AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:"

Transkript

1 TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX HJEMMESIDE:

2 De tre tenorer synger for et godt formål Der er lagt op til et brag af en koncert, når de tre Kolding-tenorer mødes på scenen på Kolding Teater. Overskuddet fra koncerten går til udsatte børn i Danmark, Rusland og Afghanistan. Af Line Lind Tre smukke mandsstemmer vil den 28. august få taget til at løfte sig på Kolding Teater. De tre tenorer Stig Rossen, Kurt Ravn og Kenneth Ørsøe stiller op til en velgørenhedskoncert for ASF-Dansk Folkehjælp. De tre tenorer har alle rødder i Kolding og har tidligere optrådt sammen. Gensynsglæden er derfor stor, når de tre tenorer mødes på scenen og sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester og dirigent Frans Rasmussen sørger for, at børn i Danmark, Rusland og Afghanistan får hjælp. Direkte til børnene For forbundsformand Ib Jensen fra ASF-Dansk Folkehjælp bliver det en stor oplevelse at skulle lytte til sang og musik i Kolding Teater. Alle pengene, der kommer ind ved koncerten, går ubeskåret til de udsatte børn. - Vi har ingen udgifter til koncerten. Den første krone, der kommer ind på billetten går direkte videre til børnene, siger Ib Jensen. I Danmark laves der ferielejre for børn med fysiske og psykiske handicaps. I Rusland får gadebørnene hjælp, og i Afghanistan skal der bygges nye skoler til børnene for de danske koncertpenge. - Det er dejligt, at vi kan få nogle store kunstnere til at stille op til et formål, der både rummer sjov og alvor, siger Ib Jensen. Mødes på gaden Idéen til koncerten er skabt på en villavej i Kolding. Ib Jensen og Kenneth Ørsøe bor kun et par huse fra hinanden, og når de to mødes på fortovet, falder snakken ofte på arbejde. - Ib spurgte, om vi ikke skulle prøve at samle de tre tenorer fra Kolding og skaffe nogle penge til børnene, og det lød som en god idé, fortæller Kenneth Ørsøe. Han greb telefonen og ringede til Kurt Ravn og Stig Rossen, og de var også straks med på idéen. - Eneste hage er dog, at vi ikke får penge for koncerten, drillede Kenneth Ørsøe de to musikalske venner. Det skræmte ikke Rossen og Ravn. De ville meget gerne stille op til et godt formål. Rusten stemme Kenneth Ørsøe har tidligere sunget ved Den Jyske Opera i Århus, men i dag lever han ikke længere af at synge og optræde ligesom de to andre tenorer gør. Han tror dog sagtens, han kan få stemmen klar til koncerten i august. - I perioder er den lidt rusten, men når de gamle teknikker fra operaen tages i brug, så kan jeg sagtens få den til at lyde godt. De tre tenorer sang også sammen til en velgørenhedskoncert for et par år siden, og Kenneth Ørsøe håber, at denne koncert bliver en lige så stor oplevelse. - Det er en drøm at få lov til at stå med så stort et symfoniorkester i ryggen, siger Kenneth Ørsøe. Ib Jensen glæder sig også til koncerten. Ikke kun på grund af pengene, der bliver samlet ind, men også på grund af musikken. - De 66 musikere kan godt blæse sådan en sal op, og de tre tenorer synger jo, så hårene rejser sig, siger Ib Jensen. Alle KlubXtr kan få rabat ved bestilling af "Tenorbuffetten" på Comwell Kolding, i forbindelse med koncerten den 28. august Læs mere om det gode tilbud på side 14. Fakta: ASF-Dansk Folkehjælp har 60 lokalafdelinger rundt omkring i landet, og cirka 3000 aktive medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1907 under navnet Arbejdernes Samariter Forening. I 1962 fik foreningen sit nuværende navn. Foreningen hjælper udsatte børn i både Danmark og i resten af verden. Læs mere om organisationen på Sønderjyllands Symfoniorkester og de tre danske tenorer optræder i Kolding Teater lørdag den 28. august klokken 16. Ingen af de medvirkende får penge for deres arbejde. Overskuddet fra koncerten går til ASF-Dansk Folkehjælp, der hjælper udsatte børn. Der er 840 billetter til salg, og de kan købes på Pris: 180 kr. + gebyr

3 Indhold: 1 20 år sammen om hjælp til afghanske flygtninge 2 Repræsentantskabsmødet Vi må samarbejde 4 Ikke uden vore børn 6 DACAAR 20 år i Afghanistan 8 Stoffers indlæg 10 DACAAR stadig midt i en brydningstid 12 Studietur til Rusland i efteråret 14 DACAAR 20 års indsats i Afghanistan og Pakistan 16 DAARTT Et håb for en bedre fremtid for Afghanistans nye generation 18 Travlhed i Kosovo People s Aid 20 Læs mere om Afghanistan 24 Stemningsbilleder fra Opotjka 31 Der kom et brev Folkehjælp udgives af: ASF-Dansk Folkehjælp, Industriparken 4, 4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. august Udkommer oktober 2004 Tryk: Gert Rasmussen, Ellekær 7, 2730 Herlev ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med ASF-Dansk Folkehjælps mening og strategier 20 år sammen om hjælp til afghanske flygtninge ASF-Dansk Folkehjælp, Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirkes har i fællesskab hjulpet afghanske flygtninge i Pakistan og Afghanistan i nu 20 år. Kære Læser. Dette nummer af "Folkehjælp" omhandler primært beretninger om et fælles program mellem de 3 ovenstående organisationer. Der er ikke tale om en rekord i så fald ville det være en meget kedelig rekord idet beretningerne handler om flygtninge og fordrevne, som i mange år har levet under yderst vanskelige vilkår. Nej beretningen handler om noget unikt nemlig et stort og langvarigt engagement fra 3 humanitære organisationer som har søgt at lindre lidelser affødt af krig, sult og fattigdom i en af verdens allerfattigste regioner. DACAARs formål er at støtte genopbygning og udvikling i Afghanistans landområder. Desuden støtter vi afghanske flygtninge i Pakistan, indtil de er i stand til igen at vende hjem. DACAARs primære aktiviteter er etablering af drikkevandsforsyning, sundhedsoplysning, udvikling af landbrug og etablering af lokale landsbyråd. DACAAR er i høj grad til stede i fjerntliggende og svært tilgængelige landområder. Organisationens mål nås gennem det langsigtede udviklingsarbejde, og aktiviteterne er derfor baseret på en høj grad af deltagelse fra beboere i lokalsamfundet. Det gælder i alle faser af projekterne - lige fra udvælgelse, planlægning, udførelse og vedligeholdelse. DACAAR har over de seneste år etableret mere end brønde i Afghanistan og dermed sikret adgang til rent drikkevand for ca. 4,3 millioner afghanere. Organisationens landbrugsaktiviteter når i dag ud til ca afghanske familier. I alt 300 lokale landsbyråd er med hjælp fra DACAAR blevet etableret i seks forskellige provinser. Udover det langsigtede udviklingsarbejde påtager DACAAR sig også mere akutte opgaver, når krisesituationer opstår senest i forbindelse med en længerevarende tørke, som ramte regionen. Programmet og samarbejdet er et unikt eksempel på, at organisationer ved at forene ekspertiser og komparative fordele kan nå ud til mange flere, end det ville være muligt ved egen hjælp. DACAAR er i dag på trods af anonymitet herhjemme, et meget respekteret samarbejdsprogram, som sammen med lokale myndigheder og lokalbefolkningen har givet håb og tro på en bedre fremtid for mange flygtninge og fordrevne. Programmet har i alle år modtaget en markant støtte fra DANIDA. I ASF-Dansk Folkehjælp vil vi fortsætte samarbejdet med de øvrige organisationer i DACAAR så længe der vil være mulighed og brug for støtte til de mange flygtninge, fordrevne og hjemvendte. Vi håber, at de mange beretninger om vort engagement i Afghanistan i en bred sammenhæng vil bidrage til, at vore medlemmer og samarbejdspartnere får en indsigt i denne for så mange vigtige indsats. Daglig ledelse. 1

4 Repræsentantskabsmødet 2004 På ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde den 6. juni blev der genvalg til formand Ib Jensen. Formanden berørte i sin beretning de udfordringer, som ASF-Dansk Folkehjælp står overfor i fremtiden især på frivilligområdet. Foto: Thomas E. Pedersen En årelang debat om kredsenes fremtidige eksistens fik på repræsentantskabsmødet sin endelige afslutning. Et stort flertal af de delegerede valgte, at kredsene bevares i sin nuværende form. Hermed kan ASF-Dansk Folkehjælp bilægge den lange debat om, hvorvidt kredsene skulle nedlægges som en konsekvens af en større strukturomlægning få år tilbage. Ellers var det bekymringerne over medlemsudviklingen, som under repræsentantskabsmødet fik den store opmærksomhed. Nye kræfter har ikke i fornødent omfang fundet vej til vore lokalafdelinger, og der er en tendens til, at vi oplever en vis "træthed" i nogle af lokalafdelingerne. Især afdelinger med mere traditionelle aktiviteter har det svært. Derfor lægger bestyrelsen i ASF- Dansk Folkehjælp nu op til, at der i november måned gennemføres en målrettet indsats for hvervning af nye medlemmer på tværs af alle afdelinger. Man er opmærksom på, at nye redskaber for medlemshvervning skal udvikles, og det bliver derfor i 2004, at vi tager hul på dette arbejde et arbejde, som på sigt må udbygges og forstærkes. Ib Jensen lagde i sin beretning især vægt på, at ASF-Dansk Folkehjælp i sit fremtidige virke må ændre syn på "medlemskab" af organisationen. "Vi skal blive bedre til at læse de behov, som opstår for frivilligt socialt arbejde i vore lokalområder. De aktiviteter, som for blot få år syntes relevante, kan i dag have ændret sig", udtalte formanden. Kravet om medlemskab må tages op til overvejelse. En række mennesker har i dag kun lyst til at være aktivt med i få af afdelingens forskellige aktiviteter, og disse personer favner vi ikke altid". Opgaver, som løses i samarbejde med det offentlige Danmark skal også forøges. Især på ældreområdet er der en række spændende tendenser til, at det offentlige og frivillige finder sammen i løsningen af en række konkrete behov. - Et område, som for ASF- Dansk Folkehjælp er helt oplagt at medvirke på. Samtidig kunne formanden løfte sløret for etableringen af en "Erhvervsgruppe" i ASF-Dansk Folkehjælp. Gruppen af foreløbig 10 erhvervsledere mødes første gang i forbindelse med ASF- Dansk Folkehjælps velgørenhedskoncert den 28. august. Ib Jensen udtalte i den forbindelse " Jeg vil godt her på repræsentantskabsmødet byde hjerteligt velkommen til denne nye gruppe i vores organisation. Vi håber, at vi til fælles gavn vil udvikle en række konkrete idéer og aktiviteter til fælles nytte og til gavn for målgrupperne for ASF-Dansk Folkehjælps arbejde" 2

5 Vi må samarbejde! Det var budskabet i den tale, som hovedkasserer i Kvindeligt Arbejderforbund, Ingelise Storm, holdt på ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde den 6. juni 2004 i Vejle. I sin stærke og engagerede tale på ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde ytrede Ingelise Storm stor bekymring for de konflikter og den ufred, der hersker rundt i verden. Ikke mindst terroraktionen den 11. september 2001 har stået fadder til de ændrede spilleregler, der tilsidesætter internationale normer og praksis. Ingelise Storm udtrykte dyb bekymring for den omfattende nedskæring af udviklingsbistanden, som den nuværende regering har gennemført en nedskæring på flere i forhold til, hvad der var planlagt forud for regeringsskiftet. Tendensen til nedskæring fortsætter, idet regeringen er godt på vej til at fjerne den katastrofe- og nødhjælpsbistand, som der var bred enighed om i 90erne. Disse nedskæringer rammer i høj grad også indsatsen i Øst- og Centraleuorpa en indsats, der fortsat er stort behov for. Med regeringens tiltag nedtones kampen mod global fattigdom, for miljøet og menneskerettigheder, ligesom den ændrede udenrigspolitiske kurs kan medføre en fortsat underminering af landets humanitære bistand, udviklingsbistanden og den globale indsats for at sikre mennesker bedre og ligeværdige vilkår i den Tredje Verden og i de fattigste dele af Øst- og Centraleuropa. På trods af, at der er bred enighed om, at social udvikling er af afgørende betydning for fred, stabilitet og udvikling i verden er indsatsen langt fra tilstrækkelig. Fattigdom, massearbejdsløshed, adgang til sundhed og uddannelse, kvinders stilling i samfundet og på arbejdsmarkedet samt børns vilkår er stadig områder, hvorpå der ikke er sket tilstrækkelig indsats. I mange lande kæmper og slider kvinder i til om dagen under barske vilkår og for en ussel løn for at brødføde deres familier, og til trods for stigende opmærksomhed omkring børnearbejde er millioner af børn nægtet en barndom og en uddannelse og tvinges på arbejdsmarkedet i en urimelig ung alder. Mere end nogensinde er der behov for en samlet indsats for at imødegå disse udfordringer. Det er kun gennem en styrket indsats og et styrket internationalt samarbejde, at denne udvikling kan påvirkes i positiv retning til gavn for fattige overalt i verden. - Kun gennem samarbejde og koordinering kan indsatsen effektueres. Kvindeligt Arbejderforbund har deltaget i solidaritetsarbejde bl.a. i det tidligere Jugoslavien. En del af den øvrige arbejderbevægelse er også i området, andre igen har planer og idéer til at være med til at løse opgaverne. Her er en oplagt chance for at koble humanitær bistand og fagligt arbejde sammen. Og der er mange andre projekter, man med fordel kunne samarbejde med fagbevægelsen om. Det er dog ikke kun på det internationale område, at samarbejde er vigtigt. Også nationalt er det nødvendigt at samarbejde, og der er behov for, at ASF-Dansk Folkehjælp og fagbevægelsen går sammen om at styrke sikkerheden og udbrede kendskabet til førstehjælp på arbejdspladserne. Den brede folkelige forankring, som der tales så meget om, er ASF- Dansk Folkehjælp i besiddelse af med dens brede vifte af tiltag til gavn for de svageste målgrupper. ASF-Dansk Folkehjælps arbejde er det vigtigt at informere om ikke mindst for at få skabt interesse og forståelse for dette arbejde. Her har fagbevægelsen også en opgave, bl.a. med at få kanaliseret informationerne videre til lokalafdelingerne i hele landet. Også ASF-Dansk Folkehjælps lokalafdelinger må gøre en indsats bl.a. må lokalafdelingerne være mere opsøgende i bestræbelserne på at etablere samarbejde med fagbevægelsen i lokalområderne omkring såvel det internationale arbejde som det nationale. - Et fælles motto kunne være: "HJÆLP OS, så hjælper vi andre" 3

6 Ikke uden vore børn En effektiv og langsigtet hjælp er nødvendig, hvis Afghanistan skal på fode. Sakandar Ali er DAARTTs projetleder i Afghanistan - her belyser han nogle af de mange problemer, landet står over for. Tekst og foto: Sakandar Ali Afghanistan har gennem historien altid været et sted, hvor vejene mødtes. Karavaner har fulgt Silkevejen gennem mere end 2000 år. Landet fungerer som en bro mellem Centralasien, Mellemøsten og Europa. De seneste sammenfald af hændelser placerer også Afghanistan ved en både politisk og kulturel korsvej. En sti leder til et velstående, finansielt uafhængigt, vestligt venligtsindet og moderat demokrati, som danner en kulturbro mellem de muslimske og de vestlige samfund og på denne måde afviser tesen omkring civilisationernes sammenstød. Den anden sti fører langsomt tilbage til en narko-mafia stat karakteriseret ved lovløshed og regionale militser. Meget er i den seneste tid blevet skrevet om den anden af disse stier. Den seneste udvikling indbefatter den øgede narkotikaproduktion, og tilplantningen med opiumsvalmuer på nye arealer er blevet brugt som argument i bevisførelsen på, at Afghanistan er på vej nedad i en ond cirkel, der leder mod en narko-mafia stat. Opfattelsen af en tilstedeværende korruption og beskyldninger om krænkelse af menneskerettighederne har også støttet denne antagelse, og der er blevet peget på konsekvensen af et sådant tilbagefald. De direkte forbindelser mellem narkotikaindustrien og terrornetværket er etableret. Manglen på lov og orden sammenholdt med en underminering af staten, hvilket er en betingelse for narko-industriens opblomstring, skaber et miljø, som er befordrende for et ekstremist-regime, som lover at bringe landet til lov og orden. Sådan et regime danner en frugtbar grobund for terroristiske elementer. Imidlertid står Afghanistan ved en korsvej, og hånd i hånd med dets internationale partnere har landet nu muligheden for at bryde ud af den onde cirkel. DAARTT Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training - er med sit formål forpligtet til at se Afghanistan forvandle sig til en demokratisk, fremadorienteret, fredelig stat. DAARTT mener, at dette ikke kan opnås ved alene at foretage korttidsinvesteringer i infrastruktur og en anstrengt økonomisk vækst; der er brug for langtidsinvestering i uddannelse og sund opvækst for de afghanske børn. På nuværende tidspunkt anslås det, at børnedødeligheden i Afghanistan er 165 per 1000 levendefødte. Der er omkring internt fordrevne personer i landet. Hertil skal lægges et hastigt stigende antal tilbagevendte flygtninge, som for de flestes vedkommende hidtil har holdt til i nabolandene. Beregninger viser, at ca. 3 millioner mennesker er returneret til landet siden Talebans fald. Mange af disse tilbagevendte lever nu under slumlignende betingelser i og rundt om Kabul, ude af stand til at genopbygge deres hjem og tilværelse på deres oprindelige hjemsted. Mave-tarm sygdomme med svær diarre er almindeligt forekommende hos børn, især i sommermånederne, da der er alvorlig mangel på vand - især i landområderne. Ca. 65% af bybefolkningen og 81% af landbefolkningen har ikke adgang til rent drikkevand. Her er der store regionale forskelle. Tilstedeværelsen af landminer udgør stadig en daglig trussel mod kvinder og børn. Seneste tal viser, at op mod 300 mennesker dræbes eller skades alvorligt hver måned i Afghanistan - mange af dem er børn. Efter det stive og undertrykkende Taleban-regimes fald kunne det 4

7 internationale samfund ikke gøre samme fejltagelse ved at negligere Afghanistan, som det tidligere har gjort efter russernes tilbagetrækning. Det danske samfund svarede på råbet om hjælp. ASF-Dansk Folkehjælp fik iværksat en researchrejse, som skulle belyse mulighederne for en holdbar længerevarende hjælpeindsats på områder, hvor konsortiet DACAAR 1 ikke i forvejen arbejdede. Undersøgelsen viste, at børn og unge var i en sørgelig tilstand af manglende uddannelse, hvilket er nødvendigt for at kunne genopbygge en ny veluddannet og velorienteret generation, som kan stå mål med verdens øvrige befolkning. Oprettelsen af DAARTT er en beskeden måde at slutte sig til resten af verden i bestræbelserne på at afhjælpe de afghanske børns behov, at give dem retten til uddannelse! Med støtte fra Danida er DAARTT nu i gang med opførelsen af 8 nye skoler i tre afghanske provinser. Endvidere reparerer DAARTT, i samarbejde med DACAAR, flere skoler beliggende i flere provinser. Det store antal af tilbagevendte nødvendiggør også nybygning af boliger. DAARTT producerer derfor færdigstøbte beton-tagspær, som udleveres til de tilbagevendte familier. Denne del er det dyreste og mest nødvendige element til at bygge shelter. Ved udgangen af juni 2004 har DAARTT produceret over betonspær. I opgaven med at levere materialer til shelter etablerer DAARTT et tag over barnets hoved, ved at bygge skoler leverer DAARTT et rent, sikkert og holdbart indlæringsmiljø for børn, som ellers var tvunget til at studere under åben himmel i stegende sol og generende støv. Siden de første undersøgelser i september 2003 og etableringen af hovedkontoret i Kabul, der åbnede officielt i januar 2004, har DAARTT udført en beskeden, men dog effektiv og værdifuld indsats i forhold til det samlede behov. Det anslås, at der nu er ca. 3 millioner børn, som får en eller anden form for undervisning. På landsplan ligger hovedparten af undervisningen på grundskoleniveau. Pigerne udgør ca. 30% af eleverne - dette er en massiv øgning, selv når man betragter tallene før Talebans restriktioner over for pigers uddannelse. Imidlertid har det internationale samfund stadig lang vej at gå. Det nuværende enorme behov for uddannelse nødvendiggør opførelse af mindst 2500 flere skoler her og nu. Denne mangel på uddannelsessteder har resulteret i en meget høj lærer/elevkvotient, i mange tilfælde 1 til 70, medens det nationale gennemsnit ligger på 1 lærer til 45 elever. Undervisningen udføres oftest i to skift. Med kun sparsomt eller intet læsemateriale og generelt ingen møbler i skolerne, tilbringer børnene 3 timer i skole pr. dag. Et afghansk barn har aldrig set et bibliotek i skolen, har aldrig rørt en computer, har ingen forestilling om, hvad et laboratorium er og kan ikke tage del i glæden over et godt måltid mad eller det sjove på en legeplads i skolen. Donorlandene har endnu ikke levet op til deres fulde forpligtelser over for det afghanske uddannelsesministerium. Kun en fjerdedel af uddannelsesbudgettet er blevet realiseret efterladende store udækkede områder inden for ethvert uddannelsesområde. Medens verden fokuserer på andre politiske hændelser i Mellemøsten, fortsætter det afghanske barn med at være et underordnet emne. Medens bevillinger tager tid at realisere, kommer det afghanske barns uddannelse til kort. Ved udelukkende at afskaffe analfabetisme skaber man ikke et veluddannet samfund. Den gennemsnitlige afghanske højere skoleeksamen kommer til at være et spørgsmål om blot at kunne skrive og læse, idet eleverne aldrig har haft muligheden for at nyde retten til vidtfavnende mangesidet uddannelse. Afghanistans børn er landets fremtid, de har ret til en uddannelse. Afghanistan står ved en korsvej. - Hvis ikke man øjeblikkeligt gør en ekstra indsats for at uddanne det afghanske barn, vil det blive nægtet adgangen til at følge den vej, der leder mod et velstående, finansielt uafhængigt, vestligt venligtsindet, moderat, uddannet demokrati - men ikke uden vore børn. 1 DACAAR - se andet steds i dette blad. 5

8 DACAAR - 20 år i Afghanistan I år er Danish Committee for Aid to Afghan Refugees stolt af at kunne markere 20 års arbejde. DACAAR har i dag som en af de større organisationer, der arbejder aktivt i Afghanistan, aktiviteter i 22 ud af de 34 afghanske provinser og er således synlig i næsten alle provinser i det sydlige, vestlige og østlige Afghanistan. Endvidere udføres tilsvarende programaktiviteter i den nordvestlige grænseregion i Pakistan. Hovedaktiviteten er, som ved starten, fortsat drikkevandsforsyning, og efter de 20 års arbejde har mere end 4 millioner afghanere nu glæde af omkring brønde etableret af DACAAR. I dag udføres alle programaktiviteter i tæt samarbejde med den afghanske regering. Efter 24 år med krig har store politiske ændringer fundet sted, og Afghanistan er nu forhåbentlig på vej mod fred og stabilitet. Der er dog stadig stort behov for en fortsat støtte til udvikling af landet, der anses for et af verdens mest fattige og ødelagte lande. I det nye politiske miljø i Afghanistan er det yderst vigtigt, at DACAAR som en udviklingsorganisation udfører sine aktiviteter i tæt samarbejde - og i overensstemmelse med de retningslinier, der udstikkes af den afghanske regering, siger DACAARs direktør, Gorm Pedersen. DACAARs aktiviteter begyndte I 1984 med etablering af et syprojekt, et trænings- og indkomstskabende program for afghanske kvinder bosiddende i flygtningelejre i Pakistan. To år senere, i 1986, overtog DACAAR vandforsyningen til de afghanske flygtningelejre fra UNICEF, og snart blev programmerne udvidet; vandforsyningsaktiviteterne blev udbredt til også at dække flygtningelejre i Pakistans nordvestlige grænseregion, og yderligere aktiviteter som sundhedsuddannelse og vandrensning kom til. I 1988 besluttede DACAAR, med nogen risiko for personalet, at gå ind i aktiviteter på tværs af grænsen, og året efter påbegyndtes det første genopbygningsprogram i Afghanistan. I dag udgør DACAAR en stor vifte af aktiviteter. Med mere end afghanske ansatte, 30 pakistanske ansatte og internationale udviklingsmedarbejdere er DA- CAAR en af de største aktører i Afghanistan. Hovedaktiviteterne er: - Vandforsyning og sundhedsuddannelser relateret til sikkert drikkevand i flygtningelejrene i Pakistan og til landområder i Afghanistan. - Et udviklingsprogram for landområder med henblik på forbedring af befolkningens indtjeningsmuligheder i specielt udpegede områder. - Et nationalt solidaritetsprogram i Afghanistan, som bygger på opbygning af demokratiske samfundsinstitutioner og kapacitetsopbygning af lokale administrationer. - Et syprogram, som giver afghanske kvinder uddannelse og indtjening. - En håndpumpefabrik, som producerer standardiserede pumper af høj kvalitet til både Afghanistan og Pakistan. Til trods for de politiske og historiske ændringer i Afghanistan har DACAAR bibeholdt forpligtelsen over for det afghanske folk i nu 20 år, og så lang tid, som behovet for rehabilitering og rekonstruktion fortsætter med at influere på det afghanske folks dagligdag, har DACAAR i sinde at spille en hovedrolle i den fortsatte udvikling, siger Sten Andreasen, leder af DACAARs sekretariat i Danmark. DACAAR er et konsortium af tre danske organisationer: ASF-Dansk Folkehjælp, Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke 6

9

10 Stoffers indlæg nyt fra stoffer Stoffer er en lille kanin, som ikke har haft så megen medgang gennem livet. Han bor i dag i Holbæk, hvor han hos folkene i ASF- Dansk Folkehjælps genbrugsbutik får god pleje og hjælp i dagligdagen. Stoffer har mange lidelsesfæller rundt om i landet. For at hjælpe dem med husly og lidt støtte har vi tilladt, at han her i bladet får lov til at skrive lidt om hans liv, så læserne måske får lyst til at hjælpe ham med at hjælpe andre hjemløse og stofmisbrugere. Hej igen! Nyder I alle det gode danske sommervejr? Jeg gør - nok mere end jeg har gjort i mange år, for jeg må jo indrømme, at det ikke er det samme, når man render rundt og er skæv hele tiden. Man går sgu egentlig glip af en hel del. Jeg er stadig på metadon, men regner med at kunne nedtrappe helt inden for de næste 6 måneder. Det er mit mål, men som alle andre tidligere misbrugere så tager jeg kun en dag af gangen. Jeg har for øvrigt mødt en pige, men det er kun på "kaffe-plan" indtil videre. Jeg rendte ind i hende nede i "GENBRUG med stil". Sød pige, helt almindelig og ingen misbrugsproblemer. Jeg tror nok, at hun i starten var lidt bange for mig p.g.a. mit misbrug. Hun havde jo også nok hørt en historie eller to om mig ude i byen. Men efterhånden så går det meget godt jeg har jo trods alt forandret mig en smule. Og jeg må indrømme, at jeg som de fleste drømmer om et liv med en dejlig familie selv om det ligger langt ude i fremtiden Så jeg må indtil videre nøjes med vores små "kaffe-møder". Jeg er jo heller ikke den eneste, der ønsker familie hele Danmark har jo fulgt med i Kronprins Frederiks bryllup. Flot var det, det må man sige, og dyrt også. Jeg under ham det, men må indrømme, at da jeg hørte, at brylluppet kostede omkring 150 millioner kroner, så kunne jeg sgu ikke lade være med at tænke på, at hvis nu de havde sparet et par blomsterhjerter eller en fest, så kunne der måske havde været penge til et projekt som vores. Ja, ja det er et surt opstød, jeg ved det godt, men vi har igen fået et afslag på en ansøgning, og så bliver man sgu 110% dybt deprimeret. Jeg synes, at det virker fuldstændig vanvittigt ikke at kunne se både fornuften og det medmenneskelige i sådan et projekt. Så gode idéer til, hvordan man skaffer nogle millioner modtages gerne. Ellers så må I have en god sommer og passe på Jer selv og hinanden. Hilsen, Stoffer Kommentar: Ja, Stoffer, jeg forstår godt, at du er blevet deprimeret over afslagene, og jeg har også svært ved at forklare dig, at man er i tvivl om behovet og beliggenheden for vores værested, samt at man ved bevillinger bl.a. tager hensyn til beskatningsgrundlaget. Det er da vist ikke dit skattegrundlag, man har i tankerne - men op med humøret, vi prøver igen! 8

11 Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner 9

12 DACAAR stadig midt i en brydningstid Tekst: Sten Andreasen, sekretariatsleder i DACAAR DACAAR-projektet runder i 2004 et skarpt hjørne: 20 år har organisationen arbejdet på at afhjælpe og forbedre forholdene for de hårdt prøvede afghanere. De første år i de store flygtningelejre i Pakistan, men fra 1989 startedes genopbygningsanstrengelserne inde i Afghanistan. Gennem alle årene har projektet været vant til at skulle tilpasse sig nye og skiftende realiteter, især i Afghanistan. Fra 1989, hvor den sovjetiske hær trak sig ud af landet, til midt i 1990 erne, havde en række forskellige mujahedin-grupper og krigsherrer kontrol med dele af landet. DACAAR måtte derfor hele tiden opnå lokale aftaler om tilladelser til at arbejde og om beskyttelse af vore medarbejdere. Det lykkedes at gennemføre omfattende genopbygningsarbejder under disse betingelser - også efterhånden som Taleban gennem den sidste halvdel af 1990 erne fik kontrol over stadig større dele af landet. Begivenhederne i USA den 11. september 2001 betød som bekendt et nyt vendepunkt for afghanerne. Den amerikansk-ledede koalitionsstyrke indledte jagten på Osama Bin Laden og fik med støtte fra en række krigsherrer, heriblandt de, som var samlet i den såkaldte Nordalliance, fordrevet Taleban-bevægelsen. Den efterfølgende periode har været præget af hastige forandringer hen imod en genopbygning og normalisering af tilstanden i Afghanistan: I november 2001 mødtes etniske og politiske grupper i og udenfor Afghanistan med EU, FN og nabolandene og vedtog en køreplan for genopbygningen. I starten af 2002 blev en international sikkerhedsstyrke (ISAF) indsat i Kabul, og i juni samledes et Loya Jirga og valgte en overgangsregering med Hamid Karzai som leder. En ny forfatning for landet blev vedtaget af en ny Loya Jirga i januar 2004, og i september måned er det planen at gennemføre præsident- og parlamentsvalg. Etableringen af en internationalt anerkendt regering i Afghanistan betød, at en række regeringer, internationale og folkelige organisationer startede aktiviteter i landet. DA- CAAR havde igennem en del år haft planer om at flytte hovedkontoret fra Peshawar i det nord-vestlige Pakistan til Kabul, og i slutningen af 2002 blev det endelig en realitet. Nu, lidt mere end 2 år senere, er de forskellige funktioner i organisationen etableret i 4 bygninger, som ligger tæt på hinanden i Wazirabad-bydelen. På trods af mange udvidelser og omflytninger er der stadig trangt med plads, men forholdene er efterhånden rimelige for den store gruppe af program- og administrative medarbejdere, som er beskæftiget på Main Office. De politiske forandringer i Afghanistan har en række konsekvenser for En lokal vandkomité 10

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 8. nov. 2013 Solglimt på en grå og regnfuld onsdag

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 8. nov. 2013 Solglimt på en grå og regnfuld onsdag Solglimt på en grå og regnfuld onsdag 1 Merete hjælper børn og voksne hver dag, RØD gruppe er alvorlige og koncentrerede på én gang, Josephine fra 1. kigger ind på kontoret med en fin tegning, Daniel fra

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

DM-Aid... når helt ud

DM-Aid... når helt ud DM-Aid... når helt ud DM-Aid 2015 DM-Aid 10 års jubilæum Nadeem Niwaz Bestyrelsesformand 2005-2015 10 år er der gået siden DM-Aid blev stiftet. 10 gode år, hvor vi har lært meget gennem medgang og modgang,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre

Nyhedsbrev. Nyt Design. Hjælp os at hjælpe andre Dansk Folkehjælp, Viborg Skive Afd. Hjælp os at hjælpe andre Nyhedsbrev Nyt Design NR. 4. 07-09-2014 Kommende begivenheder. 03-09-2014. 06-09-2014 13-09-2014 20-09-2014 PR Stand Katedal skolen Go kart

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Sult på skemaet Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Følgende materiale anvendes Internet forbindelse og computere Overheadprojektor / smart board Blyanter og kladdehæfter Introduktion I anledning

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nyhedsjournalen. En håndsrækning til de glemte. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En håndsrækning til de glemte. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 51 nov. 2003 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Ian Berry/Magnum Photos En håndsrækning til de glemte En del af Læger uden Grænsers arbejde er at tage hånd om udstødte

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub.

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Sankt Hans-tale 2012 Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Det er, på trods af en kølig og våd vejrudsigt, nu her ved midsommer, at vi kan

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 12.1.2006 B6-0054/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af André Brie og

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere