AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:"

Transkript

1 TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: FAX HJEMMESIDE:

2 De tre tenorer synger for et godt formål Der er lagt op til et brag af en koncert, når de tre Kolding-tenorer mødes på scenen på Kolding Teater. Overskuddet fra koncerten går til udsatte børn i Danmark, Rusland og Afghanistan. Af Line Lind Tre smukke mandsstemmer vil den 28. august få taget til at løfte sig på Kolding Teater. De tre tenorer Stig Rossen, Kurt Ravn og Kenneth Ørsøe stiller op til en velgørenhedskoncert for ASF-Dansk Folkehjælp. De tre tenorer har alle rødder i Kolding og har tidligere optrådt sammen. Gensynsglæden er derfor stor, når de tre tenorer mødes på scenen og sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester og dirigent Frans Rasmussen sørger for, at børn i Danmark, Rusland og Afghanistan får hjælp. Direkte til børnene For forbundsformand Ib Jensen fra ASF-Dansk Folkehjælp bliver det en stor oplevelse at skulle lytte til sang og musik i Kolding Teater. Alle pengene, der kommer ind ved koncerten, går ubeskåret til de udsatte børn. - Vi har ingen udgifter til koncerten. Den første krone, der kommer ind på billetten går direkte videre til børnene, siger Ib Jensen. I Danmark laves der ferielejre for børn med fysiske og psykiske handicaps. I Rusland får gadebørnene hjælp, og i Afghanistan skal der bygges nye skoler til børnene for de danske koncertpenge. - Det er dejligt, at vi kan få nogle store kunstnere til at stille op til et formål, der både rummer sjov og alvor, siger Ib Jensen. Mødes på gaden Idéen til koncerten er skabt på en villavej i Kolding. Ib Jensen og Kenneth Ørsøe bor kun et par huse fra hinanden, og når de to mødes på fortovet, falder snakken ofte på arbejde. - Ib spurgte, om vi ikke skulle prøve at samle de tre tenorer fra Kolding og skaffe nogle penge til børnene, og det lød som en god idé, fortæller Kenneth Ørsøe. Han greb telefonen og ringede til Kurt Ravn og Stig Rossen, og de var også straks med på idéen. - Eneste hage er dog, at vi ikke får penge for koncerten, drillede Kenneth Ørsøe de to musikalske venner. Det skræmte ikke Rossen og Ravn. De ville meget gerne stille op til et godt formål. Rusten stemme Kenneth Ørsøe har tidligere sunget ved Den Jyske Opera i Århus, men i dag lever han ikke længere af at synge og optræde ligesom de to andre tenorer gør. Han tror dog sagtens, han kan få stemmen klar til koncerten i august. - I perioder er den lidt rusten, men når de gamle teknikker fra operaen tages i brug, så kan jeg sagtens få den til at lyde godt. De tre tenorer sang også sammen til en velgørenhedskoncert for et par år siden, og Kenneth Ørsøe håber, at denne koncert bliver en lige så stor oplevelse. - Det er en drøm at få lov til at stå med så stort et symfoniorkester i ryggen, siger Kenneth Ørsøe. Ib Jensen glæder sig også til koncerten. Ikke kun på grund af pengene, der bliver samlet ind, men også på grund af musikken. - De 66 musikere kan godt blæse sådan en sal op, og de tre tenorer synger jo, så hårene rejser sig, siger Ib Jensen. Alle KlubXtr kan få rabat ved bestilling af "Tenorbuffetten" på Comwell Kolding, i forbindelse med koncerten den 28. august Læs mere om det gode tilbud på side 14. Fakta: ASF-Dansk Folkehjælp har 60 lokalafdelinger rundt omkring i landet, og cirka 3000 aktive medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1907 under navnet Arbejdernes Samariter Forening. I 1962 fik foreningen sit nuværende navn. Foreningen hjælper udsatte børn i både Danmark og i resten af verden. Læs mere om organisationen på Sønderjyllands Symfoniorkester og de tre danske tenorer optræder i Kolding Teater lørdag den 28. august klokken 16. Ingen af de medvirkende får penge for deres arbejde. Overskuddet fra koncerten går til ASF-Dansk Folkehjælp, der hjælper udsatte børn. Der er 840 billetter til salg, og de kan købes på Pris: 180 kr. + gebyr

3 Indhold: 1 20 år sammen om hjælp til afghanske flygtninge 2 Repræsentantskabsmødet Vi må samarbejde 4 Ikke uden vore børn 6 DACAAR 20 år i Afghanistan 8 Stoffers indlæg 10 DACAAR stadig midt i en brydningstid 12 Studietur til Rusland i efteråret 14 DACAAR 20 års indsats i Afghanistan og Pakistan 16 DAARTT Et håb for en bedre fremtid for Afghanistans nye generation 18 Travlhed i Kosovo People s Aid 20 Læs mere om Afghanistan 24 Stemningsbilleder fra Opotjka 31 Der kom et brev Folkehjælp udgives af: ASF-Dansk Folkehjælp, Industriparken 4, 4960 Holeby Tlf.: Fax: Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem Deadline for næste nummer: 1. august Udkommer oktober 2004 Tryk: Gert Rasmussen, Ellekær 7, 2730 Herlev ISSN: Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Indlæg bragt i Folkehjælp er ikke nødvendigvis sammenfaldende med ASF-Dansk Folkehjælps mening og strategier 20 år sammen om hjælp til afghanske flygtninge ASF-Dansk Folkehjælp, Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirkes har i fællesskab hjulpet afghanske flygtninge i Pakistan og Afghanistan i nu 20 år. Kære Læser. Dette nummer af "Folkehjælp" omhandler primært beretninger om et fælles program mellem de 3 ovenstående organisationer. Der er ikke tale om en rekord i så fald ville det være en meget kedelig rekord idet beretningerne handler om flygtninge og fordrevne, som i mange år har levet under yderst vanskelige vilkår. Nej beretningen handler om noget unikt nemlig et stort og langvarigt engagement fra 3 humanitære organisationer som har søgt at lindre lidelser affødt af krig, sult og fattigdom i en af verdens allerfattigste regioner. DACAARs formål er at støtte genopbygning og udvikling i Afghanistans landområder. Desuden støtter vi afghanske flygtninge i Pakistan, indtil de er i stand til igen at vende hjem. DACAARs primære aktiviteter er etablering af drikkevandsforsyning, sundhedsoplysning, udvikling af landbrug og etablering af lokale landsbyråd. DACAAR er i høj grad til stede i fjerntliggende og svært tilgængelige landområder. Organisationens mål nås gennem det langsigtede udviklingsarbejde, og aktiviteterne er derfor baseret på en høj grad af deltagelse fra beboere i lokalsamfundet. Det gælder i alle faser af projekterne - lige fra udvælgelse, planlægning, udførelse og vedligeholdelse. DACAAR har over de seneste år etableret mere end brønde i Afghanistan og dermed sikret adgang til rent drikkevand for ca. 4,3 millioner afghanere. Organisationens landbrugsaktiviteter når i dag ud til ca afghanske familier. I alt 300 lokale landsbyråd er med hjælp fra DACAAR blevet etableret i seks forskellige provinser. Udover det langsigtede udviklingsarbejde påtager DACAAR sig også mere akutte opgaver, når krisesituationer opstår senest i forbindelse med en længerevarende tørke, som ramte regionen. Programmet og samarbejdet er et unikt eksempel på, at organisationer ved at forene ekspertiser og komparative fordele kan nå ud til mange flere, end det ville være muligt ved egen hjælp. DACAAR er i dag på trods af anonymitet herhjemme, et meget respekteret samarbejdsprogram, som sammen med lokale myndigheder og lokalbefolkningen har givet håb og tro på en bedre fremtid for mange flygtninge og fordrevne. Programmet har i alle år modtaget en markant støtte fra DANIDA. I ASF-Dansk Folkehjælp vil vi fortsætte samarbejdet med de øvrige organisationer i DACAAR så længe der vil være mulighed og brug for støtte til de mange flygtninge, fordrevne og hjemvendte. Vi håber, at de mange beretninger om vort engagement i Afghanistan i en bred sammenhæng vil bidrage til, at vore medlemmer og samarbejdspartnere får en indsigt i denne for så mange vigtige indsats. Daglig ledelse. 1

4 Repræsentantskabsmødet 2004 På ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde den 6. juni blev der genvalg til formand Ib Jensen. Formanden berørte i sin beretning de udfordringer, som ASF-Dansk Folkehjælp står overfor i fremtiden især på frivilligområdet. Foto: Thomas E. Pedersen En årelang debat om kredsenes fremtidige eksistens fik på repræsentantskabsmødet sin endelige afslutning. Et stort flertal af de delegerede valgte, at kredsene bevares i sin nuværende form. Hermed kan ASF-Dansk Folkehjælp bilægge den lange debat om, hvorvidt kredsene skulle nedlægges som en konsekvens af en større strukturomlægning få år tilbage. Ellers var det bekymringerne over medlemsudviklingen, som under repræsentantskabsmødet fik den store opmærksomhed. Nye kræfter har ikke i fornødent omfang fundet vej til vore lokalafdelinger, og der er en tendens til, at vi oplever en vis "træthed" i nogle af lokalafdelingerne. Især afdelinger med mere traditionelle aktiviteter har det svært. Derfor lægger bestyrelsen i ASF- Dansk Folkehjælp nu op til, at der i november måned gennemføres en målrettet indsats for hvervning af nye medlemmer på tværs af alle afdelinger. Man er opmærksom på, at nye redskaber for medlemshvervning skal udvikles, og det bliver derfor i 2004, at vi tager hul på dette arbejde et arbejde, som på sigt må udbygges og forstærkes. Ib Jensen lagde i sin beretning især vægt på, at ASF-Dansk Folkehjælp i sit fremtidige virke må ændre syn på "medlemskab" af organisationen. "Vi skal blive bedre til at læse de behov, som opstår for frivilligt socialt arbejde i vore lokalområder. De aktiviteter, som for blot få år syntes relevante, kan i dag have ændret sig", udtalte formanden. Kravet om medlemskab må tages op til overvejelse. En række mennesker har i dag kun lyst til at være aktivt med i få af afdelingens forskellige aktiviteter, og disse personer favner vi ikke altid". Opgaver, som løses i samarbejde med det offentlige Danmark skal også forøges. Især på ældreområdet er der en række spændende tendenser til, at det offentlige og frivillige finder sammen i løsningen af en række konkrete behov. - Et område, som for ASF- Dansk Folkehjælp er helt oplagt at medvirke på. Samtidig kunne formanden løfte sløret for etableringen af en "Erhvervsgruppe" i ASF-Dansk Folkehjælp. Gruppen af foreløbig 10 erhvervsledere mødes første gang i forbindelse med ASF- Dansk Folkehjælps velgørenhedskoncert den 28. august. Ib Jensen udtalte i den forbindelse " Jeg vil godt her på repræsentantskabsmødet byde hjerteligt velkommen til denne nye gruppe i vores organisation. Vi håber, at vi til fælles gavn vil udvikle en række konkrete idéer og aktiviteter til fælles nytte og til gavn for målgrupperne for ASF-Dansk Folkehjælps arbejde" 2

5 Vi må samarbejde! Det var budskabet i den tale, som hovedkasserer i Kvindeligt Arbejderforbund, Ingelise Storm, holdt på ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde den 6. juni 2004 i Vejle. I sin stærke og engagerede tale på ASF-Dansk Folkehjælps repræsentantskabsmøde ytrede Ingelise Storm stor bekymring for de konflikter og den ufred, der hersker rundt i verden. Ikke mindst terroraktionen den 11. september 2001 har stået fadder til de ændrede spilleregler, der tilsidesætter internationale normer og praksis. Ingelise Storm udtrykte dyb bekymring for den omfattende nedskæring af udviklingsbistanden, som den nuværende regering har gennemført en nedskæring på flere i forhold til, hvad der var planlagt forud for regeringsskiftet. Tendensen til nedskæring fortsætter, idet regeringen er godt på vej til at fjerne den katastrofe- og nødhjælpsbistand, som der var bred enighed om i 90erne. Disse nedskæringer rammer i høj grad også indsatsen i Øst- og Centraleuorpa en indsats, der fortsat er stort behov for. Med regeringens tiltag nedtones kampen mod global fattigdom, for miljøet og menneskerettigheder, ligesom den ændrede udenrigspolitiske kurs kan medføre en fortsat underminering af landets humanitære bistand, udviklingsbistanden og den globale indsats for at sikre mennesker bedre og ligeværdige vilkår i den Tredje Verden og i de fattigste dele af Øst- og Centraleuropa. På trods af, at der er bred enighed om, at social udvikling er af afgørende betydning for fred, stabilitet og udvikling i verden er indsatsen langt fra tilstrækkelig. Fattigdom, massearbejdsløshed, adgang til sundhed og uddannelse, kvinders stilling i samfundet og på arbejdsmarkedet samt børns vilkår er stadig områder, hvorpå der ikke er sket tilstrækkelig indsats. I mange lande kæmper og slider kvinder i til om dagen under barske vilkår og for en ussel løn for at brødføde deres familier, og til trods for stigende opmærksomhed omkring børnearbejde er millioner af børn nægtet en barndom og en uddannelse og tvinges på arbejdsmarkedet i en urimelig ung alder. Mere end nogensinde er der behov for en samlet indsats for at imødegå disse udfordringer. Det er kun gennem en styrket indsats og et styrket internationalt samarbejde, at denne udvikling kan påvirkes i positiv retning til gavn for fattige overalt i verden. - Kun gennem samarbejde og koordinering kan indsatsen effektueres. Kvindeligt Arbejderforbund har deltaget i solidaritetsarbejde bl.a. i det tidligere Jugoslavien. En del af den øvrige arbejderbevægelse er også i området, andre igen har planer og idéer til at være med til at løse opgaverne. Her er en oplagt chance for at koble humanitær bistand og fagligt arbejde sammen. Og der er mange andre projekter, man med fordel kunne samarbejde med fagbevægelsen om. Det er dog ikke kun på det internationale område, at samarbejde er vigtigt. Også nationalt er det nødvendigt at samarbejde, og der er behov for, at ASF-Dansk Folkehjælp og fagbevægelsen går sammen om at styrke sikkerheden og udbrede kendskabet til førstehjælp på arbejdspladserne. Den brede folkelige forankring, som der tales så meget om, er ASF- Dansk Folkehjælp i besiddelse af med dens brede vifte af tiltag til gavn for de svageste målgrupper. ASF-Dansk Folkehjælps arbejde er det vigtigt at informere om ikke mindst for at få skabt interesse og forståelse for dette arbejde. Her har fagbevægelsen også en opgave, bl.a. med at få kanaliseret informationerne videre til lokalafdelingerne i hele landet. Også ASF-Dansk Folkehjælps lokalafdelinger må gøre en indsats bl.a. må lokalafdelingerne være mere opsøgende i bestræbelserne på at etablere samarbejde med fagbevægelsen i lokalområderne omkring såvel det internationale arbejde som det nationale. - Et fælles motto kunne være: "HJÆLP OS, så hjælper vi andre" 3

6 Ikke uden vore børn En effektiv og langsigtet hjælp er nødvendig, hvis Afghanistan skal på fode. Sakandar Ali er DAARTTs projetleder i Afghanistan - her belyser han nogle af de mange problemer, landet står over for. Tekst og foto: Sakandar Ali Afghanistan har gennem historien altid været et sted, hvor vejene mødtes. Karavaner har fulgt Silkevejen gennem mere end 2000 år. Landet fungerer som en bro mellem Centralasien, Mellemøsten og Europa. De seneste sammenfald af hændelser placerer også Afghanistan ved en både politisk og kulturel korsvej. En sti leder til et velstående, finansielt uafhængigt, vestligt venligtsindet og moderat demokrati, som danner en kulturbro mellem de muslimske og de vestlige samfund og på denne måde afviser tesen omkring civilisationernes sammenstød. Den anden sti fører langsomt tilbage til en narko-mafia stat karakteriseret ved lovløshed og regionale militser. Meget er i den seneste tid blevet skrevet om den anden af disse stier. Den seneste udvikling indbefatter den øgede narkotikaproduktion, og tilplantningen med opiumsvalmuer på nye arealer er blevet brugt som argument i bevisførelsen på, at Afghanistan er på vej nedad i en ond cirkel, der leder mod en narko-mafia stat. Opfattelsen af en tilstedeværende korruption og beskyldninger om krænkelse af menneskerettighederne har også støttet denne antagelse, og der er blevet peget på konsekvensen af et sådant tilbagefald. De direkte forbindelser mellem narkotikaindustrien og terrornetværket er etableret. Manglen på lov og orden sammenholdt med en underminering af staten, hvilket er en betingelse for narko-industriens opblomstring, skaber et miljø, som er befordrende for et ekstremist-regime, som lover at bringe landet til lov og orden. Sådan et regime danner en frugtbar grobund for terroristiske elementer. Imidlertid står Afghanistan ved en korsvej, og hånd i hånd med dets internationale partnere har landet nu muligheden for at bryde ud af den onde cirkel. DAARTT Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training - er med sit formål forpligtet til at se Afghanistan forvandle sig til en demokratisk, fremadorienteret, fredelig stat. DAARTT mener, at dette ikke kan opnås ved alene at foretage korttidsinvesteringer i infrastruktur og en anstrengt økonomisk vækst; der er brug for langtidsinvestering i uddannelse og sund opvækst for de afghanske børn. På nuværende tidspunkt anslås det, at børnedødeligheden i Afghanistan er 165 per 1000 levendefødte. Der er omkring internt fordrevne personer i landet. Hertil skal lægges et hastigt stigende antal tilbagevendte flygtninge, som for de flestes vedkommende hidtil har holdt til i nabolandene. Beregninger viser, at ca. 3 millioner mennesker er returneret til landet siden Talebans fald. Mange af disse tilbagevendte lever nu under slumlignende betingelser i og rundt om Kabul, ude af stand til at genopbygge deres hjem og tilværelse på deres oprindelige hjemsted. Mave-tarm sygdomme med svær diarre er almindeligt forekommende hos børn, især i sommermånederne, da der er alvorlig mangel på vand - især i landområderne. Ca. 65% af bybefolkningen og 81% af landbefolkningen har ikke adgang til rent drikkevand. Her er der store regionale forskelle. Tilstedeværelsen af landminer udgør stadig en daglig trussel mod kvinder og børn. Seneste tal viser, at op mod 300 mennesker dræbes eller skades alvorligt hver måned i Afghanistan - mange af dem er børn. Efter det stive og undertrykkende Taleban-regimes fald kunne det 4

7 internationale samfund ikke gøre samme fejltagelse ved at negligere Afghanistan, som det tidligere har gjort efter russernes tilbagetrækning. Det danske samfund svarede på råbet om hjælp. ASF-Dansk Folkehjælp fik iværksat en researchrejse, som skulle belyse mulighederne for en holdbar længerevarende hjælpeindsats på områder, hvor konsortiet DACAAR 1 ikke i forvejen arbejdede. Undersøgelsen viste, at børn og unge var i en sørgelig tilstand af manglende uddannelse, hvilket er nødvendigt for at kunne genopbygge en ny veluddannet og velorienteret generation, som kan stå mål med verdens øvrige befolkning. Oprettelsen af DAARTT er en beskeden måde at slutte sig til resten af verden i bestræbelserne på at afhjælpe de afghanske børns behov, at give dem retten til uddannelse! Med støtte fra Danida er DAARTT nu i gang med opførelsen af 8 nye skoler i tre afghanske provinser. Endvidere reparerer DAARTT, i samarbejde med DACAAR, flere skoler beliggende i flere provinser. Det store antal af tilbagevendte nødvendiggør også nybygning af boliger. DAARTT producerer derfor færdigstøbte beton-tagspær, som udleveres til de tilbagevendte familier. Denne del er det dyreste og mest nødvendige element til at bygge shelter. Ved udgangen af juni 2004 har DAARTT produceret over betonspær. I opgaven med at levere materialer til shelter etablerer DAARTT et tag over barnets hoved, ved at bygge skoler leverer DAARTT et rent, sikkert og holdbart indlæringsmiljø for børn, som ellers var tvunget til at studere under åben himmel i stegende sol og generende støv. Siden de første undersøgelser i september 2003 og etableringen af hovedkontoret i Kabul, der åbnede officielt i januar 2004, har DAARTT udført en beskeden, men dog effektiv og værdifuld indsats i forhold til det samlede behov. Det anslås, at der nu er ca. 3 millioner børn, som får en eller anden form for undervisning. På landsplan ligger hovedparten af undervisningen på grundskoleniveau. Pigerne udgør ca. 30% af eleverne - dette er en massiv øgning, selv når man betragter tallene før Talebans restriktioner over for pigers uddannelse. Imidlertid har det internationale samfund stadig lang vej at gå. Det nuværende enorme behov for uddannelse nødvendiggør opførelse af mindst 2500 flere skoler her og nu. Denne mangel på uddannelsessteder har resulteret i en meget høj lærer/elevkvotient, i mange tilfælde 1 til 70, medens det nationale gennemsnit ligger på 1 lærer til 45 elever. Undervisningen udføres oftest i to skift. Med kun sparsomt eller intet læsemateriale og generelt ingen møbler i skolerne, tilbringer børnene 3 timer i skole pr. dag. Et afghansk barn har aldrig set et bibliotek i skolen, har aldrig rørt en computer, har ingen forestilling om, hvad et laboratorium er og kan ikke tage del i glæden over et godt måltid mad eller det sjove på en legeplads i skolen. Donorlandene har endnu ikke levet op til deres fulde forpligtelser over for det afghanske uddannelsesministerium. Kun en fjerdedel af uddannelsesbudgettet er blevet realiseret efterladende store udækkede områder inden for ethvert uddannelsesområde. Medens verden fokuserer på andre politiske hændelser i Mellemøsten, fortsætter det afghanske barn med at være et underordnet emne. Medens bevillinger tager tid at realisere, kommer det afghanske barns uddannelse til kort. Ved udelukkende at afskaffe analfabetisme skaber man ikke et veluddannet samfund. Den gennemsnitlige afghanske højere skoleeksamen kommer til at være et spørgsmål om blot at kunne skrive og læse, idet eleverne aldrig har haft muligheden for at nyde retten til vidtfavnende mangesidet uddannelse. Afghanistans børn er landets fremtid, de har ret til en uddannelse. Afghanistan står ved en korsvej. - Hvis ikke man øjeblikkeligt gør en ekstra indsats for at uddanne det afghanske barn, vil det blive nægtet adgangen til at følge den vej, der leder mod et velstående, finansielt uafhængigt, vestligt venligtsindet, moderat, uddannet demokrati - men ikke uden vore børn. 1 DACAAR - se andet steds i dette blad. 5

8 DACAAR - 20 år i Afghanistan I år er Danish Committee for Aid to Afghan Refugees stolt af at kunne markere 20 års arbejde. DACAAR har i dag som en af de større organisationer, der arbejder aktivt i Afghanistan, aktiviteter i 22 ud af de 34 afghanske provinser og er således synlig i næsten alle provinser i det sydlige, vestlige og østlige Afghanistan. Endvidere udføres tilsvarende programaktiviteter i den nordvestlige grænseregion i Pakistan. Hovedaktiviteten er, som ved starten, fortsat drikkevandsforsyning, og efter de 20 års arbejde har mere end 4 millioner afghanere nu glæde af omkring brønde etableret af DACAAR. I dag udføres alle programaktiviteter i tæt samarbejde med den afghanske regering. Efter 24 år med krig har store politiske ændringer fundet sted, og Afghanistan er nu forhåbentlig på vej mod fred og stabilitet. Der er dog stadig stort behov for en fortsat støtte til udvikling af landet, der anses for et af verdens mest fattige og ødelagte lande. I det nye politiske miljø i Afghanistan er det yderst vigtigt, at DACAAR som en udviklingsorganisation udfører sine aktiviteter i tæt samarbejde - og i overensstemmelse med de retningslinier, der udstikkes af den afghanske regering, siger DACAARs direktør, Gorm Pedersen. DACAARs aktiviteter begyndte I 1984 med etablering af et syprojekt, et trænings- og indkomstskabende program for afghanske kvinder bosiddende i flygtningelejre i Pakistan. To år senere, i 1986, overtog DACAAR vandforsyningen til de afghanske flygtningelejre fra UNICEF, og snart blev programmerne udvidet; vandforsyningsaktiviteterne blev udbredt til også at dække flygtningelejre i Pakistans nordvestlige grænseregion, og yderligere aktiviteter som sundhedsuddannelse og vandrensning kom til. I 1988 besluttede DACAAR, med nogen risiko for personalet, at gå ind i aktiviteter på tværs af grænsen, og året efter påbegyndtes det første genopbygningsprogram i Afghanistan. I dag udgør DACAAR en stor vifte af aktiviteter. Med mere end afghanske ansatte, 30 pakistanske ansatte og internationale udviklingsmedarbejdere er DA- CAAR en af de største aktører i Afghanistan. Hovedaktiviteterne er: - Vandforsyning og sundhedsuddannelser relateret til sikkert drikkevand i flygtningelejrene i Pakistan og til landområder i Afghanistan. - Et udviklingsprogram for landområder med henblik på forbedring af befolkningens indtjeningsmuligheder i specielt udpegede områder. - Et nationalt solidaritetsprogram i Afghanistan, som bygger på opbygning af demokratiske samfundsinstitutioner og kapacitetsopbygning af lokale administrationer. - Et syprogram, som giver afghanske kvinder uddannelse og indtjening. - En håndpumpefabrik, som producerer standardiserede pumper af høj kvalitet til både Afghanistan og Pakistan. Til trods for de politiske og historiske ændringer i Afghanistan har DACAAR bibeholdt forpligtelsen over for det afghanske folk i nu 20 år, og så lang tid, som behovet for rehabilitering og rekonstruktion fortsætter med at influere på det afghanske folks dagligdag, har DACAAR i sinde at spille en hovedrolle i den fortsatte udvikling, siger Sten Andreasen, leder af DACAARs sekretariat i Danmark. DACAAR er et konsortium af tre danske organisationer: ASF-Dansk Folkehjælp, Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke 6

9

10 Stoffers indlæg nyt fra stoffer Stoffer er en lille kanin, som ikke har haft så megen medgang gennem livet. Han bor i dag i Holbæk, hvor han hos folkene i ASF- Dansk Folkehjælps genbrugsbutik får god pleje og hjælp i dagligdagen. Stoffer har mange lidelsesfæller rundt om i landet. For at hjælpe dem med husly og lidt støtte har vi tilladt, at han her i bladet får lov til at skrive lidt om hans liv, så læserne måske får lyst til at hjælpe ham med at hjælpe andre hjemløse og stofmisbrugere. Hej igen! Nyder I alle det gode danske sommervejr? Jeg gør - nok mere end jeg har gjort i mange år, for jeg må jo indrømme, at det ikke er det samme, når man render rundt og er skæv hele tiden. Man går sgu egentlig glip af en hel del. Jeg er stadig på metadon, men regner med at kunne nedtrappe helt inden for de næste 6 måneder. Det er mit mål, men som alle andre tidligere misbrugere så tager jeg kun en dag af gangen. Jeg har for øvrigt mødt en pige, men det er kun på "kaffe-plan" indtil videre. Jeg rendte ind i hende nede i "GENBRUG med stil". Sød pige, helt almindelig og ingen misbrugsproblemer. Jeg tror nok, at hun i starten var lidt bange for mig p.g.a. mit misbrug. Hun havde jo også nok hørt en historie eller to om mig ude i byen. Men efterhånden så går det meget godt jeg har jo trods alt forandret mig en smule. Og jeg må indrømme, at jeg som de fleste drømmer om et liv med en dejlig familie selv om det ligger langt ude i fremtiden Så jeg må indtil videre nøjes med vores små "kaffe-møder". Jeg er jo heller ikke den eneste, der ønsker familie hele Danmark har jo fulgt med i Kronprins Frederiks bryllup. Flot var det, det må man sige, og dyrt også. Jeg under ham det, men må indrømme, at da jeg hørte, at brylluppet kostede omkring 150 millioner kroner, så kunne jeg sgu ikke lade være med at tænke på, at hvis nu de havde sparet et par blomsterhjerter eller en fest, så kunne der måske havde været penge til et projekt som vores. Ja, ja det er et surt opstød, jeg ved det godt, men vi har igen fået et afslag på en ansøgning, og så bliver man sgu 110% dybt deprimeret. Jeg synes, at det virker fuldstændig vanvittigt ikke at kunne se både fornuften og det medmenneskelige i sådan et projekt. Så gode idéer til, hvordan man skaffer nogle millioner modtages gerne. Ellers så må I have en god sommer og passe på Jer selv og hinanden. Hilsen, Stoffer Kommentar: Ja, Stoffer, jeg forstår godt, at du er blevet deprimeret over afslagene, og jeg har også svært ved at forklare dig, at man er i tvivl om behovet og beliggenheden for vores værested, samt at man ved bevillinger bl.a. tager hensyn til beskatningsgrundlaget. Det er da vist ikke dit skattegrundlag, man har i tankerne - men op med humøret, vi prøver igen! 8

11 Nørrebro Hjørring Tlf: Fax: Dansk Metal også et IT-forbund Læs mere på - en stærk partner 9

12 DACAAR stadig midt i en brydningstid Tekst: Sten Andreasen, sekretariatsleder i DACAAR DACAAR-projektet runder i 2004 et skarpt hjørne: 20 år har organisationen arbejdet på at afhjælpe og forbedre forholdene for de hårdt prøvede afghanere. De første år i de store flygtningelejre i Pakistan, men fra 1989 startedes genopbygningsanstrengelserne inde i Afghanistan. Gennem alle årene har projektet været vant til at skulle tilpasse sig nye og skiftende realiteter, især i Afghanistan. Fra 1989, hvor den sovjetiske hær trak sig ud af landet, til midt i 1990 erne, havde en række forskellige mujahedin-grupper og krigsherrer kontrol med dele af landet. DACAAR måtte derfor hele tiden opnå lokale aftaler om tilladelser til at arbejde og om beskyttelse af vore medarbejdere. Det lykkedes at gennemføre omfattende genopbygningsarbejder under disse betingelser - også efterhånden som Taleban gennem den sidste halvdel af 1990 erne fik kontrol over stadig større dele af landet. Begivenhederne i USA den 11. september 2001 betød som bekendt et nyt vendepunkt for afghanerne. Den amerikansk-ledede koalitionsstyrke indledte jagten på Osama Bin Laden og fik med støtte fra en række krigsherrer, heriblandt de, som var samlet i den såkaldte Nordalliance, fordrevet Taleban-bevægelsen. Den efterfølgende periode har været præget af hastige forandringer hen imod en genopbygning og normalisering af tilstanden i Afghanistan: I november 2001 mødtes etniske og politiske grupper i og udenfor Afghanistan med EU, FN og nabolandene og vedtog en køreplan for genopbygningen. I starten af 2002 blev en international sikkerhedsstyrke (ISAF) indsat i Kabul, og i juni samledes et Loya Jirga og valgte en overgangsregering med Hamid Karzai som leder. En ny forfatning for landet blev vedtaget af en ny Loya Jirga i januar 2004, og i september måned er det planen at gennemføre præsident- og parlamentsvalg. Etableringen af en internationalt anerkendt regering i Afghanistan betød, at en række regeringer, internationale og folkelige organisationer startede aktiviteter i landet. DA- CAAR havde igennem en del år haft planer om at flytte hovedkontoret fra Peshawar i det nord-vestlige Pakistan til Kabul, og i slutningen af 2002 blev det endelig en realitet. Nu, lidt mere end 2 år senere, er de forskellige funktioner i organisationen etableret i 4 bygninger, som ligger tæt på hinanden i Wazirabad-bydelen. På trods af mange udvidelser og omflytninger er der stadig trangt med plads, men forholdene er efterhånden rimelige for den store gruppe af program- og administrative medarbejdere, som er beskæftiget på Main Office. De politiske forandringer i Afghanistan har en række konsekvenser for En lokal vandkomité 10

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed

klar besked til alle TINA NEDERGAARD Tvivl er et grundvilkår i mange beslutningsprocesser, men det må ikke stoppe handlekraft eller ærlighed { NR.02 MARTS 2011 Skolelederforeningens kommunikationsmagasin } moderne skoleledelse lukker, lukker ikke 7 skoler skal lukke men hvilke? Skrivebordsgeneraler du'r ikke Anmeldelser Årsmøde Psykodynamisk

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

ET KNUS OM ÅRET KONKURRENCE ELLER VELFÆRD? OPLÆG OG DEBAT PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 14

ET KNUS OM ÅRET KONKURRENCE ELLER VELFÆRD? OPLÆG OG DEBAT PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 14 16 20. oktober 2011 SØSKENDE: ET KNUS OM ÅRET KONKURRENCE ELLER VELFÆRD? OPLÆG OG DEBAT PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 14 NY CHANCE TIL HJEMLØSE DEN GYLDNE SOCIALRÅD- GIVER TIL UNG ILDSJÆL 17 NYE MINISTRE NY POLITIK

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere