UBetonEl. Vejledning Version 2.1. Magne L. S. Hansen. Teknologisk Institut Byggeri Beton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBetonEl. Vejledning Version 2.1. Magne L. S. Hansen. Teknologisk Institut Byggeri Beton"

Transkript

1 UBetonEl Vejledning Version 2.1 Magne L. S. Hansen Teknologisk Institut Byggeri Beton August 2008

2 Forord Programmet UBetonEl er i sin tid blevet til for at lette overgangen til reglerne for beregning af U-værdier af betonsandwich-elementer. Reglerne som blev udgivet som Tillæg 3 til DS 418, Beregning af bygningers varmetab og trådte i kraft 24. september1998 med en overgangsperiode på 1 år. Ved et elements U-værdi forstås varmetabet pr. m² gennem elementet ved 1 grads temperaturforskel mellem ude- og indeluften. Programmet er udviklet af Teknologisk Institut. Programudviklingen har været en naturlig opgave at påtage sig for Teknologisk Institut - Byggeri, som dels gennem mange år har arbejdet med måling og beregning af U-værdier, dels har været stærkt involveret i udarbejdelsen af Tillæg 3 til DS 418, der handler om beregning af U-værdien af betonsandwich-elementer. Siden hen har 6. udgave af DS 418 fra 2002 og 1. udgave af tillæg 1 til DS 418 fra 2005 krævet ændringer i programmet, så som ved beregning af korrektion for bindere, samt korrigeret beregning af linjetab ved ribbeisolering. Senest har de skærpede krav til bygningers energimæssige ydeevne i BR07 krævet ændringer programmet i forhold til beregninger på elementer med isoleringstykkelser op til 500 mm. Vi takker de elementfabrikker og enkeltpersoner, der har hjulpet os med kommentarer til programmet under udviklingen og ser frem til at samarbejde med betonbranchen om dette program. Teknologisk Institut Byggeri - Beton August 2008 side 1

3 Indhold Indledning... 3 Rettigheder... 4 Installation... 4 Skærmbilleder... 4 Menuen Filer... 8 Menuen Kombination af elementer... 9 Menuen Om programmet... 9 Menuen Hjælp... 9 Farver på tekster og tal... 9 Indtastning af data Standardelementer U-værdiberegning Tyngdepunktsberegning m.m Opdeling og kombination af elementer Beregningsrapport Litteratur Bilag 1: Beregningsrapport side 2

4 Indledning Denne Vejledning version 2.1 hører til programmet UBetonEl, version 2.1 (aug. 2008). Med programmet UBetonEl kan man beregne U-værdien af et firkantet betonsandwichelement efter DS 418, samt elementets areal, vægt og tyngdepunkt. Beregningerne udføres ud fra nogle få hoveddata for elementet. Samtidig med, at disse data indtastes, vises der en opstalt af elementet på skærmen, så man løbende kan kontrollere visuelt, om indtastningerne er korrekte. Programmet forudsætter i lighed med den bagved liggende standard, at elementet er afgrænset af adiabaiske flader (flader hvor der ikke sker varmetransport igennem), både mod omgivende bygningsdele og mod indsatte døre og vinduer, dvs. at elementet ikke udveksler varme med omgivende eller indbyggede bygningsdele. Af hensyn til beregning af vægt og tyngdepunkt kan et eventuelt skørt (opragende forstøbning) medtages uden at det påvirker U-værdien. Der er i programmet kun mulighed for at angive et enkelt hul (vindues- eller dørhul) pr element, men elementer med to eller flere huller kan beregnes ved at opdele det i flere delelementer, hver med højst 1 hul. Delelementerne kan derefter igen sammenlægges og deres samlede U-værdi, areal, højde, bredde, vægt og tyngdepunkt beregnes af programmet. Vi håber med dette program at dække branchens behov for U-værdi- og tyngdepunktsberegninger. Enhver form for kommentarer og ændringsforslag til programmet er velkomne. Kontakt venligst: Teknologisk Institut Magne L. S. Hansen Byggeri - Beton Tlf. direkte: Gregersensvej Fax. direkte: Taastrup side 3

5 Rettigheder Programmet må distribueres af Betonelement-Foreningen via deres hjemmeside. Installation Programmet kører under Windows XP og nyere versioner. Det er udviklet ved brug af Visual Basic 6. Installationsprocedure (det anbefales før installationen at lukke andre programmer, man har kørende under Windows): - Download filen UbetonEl 2.1 setup.exe og gem den i en mappe efter eget valg. - Kør den downloadede fil og følg anvisningerne på skærmen (alle de viste skærmbilleder kan blot accepteres, som de er). - Start programmet ved at dobbeltklikke på ikonen UBetonEl 2.1 på skrivebordet eller i start menuen. NB: Programmet fungerer kun, hvis talformatet i Windows er sat til at bruge komma som decimal-skilletegn, dvs. at et tal eksempelvis skrives 1234,22 (kontrollér det fx under Windows XP: Start - Indstillinger- Kontrolpanel - International - Tal). Skærmbilleder Programmet indeholder følgende skærmbilleder: Om programmet (Startbillede): Bibliografiske oplysninger om brugeren og programmet. Dette billede kan under kørslen kaldes frem med menupunktet Om programmet i skærmbilledet UBetonEl. side 4

6 UBetonEl Hovedprogram til beregning af U-værdien af et betonsandwich-element. Kombination af elementer Allerede beregnede elementer kan tilføjes til højre for og ovenfor det aktuelle element og det side 5

7 således samlede elements hoveddata beregnes. Arealopdeling og hulplacering Hjælpebillede, som viser, hvorledes elementet forudsættes opdelt i isolerede arealer (hovedisolering, kantribbe, hulribbe), hulareal og skørt (som ikke medregnes i U-værdien), samt hvordan hullets placering angives. side 6

8 Snit i element Hjælpebillede, som viser et lodret snit i et element med tilhørende betegnelser. Del-arealer type R og H Hjælpebillede, som viser et snit i et element med angivelse af to typer af del-arealer (lokale områder med ændret isoleringstykkelse), nemlig forstærkninger af elementkantribben (delareal type R) og udsparinger i hovedisoleringen (delareal type H) side 7

9 Menuen Filer Gem standardelement Gemmer de data, der i øjeblikket ses på skærmen i en fil, der navngives af brugeren. Filtypenavnet.BEL skal anvendes. Hent standardelement Henter et sæt elementdata fra en fil. Listen viser kun filer med filtypenavnet.bel. Skriv rapport til fil Udskriver en beregningsrapport svarende til de data, der findes på skærmen UBetonEl. Filtypenavnet.TXT kan anbefales, men er ikke et krav. Se rapport Viser beregningsrapporten ved hjælp af Windows Notesblok, hvorfra den kan udskrives, evt efter tilføjelse af en beskrivelse. Afslut Afslutter programmet. side 8

10 Menuen Kombination af elementer Fremkalder skærmbilledet Kombination af elementer der indeholder en matrix med plads til 3 x 3 elementer. Det aktuelle elements hoveddata findes på pladsen nederst til venstre. På de andre pladser kan allerede beregnede elementer indlægges og det kombinerede elements data beregnes og vises i et særligt felt for neden. Menuen Om programmet Denne menu fremkalder skærmbilledet Om programmet. Menuen Hjælp Vis hjælpetekster Ingen hjælpetekster Med disse to menupunkter kan man slå hjælpetekster til og fra. Hjælpeteksterne viser sig i en gul linie nederst på skærmbilledet, når musen føres ind i et felt. En hjælpetekst giver oplysninger om det pågældende felt og dets brug. Arealopdeling og hulplacering Menupunktet viser opstalter af tre typer elementer (hhv. uden hul, med vindueshul og med dørhul). Snit i element Menupunktet viser et forenklet snit i et element, hvor begreberne hovedisolering, ribbeisolering, strittelængde m.m. er beskrevet. Del-arealer type R og H Menupunktet viser et snit i et element, hvor der er udsparet i isoleringen, dels i en kant-ribbe (type R), dels i hovedisoleringen (type H). Farver på tekster og tal For at lette brugen af skærmbillederne er der i billedet UBetonEl anvendt forskellige farver svarende til forskellige funktioner. Sorte tal og tekster i hvide felter Indtastningsfelter, som kan ændres af brugeren og derigennem påvirke beregningsresultatet (U-værdien m.m.). Hvide felter der skifter til gult I visse indtastningsfelter med sorte tal pδ hvid baggrund ændrer baggrundsfarven sig til gul, når der indtastes særlige værdier såsom store elementmål. Se under Indtastning af data. side 9

11 Røde tal i hvide felter Resultater (arealer m.m.) som beregnes automatisk af programmet, og som ikke kan ændres af brugeren. Disse findes nederst i skærmbilledet UBetonEl. Blå tekst Navnet på det standardelement, der senest er hentet frem eller gemt. Fede gule typer på blå baggrund Dette tal angiver den beregnede U-værdi. Indtastning af data Der skal indtastes følgende størrelser: - Elementets udvendige mål (samt højden af et eventuelt skørt). - Tykkelse af forstøbning, bagstøbning og hovedisolering - Varmeledningsevne af beton og isolering - Ribbernes bredde og isoleringstykkelse - Eventuelt dør- eller vindueshuls bredde, højde og placering (kun 1 hul muligt) - Oplysninger om stritter og stropper (antal, diameter, længde og materiale) - Oplysninger om eventuelle udsparinger i hovedisoleringen (del-areal type H). - Oplysninger om eventuelle forstærkninger i kantribben (del-areal type R). Dimensioner angives i hele mm, arealer i m² (med 3 decimaler) og varmeledningsevner i W/mK (med 3 decimaler). Et indtastningsfelt kan udpeges ved at klikke på det med musen eller ved at bruge tabulatortasten til at skifte fra felt til felt. U-værdien beregnes af programmet, hver gang der trykkes på Retur-tasten i et indtastningsfelt og når et indtastningsfelt forlades. Hvis hulribben overlapper elementribben, bliver U- værdien erstattet af teksten FEJL. I alle indtastningsfelterne fremkommer der en advarselstekst, hvis der indtastes negative tal, bogstaver eller andre ikke-tal tegn i et talfelt. I forbindelse med udviklingen af version 2.1 af UbetonEl er der gennemført HEAT2- beregninger til kortlægning af linjetab for at supplere figur 6.10 i 6. udgave af DS 418:2002. Beregningen gennemføres med linjetabstillæg, der er interpolerede ud fra de supplerende beregninger. Hvis der i felterne for tykkelser af hovedisolering og ribbeisoleringer (samt restisolering ved del-arealer) indsættes tal, der ikke er omfattet af de supplerende beregninger (dvs. 0 mm < t ribbeisol < 500 mm og 100 mm < t hovedisol < 500 mm) bliver beregningen gennemført med den højst/mindst tilladelige værdi. Programmet kan ikke beregne U-værdien for elementet korrekt for ribbebredder mellem 1 og 14 mm. side 10

12 Programmet forudsætter, at der bruges komma (,) som decimalskilletegn i tal. Hvis der indtastes et punktum i et tal, vil punktummet blive negligeret, således at f.eks vil blive fortolket af programmet som tallet 45. Programmet forudsætter ikke, at stritter og stropper går gennem hovedisoleringen, men feltet for strittelængde vises gult, hvis der indtastes længder, der er mindre end hovedisoleringens tykkelse. Beregningen udføres dog altid med de indtastede længder. Er det samlede bidrag fra punkttabet i forbindelse med stritter og stropper mindre end 0,005 W/m 2 K sættes punkttabet til 0 W/m 2 K. Tips: Windows-funktionerne kopiér (Ctrl-C) og indsæt (Ctrl-V) kan bruges i indtastningsfelterne. Standardelementer Ved et standardelement forstås et element, hvis data er gemt i en fil. Når programmet startes, vises det element, som ligger gemt i filen C:\Programmer\TI\UbetonEl\ds418std.bel. De aktuelle data på skærmbilledet UBetonEl kan når som helst gemmes med menupunktet Filer / Gem standardelement. Der skal bruges filtypebetegnelsen.bel. De således gemte elementer kan igen kaldes frem under menupunktet Filer / Hent standardelement. Der kan gemmes et ubegrænset antal standardvinduer. Det anbefales at gemme dem i biblioteket C:\Programmer\TI\UbetonEl eller underbiblioteker til dette. Et bibliotek skal være oprettet, før man kan gemme filer i det. U-værdiberegning U-værdien for et element beregnes i dette program ifølge reglerne i DS 418 og sammensættes af følgende bidrag: - U-værdien af arealet med ensartet isoleringstykkelse - Linjetabstillæg Ψ ( udtales: psi-værdi) hvor isoleringstykkelsen springer - Tillæg for stritter, stropper mm. U-værdien for arealer med ensartet isoleringstykkelse beregnes som 1-dimensionale U- værdier ifølge DS 418. Linjetabstillæg ved spring i isoleringstykkelsen tillægges pr. løbende meter af springet. Værdien beregnes af programmet ud fra en matematisk tilnærmelse til kurverne i figur 6.10 i DS 418:2002. side 11

13 Hvis en ribbebredde er angivet til værdien 0, regnes der ikke med linjetabstillæg. Hvis en kantribbe støder sammen med en hulribbe, regner programmet ikke linjetabstillæg på den strækning, hvor de støder sammen (NB: heller ikke hvis de to ribber har forskellige isoleringstykkelser). Beregning af linjetabstillæg sker på grundlag af isoleringsmaterialets varmeledningsevne. Programmet beregninger linjetabstillæggene proportionalt med varmeledningsevne. Hvis hulribberne overlapper kantribberne, vises U-værdien ikke, men teksten FEJL og i beregningsrapporten gøres der et notat om årsagen til denne angivelse. Del-arealer skal indføres med deres samlede areal. Som omkreds indsættes længden af den del af omkredsen, der støder op til anden isolering (til hovedisolering for delarealer type H og til kantribbeisolering for delarealer af type R). Sættes et delareal til nul bliver delarealets omkreds automatisk også sat til nul. Ændres omkredsen efterfølgende kan U-værdien ikke beregnes. Tyngdepunktsberegning m.m. Udover elementets U-værdi beregnes følgende data for elementet: - Elementareal i m² (vindue, dørhul og skørt medregnes ikke i arealet) - Tykkelse i mm - Vægt i kg - Tyngdepunktets placering, angivet som X- og Y-koordinater (mm) i forhold til nederste venstre hjørne. Elementets vægt og tyngdepunkt beregnes med følgende densiteter: Beton 2400 kg/m3, isolering 30 kg/m3. Opdeling og kombination af elementer Elementer med flere huller må opdeles i delelementer, der hver indeholder højst ét hul (dør eller vindue). Op til 9 elementer kan sammensættes ved at bruge menupunktet Kombination af elementer. Menupunktet fremkalder en skærm med 3 x 3 felter, hver med plads til hoveddata for et element. Når skærmbilledet hentes frem bliver det aktuelle elements data lagt ind i feltet nederst til venstre. Herefter kan de andre felter udfyldes med elementer, der allerede er beregnet og gemt som standardelementer i *.BEL-filer. Forneden vises data for det kombinerede element. Hvis man blot ønsker at beregne U-værdien og/eller vægten for et kombineret element, kan del-elementerne placeres hvor som helst. side 12

14 Hvis man også ønsker at beregne den samlede bredde, højde og tyngdepunkt af det kombinerede element, skal følgende overholdes: - Elementer, der står ved siden af hinanden, skal have samme højde. - Elementer, der står over hinanden, skal have samme bredde. - Alle felter skal være udfyldt med elementer eller fjernet (brug tasterne Fjern række foroven og Fjern kolonne i højre side). Hvis ikke disse krav er opfyldt, vises med røde tal, hvor der er uoverensstemmelse mellem højderne hhv. bredderne. NB: Tomme element-pladser opfattes af programmet, som om de har bredde og højde = 0. U-værdi og areal af et kombineret element kan beregnes manuelt som vist i følgende eksempel: Eks. Et element opdeles i tre dele med følgende beregnede data: areal U-værdi A1, A2, og A3 U1, U2 og U3 Arealet af hele elementet beregnes af formlen: A = A1 + A2 + A3 U-værdien for hele elementet beregnes af formlen: U = (A1 * U1 + A2 * U2 + A3 * U3) / A Bredde, vægt og tyngdepunkt for et kombineret element kan beregnes manuelt som vist i følgende eksempel: Eks. Et element f.eks. opdeles i tre delelementer, der er placeret ved siden af hinanden og har følgende beregnede data: bredde B1, B2 og B3 vægt V1, V2 og V3 tyngdepunkt X1, X2, og X3 Bredden B for hele elementet beregnes af formlen B = B1 + B2 + B3 Vægten V af hele elementet beregnes af formlen V = V1 + V2 + V3 side 13

15 Tyngdepunktet X for hele elementet beregnes af formlen: Beregningsrapport X = (X1 * V1+ (B1 + X2) * V2 + (B1 + B2 + X3) * V3) / V Programmet indeholder tre muligheder for at udskrive en beregningsrapport. Med knappen Print skærm i skærmbilledet UBetonEl udskrives skærmbilledet med de indtastede data og resultater for det aktuelle element til printeren. Med knappen Print i skærmbilledet Kombiner elementer udskrives skærmbilledet med de kombinerede elementers hoveddata til printeren. Kvaliteten af disse direkte udskrevne skærmbilleder afhænger af den anvendte printer og af de valgte printerindstillinger. Med menupunktet Filer/Skriv rapport til fil udskrives der et resumé af de indtastede data og den beregnede U-værdi (men ikke vægt og tyngdepunkt). Udskriften sker til den fil, der er angivet i feltet umiddelbart under Ok-knappen. Med menupunktet Filer/Se rapportfil vises rapporten på skærmen ved hjælp af den i Windows indbyggede tekstbehandler (eng.: Notepad, dansk: Notesblok). Her kan man tilføje kommentarer m.m. og skrive rapporten ud til en printer. Hvis rapporten skal viderebehandles i et andet tekstbehandlingssystem, kan den hentes ind i dette som ANSI (Windows)-tekst Hvis filnavnet henviser til et bibliotek, der ikke findes, fremkommer der en fejlmeddelelse, hvorefter programmet stopper. Beregninger gennemføres med uafrundede værdier, og afrunding sker først ved udskrivning af det enkelte tal. Afrunding sker som op- og nedrunding efter sædvanlige regler. Tips: Endvidere kan et skærmbillede overføres til klippebordet i Windows med tastekombinationen Alt-PrtSc. Herfra kan det hentes ind i en dokumentfil (f.eks. Word) med tastekombinationen Ctrl-V. Litteratur DS 418, 6. udgave 2002 Tillæg 1 til DS 418, 1. udgave 2005 Produktoversigt VarmeisoleringsForeningen Produktoversigt: side 14

16 side 15

17 Bilag 1: Beregningsrapport U-værdi af betonelement, beregning jvf. 6. udgave af DS 418:2002 og DS 418/Till. 1:2005 Datafil: c:\ubetonel\ds418std.txt Beregning udført: kl. 14:58:01 Hoveddata for betonelement med dørhul: Elementydermål B x H = 2400 x 2800 mm Udv. areal = 6,720 m² Hulmål B x H = 900 x 2000 mm Hulareal = 1,800 m² Elementareal = 4,920 m² Tykkelser: Forstøbning 60 mm Hovedisolering 200 mm Bagstøbning 80 mm Ribbeisolering ved elementkant 50 mm Ribbeisolering ved hul 50 mm Isolering i dørtrin 50 mm Bredde af ribber ved elementkant ved hul Overside 400 mm 100 mm Venstre side 200 mm 100 mm Højre side 200 mm 100 mm Underside 200 mm 100 mm Stritter, stropper, m.m.: 10 stk Ø 3 mm, l = 200 mm, Rustfast stål 2 stk Ø 5 mm, l = 300 mm, Tinbronze 8 stk Ø 7 mm, l = 200 mm, Galv./sort stål Delarealer i hovedisolering (f.eks. udsparinger): Ialt areal = 0,040 m², omkreds = 800 mm, restisolering = 20 mm (Note) Delarealer i elementribben (f.eks. forstærkninger): Ialt areal = 0,480 m², omkreds = 2400 mm, restisolering = 30 mm Varmeisoleringsevne: Hovedisolering Ribbeisolering Beton Rustfast stål Galv./sort stål Tinbronze 0,039 W/mK 0,039 W/mK 1,600 W/mK 17 W/mK 55 W/mK 65 W/mK U-værdi-beregning: A L U psi Produkt (m²) (m) (W/m²K) (W/mK) (W/K) Hovedisolering 2,160 0,186 0,401 Delareal i hovedisol. 0,040 1,133 0, ,800 0,028 0,022 Elementribber 1,620 0,612 0, ,300 0,018 0,129 Delareal i elem.ribber 0,480 0,883 0, ,400 0,004 0,010 Hulribber 0,530 0,612 0,324-5,100 0,018 0,090 Dørtrin 0,090 0,612 0,055 Tillæg for stritter, stropper m.m. 0, Produktsum = 2,593 U = 0,527 W/m²K side 16

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1 U-værdiprogram Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer Program version 0.926 Vejledning Vejledning version 0.1 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri

UVindue Version 2.03. Vejledning. Lars Thomsen Nielsen. Februar 2003. Teknologisk Institut, Byggeri Version 2.03 Vejledning Lars Thomsen Nielsen Februar 2003 Teknologisk Institut, Byggeri Forord Programmet Uvindue blev i 1997 til efter forslag fra Dansk Vindues Certificering for at lette overgangen til

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader.

Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET BYG DTU Sundolitt as Industrivej 8 355 Slangerup Att.: Claus Jørgensen Vedr.: Beregninger af betydningen af luftspalter mellem gulvisoleringsplader. I det følgende gennemgås

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse: Kontakt: 1

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse:  Kontakt: 1 MANUAL TIL TRYKMASKINEN Kontakt: trykmaskinen@rodekors.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Log på trykmaskinen 3 Lav nyt materiale 4 Arbejd med dit materiale 7 Indsæt nyt billede 9 Indsæt dit eget billede 10 Beskær

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5 Indhold 1. Introduktion... 4 1.1. Manualens opbygning... 4 1.2. Teknisk service... 4 2. Programmet Rocktec... 5 2.1. Skærmbilledets opbygning... 5 3. BEREGNING 1: BEREGN EFTER KLASSE... 7 4. Beregning

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter En af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på flere forskellige måder ved hjælp standardrapporter. Disse inkluderer 3 genealogiske rapporter og også de indbyggede rapporter i rapportmenuen.

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Hvis du ikke kan logge på systemet, skal du kontakte den Navisionkontaktansvarlige i dit team, der kan bestille en adgang til dig.

Hvis du ikke kan logge på systemet, skal du kontakte den Navisionkontaktansvarlige i dit team, der kan bestille en adgang til dig. Notat 22. maj 2012 SAM/Momsekspertgruppen Vejledning til ØS LDV rapport for momssandsynliggørelse Vejledningen har til formål at beskrive fremgangsmåden for at trække momssandsynliggørelsesrapporter, finde

Læs mere

Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder

Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder Vejledning omkring kørselsbilag og kørsels-forklæder Indholdfortegnelse: Side Tidsterminer for aflevering af bilag til DSV Transport.... 1 Hvad er et Kørselsforklæde... 2 Udfyldelse af alm. Forklæder (dannet

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere