Boligstøtte... 5 Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligstøtte... 5 Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for"

Transkript

1 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående Giv besked til Udbetaling Danmark, når en borger er blevet undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening på Barsel og Familieydelser Workshop om optimering af udvekslingen af oplysninger Forbedret kundeoplevelse ved fuldmagt på vej Boligstøtte Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 7 Det bliver nemmere at indberette ændringer for tidligere perioder til Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem Pension Opgørelse af pension for Nye regler om folkepension Den Fælles Dataenhed Udland DFD Udland kan nu indhente ind- og udrejseoplysninger fra Libanon, Pakistan og Canada

2 Tværgående Giv besked til Udbetaling Danmark, når en borger er blevet undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening på Barsel og Familieydelser Det er kommunens opgave at træffe afgørelse om, hvorvidt en borger skal undtages fra obligatorisk digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Som vi beskrev i særtillæget af i maj måned, er det, efter implementeringen af nye it-systemer på Barsel og Familieydelser, ikke længere muligt for Udbetaling Danmark at modtage manuelle tværgående adviser. I skal derfor give os besked via Digital post (CVR ) eller alternativt via Sikker mail Claus Mortensen Afdelingschef I emnefeltet skal I skrive: Barsel, undtagelse fra digital selvbetjening Familieydelser, undtagelse fra digital selvbetjening. I tekstfeltet skal I skrive: Borgerens personnummer Borgerens navn Undtagelsestype (permanent eller enkeltstående undtagelse). Workshop om optimering af udvekslingen af oplysninger Workshoppen var arrangeret af KL og Udbetaling Danmark og blev afholdt tirsdag d. 23. maj 2017 med repræsentanter fra kommunerne, KL og Udbetaling Danmark. Posthåndtering er dyrt og svært Dette er baggrunden for workshoppen. Der er hyppig kommunikation og udveksling af dokumenter mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, og det er derfor vigtigt at samarbejde om optimeringsinitiativer for at sikre gensidige gevinster. Formålet med indsatsen var derfor at: Helle Nagel Afdelingschef gøre det nemt for borger at søge, give og modtage de rigtige oplysninger (digitale). skabe en effektiv borgerbetjening af høj kvalitet. skabe fordele for både kommuner og Udbetaling Danmark. optimere og omkostningseffektivisere arbejdsgange. Side 2

3 automatisere journalisering og undgå journaliseringsfejl. skabe færre gentagne henvendelser i samme sag. Alle deltagere på workshoppen bidrog med stor erfaring og iderigdom, og der blev udarbejdet mange gode og ambitiøse ideer som fx: Nye skabeloner evt. med direkte links til afgivelse af oplysninger i de situationer, hvor kommunerne og Udbetaling Danmark som et led i sagsbehandlingen efterspørger yderligere oplysninger/dokumentation fra den anden myndighed. Indkomne oplysninger/dokumentation kan evt. journaliseres direkte på den relevante sag. Udbetaling Danmark målretter bestilling af sagsakter i kommunen. Kommunerne orienterer Udbetaling Danmark om åbning af barselssag ved lukning af sygedagpengesag. DELTAGERE PÅ WORKSHOPPEN Fredensborg, Rudersdal, København, Hjørring, Jammerbugt, Vejen, Vejle, Roskilde, Herning, Halsnæs og KL. Rapporten fra workshoppen er nu i høring blandt alle workshoppens deltagere, og i løbet af juni 2017 beslutter vi, hvordan de enkelte ideer vil blive realiseret i fællesskab med kommunerne, KL og Udbetaling Danmark. I vil løbende blive orienteret om projektet, bl.a. her i. Forbedret kundeoplevelse ved fuldmagt på vej Se og giv digital fuldmagt på borger.dk Vi har fået en række forespørgsler fra kommuner, som er nysgerrige på Udbetaling Danmarks håndtering af fuldmagter. Kommunerne oplever, at flere og flere myndighedsområder kobler sig op på selvbetjeningsløsningen Se og giv digital fuldmagt på borger.dk. Udbetaling Danmark vi også anvende denne løsning i takt med, at vi tager nye it-systemer i brug på de store områder. Det betyder på den korte bane, at Familieydelser tog løsningen Se og giv digital fuldmagt i brug som en del af selvbetjeningen ultimo maj Den digitale fuldmagt vil give fuldmagtshaver ret til at benytte Familieydelsers selvbetjeningsløsninger på vegne af borger (ydelsesmodtager) og fx søge om familieydelser, oplyse ændringer, sende og læse beskeder og se status på sagerne. Mette Dyrby Kloch Styringsansvarlig Sagsfuldmagter på Udbetaling Danmarks områder er også på vej Fuldmagt berører mange borgere, men jo i høj grad også deres pårørende. Ofte opstår behovet i kritiske situationer, hvor borger/de pårørende har andet at tænke på. Derfor arbejder vi også mere bredt på en bedre understøttelse af de typiske fuldmagtssituationer og borgerrejser på tværs af Udbetaling Danmarks områder. Samtidig har fuldmagt til selve sagen stor betydning for borgeren og de pårørende. Det kan fx være, når borgeren helt vil overdrage ansvaret for sin sag til en Side 3

4 anden person, eller hvis en ægtefælle, datter eller anden pårørende skal have lov til at snakke med Udbetaling Danmark om sagen. I løbet af tredje kvartal 2017 forventer vi at implementere en fuldmagtspakke til sagsfuldmagt, hvor vi forbedrer og målretter både løsninger og kommunikation. En enkel digital løsning vil give den digitale kunde mulighed for at give fuldmagt til et eller flere sagsområder med NemID. Den vil samtidig gøre det let for den digitale pårørende at hjælpe den ikke-digitale borger med at sende en papirfuldmagt. Vi målretter desuden kommunikationen og gør det lettere at håndtere det akutte fuldmagtsbehov i situationer, hvor borger og pårørende befinder sig i hver sin ende af landet. Vi følger op her i, når vi er klar med nye fuldmagtsløsninger. Side 4

5 Boligstøtte Ny film om boligstøtte Vi har i Udbetaling Danmark lavet en ny film, der forklarer, at boligstøtten ændrer sig, når indkomsten ændrer sig. Formålet med filmen er at gøre borgerne mere trygge ved den månedlige tilpasning af boligstøtte. I er meget velkomne til at bruge filmen i jeres kommunikation med borgerne. Vi foreslår, at I lægger filmen på jeres hjemmeside og/eller facebookside. Der findes også en tekstet version af filmen, så I kan bruge den uden lyd på fx infoskærme i Borgerservice, biblioteker og jobcentre. Mads Jacob Holm Afdelingschef I kan finde filmen og vejledning til, hvordan I henter filmen på boligstoette-for-myndigheder. Opgørelse af boligstøtten for 2016 Da vi nærmer os udsendelsen af de første breve om opgørelse af boligstøtten for 2016, får I her en opdateret version af sidste måneds artikel om samme emne. 1. januar 2016 blev der i boligstøtteloven indført nye regler om bl.a. anvendelsen af eindkomst. De nye regler bevirker, at boligstøtten bliver genberegnet måned for måned. Det betyder dog ikke, at den årlige opgørelse falder bort. Boligstøtten vil fortsat blive opgjort en gang om året for at sikre, at der bliver samlet op på beløb, som ikke blev effektueret i den løbende genberegning fordi beløbene var under +/- 200 kr. for den enkelte måned. Herudover skal der tages højde for de indkomster, som ikke fremgår af eindkomst, og som derfor ikke indgår i de månedlige genberegninger. Det er fx indkomster fra selvstændig virksomhed, kapitalindkomst og udenlandsk indkomst. Peter Ulff Larsen Løsningsansvarlig Alle boligstøttemodtagere vil modtage en årlig opgørelse En væsentlig ændring til den årlige opgørelse er, at den er blevet symmetrisk. Det betyder, at alle som har modtaget boligstøtte vil modtage en årlig opgørelse. Opgørelsen vil være afhængig af, om borger har fået for meget udbetalt boligstøtte, skal have efterbetalt for lidt udbetalt boligstøtte eller har fået den boligstøtte, som han eller hun var berettiget til. Hvis den samlede efterregulering for hele året er mindre end 250 kr., vil beløbet hverken blive opkrævet eller udbetalt. Vi udbetaler automatisk tilgodehavender til borgerens Nemkonto. Borgeren kan frivilligt indbetale boligstøttegæld via Borger.dk. Såfremt borgeren ikke reagerer, vil vedkommende indenfor ca. otte uger modtage et giroindbetalingskort men med mulighed for at aftale en afdragsordning. Side 5

6 Vi sender de første breve i slutningen af juni 2017 Sidst i juni måned sender Udbetaling Danmark de første breve ud til ca boligstøttemodtagere med en opgørelse over boligstøtten for De borgere, som vil modtage opgørelsen i juni, er de borgere, der har modtaget boligstøtte til samme adresse hele året, uden der har været ændringer i husstanden. Forventningen er, at de berørte borgere vil modtage den årlige opgørelse af deres boligstøtte for 2016 som Digital Post den 27. juni, mens de fysiske breve lander i postkassen nogle dage senere. De næste opgørelser bliver sendt i fire etaper i løbet af efteråret Læs mere: I kan læse mere om opgørelse af boligstøtte for 2016 på borger.dk/ boligstoette Side 6

7 Kontanthjælpsloftet Det bliver nemmere at indberette ændringer for tidligere perioder til Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem KMD Aktiv sender løbende oplysninger om ændringer i borgernes ydelser til Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftsystem til brug for kontanthjælpsloftberegningerne. Systemunderstøttelsen har ikke hidtil omfattet automatisk overførsel af oplysninger om ændringer, der går bagud i tid. KMD har nu udviklet en løsning, som for de fleste sager sikrer, at der automatisk sendes data fra KMD Aktiv og til Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftsystem ved brug af korrektionsmodulet i KMD Aktiv. Louise Nørlem Simonsen Juridisk konsulent Denne systemunderstøttelse bliver sat i drift den 3. juli For at sikre håndtering af alle sager inden idriftsættelsen, vil vi lukke ned for modtagelse af reguleringer via den nuværende blanket den 16. juni Når der indberettes via KMD Aktivs korrektionsmodul, vil ændringen automatisk blive overført til Udbetaling Danmark og håndteret i forbindelse med idriftsættelsen den 3. juli Sager der fortsat skal reguleres via digital blanket Der vil være få tilfælde, hvor der ikke kan reguleres via Korrektionsmodulet, og hvor I derfor fortsat skal indberette reguleringen via den digitale blanket. Det gælder i følgende fire situationer: Reguleringer tilbage i tid, hvor borgerens sag er sat under administration. Dvs. egentlige administrationssager og sager, hvor der er forskudsudlagt børnebidrag. Reguleringer til 2016, dvs. reguleringer for tidligere år. Reguleringer, hvor der er tilbagebetalingspligtig forsørgelsesydelse, typisk efter 93. Når sagen er flyttet til ny udbetalingsenhed. Vi har lavet en ny blanket, der skal bruges, når der foretages reguleringer i disse sager. Den nye blanket ligner den blanket, som I kender. Alle andre reguleringer skal udelukkende indberettes via Korrektionsmodulet i KMD Aktiv, idet ændringen automatisk overføres til Udbetaling Danmark. OBS Fra den 16. juni 2017 skal I for langt hovedparten af sagerne kun indberette reguleringer tilbage i tid i KMD Aktiv via Korrektionsmodulet uden brug af den digitale blanket. Dog skal I i de fire situationer, som er nævnt til venstre, fortsat anvende den digitale blanket. Den nye blanket vil være tilgængelig i blanketsamlingen på KL s hjemmeside senest fra den 19. juni Side 7

8 Håndtering af reguleringer frem til 16. juni 2016 I perioden frem til den 16. juni 2017 gennemgår Udbetaling Danmark de allerede indsendte blanketter. Hvis der er fejl i disse blanketter, sender Udbetaling Danmark blanketten tilbage til kommunen, hvorefter I bedes svare hurtigst muligt, så vi kan nå at håndtere alle reguleringer inden idriftsættelsen. Vi vil i den forbindelse angive en konkret tilbagemeldingsfrist. I vil få nærmere information om systemunderstøttelsen af reguleringer, herunder brugen af den nye blanket, i et særtillæg til, som udkommer medio juni Læs mere: I kan læse mere i bilag 1, som er et spørgsmål/svar-ark vedr. Kontanthjælpsloftet. Side 8

9 Pension Opgørelse af pension for 2016 Som vi skrev i sidste måneds, sender vi breve til pensionisterne om, at vi har gjort deres pension for 2016 op. I perioden juni 2017 sender vi breve ud til ca. 1,1 mio. pensionister. Bemærk, at den første dag for udsendelse af breve er rykket fra den 6. til den 7. juni. Mette Bech Jakobsen Afdelingschef Fra september 2017 får pensionister med udvidet selvangivelse et brev om, at deres pension for 2016 er gjort op. Film om opgørelse af pension på borger.dk Som tidligere omtalt er der blevet udarbejdet en kort film om opgørelse af pension, og den kan I nu se på og foertidspension. Vi håber, at filmen kan hjælpe pensionisterne med at forstå og være trygge ved processen i den årlige opgørelse af pension. Derfor vil vi også gerne have filmen vist de steder, hvor pensionisten primært søger information og vejledning og for en del pensionister er kommunen den primære indgang. Så vi vil sætte stor pris på, hvis I vil lægge den på jeres hjemmeside, vise den i borgerservice mv. I kan finde filmen og læse om de forskellige muligheder for at dele filmen her. OBS Hvis en pensionist kontakter jer med spørgsmål om opgørelsen af sin pension, skal pensionisten tage brevet med til kommunen, da I ikke har adgang til brevene. Læs mere: I kan se eksempler på brevene i bilag 2, 3, 4 og 5. Navne, cpr-numre og datoer i brevene er fiktive. Vær opmærksom på, at det blot er udvalgte eksempler på breve. I vil derfor kunne opleve, at en borger har modtaget et brev med en lidt anden ordlyd. Eksempelbrevene udgør: Korrekt udbetalt pension (bilag 2) For lidt udbetalt pension (bilag 3) Krav under 250 kr. som ikke opkræves (bilag 4) For meget udbetalt pension (bilag 5). Side 9

10 Nye regler om folkepension Kommende folkepensionister får fremover ikke længere en påmindelse fra Udbetaling Danmark om at søge folkepension i rette tid. Til gengæld bliver det i et vist omfang muligt at søge om folkepension med tilbagevirkende kraft. Det er en del af en lovændring, som Folketinget har vedtaget 30. maj Loven træder i kraft 1. juli Slut med orienteringsbrev Lovændringen medfører, at Udbetaling Danmark ikke længere sender det såkaldte orienteringsbrev til de borgere, der nærmer sig folkepensionsalderen. Brevet er hidtil sendt til alle borgere ca. tre måneder før, de når folkepensionsalderen. Gritt Vosgerau Juridisk konsulent De borgere, der fylder 65 år inden 1. september 2017, får et orienteringsbrev. Borgere, der fylder 65 år 1. september 2017 eller senere, vil ikke få brevet. Ny regel om tilbagevirkende kraft Samtidig med at orienteringspligten forsvinder, bliver der indført regler, der gør det muligt at få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft. Det forudsætter dog, at Udbetaling Danmark har modtaget en ansøgning om folkepension senest den 10. i den femte måned efter, borgeren har opnået folkepensionsalderen. Det er kun de borgere, der når folkepensionsalderen den 1. september 2017 eller senere, der har mulighed for at få folkepension med tilbagevirkende kraft. For de borgere, der når folkepensionsalderen før den 1. september 2017, gælder de hidtidige regler. OBS Hvis I har spørgmål til de nye regler, er I meget velkomne til at kontakte Gritt Vosgerau via mail eller Birgitte Jørgensen via mail Bemærk, at nogle af de ydelser, der hænger sammen med folkepensionen, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft. Det gælder det personlige tillæg, varmetillæg og helbredstillæg. Udskudt folkepension Reglerne om udskudt pension ændres også. Fremover kan en borger indsende ansøgning om udskudt pension på det tidspunkt, hvor den pågældende borger rent faktisk ønsker at overgå til folkepension. Det betyder, at borgeren kan få udskudt pension med tilbagevirkende kraft for perioden fra den 1. i den måned efter, at den pågældende nåede folkepensionsalderen og indtil overgangen til folkepension. Det vil fortsat være en forudsætning, at den pågældende borger kan dokumentere at have opfyldt beskæftigelseskravet på 750 timer om året. Hvis ikke det er tilfældet, kan borger hverken optjene venteprocent eller få udbetalt engangs- Side 10

11 beløb for det pågældende år. Udbetaling Danmark anbefaler stadig, at alle borgere søger om folkepension eller udskudt pension, før de når folkepensionsalderen. Borgerne skal som hidtil søge om folkepension og udskudt pension på www. borger.dk/folkepension. Tre eksempler på konsekvenser af lovændringen Eksempel 1: Borger fylder 65 år i september 2017, og Udbetaling Danmark modtager en ansøgning senest den 10. februar Borger har ret til pension fra 1. oktober Eksempel 2: Borger fylder 65 år i juli 2017 og har derfor fået orienteringsbrevet om ret til folkepension. Borger søger først om pension i september. Han eller hun har ret til pension fra 1. oktober Eksempel 3: Borger fylder 65 år i september 2017, og Udbetaling Danmark modtager ansøgning om folkepension den 11. februar Borger kan ikke få udbetalt pension med tilbagevirkende kraft. Side 11

12 Den Fælles Dataenhed Udland DFD Udland kan nu indhente ind- og udrejseoplysninger fra Libanon, Pakistan og Canada DFD Udland har nu mulighed for at indhente oplysninger om ind- og udrejse fra Libanon, Pakistan og Canada. Libanon Du kan kontakte DFD Udland i sager, hvor der skal indhentes oplysninger om ind- og udrejse fra Libanon om danske, libanesiske eller andre udenlandske statsborgere. Den forventede sagsbehandlingstid er ca. to måneder. Amanda Inge Holm Weincke Forretningsspecialist Sådan gør du For at indhente ind- og udrejseoplysninger fra Libanon skal DFD Udland bruge følgende oplysninger om den borger, sagen omhandler: Borgerens fulde navn Borgerens fødselsdato Borgerens danske eller udenlandske pasnummer For hvilken periode, der skal indhentes oplysninger om ind- og udrejse. Benyt blanketten på Udfyld blanketten som du plejer og husk at oplyse pasnummer. Pakistan Du kan kontakte DFD Udland i sager, hvor der skal indhentes oplysninger om ind- og udrejse fra Pakistan om danske, pakistanske eller andre udenlandske statsborgere. Den forventede sagsbehandlingstid er ca. en måned. Sådan gør du For at indhente ind- og udrejseoplysninger fra Pakistan skal DFD Udland bruge følgende oplysninger om den borger, sagen omhandler: Borgerens fulde navn Borgerens fødselsdato Borgerens danske eller udenlandske pasnummer For hvilken periode, der skal indhentes oplysninger om ind- og udrejse. Benyt blanketten på Udfyld blanketten som du plejer husk at oplyse pasnummer. Canada I sager, hvor der skal indhentes oplysninger om ind- og udrejse fra Canada, kan du kontakte DFD Udland. DFD Udland har endnu ikke afprøvet muligheden for at Side 12

13 indhente ind- og udrejseoplysninger fra Canada, så varigheden af sagsbehandlingstiden er endnu ukendt Sådan gør du For at indhente ind- og udrejseoplysninger fra Canada skal DFD Udland bruge en samtykkeerklæring fra den borger, sagen handler, samt følgende oplysninger: Borgerens fulde navn Borgerens fødselsdato Pasnummer For hvilken periode, der skal indhentes oplysninger om ind- og udrejse. Benyt blanketten på Udfyld blanketten som du plejer husk at oplyse pasnummer. Husk også at vedhæfte samtykkeerklæringen, når du sender henvendelsen til DFD Udland. Benyt Canadas Border Services Agencys blanket, som du finder på under Nyheder. Er det første gang, du hører om DFD Udland, og vil du gerne høre mere? Du kan læse mere om DFD Udland på hvor vi også udstiller viden og vejledninger om indhentning af oplysninger fra udlandet til brug for alle kommunens afdelinger. Oplever du udfordringer med at logge ind på hjemmesiden, så kontakt din kommunekontaktchef i Udbetaling Danmark. Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf mandag til fredag kl eller via mail DFD Udland har kun hjemmel til at indhente oplysninger i udlandet på vegne af en kommune, når oplysningerne er nødvendige for kommunens sagsbehandling af en ansøgning om ydelser eller økonomisk tilskud eller kontrol heraf. Side 13

Tværgående... 2 Optimering af udveksling af oplysninger mellem kommuner og Udbetaling Danmark... 2

Tværgående... 2 Optimering af udveksling af oplysninger mellem kommuner og Udbetaling Danmark... 2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Optimering af udveksling af oplysninger mellem kommuner og Udbetaling Danmark.... 2 Boligstøtte.... 3 Opgørelse af boligstøtten

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 3 Den digitale blanket til indberetning af

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice februar 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 2 Idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Boligstøtte... 3 Ankestyrelsens principafgørelse om kommunernes vejlednings- og bistandspligt.. 3

Boligstøtte... 3 Ankestyrelsens principafgørelse om kommunernes vejlednings- og bistandspligt.. 3 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Barsel.... 2 Ny konkret afgørelse fra Ankestyrelsen: Fleksløn eller barselsdagpenge under opsigelse ved konkurs?... 2 Barselsdagpenge under en

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Tværgående... 2 Store forsendelser med Doc2Mail... 2

Tværgående... 2 Store forsendelser med Doc2Mail... 2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Store forsendelser med Doc2Mail.... 2 Barselsdagpenge.... 3 Barselsdagpenge ifm. med mors sygemelding efter fødsel.... 3 Idriftsættelse

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice December 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte,... 1 Højere boligsikring til unge forsørgere... 2

Læs mere

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6 Fagligt nyt Information fra Udbetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Boligstøtte.... 2 Implementering af Kontanthjælpsloftet... 2 Boligstøtten ændrer sig for borgere på integrationsydelse....

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ August 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Forbedrede boligstøttebreve fra

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice September 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Ændret fremgangsmåde i behandling af tilflytning...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Familieydelser Ny selvbetjeningsløsning til ansøgning om familieydelser som EØS-borger... 12

Familieydelser Ny selvbetjeningsløsning til ansøgning om familieydelser som EØS-borger... 12 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Pilotprojekt skal reducere antallet af fejludbetalinger i kommunerne og i Udbetaling Danmark.... 2 ERFA- og chefdialogmøder i

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit i relation til implementeringen af kontanthjælpsloftet (supplement

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Udbetaling Danmark bruger oplysninger fra SKAT til at beregne

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger?

Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Vil du anmode om en digital fuldmagt fra en borger? Hvis du skal handle på en andens vegne i en digital selvbetjeningsløsning, kan du anmode personen om en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ December 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Arbejdsgang vedr. formueskemaer 2016... 2 Nye regler for

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Emne Til Ny lov om økonomisk friplads til dag- og fritidstilbud Rådmand Bünyamin Simsek og Børn og Unge-udvalget BØRN OG UNGE Økonomi og Administration Aarhus Kommune Folketinget har

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside

Du kan læse mere på Københavns Kommunes hjemmeside Sagsbehandlingstider Kultur- og Fritidsforvaltningen (Folkeregisteret) De oplyste sagsbehandlingstider er generelle. Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Grunden kan fx være,

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Anna er 66 år og pensioneret. Da Annas oplever, at hendes syn begynder at blive dårligere, ved hun, at hun snart får brug for nye briller. Hun er

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole?

Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole? Hvem skal have besked, når en elev ikke kommer i skole? hvordan oplysninger om elevers fravær kan have betydning for udbetalingen af sociale ydelser En folder udgivet i juli 2017 af Samarbejdsforum, der

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside

Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside Tjekliste: Ændring af indhold om barseldagpenge på kommunens hjemmeside December 2012 De fleste kommuner ændrede deres hjemmesider i forbindelse med, at barseldagpenge overgik til Udbetaling Danmark den

Læs mere

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag.

Vederlag til tillidsrepræsentanter. Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. Vederlag til tillidsrepræsentanter Introduktion til arbejdsgivere og tillidsrepræsentanter om indberetning af bidrag og udbetaling af vederlag. IP-Folder10.indd 1 9/6/07 8:40:08 PM Kort fortalt Tillidsrepræsentanter

Læs mere

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre

Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Registersamkøring i Udbetaling Danmark kriterier og registre Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt

Læs mere