Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010"

Transkript

1 Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010 Ansættelsesprocedure jobopslag ansættelser overenskomster Ansættelsesvilkår arbejdstid løn lønsedler lønudbetaling faglige organisationer forsikringer MUS-samtaler skattekort tavshedspligt alkoholpolitik rygepolitik Ledige stillinger opslås i lokale dagblade og landsdækkende fagblade. Jobopslag skal min. være opslået i 3 uger. Menighedsrådet er den ansættende myndighed For kordegn + evt. assistent: ansættende myndighed er menighedsrådene efter indstilling fra et udvalg bestående af kbf-sognepræsterne, samt 1-2 valgte medlemmer fra de involverede menighedsråd. Alle funktionærer og overenskomstansatte medarbejdere i kirken, aflønnes i henhold til aftaler mellem de forhandlingsberettigede organisationer og Finansministeriet eller Kirkeministeriet. Arbejdstiden i henhold til gældende overenskomst eller ansættelseskontrakt. Lønnen forhandles efter Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for den gældende faggruppe. Lønforhandlingerne foregår mellem Finansministeriet eller Kirkeministeriet og den enkeltes fagforening. Til fastansatte bliver lønsedler afleveret i kirken i bakkerne med navn på. Til kormedlemmer har organisten ansvaret for at udlevere lønsedler. Tjenestemænd er forudlønnet og andet af kirkens personale er bagudlønnet. Der er frit fagforeningsvalg. I henhold til Folkekirkens forsikringshåndbog 2006 er alle ansatte ved kirken omfattet af arbejdsskadesforsikring, ansvarsforsikring samt lovpligtig arbejdsulykkesforsikring. Foretages en gang om året. Kontaktpersonen er ansvarlig for at indkalde og afholde disse samtaler Ved første mødedag på arbejde, afleveres skattekort eller frikort (frikort gælder især for kormedlemmer) og bankoplysninger. Ved brug af frikort skal der hvert år til den 1. januar, afleveres et nyt frikort. Kirkefunktionærer har tavshedspligt med hensyn til forhold funktionæren i medfør af sin stilling bliver bekendt med. Alkoholpolitikken er formuleret af menighedsrådet. Det forventes at kirkens ansatte møder ædru på arbejde. Der må kun indtages øl, vin og spiritus i forbindelse med de ansattes private fester, kirkefrokoster, menighedsrådsmøder samt kirkens officielle arrangementer. Rygepolitikken er formuleret af menighedsrådet. Der er rygning forbudt overalt i Fredens Kirkes lokaler! SIDE 1

2 Fravær sygdom sygdom på søndag og lignende graviditet omsorgsdage orlov (syge- eller uddannelses-) forældreorlov barnets 1. sygedag barsel ferie særlige fridage konfirmation feriepenge fridage (jubilæer og mærkedage) Arbejdsophør opsigelse afskedigelse Hvis du er syg så ring til kontoret og meld dig syg. Husk at oplyse om du har aftaler eller tjenester den pågældende dag, hvorefter der forsøges at finde en afløser. Sognemedhjælperen på kontoret fører journal over de ansattes fravær for Menighedsrådet. Organisten: Dags dato er Fredens Kirkes organist indforstået i selv at finde en afløser. Er situationen ekstrem og hun ikke selv kan udføre dette, løses situationen så hensigtsmæssigt som muligt. Se vikarliste under Organisten Kirketjener: Kontakter afløseren på tlf. nr xx, eller - hvis denne ikke træffes - en anden, der er inde i tingene - det kan være NN på tlf. nr. xx eller kontaktperson. Kordegn: Forsøger selv at finde en af de andre kordegne, som kan træde til. For alle gælder det, at man i særligt alvorlige sygdomstilfælde kan overlade opgaven med at finde en afløser til kontaktpersonen. Herudover orienteres den pågældende præst. I henhold til overenskomst. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om barsel, adoption og omsorgsdage. Nr af 15/ (gældende) Ansøgning sendes til Menighedsrådet, som derefter tager stilling til syge- og uddannelsesorlov. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) Menighedsrådet henstiller til, at det faste personale undlader at afholde fridage på konfirmationsdage, der afvikles ved kirkens præster. Fastansatte får ferie med løn og 1½% af den ferieberettiget løn, udbetalt pr. 1. maj. Timelønnede (kormedlemmer) får 12½% i feriegodtgørelse udbetalt via Feriegiro. I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) SIDE 2

3 fratrædelse seniorpolitik Uddannelse Efteruddannelse, kompetenceudvikling og kurser I henhold til Kirkeministeriets Cirkulærer om løn og vilkår for de enkelte faggrupper. (www.perst.dk (under personalejura)) Fredens Kirke er fleksibel i forhold til ældre medarbejderes individuelle ønske om at blive på arbejdsmarkedet. Det enkelte forhold tages op med kontaktpersonen og menighedsrådet. Vi ser gerne, at personalet uddanner sig indenfor sit fagområde. ALLE ansatte ansøger menighedsrådet om videre-/efteruddannelse, hvorefter menighedsrådet tager stilling til ansøgningen. (selvom alle nu skal ansøge om kurser, er grunden ikke at vi har påtænkt at afvise ansøgninger, men at det skal være ens for alle) Menighedsrådet Menighedsrådet afholder offentlige møder 1 gang pr. måned, dog undtaget juli måned. I reglen den 2. torsdag i måneden med start med fællesspisning kl Næste måneds møde fremgår af beslutningsprotokollen for hvert møde. Desuden fremgår mødedatoerne for hele det efterfølgende år, af beslutnings-protokollen fra november måned. FU møder afholdes torsdage i ugen før et MR møde. Menighedsrådsmøder medarbejderrepræsentant kontaktperson kirkeværgen ansøgninger til MR bevillinger fra MR Hvert år afholdes der valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet. Det er medarbejderrepræsentantens opgave at referere medarbejdernes holdning til menighedsrådet, samt at informere medarbejderne omkring beslutninger på det månedlige menighedsrådsmøde. Medarbejderrepræsentanten har taleret men ikke stemmeret ved mødet, hvilket betyder, at medarbejderrepræsentanten fungerer som bisidder. Menighedsrådet vælger blandt de valgte medlemmer en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvisninger fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. En funktionær, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kontaktperson. Kirkeværgen er kirketjenerens arbejdsgiver. Det er kirkeværgen, kirketjeneren henvender sig til for at drøfte større reparationer/udgifter Har man ønsker til nyanskaffelser eller til at lave aktiviteter, som koster penge skal man skriftligt søge Menighedsrådet om bevilling. Der er ikke nogen nedre beløbsgrænse, men småting behøver man ikke søge om er du i tvivl, så spørg kontaktpersonen. Ansøgningen lægges i Sekretærens bakke på kontoret før FU-mødet. På Menighedsrådsmødet (alternativt FU-mødet) behandles de indkomne ansøgninger og ansøgeren får personlig besked på bevilling eller afslag, samt at det kan læses på beslutningsprotokollen, som ophænges på opslagstavle i mellemgangen efter Menighedsrådsmødet. SIDE 3

4 Fredens Sogns Menighedsråd 2008 Navn, rolle i menighedsråd, adresse, telefon, mail Formand Næstform. + Kontaktp. Kirkeværge Sekretær Forretningsudvalg Kirkeudvalg Præstegårdsudvalg Korudvalg Valgudvalg Kirkegårdsbestyrelse Menighedsplejen Sogneaftener FX FX FX X X X X X X X X X X X X X X FX NN X FX X FX Kasserer SX X NN X X FX X NN X X X X X NN X X X X NN X X FX X 10 Sognepræst NN NN NN NN Bygningskyndig X Sognenytudvalg Kollektudvalg Sognemedhj. udvalg Holtbjerg Fritidscenter Aflastningstjenesten X X X X SX Kirkehøjskolerepr. X Samarbejdsudvalg NN X NN Sognemedhjælper FSX SX Organist X X SIDE 4

5 Kirketjeneren Højmessen før I ugen op til hænges salmenumre op og søndagens navn udskiftes. Salmenumre fås af den præst, der har gudstjenesten Der låses op. Alarm slås fra. Flaget hejses. Alterbord dækkes med 200 bægre husk 1 til præsten Vin hældes i kalk + kande (lidt vand blandes med 2-3 flasker druesaft) Oblater lægges på disk og æsken fyldes Vandglas på alter + prædikestol + præsteværelse Dåbsfad ind Lydanlæg tændes i præsteværelse og menighedssal og mikrofonerne tjekkes for batteri. Messehagel + skjorte findes frem (se farve på alteret) Automatisk timeslag slås fra Tænde alterlys og lysglobe (sørg for, der er små lys nok) Kirketjener er i våbenhuset fra Der ringes med klokke 1 fra Der ringes med klokke 1 fra Der ringes med klokke fra herefter bedeslag Når gudstjenesten begynder, låses yderdøren i kontorgangen udefra - og det tjekkes til kontorerne er låst. under efter kimning v/ dåb: dåbskanden varmes op med varmt vand og dåbskanden fyldes med varmt vand fra vandhanen og stilles på en stofserviet i dåbsfadet. Der lægges 1 vaskeklud pr. dåb på døbefontens kant. Der reserveres 3 pladser pr. dåb og der holdes øje med, at pladserne forbliver frie. Anlægget gøres klar til optagelse fremgangsmåde sidder v/ anlægget i præsteværelset. Dørene åbnes, når præsten vender sig mod døren. Sidder på kirketjenerens plads bagerst i kirken og holder ro og orden Hjælpe præsten i messehagel og af den igen. Hjælper når nogen går ud og ind Holde øje med, om der er alterbægre og vin nok til alle. Åbne dør for præst og evt. dåbsfolk, når gudstjenesten er færdig. Låse yderdøren i kontorgangen op igen. Ringe efter kirkebil (til TAXA tlf. nr. xx) Rydde op i kirken. Vaske alterbægre af Lys og lydanlæg slukkes Slå timeslag til igen. Tage flag ned, låse de to manuelle yderdøre og sætte alarm til. Der kimes fra til påskelørdag og pinselørdag samt ½ time før hver gudstjeneste juleaften. Der kimes en halv time før gudstjenesten Påskedag, Pinsedag og Juledag SIDE 5

6 Andre gudstjenester før Der ringes 2 minutter før med bedeslag Til hverdagsgudstjenesten: - klaver ind fra Menighedssalen - højttaler tændes og mikrofon lægges frem - alterlys tændes - lysglobe flyttes ned til døren og tændes (stolerække flyttes) - der laves kaffe serveres med småkager i våbenhuset fra Ved andre gudstjenester stilles op efter aftale med præsten under efter Begravelser før under efter Ved særlige lejligheder pynter kirketjeneren op i kirken: Høstgudstjeneste + påskedag + pinsedag: Standere pyntes Advent: adventskrans hænges op jul: 2 juletræer ind med lyskæder fra og med skolegudstjenester til og med hellig tre konger. Kaffen ryddes væk. Tager skilte ind fra gaden. Holder ro og orden Rydde op i kirken. Låse alarm til. Der gøres klar til kisten katafalk stilles op (godt en meter fra alterskranken). Hvis det er bisættelse skal der stilles jord ind. Kiste modtages Flag på halv 2 timer før (det hejses helt op og sænkes så underkanten af flag er midt på flagstangen) Blomster og kranse rettes an efterhånden Alterlys og lysglobe tændes Lydanlæg tændes Gæster modtages, hjælpe til med blomster Der ringes 3 minutter før uden bedeslag Timeslag slås fra. Der gøres klar til optagelse, hvis der er fremsat ønske om det Ro og orden Evt. flere blomster eller gæster modtages. Kaffe til bedemanden Når det er bisættelse ved sognepræst A, skal der være bedeslag efter jordpåkastelsen (lyt med på teleslynge i køkkenet) Der ringes under udbæring helt indtil rustvognen er væk Når det er bisættelse ved sognepræst B, ringes der under udbæring og der ringes bedeslag, når kisten sættes i rustvognen. Når det er begravelse, ringes der under udbæring indtil rustvognen er væk. Der samles kort fra buketter, kranse og dekorationer i kuverter fra bedemanden. Kuverterne afleveres til de pårørende - ved bisættelser hejses flaget på hel stand herefter. Ved begravelser hejses flaget på hel stang, når rustvognen er væk. Oprydning og støvsugning i kirke og våbenhus. Alterlys og lydanlæg slukkes Timeslag slås til igen. Flaget tages ned. SIDE 6

7 Bryllupper før under efter Koncerter før under efter Møder før under efter Pyntning er på eget initiativ. Dog kan man få indflydelse på alterbuketterne, hvis man i god tid kontakter Vestergades Blomster. Stiller stole op efter aftale med præsten. (Hvis der er 3 stole i hver side, fjernes øverste stolerække) Flaget hejses. Lydanlæg tændes Vand ind til præsten på alteret Alterlys + lysglobe tændes Der gøres klar til optagelse, hvis der er fremsat ønske om det Man begynder at kime, når man ser bruden udenfor og kimer indtil alt er klar. (Bruden går i venstre side på vej ind) Dørene åbnes, når præsten vender sig mod døren. Hvis der er espalier, vises disse til rette (udenfor) Ris er aldrig indendørs. Åbne døre (helt ud) når brudeparret går ud Ryddes op alterlys og lydanlæg slukkes. Timeslag til igen Lukke og låse. Der stilles op efter aftale med organisten Der ringes 2 minutter før uden bedeslag Alterlys og lysglobe tændes Ro og orden i våbenhus - der stilles op til Nachspiel i våbenhuset efter aftale med organisten. Oprydning der lukkes og låses. Sangbøger deles rundt Lydanlæg tændes Der sættes vand ind til taleren Der stilles i øvrigt op efter aftale Volume justeres på lydanlæg. Almindelig oprydning Der lukkes og låses. Menighedsrådsmøder før efter Der stilles borde op i konfirmandlokalet (2x5 borde stilles tæt sammen) (dagen efter) Oprydning borde på plads evt. opvask SIDE 7

8 Andre arrangementer Konfirmander før efter Indkøb til kirkens normale drift Kirketjeneren hjælper til med opstilling og oprydning efter aftale med de ansvarlige for arrangementet. I korlokalet skal borde og stole stilles op Stole og borde i korlokalet stilles væk igen rengøring Køb ind, så der ikke mangles: batterier til lydanlæg alterbrød druesaft alterbuketter lys servietter øl sodavand kaffe småkager servietter lys sukker fløde saft the kaffefiltre poser rengøringsartikler benzin sprøjtemidler gødning sand og salt spagnum blomster sommerblomster Vi har købekort hos Brøndums, Rema 1000 og Dagrofa. Følgesedler fra Rema og Brøndums attesteres med navn, og der skrives, hvad det er til - og så lægges de i bakken på kontoret. Fakturaer fra Dagrofa attesteres og lægges i kordegnens bakke. SIDE 8

9 Rengøring inde ugentligt hovedrengøring Rengøring ude sommer vinter Vedligehold inde ude pudsning vasketøj el, vand og varme Alle rum rengøres efter brug Rengøringsartikler findes i depot ved køkken eller i kopirum eller i kælderen Vinduer pudses inde 2 gange årligt og ude efter behov (ca. en gang om måneden) Gulvvask efter behov lamper vaskes af, vinduer pudses med lift i kirken I øvrige lokaler vaskes loft og lamper Stole pletvaskes og gulvtæppet i konfirmandlokalet pletrenses slå græs luge i alle bede sprøjte græsplænen for mælkebøtter (hvert forår) gøde græsplænen (hvert forår) brænde ukrudt på P-pladsen + fortovet sprøjte for ukrudt, hvis det er nødvendigt buskene holdes nede med hækkeklipperen efter behov blade rives sammen tagrender renses hvert efterår efter løvfald rækværk, container og krukker spules med højtryksrenser snerydning med traktor P-plads og fortov saltning (blandet salt og sand spredes ud) Hvis der er for meget sne kontaktes NN (tlf. XX) Skifte pærer, batterier Reparationer af vandhaner, kaffemaskine, opvaskemaskine, toilet, møbler, lamper, andet inventar m.m. udføres i det omfang, det er lovligt selv at gøre det, og i det omfang, kirketjeneren kan udføre det. I andre tilfælde tilkaldes håndværkere. Er man i tvivl om, om det er lovligt at udføre arbejdet, kan man rådføre sig med en håndværker indenfor pågældende branche. tagsten, mursten, døre og vinduer kigges efter håndværkere bestilles maskiner plæneklipper, fejemaskine, brænder m.m.- vedligeholdes kloakker (rensning bestilles). Reparationer udføres i det omfang, kirketjeneren kan udføre det. I andre tilfælde tilkaldes håndværkere. Mure-, tømrer- og malerarbejde udføres aldrig. Er man i tvivl om, om det er lovligt at udføre arbejdet, kan man rådføre sig med en håndværker indenfor pågældende branche. Dåbsfad, lysestager på alteret samt kander, kalk og disk (men ikke alterbægre) pudses to gange årligt. Håndklæder, viskestykker, karklude, duge og dåbsservietter vaskes i vaskemaskinen i kælderen. Vasketøjskurv står under vasken i køkkenet. Målerne læses af hver 14. dag (i kælderen) og påføres årsskema. SIDE 9

10 håndværkere leverandører Affald affaldsordning Kontakt til håndværkere bestilling og opfølgning, attestering af regninger Liste over fast tilknyttede: Tømrer, tlf. nr. xx (bruges bl.a. til løse tagsten) Opvaskemaskine Tlf. nr. xx Thubalka (klokkerne) Tlf. nr. xx Maler Tlf. nr. xx Kaffemaskinen og stel Tlf. nr. xx Elektriker Tlf. nr. xx Højttaleranlæg Tlf. nr. xx Anlægsgartner (blade, buske, træer m.v.)) Tlf. nr. xx Snerydning Tlf. nr. xx Murer Tlf. nr. xx VVS Tlf. nr. xx Kloakker Tlf. nr. xx Container-tømning Tlf. nr. xx Maskiner, værktøj mv. Tlf. nr. xx Oblater, altervin, alterlys Tlf. nr. xx Danmission (lys til lysgloben) via genbrugsbutikken Rengøringsartikler Tlf. nr. xx Salt og sand Tlf. nr. xx Juletræer og gran til adventskrans Tlf. nr. xx Affald sorteres i kommunens containere. Den blå container bruges til haveaffald og andet stort affald samt når der er behov for ekstra plads. Tømning af den blå container bestilles hos Container-tømning Tlf. nr. xx Batterier og flasker samles sammen og afleveres i containere Brand og førstehjælp brand Tjekker brandslukningsudstyr i våbenhuset årligt (om der er vand nok i sprøjten) Brandinspektøren kommer forbi hvert 4. år. Elektriker tjekker om branddørene fungerer hvert 4. år. førstehjælp Sørger for, der er førstehjælpsgrej i skabet i køkkenet Der er tæppe i kopirummet til at varme mennesker Nøgler og åbningstider åbningstider Kirken åbnes 7.30 og låses igen kl Hovedindgangen styres automatisk, betjenes i varmestyreskabet i mellemgangen. De øvrige yderdøre samt dør til personalerum og kopirum låses, når sidste mand tager hjem. alarm Alarmen slås fra og til morgen og aften. Skæve helligdage klokkerne På skæve helligdage skal klokkerne slås fra, så de ikke ringer morgen-middag- og aftenringning. SIDE 10

11 Inventar og møbler inventar Inventar i køkkenet optælles en gang årligt suppleres op fra leverandør, så der er kaffestel til 200 personer møbler Alle, der bruger et lokale har ansvar for at der stilles tilbage til normal opstilling efter arrangementet. Udendørs opslagstavle indhold Navne og adresser på kirkens ansatte ajourføres. Kirkebladets bagside. opdatering Kirkebladet udskiftes, når der kommer nyt kirkeblad Organisten Gudstjenester højmesser særlige gudstjenester trompet hverdagsgudstjenester andagter Folder med gudstjenestens gang ligger på klaveret i korlokalet og ved siden af orglet. Ekstra eks. i hængemappe (under Korsvar) i organistkontoret. Deles ud til nye korpiger, som ikke er hjemme i kirkens liturgi. (børnegudstjenester, skoleafslutninger, andagter). Organisten medvirker ved tre børnegudstjenester om året for børnehavebørn m.fl. før jul, før påske, og høst/kirkens fødselsdag. I ugen før jul er der skoleafslutninger for Holtbjerg og Herningsholmskolen, samt andagt for minihøjskolen alt foregår i løbet af én formiddag. En aften i starten af december er der evt. en andagt for Lions Club. Desuden er der evt. juleafslutning for Reva og Åmoseskolen. Trompetist medvirker ved gudstjenesterne juleaften, påskedag, pinsedag og høstgudstjenesten. Aftales fra gang til gang. Benyttede trompetister: Navne, tlf. og mail. Normalt spiller de kun med på salmerne, men kunne også sagtens spille præ- og postludium sammen med orgel. - hver torsdag kl. 17. Gudstjenesten foregår ved klaveret, der spilles et kort præludium, derefter følger velkomst, 1. salme og læsning, prædiken og bøn. Derefter er der stilhed i 1½-2½ min. organisten slutter stilheden med at spille et kort interludium på ½-1 min. Stilhedens længde afhænger af, hvor fremskredet tiden er. Efter interludiet bedes fadervor, 2. salme synges og velsignelsen lyses. Der er ingen korsvar. Hele gudstjenesten skal vare maks. en halv time. Se under særlige gudstjenester SIDE 11

12 musik i gudstjenesten seddel kirkefrokost plejehjemsgudstjenester Holtbjerg Fritidscenter Begravelser begravelser kirkegårde Skabelon findes på PC en i undermappen Diverse under Dokumenter. Her skrives præ- og postludium til gudstjenesten (el. evt. introitus og exotus samt motet). Sedlen hænges op ved siden af opslagstavlen i våbenhuset. Organisten spiller til kirkefrokost (7 gange om året), hvis organisten alligevel er der. Hvis organisten ikke kommer til en kirkefrokost, gives besked til de ansvarlige samt præsten i god tid. Plejehjemsgudstjenester afholdes på byens tre plejehjem (Nørregade, Vesterled og Lindegården) på skift mellem byens præster. Organisten følger præsten. Hvert år laves en plan over årets plejehjemsgudstjenester. På Lindegården og på Vesterled er der klaver, og på Nørregade er der både klaver og trædeorgel. I april er der en gudstjeneste i kirken. Begravelser og bisættelser finder sted i kirken og i byens to kapeller på Nordre og Vestre kirkegårde. Ved alle begravelser og bisættelser gives besked til NN, som finder to sangere til tjenesten. Derefter skrives datoen for tjenesten ud for deres navn på lønskemaet, som findes på PC en i undermappen Diverse under Dokumenter. Ved begravelser/bisættelser på kirkegårdene er det organisten fra afdødes bopælssogn, der spiller. Dvs. hvis afdøde f.eks. boede i Sct. Johannes sogn, er det organisten fra Sct. Johannes Kirke, der spiller også selv om tjenesten forrettes ved en præst fra Fredens Kirke. Tjenester med afdøde og præst fra sogne udenfor Herning, spilles af byens organister på skift. Kirkegårdskontoret giver besked, når man får en af den slags tjenester de giver i det hele taget besked, når der er tjenester fra kapellerne. Ved ferie skal man give besked til kirkegårdskontoret, så de ved hvem, de skal ringe til i ferieperioden. Kontoret har tlf.nr. xx. Bryllupper vielser Ved vielser medvirker kirkesanger og en af kirkesangerens afløsere. Kirkesangers og sangervikarers medvirken ved vielser skrives på lønskemaet (hvor begravelsessangerne også står) SIDE 12

13 Kirkesanger kirkesanger Salmenumre afløsning Kor kor gudstjenester koncerter Kirkesangeren medvirker ved alle gudstjenester samt ved vielser. Ved almindelige højmesser står kirkesangeren på pulpituret sammen med korpigerne. Under hverdagsgudstjenesten står hun ved siden af klaveret nede i kirken. Organisten videresender salmenumre med melodiangivelse til gudstjenester og vielser Organisten er behjælpelig med at finde vikarer i kirkesangerens ferie. Sangervikarer: Navne og telefonnumre. Ved kirken er der to kor Kirkespirerne ( kl.) og Pigekoret (5.kl. og opefter) Pigekoret er delt ind i to hold A og B, som synger på skift til gudstjenesterne. Ca. hver anden måned får de en plan over den næste periodes gudstjenester og fordelingen af holdene. Hvis en pige ikke kan synge den søndag, hvor hun er sat på, må hun få en fra det andet hold til at synge i stedet (de har en liste med alles telefonnumre). Organisten skal altid have besked, hvis de bytter. Pigerne behøver ikke nødvendigvis bytte tilbage. Kan hun ikke finde en stedfortræder, forelægges sagen til organisten, der vurderer, om hun kan få fri. Ved særlige gudstjenester (helligdage, høstgudstjenester osv.) medvirker hele koret. Kirkespirerne er med til gudstjenesten ca. 4-6 gange om året. Koret møder kl. 9 til opvarmning og gennemgang af salmerne. Ved særlige lejligheder synger koret introitus, motet eller exotus (ikke nødvendigvis helligdagene, men når man lige har noget der passer til en speciel søndag). Altergangssalmen er en fællessalme, men synges i praksis af koret og kirkesangeren alene. Der akkompagneres på svag registrering. Evt. mellemspil mellem hvert vers, så salmen strækkes ud til at vare under hele uddelingen (der er kontinuerlig altergang ved alle gudstjenester undtagen skærtorsdag aften). Der skal arrangeres 7 koncerter om året. De tre er med koret en påskekoncert (som regel torsdagen eller søndagen før palmesøndag), en sommerkoncert (lige inden sommerferien er der udlandstur, synges koncertprogrammet for turen), og en julekoncert (2. søndag i advent). Efter julekoncerten (som altid ligger om aftenen), er der et traktement i menighedssalen for alle, hvor der serveres æbleskiver, gløgg, frugt mm. Umiddelbart efter koncerten stiller koret op i kirken til fotografering. Derefter følger koret med ind i menighedssalen. Når alle er forsynede, deles noder ud til alle kormedlemmer. Noden er et lille rundt klistermærke med en node på til at sætte på mappen. Derpå kan kormedlemmerne se, hvor mange år de har sunget i koret. Alle jubilarer (5, 10 år, osv.) får en keramikfigur (Musica Den stolte node ) Til koncerterne betales en akkompagnatør (klaver og orgel). SIDE 13

14 korprøver løn kordragt korudvalget noder ture og stævner rekruttering Kirkespirerne øver torsdag kl og får derefter frugt/småkager. Pigekoret øver hver torsdag kl , også med en KORT pause. Ved korprøverne øver koret koncertprogrammerne op, og mottetter / introitus til gudstjenesterne. Desuden får de en smule hørelæreundervisning. Før koncerterne holdes en fælles prøve for begge kor om torsdagen med akkompagnatør. Pigekoret: Pigerne får en time for korprøven og halvanden time for gudstjenesten. Hvis de kommer for sent, trækkes de en halv time, og hvis de bliver væk uden begrundet afbud, trækkes de en halv time. Har de været der alle gangene i en måned, får de en time ekstra (har de byttet v. gudstjenesten får de alligevel ekstra, men ikke hvis de bare har meldt afbud). Organisten fører lønskema og afleverer dem til kordegnen ved udgangen af hver måned. Korpigerne skal til gudstjenester og koncerter være iført ensfarvet sort tøj. De låner en blomst og/eller et tørklæde, der normalt har sin plads i korlokalet. består af tre menighedsrådsmedlemmer, en af præsterne på skift og to kormedlemmer valgt af koret og organisten ad hoc. Korudvalgsmøder afholdes 4-6 gange årligt, eller mere efter behov. Se i øvrigt vedtægt for korudvalget. indkøbes af organisten efter behov. Korsæt ligger i skabene bagerst i korlokalet (til venstre), og kopier findes i hængemapper i organistkontoret. Korpigerne har hver deres rum i skabene til højre, bagerst i korlokalet. Rummene er til opbevaring af kormappe, salmebog, evt. skjorte, tørklæde, osv. Koret deltager på frivillig basis i FUK s korstævner på stiftsplan. Der ydes normalt tilskud fra menighedsrådet. Hvert år tager koret på en weekendtur i DK, normalt i foråret. Programmet er mest af social karakter, men koret plejer at synge med til en gudstjeneste om søndagen. Hvert tredje år erstattes weekendturen af en tur til udlandet først i sommerferien, her synger koret et par koncerter. Turene planlægges i samarbejde med korudvalget. Hvert år lige før eller efter sommerferien annonceres i kirkebladet og aviserne, evt. også med plakater, at korene optager nye sangere. Organisten besøger 3. - og 5. klasserne på Herning Friskole, Bifrost, Herningsholmskolen og Holtbjergskolen for at orientere om koret og dele sedler ud. Der afholdes til pigekoret en lille optagelsesprøve for interesserede sangere, hvor der også orienteres om korets aktiviteter og om forpligtelserne ved at synge i kor. Nye sangere skal oplyse fulde navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr., og aflevere skattekort og kontonummer. Interesserede til Kirkespirerne kan bare møde op - dér er ikke optagelsesprøve. SIDE 14

15 Koncerter budget og regnskab PR afholdelse afregning KODA Hvert år i oktober lægges et udkast til budget for næste års koncerter. Kulturelt Samråd (Herning kommune) søges om støtte (i form af underskudsdækning) til koncerterne, og derefter laves endelige aftaler med koncertgiverne. I december laves regnskab for de afholdte koncerter. Regnskabet sendes til Kulturelt Samråd med oplysning om hvor meget, vi har brug for til at dække underskuddet. Kulturelt Samråd plejer at give støtte med den klausul, at vi ved annoncering skriver, at koncerten gennemføres med støtte fra Kulturelt Samråd. Organisten laver plakater til koncerterne (medmindre koncertgiverne selv sørger for det). Plakater hænges op i kirken ved de to indgangsdøre, på biblioteket (i aulaen og i musikafdelingen), på musikskolen, og i Merko og Netto. Annoncer sendes til Herningbladet ( senest fredag i ugen før udgivelsen. Ved større koncerter annonceres også i Herning Folkeblad ( Omtaler til Herningbladet sendes til avisen tager så stilling til, om det er noget, de vil bringe. Tre hverdage før koncerten sendes en annonce til Rundt Omkring (Radio Midt og Vest) ( som læses op i programmet. Det aftales med koncertgiverne, hvornår de vil komme og stille op/varme op. Organisten står for mangfoldiggørelse af programmer. Efter koncerten er der et lille Nachspiel i våbenhuset med vin og chokolade. Organisten køber ind, kirketjeneren stiller op og retter an under koncerten og rydder op bagefter. I mappen med skemaer på kirkekontoret sidder skemaer til udfyldelse med koncertgivernes navn, adresse, cpr.nr, bankkonto, honorarets størrelse mv. NB! Koncertgiveren skal skrive under nederst på blanketten, for at penge kan overføres. Skemaet lægges i kordegnens bakke, som snarest sørger for at overføre honoraret. Koncertprogrammet sendes efter koncerten til KODA med angivelse af kirkens kundenr. Kuverter til formålet ligger på organistkontoret. øvrige opgaver Vedligehold af instrumenter konfirmander møder (sogneeftermiddage og aftener) Organisten er ansvarlig for at klaverer og orgel vedligeholdes. Klavererne stemmes to gange om året, omk. august og februar, af NN, tlf. xx. Orglet stemmes en gang om året, omk. oktober, af NN, tlf. xx. I begge tilfælde ringer organisten og aftaler en tid. Organisten har en undervisningsgang med hvert konfirmandhold i løbet af året. Her orienteres om organistens arbejde, konfirmanderne ser orglet, får lidt at vide om teknikken, hører orgelmusik fra forskellige perioder og til forskellige formål og synger salmer. Organisten medvirker ved sogneaftner (1. tirsdag i måneden) og Forårsfest, 4. maj fest og Efterårsfest, hvor organisten spiller til 2-4 fællessange fra Højskolesangbogen eller Salmebogen. SIDE 15

16 kirkeugen vikarer I maj afholdes temauge for de to skolers 3. klasser. Organisten spiller til salmerne ved morgensamlingerne hver dag. Organisten finder normalt selv vikarer ved afholdelse af ferie og fridage (se vikarlisten herunder). Hvis du er syg så ring til kirketjeneren eller dennes afløser og meld dig syg. Husk at oplyse om du har aftaler eller tjenester den pågældende dag, hvorefter der forsøges at finde en afløser. På lønskemaet (hvor begravelsessangerne også står), skrives dato(er) for afløsningen ud for vikarens navn, samt hvad vikaren har afløst for (feks. 1 begravelse, 1 dag eller 1 uge). Tilknyttede vikarer: Navne og telefonnumre Kordegn kordegn fælles for fire sogne Kirkekontoret er fælles for Fredens, Herning, Sct. Johannes og Hedeager kirke, beliggende ved Herning Kirke. SIDE 16

17 kordegn ved gudstjenesten Kordegnen møder senest 35 minutter før gudstjenestens start. Kordegnen monterer sin mikrofon og finder sin salmebog frem. Hvis dåb: Kordegnen tager imod dåbsfolk og viser dem ind i konfirmandlokalet. Kordegnen fører dåbsfølget ind i kirken efter klokkeringning. Kordegnen hjælper præsten i messeklæder 5 minutter før gudstjenesten kun hvis det er Bo! Kordegnen beder indgangsbøn efter præludium. Børnehjørnet annonceres lige før bønnen, medmindre der er barnedåb og A er præst. (og kun hvis der er børn i kirke) Under første salme ses efter, at alle har en salmebog ellers deles der ud. Hvis dåb: Vand hældes i døbefont i begyndelsen af dåbssalmen og efter dåben lægges serviet(ter) ind i kirketjenerrummet. Kordegnen uddeler brød under altergangen. Kordegnen beder udgangsbøn efter sidste salme. Kordegnetjeneste og liste Det påhviler sognemedhjælperen i fuldtidsstillingen at varetage og koordinere kordegnetjenesten sammen med de frivillige. Hvert halve år laves en ny liste over, hvem der er kordegn hvornår. Listen sendes til de frivillige kordegne samt til begge præster og hænges op på opslagstavlen i køkkenet. Sker der byt, er det de impliceredes ansvar at rette på listen i køkkenet og underrette præsterne. Sognemedhjælperne sognemedhjælperudvalget hverdagsgudstjenester Sognemedhjælperudvalget fungerer som sparring til sognemedhjælperens arbejde. Det er sognemedhjælperudvalget der er sognemedhjælperens foresatte i dennes arbejde og det er også sognemedhjælperudvalget der tager stilling til aktuelle problemstillinger i forhold til sognemedhjælperens arbejde. Sognemedhjælperudvalget består af 4 personer, hvoraf en er formand. Det er formandens opgave i samarbejde med sognemedhjælperne at indkalde til sognemedhjælperudvalgsmøde. Sognemedhjælperudvalget skal være menighedsrådets forlængede arm samt inspirator i sognemedhjælperens arbejde. Sognemedhjælperudvalget kontaktes også med henblik på økonomiske spørgsmål omkring sognemedhjælperens arbejde og virke. Det er ved præsternes ferier eller kurser, sognemedhjælperens opgave at varetage hverdagsgudstjenesten, som ligger torsdag kl , dog med et max af 4 gudstjenester pr. sognemedhjælper pr. år. Ved dette arrangement skal sognemedhjælperen skrive og holde prædikenen, bestemme og sende salmer til organisten samt lede gudstjenesten. Frekvensen af afløsningen falder efter aftale med præsterne og menighedsrådet. 4. maj fest Sognemedhjælperne arrangerer, koordinerer og leder en årlig 4. maj fest i anledningen af befrielsen. Formen er: Start kl med fællessang - foredrag - spisning ca. kl yderligere foredrag eller spørgsmål - kaffe - højtidelighed i kirken - vandring med levende lys til mindestenen i Mindeparken. Her synges Altid frejdig. SIDE 17

18 konfirmander årsrapport Det er sognemedhjælperens opgave, i mindre omfang at bistå/afløse, præsten i konfirmandundervisningen, i praksis gøres det ved at præsten retter henvendelse til sognemedhjælperen og forespørger dennes hjælp. Da det er præsten der har ansvaret for konfirmandundervisningen er det da også denne der tilrettelægger emner og begivenheder. Sognemedhjælperen udfærdiger årligt en årsrapport, som beskriver arbejdet det forgangne år og planer for det kommende års arbejde. Årsrapporten fremlægges på Menighedsrådsmødet i januar Det tilstræbes at sognemedhjælperen lægger sine fridage på tidspunkter der ikke griber ind i opgaverne, men kan dette ikke tilgodeses aftales afløsning indbyrdes. Sognemedhjælperen i 75% stillingen, har mulighed for at holde fri fredag. Fuldtids-sognemedhjælperen Gudstjenester Børnehjørnet afløsning for sognemedhjælperen Familiegudstjenester Børnegudstjenester Skolegudstjenester Der er ved hver højmesse i Fredens Kirke børnehjørnet et arrangement for børn som forløber under præstens prædiken. Det er sognemedhjælperen, der koordinerer og indimellem deltager i Børnehjørnet. Information omkring børnehjørnet fås via sedlen som er ophængt i køkkenet og på sognemedhjælperens kontor. Det er sognemedhjælperens opgave at tilrettelægge programmet samt at indkalde til det halvårlige ledermøde, og dertil bestille mad i form af smørrebrød eller lign. Der er årligt 2 familiegudstjenester i Fredens Kirke. Sognemedhjælperen står til rådighed for i samarbejde med sognepræsten at aftale familiegudstjenestens indhold samt forløb. Det er sognemedhjælperen på 75%, der efter bestilling fra sognemedhjælperen på 100% og den pågældende præst, udfærdiger invitationer til skolerne samt andet informationsmateriale. Sognemedhjælperen uddeler information 3 uger inden gudstjenesten til skolerne og børneinstitutionerne. Fredens Kirke har 3 deciderede børnegudstjenester om året. Tidspunkter kan variere lidt men som oftest er det på tirsdage i september (kirkens fødselsdag), op mod jul og til påske. Det er i forbindelse med disse sognemedhjælperne der står til rådighed for i samarbejde med den pågældende præst samt kirkens organist, at planlægge forkyndelsen samt yderligere omkring gudstjenestens forløb. Ved kirkens fødselsdagsgudstjeneste som er i september måned, er det sognemedhjælpernes opgave at forestå det efterfølgende arrangement i samarbejde med kirketjeneren og de frivillige, som sognemedhjælperne finder. Det er sognemedhjælperen der står til rådighed i forbindelse med juleafslutninger med sognets skoler, at udarbejde materiale i samarbejde med kirkens præster og organist, samt at koordinere en eventuel udsmykning af kirken til lejligheden. Ved hvert arrangement aftales det nærmere forløb, så alle præcist ved hvad de skal gøre. SIDE 18

19 Kirkeugen før under efter Kirkeugen er et samarbejde mellem Fredens Kirke og Herningsholmskolen og er placeret i januar måned (uge 4 som udgangspunkt) Fra skolen deltager 3. klasserne og deres lærere. Det er sognemedhjælperen, der indkalder og afholder ledermøde med lærere og præster fra skoler og fra de involverede kirker. Der afholdes 1-2 ledermøder med de implicerede lærere Sognemedhjælperne er ansvarlige for uddelegering af opgaver i ugen til organist, og kirketjener samt at lave en plan for ugen. Sognemedhjælperen er koordinator. Sognemedhjælperen er ansvarlig for at arrangere og afholde kirkeuge-turen, som falder om fredagen. Det er sognemedhjælperens opgave at arrangere forældre-middagen efter gudstjenesten i kirkeugen. Det er desuden sognemedhjælperens opgave at invitere til det kommende forløb af Minikonfirmander i kirkeugen. Sognemedhjælperen indkalder til et evalueringsmøde efter kirkeugen eller koordinerer evaluering pr. . Samarbejde med skoler og institutioner Sognemedhjælperen er ansvarlig for koordinering af samarbejde mellem skoler og daginstitutioner, det være sig at invitere til kirkens årlige børnegudstjenester samt skoler og daginstitutioners juleafslutninger. Dette sker som oftest i samarbejde med præsterne. Der forefindes 7 daginstitutioner og 2 skoler i Fredens Sogn, og det er sognemedhjælperens opgave i samarbejde med disse at opstarte ad-hoc aktiviteter hvis det findes muligt. Legestue Fredens Kirke Kulturama indhold og forberedelse Der er legestue hver mandag i Fredens Kirke kl til Der er legestue hver fredag på Kulturama, Valdemarsvej 345 kl til Det er sognemedhjælperens opgave at afholde legestue 2 gange i hver uge. I legestuen i Fredens kirke, er det sognemedhjælperens opgave at synge med børnene og fortælle bibelhistorie samt at skabe aktiviteter for de mindste. Inden legestuen i Fredens kirke indkøbes frugt til spisning. Menighedsrådet afholder alle udgifter til dette. Legestuen i Kulturama er en musikalsk legestue uden forkyndelse. Her medbringer deltagerne madpakker, som spises sammen i den sidste halve time af legestuen. Det musikalske legetøj findes på Kulturama - guitar medbringes herfra. Mini-konfirmander forløb koordinering Minikonfirmand-forløbet tilrettelægges af sognemedhjælperen i samarbejde med præsterne. Sognemedhjælperen er tovholder, mens præsterne medvirker på skift. Forløbet har opstart efter kirkeugen og genstartes i sin nuværende form efter sommerferien - Sognemedhjælperen koordinerer med Herningsholmskolen og Holtbjergskolen, hvilken ugedag det kan passe at mødes efter skoletid. SIDE 19

20 afslutning School of Rock form kontakt PR Sangens Café form og indhold Forløbet afsluttes ved BUSK-gudstjenesten sidste søndag i oktober, som tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med minikonfirmanderne. Forældrene inviteres til gudstjeneste og efterfølgende kirkekaffe for at markere afslutningen. Sognemedhjælperen mødes med unge i kl. fra Holtbjergskolen i Holtbjergskolens musiklokale og øver rocksange, som vælges i samarbejde mellem sognemedhjælperen og deltagerne. Sognemedhjælperens kontakt på Holtbjergskolen er lærer NN - tlf. XX Sognemedhjælperen besøger klasserne på Holtbjergskolen og fortæller om tilbuddet. Sognemedhjælperen inviterer 4. tirsdag i måneden fra september til maj til Sangens Café fra til Indholdet er fællessang, som suppleres med fortælling og anekdoter omkring sangene, deres tid og deres forfattere. Fra starten bydes på tag-selv bord med franskbrød, kaffe, the osv. Kirkens Undergrund mål Idéen i konceptet Undergrund er, at unge laver kirke for andre unge. Der stiles efter at inddrage unge i såvel planlægning som gennemførelse af arrangementer. indhold Der afholdes et arrangement om måneden. Der veksles mellem caféaftner, rockaftener, temaaftener (alle i menighedssalen), gudstjenester (i kirken), filmaftener (i konfirmandlokalet) og måske flere nye former. Det fælles kendetegn er opstilling med kaffeborde og standerlamper - lamperne står på loftet sammen med en pose forlængerledninger. PR Facebook Sognemedhjælperne har aftalt følgende PR-strategi: Plakater Sættes op på gågaden, biblioteket, blå kors boghandel minimum 2 uger før arrangementet Gocards Deles ud til de foregående to arrangementer Lægges i våbenhuset (to arrangementer frem) Breve Gocards + A4-plakater sendes til modtagerliste (se dette) I ugen efter foregående arrangement Facebook Gocards lægges på Facebook som begivenhed, når de er klar Efter arrangementer lægges billeder ud med en tak-for-sidst-hilsen SMS-service Der sendes SMS-invitationer rundt 2 uger før og påmindelse to dage før A-skilt på plænen En A3 udskiftes hver gang - stilles ud fra 2 uger før og indtil arrangementet Meddelelsesbogen Arrangementet nævnes søndagen før (før caféen med præsentation af bands) TV-Midt/Vest Særlige lejligheder (heavy) Pressemeddelelser Særlige lejligheder (heavy) På Facebook har Kirkens Undergrund sin egen gruppe. Sognemedhjælperne er administratorer på gruppen og tilser jævnligt, om der er nye indlæg, nye debatter eller forslag til aktiviteter i Undergrunden. SIDE 20

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Print fra www.merekirke.dk: Mere Kirke > Find nye veje > Brug frivillige BRUG FRIVILLIGE

Print fra www.merekirke.dk: Mere Kirke > Find nye veje > Brug frivillige BRUG FRIVILLIGE BRUG FRIVILLIGE Hvad går det ud på? Frivillige varetager et hav af forskellige opgaver i sognene. Eksemplerne herunder favner meget bredt, og der vil formentlig være flere muligheder, end der er nævnt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Udkast til arbejdsbeskrivelse for kordegn Supplerende kommentarer fra udvalget

Udkast til arbejdsbeskrivelse for kordegn Supplerende kommentarer fra udvalget Aktivitetsudvalget og andre udvalg nedsat af menighedsrådet Grøndalslunds venner og andre frivillige ved kirken være med til at arrangere udflugter, ture, m.m. Bestille busser administrere kirkebilen booke

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. oktober 2011 Blad nr. 1 ENDELIG. Fraværende med afbud:

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. oktober 2011 Blad nr. 1 ENDELIG. Fraværende med afbud: ENDELIG. Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 13. oktober 2011 kl.18.00 i Solrød Strandkirke. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. Send venligst afbud til kirkekontoret.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

5. Folkekirkens Hus Tjek programmet for Måske kirkebil hertil? Vi tjekker programmet næste gang og prøver eventuelt at udbyde et arrangement.

5. Folkekirkens Hus Tjek programmet for Måske kirkebil hertil? Vi tjekker programmet næste gang og prøver eventuelt at udbyde et arrangement. Skelund Menighedsråd onsdag 6.1.2016 kl. 17-19 Dyrbys forespørgsel: Vurderet ikke berettiget til afslag. Regnskab 14 godkendt i provstiudvalg uden bemærkninger. Menighedsråd orienteret. Revisionsprotokollat

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen.

SCT. JØRGENS SOGN. Menighedsrådet. Dato: 18.02.2014. 1. Fraværende. Ellen, Solveig og Line med afbud. 2. Bemærkninger til dagsordenen. Menighedsrådet. Dato: 18.2.214 Mødetid: 18: 21:3 Dagsorden: 1. Fraværende 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Gennemgang af kvartalsrapport Beslutning: Ellen, Solveig og Line med afbud. Vedr. punkt 3:

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

Gjern Skannerup Kirker

Gjern Skannerup Kirker Gjern Skannerup Kirker Dagsorden menighedsrådsmøde tirsdag den 4. april 2017 klokken 19 i Sognehuset Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans Jørgen Seekjær, Niels Bach,

Læs mere

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer

Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer Undervisning for formænd /næsteformænd/sekretærer kl 19.00 20.22 Dagsorden 1. Formandens/næsteformandens ansvarsområder v. BA 2. Menighedsrådsloven v. BA 3. Forretningsorden + diverse vedtægter. BA og

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. november, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro

Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro Dato: 2.10.2013 Blad nr. 31 Møde nr. 11 Formandens initialer: BH Referat af møde i Svostrup Menighedsråd Dato: Onsdag den 2.10.2013 Kl. 9,00 Sted: Svostrup Kro Deltagere: Mogens Birk, Bente Holst, Gurli

Læs mere

Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke

Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke Generelt: I kirken og i sognegården er al rygning forbudt. Rygning er tilladt udendørs og der står askebægre rundt omkring til skodder.

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 18. marts 2014 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Fraværende

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hvornår kan man leje og til hvad? Hvordan lejer man, og hvad koster det?

Hvornår kan man leje og til hvad? Hvordan lejer man, og hvad koster det? 1 Møllelundgården 2017 Hvornår kan man leje og til hvad? Sognegården Møllelundgaard (salen) kan udlejes til følgende formål: Receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger i og fra pastoratets tre

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Orientering om låsesystem Udsende instruks til MR på mail Kristian Undersøge mulighed for et VIP kort til Baunekirken

Orientering om låsesystem Udsende instruks til MR på mail Kristian Undersøge mulighed for et VIP kort til Baunekirken Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. marts, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Offentligt menighedsrådsmøde torsdag d. 21. februar 2013 kl i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Offentligt menighedsrådsmøde torsdag d. 21. februar 2013 kl i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 218 Offentligt menighedsrådsmøde torsdag d. 21. februar 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Knud Pedersen, Poul Damsgaard, Marianne Rosner, Ellen Friis og Dorthe Røhmann-

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Sæsonens visearrangementer: Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at melde sig som visevært til den kommende sæson.

Sæsonens visearrangementer: Alle medlemmer af foreningen er velkomne til at melde sig som visevært til den kommende sæson. Hulemøder: Hulemøderne anvendes til almindelig orientering og medlemssamvær. Evaluering af viseaftener. Evt. se videoer fra viseaftnerne. Drøftelse af kommende viseaften. Nye udøvende medlemmer præsenteres.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården

Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Melby Menighedsråd Tollerupvej 6, 3370 Melby Dagsorden Menighedsrådsmøde Onsdag 19. august 2015 i Sognegården Medlemmer indkaldt: Palle Blom (PB) (Alternativ liste) Kim Snekkerup (KS) * Yvonne Vestermann

Læs mere

Arbejdsmiljøkursus for gravere, kontaktpersoner m.fl. Se dokument på DAP. Kl. 20.15-20.35: Kaffe Kl. 20.35-22.15: Lukket møde

Arbejdsmiljøkursus for gravere, kontaktpersoner m.fl. Se dokument på DAP. Kl. 20.15-20.35: Kaffe Kl. 20.35-22.15: Lukket møde Tjørring sogn Referat MR - møde d. 06. februar, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af:

Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Arbejdsbeskrivelse for kordegn ved Skt. Jørgens kirke(r) Kordegnefunktionen er iflg. vedhæftede beregningsskema fastsat til en årsnorm på 1924 timer hvilket dækkes af: Kordegn 1924 timer Kordegn Kordegn

Læs mere

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen

plejecentre VelKOMMen til plejecentret SOlVOGnen plejecentre VELKOMMEN TIL PLEJECENTRET SOLVOGNEN Indhold Plejecenteret Solvognen 3 Ved indflytning 3 Rengøring 3 Vask af tøj 4 Plejens tilrettelæggelse 4 Frisør / fodterapeut 4 Nødkald 5 Fødselsdage /

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl Sunds den 27. oktober 2016 Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl. 17.30. Indledning ved: Helge Andersen Dagsorden Bemærkninger 1: Godkendelse

Læs mere

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål.

I er velkommen til at kontakte en af os fra Styregruppen ved evt. tvivlsspørgsmål. FredagsÅbents Styregruppe Jette Birkholm Hedevej 4 62261366/25111758 Lina Nielsen Kirkevej 10 62262715/22858239 Anne-Marie Cederberg Vævervej 4 23393233 Line Silo-Bøjstrup Haugstedvænget 8 20724395 Sabine

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 230 Menighedsrådsmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 19.30 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Dorthe Røhmann-Tofting og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 27. maj 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 5. januar, 2012 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat fra MR møde den 30. maj 2016

Referat fra MR møde den 30. maj 2016 Referat fra MR møde den 30. maj 2016 Ordstyrer: Elsemarie Referent: Alice Fraværende: Henrik 1. Dagsorden er godkendt 2. Referat fra sidste møde er godkendt. 3. Vi ønsker at bevare diakonipræstestillingen,

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer:

Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer: Vejledning til Baghuset Kontaktinformationer: Brand : 112 - Politi : 114 Vand, varme og strøm problemer - Forsyning Ballerup på 4477 2900 Vagtnummer til private udlejninger - Proteck - 30919629-70206711

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne.

Menighedsrådet for Skælskør og Eggeslevmagle sogne. Offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag den 8. januar 2013 kl.19.00 Protokolblad: Afholdes i Skælskør-Eggeslevmagle Sognegård, Skovvej 1, 4230 Skælskør, lokale 3 Formandens initialer: Afbud til mødet gives

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Dagsrytme for Børnehuset

Dagsrytme for Børnehuset Hverdags morgen: Dagsrytme for Børnehuset Kl. 6.00 Vi møder ind nattevagten har fordelt børn. Vi snakker sammen om hvordan natten er gået. Nattevagten overleverer informationer. Vi starter med at tage

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere