Elforsyningen i Næstved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elforsyningen i Næstved 1909-2009"

Transkript

1 Elforsyningen i Næstved

2

3 Elforsyningen i Næstved Næstved med strøm, de første 100 år

4 Elforsyningen i Næstved Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej 2, 4700 Næstved Tekst: Henrik Kragelund Layout og tryk: Stiftsbogtrykkeriet i Næstved Oktober 2009

5 Indhold 5 Forord 6 Optakten 12 De første år 18 Truslen fra Haslev 22 Vekselstrøm og pirater 26 Slukkede motorer 30 Den store omlægning 38 Et kort kig i el-apparaternes historie 40 De lyse tressere 46 Energikrise og kontrol 50 Ommøbleringer 56 Forbedrede udsigter 60 Det store netværk 66 Efterskrift 68 Kilder 70 Det der ikke kom med 3

6 4

7 Forord Historie er en strøm af begivenheder, der farer af sted. Den gemmer ikke sig selv nogen skal gøre det for den. Denne jubilæumsbog er skrevet med tanke på den almindelige borger i Næstved, som kunne have interesse i at blive klogere på, hvilken plads elektriciteten har i kommunens historie, og hvilken plads kommunen har i elektricitetens historie. At skrive historien om Næstved Elektricitetsværk og kommunens offentlige elforsyning kan ikke gøres uden en smule samvittighedskval over for vandværket. De to kommunale værker har fulgt hinanden i hele elektricitetsværkets historie og delt både medarbejdere og ledelse i årenes løb. Men Næstveds elforsyning fortjener at få skrevet sin egen historie. Ganske enkelt fordi den er der, og fordi den stadig farer videre. Næstved den 28. august

8 Næstved anno Ikke længere væk end i Køge havde en urmager påbegyndt elproduktion 5 år tidligere. Men der skulle gå endnu 13 år, inden Næstved fi k en offentlig elforsyning. 6

9 Optakten 1909 Vi er alle vokset op med, at strøm i stikkontakten er en selvfølge. Men for 100 år siden var det intet mindre end en revolution, at en stor, prustende dieselmotor kunne tænde lys i Næstved. Begrebet teknologisk revolution er noget enhver generation kan sætte ord på men hvilke ord afhænger af, hvilken tid man har levet i. I 2009 husker endnu nogle, da fjernsynet kom til. Andre mindes måske introduktionen af mobiltelefonen, men de fleste ser vel Internettet som den ultimative revolution i vor tid. Men intet af dette var muligt uden el. Uden el ville vores samfund gå i stå. Ingen af os i 2009 er gamle nok til at huske, den gang der blev sat strøm til vores verden. Men elektriciteten er grundlaget for enhver teknologisk revolution, som nutidens generationer har oplevet. Hvis byrådet i Næstved i starten af 1900-tallet havde kunnet se ind i fremtiden, så havde de nok haft en anden tilgang til tankerne om at etablere et elværk. Næstved Elektricitetsværk havde blot 3 ansatte ved starten, så det var til at overse, hvor mange der havde brug for den trykte instruks for funktionærer ved værket. En lille pudsighed er det, at tryksagen er fremstillet på bogtrykker Carl Christensens trykkeri manden som tog initiativet til at få etableret elektricitetsværket. Udviklingen var tæt på De ærede byrådsmedlemmer behøvede faktisk ikke en gang kigge ind i fremtiden for at se perspektiverne i elproduktion. De kunne f.eks. tænke tilbage på den amerikanske Edisons opfindelse af den moderne glødelampe, som fandt sted år før Næstved Elektricitetsværk blev til. Eller de kunne læse i avisen om den enorme og succesfulde investering i strømproduktion ved Niagaras vandfald i Nordamerika i årene omkring århundrede- 5 i funktionær-instruksen gjorde det klart, at medarbejderne var til for værkets skyld og ikke omvendt: Funktionærerne skal være til Disposition for Elektricitetsværket paa en hvilken som helst Tid af Døgnet, for saa vidt det er nødvendigt... 7

10 Næstved Elektricitetsværk blev anlagt i forbindelse med det kommunale vandværk. De høje skorstene (til venstre i billedet) var tydelige vejvisere til værkerne. (Fotoet er taget fl ere år efter etableringen af værket.) skiftet. De behøvede nu ikke en gang se ud over landegrænsen. I 1891 hørte de sikkert om urmageren i Køge, Jens Hansen, der tændte lys i flere butikker på byens torv og som den første i Danmark solgte og distribuerede el til offentligheden. Samme år fik Odense som den første by sit eget elværk, året efter fulgte København, og allerede i 1893 blev der også i Slagelse etableret produktion og salg af el til private. Gassen var i vejen Der kunne være flere grunde til, at begivenhederne i verden, landet og omliggende byer ikke gjorde større indtryk. I 1882 vurderede et af byrådsmedlemmerne, at Næstved var for lille en by til nogensinde at få elektricitet, men det var nok ikke beskedenhed eller manglende tro på byen, der var den største forhindring for elektriciteten 8

11 i Næstved. Derimod var gassen en barriere. Og her stod Næstved ikke alene. Gasværkerne rundt omkring i landet var for mange kommuner en god forretning, og et elværk ville være en konkurrent. Den tanke blev tænkt af kommunalpolitikere over hele landet også i Næstved, hvor byrådet faktisk kunne bryste sig af, at byen havde været blandt de tidlige i landet til at etablere gasværk. Nej, nej og atter nej Som almindelig borger i Næstved kunne man nu ellers have forventet, at elektriciteten ville være kommet til byen langt tidligere, end den gjorde. En dag i 1898 kunne man måske i lyset fra sin petroleumslampe læse i den lokale avis, at det historiske vingesus også snart ville kunne opleves i Næstved: Urmager Aug. Joosts Andragende om Koncession paa et Elektricitetsværk i Næstved fik i Byraadets Møde Torsdag Aften en saa udmærket god Modtagelse, at der er den største Sandsynlighed for, at Sagen gaar i Orden. Vidste du, at... Etableringen af elektricitetsværket var resultatet af tre års dedikeret udvalgsarbejde. i 1906 besluttede byrådet at nedsætte et udvalg med den opgave at undersøge, hvorvidt Næstved Kommune burde anlægge et elektricitetsværk. Det var bogtrykker Carl Christensen, der foreslog at nedsætte dette udvalg, og han blev da også selv medlem sammen med fabrikant Poulsen og købmand Huus. Direktøren for de Forenede Jernstøberier, Aksel Ibsen, var meget interesseret i elforsyning og blev tilknyttet udvalget i kraft af sin store viden om emnet. Det var Ibsen, der udfærdigede det overslag til etablering af værket, som fi k byrådet til at sige ja. Det var desuden Ibsen, som foreslog at antage den kendte ingeniør P.A. Petersen til at stå for projekteringen. Sådan beskrev Næstved Tidende resultatet af byrådets drøftelse. Det var i øvrigt ikke første gang, at byrådet drøftede etablering af elværk, men denne gang så det ud til at blive til noget. Avisens spådom viste sig at slå fejl. Urmageren fik etableret elproduktion, men det blev aldrig til en offentlig elforsyning. Nogle år senere blev en mulighed for at producere el ved vandkraft ved Holløse Mølle undersøgt. Men projektet blev afvist. Vurderingen var, at møllen ikke ville kunne producere tilstrækkeligt med strøm i forhold til behovet i en by som Næstved. Byrådet fik senere tilbudt at deltage i et andelsværk ved Broksø Mose. Dette var et af flere projekter i landet, 9

12 Vidste du, at... Den første elpære, der lyste i Næstved by med strøm fra elværket, blev tændt lørdag aften den 2. oktober Ifølge Sjællands Tidende, der den gang i en note registrerede begivenheden, havde der samlet sig et mindre opløb af borgere uden for Emil Jensens ejendom for at overvære begivenheden. Få dage senere kunne bagermester Georg Jensen sætte strøm til byens første elektromotor drevet af strøm fra elektricitetsværket. som på den tid tog udgangspunkt i elproduktion ved hjælp af brunkul og tørv. Men også dette projekt blev forkastet. Papirmøllen havde set lyset Selv om byrådet havde svært ved at beslutte sig for, at borgere og erhvervsliv skulle tilbydes offentlig adgang til elektricitet, så var der faktisk i flere år før Næstved Elektricitetsværks etablering blevet produceret elektricitet i byen på flere af byens virksomheder. Blandt andet på Gl. Maglemølle Papirfabrik. Fabrikken havde i flere år haft sin egen produktion af el til lys på fabrikkens område. Papirfabrikkens elproduktion blev drevet af en dampmaskine, og maskinpasseren blev af nogle lokale døbt Danmarks Edison. Den form for elproduktion til eget forbrug foregik på en række erhvervsvirksomheder i landet. Burmeister & Wain i København var i 1879 først til at etablere eget elværk, og virksomheden blev i øvrigt efterfølgende en vigtig del af de danske elværkers historie. B&W og Hr. Diesel I slutningen af 1800-tallet fik B&W tilladelse til at benytte og udvikle det patent, som tyskeren Rudolph Diesel havde opnået på en ny form for forbrændingsmotor. Få år inde i det nye århundrede havde dieselmotoren fortrængt dampmaskinen som den foretrukne trækkraft på danske elværker, og der kom til at stå Burmeister & Wain på motorerne i mange nye danske offentlige elværker. Til udviklingen af dieselmotoren til produktion af elektricitet fik Burmeister & Wain blandt andet hjælp fra en ingeniør ved Københavns Belysningsvæsen ved navn P.A. Pedersen, som senere kom til at sætte fingeraftryk på udviklingen i Næstved. 10

13 Byrådet gik med strømmen Efter udviklingsarbejdet hos B&W slog P.A. Pedersen sig ned som rådgivende ingeniør. Han var med til at etablere det kommunale elværk i Randers i Byrådsmedlemmerne i Randers havde ligesom kollegerne i Næstved været forsigtige med at investere i noget så stort som et elværk og var også nervøse for, at gassen ville blive udkonkurreret. Men I Randers var man blevet beroliget, dels af en udtalelse fra nationalbankdirektøren om at elektriciteten ikke ville fortrænge gassen, dels af P.A. Pedersens planer om et effektivt elektricitetsværk. Nykøbing F. som reference P.A. Pedersen fik i årene efter stor succes med projekteringen af ikke mindre end 28 danske elværker. I 1907 kunne Nykøbing Falster Kommune klippe snoren til et kommunalt elværk, og året efter sprang også Næstveds byråd ind i elektricitetens århundrede. Sandsynligvis har det tynget på byrådets vægtskål, at Pedersen fik opført et moderne og effektivt værk i Nykøbing F. I august 1908 bevilgede Næstved Byråd kr. til etableringen af et elektricitetsværk, og P.A. Pedersen blev engageret som rådgivende ingeniør. I forbindelse med byrådsbeslutningen undlod borgmesteren dog ikke at gøre opmærksom på det fornuftige i selve timingen. Der var nemlig kommet nye praktiske lamper på markedet, og samtidig var kobberet, og dermed elektricitets-kablerne, faldet i pris. Vidste du, at... Det elektriske lys havde tilnavnet Det hvide Lys, eftersom det brændte langt skarpere end petroleumslamperne, som var datidens typiske belysning i private hjem. Men i forhold til petroleumslamperne var der en anden meget klar fordel ved det elektriske lys. Dagny Maria Christensen fortæller i sine erindringer fra hjemmet i Næstved, hvordan familiens petroleumslamper hver eneste dag skulle have renset væge og pudset glas og så skulle der hældes ny petroleum på. Ikke et yndet husligt gøremål. Petroleumslamper kunne sode noget så forfærdeligt, og en dag slog det næsten hendes mor helt ud, at børnene havde tændt en lampe og overset, at den var begyndt at ose. Soden lagde sig i fede fl ager overalt i stuen. I Dagnys (og mange andres) barndomshjem var det derfor en stor lettelse, da lyset blot kunne tændes på en kontakt uden at sode. Men hendes far var en sparsommelig mand, og der blev kun lavet installation til lys i hjemmets tre stuer og kun én lampe i hver. Næstved Elektricitetsværk blev bygget som nabo til kommunens vandværk og genbo til gasværket. I oktober 1909 var elektrificeringen af byen endelig en realitet. 11

14 I 1915 var der brug for at udvide elektricitetsværket, og vandværket fl yttede over på den anden side af Kompagnistræde (til højre i billedet). Tårnet på vandværksbygningen indeholdt en stor vandtank, men var ikke et egentligt vandtårn, som man ellers kunne tro. 12

15 De første år Det skulle hurtigt vise sig, at kommunens elektricitetsværk var en rigtig beslutning. Tilslutningen steg og steg. Værket blev etableret med to stk. dieselmotorer med hver 150 HK, men allerede i driftsberetningen for driftsåret måtte man notere, at...det kneb med Maskinkraften. Hoveddynamoerne var for smaa og der maatte tænkes paa Udvidelse af Maskinerne i det kommende Aar. I 1914 blev bevilget kr. til en ny dieselmotor på 300 HK med tilhørende dynamo. Blot fem år efter etableringen lagde man altså op til en fordobling af produktionskapaciteten. Og det var der god grund til, for borgere og erhvervsliv købte løs af den nye el. Udviklingen betød også, at det tætte naboskab med vandværket måtte få en ende. Elektricitetsværket havde brug for mere plads, så vandværket flyttede over på den anden side af gaden. Fra det første driftsår ( ), hvor årets salg af el var knap kilowatt-timer, til driftsåret var el-salget steget med 140 procent altså et godt stykke over en fordobling. Få år efter gik udviklingen den modsatte vej. Årsagen var 1. Verdenskrig. Bremse på udviklingen Netop krigen var skyld i, at leveringen af den nye motor var forsinket. Det gav anledning til en vis nervøsitet på elektricitetsværket hen mod julen Julen var også allerede den gang en storforbruger af el, og man frygtede, at byens juleudstilling ville være for stor en mundfuld for det i forvejen belastede elektricitetsværk. Men Vidste du, at... Næstved Elektricitetsværk var oprindeligt tænkt placeret i Teatergade. Ingeniør P.A. Pedersen overbeviste imidlertid byrådet om, at det var en mere effektiv løsning at placere værket i Kompagnistræde side om side med vandværket, som var opført 20 år tidligere. 13

16 Alle byens værker lå samlet ned mod havnen. Til venstre i billedet ses elektricitetsværket. Til højre for Kompagnistræde (midt i billedet) ligger vandværket og til højre herfor ligger gasværket med den store gasbeholder bagved. Bygningen ud mod venstre side af vejen er Badeanstalten. (Fotoet her er taget fl ere år efter etableringen af elektricitetsværket.) 14

17 15

18 Her ses en af elektricitetsværkets første motorer på 150 HK. Bagved anes motor nr 3. på 300 HK, som blev installeret i (Fotoet er sandsynligvis taget i 1960 erne, inden motorerne blev afmonteret.) kunderne eller forbrugerne blev anmodet om sparsommelighed med elektriciteten og ved fælles hjælp og omtanke lykkedes det byen at komme igennem julen uden knas med strømmen. Krigen gjorde at det blev mere og mere vanskeligt at skaffe brændstof til de moderne dieselmotorer. Forskellige tiltag gjorde dog, at værket kunne præstere om ikke en stor så i hvert fald en relativ stabil elforsyning. Fra driftsåret til driftsåret faldt salget af el drastisk. På blot et år var salget halveret. Blandt de tiltag, der fik elektricitetsværket og Næstveds elforbrugere igennem krigen, var blandt andet rationering. I slutningen af 1916 så driftsbestyrer Lund sig nødsaget til at indskrænke driften af dieselmotorerne til fra kl. 9 til 12 og fra kl. 14 til 18. Efter kl. 22 måtte borgerne slet ikke bruge strøm, og i en periode var det kun tilladt at tænde elektrisk lys om søndagen. 16

19 Under møllens vinger Ved vinterens afslutning i 1917 rakte De Forenede Papirfabrikker, Maglemølle elektricitetsværket en stor hjælpende hånd, da man tilbød værket strøm fra papirfabrikkens eget elektricitetsværk. Maglemølle havde produceret strøm i flere år, inden elektricitetsværket blev opført, og var derfor en erfaren og pålidelig leverandør. Der blev via Susåen ført en midlertidig kabelforbindelse fra elektricitetsværket til papirfabrikken, og elektricitetsværket fik rettet op på forsyningskapaciteten. Prisen på papirfabrikkens el var 15 øre pr. kilowatt-time 5 øre under elektricitetsværkets egne priser på kraft til byens øvrige virksomheder. Det har ganske sikkert været et meget kærkomment tilbud, som da også straks blev accepteret. Lappeløsningernes tid Året efter blev der imidlertid lukket helt ned for diesel-leverancerne, og elektricitetsværket kunne ikke længere selv producere strøm overhovedet. Dieselmotorerne stod stille. Så skred en anden af byens erhvervsmastodonter til hjælp: De Forenede Jernstøberier udlånte en dynamo til elektricitetsværket, som man lod drive af en dampmaskine på vandværket. Men synderlig megen elektricitet kunne dette arrangement ikke levere. Problemerne med at producere strøm smittede naturligvis også af på prisen. I 1918 var en kilowatt-time til lys steget til det dobbelte på bare to år nu var prisen 60 øre. I 1918 var der igen behov for nye tiltag for at sikre et tåleligt forsyningsniveau til byens elforbrugere. Den ene dieselmotor blev ændret til en såkaldt sugegasmotor, så den kunne køre på tørv. Vidste du, at... Allerede knap en uge efter starten på elektricitetsproduktion i 1909 havde byen sin første ulykke som følge af elektriciteten. En dreng på 12 fi k hjernerystelse og brud på albuen, da han legede med en af de vogne, som elektricitetsværkets folk brugte til at fragte kabler. 17

20 Elektrisk gadebelysning var forbeholdt de færreste steder i byen. I 1929 blev der opsat nye elektriske lamper på Axeltov midt i Næstved by. Det fandt sted i forbindelse med en restaurering af torvet. Ifølge en artikel i datidens Næstved Tidende mødte det halve af Næstved op til indvielsen, der blev fejret med orkester og dans til midnat. Gadelygterne var tegnet af kunsthåndværker K. Hansen-Reistrup fra Næstved og var en kunstnerisk udførelse af Næstveds byvåben. Lygterne blev fremstillet af kobbersmed Rasmussen fra Næstved. 18

21 Truslen fra Haslev I løbet af krigen blev det forbudt at have oplyste butiksvinduer og reklameskilte og benytte udendørs belysning. Dette forbud fortsatte også efter krigens afslutning, hvor ressourcemanglen stadig gjorde sig gældende. I driftsåret havde krigens eftervirkninger på elproduktionen dog efterhånden fortonet sig, og der var en stor stigning i byens elforbrug. Inden længe havde Næstved Elektricitetsværk igen svært ved at producere den megen elektricitet, som blev efterspurgt. Spørgsmålet var, om der endnu en gang skulle installeres en ny dieselmotor på værket, eller om man skulle udnytte en helt ny mulighed: Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab (SEAS) havde givet tilbud om at levere vekselstrøm. Driftsleder Lorentzen har sikkert haft nogle urolige nætter, hvor han har frygtet, at byrådet skulle beslutte, at det måske nok var lettere blot at få ført et kabel fra SEAS i Haslev ind til elektricitetsværket end at udbygge værkets egen produktion. En sydsjællandsk slughals Avisen Social-Demokraten beskrev i forbindelse med værkets 25 års jubilæum nogle år senere, hvordan mange kommunale elværksfolk på Sydsjælland følte det i disse år: Sydøstsjællands Elektricitets-Aktieselskab var paa det Tidspunkt begyndt at brede sine fangearme ud over Sydsjælland. Dette Selskab brændte af Længsel efter at sluge samtlige kommunale Elektricitetsværker... Vidste du, at... Elektricitetsværket i Næstved blev etableret med to stk. dieselmotorer fra B&W nummer 2 kom dog først til i Til hver dieselmotor blev koblet en dynamo. Dieselmotoren drev dynamoen, som så producerede strømmen. De første dynamoer blev købt nærmest henne om hjørnet, hos De Forenede Jernstøberier i Næstved. 19

22 Jeg tillader mig høfl igst at meddele Dem, at jeg fratræder min Stilling som Bogholderske fra Næstved Elektricitetsværk fra 1. maj 1923, da mit Helbred ikke er så godt som det burde være. Mere høfl ig kan en opsigelse dårligt være. Det var ikke alle, som tog imod elektriciteten med åbne arme. Herunder et brev til den daværende formand for Elektricitetsudvalget, Murermester P. Hansen fra en forbruger, som mener at elinstallationen er for dyr. 20

23 Det blev dog ved frygten. Næstveds politikere havde tillid til deres eget elektricitetsværk, og der blev indkøbt en 600 HK dieselmotor. Men det var ikke kun selve elproduktionen, der skulle vokse. Også selve elektricitetsværket var nu blevet for lille til at huse de mange motorer. Værket blev udvidet, og regningen lød på kr. Fagforeningen slog i bordet Det var ikke kun fra Haslev-kanten, at værket mødte modstand. Dansk Kedel- og Maskinpasser-Forbund havde kunnet konstatere, at deres medlemmer blev pålagt for lange arbejdstider på elektricitetsværket. Forbundet var faktisk på et tidspunkt ved at miste tålmodigheden efter at have sendt flere anmodninger til kommunens elektricitetsudvalg. Men frustrationerne blev dog udtrykt ganske diplomatisk: Efter den af Udvalgets Formand (...) til os fremsendte Udtalelse m.h.t. en Regulering af Arbejdsforholdene for Maskinpasserne paa Elektricitetsværket havde vi ventet, at Forholdene var ordnet saaledes at Arbejdstiden var nedbragt til 8 Timer pr. Dag (...) Det ærede Udvalg vil kunne forstaa, at man ikke fortsat kan fordre en saadan Arbejdstid, uden ekstra Vederlag derfor... Vidste du, at... Helt op til midt i 70 erne var tonen blandt medarbejdere og ledelse, at man sagde De til hinanden. Blandt de ansatte var holdningen, at man nok kunne modernisere sproget en smule, men samtidig var man opmærksom på, at driftsbestyreren sandsynligvis ville stritte imod. I besluttede man imidlertid i samarbejdsudvalget, at nu skulle der dusses. Driftsbestyrer Rock Petersen var i mindretal og fi k den på én gang bestemte og imødekommende besked: Vi andre er enige, så fremover bliver det sådan undtaget for Dem! 21

24 Værkets 25 års jubilæum fi k fl ot avisomtale. 22

25 Vekselstrøm og pirater Hvor elektricitet til almindelige husholdninger i elforsyningens første år først og fremmest angik elektricitet til lys, så kom der efterhånden en række elektriske bekvemmeligheder på markedet. Det var ikke længere kun erhvervsvirksomhederne, som brugte strøm til drift af aggregater. Elektriske strygejern, støvsugere og el-komfurer trængte sig på i de private hjem. Mens de elektriske komfurer var et spændende nyt alternativ til husmoderen, så var de en trussel mod Næstveds kommunale gasforsyning. Gassen var blevet afløst af el til den indendørs belysning, men det var stadig gassen, som lyste op i de fleste gadelygter, ligesom det var gassen, der kogte kartoflerne. Forbud skabte konkurrence Elektricitetsværket havde udstedt forbud mod at bruge el til kogning efter sigende et forbud, der var hjulpet godt på vej af borgmesteren, som havde stor forkærlighed for kommunens gasværk og derfor forsøgte at beskytte dets interesser. Elektricitetsværket ville i øvrigt hurtigt få et kapacitetsproblem, hvis borgerne begyndte at skifte gaskomfurerne ud med el. Derudover var jævnstrømskogeapparater temmelig dyre. Et vekselstrøms-komfur eller -kogeplade var billigere, og derfor betød forbuddet, at Næstved var interessant for den store vekselstrøms-producerende slughals, SEAS. Flydende grænser I trediverne havde man endnu ikke klare regler for, hvor forsyningsgrænserne gik for de forskellige elektricitets- Vidste du, at... I betragtning af, at Næstveds elforsyning har eksisteret i 100 år, er antallet af driftsbestyrere igennem tiden bemærkelsesværdigt lavt. Elektricitetsværkets kongerække er som følger 1909: Frederik Lund. 1923: E. Lorentzen 1944: Kristian Larsen 1967: Anker Rock Petersen 1996: Erik Kryger Kaas 2005: Bjarne Andreasen 23

26 Vidste du, at... Man kan gå på byvandring i elektricitetsværkets historie og på den måde følge med i, hvor de første vekselstrøm-forbrugere havde til huse. Den aller første transformerstation i Næstved blev etableret i 1935/36. Den er siden udskiftet og har fået nummer 111, men placeringen er den samme (Åderupvej). Den leverede strøm til fi nerfabrikken Vedex. Nummer 2 blev placeret i Lille Næstved ved en markvej ud fra Fodbygårdsvej. I dag fi ndes den i en nyere udgave, men på næsten samme plads, bag ved fjernvarmecentralen (H.C. Andersens Vej). Det var denne station, som oprindeligt leverede SEAS-strøm til piratmasterne Den moderniserede havn var i 1937/38 anledning til Næstveds 3. transformerstation (Vestre Kaj), som i dag er moderniseret og fl yttet et stykke. Derefter kom sygehuset (Maglemøllevej siden omdøbt til Rådmandshaven). Denne station er fjernet sidenhen. Den 5. transformerstation blev oprettet til vandværket (Bag Bakkerne) og er siden blevet ombygget og fl yttet en anelse. værker. Landets kommunale værker var jævnstrømsværker, og da jævnstrøm kun kan transporteres ganske få kilometer på grund af et stort fald i spændingen, så ville det heller ikke have givet nogen mening at tegne grænser på landkortet. Men Sydøstsjællands Elektricitets-Aktieselskab producerede vekselstrøm. Vekselstrøm kan transporteres over meget lange afstande med meget lille spændingsfald, og SEAS, der var etableret i 1912 for at levere el til landområderne, så blandt andet i Næstved en mulighed for også at få by-kunder. Selskabet gik på kundejagt i Næstveds baghaver. Piratmaster Mens Næstved Elektricitetsværk havde rejst elmaster langs vejene og derfra førte ledninger ind til husgavlene, så tilbød SEAS en række af byens borgere at føre vekselstrøm ind via en ny mast, som blev rejst i bagskel af haverne. Vekselstrøm fra SEAS gav mulighed for at installere el-komfur. I nogle udvalgte boligområder blev der kapret kunder og rejst master i baghaverne. Masterne fik tilnavnet piratmaster. Den form for konkurrence blev taget noget ilde op i Næstved, og sagen blev da også et anliggende for de øvre myndigheder. I 1936 kunne Elektricitetsrådet således oplyse, at der var indgået forlig mellem SEAS og Næstved Elektricitetsværk om grænsedragningen mellem de to selskabers forsyningsområder. Forliget betød, at elektricitetsværket måtte afgive den ydre ende af Ringstedgade til konkurrenten og til gengæld overtage to transformatorstationer fra SEAS på Åderupvej og ved Lille Næstved. Dermed var Elektricitetsværket blevet ejer af anlæg til forsyning af veksel- 24

27 strøm. Det var lykkedes endnu en gang at holde SEAS uden for Næstveds elforsyning, men vekselstrømmen lod sig ikke stoppe. Fremmed strøm i byen Allerede et par år forinden havde vekselstrømmen faktisk haft sit indtog i Næstveds kommunale elforsyning. Det skete i forbindelse med, at finérfabrikken Vedex havde etableret sig ved Åderupvej. Fabrikken havde brug for vekselstrøm til sine maskiner og søgte om kommunens tilladelse til at etablere sin egen elektricitetsforsyning. Tilladelsen blev givet, men fabrikken ønskede også mulighed for at kunne få leveret strøm udefra ved spidsbelastninger og nødstilfælde. Derfor blev der indgået en aftale med SEAS om at etablere en højspændingsforbindelse med vekselstrøm. Elektricitetsværket opførte en transformerstation, hvortil der blev ført et højspændingskabel fra SEAS. Herfra kunne elektricitetsværket i Næstved håndtere forsyningen til Vedex. Værket fi k indlagt el I slutningen af trediverne var der altså vekselstrøm i byen, men ikke i ledningsnettet som sådan. Ud over Vedex fik også andre virksomheder etableret vekselstrømsforsyning via en transformerstation blandt andet den nye havn og vandværket. Men den almindelige forbruger havde stadig jævnstrøm i kontakterne. En lavvolts dobbelt kogeplade. Man skruede op og ned for varmen ved fl ytte rundt på stikkene i strømtavlen ovenover. Det var lavvolts kogeplader og komfurer, der lokkede nogle af Næstveds borgere til at sige ja til at få rejst en SEAS-elmast for enden af baghaven. For de nye apparater krævede vekselstrøm, som kun SEAS leverede. Jævnstrøm til stikkontakter og lys fi k de stadig fra Næstved Elektricitetsværk. Elektricitetsværket fik også selv indlagt vekselstrøm fra SEAS. I 1938 blev der installeret en omformer på værket, så man kunne lave vekselstrøm fra SEAS om til jævnstrøm til byens forsyningsnet. Denne foranstaltning var for at kunne supplere værkets egen elproduktion i spidsbelastninger, og det skulle vise sig at være nyttigt i den tid, der fulgte. 25

28 Det opsummerende forord i driftsberetningen gav et hurtigt overblik over situationen i det pågældende driftsår. I året havde krigen selvfølgelig en fremtrædende plads i beretningen. 26

29 Slukkede motorer Sluk diesel-motorerne. Så klar var beskeden til elektricitetsværkerne i Næstved og andre byer, da krigen brød ud. Ordren kom fra et særligt nedsat statsligt udvalg, Elektricitetsudvalget af 1940, og skyldtes, at der skulle spares på landets reserver af dieselbrændstof. I stedet skulle værket købe elektricitet fra SEAS. Derfor var det på sin vis et held, at Vedex, finerfabrikken, og andre storindustrier i byen sidst i trediverne havde foranlediget, at der blev taget hul på vekselstrømmen. Dermed var der nemlig skabt kabelforbindelser til den store elektricitetsproducent i Haslev, inden krigen brød ud og ressourceknapheden meldte sig. Sjælland var bedre stillet Da besættelsestiden satte ind, var der på Fyn og Jylland en række kommunale jævnstrømsværker, som fik nogle særdeles hårde år, da der ikke var ressourer til at koble dem på et større værk, sådan som Næstved Elektricitetsværk var blevet koblet på SEAS. Diesel-brændstof blev der mindre og mindre af, og flere værker var derfor henvist til at omlægge deres dieselmotorer til tørve- og kuldrift, som man havde gjort det under 1. Verdenskrig. Her var Næstved og Sjælland i det hele taget noget bedre stillet. Krigen gjorde værket i Næstved afhængig af leverancerne fra SEAS og den omformer, som ændrede vekselstrøm til jævnstrøm. Derfor købte værket allerede i 1941 med byrådets godkendelse endnu en omformer, og på den måde lykkedes det faktisk at forsyne byen, stort set uden at værket selv producerede elektricitet. 27

30 I midten og forggrunden af billedet ses de to omformere, som lavede vekselstrøm om til jævnstrøm. I baggrunden ses en af de store dieselmotorer. Der blev i fl ere år afl agt fælles driftsberetning for elektricitetsværket og vandværket, da værkerne havde fælles ledelse. Som det fremgår af driftsberetningen var der ikke megen motorstøj i maskinhallen dette år, hvor kun én af af elektricitetsværkets fem motorer var i drift hver måned. 28

31 Jævnstrømmens krigsskader Der var andre fronter i 2. Verdenskrig end de militære. Den danske stat havde tidligt under krigen, blandt andet med Elektricitetsudvalget af 1940, iværksat en central styring med elproduktionen i Danmark for at sikre en rationel udnyttelse af ressourcerne. Og de styrende kræfter i dette arbejde var ikke i tvivl om, at en central vekselstrømsproduktion var mere effektiv end små kommunale jævnstrømsværker. Efter krigen var antallet af små jævnstrømsværker da også faldet betragteligt. Men Næstved Elektricitetsværk stod endnu. I driftsåret fik værket adgang til så tilstrækkelige mængder af dieselbrændstof, at alle motorerne igen kunne startes og producere hjemmelavet jævnstrøm. Strømmen ud på gaden Mens elektriciteten for længst havde fundet vej gennem ledningerne fra mast til mast og ind i boliger og virksomheder i Næstved, så var det stadig gassen, der herskede på vejene. En kendsgerning, som længe havde undret den lokale avis: Det er en kendt Sag, at Gadebelysningen i Næstved er meget daarlig, og det skyldes først og fremmest, at Byraadet stædigt har holdt paa Gassen. Da Jernbanegade blev moderniseret, rejste man Gaslygter i Stedet for at forsøge den moderne elektriske Belysning, der anvendes i andre Byer. Stiftstidende har flere Gange beskæftiget sig med Gadebelysningen og efterlyst Motiveringen for, at Gassen foretrækkes for Elektriciteten, men det har hidtil ikke været muligt at faa nogen saglig Begrundelse herfor. Vi hilser derfor med udelt Glæde de Udtalelser, som Borgmester Tidemand i Lørdags fremsatte overfor Social-Demokraten Udtalelser, der synes at godtgøre, at han heller ikke er saa begejstret for gassen... Vidste du, at... Elektricitetsværkets sidste bygning i Kompagnistræde blev revet ned i Bygningen havde på det tidspunkt stået tom i fl ere år, og hærværk og forfald prægede dens fremtoning. Debatten gik i byen hvorvidt bygningen burde bevares eller ej, men der var fl ertal i byrådet for en nedrivning. 29

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 1/6 2014 Afholdes: Dato: 1. juni Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset (O) = Orientering (D) = Diskussion (B) = Beslutning Fremmødte: Martin Jakobsen (lejl. 104); Lis Jespersen

Læs mere

Indledning Powerquest er et undervisningshjemmeside fra elektricitetsrådet om elsikkerhed. Hjemmesiden er delt op i tre tematiske episoder. Episode 1, der handler om el i almindelighed. Episode 2, der

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau

Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau Antropologiske analyser fra DREAM fase 1 December 2012 Februar 2013 Oktober November 2013 Marie Aarup Energiantropolog, Teknologisk

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere