Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort"

Transkript

1 Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0

2 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan ikke betale nogen ting, da der er nogen der har besluttet at jeg ikke må arbejde som chauffør (.) Det påvirker mig meget psykisk og jeg kan ikke tage mig sammen til noget som helst. Jeg har mistet mit levebrød på et grundlag som for mig er uforståelig. Således beskriver en chauffør, konsekvenserne af ændrede regler for gruppe 2 kørekort for personer med epilepsi - det, der i folkemunde kaldes "stort kørekort". Dansk Epilepsiforening har gennemført en survey for at belyse konsekvenserne for de berørte chauffører samt undersøge chaufførernes oplevelse af myndighedernes sagsbehandling efter udmøntning af de nye regler på området. Reglerne blev ændret med virkning fra den 1. januar 2012 på baggrund af et EU-direktiv. Indtil den 1. januar 2012 var et krav at førere til gruppe 2 kørekort skulle være anfaldsfri og i medicinsk behandling. Lovændringen har medført at chaufførerne for at erhverve, bibeholde eller få fornyet deres gruppe 2 kørekortet skal være både anfalds- og medicinfri i mindst 10 år. Chaufførerne er derfor blevet fanget mellem ny og gammel lovgivning. Det har vi i Dansk Epilepsiforening mærket i vores rådgivning med adskillige henvendelser fra chauffører, som ikke aner, hvad de skal stille op fordi de fra den ene dag til den anden har mistet deres førerret. Der skal ikke herske tvivl om, at når vi taler epilepsi og kørekort, er trafiksikkerheden det vigtigste for Dansk Epilepsiforening; men der må være et fornuftigt regelsæt, der ikke begrænser personer med epilepsi mere end allerhøjest nødvendigt, og hvor risikovurderingen som skal lægge til grund for en eventuel konsekvens samtidig hviler på en solid epilepsifaglig vurdering. Når chaufførerne på grund af det nye regelsæt møder barrierer i deres arbejdsliv, bør myndighederne derudover også tage hånd om de berørte mennesker for at begrænse konsekvenserne mest muligt. Det er vores håb, at rapporten må bidrage til viden om de konsekvenser udmøntningen af EU-direktivet har medført samt henlede opmærksomheden på betydningen af myndighedernes håndtering af regelsættet og de deraf følgende konsekvenser for den enkelte borger. Rapporten er udarbejdet af socialrådgiver Christina Fristeen Janum og socialrådgiver Helle Obel. Vi takker overlæge Birthe Pedersen, Epilepsihospitalet Filadelfia for at afse tid til at gennemlæse og give respons på vores rapport ud fra en lægefaglig vinkel. Lone Nørager Kristensen Landsformand Per Olesen Direktør 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Indledning Lovgivning for førere med gruppe 2 kørekort... 3 Lovgrundlag før den 1. januar EU-direktiv... 3 Lovgivning pr. den 1. januar Chaufførernes besvarelser Stamdata... 4 Køn... 4 Alder... 4 Bopæl... 5 Erhverv Kørekort... 6 Hvor mange chauffører har henholdsvis kørselstilladelse og kørselsforbud?... 6 Hvornår fik chaufførerne kørselsforbud efter de nye regler fra den 1. januar 2012?... 6 Hvor mange år havde chaufførerne haft gruppe 2 kørekort? Helbredsforhold på tidspunktet for fornyelse af gruppe 2 kørekort... 7 Hvor mange år havde chaufførerne haft epilepsi?... 7 Hvor mange år havde chaufførerne været anfaldsfri?... 8 Var chaufførerne medicinfri?... 8 Hvor mange år havde chaufførerne været uden antiepileptisk behandling?... 9 Hvor mange år havde chaufførerne været i antiepileptisk behandling? Sagsbehandling Hvem udfyldte de helbredsoplysninger, chaufførerne skulle aflevere til politiet? Var den læge, som udfyldte helbredsoplysningerne, enig i det kørselsforbud, de fik? Har chaufførerne klaget over den afgørelse, de har fået? Råd og vejledning Fik chaufførerne vejledning om, hvordan de kunne afbøde konsekvenserne? Årsag til manglende råd og vejledning? Tror chaufførerne deres situation havde været bedre, hvis de havde fået råd og vejledning? Konsekvenser Konsekvenser for arbejdssituationen Økonomiske konsekvenser Andre konsekvenser Sammenfatning Konklusion Kildehenvisning Litteraturliste Notehenvisning

4 2. Indledning I december 2013/januar 2014 gennemførte Dansk Epilepsiforening en survey-undersøgelse for at kaste lys over konsekvenserne af ny lovgivning for chauffører med gruppe 2 kørekort og blive klogere på myndighedernes sagsbehandling efter udmøntning af EU-direktivet. Der er udsendt spørgeskemaer til 49 chauffører med gruppe 2 kørekort, som Dansk Epilepsiforening har haft kontakt med. 46 chauffører har besvaret spørgeskemaet. 7 af de 46 chauffører har kun udfyldt få spørgsmål i starten af skemaet, hvorfor disse ikke indgår i resultatet af undersøgelsen. Undersøgelsens resultater har dermed afsæt i besvarelser fra 39 chauffører ud af de 49 svarende til en svarprocent på Lovgivning for førere med gruppe 2 kørekort For førere med gruppe 2 kørekort skete der væsentlige ændringer på grund af implementering af nye regler fra den 1. januar I det følgende vil vi kort beskrive lovgivningen før 1. januar 2012, lovgivningen efter 1. januar 2012 samt hvilke regler i EU-direktivet, der ligger til grund for den danske lovgivning. Lovgrundlag før den 1. januar 2012 For chauffører til lastbil med kendt epilepsi blev der anbefalet 12 måneders kørselsforbud fra det tidspunkt, hvor chaufføren var sat i medicinsk behandling. Sundhedsstyrelsen anbefalede at kørekort derefter blev udstedt med en tidsbegrænsning på ét år og på det vilkår at ansøgeren tog den lægeordinerede medicin. For chauffører til taxa eller bus med nydiagnosticeret epilepsi eller ved anfald (ved kendt epilepsi) blev der anbefalet 10 års symptomfrihed, heraf skulle mindst de sidste 5 år være uden medicinsk behandling, inden kørselsforbuddet kunne ophæves eller kørekortet generhverves. Derefter kunne kørekort udstedes med en tidsbegrænsning på 5 år i. For at kørekort kunne udstedes, fornyes eller bevares gjaldt det at en anmodning herom skulle underbygges af en lægeerklæring ii. EU-direktiv EU s 3. direktiv om kørekort er udarbejdet på baggrund af en EU-rapport fra Af direktivet fremgår det, at chauffører med epilepsi (defineret som to eller flere anfald inden for fem år) skal være anfaldsfri i 10 år uden indtagelse af medicin mod epilepsi, før de kan få kørselstilladelse. De nationale myndigheder kan tillade førere med gode prognoseindikationer at køre tidligere iii. Yderligere fremgår det, at der skal have været en passende lægelig opfølgning. En omfattende neurologisk undersøgelse må ikke have afsløret nogen cerebral patologi, og EEG må ikke have vist nogen epileptiform aktivitet iv. Lovgivning pr. 1. januar 2012 Den danske lovgivning er ændret på baggrund af EU-direktivet og er således nu identisk med indholdet i direktivet. For chauffører med neurologiske sygdomme (epilepsi mv.) gælder det generelt: 1) For ansøgere eller førere, der lider af neurologiske sygdomme, som medfører kognitive eller fysiske symptomer, kan kørekort kun udstedes, fornyes eller bevares efter en lægelig udtalelse. Hvor andet ikke er angivet, skal udtalelsen afgives af en speciallæge i neurologi. Er der risiko for, at sygdommen forværres, udstedes, fornyes eller bevares kørekortet med vilkår om individuelt 3

5 fastsat tidsbegrænsning. I denne forbindelse skal lægen i sin vurdering tage højde for risikoen for udvikling af de funktionsmæssige neurologiske udfald, der skyldes sygdomme, traumer eller operationer i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, hvilket kan medføre kognitive udfald eller funktionsudfald, herunder påvirkning af motoriske og sensoriske funktioner, balance og koordination. 2) Epilepsianfald, der påvirker bevidstheden, og andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden, hvis anfaldene indtræffer, medens patienten fører motordrevet køretøj. 3) Epilepsi defineres som en tilstand, hvor en person har haft to eller flere epileptiske anfald inden for et tidsrum på under 5 år. Et provokeret epileptisk anfald defineres som et anfald, der åbenlyst skyldes en kendt årsag, som kan undgås v. For chauffører med gruppe 2 kørekort (herunder lastbil, taxa og bus) gælder det, at: Kørekort kan kun udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere med epilepsi efter en anfaldsfri periode på mindst 10 år uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling. Ansøgeren eller føreren skal dokumentere, at der har været regelmæssig kontrol hos egen læge eller speciallæge i neurologi. En neurologisk speciallægeundersøgelse må ikke have afsløret nogen form for cerebral patologi, og et elektroencefalografi (EEG) må ikke have vist nogen epileptiform aktivitet. I helt særlige tilfælde kan kørekort udstedes, fornyes eller bevares på et tidligere tidspunkt, såfremt særlige sundhedsfaglige forhold taler herfor vi. 4. Chaufførernes besvarelser Chaufførernes svar på spørgeskemaet indeholder individuelle livshistorier, vilkår og oplevelser af, hvilke konsekvenser de nye regler har medført for den enkelte. I det følgende vil vi grafisk præsentere resultaterne af de spørgsmål, vi har stillet chaufførerne. Chaufførerne har i dele af undersøgelsen haft mulighed for at uddybe en besvarelse eller fortælle om deres oplevelse. Under de enkelte spørgsmål fremstår nogle af chaufførernes udsagn Stamdata Køn Undersøgelsesgruppen udgøres af 38 mænd og én kvinde. Alder Chaufførerne er mellem 26 og 68 år. Chaufførerne er aldersmæssigt fordelt således, at 85 % af chaufførerne 40 år og derover, og 15 % er under 40 år. 44 % er 50 år og derover, og 56 % er under 50 år. 74 % af chaufførerne er i alderen 40 til 59 år. Af figur 1 ses aldersfordeling i intervaller på 10 år, læst således at der er 8 % af chaufførerne, der er mellem 20 og 29 år. 4

6 Figur 1 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% N:39 Bopæl Chaufførerne er bopælsmæssigt fordelt over 5 regioner, flest chauffører er fra Region Midtjylland, færrest chauffører er fra Region Nordjylland. Figur 2 viser fordelingen pr. region. Figur 2 Region Hovedstaden 15 % Region Sjælland 18 % Region Syddanmark 23 % Region Midtjylland 36 % Region Nordjylland 8 % N: 39 Erhverv Chaufførerne benyttede gruppe 2 kørekortet i tilknytning til deres erhverv. Af undersøgelsen fremgår det at 56 % af chaufførerne var lastbilchauffører, inden de skulle have fornyet deres gruppe 2 kørekort. De øvrige chauffører havde andre former for chaufførarbejde, blandt andet ved beskæftigelse som servicemedarbejder, cateringmedarbejder, kranfører, mekaniker og elektriker, i landbrug og ved bilsyn. To af chaufførerne var buschauffører. 5

7 4.2. Kørekort Hvor mange chauffører har henholdsvis kørselstilladelse og kørselsforbud? To af chaufførerne har i dag kørselstilladelse. Den ene chauffør fik fortsat kørselstilladelse ved ansøgning om fornyelse af kørekort. Han havde været anfaldsfri i 12 år og uden antiepileptisk behandling i 7 år. Den anden chauffør, der i dag har kørselstilladelse, fik kørselsforbud ved ansøgning om fornyelse i Han klagede over afgørelsen og fik efter 7 måneder igen kørselstilladelse. Denne chauffør havde været anfaldsfri i 45 år og uden antiepileptisk behandling i 4 år. To andre chauffører har midlertidigt gruppe 2 kørekort. Vi kender ikke baggrunden for den midlertidige kørselstilladelse; begge afvente afgørelse på deres klage over kørselsforbud. 35 chauffører har ikke kørselstilladelse, heraf har 4 ikke søgt fornyelse af kørselstilladelse. Hvornår fik chaufførerne kørselsforbud efter de nye regler fra den 1. januar 2012? Chaufførernes svar viser at 56 % (22 personer) fik kørselsforbud i % (15 personer) svarer at de fik kørselsforbud i 2013, 5 % af chaufførerne har enten ikke besvaret spørgsmålet eller har ikke fået kørselsforbud. Af spørgeskemaets besvarelse kan vi se, at nogle af chaufførerne har betragtet det, at deres kørselstilladelse er udløbet, som et forbud. Der er imidlertid ikke tale om et forbud efter de nye regler, idet de ikke har søgt om fornyelse. Det drejer sig om 4 personer. Figur 3 viser, hvor stor en andel af chaufførerne, der ikke har kørselstilladelse fordelt pr. kvartal. Figur 3 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1.kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal N: 37 Hvor mange år havde chaufførerne haft gruppe 2 kørekort, da kørekortet skulle fornyes? Det ses af nedenstående akkumulerede graf, figur 4, at 79 % af chaufførerne har haft gruppe 2 kørekort i 10 år eller derover. 67 % har haft gruppe 2 kørekort i 20 år og derover, mens 36 % har haft gruppe 2 kørekort i 30 år og derover. 6

8 Figur 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-9 år år år år år N: Helbredsforhold på tidspunktet for fornyelse af kørekort Hvor mange år havde chaufførerne haft epilepsi? Af figur 5 fremgår, hvor mange år chaufførerne havde haft epilepsi. 26 % af chaufførerne havde haft epilepsi i under 10 år, 74 % havde haft epilepsi i 10 år eller derover. 49 % havde haft epilepsi i 20 år eller derover mens 38 % havde haft epilepsi i 30 år eller derover. Figur 5 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 år år år år år år N: 39 7

9 Hvor mange år havde chaufførerne været anfaldsfri? Figur 6 viser hvor mange procent af chaufførerne, der havde været anfaldsfri inden for et givet antal år. Som det ses, havde 71 % været anfaldsfri 10 år og derover. 29 % havde været anfaldsfri 20 år og derover. 14 % havde været anfaldsfri 30 år og derover. Figur 6 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1-9 år år år år år år Anden besvarelse N: 39 (35 personer har besvaret med antal år, 4 personer besvarer ikke spørgsmålet men oplyser, at de ikke har søgt fornyelse endnu). Var chaufførerne medicinfri? Undersøgelsen viser at 10 % af chaufførerne var trappet helt ud af antiepileptisk behandling og 90 % var i antiepileptisk behandling, se figur 7. Figur 7 Medicinfri 10 % Fik medicin 90 % N: 39 8

10 Hvor mange år havde chaufførerne været uden antiepileptisk behandling? Spørgsmålet er stillet til de 4 chauffører der ikke var i antiepileptisk behandling. Figur 8 viser at 25 % af chaufførerne, svarende til én, havde været uden antiepileptisk behandling i intervallet 5 til 9 år. 75 %, svarende til 3 chauffører, havde været uden antiepileptisk behandling i intervallet 0 til 4 år. Alle 4 chauffører, der ikke var i antiepileptisk behandling har søgt fornyelse. 2 har fået kørselstilladelse, 2 har fået kørselsforbud. Af besvarelserne kan vi se, at ingen af de 4 chauffører havde været uden antiepileptisk behandling i minimum 10 år. Figur 8 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-4 år 5-9 år N:4 Hvor mange år havde chaufførerne været i antiepileptisk behandling? Spørgsmålet er stillet til de 31 chauffører, der på ansøgningstidspunktet var i behandling. Undersøgelsen viser at 77 % af chaufførerne, svarende til 24 chauffører, havde været i behandling i 10 år og derover. 58 % svarende til 18 chauffører havde været i behandling i 20 år og derover. 42 % svarende til 13 chauffører havde været i medicinsk behandling i 30 og derover på ansøgningstidspunktet. Figur 9 viser i tiårsintervaller, hvor mange år chaufførerne havde været i medicinsk behandling. 9

11 Figur 9 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% N: år år år år år år Chaufførerne har i undersøgelsen haft mulighed for at beskrive, hvorfor de fortsat var i medicinsk behandling, da de søgte fornyelse af gruppe 2 kørekort. Chaufførerne beskriver, at de var i behandling for at undgå anfald og sikre stabilitet i deres sygdom; endvidere for at bevare kørekortet, beskæftigelse og for sikkerhedens skyld. Nogle oplyser, at der ikke havde været grund til at stoppe den medicinske behandling, da de var velbehandlede og lægen anbefalede fortsat medicinsk behandling. Enkelte var i behandling, på grund af usikkerhed omkring diagnosen. Her ses udsagn fra nogle chauffører, der fortsat var i behandling for at undgå anfald: Grunden til at man får medicin er jo for, at man ingen anfald får og dermed kan leve et normalt liv som almindelige mennesker. Jeg er nød til at tage medicinen, da jeg kan mærke, hvis et anfald er på vej flere dage før det kommer, såfremt jeg ingen medicin får til tiden. Ved at passe medicinen er der ingen problemer. (Anfaldsfri i år, gruppe 2 kørekort i 31 år) Jeg har været i behandling i ca. 40 år og har fået medicin for ikke at få anfald og for at have en god hverdag som muligt (Anfaldsfri i 11 år, gruppe 2 kørekort i 23 år) Andre skriver at de fortsat var i behandling for at bevare kørekortet og deres arbejde, samt for sikkerhedens skyld. Chaufførerne skriver: Fik af vide dengang i 2004 fra embedslægen, at for at få lov til at køre lastbil skulle jeg tage medicin resten af livet. (Anfaldsfri i 9 år, gruppe 2 kørekort i 13 år) Lægen sagde, at hvis jeg ville være sikker på mit kørekort var det bedst at blive ved med at tage medicin. Jeg har haft 3 anfald i alt, det sidste for 15 år siden. 10 (Anfaldsfri i 15 år, gruppe 2 kørekort i 13 år)

12 Jeg tog en slags medicin for ikke at løbe en risiko for at evt. få sygdommen igen. Min læge har i mange år villet fjerne medicinen, men sagde det skulle vente til jeg blev pensionist, da det er mit job der ryger hvis der skulle ske noget. (Anfaldsfri i 50 år, gruppe 2 kørekort i 20 år) Fordi jeg ikke ville komme i den her situation, som jeg desværre kom i alligevel, for jeg havde ikke nogle mén af mine piller, og mine læger sagde også at jeg godt kunne smide dem, men det gjorde jeg ikke, men det har jeg godt nok fortrudt. (Anfaldsfri i 26 år, gruppe 2 kørekort i 23 år) Nogle chauffører oplyser, at der ikke havde været grund til at stoppe, fordi de var velbehandlede. Nogle er forsat den medicinske behandling fordi lægen anbefalede det. Chaufførerne fortæller: Fordi lægen mener det er bedst, da jeg har det arbejde, og jeg er til læge 2 gange om året, får taget prøver, så han kan holde øje med mig. (Anfaldsfri i 15 år, gruppe 2 kørekort i 47 år) læger vil ikke trappe mig ud af det, for at det er det jeg levede af. Jeg måtte ikke køre lastbil eller bil i et helt år hvis jeg skulle ud af medicin, så derfor er jeg ikke medicinfri. (Anfaldsfri i 30 år, gruppe 2 kørekort i 24 år) Lægen mener, det er klogest at tage medicin. Er aldrig blevet anbefalet at droppe ud af behandling. (Anfaldsfri i 12 år, gruppe 2 kørekort i 30 år) (Anfaldsfri i 16 år, gruppe 2 kørekort i 30 år) Den sidste gruppe af chauffører er fortsat den medicinske behandling fordi der var usikkerhed om deres diagnose. Chaufførerne fortæller: Fordi jeg ikke er konstateret med 100 % sikkert epilepsi, så lægen gjorde for at være sikker.. (Anfaldsfri i 5 år, gruppe 2 kørekort i 7 år) Der er usikkerhed om jeg har epilepsi og lægerne vil hellere holde mig i behandling frem for at nedtrapning. (Anfaldsfri i 17 år, gruppe 2 kørerkort i 14 år) 11

13 Figur 10, viser den procentvise fordeling af de årsager chaufførerne selv angiver for deres fortsatte medicinske behandling: Figur 10 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% For at undgå anfald For at bevare kørekort Lægen anbefalede fortsat behandling Usikker diagnose N:35, opgørelse på baggrund af udsagn om primær årsag til fortsat medicinsk behandling 4.4. Sagsbehandling Hvem udfyldte de helbredsoplysninger, chaufførerne skulle aflevere til politiet? Figur 11 viser fordelingen af, hvem der udfyldte de helbredsoplysninger, chaufførerne skulle aflevere til politiet ved ansøgning om fornyelse af gruppe 2 kørekort. Figur 11 Praktiserende læge 67 % Neurolog 23 % Andel der ikke har ansøgt fornyelse 10 % N: 39 Nedenstående er udsagn fra chaufførerne vedrørende de frustrationer de har oplevet i forbindelse med sagsbehandlingen: Mine helbredsundersøgelser har i alle 9 år været sendt til embedslægen for at blive godkendt. Har fået fornyet kørekort til lastbil hvert år og personbil hver 5. år: Indtil efter 1/ hvor det blev afvist til lastbil Politiet har inddraget mit kørekort til lastbil, så jeg kun den dag i dag har til 12

14 personbil, hvor jeg så tænker hvad så den dag man får lov til og kører lastbil igen? Nu når de har inddraget det, skal man så op til kørerprøve igen og det hele ja synes det virker uprofessionelt den måde de har håndteret det på, for når man her spurgt ind til regler og des lige, aner de faktisk ik hvad det indebære de forholder sig kun til hvad EU har bestemt. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 29/1 2013) Var også ved en neurolog, efter forlangende af sundhedsstyrelsen, fik mit gruppe 2 kørekort tilbage efter ca. 7 mdr. men kan oplyse jer om, de læser ikke de breve de modtager, i min klage modsiger de sig selv hele tiden under hele sagen. Vi brugte et halvt år på at overbevise dem om, jeg hverken gik til kontrol eller fik medicin for epilepsi, men da jeg fik kortet tilbage igen stod der i brevet, jeg fik det for 2 år af gangen, fordi jeg skulle gå til kontrol og tage medicin for epilepsi. Jeg har sat en advokat på sagen da denne historie har kostet mig knap kr. efter skat, og dem vil jeg have erstatning for, mistede også mit arbejde. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge/neurolog, kørselsforbud 20/ , kørselstilladelse efter 7 måneder) Jeg synes det er dybt urimeligt, at man ikke vil forny mit kørekort, da min neurolog har givet skriftlig begrundelse for at der ikke er noget i vejen for at jeg uden fare kan køre lastbil, jeg har jo aldrig haft et krampeanfald kun styringsproblemer, derfor valgte man at give mig medicin. (Helbredsoplysninger udfyldt af neurolog, kørselsforbud 1/1 2013) Jeg/min familie er trætte af at alt skal tage så lang tid og alle de enorme fejl, som de laver ved rigspolitiet, når de skriver til os, men det er der jo ikke noget at gøre ved, man beklager bare, men vi kan sgu ikke bare beklage. Vi går til undersøgelse efter undersøgelse for at bevise, at vi har ret til at beholde vores job og eksistens, så vi kan have en alm. hverdag( ) Vi har skrevet til transportministeren, det bliver skubbet videre, udenrigsminister svare ikke, beskæftigelsesminister skubber videre, rigspolitiet svare forkert, men beklager bare fejlen og jeg kunne blive ved (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 2/1 2013) Var den læge, som udfyldte helbredsoplysningerne, enig i kørselsforbuddet? Langt de fleste af chaufførerne angiver at lægen, der udfyldte helbredsoplysningerne, ikke var enig i forbuddet. I figur 12 ses chaufførernes svar: 13

15 Figur 12 Ja 0 % Nej 72 % Ved ikke 18 % Ikke søgt fornyelse endnu 10 % N: 39 Nogle chauffører fortæller følgende: Jeg fik at vide fra politiet at den lægeerklæring jeg havde, var identisk med den jeg havde kommet med de foregående år, så jeg fik fat i min journal fra klinikken, og vedlage den til ny afgørelse men samme svar myndighederne har fastholdt deres afslag. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 1/ ) Lægen syntes at det var en mærkelig måde de havde skrevet reglerne på, når ikke det gives tilladelse i paragraffen stk sundhedsstyrelsens vejledning af vurdering til helbredskrav til førere af motorkøretøj (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 27/4 2013) Min egen læge var meget uforstående overfor mit kørselsforbud, for som han sagde, intet har jo ændret sig. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 6/3 2012) Det var katastrofalt mente min læge når nu jeg havde været anfaldsfri i 26 år. (Helbredsoplysninger udfyldt af en praktiserende læge, kørselsforbud 8/1 2013) Har chaufførerne klaget over den afgørelse, de har fået? Alle 35 chauffører, som har søgt fornyelse af deres gruppe 2 kørekort, har fået afslag. 32 chauffører svarende til 82 % har klaget over afgørelsen. To chauffører har fået medhold i deres klage og har kørselstilladelse. 6 chauffører afventer afgørelse på klage, to af disse chauffører har midlertidig kørselstilladelse. For 24 chaufførers vedkommende har myndighederne fastholdt deres afslag på fornyelse af gruppe 2 kørekort. Der er 18 %, svarende til 7 chauffører som ikke har klaget. Det er de 4 chauffører som ikke har søgt fornyelse samt 3 chauffører, som enten har fravalgt at klage eller afventer retssag før de vil klage. I figur 13 ses fordelingen af personer der henholdsvis har fået medhold, afslag, afventer afgørelse eller ikke har klaget. 14

16 Figur 13 Ja og myndighederne har fastholdt deres afslag 62 % Ja og jeg har fået medhold i min klage 5 % Ja, afventer afgørelse 15 % Nej, ikke klaget 18 % N: 39 Chaufførerne fortæller om deres holdning til afgørelserne: Det er total meningsløst, at man ikke træffer individuelle afgørelser. Desuden kan det ikke være rigtigt, at man skal vente så lang tid på en afgørelse. (Afventer afgørelse, haft gruppe 2 kørekort i 20 år) Synes det er rystende de ikke har brugt reglen om dispensation. (Afslag fastholdt, haft gruppe 2 kørekort i 14 år) Der er ingen som helst belæg for, at gennemføre denne lov, da vi chauffører får medicin for IKKE at få anfald og ingen undersøgelser af lastbilulykker viser, at en eneste chauffør har haft epilepsi eller anfald i forbindelse med ulykkerne. (Afslag fastholdt, haft gruppe 2 kørekort i 33 år) Synes informationen har været alt for ringe. Har kun fået oplysninger via Dagspressen. (afventer afgørelse, haft gruppe 2 kørekort i 30 år) 4.5 Råd og vejledning Fik chaufførerne vejledning om, hvordan de kunne afbøde konsekvenserne? Figur 14 viser, hvor mange chauffører, der har fået råd og vejledning. En enkelt chauffør oplyser, at der i brev fra offentlig myndighed stod, at han kunne rette henvendelse til jobcentret i kommunen. 21 %, svarende til 8 chauffører, har fået råd og vejledning fra henholdsvis fagforening, advokat, Filadelfia og Dansk Epilepsiforening. 79 % af chaufførerne fik ingen råd og vejledning. 15

17 Figur 14 Fik råd og vejledning 21 % Fik ikke nogen vejledning 79 % N: 39 Årsag til manglende råd og vejledning? 79 % af chaufførerne fik ingen råd og vejledning. Figur 15 angiver baggrunden for, at de ikke fik råd og vejledning. Hovedparten af chaufførerne svarer at baggrunden for, de ikke fik råd og vejledning var, at ingen tilbød dem det og/eller at de ikke vidste, hvor de skulle søge råd og vejledning. Figur 15 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen tilbød mig råd og vejledning Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle søge råd og vejledning Det havde jeg ikke brug for Jeg har ikke søgt fornyelse af kørekort endnu N: 31, en person kan have flere svar/begrundelser Tror chaufførerne deres situation havde været bedre, hvis de havde fået råd og vejledning? Spørgsmålet er besvaret af de 31 chauffører, som ikke har modtaget råd og vejledning. Af figur 16 fremgår, at 26 % af chaufførerne tror deres situation havde været bedre, hvis de havde fået råd og vejledning. 35 % tror ikke råd og vejledning havde bedret deres situation. 16

18 Figur 16 Tror deres situation havde været bedre 26 % Tror ikke deres situation havde været bedre 35 % Ved ikke 39 %. N: 31, besvares af dem, der ikke fik vejledning. På spørgsmål om, hvorvidt de tror, det havde bedret deres situation, hvis de havde fået råd og vejledning, svarer nogle chaufførerne: Ja - Så havde man da haft mulighed for at trappe ud af behandling, hvis det var muligt. (Anfaldsfri 16 år, arbejdsløs i jobrotation) Ja, så havde jeg ikke siddet, med en økonomi som ligger i ruiner, og en truende tvangsauktion hængende over hoved, det er konsekvenserne, af skrankepaveri, af værste skuffe, og den erstatning som min advokat og jeg kræver, den ligger da bare og samler støv, der kan jo gå flere år, inden den sag bliver afgjort. (Anfaldsfri 45 år, arbejde i andet firma ) Eftersom det kom som et chok for mig, at jeg ik måtte kører lastbil mere tror jeg selv på det kunne have hjulpet lidt med råd og vejledning til hvad skal jeg nu og hvad gør jeg og hvem skal man rette henvendelse til jeg priser mig i hvert fald lykkelig for støtte og hjælp fra min familie og venner hele forløbet. (Anfaldsfri 9 år, arbejde i andet firma efter arbejdsløshed) 4.6 Konsekvenser Konsekvenser for arbejdssituationen 97 % af chaufførerne har oplevet konsekvenser for deres arbejdssituation. 3 %, svarende til en chauffør har ikke oplevet konsekvenser i sin arbejdssituation, da han fik forlænget kørselstilladelsen. Også den anden chauffør, der har opnået førerret, har oplevet konsekvenser, idet han mistede sit daværende job, mens han afventede afgørelse. Af figur 17 fremgår, hvilke arbejdsmæssige konsekvenser de ændrede regler har medført for chaufførerne. De arbejdsmæssige konsekvenser er inddelt i 4 grupper: 36 % (gruppe A) har arbejde samme sted som inden 1. januar % (gruppe B) har nu andet arbejde; nogle efter en arbejdsløshedsperiode. 17

19 10 % (gruppe C) er gået på efterløn eller pension. 36 % (gruppe D) har ikke arbejde. De er enten arbejdsløse, sygemeldte, i jobrotation eller uddannelse. Figur 17 25% 20% 15% 10% 5% 0% N: 39 Opgørelsen indeholder også besvarelser fra de 4 chauffører, som ikke har søgt om fornyelse. To af dem er sygemeldte, en har fået pension og en har andet arbejde i samme firma. Chauffører fortæller følgende om usikkerhed og begrænsninger i jobfunktion: Jeg er meget usikker på mit job og jeg kan ikke mere tage ekstra arbejde som chauffør (Arbejde i samme firma, Gruppe 2 kørekort i 21 år) Jeg kan ikke passe mit arbejde som chauffør, men lige nu er jeg ikke klar over min jobsituation, ud over at jeg er blevet lovet anden beskæftigelse i mit firma Så står man måske forrest hvis der skal fyres folk (Arbejde i samme firma, Gruppe 2 kørekort i 32 år) (Samme arbejde med begrænsninger, Gruppe 2 kørekort uoplysning antal år) Økonomiske konsekvenser Undersøgelsen viser at 67 % af chaufførerne har oplevet indtægtsændring. Èn af disse chauffører har haft øget indtægt, da han i sit nye arbejde har betydelig flere timer end tidligere. De øvrige chauffører har haft indtægtstab, se figur

20 Figur 18 Har oplevet indtægtsændring 67 % Har ikke oplevet indtægtsændring 33 % N: 39 De chauffører der har oplyst at de har haft indtægtstab, har i gennemsnit et tab på kr pr. måned brutto (besvarelse på 65 %) og netto kr pr. måned (besvarelse på 85 %). Derudover fortæller en chauffør følgende om de økonomiske konsekvenser: Jeg synes det er utroligt at man bare kan tage ens kørekort og dermed ens job, uden nogen form for økonomisk kompensation, jeg mener kørekortet har da kostet en pæn sjat penge i sin tid, for mit vedkommende var det ca (Har haft epilepsi i 8 år, gruppe 2 kørekort i 25 år) Da vi ikke ved om jeg vil få mit kørekort, har vi måtte sælge det hus vi selv har bygget. Det er blevet solgt med et enormt tab og nu bor vi så i lejlighed og venter stadig på svar, det er meget hårdt at have hængende over hoved hele tiden (Har haft epilepsi i 28 år, Gruppe 2 kørekort i 6 år) 19

Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 320 Offentligt Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening Dansk Epilepsiforening Fleksjob og epilepsi sådan ser virkeligheden ud Dansk Epilepsiforening, 17. april 2012 Ledige fleksjob-visiterede, som uheldigvis har epilepsi er topmotiverede og flittige med at

Læs mere

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen Søvnkonference 2015 Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader Henrik L Hansen Sundhedsstyrelsens organisation Sundhedsstyrelsens regionale enheder Der er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy

Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Undersøgelse blandt epilepsipatienter Rapport udarbejdet af Molecule Consultancy Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget i oktober 2013 af blandt 260 epilepsipatienter, i behandling med receptpligtig

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Dato Sagsnr / Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1.

Dato Sagsnr / Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. Dato 07-01-2017 HLH Sagsnr. 3-5010-564/1 72229375 Notat vedrørende Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. januar 2017 Resume Følgende er gældende fra 1. januar

Læs mere

Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning

Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning Helbredskrav til førere af motorkøretøjer Lovgivning Søvnkonference 19.-20. april 2012 Anette Lykke Petri Kst. Souschef, Embedslæge, ph.d. Embedslægeinstitutionen Sjælland Sundhedsstyrelsen Befolkningsudvikling

Læs mere

Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort

Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort Page 1 of 8 VEJ nr 10335 af 30/11/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-02-2008 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den fulde tekst Vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort Denne vejledning henvender

Læs mere

VEJLEDNING OM NEUROLOGISKE SYGDOMME OG KØREKORT

VEJLEDNING OM NEUROLOGISKE SYGDOMME OG KØREKORT VEJLEDNING OM NEUROLOGISKE SYGDOMME OG KØREKORT 2008 Denne vejledning henvender sig primært til læger, som behandler patienter med neurologiske sygdomme. Denne vejledning henvender sig primært til læger,

Læs mere

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand,

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, nu konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START?

HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? HVAD SKAL DER OVERVEJES FØR START? 2 Folketinget har vedtaget en lov, der fra den 01. januar 2017, giver 17 årige mulighed for at anskaffe sig et kørekort. Det betyder at flere unge kommer ud i trafikken,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN. ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN ANSØGNINGSSKEMA til optagelse på den 2 - årige uddannelsen til værkmester i Kriminalforsorgen ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES SÅ PRÆCIST SOM MULIGT DE NÆVNTE KOPIER SAMT 3 PASFOTO SKAL VEDLÆGGES

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

ASK 020 Generel funktionsattest

ASK 020 Generel funktionsattest afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:.. Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Udkast. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort

Udkast. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40994 Udkast Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort I cirkulære nr. 27 af 2. april

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Indhold Introduktion 1. Generelle forhold 1.1. Vejledningens opbygning 1.2. Helbredsattest og helbredskrav 1.3. Speciallægeudtalelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Side 1 af 17 VEJ nr 9606 af 12/12/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den fulde tekst Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 228 Offentligt DEPARTEMENTET Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Transportudvalg 21. december 2015 Dato J. nr. 2015-461 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Kompas Kommunikation for Abbott Danmark. LEDDEGIGT I DANMARK ANNO 2008 700.000 danskere har muskel- og skeletsygdomme som f.eks. gigt. Denne rapport handler om de ca. 35.000 danskere, som lever et hæmmet liv med leddegigt. 4 ud af 10 af dem forventer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spørgeskema til ansøger (Børnebil)

Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Spørgeskema til ansøger (Børnebil) Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at dit barns ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af dit

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen

Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Sygedagpengeområdet - supplerende oplysninger til udvalgsbehandlingen Punktet om nedbringelse af sagsbehandlingstider blev behandlet på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets møde den 6. februar

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema

BILAG 2. Pilottest af epilepsispørgeskema BILAG 2 Pilottest af epilepsispørgeskema Region Midtjylland December 2011 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med en pilottest er at fange forståelsesproblemer

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere