Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien 2009."

Transkript

1 Den 23. marts 2009/rettet UHa Velkommen til ordinær generalforsamling i Procesindustrien Bog om historien Middagstaler Politikområder Det er i år 20 år siden, at Procesindustriens Arbejdsgiverforening blev dannet. Procesindustrien blev til en egentlig arbejdsgiverforening pr. 31. december Ved 10 års jubilæet blev der udgivet en lille bog med historien om dannelsen af foreningen. Bogen er skrevet af direktør, civilingeniør Poul Skovgaard, tidligere direktør for Aalborg Portland. Poul Skovgaard var den første formand for PIAF. Bogen viser et meget broget og livligt billede af organisationernes liv i de tider. Vi har ikke så mange eksemplarer af bogen tilbage, men den bliver lagt på nettet, så man kan printe den derfra. Vi har ikke udgivet nogen ny bog for at fejre 20 års jubilæet, men vi har formået forfatteren af bogen, Poul Skovgaard til under middagen i aften at give os et indblik i foreningens liv i dens tidlige faser. Procesindustrien har forskellige typer af virksomheder inden for forskellige brancher, såsom kemi/farma, fødevarer og fødevareingredienser, farve/lak, byggematerialer, papir/pap/emballage og industrielle gasser. Virksomhederne har det tilfælles, at de har komplekse produktionsprocesser, hvor energi og kemi spiller en stor rolle. Vi har fælles uddannelser, f.eks. procesoperatører og vores egen proceslederuddannelse. Vi arbejder med skiftehold og kontinuerlig produktion. Fra 2004 har foreningen skiftet karakter fra en traditionel arbejdsgiverforening til det vi kalder en politikskabende Sagsnr.:

2 netværksforening. Vi har netværk og arbejder på følgende hovedområder: Energi- og miljøpolitik Uddannelsespolitik Medarbejderpolitik Det er på disse områder medlemsvirksomhederne har fælles problemstillinger, og de bliver ikke serviceret i andre dele af DI eller af DI s andre netværk. DI er en stor og bred organisation, der efter den seneste sammenlægning spænder fra transport og infrastruktur, service og konsulentvirksomheder til fremstillingsindustri inden for mange sektorer og brancher. Det er vigtigt, at vi kan forsvare vores industris fælles interesser. Et friskt eksempel er energiafgifterne. Her har vi tydeliggjort betydningen for vores industri og fået DI til at gå i brechen for os. Det kommer jeg tilbage til om lidt. Krisen rammer forskelligt Rekruttering af unge Nu havde det jo været rart, hvis vi kunne fejre jubilæet på lidt mere lyserøde skyer end den økonomiske situation i øjeblikket tilsiger. Krisen har indtil nu ramt forskelligt, og især de medlemsvirksomheder, som har tilknytning til byggesektoren har fået den at føle. Det sætter lidt andre perspektiver op på den korte bane, men det må ikke få os til at glemme den sag, som vi har brugt mange kræfter på i Procesindustrien i de sidste år. Det drejer sig om at tiltrække de unge og gøre dem interesseret i de mangeartede og interessante jobs, som virksomhederne kan byde på. Mere om den sag lidt senere. Forårspakken Konkurrenceudsatte og energitunge virksomheder En anden og meget aktuel udfordring har vi fået for ganske nylig. I forbindelse med Regeringens forårspakke med lettelser af marginalskatten blev en del af regningen lagt på vore skuldre i form af nye afgifter på el og brændsel til produktion. Skatteaftalen indebærer, at konkurrenceudsatte virksomheder med energiintensive processer får en væsentlig forringelse af deres konkurrencekraft. For den gruppe virksomheder, som er mange af vores medlemmer, bliver produktion i Danmark meget dyrere end i udlandet. Vel at mærke for virksomheder, der allerede har foretaget energieffektiviseringer og er blandt de mest energieffektive virksomheder i verden. Det er ikke holdbart, og vi er sammen med DI i forhandling med skatteministeren om sagen. 2

3 Gode tilbagemeldinger Jeg laver en opstilling over hvem og hvor meget Tine Roed Materiale i mapperne Det støtter forhandlingerne meget, at mange af medlemsvirksomhederne har meldt hurtigt tilbage på vores forespørgsel om konsekvenserne af energiafgifterne. Visse energikrævende produktionsprocesser er allerede undtaget, og det hjælper en del af medlemmerne. Men der skal meget mere til. Vi håber, at listen over tunge processer, der blev lavet i forbindelse med CO 2-afgifterne, kan være med til at løse problemet. DI-direktør Tine Roed, der i DI har ansvaret for forhandlingerne om skatteaftalen, kommer efter generalforsamlingen kl og gør rede for situationen. I mapperne ligger kopi af DI s brev til Skatteministeren sammen med PI s brev til samme. Cefic taler på årsmødet HLG Præsentation af resultaterne Anbefalingerne kort Selvom kun en del af Procesindustriens medlemmer kan karakteriseres som kemisk industri, så har de fleste af virksomhederne tæt tilknytning til denne sektor og arbejder med kemiske processer i produktionen. Derfor har vi indbudt en taler fra Cefic, som er den kemiske industris europæiske organisation, til at indlede årsmødets tema om Procesindustrien som nøglespiller i et bæredygtigt samfund. Andrea Wiegel, der holder indlægget, er Manager for Energy and Climate Policies hos Cefic. Af samme årsag vil jeg her i min beretning nævne konklusionerne fra den såkaldte High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry. Gruppen har arbejdet i nogle år. Gruppen havde 27 medlemmer og bestod af ministre og repræsentanter på højt plan fra medlemsstaterne, repræsentanter fra den kemiske industri og brugerindustrierne, forskere, fagforeninger og miljø- og forbrugerorganisationer. Kommissionens næstformand Günter Verheugen var formand. Resultaterne blev præsenteret den 19. februar. Verheugen sagde i den anledning, at EU har en stærk interesse i af have kemisk industri i verdensklasse. En industri, der er innovativ og kan bidrage til bæredygtig vækst og arbejdspladser. Sektoren er uundværlig for at takle de presserende globale temaer om energi og klimaforandringer, vand, fødevarer og sundhed. Anbefalingerne drejer sig først og fremmest om mere innovation og forskning, ansvarlig brug af naturens ressourcer og en lige konkurrencesituation for tilførsel af energi og råvarer samt åbne verdensmarkeder med fair konkurrence. Det bemærkelsesværdige ved rapporten om gruppens arbejde er dens klare betoning af den kemiske industri og tilknyttede 3

4 industrier som leverandør af løsninger på fremtidens udfordringer. Godt for procesindustriens image Man begynder helt at rette ryggen, når man læser rapporten. Det er ikke sådan lige en dagligdags situation, når man tænker på den almindelige presse om kemi, kemiske stoffer og kemisk produktion. Konklusionerne fra rapporten ligger i jeres mapper. Bestyrelsen vil arbejde videre med formidlingen. Analyseparametre Graf om køn vises Vi er for gamle! Graf om alder vises Positivt om uddannelsesniveauet Vi har igen i år fået lavet udtræk af tal fra Danmarks Statistik for at belyse udviklingen. Beskæftigelsessammensætningen er analyseret ud fra parametrene køn, alder, uddannelse, arbejdsfunktion og etnisk herkomst. Her må vi desværre konstatere, at den indsats vi har gjort i foreningen for at tiltrække unge, ikke har båret synlig frugt endnu. Gennemsnitsalderen er betydeligt højere i procesindustrien end i det private erhvervsliv og også over det danske gennemsnit. Uddannelsesniveauet blandt medarbejderne er stigende og kompetenceniveauet er større end for arbejdsmarkedet generelt. I afsnittet om rekruttering peges der på, at der skal arbejdes videre med de initiativer, vi har taget for at tegne vores industri som en attraktiv arbejdsplads med fremtidsmuligheder. Det kommer jeg tilbage til, når jeg om lidt vil omtale de aktiviteter, der er foregået i Uddannelsespolitisk udvalg i årets løb. Slide med medlemmerne vises Imageprojektet Hjemmeside og konkurrence Rekruttering af unge Som nævnt har Procesindustrien i det forløbne år haft særlig fokus på rekruttering af unge. Søgningen til de tekniske uddannelser er en sag, der ligger os alle meget på sinde. Det er der, vi skal hente hovedparten af fremtidens arbejdskraft. Det brændende spørgsmål er, hvordan vi får de unge interesseret i vores teknologier og brancher. På sidste års generalforsamling omtalte jeg en DVD om mulighederne for de unge i vores virksomheder. Den blev lagt på en ny hjemmeside Den brugte vi i årets løb som platform for en konkurrence for de unge. Konkurrencen blev omtalt i de unges medier. Selve ideen var, at de unge skulle besvare nogle spørgsmål indenfor vores virkefelt og på den måde deltage i konkurrencen. Præmierne Field Code Changed 4

5 var biografbilletter og et gavekort til elektronik. Der var en rimelig opmærksomhed om konkurrencen, om end den ikke var så høj, som vi havde håbet. Der var presseomtale i forbindelse med præmieoverrækkelsen. Konkurrencen løb af stablen i første halvdel af På det tidspunkt var der meget fokus på fra mange sider at fat i de unge. Så set i det lys er vi tilfredse med kampagnen og den aktivitet, der var på vores konkurrencesite. Jeg ved ikke, om nogle af jer husker sidste år, hvor både en fremtidsforsker og en ungeforsker viste, at det er svært at få fat på de unge. Vores resultater skal naturligvis også bedømmes i det lys. Proceslederen som PI's flagskib DI ikke længere udbyder Uddannelsen fortsætter i PI-regi Slide med brochuren og statistik på deltagelsen gennem årene Proceslederen Proceslederuddannelsen har også jubilæum. Den har nu eksisteret i 10 år og været meget værdsat. Fra de løbende evalueringer og tilbagemeldinger fra medlemmerne ved vi, at denne lederuddannelse er populær og værdiskabende i medlemskredsen og blandt deltagerne. De årlige hold arbejder i netværksgrupper, når uddannelsen er gennemført. Der holdes også opfølgende kurser, så uddannelsen har blivende effekt. Det er en arbejdsgruppe under Uddannelsespolitisk udvalg, der lægger rammerne for uddannelsen. Rent administrativt har uddannelsen ligget hos DI s afdeling for lederudvikling. Efter fusionen med HTS fandt DI, at man ikke længere kunne tilbyde brancherettede lederuddannelser. Vi overvejede situationen og besluttede at fastholde denne lederuddannelse i regi af Procesindustrien. Vi besluttede også at fortsætte samarbejdet med Michael Olsen, som har undervist på samtlige gennemførte hold. Han vil sammen med endnu en konsulent fortsat være omdrejningspunkt for undervisning og udvikling af uddannelsen i samarbejde med Procesindustriens arbejdsgruppe. Det kommende hold er næsten fyldt op. Vi arbejder med at revidere pjecen med kursusbeskrivelse og hjemmesiden. Den bliver sendt ud til medlemmerne snarest. Christine Bernt Henriksen i sekretariatet kan besvare spørgsmål om uddannelsen. Der er oplysninger at finde på Procesoperatøruddannelsen og lærlinge Der har været en lille stigning i indgåelsen af uddannelsesaftaler for procesoperatøren i Om det skyldes vores rekrutteringskampagne kan vi kun gisne om. Kampagne for flere lærlingepladser Der er i øjeblikket en anden kampagne, hvor en virksomhedsmand henvender sig til HR-chefer og produktionschefer hos virksomheder i Procesindustrien på Sjælland for at fortælle om erhvervsuddannelsen som 5

6 procesoperatør. Han har tidligere været rundt i Jylland. Der var erfaringen, at det var svært at få nogle af virksomhederne i tale. Det er alligevel vores håb, at initiativet nu vil åbne mange flere virksomheders døre for lærlinge. Virksomhederne kan og bør være med AMU kurser bruges i øjeblikket i stigende grad Jeg finder eksempler Omlægninger i vente Materiale i mapperne Det er måske lidt svagt at sige håb. Og på baggrund af de lidt skuffende tidligere erfaringer vil jeg herfra stærkt opfordre jer til at fastholde eller styrke jeres lærlingeindsats. Selvom vi er i krisetider, er det helt klart, at vi i de kommende år får brug for dygtige medarbejdere. Vi har selv et ansvar for at få dem uddannet. Vi har mange erhvervsuddannelser, som vi benytter os af i procesindustrien udover procesoperatøruddannelsen. Mange af os har elektrikere, smede og automatikteknikere. Fremtidens arbejdskraft er en meget afgørende strategisk udfordring, også selvom vi har så meget andet at tænke på i denne tid. AMU Aktiviteten på AMU har været stærkt stigende siden 4. kvartal 2008, og det fortsætter. Vi har endnu ikke aktuelle tal for stigningen. Men for mange virksomheder er det en mulighed i forbindelse med den generelle afmatning. Der har i det forløbne år også været fokus på AMU-kurser målrettet procesindustrien. Området er blevet analyseret af en ekstern konsulent, som har udarbejdet en rapport, der er ved at blive behandlet af Udviklingsgruppen for procesindustrien. AMU bruges meget forskelligt i de forskellige brancher. Det er også en udfordring, at AMU til netop vores branche er fordelt på så mange forskellige erhvervsskoler. I løbet af 2009 vil der være en udbudsrunde, som vil betyde, at AMU-kurserne vil blive placeret på en ny måde. Der vil naturligvis komme en orientering om dette, når den nye placering af AMU til vores branche er faldet på plads. I jeres mapper ligger der en guide til virksomhederne fra DI, om hvordan man bruger AMU. Guiden er til jeres eget brug. Jeg håber, I får glæde af den. DI har sammen med Dansk Metal og 3F taget initiativ til, at vi får kortlagt medlemsvirksomhedernes behov for kompetencer og uddannelsesbehov i relation til det ydre miljø. Vi forventer, at vi i løbet af 2009 vil kunne komme med et samlet udspil på dette område. Slide med pjecen og udvalgets deltagere, virksomhed først Revitalisering af MPU Medarbejderpolitisk udvalg (MPU) startede på en frisk i det forgangne år. Det skal forstås således, at der i december 2007 og januar 2008 blev iværksat en proces for at få genetableret Medarbejderpolitisk udvalg. 6

7 Dels blev udvalgets fokusområder drøftet, dels skulle udvalget helt konkret etableres på ny, da det på daværende tidspunkt kun havde to medlemmer. Fokusområder I forhold til fokusområder for Medarbejderpolitisk udvalg blev det besluttet, at udvalget kunne arbejde inden for følgende temaer: - Best practice for lønforhandlinger - Best practice for lønsystemer for procesindustrien - Oplæg til overenskomstforhandlingerne - Ledelsens, tillidsrepræsentanternes, den enkeltes og det fælles ansvar for et godt samarbejde på virksomheden. Også andre muligheder Erfa-gruppe Desuden kan udvalget også tage dagsordener op, der relaterer sig til medarbejderpolitikken. Det kan for eksempel være fastholdelse af medarbejdere eller mangel på særlige typer af arbejdskraft eller noget helt andet tredje. Endelig er det vigtigt at understrege, at Medarbejderpolitisk udvalg som de øvrige udvalg i Procesindustrien skal fungere som et godt netværk for de medlemmer, der engagerer sig, så det virker som et forum for at dele erfaringer inden for det medarbejderpolitiske område. OK 2010 primær opgave Fokuseret, prioriteret input 8, stk.6 og 15 I løbet af januar og februar 2008 lykkedes det så af få etableret udvalget på ny med ni medlemmer. Første møde i det nye udvalg blev afholdt i april Udvalget besluttede hurtigt, at det i udgangspunktet ville beskæftige sig med overenskomstspørgsmål i relation til den forestående overenskomstfornyelse i foråret Her vil vi i Procesindustrien som vanligt komme med vores input til forhandlingerne i DI, men modsat tidligere vil vi levere et mere fokuseret input med klare prioriteter for Procesindustrien. Det er Medarbejderpolitisk udvalg, som skal drøfte Procesindustriens prioriteter og være pennefører på dette input til DI. I arbejdet med at kortlægge hvilke særlige overenskomsttemaer, der er væsentlige at sætte fokus på fra Procesindustriens side, har Medarbejderpolitiske udvalg valgt at arbejde videre med to særlige områder i Industriens Overenskomst. Det drejer sig om 8, stk. 6, der vedrører indgåelse og opsigelse af lokalaftaler, som er indgået inden 28. februar Og så drejer det sig om 15 vedrørende skifteholdsarbejde. 7

8 Udmelding til sommer Kom ud af busken med forslag og ideer Udvalget er pt. midt i arbejdet med at udforme Procesindustriens anbefalinger til DI i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger. Og det er planen, at udvalget omkring sommerferien har et input klar til DI om Procesindustriens prioriteter på overenskomstområdet. Jeg vil stærkt opfordre medlemmerne til at komme med bidrag til dette arbejde. Det er nu, I har chancen, hvis I har noget på hjerte om dette emne. Slide med pjecen og deltagerne Mere vægt på energi- og klimaspørgsmål Styrke PI's indflydelse på DI's politikker Energi og klima Energi og klima er på manges læber i disse tider. Og når man siger miljø, så tænker de fleste klima. Derfor har PI s energi- og miljøpolitisk udvalg oprustet på energi/klimasiden. Dels har vi optaget 2 nye medlemmer med energifokus, dels har vi haft nationale, EU og globale klimapolitikker på dagsordenen for udvalgets møder. Vi har fået god hjælp og gode input fra DI s energiafdeling. Ideelt set vil vi gerne enten dele energi- og miljøpolitisk udvalg eller som tidligere oprette en undergruppe for energi. Hensigten er at styrke PI s synspunkter i DI s politikformuleringer. Den barriere vi er stødt på er, at alle har travlt. Det er svært for de relevante personer i virksomhederne at afsætte tid og ressourcer til møder og politikdrøftelser. Jeg har allerede omtalt de aktiviteter, der foregår netop nu, i forbindelse med de nye danske energiafgifter. Jeg vil ikke sige mere om det her, men blot igen huske jer på, at Tine Roed kommer kl og fører jer up-to-date om forhandlingerne. REACH og CLP Kemikalier Kemikalielovgivningen er et andet område, der fylder meget for Procesindustriens medlemmer. De forskellige forpligtelser i REACH træder i kraft med de fastlagte tidsfrister. Desuden blev forordningen om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger færdig i slutningen af 2008 og trådte i kraft 20. januar Også denne forordnings forpligtelser strækker sig over et længere tidsrum. I 2008 var der to væsentlige REACH begivenheder. Præregistreringsfasen løb fra 1. juni til 1. december Den første kandidatliste blev offentliggjort i slutningen af oktober Præregistrering i REACH Der blev præregistreret langt flere stoffer end forventet virksomheder registrerede sig i REACH-IT og sendte flere end præregistreringer, dækkende i alt ca. 8

9 forskellige stoffer. Kemikalieagenturet i Helsingfors, ECHA; er nu ved at rydde op i stoflisten. Det siges, at der bl.a. var en ko på listen. Præ-SIEF og SIEF Råd og vejledning Andre emner på miljøområdet Hensigten med præregistreringen var, at man skulle kunne finde sammen og dele data om de samme stoffer. Det skal ske i de såkaldte i præ-sief s og SIEF s (Substance Exchange Information Forums). ECHA har lavet en oversigt over deltagelsen i de forskellige SIEF s. Der er 139 SIEF s med mellem 1000 og 4999 deltagere og 2 med over 5000 deltagere. Der er mange, der er bekymrede for, hvordan det skal kunne lade sig gøre. ECHA s IT-systemer har hidtil ikke været alt for gode, og det bliver afgørende, at de kommer til at fungere. Procesindustrien har sammen med DI holdt et møde, hvor deltagerne kunne udveksle erfaringer om forberedelsen til og deltagelsen i SIEF-arbejdet. PI har en netgruppe, hvor deltagerne også kan bruge cyberspace til at udveksle erfaringer. Sekretariatet forsøger at være ajour, så vi kan hjælpe medlemmerne, men det er utopisk at forestille sig, at vi med de foreliggende ressourcer kan opbygge en egentlig dybtgående ekspertise. Jeg vil opfordre jer til at bruge hinanden i netværket. Energi- og miljøpolitisk udvalg har også drøftet risikolovgivningen og myndighedernes overdrevne krav om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) i forbindelse med udvidelser eller ændringer af virksomheder. Det er endnu et eksempel på trykket på konkurrenceevnen. Risikolovgivningen drøftes i en arbejdsgruppe, der bruger nettet til at udveksle erfaringer. Det har gruppen meget glæde af. Måske kan det være inspiration for andre. Der har været drøftet mange andre miljøtemaer af fælles interesse, men det vil føre for vidt at komme ind på dem her. Styrket indflydelse i DI's politikudvalg Som afslutning på gennemgangen af de vigtigste af temaerne for udvalgenes arbejde ligger det mig meget på sinde at få formidlet, at udvalgenes arbejde er grundlaget for vores indflydelse i DI. D har politikudvalg på disse områder. Vores synspunkter skal indgå i dette arbejde. Så kontakten til de personer, der fra Procesindustriens virksomheder sidder i DI s udvalg skal styrkes. Også Procesindustrien er blevet ramt af den økonomiske krise med faldende aktiekurser m.v. Ved gennemgang af regnskabet senere vil I bemærke, at vores formue er faldet betydeligt i værdi. 9

10 Bestyrelsen har efter råd fra DI s investeringsrådgivere besluttet sig for ikke at afhænde værdipapirer for at dække vores underskud, men i stedet finansiere driften ved optagelse af lån fra DI. Men vi har også besluttet at hæve kontingentet, selv om vi er i krisetider. Vi har ikke haft kontingentstigninger i de sidste mange år. Vi har hidtil kunnet klare os med afkastet af formuen, men den går ikke længere. Bestyrelsen foreslår en stigning fra 0,01 til 0,013 % af lønsummen. Det er stadig et meget beskedent kontingent. Det vil blive drøftet senere sammen med budgettet. Uændrede sekretariatsforhold Studenterhjælp Tak Der er ikke sket store ændringer i årets løb. I sekretariatet er det fortsat Ulla Hansen Telcs, som har ansvaret for at lede sekretariatet og koordinere arbejdet. Hun tager sig af sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen og Energi- og Miljøpolitisk Udvalg og arbejdsgrupperne derunder. Christine Bernt Henriksen fra DI-uddannelse er sekretær for Uddannelsespolitisk Udvalg og de underliggende arbejdsgrupper. Tine Friis Gade, der nu sidder i DI s ledelsessekretariat, er sekretær for Medarbejderpolitisk Udvalg. Vi har haft skiftende sekretærer til det administrative sekretærarbejde, men nu er Heidi Demant tilbage. Procesindustrien har i en del af 2008 og begyndelsen af 2009 haft ansat Eva Grex som studenterhjælp. Hun har hjulpet med på det uddannelsespolitiske område og især været med i ungekampagnen. Hendes post er nu overtaget af Jens Hannibal. Jeg vil hermed takke sekretariatet for deres gode arbejde i årets løb. Valgfora Drøftelser om stemmeflytning Da PIAF blev til PI gjorde vi medlemmerne opmærksom på, at de var frit stillet med hensyn til valg af forum for demokratisk indflydelse i DI. Virksomhederne kunne lægge deres kontingentbaserede stemmevægt i DI gennem Procesindustriens som hidtil eller gennem f.eks. branchefællesskaber, hvis de opretter et valgforum. Det gav ingen reaktioner i slutningen af Men sidste år overvejede DI Fødevarer at oprette et valgforum. Det vil stille en del af PI s medlemmer i en valgsituation, hvis det bliver tilfældet. Det blev drøftet af bestyrelsen ultimo Man kunne ikke på det foreliggende grundlag på det tidspunkt fra bestyrelsens side anbefale en flytning. 10

11 For Procesindustrien har det betydning for antallet af delegerede, som PI indstiller til DI s generalforsamling (se dagsordenens punkt 6), ligesom det vil have en indflydelse på antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer. Efter fusionen med HTS indstiller PI 15 delegerede og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer (før fusionen med HTS havde vi 4). Procesindustrien er i øvrigt åben for andre virksomheder, som har interesse i aktiviteterne, uanset hvor de lægger stemmevægten. Det har vi nået Brug PI og deltag aktivt Jeg kan i tilbageblikket konstatere, at der har været betydelig aktivitet på alle vores strategiske fokusområder. Og jeg vil gerne ved denne lejlighed takke alle de involverede. Både udvalgene og arbejdsgrupperne. En særlig tak skal lyde til mine bestyrelseskollegaer og de tre udvalgsformænd. Jeg vil slutte med en opfordring til at bruge Procesindustriens tilbud, til at deltage og til at være med til at formidle de positive budskaber om industrien og vores virksomheder. 11

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere