Elforsyningen i Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elforsyningen i Næstved 1909-2009"

Transkript

1 Elforsyningen i Næstved

2

3 Elforsyningen i Næstved Næstved med strøm, de første 100 år

4 Elforsyningen i Næstved Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej 2, 4700 Næstved Tekst: Henrik Kragelund Layout og tryk: Stiftsbogtrykkeriet i Næstved Oktober 2009

5 Indhold 5 Forord 6 Optakten 12 De første år 18 Truslen fra Haslev 22 Vekselstrøm og pirater 26 Slukkede motorer 30 Den store omlægning 38 Et kort kig i el-apparaternes historie 40 De lyse tressere 46 Energikrise og kontrol 50 Ommøbleringer 56 Forbedrede udsigter 60 Det store netværk 66 Efterskrift 68 Kilder 70 Det der ikke kom med 3

6 4

7 Forord Historie er en strøm af begivenheder, der farer af sted. Den gemmer ikke sig selv nogen skal gøre det for den. Denne jubilæumsbog er skrevet med tanke på den almindelige borger i Næstved, som kunne have interesse i at blive klogere på, hvilken plads elektriciteten har i kommunens historie, og hvilken plads kommunen har i elektricitetens historie. At skrive historien om Næstved Elektricitetsværk og kommunens offentlige elforsyning kan ikke gøres uden en smule samvittighedskval over for vandværket. De to kommunale værker har fulgt hinanden i hele elektricitetsværkets historie og delt både medarbejdere og ledelse i årenes løb. Men Næstveds elforsyning fortjener at få skrevet sin egen historie. Ganske enkelt fordi den er der, og fordi den stadig farer videre. Næstved den 28. august

8 Næstved anno Ikke længere væk end i Køge havde en urmager påbegyndt elproduktion 5 år tidligere. Men der skulle gå endnu 13 år, inden Næstved fi k en offentlig elforsyning. 6

9 Optakten 1909 Vi er alle vokset op med, at strøm i stikkontakten er en selvfølge. Men for 100 år siden var det intet mindre end en revolution, at en stor, prustende dieselmotor kunne tænde lys i Næstved. Begrebet teknologisk revolution er noget enhver generation kan sætte ord på men hvilke ord afhænger af, hvilken tid man har levet i. I 2009 husker endnu nogle, da fjernsynet kom til. Andre mindes måske introduktionen af mobiltelefonen, men de fleste ser vel Internettet som den ultimative revolution i vor tid. Men intet af dette var muligt uden el. Uden el ville vores samfund gå i stå. Ingen af os i 2009 er gamle nok til at huske, den gang der blev sat strøm til vores verden. Men elektriciteten er grundlaget for enhver teknologisk revolution, som nutidens generationer har oplevet. Hvis byrådet i Næstved i starten af 1900-tallet havde kunnet se ind i fremtiden, så havde de nok haft en anden tilgang til tankerne om at etablere et elværk. Næstved Elektricitetsværk havde blot 3 ansatte ved starten, så det var til at overse, hvor mange der havde brug for den trykte instruks for funktionærer ved værket. En lille pudsighed er det, at tryksagen er fremstillet på bogtrykker Carl Christensens trykkeri manden som tog initiativet til at få etableret elektricitetsværket. Udviklingen var tæt på De ærede byrådsmedlemmer behøvede faktisk ikke en gang kigge ind i fremtiden for at se perspektiverne i elproduktion. De kunne f.eks. tænke tilbage på den amerikanske Edisons opfindelse af den moderne glødelampe, som fandt sted år før Næstved Elektricitetsværk blev til. Eller de kunne læse i avisen om den enorme og succesfulde investering i strømproduktion ved Niagaras vandfald i Nordamerika i årene omkring århundrede- 5 i funktionær-instruksen gjorde det klart, at medarbejderne var til for værkets skyld og ikke omvendt: Funktionærerne skal være til Disposition for Elektricitetsværket paa en hvilken som helst Tid af Døgnet, for saa vidt det er nødvendigt... 7

10 Næstved Elektricitetsværk blev anlagt i forbindelse med det kommunale vandværk. De høje skorstene (til venstre i billedet) var tydelige vejvisere til værkerne. (Fotoet er taget fl ere år efter etableringen af værket.) skiftet. De behøvede nu ikke en gang se ud over landegrænsen. I 1891 hørte de sikkert om urmageren i Køge, Jens Hansen, der tændte lys i flere butikker på byens torv og som den første i Danmark solgte og distribuerede el til offentligheden. Samme år fik Odense som den første by sit eget elværk, året efter fulgte København, og allerede i 1893 blev der også i Slagelse etableret produktion og salg af el til private. Gassen var i vejen Der kunne være flere grunde til, at begivenhederne i verden, landet og omliggende byer ikke gjorde større indtryk. I 1882 vurderede et af byrådsmedlemmerne, at Næstved var for lille en by til nogensinde at få elektricitet, men det var nok ikke beskedenhed eller manglende tro på byen, der var den største forhindring for elektriciteten 8

11 i Næstved. Derimod var gassen en barriere. Og her stod Næstved ikke alene. Gasværkerne rundt omkring i landet var for mange kommuner en god forretning, og et elværk ville være en konkurrent. Den tanke blev tænkt af kommunalpolitikere over hele landet også i Næstved, hvor byrådet faktisk kunne bryste sig af, at byen havde været blandt de tidlige i landet til at etablere gasværk. Nej, nej og atter nej Som almindelig borger i Næstved kunne man nu ellers have forventet, at elektriciteten ville være kommet til byen langt tidligere, end den gjorde. En dag i 1898 kunne man måske i lyset fra sin petroleumslampe læse i den lokale avis, at det historiske vingesus også snart ville kunne opleves i Næstved: Urmager Aug. Joosts Andragende om Koncession paa et Elektricitetsværk i Næstved fik i Byraadets Møde Torsdag Aften en saa udmærket god Modtagelse, at der er den største Sandsynlighed for, at Sagen gaar i Orden. Vidste du, at... Etableringen af elektricitetsværket var resultatet af tre års dedikeret udvalgsarbejde. i 1906 besluttede byrådet at nedsætte et udvalg med den opgave at undersøge, hvorvidt Næstved Kommune burde anlægge et elektricitetsværk. Det var bogtrykker Carl Christensen, der foreslog at nedsætte dette udvalg, og han blev da også selv medlem sammen med fabrikant Poulsen og købmand Huus. Direktøren for de Forenede Jernstøberier, Aksel Ibsen, var meget interesseret i elforsyning og blev tilknyttet udvalget i kraft af sin store viden om emnet. Det var Ibsen, der udfærdigede det overslag til etablering af værket, som fi k byrådet til at sige ja. Det var desuden Ibsen, som foreslog at antage den kendte ingeniør P.A. Petersen til at stå for projekteringen. Sådan beskrev Næstved Tidende resultatet af byrådets drøftelse. Det var i øvrigt ikke første gang, at byrådet drøftede etablering af elværk, men denne gang så det ud til at blive til noget. Avisens spådom viste sig at slå fejl. Urmageren fik etableret elproduktion, men det blev aldrig til en offentlig elforsyning. Nogle år senere blev en mulighed for at producere el ved vandkraft ved Holløse Mølle undersøgt. Men projektet blev afvist. Vurderingen var, at møllen ikke ville kunne producere tilstrækkeligt med strøm i forhold til behovet i en by som Næstved. Byrådet fik senere tilbudt at deltage i et andelsværk ved Broksø Mose. Dette var et af flere projekter i landet, 9

12 Vidste du, at... Den første elpære, der lyste i Næstved by med strøm fra elværket, blev tændt lørdag aften den 2. oktober Ifølge Sjællands Tidende, der den gang i en note registrerede begivenheden, havde der samlet sig et mindre opløb af borgere uden for Emil Jensens ejendom for at overvære begivenheden. Få dage senere kunne bagermester Georg Jensen sætte strøm til byens første elektromotor drevet af strøm fra elektricitetsværket. som på den tid tog udgangspunkt i elproduktion ved hjælp af brunkul og tørv. Men også dette projekt blev forkastet. Papirmøllen havde set lyset Selv om byrådet havde svært ved at beslutte sig for, at borgere og erhvervsliv skulle tilbydes offentlig adgang til elektricitet, så var der faktisk i flere år før Næstved Elektricitetsværks etablering blevet produceret elektricitet i byen på flere af byens virksomheder. Blandt andet på Gl. Maglemølle Papirfabrik. Fabrikken havde i flere år haft sin egen produktion af el til lys på fabrikkens område. Papirfabrikkens elproduktion blev drevet af en dampmaskine, og maskinpasseren blev af nogle lokale døbt Danmarks Edison. Den form for elproduktion til eget forbrug foregik på en række erhvervsvirksomheder i landet. Burmeister & Wain i København var i 1879 først til at etablere eget elværk, og virksomheden blev i øvrigt efterfølgende en vigtig del af de danske elværkers historie. B&W og Hr. Diesel I slutningen af 1800-tallet fik B&W tilladelse til at benytte og udvikle det patent, som tyskeren Rudolph Diesel havde opnået på en ny form for forbrændingsmotor. Få år inde i det nye århundrede havde dieselmotoren fortrængt dampmaskinen som den foretrukne trækkraft på danske elværker, og der kom til at stå Burmeister & Wain på motorerne i mange nye danske offentlige elværker. Til udviklingen af dieselmotoren til produktion af elektricitet fik Burmeister & Wain blandt andet hjælp fra en ingeniør ved Københavns Belysningsvæsen ved navn P.A. Pedersen, som senere kom til at sætte fingeraftryk på udviklingen i Næstved. 10

13 Byrådet gik med strømmen Efter udviklingsarbejdet hos B&W slog P.A. Pedersen sig ned som rådgivende ingeniør. Han var med til at etablere det kommunale elværk i Randers i Byrådsmedlemmerne i Randers havde ligesom kollegerne i Næstved været forsigtige med at investere i noget så stort som et elværk og var også nervøse for, at gassen ville blive udkonkurreret. Men I Randers var man blevet beroliget, dels af en udtalelse fra nationalbankdirektøren om at elektriciteten ikke ville fortrænge gassen, dels af P.A. Pedersens planer om et effektivt elektricitetsværk. Nykøbing F. som reference P.A. Pedersen fik i årene efter stor succes med projekteringen af ikke mindre end 28 danske elværker. I 1907 kunne Nykøbing Falster Kommune klippe snoren til et kommunalt elværk, og året efter sprang også Næstveds byråd ind i elektricitetens århundrede. Sandsynligvis har det tynget på byrådets vægtskål, at Pedersen fik opført et moderne og effektivt værk i Nykøbing F. I august 1908 bevilgede Næstved Byråd kr. til etableringen af et elektricitetsværk, og P.A. Pedersen blev engageret som rådgivende ingeniør. I forbindelse med byrådsbeslutningen undlod borgmesteren dog ikke at gøre opmærksom på det fornuftige i selve timingen. Der var nemlig kommet nye praktiske lamper på markedet, og samtidig var kobberet, og dermed elektricitets-kablerne, faldet i pris. Vidste du, at... Det elektriske lys havde tilnavnet Det hvide Lys, eftersom det brændte langt skarpere end petroleumslamperne, som var datidens typiske belysning i private hjem. Men i forhold til petroleumslamperne var der en anden meget klar fordel ved det elektriske lys. Dagny Maria Christensen fortæller i sine erindringer fra hjemmet i Næstved, hvordan familiens petroleumslamper hver eneste dag skulle have renset væge og pudset glas og så skulle der hældes ny petroleum på. Ikke et yndet husligt gøremål. Petroleumslamper kunne sode noget så forfærdeligt, og en dag slog det næsten hendes mor helt ud, at børnene havde tændt en lampe og overset, at den var begyndt at ose. Soden lagde sig i fede fl ager overalt i stuen. I Dagnys (og mange andres) barndomshjem var det derfor en stor lettelse, da lyset blot kunne tændes på en kontakt uden at sode. Men hendes far var en sparsommelig mand, og der blev kun lavet installation til lys i hjemmets tre stuer og kun én lampe i hver. Næstved Elektricitetsværk blev bygget som nabo til kommunens vandværk og genbo til gasværket. I oktober 1909 var elektrificeringen af byen endelig en realitet. 11

14 I 1915 var der brug for at udvide elektricitetsværket, og vandværket fl yttede over på den anden side af Kompagnistræde (til højre i billedet). Tårnet på vandværksbygningen indeholdt en stor vandtank, men var ikke et egentligt vandtårn, som man ellers kunne tro. 12

15 De første år Det skulle hurtigt vise sig, at kommunens elektricitetsværk var en rigtig beslutning. Tilslutningen steg og steg. Værket blev etableret med to stk. dieselmotorer med hver 150 HK, men allerede i driftsberetningen for driftsåret måtte man notere, at...det kneb med Maskinkraften. Hoveddynamoerne var for smaa og der maatte tænkes paa Udvidelse af Maskinerne i det kommende Aar. I 1914 blev bevilget kr. til en ny dieselmotor på 300 HK med tilhørende dynamo. Blot fem år efter etableringen lagde man altså op til en fordobling af produktionskapaciteten. Og det var der god grund til, for borgere og erhvervsliv købte løs af den nye el. Udviklingen betød også, at det tætte naboskab med vandværket måtte få en ende. Elektricitetsværket havde brug for mere plads, så vandværket flyttede over på den anden side af gaden. Fra det første driftsår ( ), hvor årets salg af el var knap kilowatt-timer, til driftsåret var el-salget steget med 140 procent altså et godt stykke over en fordobling. Få år efter gik udviklingen den modsatte vej. Årsagen var 1. Verdenskrig. Bremse på udviklingen Netop krigen var skyld i, at leveringen af den nye motor var forsinket. Det gav anledning til en vis nervøsitet på elektricitetsværket hen mod julen Julen var også allerede den gang en storforbruger af el, og man frygtede, at byens juleudstilling ville være for stor en mundfuld for det i forvejen belastede elektricitetsværk. Men Vidste du, at... Næstved Elektricitetsværk var oprindeligt tænkt placeret i Teatergade. Ingeniør P.A. Pedersen overbeviste imidlertid byrådet om, at det var en mere effektiv løsning at placere værket i Kompagnistræde side om side med vandværket, som var opført 20 år tidligere. 13

16 Alle byens værker lå samlet ned mod havnen. Til venstre i billedet ses elektricitetsværket. Til højre for Kompagnistræde (midt i billedet) ligger vandværket og til højre herfor ligger gasværket med den store gasbeholder bagved. Bygningen ud mod venstre side af vejen er Badeanstalten. (Fotoet her er taget fl ere år efter etableringen af elektricitetsværket.) 14

17 15

18 Her ses en af elektricitetsværkets første motorer på 150 HK. Bagved anes motor nr 3. på 300 HK, som blev installeret i (Fotoet er sandsynligvis taget i 1960 erne, inden motorerne blev afmonteret.) kunderne eller forbrugerne blev anmodet om sparsommelighed med elektriciteten og ved fælles hjælp og omtanke lykkedes det byen at komme igennem julen uden knas med strømmen. Krigen gjorde at det blev mere og mere vanskeligt at skaffe brændstof til de moderne dieselmotorer. Forskellige tiltag gjorde dog, at værket kunne præstere om ikke en stor så i hvert fald en relativ stabil elforsyning. Fra driftsåret til driftsåret faldt salget af el drastisk. På blot et år var salget halveret. Blandt de tiltag, der fik elektricitetsværket og Næstveds elforbrugere igennem krigen, var blandt andet rationering. I slutningen af 1916 så driftsbestyrer Lund sig nødsaget til at indskrænke driften af dieselmotorerne til fra kl. 9 til 12 og fra kl. 14 til 18. Efter kl. 22 måtte borgerne slet ikke bruge strøm, og i en periode var det kun tilladt at tænde elektrisk lys om søndagen. 16

19 Under møllens vinger Ved vinterens afslutning i 1917 rakte De Forenede Papirfabrikker, Maglemølle elektricitetsværket en stor hjælpende hånd, da man tilbød værket strøm fra papirfabrikkens eget elektricitetsværk. Maglemølle havde produceret strøm i flere år, inden elektricitetsværket blev opført, og var derfor en erfaren og pålidelig leverandør. Der blev via Susåen ført en midlertidig kabelforbindelse fra elektricitetsværket til papirfabrikken, og elektricitetsværket fik rettet op på forsyningskapaciteten. Prisen på papirfabrikkens el var 15 øre pr. kilowatt-time 5 øre under elektricitetsværkets egne priser på kraft til byens øvrige virksomheder. Det har ganske sikkert været et meget kærkomment tilbud, som da også straks blev accepteret. Lappeløsningernes tid Året efter blev der imidlertid lukket helt ned for diesel-leverancerne, og elektricitetsværket kunne ikke længere selv producere strøm overhovedet. Dieselmotorerne stod stille. Så skred en anden af byens erhvervsmastodonter til hjælp: De Forenede Jernstøberier udlånte en dynamo til elektricitetsværket, som man lod drive af en dampmaskine på vandværket. Men synderlig megen elektricitet kunne dette arrangement ikke levere. Problemerne med at producere strøm smittede naturligvis også af på prisen. I 1918 var en kilowatt-time til lys steget til det dobbelte på bare to år nu var prisen 60 øre. I 1918 var der igen behov for nye tiltag for at sikre et tåleligt forsyningsniveau til byens elforbrugere. Den ene dieselmotor blev ændret til en såkaldt sugegasmotor, så den kunne køre på tørv. Vidste du, at... Allerede knap en uge efter starten på elektricitetsproduktion i 1909 havde byen sin første ulykke som følge af elektriciteten. En dreng på 12 fi k hjernerystelse og brud på albuen, da han legede med en af de vogne, som elektricitetsværkets folk brugte til at fragte kabler. 17

20 Elektrisk gadebelysning var forbeholdt de færreste steder i byen. I 1929 blev der opsat nye elektriske lamper på Axeltov midt i Næstved by. Det fandt sted i forbindelse med en restaurering af torvet. Ifølge en artikel i datidens Næstved Tidende mødte det halve af Næstved op til indvielsen, der blev fejret med orkester og dans til midnat. Gadelygterne var tegnet af kunsthåndværker K. Hansen-Reistrup fra Næstved og var en kunstnerisk udførelse af Næstveds byvåben. Lygterne blev fremstillet af kobbersmed Rasmussen fra Næstved. 18

21 Truslen fra Haslev I løbet af krigen blev det forbudt at have oplyste butiksvinduer og reklameskilte og benytte udendørs belysning. Dette forbud fortsatte også efter krigens afslutning, hvor ressourcemanglen stadig gjorde sig gældende. I driftsåret havde krigens eftervirkninger på elproduktionen dog efterhånden fortonet sig, og der var en stor stigning i byens elforbrug. Inden længe havde Næstved Elektricitetsværk igen svært ved at producere den megen elektricitet, som blev efterspurgt. Spørgsmålet var, om der endnu en gang skulle installeres en ny dieselmotor på værket, eller om man skulle udnytte en helt ny mulighed: Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab (SEAS) havde givet tilbud om at levere vekselstrøm. Driftsleder Lorentzen har sikkert haft nogle urolige nætter, hvor han har frygtet, at byrådet skulle beslutte, at det måske nok var lettere blot at få ført et kabel fra SEAS i Haslev ind til elektricitetsværket end at udbygge værkets egen produktion. En sydsjællandsk slughals Avisen Social-Demokraten beskrev i forbindelse med værkets 25 års jubilæum nogle år senere, hvordan mange kommunale elværksfolk på Sydsjælland følte det i disse år: Sydøstsjællands Elektricitets-Aktieselskab var paa det Tidspunkt begyndt at brede sine fangearme ud over Sydsjælland. Dette Selskab brændte af Længsel efter at sluge samtlige kommunale Elektricitetsværker... Vidste du, at... Elektricitetsværket i Næstved blev etableret med to stk. dieselmotorer fra B&W nummer 2 kom dog først til i Til hver dieselmotor blev koblet en dynamo. Dieselmotoren drev dynamoen, som så producerede strømmen. De første dynamoer blev købt nærmest henne om hjørnet, hos De Forenede Jernstøberier i Næstved. 19

22 Jeg tillader mig høfl igst at meddele Dem, at jeg fratræder min Stilling som Bogholderske fra Næstved Elektricitetsværk fra 1. maj 1923, da mit Helbred ikke er så godt som det burde være. Mere høfl ig kan en opsigelse dårligt være. Det var ikke alle, som tog imod elektriciteten med åbne arme. Herunder et brev til den daværende formand for Elektricitetsudvalget, Murermester P. Hansen fra en forbruger, som mener at elinstallationen er for dyr. 20

23 Det blev dog ved frygten. Næstveds politikere havde tillid til deres eget elektricitetsværk, og der blev indkøbt en 600 HK dieselmotor. Men det var ikke kun selve elproduktionen, der skulle vokse. Også selve elektricitetsværket var nu blevet for lille til at huse de mange motorer. Værket blev udvidet, og regningen lød på kr. Fagforeningen slog i bordet Det var ikke kun fra Haslev-kanten, at værket mødte modstand. Dansk Kedel- og Maskinpasser-Forbund havde kunnet konstatere, at deres medlemmer blev pålagt for lange arbejdstider på elektricitetsværket. Forbundet var faktisk på et tidspunkt ved at miste tålmodigheden efter at have sendt flere anmodninger til kommunens elektricitetsudvalg. Men frustrationerne blev dog udtrykt ganske diplomatisk: Efter den af Udvalgets Formand (...) til os fremsendte Udtalelse m.h.t. en Regulering af Arbejdsforholdene for Maskinpasserne paa Elektricitetsværket havde vi ventet, at Forholdene var ordnet saaledes at Arbejdstiden var nedbragt til 8 Timer pr. Dag (...) Det ærede Udvalg vil kunne forstaa, at man ikke fortsat kan fordre en saadan Arbejdstid, uden ekstra Vederlag derfor... Vidste du, at... Helt op til midt i 70 erne var tonen blandt medarbejdere og ledelse, at man sagde De til hinanden. Blandt de ansatte var holdningen, at man nok kunne modernisere sproget en smule, men samtidig var man opmærksom på, at driftsbestyreren sandsynligvis ville stritte imod. I besluttede man imidlertid i samarbejdsudvalget, at nu skulle der dusses. Driftsbestyrer Rock Petersen var i mindretal og fi k den på én gang bestemte og imødekommende besked: Vi andre er enige, så fremover bliver det sådan undtaget for Dem! 21

24 Værkets 25 års jubilæum fi k fl ot avisomtale. 22

25 Vekselstrøm og pirater Hvor elektricitet til almindelige husholdninger i elforsyningens første år først og fremmest angik elektricitet til lys, så kom der efterhånden en række elektriske bekvemmeligheder på markedet. Det var ikke længere kun erhvervsvirksomhederne, som brugte strøm til drift af aggregater. Elektriske strygejern, støvsugere og el-komfurer trængte sig på i de private hjem. Mens de elektriske komfurer var et spændende nyt alternativ til husmoderen, så var de en trussel mod Næstveds kommunale gasforsyning. Gassen var blevet afløst af el til den indendørs belysning, men det var stadig gassen, som lyste op i de fleste gadelygter, ligesom det var gassen, der kogte kartoflerne. Forbud skabte konkurrence Elektricitetsværket havde udstedt forbud mod at bruge el til kogning efter sigende et forbud, der var hjulpet godt på vej af borgmesteren, som havde stor forkærlighed for kommunens gasværk og derfor forsøgte at beskytte dets interesser. Elektricitetsværket ville i øvrigt hurtigt få et kapacitetsproblem, hvis borgerne begyndte at skifte gaskomfurerne ud med el. Derudover var jævnstrømskogeapparater temmelig dyre. Et vekselstrøms-komfur eller -kogeplade var billigere, og derfor betød forbuddet, at Næstved var interessant for den store vekselstrøms-producerende slughals, SEAS. Flydende grænser I trediverne havde man endnu ikke klare regler for, hvor forsyningsgrænserne gik for de forskellige elektricitets- Vidste du, at... I betragtning af, at Næstveds elforsyning har eksisteret i 100 år, er antallet af driftsbestyrere igennem tiden bemærkelsesværdigt lavt. Elektricitetsværkets kongerække er som følger 1909: Frederik Lund. 1923: E. Lorentzen 1944: Kristian Larsen 1967: Anker Rock Petersen 1996: Erik Kryger Kaas 2005: Bjarne Andreasen 23

26 Vidste du, at... Man kan gå på byvandring i elektricitetsværkets historie og på den måde følge med i, hvor de første vekselstrøm-forbrugere havde til huse. Den aller første transformerstation i Næstved blev etableret i 1935/36. Den er siden udskiftet og har fået nummer 111, men placeringen er den samme (Åderupvej). Den leverede strøm til fi nerfabrikken Vedex. Nummer 2 blev placeret i Lille Næstved ved en markvej ud fra Fodbygårdsvej. I dag fi ndes den i en nyere udgave, men på næsten samme plads, bag ved fjernvarmecentralen (H.C. Andersens Vej). Det var denne station, som oprindeligt leverede SEAS-strøm til piratmasterne Den moderniserede havn var i 1937/38 anledning til Næstveds 3. transformerstation (Vestre Kaj), som i dag er moderniseret og fl yttet et stykke. Derefter kom sygehuset (Maglemøllevej siden omdøbt til Rådmandshaven). Denne station er fjernet sidenhen. Den 5. transformerstation blev oprettet til vandværket (Bag Bakkerne) og er siden blevet ombygget og fl yttet en anelse. værker. Landets kommunale værker var jævnstrømsværker, og da jævnstrøm kun kan transporteres ganske få kilometer på grund af et stort fald i spændingen, så ville det heller ikke have givet nogen mening at tegne grænser på landkortet. Men Sydøstsjællands Elektricitets-Aktieselskab producerede vekselstrøm. Vekselstrøm kan transporteres over meget lange afstande med meget lille spændingsfald, og SEAS, der var etableret i 1912 for at levere el til landområderne, så blandt andet i Næstved en mulighed for også at få by-kunder. Selskabet gik på kundejagt i Næstveds baghaver. Piratmaster Mens Næstved Elektricitetsværk havde rejst elmaster langs vejene og derfra førte ledninger ind til husgavlene, så tilbød SEAS en række af byens borgere at føre vekselstrøm ind via en ny mast, som blev rejst i bagskel af haverne. Vekselstrøm fra SEAS gav mulighed for at installere el-komfur. I nogle udvalgte boligområder blev der kapret kunder og rejst master i baghaverne. Masterne fik tilnavnet piratmaster. Den form for konkurrence blev taget noget ilde op i Næstved, og sagen blev da også et anliggende for de øvre myndigheder. I 1936 kunne Elektricitetsrådet således oplyse, at der var indgået forlig mellem SEAS og Næstved Elektricitetsværk om grænsedragningen mellem de to selskabers forsyningsområder. Forliget betød, at elektricitetsværket måtte afgive den ydre ende af Ringstedgade til konkurrenten og til gengæld overtage to transformatorstationer fra SEAS på Åderupvej og ved Lille Næstved. Dermed var Elektricitetsværket blevet ejer af anlæg til forsyning af veksel- 24

27 strøm. Det var lykkedes endnu en gang at holde SEAS uden for Næstveds elforsyning, men vekselstrømmen lod sig ikke stoppe. Fremmed strøm i byen Allerede et par år forinden havde vekselstrømmen faktisk haft sit indtog i Næstveds kommunale elforsyning. Det skete i forbindelse med, at finérfabrikken Vedex havde etableret sig ved Åderupvej. Fabrikken havde brug for vekselstrøm til sine maskiner og søgte om kommunens tilladelse til at etablere sin egen elektricitetsforsyning. Tilladelsen blev givet, men fabrikken ønskede også mulighed for at kunne få leveret strøm udefra ved spidsbelastninger og nødstilfælde. Derfor blev der indgået en aftale med SEAS om at etablere en højspændingsforbindelse med vekselstrøm. Elektricitetsværket opførte en transformerstation, hvortil der blev ført et højspændingskabel fra SEAS. Herfra kunne elektricitetsværket i Næstved håndtere forsyningen til Vedex. Værket fi k indlagt el I slutningen af trediverne var der altså vekselstrøm i byen, men ikke i ledningsnettet som sådan. Ud over Vedex fik også andre virksomheder etableret vekselstrømsforsyning via en transformerstation blandt andet den nye havn og vandværket. Men den almindelige forbruger havde stadig jævnstrøm i kontakterne. En lavvolts dobbelt kogeplade. Man skruede op og ned for varmen ved fl ytte rundt på stikkene i strømtavlen ovenover. Det var lavvolts kogeplader og komfurer, der lokkede nogle af Næstveds borgere til at sige ja til at få rejst en SEAS-elmast for enden af baghaven. For de nye apparater krævede vekselstrøm, som kun SEAS leverede. Jævnstrøm til stikkontakter og lys fi k de stadig fra Næstved Elektricitetsværk. Elektricitetsværket fik også selv indlagt vekselstrøm fra SEAS. I 1938 blev der installeret en omformer på værket, så man kunne lave vekselstrøm fra SEAS om til jævnstrøm til byens forsyningsnet. Denne foranstaltning var for at kunne supplere værkets egen elproduktion i spidsbelastninger, og det skulle vise sig at være nyttigt i den tid, der fulgte. 25

28 Det opsummerende forord i driftsberetningen gav et hurtigt overblik over situationen i det pågældende driftsår. I året havde krigen selvfølgelig en fremtrædende plads i beretningen. 26

29 Slukkede motorer Sluk diesel-motorerne. Så klar var beskeden til elektricitetsværkerne i Næstved og andre byer, da krigen brød ud. Ordren kom fra et særligt nedsat statsligt udvalg, Elektricitetsudvalget af 1940, og skyldtes, at der skulle spares på landets reserver af dieselbrændstof. I stedet skulle værket købe elektricitet fra SEAS. Derfor var det på sin vis et held, at Vedex, finerfabrikken, og andre storindustrier i byen sidst i trediverne havde foranlediget, at der blev taget hul på vekselstrømmen. Dermed var der nemlig skabt kabelforbindelser til den store elektricitetsproducent i Haslev, inden krigen brød ud og ressourceknapheden meldte sig. Sjælland var bedre stillet Da besættelsestiden satte ind, var der på Fyn og Jylland en række kommunale jævnstrømsværker, som fik nogle særdeles hårde år, da der ikke var ressourer til at koble dem på et større værk, sådan som Næstved Elektricitetsværk var blevet koblet på SEAS. Diesel-brændstof blev der mindre og mindre af, og flere værker var derfor henvist til at omlægge deres dieselmotorer til tørve- og kuldrift, som man havde gjort det under 1. Verdenskrig. Her var Næstved og Sjælland i det hele taget noget bedre stillet. Krigen gjorde værket i Næstved afhængig af leverancerne fra SEAS og den omformer, som ændrede vekselstrøm til jævnstrøm. Derfor købte værket allerede i 1941 med byrådets godkendelse endnu en omformer, og på den måde lykkedes det faktisk at forsyne byen, stort set uden at værket selv producerede elektricitet. 27

30 I midten og forggrunden af billedet ses de to omformere, som lavede vekselstrøm om til jævnstrøm. I baggrunden ses en af de store dieselmotorer. Der blev i fl ere år afl agt fælles driftsberetning for elektricitetsværket og vandværket, da værkerne havde fælles ledelse. Som det fremgår af driftsberetningen var der ikke megen motorstøj i maskinhallen dette år, hvor kun én af af elektricitetsværkets fem motorer var i drift hver måned. 28

31 Jævnstrømmens krigsskader Der var andre fronter i 2. Verdenskrig end de militære. Den danske stat havde tidligt under krigen, blandt andet med Elektricitetsudvalget af 1940, iværksat en central styring med elproduktionen i Danmark for at sikre en rationel udnyttelse af ressourcerne. Og de styrende kræfter i dette arbejde var ikke i tvivl om, at en central vekselstrømsproduktion var mere effektiv end små kommunale jævnstrømsværker. Efter krigen var antallet af små jævnstrømsværker da også faldet betragteligt. Men Næstved Elektricitetsværk stod endnu. I driftsåret fik værket adgang til så tilstrækkelige mængder af dieselbrændstof, at alle motorerne igen kunne startes og producere hjemmelavet jævnstrøm. Strømmen ud på gaden Mens elektriciteten for længst havde fundet vej gennem ledningerne fra mast til mast og ind i boliger og virksomheder i Næstved, så var det stadig gassen, der herskede på vejene. En kendsgerning, som længe havde undret den lokale avis: Det er en kendt Sag, at Gadebelysningen i Næstved er meget daarlig, og det skyldes først og fremmest, at Byraadet stædigt har holdt paa Gassen. Da Jernbanegade blev moderniseret, rejste man Gaslygter i Stedet for at forsøge den moderne elektriske Belysning, der anvendes i andre Byer. Stiftstidende har flere Gange beskæftiget sig med Gadebelysningen og efterlyst Motiveringen for, at Gassen foretrækkes for Elektriciteten, men det har hidtil ikke været muligt at faa nogen saglig Begrundelse herfor. Vi hilser derfor med udelt Glæde de Udtalelser, som Borgmester Tidemand i Lørdags fremsatte overfor Social-Demokraten Udtalelser, der synes at godtgøre, at han heller ikke er saa begejstret for gassen... Vidste du, at... Elektricitetsværkets sidste bygning i Kompagnistræde blev revet ned i Bygningen havde på det tidspunkt stået tom i fl ere år, og hærværk og forfald prægede dens fremtoning. Debatten gik i byen hvorvidt bygningen burde bevares eller ej, men der var fl ertal i byrådet for en nedrivning. 29

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Diverse småting til Pipaluk

Diverse småting til Pipaluk Diverse småting til Pipaluk Pipaluk var fra starten af forsynet med de originale Lewmar 40 i forkromet bronze de var trætte og vi ville gerne have selftaling så dukkede der 2 spil op på DBA: De havde fået

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Motortræf og 150 års fødselsdag

Motortræf og 150 års fødselsdag Motortræf og 150 års fødselsdag Af Jørgen Kjær Medarbejderne på Dansk Motor- og Maskinsamling på Norddjursland har travlt de skal have gjort klar til forårets store motortræf lørdag den 26. april, og samtidig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Diverse småting til Pipaluk

Diverse småting til Pipaluk Diverse småting til Pipaluk Pipaluk var fra starten af forsynet med de originale Lewmar 40 i forkromet bronze de var trætte og vi ville gerne have selftaling så dukkede der 2 spil op på DBA: De havde fået

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips El i dit køkken Inspiration og planlægningstips Kom godt i gang Køkkenet spiller i dag en større rolle i boligen end nogensinde. Det er familiens funktionelle fællesrum. Ud over at være et madværksted

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008

Landsforeningen for elkabler i jorden. Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Foretræde for Energipolitisk Udvalg den 17. april 2008 Præsentation af Landsforeningen : Landsforeningen blev dannet den 10. april 2007 Foreningen repræsenterer folket - og folket vil ikke have højspændingsmaster,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Vandet på. gennem 140 år. Indtil 1850 erne er Frederiksberg en landsby ved foden af Frederiksberg Slot. Af militære grunde er det nemlig forbudt

Vandet på. gennem 140 år. Indtil 1850 erne er Frederiksberg en landsby ved foden af Frederiksberg Slot. Af militære grunde er det nemlig forbudt Vandet på Frederiksberg gennem 140 år Indtil 1850 erne er Frederiksberg en landsby ved foden af Frederiksberg Slot. Hvis man oppe fra slottet kigger ind mod København, støder øjet ikke mod ret mange bygninger

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012.

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Atter er vi i gang med at gennemgå afdelingsbestyrelsens protokol, for at kunne berette om hvad der er sket i perioden fra den 20. september

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 29.08.2013. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING Man tager... - en grabfuld fra værdipladsens småt brændbart container, en grabfuld knuste trærødder og en slat bleer og fylder det hele i ovnen. Ud kommer så enten varme i din radiator eller strøm i din

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere