Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem"

Transkript

1 Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem 18/11 Nobelparken, bgn 1481, Lokale 328, 18:00-19:45 Af Martin Paldam, Økonom, ÅU Se: Jeg underviser i vækst og udviklingsteori

2 Baseret på min bog fra 2002: Udviklingen i Rusland og Baltikum Lys forude efter ændringen af det økonomiske system Rockwoolfonden. Århus Universitetsforlag

3 Definition: Kapitalistisk/socialistisk Ejendomsret til produktionsmidlerne: Andelen af BNP, der er produceret af privat vs offentlig ejede virksomheder. Vesteuropæiske markedsøkonomer: Privat 75% Gamle østeuropæiske system: Offentlig 75-95% USSR, Tjekkoslovakiet, DDR højt: 95% Polen, Ungarn lavt: 75%

4 To transitioner: Den store fra u- til i-land. Tager år Centraleuropæiske lande, burde være i-lande Tjekkiet, Slovenien, Estland er som Portugal burde være som Tyskland, Østrig og Finland De øvrige østeutropæiske + Rusland, MIK-lande burde være nye i-lande som Grækenland, Spanien og Portugal Den lille mellem økonomiske systemer: Tager år Revolution: Fra marked til stat, blodig og dyr Omvendt: Fra stat til marked, kun dyr

5 Hvorfor dyr: To systemer der er meget forskellige. Svært at gå fra ene til anden uden at slå meget i stykker især fordi det sker under kaotiske forhold. Hvorfor er kapitalisme socialisme blodig? Folk kæmper imod at miste deres ejendom Horfor er socialisme kapitalisme fredelig? Folk får ejendom, insiders mister kontrol, men kan grabbe ejendom som kompensation Det generelle transitions-forløb for systemændring

6 Transitionskurven for den lille transition 30 år

7 Transitionstabet: Mange beregninger

8 Kinamodellen: styret af partiet, der beholder magten: Gamle system fader ud + et nyt får lov til at vokser frem en marginal parallel kapitalisme. Planlægning + dinosaurusser i reservat Kræver: Intakt magtapparat I Østeuropa: Ungarn og Polen, indtil 1990 Fra 1990 umuligt: Kommunistiske partier kollapsede Anden figur og så ikke mere om den:

9 Kinamodellen stærkt forsimplet (mellemsektor)

10 Vigtigt: Ikke let at blande systemer. Man kan have to parallele systemer en tid. Men ikke et blandet system Simple sandhed: Nogen skal træffe beslutningerne. Bedst: Det er de samme som bærer konsekvenserne. Hvis man siger: vi ikke vil have hverken et kapitalistisk markedssystem eller en socialistisk kommandoøkonomi. Hvad så? Ingen ved det. Marx havde ret: Økonomiske systemer handler om ejendomsretten. Det er vigtigt, at den er veldefineret og klar.

11 Forstå økonomiske systemer: Hvad vil vi alle enkeltvis: Omkostningsmaximering Hvad giver velstand til alle: Omkostningsminimering Spillet mellem den enkelte og samfundet: Hvilke mekanismer bruger samfundssystemet til at tvinge den enkelte til at omkostningsminimere? Centrale er: Mekanismerne er vidt forskellige under kapitalismen og socialismen

12 Kapitalismen to mekanismer: (1) Ejendomsret: Ejere er residualt lønnet + bestemmer. Dvs får overskuddet, når alle omkostninger er afholdt Interesse: Omkostningsminimering. Klassekampen: Ejerne vil omkostningsminimere. De ansatte vi omkostningsmaximere. (2) Konkurrencen: For store omkostninger fallit. Det ved alle også de ansatte: Omkostningsminimering. Er mekanisme 2 nok? Kooperative vejen frem? Mest Kooperative lande Island og Israel: Afvikling

13 Sektorer med offentlige monopolvirksomheder (SOE) fører til omkostninsmaksimering til mulighedsgrænsen: Kornai: Bløde budgetbegrænsninger kører til grænsen. SAS: Fra offentlig monopolvirksomhed til konkurence: Omkostninger ned med 60% til nu Dvs. da SAS var SOE gled omkostninerne op og op. Da EU fremtvang konkurrence faldt til 40% PS: Vil SAS overleve? Eller erstattes af lavprisselsaber

14 Hvad er statens rolle under kapitalismen? Mildner det hårde system. Det grove og hårde gøres af de blinde markedskræfter Staten er den gode: let at forene kapitalisme og demokrati

15 Socialisme: De to mekanismer virker ikke: Hvad alle ejer det ejer ingen: 1/N vi ejer alle 100/ % = 0,000018% af DSB Konkurrence svær og fallit umulig idé kæmpevirksomheder fra konkurrence til stordrift PS: fremkom stordriftsfordelene Hvordan forhindres omkostningsmaksimering? Kun én vej SKS: Styring. Kontol. Straf Hvem kan lave SKS: Den eneste muliged: STATEN Staten bliver grum og barsk ikke demokrati

16 Institutioner til at lave SKS: 1. Partiet: Det ene parti, der er bestemmer alt Ledet oppefra og ned. Leder: Den bedste hierakiklatrer 2. Statsapparatet: Der administrer for partiet. 3. Politi: Herunder et særligt farligt politi, der står over lovene og kun kontrolleres af partiet: KGB, STASI, Banksystemet: Får ren kontrolopgave 5. Fagforeningerne: Der styres af partiet. OBS: Udfør planerne under kontrol af disse instanser. Et meget stift system.

17 Under socialismen ingen markeder (kun små residuale) Planer: 1. Langsigtede perspektivplaner: år 2. 5-årsplaner 3. 1-årsplaner. Tog et års forhandlinger at lave. OBS: Planlægningssystemet indeholder skatterne

18 Dvs. Planlægningen også et meget stift system med lange tidsforskydninger I ét-års planen står, hvad virksomhed B skal købe fra virksomhed A, og hvad virksomhed B skal sælge til virksomhed C. Det står i mængder. Priserne er faste. Bankernes rolle: Kontrollere at alle betalinger er i flg planerne. Virksomherne må ikke have kasse, alle betalinger sker via bankerne. Hvad gør en direktør? Sørger for at udføre planerne! Hvis alle planer er realistiske og alt klapper, så let job, Men der er altid noget, der ikke klapper.

19 Så skal er fixes (ingen betalinger i penge): Gråt byttemarked og mellemmænd Halvvejs tilladt: KGB passer på det ikke bliver for slemt Husholdningerne: Skaffe varer mange grå kanaler OBS: Systemet har stor indre logik. Ikke let at tage dele ud af systemet, bløde det op og mildne det Stalin gerontokraterne Gorbachev Væksten aftager og til slut kollaps

20 Virkede systemet, ja men ikke godt Lange linjer: Se på Rusland. Mange sammenligninger med USA hel industri. I dag lettere PS Danmark 20% under USA ret konstant Forskellige priser, forskellige varekvaliteter, osv Maddisons data + logaritmer Samme afstand betyder, samme forhold (Y USA /N USA )/(Y Rus /N Rus )

21 Lange linjer: Maddisons tal

22 De tre dele af det Østrigske Rige fra 1920 efter selvstændigheden

23 Tvillingetest: Find lande, der er ens men på hver side af jerntæppet: PS: Ingen lande er helt ens så et eller to eksempler kan bortforklares Så vi ser efter et mønster

24 Kapital. Socialist. Forskellens start Varig Forskel ved slut tvilling tvilling År Forskel År Indkomst Polity S Korea N Korea % x 19 (08) V Tyskl Ø Tyskl % 44 3 x 19 (88) Finland Estland 1939/44-10% 46 3 x 16 (88) Østrig Tjekkiet % 44 3 x 17 (88) Østrig Ungarn % 44 3 x 12 (88) K. Tigre Kina % 58 5 x 12 (03) Finland Russisk R % 72 4½ x 15 (88) Costa R. Nicaragua % 10 3 x 11 (90) Dom. R. Cuba % 45 25% 15 (03)

25 Tre træk ved socialismen: Kvalitetsfjentligheden og køerne. Faste urealistiske priser. Samt: Omkostningerne dårligt kendte. + Længere og længere bagud fra 1970 Kontrollen og planlægningen: Stift og ineffektivt system Dinosaurusvirksomhederne: Meget store virksomheder Det socialistiske menneske: Hvad havde folk lært (i) A adlyde ordrer + (ii) åbent initiativ er farligt. Man skal sno sig. Officielle sandheder og sandheden. En dobbelt virkelighed.

26 Digression: Det poliske system Det gamle bryder sammen: Tager tid at skabe et nyt Den store systemændring laves under en stor begejstringsbølge før det nye system virker

27 Gamle politisk system: Fra unge revolutionære til gerontokrati Lenin + Stalin Breznev, Andropov, Chenenko, Lederne stadigt ældre og svagere: Hvorfor? Systemet skabte vældige magtpyramider: Pyramideklatring tager tid resultatet ydmygende. Find lovende unge partibosser fra provinsen: Gorbatjev, jurist fra Stavropol Yeltzin, ingeniør fra Sverdlovsk/Yekatarinenborg Gorbatjev populær i vesten, men ikke i Rusland. Yelzin op og ned, sloges med Gorbatjev smidt ud af centralkommiteen, men valgt i Russsiske SR. Ophævede sovjetunionen slut med Gorbatjev

28 Rusland: Gorbatjev + gammelkommunisternes kup der mislykkedes. Han mistede prestige og kommunistpartiet demonstrede inkompetens. Yeltzin blev helt! Kommunistpartiet blev forbudt af Yeltzin 2 år senere. Yeltzin vil derfter af med systemet: Han udnævnet Gaidar: Kamikatzereformatoren: Planlægningen blev afviklet: Et system til privatisering gøres klar og sættes i gang! Hvilket system: Eneste mulighed en markedsøkonomi

29 Nyt politisk system: Et partisystem + tillid til at de andre, vil følge reglerne Tager lang tid: De to danske regeringspartier har rødder tilbage til det partiløse parlament 1849 Afskalning: De Radikale 1870 ud 1905 Socialister Socialdemokratiet 1870 Samt kommunister SF To nye partier: SF og DF (1972/83/95) er delvist afskalning og allerede år gamle. Rusland: Partierne er 10 år gamle: Ikke kendte af folk ingen medlemmer, ingen presse, ingen penge

30 Forbindelsen til Vesten: I Stalin-tiden strengt kontrolleret Men ofte familiforbindelser: De tre største polske byer: Warszawa, Łodz, Chicago Delte lande: Mange i DDR have familie i Vesten Estland, Letland og Lithauen mange i Canada og USA Polen: Karol Józef Wojtyła Johannes Poul II To præsidenter: Letland: Vaira Vīėe-Freiberga (Canadisk professor) Lithauen: Valdas Adamkus (US top administrator) Estland: Finsk fjernsyn, meget nær

31 Folk fik et romantisk og overdrevet billede af Vesten! + Plus et meget negativt officielt billede Efter kollapset den nye ideologi: Nationalisme I sovjetimperiet: Alle problemer er russernes skyld Hvis kapitalistisk tvilling: Idealland DDR/Vesttyskland, Estland/Finland, Polen/USA Bølger af begejstring og skuffelse Nogle lande gammelt demokratisk system I Rusland fra herremænd til undermænd, der antager vindernes system! Ikke let at sluge.

32 Reformer ofte lavet af politikere uden mandat Yegor Gaidar: Økonomisk ekspert ikke valgt intet parti. Ville lave alt om: 3. generations kommunist og skribent i partiets teoretiske tidsskrift, rådgiver for Gorbachev. Kamikaze reformer: Store reformer upopulære ud Vaclav Klaus i 1992: Reformator har brug et stort parti. Chubais brilliant administrator + gruppe af eggheads. Udnævnt til privatiseringsdirektør: Sidder i 5 år og gør det! Herefter: Chernomyrdin (heller ikke valgt)... Alt sejler i 7 år til Putin, der fører reformerne til ende

33 Forstår vi Putin? Ex-KGB mand i Leningrads borgmesters kontor vandt ry som problemknuser. Fundet af Berezovski, oligark der blev Yeltzins rådgiver da han var syg og organiserede hans genvalg i Under sygdom hof af hans datter, hans tennistræner og Berezovski! Putin viste sig at være dygtig og meget russisk. Blev populær: lavede parti, med ét punkt: Støt Putin. Vælgerne trængte til stabilitet og gjorde det! Smed så Yeltzins hof ud. Nytårstalen 2000 Yeltzin afgår

34 Polen: Modsætningerne mødes: Solidarnoc (nu væk) Lech Wałęsa og Leszek Balcerowicz (+ paven) Elektriker og MBA from New York (Katolsk Univ.) Tjekkoslovakiet: Borgerlige dissidenter Václav Havel and Václav Klaus (lavede parti) Idealistisk forfatter og radikal økonomisk teoretiker. Klaus besøg på ØI som dissident, senere officielt besøg som President! Meget radikal, også meget kompetent. Machoreformatorer nr 1: Estland alt som Finland Lennart Meri, Mart Laar (også Arnold Rüütel) Machoreformatorer nr 2: Lithauen Landsbergis og Adamkus (også Algirdas Brazauskas)

35 Reformhastighed under politisk kaos: Meget er endogent: fra dag til dag uden plan Modeller er fortællinger: Chockterapi versus gradualisme: Alle fornuftige mennesker for gradualisme Kryds en travl hovedvej: Gå hurtigt eller langsomt Alle fornuftige mennesker for at gå hurtigt Vigtigere: Kende og ville målet Versus: Negative mål Rusland: Ikke gamle system ikke vestligt system Mest successrige: Hurtigt mod klart mål

36 Fra Socialisme til kapitalisme. Tre ændringer: 1. Ejendomset til private ejere 2. Nyt handelsmønster Især slemt for små lande: Georgien, Letland 3. Komandoøkonomi til markedsadfærd Dinosaurusser til pattedyr! Helt nye virksomheder + struktur Initiativ farligt nødvendigt Også: Nyt skattesystem, offentligt udgiftsystem kollaps

37 Ejendomsret skifter: Antag 90% offentligt ejet og skal ned til 25% off ejet 65% skal privatiseres. Kapital/GDP-forholdet 3. Dvs 3 x 65% af BNP = 200%. Værdier på 2 x BNP skal skifte ejer. Opsparingen 10-20% af BNP Banksystem i krise pga omstilling Folk havde en vis opsparing: Opsparingsoverhænget Men også drømme om vestlige varer især biler Hvem havde råd til at købe den gamle industri?

38 Små virksomheder kunne sælges på afbetaling til de gamle direktører Eller givet tilbage til gamle ejere som de var blevet taget fra obs i mellemtiden? Hotel Swartzer Adler i Tangermünde. Vodkafamilien Smirnoff: Helt kaos Carl Zeiss: Jena og Oberkochen Mange, mange eks. Men dinosaurusser er ikke nemme. Hvem har råd, hvad er de værd? + too big to fail problemet

39 To muligheder for privatisering: Hurtigt skidt alt for billige Langsomt skidt værdier forsvinder Du er direktør for dino XX, der skal sælges om 5 år. Mulighed: Sælg bedste aktiver til ny virksomhed YY, som du ejer og din søn er direktør for. PS: Skattesystemet er kollapset, da det var indbygget i planlægningen staten fattes penge Sælg virksomheder og få penge til staten OK men! Oligarkerne: Supersmarte folk, der havde tjent penge fra delvist ulovligt

40 Oligarkerne akademikere (matematikere, kemikere) og partimedlemmer (især komsomol medlemmer), de var ikke russere, men typisk jøder eller kaukasere Når det er svært og farligt at tjene penge, så store fortjenester til de smarteste. Når der er store værdier billigt til salg så er der store fortjenester ved at have penge at købe for. De blev meget upopulære og Putin brugte dem for så at knuse deres magt det var meget populært.

41 Snuptagsmodellen (godt tænkt, men folk forstod det ikke): Del virksomhederne ud i form af aktier. Omvej nødvendig: Man skulle behandle folk ens. Særpenge, der kun kan købe aktier. Folk får særpenge: Køber aktierne og særpengene er væk samt alle aktier solgt der er skabt et aktiemarked.! Problem: Staten får ikke skillinger Folk får små dele af værdiløse diniosaurusvirksomheder PS: folk mangler penge, så de sælger særpengene

42 Rent grabbing: Aktiver går til de smarte. Periode med svømmende ejendomsret + næsten ingen skatter og store sociale problemer Inflation: demoraliserende og skaber korruption. Dollarisering, gangstere og oligarker. Nye partier som ingen kendte og uden medlemmer : De var desperate for at få penge så de kunne lave et partiapparat, aviser, føre valgkampe, osv. Udenrighandelen som malkeko! En korruptionssvulst: Men hvad skulle man gøre?

43 Ingen steder er det gået godt, men det er gået: Václav Klaus: Det er rædsomt at privatisere. Der er kun ét, der er værre: At lade være. Insiderers, der har mistet magt, er mange gange blevet kompenseret ved at have fået aktiver på gode vilkår. Så der er sket meget, der er urimeligt, men det er sket.

44 Perioden med halvdøde dinosaurusser Folk har job, men ikke meget at lave og kun løn af og til: men mange har jobs ved siden i den private sektor Pensioner forsvinder pga inflationen lønninger for statsansatte meget lave Alle boliger til beboerne, varme, vand, el næsten gratis Hospitaler med læger og sygeplejersker nok men næsten uden løn medicin forsvinder til markedet + krav om penge under bordet Langsomt nye skatter og normalisering

45 De små nye lande: Baltikum + Kaukasus + Moldava Gammel erhversstruktur: Et par dinosaurusser til forsyning af imperiet. Ofte med mange russiske arbejdere. Laver typisk helt ukonkurrencedygtige varer Nu: Folkelig modstand mod russere: Russerne: Så må I konkurrere med andre på markedet Dinosaurussernes døde hurtige! Ny erhvervsstruktur: Mange vestlige virksomheder på jagt efter god og billig arbejdskraft boom, men mange arbejdsløse at absorbere. Og nu nye virksomheder

46 Georgien Levede godt af at sælge subtropisk grønt og frugt: Tomater, appelsiner, samt vin til russerne. Vant til at alle tomater og al vin kunne sælges! Selvstændige og grænser: Abkasien, Syd Ossetien. Stærk nationalisme + georgiere i Rusland ikke velsete. Pludselig mange konkurrenter: Spanien, Chile,... + told: BNP ned med 60% + oprustning nødvendig Svage georgiske regeringer spiller nationalistiske kort fjenden er og må være Rusland.

47 Vestlige virksomheder: De fire store revisionsfimaer: Deloitte, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers and KPMG Etablerede sig meget hurtigt. Hvorfor? De sælger hæderlighed. En håndfuld banker Medicinalvareindustri Bilerne, IKEA (med produktion), Jysk, osv Systuer, syltetøj, kantareller

48 Rusland: Olie + efterhånden... Men 72 år fra gammelt system og ingen demokratiske traditioner. Polen: Kvartkapitalistisk, og økonomisk succes, politisk ustabilt. Solidarnoc mere alm partistruktur DDR: tilslutter sig Vesttyskland: Her er der mange der kan købe VEB erne. Treuhand-trust der sælger dem. Stort problem med lønninger. Tjekkoslovakiet: Brækker over, men rimelig success. Turiststrømmen + skrappe ledere.

49 Slovenien: Alt er gået fint Serbien: Involveret i 3 krige: Mod Kroatien, i Bosnien og i Kossovo Klarer sig skidt og får en lav levestandard. Kossovo og Albanien: Fattige lande der lever af penge fra gæstearbejdere. Osv

50 Estland: Komplekst partisystem + mange russere, men enige om hurtigt vesternisering. Lykkes men ramt af finansskrisen. Problem urealistisk valutakurs. Letland: Meget splittet land, etnisk og religiøst, og kunstigt boom. Hårdt ramt af finanskrisen. Lithauen: Mindst splittet, hurtige reformer. Lykkes men ramt af finansskrisen. Problem urealistisk valutakurs. EU og Nato

51 Om 10 år: Ganske almindelige lande med pæn levestandard?

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk Danmarks udvikling dikli i de næste 50 år Baseret påkapitel tilbog bog, der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk 1 Indhold: 1. Indledning 2. Nogle rammer for

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013.

Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013. Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013. DEL 1: Teorier og erfaringer Hjemmesiden Folkets-Samling.dk handler om, at folk skal finde

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam.

Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam. Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam.dk 1 Udviklingen på det fattigste kontinent PS: Dansk hjælp

Læs mere

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard

Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard 1 %& ' ( )(*+(,-(. /' Skrevet af publikationspraktikant i Tænketanken Cevea Viktor Grønne i samarbejde med Svend Dyrholm, Mette Schmidt Rasmussen, Christian Daugaard Jacobsen, Vera Marton, Pil Berner Strandgaard,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En

BÆRE. dygtig ØKONOMI. Steen Kyndesen. ... rentefrie lån og menneskelig trivsel. LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA BOGEN En BÆRE dygtig ØKONOMI... rentefrie lån og menneskelig trivsel Steen Kyndesen S K R I V E F O R L A G E T Steen Kyndesen LÆSEPRØVE MED UDVALGTE BUDSKABER FRA

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK TRUSLER MAGTMISBRUG GADER OG STRÆDER

KOMMUNISTISK POLITIK TRUSLER MAGTMISBRUG GADER OG STRÆDER KOMMUNISTISK POLITIK DKU: Hverveplakat (beskåret) TRUSLER VOLD MAGTMISBRUG GADER OG STRÆDER TRÆT AF VENTREORIENTEREDE BALLADEMAGERE, PSYKISK SYGE, INDVANDRERE, FODBOLDFANS OG TILFÆLDIGT FORBIPASERENDE?

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER

BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER Oversigt over de dokumenter som er anvendt i specialets empiriske del Dokumentstudier. Dokumenterne findes også i litteraturlisten. Monumenter: Frederiksen, Mette og Bjarne Corydon

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge.

Du citerer Michael Linton, som startede det første byttesystem LETS i Canada. Noget med: Som fisk ikke ser vandet ser økonomer ikke penge. Forkortet interview med Helle Kibsgaard. Medlem af Herlev-byttering. Cand. Scient. Soc. fra Roskilde Universitetscenter i Internationale Udviklingsstudier og Pædagogik. Specialetitel: Komplementære penge,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere