LØSNINGER værkstedssprog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSNINGER værkstedssprog"

Transkript

1 værkstedssprog Bind 1 Træ- og byggeværksted

2 Side 28 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ 1: håndsav lægtehammer boremaskine tømrervinkel skruetvinge høvlebænk knibtang vaterpas brækjern arbejdstøj arbejdshandsker rystepudser skiftenøgle stiksav sandpapir hobbykniv koben slibeklods stemmejern tommestok 29 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ 2: sømpistol sikkerhedssko spånplade tømrerblyant smigvinkel skydelære vinkelbeslag kamsøm rundsav fastnøgle pladehejs båndsav rawlplugs kløfthammer hæftepistol skruetrækker stjernekærv tykkelseshøvl unbraconøgle hurtigtvinge 30 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord bygge loftplade gipsskrue fugepistol hobbykniv tommestok stiksav skruemaskine brækjern arbejdshandsker dampspærre gulvplade lægtehammer vaterpas koben knibtang pladehejs wienerstige støvfilter skruetvinge limflaske 31 sømpistol rawlplugs spånplade tømrerblyant boremaskine vaterpas vinkelbeslag trælim høreværn stjernekærv knibtang skruetvinge kløfthammer 32 håndsav = fukssvans jævn = glat fastnøgle = gaffelnøgle afkorter = geringssav pudsekork = slibeklods skrå = skæv smigvinkel = snedkervinkel skrald = affald hæftemaskine = klammer pistol fungerer = virker bruge = anvende rengøre = rense forlængerledning = kabel tromle stop = stands skiftenøgle = svenskenøgle passe på = beskytte firkantet = kvadratisk 2

3 33 knippel = træhammer høvlebænk = snedkerbænk lærling = elev papegøjetang = vandpumpetang båndmål = målebånd stemmejern = tømrerjern slibepapir = sandpapir støvmaske = åndedrætsværn rustfast = galvaniseret spændetvinge = quickgrip tvinge temperaturføler = termometer øjenværn = beskyttelsesbriller lim = klister silikone = fugemasse dykkere = stifter knibtang = bindetang høreværn = ørepropper 34 Leatherman kniv Bidetang til hårdere materiale sav spidstang bidetang afisoleringstang savtakket kniv kniv m/glat blad stjerneskruetrækker fladskruetrækker, ekstra lille dåseåbner metalfil fladskruetrækker, medium/stor fladskruetrækker, lille lineal nøglering syl med snorøje 3

4 Side 35 Stavelsesmiks lægtehammer sandpapir afretter spændeskive skruetrækker hængelås fejebakke rystepudser vinkelbeslag vaterpas hobbykniv unbraconøgler hæftepistol tømrervinkel geringssav trekantsliber gaffatape skiftenøgle pladehejs termojakke forlængerledning snedkervinkel affaldsstativ batterioplader sikkerhedsudstyr båndsavklinge trælimsflaske udsugningsanlæg spånpladereol gipsskrueæske håndstålbørste overfræser arbejdsbukser sikkerhedsvest ørepropper faldsikringssæt palleløfter advarselsskilte 36 boremaskine, fil 37 sikkerhedsfodtøj, boremaskiner, spånpladereol, skruemaskine 57 Billedopgave 1 lægtehammer tømrervinkel bitssæt kløfthammer tommestok sandpapir håndsav (fukssvans) tømrerblyant akku bore-/skruemaskine 58 Billedopgave 2 overfræser kost skruetvinge fastnøgle høreværn fil svensknøgle smigvinkel slibeklods (pudsekork) Hvad gør man på værkstedet? han måler, afmærker, markerer han saver, afkorter, trykker han limer, klistrer, påfører han spænder fast, sætter på, holder fast han saver (med rundsav), koncentrerer sig han høvler, trykker han banker, slår, hamrer, isætter han fræser ( med en overfræser) han saver med stiksav, udskærer han sliber, pudser de måler, sikrer, samarbejder, tjekker han fejer, gør rent, renser han lakerer, maler, pensler han leverer, læsser, afleverer, han borer han skruer, isætter, fastgør han forklarer, tegner, beskriver, aftaler han borer (med søjleboremaskine) 4

5 66-67 Opgaver til listen over tømrer-udsagnsord 1 2. Find ord på listen, der betyder: noget negativt: ridse, vælte, brække, slide, slå at gøre noget mindre: save, bore, slibe, høvle, skille ad, brække, klippe, fræse, skære, file, stemme ud at gøre noget glat: pudse, slibe, høvle, afrette, file, lakere, spartle at man skal snakke for at gøre det: forklare, aftale, beskrive noget man skal bruge en maskine til at gøre: starte, bore, stoppe, høvle, fræse, afrette at man tilføjer noget: fylde, samle, lime, lakere, sætte i, skifte, male, montere, bolte, forsyne, spartle at man slår: banke, slå, stemme ud, hamre 3. Find ord på listen, der betyder det samme som: at starte ~ begynde at rengøre ~ rense, pudse, tørre af at stoppe ~ holde op at pudse ~ slibe at banke ~ slå, hamre, stemme ud at trykke ~ presse at male ~ lakere 4. Find ord på listen, der betyder det modsatte af: at begynde ~ stoppe, holde op at finde ~ lede at tømme ~ fylde at samle ~ skille ad at trække ~ trykke, skubbe at rejse op ~ vælte at afrette ~ bøje 6. Hvad tror du, disse elever har gang i? de måler, de limer, de kigger, de ser, de hamrer, de diskuterer, de koncentrerer sig, de sætter i, de arbejder, de banker, de trykker, de aftaler, de forklarer, de forsyner, de lægger, de presser, de skubber, de hjælper, de samarbejder 5

6 68-69 Opgaver til listen over tømrer-udsagnsord 2 2. Find ord på listen, der betyder: at man flytter noget: hente, vende, rejse op, skubbe, løfte, rydde op, vælte, dreje, samle, tømme, feje, hejse, sætte i, skifte, lægge, montere, forsyne, samle op noget du gør på værkstedet hver dag: at gøre rent: rense, pudse, rengøre, feje, tørre af, rydde op noget man skal bruge værktøj til: save, bore, slibe, måle, ridse, høvle, spænde, klippe, opmærke, fræse, afrette, skrue, skære, feje, file, lakere, tegne, stemme ud, hejse, male, bolte, låse, hamre, spartle noget chefen/læreren gør, fordi han er chef/lærer: hjælpe, forklare, aftale, beskrive, lede, sikre at man skal bruge elektricitet: save, bore, høvle, fræse, afrette, skrue noget man ikke kan gøre helt alene: hjælpe, forklare, aftale 3. Find ord på listen, der betyder det samme som: at forklare ~ beskrive, hjælpe at trække ~ hive at afrette ~ høvle at løfte ~ hejse at klippe ~ skære at dreje ~ vende at markere ~ opmærke at montere ~ samle, sætte i 4. Verbalsubstantiver at rengøre en rengøring at beskrive en beskrivelse at montere en montering at koncentrere en koncentration at lime en limning at begynde en begyndelse at fræse en fræsning at løfte et løft at klippe en klipning eller et klip at måle en måling eller et mål at skifte en skiftning eller et skift at trække en trækning eller et træk at lede en ledning eller en leder Hvilke endelser kommer der typisk bagpå? -ning -tion ( ingenting) -ing -else 6

7 72-75 Orddannelse a. Afledninger at høvle af ~ en afhøvling at lime på ~ en pålimning at spænde fast ~ en fastspænding at skille ad ~ en adskillelse at regne i hovedet ~ en hovedregning at fortsætte ~ en fortsættelse at sætte i stand ~ en istandsættelse at forklare ~ en forklaring at skifte ud ~ en udskiftning at slibe ned ~ en nedslibning at lufte ud ~ en udluftning at gøre rent ~ en rengøring at dele op ~ en opdeling at fræse ud ~ en udfræsning at lakere om ~ en omlakering at rive ned ~ en nedrivning at arbejde sammen ~ et samarbejde at korte af ~ en afkortning at suge ud ~ en udsugning at skære ud ~ en udskæring at søge job ~ en jobsøgning at behandle fra grunden af ~ en grundbehandling at høvle af ~ en afhøvling b.dannelse af nye udsagnsord afbanke, afsave, afslå, afsætte, aftage, afføre, afmåle, afslibe, aftegne, afstå, aflære behandle, besætte, betegne, beholde, bearbejde, bestå, belære forhandle, forsave, forføre, forslibe, forstå, forklare indsætte, indtage, indføre, indtegne, indarbejde, indlære mishandle opsave, opslå, opsætte, optage, opføre, opmåle, opholde, oparbejde, opstå, oplære, opklare udbanke, udsave, udsætte, udtage, udmåle, udholde, udarbejde, udstå, udlære vedtage, vedstå c. Faste udtryk at banke støv af, banke søm fast, banke søm i, banke dyvler ind, banke med en hammer, banke på døren at handle ind (købe), handle med firma x, handle på en mistanke at save et bræt af, save 2 cm ind, save med en stiksav, save et bræt over, save pladen til, save en rørudskæring ud at slå en handel af, slå et søm fast, slå et søm i, slå en dør ind, slå med en hammer, slå på et bræt, at slå til i en krise, at slå ud med armene at sætte en præsident af, sætte pladen fast, sætte hylden i, sætte boret ind, sætte maskinen på bordet, sætte en elev til en opgave at skrue fodlisten af, skrue skruen fast, skrue skruen i, skrue med en skruemaskine, skrue pladen på stativet, skrue skruen ud at tage pladen af, tage tyven i at stjæle, tage hynderne ind, tage med på tur, tage til Århus, tage ud i skoven at føre i point, føre over Holland i fodbold, det fører til noget stort, vil du føre ham ud herfra at måle af, måle 2 cm ind, måle med en tommestok, at måle pladen ud at slibe pladen af, slibe pladen 1 mm ind, slibe med sandpapir, at slibe den til 7

8 at tegne skitsen af, tegne det ind i skitsen, tegne med blyant, tegne på papir, tegne til musik at holde af en ven, holde pladen fast, holde i dørgrebet, holde ind til siden, holde med AGF, holde på parkeringspladsen, holde til det arbejde, holde ud at arbejde timerne af, arbejde fast hos firma x, arbejde i Århus, arbejde med Poul og Kim, arbejde over, arbejde på fabrikken, arbejde til kl. 4 at stå af i Kbh, bordet står fast, stå i lære, stå over tingene, stå på gulvet, stå model til noget, stå ud af toget at lære af hinanden, lære i små skridt, lære med hinanden, lære på sin egen måde d. Forstavelser (dette er bare nogle eksempler, der findes mange flere) afrette, afregne, afbestille, afsætte, aflevere, aflive, afføre, affærdige, afmåle bestille, beregne, beskære, behandle, bestemme, begære, bevise, behøve, bestå fastspænde, fastgøre, fastlåse, fastklemme, fastansætte, fastholde, fastsætte fremføre, fremlægge, frembringe, fremgå, fremhæve, fremkalde, fremkomme isætte, irettesætte, iblande, iagttage, idømme, iføre, igangsætte, iklæde indrette, indsætte, indkøre, inddele, indarbejde, indberette, indbetale, indbyde misforstå, mishandle, misinformere, misunde, misbruge, misbillige, misligholde meddele, medbringe, medføre, medgive, medregne, medtage, medvirke modbevise, modregne, modsige, modstå, modarbejde, modsætte, modtage nedbryde, nedtage, nedsætte, nedslå, nedrive, nedfryse, nedgøre, nedlægge omfavne, omringe, omfatte, omarbejde, ombygge, omdanne, omdele, omgå opsætte, opgive, opleve, opnå, oprette, opslide, opbruge, opgøre, opføre, opstå overleve, overhøre, overse, overgå, overstå, overrende, overøse, overdrive påstå, påsætte, påføre, pålægge, påstå, påbegynde, påfylde, pådrage, påpege tilskære, tillade, tilgive, tilstå, tilgå, tildele, tildække, tilpasse, tilslutte, tiltage uagtet, utilsigtet, ubelejlige, uføre, ubetalt, uskadelig, umoden, ubuden, ublu udskære, udstanse, udholde, udvikle, udbringe, udskrive, udstå, udarbejde understøtte, underforstå, underrette, underbetale, underbygge, understrege Multiple choice tillægsords betydning udskiftet = byttet ud foldet = bøjet imødekommende = venlig brugbart = at det kan bruges kompetent = dygtig oplagret = opbevaret uduelig = til ingen nytte afvekslende = skiftende skinnende = blank holdbar = den går ikke let i stykker krævende = fordringsfuld arbejdssky = man er doven 87 Synonymer privat ~ personlig nem ~ let, simpel beskidt ~ snavset dygtig ~ kompetent larmende ~ støjende stærk ~ svag åndssvag ~ irriterende venlig ~ høflig, imødekommende, velopdraget hver dag ~ daglig i stykker ~ ødelagt rolig ~ stille våd ~ fugtig frisk ~ rask, ny, i orden svært ~ kompliceret, tung firkantet ~ kvadratisk råddent ~ muggen simpelt ~ nem, let, enkelt interessant ~ spændende flittig ~ arbejdsom normal ~ almindelig doven ~ arbejdssky, sløv uhøvlet ~ ru, ubehandlet fræk ~ ubehøvlet, åndssvag, irriterende 8

9 89 Modsætninger sent ~ tidligt forbudt ~ tilladt skæv ~ lige glat ~ ru, uhøvlet lidt ~ meget positiv ~ negativ fast ~ løs åben ~ lukket beskidt ~ ren interessant ~ kedelig, åndssvag syg ~ rask, frisk ensformig ~ afvekslende, spændende, interessant stabil ~ ustabil, løs simpelt ~ kompliceret, svært langsigtet ~ kortsigtet let ~ svært, tung mange ~ få skarp ~ sløv tør ~ våd i stykker ~ i orden forskellig ~ ens bred ~ smal rodet ~ opryddet rolig ~ larmende 91 Multiple choice tillægsords endelser Århus Produktionsskole har til huse i en (blå/blåt/blå) bygning på Katrinebjergvej. Hver morgen kommer mange (ung/ungt/unge) elever til skolen, uanset om vejret er (god/godt/gode) eller (dårlig/dårligt/dårlige). Eleverne kører med (gul/gult/gule) busser herhen, som altid er meget (fuld/fuldt/fulde). På skolen starter vi med at spise (dejlig/dejligt/dejlige) morgenmad, hvorefter der er (kort/kort/korte) meddelelser. Derefter skifter nogle elever til (ren/rent/rene) arbejdstøj og alle går til deres (egen/eget/ egne) værksted. Her holdes et (rar/rart/rare) morgenmøde, hvorefter alle de (flittig/flittigt/flittige) elever begynder at arbejde. De er enormt (produktiv/produktivt/produktive) hele formiddagen, kun afbrudt af to (kort/kort/korte) pauser, hvor eleverne kan få sig en kop (varm/varmt/varme) kaffe eller te og nogle (usund/usundt/usunde) smøger. Til frokost står man i en (lang/langt/lange) kø efter den (lækker/lækkert/lækre) mad, som består af (frisk/friskt/friske) salat, en (varm/varmt/varme) ret og (dejlig/dejligt/ dejlige) hjemmebagt brød. Det er aldrig (kedelig/kedeligt/kedelige) i spisehuset, fordi vi er så mange samlet. Om eftermiddagen skal eleverne igen være (aktiv/aktivt/aktive) ift. deres værkstedsopgaver for at gøre dem (færdig/færdigt/færdige) før dagen slutter. For de skal også nå at rydde op og gøre rent på værkstedet før de kan gå (træt/træt/trætte) hjem efter endnu en (hård/hårdt/hårde) arbejdsdag på skolen. 94 Findes der en form med u-? normal fugtig glat betalt doven beskidt lønnet sjælden heldig logisk aktiv høvlet læselig færdig moden kendt enkel teknisk moderne stille farlig voksen stabil høflig faglært stolt interessant total rusten lige produktiv tidligt sløv behandlet tung fuld lakeret ens opryddet våd 9

10 129 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord 1 øjenværn arbejdshandsker ørepropper støvmaske faldsikring forbudsskilt beskyttelseshjelm sikkerhedssko røgalarm giftstoffer høreværn påbudsskilt trekantet sikkerhedsbeklædning brandalarm øjenskyl forbindingskasse arbejdsstilling ildslukker langtidsskader 130 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord 2 åndedrætsværn sikkerhedsvest advarselsskilt brandtæppe arbejdsulykke knæpuder afspærringsbånd rullestillads udsugningsanlæg palleløfter tidspres kvalitetskontrol sexchikane arbejdsmiljø værnemidler lovpligtig støvgener støjdæmpning arbejdspladsvurdering handlingsplan 131 Påbudsskilte Øjenværn påbudt fodværn påbudt hovedværn påbudt støvmaske påbudt beskyttelseshandsker påbudt høreværn påbudt faldsikring påbudt åndedrætsværn påbudt sikkerhedsvest påbudt 10

11 132 Advarselsskilte Arbejdskøretøjer sundhedsskadelige lokal -irriter ende stoffer Brandfarlige emner glatte gulve farlig elektrisk spænding risiko for at klemme fingrene fare giftstoffer syre kran i arbejde trykflasker - fjernes ved brand 133 Forbudsskilte sluk for mobiltelefoner rygning forbudt uvedkommende ingen adgang åben ild forbudt ikke drikkevand adgang forbudt fodgængere forbudt arbejdskøretøjer forbudt sluk ikke med vand må ikke berøres 134 Serviceskilte halvmånen nødudgang dame-/herretoilet, rengøringsrum, affald 153 Båndsav a. skal b. anvendes c. startes d. Brug/Hold e. Sørg f. Rengør g. Hold 11

12 154 Afretter a. være b. skal c. Tænk d. Hold e. Vær f. Brug g. Kontroller h. mindsker 155 Rundsav a. skal være b. skal anvendes c. Indstil d. stå e. Tænk f. Brug/anvend g. Rengør h. Kontroller i. Hold mindsker 157 Opgave til æskeetiketter Hvad er der i æsken? skruer med sænkehovede og skaft Hvor mange styk er der i æsken? 250 stk På æsken står der med fede tal skrevet: 4,5 x 60 / 33 Hvad betyder disse tre tal? 4,5 betyder skruens tykkelse (diameter) 60 betyder skruens længde 33 betyder gevindets længde Hvilken form for bits skal man bruge til at skrue disse skruer i? torx Hvor stor en bits skal man vælge? en 20-er 158 Opgave til æsker Hvad er der i æsken? rawlplugs På æsken står nogle tal og symboler. Hvad betyder de? 55 mm der skal bores mindst 55 mm ind i væggen Ø 8 mm rawlplug ens diameter er 8 mm l s skruens længde skal være lidt over rawlplugens længde plus tykkelsen af det træ, der kommer uden på væggen Ø 4,5 6 mm x l s passer til skruer, der er 4,5 til 6 mm i diameter og har en længde på l s Nederst er der en illustration af, hvordan æskens indhold skal bruges. Beskriv: 1. først bores et hul i væggen 2. så kommes rawlplug en i hullet 3. det træ, der skal fastgøres, lægges uden på væggen 4. så skrues skruen i 5. færdig 159 Opgave til trælim 530 er til indvendig brug, 540 til udvendig brug Flasker á 500 ml og 750 ml, spand á 5 liter og tromle med 100 liter 530 er farveløs, 540 er hvid til træemner, der påvirkes med vand: vinduer og døre, havemøbler, vådrumsinventar og køkkenborde den revne hhv. kant, der er på siden af brædder, så de kan sættes sammen med de tilsvarende nabobrædder til en lukket flade. Man kommer trælim i not en før de samles. SikaBond 540 lim, der kan bruges hele vejen rundt/over det hele (indendørs) 12

13 Opgave til vandbaseret trælimsbøtte i normal værkstedstemperatur spartel, pensel, limrulle eller limpistol til normale trælimninger som f.eks. finering, laminering og møbelmontage straks efter brugen med lunkent vand ved 20ºC ca. 10 min. bloktvinger, spindelpresse eller skruetvinger normalt er det tilstrækkeligt at påføre det ene emne lim, men ved tap- og dyvel-limning opnås maksimal styrke ved limpåføring af begge emner 10ºC ved forvarmning af det ene emne og limpåføring af det andet (kolde) emne ved at tilsætte 5% Hærder D3/D4 Würth Danmark A/S, Ellehammersvej 1-3, 6000 Kolding MAL-KODE betyder, at limen har et minimalt indhold af sundheds-skadelige flygtige stoffer, og 1 betyder, at limen har et minimalt indhold af andre arbejdsmiljøbelastende stoffer, f.eks. allergifremkaldende bindemidler. Limen er derfor meget miljøvenlig at bruge. 164 Vådrumssilikone 310 ml det er en fugemasse specielt til sanitet, bruges til topforsegling af glas og termoruder på biler, både, drivhuse og vinduer samt til fuger i flisebeklædninger på badeværelser ved badekar, brusekabiner og uindfattede håndvaske til akvarier, marmor/natursten, bitumen, på ubehandlede metalliske undergrunde eller på ubehandlet sugende undergrund f.eks. beton og råt træ. underlaget skal være rent og fri for fedt nej ved + 5ºC til + 40ºC otte transparent, hvid, flisegrå, bostongrå, manhattangrå, antrazit, koksgrå, beige 25% ca. 2 mm per døgn ved + 23ºC og luftfugtighed 50% Indsæt de manglende udsagnsord i toolworld s salgs- og leveringsbetingelser gælder kan/vil er accepterer modtager bekræfter Betaler registreret er pålægges står er vil blive pålægges kan bliver afgiver gælder forbeholder fortryde returnere beskadiget være/modtages hjælpe sende påfører får skal købes omfattet gemme opstå giver gældende 13

14 Fem tømrer, ALU-tømrer, gulvlægger, tækkemand, byggemontagetekniker 2. Fordele ved at være medlem af en fagforening: sammen med andre i en stærk organisation gode løn- og arbejdsvilkår dagpenge og hjælp til at finde nyt job, hvis man bliver ledigt hjælp i sager om arbejdsskader og andre erstatningssager hjælp fra TIBs socialrådgivere, hvis man bliver syg god pensionsordning gode medlemsfordele og rabatter fagbladet TIB 3. Kontingent f.eks. Østjylland 804 kr København, 1029 kr Vestjylland 754 kr 410 kr 4. TIB ungdom 10BUNG og HandyMag 5. Din løn træfagenes byggeuddannelse, pr år 2. år 3. år 4. år pr. time 54,95 66,40 75,60 91,25 pr. uge 2.033, , , ,25 pr. måned (x 4,2) 8.539, , , ,25 5. Mød medlemmerne artikel om ordblind ballademager, der blev tømrer 29 år fordi han blev sendt i specialklasse og senere på Ordblindeinstituttet der er altid andre, der siger: Nå, men jeg er også ordblind han fandt ud af, at der er masser af tekniske hjælpemidler og at man møder ligesindede, hvilket er fedt. 180 Arbejdsløshedsstatistik 1. Århus Amt der var på Bornholm der var ( ) 5. i Nordjyllands Amt 357 i K1, Flyt om på bogstaverne og se, hvilke bygge- og anlægsjobs der gemmer sig 1 maler svejser isolatør brolægger snedker tømrer murer struktør glarmester gulvlægger elektriker fugemand 14

15 185 Flyt om på bogstaverne og se, hvilke bygge- og anlægsjobs der gemmer sig 2 alutømrer anlægsgartner brolægger maler snedker elektriker glarmester kloakmester murer struktør blikkenslager arkitekt tagdækker isolatør vvsmontør stukkatør byggetekniker gulvlægger gravmaskinefører kranfører stilladsarbejder 186 Flyt om på bogstaverne og se, hvilke bygge- og anlægsjobs der gemmer sig 3 De samme som på side svejser, tømrer, fugemand 197 De bestanddele, der normalt betegnes som fejl i træet, har en kasse om deres navn. marv insekthuller harpikslomme knast bladknast perleknast råd tværkrumning tværved bredside/splintside/vrangside kant åretegning/struktur smalside kantknast bredsideknast smalsideknast vankant/bomkant radiær revne ringrevne årring kerneved splintved marv bredside/marvside/retside 198 Billedopgave 1. årringe 2. MDF-plade 3. kerneved 4. splintved 5. krydsfiner 6. byggeplade 7. vankant/bomkant 8. åretegning/struktur 9. knast 10. marv 11. bredside 12. smalside 13. radiær revne 15

16 200 Spørgsmål til træ og trælast uhøvlede brædder, der er pløjet (dvs. har fer og not) udad og opad retskåret (eller spejlskåret) bomkant den del af stammens overflade (bark), som kan ses på firskåret træ se side Konstruktiv træbeskyttelse sæt billede og ord sammen E G H C B D F A 206 Konstruktiv træbeskyttelse sæt billede og ord sammen F C E A H D B G 207 Sikkerhedsdatablade 1. Trælim PU lys Würth Vådrumssilikone Art nr silikone: Würth Danmark A/S, Montagevej 6, 6000 Kolding trælim: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge 3. silikone: silikonefugemasse specielt til fuger i baderum trælim: limning af træ m.m. 4. a. trælim b. diphenylmethan 4, 4 diisocyanat c. farlig ved indånding, irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. 5. Indånding: søg frisk luft Huden : fjern forurenet tøj, vask huden med vand og sæbe 6. Skum, pulver, kulsyre eller vandtåge - ikke vandstråle 7. silikone: velventilerede forhold, brug af handsker af plast eller gummi, hvis hænderne tilsmudses trælim: effektiv ventilation el. åndedrætsværn, brug engangshandsker, brug øjenværn som beskyttelse mod stænk, brug arbejdstøj 8. trælim må ikke bruges erhvervsmæssig af unge under 18 år brugere skal have gennemgået et kursus om arbejde med epoxyharpikser og isocyanater, astma- og eksempatienter må ikke arbejde med produktet. 16

17 215 En lille quiz til sidst 1. x, 2. x, 3. 2, 4. 1, 5. 2, 6. 1, 7. x, 8. x, 9. x, 10. 1, 11. 2, 12. 2, Almen fagsprog generelle tegn og symboler 1 plus er ikke lige med x i anden euro minus er større end kvadratmeter grader divideret er mindre end parenteser dollar gange procent skråstreg vinkel er lige med pi snabel-a 220 Almen fagsprog generelle tegn og symboler 2 plus mindre end ret vinkel snabel-a minus større eller lige med parallel med euro divideret mindre eller lige med x i anden grader gange uendelig diameter tommer er lige med procent kvadratmeter dollar er ikke lige med promille kubikmeter cirka lige med pi parenteser større end vinkel skråstreg 17

18 221 Alment fagsprog figurers navne halvbue cirkel oval ottekant diameter kvadrat retvinklet trekant parallelogram radius rektangel rombe sekskant ligebenet trekant parallelle linjer tangent terning stjerne cylinder parentes pil 222 4, ½ - 1 /3 vandret linje = radius, lodret linje = diameter, skrå linje = tangent 58,7-58,6-130 cm - 0,1 m - en ligning længde = 14 cm, højde = 8 cm, dybde = 5 cm geometri er læren om formerne 18

19 småsnavset snavset beskidt møgbeskidt 2. ingenting en smule lidt en del 3. super spændende skide spændende spændende vel nok spændende 4. alt meget ret meget ikke særlig meget 5. ubehøvlet uhøflig ikke ret høflig ikke ligefrem høflig 6. dyrt lidt dyrt ikke urimeligt rimeligt 7. lydløs stille ret stille støjende 8. uforståelig kompliceret ret kompliceret lidt svært 9. slidt godt brugt brugt lettere brugt 10. enormt godt godt ret godt ok 11. dødsvært lidt svært ikke så svært ikke spor svært 12. helt sikkert sikkert ret sikkert lidt usikkert 224 Der er flere muligheder for at få sætningerne rigtige, dette er bare et forslag til hver: 1. Du skal trække de gamle søm ud, før du saver 2. Du skal trykke på den røde knap, hvis du vil slukke for strømmen 3. Du skal kontrollere temperaturen igen 4. Du får det bedste resultat, hvis du fræser først og sliber bagefter 5. Hvis du bruger det rigtige udstyr og får en god oplæring, bliver sikkerheden bedre 6. Når du fræser mod anløbsringen, skal du bruge an anlægsklods 7. Du må ikke gøre rundsavbordet rent med trykluft eller med hånden 8. Du skal sørge for ind imellem at kontrollere, at spånudsugningen fungerer 9. Før du starter båndsaven, skal du kontrollere klingespænding og klingeudstyr 10. Når du skubber emnerne frem, må du aldrig sprede dine fingre 11. Hvis du vil indstille beskyttelsesskærmen i højden, skal du dreje håndtaget 12. Når du fræser små ting (emner), skal du bruge et opspændingsværktøj 13. Du skal bruge høreværn 14. Du må ikke gå ind, hvis du ikke har noget at gøre her 15. Døre og porte skal holdes lukket for at der ikke skal blive for koldt eller vådt Forskellige opgaver til over-, mellem- og underbegreber 1. Odd man out 1 pukler - saver - knokler - arbejder sikkerhed - leveringstid - fragt - reklamationsret muggen - sur - smal - negativ knibtang - lægtehammer - koben - svensknøgle spartler - fejer - renser - rydder op øjenskyl - førstehjælpskasse - plaster - røgalarm personlig - positiv - spændende - sejt marv - radiær revne - kerneved - perleknast samler - monterer - isætter - skiller ad vvs-montør - tømrer - gulvlægger - snedker doven - upraktisk - kompetent - svært hamrer - banker - trykker - slår medarbejdere - kollegaer - kammerater - venner 19

20 2. Arbejd sammen to og to og find overbegrebet, der dækker alle tre ord. håndsav - tømrervinkel - skruetrækker er håndværktøj røgalarm - Co2 slukker - brandtæppe er brandsikkerhedsudstyr ørepropper - arbejdshandsker - støvmaske er sikkerhedsudstyr ringrevne - råd - vankant er fejl i træ skovl - kost - gulvskrubbe er redskaber dygtig - grundig - lærenem er personlige egenskaber murer - tømrer - maler er håndværkere krone - stamme - rod er dele af træet stiksav - overfræser - rystepudser er el-værktøj/maskiner eg - bøg - birk er løvtræer mahogni - nyatoh - teak er træer med mørkt træ kvadrat - rektangel - trapez er firkanter 4. Skriv ordene fra kassen på de rigtige linjer. træer løvtræer nåletræer eg bøg normannsgran skovfyr ahorn birk rødgran sitkagran 5. Opdel ordene fra kassen i over-, mellem- og underbegreber. Overbegreb: geometri Mellembegreber: firkant trekant cirkel Underbegreber: kvadrat retvinklet centrum rektangel spidsvinklet diameter parallelogram ligesidet radius 7. Opdel ordene fra kassen i over-, mellem- og underbegreber. overbegreb: træværksted mellembegreber: håndværktøj tilbehør, affald underbegreber: pudsekork kiks savsmuld smigvinkel skrue slibestøv støvkost torx høvlespåner svensknøgle dyvel rawlplug 20

21 8. Odd man out 2 skrue - dyvel - søm - spændeskive bøg - eg - fyr - birk stiksav - vaterpas - fukssvans - rundsav brædder - stolper - lægter - gipsplader liter - cm - mm - tomme håndværktøj - tilbehør - el-værktøj - maskiner unbraconøgle - skruetrækker - torx - pudsekork årringe - marv - kvist - bark boremaskine - rystepudser - excentersliber - trekantsliber høvlespåner - rawlplug - savsmuld - slibestøv gipsplade - krydsfinerplade - mdf-plade - spånplade kvadrat - parallelogram - cirkel - rektangel vankant - knaster - insekthuller - årringe skureliste - skyggeliste - fejeliste - fodliste høreværn - pulverslukker - sikkerhedshjelm - beskyttelsesbriller 246 Æskeetiketter skruer, 500 stk, skruens diameter, skruens længde, gevindets længde, torx, 20-er 247 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord bygge sømpistol sikkerhedssko spånplade tømrerblyant rullestillads fugemasse vinkelbeslag kamsøm beskyttelsesbriller trælim ligejern høreværn rawlplugs kløfthammer hæftepistol skruetrækker stjernekærv termojakke gipsplade hurtigtvinge 248 Lav sammensatte ord og skriv en sætning gipsskrue loftplade fugepistol hobbykniv tommestok stiksav skruemaskine brækjern arbejdshandsker dampspærre pladehejs vaterpas lægtehammer 21

22 Sorter kassernes ord i de 3 begrebsklasser 1. træ løvtræ mahogni, ask, eg, bøg, kirsebær, el nåletræ skovfyr, norman, rødgran 2. værktøj håndværktøj fukssvans, høvl, koben, vinkel, vaterpas, tommestok, knibtang, skruetvinge elværktøj stiksav, skruemaskine, båndpudser, boremaskine 3. træ krone kvist, blad, gren stamme kerneved, bark, marv, årringe, splintved rod tæpperod, pælerod 4. træværksted tilbehør torx, møtrik, bolt, rawlplug, kiks, dyvel, bits, skrue håndværktøj pudsekork, svensknøgle, støvkost bidetang, knippel, smigvinkel affald høvlespåner, savsmuld, slibestøv 5. trælasthandel lister fod-, loft-, gulv-, skygge-, skure-, hjørneplader gips-, krydsfiner, gulv-, spån-, bord-, loft- 6. geometri firkant kvadrat, parallelogram, rektangel, trapez cirkel centrum, diameter, radius trekant retvinklet, ligesidet, spidsvinklet 254 Flere værkstedsting navn kabeltromle fræserjern fugelim rundsavsklinger skydelære svensknøgle sækkevogn stige båndmål aftørringspapir arbejdslampe batterioplader skruestik hurtigtvinger trillebør værktøjskasse tømrervinkel brug til at rulle forlænger-ledningen op i til at sætte i fræseren til at sætte i fugepistolen til at sætte i rundsaven til at måle meget nøjagtigt til at spænde en møtrik med til at bære tunge ting med til at kravle op på til at måle med til at tørre op med til at skabe lys nok til at kunne se godt når man arbejder til at lade akku boremaskiner op med til at holde ting fast mens man arbejder på dem til at holde ting fast med til at køre sand mv med til at have sit værktøj i til at sikre en ret vinkel 22

Undervisning i værkstedssprog

Undervisning i værkstedssprog Undervisning i værkstedssprog Bind 1 Træ- og byggeværksted Heike Schulz Nielsen 2009 1 Kapitel 1 Værkstedets ting Kapitel 5 Sikkerhed Kapitel 2 Værkstedets aktiviteter Kapitel 6 Værkstedsrelaterede tekster

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB

VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg et TABLET RACK Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge deres eget, familiens

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Båndsav - Fareklasse Mellem

Båndsav - Fareklasse Mellem Båndsav - Fareklasse Mellem Husk at afstemme materialehøjden med styr og afskærmning. Løsen håndtag på højreside og skru op/ned på store dreje hjule bag på båndsaven. Tænd/sluk på via den lyseplastkasse.

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER

20 RUMMETER BRÆNDE PÅ BARE 9 KVADRATMETER 20 RUMMTR BRÆND PÅ BAR 9 KVADRATMTR 38 Tekst og foto: eert Mørk. Tegning: hristian Raun ør Det Selv 14/2002 Her har du plads til flere års brænde Brændet ligger både tørt og luftigt i fotografen eert Mørks

Læs mere

Guide skrevet af Nicolai Hiorth

Guide skrevet af Nicolai Hiorth Forfatter Gnomen Dato Man Okt 10, 2005 3:15 pm Læst 4472 Beskrivelse Nåh? ok nu vil du være ridder (Pladerustnings fordel) Kategori Rustninger Type Udstyrs Guide Guide skrevet af Nicolai Hiorth Pladerustning,

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Skydedøre (L) eller (R) højremodel (R) Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse...

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER Byg EN HULE SOLFANGER Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Seks dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING TP LITE MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forberedelse Modtage- og opstartskontrol 3) TP Lite bestanddele og placering 4) Montering af bundprofiler 5) Montering af top-, og sideprofiler 6) Montering

Læs mere

BYGGGEVEJLEDNING. Lean - To Vægdrivh 71x129x165cm / x50.78 x Danish

BYGGGEVEJLEDNING. Lean - To Vægdrivh 71x129x165cm / x50.78 x Danish BYGGGEVEJLEDNING Lean - To Vægdrivh 71x129x165cm / 27.95 x50.78 x64.96 Danish - 68473 VIGTIGT Byggevejledningen bør læses omhyggeligt, før samling af drivhuset. Følg instruktionen trin for trin i den rækkefølge

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Sæt reolen sammen af kasser

Sæt reolen sammen af kasser HER ESTEMMER DU LT SELV: Sæt reolen sammen af kasser Du kan købe en rektangulær reol. Og du kan købe en kvadratisk reol. Synes du, at begge dele er kedeligt? Så læs videre, for her er reolen, du kan sammensætte

Læs mere

EN 1366-4:2006 + A1:2010

EN 1366-4:2006 + A1:2010 DK Produkt Information: PU Brandskum 588 Brandhæmmet polyurethanskum, testet iht EN 1366-4 Produktbeskrivelse & anvendelse: PU Brandskum 588 er en professionel brandhæmmet 1-komponent polyuretanskum. Produktet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Lænestol med fodskammel

Lænestol med fodskammel Lænestol med fodskael Intet koer af sig selv. Lænestol med fodskael Du koer ikke til at sidde bedre end i denne lounge-lænestol, som du selv har lavet. Men først skal vi lave arbejdet! 1 Indledning Men

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Monteringsanvisning for

Monteringsanvisning for Monteringsanvisning for PURUS gulvafløb til vinylbelægning på træ/beton PURUS monteringsramme PURUS låseanordninger PURUS forhøjelsesringe PURUS sideindløbstilslutning PURUS klinkekit PURUS kniven www.purus.dk

Læs mere

Sikkerhedsskilte Katalog 2017

Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Farlig elektrisk spænding Høreværn Øjenværn Trykflasker fjernes ved brand Pas på kørende trafik Rygning forbudt www.combeeworx.com SIKKERHEDSSKILTE Regler om sikkerhedsskiltning

Læs mere

40 Gør Det Selv 3/2001

40 Gør Det Selv 3/2001 40 Gør Det Selv 3/2001 Gyngehest til skrappe drenge og piger Dette superflotte 2-spand vil helt sikkert blive modtaget med stor begejstring. Da hestene fremstilles af limtræ, er de meget solide og kan

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

Byg EN HOBBIT HULE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HOBBIT HULE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HOBBIT HULE Byg EN HOBBIT HULE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv-otte dobbelt-lektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Dobbelt carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning

Læs mere

Løsninger til opgaver. i multimedieordbog for METAL. Undervisningsministeriet

Løsninger til opgaver. i multimedieordbog for METAL. Undervisningsministeriet i multimedieordbog for METAL Undervisningsministeriet Ordets stamme Opgave 1 Find stammen Ord borene hammeren emnerne skravering savet filede målte arbejder mærkning svejsning drejer elektroder bearbejdning

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant Mattip om Arealer 2 Du skal lære om: Repetition af begreber og formler Kan ikke Kan næsten Kan Arealberegning af en trekant Arealberegning af en trapez Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

NEM reol. af køkkenskabe

NEM reol. af køkkenskabe NEM reol af køkkenskabe Reolen her er en praktisk kombination af skabe og åbne hylder. en er nem at bygge det eneste, du behøver at lave, er en ramme med fem ben under. Resten består af færdige køkkenskabe,

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Puristisk servante

Robert Bosch GmbH. Puristisk servante Puristisk servante En ren fornøjelse Puristisk servante Puristisk design er moderne på badeværelset. Og det er dette vaskearrangement beviset på: Less is more! 1 Indledning En renvasket idé: Vores servante

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sæbekassebil. Fakta Sværhedsgrad 5 Antal personer 2-6. Materialer til 1 sæbekassebil

Sæbekassebil. Fakta Sværhedsgrad 5 Antal personer 2-6. Materialer til 1 sæbekassebil Sæbekassebil Med en sæbekassebil kan du køre ræs på villavejen og dyste imod dine venner eller forældre. Det er ikke kun et bræt med fire hjul, men et minikøretøj som du kan male, dekorere og sætte dit

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere