25. september Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI"

Transkript

1 25. september Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI

2 25. september Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler

3 25. september Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra en række fælleskommunale forpligtende aftaler i tæt samarbejde med KL Aftalerne udspringer af økonomiaftalen 2012, mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi KL er opdragsgiver og SKI s rolle er at være operatør, i forhold udbud, drift og overordnet kontraktstyring Frem mod 2015 skal der etableres i alt forpligtende aftaler, i forskellige bølger De kommunale indkøbsfællesskaber + flere enkelte kommuner er inddraget i arbejdet med at identificere konkrete fremadrettede aftaleområder SKI afdækker vareområdernes egnethed til en forpligtende aftale og indstiller til styregruppens godkendelse Målet er, at størstedelen af kommunerne tilslutter sig Afdække ønsker til forpligtende aftaler Nuværende aftaledækning/udbudsplan Egnethedsvurdering Sammensætning af projektgrupper Udbudsplan for forpligtende aftaler frem mod 2015

4 25. september Forpligtende aftaler - SKI s rolle Den primære rolle er at være operatør Ansvarlig for udbuddenes gennemførsel Gennemfører udbuddene i samarbejde med projektgrupperne Efter aftalernes ikrafttræden har SKI ansvar for: Vejledning i anvendelse og implementering af aftalerne Leverandørkontakt Pris- og sortimentsopdateringer Omsætningsrapportering Realiseringsrapporter

5 25. september Tilslutning til de forpligtende aftaler hvordan gik det med bølge 1? Aftaleområde Kommuner Indbyggere Forventet volumen Multifunktionsmaskiner og printere 63 kommuner 67% ca. 500 mio. over 3 år Forbrugsartikler 53 kommuner* 61% ca. 425 mio. over 4 år Kontormøbler 66 kommuner 69% ca. 200 mio. over 4 år Computere 60 kommuner 65 % ca. 525 mio. over 3 år * + yderligere 26 kommuner, som deltog i pilotprojekt om forpligtende aftaler

6 25. september Realisering på forpligtende aftaler Nr Rammeaftale Forventet omsætning pr. 2. kvt Faktisk omsætning pr. 2. kvt Realisering pr. 2. kvt Ændring siden 1. kvt Realisering pr. 1. kvt Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser % 1% 50% Printere med tilhørende ydelser % 4% 10% Aftørringspapir, affaldsposer og håndhygiejne mv % 8% 38% Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage % 4% 44% Rengøringsmidler, -rekvisitter, -vogne og doseringsanlæg % Kontormøbler - Øst % 13% 6% Kontormøbler - Vest % 2% 26% Computere - 1 leverandør % 11% 83% Computere - Miniudbud % 18% 130% På tværs af alle rammeaftaler % 9% 60%

7 25. september Forbedringer fra bølge 1 Feedback fra brugere omkring bølge 1 hvilke forbedringer er vi proces med /har gennemført? Indarbejdet proces for udbud af forpligtende aftaler i vores udbudsproces Informationsmateriale udarbejdet til brugerne E-kataloger generelt set Høringsperiode opdeles i to faser, så brugerne kan vurdere, hvilke ændringer deres kommentarer har medført Teknisk dialog med markedet sikrer markedskonforme kravspecifikationer og tilbudslister Afholder informationsmøder for at opstarte dialog med brugerne, så tidligt som muligt Projektgruppen deltager aktivt i evalueringsprocessen Implementeringsworkshops med deltagelse af den vindende leverandør og projektgruppen samt de tilsluttede brugere Løbende projektgruppemøder i driften for at sikre optimal drift og god kvalitet Der er en positiv og engageret tilgang til projekterne fra brugersiden, hvilket gør, at vi oplever en bedre forankring hos jer kommuner

8 25. september bølge forpligtende aftaler Nr. Rammeaftale/rammeaftaleområde Forventet aftalestart Vejsalt (39 tilmeldte) 1/ Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler (61 tilmeldte) 1/ Servere 1. Kvartal Interaktive tavler og av-udstyr 1. Kvartal 2014

9 25. september Løbende fokus på forbedringer både i forhold til proces og leverandører Fokus på information, kommunikation og større forventningsafstemning med kommunerne Styrket inddragelse - workshops og høringer (bl.a. vedr. udbudsdesign) med brugerne Øget brug af teknisk dialog med leverandørerne på alle fremtidige forpligtende aftaler, for bl.a. at sikre rette sortiment og kvalitet m.v. Ingen underskrevne kontrakter på de Forpligtende Aftaler før E-kataloger er klar og godkendt

10 25. september Forpligtende bølge 3: IT-bølge Tele & data IT-Tilbehør Tablets Storage* Genudbud Kopi & Print Genudbud Computere Elevatorservice (mini-udbud på eksisterende aftale) * nærmere analyse

11 Status på E-Kataloger i SKI 25. september

12 25. september E-kataloger Orientering udsendt til alle interessenter fra SKI i maj + juni måned E-kataloger skal lykkes! Vanskeligheder hos: SKI (katalogsystem) Leverandørerne (aftaler kataloger, prisopdateringer forsinket) Brugerne (krav udover kontrakt SKI hjælper, favoritlister). Tiltag hos SKI: Dialog med leverandører Nyt katalogsystem Fastlæggelse af proces for opdatering Opsamling og løbende info

13 25. september Baggrund om SKI s e-kataloger Når du skal handle ind på SKI s forpligtende rammeaftaler, har du mulighed for at hente e-kataloger til de rammeaftaler, der er relevante for dig. SKI fungerer som motor for e-katalogerne. Det betyder, at vi modtager de elektroniske kataloger fra leverandørerne og kvalitetstjekker materialet, inden vi offentliggør katalogerne og gør dem tilgængelige på ski.dk. Du har mulighed for enten at se e-katalogerne direkte på SKI s hjemmeside eller bestille de e-kateloger, der er relevante for dig, og hente dem over i dit eget e- handelssystem.

14 25. september E-katalogerne holdes løbende ved lige mellem handelsparterne Leverandørens kopi SKI kvalitetstjekker Kundens kopi

15 25. september SKIs ekatalog workflow, kunder E-katalog proces Offentlige kunder SKI.dk Leverandør X BizIsland IndFak Leverandør Y Indleverede kataloger SKI Kvalitetssikrer - Sortiment - Pris - Feltkrav Godkendte kataloger Kunder Udvælger - produkter - forsendelse Kundespecifikke kataloger Truetrade KMD Leverandør Z TriCommerce OIO UBL

16 25. september SKI leverer til syv forskellige e-handelssystemer SKI s kunder bruger syv forskellige e-handelssystemer til deres indkøb. Det betyder, at SKI s e-katalog bliver hentet ud til en række forskellige e-handelssystemer, som viser varer, billeder og beskrivelser på hver deres måde SKI sender sine data ud gennem en systemstandard for e-handelssystemer, der hedder OIOUBL. (OIO står for "Offentlig Information Online" og UBL står for "Universal Business Language") OIOUBL er et dansk standardformat, som understøtter alle e-handelsprocesser lige fra rekvirering af katalog til bestilling af varer og fakturering. OIOUBL-formatet understøttes af de fleste e-handelssystemer

17 25. september SKI leverer til syv e-handelssystemer E-katalog TriCommerce E-handelssystemer True-Trade Truelink IndFak Fujitsu PRISME RAKAT OPUS E-indkøb KMD Web- Bestilling

18 25. september Bedre kvalitet i e-katalogerne SKI er i gang med at gennemgå e-katalogerne på både de forpligtende og de frivillige aftaler for at sikre en bedre og mere ensartet kvalitet på de elektroniske kataloger E-katalogerne bliver gennemgået på hver enkelt aftale - både de mange frivillige aftaler og de forpligtende aftaler i SKI Flere kommuner har haft udfordringer med kvaliteten af e-katalogerne. SKI har derfor iværksat et projekt, hvor kravene til leverandørernes e-kataloger skærpes, og kontrollen øges

19 25. september Bedre kvalitet i e-katalogerne SKI underskriver fremadrettet ikke kontrakt med en leverandør på de forpligtende Aftaler, før e-kataloget er kvalitetssikret og uploadet på den del af ski.dk, der kræver kunde-log-on. Gennemgang af alle e-katalogerne sker i tre faser. Første fase omfatter syv aftaler med i alt 18 leverandører. I anden fase gennemgås og kvalitetssikres e-katalogerne til yderligere 27 aftaler.

20 25. september Øgede krav og kontrol samt styrket kvalitet På kontrolsiden tager SKI udgangspunkt i tilbudslisten og danner en sortimentsliste over de tildelte produkter på aftalen. Denne liste bruges til at sikre, at leverandøren udelukkende kan opliste de produkter, der indgår i aftalen, og at produkter og priser lever op til alle aftalte kvalitetskrav Det bliver fremover også muligt at foretage automatisk priskontrol på prisstigninger/- fald, ligesom det bliver muligt at lave automatisk sortimentstjek Hvad angår kvaliteten, har SKI skærpet kravene til katalogerne, så de skal indeholde flere felter, bl.a. billeder, bestillingsenhed og vareindhold

21 25. september Ofte stillede spørgsmål - Hvorfor kan jeg ikke se billedet på varen i mit e-katalog? Det kan være, fordi leverandøren ikke har et billede på varen og derfor ikke har sendt et til SKI. Det kan også være, fordi din kommune bruger KMD s e-handelssystemer. SKI og mange andre e-handelssystemer bruger blot et link til et billede på Internettet; men KMD s indkøbssystemer har brug for et fysisk billede. Det betyder, at leverandøren udover at sende links til billederne til SKI, skal uploade fysiske billeder i KMD s e- handelssystemer. Hvis din leverandør har brug for en detaljeret vejledning til upload af billeder, kan SKI hjælpe.

22 25. september Ofte stillede spørgsmål - Hvorfor er der fejl i priserne på varerne i mit e-katalog? Det kan være, fordi der har været en prisændring hos leverandøren, og du ikke har godkendt de seneste ændringer. Du kan bede om at få en ændringsliste tilsendt fra SKI og sammenligne priserne manuelt eller du kan hente et helt nyt e-katalog over i dit e-handelssystem via ski.dk. Du kan også opleve, at den seneste ændring i priserne ikke er en egentlig prisændring, men en ændring af antal enheder i pakken. Hvis pris pr. enhed er den samme, men antallet af enheder pr. pakke er steget, stiger den samlede merpris, mens stykprisen er den samme. Hvis du har rekvireret e-kataloget direkte fra leverandøren, kan SKI ikke garantere, at priser og sortiment stemmer overens med rammeaftalen

23 25. september Ofte stillede spørgsmål - Hvordan finder jeg ud af, hvilke varer og priser der er ændret? Når du bestiller et e-katolog hos SKI, har du mulighed for at bestille en ændringsanmodning, når der kommer ændringer i et katalog. Med ændringsanmodningen får du en ændringsliste med. Her kan du se: Nye varer Nye varer, der erstatter udgåede varer Udgåede varer

24 25. september Ofte stillede spørgsmål - Hvordan finder jeg ud af, hvilke varer og priser der er ændret? På listen kan du også se varenumre og priser, så du hele tiden kan følge med i udskiftninger, opdateringer af priser og udgåede varer.

25 25. september Hele huset er involveret i at sætte brugeren i centrum Tildelingsværktøj E-kataloger Bruger- og leverandørmøder Workshops Aktiv tildeling IT Målgruppeorienterede budskaber Arrangementer Informationsmateriale KLS Kommuni -kation Strategiske bruger-, leverandør og netværksmøder Direktion & Stab BRUGEREN Udbud Afdækning af købssituationer Bistand til go-to-marketplaner Bistand på brugermøder Bistand til kontraktstyring Aktiv tildelingshjælp Jura Økonomi & Analyse Løbende omsætningsdata fra markedet Bruger- og leverandørrelaterede værktøjer

26 25. september Hvilke services tilbyder SKI? Overblik på ski.dk Support på telefonen og ved besøg Tildelingsværktøjer, vejledninger og skabeloner Bistand med tildeling Kontraktparadigmer Kontraktstyring Vi kommunikerer og informerer Mulighed for at genere kataloger på ski.dk Netværksmøder

27

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner Dato 02-10-2014 Sted Kolding Kommune Sagsbehandler Christina Meiner Telefon direkte 7979 2292 E-mail cmei@kolding.dk Referat fra informationsmøde med svar på spørgsmål Udbud af materialer til sløjd og

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang!

ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE. Kom nemt i gang! ØGET PRODUKTIVITET OG BEDRE BUNDLINJE Kom nemt i gang! Hvordan gør jeg? Vejledning til værktøjet Dette værktøj er udviklet af Quartz+Co til Dansk Byggeri og 3F. Det bygger videre på rapporten Øget Produktivitet

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere