LØSNINGER værkstedssprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØSNINGER værkstedssprog"

Transkript

1 værkstedssprog Bind 1 Træ- og byggeværksted

2 Side 28 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ 1: håndsav lægtehammer boremaskine tømrervinkel skruetvinge høvlebænk knibtang vaterpas brækjern arbejdstøj arbejdshandsker rystepudser skiftenøgle stiksav sandpapir hobbykniv koben slibeklods stemmejern tommestok 29 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord træ 2: sømpistol sikkerhedssko spånplade tømrerblyant smigvinkel skydelære vinkelbeslag kamsøm rundsav fastnøgle pladehejs båndsav rawlplugs kløfthammer hæftepistol skruetrækker stjernekærv tykkelseshøvl unbraconøgle hurtigtvinge 30 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord bygge loftplade gipsskrue fugepistol hobbykniv tommestok stiksav skruemaskine brækjern arbejdshandsker dampspærre gulvplade lægtehammer vaterpas koben knibtang pladehejs wienerstige støvfilter skruetvinge limflaske 31 sømpistol rawlplugs spånplade tømrerblyant boremaskine vaterpas vinkelbeslag trælim høreværn stjernekærv knibtang skruetvinge kløfthammer 32 håndsav = fukssvans jævn = glat fastnøgle = gaffelnøgle afkorter = geringssav pudsekork = slibeklods skrå = skæv smigvinkel = snedkervinkel skrald = affald hæftemaskine = klammer pistol fungerer = virker bruge = anvende rengøre = rense forlængerledning = kabel tromle stop = stands skiftenøgle = svenskenøgle passe på = beskytte firkantet = kvadratisk 2

3 33 knippel = træhammer høvlebænk = snedkerbænk lærling = elev papegøjetang = vandpumpetang båndmål = målebånd stemmejern = tømrerjern slibepapir = sandpapir støvmaske = åndedrætsværn rustfast = galvaniseret spændetvinge = quickgrip tvinge temperaturføler = termometer øjenværn = beskyttelsesbriller lim = klister silikone = fugemasse dykkere = stifter knibtang = bindetang høreværn = ørepropper 34 Leatherman kniv Bidetang til hårdere materiale sav spidstang bidetang afisoleringstang savtakket kniv kniv m/glat blad stjerneskruetrækker fladskruetrækker, ekstra lille dåseåbner metalfil fladskruetrækker, medium/stor fladskruetrækker, lille lineal nøglering syl med snorøje 3

4 Side 35 Stavelsesmiks lægtehammer sandpapir afretter spændeskive skruetrækker hængelås fejebakke rystepudser vinkelbeslag vaterpas hobbykniv unbraconøgler hæftepistol tømrervinkel geringssav trekantsliber gaffatape skiftenøgle pladehejs termojakke forlængerledning snedkervinkel affaldsstativ batterioplader sikkerhedsudstyr båndsavklinge trælimsflaske udsugningsanlæg spånpladereol gipsskrueæske håndstålbørste overfræser arbejdsbukser sikkerhedsvest ørepropper faldsikringssæt palleløfter advarselsskilte 36 boremaskine, fil 37 sikkerhedsfodtøj, boremaskiner, spånpladereol, skruemaskine 57 Billedopgave 1 lægtehammer tømrervinkel bitssæt kløfthammer tommestok sandpapir håndsav (fukssvans) tømrerblyant akku bore-/skruemaskine 58 Billedopgave 2 overfræser kost skruetvinge fastnøgle høreværn fil svensknøgle smigvinkel slibeklods (pudsekork) Hvad gør man på værkstedet? han måler, afmærker, markerer han saver, afkorter, trykker han limer, klistrer, påfører han spænder fast, sætter på, holder fast han saver (med rundsav), koncentrerer sig han høvler, trykker han banker, slår, hamrer, isætter han fræser ( med en overfræser) han saver med stiksav, udskærer han sliber, pudser de måler, sikrer, samarbejder, tjekker han fejer, gør rent, renser han lakerer, maler, pensler han leverer, læsser, afleverer, han borer han skruer, isætter, fastgør han forklarer, tegner, beskriver, aftaler han borer (med søjleboremaskine) 4

5 66-67 Opgaver til listen over tømrer-udsagnsord 1 2. Find ord på listen, der betyder: noget negativt: ridse, vælte, brække, slide, slå at gøre noget mindre: save, bore, slibe, høvle, skille ad, brække, klippe, fræse, skære, file, stemme ud at gøre noget glat: pudse, slibe, høvle, afrette, file, lakere, spartle at man skal snakke for at gøre det: forklare, aftale, beskrive noget man skal bruge en maskine til at gøre: starte, bore, stoppe, høvle, fræse, afrette at man tilføjer noget: fylde, samle, lime, lakere, sætte i, skifte, male, montere, bolte, forsyne, spartle at man slår: banke, slå, stemme ud, hamre 3. Find ord på listen, der betyder det samme som: at starte ~ begynde at rengøre ~ rense, pudse, tørre af at stoppe ~ holde op at pudse ~ slibe at banke ~ slå, hamre, stemme ud at trykke ~ presse at male ~ lakere 4. Find ord på listen, der betyder det modsatte af: at begynde ~ stoppe, holde op at finde ~ lede at tømme ~ fylde at samle ~ skille ad at trække ~ trykke, skubbe at rejse op ~ vælte at afrette ~ bøje 6. Hvad tror du, disse elever har gang i? de måler, de limer, de kigger, de ser, de hamrer, de diskuterer, de koncentrerer sig, de sætter i, de arbejder, de banker, de trykker, de aftaler, de forklarer, de forsyner, de lægger, de presser, de skubber, de hjælper, de samarbejder 5

6 68-69 Opgaver til listen over tømrer-udsagnsord 2 2. Find ord på listen, der betyder: at man flytter noget: hente, vende, rejse op, skubbe, løfte, rydde op, vælte, dreje, samle, tømme, feje, hejse, sætte i, skifte, lægge, montere, forsyne, samle op noget du gør på værkstedet hver dag: at gøre rent: rense, pudse, rengøre, feje, tørre af, rydde op noget man skal bruge værktøj til: save, bore, slibe, måle, ridse, høvle, spænde, klippe, opmærke, fræse, afrette, skrue, skære, feje, file, lakere, tegne, stemme ud, hejse, male, bolte, låse, hamre, spartle noget chefen/læreren gør, fordi han er chef/lærer: hjælpe, forklare, aftale, beskrive, lede, sikre at man skal bruge elektricitet: save, bore, høvle, fræse, afrette, skrue noget man ikke kan gøre helt alene: hjælpe, forklare, aftale 3. Find ord på listen, der betyder det samme som: at forklare ~ beskrive, hjælpe at trække ~ hive at afrette ~ høvle at løfte ~ hejse at klippe ~ skære at dreje ~ vende at markere ~ opmærke at montere ~ samle, sætte i 4. Verbalsubstantiver at rengøre en rengøring at beskrive en beskrivelse at montere en montering at koncentrere en koncentration at lime en limning at begynde en begyndelse at fræse en fræsning at løfte et løft at klippe en klipning eller et klip at måle en måling eller et mål at skifte en skiftning eller et skift at trække en trækning eller et træk at lede en ledning eller en leder Hvilke endelser kommer der typisk bagpå? -ning -tion ( ingenting) -ing -else 6

7 72-75 Orddannelse a. Afledninger at høvle af ~ en afhøvling at lime på ~ en pålimning at spænde fast ~ en fastspænding at skille ad ~ en adskillelse at regne i hovedet ~ en hovedregning at fortsætte ~ en fortsættelse at sætte i stand ~ en istandsættelse at forklare ~ en forklaring at skifte ud ~ en udskiftning at slibe ned ~ en nedslibning at lufte ud ~ en udluftning at gøre rent ~ en rengøring at dele op ~ en opdeling at fræse ud ~ en udfræsning at lakere om ~ en omlakering at rive ned ~ en nedrivning at arbejde sammen ~ et samarbejde at korte af ~ en afkortning at suge ud ~ en udsugning at skære ud ~ en udskæring at søge job ~ en jobsøgning at behandle fra grunden af ~ en grundbehandling at høvle af ~ en afhøvling b.dannelse af nye udsagnsord afbanke, afsave, afslå, afsætte, aftage, afføre, afmåle, afslibe, aftegne, afstå, aflære behandle, besætte, betegne, beholde, bearbejde, bestå, belære forhandle, forsave, forføre, forslibe, forstå, forklare indsætte, indtage, indføre, indtegne, indarbejde, indlære mishandle opsave, opslå, opsætte, optage, opføre, opmåle, opholde, oparbejde, opstå, oplære, opklare udbanke, udsave, udsætte, udtage, udmåle, udholde, udarbejde, udstå, udlære vedtage, vedstå c. Faste udtryk at banke støv af, banke søm fast, banke søm i, banke dyvler ind, banke med en hammer, banke på døren at handle ind (købe), handle med firma x, handle på en mistanke at save et bræt af, save 2 cm ind, save med en stiksav, save et bræt over, save pladen til, save en rørudskæring ud at slå en handel af, slå et søm fast, slå et søm i, slå en dør ind, slå med en hammer, slå på et bræt, at slå til i en krise, at slå ud med armene at sætte en præsident af, sætte pladen fast, sætte hylden i, sætte boret ind, sætte maskinen på bordet, sætte en elev til en opgave at skrue fodlisten af, skrue skruen fast, skrue skruen i, skrue med en skruemaskine, skrue pladen på stativet, skrue skruen ud at tage pladen af, tage tyven i at stjæle, tage hynderne ind, tage med på tur, tage til Århus, tage ud i skoven at føre i point, føre over Holland i fodbold, det fører til noget stort, vil du føre ham ud herfra at måle af, måle 2 cm ind, måle med en tommestok, at måle pladen ud at slibe pladen af, slibe pladen 1 mm ind, slibe med sandpapir, at slibe den til 7

8 at tegne skitsen af, tegne det ind i skitsen, tegne med blyant, tegne på papir, tegne til musik at holde af en ven, holde pladen fast, holde i dørgrebet, holde ind til siden, holde med AGF, holde på parkeringspladsen, holde til det arbejde, holde ud at arbejde timerne af, arbejde fast hos firma x, arbejde i Århus, arbejde med Poul og Kim, arbejde over, arbejde på fabrikken, arbejde til kl. 4 at stå af i Kbh, bordet står fast, stå i lære, stå over tingene, stå på gulvet, stå model til noget, stå ud af toget at lære af hinanden, lære i små skridt, lære med hinanden, lære på sin egen måde d. Forstavelser (dette er bare nogle eksempler, der findes mange flere) afrette, afregne, afbestille, afsætte, aflevere, aflive, afføre, affærdige, afmåle bestille, beregne, beskære, behandle, bestemme, begære, bevise, behøve, bestå fastspænde, fastgøre, fastlåse, fastklemme, fastansætte, fastholde, fastsætte fremføre, fremlægge, frembringe, fremgå, fremhæve, fremkalde, fremkomme isætte, irettesætte, iblande, iagttage, idømme, iføre, igangsætte, iklæde indrette, indsætte, indkøre, inddele, indarbejde, indberette, indbetale, indbyde misforstå, mishandle, misinformere, misunde, misbruge, misbillige, misligholde meddele, medbringe, medføre, medgive, medregne, medtage, medvirke modbevise, modregne, modsige, modstå, modarbejde, modsætte, modtage nedbryde, nedtage, nedsætte, nedslå, nedrive, nedfryse, nedgøre, nedlægge omfavne, omringe, omfatte, omarbejde, ombygge, omdanne, omdele, omgå opsætte, opgive, opleve, opnå, oprette, opslide, opbruge, opgøre, opføre, opstå overleve, overhøre, overse, overgå, overstå, overrende, overøse, overdrive påstå, påsætte, påføre, pålægge, påstå, påbegynde, påfylde, pådrage, påpege tilskære, tillade, tilgive, tilstå, tilgå, tildele, tildække, tilpasse, tilslutte, tiltage uagtet, utilsigtet, ubelejlige, uføre, ubetalt, uskadelig, umoden, ubuden, ublu udskære, udstanse, udholde, udvikle, udbringe, udskrive, udstå, udarbejde understøtte, underforstå, underrette, underbetale, underbygge, understrege Multiple choice tillægsords betydning udskiftet = byttet ud foldet = bøjet imødekommende = venlig brugbart = at det kan bruges kompetent = dygtig oplagret = opbevaret uduelig = til ingen nytte afvekslende = skiftende skinnende = blank holdbar = den går ikke let i stykker krævende = fordringsfuld arbejdssky = man er doven 87 Synonymer privat ~ personlig nem ~ let, simpel beskidt ~ snavset dygtig ~ kompetent larmende ~ støjende stærk ~ svag åndssvag ~ irriterende venlig ~ høflig, imødekommende, velopdraget hver dag ~ daglig i stykker ~ ødelagt rolig ~ stille våd ~ fugtig frisk ~ rask, ny, i orden svært ~ kompliceret, tung firkantet ~ kvadratisk råddent ~ muggen simpelt ~ nem, let, enkelt interessant ~ spændende flittig ~ arbejdsom normal ~ almindelig doven ~ arbejdssky, sløv uhøvlet ~ ru, ubehandlet fræk ~ ubehøvlet, åndssvag, irriterende 8

9 89 Modsætninger sent ~ tidligt forbudt ~ tilladt skæv ~ lige glat ~ ru, uhøvlet lidt ~ meget positiv ~ negativ fast ~ løs åben ~ lukket beskidt ~ ren interessant ~ kedelig, åndssvag syg ~ rask, frisk ensformig ~ afvekslende, spændende, interessant stabil ~ ustabil, løs simpelt ~ kompliceret, svært langsigtet ~ kortsigtet let ~ svært, tung mange ~ få skarp ~ sløv tør ~ våd i stykker ~ i orden forskellig ~ ens bred ~ smal rodet ~ opryddet rolig ~ larmende 91 Multiple choice tillægsords endelser Århus Produktionsskole har til huse i en (blå/blåt/blå) bygning på Katrinebjergvej. Hver morgen kommer mange (ung/ungt/unge) elever til skolen, uanset om vejret er (god/godt/gode) eller (dårlig/dårligt/dårlige). Eleverne kører med (gul/gult/gule) busser herhen, som altid er meget (fuld/fuldt/fulde). På skolen starter vi med at spise (dejlig/dejligt/dejlige) morgenmad, hvorefter der er (kort/kort/korte) meddelelser. Derefter skifter nogle elever til (ren/rent/rene) arbejdstøj og alle går til deres (egen/eget/ egne) værksted. Her holdes et (rar/rart/rare) morgenmøde, hvorefter alle de (flittig/flittigt/flittige) elever begynder at arbejde. De er enormt (produktiv/produktivt/produktive) hele formiddagen, kun afbrudt af to (kort/kort/korte) pauser, hvor eleverne kan få sig en kop (varm/varmt/varme) kaffe eller te og nogle (usund/usundt/usunde) smøger. Til frokost står man i en (lang/langt/lange) kø efter den (lækker/lækkert/lækre) mad, som består af (frisk/friskt/friske) salat, en (varm/varmt/varme) ret og (dejlig/dejligt/ dejlige) hjemmebagt brød. Det er aldrig (kedelig/kedeligt/kedelige) i spisehuset, fordi vi er så mange samlet. Om eftermiddagen skal eleverne igen være (aktiv/aktivt/aktive) ift. deres værkstedsopgaver for at gøre dem (færdig/færdigt/færdige) før dagen slutter. For de skal også nå at rydde op og gøre rent på værkstedet før de kan gå (træt/træt/trætte) hjem efter endnu en (hård/hårdt/hårde) arbejdsdag på skolen. 94 Findes der en form med u-? normal fugtig glat betalt doven beskidt lønnet sjælden heldig logisk aktiv høvlet læselig færdig moden kendt enkel teknisk moderne stille farlig voksen stabil høflig faglært stolt interessant total rusten lige produktiv tidligt sløv behandlet tung fuld lakeret ens opryddet våd 9

10 129 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord 1 øjenværn arbejdshandsker ørepropper støvmaske faldsikring forbudsskilt beskyttelseshjelm sikkerhedssko røgalarm giftstoffer høreværn påbudsskilt trekantet sikkerhedsbeklædning brandalarm øjenskyl forbindingskasse arbejdsstilling ildslukker langtidsskader 130 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord 2 åndedrætsværn sikkerhedsvest advarselsskilt brandtæppe arbejdsulykke knæpuder afspærringsbånd rullestillads udsugningsanlæg palleløfter tidspres kvalitetskontrol sexchikane arbejdsmiljø værnemidler lovpligtig støvgener støjdæmpning arbejdspladsvurdering handlingsplan 131 Påbudsskilte Øjenværn påbudt fodværn påbudt hovedværn påbudt støvmaske påbudt beskyttelseshandsker påbudt høreværn påbudt faldsikring påbudt åndedrætsværn påbudt sikkerhedsvest påbudt 10

11 132 Advarselsskilte Arbejdskøretøjer sundhedsskadelige lokal -irriter ende stoffer Brandfarlige emner glatte gulve farlig elektrisk spænding risiko for at klemme fingrene fare giftstoffer syre kran i arbejde trykflasker - fjernes ved brand 133 Forbudsskilte sluk for mobiltelefoner rygning forbudt uvedkommende ingen adgang åben ild forbudt ikke drikkevand adgang forbudt fodgængere forbudt arbejdskøretøjer forbudt sluk ikke med vand må ikke berøres 134 Serviceskilte halvmånen nødudgang dame-/herretoilet, rengøringsrum, affald 153 Båndsav a. skal b. anvendes c. startes d. Brug/Hold e. Sørg f. Rengør g. Hold 11

12 154 Afretter a. være b. skal c. Tænk d. Hold e. Vær f. Brug g. Kontroller h. mindsker 155 Rundsav a. skal være b. skal anvendes c. Indstil d. stå e. Tænk f. Brug/anvend g. Rengør h. Kontroller i. Hold mindsker 157 Opgave til æskeetiketter Hvad er der i æsken? skruer med sænkehovede og skaft Hvor mange styk er der i æsken? 250 stk På æsken står der med fede tal skrevet: 4,5 x 60 / 33 Hvad betyder disse tre tal? 4,5 betyder skruens tykkelse (diameter) 60 betyder skruens længde 33 betyder gevindets længde Hvilken form for bits skal man bruge til at skrue disse skruer i? torx Hvor stor en bits skal man vælge? en 20-er 158 Opgave til æsker Hvad er der i æsken? rawlplugs På æsken står nogle tal og symboler. Hvad betyder de? 55 mm der skal bores mindst 55 mm ind i væggen Ø 8 mm rawlplug ens diameter er 8 mm l s skruens længde skal være lidt over rawlplugens længde plus tykkelsen af det træ, der kommer uden på væggen Ø 4,5 6 mm x l s passer til skruer, der er 4,5 til 6 mm i diameter og har en længde på l s Nederst er der en illustration af, hvordan æskens indhold skal bruges. Beskriv: 1. først bores et hul i væggen 2. så kommes rawlplug en i hullet 3. det træ, der skal fastgøres, lægges uden på væggen 4. så skrues skruen i 5. færdig 159 Opgave til trælim 530 er til indvendig brug, 540 til udvendig brug Flasker á 500 ml og 750 ml, spand á 5 liter og tromle med 100 liter 530 er farveløs, 540 er hvid til træemner, der påvirkes med vand: vinduer og døre, havemøbler, vådrumsinventar og køkkenborde den revne hhv. kant, der er på siden af brædder, så de kan sættes sammen med de tilsvarende nabobrædder til en lukket flade. Man kommer trælim i not en før de samles. SikaBond 540 lim, der kan bruges hele vejen rundt/over det hele (indendørs) 12

13 Opgave til vandbaseret trælimsbøtte i normal værkstedstemperatur spartel, pensel, limrulle eller limpistol til normale trælimninger som f.eks. finering, laminering og møbelmontage straks efter brugen med lunkent vand ved 20ºC ca. 10 min. bloktvinger, spindelpresse eller skruetvinger normalt er det tilstrækkeligt at påføre det ene emne lim, men ved tap- og dyvel-limning opnås maksimal styrke ved limpåføring af begge emner 10ºC ved forvarmning af det ene emne og limpåføring af det andet (kolde) emne ved at tilsætte 5% Hærder D3/D4 Würth Danmark A/S, Ellehammersvej 1-3, 6000 Kolding MAL-KODE betyder, at limen har et minimalt indhold af sundheds-skadelige flygtige stoffer, og 1 betyder, at limen har et minimalt indhold af andre arbejdsmiljøbelastende stoffer, f.eks. allergifremkaldende bindemidler. Limen er derfor meget miljøvenlig at bruge. 164 Vådrumssilikone 310 ml det er en fugemasse specielt til sanitet, bruges til topforsegling af glas og termoruder på biler, både, drivhuse og vinduer samt til fuger i flisebeklædninger på badeværelser ved badekar, brusekabiner og uindfattede håndvaske til akvarier, marmor/natursten, bitumen, på ubehandlede metalliske undergrunde eller på ubehandlet sugende undergrund f.eks. beton og råt træ. underlaget skal være rent og fri for fedt nej ved + 5ºC til + 40ºC otte transparent, hvid, flisegrå, bostongrå, manhattangrå, antrazit, koksgrå, beige 25% ca. 2 mm per døgn ved + 23ºC og luftfugtighed 50% Indsæt de manglende udsagnsord i toolworld s salgs- og leveringsbetingelser gælder kan/vil er accepterer modtager bekræfter Betaler registreret er pålægges står er vil blive pålægges kan bliver afgiver gælder forbeholder fortryde returnere beskadiget være/modtages hjælpe sende påfører får skal købes omfattet gemme opstå giver gældende 13

14 Fem tømrer, ALU-tømrer, gulvlægger, tækkemand, byggemontagetekniker 2. Fordele ved at være medlem af en fagforening: sammen med andre i en stærk organisation gode løn- og arbejdsvilkår dagpenge og hjælp til at finde nyt job, hvis man bliver ledigt hjælp i sager om arbejdsskader og andre erstatningssager hjælp fra TIBs socialrådgivere, hvis man bliver syg god pensionsordning gode medlemsfordele og rabatter fagbladet TIB 3. Kontingent f.eks. Østjylland 804 kr København, 1029 kr Vestjylland 754 kr 410 kr 4. TIB ungdom 10BUNG og HandyMag 5. Din løn træfagenes byggeuddannelse, pr år 2. år 3. år 4. år pr. time 54,95 66,40 75,60 91,25 pr. uge 2.033, , , ,25 pr. måned (x 4,2) 8.539, , , ,25 5. Mød medlemmerne artikel om ordblind ballademager, der blev tømrer 29 år fordi han blev sendt i specialklasse og senere på Ordblindeinstituttet der er altid andre, der siger: Nå, men jeg er også ordblind han fandt ud af, at der er masser af tekniske hjælpemidler og at man møder ligesindede, hvilket er fedt. 180 Arbejdsløshedsstatistik 1. Århus Amt der var på Bornholm der var ( ) 5. i Nordjyllands Amt 357 i K1, Flyt om på bogstaverne og se, hvilke bygge- og anlægsjobs der gemmer sig 1 maler svejser isolatør brolægger snedker tømrer murer struktør glarmester gulvlægger elektriker fugemand 14

15 185 Flyt om på bogstaverne og se, hvilke bygge- og anlægsjobs der gemmer sig 2 alutømrer anlægsgartner brolægger maler snedker elektriker glarmester kloakmester murer struktør blikkenslager arkitekt tagdækker isolatør vvsmontør stukkatør byggetekniker gulvlægger gravmaskinefører kranfører stilladsarbejder 186 Flyt om på bogstaverne og se, hvilke bygge- og anlægsjobs der gemmer sig 3 De samme som på side svejser, tømrer, fugemand 197 De bestanddele, der normalt betegnes som fejl i træet, har en kasse om deres navn. marv insekthuller harpikslomme knast bladknast perleknast råd tværkrumning tværved bredside/splintside/vrangside kant åretegning/struktur smalside kantknast bredsideknast smalsideknast vankant/bomkant radiær revne ringrevne årring kerneved splintved marv bredside/marvside/retside 198 Billedopgave 1. årringe 2. MDF-plade 3. kerneved 4. splintved 5. krydsfiner 6. byggeplade 7. vankant/bomkant 8. åretegning/struktur 9. knast 10. marv 11. bredside 12. smalside 13. radiær revne 15

16 200 Spørgsmål til træ og trælast uhøvlede brædder, der er pløjet (dvs. har fer og not) udad og opad retskåret (eller spejlskåret) bomkant den del af stammens overflade (bark), som kan ses på firskåret træ se side Konstruktiv træbeskyttelse sæt billede og ord sammen E G H C B D F A 206 Konstruktiv træbeskyttelse sæt billede og ord sammen F C E A H D B G 207 Sikkerhedsdatablade 1. Trælim PU lys Würth Vådrumssilikone Art nr silikone: Würth Danmark A/S, Montagevej 6, 6000 Kolding trælim: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge 3. silikone: silikonefugemasse specielt til fuger i baderum trælim: limning af træ m.m. 4. a. trælim b. diphenylmethan 4, 4 diisocyanat c. farlig ved indånding, irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. 5. Indånding: søg frisk luft Huden : fjern forurenet tøj, vask huden med vand og sæbe 6. Skum, pulver, kulsyre eller vandtåge - ikke vandstråle 7. silikone: velventilerede forhold, brug af handsker af plast eller gummi, hvis hænderne tilsmudses trælim: effektiv ventilation el. åndedrætsværn, brug engangshandsker, brug øjenværn som beskyttelse mod stænk, brug arbejdstøj 8. trælim må ikke bruges erhvervsmæssig af unge under 18 år brugere skal have gennemgået et kursus om arbejde med epoxyharpikser og isocyanater, astma- og eksempatienter må ikke arbejde med produktet. 16

17 215 En lille quiz til sidst 1. x, 2. x, 3. 2, 4. 1, 5. 2, 6. 1, 7. x, 8. x, 9. x, 10. 1, 11. 2, 12. 2, Almen fagsprog generelle tegn og symboler 1 plus er ikke lige med x i anden euro minus er større end kvadratmeter grader divideret er mindre end parenteser dollar gange procent skråstreg vinkel er lige med pi snabel-a 220 Almen fagsprog generelle tegn og symboler 2 plus mindre end ret vinkel snabel-a minus større eller lige med parallel med euro divideret mindre eller lige med x i anden grader gange uendelig diameter tommer er lige med procent kvadratmeter dollar er ikke lige med promille kubikmeter cirka lige med pi parenteser større end vinkel skråstreg 17

18 221 Alment fagsprog figurers navne halvbue cirkel oval ottekant diameter kvadrat retvinklet trekant parallelogram radius rektangel rombe sekskant ligebenet trekant parallelle linjer tangent terning stjerne cylinder parentes pil 222 4, ½ - 1 /3 vandret linje = radius, lodret linje = diameter, skrå linje = tangent 58,7-58,6-130 cm - 0,1 m - en ligning længde = 14 cm, højde = 8 cm, dybde = 5 cm geometri er læren om formerne 18

19 småsnavset snavset beskidt møgbeskidt 2. ingenting en smule lidt en del 3. super spændende skide spændende spændende vel nok spændende 4. alt meget ret meget ikke særlig meget 5. ubehøvlet uhøflig ikke ret høflig ikke ligefrem høflig 6. dyrt lidt dyrt ikke urimeligt rimeligt 7. lydløs stille ret stille støjende 8. uforståelig kompliceret ret kompliceret lidt svært 9. slidt godt brugt brugt lettere brugt 10. enormt godt godt ret godt ok 11. dødsvært lidt svært ikke så svært ikke spor svært 12. helt sikkert sikkert ret sikkert lidt usikkert 224 Der er flere muligheder for at få sætningerne rigtige, dette er bare et forslag til hver: 1. Du skal trække de gamle søm ud, før du saver 2. Du skal trykke på den røde knap, hvis du vil slukke for strømmen 3. Du skal kontrollere temperaturen igen 4. Du får det bedste resultat, hvis du fræser først og sliber bagefter 5. Hvis du bruger det rigtige udstyr og får en god oplæring, bliver sikkerheden bedre 6. Når du fræser mod anløbsringen, skal du bruge an anlægsklods 7. Du må ikke gøre rundsavbordet rent med trykluft eller med hånden 8. Du skal sørge for ind imellem at kontrollere, at spånudsugningen fungerer 9. Før du starter båndsaven, skal du kontrollere klingespænding og klingeudstyr 10. Når du skubber emnerne frem, må du aldrig sprede dine fingre 11. Hvis du vil indstille beskyttelsesskærmen i højden, skal du dreje håndtaget 12. Når du fræser små ting (emner), skal du bruge et opspændingsværktøj 13. Du skal bruge høreværn 14. Du må ikke gå ind, hvis du ikke har noget at gøre her 15. Døre og porte skal holdes lukket for at der ikke skal blive for koldt eller vådt Forskellige opgaver til over-, mellem- og underbegreber 1. Odd man out 1 pukler - saver - knokler - arbejder sikkerhed - leveringstid - fragt - reklamationsret muggen - sur - smal - negativ knibtang - lægtehammer - koben - svensknøgle spartler - fejer - renser - rydder op øjenskyl - førstehjælpskasse - plaster - røgalarm personlig - positiv - spændende - sejt marv - radiær revne - kerneved - perleknast samler - monterer - isætter - skiller ad vvs-montør - tømrer - gulvlægger - snedker doven - upraktisk - kompetent - svært hamrer - banker - trykker - slår medarbejdere - kollegaer - kammerater - venner 19

20 2. Arbejd sammen to og to og find overbegrebet, der dækker alle tre ord. håndsav - tømrervinkel - skruetrækker er håndværktøj røgalarm - Co2 slukker - brandtæppe er brandsikkerhedsudstyr ørepropper - arbejdshandsker - støvmaske er sikkerhedsudstyr ringrevne - råd - vankant er fejl i træ skovl - kost - gulvskrubbe er redskaber dygtig - grundig - lærenem er personlige egenskaber murer - tømrer - maler er håndværkere krone - stamme - rod er dele af træet stiksav - overfræser - rystepudser er el-værktøj/maskiner eg - bøg - birk er løvtræer mahogni - nyatoh - teak er træer med mørkt træ kvadrat - rektangel - trapez er firkanter 4. Skriv ordene fra kassen på de rigtige linjer. træer løvtræer nåletræer eg bøg normannsgran skovfyr ahorn birk rødgran sitkagran 5. Opdel ordene fra kassen i over-, mellem- og underbegreber. Overbegreb: geometri Mellembegreber: firkant trekant cirkel Underbegreber: kvadrat retvinklet centrum rektangel spidsvinklet diameter parallelogram ligesidet radius 7. Opdel ordene fra kassen i over-, mellem- og underbegreber. overbegreb: træværksted mellembegreber: håndværktøj tilbehør, affald underbegreber: pudsekork kiks savsmuld smigvinkel skrue slibestøv støvkost torx høvlespåner svensknøgle dyvel rawlplug 20

21 8. Odd man out 2 skrue - dyvel - søm - spændeskive bøg - eg - fyr - birk stiksav - vaterpas - fukssvans - rundsav brædder - stolper - lægter - gipsplader liter - cm - mm - tomme håndværktøj - tilbehør - el-værktøj - maskiner unbraconøgle - skruetrækker - torx - pudsekork årringe - marv - kvist - bark boremaskine - rystepudser - excentersliber - trekantsliber høvlespåner - rawlplug - savsmuld - slibestøv gipsplade - krydsfinerplade - mdf-plade - spånplade kvadrat - parallelogram - cirkel - rektangel vankant - knaster - insekthuller - årringe skureliste - skyggeliste - fejeliste - fodliste høreværn - pulverslukker - sikkerhedshjelm - beskyttelsesbriller 246 Æskeetiketter skruer, 500 stk, skruens diameter, skruens længde, gevindets længde, torx, 20-er 247 Tag et ord fra hver side og lav sammensatte ord bygge sømpistol sikkerhedssko spånplade tømrerblyant rullestillads fugemasse vinkelbeslag kamsøm beskyttelsesbriller trælim ligejern høreværn rawlplugs kløfthammer hæftepistol skruetrækker stjernekærv termojakke gipsplade hurtigtvinge 248 Lav sammensatte ord og skriv en sætning gipsskrue loftplade fugepistol hobbykniv tommestok stiksav skruemaskine brækjern arbejdshandsker dampspærre pladehejs vaterpas lægtehammer 21

22 Sorter kassernes ord i de 3 begrebsklasser 1. træ løvtræ mahogni, ask, eg, bøg, kirsebær, el nåletræ skovfyr, norman, rødgran 2. værktøj håndværktøj fukssvans, høvl, koben, vinkel, vaterpas, tommestok, knibtang, skruetvinge elværktøj stiksav, skruemaskine, båndpudser, boremaskine 3. træ krone kvist, blad, gren stamme kerneved, bark, marv, årringe, splintved rod tæpperod, pælerod 4. træværksted tilbehør torx, møtrik, bolt, rawlplug, kiks, dyvel, bits, skrue håndværktøj pudsekork, svensknøgle, støvkost bidetang, knippel, smigvinkel affald høvlespåner, savsmuld, slibestøv 5. trælasthandel lister fod-, loft-, gulv-, skygge-, skure-, hjørneplader gips-, krydsfiner, gulv-, spån-, bord-, loft- 6. geometri firkant kvadrat, parallelogram, rektangel, trapez cirkel centrum, diameter, radius trekant retvinklet, ligesidet, spidsvinklet 254 Flere værkstedsting navn kabeltromle fræserjern fugelim rundsavsklinger skydelære svensknøgle sækkevogn stige båndmål aftørringspapir arbejdslampe batterioplader skruestik hurtigtvinger trillebør værktøjskasse tømrervinkel brug til at rulle forlænger-ledningen op i til at sætte i fræseren til at sætte i fugepistolen til at sætte i rundsaven til at måle meget nøjagtigt til at spænde en møtrik med til at bære tunge ting med til at kravle op på til at måle med til at tørre op med til at skabe lys nok til at kunne se godt når man arbejder til at lade akku boremaskiner op med til at holde ting fast mens man arbejder på dem til at holde ting fast med til at køre sand mv med til at have sit værktøj i til at sikre en ret vinkel 22

Undervisning i værkstedssprog

Undervisning i værkstedssprog Undervisning i værkstedssprog Bind 1 Træ- og byggeværksted Heike Schulz Nielsen 2009 1 Kapitel 1 Værkstedets ting Kapitel 5 Sikkerhed Kapitel 2 Værkstedets aktiviteter Kapitel 6 Værkstedsrelaterede tekster

Læs mere

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer

Materiel kursus 1 Uddannelsesudvalget. Karborundum og skiférsten. Finersav Fukssvans. Kuglehammer Snedkerhammer Kløfthammer Materiel kursus 1 Værktøj Høvle Karborundum og skiférsten Simshøvl (91.0271) Bugthøvl Pudshøvl Eller høvl efter behov 8 mm, 12 mm 16 mm 32 mm Spartler Save Hamre Bidetænger Finersav Fukssvans Kuglehammer

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB BYG EN HULE SOLFANGER Byg EN HULE SOLFANGER Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Seks dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads.

Det færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. et færdige møbel vejer 30 kg, men hjulene gør, at du let triller det hen til den bedste plads. elene skæres ud or at få vores møbel til at ligne deres svenske forbilleder mest muligt har vi arbejdet med

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Loungelampe

Robert Bosch GmbH. Loungelampe Loungelampe Skønt og afslappende Loungelampe Lys er vigtigt for stemningen. Denne coole kasse er en perfekt lampe til en behagelig og loungeagtig atmosfære. 1 Indledning Denne cool kasse er en perfekt

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder.

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder. LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke særligt svært at sætte et køkken op. TIDSFORBRUG: Regn med en uges tid. SVÆRT Indretningen var helt perfekt, men efter knap 0 år kunne køkkenet ikke mere. Se, hvordan det

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Sprogtest til truck. Sprogtest for flygtninge og indvandrere til arbejdsmarkedsuddannelserne. Navn. Dato

Sprogtest til truck. Sprogtest for flygtninge og indvandrere til arbejdsmarkedsuddannelserne. Navn. Dato Sprogtest til truck Sprogtest for flygtninge og indvandrere til arbejdsmarkedsuddannelserne. Navn Dato Kender du ordet? Skriv bogstav ved billedet: A) En brændstof-dunk B) At tanke køretøjet C) Et beskadiget

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten

Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Projekt vinduer og pantry siden af kahytten Vinduerne var fra starten af forsynet med en PVC profil, den var imidlertid ødelagt af 40 år sollys og var derfor væk på de fleste vinduer. Derudover havde der

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere