Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse."

Transkript

1

2

3 2

4 MYTTERIET 3

5 Tilegnet mine skibskolleger på det omtalte inspektionsskib til hvem jeg lovede at bringe disse oplevelser på tryk samt til alle de andre atlantsejlere der i Søværnet, under den kolde krig, i årende op mod 1990 erne måtte sejle ud vest for Skagen, for der at opleve, at Søværnets ledelse valgte karriereplaner frem for sikkerhed til søs, hvilket blandt andet resulterede i, at man enkelte gange udstak uerfarne alkoholiserede skibschefer til opgaver i et af verdens farligste farvand, og for princippets skyld valgte at ignorere problemet, når dette var erkendt. 4

6 Kurt Lundholm MYTTERIET Da admiralens vise igen viste sig at være evig gyldig, nemlig: hold jer i en hver forstand altid fra det dybe vand. Stå aldrig til søs - lad de andre stå 5

7 Mytteriet 2007 Kurt Lundholm Udgivet af Brunlynget bogforlag E mail: Omslag: Kurt Lundholm Bogen er sat med Garamond og trykt i Danmark hos 2. udgave, 1. oplag ISBN: I en virksomhed spiller cheferne en stor rolle. Som leder er de afgørende for, hvilken reel kultur virksomheden har. Virksomhedens faktiske kultur præges af chefernes holdning og adfærd, også til det alkoholpolitiske område. Citat af bogen alkohol på jobbet af Finn Hardt, overlæge 6

8 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning Kapitel 1: Forskoleplanlægning. Kapitel 2: Forskole. Kapitel 3: Kommandoskifte, klargøring og forskolesejlads. Kapitel 4: Færøerne. Kapitel 5: Fiskeriinspektion og bugseringsopgaver. Kapitel 6: Mytteri stemningen ombord. Kapitel 7: Opbringelsen af den skotske trawler. Kapitel 8: Fremsendelse af ansøgningen. Kapitel 9: Jul og nytår på Færøerne Kapitel 10: Chefen for Inspektionsskibseskadren orienteres igen. Kapitel 11: Nye spændende opgaver. Kapitel 12: Den sidste dråbe i bægeret. Kapitel 13: Hjemme i syd Danmark på de bonede gulve. Kapitel 14: Nye opgaver med en ædruelig chef ombord. Kapitel 15: Ordner og medaljer hænger man på en fordrukken skibschef. Kapitel 16: Eskadrechefens besøg ombord. Kapitel 17: Der rettes smed for bager. Kapitel 18: Pandoras boks. Kapitel 19: Mødet med admiralen. Kapitel 20: Fagforeningen sættes på sagen Efterskrift Bilag: Sikkerhed til søs 7

9 This page intentionally left blank 8

10 Forord. Denne bog viser som så ofte før, at virkeligheden overgår fantasien. Den omhandler virkelige hændelser, der har fundet sted på Færøerne og i farvandet omkring Færøerne. Tidspunkter, navne og visse stillings- og embedsbetegnelser er dog ændret, ligesom skibsbilleder af det omtalte skib er sløret. De beskrevne episoder har fundet sted for over 25 år siden ombord på et af Søværnets inspektionsskibe, der på daværende tidspunkt udførte fiskeriinspektion, sørednings- og stationstjeneste. Bogen er skrevet på baggrund af mine egne oplevelser. Min dagbog, skibsjournalen, referat fra møder, officielt som privat korrespondance til og fra Søværnets myndigheder og personer samt korrespondance og samtaler med min fagforening m.fl. En del af korrespondancen, der er gengivet i bogen, var på daværende tidspunkt klassificeret som personfølsom, men den militære klassifikation ophørte, da skrivelserne på grund af Søværnets beviste syltning af sagen, gik videre til civilt regi som min fagforening, politikere m.fl. Interne samtaler mellem officerer i Søværnets ledelse og sagsbehandling i stabene er beskrevet på baggrund af modtagne skrivelser, tilbagemeldinger fra gode kolleger, samt ud fra mit kendskab til, hvordan systemet arbejdede. Forfatteren har tilladt sig nogle få kunstneriske friheder, men der er ikke ændret på de virkelige hændelser udover at stemningen ombord er beskrevet væsentligt mere diplomatisk end den egentligt blev oplevet. Episoderne, der satte min og besætningens retfærdighedssans og loyalitet til en psykisk alkoholiseret skibschef og Søværnets daværende ledelse på en hård prøve. Episoder, der hvis de var blevet kendt af medierne på daværende 9

11 tidspunkt, under den kolde krig, nok ville have givet anledning til, at befolkningen for en tid ville have mistet tilliden til Søværnets ledelse. Bogen sætter også fokus på et tabubelagt emne, der i de senere år er blevet erkendt i Søværnet, nemlig personellets omgang med alkohol generelt, og i særdeles på inspektionsskibene. Sagen var nemlig den, at der i perioden fra 1960 til hen i 1990 erne hos enkelte alkoholiserede officerer og befalingsmænd var et umådeholdent drikkeri såvel til søs som i land. Et forhold, der heller ikke var ukendt på store arbejdspladser i det civile samfund og i Handelsflåden. Nu er der jo ikke noget nyt i, at der i maritime kredse på daværende tidspunkt blev indtaget alkohol under hyggelige og sociale former det har vi danske søfarer faktisk gjort siden vikingetiden. Det er i denne forbindelse værd at huske, at indtagelse af alkohol under sociale former og klare hensigtsmæssige normer, ofte var den eneste mulighed, besætningen havde for at stresse af efter en stresset og ikke ufarlig hverdag i et turbulent farvand, og på nogle øer, hvor vi danske, der ikke hørte til kongefamilien, ikke altid var lige velkomne. Bogen omhandler også, hvordan man i det hierarkiske system altid forstod at dække sig ind, uanset hvor mange fejl man begik, og hvordan personellet nederst i systemet altid bliver trampet på, hvis man sætter sig op mod de store hanelefanter. Dette har i øvrigt ikke ændret sig meget hvis man følger med i forsvarsrelaterede sager i dagens informationssamfund. Det burde heller ikke undre, idet det er almindeligt kendt, at magt korrumperer. Heldigvis har pressen gjort, at det er blevet vanskeligere i forsvarsledelsen, at skjule sager med bl.a. ansvar for manglende uddannelse, elendig personeladministration og uklare bestemmelser m.m. 10

12 Ikke desto mindre lykkes det dem stadig at cover arse 1 ved at rejse sigtelser mod personellet længere nede i fødekæden. Her er de ofte hjulpet af politikerne, der jo godt ved, at jo tættere skandalen kommer til toppen - desto større chance er der, for at de selv bliver involveret. I den periode, bogen omhandler, var det også regelen, at når en orlogskaptajn af A-linien lige var blevet udnævnt til kommandørkaptajn eller stod for at skulle udnævnes til kommandørkaptajn, ja så blev han, uden omskoling, som en slags manddomsprøve, sendt ombord i et inspektionsskib som skibschef. Denne prøve blev kaldt kommandør-kaptajns prøven og betød for nogle få, at de ikke på det faglige område var opdateret på skibenes opgaver, udstyr, instrumenter m.m. samt ikke mindst på den ændrede ledelsesform ombord. Dertil kom, at de ofte kun havde sejlet på mindre fartøjer i indre danske farvande for år siden. I Søværnets ledelse var der på den tid nogle få officerer, der var overbeviste om, at bare man i sin tid havde gennemført en taktisk og navigatorisk uddannelse på officersskolen, også kaldet Flabakademiet 2 ja så kunne man nærmest gå på vandet, uanset hvor høje bølgerne i Atlanten var. Til forskel kan nævnes, at styrmænd, der sejlende i Grønlands handel, ofte først efter ca. 10 års søgående tjeneste i Nord Atlanten, kunne gøre sig håb om at få sønæringsbevis som skibsfører. Hvis man her tillægger, at vi med Søværnets opgaver (som f.eks. søredning m.m.) i netop dette område ofte måtte gå helt til grænsen af, hvad der var materielt - og personelmæssigt forsvarligt, og ofte med en dæksbesætning, hvor en stor del kun havde en nødtørftig 1 Cover arse: Dække sig ind uden at tage et ansvar 2 Flabakademiet var en mindre pæn betegnelse for Søværnets Officersskole 11

13 sømandskabsuddannelse ja så forekommer Søværnets fremgangsmåde dengang direkte uansvarlig. Dette forhold fik ofte mig og mine kolleger, der var uddannet i Handelsflåden, til ironisk at hævde, at det ikke var på grund af dygtighed og erfaring, at Søværnet klarede sig så godt i dette farvand, men ene og alene fordi Vor Herre hold hånden over os. Det var desværre også med til, at give næring til den opfattelse, der blandt nogle civile navigatører og lodser var til, at man i Søværnet var nogle amatører, som var dækket ind af gamle kundgørelser, der gjorde, at man ikke stillede samme skrappe krav til sikkerhed til søs som man gjorde i Handelsflåden. Til alt held gik det godt i langt de fleste tilfælde, idet langt hovedparten af de uerfarne skibschefer kendte deres begrænsning i den første tid ombord de lærte i kraft af deres intellekt hurtigt af deres mere erfarne officerer ombord og blev i løbet af kort tid respekterede og dygtige skibschefer. Til dette havde de ofte en erfaren officer af reserven som næstkommanderende, operationsofficer eller pilot, der kunne hjælpe dem på vej i træningsperioden. I denne forbindelse skal nævnes, at demokratisk ledelse ikke kan bruges til søs og slet ikke i Søværnets skibe, derfor må der være en ledelsesform der ligner ophøjet enevælde, hvor skibschefens ord er lov og hans magt uindskrænket. Han må derfor så til gengæld ved sin optræden og faglige kunnen være besætningens gode eksempel, som de kan se op til og respektere, idet de jo lægger deres liv og velfærd i hans hænder. Jeg havde indtil det nævnte tidspunkt været heldig kun at sejle sammen med dygtige, erfarne og ædruelige skibschefer, der kunne leve op til de ovennævnte krav. Det skulle nu, på grund af Søværnets ledelses uduelighed ændres, idet de 12

14 på grund af elendig personelpleje sendte mig og mine kolleger en skibschef på halsen med et kendt alkoholafhængighedssyndrom, der gjorde at han drak heftigt i perioder når han var under pres. Dette problem var almindeligt kendt i Søværnet. Specielt i inspektionsskibene, hvor der på daværende tidspunkt havde været mindst 4-5 kendte tilfælde, hvor disse problemer i forbindelse med nervøsitet, manglende sejladserfaring, langt fra hjemmet og i stressede situationer hurtigt accelererede til pillemisbrug og/eller overdreven indtagelse af spiritus. Herefter fulgte så bondeanger og dermed følgende menneskelige nedture, når skibscheferne i sine klare perioder indså, at besætningen havde mistet al respekt for dem. På daværende tidspunkt havde man generelt i Søværnet berøringsangst overfor problemet og selvom der i officerernes - og befalingsmændenes bedømmelsesskema var en rubrik, der hed Forhold til nydelsesmidler med tre underrubrikker og plads til bemærkninger, så valgte mange chefer at skrive i.a.b. uden supplerende bemærkninger, så kunne man tolke det som intet at bemærke eller i almindelighed beruset. Dermed var aben eller problemet sendt videre til en ny besætning eller tjenested. Problemet kunne også ende hos personelmyndighederne. Her fik man ofte det indtryk, at bureaukraterne sagde: Uha, det var en grimme sag vi giver ham en belønningstur på et inspektionsskib, så varer det tre måneder, inden vi har problemet igen og så kan han jo i mellemtiden få billig sprut på udførsel. Selvom samfundet har ændret sig meget i de sidste godt 25 år, så var ansvarlighed og medmenneskelighed kendte begreber, der også dengang skulle være bragt i anvendelse ved ikke at sende disse officerer og befalingsmænd til søs i dette farvand. Dernæst, når så problemet endeligt blev kendt eller 13

15 genopdaget, burde de ansvarlige i Søværnets ledelse have reageret med at give disse ulykkelige personer et mafiatilbud de ikke kunne sige nej til - nemlig antabus og/eller psykoterapeutisk behandling for deres sekundære alkoholmisbrug 3. Fremgangmåden kan skyldes, at man i Søværnet hyldede det gode princip frihed under ansvar og at enhver ridder kan falde i sin rustning. Kort sagt, man fik ret hurtigt som officer et stort ansvar og gode udfordrende opgaver, hvor der accepteredes ret stor manøvrefrihed til at lave enkelte fejl, men når man så havde opbrugt sin kvote, ja så måtte man normalt tage ansvaret for sine handlinger. Desværre var det kun meget få chefer, indtil midt i 1990 erne, der under admirals niveau havde hår på brystet til at udøve denne justits overfor egne kolleger, hvorfor disse ulykkelige kolleger ofte blev skubbet længere og længere ud på skråplanet. Det var straks nemmere at udøve denne justits overfor stampersonellet - det gav ikke ridser i karriereplanen tværtimod det viste handlekraft. Efter år hvor en del af Søværnets chefer og ledelse havde ført strudsepolitik overfor kolleger med alvorlige alkoholproblemer, har man endeligt, efter pres fra unge kadetter, personelorganisationerne, det sejlende personel, og ikke mindst pressen, indført en rusmiddelpolitik. Dog har man ikke villet gå hele vejen, og ligesom Handelsflåden og visse udenlandske Søværn, der for at højne sikkerheden til søs, har indført nul alkohol ombord. Dette til trods for, at stabschefen i Søværnets Operative Kommando i forbindelse med indførelsen af ovennævnte rusmiddel politik i 2004, udtaler citat: Men dels må jeg indrømme, at jeg gennem mine 34 år i Søværnet har set mange eksempler på at, at personel, af alle kategorier, ikke har været i stand til 3 Sekundært alkoholmisbrug mener forskere ofte opstår i forbindelse med en anden psykisk sygdom som depression og angst, hvor det hjælper at drikke, når man er deprimeret. 14

16 at administrere princippet om frihed under ansvar. Og siden min tiltræden som stabschef har jeg måttet konstatere, at det er der fortsat en del der ikke kan. Bogen skulle også gerne afslutningsvis vise en kærlighed til Søværnet og en tak til daglige muntre stunder. De mange gode udfordringer og oplevelser, jeg trods denne enkelte tragikomiske episode har oplevet sammen med de mange herlige kolleger, chefer, officerer, stampersonel, værnepligtige og civilt ansatte, som jeg har sejlet og arbejdet sammen med. Heldigvis husker man bedst de gode oplevelser, idet de kedelige oplevelser fortrænges med årene. Dog er der er visse oplevelser, der selv med en særdeles veludviklet humoristisk sans, ikke kan glemmes eller tilgives, nemlig som her fortalt, at den daværende søværnsledelse på grund af uansvarlig personalepolitik og dårlig ledelse sendte skibschefer, officerer og befalingsmænd op i Nord Atlanten, hvor deres allerede kendte problemer voksede til at være uoverskuelige for den enkelte og hans skibskolleger. Men værst af alt: at der skulle gå år før man lærte af historien, som udover ovennævnte berettede om farlige skibshåndterings situationer i Nord Atlanten. at man, når problemerne dengang var genbelyst, så for princippets skyld og for ikke at tabe ansigt, fremturede ved, at fastholde disse mennesker i den samme position uden nogen form for hjælp. at man rettede smed for bager ved, at forsøge at straffe dem som ønskede at hjælpe en alkoholiseret skibschef. 15

17 at Chefen for Søværnet selv efter, at fagforeningen var bragt ind i sagen, bevist syltede sagen og aldrig svarede på fagforeningens spørgsmål angående auditørundersøgelse m.m. Her glemte nogle i Søværnets ledelse sine grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. Kurt Lundholm Brunlynget, august

18 Indledning Torshavn 1. nytårsdag en gang i 1980 erne. Hovmesteren i officersmessen havde netop fjernet tallerkner og bestik, efter at officersmessens medlemmer med gæster havde afsluttet forretten færøske kammuslinger. Messen havde den dag valgt at inviterede min hustru og mine to mindste drenge, forvaltningsofficerens hustru og skibslægens kæreste. De havde alle fejret jul på Færøerne i et lejet hus tilhørende næstkommanderende på Færøernes Kommando. Pludselig blev entre gardinet til officersmessen med brutal kraft revet til side, med det resultat at flere af plastickrogene sprang. Ind tumlede skibschefen i skjorteuniform og i verdens største brandert rød blussende i ansigtet, med slørede øjne, pjusket hår og et fjoget grin om læberne. Alles øjne rettedes mod skibschefen, der svajende vaklede hen mod messebordet, hvor der desværre lige overfor min hustru var en ledig plads. Selvom han igen var forment adgang til officersmessen, satte han sig ned og kiggede fjoget på alle ved bordet. Nu var gode råd dyre, idet det forventedes af mig som næstkommanderende og messeformand, at jeg reagerede. Skulle jeg smide ham ud eller give ham noget at spise og håbe på, at det dæmpede branderten? Jeg valgte i et forsøg på at bevare et godt forhold til skibschefen, desværre at byde ham på noget at spise. En beslutning jeg kort efter kom til at fortryde. Hovmesteren, der havde fanget situationen kom lynhurtigt med tallerken og bestik og han øste lidt op på tallerkenen til skibschefen. Ind i mellem mumlede han nogle få ord, som ingen kunne opfatte, idet han på dette tidspunkt sandsynligvis var meget tæt på det, man som en hjerneforsker vil kalde krybdyrstadet. Han stirrede skiftevis på mig, operationsofficeren og de tre kvinder, der sad overfor ham. Han stak lidt til 17

19 maden, men spiste ikke noget og pludselig tog han et glas rødvin, kiggede provokerende over på mig, hvorefter han på den nyvaskede hvide dug langsomt hældte hele glasset ud. Hovmesteren, der hver dag kæmpede for at have rene duge klar til alle måltider, sendte ham et blik der kunne dræbe, men sagde ikke noget - det var trods alt hans chef selvom han på dette tidspunkt ikke havde nogen respekt for ham som skibschef. Jeg gjorde stadig intet, hvilket var min anden fejlvurdering den dag. Der var nu en pinlig tavshed rundt om bordet, mine to drenge og de tre kvinder kiggede undrende på skibschefen, som nu sad og hang med hovedet og mumlede nogle usammenhængende ord. Hovmesteren serverede desserten, der var is og pandekager med mandellikør til han gav ikke chefen noget, idet han stadig sad og stak i hovedretten. Pludselig kiggede han med slørede øjne stift på min hustru, der sad direkte overfor ham - han stak nu sit ene ben ind under bordet og op i skridtet på min hustru; min hustru rykkede stolen tilbage, men han blev ved. Hun tog derfor resolut fat i foden og trak til med det resultat, at chefen væltede af stolen og ned på dørken 4. Der lå han så og tumlede lidt rundt indtil han med besvær og med hjælp af operationsofficeren fik sig rejst op. Han stod lidt vaklende ved bordet og tog så pludselig et glas Amaretto mandellikør, der var skænket op til operationsofficeren, og tog, kurs mod lægens kæreste. Da det gik op for mig, hvad han havde gang i reagerede jeg med lynets hast, for nu skulle han smides ud, og det med samme. Jeg nåede hen til ham i det øjeblik, han løftede glasset med henblik på at hælde indholdet ud i håret på lægens kæreste. Jeg tog fat i ham, der vejede mindst 25 kilo mere 4 Dørken er det en landkrappe vil kalde gulvet 18

20 en mig og kørte ham ud gennem forhænget til HoChiMinh stien. 5 Jeg fortalte ham i klare vendinger, at han var forment adgang til officersmessen og i øvrigt havde været det i flere dage. Jeg anbefalede ham at gå til køjs. Jeg tror ikke, han opfattede, hvad jeg sagde, idet han vaklede længere agter over og gik ind i sergentmessen, der blandt konstablerne blev kaldt skurvognen. På vej tilbage til messen kom jeg til tænke på min gamle skibskollega og maskinofficer John, der altid sagde, når nogen faldt ud af rammen: Det er sku det, de andre oplever på film. Senere hørte jeg fra vagthavende officer, der havde forsøgt at få ham til køjs, at han der også i sergentmessen, efter kun ti minutter, var blevet smidt ud. Han havde som sædvanlig svinet befalingsmændene til - kaldt dem fordrukne og uduelige. Efter at være blevet smidt ud af sergentmessen vaklende han agter over til konstabelmessen, hvor han til stor morskab for alle de menige kravlede rundt på dørken medens en af konstablerne brugte ham til hest. Her havde han også kaldt konstablerne fordrukne og uduelige og havde til sidst forsøgt, at få et slagsmål i gang med en af maskinkonstablerne. Det kom dog ikke i gang, for da han ville lange ud efter konstablen væltede han om på dørken og gik ud som et lys. Vagthavende officer forsøgte flere gange uden held, at få ham til at gå til køjs, og da han efter endnu en inspektionsrunde kom tilbage til konstabelmessen, fik han at vide af konstablerne, at chefen var gået til køjs kort tid før. 5 HoChiMinh stien er en langskibsgang, der under hoveddækket i skibet går fra for til agter. 19

21 Næste morgen dukkede skibschefen ikke op, da jeg kom tilbage efter morgenmønstringen. Jeg gik derfor op på hans lukaf for at se, om han var på højkant. Da jeg åbnede døren, fandt jeg skibschefen liggende snorkende inde under sit spisebord stadig iført den dyre pyjamas 6, dog uden uniforms bukserne de var erstattet af et par ulækre lyserøde XXXL dameunderbukser. Jeg fik ham purret 7, hvorefter han vaklede besværligt og mumlende ind på sit badeværelse. Vi så ham i øvrigt ikke mere den dag. Senere erfarede jeg fra sergentmessens medlemmer, at han, til stor morskab for alle de menige, var væltet rundt på dørken i konstabelmessen, bevidstløs af druk. Tre store konstabler, som ingen selvfølgelig kunne huske hvem var, havde så båret ham op på lukafet, lagt ham i aflåst sideleje, trukket de beskidte uniformsbukser af ham og givet ham de store dameunderbukser på. Det var deres måde at vise deres skibschef respekt på. 6 At gå til køjs i den dyre pyjamas betyder at sove i sin udgangsuniform. 7 At purre betyder at vække en. 20

22 1 Forskoleplanlægning. September viste sig fra sin bedste side, da jeg kørte hjemmefra for at deltage i forskolemøde, der skulle holdes før vores næste togt til Færøerne. Et togt, hvor jeg i en alder af godt 40 år nok måtte se i øjnene, at det var mit sidste togt i Søværnet derefter ville jeg som orlogskaptajn komme til at sejle skrivebord (dvs. landtjeneste), indtil jeg skulle pensioneres. Turen i bilen ind til Flådestationen gav mig lejlighed til at reflektere over, hvorfor og hvordan jeg var endt op i Søværnet. Jeg, der var vokset op under krigen, brød mig på daværende tidspunkt ikke meget om militæret og havde altid syntes, at folk i uniform så lidt komiske ud - specielt når de i tjenestefrakke med guld, glimmer, sabel, medaljer og tendens til bodegavom var stillet op til parade. Jeg voksede op i en lille fiskerby og allerede i en alder af 8-9 år sejlede jeg rundt i havnen - selvfølgelig uden mine forældres viden. At jeg skulle ende op med et job på havet, stod allerede klart for mig dengang men det var ikke i Søværnet jeg dengang tænkte på - tværtimod. Skæbnen eller sessionen i Esbjerg ville noget andet, idet sessionsofficeren, da jeg splinter nøgen blev præsenteret for ham og de andre deltagere, sagde: Med det der hvalpeflæsk du har om livet, må du hellere komme til marinen. Det var selvfølgelig en smart bemærkning, idet alle, der dengang havde en styrmands- og skibsføreruddannelse, blev tvangs - indkaldt til Søværnet i 24 måneder, mod den normale værnepligt på 12 måneder. Noget, der fik en del søfolk til at følge rederiernes anbefaling, nemlig at aftjene deres værnepligt før de begyndte på navigationsskolen. 21

23 Alle værn havde på daværende tidspunkt i 1960 store problemer med at rekruttere officerer, men officersmanglen var dog størst i Søværnet, hvorfor man, meget mod rederiernes anbefaling, havde indført denne tvangsudskrivning af styrmænd og skibsfører, som netop for egne opsparede midler havde afsluttet deres uddannelse. Disse officerer skulle så dække den nederste del af officershierarkiet som vagtchefer og subalterne officerer i mindre skibe- uden mulighed for at avancerer som fast officer indenfor Søværnet. At det ikke gik helt efter planen, vil fremgå senere i bogen her. Eftersom jeg ikke kunne få svar på, hvornår jeg ville blive indkaldt, tog jeg med min skibsføreruddannelse ud som 2. styrmand i en gastanker og fik her lejlighed til at omsætte min teoretiske viden til praktik i et interessant farvand. Et job jeg befandt mig godt med, indtil Søværnet i sin visdom fandt ud af, at jeg sammen med ca. 40 andre navigatører skulle indkaldes og møde oppe i Auderød noget der overhovedet ikke passede ind i mine planer. Chokket den første dag var stort, idet jeg kom fra det varme middelhav til en frostklar dag i Nordsjælland og til et militærsystem, jeg ikke brød mig om. Jeg faldt dog hurtigt til, idet man som sømand er opdraget til at have et højt forandringsberedskab, der gør, at vi hurtigt kan tilpasse os nye situationer, såvel ombord som i land; men en ting stod dog hurtigt klart - at her skulle jeg ikke blive efter at mine 24 måneders tvungne tjenestetid var afsluttet. Igen greb skæbnen, eller hvad det nu var, ind, idet jeg hurtigt fandt ud af, at lønnen var bedre i Søværnet og mulighederne for at være hjemme ved min nyetablerede familien var væsentlig større, end den ville have været i Handelsflåden. Karrieremulighederne var dog ringere, men jeg valgte at se bort fra det, hvilket jeg aldrig har fortrudt, idet jeg har haft en farverig og interessant 22

24 periode i Søværnet sammen med dejlige kolleger en periode, jeg ikke ville have været foruden. Dertil kom, at jeg nogle år senere, under min landtjeneste, kunne drive mit landbrug i fritiden uden at tænke på forflyttelse til f.eks. djævleøen eller andre snedige steder, som personelforvaltningen kunne opdrømme. Vi reserveofficerer på kontrakt blev godt nok tilbudt at gå på Søværnets Officersskole igen, for at blive det, der dengang hed linieofficer. Man havde oprettet, trængt som man var, noget man kaldte skibsførerlinien, hvor vi skulle have kadetløn, en væsentlig lavere løn, i ca. tre år. Et uartigt tilbud, der var præget af, at linieofficererne førte fagforeningspolitik via deres arbejdsgiverjob i ledende stillinger i Søværnet. Vi, der havde brugt 7 år på vores uddannelse, nemlig 4 års farts tid i Handelsflåden, 2 år på navigationsskolen for egne midler, og nu godt 1 år på Søværnets skoler, skulle nu gennemgå yderligere 3 års omskoling på skibsførerlinien på nedsat løn. Dette set i forhold til linieofficerernes tre et halvt års uddannelse efter studentereksamen eller forsvarets gymnasium, hvor den praktiske uddannelse kun bestod af nogle korte sommertogter i indre dansk farvand. Det sagde hovedparten nej til, idet det, udover ovennævnte ville betyde at man risikerede at løbe ind i avancementsloftet, der betød at man skulle være udnævnt til en bestemt grad, inden man var nået en bestemt alder. Når her til kom, at man i modsætning til de to andre værn, aldrig ville kunne opnå den samme mulighed for avancement - ja så var beslutningen ikke så svær. Nogle år senere, da vores forening via Dansk Styrmandsforening havde fået mandat til at forhandle på vores vegne, lykkedes det at får aftalt en lidt bedre ordning, som gjorde at en del officerer af reserven meldte sig til 23

25 skibsførerlinien. Heraf løb et par stykker alligevel mod det ovennævnte avancements loft, og blev ikke udnævnt udover orlogskaptajns stillingen. Disse forhold har heldigvis gradvist ændret sig, siden man i Søværnet gik over til en yngre og mere moderne ledelse og nye omskolings-systemer. Sikkerhed til søs har fået en mere fremtrædende plads i Søværnet, hvilket gør, at man i dag tilsyneladende ser mere på faglig kunnen og erfaring til søs, når man udnævner skibschefer til f.eks. sejlads i inspektions - og støttetransportskibe - således har der nu været skibschefer med såvel B-officers - som reserveofficers baggrund i disse store skibe. Morgenmønstring i april 1941 Udlånt af Søværnets Officersskole 24

26 Officersskolen blev på daværende tidspunkt ledet af en lille rar kommandør ved navn Ivar Hoppe. Han havde en næstkommanderende, der blandt kadetterne blev kaldt Johannes Krydspejler, idet han var ikke så lidt vindøjet. Johannes krydspejler var en striks og retfærdig næstkommanderende, som dog havde et noget forældet syn på kadettens, behov for at overvære deres børns fødsel. Det fik jeg at føle, da jeg anmodede om en ekstra fridag til at tage hjem for at overvære min førstefødtes fødsel. Jeg bankede reglementeret på hans åbne dør og fremførte min anmodning om en ekstra fridag. Han kiggede op fra sine papirer og sagde: Jeg kan ikke se noget behov for at tage hjem til stabelafløbningen jeg går ud fra, at de har været med til kølstrækningen det må være nok. Heller ikke dengang tog jeg et nej for et svar, så jeg forsøgte mig igen med en længere udredning, som til sidst gjorde, at jeg allernådigst kunne rejse hjem fredag morgen i stedet for lørdag middag, men inden jeg igen reglementeret bakkede ud af lokalet, fik han lige nævnt: Nu håber jeg ikke for Dem, at det er falsk alarm. Det var det, men det opdagede han aldrig. Skolen havde nogle dejlige gamle traditioner, som f.eks. kadettens morgenbøn. Morgenbønnen havde til formål at lære kadetten, at hverken gode faglige kundskaber eller positive menneskelige egenskaber kan stå alene. Der var en bøn, til hver dag i ugen, og den blev ved morgenmønstringen på tørn læst op af en af de ældste kadetter. Særlig husker jeg den, der blev læst op lørdag morgen. Den indeholdt den dag et afsnit om at forsage kødets lyster, hvilket når næstkommanderende ikke så det, bragte smilene frem. Det var ikke 25

27 netop forsagelse af kødets lyster de vagtfrie kadetter med landlov tænkte på den morgen, få timer før de skulle rejse hjem til koner og kærester. I skolens spisesal regerede overfenrik D.A. Mendel Hartvig, der blandt kadetterne blev kaldt Nasser. Han forsøgte forgæves, som en Søværnets Emma Gad, at lære de umulige kadetter ordentlige manerer ved spisebordet. Vi fik jævnligt at vide, at hvis vi ikke kunne holde albuerne inde langs siden, når vi spiste med kniv og gaffel, ville han komme med et par salmebøger, som vi kunne holde inde under armhulerne. Vi søfolk, der var afrettede efter fire år til søs og to år på navigationsskole, rettede os troskyldigt efter hans anvisninger, idet de altid blev fremført på en pædagogisk og humoristisk måde. Visse af de yngste kadetter, der jo kom lige hjemme fra mor, og ikke var tørre bag ørerne, måtte han bruge noget mere tid på. Værst var dog lægekadetterne her gav han fortvivlet op efter utallige forsøg. Selv om der var mange rigtig gode oplevelser på flabakademiet, så bidrog de oplevelser, vi havde med visse emsige ældste kadetter, heller ikke til at tage den foreslåede ekstra uddannelse. Officersskolens kostskolesystem var opbygget for at skabe disciplin blandt unge mennesker. De kom direkte fra gymnasiet og mors kødgryder, og var derfor ikke vant til at indordne sig blandt mange mennesker, som f.eks. ombord på et skib. Hele kostskolesystemet virkede på os, der kom fra Handelsflåden, som noget forældet, og på mange områder latterlige - specielt når man hørte bemærkninger som Det hårde reglement skaber ægte mandfolk. Søværnets kostskolesystem var opbygget således, at de ældste A- kadetter skulle sørge for, at vi opførte os efter reglementet. Gjorde vi ikke det, da at tildele os noter, der i værste fald kunne betyde nægtelse af landlov m.m. Nogle 26

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder.

Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder. Orkanens Øje Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder. Huse lægges øde, træer knækker eller rives op med rode,

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL 2016 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 Nu sad de der så igen. Det var det samme sted. Men det var så også det

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Professionel vovsemor

Professionel vovsemor Professionel vovsemor Det gør ondt i mit bankende hundehjerte, at så mange hunde keder sig hjemme, siger Nini Karpatoff I flok. Jeg er hundenes vovsemor og deres flokfører, siger Nini Karpatoff, der lufter

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Min BehovsHistorie. Jeg dækkede så godt som aldrig mine behov.

Min BehovsHistorie. Jeg dækkede så godt som aldrig mine behov. Min BehovsHistorie. Jeg vil gerne fortælle dig en historie. Om mig ;) Jeg vil gerne fortælle hvorfor det er vigtigt for mig, at blive ved med at råbe ud til verden, at vi alle sammen skal huske at sætte

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere