frederiksborg har iværksat en blokade mod virksomheden. 3F laver et diktat og følger du ikke det, så er du dømt ude. Der er nogle punkter i overenskomsten, vi ikke ønsker, men lønnen vil vi gerne give, forklarer Michael Rasmussen om årsagen til, at han ikke ønsker en aftale med 3F. Rasmussen forklarer, at han i højsæsonen har tre til fem ansatte og at det derfor ikke giver mening at have en overenskomst. Jeg har talt med andre fagforeninger, der siger, at de slet ikke vil lave en aftale med os, fordi vi er så få. Var vi ansatte i min virksomhed, så ville jeg have en overenskomst, men ikke når butikken er så lille som den er. Til vinter er vi ingen ansatte, men har nogle underentreprenører til at rydde sne for os. Hvad blokaden kommer til at betyde ved Michael Rasmussen endnu ikke. Han siger: Jeg kan i hvert fald ikke henvende mig på jobcentret længere og hente ansatte, men må så tage nogle underentreprenører ind. Det er jo helt sort. Jeg synes 3F er uartige. 5

6 BLOKADERAMT ARBEJDSGIVER UDEN OVERENSKOMST: INGEN PROBLEMER HER Besynderlig medarbejderhåndbog fra Skandinavisk Landskabs Pleje er en mellemting mellem en filosofisk bibel og en stram anvisning om at stå til ansvar og selv betale, hvis kunden ikke kan Du skal ALTID have penge med hjem fra kunden Her i huset findes der ingen problemer sådan står der på forsiden af den medarbejderhåndbog som udleveres til de ansatte i Skandinavisk Landskabs Pleje, SLP. En bog som GRØNT er kommet i besiddelse af til trods for at der også på forsiden står, at den er fortrolig og ikke må udleveres til andre. Bogen er en mellemting mellem en filosofisk bibel og en stram anvisning om at stå til ansvar og selv betale, hvis kunden ikke kan eller hvis værktøjet forsvinder. Indledningen lyder således: Du vil på de følgende sider blive præsenteret for en mængde holdninger, ideer, filosofier og retningsliner, som er nedfældet på papir, fordi vi mennesker har en utrolig evne til at glemme ting og løbe fra vort ansvar. Herefter følger en række citater fra bl.a. Søren Kierkegaard, fx dette her: Den, der vover, mister fodfæstet for en tid den, der ikke vover, mister sig selv. Er du ude på job for SLP, så skal du afspejle kundens kropsbevægelser og tale i samme stemmeleje og med samme hastighed som kunden og overordnet sælger du din begejstring, som der står i manualen. DIT ANSVAR Et afsnit handler også om adfærd og her står der således: Såfremt du bliver forhindret i et job, sørger du selv for at finde en afløser, som du gør bekendt med situationen. Udebliver afløseren er jobbet stadig dit ansvar. Hos SLP gælder det også om at huske værktøjet ellers kan det hurtigt blive en dyr dag. Virksomheden skriver sådan her: Glemmer du dit værktøj eller lign. er det dit ansvar og du vil blive lønreduceret for de manglende effekter. Det er imidlertid ikke kun værktøjet, du hænger på. Du er også ansvarlig for at kunden betaler. Se her: Du skal ALTID have penge med hjem fra kunden, hvis du har fået udleveret en faktura sammen med jobbet. Hvis du ikke har penge med hjem er det dit ansvar at inkassere dem fra kunden og Har du alvorlige mangler ved en evt. kontrolbesøg, er det ligeledes dit ansvar at få rettet eventuelle fejl uden for din arbejdstid. Ellers sætter vi en anden til at gøre det og timerne bliver trukket fra din afregning. UD, HVIS DU TALER I TELEFON SLP tilbyder sig også med snerydning og også her er det styr på kontrollen. De skriver: Traktoren er udstyret med GPS styring således at hvis kunden klager over at du ikke har været der, så kan vi lave en udskrift over nøjagtigt hvilken tid du er kørt forbi kunden. SLP har også en skarp politik omkring brugen af telefon. De skriver: Enhver form for mobiltelefoni uden for arbejdsrelateret samtale kan medføre øjeblikkelig BORTVISNING. Alle private samtaler kan klares uden for normal arbejdstid. Eller under transporttid i bilerne mellem arbejdsstederne. En kunde må ALDRIG opleve at du står og taler i telefon, uden at det kan dokumenteres, at det er arbejdsrelateret! Eneste tilladte private telefonsamtaler inden for arbejdstid, der accepteres er akut sygdom, hospitalsindlæggelse af dine børn eller lignende, alvorlige tilfælde! Her er manualen fra SLP. Bemærk at de på forsiden skriver, at de ikke har nogen problemer. Kun opgaver. 6

7 BLOKADERAMT FRA DEN ENE FORRETNING TIL DEN NÆSTE Konkurser og lukninger følger i kølvandet på stifteren af Skandinavisk Landskabs Pleje, Michael Rasmussen. Her er et miniportræt Hvem er det egentlig, der står bag virksomheden Skandinavisk Landskabs Pleje? Det spørgsmål har optaget GRØNT og 3F i de seneste måneder efter det kom frem, at virksomheden vandt en del af den grønne licitation i Gribskov Kommune. Tidligere på året fik vi kontakt til virksomheden og talte med Michael Rasmussen. Han fortalte os, at han bare var ansat som projektleder. Det udsagn er imidlertid løgn. Michael Rasmussen har etableret virksomheden, der er uden overenskomst og nu konfliktramt. Michael Rasmussen fortæller selv i virksomhedens personalehåndbog, at han startede sin karriere i lys-og lyd-branchen tilbage i 1988 i Nykøbing Falster. Den virksomhed lukkede efter seks år. Det gik ikke så godt på hjemmefronten skriver Michael selv som forklaring. I 1994 er den foretagsomme Michael Rasmussen klar med endnu et projekt: Et vagtselskab i Fredericia, der efter to år bliver solgt til en af de ansatte, hvorefter det går konkurs. UOVERENSSTEMMELSER I 1997 er Michael Rasmussen så tilbage, hvor det hele startede nemlig i lys og lyd. Sammen med en partner danner han Discorent ApS, men allerede i 2001 er det slut igen. Selskabet bliver solgt til anden side. efter uoverensstemmelse mellem anpartshaverne skriver Michael i personalehåndbogen. Året er 2002 da selskabet NSP ApS i Brøndby ser dagens lys. Også det beskæftiger sig med lys og lyd, events og installationer. Men efter to år slukker lyset igen. Grundet personlige holdninger anpartshaverne i mellem som det hedder i bogen. Om det er de mange lukninger og samarbejdsproblemer, der i 2004 sender den driftige iværksætter til Sverige ved vi ikke, men i hvert fald begynder Michael Rasmussen at sælge smykker hinsidan. Dette er dog en meget sæsonpræget forretning skriver han til personalet og overlader derefter forretningen til sin kone. VÆKST PÅ 700 % Nu er vi så fremme ved I bogen skriver Michael sådan her: Vi er i dag her i Danmark på landsplan i højsæsonen knap 100 ansatte fordelt på alle partnere. Vi er beliggende i fem danske byer, således at vi kan servicere hele Danmark. Af teksten fremgår det også, at virksomheden har haft en omsætningsstigning på over 700 procent. En rapport fra Erhvervsstyrelsen om virksomheden fortæller imidlertid en anden historie. Her står der, at virksomheden har to til fire ansatte. Rapporten nævner også mange udskiftninger i direktionen. Selskabet skifter også adresse tre gange i perioden fra februar 2011 til maj SIDSTE NYT! SLP SKIFTER NAVN Efter at GRØNT har talt med stifteren af SLP, Michael Rasmussen, har virksomheden skiftet navn. Tidligere hed forretningen Skandinavisk Landskabs Pleje, men hedder nu Scandinavian Landscaping Partners, og kan altså fortsat forkortes til SLP. I Erhvervsstyrelsen er virksomheden fortsat registreret som Skandinavisk Landskabs Pleje ApS. Hvorfor virksomheden har skiftet navn ved vi ikke. Det har ikke været muligt at få en ny kommentar fra Michael Rasmussen. 7

8 XXX LANDBRUG RSA SMITTEN DU MÅ LÆRE AT LEVE MED Der arbejder ca F ere med svin i dansk landbrug. Otte ud af ti af dem er smittet med MRSA CC398. Og det må de så leve med, for sundhedsmyndighederne vil ikke behandle dem. De godt F ere, der er smittet med MRSA CC398 også kaldet svine-mrsa får ikke megen hjælp fra hverken det offentlige eller deres arbejdsgiveres organisation Landbrug & Fødevarer. De skal ikke forvente at man vil forsøge at fjerne den farlige bakterie, og heller ikke at man vil behandle de mennesker, der er smittet. Tværtimod, kan man roligt sige. KOMMET FOR AT BLIVE»MRSA er kommet for at blive.«så kontant er udmeldingen fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild. Han skriver:»realiteten er, at MRSA CC398 har nået et niveau, hvor der ingen vej er tilbage: Vi bliver nødt til at leve med MRSA CC398 både i landbruget og i det omgivende samfund (...)«Vi forstår godt, at folk er bekymrede. Men det er ikke realistisk at fjerne bakterien,«siger Claus Fertin, direktør i Videncenter for Svineproduktion i Landbrug & Fødevarer, til Ingeniøren. Den eneste måde at slippe af med bakterien på er at droppe jobbet som svinepasser. INGEN HJÆLP Heller ikke fra det offentlige system, Sundhedsstyrelsen er der hjælp at hente. Således står der i styrelsens vejledning direkte, at Personer, der har daglig eller jævnlig kontakt med grise, skal kun gennemgå behandling for at fjerne bakterien, hvis de holder op med at komme i stalde. Alle data om smittefarlige sygdomme samles hos Statens Serum Institut. Her uddyber overlæge i mikrobiologi på Statens Serum Institut (SSI) Robert Skov, baggrunden for vejledningen: De bliver alligevel smittet med bakterien igen umiddelbart efter, når de er tilbage i stalden. Og man skal være varsom med at bruge kuren for rundhåndet, for det vil anspore bakterien til at mutere, så den ikke længere kan fjernes med den eneste type antibiotika, vi har til at hjælpe smittebærerne af med bakterien, siger Robert Skov til Politiken. IKKE GODT NOK Men det er ikke godt nok, mener 3F-gruppeformand Lars Mark Jensen fra Aalborg. Han og medlemmerne har en følelse af, at arbejdsgiverne ikke har respekt for, hvordan smitten påvirker de ansatte. De kan ikke besøge pårørende på hospitalet, og hver gang, de er i kontakt med sundhedsvæsenet, føler de sig som spedalske og andenrangsborgere, siger han. Lars Mark Jensen forklarer, at flere af hans medlemmer går til psykolog for at klare belastningen. Et af medlemmerne har fået konstateret posttraumatisk stresssyndrom Sagen om MRSA udvikler sig stort set dag for dag, så disse artikler er kun et øjebliksbillede. Følg med på Facebook og på vores hjemmeside: dengronneportal.dk på grund af den stigmatisering, som vedkommende har været udsat for. FAMILIEN SMITTES I Sundhedsstyrelsens vejledning står, at MRSA 398 smitter fra dyr til mennesker, men kun sjældent mellem mennesker. Men det lader ikke til at være tilfældet. Mange 3F-ere har oplevet, at hele deres familie er smittet med MRSA, og senest har MRSA fra svin i mindst seks tilfælde forårsaget øjenbetændelse hos nyfødte børn. Og i fire andre tilfælde har bakterien ført til betændelse i den ydre øregang også hos nyfødte. Spædbørnene har fået bakterien fra deres forældre, som alle arbejdede i svinebesætninger. Og det udstiller myndighedernes dilemma, mener Hans Jørn Kolmos, professor og overlæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Det er jo ikke holdbart at sige, at strategien skal være, at vi prøver at forhindre bakterien i at slippe ud af svinestalden, for det kan vi altså ikke, siger Hans Jørn Kolmos. HVAD ER MRSA MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus) er en bakterie (stafylokok), der er modstandsdygtig (resistent) over for behandling med almindelig antibiotika. Der findes mange slags MRSA. Svine-MRSA hedder MRSA CC398, fordi den er nummer 398 i rækken af multiresistente stafylokokker. 8

9 HVAD SKAL VI GØRE Sundhedsstyrelsens strategi er at holde smitten ude i stalden hos svinene. Det er arbejdsgiverens ansvar at informere de ansatte om smitterisikoen. Der skal udarbejdes en APV, og lave en bekæmpelsesplan. BAR Jord-til-Bord har udarbejdet nogle enkle forholdsregler, der kan hjælpe med til at holde smitten i stalden: I STALDEN Svin bærer MRSA 398 på huden eller i trynen. I stalden vil MRSA 398 også være i støvet, på alle overflader og i luften. Man kan derfor ikke undgå at komme i berøring med MRSA 398, når man opholder sig i stalden. Grundig rengøring holder støvniveauet nede. NÅR DU FORLADER STALDEN Rengør og desinficer støvler smid overtræk til sko væk Smid arbejdstøjet Vask hænder grundigt med vand og sæbe eller endnu bedre tag et bad Tør hænderne i et rent håndklæde gerne i et papirhåndklæde Brug hånddesinfektion med sprit tilsat glycerol Skift til rent tøj, som opbevares i lukket rum så det ikke forurenes af MRSA fra støvet Undgå at bringe ting ind og ud af staldområdet, som fx en mobiltelefon VASK AF ARBEJDSTØJ Vask arbejdstøj ved 60 grader i staldområdet Ryst ikke arbejdstøjet og undgå at blande det med andet tøj Brug hånddesinfektion umiddelbart efter du har rørt ved arbejdstøjet 3 års produktgaranti! Se flere TP Flishuggere på RELIABLE CHIPPING DESIGNED MANUFACTURED DENMARK En TP Flishugger er effektiv, driftsøkonomisk og med sikkerheden i top. Et dansk produkt, hvor der tænkt på nem betjening og vedligehold. Og så giver den flis af højeste kvalitet. <750kg! TP 175 MOBIL Der er flere fordele ved TP Flishuggere fra Linddana: TP SERVICEBOX med kritiske sliddele medfølger de fleste TP Flishuggere - så er du hurtigt kørende igen, hvis uheldet er ude. Linddana yder 3 års garanti på TP Flishuggere til landskabspleje. Garantien dækker også motor og rotor. Find nærmeste forhandler på eller ring på tlf

10 XXX LANDBRUG RSA BLEV HANS LIV For nordjyske Kenneth Sørensen blev MRSA-smitten et dyrt bekendtskab. Han mistede sit job, og har måttet lægge hele sit liv om. Nu kæmper han for at andre ikke kommer i samme situation. Kenneth Sørensen havde ikke regnet med at skulle bruge en stor del af sit liv til at finde sandheden om MRSA. Foto: Michael Bo Rasmussen Kenneth Sørensen har i knap 15 år arbejdet med svin med glæde. I 2010 blev han ansat som driftsleder på en nordjysk svinefarm med 650 søer. I foråret 2012 blev en gravid kollega testet positiv for MRSA. Derefter blev Kenneth Sørensen, en rumænsk medarbejder samt arbejdsgiveren også testet positive. Både den gravide kvinde og den rumænske mand stoppede hurtigt med at arbejde på gården. Men Kenneth Sørensen ville ikke droppe sit job. Jeg blev forsikret om, at MRSA ikke er farligt. Jeg husker en hygiejnesygeplejerske, der fortalte, at det var værre at have snue end at være smittet af MRSA, siger Kenneth Sørensen. Men det skulle vise sig, at MRSA-smitten kom til at forandre Kenneth og hans families liv. For siden 2012 har han oplevet, hvordan hele sundhedssystemet har vendt ham og familien ryggen og betragtet dem som spedalske. Da min kone skulle føde blev vi anbragt på en isoleret fødestue. Personalet var i rumdragt med mundbind og visir for øjnene, og de bar handsker. Vi tænker shit. MRSA er bare ikke det, vi har fået at vide, fortæller Kenneth Sørensen. TIL MODANGREB Jeg gik i gang med at søge oplysninger om MRSA, og fandt efterhånden ud af, at hverken sundhedsmyndighederne eller Landbrug & Fødevarer spiller med åbne kort. De nedtoner risikoen ved MRSA, og fortæller ikke halvdelen af hvad de ved. Jeg mener faktisk, at de lyver, fordi de er bange for, hvad befolkningen siger til sandheden.. Derfor er Kenneth Sørensen gået til modangreb til angreb mod fortielser og halve sandheder. Han har startet en gruppe på Facebook, hvor han lægger alle de informationer, han kan finde om MRSA ud. Hver morgen og aften googler jeg på MRSA og finder materiale, som jeg lægger på Facebook. Så kan folk på et sted finde den tilgængelige information. -Man kan godt sige, at jeg har viet mit liv til MRSA, til at skaffe så megen information om MRSA som overhovedet muligt og gøre den tilgængelig for alle. MÅ ÆNDRE HOLDNING Kenneth Sørensen tror ikke på, at man kan udrydde MRSA-bakterien fra danske svinestalde med penicillin og rengøring. Der er kun en ting, der kan forhindre at vi får flere multiresistente bakterier. Det er, at landmændene skal holde op med at bruge bredspektret penicillin som forebyggelse. Alle erfaringer siger, at øget brug af antibiotika også øger mængden af resistente bakterier så der er kun en vej til sygdomsfrie besætninger, siger Kenneth Sørensen til GRØNT. ALDRIG SVIN IGEN Kenneth Sørensen meldte sig syg i juli Hans arbejdsgiver betragtede det som en mundtlig opsigelse, så nu lever han af sygedagpenge. I 2012 købte han og konen et dejligt nedlagt landbrug i udkanten af Dronninglund Storskov, men han ville gerne have gjort det anderledes. Hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved nu, havde jeg allerede for flere år siden skiftet spor og taget en anden uddannelse som f.eks. jordbrugsteknolog. Nu sidder jeg her, slutter Kenneth Sørensen, der aldrig mere vil have med svin at gøre. Både han og konen er testet negativ for MRSA ved de sidste to podninger, men først om et halvt år kan de sige sig helt fri for at bære MRSA-smitten videre. 10

11 ANLÆGSARBEJDE VIND OG SKÆV PÅ DEN RIGTIGE MÅDE 750 kvadratmeter skaterbane i Hørsholm giver blod på tanden hos anlægsgartnerfirmaet OKNygaards skate-ekspert Vi laver tusindvis af kvadratmeter belægning, men altid vandret. Her skal belægningen være vind og skæv. Men vel at mærke vind og skæv på den rigtige måde. Begejstringen bobler, når Henrik Vittrup fortæller om en af sine seneste opgaver som projektleder hos anlægsgartnervirksomheden OKNygaard. Det har været et rigtigt sjovt arbejde. Og nu, da vi har fået ganske meget erfaring, vil jeg da gerne lave flere skaterbaner. Vi har netop lavet en mindre bane i Roskilde. Banen i Hørsholm er 750 kvadratmeter og det gav helt særlige udfordringer, siger Henrik Vittrup. SKATEBANER OG ANLÆGSGARTNERE Skaterbaner i beton og anlægsgartnere hænger formentlig ikke logisk sammen for de fleste. Øvelse gør mester. Og der øves meget på den nye beton i Hørsholm. Der er da heller ikke hverken meget græs eller mange planter i Hørsholm-projektet. Til gengæld har det budt på masser af udfordringer og arbejde med at etablere den rigtige bund. Blandt andet har OKNygaard-folkene lagt en kæmpemæssig faskine under hele den store skaterbane for at sikre, at overfladevandet fra de mange kvadratmeter ikke belaster det offentlige kloaksystem. En skaterbane er ikke en traditionel anlægsgartneropgave. Men netop etableringen af bunden har kaldt på mange færdigheder, som vi besidder, og projektet har også rummet en del kloakarbejde. Hele den 750 kvadratmeter store betonoverflade er 12 centimeter tyk. Kunsten er ikke at støbe en kraftig overflade i beton, men at få de rigtige sving, kurver og hældninger implementeret og skabe de rigtige udfordringer for skaterne. Naturligvis samtidig med, at den er sikker at køre på, og at alle skal kunne være med. Det er dét, de svenske konstruktører kan og er blandt de allerbedste til. Vi kan så levere bunden til det hele, siger projektleder Henrik Vittrup. NY OG GAMMEL Det er Hørsholm Kommune, der er bygherre på den nye bane, der ligger nabo til Hørsholm Idrætspark. I forvejen lå skaterbanen Skatetopia med mere traditionelle ramper i træ lige oven for den nye betonbane. 90 procent af den gamle bane har fået lov til at blive stående, så der i virkeligheden er tale om en kraftig udvidelse til et rigtigt skater-paradis. OKNygaards projektleder Henrik Vittrup fik nærmest stjernestatus hos knægtene i Hørsholm, da de fandt ud af, at manden i den grønne T-shirt havde en stor del af æren for den nye skater bane. Scan QR-koden og læs om vores uddannelser og AMU-kurser... Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Roskilde Tekniske Skole 11

12 FAGLIGT ROSA-KVINDER FIK PRIS Som Carl Scharnberg sagde: Det nye sker, når den, der er tiltænkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig. Og det skete i ROSA-konflikten. De 14 litauske kvinder tog ikke hjem. De gik til fagforeningen 3F Århus Rymarken og de kæmpede sammen med Fagforeningen en flere måneder lang kamp, hvor de demonstrerede foran virksomheden hver eneste dag, og i perioder to gange om dagen. Carl Scharnbergs Uofficielle Fond uddeler hvert år en pris til folk, der har gjort noget særligt for andre, og i år gik prisen på kr. naturligt nok til de 14 kvinder fra gartneriet ROSA. Her ses nogle af de 14 Rosa-kvinder med prisen og formanden for den grønne gruppe i 3F Århus Rymarken, Thomas Møller. SYMPATIKONFLIKT VAR EFFEKTIV Det tog kun to dage så var sympatikonflikten mod Gartneriet ROSA ved Århus så effektiv, at gartneriets ejere afbrød samarbejdet med vikarbureauet Admin ApS. Vikarbureauet havde overtaget jobbet med at levere billig østeuropæisk arbejdskraft fra vikarbureauet E-Work. Sympatikonflikten var effektiv fra mandag d. 26. maj til tirsdag kl. 14, hvor vi kunne afblæse sympatikonflikten. Da vognmænd, elektrikere og andre leverandører holdt op med at servicere gartneriet Rosa var presset så stort, at de valgte at opsige samarbejdet med Admin APS. Tak for den støtte vi har fået siden 11. februar. Rigtig mange blink med billygterne, dyt i hornet og vink gennem mere end treenhalv måned på Viborgvej i Lading har været med til at holde gejsten oppe, siger formanden for den grønne gruppe i 3F Århus-Rymarken, Thomas Møller. Og han tilføjer: Bemærk at sympatikonflikten overfor Admin ApS stadig er aktiv idet der stadig ikke er nogen overenskomst med ADMIN APS. FLERE SAGER Der er rejst flere fagretslige sager i kølvandet på Rosa konflikten dels om betaling til de litauiske piger og om vores ret til at få oplysninger om hvem der udfører arbejdet i stiklingsproduktionen på Gartneriet Rosa nu. Efter afslutningen af konflikten er hverdagen vendt tilbage for de litauiske piger. Otte af pigerne er rejst hjem til deres familier i Litauen, to er rejst til Tyskland for at arbejde og fire af bor og arbejder i Østjylland på forskellige virksomheder. ANSATTE FYRET EFTER LØNKRAV En flok polske kvinder har fået en fyreseddel hver fra deres arbejde på Gartneriet Krebs på Nordfyn. Fyringerne faldt to dage efter gartneriet havde fået et krav om efterbetaling af kroner til de fyrede polske kvinder. Kravet om efterbetaling af løn er rejst af kvindernes fagforening, 3F Odense GOPS. Kvinderne har tjent ned til 60 kroner i timen før skat. Det er under halvdelen af timelønnen fastsat i områdets overenskomst, som Gartneriet Krebs har forpligtiget sig til at følge som medlem af GLS-A. Kvinderne fortæller til FAGBLADET, at deres seneste arbejdsgiver, Jobekspress, har tilbudt dem genansættelse på gartneriet til en løn på kroner i timen. Tilbuddet gælder dog kun, hvis de vil trække kravet om efterbetalingen på kroner mod Gartneriet Krebs tilbage. Polakkerne har afvist tilbuddet. SE FLERE NYHEDER PÅ: DENGRONNEPORTAL.DK 12

13 FAGLIGT VIDEN, DER VOKSER Jordbrugets Kompetencefonde, som er etableret af 3F og GLS-A, iværksætter en kampagne overfor virksomheder og medarbejdere om mulighederne for at få økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse i arbejdstiden. Kampagnen har fået navnet Viden der vokser. En række af de større medlemsvirksomheder i GLS-A modtager en plakat samt foldere med information om støttemulighederne. Kompetencefonden yder støtte til virksomhederne, når medarbejderne deltager i AMU-kurser, individuel kompetenceafklaring, folkeskolefag, ordblindeundervisning, dansk for voksne udlændinge og meget mere. Du kan finde flere oplysninger om kompetencefonden og støttemulighederne på www. gls-a.dk, hvor også ansøgningsskema er til rådighed. NY GUIDE TIL ELEVER 3F Ungdom har udarbejdet 2014-versionen af Elevguiden. Elevguiden er et uundværligt redskab til alle under uddannelse indenfor de grønne fag. Du kan få Elevguiden i din lokale 3F-afdeling eller på vores hjemmeside: dengronneportal.dk NY FB-GRUPPE 3F VÆKSTHUSET er en Facebook-side for dig i Gartneri/Planteskole branchen. En side hvor man kan dele sine oplevelser, være til inspiration for kollegaer. Være FAGLIG og skabe netværk. Hjælpe hinanden med opgaver og kontakter. Som medlem af gruppen er du yderst velkommen til at komme med indslag og indsætte billeder der vil passe i dette forum. Du kan melde dig til gruppen ved at søge på Fa cebook efter 3F Væksthuset eller læse den på Ét køretøj - mange funktioner Se videoen Løvsuger Lift 9-11 m Lift 14 m A TIME saving product Skift udstyr på kun 15 min. Andet TIME Quick Shift kompatibelt udstyr: Saltspreder Kran Møbel lift Generator Tippelad Etc. Din TIME Quick Shift forhandler er: Et kvalitetsprodukt fra Vandtank - højtryksrenser Quick Shift TIME Danmark Søndervang Farsø Tlf.:

14 UDDANNELSE SÅ ER DE HER Landets første have- og parkingeniører er nu klar til at gøre gavn i den grønne sektor. Det var en glad studieleder Susanne Ogstrup, der med slet skjult stolthed kan lykønskede de allerførste have- og parkingeniører i Danmark nogensinde. På uddannelsen har de studerende fået indgående kendskab til træer og plantevækst, parkdrift og borgerinddragelse i samspil med ledelse og økonomi. En fagkombination, erhvervet har efterspurgt siden 90 erne. Jeg glæder mig til at se det faglige løft, denne nye faggruppe kan give sektoren, siger Susanne Ogstrup. For det første ser jeg frem til, at de nye have- og parkingeniører sætter planter og plantevækst i byerne på dagsordenen. Det er vigtigt, fordi vi ved, at planter har en positiv effekt på menneskers sundhed. Desværre har træer og plantevækst svære vilkår imellem asfalt og beton, men her tror jeg, at have- og parkingeniørerne kan bidrage med ny og indgående viden. Her er de første have- og parkingeniører. Fotograferet på Skovskolen i Nødebo. Nu skal de ud og sætte plantevækst på dagsordenen i byerne. Foto: Michael Schlosser STYRKER SAMARBEJDET For det andet glæder jeg mig til at se de nye ingeniører nytænke og udvikle arbejdsgange i forvaltning af byens grønne områder, og jeg er sikker på, de kan blive nøglespillere, når der skal udvikles nye klimatilpasningsløsninger. Afslutningsvist forventer vi, at have- og parkingeniørerne kan styrke samarbejdet mellem de forskellige faggrupper, herunder anlægsgartneren og landskabsarkitekten. Have- og parkingeniørerne kan med deres viden om både det praktiske og det akademiske fremme dialogen mellem faggrupperne, slutter Susanne Ogstrup. Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole og Københavns Universitet (Skovskolen). KURSUS FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER INDEN FOR GARTNERI-, LAND- OG SKOVBRUGSOMRÅDET 3F og GLS-A afholder 3. og 4. november et kursus specielt tilrettelagt for arbejdsmiljørepræsentanter inden for dette område. Kurset vil give dig redskaber til, hvordan du kan løse nogle af de arbejdsmiljøproblemer, der kan være på arbejdspladsen. Tilmelding Tilmelding til kurset skal ske til 3F, Lone Holmberg på telefon eller pr. mail Når du tilmelder dig på mail, beder vi dig oplyse på hvilken virksomhed, du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdspladsens navn skal også angives ved tilmelding af ledelsesrepræsentant. Sidste frist for tilmelding er 16. oktober Du kan læse meget mere om kurset på: - se under medlemstilbud. DYREPASSERNES ÅRSMØDE 2014 Landsbranche- og årsmøde for alle faglærte og ufaglærte dyrepassere afholdes i år: Fredag d. 31.oktober 2014 kl til Lørdag d.1.november 2014 kl på Konventum LO- skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør Programmet følger hurtigst muligt, og kan læses på dengronneportal.dk. Tilmelding Tilmelding til mødet skal ske elektronisk via FIU-web under kursusnummer FIU nr Der er 50 pladser, så det er først til mølle. Vi forbeholder os ret til ved overtegning at sortere de tilmeldte ud fra geografiske og branchemæssige hensyn. Forbundet betaler for rejsegodtgørelsen efter de gældende regler ved FIU-kurser. 14

15 KIRKEGÅRDSMESSEN KASSE SIKRER UDGRAVNING På en fuldbooket og vellykket kirkegårdsmesse på Mors kunne man bl.a. se en gravekasse, der sikrer dig under arbejde i udgravninger Gravekassen er udviklet og produceret af det sønderjyske firma Stengers APS. er nem at samle på stedet, og den er ikke tungere, end den kan løftes på plads af den samme minigraver, som man har brugt til at grave hullet. Den nye smalle udgravningssikring burde være et sikkert hit på kirkegårde, hvor der skal graves dybt og smalt. I følge Preben Stenger er den dog for tung til de små maskiner, der er plads til. Det er en udfordring, vi arbejder med, siger han til GRØNT Afstivningskassen vakte stor opmærksomhed på kirkegårdsmessen, fortalte Margrethe og Preben Stenger fra firmaet. ELEGANT MEN DYR På Kirkegårdsmessen på Mors vakte denne indretning stor opmærksomhed og der var under hele messen tykt med folk omkring opstillingen. Det er også en elegant løsning, Ikast-firmaet JAS Careline har fundet på problemet med at få sænket kisten ned i graven på en smuk og værdig måde. Men det er også en dyr løsning opstillingen som den ses her vil koste omkring kroner. Smuk opstilling men meget dyr VI UDDANNER FOLK ENKELT OG VÆRDIGT Andreas Nielsen var kun 14 år, da han udviklede urnenettet, og nu driver dne unge mand sit eget firma, Urnenet.dk, hvor han sælger sit urne-net. Nettet er lavet i hånden af ubleget flettet bomuld, og er derfor 100% forgængeligt. Ved hjælp af en særlig teknik, kan man sænke urnen ned i nettet, og udløse snoren, så nettet falder ned om siderne på urnen, der således står alene i graven uden forstyrrende snoreværk på toppen. Andreas Nielsen demonstrerede sit urnenet på kirkegårdsmessen. VÆLG MELLEM VORES MANGE KURSER, BL.A.: Etablering af mindre anlæg med fliser og planter (44276) Anlæg i betonsten lige/buede linier (42306/42307) Grundlæggende/udvidet beskæring (40842/40843) Planteliv, økologi og miljølære (45728) Motorsav/mindre gartnerimaskiner (42383/42302) Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat (42389) Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg (42340) RING OG HØR NÆRMERE PÅ TLF Er du i AMUs målgruppe, har du mulighed for at søge løntabsgodtgørelse på 640,80 kr. pr. dag. Bortset fra en deltagerbetaling på 120/180 kr. pr. dag, er kurserne gratis. Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på kurserne uden selv at betale deltagerbetalingen. Petersmindevej Odense C C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf Vi uddanner folk 15

16 XXX DIT ARBEJDE ER JO HELT TIL GRIN! LÆSERKONKURRENCE Vind en god flaske vin i ny læserkonkurrence Hvad sker der egentlig på dit arbejde. Hvad er det I griner af? Nu kan du dele dine bedste arbejdsgrin med læserne af GRØNT. Det eneste, du skal gøre er, at sende os dit sjoveste arbejdsfoto. Vi udvælger det bedste og sætter en god flaske rødvin på højkant. Skriv også gerne et par linjer om billedet, når du sender det. Måske er det dit foto, der er her på bagsiden næste gang. Du kan sende billedet til: Vi glæder os til at høre fra dig. VINTERLEDIG HVAD SÅ Fællesmøde med arbejdsgiverne om vinterledighed, nye dagpengeregler og efteruddannelse. Tirsdag 21 oktober kl hos 3F Aarhus Rymarken. Tilmelding senets 20/10 på GRUNDUDDANNELSE Grundlæggende kursus for tillidsvalgte indenfor det grønne område, og omfatter bl.a. forhandlingsteknik, taleteknik, organisering og opbyggelse af faglige netværk.. Kurset er i to moduler holdes således: Modul Langsøhus Uge 43/2014 Modul Langsøhus Uge 03/ Skovningssæt Danmarks største udvalg af godkendt, påkrævet beklædning til motorsavsbrug. Sætpris fra 995,- kr (model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt) til 3500,- kr (goretex airstream læderstøvler og stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske). Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46-58/41-47, nogle læderstøvler str Dansk Skovkontor A/S. Tlf AKTIVITETSKALENDER Dato Sted Emne oktober Smålandshavet 3F Ungdom: Faglig weekend Informationsmøde om bl.a. 20. oktober 3F Århus-Rymarken dagpenge og uddannelse 31.oktober LO skolen/helsingør Dyrepassernes Årsmøde 1. november FIU: Uddannelsesambassadør 3. november AMU-Fyn 3. del opfølgning november Messecenter Herning Agromek 2015 Smålandshavet februar Det Grønne Årsmøde FIU: HedeDanmark OK-Kursus FIU: Smålandshavet april Laugesens Have juni Branchedage FIU: Det Grønne Årsmøde Rørvigcentret september Netværkskonference FIU: Langsøhus 8.-9.oktober Mejeri Branchekursus FIU: Husk at sende emner til aktivitetskalenderen til

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

vejviser UD I DET GRØNNE

vejviser UD I DET GRØNNE vejviser UD I DET GRØNNE dengronneportal.dk Magasinet for anlægsgartnere blomsterbindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere gartneriarbejdere landarbejdere greenkeepere agro-industrien dyreassistenter

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide

VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide VEJVISER UD I DET GRØNNE kursusguide for 1. halvår 2014 danmarks største kursusguide 752 kurser dengronneportal.dk magasinet for AnlægsgArtnere BlomsterBindere groundsmen dyrepassere elever frilandsgartnere

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2015 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 325 KURSER dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede

Erfaringer fra Forenede Service A/S. 26-09-2013 Adm. direktør Steen Gede Erfaringer fra Forenede Service A/S Altansagen Et ægtepar boede på en altan i 3 år. De arbejdede 12-20 timer dagligt til 3000 kr. pr. måneden, kontant. De 2 slaver Bagmænd havde stjålet ægteparrets identitet.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

GRØNT. 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer. 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal.

GRØNT. 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer. 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal. GRØNT AUGUST 2014 NR. 5 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal.dk MAGASINET FOR

Læs mere

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT DECEMBER 2014 NR. 8 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 12 Store grandækkerdag 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

GRØNT. 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter. 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt

GRØNT. 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter. 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt GRØNT JANUAR 2014 NR. 1 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt dengronneportal.dk

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

FRA HELVEDE TIL PARADIS

FRA HELVEDE TIL PARADIS FRA HELVEDE TIL PARADIS NÆSTEN DA magasinet for os der arbejder grønt APRIL 2015 NR. 3 LÆS MERE SIDE 8-9 MARKANT JA TIL OVERENSKOMSTER LÆS MERE SIDE 3 MØD GLS-A S NYE FORMAND LÆS SIDE 7 SLUT MED FROSNE

Læs mere

I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 OVERENSKOMST PÅ MINKPELSERI IKKE HELT I MÅL MED OK

I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 OVERENSKOMST PÅ MINKPELSERI IKKE HELT I MÅL MED OK I HELVEDE JANNIE SLAP VÆK FRA RIDESKOLE LÆS MERE SIDE 8-9 magasinet for os der arbejder grønt MARTS 2015 NR. 2 DE SNYDER VI BETALER LÆS MERE SIDE 4-5 VIKARBUREAUER FALDER PÅ STRIBE LÆS SIDE 6 OVERENSKOMST

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Magasinet for os, der arbejder grønt APRIL 2014 NR. 3 XXX 24 SIDER med OK-overblik og tema 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 2. HALVÅR 2014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER 4 K URS ER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR. HALVÅR 014 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt

punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt DANMARKS STØRSTE GRØNNE BRANCHE MAGASIN www.gront3f.dk Dinoerne venter Se side 15 NR. 2 IKKE MEGET AT HENTE PÅ OK SIDE 3 KUNSTEN AT FLYTTE FISK SIDE 8 DEN MODERNE HERREMAND SIDE 12 LYSPUNKTER TRODS MANGE

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor?

Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? Landbrugets stemme Selvstyrende Regionale Grupper Hvorfor? 9.maj 2011 Vagn Lundsteen, direktør Landbrugets stemme Det bedste forsvar, - er et angreb Vi skal lære af Danmarks Naturfredningsforening Vi skal

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Kære kreds 1, Jeg indstiller hermed Klaus Buster Jensen, 26-årig journalist på Avisen.dk, til Kristian Dahls Mindelegat Lige fra vi lancerede Avisen.dk i september

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 2. halvår 2007 Alle kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks største

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere