Portable Bluetooth speaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portable Bluetooth speaker"

Transkript

1 CM663B, CM663SV, CM663W Portable Bluetooth speaker EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning

2 EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker will need to charge first before you can use it. Connect the supplied USB cable to your computer and then to your speaker. The indicator light will turn red while the speaker charges and will turn off when the battery is fully charged. Charging times can last up to 4 hours but you can use your speaker while it charges. Bluetooth Connection Ensure the speaker is turned on using the switch on its side. A sound will emit from the speaker at the same time the indicator light will blink blue. Using the connection settings on your smartphone, tablet, or computer that you wish to connect your speaker to, search for Bluetooth devices. When the speaker appears on your menu, select it. No activation code is required. When the connection is ready the speaker will emit a short beep. Please Note: The speaker will turn itself off after 5 minutes when it is not connected. You must reconnect your smartphone, tablet, or computer every time the speaker is turned on. Connecting via Cable On the supplied USB cable you will also find an additional 3.5mm audio contact that you can use to connect to your computer or device. Insert the 3.5mm jack into an audio output and the USB contact to your speaker. The speaker will work automatically without further installation. Please Note: The speaker plays sound via Bluetooth and the 3.5mm jack simultaneously. Thank you for choosing DELTACO. We hope you enjoy your product. Support Please contact us if you have any problems with the use or installation of your product. We appreciate you being prepared to provide us with some basic information such as your operating system and the item number so that we may better help you. Contact us by More product and support information can be found at 2

3 SE Användarhandledning Tack för att du köpt en Bluetooth-högtalare från DELTACO. Vi rekommenderar att du läser igenom hela användarhandledningen för att få en så bra upplevelse som möjligt. Innan du börjar För att använda högtalaren behöver du först ladda den. Anslut den medföljande USB-kabeln till din dator och sedan till högtalaren. Lampan på undersidan lyser rött medan högtalaren laddas och slocknar när batteriet är fullt laddat. Laddningen kan ta upp till 4 timmar men du kan använda högtalaren samtidigt som den laddas. Ihopkoppling via Bluetooth Starta högtalaren med strömbrytaren på sidan. Ett ljud kommer höras från högtalaren samtidigt som lampan på undersidan blinkar blått. Sök efter Bluetooth-enheter på den smartphone eller surfplatta du vill koppla till högtalaren. När den dyker upp i listan över enheter väljer du att ansluta. Ingen kod behövs. När ihopkopplingen är klar ger högtalaren ifrån sig ett pip och den är klar att användas OBS! Högtalaren stänger av sig själv efter 5 minuter om ingen anslutning finns. OBS! Du måste ansluta din smartphone eller surfplatta varje gång högtalaren startas. Koppla in en enhet med kabel På den medföljande USB-kabeln finns även en 3,5mm-kontakt för att koppla in en dator eller annan enhet via kabel. Koppla in 3,5mm-kontakten i enhetens ljudutgång och USB-kontakten i högtalaren. Högtalaren kommer fungera på en gång utan någon installation. OBS! Högtalaren spelar upp ljudet från Bluetooth och ljudkabeln samtidigt. Användarstöd Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din datormiljö som möjligt tillgänglig; version av operativsystem och vilken produkt från Deltaco det gäller. I Sverige når du oss på vardagar 09:00-17:00, eller via e-post till Mer information om produkt och användarstöd finns på 3

4 FI Käyttöohje Kiitos kun valitsit DELTACOn Bluetoothkaiuttimen. Suosittelemme, että luet käyttöohjeen huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Ennen laitteen käyttöönottoa Kaiuttimen akku tulee ladata ennen sen käyttöönottoa. Liitä mukana tuleva USBkaapeli tietokoneeseesi ja sitten kaiuttimeen. Alareunassa oleva lamppu loistaa punaisena, kun akku latautuu ja sammuu kun akku on täysi. Lataus kestää noin 4 tuntia, mutta voit käyttää kovaäänistä latauksen aikana. Bluetooth yhteys Käynnistä kaiutin reunassa olevasta virrankatkaisijasta. Kaiuttimesta lähtee ääni samanaikaisesti kun alhaalla oleva lamppu vilkkuu sinisenä. Etsi Bluetooth-laitteita älypuhelimesta tai tabletista, jotka haluat liittää kaiuttimeen. Kun se ilmestyy laitelistaan, liitä laite. Koodia ei tarvita. Kun laite on liitetty, kuuluu kaiuttimesta piipmerkkiääni ja se on käyttövalmis. HUOM! Kaiutin sammuu itsestään 5 minuutin kuluttua jos yhteyttä ei löydy. HUOM! Älypuhelin tai tabletti täytyy liittää, joka kerta kun kovaääninen käynnistetään. Laitteen kaapeliliitäntä Mukana tulevassa USB-kaapelissa on 3,5mmliitin tietokoneen tai laitteen liittämiseen kaapelin kautta. Yhdistä 3,5mm-liitos laitteen ääniulostuloon ja USB-liitos kaiuttimeen. Kaiutin toimii heti ilman asennusta. HUOM! Kovaääninen toistaa ääntä Bluetoothin ja äänikaapelin kautta samanaikaisesti. Asiakastuki Jos sinulla on ongelmia asentaessasi tai käyttäessäsi tuotettasi, otathan yhteyttä meihin! Olisimme iloisia jos sinulla yhteyttä ottaessasi olisi käsillä mahdollisimman paljon tietoa tietokoneympäristöstäsi (käyttöjärjestelmäsi ja mikä DELTACO:n tuote on kyseessä). Tavoitat meidät numerosta arkisin 09:00-17:00 tai sähköpostilla osoitteesta Lisätietoja tuotteesta ja asiakastuesta saat osoitteesta 4

5 DK Brugervejledning Tillykke med din nye Bluetooth-højttaler fra DELTACO. Vi anbefaler, at du læser hele brugervejledningen igennem for at få det bedste ud af produktet. Før du starter For at anvende højttaleren skal du først oplade den. Tilslut det medfølgende USB-kabel til din computer og derefter til højttaleren. Indikatorlyset på undersiden lyser rødt mens højttaleren oplades og slukker når batteriet er fuldt opladet. Opladningen kan tage op til 4 timer, men du kan anvende højttaleren mens den oplades. Bluetooth-tilslutning Tænd højttaleren via knappen på siden. En lyd høres fra højttaleren, mens indikatoren i venstre side blinker blåt. Søg efter Bluetooth-enheder på den smartphone, tablet eller computer, som du vil slutte til højttaleren. Når den vises på listen over enheder vælger du at tilslutte. Der skal ikke bruges kode. Når tilslutningen færdig giver højttaleren et kort bip og den er klar til brug. BEMÆRK! Højttaleren slukker af sig selv efter 5 minutter, hvis ingen forbindelse er tilgængelig. BEMÆRK! Du skal tilslutte din smartphone eller tablet hver gang højttaleren tændes. Tilslutning via kabel På det medfølgende USB-kabel er der også et 3,5mm-stik for at tilslutte en computer eller anden enhed via kabel. Tilslut 3,5mmstikket i enhedens lydudgang og USB-stikket i højttaleren. Højttaleren vil fungere automatisk uden nogen installation. BEMÆRK! Højttaleren afspiller lyden fra Bluetooth og lydkablet samtidigt. Support Hvis du har problemer med at installere eller anvende dit produkt, skal du være velkommen til at kontakte os! Vi sætter pris på, hvis du har de basale informationer klar som styresystem og varenummer, så vi kan hjælpe bedst muligt. Kontakt os på Mere information om produkt- og brugervejledning findes på 5

6 NO Brukerveiledning Takk for at du kjøpt en Bluetooth-høyttaler fra DELTACO. Vi anbefaler at du leser hele brukerveiledningen for å få en så bra opplevelse som mulig. Før du begynner For å bruke høyttaleren trenger du først lade den. Koble den medfølgende USB-kabelen til din datamaskin og deretter til høyttaleren. Lampen på undersiden lyser røtt mens høyttaleren lades og slokner når batteriet er fullt ladet. Ladingen kan ta opp til 4 timer men du kan bruke høyttaleren samtidig som den lades. Sammenkobling via Bluetooth Sett på høyttaleren med strømbryteren på siden. En lyd kommer å bli hørt fra høyttaleren samtidig som lampen på undersiden blinker blått. Søk etter Bluetooth-enheter på den smartphone eller nettbrett du vil koble til høyttaleren. Når den vises i listen over enheter velger du å tilkoble den. Ingen kode trenges. Når sammenkoblingen er klar gir høyttaleren ifra seg et pip og den er klar for bruk. NB! Høyttaleren stenger av seg sjøl etter 5 minutter om ingen tilkobling fins. NB! Du må koble din smartphone eller nettbrett hver gang høyttaleren startes. Koble inn en enhet med kabel På den medfølgende USB-kabelen fins også en 3,5mm-kontakt for å koble inn en datamaskin eller annen enhet via kabel. Koble inn 3,5mmkontakten i enhetens lydutgang og USBkontakten i høyttaleren. Høyttaleren kommer å fungere på en gang uten noen innstallasjon. NB! Høyttaleren spiller opp lyden fra Bluetooth og lydkabelen samtidig. Brukerstøtte Om du har problemer med å installere eller bruke ditt produkt skal du ikke nøle med å ta kontakt med oss! Vi setter pris på at du har så mye informasjon om din datamiljø som mulig tilgjengelig; versjon av operativsystem og hvilket produkt fra Deltaco det gjelder. I Norge når du oss på hverdager 08:00-17:00, eller via e-post til Mer informasjon om produkt og brukerstøtte fins på 6

7 EN: SE: FI: DK: NO:

8

Wireless audio Portable Bluetooth speaker

Wireless audio Portable Bluetooth speaker Wireless audio Portable Bluetooth speaker CM674, CM675, CM676, CM677 User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual Before you Start This Bluetooth speaker

Læs mere

Bluetooth keyboard cover

Bluetooth keyboard cover IPDAIR-112 Bluetooth keyboard cover EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured to connect

Læs mere

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard

ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard IPDAIR2-240 ipad Air 2 case with Bluetooth keyboard EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual This wireless Bluetooth keyboard is configured

Læs mere

Bluetooth v4.0 nano adapter

Bluetooth v4.0 nano adapter BT-118 Bluetooth v4.0 nano adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide This Bluetooth-adapter for USB is configured for Windows. If

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth for

Læs mere

TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons

TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons TB-127 Bluetooth keyboard with trackpad and mouse buttons EN User manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User manual Insert two AAA-batteries into the battery

Læs mere

USB2-LAN, USB2-LAN3. EN User Guide. SE Användarhandledning. Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning

USB2-LAN, USB2-LAN3. EN User Guide. SE Användarhandledning. Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning USB2-LAN, USB2-LAN3 EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB network adapter is configured for Windows,

Læs mere

MAP-GD28U3 MAP-GD29U3 MAP-GD30U3. Hard drive enclosure. EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning

MAP-GD28U3 MAP-GD29U3 MAP-GD30U3. Hard drive enclosure. EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning MAP-GD28U3 MAP-GD29U3 MAP-GD30U3 Hard drive enclosure EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning 2 EN User Manual This enclosure for 2. external hard drives

Læs mere

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-625 / TB-627 Bluetooth slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless Bluetooth keyboard to use with

Læs mere

ARM-528. 32-75 curved display. Wall mount. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

ARM-528. 32-75 curved display. Wall mount. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning ARM-528 32-75 curved display Wall mount EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual You have bought a wall mount for a flat panel display

Læs mere

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning

SE Användarhandledning. FI Käyttöohje. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning EN User guide Component checklist You have bought a wall mount for a flat panel display up to 35kg. For mounting on concrete and wooden walls, please use the included screws and plugs. For mounting on

Læs mere

1.3Mpixel CMOS USB webcam

1.3Mpixel CMOS USB webcam WEB-409 1.3Mpixel CMOS USB webcam EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a webcam to use with Windows XP, Vista or 7. Follow

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

USB 3.0 to DVI graphics display adapter

USB 3.0 to DVI graphics display adapter USB3-DVI USB 3.0 to DVI graphics display adapter EN User guide SE Installationsguide FI Asennusohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN- User guide Introduction You have bought a graphics adapter

Læs mere

ARM display. Wall mount. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

ARM display. Wall mount. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning ARM-460 32-75 display Wall mount EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning EN User Manual You have bought a wall mount for a flat panel display up to 50kg.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ARM-400P Slim flat panel wall mount

ARM-400P Slim flat panel wall mount ARM-400P Slim flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

ARM-404 Flexible flat panel wall mount

ARM-404 Flexible flat panel wall mount ARM-404 Flexible flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Læs mere

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER

BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER BLUETOOTH HÖGTALARE BLUETOOTH HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH HØJTALER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 2, 24 Helsingborg. Tel: +4-42 00 4 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

MAP-GD18U. Hard drive enclosure. EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning

MAP-GD18U. Hard drive enclosure. EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning MAP-GD18U Hard drive enclosure EN User Manual SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Manual This enclosure product is compatible to use in Windows, Mac OS,

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

EN User Guide. SE Användarhandledning. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning. Käyttöohje

EN User Guide. SE Användarhandledning. DK Brugervejledning. NO Brukerveiledning. Käyttöohje EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide This AC adapter is made to power or charge electronic equipment. Product Use Before connecting an

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-413 Tiltable flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM- Tiltable flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1

UE Mobile Boombox. Mobile Boombox. Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 Mobile Boombox Bluetooth Speaker and Speakerphone Setup Guide English 1 2 Dansk........................68 Norsk........................76 Suomi........................84..........................92 3 Din

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

UK DK. WOOFit HEADPHONES. User Manual

UK DK. WOOFit HEADPHONES. User Manual UK DK WOOFit HEADPHONES User Manual 1 Thank you! Thank you for purchasing this WOOFit Bluetooth Headphone from SACKit. Please read the entire instruction manual before using the product and save it for

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount

ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount ARM-515 / 515V Flexible flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 40kg. Please

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

ARM-415 Flexible flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-415 Flexible flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-5 Flexible flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg.

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Inkoppling & funktionsbeskrivning av elektrisk huvudströmbrytare V & V ANV003

Inkoppling & funktionsbeskrivning av elektrisk huvudströmbrytare V & V ANV003 Inkoppling & funktionsbeskrivning av elektrisk huvudströmbrytare 112-80948 24V & 112-80949 12V Huvudströmbrytare 30A & 31A 30 & 31 Tändlås SV Plus Matning till magnetspole Diod Funktionssättet för den

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Tour Mate. Page 1 of 7

Tour Mate. Page 1 of 7 Tour Mate Page 1 of 7 Tour Mate Manual 1. Beskrivelse Tour Mate er et nyt skud på stammen af GPS produkter. Modellen har 4 innovative funktioner.. Find et punkt: Med 8 LED pile, vise Tour Mate dig vej

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Sandberg USB to SmartMediaCard

Sandberg USB to SmartMediaCard [133-16] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to SmartMediaCard System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction Your

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

WOOF it JAM. Startguide

WOOF it JAM. Startguide WOOF it JAM Startguide Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM fra SACKit. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit JAM. Connection indicator

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Inkopplingsanvisning till blixtljus ANV204 SV

Inkopplingsanvisning till blixtljus ANV204 SV Inkopplingsanvisning till blixtljus SV kabel: + Matning 10-32V kabel: - kabel: Växling av blixtmönster, används separat på varje blixtljus eller koppla samman fl era blixtljus till en återfjädrande brytare

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

WIFI INTERNET ADAPTOR

WIFI INTERNET ADAPTOR WIFI INTERNET ADAPTOR Trådløs forbindelse fra inverter/gateway til router NETGEAR WNCE2001 DANSK QUICKSTART VEJLEDNING Indhold 1 Stikforbindelser... 3 2 Etablering af forbindelse til router... 3 2.1 Adapteren

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere