KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L"

Transkript

1 KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR ÅRGANG MARTS 2013 Lønforhandling 2012

2 Beretning fra elektrikerklubben. Lad mig starte beretningen med at stille spørgsmålet er krisen ovre? Nogle mener det ikke, men når man åbner op for nyhederne, og høre om banker, og virksomheder der kommer ud med overskud, så kan man godt komme i tvivl. Konkurrence evnen skal forbedres, vi skal ned på tyske lønninger siger eksperterne. Hvis man ser på vores egne lønforhandlinger vil der nok ikke være så langt før målet nås. Eller er det forhandlinger når der bliver tilbudt 1 kr., ved at se bort fra rejse vej tid og indførelse af fleksibel arbejdstid. Fleksibel arbejdstid er overenskomst bestemt hvor arbejdstiden lægges med varierende ugentlig arbejdstider for en periode, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal i perioder udgøre 37 og den maksimale arbejdstid pr. uge 46 timer. Dette er vel for at spare på overtids betalingen, især ved overarbejde til færdiggørelse af byggerier. Der blev da også sagt nej til 1 kr. Nu er situationen ved at blive anderledes arbejdsløsheden for elektriker er begyndt at falde. el branchen, har den hurtigste faldende arbejdsløshed siden krisen, december 2012 var bruttoledigheden 2,79. I 2012 var beskæftigelsen høj i Kemp & Lauritzen dette skyldes ikke mindst de ret store sager som FN-Byen, KUA og industriens hus, der har også været gang i El service ENCOR og sikring, der skal da også nogle jobs til hvis der skal beskæftiges omkring 400 elektriker, hen over året. Det var så ikke alle elektriker der syntes de skulle være med i fællesskabet og havde fundet en billiger udgave noget der ligner en fagforening (det er ren forretninger) Det var der en del utilfredshed med inde på industriens hus og det indebar nedlæggelse af arbejdet, alle håndværker grupper nedlagde arbejdet, det medførte dog ikke ændring i forhold til de uorganiseret. Klubbestyrelsen blev beskyldt for at mobbe på arbejdspladsen, der var nogle, der uddelte røde trøjer til alle organiseret på pladsen. Når der kommer nye til, skal der ofte laves om på tingene, så da kollegaerne fra det opkøbte Glenco skulle integreres i klubben besluttet klubbestyrelsen at nedsætte et udvalg der skulle se på klubstrukturen. Udvalget kom ikke til noget resultat, da et flertal i klubbestyrelsen stoppede struktur arbejdet, det var blevet mere presserende med de gule. Dette medførte at klub 37 beholdte deres klub og fik K&L kollegaerne med, så klub 37 er i Hvidovre.

3 Firmaet har godkendt klub i Hvidovre med tillidsrepræsentant. Om det så er det der får firmaet til at opsige vores lokalaftale om tillidsrepræsentantens virke?? Som det kan læses er der al mulig grund til at møde op til generalforsamling den 14 marts Ole Havmand Aftalen gik i sin korthed ud på der kun var en tillidsrepræsentant i Københavns område. Der er blevet afholdt lokalforhandling, hvor der var en bred enighed om at i forhold til elektrikeroverenskomsten, gav det mulighed for at der kan vælges tillidsrepræsentanter i de enkelte afdelinger ved en af parternes forlangende, denne mulighed benytter firmaet sig så af. Der er nu aftalt med ledelsen at Knud Degenkolw og Carsten Bo Knudsen, skal sammen med Tonny og undertegnet fra klubben tage rundt og forklare ønsket om der skal vælges tillidsrepræsentanter i de forskellige afdelinger og vigtigheden heri. Denne ændring vil medføre klubstrukturen i klubbestyrelsen også skal ændres. Der vil fremsættes forslag til generalforsamlingen at punkt 5: valg, udsættes til en ekstraordinærgeneralforsamling, når alle de nye tillidsrepræsentanterne er valgt og klubbestyrelsen har ligeledes et forslag til klubstruktur og klublove.

4 Arbejdsmiljørapport 2012 Så er det igen blevet tid til den årlige skriftlige beretning om hvad der er løbet gennem åen, både i Kemp & Lauritzen og DEF København. Jeg vil først starte med, at der har været afholdt valg til ArbejdsMiljø- Udvalget (AMU). Det var alle de permanente ArbejdsMiljøGrupper (AMG) der kunne stille op. Henrik Nissen (AMR i sikring) og undertegnede genopstillede igen. Men som så mange gange før var der ikke nogen modkandidater, så vi er valgt for de næste 2 år. AMU består nu af : Formanden Knud S Dengelkov Sikkerhedschef Claus H Nielsen A siden Jan Sørensen A siden Rune Kristensen B siden Henrik Nissen B siden Kristian Faurholt Arbejdsskader: Der er mange der fejlagtigt tror at nå man har anmeldt en arbejdsskade til firmaet, og firmaet har sendt den videre til forsikringsselskabet. Kommer den ikke sendt per automatik til arbejdsskadestyrelsen. Der sidder desværre forsikringsagenter der leger læge eller anden kompetent personel. Hvis man har fået afslag fra forsikringsselvskabet og man mener man er berettiget til erstatning, skal man påpege at ens arbejdsskade bliver sendt til arbejdsskadestyrelsen og straks tage fat i Niels Bo (DEF København). Der har været 95 anmeldte arbejdsskader i 2012 hvor 29 af dem er med en varighed over 1 dag. Vi har for mange el-ulykker både med svende og desværre også med lærlinge. HUSK AT SLUKKE FOR STRØMMEN OG SIKRE MOD GENINDKOPLING. Heldigvis har vi sidste del år været forskånet for alvorlige ulykker med legeme beskadigelse. Vi er alle nød til at sætte mere fokus på vores måde at gebærde sig på vores byggepladser. Vi er nød til at blive bedre til at bruge vores SKS-håndbog, i den er der blandt andet et dokument der hedder sikker job analyse, den skulle meget gerne være med til at man for tænkt alle mulige risici igennem inden man kaster sig ud i arbejdet. Jeg mener ikke at den skal laves hver gang man laver en arbejdssituation. Jeg kunne bare godt tænke mig at vi alle tog lidt mere ansvar for os selv og vores kollegaer. Vores ulykkesfrekvens (antal ulykker pr. 1 mio. timer i produktion) i Kemp & Lauritzen er en del mindre end gennemsnittet for vores branche, men vi har stadigvæk for mange arbejdsskader hvor man bare kunne kalde dem klodsethed. Det der er mest interessant at kigge på er vores ulykkesfrekvens,

5 fordi den er sammenlignelig med tidligere år og andre virksomheder, hvorimod antallet af ulykker ikke tager højde for hvor mange timer der produceret. Ulykkesfrekvens: Antal ulykker pr. 1 mio. timer i produktion Fraværsgrad: Tabte timer pr timer i produktion. DEF København: Der er så småt blevet startet en netværksgruppe af AMRer i de store virksomheder i vores region. Jeg håber at det vil bære frugt, men det er lidt for tidligt t spå om. Jeg har deltaget 4 gange i byggefagenes sikkerhedspatrulje, hvor man kommer ud på diverse bygge-

6 pladser i regionen. Ligesom ArbejdsTilsynet (AT) er kommet frem til ved deres besøg så står det ikke særligt godt til på de stor Københavnske byggepladser. Når vi har været ude på byggepladserne kan vi se nedstyrtningsfare, manglende oprydning, manglende vinterforanstaltning, problemer med gående og kørende trafik og ledninger der ligger på gulvet. Det ser ud som om der er en stor udfordring i at få disse ting ret køl igen. Sager i AMU: Igen i år har nogle af vores afdelinger lidt svært med at få revideret APV-en. Den skal som minimum revideres hvert 3. år. Det er afdelingsledelsen der er ansvarlig for udarbejdelsen og tage kontakt til AMG. Det er meget vigtigt at man for åbnet APV-en hvis man støder på nogle nye risici. Vi har i AMU gennemgået diverse ting fra AT, såsom tilsyn og påbud. Jeg tager kun denne her med i min skriftlige beretning. AT havde været meget aktive sidst på året med hensyn til byggepladser, de kom da også forbi nogle af vores byggepladser. I Skanderborg blev man taget i at montørerne stod på hhv. øverste og næst øverste trin, den ene wiener stige var revnet i vangen, der lå også en del armeringsjern og andet hvor stigerne var opstillet. Der var også problemer med adgangsvejene. Dette gav to straks påbud, og at afdelingen skal benytte en autoriseret arbejdsmiljørådgivere til at løse arbejdsmiljøproblemet. Det er vigtigt at understrege, at vi altid skriftligt skal gøre bygherren opmærksom på, hvis der er et forhold, som strider imod arbejdsmiljøloven og om nødvendigt standse arbejdet indtil dette er udbedret. Vores sygefravær bliver taget op på hver AMU møde, hvor der bliver vist lidt statistik fra Medhelp. Dette giver ikke nogen indikering på at sygefraværet kan relateres til arbejdsmiljøet. AMU overvåger løbende udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø og det kan konstateres at K&L ligger under nomen i disse fraværssager. Nyttige links og lidt sjov: Løftetjek på smartphones Arbejdstilsynets interaktive værktøj - Løftetjek - er en metode til at tjekke, om man løfter sundhedsskadeligt. Værktøjet er bygget op omkring en lille animeret 3D-figur, der guider brugeren gennem otte trin med spørgsmål som fx Hvad vejer det, du løfter? og Bøjer du ryggen, når du løfter?. Til sidst bliver brugeren præsenteret for et resultat, der indikerer, om løftet er sundhedsskadeligt eller ej. Brugeren bliver samtidig informeret om, hvor løftet belaster kroppen og om de muligheder, der er for at forbedre løftet, så det er mindre belasten-

7 de. Samtidig er det blevet nemmere at få adgang til Løftetjek, der nu både findes på Android smartphones og på iphones, og som også kan afvikles på computeren i en række forskellige browsere - Firefox Chrome, Safari og Explore. Kristian Faurholt

8 Lærlingeberetning I K&L er vi nok omkring de 30 lærlinge, men den seneste opgørelse fra fagforeningen viste at kun 13 betaler kontingent til klubben, de burde have råd 116 kr. til DEF, 34 kr. for frivilligt fritidsulykke forsikring, samt 10 kr. til klub K&L i alt 160 kr. pr. måned. Lærlinge indtaget på TEC- Frederiksberg er stabilt med 3 hovedforløbsklasser per kvartal. I resten af landet er man igen oppe på normalt indtag af lærlinge, efter at have haft færre eller ingen hovedforløbsklasser. Lærlingene kom med et fantastisk forslag, som kunne gøre dem mere raske: en bonus løn på 20 timer per kvartal, for en anden års lærling er det 65,80 per time. Hvis lærlingen så har været syg i 2 dage bliver det 20-15=5 timer á 65,80, som så udbetales straks i det nye kvartal. Men ak, firmaet tog forslaget med i lønforhandlingerne med svendene, hvor firmaet ville have forringelser i svendenes lønninger, det endte med uforandret og altså også for lærlingene. Firmaet ønsker åbenbart ikke raskere lærlinge. Det er stadig vigtigt at udfylde lærlinge-bogen, så vi sikrer at alle lærlinge får den bedste uddannelse, så de med bogen i hånden kan kræve at blive sendt ud på passende arbejde! Vi ses på generalforsamlingen Ib Hesselholdt.

9 A/S-bestyrelsen har ikke budt på de store forandringer. Vi har brugt tiden på, at få Glenco intregreret i konceren. Så nu står vi med 3 store forretningsområder, som passer ind til hinanden. El forretningen (Kemp & Lauritzen) rør forretningen (LH rørbyg) og ventilations forretningen (Glenco). Det skal i min orientering, også fortælles, at vores arbejdsnedlæggelser også har nået bestyrelsen, som naturligvis har været bekymrede omkring dette. I 2012 kørte en af vores kollegaer fra K&L sig ihjel, i en firma bil. Her rejste jeg spørgsmålet omkring forsikring og om vi var ordentlig dækket. Dette spørgsmål skulle afdækkes i samarbejdsudvalget i Albertslund. Jeg ved at punktet tidligere har været taget op, og som jeg forstår det, er du kun dækket, når du er på arbejde. Så derfor skal mit råd være, at hvis du er i tvivl om hvordan du er dækket, så forhør dig om det, inden det måske går galt. I 2012 blev den administrerende direktør i Rørbyg udskiftet med en anden. Dette resulteret naturligvis i en del uro, i den del af firmaet. Men her tror jeg, at de nu igen har fundet tilbage på sporet og min fornemmelse er, at der nu er styr på udviklingen. Hvad skal der så ske i 2013?. Jeg tror, at 2013 bliver et svært år for koncernen. Flere af vores store opgaver er afsluttet, og som mange har lagt mærke til, så er der ikke kommet ret mange nye ordrer, i den størrelse, ind. Vi skal lave ATP-Huset, og er stadig ude i FN-Byen, men de pladser alene kan ikke beskæftige alle. Vi skal derfor have flere store ordrer ind, så vi kan benytte os af alle områderne i firmaet, El-Rør og ventilation. Vi skal kort sagt udnytte vores muligheder for at lave tekniske entrepriser. Vi har desværre mistet flere ramme aftaler, hvor vi har været for dyre, her tænker jeg specielt på dele af Slotsholmen mfl. Vi skal i 2013 kæmpe med andre om markedet og kæmpe os ind på nye områder. Områder som energi optimering ser jeg som et område med muligheder for udvikling, og specielt her er det min opfattelse, at vi er kommet godt i gang. Det er klart, at kunderne i disse tider, hvor der skal spare på alt, og-

10 så gerne vil se på deres muligheder for energi optimering, lige netop deres virksomhed. Fremtiden ligger idenfor besparelser på både varme, El og ventilation, områder som vi kan og skal kunne være med på. Vi har muligheden og den ekspertise der skal til at løfte denne opgave, nemlig dygtige kollegaer. Jeg vil slutte af med at konkludere, at 2013 bliver mere vanskelig end Jeg håber selvfølgelig at jeg tager fejl Tonny Haurholm Klub K&L Har vi været passive i Har klubben været passiv i 2012, og er det nødvendig med ændringer i strukturen. Min mening er at, det har vi ikke været. Vi har i 2012 været til lønforhandlinger, men må desværre konkludere at der ikke kom noget brugbart resultat ud af, for eksempel i form af mere i løn. Klubben viste endnu en gang, at når der er behov for at vi mødes foran firmaet, så møder alle op. Det viser en klub der står sammen. Var det så dumt at vi stod på Roskildevej?. Nej - for det må give stof til efter tanke for fremtidige forhandlinger. Vi havde også et problem i 2012 med gule medlemmer. Kollegaer, som kun vil nyde godt at de aftaler, som vi, dansk elforbund og firmaet har lavet, men ikke vil yde til fælleskabet. Her viste klubbens medlemmer igen, at vi kunne stå sammen. Kollegaerne på den pågældende plads gik forrest i kampen, og mange nedlagde arbejde efterfølgende. Fik vi de gule medlemmer ført over i klubben og fik vi sagt til firmaet, at dette er en fælles opgave, som vi skal løse. Så er mit svar både ja og nej. Firmaet har sagt til klubben, at de ved nyansættelser vil sørge for, at det er medlemmer af DEF, som ansættes. Blev de kollegaer så overbevist om, at de får mere ud af at være medlem af DEF og klubben. Nej det lykkes ikke for os.

11 Så det er en kamp, som vi skal vinde over en længere periode. Var det derfor spildt arbejde, at vi nedlagde arbejdet?. Nej vi viste at vi kunne stå sammen, om andre ting end blot løn. Af andre opgaver, som vi har lavet i år er. Grill til klubmøde, skovtur, banko og julefrokost. Forsøg på ny struktur med Hvidovre. Så derfor mener jeg ikke, at vi har ligget på det lade side. fornuftige i en FTR funktion, men det må tiden vise. Det kan blive til fordel for os, da vi på denne måde får kontakt til medlemmerne rundt om i firmaet. Vi får via flere TR kontakt til Lufthavn, Bella, city, Ncore, Sikring, Industri og infrastruktur, Transmission, Entreprise og service Albertslund. Så derfor må min konklusion være, at finder vi sammen et hold og står sammen i en klub med flere TR, så kan vi stadig fremstå som en samlet enhed. Er det så nødvendig med en ny struktur?. Nej, men det bliver vi nødt til, da firmaet har bedt os om at vælge TR i flere afdelinger. Desværre har det ikke lykkes for os, at overbevise firmaet om, at en Fælles TR vil være en fordel for alle. Nu kan jeg jo bare gisne om hvem der skal forhandle efteruddannelses aftaler, arbejdstøjs aftaler og medarbejder håndbogen. Ja hvordan det og andre fælles aftaler skal forhandles, er en af de uløste opgaver i fremtiden. Jeg håber på at firmaet i fremtiden kan se det

12

13 Skovtur

14 Generalforsamlings forslag. Forslag ifølge vedtægter. a. Valg af festudvalg. (5 personer) b. Der afholdes skovtur år c. Der bevilges 600 kr.pr. deltager. Forslag fra bestyrelsen til: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for behandling af ny struktur, og valg af bestyrelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder fra dato.. Hvis punktet vedtages udgår punkt 5 fra generalforsamlings dagsorden valg. Den siddende bestyrelse fortsætter frem til den ekstraordinære generalforsamling.

15

16 Til medlemmer af Elektrikerklubben hos Kemp & Lauritzen. Albertslund, Slotsholm-City, Bella Center, Hvidovre og Lufthavnen. Der indkaldes til generalforsamling TORSDAG DEN 14. MARTS 2013 KL I DANSK EL-FORBUND KØBENHAVNS AFDELINGS LOKALER, TIKØBGADE KØBENHAVN N. Der vil være en bid brød og en øl fra kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigenter. 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Indkommende forslag. 5. Valg. a. Kasserer. Johnny S Hansen b. Sikkerhedsmand. Kristian Faurholt c. 2 bestyrelsesmedlemmer. Johnny Johansen 1 nyvalg. d. Revisor. Kurt Schøller e. S.U. suppleant. Henrik Nissen. f. Bestyrelsessuppleant. Karsten Frøslev Nielsen g. Revisorsuppleant. Henrik Nissen Forslag til dagsordens punkt 4, indkommende forslag, skal være Tillidsmanden i hænde senest den På bestyrelsens vegne Ole Havmand

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE Støj er noget møg - ikke kun for hørelsen Et godt arbejdsmiljø kan både mærkes og måles Skal det nu være morsomt at arbejde! - Humor i dagligdagen STRESSEN VOKSER, DET ER ET PERSONLIGT PROBLEM MENER DAGBLADENE

Læs mere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere

GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Ignorer de syge. medarbejdere GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE Ignorer de syge medarbejdere og fokuser på de raske. det nedsætter sygefraværet! Det er en ledelsesopgave at udrydde stressproblemerne, siger stresskonsulenten.

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 Der var en gang... men så kom der nye regler! Læs i dette nummer bl.a. om: - Syv 25-års jubilarer i København side 10-20 - Nye regler, rækværker og seler side 26-37

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere