VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION"

Transkript

1 VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION I. INTRODUKTION Firmagaver og repræsentation i beskeden målestok benyttes i udstrakt grad til at skabe goodwill og styrke arbejdsrelationerne mellem forretningsforbindelser. Det kan under visse omstændigheder være passende at give eller modtage et måltid, små firmagaver og billetter til sportsbegivenheder og kulturelle arrangementer. Det kan også lejlighedsvis være i orden at modtage eller give rejser til forretningsbegivenheder sammen med vore forretningsforbindelser. Men hvis der hyppigt gives gaver, repræsentation eller rejser, eller de er af større værdi, kan det give indtryk af eller faktisk udgøre en interessekonflikt eller utilstedelig betaling. Eaton har udarbejdet denne politik for at hjælpe medarbejderne med at træffe de rette beslutninger i forbindelse med tilbud og accept af gaver, repræsentation og rejseudgifter på Eatons vegne under varetagelse af deres arbejde. II. ANVENDELSESOMRÅDE Denne politik gælder for alle dele af Eaton-koncernen og vore datterselskaber verden over. Driftsenhederne kan efter eget skøn opstille strengere, men ikke mindre strenge kriterier gældende for deres land. III. POLITIK Accept af gaver (ikke-offentligt ansatte) Eaton er klar over at det er kutyme blandt leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser en gang imellem at give mindre gaver til dem de gør forretninger med. På den anden side er det vigtigt at sådanne gaver ikke har indflydelse på medarbejderens dømmekraft eller giver indtryk af at vedkommendes dømmekraft kan være påvirket heraf. Derfor må Eaton og vore medarbejdere være meget forsigtige med hensyn til at acceptere gaver. Som en generel regel må Eaton-medarbejdere acceptere gaver fra leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser under følgende forudsætninger: Gaven må ikke give indtryk af (eller en underforstået forpligtelse til) at giveren opnår ret til fortrinsbehandling, tildeling af en kontrakt, bedre priser eller salgsvilkår. Gaven må ikke sætte Eaton eller giveren i forlegenhed, hvis forholdet kom til offentlighedens kendskab. Hvis gaven har en værdi af 100 US-dollars eller derover (selvom den er af reklamemæssig art), skal den rapporteres til modtagerens foresatte på første og andet niveau og indberettes i

2 overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation. Gaven må ikke overstige de eventuelle særlige grænser fastlagt af den lokale ledelse. Gaven må ikke forhindre modtageren i at tildele en af giverens konkurrenter en ordre fra Eaton. Følgende gavetyper er aldrig passende: Kontante penge eller tilsvarende (f.eks. gavekort) En gave der er forbudt efter stedets lovgivning Gaver der gives som bestikkelse eller returkommission (f.eks. for at opnå eller fastholde en afsætning eller for at skaffe sig en uretmæssig fordel, f.eks. gunstig skattemæssig behandling) En gave som modtageren ved er forbudt af giverens arbejdsgiver Gaver der gives i form af serviceydelser eller andre ikkepengemæssige ydelser (f.eks. et løfte om ansættelse). Den samlede årlige værdi af alle gaver en medarbejder kan acceptere fra den samme giver, må ikke overstige 250 US-dollars, medmindre dette oplyses i overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation og godkendes af den relevante Regional President, henholdsvis (i Nordamerika) af funktionens, det geografiske områdes eller driftsenhedens Vice President. Medarbejdere der modtager en gave ved en begivenhed af ceremoniel art (f.eks. fejring af en forretningstransaktion) der ikke er passende efter disse retningslinjer, men som det ville være vanskeligt eller anstødende at afslå, kan acceptere gaven og derefter straks indberette den til sin foresatte. Medarbejderen og dennes foresatte kan derefter drøfte hvordan man skal forholde sig. Eaton-medarbejdere må aldrig anmode om gaver, erkendtligheder eller andet der gavner dem personligt, uanset værdien heraf. Medarbejderne forventes at bruge deres sunde dømmekraft i forbindelse med modtagelse af gaver fra leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser. I tilfælde af tvivl bør medarbejderen tale med sin foresatte om hvorvidt gaven er passende.

3 Accept af repræsentation (ikke-offentligt ansatte) Forretningsrepræsentation (f.eks. måltider, billetter til teatret eller en sportsbegivenhed) kan spille en vigtig rolle med hensyn til at styrke forholdet mellem forretningsforbindelser. Derfor har Eatons medarbejdere lov til at acceptere repræsentation der tilbydes af legitime forretningsmæssige grunde, f.eks. skabelse af goodwill eller styrkelse af forholdet til kunder eller leverandører, forudsat at nedenstående retningslinjer følges. Helt konkret betyder det at det kun er tilladt at acceptere repræsentation fra Eatons forretningsforbindelser under følgende forudsætninger: Repræsentationen er i overensstemmelse med Eatons verdensomspændende politik for rejseudgifter Repræsentationen tilbydes kun med lange mellemrum Den står i et rimeligt forhold til et legitimt forretningsformål (f.eks. et teaterbesøg eller overværelse af en lokal sportsbegivenhed eller et forretningsmåltid sammen med en kunde eller leverandør) Den tilbydes ikke som bestikkelse eller returkommission (f.eks. for at opnå eller fastholde en afsætning eller for at skaffe sig en uretmæssig fordel) Den giver ikke indtryk af (eller en underforstået forpligtelse til) at giveren opnår ret til fortrinsbehandling, tildeling af en kontrakt, bedre priser eller købsvilkår Den er i god smag og tilbydes ved en forretningsmæssig passende lejlighed Den er rimelig og passende, lejligheden taget i betragtning Den vi ikke kunne influere på, eller give indtryk af at influere på, medarbejderens evne til at handle i Eatons bedste interesse Den indberettes i overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation Den ligger inden for de eventuelle særlige grænser fastlagt af den lokale ledelse. Følgende er aldrig passende: Repræsentation der kan anses for at være overdreven, den forretningsmæssige sammenhæng taget i betragtning Voksen underholdning eller nogen begivenhed der involverer nøgenhed eller uanstændig adfærd Repræsentation som modtageren ved at giveren ikke har tilladelse til at give Repræsentation der på anden måde er forbudt af den lokale ledelse.

4 Hvis en medarbejder er i tvivl om hvorvidt en begivenhed, et sted eller en udgift er passende, bør vedkommende spørge en overordnet til råds. Endelig bedes man bemærke at disse retningslinjer for repræsentation gælder for situationer hvor værten selv er til stede. Billetter som Eaton-medarbejdere modtager til sportsbegivenheder eller kulturelle arrangementer som ikke overværes af værten, er i virkeligheden gaver, ikke repræsentation, og falder derfor ind under ovenstående retningslinjer for gaver. Accept af betaling af rejseudgifter (ikke-offentligt ansatte) En gang imellem kan det måske være passende for kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser at betale rejserelaterede udgifter for Eatonmedarbejdere. Da sådanne situationer er sjældne, skal tilbud udefra om at betale for rejser og/eller hermed forbundne udgifter (a) evalueres og godkendes af medarbejderens foresatte på første og andet niveau og (b) indberettes i overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation. I deres overvejelser af anmodningen bør medarbejderens foresatte på første og andet niveau tage en række faktorer i betragtning, herunder følgende: Om hovedformålet med rejsen er forretningsrelateret Om rejseklassen er passende i den forretningsmæssige sammenhæng Om de foreslåede udgifter overholder amerikansk lovgivning og lovgivningen og kutymerne på stedet Om rejseplanen minimerer svipture og undgår turist- eller feriedestinationer. Bemærk at Eaton normalt ikke godkender betaling af rejseudgifter for ægtefæller eller børn, ligesom vi aldrig godkender rejser der forekommer at være modydelser for forretningsmæssige begunstigelser eller uretmæssige fordele. Regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation vil blive et centralt element med hensyn til at sikre at denne politik overholdes. Reglerne, som bl.a. vil omfatte indbetning på nettet, er for tiden ved at blive udarbejdet og vil blive kommunikeret i hele koncernen når de er færdiggjort. Eksempler Nedenstående eksempler har til formål at hjælpe medarbejdere og ledere med at træffe velunderbyggede beslutninger om det passende i at acceptere eller afslå gaver, repræsentation eller rejser.

5 Rigtigt: En medarbejder vinder en konkurrence under en leverandørs golfudflugt og modtager et sæt golfkøller til en værdi af 600 US-dollars. Medarbejderen ønsker ikke at fornærme værten og accepterer i alles påsyn præmien, men træffer foranstaltninger til at give køllerne tilbage efter udflugten. Forkert: I ovenstående situation beholder medarbejderen golfkøllerne og giver dem til et medlem af sin familie. Rigtigt: Eaton henter for tiden midlertidig arbejdskraft i land X under en kontrakt med TempCo Inc., der udløber om en måned. TempCos regionale leder inviterer Eatons lokale personalechef til en brancheforeningsreception hvor arbejdsministeren for land X vil redegøre for ændringer i den lokale arbejdslovgivning. Begivenheden er åben for medlemmer af brancheforeningen, og billetterne koster ca. 100 US-dollars. Personalechefen accepterer invitationen og indberetter sin deltagelse i receptionen i overenstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation. Forkert: I ovenstående situation er begivenheden ikke en reception, men en privat middag for 10 personer. Personalechefen hører at TempCo har betalt et honorar på over US-dollars til arbejdsministeren for at tale ved middagen, men han deltager alligevel uden at underrette sin foresatte. Rigtigt: En leverandør i Atlanta, Georgia har leveret mangelfulde produkter til en af Eatons divisioner. Divisionens forsyningskædechef skal sammen med leverandøren forsøge at finde frem til årsagen til defekterne og hvordan de kan afhjælpes. Af hensyn til dette arbejde tilbyder leverandøren at betale forsyningskædechefens flybillet og hotel i forbindelse med dennes besøg på leverandørens anlæg. Forsyningskædechefen forhører sig hos sine foresatte på første og andet niveau, og de godkender rejsen. Forkert: En områdechef bliver af en af sine direkte underordnede bedt om at godkende ovenstående rejse. Han får imidlertid at vide at leverandøren også tilbyder at forlænge medarbejderens hotelophold med en dag (for leverandørens regning) og at traktere medarbejderen på en runde golf. Chefen godkender hele turen, ikke kun de forretningsrelaterede udgifter, som leverandøren betaler for. Gavegivning (ikke-offentligt ansatte) En gang imellem kan det være passende at give gaver til udenforstående for at styrke forholdet eller for at følge lokale kutymer. Eaton tillader derfor sådanne gaver, forudsat at de er i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. Helt konkret er det tilladt for Eaton-medarbejdere at give gaver til leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser med legitime forretningsformål, såsom goodwill-skabelse og styrkelse af arbejdsforhold f.eks. præsentationer i

6 forbindelse med ferier, ceremonier, jubilæer eller pensionering under nedenstående forudsætninger: Gaven skal have en værdi af under 100 US-dollars (og bør fortrinsvis være en genstand af reklamemæssig art, f.eks. dem der er opført på netstedet for Eaton Company Store). Hvis gaven har en værdi af 100 US-dollars eller derover, skal den godkendes af giverens foresatte på første og andet niveau og indberettes i overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation. Gaven må ikke kunne sætte Eaton eller modtageren i forlegenhed, hvis forholdet kom til offentlighedens kendskab. Gaven må ikke overstige de eventuelle særlige grænser fastlagt af den lokale ledelse. Følgende gavetyper er aldrig passende: Kontante penge eller tilsvarende (f.eks. gavekort) Gaver der gives som bestikkelse eller returkommission (f.eks. for at opnå eller fastholde en afsætning eller for at skaffe sig en uretmæssig fordel) En gave der er forbudt efter stedets lovgivning En gave som giveren ved er forbudt af modtagerens arbejdsgiver Gaver der gives i form af serviceydelser eller andre ikkepengemæssige ydelser (f.eks. et løfte om ansættelse) Gaver til kunders, leverandørers eller andre forretningsforbindelsers familiemedlemmer. Den samlede årlige værdi af alle gaver det er tilladt en medarbejder at give en enkelt modtager, må ikke overstige 250 US-dollars, medmindre dette indberettes i overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation og godkendes af den relevante Regional President, henholdsvis (i Nordamerika) af funktionens, det geografiske områdes eller driftsenhedens Vice President. Medarbejderne forventes at bruge deres sunde dømmekraft i forbindelse med gaver til leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser. I tilfælde af tvivl om hvorvidt begivenheden, stedet eller udgiften er passende, bør medarbejderen spørge sin foresatte til råds. Repræsentation (ikke-offentligt ansatte) Repræsentation herunder måltider, billetter til teatret eller en sportsbegivenhed kan spille en vigtig rolle med hensyn til at styrke forholdet mellem forretningsforbindelser. Derfor tillader Eaton repræsentation der har et legitimt

7 forretningsmæssigt formål, f.eks. skabelse af goodwill eller styrkelse af forholdet til kunder eller leverandører, forudsat at nedenstående retningslinjer følges. Helt konkret betyder det at det kun er tilladt at tilbyde repræsentation til Eatons forretningsforbindelser under følgende forudsætninger: Repræsentationen skal være i overensstemmelse med Eatons verdensomspændende politik for rejseudgifter Den tilbydes ikke som bestikkelse eller returkommission (f.eks. for at opnå eller fastholde en afsætning eller for at skaffe sig en uretmæssig fordel) Den må ikke give indtryk af at Eaton opnår ret til fortrinsbehandling Den er i god smag og tilbydes ved en forretningsmæssig passende lejlighed Den er rimelig og passende, lejligheden taget i betragtning Den ligger inden for de eventuelle særlige grænser fastlagt af den lokale ledelse. Følgende er aldrig passende: Repræsentation der af en objektiv udenforstående iagttager kan anses for at være overdreven Voksen underholdning eller nogen begivenhed der involverer nøgenhed eller uanstændig adfærd Repræsentation som værten ved at modtageren ikke har tilladelse til at acceptere Repræsentation der på anden måde er forbudt af den lokale ledelse. Hvis en medarbejder er i tvivl om hvorvidt en begivenhed, et sted eller en udgift er passende, bør vedkommende spørge sin overordnede til råds. Endelig bedes man bemærke at disse retningslinjer for repræsentation gælder for situationer hvor der er Eaton-medarbejdere til stede. Billetter til sportsbegivenheder eller kulturelle arrangementer givet af Eaton, men uden overværelse af Eaton-medarbejdere, er i virkeligheden gaver, ikke repræsentation, og falder derfor ind under ovenstående retningslinjer for gaver. Regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation vil blive et centralt element med hensyn til at sikre at denne politik overholdes. Reglerne, som bl.a. vil omfatte indbetning på nettet, er for tiden ved at blive udarbejdet og vil blive kommunikeret i hele koncernen når de er færdiggjort.

8 Eksempler Nedenstående eksempler har til formål at hjælpe medarbejdere og ledere med at træffe velunderbyggede beslutninger om det passende i at give gaver, repræsentation eller rejser. Rigtigt: Efter rundvisning på et af Eatons anlæg for at se produktionsprocessen inviteres en kunde til det lokale orkesters aftenkoncert. Forkert: Efter rundvisning på et af Eatons anlæg for at se produktionsprocessen insisterer en kunde på at få en tur i byen om aftenen, bl.a. med besøg på lokale klubber for mænd. Rigtigt: Eaton har indgået en stor kontrakt med en ny kunde. Ved kontraktunderskrivelsen overrækker den lokale Eaton-chef kunden et håndskåret skakspil til en værdi af 200 US-dollars. Gaven er godkendt af lederens overordnede på første og andet niveau. Forkert: I ovenstående situation ved den lokale Eaton-chef godt at kunden har en politik der forbyder accept af gaver fra leverandører, men han overrækker alligevel gaven. Rigtigt: En vigtig kunde fejrer sit 35-års jubilæum. En kundechef fra Eaton overrækker kunden en flaske vin fra en lokal vinproducent og et kort underskrevet af medarbejdere. Forkert: I stedet for vin overrækker kundechefen kunden et gavekort på 100 USdollars. Gaver til offentligt ansatte Eatons medarbejdere bør være særlig forsigtige når det drejer sig om gaver til offentligt ansatte. Lovgivningen i USA og de fleste andre lande forbyder at man giver noget af værdi til offentligt ansatte med det formål at opnå eller fastholde en afsætning eller for at skaffe sig en uretmæssig fordel. Det er derfor meget vigtigt at man sikrer sig at eventuelle gaver til sådanne personer ikke kan opfattes som bestikkelse. Desuden er det ofte forbudt ved lov for offentligt ansatte at modtage gaver, og ved at tilbyde en gave kan man komme til at stille den pågældende i en pinlig situation. Hvem er offentligt ansat? Dette er et bredt udtryk der omfatter alle i offentlig tjeneste, på alle niveauer og hos alle udøvende, lovgivende og dømmende myndigheder. Dertil kommer at funktionærer og medarbejdere i virksomheder i offentligt eje eller under offentlig

9 kontrol også anses for offentligt ansatte. Udtrykket dækker således ikke blot personer som valgte repræsentanter, told- og skatteembedsmænd og statslige indkøbsfunktionærer, men også ansatte i statsejede virksomheder. Hvad er passende? En gang imellem kan en gave (f.eks. ved en formel lejlighed) til en offentligt ansat være passende med henblik på at skabe goodwill og styrke arbejdsrelationerne. I sådanne tilfælde vil en gave til en offentligt ansat kun blive godkendt under følgende forudsætninger: Gaven må kun have nominel værdi (dvs. under 100 US-dollars) og skal bære Eatons logo (f.eks. en beklædningsgenstand, en pen el.lign.). Et produkt indkøbt på netstedet Eaton Company Store til en værdi af under 100 US-dollars vil være passende. Gaver der ikke bærer Eatons logo ELLER som har en højere værdi (dvs. 100 US-dollars og derover), må kun gives med forudgående skriftlig godkendelse af den relevante Regional President, henholdsvis (i Nordamerika) af funktionens, det geografiske områdes eller driftsenhedens Vice President. Det skal være tilladt for gavemodtageren at acceptere gaven i henhold til lovgivningen på stedet. Gaven skal indberettes i overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation. Den samlede årlige værdi af alle gaver det er tilladt en medarbejder at give en enkelt modtager, må ikke overstige 250 US-dollars, medmindre dette indberettes i overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation og godkendes af den relevante Regional President, henholdsvis (i Nordamerika) af funktionens, det geografiske områdes eller driftsenhedens Vice President. Bemærk at følgende gavetyper aldrig er passende: Kontante penge eller tilsvarende (f.eks. gavekort) Gaver i form af serviceydelser eller andre ikke-pengemæssige ydelser (f.eks. et løfte om ansættelse) Gaver der gives som bestikkelse eller returkommission (f.eks. for at opnå eller fastholde en afsætning eller for at skaffe sig en uretmæssig fordel, herunder gunstig skattemæssig behandling) En gave der er forbudt efter stedets lovgivning eller som modtageren ikke har tilladelse til at acceptere Gaver til offentligt ansattes familiemedlemmer.

10 Repræsentation til offentligt ansatte I lighed med det at give gaver til offentligt ansatte kan repræsentation også potentielt blive opfattet som bestikkelse. Derfor skal medarbejderne udvise forsigtighed i forbindelse med repræsentation over for offentligt ansatte. Der kan være situationer hvor det kan være passende at yde repræsentation til offentligt ansatte. Herunder kan f.eks. tænkes et måltid efter rundvisning på et Eaton-anlæg eller sammen med en offentligt ansat at overvære en sportsbegivenhed eller et kulturelt arrangement. Repræsentation til offentligt ansatte er kun tilladt hvis den opfylder følgende forudsætninger: Den må ikke være ødsel eller overdreven Den gives ikke som, og må ikke kunne opfattes som, bestikkelse eller returkommission (f.eks. med det formål at opnå eller fastholde en afsætning eller for at skaffe sig en uretmæssig fordel) Den er i god smag og tilbydes ved en forretningsmæssig passende lejlighed Den indberettes i overensstemmelse med Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation. Følgende er aldrig passende: Repræsentation der ikke er i overensstemmelse med Eatons verdensomspændende politik for rejseudgifter eller som af en objektiv udenforstående iagttager kan anses for at være overdreven Voksen underholdning eller nogen begivenhed der involverer nøgenhed eller uanstændig adfærd Repræsentation som iht. lovgivningen på stedet Eaton ikke må tilbyde eller den pågældende offentligt ansatte ikke må acceptere Aktiviteter som den lokale ledelse udtrykkeligt har forbudt. Hvis en medarbejder er i tvivl om hvorvidt en begivenhed, et sted eller en udgift er passende, bør vedkommende spørge sin overordnede til råds. Disse retningslinjer for repræsentation gælder for situationer hvor der er Eatonmedarbejdere til stede. Billetter til sportsbegivenheder eller kulturelle arrangementer givet af Eaton, men uden overværelse af Eaton-medarbejdere, er i virkeligheden gaver, ikke repræsentation, og falder derfor ind under ovenstående retningslinjer for gaver. Betaling af rejseudgifter for offentligt ansatte I lighed med gaver og repræsentation skal der udvises forsigtighed i forbindelse med betaling af rejseudgifter for offentligt ansatte. Men i modsætning til gaver og

11 repræsentation er rejseudgifter sjældent af nominel størrelse. Af denne grund skal enhver anmodning om betaling af rejseudgifter for offentligt ansatte behandles individuelt. Betaling af rejse- eller rejserelaterede udgifter for offentligt ansatte kræver forhåndsgodkendelse af den juridiske afdeling. Når medarbejderen får en sådan anmodning fra en offentligt ansat, skal den juridiske afdeling kontaktes. I den juridiske afdelings overvejelser af anmodningen vil man tage en række faktorer i betragtning, herunder følgende: Om hovedformålet med rejsen er forretningsrelateret Om rejseklassen er passende og rimelig Om de foreslåede udgifter overholder amerikansk lovgivning og lovgivningen og kutymerne på stedet Om rejseplanen minimerer svipture og undgår turist- eller feriedestinationer. Bemærk at Eaton normalt ikke godkender betaling af rejseudgifter for ægtefæller eller børn, ligesom vi aldrig godkender rejser der forekommer at være modydelser for at opnå/fastholde en afsætning eller for at opnå en uretmæssig fordel. Regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation Eatons regler om oplysning i forbindelse med gaver og repræsentation vil blive et centralt element med hensyn til at sikre at denne politik overholdes. Reglerne, som bl.a. vil omfatte indbetning på nettet, er for tiden ved at blive udarbejdet og vil blive kommunikeret i hele koncernen når de er færdiggjort. Eksempler Nedenstående eksempler har til formål at hjælpe medarbejdere og ledere med at træffe velunderbyggede beslutninger om det passende i at give offentligt ansatte gaver, repræsentation eller rejseudgifter. Rigtigt: Borgmesteren i en by hvor der ligger en Eaton-fabrik, bliver vist rundt på fabrikken. Efter rundvisningen er hun gæst ved en frokost sammen med nogle Eaton-medarbejdere. Under frokosten overrækker fabrikschefen hende en sweater med Eatons logo til en værdi af under 100 US-dollars. Forkert: I stedet for den ovennævnte sweater giver fabrikschefen borgmesteren to billetter til hende selv og hendes mand til en vigtig fodboldkamp.

12 Rigtigt: En provinsguvernør i Kina ringer til chefen for et Eaton-anlæg beliggende i denne provins og anmoder om en rundvisning. Ifølge lokal kutyme skal Eaton overrække guvernøren en ceremoniel gave, f.eks. en krystalvase til en værdi af 150 US-dollars. Fabrikschefen kontakter Eatons President med ansvar for Kina for at drøfte sagen. Forkert: Ved guvernørens ankomst til fabrikken anmoder han om få godtgjort sine rejseudgifter, som kun udgør 150 US-dollars. Fabrikschefen efterkommer anmodningen uden at diskutere sagen med den juridiske afdeling. Rigtigt: Det er kutyme og tilladt efter loven at embedsmænd i en region modtager feriegaver af virksomheder beliggende i deres embedsområde. De lokale Eaton-ledere diskuterer spørgsmålet med deres Regional President for at afgøre hvilke gaver der evt. kunne være passende. Forkert: I ovenstående situation beslutter den lokale ledelse at give embedsmændene gavekort til brug i en lokal forretning med et pålydende svarende til 50 US-dollars. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte nedenstående: Deborah Severs VP Global Ethics & Compliance Tlf.: Kevin Condon VP Chief Counsel - Electrical Tlf.: Jonathan Dean VP Chief Counsel - Truck Components Tlf.: William Hogsett VP Chief Counsel - Automotive Tlf.: Taras Szmagala VP Chief Counsel - Fluid Power Tlf.:

13 HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL Hvordan kan en medarbejder bestemme værdien af en gave man har modtaget? Værdien af en eventuel gave eller repræsentation man har modtaget, bør konstateres ved brug af sund fornuft og dømmekraft. Hvis dette ikke er muligt kan man f.eks. spørge i en forretning der fører lignende produkter, eller søge på nettet. Hvis man er i tvivl, skal reglerne om indberetning og oplysning følges. Hvordan ved en medarbejder om en gave er forbudt af giverens arbejdsgiver? Det er ikke nødvendigt at forske dybt i spørgsmålet, men hvis det er åbenbart at gaven ikke er tilladt af giverens arbejdsgiver, bør den ikke accepteres. Hvis det ikke er praktisk muligt at afslå gaven på modtagelsestidspunktet, bør man tage imod den og straks derefter diskutere med sin overordnede hvordan man skal forholde sig. Anses en tjeneste for at være en gave? Det kan der ikke gives et enkelt svar på. Hvis en medarbejder accepterer en tjeneste fra en leverandør, kunde eller anden forretningsforbindelse, kan det kompromittere eller give indtryk af at komprimittere hans dømmekraft og skabe en faktisk eller opfattet konflikt mellem medarbejderens personlige interesser og hans loyalitet over for Eaton. I tvivlstilfælde bør man diskutere med sin overordnede hvordan man skal forholde sig. Hvor befinder netstedet Eaton Company Store sig? Eaton Company Store er tilgængelig på JOE. Klik på Promotional Merchandise under fanen Business Services. Kan ledere opstille strengere retningslinjer for deres arbejdsgrupper (f.eks. lavere værdier for de gaver der tillades)? Ja, men i givet fald skal de pågældende ledere kommunikere deres retningslinjer og forventninger til arbejdsgruppen.

VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION

VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION VERDENSOMSPÆNDENDE POLITIK FOR GAVER OG REPRÆSENTATION I. INTRODUKTION Firmagaver og -repræsentation i beskeden målestok benyttes i udstrakt grad til at skabe goodwill og styrke arbejdsrelationerne mellem

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver.

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver. Adfærdskodeks for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, samt afgivelse og modtagelse af interne og eksterne gaver Udarbejdet af: for Vestforbrænding I/S Den 31. maj 2017 Ekstern repræsentation

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER GÆLDENDE I DANMARK Version 1.0 10-07-2015 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde

1. Godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde 165 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 10. april 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 21.45 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, Christian Vestergaard,

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER Version 2.2 10-01-2017 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet, hvor vores medarbejdere,

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

COMPLIANCE POLITIK Version

COMPLIANCE POLITIK Version COMPLIANCE POLITIK Version 3.1 08.11.2017 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet, hvor vores medarbejdere, kunder og partnere samarbejder for at bygge Danmark med

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Introduktion UTC køber materialer og servicer på grundlag af fortjeneste, idet både den bedste værdi og et stabilt forretningsforhold til

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat

Folketingets Lovsekretariat Folketingets Lovsekretariat MINISTEREN 1. august 2005 Folketinget har med skrivelse af 20. juli 2005 anmodet om min besvarelse af følgende af Jørgen Arbo- Bæhr (EL) stillede spørgsmål nr. S 2636 (2. samling):

Læs mere

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016 Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige Den 29. august 2016 ET EKSEMPEL TIL AT BEGYNDE MED 2 REGLER FOR MODTAGELSE AF GAVER OG BESTIKKELSE DAGSORDEN Tilliden til det offentlige Beskrivelse af reglerne

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER

POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER POLITIK FOR GAVER, REPRÆSENTATION, REJSER, KUNDEARRANGEMENTER OG SPONSORATER Version 2.0 19-08-2016 2 1. INTRODUKTION Hos Atea er vores vision at være «The Place to Be» mødestedet hvor vores medarbejdere,

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Dette notat indeholder de gældende regler og retningslinjer om udgifter til repræsentation, gaver, receptioner mv.

Dette notat indeholder de gældende regler og retningslinjer om udgifter til repræsentation, gaver, receptioner mv. Økonomiforvaltningen NOTAT 7-12-2007 Sagsnr. 2007-67365 Dokumentnr. 2007-388047 Retningslinier for udgifter til repræsentation, gaver m.v. 1 1. Indledning og anvendelsesområder Sagsbehandler Hans Christian

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen

Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen Den 14.3.12 - redigeret den 26.3.12 Modtagelse af gaver

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag - 1 Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattefradrag for fester og receptioner i anledning af indehaverens fødselsdag

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål... 2 Definition af korruption... 2 Definition af bestikkelse... 2 Hvem kan deltage i bestikkelse og

Læs mere

SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver

SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver Syddansk Universitet Økonomiområdet SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver 0. INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning B. Middage med eksterne deltagere C. Møder D. Receptioner

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Hermed fremsendes i 80 eksemplarer svar på spørgsmål S 2635 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) den 20. juli 2005

Hermed fremsendes i 80 eksemplarer svar på spørgsmål S 2635 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) den 20. juli 2005 Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Lov- og Parlamentssekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 80 eksemplarer svar på spørgsmål S 2635 stillet

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

STAMOPLYSNINGER: BILAG. Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: Uklassificeret Titel:

STAMOPLYSNINGER: BILAG. Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: Uklassificeret Titel: Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017 Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: STAMOPLYSNINGER: Klassifikation: Uklassificeret Titel: Vejledning om modtagelse af gaver i politiet

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere