Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse."

Transkript

1

2

3 2

4 MYTTERIET 3

5 Tilegnet mine skibskolleger på det omtalte inspektionsskib til hvem jeg lovede at bringe disse oplevelser på tryk samt til alle de andre atlantsejlere der i Søværnet, under den kolde krig, i årende op mod 1990 erne måtte sejle ud vest for Skagen, for der at opleve, at Søværnets ledelse valgte karriereplaner frem for sikkerhed til søs, hvilket blandt andet resulterede i, at man enkelte gange udstak uerfarne alkoholiserede skibschefer til opgaver i et af verdens farligste farvand, og for princippets skyld valgte at ignorere problemet, når dette var erkendt. 4

6 Kurt Lundholm MYTTERIET Da admiralens vise igen viste sig at være evig gyldig, nemlig: hold jer i en hver forstand altid fra det dybe vand. Stå aldrig til søs - lad de andre stå 5

7 Mytteriet 2007 Kurt Lundholm Udgivet af Brunlynget bogforlag E mail: Omslag: Kurt Lundholm Bogen er sat med Garamond og trykt i Danmark hos 2. udgave, 1. oplag ISBN: I en virksomhed spiller cheferne en stor rolle. Som leder er de afgørende for, hvilken reel kultur virksomheden har. Virksomhedens faktiske kultur præges af chefernes holdning og adfærd, også til det alkoholpolitiske område. Citat af bogen alkohol på jobbet af Finn Hardt, overlæge 6

8 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning Kapitel 1: Forskoleplanlægning. Kapitel 2: Forskole. Kapitel 3: Kommandoskifte, klargøring og forskolesejlads. Kapitel 4: Færøerne. Kapitel 5: Fiskeriinspektion og bugseringsopgaver. Kapitel 6: Mytteri stemningen ombord. Kapitel 7: Opbringelsen af den skotske trawler. Kapitel 8: Fremsendelse af ansøgningen. Kapitel 9: Jul og nytår på Færøerne Kapitel 10: Chefen for Inspektionsskibseskadren orienteres igen. Kapitel 11: Nye spændende opgaver. Kapitel 12: Den sidste dråbe i bægeret. Kapitel 13: Hjemme i syd Danmark på de bonede gulve. Kapitel 14: Nye opgaver med en ædruelig chef ombord. Kapitel 15: Ordner og medaljer hænger man på en fordrukken skibschef. Kapitel 16: Eskadrechefens besøg ombord. Kapitel 17: Der rettes smed for bager. Kapitel 18: Pandoras boks. Kapitel 19: Mødet med admiralen. Kapitel 20: Fagforeningen sættes på sagen Efterskrift Bilag: Sikkerhed til søs 7

9 This page intentionally left blank 8

10 Forord. Denne bog viser som så ofte før, at virkeligheden overgår fantasien. Den omhandler virkelige hændelser, der har fundet sted på Færøerne og i farvandet omkring Færøerne. Tidspunkter, navne og visse stillings- og embedsbetegnelser er dog ændret, ligesom skibsbilleder af det omtalte skib er sløret. De beskrevne episoder har fundet sted for over 25 år siden ombord på et af Søværnets inspektionsskibe, der på daværende tidspunkt udførte fiskeriinspektion, sørednings- og stationstjeneste. Bogen er skrevet på baggrund af mine egne oplevelser. Min dagbog, skibsjournalen, referat fra møder, officielt som privat korrespondance til og fra Søværnets myndigheder og personer samt korrespondance og samtaler med min fagforening m.fl. En del af korrespondancen, der er gengivet i bogen, var på daværende tidspunkt klassificeret som personfølsom, men den militære klassifikation ophørte, da skrivelserne på grund af Søværnets beviste syltning af sagen, gik videre til civilt regi som min fagforening, politikere m.fl. Interne samtaler mellem officerer i Søværnets ledelse og sagsbehandling i stabene er beskrevet på baggrund af modtagne skrivelser, tilbagemeldinger fra gode kolleger, samt ud fra mit kendskab til, hvordan systemet arbejdede. Forfatteren har tilladt sig nogle få kunstneriske friheder, men der er ikke ændret på de virkelige hændelser udover at stemningen ombord er beskrevet væsentligt mere diplomatisk end den egentligt blev oplevet. Episoderne, der satte min og besætningens retfærdighedssans og loyalitet til en psykisk alkoholiseret skibschef og Søværnets daværende ledelse på en hård prøve. Episoder, der hvis de var blevet kendt af medierne på daværende 9

11 tidspunkt, under den kolde krig, nok ville have givet anledning til, at befolkningen for en tid ville have mistet tilliden til Søværnets ledelse. Bogen sætter også fokus på et tabubelagt emne, der i de senere år er blevet erkendt i Søværnet, nemlig personellets omgang med alkohol generelt, og i særdeles på inspektionsskibene. Sagen var nemlig den, at der i perioden fra 1960 til hen i 1990 erne hos enkelte alkoholiserede officerer og befalingsmænd var et umådeholdent drikkeri såvel til søs som i land. Et forhold, der heller ikke var ukendt på store arbejdspladser i det civile samfund og i Handelsflåden. Nu er der jo ikke noget nyt i, at der i maritime kredse på daværende tidspunkt blev indtaget alkohol under hyggelige og sociale former det har vi danske søfarer faktisk gjort siden vikingetiden. Det er i denne forbindelse værd at huske, at indtagelse af alkohol under sociale former og klare hensigtsmæssige normer, ofte var den eneste mulighed, besætningen havde for at stresse af efter en stresset og ikke ufarlig hverdag i et turbulent farvand, og på nogle øer, hvor vi danske, der ikke hørte til kongefamilien, ikke altid var lige velkomne. Bogen omhandler også, hvordan man i det hierarkiske system altid forstod at dække sig ind, uanset hvor mange fejl man begik, og hvordan personellet nederst i systemet altid bliver trampet på, hvis man sætter sig op mod de store hanelefanter. Dette har i øvrigt ikke ændret sig meget hvis man følger med i forsvarsrelaterede sager i dagens informationssamfund. Det burde heller ikke undre, idet det er almindeligt kendt, at magt korrumperer. Heldigvis har pressen gjort, at det er blevet vanskeligere i forsvarsledelsen, at skjule sager med bl.a. ansvar for manglende uddannelse, elendig personeladministration og uklare bestemmelser m.m. 10

12 Ikke desto mindre lykkes det dem stadig at cover arse 1 ved at rejse sigtelser mod personellet længere nede i fødekæden. Her er de ofte hjulpet af politikerne, der jo godt ved, at jo tættere skandalen kommer til toppen - desto større chance er der, for at de selv bliver involveret. I den periode, bogen omhandler, var det også regelen, at når en orlogskaptajn af A-linien lige var blevet udnævnt til kommandørkaptajn eller stod for at skulle udnævnes til kommandørkaptajn, ja så blev han, uden omskoling, som en slags manddomsprøve, sendt ombord i et inspektionsskib som skibschef. Denne prøve blev kaldt kommandør-kaptajns prøven og betød for nogle få, at de ikke på det faglige område var opdateret på skibenes opgaver, udstyr, instrumenter m.m. samt ikke mindst på den ændrede ledelsesform ombord. Dertil kom, at de ofte kun havde sejlet på mindre fartøjer i indre danske farvande for år siden. I Søværnets ledelse var der på den tid nogle få officerer, der var overbeviste om, at bare man i sin tid havde gennemført en taktisk og navigatorisk uddannelse på officersskolen, også kaldet Flabakademiet 2 ja så kunne man nærmest gå på vandet, uanset hvor høje bølgerne i Atlanten var. Til forskel kan nævnes, at styrmænd, der sejlende i Grønlands handel, ofte først efter ca. 10 års søgående tjeneste i Nord Atlanten, kunne gøre sig håb om at få sønæringsbevis som skibsfører. Hvis man her tillægger, at vi med Søværnets opgaver (som f.eks. søredning m.m.) i netop dette område ofte måtte gå helt til grænsen af, hvad der var materielt - og personelmæssigt forsvarligt, og ofte med en dæksbesætning, hvor en stor del kun havde en nødtørftig 1 Cover arse: Dække sig ind uden at tage et ansvar 2 Flabakademiet var en mindre pæn betegnelse for Søværnets Officersskole 11

13 sømandskabsuddannelse ja så forekommer Søværnets fremgangsmåde dengang direkte uansvarlig. Dette forhold fik ofte mig og mine kolleger, der var uddannet i Handelsflåden, til ironisk at hævde, at det ikke var på grund af dygtighed og erfaring, at Søværnet klarede sig så godt i dette farvand, men ene og alene fordi Vor Herre hold hånden over os. Det var desværre også med til, at give næring til den opfattelse, der blandt nogle civile navigatører og lodser var til, at man i Søværnet var nogle amatører, som var dækket ind af gamle kundgørelser, der gjorde, at man ikke stillede samme skrappe krav til sikkerhed til søs som man gjorde i Handelsflåden. Til alt held gik det godt i langt de fleste tilfælde, idet langt hovedparten af de uerfarne skibschefer kendte deres begrænsning i den første tid ombord de lærte i kraft af deres intellekt hurtigt af deres mere erfarne officerer ombord og blev i løbet af kort tid respekterede og dygtige skibschefer. Til dette havde de ofte en erfaren officer af reserven som næstkommanderende, operationsofficer eller pilot, der kunne hjælpe dem på vej i træningsperioden. I denne forbindelse skal nævnes, at demokratisk ledelse ikke kan bruges til søs og slet ikke i Søværnets skibe, derfor må der være en ledelsesform der ligner ophøjet enevælde, hvor skibschefens ord er lov og hans magt uindskrænket. Han må derfor så til gengæld ved sin optræden og faglige kunnen være besætningens gode eksempel, som de kan se op til og respektere, idet de jo lægger deres liv og velfærd i hans hænder. Jeg havde indtil det nævnte tidspunkt været heldig kun at sejle sammen med dygtige, erfarne og ædruelige skibschefer, der kunne leve op til de ovennævnte krav. Det skulle nu, på grund af Søværnets ledelses uduelighed ændres, idet de 12

14 på grund af elendig personelpleje sendte mig og mine kolleger en skibschef på halsen med et kendt alkoholafhængighedssyndrom, der gjorde at han drak heftigt i perioder når han var under pres. Dette problem var almindeligt kendt i Søværnet. Specielt i inspektionsskibene, hvor der på daværende tidspunkt havde været mindst 4-5 kendte tilfælde, hvor disse problemer i forbindelse med nervøsitet, manglende sejladserfaring, langt fra hjemmet og i stressede situationer hurtigt accelererede til pillemisbrug og/eller overdreven indtagelse af spiritus. Herefter fulgte så bondeanger og dermed følgende menneskelige nedture, når skibscheferne i sine klare perioder indså, at besætningen havde mistet al respekt for dem. På daværende tidspunkt havde man generelt i Søværnet berøringsangst overfor problemet og selvom der i officerernes - og befalingsmændenes bedømmelsesskema var en rubrik, der hed Forhold til nydelsesmidler med tre underrubrikker og plads til bemærkninger, så valgte mange chefer at skrive i.a.b. uden supplerende bemærkninger, så kunne man tolke det som intet at bemærke eller i almindelighed beruset. Dermed var aben eller problemet sendt videre til en ny besætning eller tjenested. Problemet kunne også ende hos personelmyndighederne. Her fik man ofte det indtryk, at bureaukraterne sagde: Uha, det var en grimme sag vi giver ham en belønningstur på et inspektionsskib, så varer det tre måneder, inden vi har problemet igen og så kan han jo i mellemtiden få billig sprut på udførsel. Selvom samfundet har ændret sig meget i de sidste godt 25 år, så var ansvarlighed og medmenneskelighed kendte begreber, der også dengang skulle være bragt i anvendelse ved ikke at sende disse officerer og befalingsmænd til søs i dette farvand. Dernæst, når så problemet endeligt blev kendt eller 13

15 genopdaget, burde de ansvarlige i Søværnets ledelse have reageret med at give disse ulykkelige personer et mafiatilbud de ikke kunne sige nej til - nemlig antabus og/eller psykoterapeutisk behandling for deres sekundære alkoholmisbrug 3. Fremgangmåden kan skyldes, at man i Søværnet hyldede det gode princip frihed under ansvar og at enhver ridder kan falde i sin rustning. Kort sagt, man fik ret hurtigt som officer et stort ansvar og gode udfordrende opgaver, hvor der accepteredes ret stor manøvrefrihed til at lave enkelte fejl, men når man så havde opbrugt sin kvote, ja så måtte man normalt tage ansvaret for sine handlinger. Desværre var det kun meget få chefer, indtil midt i 1990 erne, der under admirals niveau havde hår på brystet til at udøve denne justits overfor egne kolleger, hvorfor disse ulykkelige kolleger ofte blev skubbet længere og længere ud på skråplanet. Det var straks nemmere at udøve denne justits overfor stampersonellet - det gav ikke ridser i karriereplanen tværtimod det viste handlekraft. Efter år hvor en del af Søværnets chefer og ledelse havde ført strudsepolitik overfor kolleger med alvorlige alkoholproblemer, har man endeligt, efter pres fra unge kadetter, personelorganisationerne, det sejlende personel, og ikke mindst pressen, indført en rusmiddelpolitik. Dog har man ikke villet gå hele vejen, og ligesom Handelsflåden og visse udenlandske Søværn, der for at højne sikkerheden til søs, har indført nul alkohol ombord. Dette til trods for, at stabschefen i Søværnets Operative Kommando i forbindelse med indførelsen af ovennævnte rusmiddel politik i 2004, udtaler citat: Men dels må jeg indrømme, at jeg gennem mine 34 år i Søværnet har set mange eksempler på at, at personel, af alle kategorier, ikke har været i stand til 3 Sekundært alkoholmisbrug mener forskere ofte opstår i forbindelse med en anden psykisk sygdom som depression og angst, hvor det hjælper at drikke, når man er deprimeret. 14

16 at administrere princippet om frihed under ansvar. Og siden min tiltræden som stabschef har jeg måttet konstatere, at det er der fortsat en del der ikke kan. Bogen skulle også gerne afslutningsvis vise en kærlighed til Søværnet og en tak til daglige muntre stunder. De mange gode udfordringer og oplevelser, jeg trods denne enkelte tragikomiske episode har oplevet sammen med de mange herlige kolleger, chefer, officerer, stampersonel, værnepligtige og civilt ansatte, som jeg har sejlet og arbejdet sammen med. Heldigvis husker man bedst de gode oplevelser, idet de kedelige oplevelser fortrænges med årene. Dog er der er visse oplevelser, der selv med en særdeles veludviklet humoristisk sans, ikke kan glemmes eller tilgives, nemlig som her fortalt, at den daværende søværnsledelse på grund af uansvarlig personalepolitik og dårlig ledelse sendte skibschefer, officerer og befalingsmænd op i Nord Atlanten, hvor deres allerede kendte problemer voksede til at være uoverskuelige for den enkelte og hans skibskolleger. Men værst af alt: at der skulle gå år før man lærte af historien, som udover ovennævnte berettede om farlige skibshåndterings situationer i Nord Atlanten. at man, når problemerne dengang var genbelyst, så for princippets skyld og for ikke at tabe ansigt, fremturede ved, at fastholde disse mennesker i den samme position uden nogen form for hjælp. at man rettede smed for bager ved, at forsøge at straffe dem som ønskede at hjælpe en alkoholiseret skibschef. 15

17 at Chefen for Søværnet selv efter, at fagforeningen var bragt ind i sagen, bevist syltede sagen og aldrig svarede på fagforeningens spørgsmål angående auditørundersøgelse m.m. Her glemte nogle i Søværnets ledelse sine grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. Kurt Lundholm Brunlynget, august

18 Indledning Torshavn 1. nytårsdag en gang i 1980 erne. Hovmesteren i officersmessen havde netop fjernet tallerkner og bestik, efter at officersmessens medlemmer med gæster havde afsluttet forretten færøske kammuslinger. Messen havde den dag valgt at inviterede min hustru og mine to mindste drenge, forvaltningsofficerens hustru og skibslægens kæreste. De havde alle fejret jul på Færøerne i et lejet hus tilhørende næstkommanderende på Færøernes Kommando. Pludselig blev entre gardinet til officersmessen med brutal kraft revet til side, med det resultat at flere af plastickrogene sprang. Ind tumlede skibschefen i skjorteuniform og i verdens største brandert rød blussende i ansigtet, med slørede øjne, pjusket hår og et fjoget grin om læberne. Alles øjne rettedes mod skibschefen, der svajende vaklede hen mod messebordet, hvor der desværre lige overfor min hustru var en ledig plads. Selvom han igen var forment adgang til officersmessen, satte han sig ned og kiggede fjoget på alle ved bordet. Nu var gode råd dyre, idet det forventedes af mig som næstkommanderende og messeformand, at jeg reagerede. Skulle jeg smide ham ud eller give ham noget at spise og håbe på, at det dæmpede branderten? Jeg valgte i et forsøg på at bevare et godt forhold til skibschefen, desværre at byde ham på noget at spise. En beslutning jeg kort efter kom til at fortryde. Hovmesteren, der havde fanget situationen kom lynhurtigt med tallerken og bestik og han øste lidt op på tallerkenen til skibschefen. Ind i mellem mumlede han nogle få ord, som ingen kunne opfatte, idet han på dette tidspunkt sandsynligvis var meget tæt på det, man som en hjerneforsker vil kalde krybdyrstadet. Han stirrede skiftevis på mig, operationsofficeren og de tre kvinder, der sad overfor ham. Han stak lidt til 17

19 maden, men spiste ikke noget og pludselig tog han et glas rødvin, kiggede provokerende over på mig, hvorefter han på den nyvaskede hvide dug langsomt hældte hele glasset ud. Hovmesteren, der hver dag kæmpede for at have rene duge klar til alle måltider, sendte ham et blik der kunne dræbe, men sagde ikke noget - det var trods alt hans chef selvom han på dette tidspunkt ikke havde nogen respekt for ham som skibschef. Jeg gjorde stadig intet, hvilket var min anden fejlvurdering den dag. Der var nu en pinlig tavshed rundt om bordet, mine to drenge og de tre kvinder kiggede undrende på skibschefen, som nu sad og hang med hovedet og mumlede nogle usammenhængende ord. Hovmesteren serverede desserten, der var is og pandekager med mandellikør til han gav ikke chefen noget, idet han stadig sad og stak i hovedretten. Pludselig kiggede han med slørede øjne stift på min hustru, der sad direkte overfor ham - han stak nu sit ene ben ind under bordet og op i skridtet på min hustru; min hustru rykkede stolen tilbage, men han blev ved. Hun tog derfor resolut fat i foden og trak til med det resultat, at chefen væltede af stolen og ned på dørken 4. Der lå han så og tumlede lidt rundt indtil han med besvær og med hjælp af operationsofficeren fik sig rejst op. Han stod lidt vaklende ved bordet og tog så pludselig et glas Amaretto mandellikør, der var skænket op til operationsofficeren, og tog, kurs mod lægens kæreste. Da det gik op for mig, hvad han havde gang i reagerede jeg med lynets hast, for nu skulle han smides ud, og det med samme. Jeg nåede hen til ham i det øjeblik, han løftede glasset med henblik på at hælde indholdet ud i håret på lægens kæreste. Jeg tog fat i ham, der vejede mindst 25 kilo mere 4 Dørken er det en landkrappe vil kalde gulvet 18

20 en mig og kørte ham ud gennem forhænget til HoChiMinh stien. 5 Jeg fortalte ham i klare vendinger, at han var forment adgang til officersmessen og i øvrigt havde været det i flere dage. Jeg anbefalede ham at gå til køjs. Jeg tror ikke, han opfattede, hvad jeg sagde, idet han vaklede længere agter over og gik ind i sergentmessen, der blandt konstablerne blev kaldt skurvognen. På vej tilbage til messen kom jeg til tænke på min gamle skibskollega og maskinofficer John, der altid sagde, når nogen faldt ud af rammen: Det er sku det, de andre oplever på film. Senere hørte jeg fra vagthavende officer, der havde forsøgt at få ham til køjs, at han der også i sergentmessen, efter kun ti minutter, var blevet smidt ud. Han havde som sædvanlig svinet befalingsmændene til - kaldt dem fordrukne og uduelige. Efter at være blevet smidt ud af sergentmessen vaklende han agter over til konstabelmessen, hvor han til stor morskab for alle de menige kravlede rundt på dørken medens en af konstablerne brugte ham til hest. Her havde han også kaldt konstablerne fordrukne og uduelige og havde til sidst forsøgt, at få et slagsmål i gang med en af maskinkonstablerne. Det kom dog ikke i gang, for da han ville lange ud efter konstablen væltede han om på dørken og gik ud som et lys. Vagthavende officer forsøgte flere gange uden held, at få ham til at gå til køjs, og da han efter endnu en inspektionsrunde kom tilbage til konstabelmessen, fik han at vide af konstablerne, at chefen var gået til køjs kort tid før. 5 HoChiMinh stien er en langskibsgang, der under hoveddækket i skibet går fra for til agter. 19

21 Næste morgen dukkede skibschefen ikke op, da jeg kom tilbage efter morgenmønstringen. Jeg gik derfor op på hans lukaf for at se, om han var på højkant. Da jeg åbnede døren, fandt jeg skibschefen liggende snorkende inde under sit spisebord stadig iført den dyre pyjamas 6, dog uden uniforms bukserne de var erstattet af et par ulækre lyserøde XXXL dameunderbukser. Jeg fik ham purret 7, hvorefter han vaklede besværligt og mumlende ind på sit badeværelse. Vi så ham i øvrigt ikke mere den dag. Senere erfarede jeg fra sergentmessens medlemmer, at han, til stor morskab for alle de menige, var væltet rundt på dørken i konstabelmessen, bevidstløs af druk. Tre store konstabler, som ingen selvfølgelig kunne huske hvem var, havde så båret ham op på lukafet, lagt ham i aflåst sideleje, trukket de beskidte uniformsbukser af ham og givet ham de store dameunderbukser på. Det var deres måde at vise deres skibschef respekt på. 6 At gå til køjs i den dyre pyjamas betyder at sove i sin udgangsuniform. 7 At purre betyder at vække en. 20

22 1 Forskoleplanlægning. September viste sig fra sin bedste side, da jeg kørte hjemmefra for at deltage i forskolemøde, der skulle holdes før vores næste togt til Færøerne. Et togt, hvor jeg i en alder af godt 40 år nok måtte se i øjnene, at det var mit sidste togt i Søværnet derefter ville jeg som orlogskaptajn komme til at sejle skrivebord (dvs. landtjeneste), indtil jeg skulle pensioneres. Turen i bilen ind til Flådestationen gav mig lejlighed til at reflektere over, hvorfor og hvordan jeg var endt op i Søværnet. Jeg, der var vokset op under krigen, brød mig på daværende tidspunkt ikke meget om militæret og havde altid syntes, at folk i uniform så lidt komiske ud - specielt når de i tjenestefrakke med guld, glimmer, sabel, medaljer og tendens til bodegavom var stillet op til parade. Jeg voksede op i en lille fiskerby og allerede i en alder af 8-9 år sejlede jeg rundt i havnen - selvfølgelig uden mine forældres viden. At jeg skulle ende op med et job på havet, stod allerede klart for mig dengang men det var ikke i Søværnet jeg dengang tænkte på - tværtimod. Skæbnen eller sessionen i Esbjerg ville noget andet, idet sessionsofficeren, da jeg splinter nøgen blev præsenteret for ham og de andre deltagere, sagde: Med det der hvalpeflæsk du har om livet, må du hellere komme til marinen. Det var selvfølgelig en smart bemærkning, idet alle, der dengang havde en styrmands- og skibsføreruddannelse, blev tvangs - indkaldt til Søværnet i 24 måneder, mod den normale værnepligt på 12 måneder. Noget, der fik en del søfolk til at følge rederiernes anbefaling, nemlig at aftjene deres værnepligt før de begyndte på navigationsskolen. 21

23 Alle værn havde på daværende tidspunkt i 1960 store problemer med at rekruttere officerer, men officersmanglen var dog størst i Søværnet, hvorfor man, meget mod rederiernes anbefaling, havde indført denne tvangsudskrivning af styrmænd og skibsfører, som netop for egne opsparede midler havde afsluttet deres uddannelse. Disse officerer skulle så dække den nederste del af officershierarkiet som vagtchefer og subalterne officerer i mindre skibe- uden mulighed for at avancerer som fast officer indenfor Søværnet. At det ikke gik helt efter planen, vil fremgå senere i bogen her. Eftersom jeg ikke kunne få svar på, hvornår jeg ville blive indkaldt, tog jeg med min skibsføreruddannelse ud som 2. styrmand i en gastanker og fik her lejlighed til at omsætte min teoretiske viden til praktik i et interessant farvand. Et job jeg befandt mig godt med, indtil Søværnet i sin visdom fandt ud af, at jeg sammen med ca. 40 andre navigatører skulle indkaldes og møde oppe i Auderød noget der overhovedet ikke passede ind i mine planer. Chokket den første dag var stort, idet jeg kom fra det varme middelhav til en frostklar dag i Nordsjælland og til et militærsystem, jeg ikke brød mig om. Jeg faldt dog hurtigt til, idet man som sømand er opdraget til at have et højt forandringsberedskab, der gør, at vi hurtigt kan tilpasse os nye situationer, såvel ombord som i land; men en ting stod dog hurtigt klart - at her skulle jeg ikke blive efter at mine 24 måneders tvungne tjenestetid var afsluttet. Igen greb skæbnen, eller hvad det nu var, ind, idet jeg hurtigt fandt ud af, at lønnen var bedre i Søværnet og mulighederne for at være hjemme ved min nyetablerede familien var væsentlig større, end den ville have været i Handelsflåden. Karrieremulighederne var dog ringere, men jeg valgte at se bort fra det, hvilket jeg aldrig har fortrudt, idet jeg har haft en farverig og interessant 22

24 periode i Søværnet sammen med dejlige kolleger en periode, jeg ikke ville have været foruden. Dertil kom, at jeg nogle år senere, under min landtjeneste, kunne drive mit landbrug i fritiden uden at tænke på forflyttelse til f.eks. djævleøen eller andre snedige steder, som personelforvaltningen kunne opdrømme. Vi reserveofficerer på kontrakt blev godt nok tilbudt at gå på Søværnets Officersskole igen, for at blive det, der dengang hed linieofficer. Man havde oprettet, trængt som man var, noget man kaldte skibsførerlinien, hvor vi skulle have kadetløn, en væsentlig lavere løn, i ca. tre år. Et uartigt tilbud, der var præget af, at linieofficererne førte fagforeningspolitik via deres arbejdsgiverjob i ledende stillinger i Søværnet. Vi, der havde brugt 7 år på vores uddannelse, nemlig 4 års farts tid i Handelsflåden, 2 år på navigationsskolen for egne midler, og nu godt 1 år på Søværnets skoler, skulle nu gennemgå yderligere 3 års omskoling på skibsførerlinien på nedsat løn. Dette set i forhold til linieofficerernes tre et halvt års uddannelse efter studentereksamen eller forsvarets gymnasium, hvor den praktiske uddannelse kun bestod af nogle korte sommertogter i indre dansk farvand. Det sagde hovedparten nej til, idet det, udover ovennævnte ville betyde at man risikerede at løbe ind i avancementsloftet, der betød at man skulle være udnævnt til en bestemt grad, inden man var nået en bestemt alder. Når her til kom, at man i modsætning til de to andre værn, aldrig ville kunne opnå den samme mulighed for avancement - ja så var beslutningen ikke så svær. Nogle år senere, da vores forening via Dansk Styrmandsforening havde fået mandat til at forhandle på vores vegne, lykkedes det at får aftalt en lidt bedre ordning, som gjorde at en del officerer af reserven meldte sig til 23

25 skibsførerlinien. Heraf løb et par stykker alligevel mod det ovennævnte avancements loft, og blev ikke udnævnt udover orlogskaptajns stillingen. Disse forhold har heldigvis gradvist ændret sig, siden man i Søværnet gik over til en yngre og mere moderne ledelse og nye omskolings-systemer. Sikkerhed til søs har fået en mere fremtrædende plads i Søværnet, hvilket gør, at man i dag tilsyneladende ser mere på faglig kunnen og erfaring til søs, når man udnævner skibschefer til f.eks. sejlads i inspektions - og støttetransportskibe - således har der nu været skibschefer med såvel B-officers - som reserveofficers baggrund i disse store skibe. Morgenmønstring i april 1941 Udlånt af Søværnets Officersskole 24

26 Officersskolen blev på daværende tidspunkt ledet af en lille rar kommandør ved navn Ivar Hoppe. Han havde en næstkommanderende, der blandt kadetterne blev kaldt Johannes Krydspejler, idet han var ikke så lidt vindøjet. Johannes krydspejler var en striks og retfærdig næstkommanderende, som dog havde et noget forældet syn på kadettens, behov for at overvære deres børns fødsel. Det fik jeg at føle, da jeg anmodede om en ekstra fridag til at tage hjem for at overvære min førstefødtes fødsel. Jeg bankede reglementeret på hans åbne dør og fremførte min anmodning om en ekstra fridag. Han kiggede op fra sine papirer og sagde: Jeg kan ikke se noget behov for at tage hjem til stabelafløbningen jeg går ud fra, at de har været med til kølstrækningen det må være nok. Heller ikke dengang tog jeg et nej for et svar, så jeg forsøgte mig igen med en længere udredning, som til sidst gjorde, at jeg allernådigst kunne rejse hjem fredag morgen i stedet for lørdag middag, men inden jeg igen reglementeret bakkede ud af lokalet, fik han lige nævnt: Nu håber jeg ikke for Dem, at det er falsk alarm. Det var det, men det opdagede han aldrig. Skolen havde nogle dejlige gamle traditioner, som f.eks. kadettens morgenbøn. Morgenbønnen havde til formål at lære kadetten, at hverken gode faglige kundskaber eller positive menneskelige egenskaber kan stå alene. Der var en bøn, til hver dag i ugen, og den blev ved morgenmønstringen på tørn læst op af en af de ældste kadetter. Særlig husker jeg den, der blev læst op lørdag morgen. Den indeholdt den dag et afsnit om at forsage kødets lyster, hvilket når næstkommanderende ikke så det, bragte smilene frem. Det var ikke 25

27 netop forsagelse af kødets lyster de vagtfrie kadetter med landlov tænkte på den morgen, få timer før de skulle rejse hjem til koner og kærester. I skolens spisesal regerede overfenrik D.A. Mendel Hartvig, der blandt kadetterne blev kaldt Nasser. Han forsøgte forgæves, som en Søværnets Emma Gad, at lære de umulige kadetter ordentlige manerer ved spisebordet. Vi fik jævnligt at vide, at hvis vi ikke kunne holde albuerne inde langs siden, når vi spiste med kniv og gaffel, ville han komme med et par salmebøger, som vi kunne holde inde under armhulerne. Vi søfolk, der var afrettede efter fire år til søs og to år på navigationsskole, rettede os troskyldigt efter hans anvisninger, idet de altid blev fremført på en pædagogisk og humoristisk måde. Visse af de yngste kadetter, der jo kom lige hjemme fra mor, og ikke var tørre bag ørerne, måtte han bruge noget mere tid på. Værst var dog lægekadetterne her gav han fortvivlet op efter utallige forsøg. Selv om der var mange rigtig gode oplevelser på flabakademiet, så bidrog de oplevelser, vi havde med visse emsige ældste kadetter, heller ikke til at tage den foreslåede ekstra uddannelse. Officersskolens kostskolesystem var opbygget for at skabe disciplin blandt unge mennesker. De kom direkte fra gymnasiet og mors kødgryder, og var derfor ikke vant til at indordne sig blandt mange mennesker, som f.eks. ombord på et skib. Hele kostskolesystemet virkede på os, der kom fra Handelsflåden, som noget forældet, og på mange områder latterlige - specielt når man hørte bemærkninger som Det hårde reglement skaber ægte mandfolk. Søværnets kostskolesystem var opbygget således, at de ældste A- kadetter skulle sørge for, at vi opførte os efter reglementet. Gjorde vi ikke det, da at tildele os noter, der i værste fald kunne betyde nægtelse af landlov m.m. Nogle 26

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Sportsdykkerens oktober udgave 2014.

Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Sportsdykkerens oktober udgave 2014. Information fra Teknisk Udvalg (TU) Tæt På konkurrencen I 2014 udlodder vi en præmie til en værdi på ca. 500 kr. blandt de indlæg der offentligøres i Sportsdykkeren.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere