Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP"

Transkript

1 Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

2 Indholdsfortegnelse 039. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem herunder valg af ny formand for LBR Evaluering af temadagen d. 2. juni og drøftelse af udkast til beskæf-tigelsesplan Ansøgning: Brugerundersøgelse blandt borgere og virksomheder Ansøgning: Projekt Seniorkorpset Ansøgning: Trivselsprojekt til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Analyse og metodeudvikling af ledighedsydelsesområdet Orientering om Welcometo.dk Evaluering af virksomhedscentre Nøgletal Orientering om økonomi 56 2

3 Medlemmer Kaj Schou Mogens Futtrup Erik Thomsen Heine Pedersen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Preben Christensen Inger Mie Rudbæk Søren P. Johansen Ella Holm Hansen Mikael Toft Fraværende Bemærkninger til dagsorden Suppleanterne Søren Eriksen og Anne Mette Thomsen deltog i mødet Mødet blev afsluttet kl. 3

4 039. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/3114 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. Administrationen indstiller - at dagsorden godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at dagsorden godkendes. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 4

5 040. Godkendelse af referat Sagsnr.: 09/3115 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra møde den 16. april Administrationen indstiller - at referatet godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at referatet godkendes. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 5

6 041. Orientering om det enstrengede beskæftigelsessystem herunder valg af ny formand for LBR Sagsnr.: 09/2179 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: 56553/0 9 Åben Ny Forretningsorden for LBR Vesthimmerland.pdf Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem er det vedtaget at fra 1. august 2009 skal borgmesteren eller formanden for det stående udvalg være formand for LBR hvilket fremgår af nedenstående lovforslag: I lovforslag L fremgår følgende: Stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode." Af lovforslaget fremgår det af 21, stk 1.: "Loven træder i kraft den 1. august 2009". Ovenstående betyder således at LBR s forretningsorden skal justeres i overensstemmelse hermed samt godkendes såvel af LBR og Byrådet. Det anbefales at der i forbindelse med iværksættelse af ovenstående følges nedenstående tidsplan: Torsdag den 13. august 2009 Beskæftigelsesudvalget vedtager ny forretningsorden og laver indstilling til byrådet. Torsdag den 27. august 2009 Byrådet vedtager nye vedtægter. Torsdag den 29. oktober 2009 LBR vælger ny næstformand. Administrationen vil på mødet uddybe ovenstående tidsplan. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Referat: Fremadrettede ændringer i vedtægterne blev drøftet. Følgende ændringer skal foretages: - Stk. 4. Borgmesteren er formand for rådet. Varetages 6

7 beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. 14 stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden for det stående udvalg. - I forhold til afholdes af møderne skal vedtægterne rettes til, at møderne afholdes hver anden måned frem for hver måned. - I forhold til dagsordnerne skal vedtægterne rettes til, at dagsordnerne udsendes pr. brev til både medlemmer og suppleanter frem for at de kun udsendes elektronisk. Hvis der er øvrige rettelser til vedtægter skal de fremlægges på det næstkommende møde i LBR. 7

8 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at orienteringen tages til efterretning. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 8

9 042. Evaluering af temadagen d. 2. juni og drøftelse af udkast til beskæf-tigelsesplan 2010 Sagsnr.: 09/7880 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: 56565/0 9 Åben Udkast til beskæftigelsesplan.pdf Sagsfremstilling Temadagen blev holdt i byrådssalen på rådhuset i Aars tirsdag d. 2. juni. Der var stor tilslutning fra medlemmerne i LBR og Beskæftigelsesudvalget til temadagen. Administrationen er meget tilfreds med arrangementet og de bidrag der kom til den fremtidige beskæftigelsesindsats. Administrationen har arbejdet på, at få så mange af de konstruktive forslag der kom til mødet indarbejdet i beskæftigelsesplan Den vedlagte udgave af beskæftigelsesplan 2010 er administrationens foreløbige udkast til den kommende beskæftigelsesplan og dermed er der mulighed for at komme med forslag til forbedringer og ændringer. I udkastet mangler administrationen at udarbejde endelige måltal for alle målområder og budgettet mangler ligeledes. Administrationen indstiller - at udkastet til beskæftigelsesplan 2010 drøftes. Referat: - Der var positive kommentarer til temadagen og tilslutningen til, at der fremadrettet skal arrangeret fælles temadage mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget. Kommentarer til beskæftigelsesplan 2009: - Beskæftigelsesplanen skal udarbejdes i forhold til den nuværende beskæftigelsessituation. Generelt skal der være fokus på at iværksætte en tidlig indsats. - s. 20: Hurtig i gang indsatsen skal uddybes. Det skal præciseres, hvad anden aktør gør for at understøtte jobsøgningen og får de ledige i beskæftigelse igen. Det er centralt, at jobcentret følger op på kvaliteten i andre aktørs indsats. - s. 21: Tilføj at der tages udgangspunkt i den enkelte lediges behov og situation og fjern ordet kort i forbindelse med uddannelsesforløb. 9

10 - s. 23: Bedre kommunikation omkring, hvad delvis raskmelding betyder for den enkelte. - s. 25: Tilføj at der tages udgangspunkt i den enkelte lediges behov og situation og fjern ordet kort i forbindelse med uddannelsesforløb. I forhold til partnerskabsaftalen var der et ønske om, at A-kasserne bliver inddraget mere i indsatsen. A-kasserne og fagforeninger oplever at de ikke blev inddraget i forbindelse med fleksjobbere. Det er blevet indskærpet overfor beskæftigelsesmedarbejderne at de skal orientere A-kasser og fagforeninger i forbindelse med oprettelse af fleksjob. - Der var positive kommentarer til temadagen og tilslutningen til, at der fremadrettet skal arrangeret fælles temadage mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget. Kommentarer til beskæftigelsesplan 2009: - Beskæftigelsesplanen skal udarbejdes i forhold til den nuværende beskæftigelsessituation. Generelt skal der være fokus på at iværksætte en tidlig indsats. - s. 20: Hurtig i gang indsatsen skal uddybes. Det skal præciseres, hvad anden aktør gør for at understøtte jobsøgningen og får de ledige i beskæftigelse igen. Det er centralt, at jobcentret følger op på kvaliteten i andre aktørs indsats. - s. 21: Tilføj at der tages udgangspunkt i den enkelte lediges behov og situation og fjern ordet kort i forbindelse med uddannelsesforløb. - s. 23: Bedre kommunikation omkring, hvad delvis raskmelding betyder for den enkelte. - s. 25: Tilføj at der tages udgangspunkt i den enkelte lediges behov og situation og fjern ordet kort i forbindelse med uddannelsesforløb. I forhold til partnerskabsaftalen var der et ønske om, at A-kasserne bliver inddraget mere i indsatsen. A-kasserne og fagforeninger oplever at de ikke blev inddraget i forbindelse med fleksjobbere. Det er blevet indskærpet overfor beskæftigelsesmedarbejderne at de skal orientere A-kasser og fagforeninger i forbindelse med oprettelse af fleksjob. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Evalueringen tages efterretning. - Beskæftigelsesplanen blev drøftet og administrationen har taget medlemmernes kommentarer til efterretning. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 10

11 11 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009

12 043. Ansøgning: Brugerundersøgelse blandt borgere og virksomheder Sagsnr.: 09/15497 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: 56575/0 9 Åben Ansøgning til brugerundersøgelse 1.pdf Sagsfremstilling Jobcentret ønsker i efteråret 2009 at gennemføre en brugerundersøgelse blandt virksomheder og borgere. Det overordnede formål med undersøgelsen er at måle tilfredsheden og dermed identificere og sætte fokus på de områder, hvor jobcentret kan iværksætte eventuelle forbedringsinitiativer. Jobcentret gennemførte i 2007 en brugerundersøgelse blandt virksomheder og borgere, der havde haft en kontakt/samarbejde med Jobcenter Vesthimmerland. For at få en status på virksomhederne og borgerens oplevelse af samarbejdet med jobcentret ønskes gennemført en lignende undersøgelse i september For at sikre, at Jobcentret ikke måler sig selv anbefales det at inddrage et eksternt konsulent firma (Markman) til at gennemføre undersøgelsen. Administrationen vil på mødet gennemgå Markmans tilbud jf. vedlagte bilag. Administrationen indstiller - at der bevilges kr. af dette års midler til gennemførelse af brugerundersøgelse i september Referat: - Det blev drøftet om det er rette tidspunkt at udføre brugerundersøgelsen. - Fremadrettet skal hentes tilbud fra andre leverandører. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at bevilge kr. til brugerundersøgelsen. 12

13 Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 13

14 044. Ansøgning: Projekt Seniorkorpset Sagsnr.: 09/15501 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: 56597/0 9 Åben Ansøgning fra Mentor company.pdf Sagsfremstilling MENTOR company A/S ansøger om bevilling til gennemførelse af projekt, som skal bidrage til at højne antallet af unge i Vesthimmerland, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Formål At etablere en lokal forening af frivillige seniorer over 50 år, der skal fungerer som mentorer, som støtter kommunens udsatte unge til at få en ungdomsuddannelse eller et job. Mentorens primære funktion er at støtte og vejlede den unge med henblik på at opnå en stabil ungdomstilværelse og blive i stand til at starte på og fastholde en uddannelse. Sekundært at hjælp den unge i job. Målgruppe I projektperioden ca unge kvinder og mænd mellem 17¾-25 år, som endnu ikke er startet på eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller har et job. Indhold og metode UU-centret og/eller jobcentret visiterer unge til projektet. Det første møde mellem den unge og mentor arrangeres på UU-centret med en UU-konsulent som bisidder. Mentor yder støtte i min. 4 timer om måneden pr. ung i ca. 6 mdr. Mentorene skal, afhængig af den unges behov, fx have fokus på følgende forhold: basale livsfærdigheder, stabile boligforhold, stabil hverdag og relationer til familie og venner m.m. Projektet forventes gennem i perioden: 20. juni december MENTOR company har ansvaret for at deltagerne i det frivillige seniorkorps bliver uddannet til mentor og løbende indbudt til netværksmøder med andre mentorer fra netværket. Det planlægges at projektet på sigt forankres i kommunen som en selvstændig forening drevet af midler fra kommunens 18 midler. Økonomi Projektets udgifter: ,60 kr. Udgifterne skal anvendes til: Løn for projektkoordinator, undervisning af mentorer, formidling, evaluering og forankring, administration, telefon, revision. Administrationen indstiller - at ansøgningen ikke godkendes. Jobcentret planlægger selv at oprette et lokalt mentorkorps. 14

15 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at ansøgningen ikke godkendes. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 045. Ansøgning: Trivselsprojekt til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Sagsnr.: 09/15504 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: 56616/0 9 Åben Ansøgning fra Rasmussenplus.pdf Sagsfremstilling Rasmussenplus ansøger om en bevilling til gennemførelse af et projekt, som skal medvirke til at ansætte i Vesthimmerlands Kommune får et lavere sygefravær. Formål Formålet med projektet er at forbedre det psykiske miljø på arbejdspladsen, og herigennem at bidrage, optimere og videreudvikle den sygefraværsindsats som finder sted i Vesthimmerlands Kommune på nuværende tidspunkt. Målgruppe Målgruppen er medarbejdere ansat i ældreområdet i Vesthimmerlands Kommune, primært social og sundhedshjælpere/assistenter. Indhold og metode Aktiviteterne tager udgangspunkt i at arbejdstedet er blevet introduceret til projektet, og at motivation, dialog og sund skepsis er etableret. Med forbehold for variation mellem enkelte arbejdspladser, vil de overordnede aktiviteter se således ud: - Individuelle ressourcesamtaler: Trivsel, holdninger til fravær, fysiske/psykiske udfordringer på arbejde, oplevelser af eget helbred etc. - Teamcoaching: Fokus på samarbejde, kommunikation, trivsel, psykisk arbejdsklima, holdninger til sygefravær, rollespil, opgaver etc. - Ledersparring Projektet drives af Rasmussenplus og der skal nedsættes en styregruppe sammen med Vesthimmerlands Kommune. Varighed: Fra den 1. august 2009 til den 1. februar Økonomi 16

17 Der ansøges i alt om kr. excl. moms. Administrationen indstiller - at ansøgningen ikke godkendes. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at ansøgningen ikke godkendes. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 17

18 046. Analyse og metodeudvikling af ledighedsydelsesområdet Sagsnr.: 09/15519 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling I beskæftigelsesplanen for 2010 er et af fokusområderne ledighedsydelse. Ledighedsydelse er et område, hvor jobcentret igennem en længere periode har haft vanskeligt ved at nedbringe antallet. Den følgende figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse. Det høje antal ledighedsydelsesmodtagere og den markante procentvise stigning på området i 2008 skyldes til dels konjunkturændringerne på arbejdsmarkedet. Der etableres færre nye fleksjob, dem der har fleksjob bliver ramt af fyringsrunder, og der er fortsat nytilkendelser af fleksjob. Dette betyder, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere stiger. Den manglende udvikling viser, at der er et behov for at udarbejde en nærmere og grundigere analyse af hele ledighedsydelsesområdet med henblik på at metodeudvikle området. Jobcentret har i den forbindelse indgået et samarbejde med beskæftigelsesregionen med henblik på at få udarbejdet analysedelen, der forventes færdiggjort medio september. 18

19 Analysen vil være centreret omkring følgende områder: Er borgerne klar til at starte i fleksjob, når de bliver bevilget fleksjob. Hvordan ser gruppen af ledighedsydelses - eller kontanthjælpsmodtagere der afventer fleksjob ud. (køn, alder, erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund mv.) Når borgerne har fået fleksjob hvad er årsagen til, at de bliver afskediget og kommer tilbage på ledighedsydelse. Metodeudviklingen skal sættes fokus på afklaringen af borgeren, før bevilling af fleksjob samt hvordan modtagerne af ledighedsydelse hurtigst muligt kommer i fleksjob. Samtidigt skal der udvikles en procedure, som sikre en tæt opfølgning på dem, som er i fleksjob. Opfølgningen kan blandt andet omfatte løbende samtaler med de borgere, som er i fleksjob. Til at lave metodeudviklingen anbefaler administrationen, at der ansættes en projektmedarbejder som har til opgave at udvikle metoder for at få modtagere af ledighedsydelse hurtigere i fleksjob samt udvikle en tættere og løbende opfølgningsprocedure med dem, der er i et fleksjob. Administrationen anbefaler endvidere, at der nedsættes en styregruppe bestående af en lønmodtagerrepræsentant, en arbejdsgiverrepræsentant samt en lederrepræsentant fra jobcentret. Økonomi: 1 års ansættelse af en projektmedarbejder ,- kr. Kursusaktiviteter med 3 kurser for medarbejdere på området ,- kr. I alt ,- kr. Administrationen indstiller - at der i alt bevilges kr. til projektet. Fordelt med kr. i 2009 og kr. i Referat: - Det blev drøftet om projektet er en driftsopgave og dermed om det er en opgave, som LBR bør støtte. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at ansøgningen skal udbydes med, hvad projektmedarbejderne skal beskæftige sig med. Den endelige beslutning træffes når analysedelen er 19

20 udarbejdet. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 20

21 047. Orientering om Welcometo.dk Sagsnr.: 08/27940 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune er en af 5 kommuner på landsplan, der er med i Projekt Welcometo.dk i samarbejde med KL. DA og LO. Projektet arbejder med metodeudvikling på modtagelse, fastholdelse og integration af udenlandske arbejdstagere, med det hovedformål at gøre det attraktiv for ansat udenlandsk arbejdskraft at arbejde og opholde sig i Danmark i længere tid. Vesthimmerlands Kommune vil koncentrere os om samspillet omkring myndighedskontakt, arbejdspladskultur, familiens trivsel samt sprog- og kulturtilegnelse. Projekt Welcometo.dk er startet op, og de første aktiviteter er iværksat og skal foreløbig køre frem til udgangen af Vesthimmerland deltager i dette projekt med det formål for at forbedre integrationen af udenlandsk arbejdskraft med fokus på at fastholde den udenlandske arbejdskraft og deres familier i kommunen. Fastholdelse er et centralt element, da befolkningstallet på sigt vil falde i Vesthimmerland og kommunen har på den baggrund et behov for at øge arbejdsstyrken. Fremadrettet skal der nedsættes en styregruppe, der har til formål at udarbejde og fastlægge en ensartet modtagelsesprocedure i Kommunen. Derudover planlægger jobcentret at afholde en række temaaftener i løber af efteråret for udenlandske medborgere. I første omgang bliver temaaftenerne rettet mod polakker, da det er den største udenlandske befolkningsgruppe i Vesthimmerland. På sigt er det hensigten, at temaaftenerne udvides til andre grupper. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at orienteringen tages til efterretning. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009

23 23 Vesthimmerlands Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009

24 048. Evaluering af virksomhedscentre Sagsnr.: 08/14440 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: Sagsfremstilling Jobcenter Vesthimmerland har arbejdet med virksomhedscentre siden 1. marts 2008 og der er oprettet 10 centre med plads til i alt 40 kandidater match 3-5. De er alle besat med kandidater og har været det igennem hele perioden. Der er således fuld belægning på dette virksomhedsrettede tiltag. Projektet stoppede 1. juni, men vil fortsætte som et tilbud til ledige i Jobcenter Vesthimmerland og anses for implementeret i driften. Læs evt. mere på Der har været fokus på flere faktorer i indsatsen Kandidaternes vej fra beskæftigelsesmedarbejder til virksomhedscenter er kort og velovervejet. Flowet skal fungere. Der er én kontaktperson i jobcentret er varetager kontakten til virksomhederne. Der er uddannede mentorer på virksomhederne. Der udbetales mentorydelse til virksomhederne Der etableres mentornetværk blandt det uddannede mentorer Det foretages hyppig kontakt til mentorer og kandidater. Der er et stort volumen af kandidater. Det gør at virksomheden løbende er klar til nye. Der er krav om 14 dages reaktionstid fra stop af kandidat til start af ny. Der udarbejdes kontrakt mellem Jobcentret og virksomheden med forventninger til hinanden samt beskrivelse af opgaver på den enkelte virksomhed. I evalueringen af projektet er de involverede parter blevet spurgt om, hvad der betydet mest for dem? Hovedparten af kandidaterne svarede: 24

25 Forløbet har været at sammenligne med et rigtigt arbejde, på en rigtig arbejdsplads med rigtige kollegaer. Man er ikke blevet lovet mere end virksomhedscenter og Jobcenter kunne holde. Den daglige tilknytning af Mentor. At der er hyppig og kontinuerlig kontakt fra Koordinator. Virksomhedscentrene og deres mentorer svarede: At der en og kun en kontaktperson fra Jobcenteret. At der er 24 timers Hotline, med umiddelbart opfølgning. At man er hudløs ærlig omkring den enkelte kandidat. At der er hyppig og kontinuerlig Kandidatkontakt fra Koordinator. Projektkoordinatoren svarede: At man fra starten af projektet, har haft politisk opbakning samt støtte og metodefrihed fra ledelsen. At der er skabt en god intern kandidatvisitation internt i Jobcenteret. At man har uddannet Mentorer, og udnyttet de store fordele dette giver i det daglige. Statistisk opgørelse: Visiterede kontanthjælpsmodtagere: 160 personer Tilmeldte kandidater: 110 personer Gennemsnitlig belægningsprocent: 110 % Uddannelses niveau: 64 % Folkeskole 36 % faglig ell. Boglig udd. Afmeldingskategori: 29 % Job 8,3 % Uddannelse 2,9 % Praktik. Evalueringen viser, at virksomhedscentrene har været et projekt, som har givet positive resultater. De gode resultater, at Jobcenter Vesthimmerland vil implementere virksomhedscentrene, som en del af driften selvom projektet er stoppet. 25

26 Centre og Mentorer : Jobcenter Vesthimmerland har pt. 10 virksomhedscentre fordelt over kommunen, 9 af disse centre er at finde DISCUS regi mens der en udenfor med fokus på Uddannelse. Der er siden feb uddannet 20 mentorer på de respektive virksomhedscentre. Konklusion : Det er gennem forløb i Jobcenter Vesthimmerlands Virksomhedscenter, lykkes at få 40,4 % i ordinært arbejde, Uddannelse og Praktikforløb, hvilket er set i forhold til at kandidatgruppen kommer fra Match Sammenholdt med traditionel aktivering af samme målgruppe er det et tilfredsstillende resultat Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at orienteringen tages til efterretning. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 26

27 049. Nøgletal Sagsnr.: 09/3121 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: 56758/0 Åben Ledighedstal.pdf /0 9 Åben Produktionstal.pdf Sagsfremstilling På mødet vil administrationen gennemgå de vedlagte nøgletal Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at orienteringen tages til efterretning. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 27

28 050. Orientering om økonomi Sagsnr.: 09/8614 Fraværende: Heine Pedersen, Kim Jacobsen, Edel Nygaard Rusz, Mikael Toft Bilag: 56876/0 9 Åben Oversigt over LBR s midler 2009.pdf Sagsfremstilling En oversigt over LBR s midler i 2009 er vedlagt i et bilag. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den at orienteringen tages til efterretning. Mikael Toft, Edel Nygaard Rusz, Heine Pedersen og Kim Jacobsen var alle fraværende og deltog derfor ikke i behandlingen af dette punkt. 28

29 Underskrifter Kaj Schou Mogens Futtrup Erik Thomsen Heine Pedersen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Preben Christensen Inger Mie Rudbæk Søren P. Johansen Ella Holm Hansen Mikael Toft 29

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Evaluering

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts 200 21 012. Resultatrevision for Jobcenter

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 055. Godkendelse af dagsorden 98 056. Godkendelse af referat 99 057. Orientering om

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V.

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. oktober 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret, V. Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 051. Godkendelse af dagsorden... 80 052. Godkendelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 13. december 2007 kl. 10.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, mødelokale 0.12 i stuen. Fraværende: Ann Pedersen og Anne

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 21. SEPTEMBER 2006 KL. 16.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 16 Orientering om budget 2007 17 Produktionsskolen

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGIGELSESRÅDS MØDE DEN 14. FEBRUAR 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 36 Dagsorden

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 31. august 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 046. Formanden orienterer 82 047. Orientering fra administrationen 83 048. Nye lokaler til

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Referat Dato: Onsdag den 22. juni 2011 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 16:20 Mødelokale: Medlemmer: Bibliotekscaféen Hvidovrevej 280 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Frits Nielsen, Niels Holm,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 6. SEPTEMBER 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 6. SEPTEMBER 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 6. SEPTEMBER 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 66 Beskæftigelsesplan 2008 67 Virksomhedscenter

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 13. november 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord Ansøgning om midler til kompetenceudvikling af mentorer i Mentornetværk Mariagerfjord 12. januar 2011 1 Baggrund LBR Mariagerfjord har de senere år haft stærk fokus på samarbejdet med de lokale virksomheder

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 12 Dato : 12. december 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011

Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Politiske budgetmål for Beskæftigelsesudvalget Regnskab 2011 Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Antallet af unge ledige under 25 år

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 19. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 19. maj Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 25.5.2009 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere