Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: NUMMER 2 -APRIL 2008 Dennis Kristensen og Karen Stæhr på besøg på hospitalet. Læs side 5. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget April

2 Nyt fra redaktionen Hjemmesiden: Bent Hvolby: Jesper Priskorn: Britt Gråbæk: Britt Gråbæk Jesper Priskorn APRILSNAR eller OK08 Af Jesper Priskorn Overenskomstforhandlinger er som alle nok ved, overgået til forligsinstitutionen, anført af Forligsmand Mette Christensen. FOA og faggrupperne har troligt mødt op til forhandlinger gennem de sidste mange måneder, men hver næsten hver gang, er vi gået ud fra forhandlingerne med en lang næse. Vi har indgået et par delforlig, men alt det som betyder noget altså løn delen, har arbejdsgiverne Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (RLTN) ikke ønsket at forhandle de havde en ønskeseddel med og den forlod de ikke Det vil sige, de havde rammen med fra Statsforliget på 12,8 % og den kunne på ingen måder løfte vores krav om at indhente det tabte på 1,5 % i lønefterslæb og mandeløn til kvindefag. Afstanden mellem os er ganske stor. For os handler det om både at skaffe markant lønfremgang for alle og samtidig at få slået hul på den uretfærdige uligeløn mellem de klassiske kvindefag, der arbejder med mennesker, og de klassiske mandefag, der arbejder med døde ting. Det vil koste og derfor er vores krav væsentligt større end de 12,8 % vi er stillet i udsigt. Du vil gennem den næste periode blive bombet til med statistikker om vi ikke har råd at vi tjener nok og konkurrenceevnen går i stykker. Som arbejdsgivere for de private har Dansk arbejdsgiverforening og fra alle de andre fine foreninger, er der et ønske om at holde lønnen nede i det offentlige for det giver dem masser af arbejdskraft i det private for det er jo der vores kollegaer søger hen det er der de kan få en fornuftig løn. Men hvis den nu blev det samme i det offentlige, kunne det jo være de ville søge tilbage.. Partierne i folketinget står i kø ved håndvasken efter valget, hvor et flertal lovede markante lønstigninger og ekstra penge til kvindefagene. Det er nu glemt og der er først valg om flere år MÅSKE! Finansminister Lars Løkke Rasmussen lavede et barn på dem ved at fremskrive reguleringsordningen til det første år frem for som det plejer det sidste og den købte flertallet og det gik så ud over os IGEN. Så det vi har tilbage som støtte, er befolkningen, størstedelen over 70 % ønsker de offentlig ansatte skal have en anstændig løn. Den støtte skal vi bibeholde og derfor vil vi gerne have dig til at deltage i de demonstrationer som er lovligt varslet og kun i din fritid, det er også din konflikt men vores område er ikke udpeget til konflikt endnu. Når konflikten starter er det i første omgang ca medlemmer, som nedlægger arbejdet fra 19. april og dernæst yderligere ca medlemmer, som går i konflikt 28. april. Dermed vil antallet af strejkende med udgangen af april være oppe på ca FOA-medlemmer. Forligsmanden har dog mulighed for at udsætte konflikten i yderligere 14 dage, hvis der er mulighed for der kan indgås forlig. Som det ser ud lige nu er BUPL også med i en konflikt som vil lamme børnepasningen sygeplejersker og resten af sundhedskartellet er også med. Så alt tyder på et varmt forår hvis ikke regeringen laver et indgreb eller et flertal finder de penge frem som de havde lovet fra starten af forhandlingerne og så vil det vise sig om det for alvor er en aprilsnar.. FOA-PSYKIATRI's kontor Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken på Århus Universitetshospital, Risskov. Overfor gartneriet ved Motionshulen. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside Her vil du kunne se, hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte. Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 600 stk. ISSN NR Vingefanget April 2008

3 Nu må det i forligsmandens mægling frem til 19. april vise sig, om kommuner og regioner er parat til at give de ansatte en rimelig andel af velstandsudviklingen i samfundet og indsnævre den lønforskel, som betyder, at kvindefagene kun får 81 kr., hver gang mandefagene med samme uddannelseslængde hiver 100 kr. hjem." Dennis Kristensen Kom og vær med, når FOA demonstrerer Vingefanget April

4 Arbejdsmiljøsituationen på Psykiatrisk Hospital Af Fællestillidsrepræsentant Bent Lykke Det er helt klart mit indtryk at ledelsen tager jeres opråb meget seriøst og arbejder meget målrette efter en løsning til alles tilfredshed men man kunne godt håbe, at der blev arbejdet lidt hurtigere. Vi går meget urolige tider i møde her tænker jeg på konflikten omkring lønnen dette skal ikke betyde at arbejdsmiljøet glemmes det vil jeg være garant for og det betyder at vi skal have en løsning senest efter sommerferien Så har denne situation også stået på i 2½ år. altså i denne omgang. Der er været afholdt flere møder med ledelsen for distrikt Øst, herunder HR afdelingen. FTR/TR har deltaget fra DSR SL og FOA. Der er iværksat arbejde for at få udredet normeringstalende fra andre sammenlignelige steder i landet dette med formål i at kunne dokumentere om vores normeringer er lavere end andre steder i landet noget som TR har påstået. Disse tal burde snart være til stede. Hurtigst muligt derefter er der igen møde med ledelsen. Ledelsen er fremkommet med en aftale om frivilligt ekstraarbejde denne aftale skal forhandles/diskuteres d. 23/4-08. Denne aftale er ikke identisk med den aftale ledelsen har indgået med sygeplejerskerne/dsr de mener ikke vores fritid er ligeså kostbar som sygeplejerskerne. Det vil sige, noget lavere aflønning. Der er nedsat en styregruppe som skal overvåge at projekt arbejdsmiljø bliver igangsat i de respektive LMU`er. Det er besluttet på ekstraordinært retspsykiatrisk LMU møde, at mandsnormeringen genindføres indenfor et år. Det vil sige, at der til en hver tid skal være 2 mand tilstede på hvert sengeafsnit døgnet rundt. Desuden skal man have samme normering som man har på sammenlignelige steder rundt om i landet. 4 Vingefanget April 2008

5 Besøg af Dennis og Karen Af Jesper Priskorn Vi har haft fint besøg på psykiatrisk hospital i Risskov. Forbundsformand Dennis Christensen og Forbundssektorformand Karen Stæhr var på besøg d. 3 marts. Besøget skyldes 2 ting både en åben interesse for psykiatrien et område som de begge viste meget lidt om og selvfølgelig en interesse i at få mere at vide om de arbejdsmiljømæssige problemer vi har bokset med på det sidste. Der var ingen tvivl om de fik et lærerigt besøg de blev modtaget af ledelsen og beværtet med en lille frokost, hvorunder de fik fortalt hvordan vores psykiatri var bygget op. Herefter var der rundvisning på henholdsvis Retspsykiatrisk afsnit og almenpsykiatrisk afsnit. Tak for hjælpen til personalet på de involverede afsnit. Mødet blev afsluttet med et fyraftensmøde for FOA`s medlemmer. Jeg skulle hilse fra Dennis og Karen og sige tusind tak til alle involverede for den fine modtagelse og rundvisning. Jeg vil også takke både ledelsen og personalet men ikke mindst Forbundet som fandt tid i deres kalender til et sådant besøg midt i OK08 forhandlingerne. Dennis, Jesper og Villads Villadsen udkommer igen til juli! Vingefanget April

6 Du fortjener bedre! Af Britt Graabæk Når du forsømmer faglig fornyelse og vedligeholdelse! Når du får tiltagende behov for anerkendelse og ros! Når du begynder at bruge medicin og/eller alkohol for at styrke dig Tiden stod stille torsdag d.7. februar 2008, i auditoriet på Psykiatrisk hospital. FOA Psykiatri, havde inviteret til Tema-dag med temaet Relationer der bærer- og relationer der udvikler, ved speciallæge i psykiatri, overlæge ved regionspsykiatrien Herning og privatpraksis med psykoterapi og supervision i Århus, Lars Thorgaard. FOA Psykiatri havde valgt, at åbne dørene for alle interesserede, det betød, at 162 mennesker havde fundet vej til Tema-dagen. Lars Thorgaard tog alle med på en rejse, til et sted, hvor venlighed, respekt og en beskyttende kærlig holdning vækkede og genskabte håb, der hvor håbløsheden ellers truer. Lars Thorgaard sammenholdt det psykiske arbejdsmiljø i en tredeling, hvor det bærende element er en anerkendende relation. Sundhedsarbejderens personlige egenskaber, hvordan privatlivet og arbejdslivet påvirker hinanden, og hvilke farezoner det kan producere. Dernæst hvordan psykiatrien i et større perspektiv, kan forebygge og bevarer glæden, når den konstant selv har brug for recovery. Lars Thorgaard beskrev videre, hvordan psykiatrien hele tiden skal producerer vækstfremmere, fordi det er først på det tidspunkt vi alle kan være i en god relation, som er det bærende element for, at vi kan få lov til at hjælpe bebudede Lars Thorgaard. Han betragtede psykisk arbejdsmiljø, udfra forskellige perspektiver. Det første var beskrivelsen af sundhedsarbejdere, som et menneske, der giver meget af sig selv. Vil gerne hjælpe, er aktive handlingsorienterede personer, som har brug for kontrol. Har stor pligtfølelse, og påtager sig gerne ansvar. Sundhedsarbejderen er empatisk og meget socialiseret, og prioriterer andre frem for sig selv, og frem for alt, er de ikke lette at hjælpe. Det betyder, at mange sundhedsarbejdere bliver udsat for udbrændthed/arbejdsstress, som han også beskriver som en form for hjælperstress. Lars Thorgaard påpeger, at privatlivet og arbejdslivet påvirker hinanden gensidigt. Uheldige forhold i privatlivet så som, at dobbelt arbejde, have ensomhedsproblemer, er for træt til at orke noget efter arbejdet. Ikke være i stand til at unde sig gode og morsomme oplevelser. Ikke i tilstrækkelig grad god til at være god ved sig selv, eller have udtalte familieproblemer. Et vigtigt faresignal hos sundhedsarbejderen, er når der opstår en uforsvarlig arbejdspraksis, hvor man pludselig optræder grænseoverskridende i forhold til patienter, og måske finder sig selv i et økonomisk rod. Sundhedsarbejderen er i farezonen? Når du mærker usikkerheden overfor enkle arbejdsopgaver! Når du oplever irritabilitet overfor vanskelige opgaver! Hvordan forebygger sundhedsarbejderen udbrændthed/arbejdsstress. Lars Thorgaaard pointere, at det er vigtigt, at have realistiske forventninger til sig selv og andre. Man skal lære sine egne begrænsninger at kende, det er tilladt, at sige nej. Ikke mindst, skal man acceptere, at alle kan lave fejl, og man ikke altid er venlig og dygtig. Sidst men ikke mindst, skal man lære sine reaktioner på stress at kende, og lytte til kroppens signaler. Man skal søge støtte og hjælp ved at tale med andre, og frem for alt supervision. De som taler åbent hjemme mestrer stress bedre. Der skal skabes rutiner for at slappe af, og benytte fritiden til noget man har lyst til. De samme bud blev sendt til psykiatrien i et overordnet perspektiv: Sådan forebygger psykiatrien? Psykiatrien har konstant og løbende brug for recovery Psykiatrien må have realistiske forventninger til sig selv og til andre: patienter og medarbejdere Psykiatrien må lære at sætte grænser og at ikke påtage sig for meget på for kort tid Psykiatrien må lære sine egne begrænsninger at kende Psykiatrien må lære, at det er tilladt at sige nej Psykiatrien må acceptere, at den kan lave fejl, og at den ikke altid er venlig og dygtig Psykiatrien må lære sine reaktioner på stress at kende og lytte til sin krops signaler. Psykiatrien skal søge støtte og hjælp ved at tale med andre(altså også supervision!) Den psykiatri der taler åbent hjemme mestrer stress bedre Den er opmærksom på medarbejderne og på hvordan medarbejdere har det Den undgår stimulatia, når den er stresset(omstruktu rering) Psykiatrien skaber rutiner for at slappe af, og udvikler glæde og lyst. Den bevarer arbejdsglæden og bygger på gode relationer og anerkendelse som grundprincip. Hvis sundhedsarbejderen tager ansvar for sine personlige processer, og bidrager til venlighed og respekt og evne til at sætte grænser, sige nej og stimulere og frustrere optimalt og fasespecifikt, idet dette også er nødvendigt for at skabe udvikling og vækst, så er man godt på vej. Derfor skal vi arbejde med os selv og med hinanden som relationsbehandlere, og vi skal hjælpe hinanden med at mestre de påvirkninger der sætter i gang i os Alle os, som var til stede på tema-dagen, tror jeg gik med den følelse, at det er en mand som Lars Thorgaard man altid har lyst til at have en livline til, når alt i tilværelsen føles svært. Så tak for en god og minderig dag. 6 Vingefanget April 2008

7 Generalforsamling FOA Psykiatri Af Jesper Priskorn FOA Psykiatri afholdt d. 25 marts generalforsamling. Glade og forventningsfulde mødte bestyrelsen op til årets eksamen, havde vi nu udført de opgaver som medlemmerne forventede og håbede på. Vi syntes selvfølgelig selv vi havde arbejdet seriøst og pligtopfyldende og udfra den tilslutning der har været til vores arrangementer var vi ekstra forventningsfulde tænk 170 deltagere havde fundet vej til Lars Thorgaard temadagen og dem vi har snakket med syntes det var en succes. Selvfølgelig frygter man lidt skæld ud men håber på lidt ros, Især de nye i bestyrelsen som lægger meget arbejde i opgaverne. Desuden var der 2 ledige bestyrelsesposter eller måske derfor. Skuffelsen var der ikke på grund af dem som var mødt frem men på grund af mængden 11 medlemmer, det laveste nogensinde. Vi havde frygtet det, men dog håbet det bedste. Gave til den afgående kasserer, Bent Hvolby Den gamle - og den nye kasserer, Jan Skou Det med at deltage i den slag social tiltag og bruge sin fritid på den slags ting, er åbenbart blevet en saga blot, eller griber vi det forkert an.!? Nuvel det var en god aften og der var rigeligt med smørrebrød og småkager. Vi fik sagt pænt tak for samarbejdet til Conny Windfeldt og Bent Hvolby som har valgt at stoppe, Conny pga. af arbejdsmæssige ændringer og Bent er gået på efterløn. Heldigvis fik vi fundet 2 nye til bestyrelsen og det endda helt frivilligt, det nye er: Som kasserer Jan Skou og som bestyrelsesmedlem Bent Lykke. Tillykke. Du kan under referater også læse om generalforsamlingen. Nogle af de få fremmødte Vingefanget April

8 Gule fagchefer forgyldes! Af Jesper Priskorn Der har været skrevet og talt meget om fagforeningsbosserne og deres løn men dette slår alt dem som er flygtet eller bare har valgt en anden fagforening, må nu få røde øre og komme tilbage i folden. Kilde Ekstra bladet Det kan godt være, man betaler mindre i kontingent i de gule fagforeninger. Men cheferne forgyldes stadig. I Kristelig Fagbevægelse (Krifa) fik de to direktører Aase Bang og Jesper Wengel hver 1,46 millioner i løn i Det er mere end den mest vellønnede fag boss - og ifølge Ekstra Bladets oplysninger mere, end direktører i nogen anden fagforening får i lommen. - Det er overraskende, at de har så skyhøje lønninger, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen. Ifølge ham forsøger de såkaldt gule fagforbund at fremstille sig selv som de små overfor mastodonten LO. - De lader som om, de er en fagforening. Men det her minder om et privat firma, der prøver at rage til sig, siger Flemming Ibsen. Fortjener lønnen Da Ekstra Bladet får fat i Jesper Wengel, vil han da også hellere sammenligne Krifa med sælgernes eller ledernes organisation, frem for med de fagforeninger, Krifa ellers ligger i kamp med. Wengel mener i beskedhed at hans løn er fortjent. Og det bakkes op af Krifas formand, Søren Fibiger Olesen, der selv nøjes med i årsløn. Vil ikke oplyse løn - Det er en passende løn i forhold til det arbejde, vi forventer af dem. De har vist, de er en succes. Vi inddrager en dejlig masse penge til vores medlemmer, siger han. Hemmelig chefløn I en anden af de gule fagforeninger, Det Faglige Hus, har formand Johnny Nim tidligere udtalt sig kritisk om LOtoppens pensioner. Men hans egen løn er en hemmelighed. - Vi har individuel løn her i huset, så vi ønsker ikke at misundelsen skal fise rundt, siger han. Men kan du ikke oplyse din løn? - Så skal jeg tale med hovedbestyrelsen om at ændre vores beslutning. Men det gør jeg da gerne for dig, siger Johnny Nim. Synes du det er OK med rekordlønningerne til de gule direktører, og er du selv medlem så kunne dette måske få dig til at skifte mening en ren pengemaskine. Kompetanceuddannelsen Af Bent Lykke OBS. OBS. OBS. Til det personale som har gennemgået kompetanceuddannelsen. Det personale som har været på kompetanceuddannelsen s hold 1. og hold 2. skal rette henvendelse til lønkontoret med deres uddannelses bevis for hold 1. vedkommende. Og hold 2. skal også medbringes deres opgave. Dette for at der kan gives ny løn i forhold til den forhåndsaftale som er indgået hvor der gives kvalifi kationstillæg på kr. i 31/ niveau. Dette selvfølgelig kun hvis I ikke har fået kvalifi kationstillægget. 8 Vingefanget April 2008

9 Nordisk Træf 2008 i Oslo I dagene onsdag d. 5. juni til søndag d. 9. juni 2008 i Oslo, Norge Tiden er nu kommet til at deltage i Nordisk Træf se vedlagte dokument om emnet. Vi har 10 pladser og vi skal overnatte på Oslo Vandrerhjem Holtekilen. Holtekilen ligger lige udenfor Oslos bygrænse mod vest, med gode bus - og togforbindelser til byen (for øvrig vil værterne sørge for bustransport til og fra alle arrangementerne). Alle værelser har koldt og varmt vand, nogen har eget WC/bad, mens andre deler dette med et andet værelse. Sengetøj og håndklæder medfølger. Morgenmaden serveres på vandrerhjemmet. Vi skal rejse af sted onsdag 5. juni tidligt med toget til Frederikshavn, hvor vi skal med en færge kl. ca og hjemrejsen starter søndag kl med færgen fra Oslo søndag 9. juni. Hjemkomst mandag formiddag/middag. Det koster 100 euro at deltage, hvis du er klubmedlem. Hvis du ikke er medlem er prisen 100 Euro samt rejse og opholdsudgifter. Du må selv søge om tjenestefrihed og udgifterne betalt. BINDENDE TILMELDINGSFRIST: Fredag 11 april. Dette er et Psykiatrisamarbejde og er derfor for alle faggrupper så alle kan deltage. Er dette noget for dig så tilmeld dig på nedenstående kupon senest fredag d. 11 April Tilmelding til FOA Psykiatri, Tillidsmandskontoret, Skovagervej 2 - Senest 11.april 2008 Navn: Arbejdssted: Tlf: Privatadresse: Tlf: Cpr: Evt: EAN nummer Medlem af (X) FOA Århus/FOA psykiatri Nordisk træf Vingefanget April

10 Nordisk Treff for psykiatrifagforeninger 2008 Dag 1 Fredag 6. juni, Gaustad sykehus, Oslo Marked, nedbygging, særomsorg eller verdig ivaretakelse? Nordisk sykehuspsykiatri ved et veiskille Møteleder: Thorvald Steen (Møtet er åpent for alle, i tillegg til nordiske gjester og spesielt inviterte.) Registrering og kaffe Åpning ved Gerd Kristiansen, første nestleder i Fagforbundet Min prosess Tekster og musikk ved teatergruppa Den Røde Gren Cowboyer og indianere eller; hvem kan mennesker med psykiske lidelser egentlig stole på? Psykiater Svein Haugsgjerd, professor Når fengsel blir alternativet Randi Rosenqvist, leder av den rettspsykiatriske kommisjon Hovedstadsprosessen : Et være eller ikke være for asyltanken Are Saastad, leder i Gaustadklubben Lunsj Psykiatrien som hjørnestein i den nordiske velferdsstatsmodellen Reiulf Steen, tidligere leder av Arbeiderpartiet Marked, rus og rusbehandling en livsfarlig miks Knut T. Reinås, leder av Forbundet mot rusgift Hva foregår på det faglig-politiske området i de nordiske land? Forberedte innlegg fra Danmark, Finland, Sverige og Færøyene Pause Paneldebatt: Finnes Det Gode Asylet - eller bør sykehusene bort? Sentrale deltakere fra fagfelt, politikk og fagbevegelse deltar Debattleder: Thorvald Steen Oppsummering og avslutning (Det tas forbehold om mulige endringer i programmet) Kun for de fem nordiske fagforeningenes ledere og nestledere: Nordisk ordførermøte Erfaringer siden sist, evaluering av årets treff og planer for neste ordførermøte, og neste Nordisk treff (etter planen på Færøyene i 2011). PÅ FREDAGSKVELD ARRANGERES GRILLAFTEN PÅ DIKEMARK SYKEHUS. 10 Vingefanget April 2008

11 Nordisk Treff for psykiatrifagforeninger 2008 Dag 2 Lørdag 7. juni Litt om Oslos psykiatri- og rusbehandling og innlegg fra Norden Del 1: Faglige ekskursjoner og foredrag (transport pr. buss) (Denne delen av arrangementet er for våre nordiske gjester og spesielt inviterte.) Psykoseposten, Ullevål universitetssykehus (UUS) - Majorstua Omvisning og foredrag ved institusjonssjef Karl Otto Hageland Senter for barne- og ungdomspyskiatri, UUS - Sogn Omvisning og foredrag ved psykiater Finn Magnussen Rusbehandlingsintsitusjonen Veksthuset, Aker universitetssykehus - Gaustad Omvisning ved miljøterapeut Johnny Geelmuyden Lunsj Del 2: Forberedte faglige innlegg Arrangementet avholdes i et moderne auditorium på Ullevål universitetssykehus. (Til denne delen av arrangementet inviteres bredt i de norske fagforeningene, i tillegg til de nordiske deltakerne og spesielt inviterte.) Innlegg fra Danmark, Finland, Færøyene og Sverige Detaljert program følger. LØRDAG KVELD ARRANGERES NORDISK FESTMIDDAG FOR ALLE NORDISKE VENNER, INVITERTE GJESTER OG DE NORSKE FAGFORENINGENES MEDLEMMER. Vingefanget April

12 Wellnestur til Polen Af Jesper Priskorn Vi har nu aftalt en fælles tur med Social og sundhedsassistent klubben til Polen Vi tager af sted den Vi skal bo på hotel i KOLOBRZEG 5 DAGES BUSREJSE MED 4 OVERNATNINGER PÅ BYENS BEDSTE HOTEL, INDKVARTERING I VÆRELSE MED BAD & TOILET, HALVPENSION, 4 FORSKELLIGE BEHANDLINGER PÅ HOTELLETS EGET SKØNHEDSCENTER MED MULIGHED FOR TILKØB AF 50 FORSKELLIGE ANDRE BEHANDLINGER IFLG. AKTUEL PRISLISTE, HYGGE OM AFTENEN, SIGHT-SEEING MED EN STEDKENDT REJSELEDER OG M.M. 12 Vingefanget April 2008

13 KOLOBRZEG ER EN DEJLIG, IKKE RET STOR HAVNEBY MED MANGE GODE OG BILLIGE INDKØBSSTEDER PERFEKT TIL SHOPPING! 4 DAGE PÅ LUKSUSHOTEL UNDER OPHOLDET FÅR DU SKØNHEDSBEHANDLING BESTÅENDE AF: HELKROPSMASSAGE ANSIGSTMASSAGE FODMASSAGE/PEDICURE HÅNDMASSAGEMANICURE Egenbetaling for medlemmer af FOA psykiatri kr. Ikke medlemmer 2595,- kr. Vi håber med denne tur at tage hul på en hjælp til at bearbejde stress i hverdagen flere tiltag følger. Vi har bl.a. en temadag i støbeskeen, som afholdes d. 19 maj se andetsteds i bladet. Tilmeldingsfrist d. 5. maj ved henvendelse: FOA psykiatri Tlf: eller Du må selv søge tjenestefri eller bruge ferie depositum på 500,- kr. betales ved tilmelding. Vi har kun 10 pladser tilbage først til mølle Vingefanget April

14 Temadag Hvordan vi kan få mennesker vi møder til at vokse og ikke krympe? Mandag D. 19. maj 2008 Auditoriet Psykiatrisk Hospital kl morgenkaffe og brød fra kl Sygeplejerske Tommy Johnsen og Psykolog Klaus Bertel som vil fortælle om: Stress, handlekraft og Sundhedsfremme - Hvordan vi kan få mennesker vi møder til at vokse og ikke krympe? Dagen vil bl.a. indeholde en forståelses model for stress. Stress hormoner - naturens benzin! Kroppen som bedste signal på stress. Stress sker i hjernen; derfor skal der forklares lidt udviklingshistorie og lidt kulturhistorie - men bare rolig - det bliver saftigt og interessant! Hvad gør stress ved vores krop og vores psyke? Samspillet mellem krop - psyke - tanke og følelse. Dit psykiske arbejdsmiljø bestemmer meget i forhold til din stress. Hvad sker der med en stresset persons følelsesliv? Kost, motion, drikkevaner, sukkervaner, insulin, blodsukker, serotonin og stress. Værktøjer til håndtering af stress. Kurset kan søges af FOA Psykiatri s medlemmer. Der er ca. 150 pladser. Kurset er gratis for medlemmer af FOA Århus og 250,- kr. for IKKE medlemmer Tjenestefrihed og kursusafgift, søges hos arbejdsgiver. Klubben dækker ikke daglønstab og kørselsudgifter. Tilmelding til FOA Psykiatri, Tillidsmandskontoret, Skovagervej 2 - Senest 9. maj 2008 Navn: Arbejdssted: Tlf: Privatadresse: Tlf: Cpr: Eventuelt EAN nummer: Arb. giver adresse: Medlem af (X) FOA Århus/FOA psykiatri Temadag om stress 14 Vingefanget April 2008

15 Farvel Tillidsmand og tak Af Jesper Priskorn Conny Windfeldt har valgt at stoppe som fællestillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i FOA psykiatri. Dette skyldes at Århus Kommune åbenbart godt kan se potentialet i FOA s tillidsfolk, de bliver alle tilbudt lederstillinger og det er også tilfældet denne gang held og lykke med dit nye job og TAK! England Tallin Mange tak for opmærksomheden ved mit Jubilæum 7. februar Marianne Berg Sengeafsnit D Tallin Vingefanget April

16 FOA Psykiatrien Bestyrelsesmøde d Deltagere: Britt og Jesper 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Vingefanget Godkendt, intet at bemærke. Deadline for næste blad d. 31 marts. 4. Aktiviteter for slag om følgende til videre bearbejdning. Trivselstur Polens turen er nu en realitet er samlet set, med sosu. ass. Klubben, over 40 deltagere, fra vores side indtil nu 10 deltagere Britt og Jesper deltager. Der kan stadig melde sig folk til, det er en hel ny målgruppe denne gang mange unge og nye medlemmer. Stress D. 19 maj afholder vi en Temadag om Stress, vi arbejder lige nu med det sidste omkring dagen undervisere er booket det er Psykolog Klaus Og sygeplejerske Tommy dagen er igen et samarbejde med sosu. Ass, klubben. Dette ses i forbindelse med trivselsturen til Polen. Temadage Relationsbehandling - Tema omkring, relationsbehandling i psykiatrien med Lars Thorgaard er nu afholdt med 170 deltagere en kæmpesucces kun stor ros fra alle til arrangementet. Materiellet der blev forevist vil blive lagt på Lars Hjemmeside. Britt skriver lidt til bladet. Familierelationer: Psykolog Birgitte Shelling fra London arbejdets der videre med til en temadag i foråret. Nordisk Træf - Vi har snart et program klar vores del kommer nok til at være børn af sindslidende, CARE, og stemmehøring. Vi mangler dog fortsat lige at få det fulde program fra Norge og tidsplanen dog skal vi nok forvente at tage af sted onsdag d. 4. juni om morgenen og kommer hjem mandag morgen d. 9. juni års jubilæum i klubben Bent Hvolby er ved at arbejde på et jubilæumsskrift vi afventer fortsat med at planlægge noget. Dog må det være et af temaerne når vi mødes til konferencen i maj. 6. Kasser Bent havde sendt regnskab for 2007 og budget for 2008 alt tegner lyst. 7. Fælles TR region og kommune/r Intet både Conny og Bent havde meldt afbud 8. Møde med SOSU klubben Vi aftale at fortsætte et tæt samarbejde og lave fællesaktiviteter. desuden var en opgave også at få klarlagt medlemstallene mellem os. 9. OK08 - Der er indgået forlig med staten på 12.8% - dette var dog ikke nok for KTO og forhandlingerne er brudt helt sammen. FOA forhandlinger igen d februar med KL og d. 29 -?, med Regionerne. 10. Generalforsamling den afholdes d og kasser posten er ledig vi forsøger at finde en afløser. Bent Lykke går ind i bestyrelsen grundet sit FTR position og vi mangler endnu klarhed over Connys fremtid. Praktisk spørger vi Bent Hvolby om han vil det altså mad og drikke. 11. Evt. Forbundsformand Dennis Kristensen og Karen Stæhr kommer på besøg på Århus Universitets hospital i Risskov d. 3 marts 2008 jp 16 Vingefanget April 2008

17 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FOA PSYKIATRI 25.MARTS Valg af dirigenter. Bent Lykke 2. Valg af stemmetællere. Vælges hvis behovet opstår. 3. Beretning ved formand Jesper Priskorn. Formanden indleder sin beretning ved at anmode om 1 minuts stilhed til mindet om 2 kollegers alt for tidlige død, Plejer Anna Maria Korsgaard og Plejer Karl Jensen. Ære være deres minde. Arbejdsmiljø: Der har været afholdt flere Fyraftensmøder med fokus på dårlige normeringer og den stigende vold. Der har været rejst kritik af nogle ledelsesmæssige forhold i afd. N. Dette indebar at der på et tidspunkt manglede man personale svarende til et helt sengeafsnit i afd. N. Besøg af Forbundsformand Dennis Kristensen & sektorformand Karen Stæhr d. 3.marts i år, som så et sengeafsnit i afd. N & afd. R. Blev budt pænt velkomne af psykiatriledelsen. Efterfølgende medlemsmøde, hvor der desværre kun mødte en lille skare frem. Århus Kommune: Der er blevet uddannet CARe instruktører. FTR Conny Windfeldt stopper d. 1.april med sit tillidshverv og der skal derfor være nyvalg. Regionen: Alle der gennemfører kompetenceuddannelsen (obligatorisk for FOA-gruppen) roser efterfølgende uddannelsen Man får fuld løn under uddannelse, samt efterfølgende kvalifikationsløn. Den tværfaglige efteruddannelse er under revision. Aktiviteter: Besøget på Hersted Vester/ Sct. Hans Hospital. Temadag med Lars Thorgaard (170 deltog). Tur til Prag. I år: 19.maj: Stress temadag. September: Wellness-tur til Polen i samarbejde medsocial og sundhedsassistentklubben. Juni: Nordisk Træf. JP afsluttede sin beretning med at takke Bent Hvolby & Conny Windfeldt for deres indsats i bestyrelsen samt TR SR og resten af bestyrelsen Beretning enstemmigt vedtaget. 4. Regnskab. (Afgående) kasserer Bent Hvolby redegør for regnskabet 07. Resultatet viste sig at være særdeles flot. Regnskabet 07 taget til efterretning. 5. Indkomne forslag. Ingen. 6. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent. (fortsættes næste side) Vingefanget April

18 7. Valg. Næstformand for 2 år: Britt Graabæk (genvalgt) Kasserer (nyvalg) for 2 år: Jan Schou Bestyrelsesmedlem (nyvalg) for 2 år: Bent Lykke Næstformandssuppleant for 1 år: Bent Lykke (genvalgt) Kasserersupp. for 1 år: Anna Jensen (genvalgt) 1. Bestyrelsessupp. (nyvalg) For 1 år: Sine Christiansen 2. Bestyrelsessupp. for 1 år: Hanne Stormfeldt (genvalgt) Bilagskontrollant for 2 år: Jesper Diederiksen (genvalgt) Bilagskontrollantsupp. for 1 år: Tove Lillmoës (genvalgt) Fanebærersupp. for 1 år: Peter Bugge (genvalgt) 8. Evt. Forslag: Udflugter til: Ceres, Aros el. Århus Bryghus. Ref., pb, d. 26/3-08. Sandheden, kommer man altid længst med...! Der er en fyr som går ned med skraldespanden. Når han er kommet to etager ned, kalder hans fl otte let påklædte underbo på ham: - Jeg har et lille problem med lyset på badeværelset, siger hun. Han kommer ind og skifter pæren. Hun tilbyder ham en drink. Det lette stykke tøj fl yver, de tager retning mod soveværelset, og så bliver det til en gang forspil, spil, efterspil. To timer senere, fuldstændigt udmattet, siger kvinden til ham: - Av av - Hvad vil du nu sige til din kone? - Bare roligt, svarer han, jeg vil bare fortælle hende det hele. Har du noget blå øjenskygge, jeg kan bruge til mine fi ngre? Elskerinden, forundret, betragter ham gå op, glad efter at han har gnedet sig fi ngrene i blå øjenskygge. Han ankommer hjem, hvor konen venter på ham: - Hvad pokker? Det har taget dig to timer at gå ned med skraldespanden? Hvad går det her ud på? - Ja, svarer han, da jeg kom forbi 2. sal stoppede den kønne underbo mig. Hun havde problemer med lyset på badeværelset. Så jeg har skiftet pæren, hun har tilbudt mig en drink, siden tilbød hun mig sig selv, vi gik til hendes soveværelse, hvor vi elskede fl ere gange. Konen får fat i hans hånd og råber ad ham: - Lad være at gøre grin med mig! Tror du ikke, jeg kan se, at du har været på værtshus og spillet billard med gutterne? 18 Vingefanget April 2008

19 F R I K V A R T E R E T Sex eller kage? En mand sidder og ser fodbold i fjernsynet, og hans kone kommer og forstyrrer ham. - Skat, kan du ikke lige reparere lyset i entréen? Det har blinket i flere uger. Han kigger på hende og siger vredt: - Reparere det nu? Står der måske elektriker i panden på mig? Det tror jeg ikke! Så spørger konen: - Jamen, kan du så ikke lige ordne køleskabsdøren? Den lukker ikke rigtigt tæt. Dertil svarer manden: - Ordne køleskabsdøren? Står der måske El-giganten i panden på mig? Det tror jeg ikke! - Fint, siger hun, men kan du så ikke lave trinene foran hoveddøren? De er ved at falde fra hinanden. - Jeg er ikke tømrer og jeg gider ikke lave de trin, siger han, står der måske NCC i panden på mig? Det tror jeg ikke! Jeg gider ikke høre mere fra dig, så nu går jeg på værtshus! Han går på værtshus og drikker i nogle timer... Han begynder at føle sig dårligt tilpas over den måde, han har behandlet sin kone på, så han beslutter sig for at ta hjem. Da han træder op foran huset, ser han at trinene nu er lavet. Han går ind i huset, lyset i entréen blinker ikke længere. Han går ud i køkkenet for at ta sig en øl, og køleskabsdøren er nu ordnet. - Skat, siger han, hvordan er det gået til, at det hele nu er repareret? Hun siger: - Da du gik, satte jeg mig udenfor og begyndte at græde. Lige i det samme kom en sød ung mand forbi og spurgte, hvad der var i vejen, og det fortalte jeg ham så. Han tilbød at ordne det hele, og det eneste jeg skulle gøre til gengæld var enten at gå i seng med ham eller bage en kage. Manden spørger - og hvilken kage bagte du så? Hun svarer - Halloo! Står der måske Karen Volff i panden på mig? Det tror jeg ikke! F R I K V A R T E R E T Medlemsændringer Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af arbejdsplads, bedes du meddele det til FOA-Psykiatri. NAVN CPR-NR. ADRESSE POSTNR. /BY TLF. NUMMER NYT TLF. NR. NY ADRESSE POSTNR. /BY NY ARBEJDSPLADS DATO Med venlig hilsen Bestyrelsen Vingefanget April

20 FOA-PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE BESTYRELSEN Formand: Jesper Priskorn Næstformand: Britt Graabæk Kasserer: Jan Skou Øvrige: Peter Bugge Nielsen Bent Lykke TIL LIDS VALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD. Region Midtjylland Distrikt Øst Fællestillidsrepræsentant: Bent Lykke tlf: Mobil Århus Universitetshospital - Risskov Almenpsykiatrisk afdeling N Jesper Priskorn Tlf: Almenpsykiatrisk afdeling S Peter Bugge Nielsen Tlf: Gerontopsykiatrisk afdeling Pt ingen Tlf: Retspsykiatrisk afdeling Bent Lykke Tlf: Socialpsykiatrien Region Midt Distrikt Øst Tuesten Huse og Atriumhuset Anette Møller Tlf: Århus Universitetshospital Børn/Unge Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Claus Eistrup Pedersen Tlf: Kommunerne Århus Fællestillidsrepræsentant Mag. 1 Konst. Britt Graabæk Tlf: Lokal Psykiatrien Mag. 1 Nord Britt Graabæk Tlf: Syd Allan Øhlenschläger Tlf: Vest Torben Nielsen Tlf Centrum Pt. ingen Tlf: Socialpsykiatri MAG. 1 Korsagergården Pt ingen valgt Kragelund. Pt ingen valgt Tlf.: Katrinebjerg Centret og Wind sor Dorte Friis Tlf: Dagtilbudene Pt ingen valgt Østervang Pt ingen valgt Ældrepleje MAG. 3 Caritas.??? Tlf: Odder Samsø Pt ingen valgt Du skal melde arbejdspladsskift til FOA-Psy ki a tri og/eller FOA-afdelingen Har du brug for hjælp angående arbejdsforhold? Så kontakt venligst din tillidsmand! Har du noget, du ger ne vil have med i bladet -eller noget du øn sker, vi skal skri ve om - så kon takt os FOA-PSYKIATRI SKOVAGERVEJ RISSKOV FAX Er der ikke nogen på kontoret, så læg besked på te le fon sva re ren - vi rin ger! 20 Vingefanget April 2008

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2008-2009 Tirsdag d.10. Marts 2009 kl. 18.00 i Den gamle festsal

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2008-2009 Tirsdag d.10. Marts 2009 kl. 18.00 i Den gamle festsal Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS 2008-2009 Tirsdag d.10. Marts 2009 kl. 18.00 i Den gamle festsal VI ARBEJDEDE HÅRDT, MEN HVER GANG VI BEGYNDTE AT FUNGERE BLEV NYE PLANER

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

100 års jubilæum FOA Psykiatri

100 års jubilæum FOA Psykiatri MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 3 -JULI 2009 100 års jubilæum FOA Psykiatri Fra FOA-Psykiatri's store 100-års jubilæumsfest den 12. juni ses her tre af formændene

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: Hanne, Mariann, Gitte, Malene DAGSORDEN: 94. Valg af dirigent. 2 95. Valg af referent.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: DAGSORDEN: 41. Valg af dirigent. 2 42. Valg af referent. 2 43. Godkendelse

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal VI ARBEJDEDE HÅRDT, MEN HVER GANG VI BEGYNDTE AT FUNGERE BLEV NYE PLANER

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'På vej til dansk - trin for trin' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation 1, s. 5-12 Snak om arbejde Øvelse 1. Spørgsmål og svar. Hvad passer sammen? Forbind med streger som vist. 1. Hvad hedder du? netto08@service.dk.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg

Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg Februar 2015 Vores næste arrangement er et møde med forfatteren Susanne Clod Petersen Mandag den 22. februar kl. 19.00-21 på Humlebæk Bibliotek Susanne Clod Petersen

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10.

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober. Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10. MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 - JANUAR 2008 Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10. Udkommer i månederne januar - april

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 PRESTIGE Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne Af Mathias Svane Kraft

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl i mødelokale 206

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl i mødelokale 206 Møde nr. 7/2013 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-13-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 08.30 i mødelokale 206 Til

Læs mere