AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:"

Transkript

1 TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX HJEMMESIDE:

2 De tre tenorer synger for et godt formål Der er lagt op til et brag af en koncert, når de tre Kolding-tenorer mødes på scenen på Kolding Teater. Overskuddet fra koncerten går til udsatte børn i Danmark, Rusland og Afghanistan. Af Line Lind Tre smukke mandsstemmer vil den 28. august få taget til at løfte sig på Kolding Teater. De tre tenorer Stig Rossen, Kurt Ravn og Kenneth Ørsøe stiller op til en velgørenhedskoncert for ASF-Dansk Folkehjælp. De tre tenorer har alle rødder i Kolding og har tidligere optrådt sammen. Gensynsglæden er derfor stor, når de tre tenorer mødes på scenen og sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester og dirigent Frans Rasmussen sørger for, at børn i Danmark, Rusland og Afghanistan får hjælp. Direkte til børnene For forbundsformand Ib Jensen fra ASF-Dansk Folkehjælp bliver det en stor oplevelse at skulle lytte til sang og musik i Kolding Teater. Alle pengene, der kommer ind ved koncerten, går ubeskåret til de udsatte børn. - Vi har ingen udgifter til koncerten. Den første krone, der kommer ind på billetten går direkte videre til børnene, siger Ib Jensen. I Danmark laves der ferielejre for børn med fysiske og psykiske handicaps. I Rusland får gadebørnene hjælp, og i Afghanistan skal der bygges nye skoler til børnene for de danske koncertpenge. - Det er dejligt, at vi kan få nogle store kunstnere til at stille op til et formål, der både rummer sjov og alvor, siger Ib Jensen. Mødes på gaden Idéen til koncerten er skabt på en villavej i Kolding. Ib Jensen og Kenneth Ørsøe bor kun et par huse fra hinanden, og når de to mødes på fortovet, falder snakken ofte på arbejde. - Ib spurgte, om vi ikke skulle prøve at samle de tre tenorer fra Kolding og skaffe nogle penge til børnene, og det lød som en god idé, fortæller Kenneth Ørsøe. Han greb telefonen og ringede til Kurt Ravn og Stig Rossen, og de var også straks med på idéen. - Eneste hage er dog, at vi ikke får penge for koncerten, drillede Kenneth Ørsøe de to musikalske venner. Det skræmte ikke Rossen og Ravn. De ville meget gerne stille op til et godt formål. Rusten stemme Kenneth Ørsøe har tidligere sunget ved Den Jyske Opera i Århus, men i dag lever han ikke længere af at synge og optræde ligesom de to andre tenorer gør. Han tror dog sagtens, han kan få stemmen klar til koncerten i august. - I perioder er den lidt rusten, men når de gamle teknikker fra operaen tages i brug, så kan jeg sagtens få den til at lyde godt. De tre tenorer sang også sammen til en velgørenhedskoncert for et par år siden, og Kenneth Ørsøe håber, at denne koncert bliver en lige så stor oplevelse. - Det er en drøm at få lov til at stå med så stort et symfoniorkester i ryggen, siger Kenneth Ørsøe. Ib Jensen glæder sig også til koncerten. Ikke kun på grund af pengene, der bliver samlet ind, men også på grund af musikken. - De 66 musikere kan godt blæse sådan en sal op, og de tre tenorer synger jo, så hårene rejser sig, siger Ib Jensen. Alle KlubXtr kan få rabat ved bestilling af "Tenorbuffetten" på Comwell Kolding, i forbindelse med koncerten den 28. august Læs mere om det gode tilbud på side 14. Fakta: ASF-Dansk Folkehjælp har 60 lokalafdelinger rundt omkring i landet, og cirka 3000 aktive medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1907 under navnet Arbejdernes Samariter Forening. I 1962 fik foreningen sit nuværende navn. Foreningen hjælper udsatte børn i både Danmark og i resten af verden. Læs mere om organisationen på Sønderjyllands Symfoniorkester og de tre danske tenorer optræder i Kolding Teater lørdag den 28. august klokken 16. Ingen af de medvirkende får penge for deres arbejde. Overskuddet fra koncerten går til ASF-Dansk Folkehjælp, der hjælper udsatte børn. Der er 840 billetter til salg, og de kan købes på Pris: 180 kr. + gebyr

3 Indhold: 1 20 år sammen om hjælp til afghanske flygtninge 2 Repræsentantskabsmødet Vi må samarbejde 4 Ikke uden vore børn 6 DACAAR 20 år i Afghanistan 8 Stoffers indlæg 10 DACAAR stadig midt i en brydningstid 12 Studietur til Rusland i efteråret 14 DACAAR 20 års indsats i Afghanistan og Pakistan 16 DAARTT Et håb for en bedre fremtid for Afghanistans nye generation 18 Travlhed i Kosovo People s Aid 20 Læs mere om Afghanistan 24 Stemningsbilleder fra Opotjka 31 Der kom et brev Folkehjælp udgives af: ASF-Dansk Folkehjælp, Industriparken 4, 4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. august Udkommer oktober 2004 Tryk: Gert Rasmussen, Ellekær 7, 2730 Herlev ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med ASF-Dansk Folkehjælps mening og strategier 20 år sammen om hjælp til afghanske flygtninge ASF-Dansk Folkehjælp, Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirkes har i fællesskab hjulpet afghanske flygtninge i Pakistan og Afghanistan i nu 20 år. Kære Læser. Dette nummer af "Folkehjælp" omhandler primært beretninger om et fælles program mellem de 3 ovenstående organisationer. Der er ikke tale om en rekord i så fald ville det være en meget kedelig rekord idet beretningerne handler om flygtninge og fordrevne, som i mange år har levet under yderst vanskelige vilkår. Nej beretningen handler om noget unikt nemlig et stort og langvarigt engagement fra 3 humanitære organisationer som har søgt at lindre lidelser affødt af krig, sult og fattigdom i en af verdens allerfattigste regioner. DACAARs formål er at støtte genopbygning og udvikling i Afghanistans landområder. Desuden støtter vi afghanske flygtninge i Pakistan, indtil de er i stand til igen at vende hjem. DACAARs primære aktiviteter er etablering af drikkevandsforsyning, sundhedsoplysning, udvikling af landbrug og etablering af lokale landsbyråd. DACAAR er i høj grad til stede i fjerntliggende og svært tilgængelige landområder. Organisationens mål nås gennem det langsigtede udviklingsarbejde, og aktiviteterne er derfor baseret på en høj grad af deltagelse fra beboere i lokalsamfundet. Det gælder i alle faser af projekterne - lige fra udvælgelse, planlægning, udførelse og vedligeholdelse. DACAAR har over de seneste år etableret mere end brønde i Afghanistan og dermed sikret adgang til rent drikkevand for ca. 4,3 millioner afghanere. Organisationens landbrugsaktiviteter når i dag ud til ca afghanske familier. I alt 300 lokale landsbyråd er med hjælp fra DACAAR blevet etableret i seks forskellige provinser. Udover det langsigtede udviklingsarbejde påtager DACAAR sig også mere akutte opgaver, når krisesituationer opstår senest i forbindelse med en længerevarende tørke, som ramte regionen. Programmet og samarbejdet er et unikt eksempel på, at organisationer ved at forene ekspertiser og komparative fordele kan nå ud til mange flere, end det ville være muligt ved egen hjælp. DACAAR er i dag på trods af anonymitet herhjemme, et meget respekteret samarbejdsprogram, som sammen med lokale myndigheder og lokalbefolkningen har givet håb og tro på en bedre fremtid for mange flygtninge og fordrevne. Programmet har i alle år modtaget en markant støtte fra DANIDA. I ASF-Dansk Folkehjælp vil vi fortsætte samarbejdet med de øvrige organisationer i DACAAR så længe der vil være mulighed og brug for støtte til de mange flygtninge, fordrevne og hjemvendte. Vi håber, at de mange beretninger om vort engagement i Afghanistan i en bred sammenhæng vil bidrage til, at vore medlemmer og samarbejdspartnere får en indsigt i denne for så mange vigtige indsats. Daglig ledelse. 1

4 Repræsentantskabsmødet 2004 På ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde den 6. juni blev der genvalg til formand Ib Jensen. Formanden berørte i sin beretning de udfordringer, som ASF-Dansk Folkehjælp står overfor i fremtiden især på frivilligområdet. Foto: Thomas E. Pedersen En årelang debat om kredsenes fremtidige eksistens fik på repræsentantskabsmødet sin endelige afslutning. Et stort flertal af de delegerede valgte, at kredsene bevares i sin nuværende form. Hermed kan ASF-Dansk Folkehjælp bilægge den lange debat om, hvorvidt kredsene skulle nedlægges som en konsekvens af en større strukturomlægning få år tilbage. Ellers var det bekymringerne over medlemsudviklingen, som under repræsentantskabsmødet fik den store opmærksomhed. Nye kræfter har ikke i fornødent omfang fundet vej til vore lokalafdelinger, og der er en tendens til, at vi oplever en vis "træthed" i nogle af lokalafdelingerne. Især afdelinger med mere traditionelle aktiviteter har det svært. Derfor lægger bestyrelsen i ASF- Dansk Folkehjælp nu op til, at der i november måned gennemføres en målrettet indsats for hvervning af nye medlemmer på tværs af alle afdelinger. Man er opmærksom på, at nye redskaber for medlemshvervning skal udvikles, og det bliver derfor i 2004, at vi tager hul på dette arbejde et arbejde, som på sigt må udbygges og forstærkes. Ib Jensen lagde i sin beretning især vægt på, at ASF-Dansk Folkehjælp i sit fremtidige virke må ændre syn på "medlemskab" af organisationen. "Vi skal blive bedre til at læse de behov, som opstår for frivilligt socialt arbejde i vore lokalområder. De aktiviteter, som for blot få år syntes relevante, kan i dag have ændret sig", udtalte formanden. Kravet om medlemskab må tages op til overvejelse. En række mennesker har i dag kun lyst til at være aktivt med i få af afdelingens forskellige aktiviteter, og disse personer favner vi ikke altid". Opgaver, som løses i samarbejde med det offentlige Danmark skal også forøges. Især på ældreområdet er der en række spændende tendenser til, at det offentlige og frivillige finder sammen i løsningen af en række konkrete behov. - Et område, som for ASF- Dansk Folkehjælp er helt oplagt at medvirke på. Samtidig kunne formanden løfte sløret for etableringen af en "Erhvervsgruppe" i ASF-Dansk Folkehjælp. Gruppen af foreløbig 10 erhvervsledere mødes første gang i forbindelse med ASF- Dansk Folkehjælps velgørenhedskoncert den 28. august. Ib Jensen udtalte i den forbindelse " Jeg vil godt her på repræsentantskabsmødet byde hjerteligt velkommen til denne nye gruppe i vores organisation. Vi håber, at vi til fælles gavn vil udvikle en række konkrete idéer og aktiviteter til fælles nytte og til gavn for målgrupperne for ASF-Dansk Folkehjælps arbejde" 2

5 Vi må samarbejde! Det var budskabet i den tale, som hovedkasserer i Kvindeligt Arbejderforbund, Ingelise Storm, holdt på ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde den 6. juni 2004 i Vejle. I sin stærke og engagerede tale på ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde ytrede Ingelise Storm stor bekymring for de konflikter og den ufred, der hersker rundt i verden. Ikke mindst terroraktionen den 11. september 2001 har stået fadder til de ændrede spilleregler, der tilsidesætter internationale normer og praksis. Ingelise Storm udtrykte dyb bekymring for den omfattende nedskæring af udviklingsbistanden, som den nuværende regering har gennemført en nedskæring på flere i forhold til, hvad der var planlagt forud for regeringsskiftet. Tendensen til nedskæring fortsætter, idet regeringen er godt på vej til at fjerne den katastrofe- og nødhjælpsbistand, som der var bred enighed om i 90erne. Disse nedskæringer rammer i høj grad også indsatsen i Øst- og Centraleuorpa en indsats, der fortsat er stort behov for. Med regeringens tiltag nedtones kampen mod global fattigdom, for miljøet og menneskerettigheder, ligesom den ændrede udenrigspolitiske kurs kan medføre en fortsat underminering af landets humanitære bistand, udviklingsbistanden og den globale indsats for at sikre mennesker bedre og ligeværdige vilkår i den Tredje Verden og i de fattigste dele af Øst- og Centraleuropa. På trods af, at der er bred enighed om, at social udvikling er af afgørende betydning for fred, stabilitet og udvikling i verden er indsatsen langt fra tilstrækkelig. Fattigdom, massearbejdsløshed, adgang til sundhed og uddannelse, kvinders stilling i samfundet og på arbejdsmarkedet samt børns vilkår er stadig områder, hvorpå der ikke er sket tilstrækkelig indsats. I mange lande kæmper og slider kvinder i til om dagen under barske vilkår og for en ussel løn for at brødføde deres familier, og til trods for stigende opmærksomhed omkring børnearbejde er millioner af børn nægtet en barndom og en uddannelse og tvinges på arbejdsmarkedet i en urimelig ung alder. Mere end nogensinde er der behov for en samlet indsats for at imødegå disse udfordringer. Det er kun gennem en styrket indsats og et styrket internationalt samarbejde, at denne udvikling kan påvirkes i positiv retning til gavn for fattige overalt i verden. - Kun gennem samarbejde og koordinering kan indsatsen effektueres. Kvindeligt Arbejderforbund har deltaget i solidaritetsarbejde bl.a. i det tidligere Jugoslavien. En del af den øvrige arbejderbevægelse er også i området, andre igen har planer og idéer til at være med til at løse opgaverne. Her er en oplagt chance for at koble humanitær bistand og fagligt arbejde sammen. Og der er mange andre projekter, man med fordel kunne samarbejde med fagbevægelsen om. Det er dog ikke kun på det internationale område, at samarbejde er vigtigt. Også nationalt er det nødvendigt at samarbejde, og der er behov for, at ASF-Dansk Folkehjælp og fagbevægelsen går sammen om at styrke sikkerheden og udbrede kendskabet til førstehjælp på arbejdspladserne. Den brede folkelige forankring, som der tales så meget om, er ASF- Dansk Folkehjælp i besiddelse af med dens brede vifte af tiltag til gavn for de svageste målgrupper. ASF-Dansk Folkehjælps arbejde er det vigtigt at informere om ikke mindst for at få skabt interesse og forståelse for dette arbejde. Her har fagbevægelsen også en opgave, bl.a. med at få kanaliseret informationerne videre til lokalafdelingerne i hele landet. Også ASF-Dansk Folkehjælps lokalafdelinger må gøre en indsats bl.a. må lokalafdelingerne være mere opsøgende i bestræbelserne på at etablere samarbejde med fagbevægelsen i lokalområderne omkring såvel det internationale arbejde som det nationale. - Et fælles motto kunne være: "HJÆLP OS, så hjælper vi andre" 3

6 Ikke uden vore børn En effektiv og langsigtet hjælp er nødvendig, hvis Afghanistan skal på fode. Sakandar Ali er DAARTTs projetleder i Afghanistan - her belyser han nogle af de mange problemer, landet står over for. Tekst og foto: Sakandar Ali Afghanistan har gennem historien altid været et sted, hvor vejene mødtes. Karavaner har fulgt Silkevejen gennem mere end 2000 år. Landet fungerer som en bro mellem Centralasien, Mellemøsten og Europa. De seneste sammenfald af hændelser placerer også Afghanistan ved en både politisk og kulturel korsvej. En sti leder til et velstående, finansielt uafhængigt, vestligt venligtsindet og moderat demokrati, som danner en kulturbro mellem de muslimske og de vestlige samfund og på denne måde afviser tesen omkring civilisationernes sammenstød. Den anden sti fører langsomt tilbage til en narko-mafia stat karakteriseret ved lovløshed og regionale militser. Meget er i den seneste tid blevet skrevet om den anden af disse stier. Den seneste udvikling indbefatter den øgede narkotikaproduktion, og tilplantningen med opiumsvalmuer på nye arealer er blevet brugt som argument i bevisførelsen på, at Afghanistan er på vej nedad i en ond cirkel, der leder mod en narko-mafia stat. Opfattelsen af en tilstedeværende korruption og beskyldninger om krænkelse af menneskerettighederne har også støttet denne antagelse, og der er blevet peget på konsekvensen af et sådant tilbagefald. De direkte forbindelser mellem narkotikaindustrien og terrornetværket er etableret. Manglen på lov og orden sammenholdt med en underminering af staten, hvilket er en betingelse for narko-industriens opblomstring, skaber et miljø, som er befordrende for et ekstremist-regime, som lover at bringe landet til lov og orden. Sådan et regime danner en frugtbar grobund for terroristiske elementer. Imidlertid står Afghanistan ved en korsvej, og hånd i hånd med dets internationale partnere har landet nu muligheden for at bryde ud af den onde cirkel. DAARTT Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training - er med sit formål forpligtet til at se Afghanistan forvandle sig til en demokratisk, fremadorienteret, fredelig stat. DAARTT mener, at dette ikke kan opnås ved alene at foretage korttidsinvesteringer i infrastruktur og en anstrengt økonomisk vækst; der er brug for langtidsinvestering i uddannelse og sund opvækst for de afghanske børn. På nuværende tidspunkt anslås det, at børnedødeligheden i Afghanistan er 165 per 1000 levendefødte. Der er omkring internt fordrevne personer i landet. Hertil skal lægges et hastigt stigende antal tilbagevendte flygtninge, som for de flestes vedkommende hidtil har holdt til i nabolandene. Beregninger viser, at ca. 3 millioner mennesker er returneret til landet siden Talebans fald. Mange af disse tilbagevendte lever nu under slumlignende betingelser i og rundt om Kabul, ude af stand til at genopbygge deres hjem og tilværelse på deres oprindelige hjemsted. Mave-tarm sygdomme med svær diarre er almindeligt forekommende hos børn, især i sommermånederne, da der er alvorlig mangel på vand - især i landområderne. Ca. 65% af bybefolkningen og 81% af landbefolkningen har ikke adgang til rent drikkevand. Her er der store regionale forskelle. Tilstedeværelsen af landminer udgør stadig en daglig trussel mod kvinder og børn. Seneste tal viser, at op mod 300 mennesker dræbes eller skades alvorligt hver måned i Afghanistan - mange af dem er børn. Efter det stive og undertrykkende Taleban-regimes fald kunne det 4

7 internationale samfund ikke gøre samme fejltagelse ved at negligere Afghanistan, som det tidligere har gjort efter russernes tilbagetrækning. Det danske samfund svarede på råbet om hjælp. ASF-Dansk Folkehjælp fik iværksat en researchrejse, som skulle belyse mulighederne for en holdbar længerevarende hjælpeindsats på områder, hvor konsortiet DACAAR 1 ikke i forvejen arbejdede. Undersøgelsen viste, at børn og unge var i en sørgelig tilstand af manglende uddannelse, hvilket er nødvendigt for at kunne genopbygge en ny veluddannet og velorienteret generation, som kan stå mål med verdens øvrige befolkning. Oprettelsen af DAARTT er en beskeden måde at slutte sig til resten af verden i bestræbelserne på at afhjælpe de afghanske børns behov, at give dem retten til uddannelse! Med støtte fra Danida er DAARTT nu i gang med opførelsen af 8 nye skoler i tre afghanske provinser. Endvidere reparerer DAARTT, i samarbejde med DACAAR, flere skoler beliggende i flere provinser. Det store antal af tilbagevendte nødvendiggør også nybygning af boliger. DAARTT producerer derfor færdigstøbte beton-tagspær, som udleveres til de tilbagevendte familier. Denne del er det dyreste og mest nødvendige element til at bygge shelter. Ved udgangen af juni 2004 har DAARTT produceret over betonspær. I opgaven med at levere materialer til shelter etablerer DAARTT et tag over barnets hoved, ved at bygge skoler leverer DAARTT et rent, sikkert og holdbart indlæringsmiljø for børn, som ellers var tvunget til at studere under åben himmel i stegende sol og generende støv. Siden de første undersøgelser i september 2003 og etableringen af hovedkontoret i Kabul, der åbnede officielt i januar 2004, har DAARTT udført en beskeden, men dog effektiv og værdifuld indsats i forhold til det samlede behov. Det anslås, at der nu er ca. 3 millioner børn, som får en eller anden form for undervisning. På landsplan ligger hovedparten af undervisningen på grundskoleniveau. Pigerne udgør ca. 30% af eleverne - dette er en massiv øgning, selv når man betragter tallene før Talebans restriktioner over for pigers uddannelse. Imidlertid har det internationale samfund stadig lang vej at gå. Det nuværende enorme behov for uddannelse nødvendiggør opførelse af mindst 2500 flere skoler her og nu. Denne mangel på uddannelsessteder har resulteret i en meget høj lærer/elevkvotient, i mange tilfælde 1 til 70, medens det nationale gennemsnit ligger på 1 lærer til 45 elever. Undervisningen udføres oftest i to skift. Med kun sparsomt eller intet læsemateriale og generelt ingen møbler i skolerne, tilbringer børnene 3 timer i skole pr. dag. Et afghansk barn har aldrig set et bibliotek i skolen, har aldrig rørt en computer, har ingen forestilling om, hvad et laboratorium er og kan ikke tage del i glæden over et godt måltid mad eller det sjove på en legeplads i skolen. Donorlandene har endnu ikke levet op til deres fulde forpligtelser over for det afghanske uddannelsesministerium. Kun en fjerdedel af uddannelsesbudgettet er blevet realiseret efterladende store udækkede områder inden for ethvert uddannelsesområde. Medens verden fokuserer på andre politiske hændelser i Mellemøsten, fortsætter det afghanske barn med at være et underordnet emne. Medens bevillinger tager tid at realisere, kommer det afghanske barns uddannelse til kort. Ved udelukkende at afskaffe analfabetisme skaber man ikke et veluddannet samfund. Den gennemsnitlige afghanske højere skoleeksamen kommer til at være et spørgsmål om blot at kunne skrive og læse, idet eleverne aldrig har haft muligheden for at nyde retten til vidtfavnende mangesidet uddannelse. Afghanistans børn er landets fremtid, de har ret til en uddannelse. Afghanistan står ved en korsvej. - Hvis ikke man øjeblikkeligt gør en ekstra indsats for at uddanne det afghanske barn, vil det blive nægtet adgangen til at følge den vej, der leder mod et velstående, finansielt uafhængigt, vestligt venligtsindet, moderat, uddannet demokrati - men ikke uden vore børn. 1 DACAAR - se andet steds i dette blad. 5

8 DACAAR - 20 år i Afghanistan I år er Danish Committee for Aid to Afghan Refugees stolt af at kunne markere 20 års arbejde. DACAAR har i dag som en af de større organisationer, der arbejder aktivt i Afghanistan, aktiviteter i 22 ud af de 34 afghanske provinser og er således synlig i næsten alle provinser i det sydlige, vestlige og østlige Afghanistan. Endvidere udføres tilsvarende programaktiviteter i den nordvestlige grænseregion i Pakistan. Hovedaktiviteten er, som ved starten, fortsat drikkevandsforsyning, og efter de 20 års arbejde har mere end 4 millioner afghanere nu glæde af omkring brønde etableret af DACAAR. I dag udføres alle programaktiviteter i tæt samarbejde med den afghanske regering. Efter 24 år med krig har store politiske ændringer fundet sted, og Afghanistan er nu forhåbentlig på vej mod fred og stabilitet. Der er dog stadig stort behov for en fortsat støtte til udvikling af landet, der anses for et af verdens mest fattige og ødelagte lande. I det nye politiske miljø i Afghanistan er det yderst vigtigt, at DACAAR som en udviklingsorganisation udfører sine aktiviteter i tæt samarbejde - og i overensstemmelse med de retningslinier, der udstikkes af den afghanske regering, siger DACAARs direktør, Gorm Pedersen. DACAARs aktiviteter begyndte I 1984 med etablering af et syprojekt, et trænings- og indkomstskabende program for afghanske kvinder bosiddende i flygtningelejre i Pakistan. To år senere, i 1986, overtog DACAAR vandforsyningen til de afghanske flygtningelejre fra UNICEF, og snart blev programmerne udvidet; vandforsyningsaktiviteterne blev udbredt til også at dække flygtningelejre i Pakistans nordvestlige grænseregion, og yderligere aktiviteter som sundhedsuddannelse og vandrensning kom til. I 1988 besluttede DACAAR, med nogen risiko for personalet, at gå ind i aktiviteter på tværs af grænsen, og året efter påbegyndtes det første genopbygningsprogram i Afghanistan. I dag udgør DACAAR en stor vifte af aktiviteter. Med mere end afghanske ansatte, 30 pakistanske ansatte og internationale udviklingsmedarbejdere er DA- CAAR en af de største aktører i Afghanistan. Hovedaktiviteterne er: - Vandforsyning og sundhedsuddannelser relateret til sikkert drikkevand i flygtningelejrene i Pakistan og til landområder i Afghanistan. - Et udviklingsprogram for landområder med henblik på forbedring af befolkningens indtjeningsmuligheder i specielt udpegede områder. - Et nationalt solidaritetsprogram i Afghanistan, som bygger på opbygning af demokratiske samfundsinstitutioner og kapacitetsopbygning af lokale administrationer. - Et syprogram, som giver afghanske kvinder uddannelse og indtjening. - En håndpumpefabrik, som producerer standardiserede pumper af høj kvalitet til både Afghanistan og Pakistan. Til trods for de politiske og historiske ændringer i Afghanistan har DACAAR bibeholdt forpligtelsen over for det afghanske folk i nu 20 år, og så lang tid, som behovet for rehabilitering og rekonstruktion fortsætter med at influere på det afghanske folks dagligdag, har DACAAR i sinde at spille en hovedrolle i den fortsatte udvikling, siger Sten Andreasen, leder af DACAARs sekretariat i Danmark. DACAAR er et konsortium af tre danske organisationer: ASF-Dansk Folkehjælp, Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke 6

9

10 Stoffers indlæg nyt fra stoffer Stoffer er en lille kanin, som ikke har haft så megen medgang gennem livet. Han bor i dag i Holbæk, hvor han hos folkene i ASF- Dansk Folkehjælps genbrugsbutik får god pleje og hjælp i dagligdagen. Stoffer har mange lidelsesfæller rundt om i landet. For at hjælpe dem med husly og lidt støtte har vi tilladt, at han her i bladet får lov til at skrive lidt om hans liv, så læserne måske får lyst til at hjælpe ham med at hjælpe andre hjemløse og stofmisbrugere. Hej igen! Nyder I alle det gode danske sommervejr? Jeg gør - nok mere end jeg har gjort i mange år, for jeg må jo indrømme, at det ikke er det samme, når man render rundt og er skæv hele tiden. Man går sgu egentlig glip af en hel del. Jeg er stadig på metadon, men regner med at kunne nedtrappe helt inden for de næste 6 måneder. Det er mit mål, men som alle andre tidligere misbrugere så tager jeg kun en dag af gangen. Jeg har for øvrigt mødt en pige, men det er kun på "kaffe-plan" indtil videre. Jeg rendte ind i hende nede i "GENBRUG med stil". Sød pige, helt almindelig og ingen misbrugsproblemer. Jeg tror nok, at hun i starten var lidt bange for mig p.g.a. mit misbrug. Hun havde jo også nok hørt en historie eller to om mig ude i byen. Men efterhånden så går det meget godt jeg har jo trods alt forandret mig en smule. Og jeg må indrømme, at jeg som de fleste drømmer om et liv med en dejlig familie selv om det ligger langt ude i fremtiden Så jeg må indtil videre nøjes med vores små "kaffe-møder". Jeg er jo heller ikke den eneste, der ønsker familie hele Danmark har jo fulgt med i Kronprins Frederiks bryllup. Flot var det, det må man sige, og dyrt også. Jeg under ham det, men må indrømme, at da jeg hørte, at brylluppet kostede omkring 150 millioner kroner, så kunne jeg sgu ikke lade være med at tænke på, at hvis nu de havde sparet et par blomsterhjerter eller en fest, så kunne der måske havde været penge til et projekt som vores. Ja, ja det er et surt opstød, jeg ved det godt, men vi har igen fået et afslag på en ansøgning, og så bliver man sgu 110% dybt deprimeret. Jeg synes, at det virker fuldstændig vanvittigt ikke at kunne se både fornuften og det medmenneskelige i sådan et projekt. Så gode idéer til, hvordan man skaffer nogle millioner modtages gerne. Ellers så må I have en god sommer og passe på Jer selv og hinanden. Hilsen, Stoffer Kommentar: Ja, Stoffer, jeg forstår godt, at du er blevet deprimeret over afslagene, og jeg har også svært ved at forklare dig, at man er i tvivl om behovet og beliggenheden for vores værested, samt at man ved bevillinger bl.a. tager hensyn til beskatningsgrundlaget. Det er da vist ikke dit skattegrundlag, man har i tankerne - men op med humøret, vi prøver igen! 8

11 Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner 9

12 DACAAR stadig midt i en brydningstid Tekst: Sten Andreasen, sekretariatsleder i DACAAR DACAAR-projektet runder i 2004 et skarpt hjørne: 20 år har organisationen arbejdet på at afhjælpe og forbedre forholdene for de hårdt prøvede afghanere. De første år i de store flygtningelejre i Pakistan, men fra 1989 startedes genopbygningsanstrengelserne inde i Afghanistan. Gennem alle årene har projektet været vant til at skulle tilpasse sig nye og skiftende realiteter, især i Afghanistan. Fra 1989, hvor den sovjetiske hær trak sig ud af landet, til midt i 1990 erne, havde en række forskellige mujahedin-grupper og krigsherrer kontrol med dele af landet. DACAAR måtte derfor hele tiden opnå lokale aftaler om tilladelser til at arbejde og om beskyttelse af vore medarbejdere. Det lykkedes at gennemføre omfattende genopbygningsarbejder under disse betingelser - også efterhånden som Taleban gennem den sidste halvdel af 1990 erne fik kontrol over stadig større dele af landet. Begivenhederne i USA den 11. september 2001 betød som bekendt et nyt vendepunkt for afghanerne. Den amerikansk-ledede koalitionsstyrke indledte jagten på Osama Bin Laden og fik med støtte fra en række krigsherrer, heriblandt de, som var samlet i den såkaldte Nordalliance, fordrevet Taleban-bevægelsen. Den efterfølgende periode har været præget af hastige forandringer hen imod en genopbygning og normalisering af tilstanden i Afghanistan: I november 2001 mødtes etniske og politiske grupper i og udenfor Afghanistan med EU, FN og nabolandene og vedtog en køreplan for genopbygningen. I starten af 2002 blev en international sikkerhedsstyrke (ISAF) indsat i Kabul, og i juni samledes et Loya Jirga og valgte en overgangsregering med Hamid Karzai som leder. En ny forfatning for landet blev vedtaget af en ny Loya Jirga i januar 2004, og i september måned er det planen at gennemføre præsident- og parlamentsvalg. Etableringen af en internationalt anerkendt regering i Afghanistan betød, at en række regeringer, internationale og folkelige organisationer startede aktiviteter i landet. DA- CAAR havde igennem en del år haft planer om at flytte hovedkontoret fra Peshawar i det nord-vestlige Pakistan til Kabul, og i slutningen af 2002 blev det endelig en realitet. Nu, lidt mere end 2 år senere, er de forskellige funktioner i organisationen etableret i 4 bygninger, som ligger tæt på hinanden i Wazirabad-bydelen. På trods af mange udvidelser og omflytninger er der stadig trangt med plads, men forholdene er efterhånden rimelige for den store gruppe af program- og administrative medarbejdere, som er beskæftiget på Main Office. De politiske forandringer i Afghanistan har en række konsekvenser for En lokal vandkomité 10

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre Dansk Folkehjælp, Viborg Skive Afd. Hjælp os at hjælpe andre Nyhedsbrev Nyt Design NR. 4. 07-09-2014 Kommende begivenheder. 03-09-2014. 06-09-2014 13-09-2014 20-09-2014 PR Stand Katedal skolen Go kart

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Emmaus Express nr. 29 marts 2015

Emmaus Express nr. 29 marts 2015 Emmaus Express nr. 29 marts 2015 - oversat fra engelsk til dansk af Émilie Motte - fodnoter af Jørgen Olsen. Side 1 Rettigheder for alle. Måden hvorpå Emmaus-grupper i fællesskab sætter gang i bevægelsens

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Vi formoder, at I ikke er klar over, hvordan hverdagen - allerede nu - ser ud for vore børn. Og derfor vælger vi at skrive til jer.

Vi formoder, at I ikke er klar over, hvordan hverdagen - allerede nu - ser ud for vore børn. Og derfor vælger vi at skrive til jer. Fra Dorthe Kern Mette Zeuthen Jes Aarre Dorte Simonsen Anne Kjeld Pedersen Medlemmer af Birkebakkens forældreforenings bestyrelse -og forældre til Emilie, Helene, Jens, Maia og Andreas Århus den 2. November

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden SANDUKO En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden Sanduko er en international hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere