Dagplejerens arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejerens arbejdsmiljø"

Transkript

1 Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere

2 Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K 2. rev. udgave 2009 Tekst: Lise Bache, Arbejdsmiljø København Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Produktion: Redaktion: Ola Jørgensen, Klartekst Foto: Thomas Søndergaard Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Fihl Jensen Grafisk Produktion ISBN: Styregruppe: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Preben Meier Pedersen, KL Projektleder: Charlotte Tradsborg T: E:

3 Branchevejledning for dagplejere Indhold Dagplejerens arbejdsmiljø 4 Dit arbejdsmiljø kort fortalt 4 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? 4 Hvordan vurderer man arbejdsmiljøet? 7 Dit psykiske arbejdsmiljø 10 Arbejde i eget hjem 10 Hvis det er svært at leve op til kravene 11 Udbrændthed 13 Traumatiserende hændelser 13 Alenearbejde 14 Andre forhold 28 Arbejdsskader 28 Seniorpolitik 29 Få hjælp til et bedre arbejdsmiljø 30 Sikkerhedsorganisation 30 Netværk 31 Tavshedspligt 33 Supervision 33 Genveje til viden om arbejdsmiljø 34 Dit fysiske arbejdsmiljø 16 Ergonomi brug kroppen rigtigt 16 Indretning af hjemmet 18 Hygiejne 23 Indeklima 25 Støj 26

4 Branchevejledning for dagplejere Dagplejerens arbejdsmiljø Dit arbejdsmiljø kort fortalt Dit arbejdsmiljø er alt det, du bliver påvirket af, når du arbejder. Det er både de gode påvirkninger og det, som kan belaste dig fysisk eller psykisk. Det kan fx være tunge løft og belastende arbejdsstillinger, at arbejde uden faglig sparring i hverdagen eller samarbejdsproblemer med kolleger, dagplejepædagog eller forældre. Denne vejledning giver dig en ide om, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke muligheder du har for at bevare de gode påvirkninger og undgå det, der belaster dig. Endvidere finder du nogle bud på, hvor du kan søge viden og hjælp. Som dagplejer er dit arbejdsmiljø anderledes end mange andre faggruppers, fordi dit private hjem er rammen om arbejdet. Alligevel gælder arbejdsmiljøloven, selvom der er enkelte undtagelser bl.a. skal indretningen af hjemmet ikke leve op til lovens bestemmelser om indretning af arbejdspladsen. Men du skal kunne udføre arbejdet forsvarligt. Inden du starter som dagplejer bliver dit hjem godkendt af kommunen, men det er primært med sigte på børnenes forhold. Dog vil du i den forbindelse få en række hjælpemidler stillet til rådighed som fx barnevogn og puslebord. Når arbejdet foregår i dit eget hjem, har du gode muligheder for at give børnene en god hverdag i hjemlige omgivelser. Samtidig har du stor frihed og mulighed for at planlægge din egen dag. Men arbejde i eget hjem skaber også en række udfordringer og dilemmaer ikke mindst i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det kan, især hvis man er nyansat, være svært at finde grænserne mellem arbejde og privatliv. Samtidig har du ingen kolleger i din umiddelbare nærhed til at rådføre dig med. Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Kommunen er din arbejdsgiver, og derfor har den ansvar for: At arbejdsmiljøet i det enkelte hjem vurderes, og at der træffes de nødvendige foranstaltninger, inden hjemmet skal fungere som dagpleje. At arbejdsforholdene er i orden, så arbejdet kan udføres fysisk og psykisk fuldt forsvarligt. At der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt. At du som dagplejer får oplysninger om de ulykkes- og sundhedsfarer, der kan være forbundet med arbejdet.

5 Branchevejledning for dagplejere Det er derfor vigtigt at huske, at du kan hente støtte og vejledning fra dagplejepædagogen Det er en god ide at sætte sig ind i, hvilke rammer loven og kommunen sætter for arbejdsmiljøet. Hvad kan du forvente af dit arbejdsmiljø? Hvad skal dit hjem leve op til, og hvad skal du rette dig efter? Hvilken rådgivning kan du forvente? Det kan du læse mere om i denne vejledning. At du som dagplejer får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet forsvarligt. Det gælder fx korrekt brug af hjælpemidler, mulighed for faglig udvikling, erfaringsudveksling m.v. At du som dagplejer er informeret om, hvor du kan henvende dig om arbejdsmiljøforhold. At arbejdsskader bliver anmeldt.

6 Branchevejledning for dagplejere Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Som dagplejer skal du: Efterleve de krav, kommunen stiller for at sikre et godt arbejdsmiljø. Medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige, fx ved at anvende de hjælpemidler, kommunen stiller til rådighed. Samarbejde med kommunen om arbejdsmiljøet. Desuden aftaler du med kommunen: Hvilke hjælpemidler kommunen stiller til rådighed. Hvilke bygningsmæssige ændringer der evt. skal iværksættes. Muligheden for faglig supervision og psykologisk krisehjælp.

7 Branchevejledning for dagplejere Hvordan vurderer man arbejdsmiljøet? Skal man forbedre arbejdsmiljøet, må man have et udgangspunkt. Man skal skaffe et overblik over de forhold, som belaster, og derefter skal man beslutte sig for, hvilke forbedringer man vil prøve at lave. Det er det, man kalder en arbejdspladsvurdering eller APV. Ved hjælp af en APV bliver arbejdsmiljøet systematisk vurderet, og man får lavet en plan for forbedringer, der kan mindske og forebygge de forhold, som belaster og slider. APV skal dække alle forhold ved dit arbejde dvs. både forholdene i dit hjem og forholdene uden for, fx i kommunens legestue, og når du bevæger dig rundt med børnene. Det er kommunen, der skal sørge for, at der bliver lavet en APV. I praksis bliver APV en udarbejdet af sikkerhedsgruppen dvs. en lokal sikkerhedsrepræsentant og en leder fra kommunen. Du skal være med til at foretage vurderingen. Det kan fx foregå ved, at du udfylder et spørgeskema, eller I holder et møde om eventuelle problemer. Måske kan det være lidt grænseoverskridende, at andre på den måde skal forholde sig til forhold i dele af dit hjem. Men se det som en mulighed for at snakke med nogen dvs. sikkerhedsgruppen om, hvordan dit arbejde fungerer i dagligdagen, og for at fortælle, om der er nogle forhold, du gerne vil have hjælp til at ændre eller forbedre. APV forløber i 4 faser: 1) Kortlægning af arbejdsmiljøforhold: Arbejdsmiljøforholdene beskrives og vurderes. 2) Vurdering af, om sygefravær kan skyldes arbejdsmiljøforhold. 3) Der opstilles handlingsplan, og handlingerne udføres. 4) Der følges op på, om handlingerne er udført og virker efter hensigten. APV skal omfatte alle væsentlige forhold i dit arbejde fx løft, arbejdsstillinger, forhold omkring børnene samt samarbejde med forældrene, dine dagplejekolleger, dagplejepædagogen og dagplejelederen. Sikkerhedsgruppen og organisering af arbejdsmiljøarbejdet Enhver virksomhed skal have en organisation, der tager sig af arbejdsmiljøet. Organisationen er opbygget af en række lokale sikkerhedsgrupper, der består af en sikkerhedsrepræsentant, som er valgt af medarbejderne, og en repræsentant for lederne. For dagplejerne vil medarbejderen være en af de lokale dagplejere. Ledelsesrepræsentanten vil typisk være dagplejepædagogen eller dagplejelederen. Sikkerhedsgruppernes arbejde koordineres typisk af MED-udvalget, som har ansvaret for både arbejdsmiljøarbejde og samarbejdsforhold for et større område. Har kommunen ikke en MED-organisation, er der i stedet et sikkerhedsudvalg. Læs mere om sikkerhedsorganisationen på side 30.

8 Branchevejledning for dagplejere Der skal laves en ny APV hvert tredje år. Men sker der væsentlige ændringer i dit arbejde, skal der også laves en APV for disse ændringer. Se eksempler på væsentlige ændringer nedenfor. Sikkerhedsgruppen sørger for at skrive tingene ned, da arbejdspladsvurderingen skal være skriftlig. Måden at gøre det på kan I selv vælge. I kan fx bruge tjeklister og skemaer eller metoder, hvor dialogen om arbejdsmiljø er det centrale. Både hos Arbejdstilsynet og de faglige organisationer kan du få mere viden om forskellige metoder. Hvis kommunen har mulighed for at trække på en arbejdsmiljørådgiver, er der også hjælp og inspiration at hente her. Når I har lavet en handleplan, kan der være nogle ting, I kan ændre med det samme. Andre koster måske penge, og så skal sikkerhedsgruppen sørge for at bringe handleplanen videre til forvaltningens sikkerhedsudvalg eller MED-udvalg. I dette udvalg sidder repræsentanter for ansatte og ledelse og beslutter, hvilke arbejdsmiljøforbedringer der skal prioriteres. Det er en god ide at sætte dig ind i, hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret i din kommune, så du ved, hvem der er din sikkerhedsrepræsentant. Spørg evt. dagplejepædagogen. Det er sikkerhedsgruppens ansvar at følge op på, hvad der sker med handleplanen, og om den virker efter hensigten. Yderligere information På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde de såkaldte arbejdsmiljøvejvisere, som beskriver, hvad Arbejdstilsynet betragter som væsentlige forhold i forskellige brancher. Den mest relevante vejviser for dig er nr. 31 Daginstitutioner fordi der ikke er lavet en speciel vejviser til dagplejen. Væsentlige ændringer Mange forskellige ændringer i hverdagen kan få så stor betydning for dit arbejdsmiljø, at det skal vurderes i en APV. Det kan fx være: Du har fået væsentligt flere børn. Du har fået mere pasningskrævende børn. Alderssammensætningen i børnegruppen har ændret sig. Du er begyndt i selvstyrende legestue, eller organiseringen af arbejdet har ændret sig på anden måde. Ny indretning. Nye redskaber. En helt ny type legetøj.

9 Branchevejledning for dagplejere

10 10 Branchevejledning for dagplejere Dit psykiske arbejdsmiljø Et godt psykisk arbejdsmiljø indebærer, at arbejdet er organiseret, så man trives i det og føler, at man udvikler sig fagligt og personligt i kraft af arbejdet. Desuden er det vigtigt at indgå i sociale og faglige relationer, der kan støtte én, når man har brug for det. De fleste dagplejere trives i deres arbejde. Det er et meningsfuldt arbejde, og man har gode muligheder for selv at tilrettelægge sin arbejdsdag. Og samværet med børnene giver ofte livsbekræftende oplevelser. Alligevel kan dagplejere godt løbe ind i forhold, der kan være psykisk belastende. Synes du, at det kunne være bedre, så kontakt din sikkerhedsgruppe, og drøft dit arbejdsmiljø med dem. Arbejde i eget hjem At arbejde i eget hjem skaber en række udfordringer og dilemmaer ikke mindst i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være svært at trække grænsen mellem, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri og kan være privat. Fx kan det være en belastning, hvis der ikke er klare retningslinjer for, hvornår og hvordan forældre afleverer eller henter deres børn.

11 Branchevejledning for dagplejere 11 Forvaltningen kan i samarbejde med dagplejen sørge for at informere forældrene om: At dagplejen skal betragtes som en arbejdsplads. Klare retningslinjer for, hvornår og hvordan man henter og afleverer børn. At dagplejeren ikke er forpligtiget til at modtage syge børn. Det er vigtigt, at du selv ved, præcis hvornår du har ret til at sige fra og hvornår du skal gøre det. Du bør også vide, hvornår du selv kan træffe beslutninger, og hvornår du skal inddrage dagplejepædagogerne eller dagplejeadministrationen. Hvis det er svært at leve op til kravene I et godt psykisk arbejdsmiljø er arbejdet organiseret, så man kan håndtere de krav, som arbejdet stiller fx at tackle hverdagens situationer med børnene og at komme godt ud af det med forældrene. Nogle børn kan imidlertid have det særligt svært, og der kan være perioder med mange konflikter mellem børnene, som er svære at håndtere. Du kan også blive uenig med forældrene om forskellige ting, fx aktiviteter i dagplejen, og hvad børnene må og ikke må. Det kan også handle om pressede forældre, som bliver sure, hvis du ringer og beder dem om at hente et sygt barn. Det er psykisk belastende at udsættes for krav, man føler, at man ikke magter. Forekommer det ofte og over længere tid, kan det give stress og være skadeligt for helbredet. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dine egne grænser og løbende drøfter eventuelle problemer med dagplejepædagogen og dine kolleger. Det er en god ide på forhånd at forestille dig, hvilke situationer der kan opstå, og overveje, hvor din grænse går i disse situationer både i forhold til børn og forældre. Det kan også være belastende, hvis der er samarbejdsproblemer eller konflikter med dagplejekolleger eller med dagplejepædagogen. Det kan være en uenighed om, hvordan man som dagplejer skal omgås børnene. Uenigheder kan føre til konflikter, og konflikter kan føre til samarbejdsproblemer og måske sladder, hvis de ikke bliver løst. Derfor er det en god ide at tage fat i eventuelle konflikter så hurtigt som muligt og få inddraget en uvildig part, der kan hjælpe jer videre. Spørg sikkerhedsgruppen, om de har nogle gode råd til, hvordan I kan gribe det an. Det er også vigtigt at slappe af indimellem. Din krop har brug for at opbygge ny energi. Blot 10 minutters pause nogle gange om dagen, hvor man tænker på noget andet og slapper af, er med til at begrænse stress betydeligt. Prøv derfor, om du kan udnytte børnenes middagslur til en pause for dig selv. Hvis du oplever stress-symptomer, er det vigtigt, at du får drøftet med nogen, hvad der kan være årsager til stressen, og hvad man kan gøre ved den. Det kan enten være med sikkerhedsgruppen eller med dagplejelederen.

12 12 Branchevejledning for dagplejere BAR SoSu har udviklet en række stress-værktøjer. Især to af dem kan være relevante for dig og dine kolleger: Visioner og ressourcer er beregnet til at fungere i en gruppe. Sammen stiller I skarpt på, hvad der er det vigtigste i arbejdet hvad er det for opgaver, I skal udføre, og hvilke kan I udføre? Det kan skabe lidt ro at skaffe sig dette overblik, fordi man bliver mere sikker på, at man har fokus det rigtige sted. Personlige strategier mod stress kan bruges i en gruppe, men der er også en række afklarende spørgsmål, som du kan have glæde af at overveje med dig selv. Begge værktøjer kan du finde på Stress en reaktion på belastninger Symptomer på stress kan være nervøsitet, angst, anspændthed, hovedpine, uro, rastløshed, irritation og søvnproblemer. En stresstilstand påvirker måden, man arbejder på. Det kan fx føre til, at man arbejder mindre hensigtsmæssigt og derfor bruger mere energi end nødvendigt. Man kan også føle øget trang til at spise, drikke, ryge e.l. Er man stresset i en meget lang periode, kan det påvirke helbredet og øge risikoen for fx udbrændthed, depressioner og hjerte-kar-lidelser. Se mere om udbrændthed nedenfor.

13 Branchevejledning for dagplejere 13 Udbrændthed Man kan risikere at blive udbrændt, hvis man gennem længere tid oplever et misforhold mellem det, man kan gøre, og det man vil og synes man bør gøre. Eller at man gentagne gange gør noget, der strider mod ens egen overbevisning. Det kan være forældre, som vedvarende stiller spørgsmålstegn ved din pasning af børnene, eller som stiller krav, som du har svært ved at leve op til eller er uenig i. Udbrændthed viser sig bl.a. ved følelsesmæssig udmattelse, lavt engagement og interesse i arbejdet, desillusion og nedtrykthed. Udbrændthed er en sygdom og kan i værste fald udvikle sig til depressioner og angsttilstande. For at forebygge udbrændthed er det vigtigt, at du har mulighed for at få støtte fra bl.a. dagplejepædagogen og kollegial feedback fx gennem netværk eller supervision. Her vil du fx kunne vende eventuelle følelsesmæssige belastninger. Traumatiserende hændelser Det sker heldigvis sjældent, men du kan være uheldig at komme ud for en traumatiserende hændelse. Du lærer som dagplejer mange familier at kende, og sker der en ulykke, eller opstår der alvorlig sygdom i en af familierne, kan det ikke undgå at påvirke dig. Der kan også ske noget med et barn, mens det er hos dig. Er du ude for en voldsom begivenhed, er det vigtigt, at du ikke spiller stærk og forsøger at bagatellisere eller ignorere oplevelsen. Det er vigtigt, at du hurtigt sørger for at få støtte og omsorg og fx ikke er alene umiddelbart efter. Det er helt normalt at opleve både fysiske og psykiske eftervirkninger af en voldsom begivenhed. Det kan fx være: Kropslige reaktioner: utilpashed, rysten på hænder, vanskeligheder ved at styre sine bevægelser, varme- eller kuldefornemmelser, hjertebanken, svimmelhed. Symptomer på udbrændthed: som du selv oplever dem: pessimisme følelse af fiasko manglende lyst til handling søvnforstyrrelser psykosomatiske lidelser, fx hovedpine mindre selvværd. som dine omgivelser oplever dem: ændret adfærd manglende menneskelig interesse sproglig distance mistænksomhed vrede og irritabilitet modstand mod forandringer øget brug af alkohol og medicin.

14 14 Branchevejledning for dagplejere Følelsesmæssige reaktioner: vrede, skyldfølelse, angst, nedtrykthed, panikreaktioner, følelse af magtesløshed. Ændret opmærksomhedsmønster: ændret afstandsbedømmelse, forvrænget tidsfornemmelse, hvor egne eller andres bevægelser opfattes unaturligt langsomme. Adfærdsmæssige reaktioner: overdreven eller formålsløs aktivitet, passivitet, overdreven pjattet adfærd eller sort humor. I de følgende dage eller uger kan man opleve forskellige eftervirkninger af oplevelsen, fx gråd, søvnbesvær, angst eller ensomhed. Varer tilstanden ved, kan det være nødvendigt med professionel hjælp, fx fra en psykolog. Kontakt din sikkerhedsrepræsentant eller dagplejelederen om, hvilke muligheder du har for at få krisehjælp. Alenearbejde Selvom du har mulighed for at få støtte fra din dagplejepædagog, arbejder du ofte alene uden mulighed for lige at vende din arbejdssituation eller dagligdagens problemer med en kollega. Du har heller ikke daglig kontakt med en leder, der fx kan hjælpe med at prioritere i arbejdsopgaverne. Det betyder, at du har et stort ansvar for de beslutninger og valg, du træffer i arbejdet. Det kan være udviklende og udfordrende, men det kan også skabe usikkerhed i hverdagen. Alenearbejde kan forstærke andre psykiske belastninger og føre til, at den samlede psykiske belastning bliver større. Hvis du fx skal tage beslutninger, der er konfliktfyldte, hvis du skal håndtere kritik, eller du skal forholde dig til andre menneskers følelsesliv, så kan det opleves værre, når du er alene. Omvendt vil belastningen synes mindre, hvis du har faglig eller social støtte fra nogen. Derfor er kollegiale netværk en god ide. Her får du mulighed for at diskutere store og små udfordringer og erfaringer i arbejdet som dagplejer. Det kan fx foregå gennem legestueordningerne. Læs afsnittet om legestuegrupper og andre netværk på side 31. Undgå ulykker i hjemmet FOA Fag og Arbejde har udgivet vejledningen Tænk dig om så der ikke sker ulykker. Her kan du finde en tjekliste, der gennemgår de mest almindelige ulykkesfarer.

15 Branchevejledning for dagplejere 15

16 16 Branchevejledning for dagplejere Dit fysiske arbejdsmiljø Ergonomi brug kroppen rigtigt Gode ergonomiske forhold skal sikre, at du ikke overbelaster dine led og muskler, når du arbejder som dagplejer. Generelt er det en god ide at tænke over, at børnene kan mere, end man umiddelbart går og tænker på. Inddrag børnene og sæt dem i gang så slår du to fluer med ét smæk: Du styrker børnenes udvikling og passer bedre på dig selv. Ud og ind Lad de større børn så vidt muligt selv klæde sig af og på. Måltider Lad de større børn være med til at dække bord. Brug service, som børnene selv kan hælde af og tage fra. Lad børnene selv kravle op på stolene. Puslebordet Hvis muligt og sikkert så lad barnet selv kravle op på puslebordet. Lær barnet at løfte numsen, når bleen skal af og på. Middagssøvn Lad børnene selv kravle op i sengene. Brug ergonomipyramiden dvs. gør mest af det i bunden og mindst af det i toppen. Yderligere information: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed har udgivet pjecen Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Den kan hentes på

17 Branchevejledning for dagplejere 17 Løft rigtigt God løfteteknik Brug den rigtige teknik, hvis du ikke kan undgå at løfte: Kom tæt til barnet, hold ryggen lige og så oprejst som muligt og undgå at vride ryggen, mens du løfter og prøv at få barnet til at hjælpe med. Find alternativer til at løfte Alternativer til løft og dårlige arbejdsstillinger Find alternativer til løft og dårlige arbejdsstillinger, hvis børnene ikke kan selv uden din hjælp. Det kan være taburetter i garderoben og på badeværelset, så du ikke skal bøje dig for at hjælpe børnene. Lad børnene bruge deres egne ressourcer Børnenes ressourcer Lad børnene selv bære tasken, dække bordet og kravle op på gyngen. Gør det lettere for dem med fx en stige til krybben og mindre kander til mælk og vand. På den måde støtter du børnenes motoriske udvikling, samtidig med at du passer på dig selv.

18 18 Branchevejledning for dagplejere Indretning af hjemmet Som dagplejer skal du vænne dig til at betragte dit hjem med nye øjne: som en arbejdsplads og et arbejdsmiljø. Der skal være plads nok til at udføre arbejdet, og dit hjem skal indrettes, så du kan undgå belastende løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Sammen med kommunen skal du finde ud af, hvilke ændringer og anskaffelser der er brug for i dit hjem. Det er kommunen, der skal anskaffe og betale for barnevogne, pusleborde o.l. Når du løfter børn, skal du være særlig opmærksom på løft op og ned fra: puslebord senge høje stole barnevogn eller klapvogn.

19 Branchevejledning for dagplejere 19 Også andre situationer kræver, at du er ekstra opmærksom på dine arbejdsstillinger. Det gælder blandt andet: hjælp med overtøj og sko måltider toiletbesøg improviserede bleskift, fx på ture skub og træk af barnevogn og klapvogn aktivering og leg. Sammen med sikkerhedsgruppen kan du sætte fokus på, hvordan indretning, inventar og hjælpemidler kan være med til at sikre dig det bedst mulige arbejdsmiljø i hjemmet. Det kan dreje sig om at have egnede pusleborde, senge, stole og borde, men også om at indrette og udnytte lokalerne, så det bliver let at bruge gode arbejdsrutiner og -teknikker. Puslebord, bleskift og toiletbesøg Sørg så vidt muligt for: At puslebordet indstilles, så bordpladen er ca. 15 cm lavere end din albuehøjde. At puslebordet er dybt nok (typisk cm) til, at barnet kan ligge lige ud for dig, og du kan undgå at bøje eller vride i ryggen. At du kan nå vandfad eller vask, uden at du vrider ryggen. At børnenes tøj, bleer osv. ligger inden for rækkevidde. At puslebord, der ikke har indstillelig højde, er forsynet med en stige, så de større børn selv kan kravle op og ned. At stellet under puslebordet ikke forhindrer dig i at komme tæt på barnet. Bleskift bør foregå på puslebord, når det er muligt. Men nogle gange kan det være nødvendigt at skifte et barn, der står op. I så fald kan du sidde på en lav skammel. Så kan du komme helt tæt på barnet og behøver ikke at bukke dig. Du kan evt. have en skammel eller taburet ved vasken, så børnene selv kan vaske hænder i håndvasken, og en ved toilettet, så de større børn selv kan komme op og ned af toilettet. Aktiviteter ved bordet Når børnene spiser eller leger ved et bord, er det en god ide at bruge et voksenbord og lade børnene sidde på høje stole. Det kan fx være høje taburetter med fodpinde i forskellig højde, så de kan anvendes af børn i flere aldre. De mindste har brug for rygstøtte og bøjle. Kravlebørn kan selv komme op og ned, hvis der bruges trip-trap-stole eller lignende. Vurdér også dine egne stole og siddestillinger: Er sædet lige eller fremadhældet, så din ryg har en god stilling? Kan sædet drejes, så du undgår vrid i ryggen? Har du en saddelstol, så du har mulighed for at skifte stilling ofte? Har stolen hjul, så du let kan komme omkring? Når du mader barnet, kan det med fordel foregå omkring et bordhjørne, så barnet er tæt på og du undgår vrid.

20 20 Branchevejledning for dagplejere Aktiviteter på gulvet Når du arbejder på gulvet, er det bedst at skifte mellem forskellige siddestillinger: Skrædderstilling er velegnet, når børn fx skal have flaske. Modificeret skrædderstilling, hvor det ene ben placeres foran kroppen og det andet let strakt, er en god aktiv siddestilling. Når det gælder om at skåne ryggen, er det godt at ligge ned fx på maven. Undgå at knæle eller sidde på hug i længere tid ad gangen. Du kan fx bruge en knæpudestol, når du arbejder på gulvet eller sidder ved siden af børnemøbler. Når børnene skal sove Et sovende eller meget træt barn er tungt at løfte. Hvis du har sådanne løft, er det godt at overveje: Om børnenes senge har hævet bund, så de store belastninger ved løft op og ned kan begrænses. Om børnene selv kan komme op i og ned fra sengene. Der findes fx weekendsenge med en åbning i den ene ende. Om børnene i stedet kan sove på madrasser på gulvet. Om kravlegården har en hævet bund og en side, der kan åbnes. Garderobe Når du skal hjælpe børnene med at få udetøj og sko af og på, er det en god ide at lade dem kravle op på en solid skammel eller et trappetrin. Så undgår du at bøje ryggen. Du kan evt. sidde på en lav taburet med hjul under. Så kan du nå børnene uden at bøje fremad i ryggen. Overvej altid, hvor meget barnet selv kan hjælpe til. Barnevogn og klapvogn Egnede barne- og klapvogne er vigtige arbejdsredskaber i hverdagen. Som regel er det kommunen, der sørger for indkøbet af vognene. Normalt er det sikkerhedsgruppens opgave at være med til at vælge, hvilke barne- og klapvogne der skal indkøbes, så kontakt dem, hvis du har nogle ønsker. Vil du selv sætte dig lidt ind i det, kan du finde information i Forbrugerrådets blad Tænk og i Forbrugerstyrelsens blad Råd & Resultater. Begge har testet mange vogne og andre hjælpemidler. Gode råd om løft: Tænk, FØR du løfter Forbered dit løft: Er de ting du skal bruge i nærheden? Er de døre, du skal igennem, åbne? Er der god plads? Undgå at løfte og bære børn, der selv kan gå eller stå. Sæt dig ned og trøst barnet i stedet for at løfte det. Undgå løft, når du er træt i ryggen eller har ondt.

21 Branchevejledning for dagplejere 21 En række generelle råd kan give dig en fornemmelse af, om du har de rigtige vogne, og om du bruger dem ergonomisk korrekt: Ønsker til vognene Store hjul og hårde dæk gør vognene lettere at køre med. Regn med, at hjulene på klapvogne skal være mindst cm og på barnevogne ca cm. Skal du køre med mange børn, er det en lettelse af have en barnevogn med servostyring. Skal du tilmed køre i skrånende terræn, kan der være behov for en vogn med motor. Når styret er ca. 13 cm lavere end din albuehøjde, har du en god arbejdshøjde, når du skal køre med vognen. En god arbejdsstilling får du, når øverste kant på barnevognskassen er ca. 13 cm under albuehøjde. Brug af vognene Slå kalechen ned, hvis ikke du kan undgå at løfte. Det er mindst belastende at køre med tvillingevogne, hvor børnene sidder ved siden af hinanden i stedet for over for hinanden. Yderligere information: Tænk, NÅR du løfter Få barnet til at hjælpe til. Brug bæresele. Hold barnet tæt til kroppen, når du løfter. Hold ryggen ret ingen vrid. Brug benene gå ned i knæ. Bøj i hoften ikke i ryggen Spænd i bækkenbunden under løftet. På kan du finde mere materiale om arbejdsstillinger, indretning mv. På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde vejledningen D.3.3: Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer. Her er en udmærket illustration af, hvad man skal passe på, når man løfter.

22 22 Branchevejledning for dagplejere Tjek, om styret på barne- eller klapvognen kan indstilles, så det passer til din højde. Sørg for, at vognene bliver vedligeholdt. Det er kommunens ansvar, men mindre ting er det ofte let at klare selv. Fx skal hjulene smøres en gang imellem, så de kører let og ikke piber. Indretning af legestue Den kommunale legestue skal betragtes som en fast arbejdsplads. Derfor skal indretningen følge Arbejdstilsynets regler for faste arbejdspladser og bygningsreglementet. Det betyder blandt andet, at der skal være toilet og spiseplads til jer, som er ansatte. Legestuen skal være indrettet med højdeindstillelige pusleborde. Der skal også være børnemøbler, voksenmøbler og hjælpemidler. Arbejdsrutiner og løfteteknik Når du arbejder med småbørn, kan løft aldrig helt undgås. Men planlægger du arbejdet godt og sørger for at få nogle gode pædagogiske rutiner, kan du nedsætte belastningen og antallet af løft betydeligt. Du kan fx overveje: Om barnet er for tungt at løfte. Om der er et godt alternativ til at løfte barnet. Om barnet kan deltage aktivt ved selv at kravle op. Om du kan trække tunge møbler og legeredskaber i stedet for at løfte dem. Når du arbejder ved pusleborde, krybber og barnevogne, kommer du ofte til at læne dig frem. Det belaster din ryg. Hvis ikke du kan undgå en foroverbøjet arbejdsstilling, så bøj hellere i hofteleddet end i ryggen. På den måde holder du stadig ryggen i dens naturlige let svajede stilling. Instruktion i løfte- og arbejdsteknik Kommunen skal sørge for, at du bliver instrueret i arbejdet som dagplejer herunder i løfteteknik og indretning af arbejdspladsen. Det skal helst ske, inden du begynder i jobbet, og ellers umiddelbart efter. Kommunen er også forpligtet til at give dig instruktion i, hvordan du bedst bruger inventar og eventuelle tekniske hjælpemidler. Nogle kommuner har tilknyttet en ergo- eller fysioterapeut, der kan vejlede i løfte- og arbejdsteknik.

23 Branchevejledning for dagplejere 23 Hygiejne Hav fokus på god hygiejne, og snak så vidt muligt med dagplejebørnene om det som en del af jeres fælles hverdag. God hygiejne er først og fremmest god håndhygiejne. Det vil sige håndvask med sæbe inden tilberedning af madvarer, spisning og hjælp til spisning og efter toiletbesøg, hjælp til toiletbesøg, bleskift og sortering af vasketøj. Det er selvfølgelig også vigtigt, at der er en rimelig rengøringsstandard i hjemmet. Tip om hygiejne Brug engangsting: vaskeklude, lommetørklæder mv. Brug service (kopper, bestik, tallerkener mv.), som kan tåle opvaskemaskine (min. 60 grader). Brug handsker ved rengøring eller andet vådt arbejde. Håndsprit (ethanol med glycerol) kan bruges som alternativ til håndvask, bl.a. når man er på tur, for at forebygge allergiske reaktioner, medmindre hænderne er synligt beskidte. Har du fået tørre hænder, kan du bruge en fed creme 1-2 gange dagligt (fx efter håndvask og før sengetid). Vælg svanemærkede rengøringsmidler, cremer, sæber m.m. uden farve og parfume. Du kan læse mere om, hvordan du holder din hud sund på Bleskift mv. Pusleplads skal ikke placeres i køkkenet. Pusleplads skal jævnligt rengøres med vand og sæbe. Desinfektionsmidler er under normale forhold ikke nødvendige. Man kan lejlighedsvis spritte af med ethanol. Engangsvaskeklude anbefales. Hvert barn skal have sit eget håndklæde. Brugte bleer og vaskeklude mv. skal i særskilt spand med vippelåg. Brug fx engangsforklæde af plastik, når du bader mindre børn. Vælg svanemærkede rengøringsmidler, cremer, sæber m.m. uden farve og parfume. Sygdomme Hvis du er gravid, skal du være særlig opmærksom på smitsomme sygdomme. For en sikkerheds skyld bør du, inden du starter, vaccineres mod fx røde hunde, hvis du ikke har haft sygdommen tidligere. Hvis der er udbrudt lussingesyge blandt børnene, kan den gravide dagplejer sygemeldes, hvis hun ikke har haft sygdommen (dét kan undersøges med en blodprøve). Se i øvrigt Arbejdstilsynets vejledning Gravides og ammendes arbejdsmiljø. Sundhedsstyrelsen har udgivet flere vejledninger om børn og hygiejne og forebyggelse af smitsomme sygdomme. Læs fx Smitsomme sygdomme hos børn, vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre. Din kommune skal informere dig om reglerne for at modtage syge børn. Generelt må børn med smitsom sygdom ikke modtages i dagpleje i den periode, hvor de kan smitte.

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø. Branchevejledning for dagplejere 1 DAGPLEJERENS ARBEJDSMILJØ

Dagplejerens arbejdsmiljø. Branchevejledning for dagplejere 1 DAGPLEJERENS ARBEJDSMILJØ Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 1 DAGPLEJERENS ARBEJDSMILJØ INDHOLD 3 Dagplejerens arbejdsmiljø 3 Dit arbejdsmiljø kort fortalt 3 Hvordan vurderer man arbejdsmiljøet? 7 Dit psykiske

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Løfteteknik. Introduktion til nye medarbejdere i Børnehaven Valhalla. Udarbejdet i 2007 af Jytte B. Petersen og Lone Leimand

Indholdsfortegnelse. Løfteteknik. Introduktion til nye medarbejdere i Børnehaven Valhalla. Udarbejdet i 2007 af Jytte B. Petersen og Lone Leimand Indholdsfortegnelse Indledning og mål for personalet 3 Løfteteknik Målet med instruktionen.. 4 Visionen for børnelivet i Valhalla passer med de ergonomiske prioriteringer... 5 Aktiviteter og leg. 7 Måltider.

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET

Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET INDHOLD 3 God pædagogik gør mindre ondt i ryggen 5 Styr din hjælperefleks 6 Se på hverdagens situationer 8 Brug ergonomipyramiden

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere