Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878"

Transkript

1 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans Skou Jensen, købm. --- Elisabeth Skou Jensen 1911 Chr. Johansen Kjær. købm.? 1918 Søren Jensen Randlev, købm. Juliane Marie Randlev 1928 Johannes Vind, købm Sigfred Kristiansen, købm. Marie Kristiansen 1981 Sigfred Kristiansen 1988 Ejvind Kruse, købm. Eva Marie, f. Andersen (2009) Nis Sørensen, svigersøn fra Østergård, der i 1873 havde bygget en ny gård overfor nuv. Hotel Gørding, byggede denne købmandsgård mellem gården og jernbanen, nuv. Nørregade 1. Han lejede den ud til detaillist Peter Tang Husted. Lejemålet varede kun til 1. maj 1879, hvor forretningen blev solgt til Laust Johansen fra Holsted. Han var gift med Ane, datter af grd. Hans Thomsen fra Vejrup. Ane og Laust Johansen drev forretningen frem til en stor og alsidig købmandshandel, de ansatte adskillige medhjælpere i butikken.- Chr. Johs. Kjær var gårdmandssøn fra Tange(gården Bolbjerg). Søren Randlev havde tidligere haft forretning i Gørding. Han døde i 1928 og enken solgte til sin førstekommis, Johannes Wind der var søn af urmager Johan C. Wind i Gørding. Sigfred Kristiansen kom fra Ølgod. I hans tid skiftede forretningen udseende, idet han foretog en skalmuring med røde teglsten og ændrede indretningen til selvbetjening. Ejvind Kruse foretog endnu en udvidelse og modernisering af forretningen, så den nu fremstår som et moderne supermarked under navnet EKKOmarked i dag SPAR (Ejler Nielsen)

2 Nørregade 1a 2ao 1905 Foto: Interessentselskab 1920 Gørding bibliotek (Ejler Nielsen) 1981 Jens Hansen Ellen Junker Jørgensen (2009) Nørregade 1b 2ap 1905 Foto: Interessentselskab 1912 Jens Nielsen, banearbejder 1920 Johan Hansen Juhl, banearbejder (Ejler Nielsen) 1981 Aage Klingenberg Aage Klingenberg (2009)

3 Gørding Stationskro. Nørregade 2. 3g 3h 3i 3k Jørgen J.- Bolding Hustru: Caroline Bolding 1876 Thøger Clemmensen Hansen ----? 1879 Wentzel Severinsen --- Ane Mortensen (Nr. Bøel) 1902 Knud Hansen --- Severine M. Wentzelsen 1904 Nis Berg? 1905 Clemens Sørensen, fabrikant, --- Ingeborg Sørensen 1905 Chr. Christensen --- Ane Christensen 1961 Viktor Holm Adsersen --- Solveig Adsersen 1973 Leo Højland --- Aase Højland 1878 Børge Christensen --- Mona Christensen 1978 Finn Maja 1979 Leo Højland -- Aase Højland 1980 Niels Knippel Jensen --- Ulla Knippel Jensen 1981 Niels Knippel Jensen 1989 Finn Nielsen --- Majbritt 1991 Ingrid Enghave Astrid Conni Christensen (2009) Stationskroen var noget af det første, der blev bygget efter at jernbanen i 1874 blev åbnet. Der blev købt 4 parceller til formålet, hvoraf 2 dog hurtigt blev solgt. I mange år blev der drevet landbrug fra kroen, idet Wentzel Severinsen forenede kroen med nogle jorder, han ejede på begge sider af Vestergade. Avlsbygningerne lå i forlængelse af rejsestalden og her var på loftet indrettet et værelse til landevejens farende svende. Chr. Christensen, der ejede kroen i 56 år, solgte i 1918 disse jorder og nedlagde landbruget. Avlsbygningerne nedbrændte i 1947, og der blev i stedet bygget nogle forretninger til udleje: Dinesens barber og frisørsalon, N.V. Thomsens Bladkiosk, Tatol og en broderiforretning, men da Ulla og Niels Knippel manglede plads til udvidelse af kroen (Hotel Gørding) flyttede forretningerne, undtagen Solveigs Trikotage, og der blev indrettet et selskabslokale. Gørding Stationskro har skifte udseende flere gange og hedder nu Hotel Gørding. (Ejler Nielsen 1994)

4 Nørregade 3. 2ab Thomas Jensen, købmand, Murer 1904 Dorthea Mikkelsen, Holstebro 1911 Søren Jensen Randlev, købmand 1916 Nis N. Berg, manufaktur 1917 Bonert 1919 Crome og Coldschmidt, manufaktur 1932 Henry Henriksen, manufaktur 1966 Støckler, manufaktur 1969 Karl Frydenlund, manufaktur 1979 Aksel Tækker, manufaktur hustru: Else Marie Tækker, 1981 Aksel Tækker 1986 Per Lauritsen -- Marie Christensen Inger-Lise Løbner (2009) Enken Karen Marie Gram, der havde flyttet sin gård længere mod nord, solgte de gamle bygninger og gårdspladsen til muremester Thomas Jensen. Han fjernede de gamle bygninger og delte byggetomten i 2 byggegrunde. På grunden ind med Laust Johnsens købmandsforretning, (nuv. Nørregade 1) byggede han en 2½-etegers ejendom, nuv. Nørregade 3. Her oprettede han en købmandsforretning, som han solgte til Dorthe Mikkelsen, Holstebro. Hun drev ikke selv forretningen, men gav Søren Randlev Jensen fuldmagt til at drive den. Efter 7 år som bestyrer, købte han forretningen, men solgte den videre til N.N. Berg, der handlede med manufakturvarer. Han ved der ikke ret længe, det var Crome og Coldschmidt heller ikke. Henry Henriksen kom fra Bornholm. Sammen med sin hustru, Kaja, drev han forretningen frem til en stor, alsidig manufakturforretning. I 1966 overtog Støckler den, men solgte den snart til Karl Frydenlund. I 1984 blev forretningen nedlagt. Tre manufakturforretninger kunne byen ikke bære. Senere har man forsøgt at drive forretning i lokalerne, men nu står de tomme. (Ejler Nielsen)

5 Nørregade 5. 2t Thomas Jensen, købmand og murer 1908 Anders Peter Jacobsen, manufakturhandel 1914 Gørding Brugsforening 1966 Viktor Pedersen, redaktør 1969 Aage Niemann, bogtrykker, (Vestprint) 1981 Aage Niemann 1987 BK Invest/ Johannes Løbner, VVS Inger-Lise Løbner (2009) Thomas Jensen byggede en forretning på den anden del byggetomten fra gården af 1883, matr. nr. 2b. Her indrettede han to forretninger, Den, der vendte ud mod gaden, indrettedes som manufakturforretning, der blev udlejet. I bagbygningen oprettede Thomas Jensen en forretning, hvor han solgte tømmer, korn, foderstoffer, markfrø og støbegods. I 1908 byggede Thomas Jensen en anden forretning i byen, nuv. Nørregade 34, hvorefter han solgte Nørregade 3 til Anders P. Jacobsen. Denne lejede bygningen ud til N.N. Berg, som oprettede en systue, hvor der blev syet både herre og dametøj til salg i butikken. Ham måtte imidlertid rykke ud i 1914, da den nyoprettede brugsforening købte forretningen og havde til hus der i 51 år, indtil Da flyttede Brugsen til de nye lokaler, Nørregade 82.- Aage Niemann oprettede et bogtrykkeri i ejendommen, der fungerede i mange år. Derefter blev der indrettet boliger i bygningen og porte hvor landmændene tidligere havde haft fri færdsel til og fra foderstofforretningen, blev lukket for kørende trafik. (Ejler Nielsen)

6 Nørregade 7. 2u Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1915 Helm Eriksen, manufakturhandler 1917 N.N. Berg 1920 Hans Troelsen, kornhandler 1923 Anders Frandsen, muremester 1924 Laurids Hermansen, barber-frisør 1953 Hansine Petrine Olsen 1959 Svend Aage Holm 1967 Niels Wilhelm Thomsen, kiosk 1981 Niels Vilhelm Thomsen 1985 Susanne og Per Kromann, kiosk Chr. D. IV A/S (2009) Hans Nielsen Knudsen købte grunden af enken Karen M. Gram. Han lod bygningen opføre og lejede den ud til sin svoger, Andreas Christensen, der havde været leder af Laust Johnsens manufakturforretning syd for banen siden 1892, nuv. Søndergade 2. Andreas Christensen startede en manufakturforretning og drev den frem til 1915, da flyttede han til Esbjerg.- N.N. Berg købte forretningen for kr. I 1918 blev bygningen indrettet som biograf, der blev bygget til, og N.N. Berg afstod den til sin svoger, kornhandler Hans Troelsen.- Anders Frandsen solgte ved mageskifte med en ejendom på den anden side af gaden til frisørmester, Laurids Hermansen. Der blev nu foruden frisørsalon indrette en lille butik, hvor der kunne købes tobaksvarer og slik, så biografgængerne kunne købe lidt mundgodt til pausen. - Biografen kørte videre under forskellige ejer indtil 1969, da blev den udkonkurreret af fjernsynet. - Niels Wilhelm Thomsen, (Nidde) der havde kiosk på den anden side af gaden, hvor han sad til leje, købte ejendommen i 1967 for at få plads til sin forretning (kiosken). I 1985 solgte N.W. Thomsen kiosken til Susanne og Per Kromann, der stadig ejer bygningen, men har lejet forretning ud til Kim Hansen. I lokalet til højre for indgangspartiet var der i mange år sygekassekontor, her sad formanden Post P.E. Pedersen og kasserer Georg Larsen.- Tage Jacobsen, der havde haft skotøjsforretning på den anden side af gaden, flyttede ind i dette lokale i Men denne, den sidste skotøjsforretning i Gørding er nu lukket. (Ejler Nielsen)

7 Nørregade 8. 3hl Solveigs Trikotage ca Da Solveig og Viktor Holm afstod Hotel Gørding, beholdt de en broderiforretning, udvidede den og byggede en etage ovenpå til beboelse. Her lå tidligere en træbygning, opført af Axel Sørensen, som havde herreekviperingsforretning. Den blev senere overtaget af Anton Jensen, og et par år før bygningen i 1930 blev revet ned, startede Charles Wind en skomagerforretning, som han førte videre på den anden side af gaden. (Ejler Nielsen 1994) 1981 Viktor Holm Adsersen Nu Hanstholm Køkkener. (2009) Nørregade 9. 2ae Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1906 Jens Nissen ravn, slagter 1918 Laurids Jensen, grd. Ansager 1920 Søren Mikkelsen Jensen, handelsmand 1921 Hans Thorvald Petersen, slagter 1941 Vad, slagter 1959 Hans Peter Rand Christensen, slagter 1970 Heinrich Nielsen, slagter 1973 Thorvald Jørgensen, slagter / Vagn Iversen 1975 Leo Knudsen, slagter 1981 Leo Berg Knudsen 1983 John Johnsen 1986 Ingerlise Nørgaard, drugstore/døgnkiorsk 1991 Vibeke Kjær Westmann, (Hyllen) 1993 Mogens Jørgensen, Holding A/S, (lejligheder) Chr. D. IV A/S (2009 under konkurs)

8 Hans Nielsen Knudsen udstykkede denne grund fra naboejendommen, som han ejede, nuv. Nørregade 7, matr. nr. 2u. Han opførte en forretningsejendom, som han dog ved mageskifte med ejendommen Møllegade 2-4 solgte til slagtermester Jens N. Ravn. Der fulgte en klausul med ejendommen, nemlig at 2u skille have ret til fri færdsel gennem porten. Handelsmand Søren Mikkelsen, Nørregade 92, overtog ejendommen i 1920 og solgte den 1921 til H. Th. Petersen, som havde solgt en gård i Varho, Lourupvej 1. (Han var søn af P.K. Petersen, Gørdinglund). Der var to forretninger i denne ejendom. I et specielt indgangsparti gik døren til højre ind til slagteren og døren til venstre ind til en forretning, som var lejet ud til forskellige formål.- Af lejere kan nævnes urmager P.A. L Henriksen, fra 1906,- manufakturhandler Dahl til 1929, hvor isenkræmmer Skousen flyttede ind. Da Skousen døde i 1961 blev forretningen overtaget af Henning Jepsen, som igen flyttede forretningen i Under slagtermester Kaj Jørgensen blev de to butikker lagt sammen til én, og der blev indrettet en mere tidssvarende slagterforretning. Indgangspartiet blev ændret, så der blev indgang direkte fra gaden. Den næste ejer lukkede af forskellige grunde forretningen og Gørding mistede sin sidste slagterforretning. - Derefter blev der etableret en døgnkiosk (Drugstore) som fungerede nogle år, men også den lukkede. Da bygningen havde stået tom en tid, overtog direktør Mogens Jørgensen den. Facaden blev igen ændret og butikken blev indrettet til beboelse. Nørregade 10 3an 3ao Peter Willumsen, bager 1912 Peter Bøjsen, fhv. grd. Varho 1912 Carl Christiansen, slagter 1922 Heinrich Petersen, blikkenslager 1926 Jens A. Melballe, gartnerforretning hustru: Mette Melballe 1947 Arne Melballe, gartnerforretning --- Alvilda Melballe 1981 Arne Jensen Melballe Edith Johanne Thomsen (2009) Handelsmand Jens Jeppe Hansen byggede huset og solgte til bagermester P. Willumsen, som i 1912solgte det med den klausul, at der ikke måtte sælges brød fra ejendommen. - Jens Melballe havde siden 1910drevet gartneri fra Nørregade 32, hvor han sad til leje. I 1922 købte han en parcel ved nuv. Nygade, hvor han opførte 4 drivhuse. Den ene står endnu. Forretningen blev nedlagt i 1972, og huset benyttes nu som privatbolig for Alvilda og Arne Melballe. (Ejler Nielsen 1994)

9 Nørregade 11 2n 1892 og Severin Wentzelsen, Skomager 1900 Ane Kathrine Wentzelsen, syerske, enke 1906 Chr. Sørensen, skomager 1954 Ane Kathrine Sørensen, f. Holm, enke 1957 Emil Wentzelsen 1961 Anne Birkemose 1962 Henry Henriksen, manufaktur 1967 Børge Henriksen, manufaktur 1981 Børge Henriksen 1994 Kirsten Henriksen Uffe Emil Munk (2009) Severin Wentzelsen, søn af kroejer Wentzel Severinsen, opførte på denne grund at etplanshus, blev gift med Ane Kathrine, der kom fra Sjælland, og startede en skomagerforretning. Allerede år 1900 døde Severin, og Ane Kathrine stod alene tilbage med forretningen og deres søn Emil. Hun startede en systue, en da der dikkede mange forretninger op med færdigsyede kjoler, lejede hun kort tid efter en skomagersvend Chr. Sørensen til at drive forretningen. De blev gift og havde en skomagerforretning i mange år. Efter deres død blev den nedlagt. Sønnen Emil Wentzelsen, der var ugift boede i huset så længe han levede. Derefter stod huset tomt en tid. Henry Henriksen, der ejede manufakturforretningen Nørregade 3, købte den gamle etplanshus fra 1892, rev det ned og byggede en ny toetagers ejendom, som sønnen, Børge Henriksen, overtog og drev herreekviperingsforretning i. Kirsten og Børge Henriksen drev forretning frem til De ønskede ikke at sælge, men blev boende i huset og lejede butikslokalerne ud, først til en herreekviperingshandler, senere har der været blomsterforretning i butikslokalerne. (Ejler Nielsen 1995)

10 Nørregade 12 3u 1885 Foto: Peter Andersen Bendixen, detaillist 1893 Bine Marie Sørensen, detaillist, enke 1895 Jens Jeppe Hansen, købmand, ægter Bine M. Sørensen 1902 Jacob Peter Bondesen 1905 Maren Bondesen 1907 Hans J. Hansen, lærer i Brixbøl 1909 Sune Arthur Nielson, købmand 1922 Arnold Christensen, købmand 1934 Richardt Pedersen 1940 C.A. Poulsen, mekaniker 1967 Aage Thomsen, mekaniker 1981 Aage Thomsen Edith Johanne Thomsen, enke (2009) P.A. Poulsen, fhv. gdr. i Lourup, byggede denne ejendom. Han oprettede en købmandsforretning, der dog havde mange forskellige ejere indtil 1940, da mekaniker C.A. Poulsen købte den, nedlagde købmandsforretningen og anvendte butikken til udstilling og slag af automobiler. Aage Thomsen, der havde arbejdet hos C.A. Poulsen, overtog forretningen i 1967 og drev den til sin død i Forretningen står nu tom, familien bor i Søndergade. (Ejler Nielsen 1994) En datter og svigersøn B. og L. Trøjborg, bor på 1ste sal.

11 Nørregade 13 2s Jørgen Fr. Johan Schlosser, skomager 1898 Johanne og Niels Nielsen 1900 Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1901 Rasmus Elbæk 1902 Jens Chr. Terkelsen 1908 Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1908 Anton Sørensen, handelsmand 1913 Holger Sørensen, urmager 1923 Anker Lorentzen, vin og tobak 1930 Charles Wind, skomagermester 1955 B. Engholm Pedersen 1958 Tage List, skomager 1962 Erik Nygård Hansen, skomager 1969 Gørding Kommune Bygning nedrevet, vej til Skovbrynet J.F. Schlosser, der tidligere havde opført Nørregade 19, byggede denne toetagers ejendom, men solgte den straks videre. Ejendommen skiftede ofte ejere indtil 1913, ad Holger Sørensen startede en urmagerforretning, han drev den i 10 pr. hvorefter der var tobakshandel og senere urmagerforretning i lokalerne. I dag eksistere denne bygning ikke mere, men den vil dog altid blive sat i forbindelse med skomagermester Charles Wind, søn af urmager J.C. Wind, gift med naboens datter, Bente Buchwald (Nørregade 42). E havde forretningen i mange år, og mange lærlinge lærte skomagerfaget hos skomager Wind i Gørding. Under krigen var det ikke altid nemt at være forretningsmand, der var ikke varer nok, så når skomager Wind fik et parti gummistøvler hjem, var der rift om dem. Charles Wind var meget interesseret i byens trivsel, engang blev han spurgt, om han ville være stiller for et politisk parti ved sognerådsvalget. Det ville han ikke, han mente, det kunne skade hans forretning, Der var dog straks en anden, som tilbød sig: Det kan jeg godt, mig kan de ikke komme uden om, han var graver. I 1968 blev forretningen lukket, kommunen overtog ejendommen og lejede den ud til Hjørdis og Egon Nielsen. De måtte dog flytte i 1973, da huset skulle fjernes for at give plads til en gade ned til det nye boligområde Skovbrynet. Chresten Jensen, Gørdinglund byggede nyt Nørregade 13 på vejen ind til Skovbrynet. (J.A) (Ejler Nielsen 1995)

12 Nørregade 13 2cb Chresten Jensen (Gørdinglund) 2005 Flemming Jensen, søn (arv) 2007 Preben Jørgensen (2009) foto: 2009 Nørregade 14 3cø ca Nis Jeppe Nielsen, ølhandler 1910 Jens Chr. Jessen, barber/frisør Helene Marie Jessen f. Højrup, slagteriudsalg 1923 Peter Jepsen, udspinder 1926 Niels Enemark, elinstallatør 1936 H.P. Sørensen, grd Søren Ibsen, elinstallatør 1979 H.O. Kiilerich, elinstallatør Hans O. Kiilerich (2009) Ølhandler Nis Jeppe Nielsen udstykkede denne grund fra sin nyerhvervede ejendom (Nørregade 16) opførte en bygning, der fik fælles brandgavl med moderejendommen mod nord og med en træbygning mod syd. Der var tidligere fælles brønd og kloak med nr. 16. Helene Marie Jessen (i daglig tale madam Jessen) drev også pensionat. Træhuset blev i sin tid revet ned af mekaniker C.A. Poulsen. Der drives stadig elinstallatørforretning fra ejendommen, som nu ejes og drives af H.O. Kiilerich. (Ejler Nielsen 1994) Nedlagt som forretning

13 Nørregade 15 2bs 22ai Peter Willumsen, bagermester 1949 Ove Funder, bagermester 1981 O. Funder Sørensen 1992 Grethe Funder, enke Olav Warming Bertelsen (2009) Bagermester Willumsen, der havde bageri i Nørregade 10, købte en grund af urmager Chr. Christensens ejendom, Nørregade 17, og en grund af Søren Grams gård, matr. nr. 2b. Han lagde dem sammen, byggede en beboelsesejendom med butik og opførte samtidig et nyt bageri. Willumsen drev bageriet frem til 1949, hvor han solgte til Grethe og Ove Funder. De fortsatte driften frem til 1985, hvor de lagde op, lukkede forretningen, men blev boende på ejendommen. Her bor Grethe Funder stadig efter mandes død. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 16 3ø Chr. Hansen Christensen, snedker 1897 Jørgen Hatting, grd. Ølgod 1901 Claus Hansen Ravn, slagter 1905 Martin Pedersen, slagter 1906 P.A.L. Henriksen 1907 Nis Jeppe Nielsen, ølhandler 1912 Carl Christensen, slagter 1912 A. Paaske, barber/frisør 1919 Laurids Hermansen, barber/frisør 1924 Anders Frandsen, muremester 1925 Niels Schmidt, slagter 1938 B. Engholm Pedersen, slagter 1968 Fr. Holst, maskinhandel 1981 Slagterforretning, nedrevet På ejendommen, der var opført i 1890, blev der oprette og tinglæst en lejekontrakt på en strimmel jord, hvorpå der var opført et varehus. Det tilhørte Bine Marie Sørensen, f. Andersen i Sverige, men da hun i 1893 overtog Nørregade 12, afstod hun varehuset til J.J. Sørensen. Fr. Holst købte ejendommen til nedbrydning for at han kunne få adgang til sin maskinforretning fra Nørregade. Forretningen flyttede senere ud af byen, og vejen føre nu til et ubebygget areal, der ejes af kommunen. (Ejler Nielsen 1994) Arealet er ubebygget og vejen fører til Den Røde Plads).

14 Nørregade 17 2av Anders Hansen Vind, fhv. grd Chr. Christensen, urmager 1945 H. Spangsberg Christensen, urmager, telefoncentral 1949 Ruth Nørby, centralbestyrer 1981 Ruth F. Nørby 1993 Anders Nørby (2009) Da Anders H. Vind havde solgt sin gård, matr. nr. 2b, til sin svoger, Troels Gram, byggede han dette hus og fik aftægt med fra gården. I 1891 overtog Chr. Christensen ejendommen, han var urmager og guldsmed, men passede samtidig telefoncentralen, som var installeret i denne ejendom. Harald Spangsberg Christensen overtog forretningen efter sin far, men flyttede efter nogle års forløb til Ribe og da Ruth Nørby købte ejendommen var urmagerforretningen nedlagt. Imidlertid var antallet af telefonabonnenter steget så meget, at hun havde nok at gøre som centralbestyrer. Dette hverv bestred hun indtil centralen blev nedlagt og automatiseret. Siden har huset udelukkende været benyttet til privat bolig. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 18 3aa Peter Iversen Hansen, skomager 1949 N.P. Dalgaard, skomager 1954 Vejen Madsen, skomager, fhv. grd Jørgen Gammelgaard, skomager, fhv. grd. Olga Gammelgaard 1960 Marie Ravn, tatolforretning 1981 Marie Ravn 1986 Rosa Ravn, Ries Shop lejer (2009) P.I. Hansen oprettede skomagerforretning i Gørding, først et par år i Nørregade 12, hvor han sad til leje, indtil han i 1893 flyttede i ejendommen her, som han selv havde ladet opføre.

15 Efter 1950 forsøgte flere sig i branchen, indtil Marie Ravn oprettede en Tatolforretning, som hun drev i 29 år. Datteren Rosa Ravn overtog den under navnet Ries Schop. Det var en branche med hård konkurrence og butikken lukkede i Huset benyttes nu som privat bolig for Rosa og Marie Ravn. Der er dog ikke meget tilbage af bygningen fra 1893, idet der efter ejerskifte i 1957 blev ombygget og gennemrestaureret. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 19 2g Jørgen Fredrik Johan Schlosser, skomager 1892 Niels Sørensen Jensen, slagter 1895 Laugine Christensen, enke 1906 Lars Mortensen Larsen, snedker 1911 Jens Kr. Jensen, portør 1913 Niels Jensen Lassen, skrædder Kathrine Lassen, enke 1916 Anker Lorentzen, murer 1923 Hans Nielsen Sørensen, particulier, (rentier) 1945 Rasmus Pedersen, maler 1972 Bjarne Skjøtt Rasmussen 1979 Astrid Saatterup, enke, (Plougstrup) 1981 Astrid Saatterup 1993 Lilian Majholm Tommy Puggaard Nielsen (2009) J.F.J. Schlosser købet en grund på 2000 kvadratalen at Troels Gram, der ejede gården matr. nr. 2b. Scholsser delte grunden op i to lodder og opførte en bygning på den ene, som han i 1892 solgte til slager N.S. Jensen. Der har gennem årene været forskellige forretninger i denne bygning. I Hans N. Sørensens tid havde Thorvald Dinesen barberstue i butikken. Malermester Rasmus Pedersen havde malerforretning i mange år, men side er ejendommen udelukkende benyttet som privat bolig (Ejler Nielsen 1995)

16 Nørregade 20 3ab 1893/ Niels Pedersen, Bøel gdr N.P. Christensen, Holsted bager 1907 Søren Grejsen, købmand 1915 Hans Jensen Christensen, øldepot og sæbehus 1933 Thorvald Dinesen, herrefrisør Astrid Dinesen, f. Madsen 1942 Johanne Petersen 1949 Karl Jensen, trikotage 1954 Gert Hansen. møller 1976 Ulla Nielsen/Villy Lund 1979 Sonja og Erik Christensen 1981 Erik Christensen 1988 Margit Kristensen 2002 Britta Lund (2009) Niels Pedersen byggede huset samtidig med nr. 18 med fælles brandgavl. Her startede Chr. Sørensen en papir- og boghandel, og sad til leje fra 1902 til 1907, da han flyttede over på den anden side af gade. Der har således været købmandsforretning, øldepot, frisøsalon og trikotagehandel i ejendommen. Siden 1954 har huset udelukkende været benyttet som privatbolig. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 21 2m Hermann Schlosser, skrædder 1907 Chr. Sørensen, boghandel 1951 P. Chr. Sørensen, bogtrykker 1981 Peter Chr. Sørensen Ejendomsanpartsselskabet af 15.0 (2009) Skomager J.F.J. Schlosser, der havde købt en grund på 2000m 2 fra den nærliggende gård, matr. nr. 2b, delte grunde i to lodder og solgte den ene til sin broder Hermann Schlosser. Denne opførte ejendommen

17 Nørregade 21 med fælles brandgavl med Nørregade 19. Hermann Schlosser var skrædder og havde tillige udslag af manufakturvarer fra Crome og Goldschmidt A7S i Varde. Chr. Sørensen købte ejendommen i 1907 og flyttede ind med sin papir-og boghandel, som han havde haft på lejebasis siden 1902 på den anden side af gaden. Den 28. juli 1914 stod følgende annonce at læse i et dagblad Gørding Sogns Bogsamling har udlån af bøger hos boghandler Chr. Sørensen, Gørding St. Kontingent 1½ kr. årlig. Ubemidlede, der betaler under 10 kr. i kommuneskat, kan gratis låne bøger. P. Chr. Sørensen var udlært typograf, og da han i 1951 overtog forretningen efter sin far, nedlagde han boghandlen og fortsatte med bogtrykkeri. Sammen med sin hustru, Thora Sørensen, drev han denne forretning frem til Da blev bogtrykkeriet nedlagt, butiksvinduet fjernet, bygningerne renoveret og indrettet udelukkende til beboelse. Her nyder Thora og P. Chr. Sørensen deres otium. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 22 3ai, 3ak og 3al Jens Pedersen, rebslager Kathrine Pedersen 1921 Frk. Andersen, daglivareforretning, (som lejer) 1928 Petrine Trap og Elisabeth Madsen, smørforretning, (som lejer) 1849 Chr. Hermansen, herrefrisør og Anna Hermansen, damefrisør 1981 Chr. J.B. Hermansen 1992 Tina Hansen, frisøsalon kaldet Frisørsaksen (som lejer) 1994 Hansen og Kruse APS (2009) Mange ejendomme i Gørding kan i disse år fejre 100 års jubilæum. Rebslager Pedersen byggede denne. Bagved var der en lang strimmel jord, der blev brugt til rebslagerbane. En del af huset lejede rebslageren ud til forskellige formål såsom systue, daglivareforretning og barbersalon, indtil Anna og Chr. Hermansen købte ejendommen og drev frisørsalon indtil deres død. I 1992 startede en ny salon. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 23 2p 1945 Foto: 1999

18 1894 Laurids Fr. Jensen, savskærer møbelhandel, bedemand 1928 Eli Antonsen, møbelhandler - snedker 1964 Mogens Daugaard, møbelsnedker og handel, Bedemand 1981 Mogens Daugaard 1999 Ejendomsanpartsselskabet af 15.0 (2009) Laurids Frederik Jensen, der kom til Gørding fra Thuesbøl ved Brørup, købte en byggegrund af Troels Gram. Foruden beboelse og møbelfirretning opførte han et savskæreri, der i begyndelsen blev drevet ved dampmaskine. L.F. Jensen havde flere andre gøremål, såsom tørvefabrikation og entreprenørarbejde, desuden var han bedemand, kister blev produceret på eget værksted. Men han huskes nok mest for den lange periode, hvor han var sognefoged. Eli Antonsen overtog forretningen i 1928, den brændte imidlertid i 1945, men blev genopført i sin nuværende form. I 1964 købte Kamma og Mogens Daugaard møbelforretningen, som de stadig driver incl. Bedemandsforretningen, ligesom deres forgængere. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 24 2ae A. Hansen, sadelmager 1896 Hans Jepsen, Alsing, Askov 1898 Kirstine Laurine Petersen 1898 P.A. Poulsen, sadelmager 1943 Henry Poulsen, sadelmager 1951 Gorm Chr. Hansen, urmager 1981 Gorm Chr. Hansen 1986 Agnes Hansen, enke 1991 Margit Callesen og Karen M. Hansen 1991 Mona Petersen Mona Lise Ladefoged (2009) Opført 1895 fælles brandgavl med nr. 22. Op mod den nordre gavl var opført en tilbygning med halvtag, hvor der var sadelmagerværksted med en dobbeltdør ud mod gaden. Kirstine L. Petersen giftede sig med sadelmager Poulsen, der som formand for borgerforeningen blev en kendt mand, de var med til at præge udviklingen i byen. Sadelmagerforretningen blev overdraget til sønnen Henry Poulsen, som dog på grund af sygdom nedlagde den. Agnes og Gorm Chr. Hansen drev derefter urmagerforretning i nogle år, hvorefter den blev nedlagt og huset benyttes nu som privat bolig. (Ejler Nielsen 1994)

19 Nørregade 25 2r C.K. Olesen, fotograf 1898 P. Martin Hansen og Niels Jensen 1899 Carl Andreas Lund, skrædder 1939 Karen Lund, enke 1951 Viktor Christensen, portør 1981 Jenny Marie Christensen, f. Lund Rudi Jean Lautrup Boisen (2009) Laurids Fr. Hansen, nuv. Nørregade 23, solgte en grund i det nordvestlige hjørne af sin ejendom til fotograf C.K. Olesen, der opførte den lidt særprægede ejendom med atelier på første etage. Siden 1899 har ejendommen været i samme families eje. Carl A. Lund indrettede systue på første etage. Her sad han og syede. I stuen var der foruden beboelse også en lille butik ud mod gaden. C.A. Lund drev forretningen til sin død i 1939, hvorefter datteren og svigersønnen Viktor Christensen flyttede hjem til moderen. Senere overtog de huset. Viktor Christensen arbejdede som reserveportør på Gørding Station og var tillige kontorbestyrer for fagforeningen med kontor i den tidligere butik i sognerådet for liste A. Siden hans død for ca. 25 år siden, har Jenny Christensen, i daglig takle kaldet Jenny Lund, boet alene i huset. (Ejler Nielsen 1995). Nørregade 26 3ah P. Andersen Bendixen, fhv. grd. og købmand Laurids Frederik Nielsen 1907 P.A. Poulsen, sadelmager Henry Poulsen, sadelmager 1981 Betty E. Poulsen 1994 Betty Poulsen, enke Palle Gram Poulsen, søn (2009)

20 P.A. Poulsen benyttede huse som lager, men efter en brand blev det genopført som beboelse for Betty og Henry Poulsen. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 27 2y Jens Jensen, malermester 1903 Hans Andersen Hansen, malermester 1922 Hans Nielsen Knudsen, handelsmand, gdr Niels Møller, skomager Hans Andersen 1941 Peder Henningsen, fhv. gdr. Peter Larsen, blikkenslager 1981 Lars Peter Larsen Christian Søborg Jensen (2009) Der var nogle år en stald med tilhørende landbrug knyttet til denne ejendom. Peter Henningsen havde solgt sin gård, Jernvedvej 12, da han overtog huset og i en årrække kørte han mælkerute med hest og vogn for Gørding Andelsmejeri. Senere boede der en overgang 2 familier i huset. Botilde Schmidt lejede sig ind, da hun flyttede sin modeforretning fra nabohuset. Nu har hun sin butik i Nørregade 2, stadig som lejer. Anna og Peter Larsen startede en blikkenslagerforretning, som de drev i mange år, indtil de lagde op og lukkede forretningen. De bor stadig i huset, der nu udelukkende benyttes som privat bolig, efter at de har renoveret det. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 28 3by G. Georgsen, maler 1910 Frederik Petersen, maler 1923 Johannes Dinesen, maler

21 1927 Hermann Schlosser, skrædder 1943 Marie Schlosser, franskvask og strygning 1951 Sofus Nielsen, rejsebud 1965 Vilhelm Thomsen, murer 1981 Vilhelm Chr. Thomsen Jack Michael Bejer Pedersen (2009) Malermester Fr. Petersen oprettede en barberstue med Thorvald Dinesen som svend, Senere var der skrædderstue og franskvask i huset. Vilhelm Thomsen og hustru Ketty startede et stort vaskeri, Rekordvaskeriet, med møntvaskeri og rulle stue. Det blev nedlagt i 1980, og de benytter nu huset som privat bolig. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 29 2ar Lars Mortensen Larsen, papir og boghandel 1941 Søren Pedersen, maler 1943 Ellen Pedersen, malervareforretning, enke 1981 Ellen Petersen 1985 Bent Pedersen, malermester 1989 Thora Andersen, f. Jensen, kontorass. (2009) Lars M. Larsen, søn af skomager Morten Larsen, Fladsbjerg, var oprindelig snedker. Han boede o Møllegade 18 fra 1902 til 1906, derefter flyttede han til Nørregade 19. Lars M. Larsen byggede huset her i 1911 og indrettede en papir og boghandel. Senere har der på lejebasis været øldepot og sæbehandel ved Hans Jensen og modeforretning ved Botilde Schmidt. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 30 3ap H.P. Hansen, murermester 1903 Jocum Schjøtt, fhv. Gdr Laurine Kirstine Lauridsen, husbestyrerinde 1924 Jocum Schjøtt, fhv. gdr.

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha.

Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha. Fonagervej nr. 2 Matr. nr.6b Stårup - Fonager Ejendommens areal 1957 13,4 ha. Fonagervej nr. 2. ca. 1955 Ingeborg og Henning maj 2010 Ejendommen er udstykket fra Bækgaard Fonagervej nr.1. 1862 og der kommer

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha.

Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha. Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha. Billede af Stårupvej nr. 3 ca. 1950 Ellen og Kenneth med børnene Nikolaj og Signe (foto august 2010) Der har været følgende ejere: 18 07

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk)

Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk) Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk) Hovedentrepriser Byg A/S - 21829579 Bent Nielsen & Søn A/S - 29407312 Bertels Entreprise - 33847696 Bredsten

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014

Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Aabenraa Almene Boligselskabs Hvem - Hvad - Hvor - 2014 Indhold Åbningstider og kontaktpersoner side 3 Organisationsbestyrelsen side 4 Udvalg under bestyrelsen side 5 Afdeling 1, 2, 3, 4 og 5 side 6 Afdeling

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer

Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Sydbank og Progressive IT afdelingens udfordringer Den 17. april 2007 kl. 14.00-14.45 Bjarne Bohsen, Afdelingschef IT Udvikling, Sydbank og Morten Mencke, Senior konsulent, Progressive IT 1 Agenda Introduktion

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere