Dimension Plan Ramme 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimension Plan Ramme 4"

Transkript

1 Dimension Plan Ramme 4 August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej Rum 247 Marsallé 38 in Europe AB, Sverige DK-2800 Kgs. Lyngby DK-8700 Horsens

2 Indhold 1. Introduktion Programmets opbygning Menuer og værktøjslinjer Opsætning af tegneflade Tegne- og udvælgelsesfunktioner Brug af tabeller Åbning af oversigter over knude- og stangdata Filhåndtering Valg af projekteringsnorm Knuder og stænger Oprettelse af knuder Oprettelse af stænger Flytning af knuder og stænger Ændring af fra- og til-knuder for stænger Sletning af knuder og stænger Undo/Redo Understøtninger Charnier/flydeled Knudecharnier/flydeled Charnier i stangender Samlinger Søjlevirkning/Kipning Søjlevirkning/kipning i stang Udfligning Belastninger Oprettelse af lastgrupper Egenlast Naturlaster Øvrige laster Lastkombinationer Tværsnit Betontværsnit Beregning Datacheck ordens beregning ordens beregning Resultat Resultatoversigt Resultater for en stang Udskrift Bæreevneeftervisning af trækonstruktioner Tværsnit Importeret tværsnit Brandpåvirkning Beregning Dimensionering Resultat Udskrift Bæreevneeftervisning af stålkonstruktioner Tværsnit

3 18.2. Importeret tværsnit Brandpåvirkning Beregning Dimensionering Resultat Udskrift Bæreevneeftervisning af samlinger Samlingstyper Oprettelse Beregning Resultat Gem tegning Udskrift Bæreevneeftervisning af betonkonstruktioner Brandpåvirkning Beregning Dimensionering Resultat Udskrift

4 1. Introduktion Ved opstart af Plan ramme 4 vælges hvilke modul/moduler der skal indlæses. Der kan vælges imellem Uden bæreevneeftervisning Bæreevneeftervisning af træ Bæreevneeftervisning af stål Bæreevneeftervisning af stål og træ Bæreevneeftervisning af stål og samlinger Bæreevneeftervisning af beton Bæreevneeftervisning af træ-, stål- og betonkonstruktioner er beskrevet i kapitel 17, 18 og 20 og samlinger er beskrevet i kapitel 19. Alternativt kan programmet også opstartes som Kontinuerlige betonbjælker 6, det svarer til at programmet opstartes med Betonkonstruktioner 6, dog er det kun muligt at beregne endimensionelle konstruktioner. I Plan ramme 4 optegnes konstruktionens elementer på en tegneflade vha. brugerdefinerede gridpunkter. Der oprettes automatisk knuder i elementenderne. Der kan oprettes tre typer knuder, som vises med forskellige symboler på tegnefladen: Knuden er placeret i et fast punkt med koordinater. Knuden er hægtet på en stang med en relativ placering på stangen. Hvis en af stangens ender flyttes, vil knuden blive flyttet med stangen. Der er en gaffellejring eller en simpel understøtning mod udbøjning i knuden. Knuderne nummereres af programmet og de tildelte numre vises på tegnefladen. Hver stang defineres vha. en fra-knude og en til-knude, som defineres ud fra stangens lokale koordinatsystem, hvor stangen er vandret med undersiden nedad. Undersiden vises stiplet, se figur 1. I stangens lokale koordinatsystem er fra-knuden i stangens venstre endepunkt og til-knuden er i højre endepunkt. Alle relative placeringer på stangen måles udfra stangens fra-knude, idet placeringen 0 svarer til fra-knuden, placeringen 0,5 svarer til midten af stangen, og placeringen 1 svarer til til-knuden. Figur 1: Stang med tilhørende knuder. Knuderne i elementenderne flyttes til de korrekte koordinater, hvorved sammenhængen i konstruktionen bevares. Understøtninger kan defineres som vandret og lodret fastholdelse samt fastholdelse mod drejning af knuderne. Derud over kan knuden fastholdes mod kipning med en gaffellejring eller være simpel fastholdt mod udknækning ud af planen Der kan defineres charnier i knuder samt i elementender. Understøtninger og charnierer vises på tegnefladen. Desuden kan der defineres flydeled i knuder hægtet på en stang til brug for plastisk snitkraftfordeling ved dimensionering af betonkonstruktioner, jf. afsnit 20. 3

5 Alle laster grupperes i lastgrupper, som hver indeholder en samling af laster, der altid virker samtidigt og med samme partialkoefficient. Lasterne kan defineres som knudelaster og stanglaster. Stanglasterne kan defineres som vilkårligt placerede punktlaster eller vilkårligt placerede linielaster. Hver last kan defineres vha. en række projektioner. Programmet kan automatisk generere egenlast for elementerne samt naturlasterne sne og vind på facader samt sadel-, trug- og pulttage efter DS/EN Eurocode Partialkoefficienter for forskellige belastningstyper er indeholdt i programmet, således at lastkombinationerne automatisk opstilles, når de relevante laster udvælges. Alle elementer tilknyttes et tværsnit. Et tværsnit indeholder et profil, der benyttes til et antal stænger. Af materialer kan der benyttes træ, stål eller beton med/uden armering, eller der kan defineres et tværsnit af vilkårligt materiale. Tværsnitskataloget indeholder de oftest anvendte træ- og stålprofiler. Ved definition af et betonprofil skal man definere dimensioner og placering af armering. Ved definition af brugerdefineret tværsnit eller et tværsnit af træ eller stål kan vælges, at tværsnittet kun kan optage træk- og trykkræfter eller det kun kan optage trækkræfter. Et to-dimensionalt træk-/trykelement eller et todimensionelt trækelement har en frihedsgrad i hvert endepunkt, nemlig aksial flytning, se Figur 2. Alle øvrige tværsnit modelleres som et to-dimensionalt rammeelement, som har tre frihedsgrader i hvert endepunkt, nemlig aksial og vinkelret flytning samt drejning, se Figur 3. Et trækelement vises på tegnefladen med en pil i hver elementende, se Figur 4. Et træk-/trykelement vises på tilsvarende måde med to modsatrettede pile i hver elementende. Figur 2: Frihedsgrader for to-dimensionalt træk- /trykelement og todimensionalt trækelement. Figur 3: Frihedsgrader for to-dimensionalt rammeelement. 4

6 Figur 4: Trækelement med tilhørende knuder. Deformationer og snitkræfter beregnes efter 1. og 2. ordens teori vha. elementmetoden på baggrund af deformationsmetoden. Ved beregningen forudsættes, at alle elementer er elastiske, og at tværsnittet er konstant for et element, dvs. areal, inertimoment og elasticitetsmodul er konstante. Ved 2. ordens beregningen tages hensyn til, at snitkræfterne afhænger af rammeelementernes deformation. Såfremt konstruktionen indeholder betonprofiler, skal programmet være opstartet med bæreevneeftervisning af beton eller kontinuerlige betonbjælker, for at kunne beregne deformationer og der kan kun fortages en 1. ordens beregning (ikke en 2. ordens beregning), se i øvrigt afsnit 20. Resultatet indeholder en oversigt med snitkraftskurver, deformationer og reaktioner. Fortegn for snitkræfterne er vist i Figur 5 for stangens lokale koordinatsystem. Placering og størrelse af maksimale snitkræfter kan beregnes automatisk for hver stang. Normalkraft og forskydningskraft vises på oversigten som positive opad i stangens lokale koordinatsystem. Moment vises på oversigten som positiv nedad i stangens lokale koordinatsystem. Deformationerne vises på oversigten som positive mod højre og opad i det globale koordinatsystem. Reaktionerne vises altid med positive fortegn. En stang kan desuden vises i det lokale koordinatsystem med snitkræfter og globale deformationer. Figur 5: Fortegn på snitkræfter Ved automatisk generering af naturlaster beregnes størrelser og placeringer af vind- og snelasterne ud fra DS/EN Eurocode og Lastpartialkoefficienterne er fastsat ud fra den DS/EN Eurocode 1990 Dansk national anneks. Der er dog mulighed for at de kan ændres af brugeren. Partialkoefficienterne på elasticitetsmodulet for stål-, træ- og betonprofiler incl. armering er i henhold til de Dansk nationale annekser til følgende normer: DS/EN Eurocode for stål DS/EN Eurocode for træ DS/EN Eurocode for beton DS/EN Eurocode for stålsamlinger 5

7 Idet der dog er mulighed for at anvende brugerdefinerede partialkoefficienter jf. afsnit 0. Hvis der skal benyttes andre normer/materialer, oprettes tværsnit af typen Andet, hvor det regningsmæssige elasticitetsmodul skal angives. 2. Programmets opbygning Når programmet åbnes, vises følgende, se Figur 6. Øverst en menu og to vandrette værktøjslinier. En hvid tegneflade med hjælpeværktøjer i lodret værktøjslinie til definition af konstruktionen med understøtninger, charnierer og belastninger. Til højre tabeller med information om knuder, stænger, lastgrupper og tværsnit Menuer og værktøjslinjer Figur 6: Opbygning af program. Genvejstasterne i de vandrette værktøjslinjer umiddelbart under menuen svarer til menupunkterne. I menuen er vist de tilsvarende genvejstaster. En funktion kan således udføres enten ved at vælge genvejstasten i de vandrette værktøjslinjer eller vælge det tilsvarende menupunkt. Menuen og de vandrette værktøjslinjer indeholder funktioner til filhåndtering, opsætning af tegneflade, oversigter, naturlastgenerering, redigering, zoom, beregning og hjælp, se Figur 7. Figur 7: Indhold af menu og vandrette værktøjslinjer. Genvejstasterne i den lodrette værktøjslinje til venstre for tegnefladen indeholder tegne- og udvælgelsesfunktioner, se Figur 8. Hvis der højre klikkes på tegnefladen, vises en menu med funktioner til at vælge alle knuder, vælge alle stænger, fravælge alle knuder og stænger samt til at redigere valgte stænger og knuder, se Figur 9. 6

8 Figur 8: Indhold af lodret værktøjslinje. Figur 9: Indhold af menu ved højreklik på tegnefladen. Som alternativ til brugen af mus, kan der navigeres rundt i programmet med følgende genvejstaster: Tab markerer næste felt i brugerfladen. Shift+Tab markerer forrige felt i brugerfladen. Piletaster flytter markøren i indtastningsfelt. Mellemrum vælger eller fravælger afkrydsning i valgfelt. På knapper og i menuer er der understreget et bogstav. Knappen eller menupunktet vælges ved tryk på Alt+bogstav. Alt+F4 lukker vindue. Esc fravælger valgte knuder og stænger eller afbryder igangværende optegning af stænger og flytning af knuder. Del sletter valgte (røde) knuder og stænger. En knude kan kun slettes, hvis de tilstødende stænger også slettes Opsætning af tegneflade Når en ny sag oprettes, eller en eksisterende sag åbnes, vises en hvid tegneflade. Foruden tegnearealet vises en margin. Kun den del af konstruktionen, som er inden for tegnefladen, udskrives. 7

9 Fastsættelse af tegnefladens størrelse: 1. Vælg menupunktet Opsætning.Koordinatsystem eller genvejstasten. 2. Indtast vandret (X ) og lodret (Y ) position i mm af hhv. nederste venstre hjørne og øverste højre hjørne af tegnefladen, se Figur 10. Alternativt kan vælges at trykke på knappen I yderpunkter, hvorved de mindste x- og y-koordinater overføres til felterne for nederste venstre hjørne og de største x- og y-koordinater overføres til felterne for øverste højre hjørne. Figur 10: Fastsættelse af tegnefladens størrelse. 3. Godkend ved at trykke på knappen OK. Punkterne på tegnefladen betegnes grid. Grid definerer de punkter, som kan benyttes ved optegning og flytning af stænger. Grid kan tændes og slukkes ved at vælge menupunktet Opsætning.Grid eller genvejsknappen. Fastsættelse af maskestørrelse i grid: 1. Vælg menupunktet Opsætning.Maskestørrelse eller genvejsknappen. 2. Indtast vandret (X) og lodret (Y) afstand i mm mellem gridpunkter, se Figur 11. Figur 11: Fastsættelse af maskestørrelse i grid. 3. Godkend ved at trykke på knappen OK. Der placeres altid et gridpunkt i (0,0), alle øvrige gridpunkter beregnes udfra dette punkt. Der kan zoomes ud og ind på tegnefladen med og. Tekststørrelsen og størrelsen på understøtninger ændres ikke ved at zoome på tegnefladen. Det er også muligt at zoome med scrol knappen på musen men så skal fanen Knuder eller Stænger være valgt i tabellen. 8

10 2.3. Tegne- og udvælgelsesfunktioner Der kan vælges én tegne- eller udvælgelsesfunktion på den lodrette værktøjslinje ad gangen. Når genvejstasten er valgt, kan knuder og stænger udvælges på tegnefladen. Når en knude eller stang er valgt, skifter den farve fra sort til rød. For en gruppe af knuder eller stænger kan der udføres én af funktionerne fra menupunktet Rediger. De valgte knuder og stænger kan fravælges igen ved tryk på Esc. Når genvejstasten er valgt, kan en stang tegnes på tegnefladen. Stangens endepunkter kan vælges i gridpunkter eller i eksisterende knuder. Et gridpunkt eller en knude markeres ved tryk på venstre museknap. Museknappen holdes nede, mens stangen trækkes til en anden knude eller et andet gridpunkt. Når museknappen slippes, oprettes en stang. Hvis et endepunkt er i et gridpunkt uden knude, oprettes automatisk en knude i punktet. Når genvejstasten er valgt, kan en knude flyttes på tegnefladen. Knuden kan flyttes til et gridpunkt ved at markere den ved tryk på venstre museknap. Museknappen holdes nede, mens knuden trækkes til en ny placering i et gridpunkt. Når museknappen slippes, placeres knuden i det valgte gridpunkt. Hvis knuden placeres samme sted som en eksisterende knude, smelter knuderne sammen til én. Hvis knuden er hægtet på en stang, kan den med denne funktion trækkes af stangen. Tilsvarende kan en knude hægtes på en stang, hvis den placeres på en stang Brug af tabeller Til højre for tegnefladen vises tabeller med faneblade til visning af oplysninger om knuder, stænger, lastgrupper og tværsnit. Tabellerne kan tændes og slukkes ved at vælge menupunktet Opsætning.Tabeller eller genvejsknappen. Når en linje markeres i en af tabellerne sker følgende: Når fanebladet Knuder er valgt, markeres den valgte knude med rødt på tegnefladen. Når fanebladet Stænger er valgt markeres den valgte stang med rødt på tegnefladen, se Figur 12. Figur 12: Stang markeret i tabel vist på tegnefladen. 9

11 Når fanebladet Lastgrupper er valgt, vises lasterne som tilhører den valgte lastgruppe på tegnefladen, se Figur 13. For automatisk genereret egenlast vises dog kun teksten + egenlast for hele konstruktionen. Laster kan forstørres og formindskes med og eller ved at markere fanebladet Lastgrupper og så benytte scrol knappen på musen. Figur 13: Lastgruppe markeret i tabel vist på tegnefladen. Når fanebladet Tværsnit er valgt, vises alle profiler på tegnefladen som rektangulære kasser. Den tegnede højde på hver kasse er bestemt af det pågældende tværsnits inertimoment. Hvis der ikke er knyttet et tværsnit til en stang, tegnes stangen som en stiplet linje. Det markerede tværsnit i tabellen vises med rødt på tegnefladen, se Figur 14. Tværsnit kan forstørres og formindskes med og eller ved at markere fanebladet Tværsnit og så benytte scrol knappen på musen. Figur 14: Tværsnit markeret i tabel vist på tegnefladen. 10

12 Når fanebladet 3D er valgt, kan der trykkes 3D. Alternativt kan der trykkes F10. Herefter optegnes en 3D tegning af konstruktionen, se Figur 15. Konstruktionen kan roteres med musen og flyttes vandret og lodret med musen. Der kan zoomes med F5 og F6. Der kan desuden flyttes ind og ud vinkelret på skærmen med F2 og F3. Billedet med 3D konstruktionen lukkes ved tryk på. Figur 15: Tværsnit optegnet i 3D. 11

13 2.5. Åbning af oversigter over knude- og stangdata Understøtninger, udfligninger, charnierer, belastninger og samlinger kan oprettes, redigeres og slettes via oversigterne over data for en knude eller en stang. Åbning af oversigt over knudedata: Oversigten over knudens data, se Figur 16, kan åbnes på to måder: eller 1. Vælg genvejstasten. 2. Dobbeltklik på knuden på tegnefladen 1. Tabeller skal være slået til, ellers gøres det ved at vælge menupunktet Opsætning.Tabeller eller genvejstasten. 2. Vælg fanebladet Knuder. 3. Vælg knuden i tabellen og tryk på Enter eller dobbeltklik på knuden i tabellen. Figur 16: Oversigt over knudens data. 12

14 Åbning af oversigt over stangdata: Oversigten over stangens data, se Figur 17, kan åbnes på to måder: 1. Vælg genvejstasten. eller 2. Dobbeltklik på stangen på tegnefladen. 1. Tabeller skal være slået til, ellers gøres det ved at vælge menupunktet Opsætning.Tabeller eller genvejstasten. 2. Vælg fanebladet Stænger. 3. Vælg stangen i tabellen og tryk på Enter eller dobbeltklik på stangen i tabellen. Figur 17: Oversigt over stangens data. 13

15 3. Filhåndtering Når programmet startes, er det med en blank tegneflade. Heri kan der så opbygges en ny sag eller en eksisterende sag kan hentes. En sag gemmes kun, når et af menupunkterne Filer.Gem eller Filer. Gem som eller genvejstasten vælges. Hvis en sag lukkes ned, og der er ændringer i sagen som ikke er gemt, vil der dog blive spurgt om sagen skal gemmes. Når en sag gemmes, oprettes filen [Sagsnavn].rm4, som indeholder hele sagen. Filhåndteringsmenuen indeholder følgende punkter: Filer.Ny ramme eller genvejstasten opretter en ny sag med en blank tegneflade. En sag bliver først navngivet når den gemmes. Filer.Åbn eller genvejstasten åbner en eksisterende sag. Filer.Gem eller genvejstasten gemmer sagen. Hvis sagen ikke tidligere er gemt, og dermed ikke navngivet, udføres i stedet funktionen Gem som. Når en sag gemmes, slås funktionen Gem fra i hovedmenuen og på værktøjslinien. Så snart der foretages ændringer i sagen, aktiveres funktionen igen, og sagen kan gemmes igen. Hermed er det altid muligt at se, om der er foretaget ændringer, siden sagen senest er gemt. Filer. Gem som gemmer en sag under et sagsnavn, som skal fastlægges inden sagen gemmes. Denne funktion benyttes, hvis sagen ikke er navngivet, eller hvis sagen skal kopieres, ellers benyttes funktionen Gem. En sag kan kopieres ved at åbne den i programmet og derefter gemme den under et andet navn vha. funktionen Gem som. Filer. Udskriv sag eller genvejstasten åbner udskriftsstyringen hvor man kan vælge hvad der skal udskrives. Filer. Standard udskrift. Her er det muligt at oprette en standard opsætning til udskriftsopsætningen. Denne vil så blive indlæst i alle nye sager der oprettes. Ved Gem i skærmbilledet gemmes opsætningen i registreringsdatabasen. Filer.Afslut lukker programmet. Nederst er der en liste med de seneste åbnede sager. En sag vil først blive vist her når den er blevet åbnet, det er ikke nok at den er blevet gemt. 14

16 4. Valg af projekteringsnorm Det er kun muligt at benytte DS/EN Eurocode 1990 som projekteringsnorm. Konsekvensklasser: Under valg af projekteringsnorm er det muligt at angive hvilken konsekvensklasse konstruktion tilhører. Der kan ifølge DE/EN Eurocode 1990 Dansk national anneks tabel B1 vælges imellem følgende: CC1 lav konsekvensklasse (Lav sikkerhedsklasse) CC2 middel konsekvensklasse (Normal sikkerhedsklasse) CC3 høj konsekvensklasse (Høj sikkerhedsklasse) Materialepartialkoefficienter: Det kan vælges at benytte brugerdefinerede materialepartialkoefficienter. De brugerdefinerede partialkoefficienter skal angives ved normal kontrolklasse, idet programmet korrigerer for kontrolklasse. Figur 18: Definition af valg af projekteringsnorm og bruger defineret partialkoefficienter. 15

17 5. Knuder og stænger Konstruktionens stænger og knuder kan oprettes, redigeres og slettes via tegnefladen eller oversigter Oprettelse af knuder Når der tegnes stænger på tegnefladen, oprettes automatisk knuder i stangenderne. Derudover kan der oprettes knuder i knudeoversigten eller der kan hægtes knuder på en stang. Oprettelse af knuder i knudeoversigt: 1. Vælg menupunktet Oversigt.Knuder eller genvejstasten. 2. Indtast knudens koordinater i mm og tryk på knappen, se Figur 19. Oprettelse af knuder hægtet på en stang: Figur 19: Knudeoversigt. 1. Vælg genvejstasten og vælg den eller de stænger på tegnefladen, som skal have påhægtet knuder. Valgte stænger vises røde på tegnefladen. 2. Vælg menupunktet Redigér.Indsæt knuder eller genvejstasten. 3. Påhægtede knuder kan enten indsættes jævnt fordelt over stangen eller ved at angive den relative afstand til første og efterfølgende knuder, se Figur 20 og Figur De påhægtede knuder kan defineres som flydeled, jf. afsnit 7. 16

18 Figur 20: Oprettelse af knuder hægtet på en stang, med relativ afstand mellem knuderne. Figur 21: Oprettelse af knuder hægtet på en stang, med jævnt fordelte knuder. 5. Godkend ved at trykke på knappen OK Oprettelse af stænger Stænger kan tegnes på tegnefladen eller oprettes i stangoversigten. Optegning af stænger på tegneflade: 1. Genvejstasten skal være valgt. 2. Stangens endepunkter kan vælges i gridpunkter eller i eksisterende knuder. Hvis et endepunkt er et gridpunkt uden knude, oprettes automatisk en knude i punktet. Et gridpunkt eller en knude markeres ved tryk på venstre museknap. 3. Venstre museknap holdes nede, mens stangen trækkes til en anden knude eller et andet gridpunkt. Optegningen kan afbrydes ved at trykke Esc. 17

19 4. Når venstre museknap slippes, oprettes en stang. Undersiden af stangen tegnes stiplet. Oprettelse af stænger i stangoversigt: 1. Vælg menupunktet Oversigt.Stænger eller genvejstasten. 2. Indtast stangens start- og slutknude og tryk på knappen, se Figur Flytning af knuder og stænger Figur 22: Stangoversigt. Når en knude flyttes, flyttes samtidigt endepunktet af de stænger, som har den pågældende knude som fra-knude eller til-knude. Herved bevares sammenhængen i konstruktionen. Der er flere metoder, som kan benyttes ved flytning af knuder. En knude kan flyttes til et gridpunkt via tegnefladen. En eller flere knuder kan flyttes den samme relative afstand. Endelig kan en knude flyttes vha. oversigten over knudens data. Flytning af en knude til gridpunkt på tegnefladen 1. Grid skal være slået til, ellers gøres det ved at vælge menupunktet Opsætning.Grid eller genvejstasten. 2. Vælg genvejstasten. 3. Markér knuden, som skal flyttes, ved tryk på venstre museknap. 4. Venstre museknap holdes nede, mens knuden trækkes til en ny placering i et gridpunkt. Flytningen kan afbrydes ved at trykke på Esc. 5. Når tasten slippes, placeres knuden i det valgte gridpunkt. Hvis knuden placeres samme sted som en eksisterende knude, smelter knuderne sammen til én. Hvis knuden er hægtet på en stang, kan den med denne funktion trækkes af stangen. Tilsvarende kan en knude hægtes på en stang, hvis den placeres på en stang. Relativ flytning af en eller flere knuder: 1. Vælg genvejstasten. 2. Markér de knuder, som skal flyttes, ved tryk på venstre museknap. Markerede knuder vises røde. 18

20 3. Vælg menupunktet Redigér.Flyt knuder eller genvejstasten. 4. Indtast den vandrette (X) og lodrette (Y) flytning af de valgte knuder, se Figur 23. En vandret flytning er positiv mod højre og en lodret flytning er positiv opad. Figur 23: Flytning af flere knuder 5. Godkend ved at trykke på knappen OK. Flytning af en knude vha. oversigt over knudens data: 1. Åbn oversigten over knudens data, se side Knudens koordinater kan nu ændres, se Figur 16. For knuder, som er hægtet på en stang, kan den relative placering på stangen ændres. 3. Godkend ved at trykke på knappen OK Ændring af fra- og til-knuder for stænger Fra- og til-knuderne for en stang kan ændres vha. oversigten med stangens data. Ændring af fra- og til-knuder for en stang 1. Åbn oversigten over stangens data, se side Stangens fra- og til-knude kan nu ændres, se Figur Godkend ved at trykke på knappen OK Sletning af knuder og stænger Knuder og stænger kan slettes enkeltvis vha. oversigterne eller flere ad gangen vha. tegnefladen. Hvis en knude udgør en stangende, kan knuden kun slettes, hvis stangen også slettes. Sletning af knuder og stænger på tegnefladen: 1. Vælg genvejstasten. 2. Markér de knuder og stænger, som skal slettes, ved tryk på venstre museknap. Markerede knuder og stænger vises røde. 3. De markerede knuder og stænger slettes ved at vælge menupunkt Redigér.Slet markerede, vælge genvejstasten eller trykke på Del. 19

21 4. Godkend ved at trykke på knappen OK. Sletning af knude via knudeoversigt: 1. Vælg menupunktet Oversigt.Knuder eller genvejstasten. 2. Vælg knuden, som skal slettes, og tryk på knappen Slet, se Figur Godkend ved at trykke på knappen OK. Sletning af stang via knudeoversigt: 5.6. Undo/Redo 1. Vælg menupunktet Oversigt.Stænger eller genvejstasten. 2. Vælg stangen, som skal slettes, og tryk på knappen Slet, se Figur Godkend ved at trykke på knappen OK. Hvis man har lavet nogle handlinger der har med knuder og stænger at gøre i forbindelse med tegnefladen, er det muligt at fortryde disse handlinger. Dette gøres med Undo, Ctrl z eller. Der gemmes op til 10 handlinger. Hvis man har fortrudt en gang for meget kan man benytte Redo, Ctrl Shift z eller til at ophæve undoen. Redo virker kun så længe man ikke har lavet andre handlinger. 6. Understøtninger Understøtninger kan defineres som fastholdelse af knuder mod vandret flytning, lodret flytning, mod drejning, med en gaffellejring eller som en simpel fastholdelse mod udknækning (ud af planen). De tre første understøtningerne vises på tegnefladen som understøttelser. De sidste to vise ved at formen på knuden ændres til en rumpe. Fastholdelserne kan defineres eller fjernes for en knude vha. oversigten over knudens data eller for en eller flere knuder vha. menuen. Definition eller fjernelse af understøtning for en knude vha. oversigt over knudens data: 1. Åbn oversigten over knudens data, se side Knudens understøtningforhold kan nu ændres, idet det kan vælges om knuden er fastholdt i x-retning (vandret), y-retning (lodret), mod drejning, med en gaffellejring eller simpelt mod udknækning(ud af planen), se Figur Godkend ved at trykke på knappen OK. Definition eller fjernelse af ens understøtninger for en eller flere knuder vha. menuen: 1. Vælg genvejstasten. 20

22 2. Markér de knuder, der skal defineres ens understøtninger for, ved tryk på venstre museknap. Markerede knuder vises røde. 3. Vælg menupunktet Redigér.Understøtning eller genvejstasten. 4. Vælg fastholdelserne for de valgte knuder, se Figur 24. Eventuelle eksisterende fastholdelser af de valgte knuder slettes. Figur 24: Definition af understøtninger for en eller flere knuder vha. menuen. 5. Godkend ved at trykke på knappen OK. 7. Charnier/flydeled Charnier kan defineres i knuder eller i stangender. Charnier vises på tegnefladen. Flydeled kan defineres i knuder, hægtet på en stang. Flydeled vises ikke på tegnefladen. Flydeled benyttes til dimensionering af betonkonstruktioner, jf. afsnit Knudecharnier/flydeled Charnier/flydeled kan defineres eller fjernes i enkelte knuder vha. oversigten over knudens data eller i en eller flere knuder vha. menuen. Der kan kun sættes et knudecharnier/flydeled i en fastholdt knude, hvis knuden er fastholdt mod drejning. Desuden kan der kun sættes flydeled i knuder som er hægtet på en stang, jf. afsnit 5.1. Definition eller fjernelse af charnier/flydeled i en knude vha. oversigt over knudens data: 1. Åbn oversigten over knudens data, se side Det kan nu vælges, om der er charnier/flydeled i knuden, se Figur Godkend ved at trykke på knappen OK. Definition eller fjernelse af charnier/flydeled i en eller flere knuder vha. menuen: 1. Vælg genvejstasten. 2. Markér de knuder, der skal defineres eller fjernes charnierer/flydeled for, ved tryk på venstre museknap. Markerede knuder vises røde. 3. Vælg menupunktet Redigér.Charnier/flydeled i knude eller genvejstasten. 21

23 4. Vælg om der skal være charnier/flydeled i de valgte knuder, se Figur 25. Figur 25: Definition af knudecharnier/flydeled for en eller flere knuder vha. menuen. 5. Godkend ved at trykke på knappen OK Charnier i stangender Charnier kan defineres eller fjernes i stangender af enkelte stænger vha. oversigten over stangens data eller i stangender af en eller flere stænger vha. menuen. Definition eller fjernelse af charnier i stangender af en stang vha. oversigt over stangens data: 1. Åbn oversigten over stangens data, se side Det kan nu vælges, om der er charnier i stangenderne, se Figur 17: Oversigt over stangens data. 3. Godkend ved at trykke på knappen OK. Definition eller fjernelse af charnier i stangenderne af en eller flere stænger vha. menuen: 1. Vælg genvejstasten. 2. Markér de stænger, som skal defineres eller fjernes charnierer for, ved tryk på venstre museknap. Markerede stænger vises røde. 3. Vælg menupunktet Redigér.Charnier i stang eller genvejstasten. Figur 26: Definition af charnier i stangenderne for en eller flere stænger vha. menuen. 4. Vælg om der skal være charnier i stangenderne af de valgte stænger, se Figur 26. Eventuelle eksisterende charnierer i stangenderne af de valgte stænger slettes. 5. Godkend ved at trykke på knappen OK. 22

24 8. Samlinger Samlinger kan defineres i knuder, de vises ikke på tegnefladen men man kan se oplysningerne om den under knudedataene. Samlingerne kan defineres, editeres eller fjernes for de enkelte kunder vha. oversigten over knudens data eller de kan oprettes i en eller flere knuder vha. menuen. Definition, editering eller fjernelse af samlinger i en knude vha. oversigt over knudens data: 1. Åbn oversigten over knudens data, se side Opret samlingen ved at trykke på Opret, se Figur 16. (Ændret til Ændre hvis der er oprettet en knude.) 3. Vælg hvilke type samling der skal være i samlingen, se Figur 27, og indtast de øvrige data (For beskrivelse se afsnit 19). 4. Godkend ved at trykke på knappen OK. Definition af samlinger i en eller flere knuder vha. menuen: 1. Vælg genvejstasten. 2. Markér de knuder, der skal defineres samlinger for, ved tryk på venstre museknap. Markerede knuder vises røde. 3. Vælg menupunktet Redigér.Samling eller genvejstasten. 4. Vælg hvilke type samling der skal være i samlingen og indtast de øvrige data (For beskrivelse se afsnit 19). 23

25 Figur 27: Oprettelse af samling 5. Godkend ved at trykke på knappen OK. 9. Søjlevirkning/Kipning For den enkelte stang kan det defineres hvordan der skal regnes på søjlevirkning og/eller kipning ved bæreevneeftervisning af træ eller stål Søjlevirkning/kipning i stang Søjlevirkningen og/eller kipning kan defineres vha. oversigten over stangens data eller i en eller flere stænger vha. menuen. Definition af søjlevirkning/kipning for en stang vha. oversigt over stangens data: 1. Åbn oversigten over stangens data, se side Definition af kipning, se Figur 17. Man skal angive følgende: 2.1. Kipningslængden i forhold til stangens længde. Hvis der ikke er indsat gaffellejringer i stangen, benytter programmet en kiplængde, som er den indtastede værdi gange længden af stangen. Hvis der på stangen er indsat gaffellejringer, benytter programmet mellem gaffellejringer altid en kipningslængde, som svarer til afstanden mellem gaffellejringerne. Dvs. den indtastede værdi har ingen betydning. Hvis der ikke er indsat gaffellejringer i stangens ende(r), benytter programmet en kiplængde som er den indtastede værdi gange afstanden fra enden af stangen til nærmeste gaffellejring på strækningen fra enden af stangen til nærmeste gaffellejring Lastens angrebspunkt (ved bæreeftervisning af stål) Top i toppen af tværsnittet (giver større kipningsmodstand) Center i forskydnings centrum 24

26 bund i bunden af tværsnittet (giver mindre kipningsmodstand) 3. Definition af søjlevirkning, se Figur 17. Der er 3 muligheder: 3.1. Ingen undersøgelser Undersøgelse for søjlevirkning i planen, idet knæklængden skal angives i forhold til stangens længde, idet 1 angiver en knæklængde som er lig med stangens længde Undersøgelse for søjlevirkning i både planen og vinkelret på planen, idet både knæklængden planen og vinkelret på planen skal angives i forhold til stangens længde, idet 1 angiver en knæklængde som er lig med stangens længde. Vinkelret på planen gælder følgende: Hvis der ikke er indsat simple fastholdelser mod udbøjning i z-retningen i stangen, benytter programmet en knæklængde, som er den indtastede værdi gange længden af stangen. Hvis der på stangen er indsat simple fastholdelse mod udbøjning i z-retningen, benytter programmet mellem de simple fastholdelser mod udbøjning i z-retningen altid en knæklængde, som svarer til afstanden mellem de simple fastholdelse mod udbøjning i z-retningen. Dvs. den indtastede værdi har ingen betydning. Hvis der ikke er indsat en simpel fastholdelse mod udbøjning i z-retningen i stangens ende(r), benytter programmet en knæklængde, som er den indtastede værdi gange afstanden fra enden af stangen til nærmeste simple fastholdelse mod udbøjning i z-retningen på strækningen fra enden af stangen til nærmeste simple fastholdelse mod udbøjning i z-retningen. Til bæreevneeftervisningen af stål skal brugeren angive det maksimale slankhedsforhold. Default i programmet er 200. Ved bæreevneeftervisning af stål er der dog alternativt mulighed for i planen at bestemme søjlevirkningen på baggrund af den kritiske søjlekraft i stedet knæklængden, se afsnit Godkend ved at trykke på knappen OK. Definition af søjlevirkning/kipning for en eller flere stænger vha. menuen: 1. Vælg genvejstasten. 2. Markér de stænger, som skal defineres, ved tryk på venstre museknap. Markerede stænger vises røde. 3. Vælg menupunktet Redigér.Søjlevirkning i stang eller genvejstasten. 25

27 Figur 28: Definition af søjlevirkning for en eller flere stænger vha. menuen. 4. Definition af søjlevirkning og/eller kipning for de valgte stænger, se Figur 28 (se definition af søjlevirkning for en stang vha. oversigt over stangens data, side 24). Eventuelle eksisterende definition slettes for de valgte stænger. 5. Godkend ved at trykke på knappen OK. 10. Udfligning For den enkelte stang kan der defineres en udfligning. (Medtages kun i beregninger for træ, stål og beton.) 1. Åbn oversigten over stangens data, se side Definition af udfligning. Man skal angive følgende: Figur 29: Indtastning af udfligning a1 : Forholdet for profilhøjden i stang enden tilknyttet Fra-knuden. a1 tværsnitshøjden = profilhøjden i Fra-knuden a2 : Forholdet for profilhøjden i stang enden tilknyttet Til-knuden. a2 tværsnitshøjden = profilhøjden i Til-knuden x1 : Den relative afstand fra Fra-knuden til hvor udfligningen begynder. x2 : Den relative afstand fra Til-knuden til hvor udfligningen sluttet. Udfliget på : Ligger udfligningen på over- eller undersiden af profilet. Regnes med 3 flanger : Hvis det er I profiler (og H-profiler) fra tværsnitstabellen kan man lave udfligningen som en 3. flange, idet en trekant fra et tilsvarende profil svejses på det oprindelige profil. 26

28 11. Belastninger Alle laster grupperes i lastgrupper, som hver indeholder en samling af laster, der altid virker samtidigt og med samme partialkoefficient. Programmet kan automatisk generere stængernes egenlast samt naturlasterne sne og vind på facader samt sadel-, trug- og pulttage efter DS/EN Eurocode og Øvrige belastninger kan defineres som knude- eller stanglaster. Lastgrupperne sammensættes til lastkombinationer. Det er muligt at angive følgende lastkombinationer: Anvendelse (Karakteristisk, Hyppig, Kvasipermanent) Brud (6.10a, 6.10b(2.1), 6.10b(2.2)) Ulykke (Ulykke, Brand, Masselast) Partialkoefficienterne på lasterne i henhold til DS/EN Eurocode 1990 det Danske nationale anneks 2007 er indeholdt i programmet, men de kan ændres af brugeren Oprettelse af lastgrupper Lastgrupper kan oprettes, ændres og slettes vha. lastgruppeoversigten. Oprettelse af lastgrupper: 1. Lastgruppeoversigten, se Figur 30, åbnes på en af følgende måder: a. Vælg menupunktet Oversigt.Lastgrupper eller genvejstasten. b. Under definering af lasterne (se side 35), hvor lastgruppen skal vælges kan man trykke på knappen, se Figur 37, Figur 38 og Figur

29 Figur 30: Lastgruppeoversigt. 2. Hvis lastgruppeoversigten er tom, kan der importeres lastgrupper fra en anden sag ved at trykke på knappen Import. Automatisk genererede lastgrupper indeholdende automatisk genererede naturlaster kan dog ikke importeres. 3. En ny lastgruppe oprettes ved at trykke på knappen Opret. 4. Data for lastgruppen kan nu indtastes, se Figur Godkend ved at trykke på knappen OK. Når en lastart vælges, opstilles partialkoefficienter fra DS/EN Eurocode 1990 Dansk national anneks For nyttelaster skal kategori og antal etager angives. For øvrige naturlaster (excl. vind) skal angives typen af naturlast (sne, temperatur eller is). De i skærmbilledet angivne partialkoefficienter i anvendelse er angivet for den karakteristiske kombination. Andre værdier er gældende for den hyppige og den kvasipermanente kombination, jf. DS/EN Eurocode 1990 afsnit 6.5. Disse er ikke vist i skærmbilledet. De i skærmbilledet angivne partialkoefficienter for vindlast og snelast er angivet under forudsætning af at de ikke indgår i lastkombinationer med dominerende nyttelast kategori E eller dominerende vindlast. I lastkombinationer med dominerende nyttelast kategori E eller vindlast er andre værdier gældende, jf. DS/EN Eurocode 1990 Dansk national anneks 2007 Tabel A1.1. Disse er ikke vist i skærmbilledet. Hvis der vælges brugerdefinerede partialkoefficienter, kan der i specialtilfælde angives andre partialkoefficienter end dem i DS/EN Eurocode 1990 Dansk national anneks Såfremt programmet er opstartet med bæreevneeftervisning for beton eller kontinuerlige betonbjælker, skal andelen af den bundne last for lastgruppen angives. 28

30 Laster der regnes for bunden: Permanent last regnes normalt altid bunden, dog betragtes tyngden af ikke-bærende vægge og gulvbelægninger (incl. afretningslag) som fri last, jf. DS/EN Eurocode afsnit 2. Vindlast regnes normalt som bunden last, medmindre andet er angivet i DS/EN Eurocode afsnit 3.3. Snelast, jf DS/EN Eurocode afsnit 2. Vandret masselast, jf. DS/EN Eurocode 1990 Dansk national anneks Tabel A1.3 Note 1. Ulykkeslast Nyttelast i lastkombination Ulykke regnes altid bunden. Laster der regnes for frie: Nyttelaster regnes normalt som frie laster jf. DS/EN Eurocode afsnit Egenlast Figur 31: Data for lastgruppe. I lastgrupper af arten Permanent last, kan der automatisk inkluderes egenlast. Der medregnes dog ikke egenlast for trækstænger og træk/trykstænger. For standardtræprofiler benyttes densiteten 500 kg/m 3. For standardstålprofiler benyttes densiteten 7850 kg/m 3. For betonprofiler, benyttes densiteten 2400 kg/m 3 for almindelig konstruktionsbeton og den angivne densitet for letkonstruktionsbeton. For øvrige tværsnit skal densiteten indtastes af brugeren. Egenlasten kan ikke vises på tegnefladen, istedet vises teksten + egenlast for hele konstruktionen i bunden af tegnefladen. 29

31 Generering af egenlast: Naturlaster 1. Opret en lastgruppe af arten Permanent last. 2. Afkryds feltet Inkludér egenlast, se Figur Godkend ved at trykke på knappen OK. Programmet kan automatisk generere naturlasterne sne og vind på facader samt sadel-, trugog pulttage efter DS/EN Eurocode og Lastgrupper med tilhørende laster oprettes automatisk. Naturlastfaktorerne tilrettes og de ønskede vind- og snelaster vælges. Lastgrupperne og lasterne opdateres automatisk, når naturlastfaktorer eller konstruktionen ændres Naturlastfaktorer Naturlastfaktorerne kan tilrettes ved at vælge menupunktet Naturlast.Faktorer eller genvejstasten og derefter vælge fanebladene Vind og Sne, se Figur 32 og Figur 33. Figur 32: Naturlastfaktorer for vind. 30

32 Naturlastgenerering Figur 33: Naturlastfaktorer for sne. For at generere naturlaster, skal naturlastfaktorerne først opstilles, se afsnit Dernæst vælges om lasterne skal opstilles for sadeltag, trugtag eller pulttag/fladt tag. For generering af naturlaster kan der tilknyttes stænger til facader og tagflader. Der kan defineres én stang pr. facade og én stang pr. tagflade. Hvis stangen udvælges ved at angive knudenumre er det muligt at angive flere stænger, som skal ligge i forlængelse af hinanden (dvs. de skal kunne opfattes som en stang ved generering af naturlaster). Det sidst nævnte er dog ikke muligt for trugtage med snelast tilfælde (ii). Der benyttes følgende stangbetegnelser: FV: Venstre facade. TV: Venstre tagflade for sadeltag/trugtag eller blot tagflade for pulttag/fladt tag. TH: Højre tagflade for sadeltag og trugtag. FH: Højre facade. 31

33 Udvælgelse af stænger: 1. Vælg menupunktet Naturlast.Generering eller genvejstasten. 2. Vælg Sadeltag, Trugtag eller Pulttag/fladt tag. 3. Vælg betegnelsen for den facade eller tagdel, der skal tilknyttes en stang, se Figur En stang kan udvælges på to måder: a. Tryk på knappen Udpeg udfor facaden eller tagdelen. b. Vælg stangen på tegnefladen ved at trykke på stangen med venstre museknap, se Figur 34. eller a. Angiv knudenumre for stangens fra- og til-knude. Det er muligt at angive flere stænger som skal ligge i forlængelse af hinanden (dvs. de skal kunne opfattes som en stang ved generering af naturlaster). Dette er dog ikke muligt for trugtage med snelast tilfælde (ii). Figur 34: Udpegning af stang. Lasttilfælde for vind er sammensat af indvendig og udvendig last så der opstår hhv. maksimal opadrettet last, maksimal tværlast og maksimal nedadrettet last iht. DS/EN Eurocode afsnit

34 Udvælgelse af vindtilfælde: 1. Tilknyt stænger til facaderne og tagdelene. 2. Vælg fanebladet Vindlast. 3. Vælg de relevante vindtilfælde, se Figur 35 for udvælgelse af vindtilfælde for sadel tag. Figur 35: Vindtilfælde for sadeltag. Lasttilfælde for sne er sammensat iht. DS/EN Eurocode afsnit

35 Udvælgelse af snetilfælde: 1. Tilknyt stænger til facaderne og tagdelene. 2. Vælg fanebladet Snelast. 3. Vælg de relevante snearrangementer, se Figur 36 for udvælgelse af snearrangementer for sadeltag. Tilfælde (iv) svarer til det i DK NA angivne tilfælde for sneophobning på den vestlige side af bygningen. Derfor skal der angives hvilken side der vender mod vest. For trugtage er formfaktoren i tilfælde (ii) på den sikre side sat til 0,8 ved facaden. Figur 36: Snearrangementer for sadeltag. Der oprettes automatisk en lastgruppe til hvert vind- og snelasttilfælde, så lastgrupperne efterfølgende kan sammensættes i lastkombinationer. Beskrivelse af de oprettede lastgrupper kan ses i lastgruppeoversigten. For de automatisk oprettede lastgrupper sættes andelen af den bundne last til 100 % og lastgruppens varighed regnes som korttid ved bæreevneeftervisning for beton eller kontinuerlige betonbjælker Vis naturlaster Beregnede værdier for stangvinkler, qmax for vind og formfaktorer samt størrelse og placering af naturlasterne kan vises vha. oversigten over stangens data. Visning af data for naturlaster: 1. Åbn oversigten over stangens data, se side Markér den ønskede naturlast under Laster på stang. 34

36 3. Tryk på knappen Vis Øvrige laster Laster kan defineres som knude- eller stanglaster. Alle laster tilknyttes en lastgruppe. Lasterne, som tilhører en lastgruppe, vises på tegnefladen, ved at vælge lastgruppen i fanebladet Lastgruppe i tabellen Knudelaster Knudelaster kan defineres for en knude vha. oversigten over knudens data eller for en eller flere knuder vha. menuen. Oprettelse af knudelast vha. oversigten over knudens data: 1. Åbn oversigten over knudens data, se side Tryk på knappen Opret 3. Det er nu muligt at oprette en vandret (X) eller lodret (Y) last i knuden, se Figur 37. Hver last skal tilknyttes en lastgruppe. Lastgruppeoversigten kan åbnes ved at trykke på knappen. Figur 37: Oprettelse af knudelast vha. oversigten over knudens data. 4. Godkend ved at trykke på knappen OK. Oprettelse af knudelast for en eller flere knuder vha. menuen: 1. Vælg genvejstasten. 2. Markér de knuder, som skal påvirkes af ens knudelaster, ved tryk på venstre museknap. Markerede knuder vises røde. 3. Vælg menupunktet Redigér.Knudelast eller genvejstasten. 4. Lasten kan nu oprettes, se Figur 37, lastnummer kan dog ikke defineres. 35

37 Stanglaster 5. Godkend ved at trykke på knappen OK. Stanglaster kan defineres for en stang vha. oversigten over stangens data eller for en eller flere stænger vha. menuen. Oprettelse af stanglast vha. oversigten over stangens data: 1. Åbn oversigten over stangens data, se side Tryk på knappen Opret. 3. Det er nu muligt at oprette en linie- eller punktlast, som kan være vilkårligt placeret på stangen og med forskellige projektioner på stangen, se Figur 38 og Figur 39. Hver last skal tilknyttes en lastgruppe. Lastgruppeoversigten kan åbnes ved at trykke på knappen. Figur 38: Oprettelse af linielast på stang vha. oversigten over stangens data. 4. Godkend ved at trykke på knappen OK. Oprettelse af stanglast for en eller flere stænger vha. menuen: 1. Vælg genvejstasten. 2. Markér de stænger, som skal påvirkes af stanglaster, ved tryk på venstre museknap. Markerede stænger vises røde. 3. Vælg menupunktet Redigér.Stanglast eller genvejstasten. 4. Lasten kan nu oprettes, se Figur 38 og Figur 39, lastnummer kan dog ikke defineres. 5. Godkend ved at trykke på knappen OK. 36

38 Figur 39: Oprettelse af punktlast på stang vha. oversigten over stangens data Lastkombinationer Lastgrupper kan sammensættes i lastkombinationer I anvendelse Karakteristisk, Hyppig Kvasipermanent I brud 6.10a 6.10b (2.1) 6.10a Jordtryk 6.10b Jordtryk 6.10 Vandryk I ulykke Ulykke Brand Seismisklast/masselast Fra lastkombinationsoversigten kan der oprettes, ændres og slettes lastkombinationer Oprettelse af lastkombination manuelt: 1. Vælg menupunktet Oversigt.Lastkombinationer eller genvejstasten. 2. Vælg fanebladet med den ønskede lastkombinationstype (Anvendelse, Brud, Ulykke), se Figur

39 3. Tryk på knappen Opret. Figur 40: Oversigt over lastkombinationer. 4. Vælg den lastkombination, der skal opstilles. 5. Angiv om lastkombinationen skal medtages i beregningerne. 6. I anvendelses lastkombinationerne skal angives om der skal regnes udnyttelse på stål profiler, og der skal angives en maks. deformation der må optræde i konstruktionen. 7. Angiv om den permanente last skal regnes til ugunst eller til gunst. 8. I Lastkombination Masselast kan angives om der automatisk skal generes vandret masselast svarende til reglerne i DS/EN Eurocode 1990 Dansk national anneks 2007 Tabel A.1.3 Note 1, som enten kan påsættes fra højre (mod venstre) eller fra venstre (mod højre) for nedadrettet lodret last. 9. Markér en lastgruppe i feltet Lastgrupper ved tryk på venstre museknap. Tryk på knappen, hvorved den markerede lastgruppe flyttes til feltet Lastgrupper i LAK med tilhørende partialkoefficient. Tilsvarende kan en lastgruppe fjernes ved at markere den i feltet Lastgrupper i LAK og trykke på. 10. Flyt alle de ønskede lastgrupper til feltet Lastgrupper i LAK, se Figur

40 Figur 41: Valg af lastgrupper som skal indgå i lastkombination. 11. Godkend ved at trykke på knappen OK. For lastkombinationer med variable laster, får den først valgte variable lastgruppe den høje partialkoefficient, mens øvrige tildeles den lave partialkoefficient Oprettelse af lastkombination automatisk: 1. Vælg menupunktet Oversigt.Lastkombinationer eller genvejstasten. 2. Tryk på knappen Generer, se Figur Vælg de lastkombinations typer der skal genereres lastkombinationer for og de lastgrupper der skal indgå i dem, se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 39

41 Figur 42: Valg til generering af lastkombinationer. 4. Kontroller de lastkombinationer der er blevet genereret. Hvis der er nogle man alligevel ikke ønsker at regne på fjernes de ved at markere den linje de står på og trykke på knappen Slet/Opret. Se Figur Tryk på Opret, for at føre de genererede lastkombinationer over i programmets oversigt over lastkombinationer. Figur 43: Auto genererede lastkombinationer. 40

42 12. Tværsnit Tværsnit kan oprettes, slettes og ændres fra tværsnitsoversigten. Et tværsnit indeholder et profil, der benyttes til et antal stænger. Af materialer kan benyttes træ, stål og beton med/uden armering, eller der kan defineres et tværsnit hvor materialet er vilkårligt, idet karakteristisk og regningsmæssigt elasticitetsmodul indlæses. Hver stang skal have tilknyttet et tværsnit. Tilknytningen kan ske fra oversigten over stangens data eller der kan ske flere tilknytninger til samme tværsnit vha. menuen. Oprettelse af tværsnit: 1. Tværsnitsoversigten, se Figur 44, åbnes på en af følgende måder: a. Vælg menupunktet Oversigt.Tværsnit eller genvejstasten. eller b. I oversigten over stangens data kan tværsnittet vælges, se side 13. I dette inddateringsvindue, se Figur 17 kan tværsnitsoversigten åbnes ved at trykke på knappen. Figur 44: Tværsnitsoversigt. 2. Hvis tværsnitsoversigten er tom, kan der importeres tværsnit fra en anden sag ved at trykke på knappen Import. 3. Et nyt tværsnit oprettes ved at trykke på knappen Opret. 4. Data for tværsnittet kan for andre end betonprofiler defineres på tre måder: a. Brugerdefineret: data indtastes. b. Import fra Tværsnit 2: areal og inertimoment kan hentes fra et tværsnit defineret i programmet Tværsnit 2 ved at trykke på knappen og vælge den ønskede sag. For Træ og Stål er det muligt at benytte disse tværsnit på lige fod med tværsnittene fra tværsnitstabellen, men for at gøre dette skal der indtastes nogle yderligere data og dette gøres ved at trykke på knappen og indtaste de manglende parametre. 41

43 c. Fra tværsnitstabel: areal og inertimoment kan hentes fra standardprofiltabeller ved at trykke på knappen og vælge det ønskede profil, se Figur For stål og træ tværsnit der er fra tværsnitstabellen kan der vælges at tværsnittet skal dimensioneres. Dette gøres ved at markere feltet Dimensioner tværsnittet. For ståltværsnittet skal der desuden angives hvordan dimensioneringen for brand lastkombinationer skal foretages, og om anvendelses lastkombinationer skal dimensioneres for udnyttelse. For både stål og træ skal det angives om anvendelses lastkombinationer skal dimensioneres for deformationer. 6. For betonprofiler henvises til afsnit Ved import af tværsnit fra Tværsnit 2 eller tværsnitstabel eller betonprofil kan tværsnittet med tyngdepunktsakser vises ved at trykke på knappen Vis profil, se Figur Godkend ved at trykke på knappen OK. Figur 45: Data for tværsnit. For at programmet automatisk kan beregne de regningsmæssige elasticitetsmoduler og styrkeparametre skal der for træprofiler indlæses, kontrolklasse og systemfaktor og træklasse iht. DS/EN Eurocode For stålprofiler indlæses kontrolklasse iht. DS/EN Eurocode For betonprofiler henvises til afsnit

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Plan Ramme 4. Januar 2011

Plan Ramme 4. Januar 2011 Plan Ramme 4 Januar 2011 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Programmets opbygning... 6 2.1. Menuer og værktøjslinier... 6 2.2. Opsætning af tegneflade... 7 2.3. Tegne- og udvælgelsesfunktioner... 8 2.4. Brug

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2011

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2011 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2011 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 6 1.5. Charnier...

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

DIMENSION. Betonplader. august 2010

DIMENSION. Betonplader. august 2010 Athena DIMENSION Betonplader august 2010 Indhold 1 Indledning... 3 2 Beregningsgrundlag... 3 2.1 Beregning... - beton 3 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 3 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Tegneflade................................... 2 3 Navngivning af sag..............................

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet DIMENSION Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3

Athena DIMENSION Plan ramme 3 Athena DIMENSION Plan ramme 3 November 2007 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Programmets opbygning... 6 2.1 Menuer og værktøjslinier... 6 2.2 Opsætning af tegneflade... 8 2.3 Tegne- og udvælgelsesfunktioner...

Læs mere

DIMENSION. Søjler og vægge 6. januar 2010

DIMENSION. Søjler og vægge 6. januar 2010 Athena DIMENSION Søjler og vægge 6 januar 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Beregningsgrundlag... 2 2.1 Begrænsninger... 4 3 Opstart... 4 3.1 Installation... 4 3.2 Konfiguration... 4 3.3 Opstilling... af

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave

Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Installationsvejledning for Dimension Netværksudgave Programmet kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en netværksudgave. Programmet skal installeres fra en arbejdsstation,

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4

Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 Athena DIMENSION Kontinuerlige betonbjælker 4 December 1999 Indhold Betydning af genvejsknapper og ikoner.................... 2 1 Anvendelse................................... 2 2 Opbygning af program............................

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en enkeltbrugerudgave. Kør installations filen setupxxxxxxx.exe

Læs mere

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005

Athena DIMENSION. Varmetab 4. December 2005 Athena DIMENSION Varmetab 4 December 2005 1 Indledning...2 2 Beregningsgrundlag...2 3 Opstart...2 3.1 Installation...2 3.2 Konfiguration...2 3.3 Opstilling af sag...3 4 Appendix A. Varmetab 4 filer...5

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres/være installeret som enkeltbrugerudgave (single user) eller som netværksudgave (multi user). Dette er vejledningen

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

CAD-tegninger som grundlag for geometri

CAD-tegninger som grundlag for geometri CAD-tegninger som grundlag for geometri SimDXF er et simpelt værktøj til import af cad tegninger i DXF-format som grundlag for opbygning af den geometriske beskrivelse af bygningsmodeller i BSim2000. Der

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Vejledning til Planmodul i FLEX

Vejledning til Planmodul i FLEX Vejledning til Planmodul i FLEX Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere