Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem"

Transkript

1 Den økonomiske revolution i Østeuropa og Rusland fra 1989 og frem 18/11 Nobelparken, bgn 1481, Lokale 328, 18:00-19:45 Af Martin Paldam, Økonom, ÅU Se: Jeg underviser i vækst og udviklingsteori

2 Baseret på min bog fra 2002: Udviklingen i Rusland og Baltikum Lys forude efter ændringen af det økonomiske system Rockwoolfonden. Århus Universitetsforlag

3 Definition: Kapitalistisk/socialistisk Ejendomsret til produktionsmidlerne: Andelen af BNP, der er produceret af privat vs offentlig ejede virksomheder. Vesteuropæiske markedsøkonomer: Privat 75% Gamle østeuropæiske system: Offentlig 75-95% USSR, Tjekkoslovakiet, DDR højt: 95% Polen, Ungarn lavt: 75%

4 To transitioner: Den store fra u- til i-land. Tager år Centraleuropæiske lande, burde være i-lande Tjekkiet, Slovenien, Estland er som Portugal burde være som Tyskland, Østrig og Finland De øvrige østeutropæiske + Rusland, MIK-lande burde være nye i-lande som Grækenland, Spanien og Portugal Den lille mellem økonomiske systemer: Tager år Revolution: Fra marked til stat, blodig og dyr Omvendt: Fra stat til marked, kun dyr

5 Hvorfor dyr: To systemer der er meget forskellige. Svært at gå fra ene til anden uden at slå meget i stykker især fordi det sker under kaotiske forhold. Hvorfor er kapitalisme socialisme blodig? Folk kæmper imod at miste deres ejendom Horfor er socialisme kapitalisme fredelig? Folk får ejendom, insiders mister kontrol, men kan grabbe ejendom som kompensation Det generelle transitions-forløb for systemændring

6 Transitionskurven for den lille transition 30 år

7 Transitionstabet: Mange beregninger

8 Kinamodellen: styret af partiet, der beholder magten: Gamle system fader ud + et nyt får lov til at vokser frem en marginal parallel kapitalisme. Planlægning + dinosaurusser i reservat Kræver: Intakt magtapparat I Østeuropa: Ungarn og Polen, indtil 1990 Fra 1990 umuligt: Kommunistiske partier kollapsede Anden figur og så ikke mere om den:

9 Kinamodellen stærkt forsimplet (mellemsektor)

10 Vigtigt: Ikke let at blande systemer. Man kan have to parallele systemer en tid. Men ikke et blandet system Simple sandhed: Nogen skal træffe beslutningerne. Bedst: Det er de samme som bærer konsekvenserne. Hvis man siger: vi ikke vil have hverken et kapitalistisk markedssystem eller en socialistisk kommandoøkonomi. Hvad så? Ingen ved det. Marx havde ret: Økonomiske systemer handler om ejendomsretten. Det er vigtigt, at den er veldefineret og klar.

11 Forstå økonomiske systemer: Hvad vil vi alle enkeltvis: Omkostningsmaximering Hvad giver velstand til alle: Omkostningsminimering Spillet mellem den enkelte og samfundet: Hvilke mekanismer bruger samfundssystemet til at tvinge den enkelte til at omkostningsminimere? Centrale er: Mekanismerne er vidt forskellige under kapitalismen og socialismen

12 Kapitalismen to mekanismer: (1) Ejendomsret: Ejere er residualt lønnet + bestemmer. Dvs får overskuddet, når alle omkostninger er afholdt Interesse: Omkostningsminimering. Klassekampen: Ejerne vil omkostningsminimere. De ansatte vi omkostningsmaximere. (2) Konkurrencen: For store omkostninger fallit. Det ved alle også de ansatte: Omkostningsminimering. Er mekanisme 2 nok? Kooperative vejen frem? Mest Kooperative lande Island og Israel: Afvikling

13 Sektorer med offentlige monopolvirksomheder (SOE) fører til omkostninsmaksimering til mulighedsgrænsen: Kornai: Bløde budgetbegrænsninger kører til grænsen. SAS: Fra offentlig monopolvirksomhed til konkurence: Omkostninger ned med 60% til nu Dvs. da SAS var SOE gled omkostninerne op og op. Da EU fremtvang konkurrence faldt til 40% PS: Vil SAS overleve? Eller erstattes af lavprisselsaber

14 Hvad er statens rolle under kapitalismen? Mildner det hårde system. Det grove og hårde gøres af de blinde markedskræfter Staten er den gode: let at forene kapitalisme og demokrati

15 Socialisme: De to mekanismer virker ikke: Hvad alle ejer det ejer ingen: 1/N vi ejer alle 100/ % = 0,000018% af DSB Konkurrence svær og fallit umulig idé kæmpevirksomheder fra konkurrence til stordrift PS: fremkom stordriftsfordelene Hvordan forhindres omkostningsmaksimering? Kun én vej SKS: Styring. Kontol. Straf Hvem kan lave SKS: Den eneste muliged: STATEN Staten bliver grum og barsk ikke demokrati

16 Institutioner til at lave SKS: 1. Partiet: Det ene parti, der er bestemmer alt Ledet oppefra og ned. Leder: Den bedste hierakiklatrer 2. Statsapparatet: Der administrer for partiet. 3. Politi: Herunder et særligt farligt politi, der står over lovene og kun kontrolleres af partiet: KGB, STASI, Banksystemet: Får ren kontrolopgave 5. Fagforeningerne: Der styres af partiet. OBS: Udfør planerne under kontrol af disse instanser. Et meget stift system.

17 Under socialismen ingen markeder (kun små residuale) Planer: 1. Langsigtede perspektivplaner: år 2. 5-årsplaner 3. 1-årsplaner. Tog et års forhandlinger at lave. OBS: Planlægningssystemet indeholder skatterne

18 Dvs. Planlægningen også et meget stift system med lange tidsforskydninger I ét-års planen står, hvad virksomhed B skal købe fra virksomhed A, og hvad virksomhed B skal sælge til virksomhed C. Det står i mængder. Priserne er faste. Bankernes rolle: Kontrollere at alle betalinger er i flg planerne. Virksomherne må ikke have kasse, alle betalinger sker via bankerne. Hvad gør en direktør? Sørger for at udføre planerne! Hvis alle planer er realistiske og alt klapper, så let job, Men der er altid noget, der ikke klapper.

19 Så skal er fixes (ingen betalinger i penge): Gråt byttemarked og mellemmænd Halvvejs tilladt: KGB passer på det ikke bliver for slemt Husholdningerne: Skaffe varer mange grå kanaler OBS: Systemet har stor indre logik. Ikke let at tage dele ud af systemet, bløde det op og mildne det Stalin gerontokraterne Gorbachev Væksten aftager og til slut kollaps

20 Virkede systemet, ja men ikke godt Lange linjer: Se på Rusland. Mange sammenligninger med USA hel industri. I dag lettere PS Danmark 20% under USA ret konstant Forskellige priser, forskellige varekvaliteter, osv Maddisons data + logaritmer Samme afstand betyder, samme forhold (Y USA /N USA )/(Y Rus /N Rus )

21 Lange linjer: Maddisons tal

22 De tre dele af det Østrigske Rige fra 1920 efter selvstændigheden

23 Tvillingetest: Find lande, der er ens men på hver side af jerntæppet: PS: Ingen lande er helt ens så et eller to eksempler kan bortforklares Så vi ser efter et mønster

24 Kapital. Socialist. Forskellens start Varig Forskel ved slut tvilling tvilling År Forskel År Indkomst Polity S Korea N Korea % x 19 (08) V Tyskl Ø Tyskl % 44 3 x 19 (88) Finland Estland 1939/44-10% 46 3 x 16 (88) Østrig Tjekkiet % 44 3 x 17 (88) Østrig Ungarn % 44 3 x 12 (88) K. Tigre Kina % 58 5 x 12 (03) Finland Russisk R % 72 4½ x 15 (88) Costa R. Nicaragua % 10 3 x 11 (90) Dom. R. Cuba % 45 25% 15 (03)

25 Tre træk ved socialismen: Kvalitetsfjentligheden og køerne. Faste urealistiske priser. Samt: Omkostningerne dårligt kendte. + Længere og længere bagud fra 1970 Kontrollen og planlægningen: Stift og ineffektivt system Dinosaurusvirksomhederne: Meget store virksomheder Det socialistiske menneske: Hvad havde folk lært (i) A adlyde ordrer + (ii) åbent initiativ er farligt. Man skal sno sig. Officielle sandheder og sandheden. En dobbelt virkelighed.

26 Digression: Det poliske system Det gamle bryder sammen: Tager tid at skabe et nyt Den store systemændring laves under en stor begejstringsbølge før det nye system virker

27 Gamle politisk system: Fra unge revolutionære til gerontokrati Lenin + Stalin Breznev, Andropov, Chenenko, Lederne stadigt ældre og svagere: Hvorfor? Systemet skabte vældige magtpyramider: Pyramideklatring tager tid resultatet ydmygende. Find lovende unge partibosser fra provinsen: Gorbatjev, jurist fra Stavropol Yeltzin, ingeniør fra Sverdlovsk/Yekatarinenborg Gorbatjev populær i vesten, men ikke i Rusland. Yelzin op og ned, sloges med Gorbatjev smidt ud af centralkommiteen, men valgt i Russsiske SR. Ophævede sovjetunionen slut med Gorbatjev

28 Rusland: Gorbatjev + gammelkommunisternes kup der mislykkedes. Han mistede prestige og kommunistpartiet demonstrede inkompetens. Yeltzin blev helt! Kommunistpartiet blev forbudt af Yeltzin 2 år senere. Yeltzin vil derfter af med systemet: Han udnævnet Gaidar: Kamikatzereformatoren: Planlægningen blev afviklet: Et system til privatisering gøres klar og sættes i gang! Hvilket system: Eneste mulighed en markedsøkonomi

29 Nyt politisk system: Et partisystem + tillid til at de andre, vil følge reglerne Tager lang tid: De to danske regeringspartier har rødder tilbage til det partiløse parlament 1849 Afskalning: De Radikale 1870 ud 1905 Socialister Socialdemokratiet 1870 Samt kommunister SF To nye partier: SF og DF (1972/83/95) er delvist afskalning og allerede år gamle. Rusland: Partierne er 10 år gamle: Ikke kendte af folk ingen medlemmer, ingen presse, ingen penge

30 Forbindelsen til Vesten: I Stalin-tiden strengt kontrolleret Men ofte familiforbindelser: De tre største polske byer: Warszawa, Łodz, Chicago Delte lande: Mange i DDR have familie i Vesten Estland, Letland og Lithauen mange i Canada og USA Polen: Karol Józef Wojtyła Johannes Poul II To præsidenter: Letland: Vaira Vīėe-Freiberga (Canadisk professor) Lithauen: Valdas Adamkus (US top administrator) Estland: Finsk fjernsyn, meget nær

31 Folk fik et romantisk og overdrevet billede af Vesten! + Plus et meget negativt officielt billede Efter kollapset den nye ideologi: Nationalisme I sovjetimperiet: Alle problemer er russernes skyld Hvis kapitalistisk tvilling: Idealland DDR/Vesttyskland, Estland/Finland, Polen/USA Bølger af begejstring og skuffelse Nogle lande gammelt demokratisk system I Rusland fra herremænd til undermænd, der antager vindernes system! Ikke let at sluge.

32 Reformer ofte lavet af politikere uden mandat Yegor Gaidar: Økonomisk ekspert ikke valgt intet parti. Ville lave alt om: 3. generations kommunist og skribent i partiets teoretiske tidsskrift, rådgiver for Gorbachev. Kamikaze reformer: Store reformer upopulære ud Vaclav Klaus i 1992: Reformator har brug et stort parti. Chubais brilliant administrator + gruppe af eggheads. Udnævnt til privatiseringsdirektør: Sidder i 5 år og gør det! Herefter: Chernomyrdin (heller ikke valgt)... Alt sejler i 7 år til Putin, der fører reformerne til ende

33 Forstår vi Putin? Ex-KGB mand i Leningrads borgmesters kontor vandt ry som problemknuser. Fundet af Berezovski, oligark der blev Yeltzins rådgiver da han var syg og organiserede hans genvalg i Under sygdom hof af hans datter, hans tennistræner og Berezovski! Putin viste sig at være dygtig og meget russisk. Blev populær: lavede parti, med ét punkt: Støt Putin. Vælgerne trængte til stabilitet og gjorde det! Smed så Yeltzins hof ud. Nytårstalen 2000 Yeltzin afgår

34 Polen: Modsætningerne mødes: Solidarnoc (nu væk) Lech Wałęsa og Leszek Balcerowicz (+ paven) Elektriker og MBA from New York (Katolsk Univ.) Tjekkoslovakiet: Borgerlige dissidenter Václav Havel and Václav Klaus (lavede parti) Idealistisk forfatter og radikal økonomisk teoretiker. Klaus besøg på ØI som dissident, senere officielt besøg som President! Meget radikal, også meget kompetent. Machoreformatorer nr 1: Estland alt som Finland Lennart Meri, Mart Laar (også Arnold Rüütel) Machoreformatorer nr 2: Lithauen Landsbergis og Adamkus (også Algirdas Brazauskas)

35 Reformhastighed under politisk kaos: Meget er endogent: fra dag til dag uden plan Modeller er fortællinger: Chockterapi versus gradualisme: Alle fornuftige mennesker for gradualisme Kryds en travl hovedvej: Gå hurtigt eller langsomt Alle fornuftige mennesker for at gå hurtigt Vigtigere: Kende og ville målet Versus: Negative mål Rusland: Ikke gamle system ikke vestligt system Mest successrige: Hurtigt mod klart mål

36 Fra Socialisme til kapitalisme. Tre ændringer: 1. Ejendomset til private ejere 2. Nyt handelsmønster Især slemt for små lande: Georgien, Letland 3. Komandoøkonomi til markedsadfærd Dinosaurusser til pattedyr! Helt nye virksomheder + struktur Initiativ farligt nødvendigt Også: Nyt skattesystem, offentligt udgiftsystem kollaps

37 Ejendomsret skifter: Antag 90% offentligt ejet og skal ned til 25% off ejet 65% skal privatiseres. Kapital/GDP-forholdet 3. Dvs 3 x 65% af BNP = 200%. Værdier på 2 x BNP skal skifte ejer. Opsparingen 10-20% af BNP Banksystem i krise pga omstilling Folk havde en vis opsparing: Opsparingsoverhænget Men også drømme om vestlige varer især biler Hvem havde råd til at købe den gamle industri?

38 Små virksomheder kunne sælges på afbetaling til de gamle direktører Eller givet tilbage til gamle ejere som de var blevet taget fra obs i mellemtiden? Hotel Swartzer Adler i Tangermünde. Vodkafamilien Smirnoff: Helt kaos Carl Zeiss: Jena og Oberkochen Mange, mange eks. Men dinosaurusser er ikke nemme. Hvem har råd, hvad er de værd? + too big to fail problemet

39 To muligheder for privatisering: Hurtigt skidt alt for billige Langsomt skidt værdier forsvinder Du er direktør for dino XX, der skal sælges om 5 år. Mulighed: Sælg bedste aktiver til ny virksomhed YY, som du ejer og din søn er direktør for. PS: Skattesystemet er kollapset, da det var indbygget i planlægningen staten fattes penge Sælg virksomheder og få penge til staten OK men! Oligarkerne: Supersmarte folk, der havde tjent penge fra delvist ulovligt

40 Oligarkerne akademikere (matematikere, kemikere) og partimedlemmer (især komsomol medlemmer), de var ikke russere, men typisk jøder eller kaukasere Når det er svært og farligt at tjene penge, så store fortjenester til de smarteste. Når der er store værdier billigt til salg så er der store fortjenester ved at have penge at købe for. De blev meget upopulære og Putin brugte dem for så at knuse deres magt det var meget populært.

41 Snuptagsmodellen (godt tænkt, men folk forstod det ikke): Del virksomhederne ud i form af aktier. Omvej nødvendig: Man skulle behandle folk ens. Særpenge, der kun kan købe aktier. Folk får særpenge: Køber aktierne og særpengene er væk samt alle aktier solgt der er skabt et aktiemarked.! Problem: Staten får ikke skillinger Folk får små dele af værdiløse diniosaurusvirksomheder PS: folk mangler penge, så de sælger særpengene

42 Rent grabbing: Aktiver går til de smarte. Periode med svømmende ejendomsret + næsten ingen skatter og store sociale problemer Inflation: demoraliserende og skaber korruption. Dollarisering, gangstere og oligarker. Nye partier som ingen kendte og uden medlemmer : De var desperate for at få penge så de kunne lave et partiapparat, aviser, føre valgkampe, osv. Udenrighandelen som malkeko! En korruptionssvulst: Men hvad skulle man gøre?

43 Ingen steder er det gået godt, men det er gået: Václav Klaus: Det er rædsomt at privatisere. Der er kun ét, der er værre: At lade være. Insiderers, der har mistet magt, er mange gange blevet kompenseret ved at have fået aktiver på gode vilkår. Så der er sket meget, der er urimeligt, men det er sket.

44 Perioden med halvdøde dinosaurusser Folk har job, men ikke meget at lave og kun løn af og til: men mange har jobs ved siden i den private sektor Pensioner forsvinder pga inflationen lønninger for statsansatte meget lave Alle boliger til beboerne, varme, vand, el næsten gratis Hospitaler med læger og sygeplejersker nok men næsten uden løn medicin forsvinder til markedet + krav om penge under bordet Langsomt nye skatter og normalisering

45 De små nye lande: Baltikum + Kaukasus + Moldava Gammel erhversstruktur: Et par dinosaurusser til forsyning af imperiet. Ofte med mange russiske arbejdere. Laver typisk helt ukonkurrencedygtige varer Nu: Folkelig modstand mod russere: Russerne: Så må I konkurrere med andre på markedet Dinosaurussernes døde hurtige! Ny erhvervsstruktur: Mange vestlige virksomheder på jagt efter god og billig arbejdskraft boom, men mange arbejdsløse at absorbere. Og nu nye virksomheder

46 Georgien Levede godt af at sælge subtropisk grønt og frugt: Tomater, appelsiner, samt vin til russerne. Vant til at alle tomater og al vin kunne sælges! Selvstændige og grænser: Abkasien, Syd Ossetien. Stærk nationalisme + georgiere i Rusland ikke velsete. Pludselig mange konkurrenter: Spanien, Chile,... + told: BNP ned med 60% + oprustning nødvendig Svage georgiske regeringer spiller nationalistiske kort fjenden er og må være Rusland.

47 Vestlige virksomheder: De fire store revisionsfimaer: Deloitte, Ernst & Young, Price Waterhouse Coopers and KPMG Etablerede sig meget hurtigt. Hvorfor? De sælger hæderlighed. En håndfuld banker Medicinalvareindustri Bilerne, IKEA (med produktion), Jysk, osv Systuer, syltetøj, kantareller

48 Rusland: Olie + efterhånden... Men 72 år fra gammelt system og ingen demokratiske traditioner. Polen: Kvartkapitalistisk, og økonomisk succes, politisk ustabilt. Solidarnoc mere alm partistruktur DDR: tilslutter sig Vesttyskland: Her er der mange der kan købe VEB erne. Treuhand-trust der sælger dem. Stort problem med lønninger. Tjekkoslovakiet: Brækker over, men rimelig success. Turiststrømmen + skrappe ledere.

49 Slovenien: Alt er gået fint Serbien: Involveret i 3 krige: Mod Kroatien, i Bosnien og i Kossovo Klarer sig skidt og får en lav levestandard. Kossovo og Albanien: Fattige lande der lever af penge fra gæstearbejdere. Osv

50 Estland: Komplekst partisystem + mange russere, men enige om hurtigt vesternisering. Lykkes men ramt af finansskrisen. Problem urealistisk valutakurs. Letland: Meget splittet land, etnisk og religiøst, og kunstigt boom. Hårdt ramt af finanskrisen. Lithauen: Mindst splittet, hurtige reformer. Lykkes men ramt af finansskrisen. Problem urealistisk valutakurs. EU og Nato

51 Om 10 år: Ganske almindelige lande med pæn levestandard?

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Martin Paldam Om mig se: http://www.martin.paldam.dk 1 Ud fra den nye bog: Oplysningens Verden. Aarhus Universitetsforlag. Den skulle I alle have!

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk

ANNEBERG group. ANNEBERG transport A/S Danmark. G. Anneberg & Søn I/S Danmark. ANNEBERG transpol - Polen. ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG group ANNEBERG transport A/S Danmark G. Anneberg & Søn I/S Danmark ANNEBERG transpol - Polen ANNEBERG transport A/S - Minsk ANNEBERG transport GmbH Tyskland Brejning Grusgrav ApS ANNEBERG Logistic

Læs mere

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Per Asmussen November 2011 1. Baggrund kort introduktion til Kamstrup s verden 2. Situationen 2010 3. En alternativ lønregulering 2010 4. Resultater

Læs mere