Historien om den digitale signatur fra Dybkærrapporten til NemID.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historien om den digitale signatur fra Dybkærrapporten til NemID."

Transkript

1 Historien om den digitale signatur fra Dybkærrapporten til NemID. Dansk Datahistorisk Forening mandag den 23. marts 2015, kl af Palle H Sørensen Fhv. centerleder i IT- og Telestyrelsen, ingeniør m. af IDA PHS 1

2 Agenda 1. Overordnet om digitalsignatur og PKI : Dybkærrapporten : Pilotprojekter : SKI-aftale Loven om elektronisk signatur : Softwarebaseret digital signatur efter OCESstandarden : NemID efter OCES-standarden : Næste generation? PHS 2

3 Signering og afsendelse af meddelelse med digital signatur PHS 3

4 Modtagelse og verifikation af meddelelse med digital signatur PHS 4

5 Autentifikation af en bruger Privat Off PHS 5

6 Nøglecenter (CA) og PKI-infrastruktur Reguleret af en Certifikatpolitik CA Offentlig X509 Privat PHS 6

7 Nogle væsentlige forhold vedr. digital signatur og PKI Sikkerheden reguleres af en Certifikatpolitik: identifikation af certifikatindehaver ved udstedelse af certifikat opbevaring af den private nøgle drift og administration af infrastrukturen Brugervenlighed Skalerbarhed Økonomi PHS 7

8 Initiativ 2.2: Elektronisk borgerkort med PIN-kode. Alle borgere tilbydes et elektronisk borgerkort med PINkode og billede, som kan bruges til sikker identifikation over for det offentlige. Udkom oktober PHS 8

9 Resultatet af Info-samfundets initiativ Forskningsministeriets/Indenrigsministeriets pressemeddelelse den 1. oktober 1996: Det planlagte lovforslag om borgerkort fremsættes alligevel ikke i den ny folketingssamling. Det skyldes, at de fornødne standarder og tekniske forhold omkring det elektroniske chipkort, som borgerkortet skulle være, ikke er tilstrækkeligt afklarede til, at kortet kan være klart som planlagt i løbet af Forskningsministeriet og Indenrigsministeriet vil derfor undersøge andre muligheder for at gennemføre en sikker elektronisk kommunikation mellem borgere og det offentlige, f.eks. i forbindelse med selvbetjeningssystemer. Debatten om borgerkortet har medvirket til at skabe forståelse for nødvendigheden af sikkerhedsløsninger i informationssamfundet. Derfor er jeg godt tilfreds med den alternative metode, som de to ministerier nu foreløbig er enedes om at arbejde henimod, siger indenrigsminister Birte Weiss PHS 9

10 Derfor nyt afsæt Justitsministeriet/Forskningsministeriet Pressemeddelelse den 27. maj Digital signatur i to etaper: Høringsprocessen har også gjort det tydeligt, at lovgivning om digitale signaturer får videre konsekvenser for den generelle formuerets-, aftale- og forbrugerbeskyttelseslovgivning, som sorterer under Justitsministeriet. Regeringen har besluttet at fremme brugen af digital signatur, og Forskningsministeriet og Justitsministeriet vil derfor splitte processen op i to faser. Køreplanen er, at Forskningsministeriet fremsætter lovforslag i oktober om autorisationsordning for nøglecentre, nøglecentrenes ansvar, de tekniske og sikkerhedsmæssige krav til nøglecertifikater og om offentlige myndigheders pligt til at tilbyde digital kommunikation med det offentlige. Sigtet er, at loven skal kunne træde i kraft allerede ved årsskiftet til Hvad angår de digitale signaturers retsvirkning nedsætter Justitsministeren et udvalg som nærmere skal belyse spørgsmålet. For at fremme brugen af digitale signaturer og indhøste erfaringer uddeler Forskningsministeriet inden sommerferien cirka 10 millioner kroner til pilotprojekter i stat og kommune, hvor digital signatur bruges til at give borgere og virksomheder bedre service PHS 10

11 Loven om elektroniske signaturer i regi af forskningsministeriet EU-direktiv om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer af Formål er at lette brugen af elektroniske signaturer og bidrage til disses retlige anerkendelse Omhandlende: Kvalificerede certifikater og sikker generering og opbevaring af den private nøgle ( avancerede digitale signaturer ) Loven om elektronisk signaturer af 31. maj 2000 er en direkte implementering af EU-direktivet Bekendtgørelser om sikkerhedskrav til nøglecentre og revision heraf PHS 11

12 Udvalg om retsvirkningerne af digital signatur i regi af justitsministeriet 2000: Betænkning om e-signatur og formkrav i lovgivning 2004: E-signaturers retsvirkninger 2010: Beretning om elektronisk aftaleindgåelse og handel PHS 12

13 1999 Initiativ nr. 1 Pilotprojekterne PHS 13

14 Formålet med pilotprojekterne i 1999 At fremme opbygningen af et universelt Public Key Infrastruktur, herunder: Etablering af konkurrencedygtige nøglecentre Udvikling af et marked for sikre produkter til generering og verifikation af digital signatur Fastlæggelse af nødvendige tekniske standarder og protokoller At få det offentlige i gang med at bruge digital signatur i den elektroniske betjening af borgere og virksomheder At indhøste erfaringer til brug for lovgivningsarbejdet omkring elektronisk signatur PHS 14

15 Set up Indkaldelse af projektforslag og bedømmelse Krav til: Løsningernes basale standarder for algoritmer certifikater, identifikationsprocedure, beskyttelse af den private nøgle, men ingen nævneværdige krav til CA er om interoperabillitet eller disses sikkerhedsforanstaltninger Projektets tidsplaner og medfinansiering Dialog med Forum for Digital Signatur i regi af Dansk Standard Forskningsministeriet som koordinator Afsluttende evaluering og konference PHS 15

16 PHS 16

17 Certifikater og CA er PHS 17

18 Problemer PHS 18

19 PHS 19

20 Erfaringer med den digitale signatur 1999 Må ikke være så dyr Må ikke være så besværlig Prisen på det anvendte udstyr (kortlæser og kort) er i et af pilotprojekterne opgjort til kr. 1240, hvilket virksomhederne finder dyrt i forhold til anvendelsesmulighederne. Oprindeligt var der planlagt deltagelse af 500 borgere i et af forsøgene, men dette antal blev reduceret til 250 og senere til 170 på grund af udgifter til borgerens udstyr. MEN, MEN, MEN leverandører, konsulenter, myndigheder og forskningsministeriet fik værdifulde erfaringer! PHS 20

21 2001 Initiativ nr. 2 SKI-rammeaftaler PHS 21

22 SKI-rammeaftaler Loven om elektronisk signatur var trådt i kraft Etablering af tilsyn i IT- og Telestyrelsen Værdifulde erfaringer fra pilotprojekterne Derfor: udbud af rammeaftaler sammen med SKI, KL og Amtsrådsforeningen vedr. Kvalificerede certifikater Formål med rammeaftalerne: Stimulering af markedet, skabe interoperabilitet mellem CA er og få gang i offentlige services 100 % brugerfinansieret PHS 22

23 Formål med vejledningen har været at udarbejde et værktøj, som kan være til praktisk hjælp for den organisation, der står foran at skulle gennemføre kommunikation ved hjælp af digital signatur Maj PHS 23

24 Resultatet af udbuddet Leverandører: KMD, TDC, Cryptomathic og IBM LRA: Fremmøde på postkontorerne udlevering af en diskette til en pris på 125 kr. pr år. Interoperabilitet mellem CA er henvist til bilaterale aftaler Nøglecentrene udarbejdede selv Certifikatpolitiker efter en ETSIrammestandard tilsyn i Telestyrelsen i relation til loven Besværlig installation på de mange forskellige PC er, versioner af styresystemer, systemer og browsere Ringe support for borgerne Forretningsmodellen fungerede ikke Stadig ingen incitament til anskaffelse af signaturer (manglende udbud af services) 750 signaturer udstedt efter et halvt år PHS 24

25 2002 Initiativ nr. 3 OCES og Statsaftalen PHS 25

26 Æg høne problemet skulle løses Initiativer: Skaffe finansiering aftale mellem KL, Amtsrådsforeningen og Staten i regi af bestyrelsen for Digital Forvaltning Standardiseringsproces i regi af Videnskabsministeriet i dialog med Dansk Standards Forum for Digital Signatur EU-udbud som projektkonkurrence i regi af Videnskabsministeriet PHS 26

27 Standardiseringsproces Fastlæggelse af OCES (Offentlige Certifikater til Elektronisk Services) baseret på relevante ETSI rammestandarder Offentlig høring Certifikatpolitikker ( udmøntning af loven, men på ikke kvalificerede certifikater) Krav til udstedelse af OCES digitale signaturer: PIN-brev fremsendes til postadressen Sikkerhedskrav til CA er, der ønsker at tilbyde OCES digitale signaturer IT og Telestyrelsen tilsynsmyndighed Fastlæggelse af indhold i OCES certifikater (mulighed for anonymitet) OCES certifikattyper: Personer PID [PID kan omsættes til et CPR nr. via en tjeneste] Medarbejdere CVR/RID Virksomheder - CVR Funktioner (fra 2008) PHS 27

28 Åben OCES infrastruktur Medarbejdere X509 Virksomheder X509 Borgere X509 Udsteder brugercertifikater Distribuerer rodcertifikat Vedligeholder spærreliste Login: SSL WEB-signering: OpenSign MS Distribuerer rodcertifikat Sikker S/MIME OCES CA (TDC) Tjenesteudbyder PHS 28

29 Projektkonkurrence Fem leverandører prækvalificeret På baggrund af projektforslagene udarbejdes kravspecifikation til udbud efter forhandling med: PBS A/S, DM Data A/S og KMD A/S TDC Videnskabsminister Helge Sander indgik kontrakt med TDC den 6. februar 2003 til en værdi af 55 mio. kr. over fem 5 år Idriftsættelse af løsning 1. marts PHS 29

30 PHS 30

31 Software signatur i 2003 Fungerer på alle brugerens IT platforme Fungerer med alle standard computerapplikationer Sikker med en opmærksom bruger Billig Nogenlunde mobil Nogenlunde brugervenlig PHS 31

32 Standarder på client platforme Klient miljø - generelt Digital signatur HTTPS S/Mime IPSec (Og andet) Browser SSL. Signatur Applet Standarder klient IPSec klient (Og andet) PKCS #11 CAPI (Microsoft) Driver Driver CSP Signaturserver Std. software signatur PHS 32

33 Digital Signatur nødder der er blevet knækket Hønen og ægget? Hvem betaler? Support Interoperabilitet Sikkerhed Ægget er kommet for at blive, fem års leverancegaranti på kendte vilkår. 5 store serviceudbydere etableres. Professionelle med nytteværdi medfinancierer infrastruktur. TDC investerer. Gratis for borgerne. Borger installationssupport hos TDC. Medarbejdersupport efter aftale. Ja, Interoperabilitet mellem løsninger. Flere OCES leverandører? (TDC, EuroTrust) Offentlig politik. Internationale standarder PHS 33

34 Antal udstedte personcertifikater januar PHS 34

35 Fokus på udbredelsen af signaurer Januar 2011 Ca. 200 offentlige/private services PHS 35

36 Produktudvikling PHS 36

37 CD kort Læg CD kort i PC ens CD drev. Indtast din aktiveringskode. (4 tal) Så er du på. Meget mobil Meget brugervenlig Intuitiv Ok sikkerhed Nogenlunde billig PHS 37

38 USB flash i 2006 Få din signatur udleveret hos kommunen på en USB Sæt USB en i din computer Indtast din aktiveringskode. (4 tal) Meget mobil Meget brugervenlig Intuitiv Nogenlunde billig Nogenlunde sikker PHS 38

39 09/02-04 Fire ministerier åbner fælles SU-tjeneste 16/02-04 Virksomheder bruger ikke digital signatur 19/02-04 Nye tjenester skal fremme brugen af digital signatur 20/ digitale signaturer udstedt 24/02-04 Studerende skal hjælpe den digitale signatur 24/02-04 Gratis digital signatur til årige 04/03-04 Digital Signatur med Telmore 15/04-04 Digital signatur gennemtrumfet i det offentlige 06/05-04 Sikkerhedsproblemer med den digitale signatur 10/05-04 Sikkerheden ved digital signatur skærpet 13/05-04 Kommuner skal tvinges til digital signatur 19/05-04 TDC: Vi når ikke målet for digital signatur 28/05-04 TDC: Signatur-database kan ikke misbruges til spam 01/06-04 Bankerne erklærer TDC krig om digital signatur 01/06-04 Folketinget beklager angreb på TDC PHS 39

40 Demonstration af trojansk hest i TV-avisen (2005) PHS 40

41 2007 Initiativ nr. 4 OCES og NemID (Statsaftalen med TDC udløber 2008) PHS 41

42 Grundlæggende krav til næste generation digital signatur Løsningens økonomi Sikkerhed uafhængig af PC en Brugervenlighed og mobilitet Det offentlige som tydeligere afsender Fremme udbredelsen Funktionalitet mindst som i dag Kontinuitet for tjenester og enkel migrering for brugere PHS 42

43 Næste generation af digital signatur Tværoffentligt samarbejde om et EU-udbud efter forhandling Efter prækvalifikationen gik TDC og PBS sammen og dannede selskabet DanID (senere overtog PBS selskabet) øvrige leverandører trak sig Videnskabsministeren indgik i 2008 aftale med DanID A/S (nu Nets DanID A/S) til en værdi af 205 mio. kr. over fem år Lang og kompliceret udviklingsproces i et tæt samarbejde mellem DanID, bankerne og det offentlige Idriftsættelse af NemiD til borgere den 1. juli 2010 Idriftsættelse af NemID til erhverv den 21. juni PHS 43

44 PHS 44

45 OCES Central opbevaring af den private nøgle Identifikation baseret på at der har været tidligere personlig fremmøde: hvidvask i bankerne, kørekort pas PHS 45

46 PHS 46

47 Central opbevaring af den private nøgle i et krypto hardware modul (JAVA) PHS 47

48 Overordnet koncept for NemID Bestilling af NemID Banker Borgerservice NemID.nu Bruger-id Adgangskode Nøglekort Nøglekort DanID Selvbetjening NemID.nu Log-in Applet Data Netbanker Offentlige services Private services Log-in Signering PHS 48

49 PHS 49

50 Berlingske Tidende 3. juli 2010 NemID som blev lanceret torsdag med fuld musik, er brudt sammen PHS 50

51 Intensiv markedsføring PHS 51

52 NemID er et gennembrud i 2010

53 PHS 53

54 PHS 54

55 Nogle væsentlige milepæle i produktudvikling af NemID 2010 NemID nøgleviser (99 kr.) 2012 NemID på hardware (Gemalto 350 kr.) 2014 NemID på mobile platforme (JavaScript afløser Java) PHS 55

56 PHS 56

57 PHS 57

58 2014 Initiativ nr. 5? (Statsaftalen med Nets DanID udløber ult. 2017) PHS 58

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. DET NATURVI DENSKABELI GE FAKULTET KØBENHAVNSUNI VERSI TET Us abi l i t yeval uer i ngafnemi D -enbel ys ni ngafaut ent ii kat i onibor ger vendt ei t s ys t emer Kandi dat s pec i al eaf Ander sbj er

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater

Krav til CA'er, der udsteder OCES-virksomhedscertifikater Krav til CA'er, der udsteder -virksomhedscertifikater Certifikatpolitik for -virksomhedscertifikater (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) - 2 - Indholdsfortegnelse Rettigheder...4 Forord...5

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger Carsten Schürmann, David Basin Februar 2015 DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech/DIGST/Report

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere