Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878"

Transkript

1 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans Skou Jensen, købm. --- Elisabeth Skou Jensen 1911 Chr. Johansen Kjær. købm.? 1918 Søren Jensen Randlev, købm. Juliane Marie Randlev 1928 Johannes Vind, købm Sigfred Kristiansen, købm. Marie Kristiansen 1981 Sigfred Kristiansen 1988 Ejvind Kruse, købm. Eva Marie, f. Andersen (2009) Nis Sørensen, svigersøn fra Østergård, der i 1873 havde bygget en ny gård overfor nuv. Hotel Gørding, byggede denne købmandsgård mellem gården og jernbanen, nuv. Nørregade 1. Han lejede den ud til detaillist Peter Tang Husted. Lejemålet varede kun til 1. maj 1879, hvor forretningen blev solgt til Laust Johansen fra Holsted. Han var gift med Ane, datter af grd. Hans Thomsen fra Vejrup. Ane og Laust Johansen drev forretningen frem til en stor og alsidig købmandshandel, de ansatte adskillige medhjælpere i butikken.- Chr. Johs. Kjær var gårdmandssøn fra Tange(gården Bolbjerg). Søren Randlev havde tidligere haft forretning i Gørding. Han døde i 1928 og enken solgte til sin førstekommis, Johannes Wind der var søn af urmager Johan C. Wind i Gørding. Sigfred Kristiansen kom fra Ølgod. I hans tid skiftede forretningen udseende, idet han foretog en skalmuring med røde teglsten og ændrede indretningen til selvbetjening. Ejvind Kruse foretog endnu en udvidelse og modernisering af forretningen, så den nu fremstår som et moderne supermarked under navnet EKKOmarked i dag SPAR (Ejler Nielsen)

2 Nørregade 1a 2ao 1905 Foto: Interessentselskab 1920 Gørding bibliotek (Ejler Nielsen) 1981 Jens Hansen Ellen Junker Jørgensen (2009) Nørregade 1b 2ap 1905 Foto: Interessentselskab 1912 Jens Nielsen, banearbejder 1920 Johan Hansen Juhl, banearbejder (Ejler Nielsen) 1981 Aage Klingenberg Aage Klingenberg (2009)

3 Gørding Stationskro. Nørregade 2. 3g 3h 3i 3k Jørgen J.- Bolding Hustru: Caroline Bolding 1876 Thøger Clemmensen Hansen ----? 1879 Wentzel Severinsen --- Ane Mortensen (Nr. Bøel) 1902 Knud Hansen --- Severine M. Wentzelsen 1904 Nis Berg? 1905 Clemens Sørensen, fabrikant, --- Ingeborg Sørensen 1905 Chr. Christensen --- Ane Christensen 1961 Viktor Holm Adsersen --- Solveig Adsersen 1973 Leo Højland --- Aase Højland 1878 Børge Christensen --- Mona Christensen 1978 Finn Maja 1979 Leo Højland -- Aase Højland 1980 Niels Knippel Jensen --- Ulla Knippel Jensen 1981 Niels Knippel Jensen 1989 Finn Nielsen --- Majbritt 1991 Ingrid Enghave Astrid Conni Christensen (2009) Stationskroen var noget af det første, der blev bygget efter at jernbanen i 1874 blev åbnet. Der blev købt 4 parceller til formålet, hvoraf 2 dog hurtigt blev solgt. I mange år blev der drevet landbrug fra kroen, idet Wentzel Severinsen forenede kroen med nogle jorder, han ejede på begge sider af Vestergade. Avlsbygningerne lå i forlængelse af rejsestalden og her var på loftet indrettet et værelse til landevejens farende svende. Chr. Christensen, der ejede kroen i 56 år, solgte i 1918 disse jorder og nedlagde landbruget. Avlsbygningerne nedbrændte i 1947, og der blev i stedet bygget nogle forretninger til udleje: Dinesens barber og frisørsalon, N.V. Thomsens Bladkiosk, Tatol og en broderiforretning, men da Ulla og Niels Knippel manglede plads til udvidelse af kroen (Hotel Gørding) flyttede forretningerne, undtagen Solveigs Trikotage, og der blev indrettet et selskabslokale. Gørding Stationskro har skifte udseende flere gange og hedder nu Hotel Gørding. (Ejler Nielsen 1994)

4 Nørregade 3. 2ab Thomas Jensen, købmand, Murer 1904 Dorthea Mikkelsen, Holstebro 1911 Søren Jensen Randlev, købmand 1916 Nis N. Berg, manufaktur 1917 Bonert 1919 Crome og Coldschmidt, manufaktur 1932 Henry Henriksen, manufaktur 1966 Støckler, manufaktur 1969 Karl Frydenlund, manufaktur 1979 Aksel Tækker, manufaktur hustru: Else Marie Tækker, 1981 Aksel Tækker 1986 Per Lauritsen -- Marie Christensen Inger-Lise Løbner (2009) Enken Karen Marie Gram, der havde flyttet sin gård længere mod nord, solgte de gamle bygninger og gårdspladsen til muremester Thomas Jensen. Han fjernede de gamle bygninger og delte byggetomten i 2 byggegrunde. På grunden ind med Laust Johnsens købmandsforretning, (nuv. Nørregade 1) byggede han en 2½-etegers ejendom, nuv. Nørregade 3. Her oprettede han en købmandsforretning, som han solgte til Dorthe Mikkelsen, Holstebro. Hun drev ikke selv forretningen, men gav Søren Randlev Jensen fuldmagt til at drive den. Efter 7 år som bestyrer, købte han forretningen, men solgte den videre til N.N. Berg, der handlede med manufakturvarer. Han ved der ikke ret længe, det var Crome og Coldschmidt heller ikke. Henry Henriksen kom fra Bornholm. Sammen med sin hustru, Kaja, drev han forretningen frem til en stor, alsidig manufakturforretning. I 1966 overtog Støckler den, men solgte den snart til Karl Frydenlund. I 1984 blev forretningen nedlagt. Tre manufakturforretninger kunne byen ikke bære. Senere har man forsøgt at drive forretning i lokalerne, men nu står de tomme. (Ejler Nielsen)

5 Nørregade 5. 2t Thomas Jensen, købmand og murer 1908 Anders Peter Jacobsen, manufakturhandel 1914 Gørding Brugsforening 1966 Viktor Pedersen, redaktør 1969 Aage Niemann, bogtrykker, (Vestprint) 1981 Aage Niemann 1987 BK Invest/ Johannes Løbner, VVS Inger-Lise Løbner (2009) Thomas Jensen byggede en forretning på den anden del byggetomten fra gården af 1883, matr. nr. 2b. Her indrettede han to forretninger, Den, der vendte ud mod gaden, indrettedes som manufakturforretning, der blev udlejet. I bagbygningen oprettede Thomas Jensen en forretning, hvor han solgte tømmer, korn, foderstoffer, markfrø og støbegods. I 1908 byggede Thomas Jensen en anden forretning i byen, nuv. Nørregade 34, hvorefter han solgte Nørregade 3 til Anders P. Jacobsen. Denne lejede bygningen ud til N.N. Berg, som oprettede en systue, hvor der blev syet både herre og dametøj til salg i butikken. Ham måtte imidlertid rykke ud i 1914, da den nyoprettede brugsforening købte forretningen og havde til hus der i 51 år, indtil Da flyttede Brugsen til de nye lokaler, Nørregade 82.- Aage Niemann oprettede et bogtrykkeri i ejendommen, der fungerede i mange år. Derefter blev der indrettet boliger i bygningen og porte hvor landmændene tidligere havde haft fri færdsel til og fra foderstofforretningen, blev lukket for kørende trafik. (Ejler Nielsen)

6 Nørregade 7. 2u Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1915 Helm Eriksen, manufakturhandler 1917 N.N. Berg 1920 Hans Troelsen, kornhandler 1923 Anders Frandsen, muremester 1924 Laurids Hermansen, barber-frisør 1953 Hansine Petrine Olsen 1959 Svend Aage Holm 1967 Niels Wilhelm Thomsen, kiosk 1981 Niels Vilhelm Thomsen 1985 Susanne og Per Kromann, kiosk Chr. D. IV A/S (2009) Hans Nielsen Knudsen købte grunden af enken Karen M. Gram. Han lod bygningen opføre og lejede den ud til sin svoger, Andreas Christensen, der havde været leder af Laust Johnsens manufakturforretning syd for banen siden 1892, nuv. Søndergade 2. Andreas Christensen startede en manufakturforretning og drev den frem til 1915, da flyttede han til Esbjerg.- N.N. Berg købte forretningen for kr. I 1918 blev bygningen indrettet som biograf, der blev bygget til, og N.N. Berg afstod den til sin svoger, kornhandler Hans Troelsen.- Anders Frandsen solgte ved mageskifte med en ejendom på den anden side af gaden til frisørmester, Laurids Hermansen. Der blev nu foruden frisørsalon indrette en lille butik, hvor der kunne købes tobaksvarer og slik, så biografgængerne kunne købe lidt mundgodt til pausen. - Biografen kørte videre under forskellige ejer indtil 1969, da blev den udkonkurreret af fjernsynet. - Niels Wilhelm Thomsen, (Nidde) der havde kiosk på den anden side af gaden, hvor han sad til leje, købte ejendommen i 1967 for at få plads til sin forretning (kiosken). I 1985 solgte N.W. Thomsen kiosken til Susanne og Per Kromann, der stadig ejer bygningen, men har lejet forretning ud til Kim Hansen. I lokalet til højre for indgangspartiet var der i mange år sygekassekontor, her sad formanden Post P.E. Pedersen og kasserer Georg Larsen.- Tage Jacobsen, der havde haft skotøjsforretning på den anden side af gaden, flyttede ind i dette lokale i Men denne, den sidste skotøjsforretning i Gørding er nu lukket. (Ejler Nielsen)

7 Nørregade 8. 3hl Solveigs Trikotage ca Da Solveig og Viktor Holm afstod Hotel Gørding, beholdt de en broderiforretning, udvidede den og byggede en etage ovenpå til beboelse. Her lå tidligere en træbygning, opført af Axel Sørensen, som havde herreekviperingsforretning. Den blev senere overtaget af Anton Jensen, og et par år før bygningen i 1930 blev revet ned, startede Charles Wind en skomagerforretning, som han førte videre på den anden side af gaden. (Ejler Nielsen 1994) 1981 Viktor Holm Adsersen Nu Hanstholm Køkkener. (2009) Nørregade 9. 2ae Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1906 Jens Nissen ravn, slagter 1918 Laurids Jensen, grd. Ansager 1920 Søren Mikkelsen Jensen, handelsmand 1921 Hans Thorvald Petersen, slagter 1941 Vad, slagter 1959 Hans Peter Rand Christensen, slagter 1970 Heinrich Nielsen, slagter 1973 Thorvald Jørgensen, slagter / Vagn Iversen 1975 Leo Knudsen, slagter 1981 Leo Berg Knudsen 1983 John Johnsen 1986 Ingerlise Nørgaard, drugstore/døgnkiorsk 1991 Vibeke Kjær Westmann, (Hyllen) 1993 Mogens Jørgensen, Holding A/S, (lejligheder) Chr. D. IV A/S (2009 under konkurs)

8 Hans Nielsen Knudsen udstykkede denne grund fra naboejendommen, som han ejede, nuv. Nørregade 7, matr. nr. 2u. Han opførte en forretningsejendom, som han dog ved mageskifte med ejendommen Møllegade 2-4 solgte til slagtermester Jens N. Ravn. Der fulgte en klausul med ejendommen, nemlig at 2u skille have ret til fri færdsel gennem porten. Handelsmand Søren Mikkelsen, Nørregade 92, overtog ejendommen i 1920 og solgte den 1921 til H. Th. Petersen, som havde solgt en gård i Varho, Lourupvej 1. (Han var søn af P.K. Petersen, Gørdinglund). Der var to forretninger i denne ejendom. I et specielt indgangsparti gik døren til højre ind til slagteren og døren til venstre ind til en forretning, som var lejet ud til forskellige formål.- Af lejere kan nævnes urmager P.A. L Henriksen, fra 1906,- manufakturhandler Dahl til 1929, hvor isenkræmmer Skousen flyttede ind. Da Skousen døde i 1961 blev forretningen overtaget af Henning Jepsen, som igen flyttede forretningen i Under slagtermester Kaj Jørgensen blev de to butikker lagt sammen til én, og der blev indrettet en mere tidssvarende slagterforretning. Indgangspartiet blev ændret, så der blev indgang direkte fra gaden. Den næste ejer lukkede af forskellige grunde forretningen og Gørding mistede sin sidste slagterforretning. - Derefter blev der etableret en døgnkiosk (Drugstore) som fungerede nogle år, men også den lukkede. Da bygningen havde stået tom en tid, overtog direktør Mogens Jørgensen den. Facaden blev igen ændret og butikken blev indrettet til beboelse. Nørregade 10 3an 3ao Peter Willumsen, bager 1912 Peter Bøjsen, fhv. grd. Varho 1912 Carl Christiansen, slagter 1922 Heinrich Petersen, blikkenslager 1926 Jens A. Melballe, gartnerforretning hustru: Mette Melballe 1947 Arne Melballe, gartnerforretning --- Alvilda Melballe 1981 Arne Jensen Melballe Edith Johanne Thomsen (2009) Handelsmand Jens Jeppe Hansen byggede huset og solgte til bagermester P. Willumsen, som i 1912solgte det med den klausul, at der ikke måtte sælges brød fra ejendommen. - Jens Melballe havde siden 1910drevet gartneri fra Nørregade 32, hvor han sad til leje. I 1922 købte han en parcel ved nuv. Nygade, hvor han opførte 4 drivhuse. Den ene står endnu. Forretningen blev nedlagt i 1972, og huset benyttes nu som privatbolig for Alvilda og Arne Melballe. (Ejler Nielsen 1994)

9 Nørregade 11 2n 1892 og Severin Wentzelsen, Skomager 1900 Ane Kathrine Wentzelsen, syerske, enke 1906 Chr. Sørensen, skomager 1954 Ane Kathrine Sørensen, f. Holm, enke 1957 Emil Wentzelsen 1961 Anne Birkemose 1962 Henry Henriksen, manufaktur 1967 Børge Henriksen, manufaktur 1981 Børge Henriksen 1994 Kirsten Henriksen Uffe Emil Munk (2009) Severin Wentzelsen, søn af kroejer Wentzel Severinsen, opførte på denne grund at etplanshus, blev gift med Ane Kathrine, der kom fra Sjælland, og startede en skomagerforretning. Allerede år 1900 døde Severin, og Ane Kathrine stod alene tilbage med forretningen og deres søn Emil. Hun startede en systue, en da der dikkede mange forretninger op med færdigsyede kjoler, lejede hun kort tid efter en skomagersvend Chr. Sørensen til at drive forretningen. De blev gift og havde en skomagerforretning i mange år. Efter deres død blev den nedlagt. Sønnen Emil Wentzelsen, der var ugift boede i huset så længe han levede. Derefter stod huset tomt en tid. Henry Henriksen, der ejede manufakturforretningen Nørregade 3, købte den gamle etplanshus fra 1892, rev det ned og byggede en ny toetagers ejendom, som sønnen, Børge Henriksen, overtog og drev herreekviperingsforretning i. Kirsten og Børge Henriksen drev forretning frem til De ønskede ikke at sælge, men blev boende i huset og lejede butikslokalerne ud, først til en herreekviperingshandler, senere har der været blomsterforretning i butikslokalerne. (Ejler Nielsen 1995)

10 Nørregade 12 3u 1885 Foto: Peter Andersen Bendixen, detaillist 1893 Bine Marie Sørensen, detaillist, enke 1895 Jens Jeppe Hansen, købmand, ægter Bine M. Sørensen 1902 Jacob Peter Bondesen 1905 Maren Bondesen 1907 Hans J. Hansen, lærer i Brixbøl 1909 Sune Arthur Nielson, købmand 1922 Arnold Christensen, købmand 1934 Richardt Pedersen 1940 C.A. Poulsen, mekaniker 1967 Aage Thomsen, mekaniker 1981 Aage Thomsen Edith Johanne Thomsen, enke (2009) P.A. Poulsen, fhv. gdr. i Lourup, byggede denne ejendom. Han oprettede en købmandsforretning, der dog havde mange forskellige ejere indtil 1940, da mekaniker C.A. Poulsen købte den, nedlagde købmandsforretningen og anvendte butikken til udstilling og slag af automobiler. Aage Thomsen, der havde arbejdet hos C.A. Poulsen, overtog forretningen i 1967 og drev den til sin død i Forretningen står nu tom, familien bor i Søndergade. (Ejler Nielsen 1994) En datter og svigersøn B. og L. Trøjborg, bor på 1ste sal.

11 Nørregade 13 2s Jørgen Fr. Johan Schlosser, skomager 1898 Johanne og Niels Nielsen 1900 Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1901 Rasmus Elbæk 1902 Jens Chr. Terkelsen 1908 Hans Nielsen Knudsen, grd. og handelsmand 1908 Anton Sørensen, handelsmand 1913 Holger Sørensen, urmager 1923 Anker Lorentzen, vin og tobak 1930 Charles Wind, skomagermester 1955 B. Engholm Pedersen 1958 Tage List, skomager 1962 Erik Nygård Hansen, skomager 1969 Gørding Kommune Bygning nedrevet, vej til Skovbrynet J.F. Schlosser, der tidligere havde opført Nørregade 19, byggede denne toetagers ejendom, men solgte den straks videre. Ejendommen skiftede ofte ejere indtil 1913, ad Holger Sørensen startede en urmagerforretning, han drev den i 10 pr. hvorefter der var tobakshandel og senere urmagerforretning i lokalerne. I dag eksistere denne bygning ikke mere, men den vil dog altid blive sat i forbindelse med skomagermester Charles Wind, søn af urmager J.C. Wind, gift med naboens datter, Bente Buchwald (Nørregade 42). E havde forretningen i mange år, og mange lærlinge lærte skomagerfaget hos skomager Wind i Gørding. Under krigen var det ikke altid nemt at være forretningsmand, der var ikke varer nok, så når skomager Wind fik et parti gummistøvler hjem, var der rift om dem. Charles Wind var meget interesseret i byens trivsel, engang blev han spurgt, om han ville være stiller for et politisk parti ved sognerådsvalget. Det ville han ikke, han mente, det kunne skade hans forretning, Der var dog straks en anden, som tilbød sig: Det kan jeg godt, mig kan de ikke komme uden om, han var graver. I 1968 blev forretningen lukket, kommunen overtog ejendommen og lejede den ud til Hjørdis og Egon Nielsen. De måtte dog flytte i 1973, da huset skulle fjernes for at give plads til en gade ned til det nye boligområde Skovbrynet. Chresten Jensen, Gørdinglund byggede nyt Nørregade 13 på vejen ind til Skovbrynet. (J.A) (Ejler Nielsen 1995)

12 Nørregade 13 2cb Chresten Jensen (Gørdinglund) 2005 Flemming Jensen, søn (arv) 2007 Preben Jørgensen (2009) foto: 2009 Nørregade 14 3cø ca Nis Jeppe Nielsen, ølhandler 1910 Jens Chr. Jessen, barber/frisør Helene Marie Jessen f. Højrup, slagteriudsalg 1923 Peter Jepsen, udspinder 1926 Niels Enemark, elinstallatør 1936 H.P. Sørensen, grd Søren Ibsen, elinstallatør 1979 H.O. Kiilerich, elinstallatør Hans O. Kiilerich (2009) Ølhandler Nis Jeppe Nielsen udstykkede denne grund fra sin nyerhvervede ejendom (Nørregade 16) opførte en bygning, der fik fælles brandgavl med moderejendommen mod nord og med en træbygning mod syd. Der var tidligere fælles brønd og kloak med nr. 16. Helene Marie Jessen (i daglig tale madam Jessen) drev også pensionat. Træhuset blev i sin tid revet ned af mekaniker C.A. Poulsen. Der drives stadig elinstallatørforretning fra ejendommen, som nu ejes og drives af H.O. Kiilerich. (Ejler Nielsen 1994) Nedlagt som forretning

13 Nørregade 15 2bs 22ai Peter Willumsen, bagermester 1949 Ove Funder, bagermester 1981 O. Funder Sørensen 1992 Grethe Funder, enke Olav Warming Bertelsen (2009) Bagermester Willumsen, der havde bageri i Nørregade 10, købte en grund af urmager Chr. Christensens ejendom, Nørregade 17, og en grund af Søren Grams gård, matr. nr. 2b. Han lagde dem sammen, byggede en beboelsesejendom med butik og opførte samtidig et nyt bageri. Willumsen drev bageriet frem til 1949, hvor han solgte til Grethe og Ove Funder. De fortsatte driften frem til 1985, hvor de lagde op, lukkede forretningen, men blev boende på ejendommen. Her bor Grethe Funder stadig efter mandes død. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 16 3ø Chr. Hansen Christensen, snedker 1897 Jørgen Hatting, grd. Ølgod 1901 Claus Hansen Ravn, slagter 1905 Martin Pedersen, slagter 1906 P.A.L. Henriksen 1907 Nis Jeppe Nielsen, ølhandler 1912 Carl Christensen, slagter 1912 A. Paaske, barber/frisør 1919 Laurids Hermansen, barber/frisør 1924 Anders Frandsen, muremester 1925 Niels Schmidt, slagter 1938 B. Engholm Pedersen, slagter 1968 Fr. Holst, maskinhandel 1981 Slagterforretning, nedrevet På ejendommen, der var opført i 1890, blev der oprette og tinglæst en lejekontrakt på en strimmel jord, hvorpå der var opført et varehus. Det tilhørte Bine Marie Sørensen, f. Andersen i Sverige, men da hun i 1893 overtog Nørregade 12, afstod hun varehuset til J.J. Sørensen. Fr. Holst købte ejendommen til nedbrydning for at han kunne få adgang til sin maskinforretning fra Nørregade. Forretningen flyttede senere ud af byen, og vejen føre nu til et ubebygget areal, der ejes af kommunen. (Ejler Nielsen 1994) Arealet er ubebygget og vejen fører til Den Røde Plads).

14 Nørregade 17 2av Anders Hansen Vind, fhv. grd Chr. Christensen, urmager 1945 H. Spangsberg Christensen, urmager, telefoncentral 1949 Ruth Nørby, centralbestyrer 1981 Ruth F. Nørby 1993 Anders Nørby (2009) Da Anders H. Vind havde solgt sin gård, matr. nr. 2b, til sin svoger, Troels Gram, byggede han dette hus og fik aftægt med fra gården. I 1891 overtog Chr. Christensen ejendommen, han var urmager og guldsmed, men passede samtidig telefoncentralen, som var installeret i denne ejendom. Harald Spangsberg Christensen overtog forretningen efter sin far, men flyttede efter nogle års forløb til Ribe og da Ruth Nørby købte ejendommen var urmagerforretningen nedlagt. Imidlertid var antallet af telefonabonnenter steget så meget, at hun havde nok at gøre som centralbestyrer. Dette hverv bestred hun indtil centralen blev nedlagt og automatiseret. Siden har huset udelukkende været benyttet til privat bolig. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 18 3aa Peter Iversen Hansen, skomager 1949 N.P. Dalgaard, skomager 1954 Vejen Madsen, skomager, fhv. grd Jørgen Gammelgaard, skomager, fhv. grd. Olga Gammelgaard 1960 Marie Ravn, tatolforretning 1981 Marie Ravn 1986 Rosa Ravn, Ries Shop lejer (2009) P.I. Hansen oprettede skomagerforretning i Gørding, først et par år i Nørregade 12, hvor han sad til leje, indtil han i 1893 flyttede i ejendommen her, som han selv havde ladet opføre.

15 Efter 1950 forsøgte flere sig i branchen, indtil Marie Ravn oprettede en Tatolforretning, som hun drev i 29 år. Datteren Rosa Ravn overtog den under navnet Ries Schop. Det var en branche med hård konkurrence og butikken lukkede i Huset benyttes nu som privat bolig for Rosa og Marie Ravn. Der er dog ikke meget tilbage af bygningen fra 1893, idet der efter ejerskifte i 1957 blev ombygget og gennemrestaureret. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 19 2g Jørgen Fredrik Johan Schlosser, skomager 1892 Niels Sørensen Jensen, slagter 1895 Laugine Christensen, enke 1906 Lars Mortensen Larsen, snedker 1911 Jens Kr. Jensen, portør 1913 Niels Jensen Lassen, skrædder Kathrine Lassen, enke 1916 Anker Lorentzen, murer 1923 Hans Nielsen Sørensen, particulier, (rentier) 1945 Rasmus Pedersen, maler 1972 Bjarne Skjøtt Rasmussen 1979 Astrid Saatterup, enke, (Plougstrup) 1981 Astrid Saatterup 1993 Lilian Majholm Tommy Puggaard Nielsen (2009) J.F.J. Schlosser købet en grund på 2000 kvadratalen at Troels Gram, der ejede gården matr. nr. 2b. Scholsser delte grunden op i to lodder og opførte en bygning på den ene, som han i 1892 solgte til slager N.S. Jensen. Der har gennem årene været forskellige forretninger i denne bygning. I Hans N. Sørensens tid havde Thorvald Dinesen barberstue i butikken. Malermester Rasmus Pedersen havde malerforretning i mange år, men side er ejendommen udelukkende benyttet som privat bolig (Ejler Nielsen 1995)

16 Nørregade 20 3ab 1893/ Niels Pedersen, Bøel gdr N.P. Christensen, Holsted bager 1907 Søren Grejsen, købmand 1915 Hans Jensen Christensen, øldepot og sæbehus 1933 Thorvald Dinesen, herrefrisør Astrid Dinesen, f. Madsen 1942 Johanne Petersen 1949 Karl Jensen, trikotage 1954 Gert Hansen. møller 1976 Ulla Nielsen/Villy Lund 1979 Sonja og Erik Christensen 1981 Erik Christensen 1988 Margit Kristensen 2002 Britta Lund (2009) Niels Pedersen byggede huset samtidig med nr. 18 med fælles brandgavl. Her startede Chr. Sørensen en papir- og boghandel, og sad til leje fra 1902 til 1907, da han flyttede over på den anden side af gade. Der har således været købmandsforretning, øldepot, frisøsalon og trikotagehandel i ejendommen. Siden 1954 har huset udelukkende været benyttet som privatbolig. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 21 2m Hermann Schlosser, skrædder 1907 Chr. Sørensen, boghandel 1951 P. Chr. Sørensen, bogtrykker 1981 Peter Chr. Sørensen Ejendomsanpartsselskabet af 15.0 (2009) Skomager J.F.J. Schlosser, der havde købt en grund på 2000m 2 fra den nærliggende gård, matr. nr. 2b, delte grunde i to lodder og solgte den ene til sin broder Hermann Schlosser. Denne opførte ejendommen

17 Nørregade 21 med fælles brandgavl med Nørregade 19. Hermann Schlosser var skrædder og havde tillige udslag af manufakturvarer fra Crome og Goldschmidt A7S i Varde. Chr. Sørensen købte ejendommen i 1907 og flyttede ind med sin papir-og boghandel, som han havde haft på lejebasis siden 1902 på den anden side af gaden. Den 28. juli 1914 stod følgende annonce at læse i et dagblad Gørding Sogns Bogsamling har udlån af bøger hos boghandler Chr. Sørensen, Gørding St. Kontingent 1½ kr. årlig. Ubemidlede, der betaler under 10 kr. i kommuneskat, kan gratis låne bøger. P. Chr. Sørensen var udlært typograf, og da han i 1951 overtog forretningen efter sin far, nedlagde han boghandlen og fortsatte med bogtrykkeri. Sammen med sin hustru, Thora Sørensen, drev han denne forretning frem til Da blev bogtrykkeriet nedlagt, butiksvinduet fjernet, bygningerne renoveret og indrettet udelukkende til beboelse. Her nyder Thora og P. Chr. Sørensen deres otium. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 22 3ai, 3ak og 3al Jens Pedersen, rebslager Kathrine Pedersen 1921 Frk. Andersen, daglivareforretning, (som lejer) 1928 Petrine Trap og Elisabeth Madsen, smørforretning, (som lejer) 1849 Chr. Hermansen, herrefrisør og Anna Hermansen, damefrisør 1981 Chr. J.B. Hermansen 1992 Tina Hansen, frisøsalon kaldet Frisørsaksen (som lejer) 1994 Hansen og Kruse APS (2009) Mange ejendomme i Gørding kan i disse år fejre 100 års jubilæum. Rebslager Pedersen byggede denne. Bagved var der en lang strimmel jord, der blev brugt til rebslagerbane. En del af huset lejede rebslageren ud til forskellige formål såsom systue, daglivareforretning og barbersalon, indtil Anna og Chr. Hermansen købte ejendommen og drev frisørsalon indtil deres død. I 1992 startede en ny salon. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 23 2p 1945 Foto: 1999

18 1894 Laurids Fr. Jensen, savskærer møbelhandel, bedemand 1928 Eli Antonsen, møbelhandler - snedker 1964 Mogens Daugaard, møbelsnedker og handel, Bedemand 1981 Mogens Daugaard 1999 Ejendomsanpartsselskabet af 15.0 (2009) Laurids Frederik Jensen, der kom til Gørding fra Thuesbøl ved Brørup, købte en byggegrund af Troels Gram. Foruden beboelse og møbelfirretning opførte han et savskæreri, der i begyndelsen blev drevet ved dampmaskine. L.F. Jensen havde flere andre gøremål, såsom tørvefabrikation og entreprenørarbejde, desuden var han bedemand, kister blev produceret på eget værksted. Men han huskes nok mest for den lange periode, hvor han var sognefoged. Eli Antonsen overtog forretningen i 1928, den brændte imidlertid i 1945, men blev genopført i sin nuværende form. I 1964 købte Kamma og Mogens Daugaard møbelforretningen, som de stadig driver incl. Bedemandsforretningen, ligesom deres forgængere. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 24 2ae A. Hansen, sadelmager 1896 Hans Jepsen, Alsing, Askov 1898 Kirstine Laurine Petersen 1898 P.A. Poulsen, sadelmager 1943 Henry Poulsen, sadelmager 1951 Gorm Chr. Hansen, urmager 1981 Gorm Chr. Hansen 1986 Agnes Hansen, enke 1991 Margit Callesen og Karen M. Hansen 1991 Mona Petersen Mona Lise Ladefoged (2009) Opført 1895 fælles brandgavl med nr. 22. Op mod den nordre gavl var opført en tilbygning med halvtag, hvor der var sadelmagerværksted med en dobbeltdør ud mod gaden. Kirstine L. Petersen giftede sig med sadelmager Poulsen, der som formand for borgerforeningen blev en kendt mand, de var med til at præge udviklingen i byen. Sadelmagerforretningen blev overdraget til sønnen Henry Poulsen, som dog på grund af sygdom nedlagde den. Agnes og Gorm Chr. Hansen drev derefter urmagerforretning i nogle år, hvorefter den blev nedlagt og huset benyttes nu som privat bolig. (Ejler Nielsen 1994)

19 Nørregade 25 2r C.K. Olesen, fotograf 1898 P. Martin Hansen og Niels Jensen 1899 Carl Andreas Lund, skrædder 1939 Karen Lund, enke 1951 Viktor Christensen, portør 1981 Jenny Marie Christensen, f. Lund Rudi Jean Lautrup Boisen (2009) Laurids Fr. Hansen, nuv. Nørregade 23, solgte en grund i det nordvestlige hjørne af sin ejendom til fotograf C.K. Olesen, der opførte den lidt særprægede ejendom med atelier på første etage. Siden 1899 har ejendommen været i samme families eje. Carl A. Lund indrettede systue på første etage. Her sad han og syede. I stuen var der foruden beboelse også en lille butik ud mod gaden. C.A. Lund drev forretningen til sin død i 1939, hvorefter datteren og svigersønnen Viktor Christensen flyttede hjem til moderen. Senere overtog de huset. Viktor Christensen arbejdede som reserveportør på Gørding Station og var tillige kontorbestyrer for fagforeningen med kontor i den tidligere butik i sognerådet for liste A. Siden hans død for ca. 25 år siden, har Jenny Christensen, i daglig takle kaldet Jenny Lund, boet alene i huset. (Ejler Nielsen 1995). Nørregade 26 3ah P. Andersen Bendixen, fhv. grd. og købmand Laurids Frederik Nielsen 1907 P.A. Poulsen, sadelmager Henry Poulsen, sadelmager 1981 Betty E. Poulsen 1994 Betty Poulsen, enke Palle Gram Poulsen, søn (2009)

20 P.A. Poulsen benyttede huse som lager, men efter en brand blev det genopført som beboelse for Betty og Henry Poulsen. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 27 2y Jens Jensen, malermester 1903 Hans Andersen Hansen, malermester 1922 Hans Nielsen Knudsen, handelsmand, gdr Niels Møller, skomager Hans Andersen 1941 Peder Henningsen, fhv. gdr. Peter Larsen, blikkenslager 1981 Lars Peter Larsen Christian Søborg Jensen (2009) Der var nogle år en stald med tilhørende landbrug knyttet til denne ejendom. Peter Henningsen havde solgt sin gård, Jernvedvej 12, da han overtog huset og i en årrække kørte han mælkerute med hest og vogn for Gørding Andelsmejeri. Senere boede der en overgang 2 familier i huset. Botilde Schmidt lejede sig ind, da hun flyttede sin modeforretning fra nabohuset. Nu har hun sin butik i Nørregade 2, stadig som lejer. Anna og Peter Larsen startede en blikkenslagerforretning, som de drev i mange år, indtil de lagde op og lukkede forretningen. De bor stadig i huset, der nu udelukkende benyttes som privat bolig, efter at de har renoveret det. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 28 3by G. Georgsen, maler 1910 Frederik Petersen, maler 1923 Johannes Dinesen, maler

21 1927 Hermann Schlosser, skrædder 1943 Marie Schlosser, franskvask og strygning 1951 Sofus Nielsen, rejsebud 1965 Vilhelm Thomsen, murer 1981 Vilhelm Chr. Thomsen Jack Michael Bejer Pedersen (2009) Malermester Fr. Petersen oprettede en barberstue med Thorvald Dinesen som svend, Senere var der skrædderstue og franskvask i huset. Vilhelm Thomsen og hustru Ketty startede et stort vaskeri, Rekordvaskeriet, med møntvaskeri og rulle stue. Det blev nedlagt i 1980, og de benytter nu huset som privat bolig. (Ejler Nielsen 1994) Nørregade 29 2ar Lars Mortensen Larsen, papir og boghandel 1941 Søren Pedersen, maler 1943 Ellen Pedersen, malervareforretning, enke 1981 Ellen Petersen 1985 Bent Pedersen, malermester 1989 Thora Andersen, f. Jensen, kontorass. (2009) Lars M. Larsen, søn af skomager Morten Larsen, Fladsbjerg, var oprindelig snedker. Han boede o Møllegade 18 fra 1902 til 1906, derefter flyttede han til Nørregade 19. Lars M. Larsen byggede huset her i 1911 og indrettede en papir og boghandel. Senere har der på lejebasis været øldepot og sæbehandel ved Hans Jensen og modeforretning ved Botilde Schmidt. (Ejler Nielsen 1995) Nørregade 30 3ap H.P. Hansen, murermester 1903 Jocum Schjøtt, fhv. Gdr Laurine Kirstine Lauridsen, husbestyrerinde 1924 Jocum Schjøtt, fhv. gdr.

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001

125 år på Skiveegnen. Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 125 år på Skiveegnen Niels Mortensen 125 år på Skiveegnen Byen, egnen og Salling Bank 1876-2001 Salling Bank 2001 Udgivet af Salling Bank a/s

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5

1 Stationsbyerne 8 8 6 1 8 9 5 1 8 8 6 Stationsbyerne 1 8 9 5 Frederiksgade 8-6 ca. 1890. Til venstre ses Den Nye Borger- og Håndværkerforenings bygning, opført i 1881 efter tegninger af murermester L. Jørgensen. I 1890 erne blev bygningen

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 32. årgang Oktober 2009

Beboerblad for. Nr. 5 32. årgang Oktober 2009 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 32. årgang Oktober 2009 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Sanne Broustbo 61 65 40 88 Jørgen Lyck Elsborg 58 54 81 41 Susanne Hvitnov 58 50 61 00 Birthe Jacobsen

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard

Slægtsbog for. Anna Magdalene Damgaard Slægtsbog for Anna Magdalene Damgaard (1925-2007) (1) Jan Løve Østerbye marts 2014 Forord Dette er første udkast til en slægtsbog for mit barnebarns oldemor Anna Magdalene Damgaard. I anetavlerne er anvendt

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Oprydning på Drejet. En øjebæ er nu væk

Oprydning på Drejet. En øjebæ er nu væk Oprydning på Drejet En øjebæ er nu væk August 2014 2 Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, mobil: 21442498 Mail: bolette.eggers@mail.dk Kasserer: Palle Isaksen:

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Aakirkebvs historie de sidste 300 år

Aakirkebvs historie de sidste 300 år Aakirkebvs historie de sidste 300 år Af Wemer Hansen e.a.rrnrnny oso Ån Melodi: Der er et land. Aakirkeby - derinde midt i landet, for søværts fjender her du søgte ly, alligevel så skete det blandt andet

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere