Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem"

Transkript

1 Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem 18/11 Nobelparken, bgn 1481, Lokale 328, 18:00-19:45 Af Martin Paldam, Økonom, ÅU Se: Jeg underviser i vækst og udviklingsteori

2 Baseret på min bog fra 2002: Udviklingen i Rusland og Baltikum Lys forude efter ændringen af det økonomiske system Rockwoolfonden. Århus Universitetsforlag

3 Definition: Kapitalistisk/socialistisk Ejendomsret til produktionsmidlerne: Andelen af BNP, der er produceret af privat vs offentlig ejede virksomheder. Vesteuropæiske markedsøkonomer: Privat 75% Gamle østeuropæiske system: Offentlig 75-95% USSR, Tjekkoslovakiet, DDR højt: 95% Polen, Ungarn lavt: 75%

4 To transitioner: Den store fra u- til i-land. Tager år Centraleuropæiske lande, burde være i-lande Tjekkiet, Slovenien, Estland er som Portugal burde være som Tyskland, Østrig og Finland De øvrige østeutropæiske + Rusland, MIK-lande burde være nye i-lande som Grækenland, Spanien og Portugal Den lille mellem økonomiske systemer: Tager år Revolution: Fra marked til stat, blodig og dyr Omvendt: Fra stat til marked, kun dyr

5 Hvorfor dyr: To systemer der er meget forskellige. Svært at gå fra ene til anden uden at slå meget i stykker især fordi det sker under kaotiske forhold. Hvorfor er kapitalisme socialisme blodig? Folk kæmper imod at miste deres ejendom Horfor er socialisme kapitalisme fredelig? Folk får ejendom, insiders mister kontrol, men kan grabbe ejendom som kompensation Det generelle transitions-forløb for systemændring

6 Transitionskurven for den lille transition 30 år

7 Transitionstabet: Mange beregninger

8 Kinamodellen: styret af partiet, der beholder magten: Gamle system fader ud + et nyt får lov til at vokser frem en marginal parallel kapitalisme. Planlægning + dinosaurusser i reservat Kræver: Intakt magtapparat I Østeuropa: Ungarn og Polen, indtil 1990 Fra 1990 umuligt: Kommunistiske partier kollapsede Anden figur og så ikke mere om den:

9 Kinamodellen stærkt forsimplet (mellemsektor)

10 Vigtigt: Ikke let at blande systemer. Man kan have to parallele systemer en tid. Men ikke et blandet system Simple sandhed: Nogen skal træffe beslutningerne. Bedst: Det er de samme som bærer konsekvenserne. Hvis man siger: vi ikke vil have hverken et kapitalistisk markedssystem eller en socialistisk kommandoøkonomi. Hvad så? Ingen ved det. Marx havde ret: Økonomiske systemer handler om ejendomsretten. Det er vigtigt, at den er veldefineret og klar.

11 Forstå økonomiske systemer: Hvad vil vi alle enkeltvis: Omkostningsmaximering Hvad giver velstand til alle: Omkostningsminimering Spillet mellem den enkelte og samfundet: Hvilke mekanismer bruger samfundssystemet til at tvinge den enkelte til at omkostningsminimere? Centrale er: Mekanismerne er vidt forskellige under kapitalismen og socialismen

12 Kapitalismen to mekanismer: (1) Ejendomsret: Ejere er residualt lønnet + bestemmer. Dvs får overskuddet, når alle omkostninger er afholdt Interesse: Omkostningsminimering. Klassekampen: Ejerne vil omkostningsminimere. De ansatte vi omkostningsmaximere. (2) Konkurrencen: For store omkostninger fallit. Det ved alle også de ansatte: Omkostningsminimering. Er mekanisme 2 nok? Kooperative vejen frem? Mest Kooperative lande Island og Israel: Afvikling

13 Sektorer med offentlige monopolvirksomheder (SOE) fører til omkostninsmaksimering til mulighedsgrænsen: Kornai: Bløde budgetbegrænsninger kører til grænsen. SAS: Fra offentlig monopolvirksomhed til konkurence: Omkostninger ned med 60% til nu Dvs. da SAS var SOE gled omkostninerne op og op. Da EU fremtvang konkurrence faldt til 40% PS: Vil SAS overleve? Eller erstattes af lavprisselsaber

14 Hvad er statens rolle under kapitalismen? Mildner det hårde system. Det grove og hårde gøres af de blinde markedskræfter Staten er den gode: let at forene kapitalisme og demokrati

15 Socialisme: De to mekanismer virker ikke: Hvad alle ejer det ejer ingen: 1/N vi ejer alle 100/ % = 0,000018% af DSB Konkurrence svær og fallit umulig idé kæmpevirksomheder fra konkurrence til stordrift PS: fremkom stordriftsfordelene Hvordan forhindres omkostningsmaksimering? Kun én vej SKS: Styring. Kontol. Straf Hvem kan lave SKS: Den eneste muliged: STATEN Staten bliver grum og barsk ikke demokrati

16 Institutioner til at lave SKS: 1. Partiet: Det ene parti, der er bestemmer alt Ledet oppefra og ned. Leder: Den bedste hierakiklatrer 2. Statsapparatet: Der administrer for partiet. 3. Politi: Herunder et særligt farligt politi, der står over lovene og kun kontrolleres af partiet: KGB, STASI, Banksystemet: Får ren kontrolopgave 5. Fagforeningerne: Der styres af partiet. OBS: Udfør planerne under kontrol af disse instanser. Et meget stift system.

17 Under socialismen ingen markeder (kun små residuale) Planer: 1. Langsigtede perspektivplaner: år 2. 5-årsplaner 3. 1-årsplaner. Tog et års forhandlinger at lave. OBS: Planlægningssystemet indeholder skatterne

18 Dvs. Planlægningen også et meget stift system med lange tidsforskydninger I ét-års planen står, hvad virksomhed B skal købe fra virksomhed A, og hvad virksomhed B skal sælge til virksomhed C. Det står i mængder. Priserne er faste. Bankernes rolle: Kontrollere at alle betalinger er i flg planerne. Virksomherne må ikke have kasse, alle betalinger sker via bankerne. Hvad gør en direktør? Sørger for at udføre planerne! Hvis alle planer er realistiske og alt klapper, så let job, Men der er altid noget, der ikke klapper.

19 Så skal er fixes (ingen betalinger i penge): Gråt byttemarked og mellemmænd Halvvejs tilladt: KGB passer på det ikke bliver for slemt Husholdningerne: Skaffe varer mange grå kanaler OBS: Systemet har stor indre logik. Ikke let at tage dele ud af systemet, bløde det op og mildne det Stalin gerontokraterne Gorbachev Væksten aftager og til slut kollaps

20 Virkede systemet, ja men ikke godt Lange linjer: Se på Rusland. Mange sammenligninger med USA hel industri. I dag lettere PS Danmark 20% under USA ret konstant Forskellige priser, forskellige varekvaliteter, osv Maddisons data + logaritmer Samme afstand betyder, samme forhold (Y USA /N USA )/(Y Rus /N Rus )

21 Lange linjer: Maddisons tal

22 De tre dele af det Østrigske Rige fra 1920 efter selvstændigheden

23 Tvillingetest: Find lande, der er ens men på hver side af jerntæppet: PS: Ingen lande er helt ens så et eller to eksempler kan bortforklares Så vi ser efter et mønster

24 Kapital. Socialist. Forskellens start Varig Forskel ved slut tvilling tvilling År Forskel År Indkomst Polity S Korea N Korea % x 19 (08) V Tyskl Ø Tyskl % 44 3 x 19 (88) Finland Estland 1939/44-10% 46 3 x 16 (88) Østrig Tjekkiet % 44 3 x 17 (88) Østrig Ungarn % 44 3 x 12 (88) K. Tigre Kina % 58 5 x 12 (03) Finland Russisk R % 72 4½ x 15 (88) Costa R. Nicaragua % 10 3 x 11 (90) Dom. R. Cuba % 45 25% 15 (03)

25 Tre træk ved socialismen: Kvalitetsfjentligheden og køerne. Faste urealistiske priser. Samt: Omkostningerne dårligt kendte. + Længere og længere bagud fra 1970 Kontrollen og planlægningen: Stift og ineffektivt system Dinosaurusvirksomhederne: Meget store virksomheder Det socialistiske menneske: Hvad havde folk lært (i) A adlyde ordrer + (ii) åbent initiativ er farligt. Man skal sno sig. Officielle sandheder og sandheden. En dobbelt virkelighed.

26 Digression: Det poliske system Det gamle bryder sammen: Tager tid at skabe et nyt Den store systemændring laves under en stor begejstringsbølge før det nye system virker

27 Gamle politisk system: Fra unge revolutionære til gerontokrati Lenin + Stalin Breznev, Andropov, Chenenko, Lederne stadigt ældre og svagere: Hvorfor? Systemet skabte vældige magtpyramider: Pyramideklatring tager tid resultatet ydmygende. Find lovende unge partibosser fra provinsen: Gorbatjev, jurist fra Stavropol Yeltzin, ingeniør fra Sverdlovsk/Yekatarinenborg Gorbatjev populær i vesten, men ikke i Rusland. Yelzin op og ned, sloges med Gorbatjev smidt ud af centralkommiteen, men valgt i Russsiske SR. Ophævede sovjetunionen slut med Gorbatjev

28 Rusland: Gorbatjev + gammelkommunisternes kup der mislykkedes. Han mistede prestige og kommunistpartiet demonstrede inkompetens. Yeltzin blev helt! Kommunistpartiet blev forbudt af Yeltzin 2 år senere. Yeltzin vil derfter af med systemet: Han udnævnet Gaidar: Kamikatzereformatoren: Planlægningen blev afviklet: Et system til privatisering gøres klar og sættes i gang! Hvilket system: Eneste mulighed en markedsøkonomi

29 Nyt politisk system: Et partisystem + tillid til at de andre, vil følge reglerne Tager lang tid: De to danske regeringspartier har rødder tilbage til det partiløse parlament 1849 Afskalning: De Radikale 1870 ud 1905 Socialister Socialdemokratiet 1870 Samt kommunister SF To nye partier: SF og DF (1972/83/95) er delvist afskalning og allerede år gamle. Rusland: Partierne er 10 år gamle: Ikke kendte af folk ingen medlemmer, ingen presse, ingen penge

30 Forbindelsen til Vesten: I Stalin-tiden strengt kontrolleret Men ofte familiforbindelser: De tre største polske byer: Warszawa, Łodz, Chicago Delte lande: Mange i DDR have familie i Vesten Estland, Letland og Lithauen mange i Canada og USA Polen: Karol Józef Wojtyła Johannes Poul II To præsidenter: Letland: Vaira Vīėe-Freiberga (Canadisk professor) Lithauen: Valdas Adamkus (US top administrator) Estland: Finsk fjernsyn, meget nær

31 Folk fik et romantisk og overdrevet billede af Vesten! + Plus et meget negativt officielt billede Efter kollapset den nye ideologi: Nationalisme I sovjetimperiet: Alle problemer er russernes skyld Hvis kapitalistisk tvilling: Idealland DDR/Vesttyskland, Estland/Finland, Polen/USA Bølger af begejstring og skuffelse Nogle lande gammelt demokratisk system I Rusland fra herremænd til undermænd, der antager vindernes system! Ikke let at sluge.

32 Reformer ofte lavet af politikere uden mandat Yegor Gaidar: Økonomisk ekspert ikke valgt intet parti. Ville lave alt om: 3. generations kommunist og skribent i partiets teoretiske tidsskrift, rådgiver for Gorbachev. Kamikaze reformer: Store reformer upopulære ud Vaclav Klaus i 1992: Reformator har brug et stort parti. Chubais brilliant administrator + gruppe af eggheads. Udnævnt til privatiseringsdirektør: Sidder i 5 år og gør det! Herefter: Chernomyrdin (heller ikke valgt)... Alt sejler i 7 år til Putin, der fører reformerne til ende

33 Forstår vi Putin? Ex-KGB mand i Leningrads borgmesters kontor vandt ry som problemknuser. Fundet af Berezovski, oligark der blev Yeltzins rådgiver da han var syg og organiserede hans genvalg i Under sygdom hof af hans datter, hans tennistræner og Berezovski! Putin viste sig at være dygtig og meget russisk. Blev populær: lavede parti, med ét punkt: Støt Putin. Vælgerne trængte til stabilitet og gjorde det! Smed så Yeltzins hof ud. Nytårstalen 2000 Yeltzin afgår

34 Polen: Modsætningerne mødes: Solidarnoc (nu væk) Lech Wałęsa og Leszek Balcerowicz (+ paven) Elektriker og MBA from New York (Katolsk Univ.) Tjekkoslovakiet: Borgerlige dissidenter Václav Havel and Václav Klaus (lavede parti) Idealistisk forfatter og radikal økonomisk teoretiker. Klaus besøg på ØI som dissident, senere officielt besøg som President! Meget radikal, også meget kompetent. Machoreformatorer nr 1: Estland alt som Finland Lennart Meri, Mart Laar (også Arnold Rüütel) Machoreformatorer nr 2: Lithauen Landsbergis og Adamkus (også Algirdas Brazauskas)

35 Reformhastighed under politisk kaos: Meget er endogent: fra dag til dag uden plan Modeller er fortællinger: Chockterapi versus gradualisme: Alle fornuftige mennesker for gradualisme Kryds en travl hovedvej: Gå hurtigt eller langsomt Alle fornuftige mennesker for at gå hurtigt Vigtigere: Kende og ville målet Versus: Negative mål Rusland: Ikke gamle system ikke vestligt system Mest successrige: Hurtigt mod klart mål

36 Fra Socialisme til kapitalisme. Tre ændringer: 1. Ejendomset til private ejere 2. Nyt handelsmønster Især slemt for små lande: Georgien, Letland 3. Komandoøkonomi til markedsadfærd Dinosaurusser til pattedyr! Helt nye virksomheder + struktur Initiativ farligt nødvendigt Også: Nyt skattesystem, offentligt udgiftsystem kollaps

37 Ejendomsret skifter: Antag 90% offentligt ejet og skal ned til 25% off ejet 65% skal privatiseres. Kapital/GDP-forholdet 3. Dvs 3 x 65% af BNP = 200%. Værdier på 2 x BNP skal skifte ejer. Opsparingen 10-20% af BNP Banksystem i krise pga omstilling Folk havde en vis opsparing: Opsparingsoverhænget Men også drømme om vestlige varer især biler Hvem havde råd til at købe den gamle industri?

38 Små virksomheder kunne sælges på afbetaling til de gamle direktører Eller givet tilbage til gamle ejere som de var blevet taget fra obs i mellemtiden? Hotel Swartzer Adler i Tangermünde. Vodkafamilien Smirnoff: Helt kaos Carl Zeiss: Jena og Oberkochen Mange, mange eks. Men dinosaurusser er ikke nemme. Hvem har råd, hvad er de værd? + too big to fail problemet

39 To muligheder for privatisering: Hurtigt skidt alt for billige Langsomt skidt værdier forsvinder Du er direktør for dino XX, der skal sælges om 5 år. Mulighed: Sælg bedste aktiver til ny virksomhed YY, som du ejer og din søn er direktør for. PS: Skattesystemet er kollapset, da det var indbygget i planlægningen staten fattes penge Sælg virksomheder og få penge til staten OK men! Oligarkerne: Supersmarte folk, der havde tjent penge fra delvist ulovligt

40 Oligarkerne akademikere (matematikere, kemikere) og partimedlemmer (især komsomol medlemmer), de var ikke russere, men typisk jøder eller kaukasere Når det er svært og farligt at tjene penge, så store fortjenester til de smarteste. Når der er store værdier billigt til salg så er der store fortjenester ved at have penge at købe for. De blev meget upopulære og Putin brugte dem for så at knuse deres magt det var meget populært.

41 Snuptagsmodellen (godt tænkt, men folk forstod det ikke): Del virksomhederne ud i form af aktier. Omvej nødvendig: Man skulle behandle folk ens. Særpenge, der kun kan købe aktier. Folk får særpenge: Køber aktierne og særpengene er væk samt alle aktier solgt der er skabt et aktiemarked.! Problem: Staten får ikke skillinger Folk får små dele af værdiløse diniosaurusvirksomheder PS: folk mangler penge, så de sælger særpengene

42 Rent grabbing: Aktiver går til de smarte. Periode med svømmende ejendomsret + næsten ingen skatter og store sociale problemer Inflation: demoraliserende og skaber korruption. Dollarisering, gangstere og oligarker. Nye partier som ingen kendte og uden medlemmer : De var desperate for at få penge så de kunne lave et partiapparat, aviser, føre valgkampe, osv. Udenrighandelen som malkeko! En korruptionssvulst: Men hvad skulle man gøre?

43 Ingen steder er det gået godt, men det er gået: Václav Klaus: Det er rædsomt at privatisere. Der er kun ét, der er værre: At lade være. Insiderers, der har mistet magt, er mange gange blevet kompenseret ved at have fået aktiver på gode vilkår. Så der er sket meget, der er urimeligt, men det er sket.

44 Perioden med halvdøde dinosaurusser Folk har job, men ikke meget at lave og kun løn af og til: men mange har jobs ved siden i den private sektor Pensioner forsvinder pga inflationen lønninger for statsansatte meget lave Alle boliger til beboerne, varme, vand, el næsten gratis Hospitaler med læger og sygeplejersker nok men næsten uden løn medicin forsvinder til markedet + krav om penge under bordet Langsomt nye skatter og normalisering

45 De små nye lande: Baltikum + Kaukasus + Moldava Gammel erhversstruktur: Et par dinosaurusser til forsyning af imperiet. Ofte med mange russiske arbejdere. Laver typisk helt ukonkurrencedygtige varer Nu: Folkelig modstand mod russere: Russerne: Så må I konkurrere med andre på markedet Dinosaurussernes døde hurtige! Ny erhvervsstruktur: Mange vestlige virksomheder på jagt efter god og billig arbejdskraft boom, men mange arbejdsløse at absorbere. Og nu nye virksomheder

46 Georgien Levede godt af at sælge subtropisk grønt og frugt: Tomater, appelsiner, samt vin til russerne. Vant til at alle tomater og al vin kunne sælges! Selvstændige og grænser: Abkasien, Syd Ossetien. Stærk nationalisme + georgiere i Rusland ikke velsete. Pludselig mange konkurrenter: Spanien, Chile,... + told: BNP ned med 60% + oprustning nødvendig Svage georgiske regeringer spiller nationalistiske kort fjenden er og må være Rusland.

47 Vestlige virksomheder: De fire store revisionsfimaer: Deloitte, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers and KPMG Etablerede sig meget hurtigt. Hvorfor? De sælger hæderlighed. En håndfuld banker Medicinalvareindustri Bilerne, IKEA (med produktion), Jysk, osv Systuer, syltetøj, kantareller

48 Rusland: Olie + efterhånden... Men 72 år fra gammelt system og ingen demokratiske traditioner. Polen: Kvartkapitalistisk, og økonomisk succes, politisk ustabilt. Solidarnoc mere alm partistruktur DDR: tilslutter sig Vesttyskland: Her er der mange der kan købe VEB erne. Treuhand-trust der sælger dem. Stort problem med lønninger. Tjekkoslovakiet: Brækker over, men rimelig success. Turiststrømmen + skrappe ledere.

49 Slovenien: Alt er gået fint Serbien: Involveret i 3 krige: Mod Kroatien, i Bosnien og i Kossovo Klarer sig skidt og får en lav levestandard. Kossovo og Albanien: Fattige lande der lever af penge fra gæstearbejdere. Osv

50 Estland: Komplekst partisystem + mange russere, men enige om hurtigt vesternisering. Lykkes men ramt af finansskrisen. Problem urealistisk valutakurs. Letland: Meget splittet land, etnisk og religiøst, og kunstigt boom. Hårdt ramt af finanskrisen. Lithauen: Mindst splittet, hurtige reformer. Lykkes men ramt af finansskrisen. Problem urealistisk valutakurs. EU og Nato

51 Om 10 år: Ganske almindelige lande med pæn levestandard?

Om produktiviteten i den offentlige sektor. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Om mig: http://www.martin.paldam.dk

Om produktiviteten i den offentlige sektor. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Om mig: http://www.martin.paldam.dk Om produktiviteten i den offentlige sektor Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Om mig: http://www.martin.paldam.dk 1 Danmarks Statistik, 2008. 60 år i tal, Danmark siden 2. verdenskrig. Med CD-rom.

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Martin Paldam Om mig se: http://www.martin.paldam.dk 1 Ud fra den nye bog: Oplysningens Verden. Aarhus Universitetsforlag. Den skulle I alle have!

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Fremtidens landbrug bliver Big Business

Fremtidens landbrug bliver Big Business Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fremtidens landbrug bliver Big Business På sporet af fremtidens landbrug Plantekongres 2016 21. januar Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Institut for Fødevare-

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A De forenede nationer en kamp for freden Aldrig mere krig FN s historie Internationale organisationer FN blev dannet den 24. oktober 1945 (FN-dagen) som følge af Anden Verdenskrig. FN-pagten blev godkendt

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Sovjetunionen under den kolde krig

Sovjetunionen under den kolde krig Sovjetunionen under den kolde krig De store linier Sovjetunionen var en overgangsfase fra feudalisme/kapitalisme til kommunisme. I overgangsfasen var styreformensocialisme med et proletariatets diktatur.

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Kinga Valeria Szabo. Struktureret Markedsudvælgelse

Kinga Valeria Szabo. Struktureret Markedsudvælgelse Kinga Valeria Szabo Struktureret Markedsudvælgelse Processen: Grov-screening 4-6 markeder Fin-screening Ekstern Markedsattraktivitet Konkurrenceevne Intern Udvælgelse Kinga Valeria Szabo Finscreening Markedsattraktivitet:

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution Historiefaget.dk: Den Russiske Revolution Den Russiske Revolution Rusland oplevede tre revolutionære omvæltninger i perioden 1905-1917. Oktoberrevolutionen førte til oprettelsen af Sovjetunionen, som blev

Læs mere

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem?

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Handelsgymnasiet, København Nord 28. September 2015 Ved Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www.ae.dk acebook Baggrund 1988 1991 Student Frederiksborg Gymnasium,

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

En offentlig sektor i verdensklasse

En offentlig sektor i verdensklasse En offentlig sektor i verdensklasse Forord har gennem mange år opbygget et godt og trygt velfærdssamfund. Det har været med til at gøre til et af verdens rigeste lande, samtidig med at vi har et af de

Læs mere

Opgavedel A: Paratviden om økonomi

Opgavedel A: Paratviden om økonomi Prøve i økonomi Denne prøve består af en hel række delopgaver. Du skal besvarer så mange som muligt opgaven er lavet, så det helst ikke skulle være muligt at alle når at besvarer alle opgaver på den givne

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold A 338940 Grundbog i samfundskundskab Ekstern redaktion: Jacob Graves Sørensen Johannes Andersen / Finn Olesen / Gorm Rye Olsen Gyldendal Undervisning

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Arbejdsvilkår i en krisetid Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det i Danmark? Har vi noget at have vores bekymringer i? Lykke og tilfredshed

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere