Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder."

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder VVS-Guider hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. varme.danfoss.dk

2

3 DANFOSS VVS-GUIDE 7 Udgivet af: Danfoss A/S - Salg Danmark Telefon Telefax varme.danfoss.dk Marts udgave Marts

4 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Velkommen til VVS Guide 7 VVS Guide 7 er et opslagsværk, der dækker et bredt udsnit af Danfoss produkter til styring og regulering af varmeanlæg. Guiden er opdelt i afsnit, der gør det let for dig at finde frem til de rigtige produkter og de relevante tekniske informationer. Du kan bruge guiden, når du skal installere og fejlsøge på varmeautomatikanlæg. I guiden finder du også tabeller for kvikdimensionering, som er en stor hjælp, når du skal vælge de rigtige ventiler. Mangler du information, er du altid velkommen til at kontakte Danfoss se næste side. God arbejdslyst. 4 Marts 2013

5 Direkte kontakt til salgsgruppen Fax: Internet: varme.danfoss.dk Åbningstid: Mandag - torsdag: kl Fredag: kl Gulvvarme vandbåren Produktsupport Salg eller ordre Service DEVI el-varme Produktsupport Salg eller ordre Ventilation Produktsupport Salg eller ordre Service Varmepumper Produktsupport Salg eller ordre Service Øvrige varmeprodukter Produktsupport Salg eller ordre Service Kontakt til sælgere/ Litteraturbestilling Marts

6 Kontakt til andre Danfoss selskaber Danfoss Redan A/S Omega 7, Søften 8382 Hinnerup Telefon: Telefax: Internet: redan.danfoss.dk Gemina Termix A/S Navervej Sunds Telefon: Telefax: Internet: gemina-termix.dk

7 Indholdsfortegnelse Reguleringstekniske grundbegreber Radiatorventiler/-termostater Returløbstermostater/ returkoblinger Indreguleringsventiler Differenstrykregulatorer Termostatventiler til brugsvandsstyring Magnetventiler Kalorifere/strålevarme Gulvvarme Elektronisk automatik Brænderautomatik Ventilation Varmepumper DEVI Marts

8 0.01 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Reguleringstekniske grundbegreber / beregninger For altid at opnå en tilfredsstillende regulering er det vigtigt at kende de forhold, der er afgørende for en ventils egnethed til et bestemt formål. I guiden er anvendt flere betegnelser for ventiler ud over dimensionen, som der her gøres rede for. Tryktrin - Er det tryk, ventilen maksimalt må påvirkes af under nor male driftsforhold; der skal samtidig tages hensyn til det tilladelige differenstryk. F.eks. betyder tryktrin 10, at ventilen højst må udsættes for et tryk på 10 bar under drift. (PN 10). Differenstryk - Er forskellen mellem to trykværdier. Differenstrykket an gi ves som p (delta p) og måles i bar, kpa eller mvs. Differenstryk er forskellen mellem fjernvarmens fremløbs- og returtryk ved forbrugerens tilslutning til fjernvarmenettet ( p = Pf - Pr), man bruger også udtrykket drivtryk. Differenstryk er også forskellen mellem til- og afgangstryk i centralvarmeanlæg eller armaturer som f.eks. ventiler, var me vekslere, rørspiraler o.l. Her bruges ofte betegnelsen tryktab eller trykfald i stedet for differenstryk. Når der er an givet et maks. differenstryk for en ventil, er det for at sikre ventilens lukkeevne. Tilladeligt differenstryk angives for at sikre støjfri drift eller lignende. Tilladelig medietemperatur - Angiver højst tilladte temperatur af gennemstrømmende medie. Begrænsninger der hovedsageligt kan føres tilbage til det anvendte pakningsmateriale. Tilladelig følertemperatur - Angiver højst tilladte temperatur, føleren må udsættes for. Indstillingsområde - Angiver det tryk- eller temperaturområde, inden for hvilket ventilen fungerer. 8 Marts 2013

9 Ventilkoefficient (kvs-værdi) - Angiver den vandmængde målt i m 3 pr. time (m 3 /h), der strømmer gennem den helt åbne ventil, når der er et tryk fald (differenstryk) over ventilen på 1 bar ( p = 1 bar). Ventilkapacitet (kv-værdi) - Er den beregnede kapacitet for ønsket vandmængde Q(m 3 /h) ved det aktuelle differenstryk p (bar), der er til rådighed over ventilen. Beregnes ud fra formelen kv = Q p Normalt vælges en ventil med tilsvarende eller større kvs-værdi Formlen kan omskrives til: Q = kv x Δp (m 3 /h) kv (bar) eller p = ( Q ) 2 Proportionalbånd (xp) - Angiver den afvigelse mellem indstillingstemperatur og følertemperatur, der netop får ventilen til at åbne/lukke. Anbefalet proportionalbånd: - Rumstyring : < 2 C - Varmtvandsbeholdere: 6-8 C - Brugsvandsvekslere: < 6 C - Trykregulering: ca. 1 3 af indstillet (ønsket) differenstryk Tryk - 1 bar = 10 mvs = 100 kpa Flow - se næste side! fortsættes Marts

10 0.03 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Reguleringstekniske grundbegreber / beregninger Flow Betegnes med Q og angives normalt i m 3 /h. Omregning: 1 m 3 /h ~1000 l/h ~ 16,67 l/min ~ 0,28 l/sek Beregning af flowbehov ud fra ønsket effekt: (Effekt i kw) x 0,86 Q = (Fremløbstemperatur - Returtemperatur) [m 3 /h] Eller: Q = (Effekt i Mcal/h) (Fremløbstemperatur - Returtemperatur) [m 3 /h] Eksempel: en varmeflade på 50 kw er lagt ud for temperatursættet t F / t R = 70 /40. Hvor stort bliver flowet? Resultat: Q = 50 x 0,86 (70-40) = 1,43 m 3 /h Beregning af literbehov pr. kw: 860 T = X l/h pr. kw Beregning af den gennemsnitlige afkøling Forbrug af varmeenergi (MWh) x 860 Forbrug af fjernvarmevand (m3) = Den gennemsnitlige afkøling i C Her er et eksempel med tal: 1. aflæsning 2. aflæsning Forbrug af varmeenergi (MWh): Forbrug af fjernvarmevand (m3): MWh-forbruget i perioden: = 20 MWh m3 forbruget i perioden: = 550 m3 Beregning: 20 x = 31 C 10 Marts 2013

11 Effektbehov [kw] 0.04 Opvarmet Varmetab [W/m 2 ] areal [m 2 ] ,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 70 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 7,0 80 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 8,0 90 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 9, ,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10, ,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12, ,2 5,6 7,0 8,4 9,8 11,2 14, ,8 6,4 8,0 9,6 11,2 13,8 16, ,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 18, ,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20, ,6 8,8 11,0 13,2 15,4 17,6 22, ,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 24, ,8 10,4 13,0 15,6 18,2 20,8 26, ,4 11,2 14,0 16,8 18,6 21,4 28, ,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 30, ,6 12,8 16,0 19,2 22,4 25,6 32, ,2 13,6 17,0 20,4 23,8 27,2 34, ,8 14,4 18,0 21,6 25,2 28,8 36,0 Sådan bruges tabellen: 1. Den venstre kolonne angiver det opvarmede område m 2 (grundareal) 2. Den øverste tværbjælke angiver varmetab i W/m 2 3. Tabellen angiver varmebehovet for opvarmet areal i kw Eksempel: En beboelse på 200 m 2, der har brug for 50 W/m 2. Her har man brug for en kedel, veksler eller anden opvarmningsform på 10 kw. Marts

12 0.05 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Reguleringstekniske grundbegreber / beregninger Flowbehov [m 3 /h] Effektbehov Temperaturforskel [ T] [kw] ,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 6 1,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 7 1,2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 8 1,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 9 1,5 0,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 10 1,7 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 12 2,1 1,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 14 2,4 1,2 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 16 2,8 1,4 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 18 3,1 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 20 3,4 1,7 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 22 3,8 1,9 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 24 4,1 2,1 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 26 4,5 2,2 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 28 4,8 2,4 1,6 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 30 5,2 2,6 1,7 1,3 1,0 0,9 0,7 0,6 32 5,5 2,8 1,8 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 34 5,8 2,9 1,9 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 Sådan bruges tabellen: 1. Den venstre kolonne angiver varmebehov i kw 2. Den øverste tværbjælke angiver differenstemperaturen T i C 3. Tabellen angiver pumpens flowbehov i m 3 /h Eksempel: Ved en kedel, veksler eller anden opvarmingform på 10 kw og en afkøling over systemet (radiatorer mm.) med et ΔT 30 C. Her har man brug for en pumpe, der kan flytte 0,3 m 3 (300 l/h). 12 Marts 2013

13 Anbefaldede ca. rørdimensioner. Effekter ved T Rørdimensioner til Varme- / Kølesystemer (Beregnet ved 100 Pa ved køl kan man tillade 150 til 200 Pa) 0.06 Tommer Anbefalet CA. Indvendig diameter [mm] Vandmængde ca. [l/h] T 30 28,7 l/h [kw] T 35 24,6 l/h [kw] T 40 21,5 l/h [kw] T 8 107,5 l/h [kw] T 6 143,5 l/h [kw] T l/h [kw] T l/h [kw] ₃ ₈ ,5 4,1 4,7 0,9 0,7 0,6 0,5 ½ ,0 8,1 9,3 1,9 1,4 1,2 0,9 ¾ ,4 20,3 23,3 4,6 3,5 2,9 2, ,9 40,7 46,5 9,3 7,0 5,8 4,7 1¼ ,8 81,4 93,0 18,6 14,0 11,6 9,3 1½ ,7 122,1 139,5 27,9 20,9 17,4 14, ,9 223,8 255,8 51,1 38,4 32,0 25,6 2½ ,7 447,7 511,6 102,1 76,7 64,0 51, ,1 651,2 744,2 148,6 111,6 93,0 74, , , ,9 306,4 230,2 191,9 153, , , ,7 557,1 418,6 348,8 279, , , ,6 882,1 662,8 552,3 441,9 Et DN15 rør kan ca. føre 200 l/h 200 l/h ved et ΔT 30 kan føre ca. 7 kw (200/24,6 = 7 kw) Marts

14 0.07 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

15 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Link og living connect Energibesparelser og komfort med en enkelt berøring Scan og se filmen. 23% energibesparelse Få et bedre indeklima og en lavere varmeregning med Danfoss Link og living connect. varme.danfoss.dk

16 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk Besøg Danfoss Learning og lær mere om: Introduktion til living by Danfoss Introduktion til programmerbare termostater Arbejd effektivt med trådløse systemer Introduktion til radiatortermostater

17 Radiatorventiler/-termostater Ventiler 2-strengsanlæg strengsanlæg Ventiler til køle- og varmeanlæg Følerelementer Universalelement m/indbygget føler RA Universalelement m/fjernføler RA Fjernindstillingselement RA 5060/ Institutionselement RA 2920/ Servicetermostater RA/VL og RA/V living by Danfoss designtermostater living design, living eco, living connect og Danfoss Link CC X-tra Collection ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Følerelementer til køling FEK 1.28 Følerelementer til køle/varme sekvens FED 1.29 Indstilling Ventiler Følerelementer Fejlsøgning Fejl ved kold radiator 1.38 Fejl ved varm radiator 1.39 Støj i radiator 1.40 Tilbehør Ventiler 1.41 Følerelementer 1.42 Marts

18 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.01 Radiatorventiler/-termostater Radiatorventiler til 2-strengsanlæg RA-N - med forindstilling RA-N fremløbsventiler til radiatorer 0,25-15 kw Husk differenstrykregulator på direkte fjernvarmeanlæg RA-N RA-N anvendes i 2-strengsanlæg med pumpe eller i fjernvarmeanlæg med direkte tilslutning. RA-N ventilen har integreret forind stilling af maksimal vandgennem strømning. Rød indstillingshætte Type Best.nr. VVS-nr. RA-N 10 = 013G RA-N 15 = 013G RA-N 20 = 013G RA-N 25 = 013G RA-N 10 L 013G RA-N 15 L 013G RA-N 20 L 013G RA-N 25 L 013G RA-N 10 L UK 013G RA-N 15 L UK 013G RA-N 20 L UK 013G RA-N 10 v.side 013G RA-N 15 v.side 013G RA-N 10 h.side 013G RA-N 15 h.side 013G RA-N 15 krom L 013G RA-N 15 krom = 013G Marts 2013

19 Radiatorventiler til 2-strengsanlæg Med press-fittings RA-N press med forindstilling RA-N press fremløbsventiler til radiatorer 0,25-15 kw Husk differenstrykregulator på direkte fjernvarmeanlæg 1.02 RA-N press RA-N press anvendes i 2-strengsanlæg med pumpe eller i fjernvarmeanlæg med direkte tilslutning. RA-N press ventilen har integreret forindstilling af maksimal vandgennemstrømning. Rød indstillingshætte Type Best.nr. VVS-nr. RA-N press 15 L 013G RA-N press 15 = 013G RA-N press 15 L UK 013G Marts

20 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.03 Radiatorventiler/-termostater Radiatorventiler til 2-strengsanlæg RA-U - med forindstilling RA-U fremløbsventiler til radiatorer 0,1-8 kw Husk differenstrykregulator på direkte fjernvarmeanlæg RA-U RA-U anvendes i 2-strengsanlæg med pumpe eller i fjernvarmeanlæg med direkte tilslutning. RA-U ventilen har integreret forindstilling af maksimal vandgennemstrømning. Gul indstillingshætte RA-U ventilen er fortrinsvis beregnet til varmeanlæg med små flowmængder gennem radiatorerne. Type Best.nr. VVS-nr. RA-U 10 = 013G RA-U 15 = 013G RA-U 10 L 013G RA-U 15 L 013G RA-N og RA-U ventilerne giver god vandfordeling samt forbedret afkøling og sikrer optimalt udnyttelse af evt. monteret automatikanlæg. Husk at forindstille ventilerne efter gennemskylning af anlægget. Gennemskylningen skal ske med ventilerne i stilling N. 20 Marts 2013

21 Radiatorventiler til 2-strengsanlæg RA-UR - med forindstilling RA-UR for udskiftning af FJVR Husk differenstrykregulator på direkte fjernvarmeanlæg 1.04 RA-UR RA-UR er en ventil beregnet til udskiftning af eksisterende FJVR ventiler på fjernvarmeanlæg. RA-UR ventilen har integreret forindstilling af maksimal vandgennemstrømning. Gul indstillingshætte Type Best.nr. VVS-nr. RA-UR 10 = 013G RA-UR 10 L 013G RA-UR 10 L UK 013G RA-UR 15 = 013G RA-UR 15 L 013G I anlæg monteret med FJVR returventiler og med energimåler for afregning af for - bruget kan det betale sig at skifte til RA-UR radiatortermostater. I modsætning til FJVR returventilen giver RA-UR radiatortermostaten perfekt varmekomfort og 100% udnyttelse af den gratisvarme, man får fra et solrigt vindue, levende lys, fjernsyn osv. Husk at forindstille ventilerne efter gennemskylning af anlægget. Gennemskylningen skal ske med ventilerne i stilling N. Marts

22 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.05 Radiatorventiler/-termostater Radiatorkobling til 2-strengsanlæg RA-K - med forindstilling RA-K fremløbsventiler til radiatorer 0,5-8 kw Husk differenstrykregulator på direkte fjernvarmeanlæg Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. RA-K Ventilhus m. nippelbøjning 013G RA-K Fordelerhus m. afspærring 013G Mellemrør Ø 15x950 mm 013G Mellemrør Ø 15x650 mm 013G RA-K RA-K anvendes i 2-strengsanlæg med pumpe eller i fjernvarmeanlæg med direkte tilslutning. RA-K systemet muliggør en enkel installering med fordelerarrangement uden skjulte samlinger. Fordelerhuset er forberedt for tilslutning af kobber-, stål- eller plastrør. Rød indstillingshætte RA-K systemet består af ventilhus med forindstilling, fordelerhus og mellemrør. RA-K ventilen giver, en god vand fordeling samt forbedret afkøling og sikrer optimal udnyttelse af evt. monteret automatikanlæg. Husk at forindstille ventilerne efter gennemskylning af anlægget. Gennemskylningen skal ske med ven tilerne i stilling N. 22 Marts 2013

23 Ventiler til 1-strengsanlæg RA-G - 1-strengsventil RA-G fremløbsventiler til 1-strengsanlæg AB-QM strengventil bør anvendes på stigstrengen ved større anlæg 1.06 RA-G RA-G anvendes, hvor et lille drivtryk kræver store kapaci teter som f.eks. i 1-strengsanlæg med pumpe. RA-G ventilen har ikke mulighed for flowbegrænsning. Grå indstillingshætte Type Best.nr. VVS-nr. RA-G 15 = 013G RA-G 20 = 013G RA-G 25 = 013G RA-G 15 L 013G RA-G 20 L 013G RA-G 25 L 013G Marts

24 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.07 Radiatorventiler/-termostater Radiatorkoblinger til 1-strengsanlæg RA-KE - uden forindstilling AB-QM strengventil bør anvendes på stigstrengen ved større anlæg Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. RA-KE Ventilhus m. nippelbøjning 013G RA-KE Fordelerhus m. afspærring 013G Mellemrør Ø 15x650 mm 013G Mellemrør Ø 15x950 mm 013G RA-KE RA-KE anvendes kun til 1-strengsanlæg med pumpe uden mulighed for flowbegrænsning. RA-KE systemet muliggør en enkel installering med fordelerarrangement uden skjulte samlinger. Fordelerhuset er forberedt for tilslutning af kobber -, stål- eller plastrør (se tilbehør). Grå indstillingshætte RA-KE systemet består af ventilhus, fordelerhus uden forindstilling og mellemrør. 24 Marts 2013

25 Ventiler til køle- og varmekredse RA-C - med forindstilling RA-C til køle- og varmekredse RA-C med udvendigt gevind for klemringstilslutning 1.08 RA-C RA-C anvendes sammen med termostatiske elementer type FEK eller FED til kølelofter eller til sekvensstyring af køle- og varmekredse. Blå indstillingshætte Type Best.nr. VVS-nr. RA-C G RA-C G RA-C ventilen er fremstillet af korrosionsbestandigt mes sing, der opfylder kravene i køleanlæg og induktionsapparater, hvor der ofte er relativt højt differenstryk og stor vandmængde sammenlignet med almindelige varmeanlæg. Marts

26 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.09 Radiatorventiler/-termostater Universalelement RA med indbygget føler - indstillingsområde 5-26 C - til ventiltyper RA-N, RA-U, RA-UR, RA-G, RA-K, RA-KE Type Best.nr. VVS-nr. RA G Valget af det termostatiske element afhænger af ventilens place ring. Det skal sikres, at rumluften frit kan passere forbi føleren. For normale indbygningsforhold kan anvendes indbygget føler. 26 Marts 2013

27 Montering af universalelement RA : Demonter beskyttelseshætten på ventilen 2: Drej termostaten mod uret 3: Tryk termostaten på ventilen 1.10 Demontering af universalelement RA : Drej termostaten mod uret 2: Drej snap-koblingen mod uret 3: Træk termostaten af Marts

28 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.11 Radiatorventiler/-termostater Universalelement RA med fjernføler, kapillarrør 0-2 m - indstillingsområde 5-26 C - til ventiltyper RA-N, RA-U, RA-UR, RA-G, RA-K, RA-KE Type Best.nr. VVS-nr. RA G Der skal anvendes løs føler, hvis rumluften er forhindret i at påvirke føleren, som når føleren befinder sig under en vindueskarm, bag et gardin el.lign. Yderligere anvendes løs føler, når føleren kun kan mon teres lodret over ventilen. 28 Marts 2013

29 Montering af element med fjernføler RA 2992 Følerdæksel Føler Konsol 1.12 Ved element med fjernføler er kapillarrøret viklet omkring føleren. Først monteres elementet på ventilhuset med snaplås ligesom den med indbygget føler, dernæst monteres konsollen på væggen lodret eller vandret. Træk i føleren til kapillarrøret har den ønskede længde. Føler og følerdæksel monteres på konsollen. Marts

30 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.13 Radiatorventiler/-termostater Fjernindstillingselement RA 5060/ indstillingsområde 8-28 C - til ventiltyper RA-N, RA-U, RA-UR, RA-G, RA-K, RA-KE Type Best.nr. VVS-nr. Kapillarrør RA G m RA G m RA G m RA G m Er ventilen vanskeligt tilgængelig, bag en skærm, i kon vektorgrav, under rist eller lignende, anvendes fjern ind stillingselement. Hvis elementet monteres på en varmeafgivende overflade, skal fjernindstillingselement med fjernføler RA 5074 an vendes. Se tilbehørsliste side 1.42 m.h.t. adaptere til gl. ventiler. 30 Marts 2013

31 Montering af fjernindstillingselement RA Kapillarrøret fastgøres på væg vha. medleverede clips. fortsættes Marts

32 1.15 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Radiatorventiler/-termostater Skal kapillarrøret trækkes igennem et rør, kan ventiladaptoren adskilles ved bajonetfatningen. 32 Marts 2013

33 Institutionsmodel RA med indbygget føler RA med fjernføler, kapillarrør 0-2 m - indstillingsområde 5-26 C - til ventiltyper RA-N, RA-U, RA-UR, RA-G, RA-K, RA-KE 1.16 Type Best.nr. VVS-nr. RA G RA G Modellen er beregnet til montering i institutioner og skoler, hvor termostaten er særligt udsat for overlast. Det skal sikres, at rumluften frit kan passere føleren. For normale indbygningsforhold kan anvendes indbygget føler. Montering af RA 2920/22 på ventil Montering af løs føler RA 2922 se side 1.12 Marts

34 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.17 Radiatorventiler/-termostater Servicetermostater inkl. pakdåse Til ventiltype RAVL RA/VL med indbygget føler RA/VL med fjernføler, kapillarrør 0-2 m Til ventiltype RAV RA/V med indbygget føler RA/V med fjernføler, kapillarrør 0-2 m Indstillingsområde 5-26 C Type Best.nr. VVS-nr. RA/VL G RA/VL G Type Best.nr. VVS-nr. RA/V G RA/V G Som erstatning for ældre termostater type RAV og RAVL anvendes servicetermostater, der har samme udseende og funktion som RA De kan leveres med indbygget føler eller fjernføler. For at bestemme hvilken servicetermostat, der skal anvendes, måles ventilhalsens diameter. 34 Marts 2013

35 Sådan vælges den rigtige servicetermostat 1.18 RAVL Vælg RA/VL servicetermostat RAV Vælg RA/V servicetermostat Termostaten monteres på ventilen med en kærvskrue trækker. Ved anvendelse af fjernføler se side 1.12 for montering. Marts

36 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

37 living by Danfoss designtermostater: living design Den perfekte temperatur med stil. living design er specielt udviklet til moderne radiatorer. living design er en selvvirkende termostat der passer til alle ventiler med RA2000 tilslutning. living design fås i 5 forskellige farver Type Best.nr. VVS-nr. RAX, krom/hvid 013G RAX, krom 013G RAX, børstet stål 013G RAX, hvid/ral G RAX, Sort/RAL G RAX-K, hvid/ral 9016, M30x1,5 (TA-ventiler) 013G RAX-K, krom, M30x1,5 (TA-ventiler) 013G Termostaten monteres på ventilen med en 2 mm unbrakonøgle som medfølger. Marts

38 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.20 Radiatorventiler/-termostater living eco Programmerbar elektronisk radiatortermostat. Primært til brug i 1-families boliger, institutioner og mindre kontorer. Termostaten har adaptiv indlæring. Denne funktion gør termostaten i stand til at beregne sig frem til det tidspunkt den skal starte opvarmingen, så der er den ønskede rumtemperatur på det programmerede tidpunkt. living eco gør det muligt at spare op til 23 % ved udskiftning af eksisterende gamle termostater. living eco passer til alle ventiler med RA2000 tilslutning. living eco kan via adaptor tilpasses RAV og RAVL ventiler, samt non Danfoss med M30x1,5 ventiltilslutning. living eco er kun beregnet til fremløbsmontering. living eco er en selvstændig termostat, uden forbindelse til andre komponenter. For installation og programmering af living eco, se video på YouTube.com. Søg efter Danfoss living eco eller scan QR koder. Installation Justering af spareperiode Type Beskrivelse Best. Nr. VVS-nr. RA Termostat, hvid/ral 9016 for 014G RA2000 ventiltilslutning Type Best.nr. VVS-nr. Adaptor RAV/RAVL med pakdåse 014G Adaptor RA, reservedel 014G Adaptor RA-K, M30x1,5, reservedel 014G Marts 2013

39 living connect og Danfoss Link CC (trådløst) Programmerbar elektronisk radiatortermostatsystem Primært til brug i 1-families boliger, institutioner og mindre kontorer. Termostaten har adaptiv indlæring. Denne funktion gør termostaten i stand til at beregne sig frem til det tidspunkt den skal starte opvarmingen, så der er den ønskede rumtemperatur på det programmerede tidpunkt. living connect gør det muligt at spare op til 23 % ved udskiftning af eksisterende gamle termostater. living connect passer til alle ventiler med RA2000 tilslutning. living connect kan via adaptor monteres på RAV og RAVL ventiler, samt non Danfoss med M30x1,5 ventil tilslutning. living connect er kun til fremløbsmontering Connect termostat Skal kobles op til central controller. Central controller Medfølgende repeater skal altid monteres. Du finder den komplette installations- og brugervejledning på: living.danfoss.com. Vælg: For professionelle, og derefter: Teknisk litteratur. Se videoer om installation og programmering på YouTube.com. Søg efter Danfoss living connect eller scan QR kode. Type Beskrivelse Best. Nr. VVS-nr. CC Danfoss Link CC, central controller med PSU strømforsyning 014G (i væg) CC Danfoss Link CC, central controller med NSU strømforsyning 014G (netadaptor) RA Termostat, hvid/ral 9016 for RA2000 ventiltilslutning 014G fortsættes Marts

40 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Radiatorventiler/-termostater 1.22 *Firmware version 5.0 eller højere Type Beskrivelse Best. Nr. VVS-nr. Adaptor RAV/RAVL med pakdåse. 014G Adaptor RA, reservedel 014G Adaptor RA-K, M30x1,5, reservedel 014G BSU Batteri-kit til Danfoss Link CC 014G PR Danfoss PR link (relæ til stikdåse) 014G HR Danfoss HR Link (indbygningsrelæ) 014G HC Danfoss link gulvvarmemaster 014G RS Danfoss Link rumtermostat 014G CF-RU* Repeater unit for øget sende rækkevidde mellem Danfoss Link CC og 088U termostater/gulvvarmemaster CF-EA Antenne 2 m til Danfoss Link gulvvarmemaster 088U Applikationstegning 40 Marts 2013

41 Montering af living connect Isætning af batterier Fjern dæksel på batterikammer og isæt de to batterier. M skal blinke i displayet før montering, hvis dette ikke er tilfældet, se genmontering. 1. Termostaten sættes på ventilen, og spændes med unbrakonøglen. 2. Hold inde i ca. 3 sek. for at fiksere termostaten Genmontering af living connect Hvis termostaten er blevet afmonteret og skal genmonteres (efter den er taget i brug), er det nødvendigt at aktivere montageindstillingen (termostaten kan tage skade, hvis dette ikke følges). For at komme i montageindstilling gør følgende: Hold inde indtil M vises i display. Tryk for at køre spindlen tilbage. M blinker. Genmonter termostaten på ventilen. Tryk i ca. 3 sek. for at afslutte. Afmontering af living connect For at afmontere termostaten fra adapteren, indføres et passende værktøj i hullet i termostatens batterikammer og i hullet i den bagvedliggende sorte ring, se billede. I denne tilstand skrues hele termostaten mod uret, indtil termostaten er frigjort af gevindet. Før afmontering skal termostaten være i montageindstilling (M blinker, se genmontering). Marts

42 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.24 Radiatorventiler/-termostater Udskiftning af batterier living connect Batteriskift Ved lavt batteri blinker alarm- og batteriikon samtidigt. Ved afladte batterier, frostsikres systemet automatisk. Genopladelige batterier må ikke anvendes. Anvend kun 1,5V AA Alkaline batterier. Fjern dæksel på batterikammer og isæt to batterier. Vær opmærksom på at batterierne vender rigtigt. Montering af living eco Isætning af batterier Fjern dæksel på batterikammer og isæt de to batterier. M skal blinke i displayet før montering, hvis dette ikke er tilfældet, se genmontering. 1. Termostaten sættes på ventilen, og spændes med unbrakonøglen. 2. Hold inde i ca. 3 sek. for at gå i funktionsmenu. 3. Et lille M blinker, vælg med og termostaten fikseres. Genmontering af living eco Vælg funktionsmenu Aktiver montageindstilling Deaktiver montageindstilling Hold Vælg M med inde i ca. 3 sek. M blinker, vælg Nu blinker et stor M i displayet. Indstillingen er nu aktiveret og termostaten kan monteres. Hold inde i ca. 3 sek. M blinker, tryk for at deaktivere. 42 Marts 2013

43 Afmontering af living eco For at afmontere termostaten fra adapteren, indføres et passende stykke værktøj, f.eks. en unbrakonøgle, i hullet i termostatens batterikammer og i hullet i den bagvedliggende sorte ring. I denne tilstand skrues hele termostaten mod uret, indtil termostaten er frigjort af gevindet Før afmontering skal termostaten være i montageindstilling (M blinker, se genmontering). Udskiftning af batterier living eco Ved lavt batteri blinker batteriikon, ved kritisk batteriniveau blinker baggrundslyset i tidsrummet 19:00 og 22:00. Ved afladte batterier, frostsikres systemet automatisk. Fjern dæksel på batterikammer og isæt to 1,5V AA alkaline batterier. Vær opmærksom på at batterierne vender rigtigt. Genopladelige batterier må ikke anvendes. NB! Indlagte programmer gemmes. Tid og dato slettes efter 2 minutter, og de skal derfor indlægges på ny. Marts

44 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.26 Radiatorventiler/-termostater X-tra Collection ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Ventilsættet består af: Reguleringsventil (monteres i returløbet) Afspærringsventil Termostat Sættet bestilles til hhv. højre eller venstre montering af reguleringsventil, og i guld, børstet stål, krom eller hvid udførelse. RAX-sæt til højre-monteret termostat (Rumtermostat, reguleringsventil og afspærringsventil) Krom Børstet stål Hvid RAL 9016 Best.nr. 013G G G4007 VVS nr RAX-sæt til venstre-monteret termostat (Rumtermostat, reguleringsventil og afspærringsventil) Krom Børstet stål Hvid RAL 9016 Best.nr. 013G G G4008 VVS nr RTX-sæt til højre-monteret termostat (Returtermostat, reguleringsventil og afspærringsventil) Krom Børstet stål Hvid RAL 9016 Best.nr. 013G G G4136 VVS nr RTX-sæt til venstre-monteret termostat (Returtermostat, reguleringsventil og afspærringsventil) Krom Børstet stål Hvid RAL 9016 Best.nr. 013G G G4137 VVS nr Marts 2013

45 RAX rumtermostat anbefales hvis håndklædetørrer er primær varmekilde. RTX returtermostat anbefales hvis håndklædetørrer er sekundær varmekilde Bemærk: Reguleringsventilen med termostat skal altid monteres i returløbet, og afspærringsventilen i fremløb. Reguleringsventilen har integreret forindstilling til maks. begrænsning af vandgennemstrømning. I vores designprogram findes også VHX ventilsæt til brug på designradiatorer og håndklædetørrere VHX ventilsættet er udført med en centerafstand på 50 mm = VHX-DUO eller enkelt tilslutning = VHX-MONO. Begge sæt kan kombineres med et varmelegeme. Marts

46 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.28 Radiatorventiler/-termostater Følerelementer til regulering af kølekredse FEK-IF - Fjernindstillingselement til ventiltype RA-C til kølelofter. Indstillingsområde C FEK-FF - Fjernindstillingselement med løs føler til ventiltype RA-C til induktionsapparater, hvor føleren kan placeres i luftindtag eller på separat vægflade. Indstillingsområde C FEK-IF RA-C Kølekreds FEK-FF RA-C Kølekreds Type Best.nr. VVS-nr. Model Kap. rør FEK-IF 013G Indb. føler 5 m FEK-FF 013G Fjernføler 2+2 m 46 Marts 2013

47 Følerelementer til sekvensregulering af køle- og varmekredse FED-IF - Fjernindstillingselement til ventiltype RA-C og RA-N til sekvensregulering af kølelofter og radiatorer. Indstillingsområde C FED-FF - Fjernindstillingselement med løs føler til ventiltype RA-C og RA-N til induktionsapparater, hvor føleren kan placeres i luftindtag. Indstillingsområde C 1.29 RA-C FED-FF Kølekreds RA-C RA-N Varmekreds Type Best.nr. VVS-nr. Model Kap. rør FED-IF 013G Indb. føler 4+11 m FED-FF 013G Fjernføler m Marts

48 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.30 Radiatorventiler/-termostater Indstilling af RA-N/K og RA-U/UR fjernvarmeanlæg Forindstilling af radiatorventiler Fjernvarmeanlæg Ventiltype RA-N/K RA-U/UR Dimension Dimension Gulvareal pr. rad m m ,5 3, m ,5 4, m 2 3,5 3,5 2, m 2 4,5 4 3,5 5,5 5, m 2 5 4, Vejledende forindstillingstal ved differenstryk 1 mvs Eks. 1: Oplysninger: Fjernvarme t = 40 C Stue på 30 m 2 1 radiator med RA-N 1 2 Resultat: Indstilling = 4,5 på RA-N 1 2 Eks. 2: Oplysninger: Fjernvarme t = 40 C Værelse på 10 m 2 1 radiator med RA-N 1 2 Resultat: Indstilling = 2 på RA-N Marts 2013

49 Indstilling af RA-N/K og RA-U/UR kedelanlæg Forindstilling af radiatorventiler Kedelanlæg Ventiltype RA-N/K RA-U/UR Dimension Dimension Gulvareal pr. rad m ,5 3, m 2 3,5 3,5 3,5 4,5 4, m 2 5 4,5 4 5,5 5, m 2 6 5,5 4, m ,5 N N m 2 N N N N N 1.31 Vejledende forindstillingstal ved differenstryk 1 mvs Eks. 1: Oplysninger: Kedelanlæg t = 20 C Stue på 30 m 2 2 radiatorer med RA-N 1 2 Resultat: Indstilling = 4,5 på hver RA-N 1 2 Eks. 2: Oplysninger: Kedelanlæg t = 20 C Værelse på 10 m 2 1 radiator med RA-N 1 2 Resultat: Indstilling = 3,5 på RA-N 1 2 Marts

50 1.32 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Radiatorventiler/-termostater Indstilling/brug af følerelement Frostsikringsmærke Indstilling Temperatur C 9, Indstilling af temperaturen Indstil termostaten på indstillingshåndtaget til ønsket rumtemperatur er opnået. Hvis samme rum har flere radiatorer, bør indstillingerne være ens på alle termostater. Ved indstilling 3 fastholdes temperaturen automatisk på ca. 20 C. Hvis der ønskes en lavere temperatur, f.eks. 17 C i soveværelset, ændres indstillingen til 2. Hvis der ønskes en højere temperatur, f.eks. 23 C i badeværelset, ændres indstillingen til Marts 2013

51 Indstilling/brug af følerelement (fortsat) Gratisvarme sparer på energien! Sollys, husholdningsapparater, elektrisk lys, tv osv. afgiver varme og hæver derfor temperaturen i rummet. Det kaldes gratis varme. Termostaten registrerer gratisvarmen og lukker for varmen til radia toren, så den bliver kold. Når der ikke længere er nok gratisvarme, vil termo staten automatisk åbne, og der vil igen komme varme på radiatoren. Udluftning Under udluftning bør termostaten indstilles på, ellers vil den friske kølige luft få termostaten til at åbne. Efter udluftning stilles termostaten tilbage på ønsket temperatur. For at reducere varmetabet ved ud luftning, bør denne være kortvarig og kraftig. Frostsikring I indstilling, er radiator og rummet frostsikret, da termostaten automatisk vil fastholde en rumtemperatur omkring 7-8 C. Denne indstilling kan anvendes i længere perioder hvor rum met ikke benyttes. Tildæk ikke termostaten Termostaten skal kunne registrere temperaturen i rummet. Hvis den er placeret bag tykke gardiner eller møbler, skal an vendes fjernføler Marts

52 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.34 Radiatorventiler/-termostater Begrænsning og blokering af termostatens indstillingsområde Termostatelementet er udført således, at indstillings området kan begrænses eller blokeres. Dette gøres ved at flytte rytterne på elementets bagside. Begrænsning af øvre indstilling (maks. begrænsning) Eksempel: Ønsket maks. værdi = 4 Indstil termostaten på 4. Flyt den ene rytter til det firkantede pilemærke på indstillingshåndtaget. Begrænsning af nedre indstilling (min. begrænsning) Eksempel: Ønsket min. værdi = 2 Indstil termostaten på 2. Flyt den anden rytter til det trekantede pilemærke på indstillingshåndtaget. Blokering af indstilling Eksempel: Ønsket værdi = 3 Indstil termostaten på 3. Flyt de to ryttere til henholdsvis det firkantede og trekantede pilemærke på indstillingshåndtaget. 52 Marts 2013

53 Begrænsning/blokering af temperaturindstillingen for fjernindstillings elementet RA 5060/ Afdækningspladen afmonteres. Maks. begrænsningen foretages ved at dreje termostaten til maks. = 5 (fig. 1) og trykke begrænserknappen til højre for indstillingsmærket 5 ned (fig. 2). Derefter drejes håndtaget til ønsket maks. værdi f.eks. 4, og begrænserknappen slippes (fig. 2-3). Ønskes min. begrænsning, drejes termostaten til min. (fig. 4), og begrænserknappen til venstre trykkes ind (fig. 5). Håndtaget drejes til ønsket min. værdi f.eks. 2, og begrænser knappen slippes (fig. 5-6). Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Marts

54 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.36 Radiatorventiler/-termostater Begrænsning/blokering af temperaturindstillingen for institutionsmodellen RA 2920 Indstillingsværdien begrænses eller blokeres ved at flytte de to ryttere på termostatens bagside med specialværktøj (013G1236). Begrænsning af øvre indstilling (maks. begrænsning) Eksempel: Ønsket maks. værdi = 4 Indstil termostaten på et tal under 4. Med specialskruetrækker flyttes den ene rytter til 4-tallet, der er præget på indstillingshåndtaget. Begrænsning af nedre indstilling (min. begrænsning) Eksempel: Ønsket maks. værdi = 2 Indstil termostaten på et tal over 2. Med skruetrækkeren flyttes den anden rytter til 4 huller før 2-tallet. Blokering af indstilling Eksempel: Ønsket værdi = 3 Indstil termostaten på et tal under 3. Placer den ene rytter ud for 3-tallet. Drej termostaten op til 3. Placer den anden rytter ud for 2-tallet. 54 Marts 2013

55 Tyverisikring af RA 2000 Termostaten er let at montere og demontere. For at hindre tyveri kan termostaten forsynes med en tyverisikring, så der kræves specialværktøj for demontering Institutionsmodellen RA 2020 kan tyverisikres ved montering af en prop i unbrakoskruen. Marts

56 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.38 Radiatorventiler/-termostater Fejlsøgning Ved kold radiator Symptom Årsag Forslag til ændring Rumtemperatur for lav Luft i radiator Udlufte og påfylde vand Flere radiatorer i samme rum. Radiatorer kolde eller varme Snavs i ventil Varmeafgivelse fra radiatoren, rør, TV, lamper m.m. påvirker følerelementet Følerelement er placeret bag gardiner, møbler eller i nicher Følerelementerne er indstillet forskelligt Afmontere følerelement og trykke på spindlen nogle gange Montere følerelement med fjernføler/fjernindstillingselement Montere følerelement med fjernføler/fjernindstillingselement Indstille følerelementerne ens 56 Marts 2013

57 Fejlsøgning Ved varm radiator Symptom Årsag Forslag til ændring Rumtemperatur for høj Rumtemperatur for lav Flere radiatorer i samme rum. Radiatorer kolde eller varme Følerelement indstillet for højt Følerelement påvirkes af træk fra vinduer og døre Snavs i ventilen som hindrer, at ventilen kan lukke Følerelement indstillet for lavt Varmeafgivelse fra radiatorer, rør, TV, lamper m.m. påvirker følerelement Følerelement er placeret bag gardiner, møbler eller i nicher Flowet over radiator er lille Flowet over radiator er stort Følerelementerne er indstillet forskelligt Ændre indstilling på følerelement Montere følerelement med fjernføler/fjernindstillingselement Afmontere følerelement og trykke på spindlen nogle gange Ændre indstilling på følerelement Montere følerelement med fjernføler/fjernindstillingselement Montere følerelement med fjernføler/ fjernindstillingselement Ændre forindstilling på radiatorventil, returkobling eller strengventiler Hæve fremløbstemp. Kontrollere differenstryk. Kontrollere radiator størrelse Indstille følerelementerne ens 1.39 Marts

58 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1.40 Radiatorventiler/-termostater Fejlsøgning Støj i radiator Symptom Årsag Forslag til ændring Suse støj For stort differenstryk over radiatorventil Montere differenstrykregulator. Ændre indstilling på cirkulationspumpe Boblende støj Luft i anlæg Udlufte anlæg og påfylde vand Banke støj Vandet løber den forkerte vej gennem radiatorventilen (kan være i flere radiatorer eller strenge) Ændre installation således at vandet løber den rigtige vej gennem radiatorventiler 58 Marts 2013

59 Tilbehør og reservedele til ventiler Betegnelse Dimension Best.nr. VVS-nr. Til ventiltyper Klemringssæt (10 stk.) R 3 8 x Ø G RA-N, U10, for kobber- og stålrør R 3 8 x Ø G RLV10 og FJVR10 bestående af en klemring og en trykskrue R 1 2 x Ø G bestående af en klemring og en omløber Klemringssæt (10 stk.) for PEX plastrør bestående af en klemring, en trykskrue og en støttebøsning bestående af en klemring, en omløber og en støttebøsning Klemringssæt (10 stk.) for ALUPEX bestående af en klemring, en trykskrue en støttebøsning og en isoleringsskive bestående af en klemring, en omløber en støttebøsning og en isoleringsskive R 1 2 x Ø G R 1 2 x Ø G R 1 2 x Ø G R 1 2 x Ø G RA-N, U15, RLV15 og FJVR15 X-tra Collection G 3 4 x Ø G RA-K, RA-KE, RA-C15, G 3 4 x Ø G VMT15, AVDO15, G 3 4 x Ø G FHV-R og FHF-fordelerrør R 1 2 x Ø 12 x 2 013G R 1 2 x Ø 14 x 2 013G R 1 2 x Ø 15 x 2,5 013G G 3 4 x Ø 12 x 2 013G G 3 4 x Ø 14 x 2 013G G 3 4 x Ø 15 x 2,5 013G G 3 4 x Ø 16 x 2 013G G 3 4 x Ø 18 x 2 013G G 3 4 x Ø 18 x 2,5 013G G 3 4 x Ø 20 x 2 013G R 1 2 x Ø 14 x 2 013G RA-N, U15, RLV15 og FJVR15 X-tra Collection RA-K, RA-KE, RA-C15, VMT15, AVDO15, FHV-R og FHF-fordelerrør RA-N, U15, RLV15 og FJVR15 X-tra Collection G 3 4 x Ø 14 x 2 013G RA-K, RA-KE, G 3 4 x Ø 16 x 2 013G G 3 4 x Ø 18 x 2 013G G 3 4 x Ø 20 x 2 013G RA-C15, VMT15, AVDO15, FHV-R og FHF-fordelerrør Lang nippel (10 stk.) R 3 8 l = 36 mm 013L RA-N og U10 R 1 2 l = 38 mm 013L RA-N og U15 R 3 4 l = 43 mm 013L RA-N og U20 Kort nippel (10 stk.) R 3 8 l = 23 mm 013L RA-N og U10 R 1 2 l = 24 mm 013L RA-N og U15 R 3 4 l = 29 mm 013L RA-N og U20 Nippelbøjning (10 stk.) R G RA-N og U15 Pakdåse (10 stk.) 013G RA-ventiler Pakdåse (10 stk.) 013U RAVL og RAV Pakdåse (10 stk.) 013G RA-C 1.41 Marts

60 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Radiatorventiler/-termostater Tilbehør og reservedele til følerelementer 1.42 Betegnelse/type Pakn. str. Best.nr. VVS-nr. Tyverisikring for RA 2990/92 Begrænserpinde for RA 2990/92 Tyverisikring for RA 2920/22 Skalaafdækning for RA 2920/22 Begrænserpinde for RA 2920/22 Adapter til RA for RA 5060/5074 Adapter til RA/VL for RA 5060/5074 Adapter til RAV for RA 5060/5074 Håndafsp. plast for RA-ventil Håndafsp. messing for RA-ventil Håndafsp. messing for RAVL-ventil Håndafsp. plast for RAV-ventil Værktøjssæt for RA 2920/22 Gevindskruetrækker for RA-PLUS G G G G G G G G G G G F G G Marts 2013

61 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fordele fra kælder til kvist med alt fra én leverandør Returløbstermostater/returkoblinger. Nr.1 i energirigtige indeklimaløsninger Nybyg eller renovering? Uanset hvilket projekt du står overfor, vil du altid stå stærkest med én 100% dedikeret medspiller. Vi står altid ved din side med løsninger fra A-Z og kompetent rådgivning. varme.danfoss.dk

62 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

63 Returløbstermostater/ returkoblinger Returløbstermostater FJVR 2.01 Montering/indstilling 2.02 Begrænsning Returkoblinger RLV 2.04 Atapning/påfyldning 2.05 RLV-KD 2.06 Marts

64 2.01 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Returløbstermostater/returkoBlinger Returløbstermostater/ventiler FJVR Anvendes til radiator eller mindre gulvvarmesystemer ved renovering. NB. FJVR opfylder ikke DS 469 krav til udnyttelse af gratisvarme. Element Type Farve Best.nr. VVS-nr. Betegnelse Temp.- indstil. område FJVR RAL L C Termostatisk element FJVR 003L C Ventilhuse Type Best.nr. VVS-nr. Udførsel FJVR L vinkel FJVR L ligeløb FJVR L vinkel FJVR L ligeløb Reservedele Produkt Best.nr. VVS-nr. Pakdåse til ny ventil (10 stk.) 013G Pakdåse til gammel ventil (10 stk.) 013U FJVR regulerer automatisk returløbstemperaturen fra radiatorer, konvektorer og mindre gulvvarmesystemer. FJVR kan også sikre minimum cirkulation i rørledninger. 64 Marts 2013

65 Returløbstermostater/ventiler FJVR 2.02 Montering FJVR monteres i radiatorens afgangsstuds. Orientering af ventil og element er underordnet, blot skal gennemstrømningen altid ske i den indstøbte pils retning. Indstilling Returvandstemperaturen indstilles ved at dreje elementets håndtag. Små talværdier giver lille varmeafgivelse. Store talværdier giver stor varmeafgivelse. FJVR element 003L C FJVR element 003L C Frostsikringtemperatur = 10 C Marts

66 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Returløbstermostater/returkoBlinger Returløbstermostater/ventiler FJVR 2.03 Begrænsning af min. indstilling Indstil FJVR som vist på fig. 1. Aftag skalaringen med en skruetrækker fig. 2. Tag de 2 stopringe ud af håndtagets tandkrans fig. 3. Påsæt skalaringen som vist på fig. 1 og indstil til den ønskede min. værdi, f.eks. 2. Aftag atter skalaringen, og indlæg den ene stopring så dens knast ligger an mod højre side af midterstykkets grå knast, se fig. 3. Påsæt skalaringen med tallet 2 ud for pilen. Begrænsning af maks. indstilling Indstil FJVR på den ønskede maks. værdi, f.eks. 6, og indlæg den anden stopring så dens knast ligger an mod venstre side af midterstykkets grå knast. Påsæt skalaringen med tallet 6 ud for pilen. Grundindstilling Hvis håndtaget skrues af elementet (kun muligt når skala- og stopringe er aftaget) udføres en grundindstilling således: Sæt håndtaget på og drej venstre om. Kan håndtaget ikke drejes, så forskyd det en halv omgang. Drej venstre om til det røde mærke på tandkransen er ud for pilen. Indsæt de 2 stopringe over hinanden med knasterne på højre side af midterstykkets grå knast, se fig. 3. Sæt skalaringen på som vist på fig. 1. Fig. 1 Fig. 2 Fig Marts 2013

67 Returkoblinger RLV Med afspærring og begrænsning samt tilslutning for aftapningsarmatur. Leveres i lige- eller vinkelløb Forniklet Type Udførsel Best.nr. VVS-nr. RLV 10 Vinkel 003L RLV 10 Ligeløb 003L RLV 15 Vinkel 003L RLV 15 Ligeløb 003L RLV 20 Vinkel 003L RLV 20 Ligeløb 003L Press Type Udførsel Best.nr. VVS-nr. RLV 15 Vinkel 003L RLV 15 Ligeløb 003L Forkromet Type Udførsel Best.nr. VVS-nr. RLV 15 Vinkel 003L RLV 15 Ligeløb 003L RLV returkobling giver mulighed for afspærring og tømning af hver enkelt radiator. Tilbehør Best.nr. VVS-nr. Aftapningsarmatur med 3 4 slangeforskruning - leveres i æske med 5 stk. 003L Messinghåndhjul for RA G Håndhjulet anvendes midlertidigt som afspærring af radiatorventilen, mens radiatoren tømmes. Marts

68 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Returløbstermostater/returkoBlinger Returkoblinger RLV Aftapning Udskift termostaten med messinghåndhjul (se tilbehør 2.04) og luk for radiatorens tilgang 2. Fjern dækhætten og luk RLV med en 6 mm unbrakonøgle 3. Påskru aftapningsarmaturet og vend slangeforskruningen i ønsket retning 4. Med en firkantnøgle (NV 9) åbnes for radiatorvandet Påfyldning Aftapningsarmaturet demonteres, og returkoblingen åbnes. Radiatoren udluftes, og messinghjul udskiftes med radiatortermostat. 68 Marts 2013

69 H-stykke til universalradiatorer RLV-KD - med afspærring og aftapning - til 2-strengsanlæg - vinkel- eller sidetilslutning 2.06 Type Udførelse Tilslutning Radiator Anlæg Best.nr. VVS-nr. RLV-KD Vinkelløb G 1 2 G 3 4 A 003L Ligeløb G 1 2 G 3 4 A 003L RVL-KD er ideel til moderne universalradiatorer med bundtilslutninger i 50 mm s afstand. H-stykket er forberedt for tilslutning til anlægget med klemringsfittings til rørtyper af stål, kobber, PEX eller Alupex. Tilbehør Produkt Best.nr. VVS-nr. Tømnings- og påfyldningsarmatur 003L med 3 4 udvendigt gevind og slangestuds Marts

70 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

71 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1 million grunde til at vælge det bedste Indreguleringsventiler. 3 års tilbagebetaling Undersøgelser viser, at investering i Danfoss trykuafhængige reguleringsventiler betaler sig tilbage på mindre end 3 år. varme.danfoss.dk

72 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk Scan koden og hent Danfoss installer app og få værdifulde værktøjer, der gør din dagligdag nemmere.

73 Indreguleringsventiler Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil 3.01 Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.) 3.02 ASV-PV Stilbar Differenstrykregulator 3.04 ASV-BD Indreguleringsventil ( kontrolmåling mm.) 3.05 Tilbehør AB-PM (Uden kontrolmåling) 3.06 Stilbar differenstrykregulator og indreguleringsventil 3.06 QT temperaturføler til AB-PM (AB-QM) 3.08 Tilbehør 3.08 Reguleringsventiler - Blandesløjfer / Vekslere / Bafler / Fancoils mm AB-QM ventiler i én - Reguleringsventil (Motorventil) / Strengregulering / Differenstrykregulator 3.10 QT temperaturføler til AB-QM (AB-PM) 3.14 Tilbehør 3.15 Forindstillingsskema AB-QM DN10 til DN Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17 MSV-BD 3.17 MSV-F Tilbehør 3.18 Termostatiske cirkulationsventiler 3.19 MTCV 3.19 Tilbehør 3.20 Marts

74 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler Anlægstype / valg af ventil Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil til varme / køleanlæg 2-strengsanlæg 2-strengsanlæg 3.01 Med forindstilling på radiatorventiler (gulvvarme kølelofter, fancoils mm.) Med forindstilling på radiatorventiler (gulvvarme kølelofter, fancoils mm.) Differenstrykregulering Flowbegrænsning Differenstrykregulering Flowbegrænsning - med indstilling, kontrolmåling mm. AB-PM ASV-PV + ASV-BD Ventilstørrelsen = Rørstørrelsen 1-strengsanlæg Flowbegrænsning + Temperaturregulering af returtemperatur AB-QM + QT 74 Marts 2013

75 Differenstrykventil + partnerventil ASV-PV + ASV-BD Indreguleringsventiler til 2-strengs anlæg type ASV-PV + ASV-BD Radiatorventiler forindstilles på hver enkelt radiator. ASV-PV + ASV-BD - Differenstrykket (5-25 kpa) indstilles på ASV-PV. Kontrolmåling til indreguleringsrapport kan foretages på ASV-BD. Fabriksindstilling på ASV-PV er 0,1 bar ( 10 kpa ), dette vil i de fleste tilfælde være det bedste valg til radiatoranlæg Flowområde [l/h] Ventilsæt DN15 - DN40 Størrelse Flow-område Type DN l/h ASV-PV + ASV-BD DN l/h ASV-PV + ASV-BD DN l/h ASV-PV + ASV-BD DN l/h ASV-PV + ASV-BD DN l/h ASV-PV + ASV-BD DN l/h ASV-PV + ASV-BD Maks. differenstryk = 1,5 bar (150 kpa). ASV-PV findes fra DN15 til DN100 og fra 20 l/h til over l/h. ASV-BD og MSV-F2 findes fra DN15 til DN400. ASV-PV Automatisk strengregulator inkl. 1,5 m impulsledning, aftapnings hane og isoleringskappe. ASV-PV: 0,05 til 0,25 bar (5-25 kpa) Størrelse Tilslutning Best.nr. VVS-nr. DN L DN L DN L DN L DN L DN L ASV-PV: 0,2 til 0,4 bar (20-40 kpa) Størrelse Tilslutning Best.nr. VVS-nr. DN L DN L DN L DN L DN L DN L Marts

76 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler 3.03 Anlægsopbygning med kombinationen: ASV-PV + ASV-BD ASV-PV monteres i stigestrengenes returløb ASV-BD monteres i stigestrengenes fremløb Vandmængdebegrænsning foretages på hver enkelt radiator. ASV-PV ventiler fås i følgende dimensioner og indstillingsområder DN15 - DN50 0,05-0,25 bar (5-25 kpa) / 0,20-0,40 bar (20-40 kpa) D65 - DN100 0,20-0,40 bar (20-40 kpa) / 0,35-0,75 bar (35-75 kpa) / 0,60-1,00 bar ( kpa) 76 Marts 2013

77 ASV-PV stilbar Differenstrykregulator Indstilling af ASV-PV med indstillingsområdet 0,05-0,25 bar (5-25 kpa) og 0,20-0,40 bar (20-40 kpa) Nøglestørrelse Størrelse mm DN15 2,5 DN20 3 DN25 4 DN32 5 DN40 5 n ASV-PV (bar) ASV-PV Plus (bar) 0 0,25 0,40 1 0,24 0,39 2 0,23 0,38 3 0,22 0,37 4 0,21 0,36 5 0,20 0,35 6 0,19 0,34 7 0,18 0,33 8 0,17 0,32 9 0,16 0, ,15 0,30* 11 0,14 0, ,13 0, ,12 0, ,11 0, ,10* 0, ,09 0, ,08 0, ,07 0, ,06 0, ,05 0,20 *) Fabriksindstilling Bundindstilling Spænde Løsne 3.04 ASV-PV 0,05-0,25 bar (5-25 kpa) er ved levering indstillet til 0,1 bar (10 kpa). ASV-PV 0,20-0,40 bar (20-40 kpa) til 0,3 bar (30 kpa). Indstillingen kan ændres med 0,01 bar (1 kpa) pr. omgang med en unbrakonøgle (se nøglestørrelse i skema). Hvis indstillingen ikke kendes, drejes spindlen med uret til bundstilling. ASV-PV 0,05-0,25 bar er nu indstillet til 0,25 bar (25 kpa). ASV-PV 0,20-0,40 bar til 0,4 bar (40 kpa). Det ønskede tryk kan så findes i skala ovenfor. Marts

78 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler ASV-BD Indreguleringsventil Flow kan indreguleres og kontrolmåling kan foretages på ASV-BD til eventuel indreguleringsrapport Aftageligt håndtag, gør det muligt at montere ventilen, hvor der er småt med plads Malenipler og aftap, der kan drejes 360 for let adgang til måling og aftapning Numerisk forindstillingsskala, der kan ses fra flere retninger. Nem låsning af forindstillingen Selvtættende malenipler til 3 mm nåle, der kan betjenes uden brug af værktøj Aftapningshane med mulighed for valgfrit at aftappe fremeller returløbssiden af ventilen Mulighed for at åbne og lukke ventilen med unbrakonøgle. Åben/lukket tilstand indikeres med hver sin farve ASV-BD Type Størrelse Tilslutning K vs Best.nr. VVS-nr. (m 3 /t) DN15 ½ 3,0 003Z DN20 ¾ 6,0 003Z ASV-BD DN25 1 9,5 003Z DN32 1¼ Z DN40 1½ Z DN Z ASV-BD og MSV-F2 findes fra DN15 til DN400 Tilbehør ASV-PV Type Størrelse Best.nr. VVS-nr. DN15 003L Afspærringshåndtag til ASV-PV DN20 003L DN25 003L DN L Aftapningshane til ASV-PV ¾ 003L Målestuds til aftapningshane ¾ 003L Kapillarrør 1,5 meter 003L Kapillarrør 5,0 meter 003L Nippel til kapillarrør ¼ 003L O-ringe til kapillarrør 10 stk. 003L fortsættes 78 Marts 2013

79 100 % 100 % 100 % ASV-BD Type Størrelse Best.nr. VVS-nr. Forlængede målenipler 003Z Indstillingshåndtag 003Z Aftapningsstuds ½ DN15 003Z Aftapningsstuds ¾ DN20 003Z ID skilte og strips 003Z Måleinstrument PFM L83XX Se datablad EPP isoleringskappe DN15 003Z EPP isoleringskappe DN20 003Z EPP isoleringskappe DN25 003Z EPP isoleringskappe DN32 003Z EPP isoleringskappe DN40 003Z EPP isoleringskappe DN50 003Z AB-PM Indreguleringsventil til 2-strengs anlæg type AB-PM Radiatorventiler forindstilles på hver enkelt radiator. Stilbar differenstrykregulator og indreguleringsventil AB-PM Forindstilling i % indstilles ved hjælp af flow og differenstryk. DN 15 DN 20 DN % 90 % 90 % 80 % 80 % 80 % 70 % 70 % 70 % 60 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 40 % 40 % 40 % 30 % 30 % 30 % 20 % 20 % 20 % p r [kpa] p r [kpa] p r [kpa] Flowområde l/h Indstilling differenstryk 5-15 kpa Max differenstryk over AB-PM ventil 400 kpa AB-PM ventil (inkl. 1,5 m kapillarrør og adapter til kapillarrør) Marts

80 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler AB-PM ventil (inkl. 1,5 m kapillarrør og adapter til kapillarrør) Type Størrelse Tilslutning Max flow Best.nr. VVS-nr. DN15 ½ 300 l/h 003Z AB-PM DN20 ¾ 600 l/h 003Z DN l/h 003Z Anlægsopbygning med AB-PM AB-PM monteres i stigestrengenes fremløb Differenstrykregulator Flowbegrænser 80 Marts 2013

81 QT temperaturføler til AB-PM (AB-QM) Type Temperatur Størrelse Best.nr. VVS-nr C DN Z QT temperaturføler C DN Z C DN Z C DN Z QT temperaturføler Anlægsopbygning med AB-PM + QT temperaturføler RA-N RA-N Varmt brugsvand AB-QM AB-PM RLV RLV F R Kapillarrør QT sensor Tilbehør Type Størrelse Tilslutning Best.nr. VVS-nr. DN15 ½ 003Z Nipler / Unioner DN20 ¾ 003Z DN Z Type Tilslutning Best.nr. ¼ 003L8151 Kapillarrørsadaptor 3/8 003L5042 ¾ 003Z0109 Kapillarrør 1,5 meter 003L8152 5,0 meter 003Z0690 Marts

82 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler Reguleringsventiler Blandesløjfer / Vekslere / Bafler / Fancoils mm. AB-QM Trykuafhængig reguleringsventil til varme og køl AB-QM s store energibesparelser kommer fra at opretholde det ønskede flow ved enhver belastning / delbelasning uanset tryksvingninger i anlægget. Det er ikke nødvendigt med indregulering / målinger da ventilen selv holder det indstillede flow. Indregulering uden brug af værktøj. Efterjusteringer eller systemudvidelser påvirker ikke det resterende systems indregulering. AB-QM kan regulere præcist uanset tryksvingninger i installationen med op til 4 bars differenstryk (400 kpa). AB-QM Trykuafhængig reguleringsventil Størrelse Flow-område Best.nr. VVS-nr. DN l/h 003Z DN l/h 003Z DN l/h 003Z DN l/h 003Z DN l/h 003Z AB-QM LF Trykuafhængig reguleringsventil Størrelse Tilslutning Best.nr. VVS-nr. DN l/h 003Z DN l/h 003Z AB-QM Ventilerne, findes fra: DN10 til DN250 og flow: 30 l/h til over l/h Maks. differenstryk = 4 bar (400 kpa) 82 Marts 2013

83 Aktuatorer / motorer vælges ud fra hvilken reguleringsform man ønsker ON/OFF, pulserende, 3 punkts-gearmotor, 0-10V eller 4-24 ma. * Aktuatorer til AB-QM DN 10 DN 32 Type [V] Best.nr. VVS-nr. TWA-Z NC 24V Termoaktuator on/off 082F TWA-Z NC 230V Termoaktuator on/off 082F ABNM LOG 24V Termoaktuator, 0-10V modulerende, med 1m kabel 082F ABNM LOG 24V Termoaktuator, 0-10V modulerende, med 5m kabel 082F ABNM LIN 24V Termoaktuator, 0-10V modulerende, med 1m kabel 082F AMI V, on/of gearmotor 082H AMI V on/of gearmotor 082H AMV 120 NL 24V 3-punkt gearmotor 082H AME 120 NL 24V 0-10V modulerende 082H * ECL Comfort 310 Best.nr. 087H3044 VVS-nr (Se afsnit 9) 3.10 AB-QM ventilen kan monteres i fremløbs- eller i returledningen - Retur anbefales. 3 ventiler i én Reguleringsventil (Motorventil) / Strengregulering / Differenstrykregulator Applikationer Kølelofter R AB-QM F Rumtermostat Marts

84 3.11 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler Fancoils F R AB-QM Rumtermostat Kalorifere F R AB-QM Rumtermostat 84 Marts 2013

85 Blandesløjfer Fremløb Retur ECL V CTS Udeføler 3.12 AB-QM Selvvirkende blandesløjfer Fremløb Retur AB-QM QT sensor Marts

86 3.13 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler Vekslere Fremløb Retur ECL V CTS Udeføler AB-QM Produktportefølje AB-QM & TWA-Z AB-QM & ABNM LOG/LIN AB-QM & AME/V 110/120 NL AB-QM & AME 15QM AB-QM & AME 55QM AB-QM & AME 85QM 86 Marts 2013

87 Ventilationsvarme og køleflader 3.14 AB-QM AB-QM Fremløb Retur Fremløb Retur QT temperaturføler til AB-QM (AB-PM) Type Temperatur Størrelse Best.nr. VVS-nr C DN Z QT C DN Z temperaturføler C DN Z C DN Z AB-QM ventilen indstilles til det dimensionerende flow Indstilles uden brug af værktøj Hurtig og nem indregulering Uafhængig af fejl / Usikkerhed i beregninger af trykfordelingen i anlægget Mindre antal af reguleringsventiler 100% garanti mod overflow Efterjustering har ingen indvirkning på øvrige ventiler Giver fleksibilitet ved efterfølgende ændringer af anlægget Bedre komfort Billigere installation Mere økonomisk drift Marts

88 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler Anlægsopbygning 1-strengs med AB-QM + QT temperaturføler RA-G RA-G 3.15 AB-QM QT sensor RA-G RA-G AB-QM QT sensor Fremløb Retur Tilbehør Unioner / omløbere / gevindnipler til AB-QM (1 stk.) Størrelse/Type Tilslutning Best.nr. VVS-nr. DN10 3/8 003Z DN15 ½ 003Z DN20 ¾ 003Z DN Z DN32 1¼ 003Z Låsering til indstillingsskala 003Z Blå plasthætte 003Z Marts 2013

89 Forindstillingsskema AB-QM DN10 til DN 32 Forindstilling DN10 Qm 275 DN15 Qm 450 DN20 Qm 900 DN 25 Qm 1700 DN 32 Qm 3200 DN10 LF Qm 150 DN15 LF Qm 275 % Flow l/h Flow l/h Flow l/h Flow l/h Flow l/h Flow l/h Flow l/h 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Marts

90 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler Statiske / manuelle indreguleringsventiler 3.17 MSV-BD Til indregulering af konstant vandmængde i varme- og køleanlæg Aftageligt håndtag, gør det muligt at montere ventilen, hvor der er småt med plads. Målenipler og aftap, der kan drejes 360 for let adgang til måling og aftapning. Numerisk forindstillingsskala, der kan ses fra flere retninger. Nem låsning af forindstillingen. Selvtættende målenipler til 3 mm nåle, der kan betjenes uden brug af værktøj. Aftapningshane med mulighed for valgfrit at aftappe frem- eller returløbssiden af ventilen. Mulighed for at åbne og lukke ventilen med unbrakonøgle. Åben/lukket tilstand indikeres med hver sin farve. MSV-BD LENO ventil med indvendigt gevind Type MSV-BD LENO K vs Størrelse [m³/t] Tilslutning Best.nr. VVS-nr. DN 15 LF 2, Z DN 15 3, Z DN 20 6, Z DN 25 9, Z DN Z DN Z DN Z Marts 2013

91 MSV-F2 MSV-F2 (flangeventiler) findes fra DN15 til DN Tilbehør MSV-BD Type Størrelse Best.nr. VVS-nr. Forlængede målenipler 003Z Indstillingshåndtag 003Z Aftapningsstuds ½ DN15 003Z Aftapningsstuds ¾ DN20 003Z ID skilte og strips 003Z Måleinstrument PFM L83XX Se datablad EPP isoleringskappe DN15 003Z EPP isoleringskappe DN20 003Z EPP isoleringskappe DN25 003Z EPP isoleringskappe DN32 003Z EPP isoleringskappe DN40 003Z EPP isoleringskappe DN50 003Z Marts

92 3.19 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indreguleringsventiler Termostatisk cirkulationsventiler MTCV Automatisk reguleringsventil til brugsvandsanlæg med cirkulation. MTCV fastholder en fast forindstillet temperatur i hele cirkulations systemet. FV MTCV MTCV MTCV MTCV MTCV MTCV MTCV MTCV MTCV monteres på cirkulationsrøret efter sidste tappested på strengen. MTCV en findes i 3 versioner, basis udgaven er version A, der kan opdateres til version B og version C med vandtryk på anlægget. MTCV version A-basis Indregulerer temperaturen i cirkulationssystemet. Temperaturen kan trinløst indstilles fra 35 ºC til 60 ºC. MTCV version B Som version A - endvidere er version B udstyret med et termisk element, der overtager balancen ved ºC, hvorved bakterieforekomster reduceres. Der er mulighed for at montere termometer på A- og B-version. MTCV version C Som version A - endvidere er version C udstyret med en ESMB-12 temperaturføler og en TWA termoaktuator. Dette giver mulighed for at gennemføre et desinfektionsprogram via et signal fra Danfoss CCR-2 regulator. 92 Marts 2013

93 Temperaturen indstilles ved at afmontere plasthætten (1) med en skruetrækker, der trykkes ned i hullet (2). Med en 2,5 mm unbrakonøgle (3) kan pilen (4) drejes til ønsket indstilling på temperaturskalaen. Husk at montere plasthætten igen efter indstilling - den virker som sikring Tilbehør Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. MTCV 15 Cirkulationsventil version A 003Z basis DN 15 kvs 1,5 MTCV 20 Cirkulationsventil version A 003Z basis DN 20 kvs 1,8 Unionsnipler med kugleafsp. 003Z for MTCV 15 (2 sæt) Unionsnipler med kugleafsp. 003Z for MTCV 20 (2 sæt) Termometer med dyklomme 003Z for version A og B Termostatisk desinfektions- 003Z modul for version B ESMC Påspændingsføler 087N Adapter for termoaktuator TWA 003Z TWA-A/ESMB Termoaktuator 24V og føler 003Z Følerlomme for ESMB føler 003Z CCR-2 Desinfektionsregulator 003Z Marts

94 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

95 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fordele fra kælder til kvist med alt fra én leverandør Differenstrykregulatorer Nr.1 i energirigtige indeklimaløsninger Nybyg eller renovering? Uanset hvilket projekt du står overfor, vil du altid stå stærkest med én 100% dedikeret medspiller. Vi står altid ved din side med løsninger fra A-Z og kompetent rådgivning. varme.danfoss.dk

96 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

97 Differenstrykregulatorer Generelt om differenstryk 4.01 Kvikdimensionering 4.03 AVPL til mindre anlæg 4.04 AVP til middelstore anlæg 4.05 AVP til større anlæg 4.07 AFP til store anlæg 4.09 Overstrømningsregulator AVDO Montering/indstilling AVPL 4.12 AVP 4.13 AFP 4.14 Fejlsøgning Differenstrykregulatorer 4.15 Marts

98 4.01 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Differenstrykregulatorer P1 og P2 er det tryk der leveres i fjernvarmens frem og retur ledning. Differenstryksregulatoren sørger for at reducere differenstrykket til det ønskede niveau, samtidig med at dette holdes konstant under alle belastningsforhold. Direkte anlæg Indirekte anlæg med veksler 98 Marts 2013

99 Direkte anlæg med opblanding Sekvenskobling af 2 differenstrykregulatorer Hvis man har et større anlæg med meget varierende effekt be hov (f.eks brugsvand) eller hvis det ikke er muligt at finde én differenstrykregulator der passer i størrelsen, kan der med for -del vælges 2 regulatorer som kobles iht. nedenstående tegning Indstilling af de 2 regulatorer: Hvis der vælges 2 regulatorer af forskellig størrelse (kvsværdier ) indstilles den lille lidt højere end den store. F.eks: AVP 25 indstilling 3 mvs (lille) AFP 65 indstilling 2 mvs (stor) Marts

100 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Differenstrykregulatorer Kvikdimensionering af differenstryk regulatorer til varmeanlæg ved normalt forekommende fjernvarmetryk Sådan gør du 1 Bestem fjernvarmens differenstryk 2 Vælg den kolonne der svarer til fjernvarmens differenstryk 3 Kryds med den række der svarer til boligstørrelsen 4.03 Til sidst vælges i skemaet den differenstryks regulator der bedst dækker fjernvarmens differenstryk og boligstørrelse. 1 ΔPfj = P1-P2 2 ΔPfj > 0,2 bar 2 ΔPfj > 0,6 bar 2 ΔPfj > 1,0 bar 3 Ventiltype (kv-værdi) Ventiltype (kv-værdi) Ventiltype (kv-værdi) Vejl. boligstørrelse i m 2 AVPL 15 (1,0) AVPL 15 (1,0) AVPL 15 (1,0) AVPL 15 (1,6) AVP 15(1,6) AVPL 15 (1,0) AVPL 15 (1,0) AVP 15 (4,0) AVP 15 (2,5) AVPL 15 (1,6) AVP 15 (1,6) AVP 20 (6,3) AVP 15 (4,0) AVP 15 (2,5) AVP 32 (10) AVP 32 (12,5) AVP 20 (6,3) AVP 15 (4,0) AVP 32 (12,5) AVP 25 (8,0) AVP 32 (10) AVP 20 (6,3) AVP 40 (20) AFP/VFG21 50 (32) AVP 32 (10) AVP 32 (12,5) Dimensioneringsgrundlag: ca. 50 W/m 2 Afkøling Δt = 30 C. Ca. 0,1 bar over anlæg. AVP 25 (8,0) AVP 32 (10) AVP 50 (25) AVP 40 (20) Marts 2013

101 Differenstrykregulatorer AVPL - til mindre anlæg - Til fjernvarmeanlæg (kun returmontering) 4.04 AVPL AVPL anvendes som differenstryksregulator i mindre fjernvarmeanlæg. Differenstrykket på anlægssiden holdes konstant. Type Best.nr. VVS-nr. AVPL 15 (1,0) 003L AVPL 15 (1,6) 003L Indstillingsområde 0,05-0,25 bar Impulsledning (1,5 m) og nippelmuffe R 3/8 medleveres Tilbehør Type Best.nr. VVS-nr. Gevindnipler 003H Reservedele Impulsledning Type Best.nr. VVS-nr. 1,5 m 003L Nippelmuffer Type Best.nr. VVS-nr. G1/16 x R 1/4 003L G1/16 x R 3/8 003L Marts

102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Differenstrykregulatorer Differenstrykregulatorer type AVP med udvendigt gevind PN AVP (PN16) Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren har en reguleringsventil, en aktuator med en reguleringsmembran og et håndtag til indstilling af differenstryk. Returmontering (anbefales) AVP - regulator (returmontering) kvs p indstillingsområde p indstillingsområde DN m3 Tilslutning (bar) 0,05-0,5 (bar) 0,2-1,0 mm /h Best.nr. VVS-nr. Best.nr. VVS-nr. 1,6 Cylindrisk 003H H ,5 udv. G 3 4 A 003H H ,0 gevind 003H H ,3 iht. G 1 A 003H H ,0 ISO G H H ,0 228/1 G H H Impulsledning skal bestilles separat 102 Marts 2013

103 Tilbehør Typebetegnelse DN Tilslutning Best.nr. VVS-nr H Svejsenipler H H H R H Konisk udv. Udvendige 20 R H gevind iht. EN gevindnipler 25 R 1 003H R H Flanger H Flanger PN 25, iht H EN H Impulsledningssæt AV Beskrivelse: R H kobberledning Ø mm R H klemringsforskruning til tilslutning af impulsledning til rør Ø6 1 mm R H * 10 klemringsforskruninger til tilslutning af impulsledning til rør, Ø6 1 mm R H Fremløbsmontering AVP - regulator (fremløbsmontering) Impulsledning skal bestilles separat p indstillingsområde DN kvs Tilslutning (bar) 0,05-0,5 (mm) (m3 /h ) Best.nr. VVS-nr. 1,6 003H ,5 G 3 4 A 003H Cylindrisk 4,0 003H udv. gevind 20 6,3 G 1 A 003H iht. ISO 228/1 25 8,0 G A 003H ,0 G A 003H Marts

104 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Differenstrykregulatorer Differenstrykregulatorer type AVP med flanger PN AVP (PN25) Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren har en reguleringsventil, en aktuator med en reguleringsmembran og et håndtag til indstilling af differenstryk. Returmontering (anbefales) AVP - regulator (returmontering) p indstillingsområde p indstillingsområde DN kvs Tilslutning (bar) 0,2-1.0 (bar) 0,3-2.0 (mm) (m3/h) Best.nr. VVS-nr. Best.nr. VVS-nr. 15 4,0 003H H ,3 003H H ,0 Flanger PN 25, 003H H ,5 iht. EN H H ,0 003H H ,0 003H H Impulsledning skal bestilles separat 104 Marts 2013

105 Tilbehør Typebetegnelse DN Tilslutning Best.nr. VVS-nr. Impulsledningssæt AV Beskrivelse: - 1 x kobberledning mm - 1 klemringsforskruning til tilslutning af impulsledning til rør 6 1 mm * 10 klemringsforskruninger til tilslutning af impulsledning til rør, 6 1 mm R 3 8 R H R H R H H Fremløbsmontering AVP - regulator (fremløbsmontering) p indstillingsområde p indstillingsområde DN kvs Tilslutning (bar) 0,2-1.0 (bar) 0,3-2.0 (mm) (m 3 /h) Best.nr. VVS-nr. Best.nr. VVS-nr. 15 4,0 003H6369* H6375* ,3 003H6370* H6376* ,0 Flanger PN 25, 003H6371* H6377* ,5 iht. EN H H ,0 003H H ,0 003H H Impulsledning skal bestilles separat *) Regulatoren leveres uden intern impulsledning. Der skal derfor bruges 2 sæt impulsledninger Marts

106 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Differenstrykregulatorer Differenstrykregulatorer type AFP med flanger PN AFP AFP-VFG2/VFG 21 er en selvvirkende differenstrykregulator primært til anvendelse i større fjernvarmeanlag. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren består af en flangeventil VFG 2 med metalkegle eller en VFG 21 med blødt pakningsmateriale på ventilkeglen og en aktuator AFP med membran og indstillingsfjeder.. Returmontering (anbefales) Fremløbsmontering Ventiltype VFG 21 (blød pakning på ventilkegle) DN kvs mm m 3 tmax /h C. PN 16 PN 16 PN 25 PN 25 Best.nr. VVS-nr. Best.nr. VVS-nr B B B B B B B B B B B B B Marts 2013

107 Ventiltype VFG 2 (metal ventilkegle) DN kvs PN 16 PN 16 PN 25 PN 25 mm m 3 tmax C. /h Best.nr. VVS-nr. Best.nr. VVS-nr * 065B B * 065B B * 065B B * 065B B * 065B B B B B * * på forespørgsel * *) temperaturer op til 200 C kun med beskyttelsespotte (se tilbehør), monteres i impulsledningen til fremløb 4.10 Aktuator AFP/AFP-9 Type Diff.trykområde bar Best.nr. VVS-nr. 0,15-1,5 003G AFP 0,1-0,7 003G ,05-0,35 (630 cm 2 ) 003G AFP G , G Impulsledning skal bestilles separat Tilbehør: Impulsrør, be skyttelsespotte Type Beskrivelse Bemærkninger Best.nr. VVS-nr. AF V1 V3 Impulsledn. + nippel + støttebøsn. (1 stk. 10 x 1x1500 mm kobberrør + 1 stk. G 1 4 nippel m. skærering og omløber + 2 stk. støttebøsninger) Beskyttelsespotte kapacitet 1 l + klemringsfittings til 10 mm impulsledning. Beskyttelsespotte kapacitet 3 l + klemringsfittings til 10 mm impulsledning (for aktuator 630 cm3) Der skal anvendes 2 stk. pr. regulator Anvendes ved temp. over 140 C Anvendes ved temp. over 140 C 003G G G Reservedele Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. Nippel R 1 4 med skærering og omløber (poser med 10 stk.) 003G Marts

108 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Differenstrykregulatorer Overstrømningsregulatorer AVDO - Til f.eks. lette gaskedler AVDO Let gaskedel opretholdelse af min. gennemstrømning 4.11 AVDO AVDO er en selvvirkende regulator bl.a. til varmeanlæg med lette gaskedler. Afhængig af anlægstype anvendes AVDO enten til at opretholde min. gennemstrømning i kedlen eller til differenstrykregulering i anlægget. AVDO arbejder uden impulsledninger og åbner ved stigende differenstryk. Indstillingsområde 0,05-0,5 bar. AVDO vinkel Tilslutning tilgang Rp, afgang Rp Type Best.nr. VVS-nr. AVDO L AVDO L AVDO L AVDO vinkel Tilslutning tilgang Rp, afgang R Type Best.nr. VVS-nr. AVDO L AVDO L AVDO L AVDO ligeløb Tilslutning tilgang G A, afgang G A Type Best.nr. VVS-nr. AVDO L AVDO L AVDO L AVDO ligeløb Tilslutning tilgang Rp, afgang R Type Best.nr. VVS-nr. AVDO L AVDO L AVDO L Marts 2013

109 Differenstrykregulatorer AVPL montering/indstilling Montering Skal monteres i retur løbet. Det anbefales altid at montere et snavsfilter (f.eks. Danfoss type FV) i installationens tilgang og nåleventil på impulsledningen. Monter ventilhuset med gennemstrømning i pilens retning. Impulsledningen monteres opad eller vand ret ud fra hovedledningen, aldrig nedad af hensyn til snavs. Indstilling Sæt anlægget i drift og lad det falde til ro. Drej derefter unbrakoskruen i regulatorens top med en 3 mm nøgle, indtil det ønskede differenstryk er opnået. AVPL er fra fabrik indstillet på 0,1 bar og kan indstilles op til 0,25 bar (hver omdrejning svarer til 0,01 bar). Antal omg. n Diff.tryk bar Diff.tryk mvs 20 0,25 2,5 19 0,24 2,4 18 0,23 2,3 17 0,22 2,2 16 0,21 2,1 15 0,20 2,0 14 0,19 1,9 13 0,18 1,8 12 0,17 1,7 11 0,16 1,6 10 0,15 1,5 9 0,14 1,4 8 0,13 1,3 7 0,12 1,2 6 0,11 1,1 5 0,10 1,0 (fabriksindstilling) 4 0,09 0,9 3 0,08 0,8 2 0,07 0,7 1 0,06 0,6 0 0,05 0,5 Maks. Min Plombering Hvis der er krav om plombering, kan AVPL plomberes som vist. Marts

110 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Differenstrykregulatorer Differenstrykregulatorer AVP montering/indstilling 4.13 Montering Det anbefales altid at montere et snavs filter (f.eks. Danfoss type FV) i installa tionens tilgang og nåleventil på impuls ledningen. Monter ventilhuset med gennemstrømning i pilens retning. Impulsledningen monteres opad eller vandret ud fra hovedledningen, aldrig nedad af hensyn til snavs. Indstilling Sæt anlægget i drift og lad det falde til ro. Drej derefter indstillingshåndtaget på AVP indtil det ønskede differenstryk er opnået. Ofte er en indstilling mellem I og II passende på et anlæg med radiatortermostater. Plombering Hvis der er krav om plombering, kan AVP plomberes som vist. 110 Marts 2013

111 Differenstrykregulatorer type AFP VFG montering og indstilling Montering Tilladte positionsmonteringer. DN15-90 Medietemperatur op til 120 C kan monteres i alle positioner DN og DN Medietemperatur > 120 C. Må kun monteres på vandrette rør med regulatordel hængende nedad. Indstilling Ved drejning med uret øges indstillingen (fjeder spændes). Ved drejning mod uret reduceres indstillingen (fjeder afspændes). Udluftning Husk at udlufte membran/impulsledning. Marts

112 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Differenstrykregulatorer Fejlsøgning Fungerer regulatoren ikke efter hensigten? 4.15 Kontroller følgende Er de nødvendige tryk og tempe raturer til rådighed fra fjernvarmeværket? Er differenstrykregulatoren korrekt indstillet? Motioner indstillingen fra min. til maks. og tilbage til ønsket indstilling. Er ventilen korrekt monteret med vandstrøm i pilens retning? Er ventilen/kapillarrør korrekt monteret i forhold til regulatortype og det system, som den betjener? Ved regulatorer på direkte koblede anlæg skal (-) kapillarrøret og lavtrykssiden af membranhuset være koldere end fremløbstemperaturen - er det tilfældet? Ved regulatortyper med 2 synlige kapillarrør og med nåleventiler på kapillarrør kan åbne-/lukkefunktionen kontrolleres. Luk nåleventil ved (-) kapillarrør og afmonter (-) kapillarrør på membranen. Ventilen skal nu lukke, gør den det? Luk nåleventil ved (+) kapillarrør og afmonter (+) kapillarrør på membranen. Ventilen skal nu åbne, gør den det? Ved ovenstående åbne-/lukkekontrol må der ikke vedvarende løbe vand ud af membranniplen ved det afmonterede kapillarrør, gør der det? Ved AVPL og AVP (returmonteret) kan åbnefunktionen kontrolleres som ovenfor angivet. Forslag til ændring Drej med uret for at øge differenstrykket og mod uret for at mindske det. Kontroller indstillingen, hvis der er manometre på anlægget. Vend ventilen, hvis den er monteret forkert. Se monteringsprincipper for de forskellige regulatortyper på siderne 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08 og 4.09 og korriger. Hvis ikke - kan der være fejl i membranen og de næste to punkter i skemaet kontrolleres. Hvis ikke - kontroller kapillarrør for tilstopning og prøv igen. Hvis ikke - kontroller nedenstående for lækage gennem membran. Hvis ikke vandstrømmen stopper, når membranen er tømt, er membranen defekt. AVPL og AVP: - udskift ventil. AVP og AFP: - udskift regulatordel. Hvis anlægget stadig ikke virker efter hensigten kontrolleres andre komponenter som kan have indflydelse på anlæggets drift som f.eks.: snavssamlere, målere, afspærringsventiler, motorventiler og lignende. 112 Marts 2013

113 Returmontage 4.16 Fremløbsmontage Marts

114 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

115 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fordele fra kælder til kvist med alt fra én leverandør Termostatventiler til brugsvands styring Nr.1 i energirigtige indeklimaløsninger Nybyg eller renovering? Uanset hvilket projekt du står overfor, vil du altid stå stærkest med én 100% dedikeret medspiller. Vi står altid ved din side med løsninger fra A-Z og kompetent rådgivning. varme.danfoss.dk

116 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

117 Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Oversigt over følere og ventiler Styring af varmtvandsbeholdere Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere 5.03 Følere RAVK + FJVR 5.04 Følere RAVV 5.05 Ventiler VMA - RAV - VMT 5.06 Ventiler AVTB + FJV 5.07 Følere og ventiler AVT/VG 5.08 Styring af brugsvandsvekslere Kvikdimensionering af ventiler til brugsvandsvekslere 5.09 Følere og ventiler RAVI/VMA 5.10 Ventiler AVTB 5.11 Ventiler AVTQ 5.12 Følere og ventiler AVT-VG/VGF 5.13 Kaskadestyring af vekslere Funktion 5.14 Dimensionering Tilbehør 5.16 Indstillinger 5.17 Fejlsøgning Termostatiske elementer Marts

118 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Oversigt over følere og ventiler Styring af varmtvandsbeholdere Føler Ventil Type Type kvs m 3 /h Maks. diff. tryk bar 5.01 RAVK område C RAVV område C AVTB område C AVT område C RAV/VMT ,4-3,0 0,8 VMA 15 0,25-0,4 3,0 0,63-2,5 1,5 RAV/VMT ,4-3,0 0,8 VMA 15 0,25-0,4 5,0 0,63-1,6 2,0 2,5 1,0 AVTB 15 1,9 AVTB 20 3,4 7,0 AVTB 25 5,5 VG ,3-8,0 20 VGF , Styring af brugsvandsvekslere Føler Ventil Type Type kvs m 3 /h Maks. diff. tryk bar RAVI område C AVTB område C AVT område C AVTQ område C RAV/VMT ,4-3,0 0,8 0,25-0,4 5,0 VMA 15 0,63-1,6 2,0 2,5 1,0 AVTB 15 1,9 AVTB 20 3,4 7,0 AVTB 25 5,5 VG ,3-8,0 20 VGF , AVTQ 20 3,2 4,0 118 Marts 2013

119 Krav til ventil og føler Tryktrin PN Ventil Maks. temp. C Montering Frem- eller returløb Maks. temp. C Føler Specielle krav Orientering 120 Ingen Vilkårlig Fremløb 120 Føler koldere end ventil Vandret eller pegende nedad Frem- eller returløb 130 Ingen Vilkårlig Frem- eller returløb 120 Ingen Vilkårlig Krav til ventil og føler Tryktrin PN Ventil Maks. temp. C Montering Maks. temp. C Returløb 70 Føler Specielle krav Føler varmere end ventil Orientering Opad eller skråt opad Returløb 130 Føler varmere end ventil Opad eller skråt opad Frem- eller returløb Frem- eller returløb 120 Ingen Vandret eller nedad 130 Ingen Vilkårlig Marts

120 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere 5.03 Beholderstr. (liter) Ydelse kw Kedelanlæg 1) Valg af ventil Fjernvarmeanlæg 2) Valg af ventil 50 5 RAVK VMA 15 (kvs = 1,0) RAVK + VMA 15 (kvs = 0,25) 80 8 RAVK + RAVK + VMA 15 (kvs = 0,4) VMA 15 (kvs = 1, AVTB 20 RAVK + VMA 15 (kvs = 0,63) AVTB 25 RAVK + VMA 15 (kvs = 1,0) RAVK + VMA 15 (kvs = 1,6) AVT + VG RAVK + VMA 15 (kvs = 2,5) AVTB AVT + VG AVT + VG 32 AVTB AVT + VG AVT + VG 40 AVT + VG AVT + VG AVT + VG 32 1) Ventiler dimensioneret for Δt = 20 C, Δp = 0,1 bar og P-bånd på 6-8 C 2) Ventiler dimensioneret for Δt = 40 C, Δp = 0,3 bar og P-bånd på 6-8 C 120 Marts 2013

121 Termostatisk element til styring af varmtvandsbeholdere RAVK - kapillarrør 2 m - indstillingsområde C - til ventiltyper VMA, RAV og VMT (se side 5.06) 5.04 Type Best.nr. VVS-nr. RAVK 013U FJVR Element 003L FJVR Ventil (1 2 ) 003L RAVK anvendes til temperaturregulering - lukker ved stigende temperatur - ventilhus monteres i frem- eller returløb - ingen krav om følerorientering FJVR anvendes til returbegrænsning - lukker ved stigende returtemperatur - monteres i returløb tæt på beholderen Marts

122 5.05 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Termostatisk element til varmtvandsbeholdere RAVV - kapillarrør 1,5 m - indstillingsområde C - til ventiltyperne VMA, RAV og VMT (se side 5.06) Type Best.nr. VVS-nr. RAVV 013U RAVV anvendes til temperaturregulering af mindre varmtvandsbeholdere - lukker ved stigende følertemperatur - ventilhus skal monteres i fremløb - fremløbstemperaturen skal være mindst 15 C højere end den indstillede lukketemperatur - føleren skal monteres vandret eller pegende nedad 122 Marts 2013

123 Ventiler for termostatiske elementer til varmtvandsbeholdere VMA, RAV og VMT til termostatiske elementer type RAVI, RAVV og RAVK VMA - ventil DN kvs Best.nr. VVS-nr. 15 0,25 065F ,40 065F ,63 065F ,00 065F ,60 065F ,50 065F RAV - ventil DN kvs Best.nr. VVS-nr. 10 1,20 013U ,50 013U ,30 013U ,10 013U VMT - ventil DN kvs Best.nr. VVS-nr. 15 1,50 065F ,30 065F ,10 065F Vedr. maks. tryk og temperatur se oversigt side Tilbehør: - nipler - klemring - pakdåse se side Marts

124 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Termostatisk ventil til styring af varmtvandsbeholdere AVTB - komplet regulator med ventil, indstillingsdel og føler - kapillarrør 2,3 m - indstillingsområde C 5.07 AVTB - ventil DN kvs Best.nr. VVS-nr. Tilslutn. 15 1,9 003N Rp ,9 003N G 3 4 A 20 3,4 003N Rp ,4 003N G 1 A 25 5,5 003N Rp ,5 003N G 11 4 A FJV - ventil DN kvs Best.nr. VVS-nr. Tilslutn. 15 1,9 003N Rp ,9 003N G 3 4 A 20 3,4 003N Rp ,4 003N G 1 A 25 5,5 003N Rp ,5 003N G 11 4 A AVTB anvendes til temperaturregulering - lukker ved stigende temperatur - ventilhus monteres i frem- eller returløb - ingen krav om følerorientering FJV anvendes til returbegrænsning - lukker ved stigende returtemperatur - monteres i returløb tæt på beholderen 124 Marts 2013

125 Termostatisk element/ventil til varmtvandsbeholdere AVT - element med føler - kapillarrør 5 m - indstillingsområde C - til ventiltyper VG(F) 5.08 AVT-føler Best.nr. VVS-nr. Temp. område Kap. rør m For ventilst m DN m DN VG/VGF - ventil DN Kvs Best.nr. VVS-nr. Tilslutning 20 6,3 065B G 1 A B G 11 4 A 32 12,5 065B Flange B Flange B Flange Tilbehør til VG Betegnelse DN Tilslutning Best.nr. VVS-nr. Gevindnipler 20 G 1 x R ¾ 003H Gevindnipler 25 G 11 4 x R 1 003H Flangesæt 20 Flange 003H Flangesæt 25 Flange 003H AVT + VG/VGF anvendes til temperaturregulering af større varmtvandsbeholdere - lukker ved stigende temperatur - ventilhus monteres i frem- eller returløb - ingen krav til følerorientering Marts

126 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Kvikdimensionering af ventiler til brugsvandsvekslere 5.09 Effekt kw kv-værdi m 3 /h Valg af ventil V1 Ventil V2 35 1,4 RAVI+VMA (kv 1,6) eller AVTB 15 AVPL (1,6) 50 2,0 RAVI+VMA (kv 2,5) eller AVTB 20 AVP ,8 AVTB 25 AVP ,2 AVT ºC + VG20 AVP ,6 AVT ºC + VG20 AVP ,0 AVT ºC + VG25 AVP 32 V1 ventiler dimensioneret for Δt = 40 C, Δp = 0,3 bar og P-bånd 6 C. V2 ventiler dimensioneret for Δt = 40 C, Δp = 0,1 bar. Ved større effekt vælges kaskadestyring, se side Ved effekter op til 50 kw på pladevarmevekslere til brugsvand anbefales ventiltype AVTQ 20 med flowkompensering, se side Marts 2013

127 Termostatisk element til brugsvandsvekslere RAVI - kapillarrør 2 m - indstillingsområde C - til ventiltype VMA 5.10 Termostatisk element Type Best.nr. VVS-nr. RAVI 013U VMA - ventil DN kvs Best.nr. VVS-nr. 15 1,60 065F ,50 065F RAVI anvendes til temperaturregulering af mindre brugsvandsvekslere - lukker ved stigende følertemperatur - ventilhus skal monteres i returløb - føleren skal monteres med følerspidsen pegende opad Marts

128 5.11 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Termostatventil til brugsvandsvekslere AVTB - komplet regulator med ventil, indstillingsdel og føler - kapillarrør 2 m - indstillingsområde C AVTB - ventil DN kvs Best.nr. VVS-nr. Tilslutn. 15 1,9 003N Rp ½ 15 1,9 003N G ¾ A 20 3,4 003N Rp ¾ 20 3,4 003N G 1 A 25 5,5 003N Rp ,5 003N G 1¼ A AVTB anvendes til temperaturregulering af brugsvandsvekslere - lukker ved stigende temperatur - ventilhus skal monteres i returløb - føleren skal monteres med følerspidsen pegende opad Der kan skelnes mellem AVTB og AVTA ved mærkningen på siden af ventilhuset. AVTB er mærket RA mellem pil og følerelement. AVTA er mærket DA mellem pil og følerelement. 128 Marts 2013

129 Termostatventil til brugsvandsvekslere AVTQ - komplet temperaturregulator med styreventil - indstillingsområde C 5.12 Type Best.nr. VVS-nr. Tilslutn. AVTQ L G 1 A Inkl. styreventil. Impulsledning medleveres ikke. Der kan an vendes blødt kobberrør 6 x 0,8 mm, VVS-nr AVTQ anvendes til temperaturregulering af mindre brugsvandsvekslere - lukker ved stigende temperatur - ventilhus monteres i frem- eller returløb - ingen krav om følerorientering - fast tomgangstemperatur på ca. 35 C Marts

130 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Termostatisk element/ventil til brugsvandsvekslere AVT C - element med føler kapillarrør 4 m indstillingsområde C til ventiltype VG/VGF AVT føler Best.nr. VVS-nr. Temp. område Kap.rør C 4 m 5.13 VG/VGF ventil DN Kvs Best.nr. VVS-nr. Tilslutning B G ¾ A 20 6,3 065B G 1 A 25 8,0 065B G 1¼ A 32 12,5 065B Flange B Flange B Flange Tilbehør til VG DN Betegnelse DN Tilslutning Best.nr. VVS-nr. 15 G ¾ x R ½ 003H Gevindnipler 20 G 1 x R ¾ 003H G 1¼ x R 1 003H Flange 003H Flangesæt 20 Flange 003H Flange 003H AVT-VG/VGF anvendes til temperaturregulering af større brugsvandsvekslere - lukker ved stigende temperatur - ventilhus monteres i frem- eller returløb - føler monteres vandret eller med følerspids pegende nedad 130 Marts 2013

131 Kaskadestyring af brugsvandsvekslere På større vekslere kan man med fordel anvende 2 reguleringsventiler monteret parallelt. En lille ventil til små belastninger og en større ventil til store belastninger. Ventiltype- og størrelse kan vælges ud fra kvikdimensioneringstabellen på side Indstilling (eks.): 1) Δp (differenstrykket) indstilles på V3 = 0,2 bar 2) V2 (den store ventil) lukkes 3) Et tappested åbnes 4) V1 (den lille ventil) stilles på ønsket tappetemperatur (55 C), markeres med et mærke og lukkes helt 5) Der åbnes nu for flere tappesteder, og V2 (den store ventil) stilles 3-5 C lavere end V1 6) V1 stilles tilbage på mærket Bemærk! Impulsledningen fra differenstrykventilen monteres over temperaturventilerne. Cirkulationspumpen må ikke stoppes. Marts

132 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Kvikdimensioneringstabel for kaskadestyring Fjernvarmetemperatur C Brugsvandstemperatur C Antal lejligh. Effekt kw 5 75 Ventil V1 RAVI/VMA kvs = 0,4 Ventil V2 AVTB 25 Ventil V3 AVP 15 kvs 4, AVT VG 20 AVP RAVI/VMA kvs = 1,0 AVT VG AVP RAVI/VMA kvs = 1,6 AVT VGF AVTB 20 kvs = 3,4 AVT VGF 40 AVP 32 PN AVP 40, PN AVTB 25 AVT kvs = 5,5 VGF 40 AVP 40, PN 25 Fjernvarmedifferenstryk p (bar) 0,4 (bar) 0,8 (bar) 132 Marts 2013

133 Tilbehør: Termostatiske elementer/ventiler Type Betegnelse Best.nr. VVS nr. RAVK / RAVI Dykrør 1 2 messing 182 mm 013U RAVV Dykrør 1 2 messing 112 mm RAVK / RAVV Dykrør 1 2 rustf.stål 112 mm RAVI Dykrør 1 2 rustf.stål 182 mm 003N RAV Pakdåse 065F VMA / VMT Pakdåse 065F VMA 15 Gevindnipler (2 stk.) 003H VMT 15 Cu- og stålrørsfittings Ø15 013G VMT 15 Cu- og stålrørsfittings Ø16 013G VMT 15 Cu- og stålrørsfittings Ø18 013G VMT 20 Cu- og stålrørsfittings Ø18 013U VMT 20 Cu- og stålrørsfittings Ø22 013U VMT 25 Cu- og stålrørsfittings Ø28 013U AVTB Dykrør 1 2 messing 182 mm 013U AVTB Dykrør 1 2 rustf.st. 182 mm 003N AVTB Isoleringsringe 003N AVTB 15 Rep. sæt 003N AVTB 20 Rep. sæt 003N AVTB 25 Rep. sæt 003N AVTB 15 Gevindnipler (2 stk.) 003H AVTB 20 / AVTQ Gevindnipler (2 stk.) 003H AVTB 25 Gevindnipler (2 stk.) 003H AVTQ Cu- rørsfittings Ø6 mm 003L AVTQ Pakning for kapillarrør 003L AVTQ Styreventil ekskl. klemringsfitt. 003L AVTQ Membranelem. ekskl. klemr.fitt. 003L AVTQ Følerelement komplet 003L AVTQ Ventilhus komplet 003L AVTQ Pakdåse 003L Adaptor til VIG for AVT element 003H Marts

134 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Vejledende indstilling af termostatiske elementer RAVK C Min Maks. C C RAVK C (013U8072) Min Maks. C C (kun til VMV ventiler) 5.17 RAVI C Min Maks. C C RAVV C Min Maks. C C AVTB C Min Maks. C C AVTB C Min Maks. C C AVT C Min Maks. C C AVT C Min Maks. C C 134 Marts 2013

135 Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

136 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatventiler til BRUGSVANDS STyring Termostatiske elementer Fejlsøgning Brugsvandstemperaturen er for lav 5.19 Årsag Indstillingen for lav. Kontroller følerplacering. Sidder føleren, hvor den skal måle temperaturen? Føler placeret i dykrør. Er dykrørets diameter for stor i forhold til føleren? Er følerorientering korrekt? Se oversigtsskema side Hvis fyldningen flytter sig fra føler til bælg. Ventil for lille. Forslag til ændringer Skrue højere op. Flytte føleren til et hensigtsmæssigt sted. Beholder: Føler placeres 2/3 oppe i beholderen. Veksler: Føler helt ind i veksler. Kontrollere at føler er placeret helt inde i dykrøret. Efterfyld evt. med varmepasta. Skifte dykrør. Ændre installationen så følerorientering er korrekt. Kontrollere og evt. ændre ventil og følers indbyrdes monteringsforhold, se oversigtsskema side Er monteringsforholdene i orden, men problemet stadig til stede, kan man for en AVTB ventil montere et sæt isoleringsringe imellem ventil og bælgkapsel. Skifte ventil. 136 Marts 2013

137 Fejlsøgning Brugsvandstemperaturen er for høj Årsag Indstillingen for høj. Snavs i ventil der hindrer, at den kan lukke. Differenstrykket er større end det, ventilen kan lukke imod. Tabt fyldning? Forslag Skrue længere ned. Rense ventilen for snavs. Montere differenstrykregulator. Skifte det termostatiske element Årsag Ventilen er for stor i forhold til det øjeblikkelige behov. Forslag til ændringer Montere mindre ventil i stedet for den eksisterende ventil eller evt. parallelt over den eksisterende. Se side for kaskadestyringer. Årsag Ventil er utæt ved pakdåsen. Forslag til ændringer Skifte pakdåse. Marts

138 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

139 Magnetventiler Servostyrede EV220B (EVSI) til sanitære installationer 6.01 Tvangsservostyrede EV250B (EVSIT) til varmeanlæg Fejlsøgning 6.04 Instruktion til rengøring af magnetventil Type EV220B Marts

140 Ventilselektor fra Industriautomatik Værktøj til nem og hurtig udvælgelse af industrielle magnetventiler Find ventilselektoren her: valveselector.danfoss.com Eller gå til Danfoss Ventilselektor med din mobiltelefon ved at scanne denne QR-kode. Selektor Magnetventiler danfoss.dk

141 0 Pressostatselektor fra Industriautomatik Værktøj til nem og hurtig udvælgelse af industrielle pressostater Find pressostatselektoren her: switchselector.danfoss.com Eller gå til Danfoss Ventilselektor med din mobiltelefon ved at scanne denne QR-kode. Selektor Pressostater danfoss.dk

142 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Magnetventiler Servostyrede EV220B (EVSI) til sanitære installationer (åbne anlæg) EV220B 6.01 EV220B uden spole Type Tilsl. Min. diff. tryk Maks. diff. tryk Best.nr. VVS-nr. EV220B 6B G 1 4 0,1 bar 20 bar 032U EV220B 6B G 3 8 0,1 bar 20 bar 032U EV220B 10B G 3 8 0,1 bar 20 bar 032U EV220B 10B G 1 2 0,1 bar 20 bar 032U EV220B 15B G 1 2 0,3 bar 16 bar 032U EV220B 20B G 3 4 0,3 bar 16 bar 032U EV220B 25B G 1 0,3 bar 16 bar 032U EV220B 32B G ,3 bar 16 bar 032U EV220B 40B G ,3 bar 16 bar 032U EV220B 50B G 2 0,3 bar 16 bar 032U Spoler Type Best.nr. VVS-nr V 50 Hz 10 W a.c. 018F V 50 Hz 10 W a.c. 018F V 50 Hz 10 W a.c. 018F V 20 W d.c. 018F V 20 W d.c. 018F V 50 Hz 20 W a.c. ** 018F **) Specialspole med indbygget ensretter og 1 m ledning - brumfri Tilbehør til tvangsåbning/lukning af ventilen Type Best.nr. VVS-nr. Permanent magnet 018F Ved demontering af spole skal strømmen afbrydes EV220B er en servostyret magnetventil og kræver altid et vist minimum differenstryk (forskel mellem til- og afgangstryk) for at kunne åbne og forblive åben - se skema. Husk snavssamler 142 Marts 2013

143 Tvangsservostyrede EV250B (EVSIT) til varmeanlæg (lukkede anlæg) EV250B EV250B (strømløs lukket - NC) uden spole Type Tilsl. Min. diff. tryk Maks. diff. tryk Best.nr. VVS-nr. EV250B 10B G bar 10 bar 032U EV250B 12B G bar 10 bar 032U EV250B 18B G bar 10 bar 032U EV250B 22B G 1 0 bar 10 bar 032U EV250B (strømløs åben - NO) uden spole Type Tilsl. Min. diff. tryk Maks. diff. tryk Best.nr. VVS-nr. EV250B 10B G 3/8 0 bar 10 bar 032U EV250B 12B G ½ 0 bar 10 bar 032U EV250B 18B G ¾ 0 bar 16 bar 032U EV250B 22B G 1 0 bar 16 bar 032U Spoler Type Best.nr. VVS-nr V 50 Hz 10 W a.c. 018F V 50 Hz 10 W a.c. 018F V 50 Hz 10 W a.c. 018F V 20 W d.c. 018F V 20 W d.c. 018F V 50 Hz 20 W a.c. ** 018F **) Specialspole med indbygget ensretter og 1 m ledning - brumfri fortsættes Marts

144 6.03 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Magnetventiler Tilbehør til tvangsåbning/lukning af ventilen Type Best.nr. VVS-nr. Permanent magnet 018F Ved demontering af spole skal strømmen afbrydes EV250B er en tvangsservostyret magnetventil, som kan åbne uden differenstryk eller ved meget lave differenstryk, som f.eks. i et varmeanlæg. Husk snavssamler 144 Marts 2013

145 Fejlsøgning Ventilen vil ikke lukke Meget ofte skyldes dette problem snavs i ventilen. Rengør omhyggeligt ventilen, specielt udligningsdysen i EV220B Ventilen vil ikke åbne Fejl i spændingsforsyningen. Undersøg om spolen får den rigtige spænding. Undersøg om spolen er afbrudt. Undersøg om min. og maks. tryk er inden for de specifi ce rede områder. Ventilen lukker ikke tæt Meget ofte skyldes dette problem snavs i ventilen. Rengør og kontroller anker og membraner. Evt. udskiftning af disse. Ventilen støjer Vandslag kan være årsagen, hvis den sidder for enden af lange, lige rør med høje strømningshastigheder. Dette bør undgås i forbindelse med magnetventiler, som er hurtiglukkende. Brum/summen kan forekomme ved 230 V spænding Kontroller om spolen er spændt rigtigt fast. Kontroller om der er snavs mellem anker og ankerrørstop og rengør evt. ankerrørstoppen. Hvor dette ikke giver tilstrækkelig forbedring af forholdet, kan det anbefales at anvende en spole med indbygget ensretter. Best.nr. 018F7301, VVS-nr , V 50Hz For yderligere oplysninger om fejlsøgning se Marts

146 6.05 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Magnetventiler Instruktion til rengøring af magnetventil, type EV220B Trin 1: Demonter de 4 skruer på ankerrøret rens for urenheder. Trin 2: Demonter udligningsdysen rens for urenheder. Udligningsdyse Trin 3-4: Demonter de 4 skruer på dækslet rens for urenheder. Udskift evt. defekte dele. 146 Marts 2013

147 Trin 5: Saml magnet - ventilen igen Marts

148 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på danfoss.dk

149 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmeventilatorer og strålevarme Effektive løsninger i enhver størrelse Varmeventilatorer/strålevarme. Minimalt energiforbrug Ved regulering af rumtemperatur. varme.danfoss.dk

150 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

151 Varmeventilatorer/strålevarme Varmeventilatorer Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering Strålevarme Selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05 Elektronisk (større anlæg) 7.06 Varmetæpper og mindre luftvarmeflader med recirkuleret luft Marts

152 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmeventilatorer/strålevarme Selvvirkende Selvvirkende styring med RA 5068 og KP 77 til start/stop af blæser. Maks. 33 kw 7.01 Varmeydelsen fra varmeventilatoren reguleres via en radiatorventil med fjernindstillingselement (RA 5068). En termostat i returvandet styrer ventilatoren og hindrer opstart med kold luft (KP 77). Der skal monteres flowbegrænser for at sikre vandfordeling/ afkøling (AB-QM). Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. RA 5068 Fjernindstillingselement 8 m 013G Adapter for RAV 013G RAV xx/8 Ventilhus kvs = 1,2-3,1 013U00xx x KP 77 Termostat C 060L Dykrør for KP AB-QM xx Automatisk flowbegrænser 003Z121X XX xx afhænger af ventilstørrelsen AB-QM Flow l/h Best.nr. Vvs nr. DN Z1211 DN DN Z1212 DN DN Z1213 DN DN Z1214 DN DN Z1215 DN Marts 2013

153 Elektrisk med eller uden urfunktion Zoneventil styres af rumtermostat med eller uden ur og KP 77 termostat til styring af blæser Varmeydelsen fra varmeventilatoren reguleres via rumtermostat (RET 230 eller RT 4) eller kloktermostat (TP7000). En termostat i returvandet styrer ventilatoren og hindrer opstart med kold luft (KP 77). AB-QM / TWA-Z fungerer som kombineret flowbegrænser og motorventil der sikrer vandfordeling/afkøling under drift og afspærrer anlægget ved stop Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. RET 230 Rumtermostat 5-30 C (230 V, IP 20) 087N RT 4 Rumtermostat C (230 V, IP 66) KP 77 Termostat C 060L Dykrør for KP TP7000M Kloktermostat (230 V) med 087N indbygget føler TP7000MA Kloktermostat (230 V) med 087N ekstern føler AB-QMxx Automatisk flowbegrænser 003Z121X XX TWA-Z Termomotor 230V 082F AMI punkt gearmotor 230 V 082H xx afhænger af ventilstørrelse Marts

154 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmeventilatorer/strålevarme Elektronisk regulering ECL Comfort 210* er en regulator, der sammen med Applikationsnøgle A214 anvendes til regulering af en eller flere varmeventilatorer. Komfort og besparelsesfunktioner: - Reduceret temperatur i valgte periode - Returtemperaturbegræsning - Pumpe- og blæserstop - Optimeret stop/start af varmeanlæg Sikkerhedsfunktioner: - Min. og maks. begrænsning af fremløbstemperaturen - Pumpestyring- og motionering - Frostsikring af varmeanlæg - Manuel styring af motorventil 7.03 Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ECL 210* Regulator med display (230 V) 087H Bundpart Bundpart til montering på væg 087H A214 Temperaturregulering til ventilationssystemer (varme/køle) 087H ESM-10 (S2) Udetemperaturføler 084N ESM-11 (S3) Fremløbsføler til påspænding 087B * Hvis der ønskes fjernstyring via internettet, skal der vælges en ECL Comfort 310. Tillægskomponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ESMT (S1) Kompenseringsføler eller 087B ESM-11 (S5) Returføler (påspænding) 087B ECA 30 Fjernbetjeningspanel 087H Marts 2013

155 Anlægsprincip Ventiler til Blandekreds Rum str. m² Ventil type kvs-værdi Best.nr. VVS nr VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z Dimensioneringsgrundlag 40W/m², t=40 C, p=0,1 bar (10kPa) Gevindnipler til VRB2 (1 stk.) DN Best.nr. VVS-nr Z Z Z Z Z Motortype til ventiler Til ventiltype Motortype Best.nr. VVS nr. VRB2-15 -> 40 AMV H Marts

156 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmeventilatorer/strålevarme Strålevarme selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05 Fremløbstemperaturen i blandesløjfen eller fra veksleren kan styres af konstanttemperaturregulator type AVTB ( C). Princip uden natsænkning Varmeydelsen til de enkelte strålevarmeflader styres indivi duelt med Danfoss fjernindstillingselementer type RA-5068 og ventil type RA-N med forindstilling. De enkelte strålevarmepaneler forsynes med automatiske flow begrænsere type AB-QM som indstilles til panelernes respektive vandmængder til sikring af korrekt afkøling og vand fordeling. Princip med natsænkning Ønskes mulighed for natsænkning, kan der monteres en termomotor type TWA-Z på AB-QM-ventilen. Termomotoren styres af kloktermostat TP7000 som åbner for strålevarmen hvis rumtemperaturen underskrides iht. det indstillede driftsprogram. Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS nr. RA-5068 Fjernindstillingselement 8 m 013G RA-N xx Radiatorventil med forindst. 013G00xx x.xxx TP 7000M Kloktermostat (230 V) 087N med indbygget føler TP 7000MA Kloktermostat (230 V) 087N med ekstern føler AB-QMxx Aut. flowbegrænser 003Z121X XX TWA-Z Termomotor NC (230V) 082F xx afhænger af ventilstørrelse Kapaciteter på AB-QM - se nederst side Marts 2013

157 Strålevarme elektronisk (større anlæg) Styring af blandekreds med ECL Comfort 210* + applikationsnøgle A230 Fremløbstemperaturen er vejrkompenseret og kan via forstærkningsfaktor tilpasses, så ønsket rumtemperatur kan opretholdes. Komfort og besparelsesfunktioner: - Returbegrænsning (maks.) - Natsænkning - Pumpestop/-motion - Sommerudkobling - Optimeret stop/start 7.06 Ved montering af rumpanel ECA 30 kan rumtemperaturen fjernbetjenes. Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ECL 210* Regulator med display (230 V) 087H Bundpart Bundpart til montering på væg 087H A230 Vejrkompensering 087H ESMT (S1) Udetemperaturføler 084N ESM-11 (S3) Fremløbsføler til påspænding 087B ESM-11 (S5) Returføler til påspænding 087B ESM-10 (S2) Rumføler eller 087B ECA 30 Fjernbetjeningspanel 087H * Hvis der ønskes fjernstyring via internettet, skal der vælges en ECL Comfort 310. Marts

158 7.07 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmeventilatorer/strålevarme Varmetæpper og mindre luftvarmeflader med recirkuleret luft (reguleret indblæsningstemperatur) AMZ 112 Blæser og motorventil AMZ 112 styres on-off af manuel kontakt eller ur. Motorventil åbner og blæser starter. Termostatisk element RAVV med føler i luftstrømmen regulerer indblæsningstemperaturen efter den valgte indstilling (10-38 C). Alternativt til AMZ 112 motorventil kan anvendes aut. flowbegrænser AB-QM med termomotor TWA-Z NC eller AMI 140, som ud over at fungere som motorventil også kan begrænse flowet i varmefladen til den korrekte værdi, og dermed sikre afkølingen over varmefladen. Type Betegnelse Best.nr. VVS nr. RAVV Termostat C 013U RAVxx/8 Ventilhus Kvs 1,2-3,1 013U00xx x AMZ 112 Motorventil (230 V) 082G AB-QMxx Aut. flowbegrænser 003Z121X XX TWA-Z NC Termomotor (230 V) 082F AMI punkt gearmotor 230 V 082H xx afhænger af dimension. Kapacitet AB-QM se side Marts 2013

159 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE CF2 + trådløs gulvvarmestyring Nem at installere. En fornøjelse at bruge. Scan og se installationsvideoen. 10 sekunder mere tid behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. varme.danfoss.dk

160 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk Besøg Danfoss Learning og lær mere om: Anvendelsesområder for SpeedUp Installation af letvægtsgulvvarmesystemet SpeedUp SpeedUp med strongboard til fliser Funktioner og fordele ved CF2 +

161 Gulvvarme Selvvirkende styring af blandekreds 8.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds 8.02 Danfoss kompakt shunt Vægindbygningsventil FHV-R Trådløs gulvvarmestyring CF Tilmelding/afmelding af CF2 rumtermostater Fejlsøgning CF2 trådløs gulvvarmestyring Indregulering og forindstilling af FHF manifold Tilmelding/afmelding af CFR rumtermostat gl. model Fejlsøgning CFM/CFS trådløs gl. model SpeedUp Heating Systems Marts

162 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Konstant fremløbstemperatur med selvvirkende automatik FTC eller RAVK FTC - kapillarrør 2 m - påspændingsføler - indstillingsområde C - til ventiltyper RA-N /C RAVK - kapillarrør 2 m - dykrørsføler - indstillingsområde C - til ventiltyper VMA 8.01 Komponenter med FTC element + RA-N /C Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. FTC Termostatisk element 013G RA-N 15 Ventil 013G RA-N 20 Ventil 013G RA-C 20 Ventil 013G Omløber til RA-C 20 Ventil 013G Nippel til RA-C Ventil 013L RA-N 15 - kvs 0,9 - dækker op til 8 kw ~ husstørelse på ca. 160 m 2 ved 50 W/m² RA-N 20 - kvs 1,4 - dækker op til 11 kw ~ husstørelse på ca. 225 m 2 ved 50 W/m² RA-C 20 - kvs 3,3 - dækker op til 30 kw ~ husstørelse på ca. 600 m 2 ved 50 W/m² Komponenter med RAVK element + VMA Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. RAVK Termostatisk element 013G Dykrør for føler 013U VMA 15 Ventil 065F Gevindnippelsæt 003H VMA 15 - kvs 2,5 - dækker op til 25 kw ~ husstørelse på ca. 500 m 2 ved 50 W/m² Ventilerne er dimensioneret for Δt = 30 C og Δp = 0,1 bar 162 Marts 2013

163 Styring af blandekreds med ECL Comfort applikationsnøgle A230 Anlægsprincip ECL 210 er en regulator, der sammen med applikations nøgle A230 anvendes til vejrkompensering af fremløbstem pe raturen i gulvvarme anlæg med blandekreds/veksler. Komfort- og besparelses funktioner: - Returbegrænsning (maks.) - Natsænkning med eller uden rumføler - Pumpestop/-motion - Sommerudkobling - Optimeret stop/start af gulvvarmeanlæg Mulighed for tilslutning af rumføler ESM-10 eller rumpanel ECA 30. Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ECL 210 Regulator med display uden sokkel 087H A230 Applikationsnøgle 087H ESMT Udetemperaturføler 084N ESM-11 (S3) Fremløbsføler til påspænding 087B ESM-11 (S4) Returføler til påspænding 087B Bundpart Bundpart for ECL H Tillægskomponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ESM-10 (S1) Rumføler eller 087B ECA 30 Rumpanel med display, 087H rumføler, overstyring og temp. indst. eller ECA 32 Modul med ekstra ind-/udgange 087H Marts

164 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Danfoss kompakt shunt til gulvvarme regulering Type FHM-C7/ C8 / C9 ECL 110 vejrkompensator ESMT udeføler FHM-C7 FHM-C8/FHM-C9 ABV termomotor 8.03 Type Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha ) inkl. sikkerhedstermostat, manuel indreguleringsventil og måleblende Kompakt shunt FHM-C8 (Alpha ) Kompakt shunt FHM-C9 (Alpha ) Maks. ydelse* i kw 7 ( m 2 ) 7 ( m 2 ) 4,5 (30-80 m 2 ) Best.nr. VVS-nr. 088U U U *) Maks. ydelse ved Δt = 30 C i primærkreds (70/40) og Δt = 5 C på sekundær side v/ varmetab på 50 W/m² Tilbehør Best.nr. VVS-nr. Termometer 0-60 C, 35 mm, FHD-T 088U FH-TC C selvvirkende fremløbstermostat 088U (overdel) Sikkerhedstermostat FH-ST55, 088U frakobl.temp: 55 C - IP 40 Flowbegrænser, FHM-FL 088U Måleblende med målestuds, FHM-MS 088U Vinkelstykke, FHM-AF, sæt á 2 stk. 088U ECL 110 vejrkompensering, opgraderingssæt til shunt. 088U Marts 2013

165 Indstilling af fremløbstemperaturen med FH-TC FH-TC er et selvvirkende termostatisk element til konstant fremløbstemperaturregulering. FH-TC er forsynet med rustfri dykføler, som måler vandets gennemstrømningstemperatur (Maks.) 20 C 25 C 30 C 35 C 40 C 45 C 50 C FH-ST sikkerhedstermostat Montering og placering V / 16A ----o---o----- Ts 55 C Marts

166 8.05 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Indstilling af flow med FHM-FL Flowmængden i gulvvarmekredsen kan begrænses ved at dreje skruen på FHM-FL med uret. Med hjælp af den faste måleblende kan vandmængden og dermed indstillingen dokumenteres ved hjælp af måleinstrument Danfoss PFM 4000 eller andet egnet måleinstrument. FHM-MS måleblenden er forsynet med 2 stk. målenipler for 3 mm målenåle. Måleniplerne er placeret så differenstrykket måles over den faste måleblende. Den faste blendes kvs værdi (kvs 7,4) og differenstrykket over blenden anvendes i måleinstrumentet til at definere vandmængden. L/h Marts 2013

167 Vægindbygningsventil FHV-R til gulvvarme med returløbstermostat FJVR Ventil FHV-R anvendes sammen med termostat FJVR til returtemperaturstyring af gulvvarmeslanger i mindre rum op til ca. 8 m 2. Ventilen har indbygget luftskrue. Udvendig rørtilslutning 3 4 for klemringsfittings til kobber-, stål- eller plast rør. Ventilen leveres med indbygningsdåse og hvid frontplade. FHV-R opfylder ikke varmenormens DS469 krav til udnyttelse af gratisvarme, hvis den er eneste varmekilde i rummet! 8.06 Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. FHV-R Ventil G 3 4 A med indb. dåse og frontplade - hvid 003L FJVR Termostat omr C - hvid 003L FJVR Termostat omr C - hvid 003L FJVR Termostat omr C - krom 003L Reservedele Betegnelse Best.nr. VVS-nr. Spindelforlænger 17,9 mm 003L Frontplade 178 mm - hvid 003L Frontplade 178 mm krom 003L Monteringsskabelon 003L Pakdåse 013G Marts

168 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Montering 8.07 Ventilen monteres i indbygningsdåsen, som fastgøres i udsparingen. Dåsens ringe indbygningsdybde gør den velegnet til indbygning både i murværk og i lette vægge. Det termostatiske element monteres inden frontpladen klemmes på. For korrekt montering kan anvendes montageskabelon (003L1338). Under montagen skal sikres: - at der skabes den fornødne tæthed mellem væg/rør og indbygningsdåse - at rørene er vandtæt tilsluttet ventilen (vand må ikke sive ned i væggen) - at evt. tætningsmembran i væggen reetableres (f.eks. i vådrum ) 168 Marts 2013

169 Trådløs gulvvarmestyring CF2 + Masterregulator: CF-MC CF-MC er masterregulatoren til Danfoss CF2+ trådløse styringssytem til gulvvarme. Masterregulatoren inkluderer funktioner som: trådløs 2-vejskommunikation 5 /10 kortslutningsbeskyttede udgange til 24V NC/NOaktuatorer relæer til såvel pumpe som kedelstyring selvdiagnosticeringsprogram globalt standby, varme- eller kølefunktion regulering via PWM (Puls-pause/ON-OFF) princippet Intelligent forecast funktion (adaptiv læring) Energi optimering for varmepumpe (elektronisk by-pass) Support for kølefunktion Mulighed for trådløs relæfunktion 8.08 Systemet kan bestå af op til tre masterregulatorer, der giver mulighed for op til 30 udgange for større systemer. Adgang på op til tre masterregulatorer fås gennem en enkelt trådløs fjernbetjening type CF-RC. Fjernbetjeningen giver ligeledes adgang til f.eks. individuel indstilling af alle masterregulatorudgange, indstilling og låsning af lokale temperatur indstillinger, sænkning, ferieprogram og systemstatus, samt intellligent forecast (adaptiv) funktion, energioptimering for varmepumper og køling. Marts

170 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Eksempel på anvendelse: 8.09 Danfoss CF2+ trådløs gulvvarmestyring Antal kredse Produkt Antal enheder Masterregulator CF-MC, 10 kanaler 1 Masterregulator CF-MC, 5 kanaler Rumtermostat CF-RS, standard Gulvvarmemanifold FHF Endestykker FHF-MM 1 stk. incl. aftap. og manuel luftudl Monterings beslag 2 stk Termoaktuator TWA-A NC 24 V Omløber til Pex 20 x 2 mm Marts 2013

171 Komponenter Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. CF-MC Masterregulator med 10 udgange 088U CF-MC Masterregulator med 5 udgange 088U CF-RS Rumtermostat standard 088U m/drejeskive CF-RP Rumtermostat, institutionsmodel 088U CF-RD Rumtermostat, med display 088U CF-RF Rumtermostat, med infrarød 088U sensor CF-RC Fjernbetjening 088U CF-RU Repeater unit 088U CF-EA Antenne 2 m 088U CF-EC Forlænger for antenne 5 m 088U CF-WR Trådløs relæfunktion 088U Antal kredse Best. nr. VVS nr. Antal enheder U U U U U U H G Marts

172 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 8.11 Gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring CF2+ Step by step installation af master og rumtermostater 1. Monter masterregulatoren (uden spænding) 2. Fortag forindstilling af vandmængderne på gulvvarmemanifolden 3. Monter alle termoaktuatorer (24V-NC) på manifolden og fjern montageklipsene. (Fig.1) Forbind termoaktuatorene elektrisk med masteren på de respektive udgange. 4. Tænd for strømmen til masteren 5. Fjern batteristripsene i rumtermostaterne 6. Vælg Install på masteren ➊ (dioden for Install blinker ➋). 7. Aktiver Install ved at trykke på OK ➌ på masteren (dioden for Install lyser ➋) 8. Giv rumtermostaten et kort tryk på drejeskiven/midterste knap. ➍ (Masteren og rumtermostaten flimrer under kommunikationen ➋ + ➎) 9. Første ledige kanal på masteren vil nu blinke og de resterende ledige kanaler vil lyse 10. Tryk på OK ➌ på masteren for at tilmelde rumtermostaten til den blinkende kanal eller vælge en anden kanal vha. >➏ på masteren og bekræft valget med OK 11. Test installationen med en linktest for at kontrollere tilslutningerne.»fjern montageklipsen«- se punkt 3! Fig. 1 ➎ ➎ ➍ ➍ 172 Marts 2013

173 11. Hold rumtermostaten mod væggen hvor den ønskes placeret og foretag en linktest ved at give rumtermostaten et kort tryk på drejeskiven/midterste knap. ➍ Tilfredsstillende signal (dioden i rumtermostaten giver et blink ➎) placering i orden. Monter rumtermostaten. Utilfredsstillende signal (dioden i rumtermostaten giver fem blink ➎). Find anden placering eller monter en antenne eller repeater så tilfredsstillende signal opnås Step by step afinstallation af rumtermostater 1. Vælge Uninstall på masteren ➊ (dioden for Uninstall blinker ➐ 2. Aktiver Uninstall ved at trykke på OK ➌ på masteren (dioden for Uninstall lyser konstant ➐) 3. Første anvendte kanal på masteren vil nu blinke og de resterende benyttede kanaler vil lyse konstant 4. Tryk på OK ➌ på masteren for at afmelde rumtermostaten til den blinkende kanal eller vælge en anden kanal vha. >➏ på masteren Nulstilling af rumtermostat hvis rumtermostat har været indkodet: 1. Tag et batteri ud af rumtermostaten 2. Tryk og hold drejeskive ➍ eller midterset knap ➍ inde 3. Isæt batteri mens drejeskive eller midterste knap holdes inde indtil den røde diode forrest på rumtermostat blinker een gang. 4. Indkod rumtermostat på normal vis ➏ ➌ ➐ ➋ ➊ Marts

174 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Fejlfinding 8.13 Master Regulator CF-MC Fejlindikation Indikator(er) for udgange, alarm og udgangsmenu lyser. Indikator(er) for udgange, alarm og indgangsmenu lyser. Indikatorerne for udgang 1-4, alarmen og indgangen blinker Indikatorerne for udgang 1-5, alarmen og indgangsmenuen blinker Mulig årsag Udgang eller aktuator er kortsluttet, eller aktuatoren er frakoblet Der er intet trådløst signal fra rumtermostaten, der er tilsluttet den/de pågældende udgang(e), eller temperaturern i det tilsvarende rum er under 5 C (Tjek, om rumtermostaten fungerer, ved at udføre en linktest) Der er intet signal fra fjernbetjeningen Der er intet signal fra masterregulatorer 2 eller 3 Rumtermostat CF-RS / CF-RP Fejlindikation Mulig årsag Indikatorer blinker Batteriniveau lavt hvert femte minut Indikatoren blinker Batteriniveau kritisk lavt Indikatoren blinker fem gange Installations-/linktesten er ikke tilfredsstillende 174 Marts 2013

175 Rumtermostat CF-RD / CF-RF Fejlindikation Mulig årsag Indikatoren, % og Batteriniveau lavt blinker hvert femte minut Indikatoren, % og blinker Indikatoren, %, og blinker Indikatoren, % og blinker fem gange E03 og % Batteriniveau kritisk lavt Batteriniveau kritisk lavt. Transmissionen er stoppet Installations-/linktesten er ikke tilfredsstillende Fejl på aktuator eller aktuatorudgang (CF-MC) E05 og % Rumtemperatur under 5 C 8.14 Repeater enhed CF-RU Fejlindikation Indikatoren blinker fem gange Mulig årsag Installations/linktesten er ikke tilfredsstillende Marts

176 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 8.15 Gulvvarme Fjernbetjening CF-RC Fejlindikation Aktuator/udgang (E03) Lav temperatur (E05) Link til masterregulator (E12) Lavt batteri for rumtemperatur (E13) Kritisk lavt batteri for rumtemperatur (E14) Link mellem masterregulatorer (E24) Mulig årsag Udgangen på masterregulatoren (MC) eller den aktuator, som er forbundet til denne udgang, er kortsluttet eller afbrudt Temperaturen i rummet er under 5 C (Forsøg at klarlægge om rumtermostaten virker ved at udføre en linktest fra den) Rumtermostaten i det angivne rum har mistet den trådløse forbindelse til masterregulatoren (MC) Batteristanden for rumtermostaten for det angivne rum er lav, og batterierne bør udskiftes Batteristanden for rumtermostaten for det angivne rum er kritisk lav, og batterierne bør udskiftes så hurtigt som muligt De angivne masterregulatorer har mistet deres trådløse forbindelse Batteriniveauet for fjernbetjeningen er lavt, og batterierne bør udskiftes 176 Marts 2013

177 Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

178 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Gulvvarmemanifold FHF, kapacitet/forindstilling Forindstilling af manifoldkredsene bestemmer gennemstrømningen i gulvvarmeslangerne og er derfor en vigtig faktor med hensyn til en optimal hydraulisk balance i gulvvarmesystemet. Forindstillingen foretages nemt og hurtigt via nedenstående eksempel m 2 Rum 1 Eksempel 1 Bestem den længste slange/ største rum 25 m 2 2 Bestem ønsket afkøling (Δ) 5 C (typisk) 3 Bestem varmebehovet for 50W/m 2 rummet 4 Omregningsfaktor 0,86 5 Beregning af nødvendigt flow til rummet Q (l/time) = 50 (W/m 2 ) x 25 m 2 x 0,86 5 C Q (l/time) = 216 (l/time) Rum 2 6 Bestem areal for næste rum 15 m 2 7 Beregning af nødvendigt flow til rummet (Δ og varmebehov antages identisk for rummene i dette eksempel) Q (l/time) = 50 (W/m 2 ) x 15 m 2 x 0,86 5 C Q (l/time) = 129 (l/time) Indregulering Med beregnet flow for den længste kreds findes i diagrammet skæringen på kurven for max. åbning. Herefter aflæses Δp. Ud fra den fundne værdi indstilles den længste gulvvarmekreds til max. åben position. Øvrige gulvvarmekredse indreguleres til samme Δp over kredsen, og forindstillingstallet aflæses i diagrammet. Hermed er den indbyrdes relative varmebalance sikret. Hvis der ønskes en mere præcis indregulering hvor der også tages hensyn til rørtabet, henvises til Danfoss softwareprogram - Kvik Dim - for beregning af forindstilling til manifolden. Programmet er nemt at anvende og er tilgængelig på Marts 2013

179 Forindstilling af manifoldventilerne Man kan af de nedenstående diagrammer aflæse kapaciteter for den enkelte kreds ved forskellige forindstillinger af manifoldventilen. Noter at kapaciteterne varierer afhængigt af om der er valgt manifold med flowmåler eller uden flowmåler. Baseret på forgående kalkulationer og diagrammer, forindstilles hver enkelt manifoldventil ved at dreje den røde ring indtil den ønskede værdi står ud for sigtemærket på ventilen, der kan indstilles trinløst. Ventilerne leveres i indstilling N hvor ventilen er fuldt åben. Grundet risiko for tilsmudsning anbefales det som minimum at indstille ventilen på stilling 2. Forindstilling af manifold uden flowmåler: Rum 1 N : Rum Marts

180 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Rumtermostat CFR 2 stk. AA Alkaline batteriere 1,5 V Fig Fig. 2 Udgået - model CFM / CFR Fig Marts 2013

181 Tilmelding af rumtermostat til udgang(e) - Rumtermostat og masterregulator CFM forbindes via det sorte installationskabel (fig. 1). Den første ledige udgang i tilmeldingsfeltet (fig. 2) blinker. Øvrige ledige udgange lyser. Allerede tilmeldte udgange er slukket. - Trykkes kortvarigt OK er rumtermostaten tilmeldt udgang, og lysdioden slukkes (fig. 2). Ønskes rumtermostaten tilmeldt flere udgange opsøges disse med +/- tasterne, og der bekræftes med kortvarigt tryk på OK. Rumtermostaten bør straks forsynes med nummer eller rumbetegnelse (fig. 1). Når installationskablet fjernes, blinker den røde diode bag dæk slet (fig. 3) i mindst 3 minutter. Temperaturindstilling - Indstil ønsket rumtemperatur på temperaturknappen. På højre side af termostaten er der en funktionsomskifter Sol: Den indstillede temperatur holdes konstant døgnet rundt. Måne: Termostaten holder konstant 5 lavere temperatur i forhold til indstilling. Ur: Anvendes kun i forbindelse med CFZ zoneregulator (automatisk skift mellem sol og måne). Begrænsning af indstillingsområdet Bag knappen til temperaturindstilling er placeret to låsepinde. Disse kan flyttes, hvis indstillingsområdet skal begrænses eller fastlåses. Afmelding af rumtermostat Rumtermostat og masterregulator må ikke være forbundet. - Tryk OK i 5 sek. og den første diode i rækken for tilmeldte rum termostater blinker (fig. 2). Øvrige dioder for tilmeldte rum ter mo stater lyser - Med +/- opsøges den rumtermostat, der ønskes afmeld (den skal blinke) - Afmelding bekræftes med tryk på OK i 5 sek., og dioden slukkes Test af rumtermostat Hvis der er mistanke om defekt i en rumtermostat, kan denne testes : - Indstil termostaten på højeste temperaturindstilling ( C) - Flyt funktionsomskifteren på siden af termostaten til en ny stilling - Blinker den røde diode bag dækslet (fig. 3) hurtigt i 3 minutter, er rumtermostaten i orden 8.19 Marts

182 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Fejlsøgning på trådløs gulvvarme Alarm: Regulatoren har akustisk alarm og en relæudgang til ekstern alarm. Alarmen kan afbrydes ved tryk på en knap i tilmeldingsfelt. Registrering Problem 8.20 Diode for master eller slave blinker konstant sammen med diode for en udgang, eller der lyder en aktustisk alarm Alle dioder i masteren blinker Manglende eller overskud af varme i de(t) aktuelle rum Udgået - model CFM / CFR Manglende varme Diode for udgang(e) lyser Manglende varme Dioden på fronten af rumtermostaten blinker ikke under test For koldt eller for varmt i rummet 182 Marts 2013

183 Årsag/Fejl Afstanden mellem master og rumtermostat er for stor Masteren eller den eksterne antenne er placeret i nærheden af metal Svagt signal pga. armeret beton eller folie belagt isolering, mellem etage og rum Støj fra andet elektronisk udstyr der anvender samme frekvens ( Mhz) For lav batteri spænding Defekt sikring i master eller slave Dårlig forbindelse mellem master og slave Defekt termoaktuator Manglende varme til systemet For lav batteri spænding Løsning Monter antenne og check at rumtermostaterne er monteret lodret Flyt masteren eller den eksterne antenne Flyt rumtermostaten til en position i rummet, hvor signalet er bedre eller monter ekstern antenne Fjern støjkilden Sæt nye batterier i rumtermostaten Kontroller om termoaktuatorerne er forbundet korrekt Kontrollerer kabel mellem master og slave Udskift termoaktuatoren(e) Kontroller varmeforsyningen til systemet og cirkulationspumpen Udskift batterierne 8.21 Defekt rumtermostat Udskift termostaten Marts

184 8.22 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Intro til SpeedUp SpeedUp på installation og regulering. Det er tungt og krævende at lægge et traditionelt vandbaseret gulvvarmesystem i støbte betongulve. Ydermere vanskeliggøres den færdige installation af en langsom regulering af anlægget som følge af betongulvets store varmeakkumulering. Danfoss SpeedUp er et letvægtsystem til vandbåren gulvvarme, der afhjælper disse problemer og giver optimal installationsvenlighed og hurtig regulering af temperaturen i det færdige byggeri. Traditionelle tunge gulvvarmesystemer kræver timer for at nå den ønskede rumtemperatur. Danfoss SpeedUp -gulvet klarer typisk opgaven på mindre end 30 minutter. Den korte reaktionstid på SpeedUp -gulvvarmesystemet medfører en energibesparelse på op til 15 %, og optimal komfort opnås hurtigere end nogensinde. Angiv den ønskede temperatur på din trådløse Danfoss CF2-styring eller Living, og se justeringerne finde sted i løbet af få minutter. 184 Marts 2013

185 SpeedUp Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. SpeedUp gulvvarmeplade CZ, CC 250 mm 088X SpeedUp gulvvarmeplade EZ, CC 125 mm 088X SpeedUp gulvvarmevendeplade CZ, CC 250 mm 088X SpeedUp gulvvarmevendeplade EZ, CC 125 mm SpeedUp gulvvarmevendeplade m/krydsspor CD, CC 250/125 mm SpeedUp gulvvarmeplade u/spor BP 088X X X SpeedUp varmefordelingsplade u/spor, aluminium 088X SpeedUp trykfordelingsplade, stål 088X Trykbærende kantliste 800 x 45 x 30 mm 088X Trykbærende kantliste til dørtærskel 250 x 45 x 30 mm 088X SpeedUp kantisolering 50 m 088X FH kompositrør 16 x m 088X FH kompositrør 16 x m 088X Marts

186 8.24 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Gulvvarme Danfoss SpeedUp - Let gulvvarmesystem 2011 Nettoareal - Produkt 20 m2 40 m2 60 m2 80 m2 Antal enheder Gulvvarmeplade CZ, 1000 x 500 x 30 mm, CC 250 mm Gulvvarmeplade EZ, 1000 x 500 x 30 mm, CC 125 mm Vendeplade CZ, 4 stk pr. plade, 250 x 500 x 30 mm, CC 250 mm Vendeplade EZ, 8 stk pr. plade, 250 x 500 x 30 mm, CC 125 mm Gulvvarmeplade u/spor BP, 1000 x 500 x 30 mm 2) Kantisolering 50 m x 100 mm x 8 mm (min. 50 m rulle) Trykbærende kantliste, 800 x 45 x 30 mm ) Vejledende beregning. Antal rum/hus, udformning samt læggemønster er afgørende for faktisk antal plader m.m. 2 ) Polystyrenplade uden alu varmefordelingsplade og uden spor. 186 Marts 2013

187 rektangulært rum/hus 1) 100 m2 120 m2 140 m2 160 m2 180 m2 200 m2 Best. nr. VVS nr. Antal enheder X X X X X X X Marts

188 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

189 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Fjernstyr dine vejrkompensatorer og nyd udsigten til besparelser ECL portalen er dit online- og smartphoneværktøj til styring og overvågning af ECL Comfort 310 hvor du end befinder dig. Scan QR koden og få mobil adgang til ECL portalen. 24/7 systemadgang Med døgnadgang kan du fjernstyre ECL Comfort 310 og overvåge driften. Hæv service niveauet og få overblik nemt og bekvemt. varme.danfoss.dk

190 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

191 Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 210 og Applikationsnøgler 9.02 Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 9.03 Vejrkompensering Opblanding/veksler Opblanding/veksler sammen med brugsvand Brugsvandsstyring Brugsvandsstyring Ventilation Varmeventilator Konverteringslister Ældre regulatorer Nyere regulatorer Ældre motorer Motor/ventilkombinationer Funktionsafprøvning ECL Comfort Marts

192 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik ECL Comfort Danfoss er stolt af at kunne præsentere syvende generation af elektroniske regulatorer. Denne generation bygger på erfaringerne og succesen fra de foregående, og de nye Danfoss ECL 210* og 310 sikre både komfort og brugervenlighed i varme-, køle- varmtvandsanlæg. Regulatorerne er delt op i 2 forskellige typer: ECL Comfort 210* og ECL Comfort 310. ECL 210* og 310 er en digital regulator, som anvendes til varme- og brugsvandsanlæg. ECL 310 er en digital regulator, som enten anvendes til varmesystemer med to varmekredse, eller en varmekreds + en brugsvandskreds, eller til styring af varmeventilatorer m.m. Sammen med regulatoren bestilles en applikationsnøgle, som indeholder monteringsvejledning, en quick-guide samt en chip, med programmet til den valgte anlægstype Både ECL 210* og 310 kan via fjernbetjeningen ECA overstyres, og temperaturindstillingerne kan ændres. *Hvis der ønskes fjernstyring via internettet, skal der vælges en ECL Comfort Marts 2013

193 Programpakker Type Applikationsnøgler Best.nr. VVS-nr. ECL 210* Regulator med display til maks 2½ 087H kreds (230 V) ECL 310 Regulator med display til maks 3½ 087H kreds, med indbygget ethernet kommunikation (230 V) Bundpart Bundpart til montering på væg 087H A214 Temperaturregulering af ventilationssystemer (Varme/køle) A217 Regulering af brugsvandstemperatur (med eller uden ladesystem) A230 Vejrkompensering af en kreds (varme/køle) A237 Vejrkompensering af en kreds + ON/OFF brugsvand A247 Vejrkompensering af en kreds + regulering af brugsvandstemperatur i ladesystem A260 Vejrkompensering af 2 varmekredse A266 Vejrkompensering + regulering af brugsvandstemperatur A376 Vejrkompensering af 2 varmekredse + regulering af brugsvandstemperatur ( Kun ECL 310) 087H H H H H H H H ECA 30 Fjernindstillingspanel 087H Tegnforklaring for ECL applikationsnøgle: A = Applikationsnøgle 2 = Passer til ECL Comfort 210 og = Passer kun til ECL Comfort 310 xx = Specifikt applikationsnummer Marts

194 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik En nem og hurtig idriftsætning... Utallige fordele Det kræver kun nogle få konfi gurationer at sætte Danfoss ECL Comfort regulatoren i drift. Det er faktisk ganske enkelt og kræver ingen ekspertviden. Enkel og elegant brugergræn seflade Intuitiv software giver nem betjening Øjeblikkelig feedback på jeres sprog Adgang til brugerdata, alarmer, logge og indstillinger Brugervenlig teknisk dokumen tation. Opsætningsguide sprog Efter tilslutning af anlæggets kom ponenter, såsom pumper, aktua torer og temperaturfølere, skal ECL applikationsnøglen indsættes. Brug drejeknappen til at vælge sprog, og følg derefter opsætningsguiden på displayet Opsætningsguide applikation Vælg applikationen i anlægsover sigten, som ligger på ECL applika tionsnøglen. Vælg mellem de applikationsspeci fikke fabriksindstillinger, der er gemt på ECL applikationsnøglen. 194 Marts 2013

195 ... giver store fremskridt Primære indstillinger De primære kontrolparametre skal konfigureres for at sikre optimal drift. De findes i indstillingsme nuen, mens rum og varmtvands temperaturerne kan indstilles i brugermenuerne. Varmekurve ECL Comfort 210/310 regulatoren har seks konfigurerbare punkter til den fleksible varmekurve og sørger på den måde for altid at opretholde et passende tempera turniveau i anlægget. Favoritvisning Det er muligt at vælge favoritdisplay fra en række eksisterende display visninger for at få et hurtigt overblik over anlægget. Ved hjælp af dette favoritdisplay kan I f.eks. indstille regulatorens tilstand (tidsbestemt, komfort, energibesparende eller frostbeskyttelse) samt de ønskede rum og varmtvandstemperaturer Marts

196 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik Tilslut din ECL Comfort 310 til Internettet 1. Tilslut netværkskabel med Internet forbindelse til din ECL Comfort Aktiver automatisk netværksadressering (Adressetype = DHCP) 3. Sæt ECL Portal til ON og se dit serienr. og adgangskode under Portal info 4. Start din PC og åben linket ecl.portal. danfoss.dk og opret dig som bruger, ved at trykke på linket ny bruger, og følg instruktionen på skærmen. (Dette er kun første gang du tilmelder en ECL Comfort 310). Eller log ind som du plejer. 5. Tilmeld din ECL på Portalen med serienr. og adgangskode. 6. Du er nu klar til at fjernbetjene og overvåge din ECL Comfort Du kan tilmelde alle dine ECL Comfort 310 regulatorer til Portalen. 196 Marts 2013

197 Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

198 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik Vejrkompensator Styring af fjernvarme med veksler eller med blandekreds ECL Comfort 210* er en regulator, der sammen med applikationsnøgle A230 anvendes til vejrkompensering af fremløbs tempera turen i fjernvarmeanlæg med blandesløjfe eller veksler. Komfort og besparelsesfunktioner: - Natsænkning - Returtemperaturbegrænsning - Pumpestop - Sommerudkobling - Optimeret start/stop af varmeanlæg Sikkerhedsfunktioner: - Min. og maks. begrænsning af fremløbstemperaturen - Pumpemotionering - Frostsikring af varmeanlæg - Manuel styring af motorventil Ved montering af rumføler ESM-10 eller rumpanel ECA 30 efterjusteres fremløbstemperaturen afhængig af ønsket rumtemperatur Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ECL 210* Regulator med display (230 V) 087H Bundpart Bundpart til montering på væg 087H A230 Vejrkompensering 087H ESMT (S1) Udetemperaturføler 084N ESM-11 (S3) Fremløbsføler til påspænding 087B ESM-11 (S5) Returføler til påspænding 087B * Hvis der ønskes fjernstyring via internettet, skal der vælges en ECL Comfort 310 Tillægskomponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ESM-10 (S2) Rumføler eller 087B ECA 30 Fjernbetjeningspanel 087H Marts 2013

199 Anlægsprincip Indirekte Direkte Ventiler til veksler eller blandekreds Boligst. m 2 Ventil type kvs-værdi Best. nr. VVS-nr VRB ,63 065Z VRB ,0 065Z VRB ,6 065Z VRB ,5 065Z VRB ,0 065Z VRB ,3 065Z VRB ,0 065Z VRB ,0 065Z VRB ,0 065Z Dimensioneringsgrundlag 50 w/m 2, Δ = 30 C. Δ = 0,1 bar 9.07 Gevindnipler til VRB 2 (Sæt af 1 stk.) DN Best.nr. VVS-nr Z Z Z Z Z Motortyper til ventiler Til ventiltype Motortype Best.nr. VVS-nr. VRB 2 - DN AMV H Marts

200 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik Vejrkompensator og brugsvandsregulator til fjernvarmeanlæg med opblanding eller veksler ECL Comfort 210* er en regulator, der sammen med applikationsnøgle A266 anvendes til vejrkompensering af fremløbstemperaturen i fjernvarmeanlæg med blandesløjfe eller veksler samt til styring af varmt brugsvand. Komfort og besparelsesfunktioner: - Natsænkning - Returtemperaturbegrænsning - Pumpestop - Sommerudkobling - Optimeret start/stop af varmeanlæg Sikkerhedsfunktioner: - Min. og maks. begrænsning af fremløbstemperaturen - Pumpemotionering - Frostsikring af varmeanlæg - Manuel styring af motorventil Ved montering af rumføler ESM-10 eller rumpanel ECA 30 efterjusteres fremløbstemperaturen afhængig af ønsket rumtemperatur Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ECL 210* Regulator med display (230 V) 087H Bundpart Bundpart til montering på væg 087H A266 Vejrkompensering 087H ESMT (S1) Udetemperaturføler 084N ESM-11 Fremløbsføler til påspænding 087B (S3, S5, S6) ESMU (S4) Dykrørsføler 087B * Hvis der ønskes fjernstyring via internettet, skal der vælges en ECL Comfort 310 Tillægskomponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ESM-10 (S2) Rumføler eller 087B ECA 30 Fjernbetjeningspanel 087H Marts 2013

201 Anlægsprincip Ventiler og motorer til varmeanlæg se side 9.05 Ventiler til brugsvandsveksler Effekt kw Ventil type kvs-værdi Best. nr. VVS-nr. 40 VM2-15 2,5 065B VM2-20 4,0 065B VM2-25 6,3 065B VM ,0 065B VM ,0 065B VM ,0 065B Dimensioneringsgrundlag Δt = 40 C, Δp = 0,1 bar (10 kpa) 9.09 Gevindnipler til VM2 (sæt af 2 stk.) DN Best.nr. VVS-nr H H H H F F Motortype til ventil (brugsvandsveksler) Til ventiltype Motortype Best.nr. VVS-nr. VM2 - DN AMV G Marts

202 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik Styring af veksler til brugsvand ECL Comfort 210* er en regulator, der sammen med applikations nøgle A217 anvendes til regulering af en brugsvands veksler. Komfort- og besparelsesfunktioner: - Reduceret temperatur i indstillet tidsrum - Returtemperaturbegrænsning - Auto tuning (indreguleringsfunktion) - Pumpestyring Sikkerhedsfunktioner: - Pumpemotionering - Motorbeskyttelse - Frostsikring af varmeanlæg - Manuel styring af motorventil - Digital aflæsning af temperaturer 9.10 Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ECL 210* Regulator med display (230 V) 087H Bundpart Bundpart til montering på væg 087H A217 Regulering af brugsvandstemperatur 087H ESMU (S3) Dykrørsføler 087B * Hvis der ønskes fjernstyring via internettet, skal der vælges en ECL Comfort 310 Tillægskomponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ESMU (S5) Returføler (dykrør) eller 087B ESM-11 (S5) Returføler (påspænding) 087B Marts 2013

203 Anlægsprincip Ventiler til brugsvandsveksler Effekt kw Ventil type kvs-værdi Best. nr. VVS-nr. 40 VM2-15 2,5 065B VM2-20 4,0 065B VM2-25 6,3 065B VM ,0 065B VM ,0 065B VM ,0 065B Dimensioneringsgrundlag Δt = 40 C, Δp = 0,1 bar (10 kpa) Gevindnipler til VM2 (sæt af 2 stk.) DN Best.nr. VVS-nr H H H H F F Motortype til ventil (brugsvandsveksler) Til ventiltype Motortype Best.nr. VVS-nr. VM2 - DN AMV G Marts

204 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik Styring af varmeventilator ECL Comfort 210* er en regulator, der sammen med programpakke A214 anvendes til regulering af en eller flere varmeventilatorer. Komfort- og besparelsesfunktioner: - Reduceret temperatur i indstillet tidsrum - Returtemperaturbegrænsning - Pumpe- og blæserstop - Optimeret stop/start af varmeanlæg Sikkerhedsfunktioner: - Min. og maks. begrænsning af fremløbstemperaturen - Pumpestyring og motionering - Frostsikring af varmeanlæg - Manuel styring af motorventil 9.12 Komponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ECL 210* Regulator med display (230 V) 087H Bundpart Bundpart til montering på væg 087H A214 Temperaturregulering til 087H ventilationssystemer (varme/køle) ESM-10 (S2) Udetemperaturføler 084N ESM-11 (S3) Fremløbsføler til påspænding 087B * Hvis der ønskes fjernstyring via internettet, skal der vælges en ECL Comfort 310 Tillægskomponenter Type Betegnelse Best.nr. VVS-nr. ESMT (S1) Kompenseringsføler eller 087B ESM-11 (S5) Returføler (påspænding) 087B ECA 30 Fjernbetjeningspanel 087H Marts 2013

205 Anlægsprincip Ventiler til blandekreds Rum str. m 3 Ventil type kvs-værdi Best. nr. VVS-nr VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z VRB Z Dimensioneringsgrundlag 40W/m², t=40 C, p=0,1 bar (10kPa) Gevindnipler til VRB2 (1 stk.) DN Best.nr. VVS-nr Z Z Z Z Z Motortyper til ventiler Til ventiltype Motortype Best.nr. VVS-nr. VRB2-15 -> 40 AMV H Marts

206 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 9.14 Elektronisk automatik Konverteringsliste fra gammelt til nyt produkt - ældre regulatorer Type Konverteres til Best.nr. ECT 60 eller ECT 601 ECT 606 BEM 4000 MPS 6120/6125 ECT 5002 ECT 5002 med ECA 5182 ECT 5006 eller ECT 5008 ECT 5006 med ECA 5194 til 230V ventilmotor ECT 5048 ECT 5414 ECA 5111/5112 ECL Comfort 310 / 230V Bundpart A230 ESMT ESM 11 ECL Comfort 310 / 24V Bundpart A230 ESMT ESM 11 ECA 99 Trafo Kontakt Danfoss ECL Comfort 310 / 230V Bundpart A230 Kontakt Danfoss Kontakt Danfoss ECL Comfort 310 / 24V Bundpart A230 ECA 99 Trafo ECL Comfort 310 / 230V Bundpart A230 ECL Comfort 310 / 230V Bundpart A230 ABV-NC 230V ECL Comfort 310 / 24V Bundpart A217 ECA 99 Trafo Kontakt Danfoss 087H H H N B H H H N B B H H H H H H B H H H H H H F H H H B1156 ECA 5118/5119 Kontakt Danfoss En ECL Comfort 310 kan tilsluttes Internettet, som giver adgang for overvågning og fjernstyring via PC eller smartphone. 206 Marts 2013

207 VVS nr Bemærkning Følere udskiftes Eksisterende motorventil kan anvendes Følere udskiftes Eksisterende motorventil kan anvendes Ny trafo Eksisterende følere og motorventil anvendes Eksisterende følere og motorventil anvendes Ny trafo Eksisterende følere og motorventil anvendes Anlæg ændres til opblanding med pumpe. Eksisterende returfølger monteres i fremløb Termomotor udskiftes Eksisterende følere kan anvendes Ny trafo 9.15 Marts

208 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik Konverteringsliste fra gammelt til nyt produkt - nyere regulatorer Type Konverteres til Best.nr bens Kontakt Danfoss ECL 3200 ECL 3250/9250 ECL 3300/9300 eller ECL 3310/9310 ECL Comfort + P30/C30 ECL 9370 eller ECL Comfort + C37 ECL x vejrkompensering eller ECL Comfort + C60/C62 ECL 9600 vejrkomp. + brugsvands. eller ECL Comfort + C66 ECL 9750 ECL 9800 Kontakt Danfoss Kontakt Danfoss ECL Comfort 310 /230V Bundpart A230 ECL Comfort 310 / 230V Bundpart A237 ECL Comfort 310 / 230V Bundpart A260 ECL Comfort 310 / 230V Bundpart A266 Kontakt Danfoss Kontakt Danfoss 087H H H H H H H H H H H H ECA 9020 EPU 2350 Brugsvandsanlæg EPU 2370 Kalorifereanlæg, ventilationsanlæg mm. Kontakt Danfoss ECL Comfort 310 /230V Bundpart A217 ECL Comfort 310 / 230V Bundpart A H H H H H H3811 En ECL Comfort 310 kan tilsluttes Internettet, som giver adgang for overvågning og fjernstyring via PC eller smartphone. 208 Marts 2013

209 VVS nr. Bemærkning Eksisterende følere og motorventil kan anvendes Eksisterende følere og motorventil kan anvendes Eksisterende følere og motorventil kan anvendes Eksisterende følere og motorventil kan anvendes Eksisterende følere og motorventil kan anvendes Eksisterende følere og motorventil kan anvendes 9.17 Marts

210 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 9.18 Elektronisk automatik Konverteringsliste fra gammelt til nyt produkt - gearmotorer Type Konverteres til Best.nr. Til ventilationsanlæg ATV 241 eller AMV 43 eller Kontakt Danfoss AMV 143 (6-16V) AME 24 (0-10V) eller AME 423 AMV 143 (6-16V) AMES (0-10V) AME 15 eller AME 435 AME 16 eller Adapter AME 25 Til varmeanlæg (sædeventiler) AMV 23 (24V) eller AMV 523 AMV 123 (24V) AMV 23 (230V) eller AMV 523 AMV 123 (230 V) AMV 15 (24V) eller AMV 16 (24V) eller AMV 25 (24V) AMV 15 (230V) eller AMV 16 (230V) eller AMV 25 (230V) AMV 435 Adapter AMV 435 Adapter 082G B H Z G G H Z H Z0313 Til varmeanlæg (drejeventiler) AMB kobling AMAV Kontakt Danfoss AMB 123 (24V) eller AMB 160 (24V) AMB G4030 AMB 123 (230V) eller AMB 162 AMB 160 (230V) 082G4034 AMB 180 (24V) AMB G4062 AMB 180 (230V) AMB G4067 Til brugsvandsanlæg AMV 23 (24V) AMV G3420 AMV 23 (230V) AMV G3421 AMV 35 (24V) AMV G3420 AMV 35 (230V) AMV G Marts 2013

211 VVS nr. Bemærkning Til gamle VR/VF ventiler, 2-vejs, DN Til gamle VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Til gamle VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Til gamle VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Til gamle VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Til gamle VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Til HRE/HFE ventiler, 2- eller 4-vejs, DN Til HRE/HFE ventiler, 2- eller 4-vejs, DN Til HRE/HFE ventiler, 2- eller 4-vejs, DN Til HRE/HFE ventiler, 2- eller 4-vejs, DN Til VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Til VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Til VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Til VR/VF ventiler, 2- eller 3-vejs, DN Marts

212 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik Lukkefunktion på VMA, VMV og RAV 8 monteret med adapter 065Z7018 * VMA 15 VMA 20 VMA 25 VMV 15 VMV 20 VMV Z7018 OK OK OK OK Adapter 065Z7018 anvendes på ovenstående ventiler når motoren har gevindtilslutning (f.eks. AMV 150). Ventilerne med OK i skemaet kan anvendes problemfrit med hensyn til ventilens lukkefunktion. Motor/ventilkombination 2-vejs ventiler (maks. lukketryk Δp bar) 9.20 Motor Type AMV 150 AMV 10 Ventil Type DN kvs VS ,25-1,6 6 VS ,5 10 VM ,25-2,5 16 VM ,0 16 VM ,3 16 VM ,0 VM ,0 VM ,0 VB ,25-4,0 16 VB ,3 16 VB ,0 VB ,0 VB ,0 VB ,0 VF VF VF VF VF *AMV30 og AMV423 skal anvendes til styring af brugsvandsvekslere 212 Marts 2013

213 VMV 32 VMV 40 RAV 10/8 RAV 15/8 RAV 20/8 RAV 25/8 OK OK OK OK AMV 20 AMV 30* AMV 423* AMV 523 AMV ,5 2,5 1,5 1,5 1,0 1,0 3,0 1, Marts

214 9.22 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektronisk automatik Funktionsafprøvning af ECL Comfort 200 og 300 Displayet samt den lille røde indikatorlampe lige under kortet vil vise, om regulatoren er tændt. I linie 8 på gul side af kortet kan det aflæses, hvilken programpakke der er læst ind i regulatoren. Det anbefales, at dette kontrolleres, og at det sikres, at der forefindes en instruktion til netop denne programpakke. Bruger indstillings indikator / Kreds I Serviceindstillingsindikator / Kreds II Bruger/ service indstillinger Ændring af display Justeringsknapper Manuel drift 214 Marts 2013

215 Temperaturer og systemenheder Temperaturer, som kan aflæses samt antal motorventiler og pumper, som kan afprøves afhænger af, hvilken anlægs type ECL Comfort skal regulere. Derfor anbefales det altid at sikre sig, at instruktionen er tilgængelig, når regulatoren funktionsafprøves. Vejledning findes i instruktionens sektion 18 og Marts

216 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

217 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar tid og penge med effektive service kits Brænderautomatik. Fremtidssikret service Danfoss BFP servicepumpe, FPHB forvarmer og LE-ventil er klar til Bio10 olie. varme.danfoss.dk

218 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk Besøg Danfoss Learning og lær mere om dyser

219 Brænderautomatik Konvertering tændtransformere Konvertering kontrolkasser Servicepumper Konvertering oliepumper Olieforvarmere Oliedyser Marts

220 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

221 EBI servicekit EBI servicekit bruges ved udskiftning, f.eks. fra Danfoss tændtransformer type 52 L eller fra et andet fabrikat. Ved hjælp af de medfølgende maskin- eller selvskærende skruer samt det dobbelt klæbende skumplast kan EBI monteres i de fleste bestående installationer, uden at der skal bores nye monteringshuller i brænderen. Montering Type Best.nr. VVS-nr. EBI servicekit. 052F EBI servicekit indeholder: 1 stk. EBI 2-polet (052F4030) 1 stk. primærkabel (052F5202) 2 stk. 500 mm sekundærkabel 2 stk. Ø4 mm elektrodestik 2 stk. Ø6,35 mm elektrodestik 1 stk. 4 mm skrue 1 stk. 5 mm skrue 2 stk. 4,2 mm selvskærende skruer 1 stk. klæbepude Marts

222 10.02 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brænderautomatik Konverteringsliste for kontrolkasser 222 Marts 2013

223 På OBC kontrolkassen må der ikke tilsluttes termostater eller andre sikkerhedsafbrydere mellem klemme 7 og 9, da kontrolkassen indeholder et holderelæ, der kortslutter forvarmerklemmerne under drift Som alternativ til ovenstående, kan vores online converter bruges. Online converteren, kan benyttes på smartphone eller PC convert.burner.danfoss.com Marts

224 10.04 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brænderautomatik BFP 21 Servicepumpe BFP 20/21 pumpen er specielt fremstillet til udskiftning og erstatning af MS10/11 og de fleste andre pumpetyper på markedet. Pumpen kan tilsluttes 1- og 2-strengsdrift, og er forsynet med manuel omskift mellem 1- og 2-strengsdrift. Pumpen har valgfri dyseafgang i højre og venstre side. Pumpen findes i 2 forskellige størrelser : - Type 3 med ydelse op til 240 kw - Type 5 med ydelse op til 410 kw Tilslutning T1 T2 2-strengssystem isat skrue. 1-strengssystem uden skrue. NB: Hydraulikcylinder må ikke tilsluttes i dyseafgang. P skruen i front kan anvendes 224 Marts 2013

225 Konverteringsliste for oliepumper Type Best.nr. Konverteres til Best.nr. MSLA B0101 BFP 21 R3 071N1215 MSLA B0102 BFP 21 R3 071N1215 MSLA B1101 BFP 21 L3 071N1214 MSLA B1102 BFP 21 L3 071N1214 MSLB B2101 BFP 20 R3 071N0169 MSLB B3101 BFP 20 L3 071N0168 MSLB B2102 BFP 20 R3 071N0169 MSLB B3102 BFP 20 L3 071N0168 MSLC B4101 BFP 21 R3 071N1215 MSLC B5101 BFP 21 L3 071N1214 MSLC B4102 BFP 21 R3 071N1215 MSLC B5102 BFP 21 L3 071N1214 MS 10 R3 071G0123 BFP 20 R3 071N0169 MS 10 L3 071G0125 BFP 20 L3 071N0168 MS 11 R3 071G0118 BFP 21 R3 071N1215 MS 11 L3 071G0117 BFP 21 L3 071N1214 NB: Ved udskiftning af MSLC til BFP21 skal der anvendes et kabel nr. 071G0200. Er der ikke magnetventilklemmer i kontrolkassen, tilsluttes kablet motorklemmerne Type Best.nr. VVS-nr. Bemærkninger BFP 21 L3 071N Venstrereg. 1 str. BFP 21 R3 071N Højreg. 1 str. BFP 21 L5 071N Venstrereg. 2 str. BFP 21 R5 071N Højreg. 2 str. BFP 20 L3 071N Venstreg. 2 str. BFP 20 R3 071N Højreg. 2 str. BFP hals Ø32, aksel Ø8, 220/240 V 50 Hz Som alternativ til ovenstående, kan vores online converter bruges. Online converteren, kan benyttes på smartphone eller PC convert.burner.danfoss.com Marts

226 10.06 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brænderautomatik Olieforvarmere FPHB Da de fleste oliebrændere er monteret med en specialfremstillet forvarmer til det enkelte fabrikat, skal forvarmere bestilles hos fabrikanten. Enkelte oliebrændere er forsynet med standardforvarmer, og forvarmeren kan i disse tilfælde købes i fri handel. Standardforvarmere Type Best.nr. VVS-nr. Bemærkninger FPHB 071N M8*1, Halsdiameter 18,5 FPHB 071N RG, Halsdiameter 18,5 FPHB 071N RG, Halsdiameter 18,5 FPHB 071N M8*1, Halsdiameter 18,5 FPHB 071N M16*1, Halsdiameter 226 Marts 2013

227 Oliedyser Dysekonverteringsskema Hago: H, SS* Danfoss H Steinen: H, PH* Danfoss H Delavan: A Danfoss H Monarch: NS, PL* Danfoss H Fluidics: H, HF Danfoss H Hago: SS* Danfoss B Steinen: SS, PH* Danfoss B Delavan: W Danfoss B Monarch: PLP, PL* Danfoss B Hago: P, B, ES Danfoss S Steinen: Q, S Danfoss S Delavan: B Danfoss S Monarch: AR, R Danfoss S Fluidics: Danfoss S Oliedysekonverteringerne angivet i tabellen er baseret på erfaringer og kan derfor kun anbefales som en vejledning. *) Kan konverteres til enten Danfoss H eller Danfoss B oliedyser. Forskellige spredningsmønstre USgal/h ,40 S S H 0,45 S H S H 0,50 S H S H S H S H 0,55 S H S H S H S H 0,60 S H S H S H B S H B 0,65 S H B S H B S H B S H B 0,75 S H B S H B S H B S H B 0,85 S H B S H B S H B S H B 1,00 S H B S H B S H B S H B 1,10 S H S H S H S H 1,20 S H S H S H S H 1,25 S H B S H B S H B S H B 1,35 S H B S H B S H B S H B 1,50 S H B S H B S H B S H B 1,65 S H S H S H S H 1,75 S H S H S H S H 2,00 S H B S H B S H B S H B 2,25 S H B S H B S H B S H B 2,50 S H B S H B S H B S H B 2,75 S H B S H B S H B S H B 3,00 S H B S H B S H B S H B 3,50 S S S S 3,75 B B B B 4,00 S S S Danfoss oliedyser fås op til 35 USgal/h Som alternativ til ovenstående, kan vores online converter bruges. Online converteren, kan benyttes på smartphone eller PC convert.burner.danfoss.com Marts

228 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

229 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air ventilation Den sikre og veldokumenterede vej til glade kunder 3gode grunde til at vælge Danfoss Air ventilation: Let og hurtig installation med Danfoss Air Flex kanalsystem Indregulering via Danfoss PC Installer Tool Markedets mest komplette ventilationsløsning varme.danfoss.dk

230 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt Etablering af vandlås / kondensafløb Isolering af kanalsystemer Tilmelding af trådløse enheder System reset Indregulering og fastlæggelse af hovedluftmængder Fejlfinding på Danfoss Air anlæg Vedligehold og rengøring af anlæg Montering af tilbehør (flader, PC tool) Tommelfingerregler vedr. brug af Air Flex kanalsystemet Marts

232 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt (uddrag, se også komplet katalog) Danfoss Air w1, væghængt anlæg for op til 180 m3/h Danfoss Air w2, væghængt anlæg for op til 300 m3/h Danfoss Air a2, loftsmonteret anlæg for op til 300 m3/h Danfoss Air a3, loftsmonteret anlæg for op til 500 m3/h Ventilationsanlæg Best.nr. VVS-nr. Danfoss Air w1 089F Danfoss Air w2 089F Danfoss Air a2 089F Danfoss Air a3 089F Tilbehør og servicedele Best.nr. VVS-nr. Std. filtersæt, w1 089F Pollenfiltersæt, w1 089F Std. filtersæt, w2 089F Pollenfiltersæt, w2 089F Std. filtersæt, a2 089F Pollenfiltersæt, a2 089F Std. filtersæt, a3 089F Pollenfiltersæt, a3 089F Vandlås (universal) 089F PC tool, installatør 089F Elforvarmeflade, Ø W (for w1) 089F Elforvarmeflade, Ø W (for a2 / w2) 089F Elforvarmeflade, Ø W (for a3) 089F Vandbåren eftervarmeflade, Ø250 (universal) 089F Mikromanometer 089F Marts 2013

233 Opstart af Danfoss Air anlæg Etablering af vandlås Danfoss Air anlæg SKAL have monteret en vandlås på kondensafløbet. Anlægget SKAL være i vater, evt. med 1 fald mod kondensafløb. Monter vandlåsen på spæret under enheden (hvis loftsmodel), eller monter den i rummet under loftsrummet. Husk! Hvis det vælges at montere vandlåsen på loftet, skal kondensafløbet frostsikres vha. tætsluttende isolering, evt. suppleret med eltracing. Tilslut nu slangen fra vandlåsen til kondensstudsen på afløbet. Før den tilsluttede slange eller rør til afløb, og sørg for en hældning på min. 1 cm/ løbende meter. Danfoss vandlås 089F0262 Når vandlåsen er monteret, afmonteres anlæggets frontplade samt forreste skumplade (afmonter stålskinnerne foran denne). Der fyldes vand i kondensbakken og det kontrolleres at vandet løber tilfredsstillende til afløb. Tip: Du kan evt. hælde lidt glycol (½ dl.) i vandlåsen, EFTER at du har fyldt vand i kondensbakken. Herved lægger glycolen sig over vandspejlet i vandlåsen og kan dermed forhindre utilsigtiget udtørring i sommerperioden Marts

234 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Opstart af Danfoss Air anlæg Kontrol af isolering For at undgå unødigt varmetab fra kanalsystemet er det vigtigt at isolere det korrekt. Det er vigtigt, at både indblæsning og udsugning som minimum dækkes af 100 mm isolering og at isoleringen slutter tæt omkring kanalen. Alternativ A Friskluftindtag og afkast bør altid kondensisoleres med min. 50 mm. Det er tilstrækkeligt at isolere lyddæmpere med 50 mm, hvis de i forvejen er isoleret med 50 mm. Alternativ B Hvis isoleringsformen alternativ A anvendes, anbefales det, at isoleringen udføres af to lag 50 mm papir- eller foliebeklædt lamelmåtte med forskudte samlinger. Forkert isolering af kanaler Desuden skal man passe på, såfremt man anvender ståltråd til fastbinding af isoleringen, at man ikke strammer ståltråden så meget, at isoleringen deformeres/går i stykker. Tip: Hvis du skal frostsikre kondensledningen på et uisoleret loftsrum, kan du med fordel benytte eltracing, f.eks. 2 meter stikklar selvbegrænsende model, EAN-nr.: og termostat EAN-nr.: Marts 2013

235 Opstart af Danfoss Air anlæg Tilmelding af trådløst Air Dial betjeningspanel Tilslut netspænding til anlægget via det medleverede kabel. Tilslut kommunikationskabel der forbinder CCM sendeenheden med anlægget. Air Dial Sæt de 4 medleverede AAA-batterier i Air Dial fjernbetjeningen og følg vejledningen i displayet. CCM Tip: Du kan teste sende/modtage forhold fra betjeningspanelet, derfra hvor du ønsker at montere Air Dial en. Hold Air Dial knappen nede i 5 sekunder en service menu fremkommer. Gå til menupunktet Link test og udfør denne. Styringen fortæller om forholdene er tilfredsstillende. Når Air Dial og CCM er tilkoblet korrekt lyser grøn diode på CCM permanent. Grøn blink betyder endnu ikke tilmeldt og rød blink betyder tilslutning mislykkedes Problemløsning ved manglende trådløs forbindelse Problemer med manglende eller dårlig trådløs forbindelse skyldes oftest: Betonkonstruktion med armeringsjern mellem Air Dial og CCM. Etageadskillelse mellem Air Dial og CCM hvor der er anvendt Aluflex isolering (typisk i ældre byggerier). CCM eller Air Dial placeret i mellem flere metalliske genstande, f.eks. mellem vandrør Alle tre ovenstående eksempler kræver at CCM eller Air Dial flyttes, så der er frit syn mellem de to enheder ( indevægge er ikke noget problem). Normal max rækkevidde uden forstyrrende elementer er ca. 30 meter. Marts

236 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Opstart af Danfoss Air anlæg Reset af system Hvis du af den ene eller anden grund for brug for at resette et system helt, gøres dette på følgende måde: Gå i servicemenuen ved at holde Air Dial knappen nede i 5 sekunder. Gå i menupunktet Info>Basis trin og notér hvilke grundtrin anlægget er indreguleret ved (såfremt anlægget allerede er indreguleret). Tag et batteri ud af Air Dial, og hold derefter knappen inde, mens du genindsætter batteriet. Bliv ved med at holde knappen inde, indtil du hører et bib. Tag enten strømkabel eller kommunikationskabel ud af anlægget, hold knappen på CCM modulet inde, mens du genindsætter kablet. Hold knappen inde indtil begge dioder blinker. Anlægget er nu tilbagesat til fabriksindstillinger og er klar til tilmelding igen (se foregående side) Vigtigt: Indregulering af hovedluftmængder! Før anlægget sættes i drift, er det uhyre vigtigt at indregulere hovedluftmængderne. Hvis anlæggets hovedluftmængder ikke indreguleres til balance enten fuldstændig balance, eller med 5% lavere indblæsningsmængde end udsugningsmængde risikerer du følgende: Anlæggets virkningsgrad er for lav. Anlægget kører for tidligt i defrost mode og bliver i denne tilstand for længe. Problemer med støj. Fugtskader i bygningen. Trækgener / for lav indblæsningstemperatur. For højt ventilationsvarmetab. For højt strømforbrug til ventilatorer. Overventilering / udtørring om vinteren. Underventilering / dårligt indeklima lav luftkvalitet. 236 Marts 2013

237 Indregulering af hovedluftmængder Hvis det er nyt anlæg der tilsluttes første gang, følges blot instrukserne som gives i betjeningspanelet. Hvis der er tale om et anlæg der allerede er startet op, men ikke indreguleret: Tryk på AirDial i 5 sekunder. Det vil fremkalde en skjult servicemenu. Tryk indstil grundtrin i servicemenuen for at aktivere den specielle indkøringstilstand (hvor alle udefrakommende påvirkninger blokeres installatøren styrer udsugnings- og indblæsningsventilatoren helt med % ventilatorhastighed. Aflæs det nødvendige differenstryk ved den ønskede luftmængde på det blå klistermærke på anlæggets front (bag stålpladen) og juster ventilatorer indtil dette tryk kan aflæses på differenstryk manometeret. For bestemmelse af hovedluftmængder tilsluttes differenstryk manometer over studsene 1,1 (for udsugning) hhv. 2,2 (for indblæsning). Husk at lukke yderdøre og vinduer, sluk for evt emhætte. Husk at åbne alle ventiler i kanalsystemet samt evt. spjæld. Se vejl. med unit vedr. indregulering af rumluftmængder Benyt mikromanometer, varenummer 089F0353 Marts

238 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Fastlæggelse af hovedluftmængder Der kan dog være situationer hvor dimensioneringsgrundlag ikke foreligger eller er bortkommet. I disse situationer skal du benytte følgende vejledende værdier jf. BR Metoden er simpel du beregner først husets nødvendige minimumsluftskifte som 1,08 m3/h per m2 bolig areal. Derefter beregner du en alternativ luftmængde baseret på antal og type af vådrum den højeste værdi skal vælges. Eksempel 1: Hus 170 m2: med køkken, 2 badeværelser (begge med bruser) samt bryggers. Udsugningsluftmængden for disse rum er: Beregnet ud fra nettoareal: 1,08 x 170 = 184 m3/h Beregnet ud fra vådrum: Bad 1 (med bruser) = 54 m3/h Bad 2 (med bruser) = 54 m3/h Bryggers = 36 m3/h Køkken = 72 m3/h I alt samlet udsugningsluftmængde = 216 m3/h Dimensionerende uds.luftmængde bliver = 216 m3/h Eksempel 2: Hus 230 m2: med køkken, 2 badeværelser (begge med bruser) samt bryggers. Udsugningsluftmængden for disse rum er: Beregnet ud fra nettoareal: 1,08 x 230 = 248 m3/h Beregnet ud fra vådrum: Bad 1 (med bruser) = 54 m3/h Bad 2 (med bruser) = 54 m3/h Bryggers = 36 m3/h Køkken = 72 m3/h I alt samlet udsugningsluftmængde = 216 m3/h Dimensionerende uds.luftmængde bliver = 248 m3/h 238 Marts 2013

239 Eksempel 3: Hus 140 m2: med køkken, 1 badeværelse (med bruser), 1 toilet (uden bruser) samt bryggers. Udsugningsluftmængden for disse rum er: Beregnet ud fra nettoareal: 1,08 x 140 = 151 m3/h Beregnet ud fra vådrum: Bad 1 (med bruser) = 54 m3/h Toilet (uden bruser) = 36 m3/h Bryggers = 36 m3/h Køkken = 72 m3/h I alt samlet udsugningsluftmængde = 198 m3/h Dimensionerende uds.luftmængde bliver = 198 m3/h Eksempel 3: Lejlighed 85 m2: med køkken, 1 badeværelse (med bruser). Udsugningsluftmængden for disse rum er: Beregnet ud fra nettoareal: 1,08 x 85 = 92 m3/h Beregnet ud fra vådrum: Bad 1 (med bruser) = 54 m3/h Køkken = 72 m3/h I alt samlet udsugningsluftmængde = 126 m3/h Dimensionerende uds.luftmængde bliver = 126 m3/h Udsugningsluftmængden er altid den dimensionsgivende. Indblæsningsluftmængden kan fastsættes som 95% af udsugningsluftmængden, derved sikres et let undertryk i huset, hvilket sikrer boligen imod fugtskader. Eksempel: Udsugningsluftmængde = 216 m3/h Indblæsningsluftmængde = 0,95 x 216 = 205 m3/h Indblæsningsluften fordeles jævnt over husets indblæsningsventiler (typisk placeres indblæsninger i opholdsrum, udsugninger i vådrum såkaldt tværventilation) Marts

240 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Fejlfinding på Danfoss Air ventilationsanlæg Fejl Alarm: Filterfejl Alarm: Lavt batteriniveau Alarm: Ingen forbindelse til CCM Alarm: Ingen forbindelse via modbus Årsag Luftfiltre er snavsede. Batterispændingen i Air Dial er for lav. Kommunikationen mellem Air Dial og CCM-modulet er mislykkedes. Dette forårsages typisk af en forhindring mellem Air Dial og CCM-modulet, f.eks. stålrør, andre stålgenstande eller isoleringsmateriale, der er beklædt med aluminiumsfolie osv. En anden årsag kan være andre trådløse apparater, som ikke er i overensstemmelse med trådløse standarder (radiostøj). Kablet fra CCM-modulet til enheden er taget ud eller er defekt. Alarm: Rumluft for kold Alarm: Brandfare Alarm: Følerfejl Alarm: Indblæsningsluft for kold Unormalt stort undertryk inde i huset, døre binder Kondens i vinduesrammer Husets temperatur er for høj Centralvarmesystemet leverer ikke varme. Rumtemperaturen falder, så enheden slukker for at reducere ufrivilligt varmetab. Alarm aktiveres, hvis Air Dial måler en rumtemperatur under +10 C. En af de fire temperaturfølere i Danfoss Air-enheden eller temperaturføleren i Air Dial-fjernbetjeningen har registreret en temperatur på mere end +70 C. Enheden slukkes, indtil alle følere angiver en temperatur på < +70 C. En temperaturføler i Danfoss Air-enheden eller Air Dial er defekt. Indblæsningsluftføleren har registreret en indblæsningstemperatur på under +5 C og anlægget standser automatisk for at forhindre uønsket afkøling af bygningen. Denne registrering forårsages af undertryk, der skyldes en ekstern indflydelse, f.eks. en emhætte med direkte afkast. Afkastluftstrømmen er større end indblæsningsluftstrømmen. Enten er indreguleringen af hovedluftmængderne ikke blevet korrekt udført under opsætningen af systemet, eller enheden er gået i ekstrem afisningstilstand (kan ske ved udetemperaturer < -12 C). Luftskiftet er for lavt. Der dannes kondens, når luftfugtigheden er høj, og overfladetemperaturen er lav. Dette sker ofte i badeværelser eller bryggerser, hvor der dryptørres tøj (en vis kondens i badeværelser efter badning er normalt, men bør forsvinde inden for en halv time). Husets termostater er indstillet for højt. "Automatisk" bypass er slået fra på ventilationssystemet Støj fra enheden Støj fra luftventiler Frost-ikon på displayet A-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis enheden er monteret direkte på strøer. Enheden bør monteres på en passende platform. W-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis der ikke er monteret gummiafstandsstykker mellem enheden og væggen, og/eller hvis der ikke er monteret silikonestrips på vægbeslaget. Defekte ventilatorkuglelejer vil fremkalde en "slibelyd". Luftstrømmen er for høj. Trykket er for højt over ventilen. Der er ikke monteret en lyddæmper på hovedkanalen. Systemet er i afisningstilstand, da lave udetemperaturer medfører risiko for isdannelse i varmeveksleren. 240 Marts 2013

241 Løsning Udskift luftfiltre. Udskift batterier (4 x AAA) i Air Dial. Hvis en forhindring er blevet fundet, skal den flyttes. Hvis dette ikke er muligt, flyttes CCMmodulet til en bedre placering med en fri "sigtelinje". Hvis fejlen opstår på grund af andre trådløse apparater i huset, så prøv på skift at slukke for dem for at finde det fejlbehæftede apparat. Hvis intet af ovenstående hjælper, bedes du kontakte din installatør. Kontroller kablet, og tilslut det om nødvendigt igen. Hvis kablet er tilsluttet, men der stadig opstår fejl, skal du kontakte din installatør. Kontroller, om varmesystemet fungerer. Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte VVSfirmaet/installatøren. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Undersøg alle rum, forlad bygningen. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Kontakt installatøren. Systemet kører videre, men med begrænset funktionalitet. Sluk og tænd anlægget for at starte det igen. Undersøg, hvilke husholdningsapparater, der forårsager alarmen. Danfoss anbefaler at installere en forvarmeflade og/eller at bruge husholdningskomponenter med luftrecirkulation. Kontakt din installatør, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Ubalancen på hovedluftmængden bør være 4-10 % i udsugningsluftens favør, men hvis der er et permanent problem med døre, der binder, skal du kontakte installatøren. Hvis problemerne kun opstår under ekstreme vinterforhold, skyldes det den indbyggede afisningsfunktion, der reducerer indblæsningsluften (og er således ikke en defekt, men en forventelig og meget sjælden hændelse). Øg ventilatortrinet (manuel tilstand), eller skift til enten behov-tilstand eller program-tilstand. Slå Autoboost til. Skru ned for termostaterne. Sæt bypass til i menupunktet Hovedmenu > Bypass > Auto bypass. Note: Bypass funktionen leder udeluft direkte til boligen uden om varmegenvindingen og kan ikke sidestilles med klimaanlæg (mht. køleeffekt). Kontroller, at enheden er monteret på en platform i henhold til installationsmanualen Kontroller, at gummiafstandsstykker og silikonestrips er monteret i henhold til installationsmanualen. Hvis du har mistanke om, at ventilatorkuglelejet er defekt, skal du kontakte installatøren. Støj er ikke et problem i et korrekt dimensioneret og indkørt system. Hvis luftventilerne er lukkede (f.eks. under rengøring), kan der dog opstå en hvislende lyd. Dette er ikke en fejl, men en almindelig tilstand. Funktionen stopper automatisk, når udetemperaturen stiger. Marts

242 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Vedligehold og rengøring af anlæg (hvert andet år) Afbryd strømmen og fjern frontpanelet De seks skruer, der holder de tre metalskinner, skrues af Fjern derefter skumfrontpanelet Der er nu adgang til de indvendige dele Træk den tykke runde pakning over varme veksleren sidelæns ud Varmeveksleren kan nu løftes/trækkes forsigtigt ud af kernen Hæld en let sæbevandsopløsning gennem de fire åbne sider på varmeveksleren (brug almindeligt opvaskemiddel). Lad den ligge i blød i 5-10 minutter, og skyl af under rindende vand. Tør varmevekslerens ydre af og sæt forsigtigt varmeveksleren ind i enheden igen. Når veksleren genmonteres, skal den runde pakning sættes i til sidst, dette gøres bedst ved at låse de to ender fast først, og derefter skubbe den resterende midderste del af pakningen på plads Rengør de indvendige sider af enheden med en våd svamp eller klud (brug en let sæbevandsopløsning). Brug UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER opløsningsmidler til at rengøre skumdele, da opløsningsmidler kan opløse det specielle skummateriale. Saml enheden igen i modsat rækkefølge: sæt skum-frontpanelet på plads. Fastgør panelet med de tre metalskinner. Stram torx-skruerne. Sæt frontpanelet på igen. Du er nu igen klar til 2 års problemfri drift. 242 Marts 2013

243 Montering af tilbehør Danfoss Air produktserien omfatter, udover anlæg og kanalsystemer, også en lang række tilbehør i form af for- og eftervarmeflader samt en geotermisk flade der muliggører gratis kølebidrag om sommeren samt forvarme af udeluften om vinteren. Fælles for alle disse løsninger er at de er forberedt for plug n play montage via en fælles seriel kommunikation (modbus). Nedenfor gennemgåes princippet i montagen af en elektrisk Danfoss Air forvarmeflade. Der er ganske små varia tioner enhederne imellem, dette fremgår af den med produktet vedlagte montagevejledning. Forbindelses diagram 1. Serielkabel mellem CCM og anlægget 2. Serielkabel mellem anlæg og varmeflade styring 3. Varmeflade styring Opbygning og følerplacering A. Udsugning B. Indblæsning C. Udeluft D. Afkast E. Føler før flade F. Føler efter flade G. Forsyning til flade (230V) H. Forsyning til styring (230V) I. Kom muni kationskabel anlæg >styring J. Forvarmeflade K. Styring Marts

244 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Fortrådning: sådan tilsluttes en flade via modbus Serielkablerne fra anlæg og flade snoes sammen parvis (farveens) Det anbefales at påklemme en tylle på den sammensnoede leder De snoede ledere monteres i anlæggets sorte stik se næste ill. Den korrekte farvekode skal være: a. Hvid / orange e. Blå b. Orange f. Lus over c. Sort klemme 5,6 d. Hvid/blå fjernes! Air Dialen vil indenfor 4 minutter detektere det nytilsluttede tilbehør og du skal blot bekræfte. Er der monteret en vandvarmeflade vil du blive spurgt om fladen skal fungere som komfort eller opvarmning. Komfort er den normale indstilling opvarmning bruges kun i luftopvarmning i passivhuse o.lign. idet varmefladen da fungerer som husets primære varmekilde. 244 Marts 2013

245 Danfoss Air PC Tool Freeware, du kan downloade programmet gratis på varme.danfoss.dk. Kunden kan styre sit Danfoss Air System fra sin PC-skærm via Ethernet, unitten forbindes fra CCM s ethernet port (RJ45) til husets netværk via router. Kunden kan lave brugertilpassede ugeprogrammer med det brugervenlige redigeringsprogram. Programmet overvåger og viser alle temperaturer og relativ luftfugtighed i huset på et enkelt overskueligt screenshot. Se trendkurver for de seneste 14 dage, alle relevante følere logges én gang hver time. Nem adgang til avancerede indstillinger, alle funktioner er beskrevet i en kort og letforståelig tekst. PC CCM Ethernet kabel (RJ 45) Router Installations guide 1. Download programfilen fra hjemmesiden. 2. Find programfilen på din PC og åben den. 3. Følg installations wizard. 4. Skift sprog ved at klikke på program ikon, som findes i programmets top bar. Vælg sprog (engelsk, tysk eller dansk) Systemkrav Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7 Marts

246 11.15 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Fejlfinding PC Tool Hvis Danfoss Air PC tool program allerede findes på din PC, skal programmet lukkes inden installation. Hvis dialog boksen Searching for devices melder HRV unit not found og PC en er tilkoblet CCM via USB: 1. Frakoble USB 2. Luk PC Tool 3. Tilkoble PC til CCM via USB 4. Åben PC tool Hvis dialog boksen Searching for devices melder HRV unit not found og PC en er tilkoblet CCM via Ethernet: Tjek forbindelse til CCM: Lyser LED er på CCM permanent grønt? Tjek Ethernet kabel: Hvis der ikke er aktivitet i stikkene (ingen lys) kan dit Ethernet kabel være defekt. Tjek om du er forbundet til det lokale netværk i routerens indstillinger : Routeren skal have DHCP server indstillingen slået til. Hvis du kører på en ældre windows installation, er det nødvendigt at uploade windows applikationen Dot-net. Denne skal være vers. 3.5 Service pack 2 eller nyere, og kan downloades gratis på microsoft s hjemmeside. 246 Marts 2013

247 Enkle tommelfingerregler til dimensionering med Air Flex Det unikke Danfoss Air Flex kanalsystem, kan dimensioneres ved brug af et par enkle tommelfingerregler: Forsøg altid så vidt som muligt at placere manifolde centralt i huset, på den måde opnås det billigste kanal system (færre lbm. Air Flex slange) samt et lavere eksternt tryktab i systemet => lavere strømforbrug & lavere lydniveau. Air Flex kanaler kan fint bruges i skillevægge, men vi fraråder generelt at anvende Air Flex i ydervægge, idet der herved opstår et ikke ubetydeligt linietab/varmetab. Max luftmængde per slange 25 m3/h v meter slange. Max luftmængde per slange 30 m3/h v. op til 13 meter slange. Min. 5 m slangelængde sikrer imod at evt. luftstøj fra manifold ikke når ud i indblæsningsboksen. Max 10 m forskel mellem den korteste > den længste slange tilstræbes (dette for at sikre at der ikke opstår for store trykforskelle mellem de forskellige armaturer, idet dette vil medføre unødigt højt indreguleringstryktab over de korteste afgreninger. Eksempler på tommelfingerregler i anvendelse: 54 m3/h 54 m3/h m 15 m 27 m3/h per slange, slange kortere end 13 m. I dette tilfælde er 2 slanger nok til at forsyne ventilen 18 m3/h per slange, slange længere end 13 m. I dette tilfælde er 3 slanger nødvendigt for at forsyne ventilen Marts

248 11.17 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ventilation med varmegenvinding Enkle tommelfingerregler til dimensionering med Air Flex Føring i skillevæg : OK Beton Isolering Føring i ydervæg: FRARÅDES Beton Isolering 248 Marts 2013

249 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En varmepumpe kan halvere varmeregningen 50% besparelse på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr med en varmepumpe fra Danfoss. varme.danfoss.dk

250 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk Besøg Danfoss Learning og lær mere om: Anvendelse og drift af varmepumper Hvorfor vælge den nye Danfoss luftvarmepumpe DHP-AQ Introduktion til varmepumpeteknologi

251 Varmepumper Gode råd om varmepumper Danfoss teknologier Komfortkøling Danfoss Online Produktprogram DHP-H OPTI DHP-L OPTI DHP-H OPTI PRO DHP-L OPTI PRO Tilbehør til væske/vand varmepumper DHP-AQ Styring til DHP-AQ Tilbehør til luft/vand varmepumper Reservedele til varmepumper Brinevæske Regler og love Udlægning af jordslanger Lydniveau Årligt eftersyn Kølecertifikat Jordtyper Slangelængder Afstand mellem fordelerbrønd og varmepumpe Dimensionering af hovedledningen Placering af luft/vand varmepumpe Placering af udedel (DHP-AQ) fortsættes Marts

252 12.00 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Vandbåret varmesystem vs. varmepumpen Radiator Guldvarme Kombineret radiator og gulvvarme Pool Systemprincip for DHP-AQ Systemprincip for DHP-OPTI/OPTI PRO Valg af volumentank/bufferbeholder Hvad følger med varmepumpen? Hvad skal du bestille? Rørtilslutning Varm side Kold side Idriftsættelse og indregulering DHP-OPTI/OPTI PRO DHP-AQ Service og opstart Marts 2013

253 Gode råd om varmepumper Disse råd kan med fordel benyttes ved dimensionering og installation af en varmepumpe: Dimensionér en væske/vand varmepumpe til at dække ca % af det årlige varmebehov. Dimensionér en luft/vand varmepumpe til at dække ca % af det årlige varmebehov. Tilskudsenergien via el-stave bør ikke overstige 10% af det samlede årlige energiforbrug til opvarmning. Opsæt så vidt muligt separat el-, energimåler og Danfoss Online så der kan føres kontrol med varmepumpen og overvågning af anlæggets drift. Dimensionér varmepumpen til den lavest mulige fremløbstemperatur til radiator- og /eller gulvvarmesystemet (det årlige elforbrug stiger 1,5 2% for hver grad fremløbstemperaturen øges. En bedre årsvirkningsgrad kan opnås ved at overdimensionere længden på jordvarmeslangerne. Dette giver en højere årsmiddeltemperatur på brinen og dermed højere årsvirkningsgrad. IPA sprit anbefales som frostsikring. Det er mere skånsomt for miljøet, da sprittet ved eventuelle lækager vil fordampe. Anvend så vidt muligt et estimeret varmetab til dimensionering af varmepumpen. Dette er oftest mere validt end et oplyst forbrug, hvor der er mange ubekendte som f.eks. virkningsgrad, komfortniveau og tilskud fra supplerende energikilder. Det oplyste forbrug kan bruges til at krydstjekke med. Undgå så vidt muligt brugsvandscirkulation, da hyppige brugsvandsprioriteringer medfører en forringet årsvirkningsgrad. Lad aldrig brugsvandscirkulationen gå ind på koldtvandsstilslutningen. Installer altid en overstrømningsventil(bypass) som f.eks. AVDO(DN25) (VVS-nr ) så langt ude på varmesystemet som muligt afhængig af rørdimension for at sikre konstant flow. Hvis der ikke er 10 l tilgængelig centralvarmevand pr. kw installeret varmepumpeeffekt (20 l/kw for luft/vand uden varmtvandsbeholder), anbefales det at montere en bufferbeholder. Anvend altid en rørdimension i varmeinstallationen svarende til afgangene på varmepumpen for at sikre, at tryktabet i installationen ikke bliver for stort. Her er det den indvendige lysning, der er vigtig Marts

254 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Danfoss Teknologier TWS* teknologi: Danfoss varmepumper anvender TWS teknologi til varmtvandsproduktion. Denne metode giver en effektiv varmeoverførsel og en mere effektiv lagdeling af vandet i varmtvandsbeholderen sammenlignet med kappebeholdere, der traditionelt anvendes i varmepumper. Metoden giver hurtigt en stor mængde varmt brugsvand produceret ved lave driftsomkostninger. Alle Danfoss varmepumper og varmtvandsbeholdere er udstyret med TWS teknologi. (* Tap Water Stratificator) I en traditionel kappebeholder sker varmeoverførslen langsomt. Det varme centralvarmevand fra varmepumpen omgiver varmtvandsbeholderen. Med denne teknologi tager det dobbelt så lang tid at opvarme en tømt varmtvandsbeholder sammenlignet med en beholder med TWS-teknologi En TWS varmtvandsbeholder leder det varme vand fra varme pumpen gennem brugsvandet i en spiral. Brugsvandet lagdeles, så den øverste del af beholderen hurtigt opnår den korrekte temperatur. TWS giver en mere effektiv varmeoverførsel og mere varmt vand. OPTI teknologi Med OPTI teknologien sørger varmepumpens styring for at indregulere cirkulationspumperne så den rette t opretholdes i både centralvarmekredsen og brinesystemet. På den måde opnås maksimal effektivitet og minimalt energiforbrug, dag efter dag HGW* TEKNOLOGI Med HGW teknologi udnyttes kølemidlets høje temperatur, når det forlader kompressoren, til at producere brugsvand samtidig med at boligen opvarmes. Dette betyder, at varmt brugsvand produceres til samme COP værdi som til opvarmning af boligen. Resultatet er en højere årsvirkningsgrad kombineret med en større varmtvandsmængde. Dette princip anvendes i alle OPTI PRO+ varmepumperne. *Hot gas water heater 254 Marts 2013

255 ➌ ➋ ➊ ➊ En lille del af det opvarmede centralvarmevand ledes gennem en ekstra varme veksler (hot gas veksler), hvor vandet bliver opvarmet til ca. 90 C. ➋ Det varme vand ledes gennem varmtvandsbeholderen, hvor det afgiver energien til brugsvandet. ➌ Resultatet er, at du får ekstra og endnu varmere brugsvand i de måneder af året, hvor din bolig behøver opvarmning. Komfortkøling Udover at opvarme boligen kan en Danfoss varmepumpe også anvendes til komfortkøling af boligen. Dette kræver, at der er monteret køleemittere i boligen. Det kan være Fan Coils, kølebafler, ventilationsanlæg eller man kan anvende gulvvarmeslangerne til køling om sommeren. Passiv køling (væske/vand varmepumper) Ved passiv køling anvendes brinevæsken i jordvarmeslangerne til at køle boligen om sommeren. Dette er en meget energieffektiv form for køling, som kun kræver energi til drift af cirkulationspumper samt evt. energi til køleemittere i boligen. For at kunne anvende jordvarmepumpen til passiv køl skal den installeres med ekstra udstyr i form af et passiv kølemodul og et elektronisk tillægsmodul. Passiv køling kan anvendes på alle Danfoss væske/vand varmepumper Passiv kølemodul, DCM-P, Tillægsmodul, 086U U6009 fortsættes Marts

256 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Aktiv køling Ved aktiv køling er varmepumpens kompressor i drift for at producere kold brine til komfortkøling. Når varmepumpen er i drift for at producere kold brine til aktiv køl, vil der produceres varme i varmepumpens kondensator. I det omfang der er behov for varmt brugsvand, vil varmen anvendes til produktion af dette. Når behovet for varmt vand er dækket, vil den varme, der produceres under aktiv køling, ledes til jordvarmeslangerne eller simpelthen blæses bort som et spildprodukt. For at kunne anvende væske/vand varmepumpen til aktiv køl skal den installeres med ekstra udstyr i form af et aktiv kølemodul og et elektronisk tillægsmodul. Aktiv køling kan anvendes på alle Danfoss væske/vand varmepumper. På DHP-AQ luft/vand varmepumperne er aktiv køling standard. Når køling er aktiv, kan varmepumpen ikke producere varme til f.eks. badeværelsesgulvet. Aktiv kølemodul, DCM-PA Tillægsmodul 086U U6009 Danfoss Online Danfoss Online giver dig mulighed for at fjernstyre og overvåge varmepumpen via smartphone, computer eller tablet. Danfoss Online kobles op via boligens eksisterende internetforbindelse. Findes der ikke en internetforbindelse i boligen, kan Danfoss Online kobles op til internettet via et 3G eller 4G modem, der indeholder et SIM kort, så der kan kommunikeres via mobilnettet. Internetopkoblingen kan være fra valgfri teleoperatør. Danfoss Online, OPTI og OPTI PRO+ 086L1900 Danfoss Online, DHP-AQ 086L Marts 2013

257 Produktprogram Brug denne guide til at få et hurtigt overblik over forskellene på vores modeller. Energikilde Varmepumpe DHP-H OPTI PRO+ DHP-H OPTI DHP-L OPTI PRO+ DHP-L OPTI Boring Jord Sø Grundvand DHP-AQ Luft Opti teknologi HGW teknologi Funktioner Indbygget varmtvandsbeholder med TWS Køling Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg EVU Natsænkning Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Danfoss OnLine Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilbehør Pool opvarmning DWH 200 varmtvandsbeholder med TWS DWH 300 varmtvandsbeholder med TWS Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Tilvalg Marts

258 12.06 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper DHP-H OPTI Væske/vand varmepumpe Effektstørrelser: 4/6/8/10/12 kw 180 l indbygget varmtvandsbeholder i rustfri stål med TWS teknologi OPTI teknologien hastighedsregulerer de A-mærkede cirkulationspumper både på brine- og centralvarmekredsen, så der konstant opretholdes optimale driftsbetingelser Integralstyring bevirker, at den tilgængelige vandvolumen i centralvarmeanlægget kan medregnes som en del af den nødvendige vandmængde, varmepumpen skal have for optimale driftsbetingelser For optimal drift skal der påregnes 10 l tilgængelig vandvolumen i centralvarmeanlægget pr. kw installeret varmepumpe effekt Softstart af kompressoren reducerer lydniveauet og mindsker slid Mål: 690 x 596 x1845 mm (DxBxH) DHP-H OPTI (væske/vand) Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. DHP-H OPTI 4 4 kw (400V) 086L DHP-H OPTI 6 6 kw (400V) 086U DHP-H OPTI 8 8 kw (400V) 086U DHP-H OPTI kw (400V) 086U DHP-H OPTI kw (400V) 086U Marts 2013

259 DHP-L OPTI Væske/vand varmepumpe Effektstørrelser: 4/6/8/10/12/16 kw DWH 200 OPTI eller DWH 300 OPTI monteres separat DHP-L OPTI 16 skal monteres med DWH OPTI 300 OPTI teknologien hastighedsregulerer de A-mærkede cirkulationspumper både på brine og centralvarmekredsen, så der konstant opretholdes optimale driftsbetingelser for varmepumpen Integralstyring bevirker, at den tilgængelige vandvolumen i centralvarmeanlægget kan medregnes som en del af den nødvendige vandmængde varmepumpen skal have for optimale driftsbetingelser For optimal drift skal der påregnes 10 l tilgængelig vandvolumen i centralvarmeanlægget pr. kw installeret varmepumpeeffekt Softstart af kompressoren reducerer lydniveauet og mindsker slid Mål: 690 x 1192 x 1538 mm (DxBxH) inkl. DWH OPTI 200 DHP-L OPTI (væske/vand) Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. DHP-L OPTI 4 4 kw (400V) 086L DHP-L OPTI 6 6 kw (400V) 086U DHP-L OPTI 8 8 kw (400V) 086U DHP-L OPTI kw (400V) 086U DHP-L OPTI kw (400V) 086U DHP-L OPTI 16* 16 kw (400V) 086U DWH OPTI Liter 086U DWH OPTI Liter 086U * Anvendes kun med DWH OPTI Marts

260 12.08 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper DHP-H OPTI PRO+ Væske/vand varmepumpe Effektstørrelser: 6/8/10/13 kw 180 l indbygget varmtvandsbeholder i rustfri stål med TWS teknologi OPTI teknologien hastighedsregulerer de A-mærkede cirkulationspumper både på brine- og centralvarmekredsen, så der konstant opretholdes optimale driftsbetingelser Med HGW (hot gas veksler) teknologien produceres varmt brugsvand samtidig med boligopvarmning. Dette betyder, at der produceres masser af varmt vand til lave driftsomkostninger Integralstyring bevirker, at den tilgængelige vandvolumen i centralvarmeanlægget kan medregnes som en del af den nødvendige vandmængde, varmepumpen skal have for optimale driftsbetingelser. For optimal drift skal der påregnes 10 l tilgængelig vandvolumen i centralvarmeanlægget pr. kw installeret varmepumpeeffekt. Softstart af kompressoren reducerer lydniveauet og mindsker slid Mål: 690 x 596 x1845 mm (DxBxH) DHP-H OPTI PRO+ (væske/vand) Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. DHP-H OPTI PRO+ 6 6 kw (400V) 086L DHP-H OPTI PRO+ 8 8 kw (400V) 086L DHP-H OPTI PRO kw (400V) 086L DHP-H OPTI PRO kw (400V) 086L Marts 2013

261 DHP-L OPTI PRO+ Væske/vand varmepumpe Effektstørrelser: 6/8/10/13 /17kW DWH 200 OPTI eller DWH 300 OPTI monteres separat DHP-L OPTI PRO+ 17 skal monteres med DWH OPTI 300 OPTI teknologien hastighedsregulerer de A-mærkede cirkulationspumper både på brine- og centralvarmekredsen, så der konstant opretholdes optimale driftsbetingelser for varmepumpen Integralstyring bevirker, at den tilgængelige vandvolumen i centralvarmeanlægget kan medregnes som en del af den nødvendige vandmængde, varmepumpen skal have for optimale driftsbetingelser For optimal drift skal der påregnes 10 l tilgængelig vandvolumen i centralvarmeanlægget pr. kw installeret varmepumpeeffekt. Softstart af kompressoren reducerer lydniveauet og mindsker slid Mål: 690 x 1192 x 1538 mm (DxBxH) inkl. DWH OPTI 200 DHP-L OPTI PRO+ (væske/vand) Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. DHP-L OPTI PRO+ 6 6 kw (400V) 086L DHP-L OPTI PRO+ 8 8 kw (400V) 086L DHP-L OPTI PRO kw (400V) 086L DHP-L OPTI PRO kw (400V) 086L DHP-L OPTI PRO+ 17* 17 kw (400V) 086L DWH 200 OPTI 180 l 086U DWH 300 OPTI 286 l 086U * Anvendes kun med DWH OPTI Marts

262 12.10 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Tilbehør til væske/vand varmepumper 4 kw til 17 kw Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. Niveauvagt Max. Slangelængde 1000 m. 086U Miljøpressostat Pressostat (KP1) Kapillarrør Kapillarrør til KP1, 1 meter Nippel Nippel for tilslutning til kapillarrør G 3/8A x1/4 Flare 631X AVDO overstrømningsventil Tilslutningskit (DWH) Tillægsmodul (pool/ shunt/køl) Skoldningssikring Skoldningssikring AVDO (DN25) overstrømningsventil Tilslutningskit til ekstra DWH varmtvandsbeholder Tillægsmodul til pool/shunt/køl Skoldningssikring(TVM-H) indstillingsområde C, DN20 Skoldningssikring(TVM-H) indstillingsområde C, DN25 003L U U Z Z Energimåler 4-10 kw Energimåler 4-10 kw 086U Energimåler kw Energimåler kw 086U Kølemodul (DCM-P) Passiv kølemodul 086U Kølemodul (DCM-PA) Passiv/aktiv kølemodul 086U Flowvagt Flowvagt (benyttes ved grundvandsanlæg) 086U Rumføler Rumføler 086U Kompression fittings 6 stk. Ø22/DN20 og 2 stk. Ø28/DN25. Væske/vand 086U varmepumpe 4 til 10 kw Kompression fittings 2 stk. Ø22/DN20 og 6 stk. Ø28/DN25. Væske/vand varmepumpe 12 til 16 kw 086U Marts 2013

263 DHP-AQ DHP-AQ er en luft/vand varmepumpe, som udnytter energien fra luften. I DHP-AQ er varmepumpen integreret og placeres udenfor. Luft/vand varmepumpe Effektstørrelser: 6/9/11/13/16/18 kw DHP-AQ kan, når der monteres et tillægsmodul (VVS-nr ), kobles som master/slave, hvor ved der kan opnås op til 36 kw effekt. Som styring (indedel) til DHP-AQ benyttes MAXI, MIDI eller MINI. MAXI er med indbygget varmtvandsbeholder, som benytter TWS teknologien (se næste side). Automatisk behovsstyret afrimning Fungerer effektivt ned til -20 C For optimal drift skal der påregnes 10 l tilgængelig vandvolumen i centralvarmeanlægget pr. kw installeret varmepumpeeffekt. Ved drift uden varmtvandsbeholder 20l/kW. DHP-AQ er konstrueret med fokus på at opnå et meget lavt lydniveau Mål se side DHP-AQ (Luft/vand) (Udedel) Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. DHP-AQ 6 6 kw (400V ) 086L DHP-AQ 9 9 kw (400V ) 086L DHP-AQ kw (400V ) 086L DHP-AQ kw (400V ) 086L DHP-AQ kw (400V ) 086L DHP-AQ kw (400V ) 086L * Luft/vand varmepumpe inkl. drypbakke med varmelegeme Marts

264 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Styring til DHP-AQ (indedel) MINI: Styring til DHP-AQ (6 til 36 kw). Varmtvandsbeholderen, elpatronen, 3-vejsventilen og 0-10 V styret cirkulationspumpe medfølger ikke. MIDI: Styring til DHP-AQ, fås i 2 størrelser 6 til 13 kw og 16 og 18 kw. inkl. cirkulationspumpe, 3-vejsventil og el-patron. Leveres uden varmtvandsbeholder. MAXI: Styring til DHP-AQ (6 til 13 kw) inkl. indbygget 180 liter varmtvandsbeholder, 55 liter volumentank, cirkulationspumpe, 3-vejsventil og el-patron. Styring (indedel) til DHP-AQ Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. MINI Styring til DHP-AQ 6 til 36 kw 086L MIDI MIDI MAXI Mini Midi Maxi Styring til DHP-AQ inkl. cirkulationspumpe, 3-vejsventil og el-patron. Passer til 6 til 13 kw DHP-AQ Styring til DHP-AQ inkl. cirkulationspumpe, 3-vejsventil og el-patron. Passer til 16 kw og 18 kw DHP-AQ Styring til DHP-AQ (6 til 13 kw) inkl. 180 liter varmtvandsbeholder, cirkulationspumpe, 3-vejsventil og el-patron 086L L L Varmtvandsbeholdere til DHP-AQ (6 kw til 13 kw)* Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. DWH 200 Varmtvandsbeholder i rustfri stål med TWS-teknologi, 180 liter 086L DWH 300 Varmtvandsbeholder i rustfri stål med TWS-teknologi, 286 liter 086L * For varmtvandsbeholdere til DHP-AQ 16 og 18 kw kontakt Danfoss på eller Marts 2013

265 Tilbehør til luft/vand varmepumper 6 kw til 36 kw Type Beskrivelse Best.nr. VVS-nr. El-patron El-patron 9 kw, 400 V, skal installeres med MINI styring til DHP-AQ 086U AVDO overstrømningsventil Cirkulationspumpe Cirkulationspumpe AVDO (DN25) overstrømningsventil Cirkulationspumpe kit for installation med MINI og DHP-AQ (6 til 13 kw) Cirkulationspumpe kit for installation med MINI og DHP-AQ (16 til 18 kw) 003L L L Rumføler Rumføler 086U Brugsvandsventil & motor Dugpunktsføler Fleksibel rør Tillægsmodul (pool/shunt) 3-vejs ventil med motor til varmtvandsproduktion, Ø28 mm, klemring Dugpunktsføler til køleapplikationer Fleksibel rør, Ø28 mm, diffusionstæt til udendørsbrug, 1000 mm Tillægsmodul til pool/2. shunt/ master-slave/akustisk alarm 086U L L L Bufferbeholder Bufferbeholder, 100 liter 086U Varmeledende kabel Varmeledende kabel (DPH/10), m, 40 W Føler Føler med 4 m kabel og stik 086U Master/slave kit Master/slave kit, anvendes når 2 stk. DHP-AQ sættes i kaskade 086L Marts

266 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Reservedele til varmepumper El-patroner El-patron 086U kw 400V DHP-H/L/OPTI/OPTI PRO El-patron 086L kw 400V MIDI og MAXI Cirkulationspumper Cirkulationspumpe 086U8888 Cirkulationspumpe 086L0626 Cirkulationspumpe 086L0627 Cirkulationspumpe 086U6721 Cirkulationspumpe 086U4277 Cirkulationspumpe 086U8422 Grundfos DHP-H/L. Varm side og kold side. Gældende for alle modeller Wilo Para 25/1-7. DHP OPTI/OPTI PRO 6 til 12 kw. Varm side inkl. Varmepumper Wilo Para 25/1-11. DHP OPTI 16 varm side. DHP-OPTI/OPTI PRO 6 til12 kw. Kold side Wilo Para 25/1-12. DHP-OPTI/OPTI PRO 16 kw. kold side Wilo TOP S25/10. DHP-H/L 10/12/16 kw. kold side Grundfos Magna geo DHP OPTI/OPTI PRO 10 og 10 kw. Kold side. Til modeller med produktionsdato efter Ventiler og motorer 3 vejsventil 086U0294 Honeywell 22mm DHP-H/L/A/AL 6 til 10 kw 3 vejsventil 086U0009 Honeywell 28mm DHP-H/L/A/AL 12 og 16 kw Ventilindsats 086U1850 Ventilindsats til 3-vejs ventil, Honeywell Gearmotor 086U Gearmotor til Honeywell ventil DHP-H/L 230V 3 vejsventil 086U8138 LK 3-vejs ventil 22mm DHP-H/L OPTI 6 til 10 kw, DHP-AQ MAXI og MIDI 6 til 13 kw 3 vejsventil 086U8137 LK 3-vejs ventil LK 28mm DHP-H/L OPTI 12 og 16 kw, Midi 16 og 18 kw Gearmotor 086U8136 Motor til LK 3-vejsventil uden ledning DHP-H/L OPTI 6 til 16 kw/ MAXI/MIDI 3 vejsventil 086U3256 Esbe 3-vejs ventil DN22 shunt til DHP-OPTI PRO 6 til 10 kw 3 vejsventil 086U3257 Esbe 3-vejs ventil DN28 shunt DHP-OPTI PRO 12 og 16 kw Gearmotor 086U3258 Esbe gearmotor 230V til DHP OPTI PRO Gearmotor 086U2460 Gearmotor for afrimning Honeywell 24V DHP-A/AL 266 Marts 2013

267 Følere Afrimningsføler 086U5866 Afrimningsføler DHPA/AL Udeføler 086U Udeføler kimsafe DHP-H/L/ OPTI/OPTI PRO/SA/AX/A/AL/AQ Føler 086U Føler 4m for DWH Extender (buffer) med Molex stik Topføler 086U Topføler til varmtvandsbeholder. Alle modeller undtagen DHP-R Bundføler 086U Bundføler for varmtvandsbeholder. Alle modeller undtagen DHP-R Returløbsføler 086U Returløbsføler til væske/vand varmepumper (4-16 kw) Fremløbsføler 086U Fremløbsføler til væske/vand varmepumper (4-16 kw) Føler, brine ind 086U Føler for brine ind til væske/vand varmepumper (4-16 kw) Føler, brine ud 086U Føler for brine ud til væske/vand varmepumper (4-16 kw) Fyldekit Fyldekit 4 til 10 kw 086L Fyldekit 12 og 16 kw 086U Fyldekit, DN25 (påfyldningskobling 4-10 kw) Fyldekit, DN32 (påfyldningskobling 10 og 16 kw) Kuglehane Kuglehane, DN25 Filtre Filter til snavssamler Filter til snavssamler Filter til snavssamler 086U Kuglehane med snavssamler, DN25 086U U U Filter til kuglehane med snavssamler, DN20 Filter til kuglehane med snavssamler, DN25 Filter til kuglehane med snavssamler, DN32 Flexslanger Flexslange, DN25 Flexslange, DN32 Flexslange, DN32 Brine Flexslange, DN25, længde 600 mm 086U for varmesystem Flexslange, DN32, længde 600 mm 086U for varmesystem Flexslange, DN32, længde 600 mm 086U for kuldebære (Brine) fortsættes Marts

268 12.16 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Elektronik print Display 086L2200 Display DHP-H/L/A/AL/OPTI/S/SA til modeller med produktionsdato efter Display 086L1361 Display DHP-AQ V 2.2 I/O kort 086U8265 I/O kort rev 2 DHP-H/L/A/AL/ OPTI/S/SA til modeller med produktionsdato efter I/O kort 086U9238 I/O kort i styring DHP-AQ 6-18 kw I/O kort 086U9239 I/O kort i udedel DHP-AQ 6-18 kw Softstarter 086U9755 Softstarter Kimsafe DHP-H/L/A/AL/OPTI/OPTI PRO/AX/AQ Pressostater Driftspressostat Driftspressostat Lavtrykspressostater Højtrykspressostat 086U U U U2036 Driftspressostat 28,5 bar inkl. fittings, til montering på serviceudtag Driftspressostat 26,5 bar inkl. fittings, til montering på serviceudtag Lavtrykspressostat 0,8 bar inkl. fittings, til montering på serviceudtag Højtrykspressostat 31 bar inkl. fittings, til montering på serviceudtag Flowvagte Flowvagt 086U0934 Flowvagt 7 l/min DHP-AX 8 kw Flowvagt 086U3135 Flowvagt 10 l/min DHP-AX 10 og 12 kw Flowvagt 086L0342 Flowvagt 6,9 l/min DHP-AQ 6 kw Flowvagt 086L0343 Flowvagt 10 l/min DHP- AQ 9 kw Flowvagt 086L0344 Flowvagt 12,6 l/min DHP-AQ 11 kw Flowvagt 086L0345 Flowvagt 14,5 l/min DHP-AQ 13 kw Flowvagt 086L0346 Flowvagt 17,2 l/min DHP-AQ 16 kw Flowvagt 086L0347 Flowvagt 20,6 l/min DHP- AQ 18 kw 268 Marts 2013

269 Brinevæske Brinevæsken skal blandes iht. leverandørens anvisninger, så brinen er frostsikker til -15 C. Man skal altid kontrolmåle, om brinen er korrekt blandet med et refractometer. Man bør aldrig frostsikre brinen mere end nødvendigt, da de varmeledende egenskaber forringes af IPA spritten. IPA sprit må maksimalt blandes i forholdet 30% IPA sprit til 70% vand, blandingen ved højere koncentration kan være brandfarlig. Danfoss anbefaler, at der anvendes IPA sprit, da miljøbelastningen er mindre ved sprit end ved glykol. Væskeindhold ved forskellige slangetyper Slange SDR Udvendig diameter [mm] Invendig diameter [mm] Liter væske pr. meter Ø32 PE ,18 0,54 Ø32 PE ,24 0,63 Ø40 PE ,73 0,84 Ø40 PE ,29 0,98 Ø50 PE ,91 1,31 Ø50 PE ,12 1,53 Ø63 PE ,55 2,09 Ø63 PE ,59 2,43 Ø75 PE ,36 2,96 Ø75 PE ,18 3, Marts

270 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Regler og love Udlægning af jordslanger Der gælder forskellige regler og love for udlægning af vandrette jordslanger (Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg BEK nr 1019 af 25/10/2009 vedr. udlægning af jordvarmeslanger). Slangetype Slangetype Bøjningsradius PE 40, SDR11 eller PE80, SDR 17. Slangen skal være godkendt efter EN Fabrikantens anvisninger skal følges Dybder Nedgravningsdybder Minimumsdybde 0,6 m Maksimumsdybde 1,5 m Danfoss anbefaler lægningsdybde 0,9-1,2 m Afstande Afstand til vandforsyningsanlæg Afstand til skel Isolering fra bygninger Isolering fra vandforsyningsledninger og kloakrør Et horisontalt anlæg med brine skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke alment vandforsyningsanlæg, og mindst 5 meter fra et andet vandforsyningsanlæg. 0,6 meter Slanger skal være isoleret mod kondens min. 1,5 meter fra bygninger Er jordslangen placeret mindre end 1 meter fra vandledninger og kloakrør, skal den isoleres mod kondens Sikring af anlægget Anlægget skal være forsynet med en sikkerhedsanordning, der stopper anlægget i lækage. Anlægget må ikke genstarte automatisk. Frostsikring Eftersyn af anlægget Jordslangen må maksimalt indeholde 35% frostsikringsvæske. Anlægget skal efterses 1 gang årligt af en sagkyndig. 270 Marts 2013

271 Lydniveau Ved placering af luft/vand varmepumpe skal Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 overholdes. Lyd Lydniveau i skel til nabo Bykerne 40 db(a), etagebyggeri 40 db(a), beboelse, åben og lav beboelse 35 db(a) Årligt eftersyn Det er lovpligtigt at få foretaget et årligt eftersyn af varmepumpmen jf. Arbejdstilsynets BEK nr. 100 af 31/01/2007: Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Bilag 7 for køleanlæg og varmepumpe anlæg Årligt eftersyn Årligt eftersyn Årligt eftersyn >1 kg kølemiddel skal der udføres et årligt eftersyn. Kræver køle kat. 2 certifikat. >2,5 kg kølemiddel skal der udføres et årligt eftersyn af person med kat. 1 certifikat. Kølecertifikat Opstilling, montering, idriftsætning samt vedligeholdelse må kun ske af installatører med rette kølecertifikat. jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, som trådte i kraft den 1. januar Montage Montage Opstilling, montering, idriftsætning, og vedligeholdelse af varmepumper med > 2,5 kg fyldning må kun foretages af personer med kat. 1 certifikat Marts

272 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Jordtyper Varmeoptagelse ud fra jordtype VDI 4640 Jordtype Varmeoptagelse Tør sandjord 10 W/m 2 Fugtig sandjord W/m 2 Tør lerjord W/m 2 Fugtig lerjord W/m 2 Grundvandsførende jordlag 35 W/m 2 Slangelængder Jordslangen må aldrig laves for kort, da dette kan forårsage permanent frost i jorden (populært kaldet permafrost). Permafrost vil resultere i kolde brinetemperaturer og dermed dårligere årsvirkningsgrad på varmepumpen. Derfor bør disse minimumslængder så vidt muligt overholdes. Minimum anbefalet slangelængde samt maksimum anbefalet slangelængde pr. kreds af hensyn til tryktab PE 80 Ø40 SDR 17 ø 35, Varmepumpe størrelse Min. længde* Max. længde 1 kreds Max. længde 2 kredse Max. længde 3 kredse Max. længde 4 kredse Max. længde 5 kredse 4 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw * Ved 20 W pr. meter optagen effekt fra jordslangerne. 272 Marts 2013

273 Afstand mellem fordelerbrønd og varmepumpe Maksimum afstand mellem fordelerbrønden og varmepumpen (hovedledningen) ved forskellige dimensioner Varmepumpe størrelse Max. længde 2 kredse Ø40 PE80 SDR17 ø35,3 Max. længde 3 kredse Ø50 PE80 SDR17 ø44,1 Max. længde 4 Kredse Ø63 PE80 SDR17 ø55,6 Max. længde 5 Kredse Ø63 PE80 SDR17 ø55,6 Max. længde 5 kredse Ø75 PE80 SDR17 ø66,18 4 kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw kw Dimensionering af hovedledningen Korrekt dimensionering af hovedledningen kræver en beregning, der tager udgangspunkt i: Varmepumpens størrelse (kw) Antallet af kredse, Længden af hovedledningen Rørdimensioner Marts

274 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Placering af luft/vand varmepumpe Ved placering af DHP-AQ luft/vand varmepumper skal man være opmærksom på, at lydniveauet ikke må overstige værdier svarende til de vejledende grænseværdier i tabel 1 i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. (se side 12.19) Lydudbredelsen er i høj grad afhængig af, om varmepumpen monteres op af en reflekterende væg, og på hvilket underlag den monteres. Krav til beboelse, bykerne: 40 db(a) Krav til beboelse, etagebyggeri: 40 db(a) Krav til beboelse, åben og lav beboelse: 35 db(a) DHP-AQ lydtryksniveau normal drift Afstand Lydtryksniveau, db(a) ref 20 upa * 48,8 48,5 48,5 49,9 54,5 62,0 4** 44,3 44,0 44,0 45,4 50,0 57,5 8** 38,3 38,0 38,0 39,4 44,0 51,5 16** 32,3 32,0 32,0 33,4 38,0 45,5 * Iht. ISO ** Kvart-kugleformet lydforplantning i fri luft Placering af udedel (DHP-AQ) DHP-AQ udedelen må ikke stilles i skure, rum, garager, loftrum, skakter eller andre steder, som kan begrænse tilførsel af frisk luft ( m³ i timen), og/eller hvor der er risiko for, at luften kan recirkulere. Grænsen for hvor langt man kan stille udedelen fra indedelen, afgøres af cirkulationspumpen i indedelen. Cirkulationspumpen skal være i stand til at levere varmepumpens nominelle flow ved tryktabet i rørsystemet. Vælges der en løsning med lange rørstræk, vil man skulle gå op i rørdimensioner 274 Marts 2013

275 DHP-AQ skal stilles på et stabilt underlag, hvortil varmepumpen fastgøres. Der skal etableres afløb, som el-traces, så afrimningsvandet kan ledes bort om vinteren. (Under afrimningen kan der dannes 5-10 l/time). Fundament og afløb Afstandskrav >500 mm >400 mm >500 mm >500 mm >1500 mm Position a b c Beskrivelse Drænhul Fundament Grus Boltstørrelse 6-9 kw kw kw M10 (4x) M12 (4x) M12 (4x) Dimensioner DHP-AQ 6 DHP-AQ 9 DHP-AQ 11 DHP-AQ 13 DHP-AQ 16 DHP-AQ 18 Bredde [mm] Dybde [mm] Højde [mm] Vægt [kg] Sikringsstørrelse udedel [A] Sikringsstørrelse indedel [A] * Ved 6 kw elpatron * 16* 16* 16* 16* 16* Marts

276 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Vandbåret varmesystem vs. varmepumpen Danfoss luft/vand og væske/vand varmepumper kræver et vandbåret varmesystem for at kunne installeres. Når der installeres en varmepumpe, er det særdeles vigtigt at være opmærksom på, at varmesystemet kan afsætte den fulde effekt ved max. 55 C fremløbstemperatur. Det er vigtigt, at varme systemet har store hedeflader samt, at varmepumpen kan skabe et stort flow i systemet. Dvs. at det er vigtigt, at der anvendes store rørdimensioner, bøjninger, vinkler og andre indskudte modstande, og radiatorventilerne ikke begrænses mere end det nødvendige for at skabe den rette vandfordeling. En Danfoss varmepumpe kræver 10 l vand i varmesystemet pr. kw for at have gode driftsforhold. Hvis man er sikker på at have 10 l vand pr. kw til rådighed i varmesystemet, kan varmepumpen anvendes uden volumentank eller bufferbeholder. Anvendes en luft/vand varmepumpe kun til opvarmning og derved ikke brugsvandsproduktion, skal der være 20 l vand pr. kw til rådighed i varmesystemet Da det ofte er svært at vurdere eller beregne, om der er 10 l vand pr. kw til rådighed i varmesystemet, anbefaler Danfoss, at der installeres en volumentank/bufferbeholder i de tilfælde, hvor der er tvivl om vandmængden. Hvis varmepumpen tilsluttes varmeanlægget uden volumentank/bufferbeholder skal der altid anvendes en by-pass ventil AVDO(DN25), (VVS-nr ). Radiator Undersøg om de eksisterende radiatorer kan afgive tilstrækkelig effekt til at opvarme boligen med en varmepumpe. Dette kan evt. gøres ved at sænke fremløbstemperaturen til 50 eller 55 på den eksisterende varmekilde om vinteren. 276 Marts 2013

277 Husk at der muligvis skal monteres en radiator til opvarmning af fyrrummet, da der ofte har været et stort varmetab fra den eksisterede varmekilde, som har opvarmet det pågældende rum. Gulvvarme Gulvvarme er meget velegnet til varmepumper på grund af den lave fremløbstemperatur (typisk 38 C ved DUT). Ved at anvende let gulvvarme som Danfoss Speedup vil man kunne sænke fremløbstemperaturen yderligere (helt ned til 32 C ved DUT). Kombineret radiator og gulvvarme Danfoss væske/vand varmepumper kan via et tillægsmodul (086U6009 se tilbehør side 12.10) styre 2 varmekredse med hver deres varmekurve. Pool Danfoss varmepumper kan, hvis der monteres et tillægsmodul (se tilbehør side 12.10), styre opvarmningen af en pool. Udover ekspansionskortet vil der skulle anvendes diverse tilbehør som varmeveksler, fordeler ventil, følere osv Marts

278 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Systemprincip for DHP-AQ I DHP-AQ Maxi indgår styreenheden inklusive frem- og returløbsføler, cirkulationspumpe, 3-vejsventil, el-tilskud, 55 liter volumentank og vandvarmer. Varmepumpen producerer varme og varmtvand. Der kan tilsluttes to varmekredse, den ene heraf med shunt. Fremløbstemperaturen reguleres i henhold til udetemperaturen og den indstillede varmekurve. Efter behov startes El-patronen automatisk og indgår som hjælpeeffekt i spidsbelastninger i varmesystemet. El-patronen indgår kun i brugsvandsproduktionen, når der laves legionella bekæmpelse. Volumentanken øger den totale vandvolumen så de ønskede 10 l/kw lettere opretholdes. Vælges en MINI eller MIDI løsning, monteres en volumentank, hvis den tilgængelige anlægsvolumen er <10 l/kw varmepumpeeffekt (for systemer uden varmtvandsbeholder 20 l/kw). 278 Marts 2013

279 Systemprincip for DHP-H OPTI /DHP-H OPTI PRO+ Varmepumpen leverer varme og varmt vand via den indbyggede varmtvandsbeholder. Fremløbstemperaturen tilpasses af varmepumpens styring med reference til udetemperaturen (vejrkompenseret fremløbstemperatur). El-patronen starter automatisk efter behov Marts

280 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Valg af Volumentank/ Bufferbeholder For at sikre effektive driftsbetingelser og afrimning af luft/vand varmepumpen (DHP-AQ) og de rette driftsbetingelser for væske/vand varmepumperne (OPTI/OPTI PRO+) skal der min. være 10 l vand tilgængelig i varmesystemet pr. kw installeret varmepumpeeffekt. Når DHP-AQ installeres uden varmtvandsbeholder, skal den tilgængelige vandmængde i varmesystemet være 20 l pr. kw installeret varmepumpeeffekt. Da det ofte er svært at beregne, om den nødvendige vandmængde er til rådighed i varmesystemet, anbefaler Danfoss, at der installeres en volumentank/bufferbeholder i de tilfælde, hvor der er tvivl om vandmængden. Ved anvendelse af DHP-AQ sammen med MAXI er der allerede etableret en volumentank på 55 l i selve MAXI delen. Vælges en DHP-AQ løsning med MINI eller MIDI kit, anbefales det at montere en separat volumentank eller en bufferbeholder. For væske/vand varmepumper anbefales det ligeledes at montere en separat bufferbeholder, så de optimale driftsbetingelser opnås, hvis varmesystemet ikke kan bidrag med 10 l pr. installeret kw Type Best.nr. VVS-nr. Dimension (HxBxD) Beskrivelse Bufferbeholder med 2 stk. DWH 086U x596x690 kobberspiraler, 392 liter, til Extender DHP-AQ DWH EXTENDER OPTI Bufferbeholder med 2 stk. 086U x596x690 kobberspiraler, 392 liter, til OPTI/OPTI PRO+ Volumentank 086U Ø400x1500 Volumentank/bufferbeholder med 4 stk DN25 tilslutninger, 100 l 280 Marts 2013

281 Hvad følger med varmepumpen Størrelse 4-13 kw væske/vand (OPTI/OPTI PRO+) Antal Betegnelse Best.nr. 1 Sikkerhedsventil 9 bar ½ (medfølger men må ikke bruges i DK) 086u Udeføler 086u Sikkerhedsventil 1,5 bar ½ 086u Eksp.- & udluftningsbeholder 086u Gummimanchet hul mm 086u Flexslange R20 L= u Påfyldningskobling DN25 086L Kuglehane med snavssamler DN20 086u3427 Størrelse kw væske/vand (OPTI/OPTI PRO+) Antal Betegnelse Best.nr. 1 Sikkerhedsventil 9 bar ½ (medfølger men må ikke bruges i DK) 086u Udeføler 086u Sikkerhedsventil 1,5 bar ½ 086u Eksp.- & udluftn.-behol. 086u Gummimanchet hul mm 086u Flexslange R20 L= u Påfyldningskobling DN32 086u Kuglehane med snavssamler DN25 086u6005 Størrelse 6 til 18 kw luft/vand (DHP-AQ/udedel) Antal Betegnelse Best.nr. 1 Udeføler 086U Kuglehane med snavssamler DN25 086U6005 Styring til luft/vand DHP-AQ 6 til13 kw (MAXI Indedel) Antal Betegnelse Best.nr. 1 Sikkerhedsventil 9 bar ½" (Medfølger men må ikke bruges i DK) 086U Returløbsføler 086U9710 Størrelse 6 til 18 kw luft/vand (DHP-AQ/udedel) Antal Betegnelse Best.nr. 1 Sikkerhedsventil 9 bar ½" (Medfølger men må ikke bruges i DK) 086U Returløbsføler 086U Beholderfølere 086L Marts

282 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Hvad skal du bestille? Installation med væske/vand varmepumpe Varmepumpe DHP OPTI eller OPTI PRO+ (Danfoss) DWH OPTI, varmtvandsbeholder (L-OPTI/L-OPTI PRO+) (Danfoss) Volumentank/Bufferbeholder (Danfoss) Ved 2 pumpesystem, 2 stk. følere (Danfoss) Ved 2 pumpesystem, sekundær cirkulationspumpe By-pass ventil (Danfoss AVDO DN25) hvis anlægget opbygges uden 2 pumpesystem Brinekreds Niveauvagt (Danfoss) Jordslange, Ø40PE80 SDR17 Evt. jordslange til hovedledning, hvis der anvendes flere kredse Evt. samlebrønd Evt. svejsemuffer til jordslange PEL/PEM overgange Indføringsbøjninger eller indføringsbøsninger Isolering IPA sprit Centralvarmeanlæg Trykekspansionsbeholder Sikkerhedssæt (Til brugsvand 10 bar ¾") Luftudlader Diverse fittings og afspærringsventiler Installation med luft/vand varmepumpe Varmepumpe DHP-AQ (Danfoss) MAXI, MIDI eller MINI Kit (Danfoss) Fleksible rør (Danfoss) Hvis MINI vælges Volumentank/bufferbeholder (Danfoss) By-pass ventil (Danfoss AVDO DN25) hvis anlægget opbygges uden 2 pumpesystem Cirkulationspumpe 0-10 V styret El-patron (med mindre eksisterende olie/gaskedel bibeholdes) Evt. 3-vejsventil Evt. DWH 200 eller DWH 300 varmtvandsbeholder (6-13 kw) (Danfoss) Hvis MIDI vælges Volumentank/bufferbeholder (Danfoss) By-pass ventil (Danfoss AVDO DN25) hvis anlægget opbygges uden 2 pumpesystem) DWH 200 eller DWH 300 Varmtvandsbeholder (6-13 kw) (Danfoss) fortsættes 282 Marts 2013

283 Centralvarmeanlæg Trykekspansionsbeholder Sikkerhedssæt (Til brugsvand 10 bar ¾") Luftudlader Diverse fittings og afspærringsventiler Rørtilslutning Varmeside DHP-OPTI/DHP-OPTI PRO Varmepumpe 2. Ekspansionsbeholder 3. Sikkerhedsventil 4. Flexslange 5. Kontraventil 6. Luftudlader 7. Kuglehane 8. Kuglehane og snavsfilter 9. Sikkerhedsventil og skoldningssikring 10. Fremløb 11. Returløb 12. Koldt vand 13. Varmt vand Marts

284 12.32 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper DHP-L OPTI Varmepumpe 2. Varmtvandsbeholder 3. Ekspansionsbeholder 4. Sikkerhedsaggregat 5. Flexslange 6. Luftudlader 7. Kuglehane 8. Kuglehane og snavsfilter 9. Sikkerhedsventil 10. Kontraventil 11. Fremløb 12. Returløb 13. Koldt vand 14. Varmt vand 15. Retur varmt vand 284 Marts 2013

285 DHP-L OPTI PRO Varmepumpe 2. Varmtvandsbeholder 3. Ekspansionsbeholder 4. Sikkerhedsaggregat 5. Flexslange 6. Luftudlader 7. Kuglehane 8. Kuglehane og snavsfilter 9. Sikkerhedsventil og skoldningssikring 10. Kontraventil 11. Fremløb 12. Returløb 13. Koldt vand 14. Varmt vand 15. Sikkerhedsventil 16. Retur varmt vand Marts

286 12.34 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper DHP-AQ Udedel: Position Beskrivelse Fremløb 28 mm 1 kobberrør Returløb 28 mm 2 kobberrør Koldside (kuldebærer) DHP-H/L Korrekt niveau i ekspansionsbeholder Principløsning til en kuldebærerinstallation 286 Marts 2013

287 Idriftsættelse og indregulering DHP-OPTI og DHP-OPTI PRO+ Anlægget udluftes omhyggeligt både kuldebærerkreds og centralvarmesystemet Sprog ændres til dansk i INFORMATION / LANGUAGE / DANSK Gennemgå manuel test jf. installationsvejledningen Anbefalede standard indstillinger for DHP-OPTI og OPTI PRO+ Følgende punkter indstilles i varmepumpens SERVICE-menu ( 5 sek.) Tilpasning af VARMT VAND VARMT VAND START = (40 C) Tilpasning af TILSKUD MAKS TRIN 2 eller efter behov og forsikring Tilpasning af OPTIMUM/HGW/Flowvagt (Niveauvagt) -> S ERVICE / INSTALLATION /SYSTEM / OPTIMUM (Til) HGW (TIL)(Hvis det er en OPTI PRO+), Flowvagt (Til) Tilpasning af HGW maks. temperatur. (Hvis det er en OPTI PRO+) -> SERVICE /HGW/MAKS. TEMPERATUR (60 ) Efterfølgende punkter indstilles i varmepumpens INFORMATIONS-menu ( ) Indstil VARME -> KURVE efter behov (start lavt og hæv kun kurven ved behov) ->Udgangspunkt 40 (op til 45) for RAD ->Udgangspunkt 30 (op til 35) for GV -> MIN (efter behov) ex. 20 for GV og 30 for RAD -> MAX (efter behov) ex. 40 for GV og 55 for RAD -> VARMESTOP efter behov. -> DRIFT ændres til AUTO og RUM værdien bør så vidt muligt stå på 20 C Indreguler eventuel by-pass ventil fortsættes Marts

288 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper DHP-AQ Anlægget udluftes omhyggeligt. Sprog ændres til dansk i INFORMATION / LANGUAGE / DANSK Gennemgå manuel test jf. installationsvejledningen Anbefalede standard indstillinger for DHP-AQ Følgende punkter indstilles i varmepumpens SERVICE-menu ( 5 sek.) Tilpasning af varmepumpestørrelse SERVICE/INSTALLATION/SYSTEM/VARMEKILDE/UDELUFT/ DIREKTE FORDAMPNING ->20 sek. vælg korrekt størrelse SERVICE/INSTALLATION/FABRIKSINDST. GV ELLER RAD Tilpasning af VARMT VAND (Hvis brugsvand ønskes) ->VARMT VAND START = (40 C) Tilpasning af TILSKUD MAKS TRIN 2 eller efter behov og forsikring Tilpasning af OPTIMUM SERVICE/INSTALLATION /SYSTEM / OPTIMUM (Til) SERVICE/OPTIMUM DIFF.TEMP.CIRK = 8K START FLOW CIRK. = 10V MIN. FLOW CIRK. 3v eller 4v efter anlægs dimensioner. Ved stor afstand til VVB sænkes FULD LADN. VV og MIN LADN. VV med -5K Tilpasning af AFRIMNING MIN. TID AFRIMNING = 1 min Efterfølgende punkter indstilles i varmepumpens INFORMATIONS-menu VARMT VAND TIL hvis der ønskes varmt vand Indstil VARME KURVE efter behov (start lavt og hæv kun kurven ved behov) Udgangspunkt 40 (op til 45) for RAD Udgangspunkt 30 (op til 35) for GV Min 23 C -> MAX (efter behov) ex. 40 for GV og 55 for RAD -> VARMESTOP 1-20 C efter behov. 288 Marts 2013

289 DRIFT ændres til AUTO og RUM værdien bør så vidt muligt stå på 20 C Indreguler eventuel by-pass ventil. VARMESTOP efter behov. Instruktion af kunde Efter afsluttet installation og testkørsel skal kunden informeres om sit nye varmepumpeanlæg: Sikkerhedsforskrifter Styreenhed, funktion Indstilling og justering Årligt serviceeftersyn Marts

290 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Varmepumper Service og opstart Skemaer Danfoss skemaer for opstart, trykprøvning af jordslanger og service kan rekvireres pr. telefon og mail eller hentes via varme.danfoss.dk Serviceeftersyn Lovpligtige serviceaftaler kan foretages af Danfoss, men dette sker kun pr. forespørgsel af en installatør, Danfoss tilbyder ikke boligejeren serviceaftaler. Opstart Danfoss er behjælpelig med gratis opstart og indregulering af de to første Danfoss varmepumper. Herved opnår du træning og oplæring i brugen af Danfoss varmepumper ifbm. en af dine egne installationer. Opstarten sker med udgangspunkt i nedenstående to opstartsmuligheder. Opstart (1): Installatøren sørger for at varmepumpen er tilsluttet elforsyningen, og at installationen er påfyldt glykol/ipa sprit og trykprøvet efter forskrifterne Påfyldning af glykol/ipa sprit Trykprøvningsrapport Udluftning af radiator/gulvvarmekreds Såfremt der er mangler i forarbejdet fra installatørens side, vil dette blive faktureret, hvis det er muligt for Danfoss teknikeren at udbedre, ellers forbeholder vi os ret til at aftale en ny tid om opstart, når installatøren har færdiggjort installationen Denne opstart indeholder: Indkøring af varmepumpe Grundig instruktion i varmepumpen Hele denne proces forventes at tage op til ca. 1 time. Ved ønske om yderligere assistance til opstart er prisen for opstart (1) kr , 290 Marts 2013

291 Opstart (2) Installatøren sørger for, at varmepumpen er tilsluttet elforsyningen, og at installationen er trykprøvet efter forskrifterne Glykol eller IPA sprit skal være på anlægsadressen Trykprøvningsrapport Såfremt der er mangler i forarbejdet fra installatørens side, vil dette blive faktureret, hvis det er muligt for Danfoss teknikeren at udbedre, ellers forbeholder vi os ret til at aftale en ny tid om opstart, når installatøren har færdiggjort installationen Denne opstart indeholder: Påfyldning af glykol/ipa sprit Udluftning af jordslanger Indkøring af varmepumpe Grundig instruktion i varmepumpen Hele denne proces forventes at tage op til 2-6 timer. Ved ønske om yderligere assistance til opstart er prisen for opstart (2) kr , Marts

292 12.40 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på varme.danfoss.dk

293 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger med pålidelige, holdbare produkter - Frostsikring af rør og taganlæg - Gulvvarme med 3 mm byggehøjde devi.dk

294 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på

295 DEVI Intelligent Heating Frostsikring af vandrør med selvbegrænsende kabel Frostsikring af tagrender, nedløbsrør og skotrender med selvbegrænsende kabel DEVImat gulvvarme for renovering af gulve i badeværelse m.v Skitser af gulvopbygninger Marts

296 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DEVI Intelligent Heating Frostsikring af vandrør Selvbegrænsende kabler for frostsikring af vandrør. Kablerne er konfektioneret og monteret med gummikabel og dansk stikprop. Kablerne kan monteres udvendig på rør eller indvendig i rør kablerne er velegnet til hurtige frostsikringsopgaver på f.eks. byggepladser Tekniske data: spænding: 230 V AC max. forsikring: 16 A kappe: UV-bestandig polyolefin min. bøjningsradius: 25 mm max. omgiv. temp.: tændt 65 C max. omgiv. temp.: slukket 85 C tilledning: 1,5 m Lagerprogram kabler V Data EAN nr. DPH-10, 2 m, 20W DPH-10, 4 m, 40W DPH-10, 6 m, 60W DPH-10, 8 m, 100W DPH-10, 10 m, 100W DPH-10, 12 m, 120W DPH-10, 14 m, 140W DPH-10, 16 m, 160W DPH-10, 19 m, 190W DPH-10, 22 m, 220W DPH-10, 25 m, 250W Montage på rør: Tilbehør Data EAN nr. Elektronisk termostat DEVIreg C, IP44, incl. ledningsføler Alutape 25 mm x 25 m Pakdåse messing ¾" - 1" Montage i rør: 296 Marts 2013

297 DEVI-Iceguard-18 Selvbegrænsende varmekabel for frostsikring af taganlæg. Typiske anvendelsesområder er sikring af tagrender, nedløbs rør, afløb og skotrender. Kablet er færdigkonfektioneret fra fabrikken og derfor enkelt at installere. Leveres med 5 meter tilledning for montage i dåse eller termostat. Brug altid termostat til styring af selvbegrænsende kabler. Husk aflastning til nedløb (EAN nr ) Tekniske data: spænding : 230 V AC max. forsikring : 16 A kappe : UV-bestandig polyolefin min. bøjningsradius : 25 mm max. omgiv. temp. : tændt 65 C max. omgiv. temp. : slukket 85 C Lagerprogram kabler V Data EAN nr. DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 2m, 36W DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 4m, 72W, DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 6m, 108W DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 8m, 144W DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 10m, 180W DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 15m, 270W DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 23m, 414W DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 30m, 540W DEVI-iceguard færdigkonfektioneret, 50m, 900W Tilbehør Data EAN nr. DEVIreg 610, elektronisk termostat incl. ledningsføler DEVIreg 316, elektronisk termostat for DIN skinne, incl. ledningsføler Udeføler for DEVIreg Afstandsholder f. nedløb og rende Marts

298 13.03 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DEVI Intelligent Heating DEVImat varmemåtte Byggehøjde kun 3 mm DEVImat kabelmåtte for montage lige under gulvbelægningen. DEVIreg 233, elektronisk termostat med gulvføler passer ind i Fuga systemet. Velegnet for montage i gulvkonstruktioner hvor der er krav om lav byggehøjde, eksempelvis i forbindelse med renovering af badeværelset eller køkkenet. Montagen umiddelbart under gulvbelægningen er også velegnet til rum hvor man ønsker en hurtig reaktionstid på gulvvarmesystemet, f.eks. i rum hvor der ønskes tidsstyring af varmen. DEVImat DTIF-150 varmemåtte Data DEVImat DTIF-150 varmemåtte 2 m 2, 300W. DEVImat DTIF-150 varmemåtte 3 m 2, 450W DEVImat DTIF-150 varmemåtte 4 m 2, 600W DEVImat DTIF-150 varmemåtte 5 m 2, 750W DEVImat DTIF-150 varmemåtte 7 m 2, 1050W DEVIreg 233 termostat til regulering af gulvvarme EAN nr DEVIreg 233 termostat til regulering af gulvvarmen. Elektronisk termostat. Mulighed for fastlåsning af temperatur. 16A relæ. 298 Marts 2013

299 Tyndt gulv ovenpå eksisterende betongulv. Fliser Fugtmembram Støbemasse Føler DEVImat Eksisterende gulv Tyndt gulv ovenpå eksisterende flisegulv. Fliser Fugtmembram Støbemasse Føler DEVImat Eksisterende fliser Eksisterende gulv Udlægning De viste tegninger er kun retningsgivende, enhver gulvopbygning skal foretages i overensstemmelse med det til enhver tid gældende bygningsreglement BR10/Byg 200. Find flere oplysninger på Marts

300 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Find flere oplysninger på

301 Notater

302 Ventil-guide en stor hjælp Ventil-guiden fra Danfoss er en skabelon, der gør det nemt at identificere ventiltyperne FJVR, RA2000, RAV og RAVL. Sådan bruges Ventil-guiden Hold skabelonen over den aktuelle ventil. På den ene side aflæses ventiltypen og på skabelonens anden side aflæses hvilken føler, der passer til ventilen. Bestil en Ventil-guide Har du ikke allerede Ventil-guiden kan du bestille den på:

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

Styring af varmtvandsbeholdere

Styring af varmtvandsbeholdere Termostatventiler Oversigt over følere og ventiler 5.01-5.02 Styring af varmtvandsbeholdere Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere 5.03 Følere RAVK + FJVR 5.04 Følere RAVV 5.05 Ventiler

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. En følelse af velvære. med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. En følelse af velvære. med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En følelse af velvære med Danfoss designtermostater og -ventiler COMFORT CONTROLS Opgrader med Danfoss X-tra Collection Danfoss gør op med idéen om, at termostater og ventiler

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Flex kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til kanalsystemer DANFOSS HEATING Indeks 1 Før du starter 3 2 Lovgivning 3 3 Dimensionering 3 4 Placering af manifold 3 5 Montage af manifold

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere