Dagplejen. Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejen. Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 1"

Transkript

1 Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 1

2 Introduktion I denne rapport præsenteres resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen SundhedsIndex, gennemført i i perioden Undersøgelsen er gennemført af Dansk Firmaidrætsforbund og analysevirksomheden E-Opinion. For spørgsmål kan der rettes henvendelse til konsulent Trine Kyed, telefon: Besvarelsesprocent 9 medarbejdere har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen, og heraf har valgt at svare. En svarprocent på 56% er et mindre tilfredstillende resultat. Opnås en høj svarprocent er det i sig selv et sundhedstegn. Dette vidner om at mange har lyst til at give sin mening til kende positiv som negativ i forhold til at påvirke dagligdagen i % Med en svarprocent på 56% er resultaterne ikke repræsentative for den generelle holdning blandt medarbejderne i. Svarprocent Indholdsfortegnelse Læsevejledning Side 3 Sammenfatning og konklusion Side 5 Strategiske muligheder med sundhedsfremme Side 6 Sundhedsfremme Side 8 Livsstil og levevaner Side 11 Fysisk og psykisk velvære (stress) Side 15 Arbejdsmiljø Side 17 Baggrundsspørgsmål Side 18 Svar på Åbne spørgsmål Side 21 Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 2

3 Læsevejledning Undersøgelsesdesign SundhedsIndex er udviklet i samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund og analysegruppen E-Opinion. Modellen bygger bl.a. på tankegangen bag European Performance Satisfaction Index (EPSI) samt metoder fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø og Statens Institut for Folkesundhed. Rapporten giver svar på følgende: Hvordan vurderer medarbejderne deres sundhed, trivsel og arbejdsmiljø? Hvordan bedømmer medarbejderne virksomhedens nuværende sundhedsindsats? Hvilke strategiske muligheder indebærer sundhedsarbejdet? Hvilke ønsker og behov har medarbejderne? Hvilke indsatsområder bør prioriteres højest? Hvordan placerer virksomheden sig i forhold til det nationale gennemsnit? SundhedsIndex - rapportens opbygning Nedenstående emner behandles i rapporten Livsstil og Levevaner Velvære Arbejdsmiljø Sundhed på arbejde Behov og motivation Strategiske muligheder Tilfredshed Loyalitet Omdømme Sygefravær Strategiske muligheder med sundhedsfremme Undersøgelser viser, at sundhedsfremme har effekt på: - medarbejdertilfredshed og loyalitet - virksomhedens omdømme - sygefravær Spørgsmål om ovenstående indgår derfor i SundhedsIndex. Livsstil og levevaner Kost, rygning, alkohol og motion Velvære Fysisk og psykisk velvære, stresssymptomer, sygdom og selvvurderet helbred Arbejdsmiljø Psykisk/socialt arbejdsmiljø, (sundheds)ledelse og ergonomi Sundhed på arbejde Vurdering af virksomhedens nuværende indsats samt medarbejdernes ønsker og ideer til fremtidige tiltag Behov og motivation Behov og motivation for forandring af livsstil Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 3

4 Læsevejledning Indeksering Medarbejderne har besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1. Efterfølgende er svarene ændret til en skala fra til 1, hvor er dårligst, og 1 er bedst. Jo højere Index - des bedre resultat! Det samlede Index, til højre i grafen, viser gennemsnittet af de øvrige søjler. Det nationale gennemsnit Undervejs i rapporten sammenlignes virksomhedens Index med hhv.: 1. Det nationale gennemsnit: Arbejdsmiljøinstituttets Nationale Arbejdsmiljøkohorte 1 (NAK) - en stikprøvebaseret undersøgelse, hvori et repræsentativt udsnit af lønmodtagere og selvstændige gennem årene er blevet spurgt om deres arbejdsforhold og helbred 2. Den nationale sundhedsprofil 13: Sundhedsstyrelsens nationale undersøgelse af befolkningens sundhedstilstand 3. SundhedsIndex 14: 1987 besvarelser fra SundhedsIndex gennemført på virksomheder over hele landet af Dansk Firmaidrætsforbund ,1 Meget utilfreds 64,1 Dine fremtidsudsigter i arbejdet? GRAF - EKSEMPEL 86,9 69,9 Dit job som helhed, alt taget i betragtning? Meget tilfreds Det nationale gennemsnit 81,5 Tilfredshed Ved ikke , Hvad betyder Index? Indeks Betegnelse Beskrivelse 95-1 Den fremragende præstation Den fremragende præsentation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af medarbejderens behov, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Index Den fortrinlige Præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den minimalt acceptable præstation -55 Den utilstrækkelige Præstation - Den ringe præstation Den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af medarbejderens behov, med nogle mindre væsentlige mangler. den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af medarbejderens behov, med en del mangler. Den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af medarbejderens behov, med adskillige væsentlige mangler. Den minimalt acceptable præstation, der demonstrerer at opfyldelse af medarbejdernes behov ligger under middel. Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af medarbejdernes behov. Den helt uacceptable præstation overfor medarbejderne. 6 1 Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 4

5 Strategiske muligheder med sundhedsfremme Tilfredshed Figuren udtrykker den overordnede medarbejdertilfredshed i, opdelt på to underliggende spørgsmål og samlet set. Det samlede Index på 81,5 svarer til den gode præstation over landsgennemsnittet ,1 64,1 86,9 69,9 Det nationale gennemsnit 81,5 67, 1 Dine fremtidsudsigter i arbejdet? Dit job som helhed, alt taget i betragtning? Tilfredshed Loyalitet Figuren udtrykker den overordnede loyalitet i, opdelt på to underliggende spørgsmål og samlet set. Det samlede Index på 79,7 svarer til den gode præstation over landsgennemsnittet ,6 61,3 74,8 59,6 Det nationale gennemsnit 79,7 62,9 1 Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? Loyalitet Omdømme Figuren udtrykker hvordan medarbejderne opfatter omdømmet af. Det samlede Index på 79 svarer til den gode præstation over landsgennemsnittet ,7 55, 77,3,7 Det nationale gennemsnit 79, 62,8 1 Nyder du at fortælle om din arbejdsplads til andre mennesker? Er virksomheden ærlig og etisk korrekt over for omverdenen? Omdømme Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 5

6 Strategiske muligheder med sundhedsfremme Sygefravær - selvvurderet Sygefraværet ligger for 76% af medarbejderne på et lavt niveau, mellem og 5 dage årligt. For 24% af medarbejderne ligger sygefraværet på et højt niveau, på 5 sygefraværsdage årligt eller derover. Med henblik på at mindske sygefraværet bør de præcise årsager/ tendenser undersøges nærmere ,, 2 Det anslås at: Fysisk inaktive har gennemsnitligt 3 gange så mange sygefraværs-dage som fysisk aktive Storrygere har 3 gange flere sygefraværsdage end ikke rygere. 1 1, 6, 8,,, Ingen 1-5 dage 6-1 dage dage 26- dage 51-1 dage over 1 dage Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 6 Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 6

7 Sundhedsfremme - prioriteringskort Prioriteringskortet Alkoholvaner Prioriteringsskortet viser hvordan virksomheden kan prioritere indsatsen på KRAMS områderne: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress. Vandret akse Vandret akse viser hvordan medarbejderne mener KRAMS områderne skal prioriteres i forhold til hinanden. Rygestop Stresshåndtering Lodret akse Lodret akse viser hvordan medarbejderne vurderer den nuværende indsats på KRAMS områderne i forhold til hinanden. Kostvaner Motion Balance I feltet Balance ses de områder, hvor der er balance mellem medarbejdernes prioritering og deres opfattelse af virksomhedens indsats. Balance skaber høj medarbejdertilfredshed. Prioriterer medarbejderne f.eks. motion højt, er det vigtigt, at virksomheden gør en stor indsats på området. Indsatsen på disse områder bør vedligeholdes. For ligger ingen af KRAMS-områderne i dette felt. Ubalance I feltet Ubalance ses områder, hvor der er ubalance mellem medarbejdernes prioritet og deres vurdering af virksomhedens indsats. I det nederste orange felt ligger områder, som virksomheden bør tilføre ressourcer, og i det øverste orange felt ligger områder, hvorfra virksomheden evt. kan frigøre ressourcer til at forbedre andre vigtigere indsatsområder. Stor ubalance For ligger Kostvaner i det nederste orange felt, dvs. disse områder kan med fordel prioritere højere, så indsatsen matcher medarbejdernes prioritering. I feltet Stor ubalance ses de områder, hvor der er stor ubalance mellem medarbejdernes prioritet og deres opfattelse af virksomhedens indsats. Her findes de væsentligste indsatsområder, som virksomheden kan rette sine ressourcer imod for at øge medarbejdertilfredsheden. I det nederste røde felt ligger områder, som virksomheden bør tilføre ressourcer, og i det øverste røde felt ligger områder, hvorfra virksomheden evt. kan frigøre ressourcer til indsatsområder, der prioriteres højere af medarbejderne. For ligger Alkoholvaner og Rygestop i det øverste røde felt, dvs. disse områder kan evt. nedprioritere for at frigøre ressourcer til andre områder. For ligger Stresshåndtering og Motion i det nederste røde felt, dvs. dette område kan med fordel prioritere væsentligt højere, så indsatsen matcher medarbejdernes prioritering og behov. Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 7

8 Sundhedsfremme Sundhedsindsats Figuren viser medarbejdernes vurdering af indsatsen for hhv. kost, rygning, alkohol, motion, stress og samlet set i. Det samlede Index på 66,8 svarer til den jævne præstation over landsgennemsnittet. Medarbejderne vurderer at virksomhedens indsats for Motion ligger lavest og at indsatsen for Alkoholvaner ligger højest. Sundere hverdag Medarbejderne tilkendegiver her hvilke ændringer, de mener kunne gøre deres hverdag væsentligt sundere. Mere fysisk aktivitet er her det væsentligste indsatsområde - men også Vægttab og En mindre stresset hverdag er vigtige indsatsområder for medarbejderne ,7,9 At skabe sunde kostvaner blandt medarbejderne? 44% 69,8,4 At motivere og støtte op omkring rygestop? 3 56,5 55,7 At forbygge/ håndtere alkohol og misbrugsproblem 22% 61,6 51,5 At motivere til mere fysisk aktivitet blandt medarbejderne? 69,4 SundhedsIndex 14 49,2 38% 66,8 52,8 At undgå stressede medarbejdere? Sundhedsindsats 1 Mere fysisk aktivitet En mindre stresset hverdag Tilstrækkelig søvn 2% Stoppe med at ryge/ryge mindre 1 Bedre kostvaner Vægttab 2% Et mindre alkoholforbrug Sundhedsledelse 1 SundhedsIndex 14 Det samlede Index for sundhedsledelse ligger på 69,1 for og svarer til den jævne præstation over landsgennemsnittet. Sundhedsledelse indebærer f.eks. at: Motivere medarbejderne til at træffe det sunde valg i det daglige Prioritere tid og penge til sundhedsarbejdet Sætte sundhed som fast punkt på mødedagsordener mv. Deltage aktivt i motionstiltag Udarbejde strukturer og retningslinjer med henblik på at forebygge og behandle stress ,1 55,1 prioriterer medarbejdernes sundhed? 59,8 47,3 motiverer medarbejderne til en sundere livsstil? 81,3 68,9 prioriterer trivslen på arbejdspladsen? 69,1 57,1 Sundhedsledelse Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 8

9 Sundhedsfremme Ergonomi 1 SundhedsIndex 14 Index for ergonomisk korrekte arbejdsstillinger på 84,9 svarer til den gode præstation over landsgennemsnittet. En ergoterapeut kan give yderligere input til forbedring på området, f.eks. i form af gennemgang af medarbejdernes arbejdspladser, arbejdsstillinger og arbejdsgange ,9 62,8 1 Er arbejdspladsen bevidst om at indrette ergonomisk korrekte arbejdsstillinger? Kunne du tænke dig at stå for en personaleaktivitet, omhandlende f.eks. kost eller motion? Ja 16% 16% af medarbejderne ønsker at stå for en personaleaktivitet, hvilket tyder på gode ''sundhedsambassadører'' blandt medarbejderne. Se hvilke aktiviteter, medarbejderne ønsker at stå for, side 25 under ''Åbne svar''. Nej 84% Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 9

10 Livsstil og levevaner Kostvaner 1 SundhedsIndex 14 Det samlede Index for kostvaner ligger på 86,2 og svarer til den fortrinlige præstation over landsgennemsnittet. Generelt vurderer medarbejderne at deres kostvaner på arbejde er bedre end i fritiden ,9 75,7 85,6 86,2 77,6 76,6 1 Hvordan vil du beskrive dine kostvaner på arbejde? Hvordan vil du beskrive dine kostvaner i fritiden? Kostvaner Kostsammensætning Det samlede Index for kostsammensætning ligger på 81,4 og svarer til den gode præstation over landsgennemsnittet. De 2 primære indsatsområder er: Begrænser sukkerindtag (kage, is, slik, chokolade, sukkerholdige drikke) og Spiser ca. 6 g frugt/grøntsager dagligt ,1 76,7 77,3 71,3 63,4 62,8 91,8 81,1 SundhedsIndex 14 81,4 71, 1 BMI (selvvurderet) Grafen viser hvordan medarbejdernes Body Mass Index (BMI) fordeler sig. 1 Spiser magert (kød, ost, mælkeprodukter) Spiser ca. 6 g frugt/grøntsager dagligt Begrænser sukkerindtag (kage, is, slik, chokolade, sukkerholdige drikke) Spiser groft (rugbrød, groft brød, fuldkornspasta, gryn) Kostsammensætning BMI beregnes ud fra kropsvægten i kilo divideret med højden i meter gange meter - BMI under 18.5: Undervægt - BMI mellem 18.5 og 25: Normalvægtig - BMI mellem 25 og : Moderat overvægt - BMI over : Svært overvægt % BMI skal tages med forbehold, da der bl.a. ikke tages højde for kropsbygning og muskelmasse (muskelmasse vejer mere end fedt). F.eks. kan en bodybuilder (med stor muskelmasse og lav fedtprocent) få et BMI, der fejlagtigt fortæller at han/hun er overvægtig % 2 2% Undervægt Normal vægt Moderat overvægt Svært overvægt Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 1

11 Livsstil og levevaner Er du motiveret for at spise sundere? 92% er i ''høj grad'' eller ''nogen grad'' motiveret for at spise sundere , 3 34, 2 1, 6, 2, Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Alkohol: Overholder du Sundhedsstyrelsens anbefalinger? 4% svarer at de ikke overholder Sundhedsstyrelsen anbefalinger for alkohol. Dette ligger under landsgennemsnittet, hvor 8,5% svarer nej til dette spørgsmål. (Sundhedsstyrelsen, Den nationale sundhedsprofil 13) Nej 4% NB: Alkoholproblemer kommer ikke nødvendigvis tilkende i medarbejdernes svar. Det anbefales derfor altid at synliggøre virksomhedens politik for forebyggelse og håndtering af misbrugsproblemer Ja 96% Hvor motiveret er du for at ændre dine alkoholvaner? 26% er i nogen eller høj grad motiveret for at ændre på deres alkoholvaner , 2 1, 18, 16, 8, Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 11

12 Livsstil og levevaner Ryger du dagligt? Ja 6% Er du generet af andre folks tobaksrøg på arbejdspladsen? Ja Nej 94% 6% svarer at de ryger dagligt. Dette ligger under landsgennemsnittet, hvor 17% svarer, at de ryger dagligt. (Sundhedsstyrelsen, Den nationale sundhedsprofil 13) Nej 1 svarer at de er generet af andre folks tobaksrøg på arbejdspladsen. Er du motiveret for at holde med at ryge? 67% af rygerne er i nogen eller høj grad motiveret for at holde med at ryge ,3% 33,3% 33,3% 2 1,, Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 12

13 Livsstil og levevaner Motionsvaner/fysisk aktivitet Medarbejdernes selvvurderede motionsvaner ligger på 69,4 og svarer til den jævne præstation over landsgennemsnittet ,4 6,2 SundhedsIndex 14 1 I hvor høj grad lever du op til sundhedsstyrelsens anbefaling Hvor fysisk aktiv er du? Svarene viser hvordan medarbejdernes aktivitetsniveau fordeler sig SundhedsIndex % 38% 54% 46% 2 Er du motiveret for dyrke mere motion? 88% af medarbejderne er i nogen eller høj grad motiveret for at dyrke mere motion % Næsten helt fysisk passiv eller let fysisk aktivitet i mindre end 2 timer per uge Let fysisk aktivitet i 2-4 timer per uge Let fysisk aktivitet i mere end 4 timer per uge eller mere anstrengende aktivitet i 2-4 timer per uge 8% 9% Mere anstrengende fysisk aktivitet i mere end 4 timer eller regelmæssig hård træning 5 4 3, 38, 2 1 2, 2, 8, Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 13

14 Fysisk og psykisk velvære/stress Helbred Medarbejdernes selvvurderede helbred ligger på 84,9 og svarer til den gode præstation over landsgennemsnittet ,9 66, Det nationale gennemsnit 1 Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Sygdom konstateret af læge Grafen viser hvorvidt medarbejderne nu eller tidligere har haft livsstilsrelaterede sygdomme, konstateret af egen læge. Der bør være ekstra opmærksomhed omkring områderne: Forhøjet blodtryk og Forhøjet kolesterol % 82% 94% 96% 8 Har nu Har haft Har aldrig haft % Sukkersyge/ diabetes 14% 4% Forhøjet blodtryk 6% 4% 1 1 Stress Blodprop Forhøjet kolesterol Rygerlunger Bevægapparat oplever du smerter/gener på følgende områder? Grafen viser hvorvidt medarbejderne oplever tilbagevendende smerter/gener i bevægapperatet. Der bør være ekstra opmærksomhed omkring områderne: Nakke/skuldre og Ryggens nedre del (lænden) , 38, 2 24, 26, 1 Nakke/skuldre Ryggens nedre del (lænden) Arme/ Håndled 2, 4, Fodled Hofter Knæ Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 14

15 Fysisk og psykisk velvære/stresssymptomer Fravær af stresssymptomer 1 9 Det nationale gennemsnit I SundhedsIndex bliver medarbejderne stillet 11 spørgsmål om typiske symptomer på stress (se graf over bagvedliggende spørgsmål side ) Grafen viser i hvor høj grad medarbejderne er fri for stresssymptomer sammenlignet med landsgennemsnittet. Dvs. des højere index des færre stresssymptomer. (Index 1 er det bedste resultat) ,2 77,9 Det samlede index ligger på 85,2 og svarer til den fortrinlige præstation over landsgennemsnittet. Fravær af stresssymptomer Fordeling af stresssymptomer Diagrammet viser hvordan medarbejderne fordeler sig i forhold til forekomst af stresssymptomer. Medium forekomst af stresssymptomer 18% Høj forekomst af stresssymptomer af medarbejderne har HØJ FOREKOMST AF STRESSYMPTOMER, dvs. ligger gennemsnitligt 6 eller derover på en skala fra 1-1, hvor 1 angiver den højeste forekomst. 18% af medarbejderne har MEDIUM FOREKOMST AF STRESSSYMPTOMER, dvs. ligger gennemsnitligt 3-5 på en skala fra 1-1,hvor 1 angiver den højeste forekomst. 82% af medarbejderne har LAV FOREKOMST AF STRESSSYMPTOMER, dvs. ligger gennemsnitligt maks. 2 på en skala fra 1-1, hvor 1 angiver den højeste forekomst. Lav forekomst af stresssymptomer 82% Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 15

16 Arbejdsmiljø Psykisk Det samlede Index for psykisk arbejdsmiljø ligger på 9,2 og svarer til den fortrinlige præstation over landsgennemsnittet ,6 71,1 93,1 69,7 9, 9,2 59,9 Det nationale gennemsnit 66,9 1 Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? Bliver du respekteret af dine kolleger på arbejdspladsen? Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Psykisk Socialt 1 Det nationale gennemsnit Det samlede Index for socialt arbejdsmiljø ligger på 9,3 og svarer til den fortrinlige præstation over landsgennemsnittet. Brugernes vurdering ,8 79,7 88,9 74,5 9,3 77,1 1 Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads? Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? Socialt Ledelse Det samlede Index for ledelse ligger på 87,9 og svarer til den fortrinlige præstation over landsgennemsnittet. Brugernes vurdering ,9 69,7 84,5 77,7 9,2 55,7 Det nationale gennemsnit 87,9 67,7 1 Bliver du respekteret af ledelsen på din arbejdsplads? Sørger ledelsen for at den enkelte medarbejder har gode udviklings-muligheder? Er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? Ledelse Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 16

17 Baggrundsspørgsmål Alder - fordeling % % 12% -29 år -39 år -49 år -59 år 6-69 år år eller ældre Køn - fordeling Mand Kvinde Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 17

18 Baggrundsspørgsmål Hvor mange år har du arbejdet på din nuværende arbejdsplads? % 3 34% % -1 år 1-2 år 2-5 år 5-1 år 1- år > år Hvor mange timers erhvervsarbejde har du typisk i alt om ugen? % % eller derover Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 18

19 Stress-symptomer - baggrundsspørgsmål Stresssymptomer Graferne på denne side viser spørgsmålene bag grafen Stresssymptomer på side 16. Spørgsmålene handler om, hvordan medarbejderen har haft det de sidste 4 uger. Grafen viser i hvor høj grad medarbejderne er fri for stresssymptomer sammenlignet med landsgennemsnittet ,5 63,5 78,5 71,8 9,6 85,5 81,5 8,9 Det nationale gennemsnit 86,2 81,6 76,4 76, Dvs. des højere index des færre symptomer på stress. (Index 1 er det bedste resultat) 1 Hvor tit har du Hvor tit har du følt dig udkørt? sovet dårligt og uroligt? Hvor tit har du haft svært ved at træffe beslutninger? Hvor tit har du haft problemer med at slappe af? Hvor tit har du været trist til mode? Hvor tit har du følt, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 1 Det nationale gennemsnit ,1 85,2 84,6 85,2 92, 91,5 79,7 88,6 6 72, 1 Hvor tit har faktorer udenfor dit arbejde taget så meget af din energi, at det går ud over din arbejdsindsats? Hvor tit har du været irritabel? Hvor tit har du haft svært ved at huske? Hvor tit har du tænkt: Nu kan jeg ikke klare mere? Hvor tit har du haft koncentrationsbes vær? Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 19

20 Svar på åbne spørgsmål Fysisk aktivitet (beskriv konkrete ønsker om tiltag) Da jeg har hårdt fysisk arbejde kunne det være godt med et gymnastik/trænings hold for min faggruppe da vi har hårdt fysisk arbejde. Flere klip til feks. fysioterapeut = gymnastik Flere sundhedsklip Fri adgang til træningscenter Fælles oplevelser f.eks. DHL - rabat på motionscenter m.v Gratis i motionscentret Gratis motion Motion hele året igennem sundhedsordningen. Motionscenter Motionscenter styrketræning, bodybike o.a. Motionshold Sundhedsordning hele året Træningstilbud Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side

21 Svar på åbne spørgsmål Kost (beskriv konkrete ønsker om tiltag) Foredrag evt. med diætist Kurser sundkost Slankehold Vejledning af diætist Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 21

22 Svar på åbne spørgsmål Stress (beskriv konkrete ønsker om tiltag)? Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 22

23 Svar på åbne spørgsmål Rygevaner (beskriv konkrete ønsker om tiltag) Ingen åbne kommentar Alkoholvaner (beskriv konkrete ønsker om tiltag) Ingen åbne kommentar Andet (beskriv konkrete ønsker om tiltag) --- Flere klip til fys. Flere klip til behandling Jeg syntes der er et stort udvalg på alle punkter Nej Ved ikke Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 23

24 Svar på åbne spørgsmål Kunne du tænke dig at stå for en personaleaktivitet omhandlende f.eks. kost eller motion? (beskriv konkrete tiltag)? Deltage i evt lady walk En temauge i løbet af året med fokus på sund mad/livsstil Foredrag med kostvejleder Stå for noget gymnastik? Dansk Firmaidrætsforbund E-opinion Side 24

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Status på sundhedstjek Kara/Noveren 2012

Status på sundhedstjek Kara/Noveren 2012 Status på sundhedstjek Kara/Noveren 2012 Agenda > KRAMS > Kort gennemgang af sundhedstjek > Resultat af sundhedssamtalerne > Indsatsområder >Kost >Rygning >Alkohol >Motion >Stress KRAMS 5 veje til en sundere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Rengøring Alle 1. & 2. tjek

Rengøring Alle 1. & 2. tjek Rengøring Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 9 arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel... 8 Motion

Læs mere

Sundhedstjek 1 & 2 samlede data

Sundhedstjek 1 & 2 samlede data Rengøringen Odsherred Sundhedstjek 1 & 2 samlede data Februar 13 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 49 arbejdspladser... 4 Hvordan har I styrket sundhed og trivsel på arbejdspladserne?... Arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Industri - Alle 1. & 2. tjek

Industri - Alle 1. & 2. tjek Industri - Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på industri arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel...

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Transport Alle 1. & 2. tjek

Transport Alle 1. & 2. tjek Transport Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 1 arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel... 8 Motion

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns Kommune. sundhedsprofil for Stevns Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Stevns sundhedsprofil for Stevns Indhold Hvordan har du det?....................................... 3 Lidt om Stevns.................................. 4 Fakta

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød Kommune. sundhedsprofil for solrød Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Solrød sundhedsprofil for solrød Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Solrød................................. 4 Fakta

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Status på Sundhedstjek KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel

Status på Sundhedstjek KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel Status på Sundhedstjek-2013 KAARA /NOVEREN Maj 2013 Sundhed og Trivsel Dagens citat Det man fokuserer på vokser Agenda KRAMS Kort gennemgang af sundhedstjek Resultat af sundhedssamtalerne Diabetes Indsatsområder

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Notat vedr. KRAM-profilen

Notat vedr. KRAM-profilen Notat vedr. KRAM-profilen Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 15. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: KRAM-profilen for Faaborg-Midtfyn Kommune - kort fortalt Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune var KRAM-kommune

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø Kommune. sundhedsprofil for Sorø Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Sorø sundhedsprofil for Sorø Indhold Om borgernes sundhed..................................... 3 Fakta om Sorø................................... 4 Fakta om

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedstopmøde Gerlev Idrætshøjskole 24. marts 2014 Inger Helt Poulsen, Kvalitet og udvikling Indhold 1. Fakta om Sundhedsprofilen 2. National Sundhedsprofil

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted sundhedsprofil for ringsted Indhold Sådan står det til i Ringsted........................ 3 Fakta om Ringsted............................... 4 Fakta

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIFE. En målrettet indsats. September Willis Towers Watson. All rights reserved.

LIFE. En målrettet indsats. September Willis Towers Watson. All rights reserved. LIFE En målrettet indsats September 2017 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Hvorfor LIFE? En kommunal medarbejder har i gennemsnit 13,03 sygedag om året 35 % af alt sygefravær er mere end

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Sundhedsfremme på virksomheder.

Sundhedsfremme på virksomheder. Sundhedsfremme på virksomheder. Kommunerne og forebyggelsen 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk.

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe sundhedsprofil for Faxe Indhold Indledning................................................ 3 Beskrivelse af Faxe................................ 4 Fakta

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Sundhed. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Sundhed. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.670 3-I-1 MÅLING 2017 Svarprocent: 92% HELBRED 01 I denne rapport vises undersøgelsens resultater vedrørende sundhed. Yderst til højre sammenlignes afdelingens resultat så vidt muligt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Ulighed i Sundhed Hvor køn er vores sundhed?

Ulighed i Sundhed Hvor køn er vores sundhed? Ulighed i Sundhed Hvor køn er vores sundhed? Indhold Ulighed i Sundhed kan og skal forebygges... 3 Hvor køn er sundheden... 4 Projekt Ulighed i Sundhed... 4 Læsning af rapporten... Resultater af Sundhedstjek

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland Kommune. sundhedsprofil for lolland Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lolland sundhedsprofil for lolland Indhold Lolland s sundhedsprofil - og hvad så?............... 3 Om Lolland..................................... 4 Fakta om

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Middelfart 8. marts 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn 9. DE UNGES SUNDHED I dette kapitel beskrives udviklingen i sundhedsvaner blandt etnisk danske unge i aldersgruppen 16-24 år, idet der sammenlignes med data fra Hvordan har du det? fra 2010. Unge under

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere