Handleplan FØR/UNDER væbnet overfald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan FØR/UNDER væbnet overfald"

Transkript

1

2 Handleplan FØR/UNDER væbnet overfald Kontakt til politiet + ledelsen Alarmering på skolen Samtaleanlæg (ikke brandalarm for at undgå generel evakuering) Politiets kontaktpersoner ANSV. Alle ansatte Ansvarlig leder / sekretær o.l. RK / MY Bemærkninger BARRIKADERING Pressemeddelelse på skolens hjemmeside RK / sekretær Kontakt Skolebestyrelsesformand RK Information til pårørende + info om samlingssted (kælkebakken) Politiet vælger samlingssted for skolens ressourcepersoner. Eventuelt 1. Kontoret 2. Rosenhuset, Stærmosegårdsvej Ved Toyota Pressekontakt udtalelser til pressen Så længe politiet er på stedet henvises hertil RK/ MY/JL RK / MY/JL Tek.service sekretærer PA RK / MY TA går til samlingssted medbringer klasselister Kontakt Børn- og Ungeregionschef Poul Anthoniussen Handleplan EFTER væbnet overfald Politiet fastlægger samlingssted for elever + ansatte Alternativt: Idrætshallen på Rosengårdskolen Rekvirering af krisehjælp (PPR) RK/ MY/JL Mandtal. RK/ MY/JL Politiet orienteres om eventuelle savnede. Gennemsøg skolen for elever/lærere brug kort i mappen Brand- og evakueringsplanen RK/ MY/JL Medarbejderne instrueres og gennemsøger iht. Brandplan. Genforening med pårørende. MY Orientering om mulighed for krisepsykologhjælp Debriefing RK PPR Hjælp til politiet med opklaring (Videoovervågning) Tek.service sekretærer Afslutning med personalet RK Sandwich eller lign. Ugerne efter hændelsen Evaluering af kriseberedskab. RK/ MY/JL

3 Forebyggelse af væbnet overfald Et godt og sikkert undervisningsmiljø er med til, at forebygge væbnede overfald og anden vold. Der bør derfor på den enkelte skole være udarbejdet planer for, hvordan der dels skabes et miljø der modvirker de faktorer der skaber grobund for vold og væbnede overfald, dels bør der være nedskrevne procedurer for, hvordan faresignaler og usædvanlig adfærd spottes, samt hvordan disse håndteres og hvordan der skal reageres. Viden om direkte trusler, eller fund af våben, skal straks videregives til politiet. Den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering er et godt værktøj til at tage temperaturen på trivslen på den enkelte skole. Undervisningsministeriet har i september 2009 udgivet en vejledning om sikkerhed og kriseberedskab på uddannelsesinstitutioner. Vejledning kan hentes på ministeriets hjemmeside FØR Prioriter et godt undervisningsmiljø Rummelighed og gensidig respekt Tætte sociale relationer Demokrati, dialog og inddragelse Struktureret tilgang Spørgeskemaer, fraværsregistrering og opgaveaflevering Forældremøder og klassediskussioner Mulighed for fortrolig dialog med elev Bekymrende adfærd fokus på aktører spot faresignaler Unødig megen uro, stærke negative relationer, uforløste konflikter, bekymrende fraværsmønstre Manglende respekt, grænseoverskridende sprog Voldelig adfærd mangel på empati Mistrivsel, tavshed, mobning, forfølgelse, syndebukke, social udstødelse, indelukket, anderledes Manglende tætte sociale relationer Had, foragt, trusler chatrum, breve, sms, mundtlig Psykiske lidelser selvmordstanker Overdreven interesse for skydevåben Reaktioner på faresignaler fokus på aktører Start dialog, fastlæg ramme for samtale Samråd med ledelse, faglærere, studievejledere Professionel hjælp, skolepsykolog, politi Tavshedspligt vurderes og håndteres

4 CASE 1 I ved ikk en skid hvor langt nede jer er.!! og alligevel ødelægger i mig bare mere og mere.?! Hva fuck bilder i jer ind man.!! Får i det selv godt når i jorde andre.!!? og Line forstod forhåbenligt godt meningen med mit billede og den tekst der stod til.!!! Så hva fuck ligner det ikk at i bare viser det til alle.?!! Jeg er fanme ikk bange for jer, det er ikk jer der er testet sindssyg og er dømt for mord, grov vold og chikane mod politiet.!! jeg er nok lidt farligere end i går og tror.!! og jeg har ingen stop knap når jeg slås.!! så jeg slås til jeg dør.!! og syns fanme det er latterligt af Line at sende andre folk.!! Hun kan kraftedme da komme selv og løse sine problemer.!!! Og sidder ikk i fængsel fordi man kan ikk hænge mig op på mord da de først døde noget tid efter jeg slog dem til blods.!!! Så gider fanme ikk høre mere pis fra din årgang mere.!! Hvis der er noget, så skrig i en pude.!! Jeg gider ikk spilde mig tid på jeres fucker pis.!! Og hvis det har noget at gøre med Line, hva så med lige at få min side af historien osse.? For Line hun snakker kraftedme 100% sandt det ved jeg da.!!! og tro mig, i vil fortryde det vis der sker mig noget.!! A: Dreng i 9. klasse, der er indskrevet på skolen primo 8. klasse. Mette: A har skrevet ovenstående mail til klassekammerat Mette på Facebook (Mette nævnes ikke i mailen) Line: Pige som A er forelsket i, men som ikke er interesseret Martine: Tidligere kæreste til A Jette: Klasselærer Handlingsvejledning: Hvad ved du Om drengen Om klassen Om forældrene Fra drengens kendte lærere, primært klasselærer Hvad kan du Få støtte fra ledelse Få støtte fra PPR Snakke med dreng og forældre Iværksætte hjælp/støtte til drengen Vær bevidst om følelses-handlinger og rationelle-handlinger Hvad gør du Kontakt ledelsen Et bevidst valg af rationelle handlinger er aldrig helt forkert

5 Ansvarsområde Ansvarlige ved væbnet overfald: Det er vigtigt at ansatte på skolen ved et væbnet overfald straks tager kontakt til politiet på 112. Følgende er udpeget som kontaktperson for politiet i tilfælde af et væbnet overfald: Skolens ansvarlige ved væbnet overfald (prioriteret) Skoleleder René Kaaber Tlf Souschef Maya Lykke Nielsen Tlf Afdelingsleder Jakob Høj Lundgaard Tlf Leder SFO Steffen Nielsen Tlf Kontakt Skolechefen og Skolebestyrelseformand. Pressekontakt: For at undgå unødig ængstelse blandt pårørende, ved udtalelser til pressen, skal medier henvises til politiet, så længe politiet har ledelsen af forløbet. Primær pressekontakt er Børn- og Ungeregionschef Poul Anthoniussen. Der kan med fordel lægges en pressemeddelelse på skolens hjemmeside (se fortrykte). Pressemeddelelsen bør opdateres, når den akutte fase er overstået. Kontakt til pårørende: Hurtig og korrekt information til pårørende kan nedbringe den ængstelse der naturligt vil opstå ved et væbnet overfald. Derfor er nedenstående udpeget til, koordineret med politiet, at sørge for information til pårørende. Hvis samligssted for pårørende er oprettet bør information om situationen gives her (fx kælkebakke). Skolens ansvarlige for information til pårørende Skoleleder René Kaaber Tlf Souschef Maya Lykke Nielsen Tlf Afdelingsleder Jakob Høj Lundgaard Tlf Debriefing: Såfremt der er behov for afholdelse af debriefing efter en hændelse, er det skolens ledelse der udpeger de personer, der afholder debriefing.

6 Alarmeringsplan for barrikadering Alarmering: Alle ansatte kan egenhændigt iværksætte barrikadering, hvis de oplever væbnet overfald eller har mistanke om overfald. Alle ansatte, der opdager et væbnet overfald ringer 112 og oplyser hvor der ringes fra, hvad der er sket samt nummeret, der ringes fra. Om muligt gives signalement af gerningsmanden. Signalet aktiveres ved: Fra klasselokaler trykkes på det røde fælleskald til kontoret. Meddel hvor du ringer fra og hvad der sker. Kontoret foretager fællesopkald: Opråb BARRIKADERING. Skolens kaldeanlæg betjenes således: Tast 900, pil op, hold / nede, mens der tales. Alarmsignalet for barrikadering er: Primær: Opråb BARRIKADERING. Sekundær: Fortæl hvilke områder, der skal søges væk fra fx Centralrum A, B, C, D, E. - søg altid væk fra skolens centrum (den røde gang) aldrig ind mod centrum. Alternativt sted for aktivering af alarmeringssignalet er: SFO-D på kontoret. SFO-A på kontoret. Skoletandplejen. Skolens kaldeanlæg betjenes således: Tast 900, pil op, hold / nede, mens der tales.

7 Plan for barrikadering Procedure for barrikadering ved væbnet overfald Hurtigt samler personale eleverne i nærmeste lokale, der kan barrikaderes. Døren til lokalet låses. Alle døre på skolen er indvendigt udstyret med vrider. Vinduer tildækkes med gardiner, alle gemmer sig, så man ikke kan ses udefra. Om muligt brug skabe, stole og borde. Der skal være størst mulig ro på skjulestedet. Hvis muligt søg væk fra skolen og derefter ad sikker vej mod kælkebakken. Hvor samles ressourcepersoner (ledelsen, administrativt og teknisk personale): Vælges af politiet. Eventuelt 1: Kontoret på Rosengårdskolen 2: Rosenhuset, Stærmosegårdsvej 53 (aftalt med adm.chef Finn Etzerodt den 27/4-2010) 3: Ved Toyota (aftalt med Peter Frederiksen den 28/4-2010). Samlingssted for pårørende: Politiet udpeger sted / alternativt ved kælkebakken. På samlingspladsen skal vi: 1. Orientere om situationen. 2. Tilbyde nøgler eller øvrig teknisk information om skolen til politiet. (fra Brand og beredskabs-plan) 3. Oplyse om planlagt samlingssted for pårørende og evalueringssted for personale/elever. 4. Modtage relevant information fra politiet. 5. Politiet har selv plantegning over skolen. Ressourcepersoner kan med fordel markeres med selvlysende veste. Dette gør det lettere for politiet hurtigt at finde ressourcepersonerne.

8 . dato Pressemeddelse Vi har i dag desværre oplevet et væbnet overfald på Rosengårdskolen. Da skolens leder pt. er optaget af at tage hånd om elever, ansatte og pårørende vil vores tilgængelighed for offentligheden være begrænset. Vi henviser til Fyns politi på tlf Med venlig hilsen René Kaaber Skoleleder

9 Plan for reetablering I umiddelbar forlængelse af et væbnet overfald: Elever og ansatte samles i: Politiet fastlægger sted. Alternativt idrætshallen på Rosengårdskolen. Der holdes mandtal. Politiet orienteres om eventuelle savnede. I samarbejde med relevante myndigheder aktiveres psykologisk krisehjælp af: Skolens ledelse rekvirerer hos PPR tlf (hovednummer) se telefonliste. PPR og skoleledelse afholder debriefing. Er PPR ikke rekvireret afholdes egen debriefing. Genforening med pårørende koordineres af: Souschef Maya Lykke Nielsen Tlf Orienterer om mulighed for krisepsykologhjælp. Oplyses af skolechef eller PPR. Hjælp til politiet med opklaring: Teknisk servicemedarbejder Jesper Andersen og Jesper Jørgensen. Sekretærer Kirsten Haugstrup og Kirsten Bager Oplysning om placering af overvågningskameraer (plantegning) I ugerne efter hændelsen: Alle ansatte skal være opmærksomme på elever og kolleger som udviser tegn på, at være særligt påvirkede af hændelsen. Der skal tages hånd om disse. Kriseberedskabet evalueres.

10

11 Alarm 112 Politiet 114 TELEFONLISTE Skoleleder René Kaaber Souschef Maya Lykke Nielsen / privat Afdelingsleder Jakob Høj Lundgaard / privat Sekretær Kirsten Haugstrup / privat Sekretær Kirsten Bager / privat Teknisk service Jesper Andersen Teknisk service Jesper Jørgensen Børn- og Ungeregionschef Poul Anthoniussen / Skolebestyrelsesformand Stig Jarbøl Rosenhuset / Jens Beck Marianne Anni Toyota Ejerslykkeskolen Skoleleder Birgitte Sonsby PPR Odense Sonja Serup Hansen / Anni Elmgreen Tine Lavergne Børn & unge læge Susanne Buhl Falck Handybus Jesper

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere