Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring"

Transkript

1

2 Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi. ær alligevel opmærksom på, at en elektronisk babyalarm ikke erstatter forældrenes tilsyn med barnet; men er et praktisk hjælpemiddel som gør hverdagen tryggere. enligst læs denne brugsanvisning nøje igennem og opbevar den til senere brug. Se ellers vores webside Hurtig start Apparaterne er klargjort til brug fra fabrik sådan; men vi anbefaler, at du indstiller din egen personlige DSIP kode for at undgå unødige forstyrrelser, når apparaterne er i stand-by. Se kapitlet: detaljeret brugsanvisning. Type GI-D6 Globe International 3 OFF 1. Åben batterilåget (15) og sæt batteripakken (16) i kontakten (13) på babyenhed (Baby Unit) og forældreenhed (Parent Unit). Se efter, at siden med de to metal sporer vender nedad, og at ledningen bliver liggende mellem batteripakken og kontakten. Sæt så batterilåget på plads. Sæt adapter(17)i apparaterne og oplad dem i 12 timer første gang. Sættet kan benyttes, medens det står til opladning; men bør da oplades i 24 timer første gang. 2. Placér babyenheden og ledning til adapter udenfor barnets rækkevidde sådan at barnet ikke kan komme til ledningen. Fronten skal vende mod barnet. 3. Tænd for begge apparater ved at trykke på Tænd/Sluk knappen (A1 og B1). Indstillet kanal og følsomhed eller volumen vises i 2 sekunder før apparatet går over i normal driftsmodus. Test kommunikationen mellem babyenhed og forældreenhed ved at fløjte mod babyenheden. Hvis der opstår en høj pibe lyd, kan du øge afstanden til babyenhed eller trykke flere gange på knappen på forældre - enheden. 4. Placér apparaterne stående. Sus under sending kan forekomme. Dette skyldes lokale forhold, fysiske hindringer o.l. mellem apparaterne. 5. Batteripakkerne (16) bør tages ud af apparaterne når disse ikke bruges i længere tid. Hvis dette ikke gøres kan de blive dybt-udladede og ødelagte, alternativt kræve mange timers opladning, medens apparaterne er slukkede. Apparaterne kan også tage skade. Batterierne skal ikke ligge udladet i lang tid. De bør oplades mindst én gang om måneden. 6. ed eventuelle problemer, læs fejlsøgningsskemaet nøje før du kontakter din forhandler. Dette giver svar på de fleste spørgsmål. Tegnforklaring Babyenhed A1 Tænd/Sluk knap Tænder/Slukker for strømtilførselen A2 Kanal indikator iser indstillet kanal. Blinker når apparatet er i stand-by og lyser konstant når det er aktiveret A3 Indikator for lavt batteri Blinker ved tomt batteri A4 Indikator for indstillet følsomhed.. Lyser i 2 sekunder når apparatet tændes og konstant når følsomheden indstilles. A5 knap Programmeringsfunktion A6 knap Knap til programmering/lagring A7 knap Programmeringsfunktion A8 ikrofon Skal vende mod barnet 37

3 Forældreenhed B1 Tænd/Sluk knap Tænder/Slukker for strømtilførselen B2 Kanal indikator iser indstillet kanal. Blinker når apparatet er i stand-by og lyser konstant når det er aktiveret B3 Indikator for lavt batteri Blinker ved tomt batteri B4 Indikator for rækkevidde Blinker hvis der ikke er kontakt med babyenheden B5 Indikator for lydstyrke og og volumen.. ekslende blink viser lydstyrken når apparatet er aktiveret. iser indstillet volumen i 2 sekunder når apparatet tændes og konstant når volumen indstilles B6 knap Knap til lavere volumen/programmering B7 knap Knap til programmering/lagring B8 knap Knap til højere volumen/programmering B9 Højttaler B10 Knap til vibrator Tænder/Slukker vibratorfunktionen 11 Kontakt til adapter 12 Knapper til indstilling af digital kode... Denne er indstillet fra fabrikken; men du kan indstille din egen kode, for at undgå at blive forstyrret unødigt. Se detaljeret brugsanvisning 13 Kontakt til batteripakke 14 Bæltefæste 15 Batterilåg Låsen skubbes op for at åbne batterilåget 16 Batteripakke NiH genopladelig batteripakke 17 Adapter Alle lyd varsler i forældreenheden er kombineret med et blinkende symbol i et af apparaterne, som viser årsagen til alarmen. Babyenheden giver kun lyd varsel når den tændes eller slukkes; men ikke ved svagt batteri. Dette er gjort, for at barnet ikke skal blive vækket unødigt. Svagt batteri i baby - enheden varsles med et blinkende symbol i denne samt et lyd varsel i forældreenheden. Hvis forældreenheden giver et lyd varsel, uden at der blinker nogen røde lys i den, er det svagt batteri i babyenheden som varsles. Når man er udenfor babyenhedens rækkevidde vil forældreenheden varsle med lyd, og indikator for rækkevidde blinker. Dette sker af sikkerhedsmæssige grunde, fordi vægge, særlig betonvægge og tag kan føre til væsentlig reduktion af rækkevidden. etalplader (bil, campingvogn) kan forhindre modtagelse af signal. At sætte babyenhed og/eller forældreenhed et andet sted kan hjælpe, fordi radiosignaler reflekteres fra genstande, mennesker, o.l. Der vil derfor være områder, hvor kommunikation ikke er mulig, selv ved korte afstande. Detaljeret brugsanvisning Indstilling af digital kode PrimaNOA er udstyret med et digitalt kode - system DSIP (Digital Selectable Interference Protection) med 8 digitale koder (1-8). Koden SKAL være den samme på begge apparater! Hvis DSIP koden eller indstillet kanal (A eller B)er forskellig, vil du ikke høre lyde fra barnet og apparaterne vil indikere, at de ikke har kontakt med hinanden! Den digitale kode indstilles med knapperne (12) i batterirummet. Der er 3 knapper i hvert apparat og koden indstilles efter følgende tabel. Kode Knapindstilling Kode Knapindstilling

4 Babyenhed 1. Indstille kanal Tryk på knappen én gang, A eller B blinker hurtig. Indstil ønsket kanal A eller B med knapperne og. Tryk så på knappen for lagring. Apparatet går nu tilbage til normal drift. 2. Indstille følsomheden for lyd Tryk på og hold knappen inde til indikator for følsomhed tændes. Indstil ønsket følsomhed med knapperne og. Flere lys indikerer højere følsomhed (1 lys = lav, 2 lys = middel og 3 lys = høj følsomhed). Tryk så på knappen for lagring. Forældreenhed 1. Indstille kanal Tryk på knappen én gang, A eller B blinker hurtig. Indstil ønsket kanal A eller B med knapperne og. Tryk så på knappen for lagring. Apparatet går nu tilbage til normal drift. NB! Hvis der ikke trykkes på knappen inden 20 sekunder efter sidste tastetryk vil apparatet automatisk gå tilbage til normal drift uden at nye indstillinger bliver lagret! Brug af adapter og batterier Begge apparater kan benyttes når de står til opladning. Apparaterne kobles til lysnettet med de medfølgende adaptere (17). Kun disse adaptere skal benyttes. Stik adapterne i kontakten (11) på babyenhed og forældreenhed. Batterierne bliver nu opladet. De bliver fuldt opladet i løbet af 4-6 timer og apparaterne skifter da til vedligeholdelsesopladning. Batterierne tager derfor ingen skade, selv om de står til opladning i lang tid. 3 Bemærk: Genopladelige batterier er en forbrugsvare. De bliver gradvis dårligere under brug. Ekstra batteripakker kan købes hos din forhandler. Læs fejlsøgnings - skemaet ved eventuelt problem. Tekniske spesifikationer (forbehold for ændringer) * 2 sæt miljøvenlige batteripakker 3,6 NiH 600mAh. * Sendefrekvens: 2 kanaler i området Hz. * Arbejdstemperatur: 0 C til +40 C. Lagringstemperatur: -20 C til +40 C. * Udgangseffekt babyenhed < 10mW. Generelt Når din PrimaNOA står i stand-by, kan du i modsætning til andre babyalarmer, ikke blive forstyrret, med mindre en anden PrimaNOA er sat i samme kode og kanal. ær endvidere opmærksom på, at radiosignaler kan blokeres i områder, hvor der forekommer radiostøj eller fysiske hindringer. Babyalarmer arbejder i et frekvensområde, hvor forstyrrelser kan indtræffe, og de kan derfor svigte fra tid til anden, uden at der er nogen fejl ved apparaterne. Dette gælder specielt, hvor der er flere babyalarmer indenfor rækkevidde af hinanden, eller hvis en fremmed babyenhed befinder sig mellem dine apparater, eller i nærheden af din forældreenhed. Rækkevidden bliver betydelig reduceret når batterierne bliver svagere. 39

5 Elektroniske babyalarmer er af myndighederne kun tildelt et begrænset antal frekvenser og sendeeffekten er begrænset til 10 mw. Der kan derfor opstå forstyrrelser fra andre babyalarmer (trafikal forstyrrelse) samtidig med, at din babyenhed er aktiveret af lyde fra dit barn. Dette kendetegnes ofte ved sus/støj og/eller pibe lyde i højttaleren. Prøv da at skifte kanal og sæt babyenheden i lavere følsomhed, for at undgå, at den aktiveres på grund af svage lyde/bevægelser fra dit barn. Hjælper dette ikke, er der desværre ikke noget, som kan gøres; men denne situation opstår kun, når din babyenhed er aktiveret på grund af lyde fra dit barn. Garanti Garantien bortfalder ved følgende tilfælde: * Hvis forseglingen på apparaterne er brudt! * Hvis apparaterne eller adapterne er blevet skadet. * Hvis etiketten med serienummer er fjernet, skadet eller gjort ulæselig. * Hvis produktet er blevet skadet på grund af at vedlagte instrukser i brugsanvisningen ikke er blevet fulgt. Garantien omfatter ikke batterierne, som er en forbrugsvare. Hvis du skal reklamere på produktet, skal kopi af kvittering vedlægges. Det er 2 års reklamationsret fra købsdato. Reklamationen skal sendes til reparation, og de vil blive vurderet repareret, alternativt byttet. Det er meget vigtigt, at skrive en så detaljeret fejlbeskrivelse som muligt. Undgå fejlbeskrivelse som «virker ikke», «virker bare af og til» og lignende. ed ufuldstændig fejlbeskrivelse eller hvis der reklameres over apparater uden fejl, tages der forbehold, for at tage et gebyr, for at dække unødige omkostninger. Alle reklamationer bliver tjekket; men hvis fejlbeskrivelsen er uklar eller ufuldstændig, er der stor chance for at reparatøren ikke vil kunne lokalisere fejlen. En fuldstændig fejlbeskrivelse vil derimod kunne fortælle fagmanden hvad som er galt, selv om fejlen ikke lader sig rekonstruere på værkstedet. Husk at opgive: * Afstand mellem apparaterne. * Batteri og/eller net drift. * Om indikator for kanal lyser konstant i babyenheden når barnet græder. * Opstår fejlen efter at apparatet har været tændt et stykke tid hvor længe? * Eventuel periodisk fejl hvor ofte? ed en fuldstændig fejlbeskrivelse er du sikret faglig service, og du bliver lige så glad for NOA kvalitetsprodukter, som tusindvis af andre i Europa. 40

6 Fejlsøgningsskema Problem Ingen indikatorer vises. Apparatet slukker af sig selv kort tid efter, at det er tændt, eller apparatet kan ikke tændes. Apparatet kan ikke tændes. Batterierne bliver ikke opladet (se også punktet ovenover). Ingen lyd i forældreenhed. Ingen kontakt mellem baby - enhed og forældreenhed. Forældreenhed varsler at rækkevidden er overskredet. Sus/støj under sending. Høj pibe lyd. Kort rækkevidde. Forældreenhed varsler ikke at rækkevidden er overskredet selv om babyenhed er slukket. ulig årsag Apparatet er ikke tændt. Batterierne er udladede. Batterierne er udladede eller ødelagte. Adapteren er ikke koblet til apparatet. Adapteren er stukket i stikkontakt som ikke virker. Batterierne er dybt-udladede. Batterierne er opbrugt/ødelagt. NB! Dækkes ikke af garanti! Lydstyrken er skruet helt ned. Apparaterne indstillet på forskellig DSIP kode og/eller kanal. Babyenhed er ikke tændt. Babyenhed og forældreenhed indstillet på forskellig kanal. Babyenhed og forældreenhed indstillet på forskellig DSIP kode. Rækkevidden er overskredet. For lang afstand mellem apparaterne. Lokale forhold/forstyrrelser. Apparaterne er for tæt på hinanden. Lydstyrken skruet for højt op. Ødelagte eller opbrugte batterier. Lokale forhold. Der er en anden PrimaNOA indstillet på samme kanal og DSIP kanalkode i nærheden. Løsning Tryk på Tænd/sluk knappen (A1,B1). Oplad batterierne medens apparatet er slukket. Tag batteriet ud i 30 sek. før apparatet tændes. Oplad batterierne. Prøv at bytte batterier mellem apparaterne for at tjekke om fejlen følger batteriet. Stik adapteren i stikkontakt og i apparatet. Hvis stikkontakten er udstyret med tænd/sluk knap, skal denne være tændt. Oplad batterierne i to døgn med apparatet slukket. Køb nye batteripakker hos forhandler. Juster lydstyrken op. Indstil samme kode og/eller kanal på begge apparater. (Se kapitlet om indstilling af digital kode) Tænd babyenhed. Tjek at de viser samme bogstav, A eller B. Tjek at knapperne (12) er indstillet ens i begge apparater. Reducer rækkevidden. Lokale forhold kan give meget kort rækkevidde. Prøv at skifte kanal. Oplad batterierne i min. 12 timer. Reducer afstanden. Flyt lidt på apparaterne. Lokale forhold er der lidt at gøre ved. Prøv evt. at slukke for lys dæmpere eller andre elektriske støjkilder. Der er sjælden nogen fejl med apparaterne. Øg afstanden. Juster lydstyrken ned. Tjek batterierne. Andre babyalarmer i nærheden kan reducere rækkevidden drastisk. Prøv at skifte kanal, evt. flytte lidt på babyenhed og/eller forældreenhed. Dette kan aldrig skyldes nogen fejl! Skift kanal og DSIP kanalkode. Dette vil løse problemet! 41

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer

Det sikre valg. ARGUS røgdetektorer Det sikre valg ARGUS røgdetektorer 2 Det handler om kvalitet Når det gælder menneskers sikkerhed i hjemmet, må man ikke gå på kompromis med kvaliteten. Derfor introducerer Schneider Electric ARGUS røgdetektorer

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere