Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien 2009."

Transkript

1 Den 23. marts 2009/rettet UHa Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien Bog om historien Middagstaler Politikområder Det er i år 20 år siden, at Procesindustriens Arbejdsgiverforening blev dannet. Procesindustrien blev til en egentlig arbejdsgiverforening pr. 31. december Ved 10 års jubilæet blev der udgivet en lille bog med historien om dannelsen af foreningen. Bogen er skrevet af direktør, civilingeniør Poul Skovgaard, tidligere direktør for Aalborg Portland. Poul Skovgaard var den første formand for PIAF. Bogen viser et meget broget og livligt billede af organisationernes liv i de tider. Vi har ikke så mange eksemplarer af bogen tilbage, men den bliver lagt på nettet, så man kan printe den derfra. Vi har ikke udgivet nogen ny bog for at fejre 20 års jubilæet, men vi har formået forfatteren af bogen, Poul Skovgaard til under middagen i aften at give os et indblik i foreningens liv i dens tidlige faser. Procesindustrien har forskellige typer af virksomheder inden for forskellige brancher, såsom kemi/farma, fødevarer og fødevareingredienser, farve/lak, byggematerialer, papir/pap/emballage og industrielle gasser. Virksomhederne har det tilfælles, at de har komplekse produktionsprocesser, hvor energi og kemi spiller en stor rolle. Vi har fælles uddannelser, f.eks. procesoperatører og vores egen proceslederuddannelse. Vi arbejder med skiftehold og kontinuerlig produktion. Fra 2004 har foreningen skiftet karakter fra en traditionel arbejdsgiverforening til det vi kalder en politikskabende Sagsnr.:

2 netværksforening. Vi har netværk og arbejder på følgende hovedområder: Energi- og miljøpolitik Uddannelsespolitik Medarbejderpolitik Det er på disse områder medlemsvirksomhederne har fælles problemstillinger, og de bliver ikke serviceret i andre dele af DI eller af DI s andre netværk. DI er en stor og bred organisation, der efter den seneste sammenlægning spænder fra transport og infrastruktur, service og konsulentvirksomheder til fremstillingsindustri inden for mange sektorer og brancher. Det er vigtigt, at vi kan forsvare vores industris fælles interesser. Et friskt eksempel er energiafgifterne. Her har vi tydeliggjort betydningen for vores industri og fået DI til at gå i brechen for os. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Krisen rammer forskelligt Rekruttering af unge Nu havde det jo været rart, hvis vi kunne fejre jubilæet på lidt mere lyserøde skyer end den økonomiske situation i øjeblikket tilsiger. Krisen har indtil nu ramt forskelligt, og især de medlemsvirksomheder, som har tilknytning til byggesektoren har fået den at føle. Det sætter lidt andre perspektiver op på den korte bane, men det må ikke få os til at glemme den sag, som vi har brugt mange kræfter på i Procesindustrien i de sidste år. Det drejer sig om at tiltrække de unge og gøre dem interesseret i de mangeartede og interessante jobs, som virksomhederne kan byde på. Mere om den sag lidt senere. Forårspakken Konkurrenceudsatte og energitunge virksomheder En anden og meget aktuel udfordring har vi fået for ganske nylig. I forbindelse med Regeringens forårspakke med lettelser af marginalskatten blev en del af regningen lagt på vore skuldre i form af nye afgifter på el og brændsel til produktion. Skatteaftalen indebærer, at konkurrenceudsatte virksomheder med energiintensive processer får en væsentlig forringelse af deres konkurrencekraft. For den gruppe virksomheder, som er mange af vores medlemmer, bliver produktion i Danmark meget dyrere end i udlandet. Vel at mærke for virksomheder, der allerede har foretaget energieffektiviseringer og er blandt de mest energieffektive virksomheder i verden. Det er ikke holdbart, og vi er sammen med DI i forhandling med skatteministeren om sagen. 2

3 Gode tilbagemeldinger Jeg laver en opstilling over hvem og hvor meget Tine Roed Materiale i mapperne Det støtter forhandlingerne meget, at mange af medlemsvirksomhederne har meldt hurtigt tilbage på vores forespørgsel om konsekvenserne af energiafgifterne. Visse energikrævende produktionsprocesser er allerede undtaget, og det hjælper en del af medlemmerne. Men der skal meget mere til. Vi håber, at listen over tunge processer, der blev lavet i forbindelse med CO 2-afgifterne, kan være med til at løse problemet. DI-direktør Tine Roed, der i DI har ansvaret for forhandlingerne om skatteaftalen, kommer efter generalforsamlingen kl og gør rede for situationen. I mapperne ligger kopi af DI s brev til Skatteministeren sammen med PI s brev til samme. Cefic taler på årsmødet HLG Præsentation af resultaterne Anbefalingerne kort Selvom kun en del af Procesindustriens medlemmer kan karakteriseres som kemisk industri, så har de fleste af virksomhederne tæt tilknytning til denne sektor og arbejder med kemiske processer i produktionen. Derfor har vi indbudt en taler fra Cefic, som er den kemiske industris europæiske organisation, til at indlede årsmødets tema om Procesindustrien som nøglespiller i et bæredygtigt samfund. Andrea Wiegel, der holder indlægget, er Manager for Energy and Climate Policies hos Cefic. Af samme årsag vil jeg her i min beretning nævne konklusionerne fra den såkaldte High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry. Gruppen har arbejdet i nogle år. Gruppen havde 27 medlemmer og bestod af ministre og repræsentanter på højt plan fra medlemsstaterne, repræsentanter fra den kemiske industri og brugerindustrierne, forskere, fagforeninger og miljø- og forbrugerorganisationer. Kommissionens næstformand Günter Verheugen var formand. Resultaterne blev præsenteret den 19. februar. Verheugen sagde i den anledning, at EU har en stærk interesse i af have kemisk industri i verdensklasse. En industri, der er innovativ og kan bidrage til bæredygtig vækst og arbejdspladser. Sektoren er uundværlig for at takle de presserende globale temaer om energi og klimaforandringer, vand, fødevarer og sundhed. Anbefalingerne drejer sig først og fremmest om mere innovation og forskning, ansvarlig brug af naturens ressourcer og en lige konkurrencesituation for tilførsel af energi og råvarer samt åbne verdensmarkeder med fair konkurrence. Det bemærkelsesværdige ved rapporten om gruppens arbejde er dens klare betoning af den kemiske industri og tilknyttede 3

4 industrier som leverandør af løsninger på fremtidens udfordringer. Godt for procesindustriens image Man begynder helt at rette ryggen, når man læser rapporten. Det er ikke sådan lige en dagligdags situation, når man tænker på den almindelige presse om kemi, kemiske stoffer og kemisk produktion. Konklusionerne fra rapporten ligger i jeres mapper. Bestyrelsen vil arbejde videre med formidlingen. Analyseparametre Graf om køn vises Vi er for gamle! Graf om alder vises Positivt om uddannelsesniveauet Vi har igen i år fået lavet udtræk af tal fra Danmarks Statistik for at belyse udviklingen. Beskæftigelsessammensætningen er analyseret ud fra parametrene køn, alder, uddannelse, arbejdsfunktion og etnisk herkomst. Her må vi desværre konstatere, at den indsats vi har gjort i foreningen for at tiltrække unge, ikke har båret synlig frugt endnu. Gennemsnitsalderen er betydeligt højere i procesindustrien end i det private erhvervsliv og også over det danske gennemsnit. Uddannelsesniveauet blandt medarbejderne er stigende og kompetenceniveauet er større end for arbejdsmarkedet generelt. I afsnittet om rekruttering peges der på, at der skal arbejdes videre med de initiativer, vi har taget for at tegne vores industri som en attraktiv arbejdsplads med fremtidsmuligheder. Det kommer jeg tilbage til, når jeg om lidt vil omtale de aktiviteter, der er foregået i Uddannelsespolitisk udvalg i årets løb. Slide med medlemmerne vises Imageprojektet Hjemmeside og konkurrence Rekruttering af unge Som nævnt har Procesindustrien i det forløbne år haft særlig fokus på rekruttering af unge. Søgningen til de tekniske uddannelser er en sag, der ligger os alle meget på sinde. Det er der, vi skal hente hovedparten af fremtidens arbejdskraft. Det brændende spørgsmål er, hvordan vi får de unge interesseret i vores teknologier og brancher. På sidste års generalforsamling omtalte jeg en DVD om mulighederne for de unge i vores virksomheder. Den blev lagt på en ny hjemmeside Den brugte vi i årets løb som platform for en konkurrence for de unge. Konkurrencen blev omtalt i de unges medier. Selve ideen var, at de unge skulle besvare nogle spørgsmål indenfor vores virkefelt og på den måde deltage i konkurrencen. Præmierne Field Code Changed 4

5 var biografbilletter og et gavekort til elektronik. Der var en rimelig opmærksomhed om konkurrencen, om end den ikke var så høj, som vi havde håbet. Der var presseomtale i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Konkurrencen løb af stablen i første halvdel af På det tidspunkt var der meget fokus på fra mange sider at fat i de unge. Så set i det lys er vi tilfredse med kampagnen og den aktivitet, der var på vores konkurrencesite. Jeg ved ikke, om nogle af jer husker sidste år, hvor både en fremtidsforsker og en ungeforsker viste, at det er svært at få fat på de unge. Vores resultater skal naturligvis også bedømmes i det lys. Proceslederen som PI's flagskib DI ikke længere udbyder Uddannelsen fortsætter i PI-regi Slide med brochuren og statistik på deltagelsen gennem årene Proceslederen Proceslederuddannelsen har også jubilæum. Den har nu eksisteret i 10 år og været meget værdsat. Fra de løbende evalueringer og tilbagemeldinger fra medlemmerne ved vi, at denne lederuddannelse er populær og værdiskabende i medlemskredsen og blandt deltagerne. De årlige hold arbejder i netværksgrupper, når uddannelsen er gennemført. Der holdes også opfølgende kurser, så uddannelsen har blivende effekt. Det er en arbejdsgruppe under Uddannelsespolitisk udvalg, der lægger rammerne for uddannelsen. Rent administrativt har uddannelsen ligget hos DI s afdeling for lederudvikling. Efter fusionen med HTS fandt DI, at man ikke længere kunne tilbyde brancherettede lederuddannelser. Vi overvejede situationen og besluttede at fastholde denne lederuddannelse i regi af Procesindustrien. Vi besluttede også at fortsætte samarbejdet med Michael Olsen, som har undervist på samtlige gennemførte hold. Han vil sammen med endnu en konsulent fortsat være omdrejningspunkt for undervisning og udvikling af uddannelsen i samarbejde med Procesindustriens arbejdsgruppe. Det kommende hold er næsten fyldt op. Vi arbejder med at revidere pjecen med kursusbeskrivelse og hjemmesiden. Den bliver sendt ud til medlemmerne snarest. Christine Bernt Henriksen i sekretariatet kan besvare spørgsmål om uddannelsen. Der er oplysninger at finde på Procesoperatøruddannelsen og lærlinge Der har været en lille stigning i indgåelsen af uddannelsesaftaler for procesoperatøren i Om det skyldes vores rekrutteringskampagne kan vi kun gisne om. Kampagne for flere lærlingepladser Der er i øjeblikket en anden kampagne, hvor en virksomhedsmand henvender sig til HR-chefer og produktionschefer hos virksomheder i Procesindustrien på Sjælland for at fortælle om erhvervsuddannelsen som 5

6 procesoperatør. Han har tidligere været rundt i Jylland. Der var erfaringen, at det var svært at få nogle af virksomhederne i tale. Det er alligevel vores håb, at initiativet nu vil åbne mange flere virksomheders døre for lærlinge. Virksomhederne kan og bør være med AMU kurser bruges i øjeblikket i stigende grad Jeg finder eksempler Omlægninger i vente Materiale i mapperne Det er måske lidt svagt at sige håb. Og på baggrund af de lidt skuffende tidligere erfaringer vil jeg herfra stærkt opfordre jer til at fastholde eller styrke jeres lærlingeindsats. Selvom vi er i krisetider, er det helt klart, at vi i de kommende år får brug for dygtige medarbejdere. Vi har selv et ansvar for at få dem uddannet. Vi har mange erhvervsuddannelser, som vi benytter os af i procesindustrien udover procesoperatøruddannelsen. Mange af os har elektrikere, smede og automatikteknikere. Fremtidens arbejdskraft er en meget afgørende strategisk udfordring, også selvom vi har så meget andet at tænke på i denne tid. AMU Aktiviteten på AMU har været stærkt stigende siden 4. kvartal 2008, og det fortsætter. Vi har endnu ikke aktuelle tal for stigningen. Men for mange virksomheder er det en mulighed i forbindelse med den generelle afmatning. Der har i det forløbne år også været fokus på AMU-kurser målrettet procesindustrien. Området er blevet analyseret af en ekstern konsulent, som har udarbejdet en rapport, der er ved at blive behandlet af Udviklingsgruppen for procesindustrien. AMU bruges meget forskelligt i de forskellige brancher. Det er også en udfordring, at AMU til netop vores branche er fordelt på så mange forskellige erhvervsskoler. I løbet af 2009 vil der være en udbudsrunde, som vil betyde, at AMU-kurserne vil blive placeret på en ny måde. Der vil naturligvis komme en orientering om dette, når den nye placering af AMU til vores branche er faldet på plads. I jeres mapper ligger der en guide til virksomhederne fra DI, om hvordan man bruger AMU. Guiden er til jeres eget brug. Jeg håber, I får glæde af den. DI har sammen med Dansk Metal og 3F taget initiativ til, at vi får kortlagt medlemsvirksomhedernes behov for kompetencer og uddannelsesbehov i relation til det ydre miljø. Vi forventer, at vi i løbet af 2009 vil kunne komme med et samlet udspil på dette område. Slide med pjecen og udvalgets deltagere, virksomhed først Revitalisering af MPU Medarbejderpolitisk udvalg (MPU) startede på en frisk i det forgangne år. Det skal forstås således, at der i december 2007 og januar 2008 blev iværksat en proces for at få genetableret Medarbejderpolitisk udvalg. 6

7 Dels blev udvalgets fokusområder drøftet, dels skulle udvalget helt konkret etableres på ny, da det på daværende tidspunkt kun havde to medlemmer. Fokusområder I forhold til fokusområder for Medarbejderpolitisk udvalg blev det besluttet, at udvalget kunne arbejde inden for følgende temaer: - Best practice for lønforhandlinger - Best practice for lønsystemer for procesindustrien - Oplæg til overenskomstforhandlingerne - Ledelsens, tillidsrepræsentanternes, den enkeltes og det fælles ansvar for et godt samarbejde på virksomheden. Også andre muligheder Erfa-gruppe Desuden kan udvalget også tage dagsordener op, der relaterer sig til medarbejderpolitikken. Det kan for eksempel være fastholdelse af medarbejdere eller mangel på særlige typer af arbejdskraft eller noget helt andet tredje. Endelig er det vigtigt at understrege, at Medarbejderpolitisk udvalg som de øvrige udvalg i Procesindustrien skal fungere som et godt netværk for de medlemmer, der engagerer sig, så det virker som et forum for at dele erfaringer inden for det medarbejderpolitiske område. OK 2010 primær opgave Fokuseret, prioriteret input 8, stk.6 og 15 I løbet af januar og februar 2008 lykkedes det så af få etableret udvalget på ny med ni medlemmer. Første møde i det nye udvalg blev afholdt i april Udvalget besluttede hurtigt, at det i udgangspunktet ville beskæftige sig med overenskomstspørgsmål i relation til den forestående overenskomstfornyelse i foråret Her vil vi i Procesindustrien som vanligt komme med vores input til forhandlingerne i DI, men modsat tidligere vil vi levere et mere fokuseret input med klare prioriteter for Procesindustrien. Det er Medarbejderpolitisk udvalg, som skal drøfte Procesindustriens prioriteter og være pennefører på dette input til DI. I arbejdet med at kortlægge hvilke særlige overenskomsttemaer, der er væsentlige at sætte fokus på fra Procesindustriens side, har Medarbejderpolitiske udvalg valgt at arbejde videre med to særlige områder i Industriens Overenskomst. Det drejer sig om 8, stk. 6, der vedrører indgåelse og opsigelse af lokalaftaler, som er indgået inden 28. februar Og så drejer det sig om 15 vedrørende skifteholdsarbejde. 7

8 Udmelding til sommer Kom ud af busken med forslag og ideer Udvalget er pt. midt i arbejdet med at udforme Procesindustriens anbefalinger til DI i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger. Og det er planen, at udvalget omkring sommerferien har et input klar til DI om Procesindustriens prioriteter på overenskomstområdet. Jeg vil stærkt opfordre medlemmerne til at komme med bidrag til dette arbejde. Det er nu, I har chancen, hvis I har noget på hjerte om dette emne. Slide med pjecen og deltagerne Mere vægt på energi- og klimaspørgsmål Styrke PI's indflydelse på DI's politikker Energi og klima Energi og klima er på manges læber i disse tider. Og når man siger miljø, så tænker de fleste klima. Derfor har PI s energi- og miljøpolitisk udvalg oprustet på energi/klimasiden. Dels har vi optaget 2 nye medlemmer med energifokus, dels har vi haft nationale, EU og globale klimapolitikker på dagsordenen for udvalgets møder. Vi har fået god hjælp og gode input fra DI s energiafdeling. Ideelt set vil vi gerne enten dele energi- og miljøpolitisk udvalg eller som tidligere oprette en undergruppe for energi. Hensigten er at styrke PI s synspunkter i DI s politikformuleringer. Den barriere vi er stødt på er, at alle har travlt. Det er svært for de relevante personer i virksomhederne at afsætte tid og ressourcer til møder og politikdrøftelser. Jeg har allerede omtalt de aktiviteter, der foregår netop nu, i forbindelse med de nye danske energiafgifter. Jeg vil ikke sige mere om det her, men blot igen huske jer på, at Tine Roed kommer kl og fører jer up-to-date om forhandlingerne. REACH og CLP Kemikalier Kemikalielovgivningen er et andet område, der fylder meget for Procesindustriens medlemmer. De forskellige forpligtelser i REACH træder i kraft med de fastlagte tidsfrister. Desuden blev forordningen om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger færdig i slutningen af 2008 og trådte i kraft 20. januar Også denne forordnings forpligtelser strækker sig over et længere tidsrum. I 2008 var der to væsentlige REACH begivenheder. Præregistreringsfasen løb fra 1. juni til 1. december Den første kandidatliste blev offentliggjort i slutningen af oktober Præregistrering i REACH Der blev præregistreret langt flere stoffer end forventet virksomheder registrerede sig i REACH-IT og sendte flere end præregistreringer, dækkende i alt ca. 8

9 forskellige stoffer. Kemikalieagenturet i Helsingfors, ECHA; er nu ved at rydde op i stoflisten. Det siges, at der bl.a. var en ko på listen. Præ-SIEF og SIEF Råd og vejledning Andre emner på miljøområdet Hensigten med præregistreringen var, at man skulle kunne finde sammen og dele data om de samme stoffer. Det skal ske i de såkaldte i præ-sief s og SIEF s (Substance Exchange Information Forums). ECHA har lavet en oversigt over deltagelsen i de forskellige SIEF s. Der er 139 SIEF s med mellem 1000 og 4999 deltagere og 2 med over 5000 deltagere. Der er mange, der er bekymrede for, hvordan det skal kunne lade sig gøre. ECHA s IT-systemer har hidtil ikke været alt for gode, og det bliver afgørende, at de kommer til at fungere. Procesindustrien har sammen med DI holdt et møde, hvor deltagerne kunne udveksle erfaringer om forberedelsen til og deltagelsen i SIEF-arbejdet. PI har en netgruppe, hvor deltagerne også kan bruge cyberspace til at udveksle erfaringer. Sekretariatet forsøger at være ajour, så vi kan hjælpe medlemmerne, men det er utopisk at forestille sig, at vi med de foreliggende ressourcer kan opbygge en egentlig dybtgående ekspertise. Jeg vil opfordre jer til at bruge hinanden i netværket. Energi- og miljøpolitisk udvalg har også drøftet risikolovgivningen og myndighedernes overdrevne krav om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i forbindelse med udvidelser eller ændringer af virksomheder. Det er endnu et eksempel på trykket på konkurrenceevnen. Risikolovgivningen drøftes i en arbejdsgruppe, der bruger nettet til at udveksle erfaringer. Det har gruppen meget glæde af. Måske kan det være inspiration for andre. Der har været drøftet mange andre miljøtemaer af fælles interesse, men det vil føre for vidt at komme ind på dem her. Styrket indflydelse i DI's politikudvalg Som afslutning på gennemgangen af de vigtigste af temaerne for udvalgenes arbejde ligger det mig meget på sinde at få formidlet, at udvalgenes arbejde er grundlaget for vores indflydelse i DI. D har politikudvalg på disse områder. Vores synspunkter skal indgå i dette arbejde. Så kontakten til de personer, der fra Procesindustriens virksomheder sidder i DI s udvalg skal styrkes. Også Procesindustrien er blevet ramt af den økonomiske krise med faldende aktiekurser m.v. Ved gennemgang af regnskabet senere vil I bemærke, at vores formue er faldet betydeligt i værdi. 9

10 Bestyrelsen har efter råd fra DI s investeringsrådgivere besluttet sig for ikke at afhænde værdipapirer for at dække vores underskud, men i stedet finansiere driften ved optagelse af lån fra DI. Men vi har også besluttet at hæve kontingentet, selv om vi er i krisetider. Vi har ikke haft kontingentstigninger i de sidste mange år. Vi har hidtil kunnet klare os med afkastet af formuen, men den går ikke længere. Bestyrelsen foreslår en stigning fra 0,01 til 0,013 % af lønsummen. Det er stadig et meget beskedent kontingent. Det vil blive drøftet senere sammen med budgettet. Uændrede sekretariatsforhold Studenterhjælp Tak Der er ikke sket store ændringer i årets løb. I sekretariatet er det fortsat Ulla Hansen Telcs, som har ansvaret for at lede sekretariatet og koordinere arbejdet. Hun tager sig af sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen og Energi- og Miljøpolitisk Udvalg og arbejdsgrupperne derunder. Christine Bernt Henriksen fra DI-uddannelse er sekretær for Uddannelsespolitisk Udvalg og de underliggende arbejdsgrupper. Tine Friis Gade, der nu sidder i DI s ledelsessekretariat, er sekretær for Medarbejderpolitisk Udvalg. Vi har haft skiftende sekretærer til det administrative sekretærarbejde, men nu er Heidi Demant tilbage. Procesindustrien har i en del af 2008 og begyndelsen af 2009 haft ansat Eva Grex som studenterhjælp. Hun har hjulpet med på det uddannelsespolitiske område og især været med i ungekampagnen. Hendes post er nu overtaget af Jens Hannibal. Jeg vil hermed takke sekretariatet for deres gode arbejde i årets løb. Valgfora Drøftelser om stemmeflytning Da PIAF blev til PI gjorde vi medlemmerne opmærksom på, at de var frit stillet med hensyn til valg af forum for demokratisk indflydelse i DI. Virksomhederne kunne lægge deres kontingentbaserede stemmevægt i DI gennem Procesindustriens som hidtil eller gennem f.eks. branchefællesskaber, hvis de opretter et valgforum. Det gav ingen reaktioner i slutningen af Men sidste år overvejede DI Fødevarer at oprette et valgforum. Det vil stille en del af PI s medlemmer i en valgsituation, hvis det bliver tilfældet. Det blev drøftet af bestyrelsen ultimo Man kunne ikke på det foreliggende grundlag på det tidspunkt fra bestyrelsens side anbefale en flytning. 10

11 For Procesindustrien har det betydning for antallet af delegerede, som PI indstiller til DI s generalforsamling (se dagsordenens punkt 6), ligesom det vil have en indflydelse på antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer. Efter fusionen med HTS indstiller PI 15 delegerede og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer (før fusionen med HTS havde vi 4). Procesindustrien er i øvrigt åben for andre virksomheder, som har interesse i aktiviteterne, uanset hvor de lægger stemmevægten. Det har vi nået Brug PI og deltag aktivt Jeg kan i tilbageblikket konstatere, at der har været betydelig aktivitet på alle vores strategiske fokusområder. Og jeg vil gerne ved denne lejlighed takke alle de involverede. Både udvalgene og arbejdsgrupperne. En særlig tak skal lyde til mine bestyrelseskollegaer og de tre udvalgsformænd. Jeg vil slutte med en opfordring til at bruge Procesindustriens tilbud, til at deltage og til at være med til at formidle de positive budskaber om industrien og vores virksomheder. 11

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere