Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien 2009."

Transkript

1 Den 23. marts 2009/rettet UHa Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien Bog om historien Middagstaler Politikområder Det er i år 20 år siden, at Procesindustriens Arbejdsgiverforening blev dannet. Procesindustrien blev til en egentlig arbejdsgiverforening pr. 31. december Ved 10 års jubilæet blev der udgivet en lille bog med historien om dannelsen af foreningen. Bogen er skrevet af direktør, civilingeniør Poul Skovgaard, tidligere direktør for Aalborg Portland. Poul Skovgaard var den første formand for PIAF. Bogen viser et meget broget og livligt billede af organisationernes liv i de tider. Vi har ikke så mange eksemplarer af bogen tilbage, men den bliver lagt på nettet, så man kan printe den derfra. Vi har ikke udgivet nogen ny bog for at fejre 20 års jubilæet, men vi har formået forfatteren af bogen, Poul Skovgaard til under middagen i aften at give os et indblik i foreningens liv i dens tidlige faser. Procesindustrien har forskellige typer af virksomheder inden for forskellige brancher, såsom kemi/farma, fødevarer og fødevareingredienser, farve/lak, byggematerialer, papir/pap/emballage og industrielle gasser. Virksomhederne har det tilfælles, at de har komplekse produktionsprocesser, hvor energi og kemi spiller en stor rolle. Vi har fælles uddannelser, f.eks. procesoperatører og vores egen proceslederuddannelse. Vi arbejder med skiftehold og kontinuerlig produktion. Fra 2004 har foreningen skiftet karakter fra en traditionel arbejdsgiverforening til det vi kalder en politikskabende Sagsnr.:

2 netværksforening. Vi har netværk og arbejder på følgende hovedområder: Energi- og miljøpolitik Uddannelsespolitik Medarbejderpolitik Det er på disse områder medlemsvirksomhederne har fælles problemstillinger, og de bliver ikke serviceret i andre dele af DI eller af DI s andre netværk. DI er en stor og bred organisation, der efter den seneste sammenlægning spænder fra transport og infrastruktur, service og konsulentvirksomheder til fremstillingsindustri inden for mange sektorer og brancher. Det er vigtigt, at vi kan forsvare vores industris fælles interesser. Et friskt eksempel er energiafgifterne. Her har vi tydeliggjort betydningen for vores industri og fået DI til at gå i brechen for os. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Krisen rammer forskelligt Rekruttering af unge Nu havde det jo været rart, hvis vi kunne fejre jubilæet på lidt mere lyserøde skyer end den økonomiske situation i øjeblikket tilsiger. Krisen har indtil nu ramt forskelligt, og især de medlemsvirksomheder, som har tilknytning til byggesektoren har fået den at føle. Det sætter lidt andre perspektiver op på den korte bane, men det må ikke få os til at glemme den sag, som vi har brugt mange kræfter på i Procesindustrien i de sidste år. Det drejer sig om at tiltrække de unge og gøre dem interesseret i de mangeartede og interessante jobs, som virksomhederne kan byde på. Mere om den sag lidt senere. Forårspakken Konkurrenceudsatte og energitunge virksomheder En anden og meget aktuel udfordring har vi fået for ganske nylig. I forbindelse med Regeringens forårspakke med lettelser af marginalskatten blev en del af regningen lagt på vore skuldre i form af nye afgifter på el og brændsel til produktion. Skatteaftalen indebærer, at konkurrenceudsatte virksomheder med energiintensive processer får en væsentlig forringelse af deres konkurrencekraft. For den gruppe virksomheder, som er mange af vores medlemmer, bliver produktion i Danmark meget dyrere end i udlandet. Vel at mærke for virksomheder, der allerede har foretaget energieffektiviseringer og er blandt de mest energieffektive virksomheder i verden. Det er ikke holdbart, og vi er sammen med DI i forhandling med skatteministeren om sagen. 2

3 Gode tilbagemeldinger Jeg laver en opstilling over hvem og hvor meget Tine Roed Materiale i mapperne Det støtter forhandlingerne meget, at mange af medlemsvirksomhederne har meldt hurtigt tilbage på vores forespørgsel om konsekvenserne af energiafgifterne. Visse energikrævende produktionsprocesser er allerede undtaget, og det hjælper en del af medlemmerne. Men der skal meget mere til. Vi håber, at listen over tunge processer, der blev lavet i forbindelse med CO 2-afgifterne, kan være med til at løse problemet. DI-direktør Tine Roed, der i DI har ansvaret for forhandlingerne om skatteaftalen, kommer efter generalforsamlingen kl og gør rede for situationen. I mapperne ligger kopi af DI s brev til Skatteministeren sammen med PI s brev til samme. Cefic taler på årsmødet HLG Præsentation af resultaterne Anbefalingerne kort Selvom kun en del af Procesindustriens medlemmer kan karakteriseres som kemisk industri, så har de fleste af virksomhederne tæt tilknytning til denne sektor og arbejder med kemiske processer i produktionen. Derfor har vi indbudt en taler fra Cefic, som er den kemiske industris europæiske organisation, til at indlede årsmødets tema om Procesindustrien som nøglespiller i et bæredygtigt samfund. Andrea Wiegel, der holder indlægget, er Manager for Energy and Climate Policies hos Cefic. Af samme årsag vil jeg her i min beretning nævne konklusionerne fra den såkaldte High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry. Gruppen har arbejdet i nogle år. Gruppen havde 27 medlemmer og bestod af ministre og repræsentanter på højt plan fra medlemsstaterne, repræsentanter fra den kemiske industri og brugerindustrierne, forskere, fagforeninger og miljø- og forbrugerorganisationer. Kommissionens næstformand Günter Verheugen var formand. Resultaterne blev præsenteret den 19. februar. Verheugen sagde i den anledning, at EU har en stærk interesse i af have kemisk industri i verdensklasse. En industri, der er innovativ og kan bidrage til bæredygtig vækst og arbejdspladser. Sektoren er uundværlig for at takle de presserende globale temaer om energi og klimaforandringer, vand, fødevarer og sundhed. Anbefalingerne drejer sig først og fremmest om mere innovation og forskning, ansvarlig brug af naturens ressourcer og en lige konkurrencesituation for tilførsel af energi og råvarer samt åbne verdensmarkeder med fair konkurrence. Det bemærkelsesværdige ved rapporten om gruppens arbejde er dens klare betoning af den kemiske industri og tilknyttede 3

4 industrier som leverandør af løsninger på fremtidens udfordringer. Godt for procesindustriens image Man begynder helt at rette ryggen, når man læser rapporten. Det er ikke sådan lige en dagligdags situation, når man tænker på den almindelige presse om kemi, kemiske stoffer og kemisk produktion. Konklusionerne fra rapporten ligger i jeres mapper. Bestyrelsen vil arbejde videre med formidlingen. Analyseparametre Graf om køn vises Vi er for gamle! Graf om alder vises Positivt om uddannelsesniveauet Vi har igen i år fået lavet udtræk af tal fra Danmarks Statistik for at belyse udviklingen. Beskæftigelsessammensætningen er analyseret ud fra parametrene køn, alder, uddannelse, arbejdsfunktion og etnisk herkomst. Her må vi desværre konstatere, at den indsats vi har gjort i foreningen for at tiltrække unge, ikke har båret synlig frugt endnu. Gennemsnitsalderen er betydeligt højere i procesindustrien end i det private erhvervsliv og også over det danske gennemsnit. Uddannelsesniveauet blandt medarbejderne er stigende og kompetenceniveauet er større end for arbejdsmarkedet generelt. I afsnittet om rekruttering peges der på, at der skal arbejdes videre med de initiativer, vi har taget for at tegne vores industri som en attraktiv arbejdsplads med fremtidsmuligheder. Det kommer jeg tilbage til, når jeg om lidt vil omtale de aktiviteter, der er foregået i Uddannelsespolitisk udvalg i årets løb. Slide med medlemmerne vises Imageprojektet Hjemmeside og konkurrence Rekruttering af unge Som nævnt har Procesindustrien i det forløbne år haft særlig fokus på rekruttering af unge. Søgningen til de tekniske uddannelser er en sag, der ligger os alle meget på sinde. Det er der, vi skal hente hovedparten af fremtidens arbejdskraft. Det brændende spørgsmål er, hvordan vi får de unge interesseret i vores teknologier og brancher. På sidste års generalforsamling omtalte jeg en DVD om mulighederne for de unge i vores virksomheder. Den blev lagt på en ny hjemmeside Den brugte vi i årets løb som platform for en konkurrence for de unge. Konkurrencen blev omtalt i de unges medier. Selve ideen var, at de unge skulle besvare nogle spørgsmål indenfor vores virkefelt og på den måde deltage i konkurrencen. Præmierne Field Code Changed 4

5 var biografbilletter og et gavekort til elektronik. Der var en rimelig opmærksomhed om konkurrencen, om end den ikke var så høj, som vi havde håbet. Der var presseomtale i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Konkurrencen løb af stablen i første halvdel af På det tidspunkt var der meget fokus på fra mange sider at fat i de unge. Så set i det lys er vi tilfredse med kampagnen og den aktivitet, der var på vores konkurrencesite. Jeg ved ikke, om nogle af jer husker sidste år, hvor både en fremtidsforsker og en ungeforsker viste, at det er svært at få fat på de unge. Vores resultater skal naturligvis også bedømmes i det lys. Proceslederen som PI's flagskib DI ikke længere udbyder Uddannelsen fortsætter i PI-regi Slide med brochuren og statistik på deltagelsen gennem årene Proceslederen Proceslederuddannelsen har også jubilæum. Den har nu eksisteret i 10 år og været meget værdsat. Fra de løbende evalueringer og tilbagemeldinger fra medlemmerne ved vi, at denne lederuddannelse er populær og værdiskabende i medlemskredsen og blandt deltagerne. De årlige hold arbejder i netværksgrupper, når uddannelsen er gennemført. Der holdes også opfølgende kurser, så uddannelsen har blivende effekt. Det er en arbejdsgruppe under Uddannelsespolitisk udvalg, der lægger rammerne for uddannelsen. Rent administrativt har uddannelsen ligget hos DI s afdeling for lederudvikling. Efter fusionen med HTS fandt DI, at man ikke længere kunne tilbyde brancherettede lederuddannelser. Vi overvejede situationen og besluttede at fastholde denne lederuddannelse i regi af Procesindustrien. Vi besluttede også at fortsætte samarbejdet med Michael Olsen, som har undervist på samtlige gennemførte hold. Han vil sammen med endnu en konsulent fortsat være omdrejningspunkt for undervisning og udvikling af uddannelsen i samarbejde med Procesindustriens arbejdsgruppe. Det kommende hold er næsten fyldt op. Vi arbejder med at revidere pjecen med kursusbeskrivelse og hjemmesiden. Den bliver sendt ud til medlemmerne snarest. Christine Bernt Henriksen i sekretariatet kan besvare spørgsmål om uddannelsen. Der er oplysninger at finde på Procesoperatøruddannelsen og lærlinge Der har været en lille stigning i indgåelsen af uddannelsesaftaler for procesoperatøren i Om det skyldes vores rekrutteringskampagne kan vi kun gisne om. Kampagne for flere lærlingepladser Der er i øjeblikket en anden kampagne, hvor en virksomhedsmand henvender sig til HR-chefer og produktionschefer hos virksomheder i Procesindustrien på Sjælland for at fortælle om erhvervsuddannelsen som 5

6 procesoperatør. Han har tidligere været rundt i Jylland. Der var erfaringen, at det var svært at få nogle af virksomhederne i tale. Det er alligevel vores håb, at initiativet nu vil åbne mange flere virksomheders døre for lærlinge. Virksomhederne kan og bør være med AMU kurser bruges i øjeblikket i stigende grad Jeg finder eksempler Omlægninger i vente Materiale i mapperne Det er måske lidt svagt at sige håb. Og på baggrund af de lidt skuffende tidligere erfaringer vil jeg herfra stærkt opfordre jer til at fastholde eller styrke jeres lærlingeindsats. Selvom vi er i krisetider, er det helt klart, at vi i de kommende år får brug for dygtige medarbejdere. Vi har selv et ansvar for at få dem uddannet. Vi har mange erhvervsuddannelser, som vi benytter os af i procesindustrien udover procesoperatøruddannelsen. Mange af os har elektrikere, smede og automatikteknikere. Fremtidens arbejdskraft er en meget afgørende strategisk udfordring, også selvom vi har så meget andet at tænke på i denne tid. AMU Aktiviteten på AMU har været stærkt stigende siden 4. kvartal 2008, og det fortsætter. Vi har endnu ikke aktuelle tal for stigningen. Men for mange virksomheder er det en mulighed i forbindelse med den generelle afmatning. Der har i det forløbne år også været fokus på AMU-kurser målrettet procesindustrien. Området er blevet analyseret af en ekstern konsulent, som har udarbejdet en rapport, der er ved at blive behandlet af Udviklingsgruppen for procesindustrien. AMU bruges meget forskelligt i de forskellige brancher. Det er også en udfordring, at AMU til netop vores branche er fordelt på så mange forskellige erhvervsskoler. I løbet af 2009 vil der være en udbudsrunde, som vil betyde, at AMU-kurserne vil blive placeret på en ny måde. Der vil naturligvis komme en orientering om dette, når den nye placering af AMU til vores branche er faldet på plads. I jeres mapper ligger der en guide til virksomhederne fra DI, om hvordan man bruger AMU. Guiden er til jeres eget brug. Jeg håber, I får glæde af den. DI har sammen med Dansk Metal og 3F taget initiativ til, at vi får kortlagt medlemsvirksomhedernes behov for kompetencer og uddannelsesbehov i relation til det ydre miljø. Vi forventer, at vi i løbet af 2009 vil kunne komme med et samlet udspil på dette område. Slide med pjecen og udvalgets deltagere, virksomhed først Revitalisering af MPU Medarbejderpolitisk udvalg (MPU) startede på en frisk i det forgangne år. Det skal forstås således, at der i december 2007 og januar 2008 blev iværksat en proces for at få genetableret Medarbejderpolitisk udvalg. 6

7 Dels blev udvalgets fokusområder drøftet, dels skulle udvalget helt konkret etableres på ny, da det på daværende tidspunkt kun havde to medlemmer. Fokusområder I forhold til fokusområder for Medarbejderpolitisk udvalg blev det besluttet, at udvalget kunne arbejde inden for følgende temaer: - Best practice for lønforhandlinger - Best practice for lønsystemer for procesindustrien - Oplæg til overenskomstforhandlingerne - Ledelsens, tillidsrepræsentanternes, den enkeltes og det fælles ansvar for et godt samarbejde på virksomheden. Også andre muligheder Erfa-gruppe Desuden kan udvalget også tage dagsordener op, der relaterer sig til medarbejderpolitikken. Det kan for eksempel være fastholdelse af medarbejdere eller mangel på særlige typer af arbejdskraft eller noget helt andet tredje. Endelig er det vigtigt at understrege, at Medarbejderpolitisk udvalg som de øvrige udvalg i Procesindustrien skal fungere som et godt netværk for de medlemmer, der engagerer sig, så det virker som et forum for at dele erfaringer inden for det medarbejderpolitiske område. OK 2010 primær opgave Fokuseret, prioriteret input 8, stk.6 og 15 I løbet af januar og februar 2008 lykkedes det så af få etableret udvalget på ny med ni medlemmer. Første møde i det nye udvalg blev afholdt i april Udvalget besluttede hurtigt, at det i udgangspunktet ville beskæftige sig med overenskomstspørgsmål i relation til den forestående overenskomstfornyelse i foråret Her vil vi i Procesindustrien som vanligt komme med vores input til forhandlingerne i DI, men modsat tidligere vil vi levere et mere fokuseret input med klare prioriteter for Procesindustrien. Det er Medarbejderpolitisk udvalg, som skal drøfte Procesindustriens prioriteter og være pennefører på dette input til DI. I arbejdet med at kortlægge hvilke særlige overenskomsttemaer, der er væsentlige at sætte fokus på fra Procesindustriens side, har Medarbejderpolitiske udvalg valgt at arbejde videre med to særlige områder i Industriens Overenskomst. Det drejer sig om 8, stk. 6, der vedrører indgåelse og opsigelse af lokalaftaler, som er indgået inden 28. februar Og så drejer det sig om 15 vedrørende skifteholdsarbejde. 7

8 Udmelding til sommer Kom ud af busken med forslag og ideer Udvalget er pt. midt i arbejdet med at udforme Procesindustriens anbefalinger til DI i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger. Og det er planen, at udvalget omkring sommerferien har et input klar til DI om Procesindustriens prioriteter på overenskomstområdet. Jeg vil stærkt opfordre medlemmerne til at komme med bidrag til dette arbejde. Det er nu, I har chancen, hvis I har noget på hjerte om dette emne. Slide med pjecen og deltagerne Mere vægt på energi- og klimaspørgsmål Styrke PI's indflydelse på DI's politikker Energi og klima Energi og klima er på manges læber i disse tider. Og når man siger miljø, så tænker de fleste klima. Derfor har PI s energi- og miljøpolitisk udvalg oprustet på energi/klimasiden. Dels har vi optaget 2 nye medlemmer med energifokus, dels har vi haft nationale, EU og globale klimapolitikker på dagsordenen for udvalgets møder. Vi har fået god hjælp og gode input fra DI s energiafdeling. Ideelt set vil vi gerne enten dele energi- og miljøpolitisk udvalg eller som tidligere oprette en undergruppe for energi. Hensigten er at styrke PI s synspunkter i DI s politikformuleringer. Den barriere vi er stødt på er, at alle har travlt. Det er svært for de relevante personer i virksomhederne at afsætte tid og ressourcer til møder og politikdrøftelser. Jeg har allerede omtalt de aktiviteter, der foregår netop nu, i forbindelse med de nye danske energiafgifter. Jeg vil ikke sige mere om det her, men blot igen huske jer på, at Tine Roed kommer kl og fører jer up-to-date om forhandlingerne. REACH og CLP Kemikalier Kemikalielovgivningen er et andet område, der fylder meget for Procesindustriens medlemmer. De forskellige forpligtelser i REACH træder i kraft med de fastlagte tidsfrister. Desuden blev forordningen om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger færdig i slutningen af 2008 og trådte i kraft 20. januar Også denne forordnings forpligtelser strækker sig over et længere tidsrum. I 2008 var der to væsentlige REACH begivenheder. Præregistreringsfasen løb fra 1. juni til 1. december Den første kandidatliste blev offentliggjort i slutningen af oktober Præregistrering i REACH Der blev præregistreret langt flere stoffer end forventet virksomheder registrerede sig i REACH-IT og sendte flere end præregistreringer, dækkende i alt ca. 8

9 forskellige stoffer. Kemikalieagenturet i Helsingfors, ECHA; er nu ved at rydde op i stoflisten. Det siges, at der bl.a. var en ko på listen. Præ-SIEF og SIEF Råd og vejledning Andre emner på miljøområdet Hensigten med præregistreringen var, at man skulle kunne finde sammen og dele data om de samme stoffer. Det skal ske i de såkaldte i præ-sief s og SIEF s (Substance Exchange Information Forums). ECHA har lavet en oversigt over deltagelsen i de forskellige SIEF s. Der er 139 SIEF s med mellem 1000 og 4999 deltagere og 2 med over 5000 deltagere. Der er mange, der er bekymrede for, hvordan det skal kunne lade sig gøre. ECHA s IT-systemer har hidtil ikke været alt for gode, og det bliver afgørende, at de kommer til at fungere. Procesindustrien har sammen med DI holdt et møde, hvor deltagerne kunne udveksle erfaringer om forberedelsen til og deltagelsen i SIEF-arbejdet. PI har en netgruppe, hvor deltagerne også kan bruge cyberspace til at udveksle erfaringer. Sekretariatet forsøger at være ajour, så vi kan hjælpe medlemmerne, men det er utopisk at forestille sig, at vi med de foreliggende ressourcer kan opbygge en egentlig dybtgående ekspertise. Jeg vil opfordre jer til at bruge hinanden i netværket. Energi- og miljøpolitisk udvalg har også drøftet risikolovgivningen og myndighedernes overdrevne krav om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i forbindelse med udvidelser eller ændringer af virksomheder. Det er endnu et eksempel på trykket på konkurrenceevnen. Risikolovgivningen drøftes i en arbejdsgruppe, der bruger nettet til at udveksle erfaringer. Det har gruppen meget glæde af. Måske kan det være inspiration for andre. Der har været drøftet mange andre miljøtemaer af fælles interesse, men det vil føre for vidt at komme ind på dem her. Styrket indflydelse i DI's politikudvalg Som afslutning på gennemgangen af de vigtigste af temaerne for udvalgenes arbejde ligger det mig meget på sinde at få formidlet, at udvalgenes arbejde er grundlaget for vores indflydelse i DI. D har politikudvalg på disse områder. Vores synspunkter skal indgå i dette arbejde. Så kontakten til de personer, der fra Procesindustriens virksomheder sidder i DI s udvalg skal styrkes. Også Procesindustrien er blevet ramt af den økonomiske krise med faldende aktiekurser m.v. Ved gennemgang af regnskabet senere vil I bemærke, at vores formue er faldet betydeligt i værdi. 9

10 Bestyrelsen har efter råd fra DI s investeringsrådgivere besluttet sig for ikke at afhænde værdipapirer for at dække vores underskud, men i stedet finansiere driften ved optagelse af lån fra DI. Men vi har også besluttet at hæve kontingentet, selv om vi er i krisetider. Vi har ikke haft kontingentstigninger i de sidste mange år. Vi har hidtil kunnet klare os med afkastet af formuen, men den går ikke længere. Bestyrelsen foreslår en stigning fra 0,01 til 0,013 % af lønsummen. Det er stadig et meget beskedent kontingent. Det vil blive drøftet senere sammen med budgettet. Uændrede sekretariatsforhold Studenterhjælp Tak Der er ikke sket store ændringer i årets løb. I sekretariatet er det fortsat Ulla Hansen Telcs, som har ansvaret for at lede sekretariatet og koordinere arbejdet. Hun tager sig af sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen og Energi- og Miljøpolitisk Udvalg og arbejdsgrupperne derunder. Christine Bernt Henriksen fra DI-uddannelse er sekretær for Uddannelsespolitisk Udvalg og de underliggende arbejdsgrupper. Tine Friis Gade, der nu sidder i DI s ledelsessekretariat, er sekretær for Medarbejderpolitisk Udvalg. Vi har haft skiftende sekretærer til det administrative sekretærarbejde, men nu er Heidi Demant tilbage. Procesindustrien har i en del af 2008 og begyndelsen af 2009 haft ansat Eva Grex som studenterhjælp. Hun har hjulpet med på det uddannelsespolitiske område og især været med i ungekampagnen. Hendes post er nu overtaget af Jens Hannibal. Jeg vil hermed takke sekretariatet for deres gode arbejde i årets løb. Valgfora Drøftelser om stemmeflytning Da PIAF blev til PI gjorde vi medlemmerne opmærksom på, at de var frit stillet med hensyn til valg af forum for demokratisk indflydelse i DI. Virksomhederne kunne lægge deres kontingentbaserede stemmevægt i DI gennem Procesindustriens som hidtil eller gennem f.eks. branchefællesskaber, hvis de opretter et valgforum. Det gav ingen reaktioner i slutningen af Men sidste år overvejede DI Fødevarer at oprette et valgforum. Det vil stille en del af PI s medlemmer i en valgsituation, hvis det bliver tilfældet. Det blev drøftet af bestyrelsen ultimo Man kunne ikke på det foreliggende grundlag på det tidspunkt fra bestyrelsens side anbefale en flytning. 10

11 For Procesindustrien har det betydning for antallet af delegerede, som PI indstiller til DI s generalforsamling (se dagsordenens punkt 6), ligesom det vil have en indflydelse på antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer. Efter fusionen med HTS indstiller PI 15 delegerede og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer (før fusionen med HTS havde vi 4). Procesindustrien er i øvrigt åben for andre virksomheder, som har interesse i aktiviteterne, uanset hvor de lægger stemmevægten. Det har vi nået Brug PI og deltag aktivt Jeg kan i tilbageblikket konstatere, at der har været betydelig aktivitet på alle vores strategiske fokusområder. Og jeg vil gerne ved denne lejlighed takke alle de involverede. Både udvalgene og arbejdsgrupperne. En særlig tak skal lyde til mine bestyrelseskollegaer og de tre udvalgsformænd. Jeg vil slutte med en opfordring til at bruge Procesindustriens tilbud, til at deltage og til at være med til at formidle de positive budskaber om industrien og vores virksomheder. 11

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning til Procesindustriens ordinære generalforsamling 2010

Formandens beretning til Procesindustriens ordinære generalforsamling 2010 Procesindustrien Den 9. marts 2010 UHa Formandens beretning til Procesindustriens ordinære generalforsamling 2010 Videntunge og energieffektive virksomheder med komplekse produktionsanlæg 1. Indledning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm

Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm Procesindustrien Generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling den 29. marts 2012, kl. 13.00 hos Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm Formanden for Procesindustrien, Niels Morten

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17. april 2013, kl hos DI, Gl. Vindinge

Referat af ordinær generalforsamling den 17. april 2013, kl hos DI, Gl. Vindinge Procesindustrien Generalforsamling 2013 Referat af ordinær generalforsamling den 17. april 2013, kl. 13.00 hos DI, Gl. Vindinge Formanden for Procesindustrien, Niels Morten Hjort, Cheminova A/S, bød velkommen

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Nr. 1 - marts 2011 Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Virksomheder og elever, der ønsker mere faglighed og flere udfordringer i erhvervsuddannelserne, har nu fået nye muligheder. De nye muligheder

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Procesindustrien. Beretning 2014

Procesindustrien. Beretning 2014 Procesindustrien April 2014 Beretning 2014 1. Indledning Procesindustrien i korte træk Procesindustrien (PI) er en medlemsforening i Dansk Industri, der har 91 medlemmer, hvilket svarer til i alt 253 virksomheder

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Den 14. april Indsatsen i Procesindustrien har to overordnede formål:

Den 14. april Indsatsen i Procesindustrien har to overordnede formål: Den 14. april 2011 PI er en væsentlig DI forening Virksomheder inden for forskellige brancher Alle slags medarbejdere Procesindustrien yder betydelige bidrag til samfundet I Procesindustrien (PI) har 105

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS?

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? EN UNDERSØGELSE AF HVORDAN VI OPLEVER DIGITALISERING PÅ VORES ARBEJDSPLADSER 1 Det kan du blive klogere på: DIG OG DIGITALISERING Fortid, fremtidsønske eller skrækscenarie?

Læs mere

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet Præ-SIEF s & SIEF s Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s Organisation for erhvervslivet 1. udgave d. 26. februar 2009 Indholdsfortegnelse Dannelse af præ-sief er... 2 Statistik... 3 Dannelse af

Læs mere

Procesindustrien Beretning 2011

Procesindustrien Beretning 2011 Den 29. marts 2012 Procesindustrien Beretning 2011 1. Indledning Procesindustrien (PI) har [105] medlemsvirksomheder, som tilsammen har produktion ca. 260 steder fordelt i hele landet. Medlemstallet er

Læs mere

Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune....Med tak for sidst.

Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune....Med tak for sidst. Nytårskur og vækstkonference 2012 Roskilde Kommune...Med tak for sidst. Martin Holgaard, Teknisk direktør Roskilde Kommune: Roskilde Kommune har skabt en ny erhvervsportal på hjemmesiden. En portal, som

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere