Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0"

Transkript

1 Bilag 3: FOTajour-vejledning 1.0 Lavet af: Thorbjørn Vang Søndergaard, Kolding Kommune Rasmus Klog, Vejle Kommune Anita Enevoldsen, Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 2 Import af data og opsætning 3 Opsætning af templates 4 GENNEMGANG AF ALMINDELIGT FOREKOMNE LSA-EDITERINGER 7 Ændring af attributværdi 7 Ændring af geometri af et objekt 8 Opdeling af objekt 9 Opret nyt objekt 10 Indsætte vejmidte fra ekstern kilde f.eks, CAD 11 Slette objekter 12 Samle eksisterende objekter 13 Håndtering af metadata i FOTajour 14 Håndtering af koten ved hjælp af ArcMap funktioner 16 FOTajour vejledning version 1.0 1

2 Brug af Geosite FOTajour til editering af FOT Vejmidte i ArcMap Indledning: Denne Best Practice vejledning er udarbejdet af FOTajour arbejdsgruppen under FOT-LSA projektet for Vejmidter. Arbejdsgruppen består af kommunale GIS-teknikere, specialister og vejfaglige medarbejdere fra Vejen, Kolding og Vejle Kommuner, der alle anvender ESRI GISplatform. Der indgår desuden bidrag fra enkelte personer fra et par andre kommuner, GST, VD og Geosite. En del af vejledningen kan formentlig også være til nytte i de andre understøttede platforme så som Geomedia og Mapinfo, men den er ikke målrettet hertil. Formålet med vejledningen er dels at supplere den generelle brugervejledning, der følger med FOTajour installationspakken, da den ikke er særlig specifik i forhold til editering af FOT- Vejmidte. Dels har vejledningen til formål at præcisere og uddybe FOT-specifikationens afsnit om LSA på Vejmidte og Systemlinje. Endelig skitseres der en anbefalet procedure for arbejdsgangen omkring ajourføring af veje i FOT til anvendelse i kommunerne. Ved korrekt opsætning af den lokale geodatabase, samt konfiguration af FOTajour og ArcMap brugerfladen, vil man være rigtig godt hjulpet til at være i stand til at udføre LSA korrekt, idet systemet både begrænser de fleste valgmuligheder til de lovlige værdier, foreslår default værdier, hvor det er muligt og validerer de valgte værdier i forbindelse med upload. Det skal dog understreges, at det stadig er en forudsætning, at FOT-editøren har fornøden kendskab til den gældende FOT-specifikation. Samt almindelig praksis og standarder for vejforvaltning. Vejledningen er udarbejdet på grundlag af erfaringer med editering af FOT2007-data, der oprindeligt er produceret jf. spec. ver. 4.0/4.1, men den er forberedt på også at understøtte de ændringer, der er foretaget til ver Der er i vejledningen ikke taget hensyn til evt. ændrede snitflader og forretningsgange, som hhv. Datafordeleren, Vejreferencemodellen og den nye FOT-database (GeoDanmark 2015) måtte afstedkomme, men projektgruppen følger disse parallelle projekter tæt. FOTajour vejledning version 1.0 2

3 Import af data og opsætning Download af data Som manualen beskriver skal data hentes fra FOTdownload i GML3 format, og vejmidter, vandløb og jernbaner må ikke være være de brudte elle forenklede versioner. Det gøres på følgende måde. 1. Gå til og log in med dit Miljøportalslogin 2. På downloadsiden vælger du først om du vil downloade ud fra kommunens afgrænsning eller ved hjælp et rektangel. 3. Ved at trykke på knappen Vælg temaer åbnes dialogvinduet hvor man vælger de temaer man vil downloade til editing. Her er det vigtigt ikke at vælge de objekttyper der hedder _brudt. De brudte objekttyper kan ikke fungere til editering, men de er bedre egnet til visning. 4. Når de ønskede objekttyper er valgt, trykkes Færdig og derefter Formater data. Det er vigtigt at man ikke trykker på Forenklede vejmidter 5. Den genererede dataforespørgsel bliver sat ind i køsystemet i FOTdownload, og når forespørgslen er behandlet modtager man en med et link til filen. I de fleste tilfælde er forespørgslen behandlet i løbet af en time, men en gang imellem er der lang kø så det varer væsentligt længere. Det er derfor altid en god ide at lave sin forespørgsel i god tid inden man har planlagt at gå i gang. 6. Filen downloades som en zip-fil og udpakkes så GML-filen er klar til brug. Brudt versus ikke-brudt Når man skal arbejde med vejmidte, vandløb og jernbane skal man bruge de forskellige versioner til de rette formål. Når man skal editere skal man bruge den ikke-brudte version, f.eks. VEJMIDTE. Denne ikke-brudte version indeholder objekterne som de er beskrevet i specifikationen, og der altså nogle af objekterne der har skiftende sekundære attributter. Skiftende sekundære attributter kaldes også intervalattributter, og er attributter der har forskellige værdier på forskellige dele af et objekt. For vejmidten vil det som regel være vejklassen der varierer. Det kunne f.eks være en vejmidte der er 250 meter lang, og har vejklassen Lokalvej-Tertiær de første 50 meter, hvorefter den skifter til vejklassen FOTajour vejledning version 1.0 3

4 Indkørselsvej de sidste 200 meter. Det er kun muligt og tilladt at sende objekter afsted til GeoDanmark-databasen hvis de overholder datamodellen beskrevet i specifikationen. Den brudte version bruges til kartografiske formål da objekterne er opdelt hvis de sekundærer attributter skifter værdi. Dette er en nødvendighed, for at man kan tematisere ud fra de attributter der er intervalbasserede. Opsætning af templates I ArcMap 10.1 og frem er det muligt at arbejde med skabeloner for attributter til objekter. I ArcMap kaldes det Editing Templates. Det kan være meget tidsbesparende, at editere ved hjælp af sådanne skabeloner. Nedenfor ses et skema med to generelle skabeloner og en mere specifik for en vejklasse, der ofte benyttes. Under skemaet er der en række bemærkninger til attributforslagene. Attribut Vej (generel) Sti (generel) Lokalvej-Tertiær Kan bruges generelt til tegning af veje. Der skal tages stilling til Vejklassen og Trafikarten Kan bruges generelt til tegning af stier. Der skal evt. tages stilling til Vejklassen Specifik skabelon til en vejklasse der ofte benyttes CPRkommune Geometri_status Foreløbig Foreløbig Foreløbig Objekt_status Taget i brug Taget i brug Taget i brug Fiktiv Niveau Skal være tom Skal være tom Skal være tom Overflade Befæstet Befæstet Befæstet Plads Rundkoersel Tilogfrakoersel Trafikart Al færdsel Sti Al færdsel Vejbredde Ukendt Ukendt Ukendt Vejklasse Skal være tom Hovedsti Lokalvej-Tertiær Vejmidtetype Vej Sti Vej Vejmyndighed Vejle Vejle Vejle FOTajour vejledning version 1.0 4

5 1. Geometri_status: Skal altid være Foreløbig når der oprettes nye objekter, med mindre man har geometrien fra As-built opmålinger med en præcision, der er mindst lige så god som den der kræves ved fotogrammetrisk ajourføring (inkl. Z-koordinater). Geometri_status vil blandt andet blive brugt i forbindelse med udpegning af områder til fotogrammetrisk ajourføring. 2. Objekt_status: Ved ajourføring af veje er man ofte ret sikker på hvilken status FOTobjektet har når man tegner den. Hvis man har rutiner, der sikrer, at man tegner veje ind, inden de bliver lavet, skal Objekt_status sættes til en af de mere foreløbige værdier. Hvis man arbejder på denne måde, skal man rette Objekt_status til senere, når vejen er taget i brug. 3. Fiktiv: Vejmidter som tegnes ind ved LSA er sjældent fiktive og derfor skal attributten Fiktiv normalt stå til 0 (= Nej). 4. Niveau: Attributten Niveau skal være tom, hvis der er tale om en vej, der følger terrænnet uden at ligge på en bro eller i en tunnel. 5. Plads, Rundkoersel og Tilogfrakoersel. Disse tre attributter skal være 0 når vejmidten ikke er en del af en plads, en rundkørsel eller en til- og frakørsel (motorvejsrampe mv). 6. Vejklasse: Vejklassen er den mest komplicerede attribut at tildele en værdi, og derfor skal man passe på med at definere en default-værdi i attributskabelonen. 7. Vejbredde: Vejbredden kan sættes til Ukendt i de fleste tilfælde. Når denne værdi bruges betyder det, at man vil fortælle, at man ikke ved hvor bred vejen er. Hvis man ikke ønsker at tage stilling til Vejbredden, kan man bruge værdien Ikke tildelt. Denne værdi betyder, at man ikke har overvejet om man ved hvor bred vejen er. Template properties for Vejmidte Her ses et eksempel på opsætningen af en attributskabelon i ArcMap: FOTajour vejledning version 1.0 5

6 FOTajour vejledning version 1.0 6

7 GENNEMGANG AF ALMINDELIGT FOREKOMNE LSA-EDITERINGER Ændring af attributværdi Ændring af attributværdier på objekter kan foretages både direkte i FOTajour og i ArcMap som man er vant til. Hvis du skal lave få ændringer, er det bedst at gøre det direkte igennem FOTajour. Attributterne ændres i FOTajour i fanen Gemmengå features. Vinduet viser alle attributterne til venstre, og det er muligt at ændre værdierne ved at skrive i felterne eller bruge dropdown-menuerne. Når man har foretaget de ændringer man mener er nødvendige, klikker man på Check valid, så FOTajour kontrollerer om alle attributkombinationer er lovlige i henhold til specifikationen. I vinduet til højre står der hvilke fejl der er i kombinationerne. Hvis du er i tvivl om hvilke kombinationer der er lovlige skal du kigge i dokumentet Attributkombinationer som findes på GeoDanmark.dk. FOTajour vejledning version 1.0 7

8 Når alle attributter har fået tildelt en korrekt værdi, og der er vinget af i Attributter ændret klikker man på Opdater FOT+GIS, så ændringerne bliver sendt afsted. Hvis du skal lave den samme attributændring på mange objekter, er det nemmere at gøre det på almindeligvis i ArcMap. Det kunne være ændring af vejklassen på en længere vejstrækning. Bagefter kan du bruge FOTajour til at sende ændringerne afsted. Ændring af geometri af et objekt Ændringer i objekters geometri foretages med de almindelige editeringsfunktioner i ArcMap. Efterfølgende bruges FOTajour til at sende ændringen afsted. I Gennemgå features -fanen vises objektets oplysninger, og FOTajour har selv fundet ud af at objektets geometri er ændret. Det vises med fluebenet ved Geometri ændret, og ændringen sendes afsted ved at klikke på Opdater FOT+GIS. Hvis ændringen af geometrien er af en sådan art at objektet skal have ny FOTid, skal du vinge af i Erstat komplet og derefter klikke på Opdater FOT+GIS. Det er beskrevet i specifikationen afsnit Livscyklusregler. FOTajour vejledning version 1.0 8

9 Opdeling af objekt Når man skal tilføje en sidevej på en eksisterende vej, skal den eksisterende vej splittes. Split af en vejmidte foregår på følgende måde. Markér objektet i ArcMap, og del det med Split Husk at snappe til endepunktet i den tilsluttende vej, så der bliver topologisk sammenhæng! Åbn derefter FOTajour og klik på Udpeg i kort. Klik på objektet så det bliver valgt til FOTajour. FOTajour kan se at objektet er blevet opdelt, og viser det ved at skrive det i toppen af vinduet. FOTajour har også selv vinget af i Geometri ændret. Klik på Opdater FOT+GIS så FOTajour sender ændringen af sted. Når du ser beskeden Opdater GIS OK er ændringen både registreret i FOT og objekterne i din egen database har fået udfyldt attributterne som kommer fra FOT. FOTajour vejledning version 1.0 9

10 OBS! Der er i øjeblikket en lille fejl i programmet, som gør at man i ArcMap skal benytte sig af følgende workaround: Slet de splittede vejmidter udenom FOTajour, og download området igen ved hjælp af funktionen Import fra FOT. Derved hentes de opsplittede objekter ned igen, men nu med nye FOTid'er og FOT_fra_tid mv. Der arbejdes på en programopdatering, som løser det. Opret nyt objekt Når du skal oprette et nyt objekt, skal du først tegne objektet med ArcMaps editeringsværktøjer. Når objektet er tegnet kan du tildele attributter gennem FOTajour Start med at overveje om de Create Feature templates, du har lavet, er dækkende for det du skal lave. Hvis de ikke er det kan du med fordel lave nogle flere. Eller du kan blot vælge den template, som passer bedst, og så ændre på attributterne bagefter. I ArcMap Create Feature klikker du på den template du gerne vil tegne objektet med. Tegn derefter objektet og husk at bruge korrekt snap til endepunkter. FOTajour vejledning version

11 Åbn FOTajour og tryk på Udpeg i kort. Klik på det objekt du netop har tegnet så det vises i FOTajour. Tildel objektet de resterende attributter. Tryk på check valid, og derefter Indsæt i FOT+GIS. Klik OK og evt. Save Edits. Objektet er nu gemt i dit eget system og FOT2007 Indsætte vejmidte fra ekstern kilde f.eks, CAD Det er muligt at kopiere en vejmidte fra en Cad-tegning og ind i et vejmidtelag. Fordelen ved dette er at det ofte er muligt at få Cad-tegningerne der er meget nøjagtige og også indeholder z- værdier. Cad-tegningerne kan være lavet i forskellige programmer og kan ofte trækkes direkte ind i ArcMap. Hvis man vil ændre i geometrien fra Cad-tegningerne inden man kopierer objekterne over i GeoDanmark-featureclassen, skal man konvertere cad-tegningen med funktionen CAD to Geodatabase under Conversion tools / To Geodatabase. På denne måde danner man et midlertidigt datasæt. Derefter skal man bruge værktøjet Densify under Editing tools. I værktøjet Densify skal du vælge metoden Offset som svarer til pilhøjden. I Maximum Offset Distance angiver man den pilhøjde der gælder for det område man arbejder indenfor. Det er beskrevet i afsnit Nøjagtighed i forhold til GSD hvilken pilhøjde man skal vælge, ofte vil det være fint med 0,2 meter. Når CAD-tegningen er konverteret og hentet ind i ArcMap, kan man se z-værdier på knude- og mellempunkter ved at åbne for editering, åbne for sketch properties med på et objekt med Edit Tool., og dobbeltklikke For at kopiere et objekt ind i vejmidtelaget, startes editering af vejmidten. Derefter markeres det objekt der skal overføres, kopieres og sættes ind. Når det sættes ind, vælges hvilket lag der indsættes i. Herefter kan vejmidten klippes og editeres som andre objekter i vejmidtelaget. FOTajour vejledning version

12 Slette objekter Sletning SKAL foretages via FOT-ajours knap Slet i FOT og GIS ellers vil objektet kun blive slettet lokalt, men ikke i FOT-databasen. Man markerer objektet med Udpeg i kort og trykker på Slet i FOT+GIS. Derefter klikkes OK i Accepter slet -dialogen, og når FOTajour er færdig med operationen giver den beskec nederst i venstre hjørne. Tip: Hvis man kommer til at slette et objekt udenom FOTajour kan det nemt importeres igen ved hjælp af funktionen Import fra FOT og så ellers gøre det igen via ovenstående metode. For at kunne overskue hvilke objekter, det drejer sig om, når man skal finde dem igen til sletning i FOT-ajour, kan man umiddelbart efter importen prøve at sortere sine features på ID-nummeret. De senest importerede objekter, bør have de højeste ID-numre i den lokale database. FOTajour vejledning version

13 Samle eksisterende objekter Når man nedlægger en sidevej skal man samle vejmidter der er er opdelt steder hvor der ikke længere er sidevej. Dette gøres ved at markere begge objekter og samle dem i arcmap, ved hjælp af Merge - funktionenen man finder under Editor. Derefter markeres det samlede objekt med Udpeg i kort. FOTajour har selv fundet ud af at geometrien er ændret, men for at det samlede objekt får et nyt FOTid skal man sikre sig at der både er vinget af i Geometri Ændret og Erstat komplet. Når du trykker Opdater FOT+GIS bliver det markerede objekt sendt til FOT hvor det erstatter det ene af de objekter der blev samlet, og det objekt man har hjemme får det nye FOTid. FOTajour kan desværre ikke finde ud af at slette det tiloversblevne objekt oppe i FOT-databasen, det skal derfor hentes ned med Import fra FOT. Herefter kan man lave en definition query så man kun kan se det objekt der skal slettes. Objektet slettes som beskrevet tidligere. FOTajour vejledning version

14 Håndtering af metadata i FOTajour FOTajour håndterer metadata for de objekter der redigeres, ud fra de regler der er beskrevet i afsnit i 5.1-specifikationen I metadata-vinduet på det første faneblad angives de værdier der skal bruges til oprettelse af metadataobjekterne. Da programmet bruger de ovenstående regler er det ikke alle værdierne FOTajour vejledning version

15 der bliver brugt hver gang, men det er vigtigt hele tiden at overveje om det man har angivet i metadatavinduet passer til de ændringer man laver. FOTajour vejledning version

16 Håndtering af koten ved hjælp af ArcMap funktioner Når man laver LSA skal man være særligt opmærksom på, hvordan man arbejder med koordinaternes z-værdi (kote). Da der normalt kun arbejdes i 2D i ArcMap, er Z-koordinaten ikke umiddelbart synlig. Derfor vil man have svært ved efterfølgenden at opdage fejl i koten. Z-værdien kan blandt andet håndteres på følgende måder: (metoderne gennemgås efterfølgende i detaljer) 1. Nye objekter skal ifølge specifikationen tildeles en fiktiv z-værdi på -999 meter", hvis man ikke kender koten bedre end +/- 10 m nøjagtighed eller har valgt ikke at tage stilling til koten. Det er dog ikke sikkert at den lokale geodatabase kan håndtere sådan en værdi, i så fald vil der blot blive tildelt værdien "0,0 meter", hvis man ikke gør andet. 2. Nye objekter kan med et 3D Analyst-tool tildeles z-værdier ud fra interpolation i digital højdemodel (DTM). 3. Hvis ajourføringen sker på baggrund af projekttegninger eller opmålinger (as-built) overføres z-værdien fra disse. Det er vigtigt at være bevidst om hvilken metode man anvender til tildeling af z-værdien, da dette påvirker metadata til objektet. Det er selvfølgelig bedst at få z-værdien fra projekttegninger eller opmålinger, da det så efterfølgende ikke er nødvendigt at gennemgå objekterne fotogrammetrisk. Det næstbedste vil være at trække z-værdierne fra en digital højdemodel, selvom der selvfølgelig ofte er lavet ændringer i terrænnet i forbindelse med etableringen af den nye vej. Endelig kan man nøjes med at bruge default-værdien -999 meter. Denne værdi viser at man aktivt har taget stilling til, at man ikke kender værdien. 1. Værktøjet Current Z OBS: Den lokale geodatabase (mdb, gdb eller SDE) skal på forhånd have et Spatial Domain på z-koordinaten, der tillader værdien -999, hvis denne kommer i anvendelse ved følgende fremgangsmåde. Ellers giver det problemer. (Søg evt. hjælp til dette i ArcMap Help eller andet steds) Tildeling af default-værdi gøres ved at tilføje værktøjet Current Z til Editor værktøjslinjen. Klik på Customize på værktøjslinjen. I Customize-vinduet vælges fanen Commands, derefter kategorien Editor og under Commands vælges Current Z. Denne trækkes ud til værktøjslinjen. FOTajour vejledning version

17 Forud for editering angives default-værdien i feltet. Man kan også bruge denne funktion til at tildele et nyt objekt den samme z-værdi som et objekt det støder op til. Et eksempel kunne være en kort sidevej der bliver oprettet ud til en eksisterende vej. Ved at åbne for editering af et lag, derefter åbne Sketch properties og derefter dobbeltklikke på et objekt med Edit tool, kan man se hvad z-værdien er til alle ende- og mellempunkter. 2. Interpolate fra DTM: Tildeling af z-værdier ud fra interpolation i en digital højdemodel, kan gøres ved hjælp af funktioner i ArcMaps 3DAnalyst. For at anvende disse funktioner skal man have licens til det. Funktionen er bygget ind i et værktøj lavet specielt til dette formål af LSA-gruppen og skal derfor anskaffes og installeres først. Tool et findes (snart) på GeoDanmark.dk. Værktøjet bruges ved at lave en selection med de objekter i det lag man ønsker at tilføje z-værdier til. Derefter åbnes værktøjet og man angiver vejmidte-laget og højdemodellen. Når man trykker på OK, går værktøjet i gang som et almindeligt toolbox-værktøj. FOTajour vejledning version

18 For at bruge værktøjet skal man først udpakke zip-filen og lægge den et sted, man har adgang til fra ArcMap (f.eks. C-drevet eller et lokalt netværskdrev). 3. Kopi/Trace fra CAD-fil (DWG): Det er beskrevet i et andet afsnit hvordan man kopierer objekter fra CAD-filer. Det er vigtigt at undersøge om der er kommet z-værdier med, da der ikke nødvendigvis er z- værdier på objekter i CAD-tegninger. Det er ligeledes nødvendigt at undersøge hvordan z-værdierne er dannet, så det er muligt at angive korrekt metadata. FOTajour vejledning version

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt

Læs mere

SydKort. Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007. Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015

SydKort. Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007. Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015 Projekt vedr. kommunernes muligheder for opdatering af vejmidter i FOT2007 Projekt for GeoDanmark gennemført januar 2014 - marts 2015 1 Indledning I januar 2014 igangsatte bestyrelsen for GeoDanmark (dengang

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007.

Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007. Ref: sabje@kms.dk September 2010 FOT2007 datailægning Dette notat beskriver de processer, som FOT-data skal igennem inden de lægges i FOT2007. Når FOT-data er godkendt af det lokale FOT-samarbejde, skal

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Geokodning af bygninger i FOT2007

Geokodning af bygninger i FOT2007 Kontakt: amc@kl.dk Ref: sabje@kms.dk Oktober 2010 Geokodning af bygninger i FOT2007 Baggrund Notatet indeholder retningslinjer, som FOT2007 anbefaler, at FOTdanmarks medlemmer forholder sig til i forbindelse

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008

ASB E-mailsignatur. ASB E-mailsignatur. Vejledning til opsætning af e-mailsignatur IKT - Februar 2008 ASB E-mailsignatur I det følgende forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men skal opsættes

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give tobaksfagfolk et overblik

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune

GeoDanmark. Ny FOT-systemunderstøttelse. Reno Lindberg, Silkeborg Kommune GeoDanmark Ny FOT-systemunderstøttelse Reno Lindberg, Silkeborg Kommune Ny FOTsystemunderstøttelse Projektledere Brian Pilemann Olsen, GST Reno Lindberg (Silkeborg Kommune) Projektgruppe Niels Kjær (GST)

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk 1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 1 Om SPUNK konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Fremgangsmåde...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7

vejman.dk Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Brugerdokumentation Det rutenummererede vejnet og cykelruter 16. februar 2014 Version 1.9 sp7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Visning af rutelag på kort... 4 3 Opret ny rute... 10 3.1 Udpegning

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner.

Selection Udvælgelse. For at markere mere end en polygon, holdes Ctrl samtidig. Klik på næste polygon. Gentag for i alt 5 polygoner. Selection Udvælgelse Der er flere metoder til at udvælge data i GIS. I de følgende opgaver arbejdes med 3 kategorier: Select med mus Select med udtryk Select med Spatial Query Åbn filen Markblok.shp fra

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Opsætning (GIS udbyder)

Opsætning (GIS udbyder) Indholdsfortegnelse Opsætning (GIS udbyder)... 1 Opsætning (GeoServer)... 2 Opsætning (Skyhost WebPortalen)... 3 Udførelsen (Skyhost Webportalen)... 5 Udførelsen (Jobs Appen)... 8 Ekstern redigering af

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter

Konverteringsrelaterede: - Huller - ARC - Spline. Punkter Symbolets indsættelsespunkt Tegnede symboler Kodefejl Enkeltpunkter Vejledning i DATAKONVERTERING og DATAOPRYDNING/-TILRETNING Denne vejledning omhandler DFF-EDBs anbefalede behandling af filer med oprindelse fra CAD- og GIS-programmer. Kapitlerne i vejledningen er farvekodet

Læs mere

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 Indhold 1. Download af datasæt 2 2. Download af data i Excel (eksempel) 3 3. Åbning af datasæt i SAS 8 4. Indstillinger i Internet Explorer-Browser 9 1 1. Download

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

FOT2007 systemet: Overordnet systembeskrivelse af funktionalitet og arkitektur

FOT2007 systemet: Overordnet systembeskrivelse af funktionalitet og arkitektur FOT2007 systemet: Overordnet systembeskrivelse af funktionalitet og arkitektur PHS20080422 Indholdsfortegnelse FOT2007 systemet: Overordnet systembeskrivelse af funktionalitet og arkitektur...1 Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017

Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017 Vejledning til kommunerne om: Ændringsudpegning til brug for ajourføring af GeoDanmak-data i 2017 Baggrund... 2 1A. Årlig udpegning af bygning og vindmølle.... 3 1B. Løbende ajourføringer i FOT2007 af

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk

PlansystemDK. Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme. Hotline: 7254 4804 plansystemdk@nst.dk Indberetning af kommuneplantillæg med tilhørende ramme For at tilføje et nyt kommuneplantillæg til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur

FOT-3. Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper. Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur FOT-3 Specifikationen for de fælles tekniske og topografiske objekttyper Nøglen til opbygning af en fælles geografisk infrastruktur Formål og mål med gruppens arbejde At fastlægge en samlet specifikation

Læs mere

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk

Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S. pdj@geoteam.dk Vejledning SC 12.20. Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Indhold: OPRET NYT JOB...4 JOBNAVN OG STIFINDER...4 DK SYSTEM2000 - UTM OG KP2000...5 DK SYSTEM 34...5 ØVRIGE JOB EGENSKABER...6 KOPIER

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WFS tjenester fra GST i MapInfo. MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere