Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Grønnegården,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Grønnegården,"

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Familie- og Socialudvalget Mødet den kl Grønnegården,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Temamøde - introduktion til det boligsociale arbejde i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 3 Økonomirapport pr. 31. oktober Høringssvar vedr. Erhvervsplan Godkendelse af Sundhedsaftalen Orientering fra Rådmand og direktør 19 7 Eventuelt Godkendelse af referat 21 Lukket 8 Orientering fra Rådmand og direktør - lukket 9 Eventuelt - lukket 2

3 Tid Fredag 28. november 2014, kl Sted Grønnegården, Stationsmestervej 66, 9200 Aalborg og Multihuset Skelagervej 199, 9000 Aalborg Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige deltagere Hans Thorup Mai-Britt Iversen, Anne Honoré Østergaard, Jens Toft-Nielsen, Cæcilie Andersen, Helle Frederiksen, Rose Marie Sloth Hansen Udover udvalgets medlemmer deltager Arne Lund Kristensen, Jørgen Christensen, Hans Chr. Mariegaard, Hanne Manata og Allan Ramsgaard (ref.), Lederen af Center for Tværfaglig Forebyggelse Denise Bakholm, leder af Socialsekretariatet Mette Lærke Bräuner, netværkskoordinator Karen Sander Nielsen, Direktør Ulrich Thagaard fra Hasseris Boligselskab samt Projektleder og beboerkonsulent Anton Jensen fra Himmerland Boligforening. Kl Der er fælleskørsel for de udvalgsmedlemmer der vil køre med fra Sønderbro 12. Kl Temamøde/besøgstur om det boligsociale område til Grønnegården og Multihuset Ordinært udvalgsmøde holdes i Multihuset.

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt Hans Thorup var fraværende. kl Side 1 af 121

5 Punkt 2. Temamøde - introduktion til det boligsociale arbejde i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, at udvalgene får en introduktion til Det Boligsociale område Beslutning: Til orientering. Udvalget takker for en rigtig god og meget spændende introduktion til det boligsociale arbejde. De viste plancher vedhæftes referatet. Hans Thorup var fraværende. kl Side 12 af 321

6 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune arbejder med boligsocialt arbejde på tværs af flere forvaltninger. I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er arbejdet primært koncentreret i Socialafdelingen med 4 netværkskoordinatorer og i Børne- og Familieafdelingen i Center for Tværfaglig Forebyggelse. Det boligsociale arbejde knytter sig tæt til samarbejdet i helhedsplaner med de boligorganisationer, som er i Aalborg Kommune. Lederen af Center for Tværfaglig Forebyggelse Denise Bakholm, leder af Socialsekretariatet Mette Lærke Bräuner, netværkskoordinator Karen Sander Nielsen, Direktør Ulrich Thagaard fra Hasseris Boligselskab samt Projektleder og beboerkonsulent Anton Jensen fra Himmerland Boligforening vil deltage i mødet. Temamødet vil starte kl med en rundtur i Grønnegården (stationsmestervej 66, 9200 Aalborg), samtidig med at der fortælles om det konkrete samarbejde i helhedsplanen i det område. Efterfølgende bliver der orienteret om, hvordan og hvor vi arbejder med boligsocialt arbejde i forvaltningen. Dette foregår i Multihuset (Skelagervej 199, 9000 Aalborg), hvor der serveres kaffe og brød: Kort orientering om relevant lovgrundlag for området Beskrivelse af arbejde de senere år bl.a. med udarbejdelse af helhedsplaner Organisering herunder arbejdet med at samtænke boligsocialt arbejde på tværs af forvaltningerne i kommunen dels i Boligudvalget og i den tværsektorielle ledergruppe Forvaltningens strategiske og praktiske samspil i hverdagen med Boligselskaberne, og øvrige aktører i bydelene. Det bliver givet eksempler på konkrete tiltag, både i det centrale Aalborg og i den ydre del af kommunen. Der er fælles transport kl fra Sønderbro til Grønnegården. kl Side 23 af 321

7 Bilag: Familie- og Socialudvalget Samspil i hverdagen.pdf Boligsocialt og Boligstrategisk arbejde i Aalborg Kommune.pdf kl Side 34 af 321

8 Punkt 3. Økonomirapport pr. 31. oktober Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender Økonomirapporten pr. 31. oktober 2014 Beslutning: Godkendt Hans Thorup var fraværende. kl Side 15 af 321

9 Sagsbeskrivelse Økonomirapporteringen pr. 31. oktober afgives med udgangspunkt i det korrigerede budget for Niveauet i rapporten vil være det bevillingsniveau som kendes fra budgettet, opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter iht. Aalborg Kommunes definition. Forvaltningsrapporten tager udgangspunkt i de dele fra den fælles kommunale økonomirapport som vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, men den suppleres med flere uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Økonomirapporten vil blive suppleret med diverse bilag efter behov. Økonomirapporteringen i 2014 aflægges efter nedenstående tidsplan: Rapport pr. FL FSU BSU Ukommenteret Beh. Mag. Behandling i Magistrat/Byråd / Sendes til orientering efter FL behandling Forventet regnskab vil blive indarbejdet i halvårsregnskab 2014 særskilt tidsplan for dette udarbejdes senere. Byrådet skal senest godkende den Aktuel Status 2014 særskilt tidsplan udarbejdes senere / / møde i januar / incl. supplementsperioden 2014 Januar 2015 Sendes til orientering efter FL behandling Marts 15 Foreløbigt regnskab for 2014 Januar 2015 Det er godkendt i Magistraten/byrådet, at det er fagudvalgene, der i 2014 fremsender økonomirapporten til behandling/godkendelse i hhv. Magistrat og Byråd, hvorfor forvaltningens økonomirapport forinden fremsendelse skal være behandlet i hhv. Familie- og Socialudvalg og Beskæftigelsesudvalg. kl Side 26 af 321

10 Bilag: Familie- og Socialudvalget ØKONOMIRAPPORT OKTOBER bilag kl Side 37 af 321

11 Punkt 4. Høringssvar vedr. Erhvervsplan Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender høringssvar vedr. Erhvervsplan Beslutning: Godkendt Med tilføjelse i høringssvaret i afsnittet om Handlingsplan for kompetencer og talent.side 29: "Tæt" samarbejde med erhvervslivet erstattes med "forpligtende samarbejde".det er vigtigt, at der i Erhvervsplanen er fokus på de muligheder, der er i forbindelse medbeskæftigelsesreformen og Kontanthjælpsreformen, hvor der skal der ske et kompetenceløft, og hvor flereunge får en uddannelse og ledige går fra ufaglært til faglært.erhvervsplanen skal fokusere på de beskæftigelsesmuligheder, der ligger i de store infrastrukturer oganlægs- og boligprojekter. Anne Honore Østergaard, Rosa Slot Hansen, Mai Britt Iversen ønsker, at den tredje Limfjordsforbindelse og Tranholmvej tilføjes i Erhvervsplanen, da det har stor beskæftigelseseffekt. Jens Toft Nielsen tilslutter sig bemærkningen om Tranholmvej, men kan ikke tilslutte sig bemærkningen om den tredje Limfjordsforbindelse. Desuden foreslår udvalget en tilføjelse i næstsidste afsnit i sagsbeskrivelsen, hvor der står:. at samarbejdet mellem Business Aalborg og Jobcenter Aalborg øges, således at de to enheders styrker udnyttes bedre og i et samspil til fordel for virksomhederne og borgerne. Sidste to ord: og borgerne skal tilføjes. Hans Thorup var fraværende. kl Side 18 af 621

12 Sagsbeskrivelse Aalborg Erhvervsråd skal i starten af hver byrådsperiode udarbejde et forslag til Erhvervsplan for Aalborg Kommune, der beskriver vision, strategi og handlinger for kommunens erhvervspolitik. Erhvervsplanen skal vedtages af byrådet. Ifølge vedtægterne for Aalborg Erhvervsråd skal Erhvervsplanen og de konkrete initiativer, der iværksættes, tage udgangspunkt i kendskab til virksomhedernes udfordringer og behov og dermed understøtte, at kommunens erhvervsservice til stadighed er efterspørgselsbestemt. Det fremgår videre af vedtægterne, at Erhvervsplanen skal understøttes af handlingsplaner, der beskriver den konkrete erhvervspolitiske indsats i kommunen. Erhvervsrådet fremlægger nu forslag til Erhvervsplan Forslaget er blevet til i en åben proces i Erhvervsrådet, hvor samarbejdspartnere og relevante aktører har bidraget bl.a. via temamøde i Erhvervsrådet og separate dialogmøder. Derudover holdt Erhvervsrådet i september en åben erhvervskonference med omkring 275 deltagere, der gav deres input og ideer til Erhvervsplanen og Erhvervsrådets arbejde. Alle input, ideer og kommentarer er blevet vurderet og de udvalgte samlet i det udkast til en Erhvervsplan, der nu lægges frem. Borgmesterens Forvaltning foreslår i samarbejde med Plan- og Koordineringsgruppen (PK), at Erhvervsplanen sendes til høring i de øvrige stående udvalg, inden magistrat og byråd endeligt vedtager den nye plan. Vision og mål for Erhvervsplanen Erhvervsplan har overskriften Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplanen tager afsæt i en vision om, at Aalborg skal være en global, attraktiv og konkurrencedygtig videns- og industriby. Aalborg vil understøtte erhvervslivets konkurrenceevne og være en moderne industriby, hvor viden og forskning nemt omsættes til nye produkter og forretningsmodeller. Erhvervsplanens overordnede mål er at skabe vækst og arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland. I Erhvervsplanen er der opstillet to konkrete måltal, som skal fungere som pejlemærker for Aalborgs erhvervsindsats: Mål 1. Flere arbejdspladser Målet er, at der skabes flere arbejdspladser, så der i Aalborg Kommune er arbejdspladser i Der skal skabes og fastholdes videns-, service- og produktionsarbejdspladser, og arbejdspladser i både styrkepositionerne og i andre brancher. Mål 2. Mere værdi pr. medarbejder Målet er at øge værdiskabelsen pr. medarbejder, så virksomhederne skaber en højere merværdi pr. medarbejder. Målet er en vækst på 10% i værditilvæksten pr. medarbejder indtil Aalborg Erhvervsråd foreslår med Erhvervsplanen en helhedsorienteret erhvervsstrategi, hvor klynger, tiltag og aktører spiller positivt sammen. Erhvervsrådet har formuleret en Erhvervsplan, der tager udgangspunkt i Aalborgs DNA og eksisterende styrker. Styrkepositioner og strategiske tiltag kl Side 29 af 621

13 De horisontale bjælker er de strategiske tiltag, der iværksættes for at fremme den globale videns- og industriby. For hvert tiltag er der i Erhvervsplanen formuleret en handlingsplan med konkrete initiativer. De vertikale søjler er de styrkepositioner, hvor erhvervsindsatsen koncentreres og de områder der gøres en ekstraordinær indsats for at fremme de kommende år. I søjlen Andre vækstområder igangsættes initiativer for andre brancher (eks. kulturerhvervet, detailhandel eller turisme) og for nye, spændende vækstområder, der opstår undervejs i Erhvervsplanens periode. Hvad er nyt? Erhvervsplan adskiller sig fra den nuværende Erhvervsplan på følgende punkter: Vision om Aalborg som Videns- og Industriby Der er en tendens i Danmark mod reindustrialisering og en erkendelse af, at vi ikke kan leve af viden og forskning alene. Erhvervsrådet vil med den nye Erhvervsplan pointere, at Aalborg er en moderne industriby, der evner at koble viden og produktion sammen og skabe nye produkter og forretningsmodeller. Aalborg er og skal forblive en specialiseret, videntung og energieffektiv industriby. Og samtidig med at være industriby, skal Aalborg også fortsat være en vidensby, en kulturby, en uddannelsesby mv. Visionen er, at Aalborg skal rumme at være flere byer på én gang og evne at få dem til at spille sammen. Aalborg som SmartCity I den nye Erhvervsplan prioriteres en indsats for Energi, Bæredygtighed, IKT, Sundhedsteknologi, Logistik mv. og ikke mindst for koblingen af disse styrkeområder. Og det er netop i samspillet mellem disse områder, at grundstenene til en smartere by ligger. Transport og Logistik som ny styrkeposition Energi, IKT, Sundhedsteknologi og det arktiske samarbejde er prioriterede styrkepositioner både i den nuværende og i den nye Erhvervsplan. I den nye er Transport & Logistik formuleret som ny styrkeposition. Dette er begrundet i, at infrastruktur, transport og intelligent logistik som konkurrenceparametre bliver vigtigere og vigtigere for virksomhederne, og ikke mindst, at der i Aalborg er mange stærke virksomheder, der arbejder med transport og logistik, og området vokser. Endelig er transport og logistik en vigtig del af udviklingen af SmartCity Aalborg. kl Side 310 af af 621

14 Større fokus på synlighed og investeringsfremme Med den nye Erhvervsplan sættes kraftigere ind på en indsats, der skal markedsføre Aalborgs styrker og fastholde og tiltrække investeringer, virksomheder og arbejdspladser til Aalborg. Større globalt udsyn og internationalt fokus Med den nye Erhvervsplan følger en forstærket indsats for at gøre Aalborg til en global by, der i højere grad end i dag favner internationale virksomheder, medarbejdere og studerende. Dertil kommer en målrettet indsats for eksport og globalisering, der skal understøtte virksomhedernes samhandel og samarbejde internationalt. Styrket regionalt samarbejde Med Business Region North Denmark skabes et tættere nordjysk samarbejde for at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen. Med den nye, stærke Erhvervsplan tager Aalborg regionalt ansvar - også på det erhvervspolitiske område, hvor Aalborg Kommune påtager sig rollen som regional vækstdynamo. Sammenhæng med andre politikområder Erhvervspolitik hænger tæt sammen med andre af kommunens strategier og politikområder. Derfor nævner og afspejler Erhvervsplanen bl.a. kommuneplan, bæredygtighedsstrategi, uddannelsesstrategi og beskæftigelsesplan. Derudover beskriver Erhvervsplanen eksempler på, hvordan kommunen arbejder med bl.a. SmartCity, velfærdsinnovation, industriel symbiose og digitalisering. Økonomi og realisering af strategien I efteråret 2014 udarbejder BusinessAalborg en action plan/eksekveringsplan til Erhvervsplanen, der tydeligt viser, hvem der gør hvad og hvornår for at realisere Erhvervsplanen. Action planen vil fra 2015 fungere som handlings- og statusdokument i Aalborg Erhvervsråd. Byrådet afsætter hvert år en pulje til erhvervsfremmeinitiativer på 1,5 mio. kr. Erhvervsrådet bevilger midler fra puljen til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til realiseringen af Erhvervsplanen. Udover Erhvervspuljen søges initiativer medfinansieret hos samarbejdspartnere samt fra fonde, statslige midler, EU-programmer samt de regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler, der administreres af Vækstforum. BusinessAalborg vil løbende følge op på initiativerne og målene i Erhvervsplanen, og evaluere Erhvervsplanen midtvejs i og ved afslutningen af planens periode. Synliggørelse af Erhvervsplanen Når Erhvervsplanen er endeligt godkendt, forventeligt i december, vil BusinessAalborg synliggøre og markedsføre Erhvervsplanen og dens vision og indhold. Bilag Forslag til Erhvervsplan Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler følgende høringssvar fra Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget: Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget vil gerne kvittere for en spændende og fremsynet erhvervsplan og ser frem til at bidrage til implementeringen heraf. Udvalgene vurderer, at erhvervsplanen godt og bredt rammer Aalborg Kommunes styrkeområder. Men det er også udvalgets vurdering, at udviklingen af erhvervslivet i Aalborg Kommune rummer mere end de fremhævede områder, og at man skal huske de områder, der ikke fylder så meget på dagsordenen, men som er vigtige i den samlede kommunale økonomi, herunder velfærdsområderne og udfordringerne koblet hertil. Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget vurderer, at samarbejdet mellem Business Aalborg og Jobcenter Aalborg bør øges, således at de to enheders styrker udnyttes bedre og i et samspil til fordel for kl Side 411 af af 621

15 virksomhederne. Det kan fx være i form af fælles opsøgende virksomhedsbesøg samt fælles information til virksomhederne om Business Aalborgs og Jobcenter Aalborgs tilbud til virksomhederne. Desuden vurderer udvalgene, at der i forhold til socialøkonomiske virksomheder er et potentiale for et øget samarbejde mellem jobcentret og Business Aalborg med henblik på at skabe socialøkonomisk vækst og job ved at fremme den erhvervsmæssige rådgivning og vejledning om at etablere og udvikle socialøkonomiske virksomheder. Herigennem sikres vækst og socialt ansvar blandt kommunens virksomheder, ligesom der skabes permanent beskæftigelse til personer med personlige eller arbejdsmæssige udfordringer eksempelvis fleksjobbere. kl Side 512 af af 621

16 Bilag: Familie- og Socialudvalget Erhvervsplan Aalborg Den Globale Videns- og Indu...pdf kl Side 613 af af 621

17 Punkt 5. Godkendelse af Sundhedsaftalen Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler Sundhedsaftalen til Byrådets godkendelse. Beslutning: Godkendt Hans Thorup var fraværende. kl Side 14 af af 521

18 Sagsbeskrivelse Af sundhedslovens 205 fremgår, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår en sundhedsaftale (der indgås en aftale i hver valgperiode). Gyldighedsperioden for den nye aftale er fra 1. januar 2015 til 31. december Når sundhedsaftalen er godkendt i regionsrådet og samtlige kommunalbestyrelser i regionen, fremsendes den til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Lovgivningen omkring sundhedsaftaler blev indført i forbindelse med strukturreformen, og det er således 3. aftale der indgås. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner. Udkast til sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen består af tre aftaler: Den politiske sundhedsaftale, Den tilhørende administrative sundhedsaftale og Den tværsektorielle grundaftale Sundhedsaftalen er dynamisk og skal revideres en gang årligt. Målene i sundhedsaftalen er derfor heller ikke statiske men vil skulle tilpasses og videreudvikles i løbet af perioden Den Politiske Sundhedsaftale er en aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem aktørerne i det nordjyske sundhedsvæsen. Udkastet indeholder en politisk vision om Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres lige muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår. Sundhedskoordinationsudvalget har, med udgangspunkt i de nordjyske udfordringer, vedtaget 4 overordnede pejlemærker, der skal bidrage til Et stærkt fælles sundhedsvæsen : Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Den sociale ulighed i sundhed skal reduceres En lærende og respektfuld samarbejdskultur Sundhedstilbud på nye måder Udkast til politisk sundhedsaftale blev behandlet i Sundheds- og Kulturudvalget i 10. september Den tilhørende administrative sundhedsaftale udmønter de politiske mål og visioner. Aftalen er kendetegnet ved en række udviklingstiltag som skal igangsættes i aftaleperioden. Primo 2015 godkender Sundhedskoordinationsudvalget en implementeringsplan, der konkretiserer hvornår de enkelte udviklingstiltag gennemføres. Sundhedsaftalen bygger videre på de foregående to sundhedsaftaler. De aftaler om samarbejde og kommunikation der allerede er indgået og fungerer godt videreføres i den tværsektorielle grundaftale. De fremlægges derfor ikke til politisk behandling. I Aalborg Kommune perspektiv er nogle af de væsentligste fokusområder i den nye sundhedsaftale: Tværgående temaer: - Aftalen omfatter alle borgere, der har behov for en sammenhængende indsats. Et særligt fokus rettes imod borgere med psykisk sygdom (især borgere der også har somatisk sygdom) samt sårbare grupper. kl Side 215 af af 521

19 - Styrket sammenhæng mellem kommunal beskæftigelsesindsats og sundhedsindsats (samtidige borgerforløb). - Udvikling af samarbejdet mellem rehabiliteringscenter for flygtninge og kommunerne - Styrket fokus på flytning af opgaver fra sygehuse til kommuner og indgåelse af aftale om kontrol af behandling med blodfortyndende medicin i borgerens eget hjem, og aftale om IV (intravenøs =indgift i blodbanen) behandling i eget hjem - Styrket patientsikkerhed Indsatsområdet forebyggelse: - Øget fokus på børns og unges sundhed, blandt andet ved at sikre at flere deltager i de forebyggende helbredsundersøgelser. - Kommunen forpligter sig til at have forældreuddannelsestilbud. Desuden fortsat fokus på opsporing og behandling af sårbare gravide. - Kommunerne forpligter sig til at efterleve Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om tobak og alkohol. Til gengæld forventes almen praksis og sygehuse at henvise flere til kommunale tilbud. Indsatsområdet behandling og pleje: - Akuttilbud udvides til at omfatte alle borgere over 18 år og på sigt også borgere med lettere psykiatriske problemstillinger. - Aftale om rammerne for samarbejdet mellem kommunale akutfunktioner og regionale behandlingstilbud incl. almen praksis. - Styrket samarbejde mellem kommune og sygehus i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk sygehus, så borgerne ikke efterlades i et tomrum, hvis der er behov for kommunal indsats. Indsatsområdet genoptræning og rehabilitering: - Rehabilitering er udgangspunktet for arbejdet med patienter/borgere. Der skal være fokus på, at indsatserne indenfor de forskellige sektorer kan køre sideløbende, for eksempel genoptræning i forhold til sygdom og udvikling af arbejdsevnen i andet regi. - Udvikling af model for samarbejde omkring borgere med smerteforløb, med det formål at undgå fastholdelse i kronisk smertetilstand. - Udvikling af indsatser for mennesker med angst og depression - Udvikle samarbejdet omkring borgere med meget komplekse problemstillinger (eksempel multitraume patienter), hvor især samarbejdet mellem sygehuse og kommuner skal være i fokus. Indsatsområdet sundheds -IT: - Understøtter at borgeren bliver inddraget i eget forløb og motiveret til at blive en aktiv sundhedsaktør. - Sikrer at digitalisering af samarbejdet på sundhedsområdet understøtter sundhedsaftalens indsatser. - Telemedicin skal bidrage til effektiv behandling og pleje og understøtte rehabilitering. Almen praksis er en vigtig aktør i forbindelse med implementering af sundhedsaftalen. Her er der en tæt sammenhæng med praksisplanen, som er den ramme der sikrer grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse, idet der i regi af praksisplanudvalget skal indgås en underliggende aftale med almen praksis om udførelse af sundhedsopgaverne. I udkast til sundhedsaftale ligger et forslag om fremtidig politisk organisering af samarbejdet. Forslaget er, at der etableres fire klyngebaserede politiske forankringsgrupper bestående af politiske repræsentanter fra kommuner, region og Praktiserende Lægers Organisation. Jammerbugt og Aalborg Kommuner udgør Klynge Midt. Sundhedsaftalen gælder for alle kommunerne i regionen og Region Nordjylland. Regionen og kommunerne har mulighed for at indgå supplerende aftaler. De supplerende aftaler er frivillige og skal ikke fremsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. kl Side 316 af af 521

20 Aalborg Kommune forventer at indgå en supplerende aftale. Sundheds- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med de andre forvaltninger udarbejde forslag til supplerende aftale. Her i vil indgå initiativer til fælles styrkelse af sundhedsområdet, jf. Økonomiaftalen 2015 mellem KL og Regeringen om forebyggelse af indlæggelser. Udkast til sundhedsaftale er vedhæftet. Tidsplan: Høring Ældrerådet Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Høring Handicaprådet Familie- og Socialudvalget Magistraten Byrådet Sagen har været drøftet i Ældrerådet den 13. november Ældrerådet ser med tilfredshed på de mange fine hensigtserklæringer, der er i Sundhedsaftalen Ældrerådet ønsker at disse også implementeres hos vore ensomme og ældre, både i egen bolig og på plejehjem. Vigtige tiltag kunne være: Se sundhed ud fra en helhedsbetragtning hvor borgernes generelle trivsel og mentale sundhed har stor betydning. At få borgerne til at være en del af et fællesskab, være aktiv og gøre ting der er meningsfyldte og sundhedsfremmende. At få et samarbejde/partnerskab i gang med de mange forskellige aktører i kommunen. kl Side 417 af af 521

21 Bilag: Familie- og Socialudvalget Den Politiske Sundhedsaftale pdf Den Administrative Sundhedsaftale pdf kl Side 518 af af 521

22 Punkt 6. Orientering fra Rådmand og direktør 1. Magistratens og byrådets budgetuge i 2015 planlægges rykket fra uge 35 til uge 36. Derfor foreslås, at det fælles budgetudvalgsmøde med Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget flyttes fra tirsdag den til fredag den , hvilket vil give forvaltningen mere tid til at forberede budgetforslaget. Udvalget holder desuden fælles budgettemamøde tirsdag den Ny mødeplan 2015 udsendes og tidspunkter ændres i outlook. Beslutning: Til orientering 1. Rådmanden orienterede om, at Kofoed Skole har indviet afdeling i Aalborg Øst. 2. Rådmanden orienterede om indvielse af Reden i Aalborg. Plancher rundsendes. 3. Rådmanden orienterede om, at Dagplejen iværksætter et udviklingsprojekt. 4. Hanne Manata orienterede om, at notat med beskrivelse af konsekvenserne af kontanthjælpsreformen kommer til februar. 5. Hans Chr. Mariegaard orienterede om status i forhold til helhedsplanen for Karolinelund i forhold til evt. etablering af en ny daginstitution på grunden. Lokalplanen kan formentlig være klar, så den bliver vedtaget, og byggeriet påbegyndes i starten af Hans Chr. Mariegaard orienterede om, at på næste møde kommer der en indstilling om børnehaven i Klarup. Hans Thorup var fraværende. kl Side 19 af af 121

23 Punkt 7. Eventuelt Beslutning: Intet. Hans Thorup var fraværende. kl Side 120 af af 121

24 Punkt 10. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt Hans Thorup var fraværende. kl Side 121 af af 121

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 13.11.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 Tid Mødet den 13.11.2014, Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Fraværende Til stede Poul Henrik Hansen Knud Erik Ledet Ellen Jensen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen

Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen Orientering vedr. arbejdet med Sundhedsaftalen 2015-2018 møde d. 6. juni 2014 Anders Broholm Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen skal sikre koordinering og sammenhæng

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer:

Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Fra: Jane Redder Sendt: 23. juni 2017 13:40 Til: Anne Honoré Østergaard; Hans Thorup; Helle Frederiksen; Jens Toft-Nielsen; Mai- Britt Iversen; Per Clausen; Rose Marie Sloth Hansen; Anna Kirsten Olesen;

Læs mere

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen.

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen. Page 1 of 2 25-08-2017 From: Rikke Balsl w Sent: 17-08-2017 12:20:09 To: Rikke Balsl w / Region Nordjylland Subject: Fwd: Sundhedskoordinationsudvalgets h ringssvar i fht. Sundhedsplan 2017 Attachments:

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 Bag om Erhvervsplanen Det er Aalborg Erhvervsråd, som står bag Aalborg Kommunes Erhvervsplan for perioden 2015-2018. De 27 medlemmer er

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Fællesmøde om Ungestrategi, AMU Center Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Fællesmøde om Ungestrategi, AMU Center Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg AALBORG BYRÅD Mødet den 25.04.2014, Fællesmøde om Ungestrategi, AMU Center Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Konference om Aalborg Kommunes Ungestrategi.... 2

Læs mere

Erhvervsplan 2015-2018. Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014

Erhvervsplan 2015-2018. Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014 Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014 Øget fokus på kommunernes erhvervsindsats Erhvervsindsatsen i Aalborg Kommune Aalborg Erhvervsråd Bredt sammensat, Rådgivende for byrådet, Erhvervspuljen,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Radisson Blu

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Radisson Blu Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 26.11.2014 kl. 17.00 Radisson Blu Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående.

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Sundhed (voksne) Betegnelse/ overskrift Tema/overordnet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune

Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune Punkt 16. Ny Børne- og Ungepolitik I Aalborg Kommune 2013-45321 Familie- og Socialudvalget og udvalget indstiller, at byrådet godkender udkast til ny Børne- og Ungepolitik 2015-2017 i Aalborg Kommune Familie-

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Indstilling. Status på den sundhedspolitiske indsats og anbefalinger til ny sundhedspolitik Resume

Indstilling. Status på den sundhedspolitiske indsats og anbefalinger til ny sundhedspolitik Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 29. september 2010 Status på den sundhedspolitiske indsats 2008-09 og anbefalinger til ny sundhedspolitik -2014 Århus Kommune Sundhedsstaben

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere