Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878"

Transkript

1 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans Skou Jensen, købm. --- Elisabeth Skou Jensen 1911 Chr. Johansen Kjær. købm.? 1918 Søren Jensen Randlev, købm. Juliane Marie Randlev 1928 Johannes Vind, købm Sigfred Kristiansen, købm. Marie Kristiansen 1981 Sigfred Kristiansen 1988 Ejvind Kruse, købm. Eva Marie, f. Andersen (2009) Nis Sørensen, svigersøn fra Østergård, der i 1873 havde bygget en ny gård overfor nuv. Hotel Gørding, byggede denne købmandsgård mellem gården og jernbanen, nuv. Nørregade 1. Han lejede den ud til detaillist Peter Tang Husted. Lejemålet varede kun til 1. maj 1879, hvor forretningen blev solgt til Laust Johansen fra Holsted. Han var gift med Ane, datter af grd. Hans Thomsen fra Vejrup. Ane og Laust Johansen drev forretningen frem til en stor og alsidig købmandshandel, de ansatte adskillige medhjælpere i butikken.- Chr. Johs. Kjær var gårdmandssøn fra Tange(gården Bolbjerg). Søren Randlev havde tidligere haft forretning i Gørding. Han døde i 1928 og enken solgte til sin førstekommis, Johannes Wind der var søn af urmager Johan C. Wind i Gørding. Sigfred Kristiansen kom fra Ølgod. I hans tid skiftede forretningen udseende, idet han foretog en skalmuring med røde teglsten og ændrede indretningen til selvbetjening. Ejvind Kruse foretog endnu en udvidelse og modernisering af forretningen, så den nu fremstår som et moderne supermarked under navnet EKKOmarked i dag SPAR (Ejler Nielsen)

2 Nørregade 1a 2ao 1905 Foto: Interessentselskab 1920 Gørding bibliotek (Ejler Nielsen) 1981 Jens Hansen Ellen Junker Jørgensen (2009) Nørregade 1b 2ap 1905 Foto: Interessentselskab 1912 Jens Nielsen, banearbejder 1920 Johan Hansen Juhl, banearbejder (Ejler Nielsen) 1981 Aage Klingenberg Aage Klingenberg (2009)

3 Gørding Stationskro. Nørregade 2. 3g 3h 3i 3k Jørgen J.- Bolding Hustru: Caroline Bolding 1876 Thøger Clemmensen Hansen ----? 1879 Wentzel Severinsen --- Ane Mortensen (Nr. Bøel) 1902 Knud Hansen --- Severine M. Wentzelsen 1904 Nis Berg? 1905 Clemens Sørensen, fabrikant, --- Ingeborg Sørensen 1905 Chr. Christensen --- Ane Christensen 1961 Viktor Holm Adsersen --- Solveig Adsersen 1973 Leo Højland --- Aase Højland 1878 Børge Christensen --- Mona Christensen 1978 Finn Maja 1979 Leo Højland -- Aase Højland 1980 Niels Knippel Jensen --- Ulla Knippel Jensen 1981 Niels Knippel Jensen 1989 Finn Nielsen --- Majbritt 1991 Ingrid Enghave Astrid Conni Christensen (2009) Stationskroen var noget af det første, der blev bygget efter at jernbanen i 1874 blev åbnet. Der blev købt 4 parceller til formålet, hvoraf 2 dog hurtigt blev solgt. I mange år blev der drevet landbrug fra kroen, idet Wentzel Severinsen forenede kroen med nogle jorder, han ejede på begge sider af Vestergade. Avlsbygningerne lå i forlængelse af rejsestalden og her var på loftet indrettet et værelse til landevejens farende svende. Chr. Christensen, der ejede kroen i 56 år, solgte i 1918 disse jorder og nedlagde landbruget. Avlsbygningerne nedbrændte i 1947, og der blev i stedet bygget nogle forretninger til udleje: Dinesens barber og frisørsalon, N.V. Thomsens Bladkiosk, Tatol og en broderiforretning, men da Ulla og Niels Knippel manglede plads til udvidelse af kroen (Hotel Gørding) flyttede forretningerne, undtagen Solveigs Trikotage, og der blev indrettet et selskabslokale. Gørding Stationskro har skifte udseende flere gange og hedder nu Hotel Gørding. (Ejler Nielsen 1994)

4 Nørregade 3. 2ab Thomas Jensen, købmand, Murer 1904 Dorthea Mikkelsen, Holstebro 1911 Søren Jensen Randlev, købmand 1916 Nis N. Berg, manufaktur 1917 Bonert 1919 Crome og Coldschmidt, manufaktur 1932 Henry Henriksen, manufaktur 1966 Støckler, manufaktur 1969 Karl Frydenlund, manufaktur 1979 Aksel Tækker, manufaktur hustru: Else Marie Tækker, 1981 Aksel Tækker 1986 Per Lauritsen -- Marie Christensen Inger-Lise Løbner (2009) Enken Karen Marie Gram, der havde flyttet sin gård længere mod nord, solgte de gamle bygninger og gårdspladsen til muremester Thomas Jensen. Han fjernede de gamle bygninger og delte byggetomten i 2 byggegrunde. På grunden ind med Laust Johnsens købmandsforretning, (nuv. Nørregade 1) byggede han en 2½-etegers ejendom, nuv. Nørregade 3. Her oprettede han en købmandsforretning, som han solgte til Dorthe Mikkelsen, Holstebro. Hun drev ikke selv forretningen, men gav Søren Randlev Jensen fuldmagt til at drive den. Efter 7 år som bestyrer, købte han forretningen, men solgte den videre til N.N. Berg, der handlede med manufakturvarer. Han ved der ikke ret længe, det var Crome og Coldschmidt heller ikke. Henry Henriksen kom fra Bornholm. Sammen med sin hustru, Kaja, drev han forretningen frem til en stor, alsidig manufakturforretning. I 1966 overtog Støckler den, men solgte den snart til Karl Frydenlund. I 1984 blev forretningen nedlagt. Tre manufakturforretninger kunne byen ikke bære. Senere har man forsøgt at drive forretning i lokalerne, men nu står de tomme. (Ejler Nielsen)

5 Nørregade 5. 2t Thomas Jensen, købmand og murer 1908 Anders Peter Jacobsen, manufakturhandel 1914 Gørding Brugsforening 1966 Viktor Pedersen, redaktør 1969 Aage Niemann, bogtrykker, (Vestprint) 1981 Aage Niemann 1987 BK Invest/ Johannes Løbner, VVS Inger-Lise Løbner (2009) Thomas Jensen byggede en forretning på den anden del byggetomten fra gården af 1883, matr. nr. 2b. Her indrettede han to forretninger, Den, der vendte ud mod gaden, indrettedes som manufakturforretning, der blev udlejet. I bagbygningen oprettede Thomas Jensen en forretning, hvor han solgte tømmer, korn, foderstoffer, markfrø og støbegods. I 1908 byggede Thomas Jensen en anden forretning i byen, nuv. Nørregade 34, hvorefter han solgte Nørregade 3 til Anders P. Jacobsen. Denne lejede bygningen ud til N.N. Berg, som oprettede en systue, hvor der blev syet både herre og dametøj til salg i butikken. Ham måtte imidlertid rykke ud i 1914, da den nyoprettede brugsforening købte forretningen og havde til hus der i 51 år, indtil Da flyttede Brugsen til de nye lokaler, Nørregade 82.- Aage Niemann oprettede et bogtrykkeri i ejendommen, der fungerede i mange år. Derefter blev der indrettet boliger i bygningen og porte hvor landmændene tidligere havde haft fri færdsel til og fra foderstofforretningen, blev lukket for kørende trafik. (Ejler Nielsen)

6 Nørregade 7. 2u Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1915 Helm Eriksen, manufakturhandler 1917 N.N. Berg 1920 Hans Troelsen, kornhandler 1923 Anders Frandsen, muremester 1924 Laurids Hermansen, barber-frisør 1953 Hansine Petrine Olsen 1959 Svend Aage Holm 1967 Niels Wilhelm Thomsen, kiosk 1981 Niels Vilhelm Thomsen 1985 Susanne og Per Kromann, kiosk Chr. D. IV A/S (2009) Hans Nielsen Knudsen købte grunden af enken Karen M. Gram. Han lod bygningen opføre og lejede den ud til sin svoger, Andreas Christensen, der havde været leder af Laust Johnsens manufakturforretning syd for banen siden 1892, nuv. Søndergade 2. Andreas Christensen startede en manufakturforretning og drev den frem til 1915, da flyttede han til Esbjerg.- N.N. Berg købte forretningen for kr. I 1918 blev bygningen indrettet som biograf, der blev bygget til, og N.N. Berg afstod den til sin svoger, kornhandler Hans Troelsen.- Anders Frandsen solgte ved mageskifte med en ejendom på den anden side af gaden til frisørmester, Laurids Hermansen. Der blev nu foruden frisørsalon indrette en lille butik, hvor der kunne købes tobaksvarer og slik, så biografgængerne kunne købe lidt mundgodt til pausen. - Biografen kørte videre under forskellige ejer indtil 1969, da blev den udkonkurreret af fjernsynet. - Niels Wilhelm Thomsen, (Nidde) der havde kiosk på den anden side af gaden, hvor han sad til leje, købte ejendommen i 1967 for at få plads til sin forretning (kiosken). I 1985 solgte N.W. Thomsen kiosken til Susanne og Per Kromann, der stadig ejer bygningen, men har lejet forretning ud til Kim Hansen. I lokalet til højre for indgangspartiet var der i mange år sygekassekontor, her sad formanden Post P.E. Pedersen og kasserer Georg Larsen.- Tage Jacobsen, der havde haft skotøjsforretning på den anden side af gaden, flyttede ind i dette lokale i Men denne, den sidste skotøjsforretning i Gørding er nu lukket. (Ejler Nielsen)

7 Nørregade 8. 3hl Solveigs Trikotage ca Da Solveig og Viktor Holm afstod Hotel Gørding, beholdt de en broderiforretning, udvidede den og byggede en etage ovenpå til beboelse. Her lå tidligere en træbygning, opført af Axel Sørensen, som havde herreekviperingsforretning. Den blev senere overtaget af Anton Jensen, og et par år før bygningen i 1930 blev revet ned, startede Charles Wind en skomagerforretning, som han førte videre på den anden side af gaden. (Ejler Nielsen 1994) 1981 Viktor Holm Adsersen Nu Hanstholm Køkkener. (2009) Nørregade 9. 2ae Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1906 Jens Nissen ravn, slagter 1918 Laurids Jensen, grd. Ansager 1920 Søren Mikkelsen Jensen, handelsmand 1921 Hans Thorvald Petersen, slagter 1941 Vad, slagter 1959 Hans Peter Rand Christensen, slagter 1970 Heinrich Nielsen, slagter 1973 Thorvald Jørgensen, slagter / Vagn Iversen 1975 Leo Knudsen, slagter 1981 Leo Berg Knudsen 1983 John Johnsen 1986 Ingerlise Nørgaard, drugstore/døgnkiorsk 1991 Vibeke Kjær Westmann, (Hyllen) 1993 Mogens Jørgensen, Holding A/S, (lejligheder) Chr. D. IV A/S (2009 under konkurs)

8 Hans Nielsen Knudsen udstykkede denne grund fra naboejendommen, som han ejede, nuv. Nørregade 7, matr. nr. 2u. Han opførte en forretningsejendom, som han dog ved mageskifte med ejendommen Møllegade 2-4 solgte til slagtermester Jens N. Ravn. Der fulgte en klausul med ejendommen, nemlig at 2u skille have ret til fri færdsel gennem porten. Handelsmand Søren Mikkelsen, Nørregade 92, overtog ejendommen i 1920 og solgte den 1921 til H. Th. Petersen, som havde solgt en gård i Varho, Lourupvej 1. (Han var søn af P.K. Petersen, Gørdinglund). Der var to forretninger i denne ejendom. I et specielt indgangsparti gik døren til højre ind til slagteren og døren til venstre ind til en forretning, som var lejet ud til forskellige formål.- Af lejere kan nævnes urmager P.A. L Henriksen, fra 1906,- manufakturhandler Dahl til 1929, hvor isenkræmmer Skousen flyttede ind. Da Skousen døde i 1961 blev forretningen overtaget af Henning Jepsen, som igen flyttede forretningen i Under slagtermester Kaj Jørgensen blev de to butikker lagt sammen til én, og der blev indrettet en mere tidssvarende slagterforretning. Indgangspartiet blev ændret, så der blev indgang direkte fra gaden. Den næste ejer lukkede af forskellige grunde forretningen og Gørding mistede sin sidste slagterforretning. - Derefter blev der etableret en døgnkiosk (Drugstore) som fungerede nogle år, men også den lukkede. Da bygningen havde stået tom en tid, overtog direktør Mogens Jørgensen den. Facaden blev igen ændret og butikken blev indrettet til beboelse. Nørregade 10 3an 3ao Peter Willumsen, bager 1912 Peter Bøjsen, fhv. grd. Varho 1912 Carl Christiansen, slagter 1922 Heinrich Petersen, blikkenslager 1926 Jens A. Melballe, gartnerforretning hustru: Mette Melballe 1947 Arne Melballe, gartnerforretning --- Alvilda Melballe 1981 Arne Jensen Melballe Edith Johanne Thomsen (2009) Handelsmand Jens Jeppe Hansen byggede huset og solgte til bagermester P. Willumsen, som i 1912solgte det med den klausul, at der ikke måtte sælges brød fra ejendommen. - Jens Melballe havde siden 1910drevet gartneri fra Nørregade 32, hvor han sad til leje. I 1922 købte han en parcel ved nuv. Nygade, hvor han opførte 4 drivhuse. Den ene står endnu. Forretningen blev nedlagt i 1972, og huset benyttes nu som privatbolig for Alvilda og Arne Melballe. (Ejler Nielsen 1994)

9 Nørregade 11 2n 1892 og Severin Wentzelsen, Skomager 1900 Ane Kathrine Wentzelsen, syerske, enke 1906 Chr. Sørensen, skomager 1954 Ane Kathrine Sørensen, f. Holm, enke 1957 Emil Wentzelsen 1961 Anne Birkemose 1962 Henry Henriksen, manufaktur 1967 Børge Henriksen, manufaktur 1981 Børge Henriksen 1994 Kirsten Henriksen Uffe Emil Munk (2009) Severin Wentzelsen, søn af kroejer Wentzel Severinsen, opførte på denne grund at etplanshus, blev gift med Ane Kathrine, der kom fra Sjælland, og startede en skomagerforretning. Allerede år 1900 døde Severin, og Ane Kathrine stod alene tilbage med forretningen og deres søn Emil. Hun startede en systue, en da der dikkede mange forretninger op med færdigsyede kjoler, lejede hun kort tid efter en skomagersvend Chr. Sørensen til at drive forretningen. De blev gift og havde en skomagerforretning i mange år. Efter deres død blev den nedlagt. Sønnen Emil Wentzelsen, der var ugift boede i huset så længe han levede. Derefter stod huset tomt en tid. Henry Henriksen, der ejede manufakturforretningen Nørregade 3, købte den gamle etplanshus fra 1892, rev det ned og byggede en ny toetagers ejendom, som sønnen, Børge Henriksen, overtog og drev herreekviperingsforretning i. Kirsten og Børge Henriksen drev forretning frem til De ønskede ikke at sælge, men blev boende i huset og lejede butikslokalerne ud, først til en herreekviperingshandler, senere har der været blomsterforretning i butikslokalerne. (Ejler Nielsen 1995)

10 Nørregade 12 3u 1885 Foto: Peter Andersen Bendixen, detaillist 1893 Bine Marie Sørensen, detaillist, enke 1895 Jens Jeppe Hansen, købmand, ægter Bine M. Sørensen 1902 Jacob Peter Bondesen 1905 Maren Bondesen 1907 Hans J. Hansen, lærer i Brixbøl 1909 Sune Arthur Nielson, købmand 1922 Arnold Christensen, købmand 1934 Richardt Pedersen 1940 C.A. Poulsen, mekaniker 1967 Aage Thomsen, mekaniker 1981 Aage Thomsen Edith Johanne Thomsen, enke (2009) P.A. Poulsen, fhv. gdr. i Lourup, byggede denne ejendom. Han oprettede en købmandsforretning, der dog havde mange forskellige ejere indtil 1940, da mekaniker C.A. Poulsen købte den, nedlagde købmandsforretningen og anvendte butikken til udstilling og slag af automobiler. Aage Thomsen, der havde arbejdet hos C.A. Poulsen, overtog forretningen i 1967 og drev den til sin død i Forretningen står nu tom, familien bor i Søndergade. (Ejler Nielsen 1994) En datter og svigersøn B. og L. Trøjborg, bor på 1ste sal.

11 Nørregade 13 2s Jørgen Fr. Johan Schlosser, skomager 1898 Johanne og Niels Nielsen 1900 Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1901 Rasmus Elbæk 1902 Jens Chr. Terkelsen 1908 Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1908 Anton Sørensen, handelsmand 1913 Holger Sørensen, urmager 1923 Anker Lorentzen, vin og tobak 1930 Charles Wind, skomagermester 1955 B. Engholm Pedersen 1958 Tage List, skomager 1962 Erik Nygård Hansen, skomager 1969 Gørding Kommune Bygning nedrevet, vej til Skovbrynet J.F. Schlosser, der tidligere havde opført Nørregade 19, byggede denne toetagers ejendom, men solgte den straks videre. Ejendommen skiftede ofte ejere indtil 1913, ad Holger Sørensen startede en urmagerforretning, han drev den i 10 pr. hvorefter der var tobakshandel og senere urmagerforretning i lokalerne. I dag eksistere denne bygning ikke mere, men den vil dog altid blive sat i forbindelse med skomagermester Charles Wind, søn af urmager J.C. Wind, gift med naboens datter, Bente Buchwald (Nørregade 42). E havde forretningen i mange år, og mange lærlinge lærte skomagerfaget hos skomager Wind i Gørding. Under krigen var det ikke altid nemt at være forretningsmand, der var ikke varer nok, så når skomager Wind fik et parti gummistøvler hjem, var der rift om dem. Charles Wind var meget interesseret i byens trivsel, engang blev han spurgt, om han ville være stiller for et politisk parti ved sognerådsvalget. Det ville han ikke, han mente, det kunne skade hans forretning, Der var dog straks en anden, som tilbød sig: Det kan jeg godt, mig kan de ikke komme uden om, han var graver. I 1968 blev forretningen lukket, kommunen overtog ejendommen og lejede den ud til Hjørdis og Egon Nielsen. De måtte dog flytte i 1973, da huset skulle fjernes for at give plads til en gade ned til det nye boligområde Skovbrynet. Chresten Jensen, Gørdinglund byggede nyt Nørregade 13 på vejen ind til Skovbrynet. (J.A) (Ejler Nielsen 1995)

12 Nørregade 13 2cb Chresten Jensen (Gørdinglund) 2005 Flemming Jensen, søn (arv) 2007 Preben Jørgensen (2009) foto: 2009 Nørregade 14 3cø ca Nis Jeppe Nielsen, ølhandler 1910 Jens Chr. Jessen, barber/frisør Helene Marie Jessen f. Højrup, slagteriudsalg 1923 Peter Jepsen, udspinder 1926 Niels Enemark, elinstallatør 1936 H.P. Sørensen, grd Søren Ibsen, elinstallatør 1979 H.O. Kiilerich, elinstallatør Hans O. Kiilerich (2009) Ølhandler Nis Jeppe Nielsen udstykkede denne grund fra sin nyerhvervede ejendom (Nørregade 16) opførte en bygning, der fik fælles brandgavl med moderejendommen mod nord og med en træbygning mod syd. Der var tidligere fælles brønd og kloak med nr. 16. Helene Marie Jessen (i daglig tale madam Jessen) drev også pensionat. Træhuset blev i sin tid revet ned af mekaniker C.A. Poulsen. Der drives stadig elinstallatørforretning fra ejendommen, som nu ejes og drives af H.O. Kiilerich. (Ejler Nielsen 1994) Nedlagt som forretning

13 Nørregade 15 2bs 22ai Peter Willumsen, bagermester 1949 Ove Funder, bagermester 1981 O. Funder Sørensen 1992 Grethe Funder, enke Olav Warming Bertelsen (2009) Bagermester Willumsen, der havde bageri i Nørregade 10, købte en grund af urmager Chr. Christensens ejendom, Nørregade 17, og en grund af Søren Grams gård, matr. nr. 2b. Han lagde dem sammen, byggede en beboelsesejendom med butik og opførte samtidig et nyt bageri. Willumsen drev bageriet frem til 1949, hvor han solgte til Grethe og Ove Funder. De fortsatte driften frem til 1985, hvor de lagde op, lukkede forretningen, men blev boende på ejendommen. Her bor Grethe Funder stadig efter mandes død. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 16 3ø Chr. Hansen Christensen, snedker 1897 Jørgen Hatting, grd. Ølgod 1901 Claus Hansen Ravn, slagter 1905 Martin Pedersen, slagter 1906 P.A.L. Henriksen 1907 Nis Jeppe Nielsen, ølhandler 1912 Carl Christensen, slagter 1912 A. Paaske, barber/frisør 1919 Laurids Hermansen, barber/frisør 1924 Anders Frandsen, muremester 1925 Niels Schmidt, slagter 1938 B. Engholm Pedersen, slagter 1968 Fr. Holst, maskinhandel 1981 Slagterforretning, nedrevet På ejendommen, der var opført i 1890, blev der oprette og tinglæst en lejekontrakt på en strimmel jord, hvorpå der var opført et varehus. Det tilhørte Bine Marie Sørensen, f. Andersen i Sverige, men da hun i 1893 overtog Nørregade 12, afstod hun varehuset til J.J. Sørensen. Fr. Holst købte ejendommen til nedbrydning for at han kunne få adgang til sin maskinforretning fra Nørregade. Forretningen flyttede senere ud af byen, og vejen føre nu til et ubebygget areal, der ejes af kommunen. (Ejler Nielsen 1994) Arealet er ubebygget og vejen fører til Den Røde Plads).

14 Nørregade 17 2av Anders Hansen Vind, fhv. grd Chr. Christensen, urmager 1945 H. Spangsberg Christensen, urmager, telefoncentral 1949 Ruth Nørby, centralbestyrer 1981 Ruth F. Nørby 1993 Anders Nørby (2009) Da Anders H. Vind havde solgt sin gård, matr. nr. 2b, til sin svoger, Troels Gram, byggede han dette hus og fik aftægt med fra gården. I 1891 overtog Chr. Christensen ejendommen, han var urmager og guldsmed, men passede samtidig telefoncentralen, som var installeret i denne ejendom. Harald Spangsberg Christensen overtog forretningen efter sin far, men flyttede efter nogle års forløb til Ribe og da Ruth Nørby købte ejendommen var urmagerforretningen nedlagt. Imidlertid var antallet af telefonabonnenter steget så meget, at hun havde nok at gøre som centralbestyrer. Dette hverv bestred hun indtil centralen blev nedlagt og automatiseret. Siden har huset udelukkende været benyttet til privat bolig. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 18 3aa Peter Iversen Hansen, skomager 1949 N.P. Dalgaard, skomager 1954 Vejen Madsen, skomager, fhv. grd Jørgen Gammelgaard, skomager, fhv. grd. Olga Gammelgaard 1960 Marie Ravn, tatolforretning 1981 Marie Ravn 1986 Rosa Ravn, Ries Shop lejer (2009) P.I. Hansen oprettede skomagerforretning i Gørding, først et par år i Nørregade 12, hvor han sad til leje, indtil han i 1893 flyttede i ejendommen her, som han selv havde ladet opføre.

15 Efter 1950 forsøgte flere sig i branchen, indtil Marie Ravn oprettede en Tatolforretning, som hun drev i 29 år. Datteren Rosa Ravn overtog den under navnet Ries Schop. Det var en branche med hård konkurrence og butikken lukkede i Huset benyttes nu som privat bolig for Rosa og Marie Ravn. Der er dog ikke meget tilbage af bygningen fra 1893, idet der efter ejerskifte i 1957 blev ombygget og gennemrestaureret. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 19 2g Jørgen Fredrik Johan Schlosser, skomager 1892 Niels Sørensen Jensen, slagter 1895 Laugine Christensen, enke 1906 Lars Mortensen Larsen, snedker 1911 Jens Kr. Jensen, portør 1913 Niels Jensen Lassen, skrædder Kathrine Lassen, enke 1916 Anker Lorentzen, murer 1923 Hans Nielsen Sørensen, particulier, (rentier) 1945 Rasmus Pedersen, maler 1972 Bjarne Skjøtt Rasmussen 1979 Astrid Saatterup, enke, (Plougstrup) 1981 Astrid Saatterup 1993 Lilian Majholm Tommy Puggaard Nielsen (2009) J.F.J. Schlosser købet en grund på 2000 kvadratalen at Troels Gram, der ejede gården matr. nr. 2b. Scholsser delte grunden op i to lodder og opførte en bygning på den ene, som han i 1892 solgte til slager N.S. Jensen. Der har gennem årene været forskellige forretninger i denne bygning. I Hans N. Sørensens tid havde Thorvald Dinesen barberstue i butikken. Malermester Rasmus Pedersen havde malerforretning i mange år, men side er ejendommen udelukkende benyttet som privat bolig (Ejler Nielsen 1995)

16 Nørregade 20 3ab 1893/ Niels Pedersen, Bøel gdr N.P. Christensen, Holsted bager 1907 Søren Grejsen, købmand 1915 Hans Jensen Christensen, øldepot og sæbehus 1933 Thorvald Dinesen, herrefrisør Astrid Dinesen, f. Madsen 1942 Johanne Petersen 1949 Karl Jensen, trikotage 1954 Gert Hansen. møller 1976 Ulla Nielsen/Villy Lund 1979 Sonja og Erik Christensen 1981 Erik Christensen 1988 Margit Kristensen 2002 Britta Lund (2009) Niels Pedersen byggede huset samtidig med nr. 18 med fælles brandgavl. Her startede Chr. Sørensen en papir- og boghandel, og sad til leje fra 1902 til 1907, da han flyttede over på den anden side af gade. Der har således været købmandsforretning, øldepot, frisøsalon og trikotagehandel i ejendommen. Siden 1954 har huset udelukkende været benyttet som privatbolig. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 21 2m Hermann Schlosser, skrædder 1907 Chr. Sørensen, boghandel 1951 P. Chr. Sørensen, bogtrykker 1981 Peter Chr. Sørensen Ejendomsanpartsselskabet af 15.0 (2009) Skomager J.F.J. Schlosser, der havde købt en grund på 2000m 2 fra den nærliggende gård, matr. nr. 2b, delte grunde i to lodder og solgte den ene til sin broder Hermann Schlosser. Denne opførte ejendommen

17 Nørregade 21 med fælles brandgavl med Nørregade 19. Hermann Schlosser var skrædder og havde tillige udslag af manufakturvarer fra Crome og Goldschmidt A7S i Varde. Chr. Sørensen købte ejendommen i 1907 og flyttede ind med sin papir-og boghandel, som han havde haft på lejebasis siden 1902 på den anden side af gaden. Den 28. juli 1914 stod følgende annonce at læse i et dagblad Gørding Sogns Bogsamling har udlån af bøger hos boghandler Chr. Sørensen, Gørding St. Kontingent 1½ kr. årlig. Ubemidlede, der betaler under 10 kr. i kommuneskat, kan gratis låne bøger. P. Chr. Sørensen var udlært typograf, og da han i 1951 overtog forretningen efter sin far, nedlagde han boghandlen og fortsatte med bogtrykkeri. Sammen med sin hustru, Thora Sørensen, drev han denne forretning frem til Da blev bogtrykkeriet nedlagt, butiksvinduet fjernet, bygningerne renoveret og indrettet udelukkende til beboelse. Her nyder Thora og P. Chr. Sørensen deres otium. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 22 3ai, 3ak og 3al Jens Pedersen, rebslager Kathrine Pedersen 1921 Frk. Andersen, daglivareforretning, (som lejer) 1928 Petrine Trap og Elisabeth Madsen, smørforretning, (som lejer) 1849 Chr. Hermansen, herrefrisør og Anna Hermansen, damefrisør 1981 Chr. J.B. Hermansen 1992 Tina Hansen, frisøsalon kaldet Frisørsaksen (som lejer) 1994 Hansen og Kruse APS (2009) Mange ejendomme i Gørding kan i disse år fejre 100 års jubilæum. Rebslager Pedersen byggede denne. Bagved var der en lang strimmel jord, der blev brugt til rebslagerbane. En del af huset lejede rebslageren ud til forskellige formål såsom systue, daglivareforretning og barbersalon, indtil Anna og Chr. Hermansen købte ejendommen og drev frisørsalon indtil deres død. I 1992 startede en ny salon. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 23 2p 1945 Foto: 1999

18 1894 Laurids Fr. Jensen, savskærer møbelhandel, bedemand 1928 Eli Antonsen, møbelhandler - snedker 1964 Mogens Daugaard, møbelsnedker og handel, Bedemand 1981 Mogens Daugaard 1999 Ejendomsanpartsselskabet af 15.0 (2009) Laurids Frederik Jensen, der kom til Gørding fra Thuesbøl ved Brørup, købte en byggegrund af Troels Gram. Foruden beboelse og møbelfirretning opførte han et savskæreri, der i begyndelsen blev drevet ved dampmaskine. L.F. Jensen havde flere andre gøremål, såsom tørvefabrikation og entreprenørarbejde, desuden var han bedemand, kister blev produceret på eget værksted. Men han huskes nok mest for den lange periode, hvor han var sognefoged. Eli Antonsen overtog forretningen i 1928, den brændte imidlertid i 1945, men blev genopført i sin nuværende form. I 1964 købte Kamma og Mogens Daugaard møbelforretningen, som de stadig driver incl. Bedemandsforretningen, ligesom deres forgængere. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 24 2ae A. Hansen, sadelmager 1896 Hans Jepsen, Alsing, Askov 1898 Kirstine Laurine Petersen 1898 P.A. Poulsen, sadelmager 1943 Henry Poulsen, sadelmager 1951 Gorm Chr. Hansen, urmager 1981 Gorm Chr. Hansen 1986 Agnes Hansen, enke 1991 Margit Callesen og Karen M. Hansen 1991 Mona Petersen Mona Lise Ladefoged (2009) Opført 1895 fælles brandgavl med nr. 22. Op mod den nordre gavl var opført en tilbygning med halvtag, hvor der var sadelmagerværksted med en dobbeltdør ud mod gaden. Kirstine L. Petersen giftede sig med sadelmager Poulsen, der som formand for borgerforeningen blev en kendt mand, de var med til at præge udviklingen i byen. Sadelmagerforretningen blev overdraget til sønnen Henry Poulsen, som dog på grund af sygdom nedlagde den. Agnes og Gorm Chr. Hansen drev derefter urmagerforretning i nogle år, hvorefter den blev nedlagt og huset benyttes nu som privat bolig. (Ejler Nielsen 1994)

19 Nørregade 25 2r C.K. Olesen, fotograf 1898 P. Martin Hansen og Niels Jensen 1899 Carl Andreas Lund, skrædder 1939 Karen Lund, enke 1951 Viktor Christensen, portør 1981 Jenny Marie Christensen, f. Lund Rudi Jean Lautrup Boisen (2009) Laurids Fr. Hansen, nuv. Nørregade 23, solgte en grund i det nordvestlige hjørne af sin ejendom til fotograf C.K. Olesen, der opførte den lidt særprægede ejendom med atelier på første etage. Siden 1899 har ejendommen været i samme families eje. Carl A. Lund indrettede systue på første etage. Her sad han og syede. I stuen var der foruden beboelse også en lille butik ud mod gaden. C.A. Lund drev forretningen til sin død i 1939, hvorefter datteren og svigersønnen Viktor Christensen flyttede hjem til moderen. Senere overtog de huset. Viktor Christensen arbejdede som reserveportør på Gørding Station og var tillige kontorbestyrer for fagforeningen med kontor i den tidligere butik i sognerådet for liste A. Siden hans død for ca. 25 år siden, har Jenny Christensen, i daglig takle kaldet Jenny Lund, boet alene i huset. (Ejler Nielsen 1995). Nørregade 26 3ah P. Andersen Bendixen, fhv. grd. og købmand Laurids Frederik Nielsen 1907 P.A. Poulsen, sadelmager Henry Poulsen, sadelmager 1981 Betty E. Poulsen 1994 Betty Poulsen, enke Palle Gram Poulsen, søn (2009)

20 P.A. Poulsen benyttede huse som lager, men efter en brand blev det genopført som beboelse for Betty og Henry Poulsen. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 27 2y Jens Jensen, malermester 1903 Hans Andersen Hansen, malermester 1922 Hans Nielsen Knudsen, handelsmand, gdr Niels Møller, skomager Hans Andersen 1941 Peder Henningsen, fhv. gdr. Peter Larsen, blikkenslager 1981 Lars Peter Larsen Christian Søborg Jensen (2009) Der var nogle år en stald med tilhørende landbrug knyttet til denne ejendom. Peter Henningsen havde solgt sin gård, Jernvedvej 12, da han overtog huset og i en årrække kørte han mælkerute med hest og vogn for Gørding Andelsmejeri. Senere boede der en overgang 2 familier i huset. Botilde Schmidt lejede sig ind, da hun flyttede sin modeforretning fra nabohuset. Nu har hun sin butik i Nørregade 2, stadig som lejer. Anna og Peter Larsen startede en blikkenslagerforretning, som de drev i mange år, indtil de lagde op og lukkede forretningen. De bor stadig i huset, der nu udelukkende benyttes som privat bolig, efter at de har renoveret det. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 28 3by G. Georgsen, maler 1910 Frederik Petersen, maler 1923 Johannes Dinesen, maler

21 1927 Hermann Schlosser, skrædder 1943 Marie Schlosser, franskvask og strygning 1951 Sofus Nielsen, rejsebud 1965 Vilhelm Thomsen, murer 1981 Vilhelm Chr. Thomsen Jack Michael Bejer Pedersen (2009) Malermester Fr. Petersen oprettede en barberstue med Thorvald Dinesen som svend, Senere var der skrædderstue og franskvask i huset. Vilhelm Thomsen og hustru Ketty startede et stort vaskeri, Rekordvaskeriet, med møntvaskeri og rulle stue. Det blev nedlagt i 1980, og de benytter nu huset som privat bolig. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 29 2ar Lars Mortensen Larsen, papir og boghandel 1941 Søren Pedersen, maler 1943 Ellen Pedersen, malervareforretning, enke 1981 Ellen Petersen 1985 Bent Pedersen, malermester 1989 Thora Andersen, f. Jensen, kontorass. (2009) Lars M. Larsen, søn af skomager Morten Larsen, Fladsbjerg, var oprindelig snedker. Han boede o Møllegade 18 fra 1902 til 1906, derefter flyttede han til Nørregade 19. Lars M. Larsen byggede huset her i 1911 og indrettede en papir og boghandel. Senere har der på lejebasis været øldepot og sæbehandel ved Hans Jensen og modeforretning ved Botilde Schmidt. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 30 3ap H.P. Hansen, murermester 1903 Jocum Schjøtt, fhv. Gdr Laurine Kirstine Lauridsen, husbestyrerinde 1924 Jocum Schjøtt, fhv. gdr.

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Vestergade Vestergade 3 3bp 1906

Vestergade Vestergade 3 3bp 1906 Vestergade Vestergade 3 3bp 1906 1906 Michael Madsen, muremester 1908 Peter Madsen Sundbøl, fhv. landmand i Tange 1918 Jens Frandsen Christensen, snedker 1945 Anna Christensen, enke 1955 Peter Hansen,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 01-12-2013 19:02:12 - DDS SP v.3.13.11.1 FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 92931 Anne Sofie Madsen 06-015 Ølgod Skytteforening 198/06 198/12 396/18 2

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016

RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 07-03-2016 19:51:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Helle Skydning 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/10 200/08 400/18 2 99520 Stine

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere