Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne og de efterfølgende sider er købt som E-bog og er omfattet af lov om ophavsret hvorfor kopier kun må foretages med forfatterens tilladelse."

Transkript

1

2

3 2

4 MYTTERIET 3

5 Tilegnet mine skibskolleger på det omtalte inspektionsskib til hvem jeg lovede at bringe disse oplevelser på tryk samt til alle de andre atlantsejlere der i Søværnet, under den kolde krig, i årende op mod 1990 erne måtte sejle ud vest for Skagen, for der at opleve, at Søværnets ledelse valgte karriereplaner frem for sikkerhed til søs, hvilket blandt andet resulterede i, at man enkelte gange udstak uerfarne alkoholiserede skibschefer til opgaver i et af verdens farligste farvand, og for princippets skyld valgte at ignorere problemet, når dette var erkendt. 4

6 Kurt Lundholm MYTTERIET Da admiralens vise igen viste sig at være evig gyldig, nemlig: hold jer i en hver forstand altid fra det dybe vand. Stå aldrig til søs - lad de andre stå 5

7 Mytteriet 2007 Kurt Lundholm Udgivet af Brunlynget bogforlag E mail: Omslag: Kurt Lundholm Bogen er sat med Garamond og trykt i Danmark hos 2. udgave, 1. oplag ISBN: I en virksomhed spiller cheferne en stor rolle. Som leder er de afgørende for, hvilken reel kultur virksomheden har. Virksomhedens faktiske kultur præges af chefernes holdning og adfærd, også til det alkoholpolitiske område. Citat af bogen alkohol på jobbet af Finn Hardt, overlæge 6

8 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Indledning Kapitel 1: Forskoleplanlægning. Kapitel 2: Forskole. Kapitel 3: Kommandoskifte, klargøring og forskolesejlads. Kapitel 4: Færøerne. Kapitel 5: Fiskeriinspektion og bugseringsopgaver. Kapitel 6: Mytteri stemningen ombord. Kapitel 7: Opbringelsen af den skotske trawler. Kapitel 8: Fremsendelse af ansøgningen. Kapitel 9: Jul og nytår på Færøerne Kapitel 10: Chefen for Inspektionsskibseskadren orienteres igen. Kapitel 11: Nye spændende opgaver. Kapitel 12: Den sidste dråbe i bægeret. Kapitel 13: Hjemme i syd Danmark på de bonede gulve. Kapitel 14: Nye opgaver med en ædruelig chef ombord. Kapitel 15: Ordner og medaljer hænger man på en fordrukken skibschef. Kapitel 16: Eskadrechefens besøg ombord. Kapitel 17: Der rettes smed for bager. Kapitel 18: Pandoras boks. Kapitel 19: Mødet med admiralen. Kapitel 20: Fagforeningen sættes på sagen Efterskrift Bilag: Sikkerhed til søs 7

9 This page intentionally left blank 8

10 Forord. Denne bog viser som så ofte før, at virkeligheden overgår fantasien. Den omhandler virkelige hændelser, der har fundet sted på Færøerne og i farvandet omkring Færøerne. Tidspunkter, navne og visse stillings- og embedsbetegnelser er dog ændret, ligesom skibsbilleder af det omtalte skib er sløret. De beskrevne episoder har fundet sted for over 25 år siden ombord på et af Søværnets inspektionsskibe, der på daværende tidspunkt udførte fiskeriinspektion, sørednings- og stationstjeneste. Bogen er skrevet på baggrund af mine egne oplevelser. Min dagbog, skibsjournalen, referat fra møder, officielt som privat korrespondance til og fra Søværnets myndigheder og personer samt korrespondance og samtaler med min fagforening m.fl. En del af korrespondancen, der er gengivet i bogen, var på daværende tidspunkt klassificeret som personfølsom, men den militære klassifikation ophørte, da skrivelserne på grund af Søværnets beviste syltning af sagen, gik videre til civilt regi som min fagforening, politikere m.fl. Interne samtaler mellem officerer i Søværnets ledelse og sagsbehandling i stabene er beskrevet på baggrund af modtagne skrivelser, tilbagemeldinger fra gode kolleger, samt ud fra mit kendskab til, hvordan systemet arbejdede. Forfatteren har tilladt sig nogle få kunstneriske friheder, men der er ikke ændret på de virkelige hændelser udover at stemningen ombord er beskrevet væsentligt mere diplomatisk end den egentligt blev oplevet. Episoderne, der satte min og besætningens retfærdighedssans og loyalitet til en psykisk alkoholiseret skibschef og Søværnets daværende ledelse på en hård prøve. Episoder, der hvis de var blevet kendt af medierne på daværende 9

11 tidspunkt, under den kolde krig, nok ville have givet anledning til, at befolkningen for en tid ville have mistet tilliden til Søværnets ledelse. Bogen sætter også fokus på et tabubelagt emne, der i de senere år er blevet erkendt i Søværnet, nemlig personellets omgang med alkohol generelt, og i særdeles på inspektionsskibene. Sagen var nemlig den, at der i perioden fra 1960 til hen i 1990 erne hos enkelte alkoholiserede officerer og befalingsmænd var et umådeholdent drikkeri såvel til søs som i land. Et forhold, der heller ikke var ukendt på store arbejdspladser i det civile samfund og i Handelsflåden. Nu er der jo ikke noget nyt i, at der i maritime kredse på daværende tidspunkt blev indtaget alkohol under hyggelige og sociale former det har vi danske søfarer faktisk gjort siden vikingetiden. Det er i denne forbindelse værd at huske, at indtagelse af alkohol under sociale former og klare hensigtsmæssige normer, ofte var den eneste mulighed, besætningen havde for at stresse af efter en stresset og ikke ufarlig hverdag i et turbulent farvand, og på nogle øer, hvor vi danske, der ikke hørte til kongefamilien, ikke altid var lige velkomne. Bogen omhandler også, hvordan man i det hierarkiske system altid forstod at dække sig ind, uanset hvor mange fejl man begik, og hvordan personellet nederst i systemet altid bliver trampet på, hvis man sætter sig op mod de store hanelefanter. Dette har i øvrigt ikke ændret sig meget hvis man følger med i forsvarsrelaterede sager i dagens informationssamfund. Det burde heller ikke undre, idet det er almindeligt kendt, at magt korrumperer. Heldigvis har pressen gjort, at det er blevet vanskeligere i forsvarsledelsen, at skjule sager med bl.a. ansvar for manglende uddannelse, elendig personeladministration og uklare bestemmelser m.m. 10

12 Ikke desto mindre lykkes det dem stadig at cover arse 1 ved at rejse sigtelser mod personellet længere nede i fødekæden. Her er de ofte hjulpet af politikerne, der jo godt ved, at jo tættere skandalen kommer til toppen - desto større chance er der, for at de selv bliver involveret. I den periode, bogen omhandler, var det også regelen, at når en orlogskaptajn af A-linien lige var blevet udnævnt til kommandørkaptajn eller stod for at skulle udnævnes til kommandørkaptajn, ja så blev han, uden omskoling, som en slags manddomsprøve, sendt ombord i et inspektionsskib som skibschef. Denne prøve blev kaldt kommandør-kaptajns prøven og betød for nogle få, at de ikke på det faglige område var opdateret på skibenes opgaver, udstyr, instrumenter m.m. samt ikke mindst på den ændrede ledelsesform ombord. Dertil kom, at de ofte kun havde sejlet på mindre fartøjer i indre danske farvande for år siden. I Søværnets ledelse var der på den tid nogle få officerer, der var overbeviste om, at bare man i sin tid havde gennemført en taktisk og navigatorisk uddannelse på officersskolen, også kaldet Flabakademiet 2 ja så kunne man nærmest gå på vandet, uanset hvor høje bølgerne i Atlanten var. Til forskel kan nævnes, at styrmænd, der sejlende i Grønlands handel, ofte først efter ca. 10 års søgående tjeneste i Nord Atlanten, kunne gøre sig håb om at få sønæringsbevis som skibsfører. Hvis man her tillægger, at vi med Søværnets opgaver (som f.eks. søredning m.m.) i netop dette område ofte måtte gå helt til grænsen af, hvad der var materielt - og personelmæssigt forsvarligt, og ofte med en dæksbesætning, hvor en stor del kun havde en nødtørftig 1 Cover arse: Dække sig ind uden at tage et ansvar 2 Flabakademiet var en mindre pæn betegnelse for Søværnets Officersskole 11

13 sømandskabsuddannelse ja så forekommer Søværnets fremgangsmåde dengang direkte uansvarlig. Dette forhold fik ofte mig og mine kolleger, der var uddannet i Handelsflåden, til ironisk at hævde, at det ikke var på grund af dygtighed og erfaring, at Søværnet klarede sig så godt i dette farvand, men ene og alene fordi Vor Herre hold hånden over os. Det var desværre også med til, at give næring til den opfattelse, der blandt nogle civile navigatører og lodser var til, at man i Søværnet var nogle amatører, som var dækket ind af gamle kundgørelser, der gjorde, at man ikke stillede samme skrappe krav til sikkerhed til søs som man gjorde i Handelsflåden. Til alt held gik det godt i langt de fleste tilfælde, idet langt hovedparten af de uerfarne skibschefer kendte deres begrænsning i den første tid ombord de lærte i kraft af deres intellekt hurtigt af deres mere erfarne officerer ombord og blev i løbet af kort tid respekterede og dygtige skibschefer. Til dette havde de ofte en erfaren officer af reserven som næstkommanderende, operationsofficer eller pilot, der kunne hjælpe dem på vej i træningsperioden. I denne forbindelse skal nævnes, at demokratisk ledelse ikke kan bruges til søs og slet ikke i Søværnets skibe, derfor må der være en ledelsesform der ligner ophøjet enevælde, hvor skibschefens ord er lov og hans magt uindskrænket. Han må derfor så til gengæld ved sin optræden og faglige kunnen være besætningens gode eksempel, som de kan se op til og respektere, idet de jo lægger deres liv og velfærd i hans hænder. Jeg havde indtil det nævnte tidspunkt været heldig kun at sejle sammen med dygtige, erfarne og ædruelige skibschefer, der kunne leve op til de ovennævnte krav. Det skulle nu, på grund af Søværnets ledelses uduelighed ændres, idet de 12

14 på grund af elendig personelpleje sendte mig og mine kolleger en skibschef på halsen med et kendt alkoholafhængighedssyndrom, der gjorde at han drak heftigt i perioder når han var under pres. Dette problem var almindeligt kendt i Søværnet. Specielt i inspektionsskibene, hvor der på daværende tidspunkt havde været mindst 4-5 kendte tilfælde, hvor disse problemer i forbindelse med nervøsitet, manglende sejladserfaring, langt fra hjemmet og i stressede situationer hurtigt accelererede til pillemisbrug og/eller overdreven indtagelse af spiritus. Herefter fulgte så bondeanger og dermed følgende menneskelige nedture, når skibscheferne i sine klare perioder indså, at besætningen havde mistet al respekt for dem. På daværende tidspunkt havde man generelt i Søværnet berøringsangst overfor problemet og selvom der i officerernes - og befalingsmændenes bedømmelsesskema var en rubrik, der hed Forhold til nydelsesmidler med tre underrubrikker og plads til bemærkninger, så valgte mange chefer at skrive i.a.b. uden supplerende bemærkninger, så kunne man tolke det som intet at bemærke eller i almindelighed beruset. Dermed var aben eller problemet sendt videre til en ny besætning eller tjenested. Problemet kunne også ende hos personelmyndighederne. Her fik man ofte det indtryk, at bureaukraterne sagde: Uha, det var en grimme sag vi giver ham en belønningstur på et inspektionsskib, så varer det tre måneder, inden vi har problemet igen og så kan han jo i mellemtiden få billig sprut på udførsel. Selvom samfundet har ændret sig meget i de sidste godt 25 år, så var ansvarlighed og medmenneskelighed kendte begreber, der også dengang skulle være bragt i anvendelse ved ikke at sende disse officerer og befalingsmænd til søs i dette farvand. Dernæst, når så problemet endeligt blev kendt eller 13

15 genopdaget, burde de ansvarlige i Søværnets ledelse have reageret med at give disse ulykkelige personer et mafiatilbud de ikke kunne sige nej til - nemlig antabus og/eller psykoterapeutisk behandling for deres sekundære alkoholmisbrug 3. Fremgangmåden kan skyldes, at man i Søværnet hyldede det gode princip frihed under ansvar og at enhver ridder kan falde i sin rustning. Kort sagt, man fik ret hurtigt som officer et stort ansvar og gode udfordrende opgaver, hvor der accepteredes ret stor manøvrefrihed til at lave enkelte fejl, men når man så havde opbrugt sin kvote, ja så måtte man normalt tage ansvaret for sine handlinger. Desværre var det kun meget få chefer, indtil midt i 1990 erne, der under admirals niveau havde hår på brystet til at udøve denne justits overfor egne kolleger, hvorfor disse ulykkelige kolleger ofte blev skubbet længere og længere ud på skråplanet. Det var straks nemmere at udøve denne justits overfor stampersonellet - det gav ikke ridser i karriereplanen tværtimod det viste handlekraft. Efter år hvor en del af Søværnets chefer og ledelse havde ført strudsepolitik overfor kolleger med alvorlige alkoholproblemer, har man endeligt, efter pres fra unge kadetter, personelorganisationerne, det sejlende personel, og ikke mindst pressen, indført en rusmiddelpolitik. Dog har man ikke villet gå hele vejen, og ligesom Handelsflåden og visse udenlandske Søværn, der for at højne sikkerheden til søs, har indført nul alkohol ombord. Dette til trods for, at stabschefen i Søværnets Operative Kommando i forbindelse med indførelsen af ovennævnte rusmiddel politik i 2004, udtaler citat: Men dels må jeg indrømme, at jeg gennem mine 34 år i Søværnet har set mange eksempler på at, at personel, af alle kategorier, ikke har været i stand til 3 Sekundært alkoholmisbrug mener forskere ofte opstår i forbindelse med en anden psykisk sygdom som depression og angst, hvor det hjælper at drikke, når man er deprimeret. 14

16 at administrere princippet om frihed under ansvar. Og siden min tiltræden som stabschef har jeg måttet konstatere, at det er der fortsat en del der ikke kan. Bogen skulle også gerne afslutningsvis vise en kærlighed til Søværnet og en tak til daglige muntre stunder. De mange gode udfordringer og oplevelser, jeg trods denne enkelte tragikomiske episode har oplevet sammen med de mange herlige kolleger, chefer, officerer, stampersonel, værnepligtige og civilt ansatte, som jeg har sejlet og arbejdet sammen med. Heldigvis husker man bedst de gode oplevelser, idet de kedelige oplevelser fortrænges med årene. Dog er der er visse oplevelser, der selv med en særdeles veludviklet humoristisk sans, ikke kan glemmes eller tilgives, nemlig som her fortalt, at den daværende søværnsledelse på grund af uansvarlig personalepolitik og dårlig ledelse sendte skibschefer, officerer og befalingsmænd op i Nord Atlanten, hvor deres allerede kendte problemer voksede til at være uoverskuelige for den enkelte og hans skibskolleger. Men værst af alt: at der skulle gå år før man lærte af historien, som udover ovennævnte berettede om farlige skibshåndterings situationer i Nord Atlanten. at man, når problemerne dengang var genbelyst, så for princippets skyld og for ikke at tabe ansigt, fremturede ved, at fastholde disse mennesker i den samme position uden nogen form for hjælp. at man rettede smed for bager ved, at forsøge at straffe dem som ønskede at hjælpe en alkoholiseret skibschef. 15

17 at Chefen for Søværnet selv efter, at fagforeningen var bragt ind i sagen, bevist syltede sagen og aldrig svarede på fagforeningens spørgsmål angående auditørundersøgelse m.m. Her glemte nogle i Søværnets ledelse sine grundværdier: Troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. Kurt Lundholm Brunlynget, august

18 Indledning Torshavn 1. nytårsdag en gang i 1980 erne. Hovmesteren i officersmessen havde netop fjernet tallerkner og bestik, efter at officersmessens medlemmer med gæster havde afsluttet forretten færøske kammuslinger. Messen havde den dag valgt at inviterede min hustru og mine to mindste drenge, forvaltningsofficerens hustru og skibslægens kæreste. De havde alle fejret jul på Færøerne i et lejet hus tilhørende næstkommanderende på Færøernes Kommando. Pludselig blev entre gardinet til officersmessen med brutal kraft revet til side, med det resultat at flere af plastickrogene sprang. Ind tumlede skibschefen i skjorteuniform og i verdens største brandert rød blussende i ansigtet, med slørede øjne, pjusket hår og et fjoget grin om læberne. Alles øjne rettedes mod skibschefen, der svajende vaklede hen mod messebordet, hvor der desværre lige overfor min hustru var en ledig plads. Selvom han igen var forment adgang til officersmessen, satte han sig ned og kiggede fjoget på alle ved bordet. Nu var gode råd dyre, idet det forventedes af mig som næstkommanderende og messeformand, at jeg reagerede. Skulle jeg smide ham ud eller give ham noget at spise og håbe på, at det dæmpede branderten? Jeg valgte i et forsøg på at bevare et godt forhold til skibschefen, desværre at byde ham på noget at spise. En beslutning jeg kort efter kom til at fortryde. Hovmesteren, der havde fanget situationen kom lynhurtigt med tallerken og bestik og han øste lidt op på tallerkenen til skibschefen. Ind i mellem mumlede han nogle få ord, som ingen kunne opfatte, idet han på dette tidspunkt sandsynligvis var meget tæt på det, man som en hjerneforsker vil kalde krybdyrstadet. Han stirrede skiftevis på mig, operationsofficeren og de tre kvinder, der sad overfor ham. Han stak lidt til 17

19 maden, men spiste ikke noget og pludselig tog han et glas rødvin, kiggede provokerende over på mig, hvorefter han på den nyvaskede hvide dug langsomt hældte hele glasset ud. Hovmesteren, der hver dag kæmpede for at have rene duge klar til alle måltider, sendte ham et blik der kunne dræbe, men sagde ikke noget - det var trods alt hans chef selvom han på dette tidspunkt ikke havde nogen respekt for ham som skibschef. Jeg gjorde stadig intet, hvilket var min anden fejlvurdering den dag. Der var nu en pinlig tavshed rundt om bordet, mine to drenge og de tre kvinder kiggede undrende på skibschefen, som nu sad og hang med hovedet og mumlede nogle usammenhængende ord. Hovmesteren serverede desserten, der var is og pandekager med mandellikør til han gav ikke chefen noget, idet han stadig sad og stak i hovedretten. Pludselig kiggede han med slørede øjne stift på min hustru, der sad direkte overfor ham - han stak nu sit ene ben ind under bordet og op i skridtet på min hustru; min hustru rykkede stolen tilbage, men han blev ved. Hun tog derfor resolut fat i foden og trak til med det resultat, at chefen væltede af stolen og ned på dørken 4. Der lå han så og tumlede lidt rundt indtil han med besvær og med hjælp af operationsofficeren fik sig rejst op. Han stod lidt vaklende ved bordet og tog så pludselig et glas Amaretto mandellikør, der var skænket op til operationsofficeren, og tog, kurs mod lægens kæreste. Da det gik op for mig, hvad han havde gang i reagerede jeg med lynets hast, for nu skulle han smides ud, og det med samme. Jeg nåede hen til ham i det øjeblik, han løftede glasset med henblik på at hælde indholdet ud i håret på lægens kæreste. Jeg tog fat i ham, der vejede mindst 25 kilo mere 4 Dørken er det en landkrappe vil kalde gulvet 18

20 en mig og kørte ham ud gennem forhænget til HoChiMinh stien. 5 Jeg fortalte ham i klare vendinger, at han var forment adgang til officersmessen og i øvrigt havde været det i flere dage. Jeg anbefalede ham at gå til køjs. Jeg tror ikke, han opfattede, hvad jeg sagde, idet han vaklede længere agter over og gik ind i sergentmessen, der blandt konstablerne blev kaldt skurvognen. På vej tilbage til messen kom jeg til tænke på min gamle skibskollega og maskinofficer John, der altid sagde, når nogen faldt ud af rammen: Det er sku det, de andre oplever på film. Senere hørte jeg fra vagthavende officer, der havde forsøgt at få ham til køjs, at han der også i sergentmessen, efter kun ti minutter, var blevet smidt ud. Han havde som sædvanlig svinet befalingsmændene til - kaldt dem fordrukne og uduelige. Efter at være blevet smidt ud af sergentmessen vaklende han agter over til konstabelmessen, hvor han til stor morskab for alle de menige kravlede rundt på dørken medens en af konstablerne brugte ham til hest. Her havde han også kaldt konstablerne fordrukne og uduelige og havde til sidst forsøgt, at få et slagsmål i gang med en af maskinkonstablerne. Det kom dog ikke i gang, for da han ville lange ud efter konstablen væltede han om på dørken og gik ud som et lys. Vagthavende officer forsøgte flere gange uden held, at få ham til at gå til køjs, og da han efter endnu en inspektionsrunde kom tilbage til konstabelmessen, fik han at vide af konstablerne, at chefen var gået til køjs kort tid før. 5 HoChiMinh stien er en langskibsgang, der under hoveddækket i skibet går fra for til agter. 19

21 Næste morgen dukkede skibschefen ikke op, da jeg kom tilbage efter morgenmønstringen. Jeg gik derfor op på hans lukaf for at se, om han var på højkant. Da jeg åbnede døren, fandt jeg skibschefen liggende snorkende inde under sit spisebord stadig iført den dyre pyjamas 6, dog uden uniforms bukserne de var erstattet af et par ulækre lyserøde XXXL dameunderbukser. Jeg fik ham purret 7, hvorefter han vaklede besværligt og mumlende ind på sit badeværelse. Vi så ham i øvrigt ikke mere den dag. Senere erfarede jeg fra sergentmessens medlemmer, at han, til stor morskab for alle de menige, var væltet rundt på dørken i konstabelmessen, bevidstløs af druk. Tre store konstabler, som ingen selvfølgelig kunne huske hvem var, havde så båret ham op på lukafet, lagt ham i aflåst sideleje, trukket de beskidte uniformsbukser af ham og givet ham de store dameunderbukser på. Det var deres måde at vise deres skibschef respekt på. 6 At gå til køjs i den dyre pyjamas betyder at sove i sin udgangsuniform. 7 At purre betyder at vække en. 20

22 1 Forskoleplanlægning. September viste sig fra sin bedste side, da jeg kørte hjemmefra for at deltage i forskolemøde, der skulle holdes før vores næste togt til Færøerne. Et togt, hvor jeg i en alder af godt 40 år nok måtte se i øjnene, at det var mit sidste togt i Søværnet derefter ville jeg som orlogskaptajn komme til at sejle skrivebord (dvs. landtjeneste), indtil jeg skulle pensioneres. Turen i bilen ind til Flådestationen gav mig lejlighed til at reflektere over, hvorfor og hvordan jeg var endt op i Søværnet. Jeg, der var vokset op under krigen, brød mig på daværende tidspunkt ikke meget om militæret og havde altid syntes, at folk i uniform så lidt komiske ud - specielt når de i tjenestefrakke med guld, glimmer, sabel, medaljer og tendens til bodegavom var stillet op til parade. Jeg voksede op i en lille fiskerby og allerede i en alder af 8-9 år sejlede jeg rundt i havnen - selvfølgelig uden mine forældres viden. At jeg skulle ende op med et job på havet, stod allerede klart for mig dengang men det var ikke i Søværnet jeg dengang tænkte på - tværtimod. Skæbnen eller sessionen i Esbjerg ville noget andet, idet sessionsofficeren, da jeg splinter nøgen blev præsenteret for ham og de andre deltagere, sagde: Med det der hvalpeflæsk du har om livet, må du hellere komme til marinen. Det var selvfølgelig en smart bemærkning, idet alle, der dengang havde en styrmands- og skibsføreruddannelse, blev tvangs - indkaldt til Søværnet i 24 måneder, mod den normale værnepligt på 12 måneder. Noget, der fik en del søfolk til at følge rederiernes anbefaling, nemlig at aftjene deres værnepligt før de begyndte på navigationsskolen. 21

23 Alle værn havde på daværende tidspunkt i 1960 store problemer med at rekruttere officerer, men officersmanglen var dog størst i Søværnet, hvorfor man, meget mod rederiernes anbefaling, havde indført denne tvangsudskrivning af styrmænd og skibsfører, som netop for egne opsparede midler havde afsluttet deres uddannelse. Disse officerer skulle så dække den nederste del af officershierarkiet som vagtchefer og subalterne officerer i mindre skibe- uden mulighed for at avancerer som fast officer indenfor Søværnet. At det ikke gik helt efter planen, vil fremgå senere i bogen her. Eftersom jeg ikke kunne få svar på, hvornår jeg ville blive indkaldt, tog jeg med min skibsføreruddannelse ud som 2. styrmand i en gastanker og fik her lejlighed til at omsætte min teoretiske viden til praktik i et interessant farvand. Et job jeg befandt mig godt med, indtil Søværnet i sin visdom fandt ud af, at jeg sammen med ca. 40 andre navigatører skulle indkaldes og møde oppe i Auderød noget der overhovedet ikke passede ind i mine planer. Chokket den første dag var stort, idet jeg kom fra det varme middelhav til en frostklar dag i Nordsjælland og til et militærsystem, jeg ikke brød mig om. Jeg faldt dog hurtigt til, idet man som sømand er opdraget til at have et højt forandringsberedskab, der gør, at vi hurtigt kan tilpasse os nye situationer, såvel ombord som i land; men en ting stod dog hurtigt klart - at her skulle jeg ikke blive efter at mine 24 måneders tvungne tjenestetid var afsluttet. Igen greb skæbnen, eller hvad det nu var, ind, idet jeg hurtigt fandt ud af, at lønnen var bedre i Søværnet og mulighederne for at være hjemme ved min nyetablerede familien var væsentlig større, end den ville have været i Handelsflåden. Karrieremulighederne var dog ringere, men jeg valgte at se bort fra det, hvilket jeg aldrig har fortrudt, idet jeg har haft en farverig og interessant 22

24 periode i Søværnet sammen med dejlige kolleger en periode, jeg ikke ville have været foruden. Dertil kom, at jeg nogle år senere, under min landtjeneste, kunne drive mit landbrug i fritiden uden at tænke på forflyttelse til f.eks. djævleøen eller andre snedige steder, som personelforvaltningen kunne opdrømme. Vi reserveofficerer på kontrakt blev godt nok tilbudt at gå på Søværnets Officersskole igen, for at blive det, der dengang hed linieofficer. Man havde oprettet, trængt som man var, noget man kaldte skibsførerlinien, hvor vi skulle have kadetløn, en væsentlig lavere løn, i ca. tre år. Et uartigt tilbud, der var præget af, at linieofficererne førte fagforeningspolitik via deres arbejdsgiverjob i ledende stillinger i Søværnet. Vi, der havde brugt 7 år på vores uddannelse, nemlig 4 års farts tid i Handelsflåden, 2 år på navigationsskolen for egne midler, og nu godt 1 år på Søværnets skoler, skulle nu gennemgå yderligere 3 års omskoling på skibsførerlinien på nedsat løn. Dette set i forhold til linieofficerernes tre et halvt års uddannelse efter studentereksamen eller forsvarets gymnasium, hvor den praktiske uddannelse kun bestod af nogle korte sommertogter i indre dansk farvand. Det sagde hovedparten nej til, idet det, udover ovennævnte ville betyde at man risikerede at løbe ind i avancementsloftet, der betød at man skulle være udnævnt til en bestemt grad, inden man var nået en bestemt alder. Når her til kom, at man i modsætning til de to andre værn, aldrig ville kunne opnå den samme mulighed for avancement - ja så var beslutningen ikke så svær. Nogle år senere, da vores forening via Dansk Styrmandsforening havde fået mandat til at forhandle på vores vegne, lykkedes det at får aftalt en lidt bedre ordning, som gjorde at en del officerer af reserven meldte sig til 23

25 skibsførerlinien. Heraf løb et par stykker alligevel mod det ovennævnte avancements loft, og blev ikke udnævnt udover orlogskaptajns stillingen. Disse forhold har heldigvis gradvist ændret sig, siden man i Søværnet gik over til en yngre og mere moderne ledelse og nye omskolings-systemer. Sikkerhed til søs har fået en mere fremtrædende plads i Søværnet, hvilket gør, at man i dag tilsyneladende ser mere på faglig kunnen og erfaring til søs, når man udnævner skibschefer til f.eks. sejlads i inspektions - og støttetransportskibe - således har der nu været skibschefer med såvel B-officers - som reserveofficers baggrund i disse store skibe. Morgenmønstring i april 1941 Udlånt af Søværnets Officersskole 24

26 Officersskolen blev på daværende tidspunkt ledet af en lille rar kommandør ved navn Ivar Hoppe. Han havde en næstkommanderende, der blandt kadetterne blev kaldt Johannes Krydspejler, idet han var ikke så lidt vindøjet. Johannes krydspejler var en striks og retfærdig næstkommanderende, som dog havde et noget forældet syn på kadettens, behov for at overvære deres børns fødsel. Det fik jeg at føle, da jeg anmodede om en ekstra fridag til at tage hjem for at overvære min førstefødtes fødsel. Jeg bankede reglementeret på hans åbne dør og fremførte min anmodning om en ekstra fridag. Han kiggede op fra sine papirer og sagde: Jeg kan ikke se noget behov for at tage hjem til stabelafløbningen jeg går ud fra, at de har været med til kølstrækningen det må være nok. Heller ikke dengang tog jeg et nej for et svar, så jeg forsøgte mig igen med en længere udredning, som til sidst gjorde, at jeg allernådigst kunne rejse hjem fredag morgen i stedet for lørdag middag, men inden jeg igen reglementeret bakkede ud af lokalet, fik han lige nævnt: Nu håber jeg ikke for Dem, at det er falsk alarm. Det var det, men det opdagede han aldrig. Skolen havde nogle dejlige gamle traditioner, som f.eks. kadettens morgenbøn. Morgenbønnen havde til formål at lære kadetten, at hverken gode faglige kundskaber eller positive menneskelige egenskaber kan stå alene. Der var en bøn, til hver dag i ugen, og den blev ved morgenmønstringen på tørn læst op af en af de ældste kadetter. Særlig husker jeg den, der blev læst op lørdag morgen. Den indeholdt den dag et afsnit om at forsage kødets lyster, hvilket når næstkommanderende ikke så det, bragte smilene frem. Det var ikke 25

27 netop forsagelse af kødets lyster de vagtfrie kadetter med landlov tænkte på den morgen, få timer før de skulle rejse hjem til koner og kærester. I skolens spisesal regerede overfenrik D.A. Mendel Hartvig, der blandt kadetterne blev kaldt Nasser. Han forsøgte forgæves, som en Søværnets Emma Gad, at lære de umulige kadetter ordentlige manerer ved spisebordet. Vi fik jævnligt at vide, at hvis vi ikke kunne holde albuerne inde langs siden, når vi spiste med kniv og gaffel, ville han komme med et par salmebøger, som vi kunne holde inde under armhulerne. Vi søfolk, der var afrettede efter fire år til søs og to år på navigationsskole, rettede os troskyldigt efter hans anvisninger, idet de altid blev fremført på en pædagogisk og humoristisk måde. Visse af de yngste kadetter, der jo kom lige hjemme fra mor, og ikke var tørre bag ørerne, måtte han bruge noget mere tid på. Værst var dog lægekadetterne her gav han fortvivlet op efter utallige forsøg. Selv om der var mange rigtig gode oplevelser på flabakademiet, så bidrog de oplevelser, vi havde med visse emsige ældste kadetter, heller ikke til at tage den foreslåede ekstra uddannelse. Officersskolens kostskolesystem var opbygget for at skabe disciplin blandt unge mennesker. De kom direkte fra gymnasiet og mors kødgryder, og var derfor ikke vant til at indordne sig blandt mange mennesker, som f.eks. ombord på et skib. Hele kostskolesystemet virkede på os, der kom fra Handelsflåden, som noget forældet, og på mange områder latterlige - specielt når man hørte bemærkninger som Det hårde reglement skaber ægte mandfolk. Søværnets kostskolesystem var opbygget således, at de ældste A- kadetter skulle sørge for, at vi opførte os efter reglementet. Gjorde vi ikke det, da at tildele os noter, der i værste fald kunne betyde nægtelse af landlov m.m. Nogle 26

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller John Schou Tunnellen og Hulen Udvalgte Noveller Copyright 2012 by John Schou Cover: Borut Jemec Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476336480 This ebook is licensed for your personal enjoyment

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1

Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Denne artikel har været bragt I Erhvervspsykologi, vol. 3, nr. 2, juni 2005 Når vi kløjs i kommunikationen!! en introduktion til begrebet kontekst 1 Af: Thorkild Olsen Det er fandeme uhyggeligt med det

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere