Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov"

Transkript

1 DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læseguide 4 Inspirationsoplægget indeholder følgende 4 Er de fire kompetencer de vigtigste på fremtidens arbejdsmarked? 5 1. Navigationsevne 6 Hvorfor er det vigtigt selv at kunne navigere strategisk på arbejdsmarkedet? 6 Hvad er navigationsevne? 6 2. Evnen til at kode og afkode digitalt 8 Hvorfor er det vigtigt, at fremtidens elever selv kan kode og afkode digitalt? 8 Hvad er digital kodning og afkodning? 8 3. Helhedsforståelse 10 Hvorfor er det vigtigt at have helhedsforståelse? 10 Hvad er helhedsforståelse? Læringslyst og evne 12 Hvorfor er det vigtigt at være motiveret for læring? 12 Hvad er læringslyst og evne? 12 2

3 Indledning Arbejdsmarkedet er i konstant udvikling, men lige nu sker udviklingen inden for teknologi og digitalisering i så høj fart, at erhvervsskolesektoren har brug for at blive klogere på, hvordan vi skal uddanne fremtidens arbejdskraft. Giver vi eleverne de rette kompetencer, så de bliver kritisk tænkende medborgere i samfundet og parate til at håndtere arbejdsmarkedets omskiftelighed og udnytte de potentialer, de nye teknokogier giver? Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne (DEG-L) præsenterer her et bud på, hvilke tværgående kompetencer der er vigtige at styrke i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Vi ønsker at inspirere skolernes ledelse til at starte en lokal drøftelse af, hvordan skolen arbejder med at kvalificere eleverne til at løse nye typer af opgaver på arbejdsmarkedet ikke inden for fagene, men på tværs af fagene. Dette inspirationsoplæg bygger på arbejdet i DEG-L s Udsynsforum. Udsynsforum er kommet frem til fire tværgående kompetencer, der er særligt vigtige at styrke. De anbefaler, at de fire kompetencer integreres i uddannelserne, så de supplerer den stærke kernefaglighed, der ligger i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i dag. Det er disse fire kompetencer: Navigationsevne Helhedsforståelse CSS HTML Evnen til at kode og afkode digitalt Læringslyst og evne Hvad er Udsynsforum? Udsynsforum er nedsat af DEG-L s bestyrelse. Udsynsforum har til formål at sætte fokus på nationale og internationale tendenser, der præger de erhvervsrettede uddannelser. Målet med arbejdet i Udsynsforum er at klæde erhvervsskolernes ledere på til at være på forkant med udviklingen, når et fælles mål er at uddanne kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Udsynsforum beskæftiger sig med et tema af gangen i afgrænset periode. I 2017 sætter Udsyns forum fokus på fremtidens kompetencer. Udsynsforum trækker på viden og erfaringer fra forskere, erhvervslivet og debattører, der beskæftiger sig med det tema Udsynsforum har fokus på. 3

4 Læseguide DEG-L vil, i dette oplæg, give inspiration til, hvordan I kan tage en debat på skolen om fremtidens kompetencebehov. Oplægget præsenterer dels baggrundsviden om de fire kompetencer og dels forslag til refleksionsspørgsmål, I kan bruge til at tage den lokale debat blandt ledelsen og underviserne på skolen. Oplægget er bygget op, så det kan anvendes i alle led på skolen lige fra en debat i erhvervsskolens bestyrelse til drøftelser mellem de pædagogiske ledere og underviserne. Inspirationsoplægget indeholder følgende Hvad kendetegner de fire kompetencer? Afsnittene præsenterer kort, hvad der karakteriserer de fire kompetencer. Det er ikke en definition, fordi det er vigtigt, at skolens ledelse og underviserne arbejder med at sætte egne ord på, hvad der kendetegner kompetencen inden for deres fagområde. Brug beskrivelserne som baggrundsviden til jeres drøftelser. Refleksionsspørgsmål? Refleksionsspørgsmålene kan I bruge til at drøfte fremtidens kompetencebehov. Spørgsmålene er inddelt efter målgruppe, så nogle spørgsmål er henvendt til et strategisk ledelsesmæssigt niveau og andre kan bruges, når man skal drøfte fremtidens kompetencebehov med underviserne. Lad jer inspirere af refleksionsspørgsmålene og pluk i spørgsmålene alt efter om oplægget skal drøftes i ledergruppen eller mellem ledere og undervisere. Referencer til yderligere materiale På Udsynsforums hjemmeside kan I finde mere materiale om de enkelte kompetenceområder og følge med I, hvordan DEG-L arbejder med kompetenceområderne. I kan bl.a. finde henvisninger til videointerview med Udsynsforums bidragsydere og nationale og internationale undersøgelser om udviklingen på arbejdsmarkedet. Brug referencerne til at finde mere viden om de kompetenceområder I vil drøfte. 4

5 Er de fire kompetencer de vigtigste på fremtidens arbejdsmarked? Udsynsforum vurderer, at det er vigtigt, at eleverne i fremtiden har navigationsevne, helhedsforståelse, evnen til at kode og afkode digitalt, ligesom eleverne skal have læringslyst og evne. Udsynsforum består af en række eksperter, der trækker på deres viden og erfaringer om udviklingen på arbejdsmarkedet. Er I enige med Udsynsforum i, at disse fire kompetencer er de vigtigste på fremtidens arbejdsmarked? Er disse fire kompetencer de rette, hvis vi skal sigte mod at uddanne de unge til at være kritisk tænkende medborgere i et samfund, der hele tiden forandrer sig? Brug nedenstående refleksionsspørgsmål til at vurdere, hvilke kompetencer der er vigtige på fremtidens arbejdsmarked. Refleksionsspørgsmål vedrørende de fire udvalgte kompetencer Er de fire kompetencer de rette, eller er der behov for andre kompetencer? Skal globale kompetencer være et selvstændigt kompetenceområde, eller indgår de som en integreret del af de kompetencer, som Udsynsforum vurderer er vigtige? Er det muligt at rangere de fire kompetencer og dermed prioritere, hvilke af de fire kompetencer, I mener, det er vigtigst at styrke hos jeres elever? 5

6 1. Navigationsevne De unge skal kunne navigere strategisk og lede sig selv hen imod løsningen på en given opgave. Det er en vigtig evne at mestre, fordi verdens omskiftelighed og den teknologiske udviklingshastighed gør, at virksomheder i stigende grad vil efterspørge medarbejdere, der selv kan finde de bedste løsninger på opgaver og inddrage nye metoder. Det er også en væsentlig evne i forhold til at blive iværksætter. Hvorfor er det vigtigt selv at kunne navigere strategisk på arbejdsmarkedet? Den teknologiske udvikling påvirker arbejdsprocesser, samarbejdsrelationer, produkter, services mv. Det sker med en sådan fart, at der er behov for, at medarbejderne i højere grad selv kan finde den bedste løsning af opgaven i tråd med virksomhedens strategi og ved at inddrage nye metoder i opgaveløsningen. For danske virksomheder kan det være et vigtigt konkurrenceparameter at have medarbejdere med navigationsevne. Det øger nemlig virksomhedens agilitet i forhold til at inddrage nye metoder og teknologier i opgaveløsningen, ligesom det kan fremme en kultur for medarbejderdreven innovation. Kompetencen er ligeledes central, fordi den skaber et vigtigt fundament for elever, der har talent og vilje til at starte egen virksomhed. Hvad er navigationsevne? Som medarbejder i en virksomhed kan du håndtere et omskifteligt arbejdsmarked ved at navigere efter din virksomhedsstrategi. Du har ligeledes modet til selv at afgøre, hvordan en arbejdsopgave bedst kan løses. At kunne navigere betyder, at man som elev på den ene side skal kunne trække på sin faglige viden og på den anden side evner at tage initiativ til at inddrage de nyeste metoder eller teknologier, når de skal løse en opgave. De unge skal være ansvarsbevidste og kunne tænke strategisk, både i forhold til den arbejdsopgave de skal løse, og i forhold til sin egen faglige udvikling. På den måde bliver man som medarbejder sat i centrum for at lede sin egen faglige udvikling dog med støtte fra sin leder naturligvis. 6

7 Refleksionsspørgsmål Ideer til spørgsmål I kan anvende til en lokal drøftelse på et strategisk og pædagogisk niveau: Er der brug for strategiske tiltag på skolen, hvis vi skal styrke elevernes navigationsevne? Hvad skal der til, hvis vi skal konkretisere og sætte ord på, hvad navigationsevne er i relation til de enkelte fag som skolen udbyder? Har skolen en lokal virksomhed, eller andre i skolens netværk, der kan bidrage til arbejdet med at styrke elevernes navigationsevne? Har vi på skolen konkrete eksempler på undervisere, der lykkedes med at styrke elevernes navigationsevne og kan disse undervisere evt. bruges som ressource? Er der bekendtgørelsesmæssige elementer inden for henholdsvis eud, eux, hhx eller htx, der kan tænkes sammen med vores arbejde med at styrke elevernes evne til at navigere? Kan navigationsevne indtænkes i undervisernes arbejde med de lokale undervisnings planer? Find mere viden og konkrete eksempler via dette link 7

8 CSS HTML 2. Evnen til at kode og afkode digitalt De unge skal have et digitalt mindset og kunne kode, for at forstå og afkode det digitale arbejdsmarked og samfund de er en del af. Kodning er nøglen til at kunne udvikle nye produkter selv, og forstå baggrunden for de produkter andre har skabt. Virksomhederne har brug for, at der sker et kryds mellem det digitale og de øvrige fagområder, som virksomheden rummer, hvor fx en detailuddannet eller en tømrer ikke bare kan bruge digitale værktøjer, men også være i stand til at bygge, påvirke og ændre digitale systemer. Hvorfor er det vigtigt, at fremtidens elever selv kan kode og afkode digitalt? Digitalisering og automatisering er et grundvilkår både på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt. Som virksomhed har du derfor brug for medarbejdere, der kan tænke det digitale sammen med deres kernefaglighed. I fremtidens virksomheder er der brug for, at alle typer af medarbejdere har et digitalt mindset og kan kode og afkode på et basalt niveau. Kodning er nøglen til at kunne udvikle nye produkter selv, og forstå baggrunden for de produkter andre har skabt. Ligesom det er vigtigt, at man som medarbejder kan reflektere over og afkode, hvilken betydning digitale produkter har i relation til omverdenen. Hvad er digital kodning og afkodning? Grundlæggende handler denne kompetence om at lære de kommende generationer, hvad der sker inde i maskinrummet på en computer, ved at udvikle deres digitale mindset også kaldet Computational Thinking. Unge computational thinkers kan se på en problemstilling på en måde, så en computer kan løse den. Elever, der kan kode og afkode digitale systemer, er derfor gode til at tænke i problemløsning og bruge kodning som redskab til at forstå verden og bygge videre på den selv. Har fremtidens generationer af elever kodning i deres værktøjskasse, kan de bruge deres kreativitet til at skabe digitalt, blive medskabere af nye produkter og samtidig være i stand til at afkode produkters tekniske, sociale, æstetiske, værdimæssige og etiske karakter. Det er ikke nok at lære at lave algoritmer for at kunne kode og programmere, eleverne skal også kunne sætte produktet i relation til den kontekst, det skal bruges i. 8

9 Refleksionsspørgsmål Ideer til spørgsmål I kan anvende til en lokal drøftelse på et strategisk og pædagogisk niveau: Er der brug for strategiske tiltag på skolen, hvis vi skal styrke elevernes evner til at kode og afkode digitalt? Hvad skal der til, hvis vi skal konkretisere, og hvordan kan evnen til at kode og afkode indgå i de enkelte fag eller forløb som skolen udbyder? Har skolen en lokal virksomhed, eller andre i skolens netværk, der kan bidrage til arbejdet med at styrke de unges evne til at kode og afkode digitalt? Har vi på skolen konkrete eksempler på undervisere, der træner elevernes evne til at kode og afkode digitalt, og kan disse undervisere evt. bruges som ressource? Er der bekendtgørelsesmæssige elementer inden for eud, eux, hhx eller htx, der kan tænkes sammen med vores arbejde med at styrke elevernes evne til at kode og afkode? Kan kodning og afkodning tænkes ind i de lokale undervisningsplaner? Find mere viden og konkrete eksempler via dette link 9

10 3. Helhedsforståelse De unge skal forstå den faglige, økonomiske, sociale og kulturelle helhed, deres fag er en del af, og bruge denne indsigt i tværfaglige samarbejder og udvikling. Unge, der har helhedsforståelse, ser deres virksomhed eller organisation som en mekanisme, hvor deres eget fag hænger uløseligt sammen med andre fagligheder. De har overblik, forretningsforståelse og udsyn, der gør dem i stand til at sætte sig ind i andres fagsprog og kommunikere tværfagligt både nationalt og globalt. Hvorfor er det vigtigt at have helhedsforståelse? På fremtidens arbejdsmarked vil mange af de arbejdsprocesser og faggrænser, vi kender i dag, smelte sammen og blive til nye. Det sker bl.a. fordi digitalisering vil løse nogle af de arbejdsopgaver en traditionel faglært eller en vidensmedarbejder løser i dag. Når fagene smelter mere sammen, skal programmører fx arbejde tæt sammen med marketingsafdelingen eller med den faglærte. Virksomhederne har brug for medarbejdere, der kan udvikle produkter eller services i samarbejde med andre fagligheder og er motiverede for at skabe værdi for virksomheden gennem faglige samarbejder. Det er derfor en forudsætning, at medarbejderne både har forståelse for de mennesker, de arbejder sammen med, og for den forretning virksomheden driver, hvis virksomhederne og medarbejderne skal kunne udnytte de tværfaglige synergier. Helhedsforståelse er ligeledes værdifuld for elever, der ønsker at starte egen virksomhed, fordi evnen til samarbejde med og skabe innovationer med konkret værdi er afgørende. Hvad er helhedsforståelse? Unge der har helhedsforståelse har overblik, forretningsforståelse og udsyn, der gør dem i stand til at sætte sig ind i andres fagsprog og kommunikere tværfagligt både nationalt og globalt. De har redskaber til at forstå en virksomhedsopbygning og turde udfordre og tage initiativ til at udvikle nye praksisser, der kan skabe værdi for virksomheden eller kan bidrage til egen udvikling. Elever med helhedsforståelse har ikke fokus på faggrænser, men på hvordan fagene spiller sammen og kan bidrage til at løse en given opgave eller problemstilling. 10

11 Refleksionsspørgsmål Ideer til spørgsmål I kan anvende til en lokal drøftelse på et strategisk og pædagogisk niveau: Er der brug for strategiske tiltag på skolen, hvis vi skal styrke elevernes helhedsforståelse? Hvad skal der til, hvis vi skal konkretisere og sætte ord på, hvad helhedsforståelse betyder i relation til de enkelte fag eller forløb som skolen udbyder? Har skolen en lokal virksomhed, eller andre i skolens netværk, der kan bidrage til arbejdet med at styrke de unges helhedsforståelse? Har vi på skolen konkrete eksempler på undervisere, der lykkedes med at styrke elevernes helhedsforståelse, og kan disse undervisere evt. bruges som ressource? Er der bekendtgørelsesmæssige elementer inden for eud, eux, hhx eller htx, der kan tænkes sammen med vores arbejde med at styrke elevernes helhedsforståelse? Kan helhedsforståelse integreres i undervisernes arbejde med de lokale undervisningsplaner? Find mere viden og konkrete eksempler via dette link 11

12 4. Læringslyst og evne De unge skal have klare læringsstrategier og være motiverede for at lære nyt. Danske virksomheder har brug for medarbejdere, der forstår nødvendigheden og værdien af at lære nyt gennem hele arbejdslivet, fordi virksomhederne er afhængig af, at medarbejderne hele tiden udvikler sig og trækker ny viden ind i virksomheden. Hvorfor er det vigtigt at være motiveret for læring? Den hastige forandring på arbejdsmarkedet betyder, at de kompetencer man har lært på en uddannelse ikke vil slå til i hele arbejdslivet. Virksomhederne har brug for medarbejdere, der ser læring som en del af arbejdet, og som ser det som en naturlig del af jobbet at sætte sig ind i fx nye processer eller teknologier. Danske virksomheder har brug for medarbejdere, der forstår nødvendigheden og værdien af at lære nyt gennem hele arbejdslivet, fordi virksomhederne er afhængig af at medarbejderne hele tiden udvikler sig og trækker ny viden ind i virksomheden. Det er vigtigt at gøre op med den institutionaliserede tilgang til læring, hvor læring er noget, der foregår på en uddannelsesinstitution eller i en praktikvirksomhed, hvor eleven efterfølgende bliver eksamineret i konkrete kompetencemål. Virksomhederne får brug for medarbejdere i fremtiden der har en forståelse for, at læring er en del af arbejdet, og at læring kan ske på alle tider og på mange forskellige måder både igennem ny viden, refleksion, leg, fordybelse og ved at øve sig i praksis. Hvad er læringslyst og evne? Det er en særlig disciplin at lære at lære. Unge der har læringslyst har både en motivation og en læringsstrategi, så de forstår, hvordan man går til processen at lære og forstår betydningen af at lære. En læringsstrategi drejer sig bl.a. om at have fokus på både forberedelsen, afprøvning og efterbehandlingen af det nye stof. Mange elever dukker i dag op på ungdomsuddannelserne og har mistet troen på, at de kan lære noget. De nye typer af elever skal derfor rustes og motiveres til at stole på, at de godt kan lære noget nyt. Ligesom de skal have prøvet et væld af forskellige måder at lære på, så de kan finde lige netop den læringssituation og -strategi, de har brug for, hvis de fx skal lære en ny teknologi at kende. 12

13 Refleksionsspørgsmål Ideer til spørgsmål I kan anvende til en lokal drøftelse på et strategisk og pædagogisk niveau: Er der brug for strategiske tiltag på skolen, hvis vi skal styrke elevernes læringslyst og evne? Hvad skal der til, hvis vi skal konkretisere og sætte ord på, hvordan læringslyst og evne kan indgå i de enkelte fag eller forløb som skolen udbyder? Har skolen en lokal virksomhed, eller andre i skolens netværk, der kan bidrage til arbejdet med at styrke elevernes læringslyst og evne? Har vi på skolen konkrete eksempler på undervisere, der lykkedes med at styrke elevernes læringslyst og evne, og kan disse undervisere evt. bruges som ressource? Er der bekendtgørelsesmæssige elementer inden for eud, eux, hhx eller htx, der kan tænkes sammen med vores arbejde med at styrke elevernes læringslyst og evne? Kan læringslyst og evne integreres i de lokale undervisningsplaner? Find mere viden og konkrete eksempler via dette link 13

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE KOMPETENCER KOMPETENCER TIL ET DIGITALT ARBEJDSLIV

FREMTIDENS DIGITALE KOMPETENCER KOMPETENCER TIL ET DIGITALT ARBEJDSLIV FREMTIDENS DIGITALE KOMPETENCER KOMPETENCER TIL ET DIGITALT ARBEJDSLIV TEMAER Hvad er digitale kompetencer? Hvad er udfordringerne i at udvikle de digitale kompetencer? Hvordan kommer man i gang: strategisk

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

IT og digitalisering i folkeskolen

IT og digitalisering i folkeskolen 08:00 100% Aabenraa Kommune Forord Udfordringer Det skal vi lykkes med Tre strategiske spor Rammer Veje ind i digitaliseringen IT og digitalisering i folkeskolen Godkendt af Aabenraa Kommunes Byråd den

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI AALBORG HANDELSSKOLE Strategi 2019-2024 fastlægger retningen for de kommende fem år. Udviklingen går imidlertid stærkt, og meget kan ske i løbet af en femårsperiode. Skolens bestyrelse vil derfor i samarbejde

Læs mere

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder:

Introduktion. Randers HF & VUC har som kerneopgave at skabe læring og værdi for kursister og elever ved at uddanne inden for følgende områder: Strategi 2019-2024 Introduktion Randers HF & VUC er en skole, der sigter efter at løfte kursister og elever til bedre muligheder og til at blive aktive samfundsborgere. Vi møder vores kursister og elever,

Læs mere

TEKNOLOGI OG INNOVATION I RØDOVRES SKOLER - Hvad betyder det for dit barn?

TEKNOLOGI OG INNOVATION I RØDOVRES SKOLER - Hvad betyder det for dit barn? TEKNOLOGI OG INNOVATION I RØDOVRES SKOLER - Hvad betyder det for dit barn? INDHOLD 3 Forord 5 Ambitioner 7 Hvordan kommer dit barns skolegang til at se ud med Teknologi og Innovation? 9 Teknologi og Innovation

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling I løbet af skoleåret 2016-2017 har vi, forældre, elever, fagprofessionelle, politikere og andre interessenter været nysgerrige på, hvordan fremtidens folkeskole kunne se ud. Vi har sammen og i dialog tegnet

Læs mere

Indledning. Mål. Målgruppe

Indledning. Mål. Målgruppe 1 2 Indledning I henhold til Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er fire forudsætninger afgørende for, at børn og unge kan begå sig i en digital fremtid 1 : I en tidlig alder at blive

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Bilag 2. Diskussionsoplæg: Talenter og digitale kompetencer i verdensklasse

Bilag 2. Diskussionsoplæg: Talenter og digitale kompetencer i verdensklasse Bilag 2. Diskussionsoplæg: Talenter og digitale kompetencer i verdensklasse Disruptionrådets sekretariat Februar 2018 Spørgsmål til drøftelse Hvad skal være Danmarks ambition for elite- og talentpleje?

Læs mere

Digitale kompetencer og digital læring

Digitale kompetencer og digital læring Digitale kompetencer og digital læring National handlingsplan for de videregående uddannelser April 2019 Udgivet af Børsgade 4 Postboks 2135 1015 København K Tel.: 3392 9700 ufm@ufm.dk www.ufm.dk Foto

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

KOMPETENCER TIL ET DIGITAL ARBEJDSLIV

KOMPETENCER TIL ET DIGITAL ARBEJDSLIV KOMPETENCER TIL ET DIGITAL ARBEJDSLIV INDHOLD 1. Introduktion 2. Hvorfor fokus på digitale kompetencer? 3. Formålet med kataloget 4. Hvordan er kataloget blevet til? 5. Hvad er kompetencer til et digitalt

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Perspektivet for skolernes fortsatte elevfastholdende arbejde. Lars Kunov Direktør Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Perspektivet for skolernes fortsatte elevfastholdende arbejde. Lars Kunov Direktør Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Perspektivet for skolernes fortsatte elevfastholdende arbejde Lars Kunov Direktør Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Maj 2017 Kvalitet EUD reform Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte Flere

Læs mere

Invitation til debat om fremtidens ungdomsuddannelsessystem

Invitation til debat om fremtidens ungdomsuddannelsessystem UNG 3.0 pejlemærker Invitation til debat om fremtidens ungdomsuddannelsessystem Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) inviterer med dette oplæg alle interessenter til en debat om fremtidens

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk og didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler

Læs mere

LÆRING PÅ tværs netværk mellem skoler, virksomheder og ungdomsuddannelser

LÆRING PÅ tværs netværk mellem skoler, virksomheder og ungdomsuddannelser LÆRING PÅ tværs netværk mellem skoler, virksomheder og ungdomsuddannelser HVAD ER SKOLE- VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE? Skole-virksomhedssamarbejde er en del af Åben Skole. Skoler og virksomheder arbejder sammen

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Direktionens ledetråd

Direktionens ledetråd Direktionens ledetråd 2 FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Forord 3 Fremtidens udfordringer 4-5 Effekt for borgerne 6-7 indsatser der virker Faglighed og kompetence 8-9 en arbejdsplads i udvikling Samarbejde

Læs mere

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI OPGAVEUDVALG FOR DIGITALISERING OG TEKNOLOGI VIDEN PEJLEMÆRKER POLITISK MODEL Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor opgaveudvalg for digitalisering og teknologi side 3 2. Digitalisering i DIS-modellen (digitalisering,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad. Profil Roskilde Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Universitet Vi tænker fremad RUC

Læs mere

Forstå og forme fremtiden. Udviklingsstrategi

Forstå og forme fremtiden. Udviklingsstrategi Forstå og forme fremtiden Udviklingsstrategi 2019-2022 Hvorfor har vi en udviklingsstrategi for koncernen? EFKMs strategiske fokus på udvikling skal sikre, at vi som en effektiv koncern er gearet til fremtiden.

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Vi vil nytænke digitale læringsmiljøer, der rækker ud over grænser

Vi vil nytænke digitale læringsmiljøer, der rækker ud over grænser Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk synsvinkel om, hvorfor Verninge skole har

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI DIGITALISERINGSSTRATEGI 2 INDHOLD 4 INDLEDNING 5 Fokusområder i digitaliseringsstrategien 5 Visionen for digitaliseringsstrategien 6 UDVIKLING AF BØRN OG UNGES DIGITALE KOMPETENCER 6 Målene for udviklingen

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Oplæg til 2. behandling af Digital pædagogisk strategi Furesø Kommune

Oplæg til 2. behandling af Digital pædagogisk strategi Furesø Kommune Oplæg til 2. behandling af Digital pædagogisk strategi 2018-2021 Furesø Kommune 1 Indledning Den digitale og teknologiske verden udfordrer os - nu og i fremtiden, og derfor skal vores børn og unge gøre

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

MODUL Studieplan for didaktisk design/ format

MODUL Studieplan for didaktisk design/ format Kort om konteksten for modulet (Årgang, sammenhæng med fagområdet, andre fagområder på årgangen, udvalgte kvalitetskriterier som afsæt for det didaktiske design/ format, andet) Hvorfor er det vigtigt med

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

FREMTIDENS SKOLE ER DIGITAL. 27. februar 2019 Konsulent Maja Lænkholm & Professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og filosofi, AAU CPH

FREMTIDENS SKOLE ER DIGITAL. 27. februar 2019 Konsulent Maja Lænkholm & Professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og filosofi, AAU CPH FREMTIDENS SKOLE ER DIGITAL 27. februar 2019 Konsulent Maja Lænkholm & Professor Morten Misfeldt, Institut for Læring og filosofi, AAU CPH ATV en uafhængig, medlemsdrevet tænketank Danmark skal være en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder har mange roller og opgaver.

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Grundfaget Erhvervsinformatik i erhvervsuddannelserne

Grundfaget Erhvervsinformatik i erhvervsuddannelserne Grundfaget Erhvervsinformatik i erhvervsuddannelserne Bjarne Andersen, fagkonsulent (UVM) samt underviser på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier Jeppe Egendal, læringskonsulent (UVM), lektor på VIA

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder har mange roller og opgaver.

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

MARTS 2020 ODENSE CONGRESS CENTER DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE

MARTS 2020 ODENSE CONGRESS CENTER DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE 18. 19. MARTS 2020 ODENSE CONGRESS CENTER DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE OPLÆG, WORKSHOPS, KEYNOTE- SPEAKERS, MESSE OG VÆRKSTEDER BIG BANG er Danmarks største naturfagskonference og -messe.

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

ODENSE APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE

ODENSE APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE ODENSE 2. - 3. APRIL 2019 DANMARKS STØRSTE NATURFAGS- KONFERENCE OG -MESSE OPLÆG, WORKSHOPS, KEYNOTE SPEAKERS, MESSE OG VÆRKSTEDER BIG BANG er Danmarks største naturfagskonference og -messe. Den er for

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER

Bilag 2 5 FORSKELLIGE SCENARIER 5 FORSKELLIGE SCENARIER 1 INNOVATØREN TENDENS 1: EN KOMPLEKS VERDEN I HASTIG FORANDRING 2 INNOVATØREN VORES FORTÆLLING Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Usserød Skoles værdiregelsæt

Usserød Skoles værdiregelsæt Usserød Skoles værdiregelsæt Skolens overordnede motto er Her har vi lyst til at lære og dette værdiregelsæt støtter op om dette ved at definere fem værdier samt uddybe hvad disse betyder i hverdagen.

Læs mere

1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole på Djursland, som tilbyder en lang række spændende og udfordrende ungdomsuddannelser.

1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole på Djursland, som tilbyder en lang række spændende og udfordrende ungdomsuddannelser. Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

Strategi for VUC Storstrøm

Strategi for VUC Storstrøm Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 Strategi for VUC Storstrøm 2019-2021 msi@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 Indledning VUC Storstrøm står over for en række forandringer i 2019 og frem.

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE

INNOVATØREN POTENTIALE RISIKO VORES FORTÆLLING VORES LØFTE UNDERVISNINGEN OG FORSKNINGEN DE STUDERENDE AFTAGERNE INNOVATØREN Tendens #1: En kompleks verden i hastig forandring Københavns Professionshøjskole udvikler nye og radikale måder at løse aftagernes udfordringer på. Vi gør fuld brug af de muligheder, som teknologi

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Folkeskolens Fremtidsfond

Folkeskolens Fremtidsfond Folkeskolens Fremtidsfond Vi ønsker os en skole, som sprudler og hele tiden udvikler sig, så den er spændende og inspirerende, og så den klæder vores børn godt på til det samfund, som venter dem også når

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution

Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Vejledning til ansøgningsskema om at blive Ny Nordisk Skole-institution Om Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er et forandringsprojekt for dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud. Ny

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Erhvervsrettet innovation

Erhvervsrettet innovation Erhvervsrettet innovation PROGRAM 1: KOMPETENCER I VERDENSKLASSE UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK PRAKSIS Hvad er på spil? Undervisning i innovation er ofte placeret i særskilte fag frem

Læs mere

Teknologiforståelse og VEU: digital-didaktisk dømmekraft. Bent B. Andresen DPU, Aarhus Universitet,

Teknologiforståelse og VEU: digital-didaktisk dømmekraft. Bent B. Andresen DPU, Aarhus Universitet, Teknologiforståelse og VEU: digital-didaktisk dømmekraft Bent B. Andresen DPU, Aarhus Universitet, bba@edu.au.dk Indhold Hvad er forståelse af teknologi? FVU-digital, digital-didaktisk dømmekraft Hvad

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

FREMTIDENS GIGANTER - hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark?

FREMTIDENS GIGANTER - hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark? FREMTIDENS GIGANTER - hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark? Vice President, Chemicals, R&D, Martin Skov Skjøth-Rasmussen, Haldor Topsøe A/S 1 Hovedanbefalinger Til universiteterne

Læs mere

PÆDAGOGISK STRATEGI. Ellebækskolen

PÆDAGOGISK STRATEGI. Ellebækskolen PÆDAGOGISK STRATEGI Ellebækskolen Med den Pædagogiske Strategi beskriver Ellebækskolen den overordnede pædagogiske målsætning frem mod 2022. Den pædagogiske målsætning tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Mål... 3 Leg, læring og trivsel...5 Professionelle læringsfællesskaber...6 Samarbejde mellem institution og forældre...6 Rammer

Læs mere