Første MOCESbog - historien om digital signatur og NemIDs udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første MOCESbog - historien om digital signatur og NemIDs udvikling"

Transkript

1 WHITEPAPER Første MOCESbog - historien om digital signatur og NemIDs udvikling Produktive signaturløsninger med visioner Signaturgruppen har markedets stærkeste kombination af kompetencer og innovative produkter indenfor sikkerhed og digital signatur. Signaturgruppen har deltaget i hele forløbet omkring udviklingen af OCES digital signatur, og har både visionerne og de tilhørende praktiske løsninger til at realisere potentialet i en produktiv og sikker signatur infrastruktur i Danmark. Ring og lad os finde ud af hvordan vi kan hjælpe jer. Hvor længe har I råd til at vente?

2 Første MOCESbog - et whitepaper fra Signaturgruppen Af Morten Storm Petersen Skabelsesberetningen i Første Mosebog starter med teksten I begyndelsen. Vi, der arbejder indenfor ITfagverdenen, kan næppe tilkomme en højstemthed, som titlen antyder, men for de af os, der har arbejdet med digital signatur og Offentlige Certifikater til Elektroniske Services (OCES) og herunder medarbejdercertifikater (MOCES), kunne den valgte titel vel godt være en humoristisk overskrift for et whitepaper, som har som ambition at gennemgå lidt af forhistorien for, hvordan digital signatur og NemID er endt med at se ud, sådan som den gør her i starten af 2014 i Danmark. Whitepaperet tager sin inspiration fra en præsentation, som forfatteren holdt sammen med Palle Sørensen fra det daværende IT- og Telestyrelsen ved Dansk ITs sikkerhedskonference januar Digital Signatur og NemID er resultatet af en længere rejse startende med digital signatur pilotprojekterne i Det er en rejse, som især har været drevet af stat, amter/regioner og kommuner for at kunne understøtte digital forvaltning af borgere og virksomheder. Indholdsfortegnelse 1. Forløbet fra 1999 og til første generation af digital signatur (OCES1) 3 2. En standardiseringsproces med udfordringer 5 3. OCES infrastrukturen 8 4. POCES, MOCES, VOCES og FOCES signaturens mange varianter Foranalyse og udbud af OCES OCES2-aftalen og NemID-løsningerne OCES3 16 2

3 1. Forløbet fra 1999 og til første generation af digital signatur (OCES1) Der var op igennem 1990 erne store forhåbninger til anvendelsen af digital signatur, især baseret på RSAsikkerhedsalgoritmerne. Området gennemgik en stærk teknisk standardisering, og lovgiverne i Europa lagde sig også i selen for at følge med udviklingen. Dette resulterede blandt andet i EU direktivet om digital signatur 1 dateret 13. december Her kan man blandt andet læse: Electronic communication and commerce necessitate " electronic signatures" and related services allowing data authentication. The interoperability of electronic-signature products should be promoted Udover digital forvaltning var elektronisk handel altså også et af de tiltænkte virkeområder for digital signatur. EU-direktivet blev implementeret i dansk lov pr. 1. oktober 2000 ved Lov om elektroniske signaturer 2. Der gives i øvrigt en fin oversigt over juraen bag den digitale signatur på hjemmesiden NemID.nu 3. På samme hjemmeside findes en grundig gennemgang af Historien om digital signatur 4, som gengives i denne boks: Historien om digital signatur Historien om den digitale signatur - og dens efterfølger NemID - starter allerede i Pilotprojekter, lov og rammeaftale I 1999 gennemførte det daværende Forskningsministerium ni pilotprojekter med digitale signaturer. De offentlige myndigheder og Forskningsministeriet fik værdifulde erfaringer, og markedets aktører blev ansporet til at levere digitale signaturer. Efter pilotprojekterne blev der sammen med Statens og Kommunernes Indkøbsservice, KL og Amtsrådsforeningen udarbejdet en rammeaftale om levering af kvalificerede certifikater. Loven om elektroniske signaturer trådte i kraft 1. oktober Loven og rammeaftalen skulle stimulere markedet til øget anvendelse af digitale signaturer. Det lykkedes dog ikke at stimulere markedet, idet der var en række barrierer. Omkostningerne ved at benytte de eksisterende tilbud var relativt store i forhold til udbuddet af internettjenester, der kunne 1 2 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= https://www.nemid.nu/dk-da/digital_signatur/juraen_bag_digital_signatur/ 4 https://www.nemid.nu/dk-da/digital_signatur/historien_om_digital_signatur/ 3

4 håndtere en digital signatur. Det hang bl.a. sammen med loven og de tilhørende bekendtgørelser, der stiller krav om personligt fremmøde, skærpede ansvarsforhold og anvendelse af hardware løsninger. Markedets forretningsmodeller fungerede ikke, især fordi man som borger selv skulle betale for sin digitale signatur. Hertil kom manglende standardisering og ringe interoperabilitet på tværs af markedets tilbud. Projektkonkurrence Den daværende regering ønskede at nedbryde de identificerede barrierer. Det daværende Videnskabsministerium igangsatte derfor to aktiviteter i foråret 2002: Et EU-udbud gennemført som projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling, og en standardiseringsproces for Offentlig Certifikater til Elektroniske Services (OCES). Der blev i foråret 2002 udskrevet en projektkonkurrence. Ideen var at få afdækket mulige forretningsmodeller og at få de eksisterende leverandørers applikationer og infrastrukturer i spil. Målet med projektkonkurrencen var, at borgerne skulle have ét certifikat til offentlige tjenester på internettet, hvor der kræves anvendelse af digital signatur. Ministeriet ville undgå den situation, hvor borgerne skulle have flere forskellige certifikater fra flere nøglecentre for at kunne benytte den elektroniske borgerbetjening. Det var ønsket, at et OCES-certifikat skulle give adgang til ydelser i både stat, amt og kommuner, og at det private erhvervsliv kunne drage nytte af den infrastruktur, der blev etableret. Fem leverandører blev prækvalificeret, hvoraf de fire afleverede projektforslag i efteråret Tre af disse blev kåret som vindere af projektkonkurrencen. På baggrund af projektforslagene blev der udarbejdet en kravspecifikation til udbud efter forhandling, som de tre vindere af projektkonkurrencen kunne byde ind på. Det gjorde et konsortium bestående af PBS A/S, DM Data A/S og KMD A/S samt TDC. Efter forhandlingerne skrev det daværende Videnskabsministerium den 6. februar 2003 kontrakt med TDC. Standardiseringsprocessen for OCES Standardiseringsprocessen skulle sikre interoperationalitet, og at OCES levede op til internationale standarder. For at sikre accept fra markedet var standarden i høring både i offentligt og privat regi. Standarden blev godt modtaget både i den offentlige og private sektor. OCES-certifikaterne stillede ikke krav om personligt fremmøde ved udlevering af certifikatet, og certifikatet var tillige softwarebaseret. Det betød, at det kunne produceres og bruges billigere end tilsvarende hardwarebaserede certifikater. Certifikatet garanterer, at certifikatindehaveren har den identitet, der fremgår af certifikatet. 4

5 OCES-certifikatet kan principielt anvendes til al kommunikation mellem myndigheder og mellem myndigheder og virksomheder eller borgere. OCES-certifikater kan også med fordel bruges i den private sektor. Certifikatpolitikkerne udgør en fælles offentlig standard, der regulerer udstedelsen og anvendelsen af den digitale OCES-signatur. De beskriver de retningslinjer, der gælder for udstedelsen af certifikater. Certifikatpolitikkerne udstikker endvidere det sikkerhedsniveau, der som minimum skal overholdes, hvis certifikatudbyderne vil være OCES-CA. Der findes i dag følgende OCES-certifikatpolitikker: - Personcertifikat - Medarbejdercertifikat - Virksomhedscertifikat - Funktionscertifikat Certifikatpolitikkerne har været revideret flere gange 2. En standardiseringsproces med udfordringer Standardiseringsprocessen for OCES forankredes tilbage i slutningen af 1990 erne hos Danske Standard i Charlottenlund. Der blev nedsat en arbejdsgruppe kaldet Forum for Digital Signatur, hvor leverandører og pilotdeltagere i fællesskab foreslog tekniske standarder på områder, hvor der på det tidspunkt ikke var oplagte internationale standarder eller erfaringer at pege på. Et af de problemområder, som gav virkelig mange og lange diskussioner, var håndteringen af CPR-nummer i relation til certifikater. CPR-nummer er en nødvendig information for, at især offentlige tjenester kan identificere brugerne i forhold til egne data, men på den anden side følte man, dengang som nu, et behov for at holde borgernes CPR-numre hemmelige, på grund af de måder hvorpå CPR-numre i andre sammenhænge bliver brugt som autentifikation eller adgangsnøgle. Der blev fremført mange forskellige tekniske løsningsforslag til indkodning af CPR-nummer på en hemmelig måde i de offentligt tilgængelige certifikater, men på grund af det forholdsvis lille antal gyldige CPR-numre blev disse alle opgivet på grund af risikoen for udtømmende søgning. I sidste ende blev det besluttet af det daværende Forskningsministerium at lave et neutralt løbenummer (PID) i certifikaterne og en tilhørende online PID/CPR opslagstjeneste, hvor offentlige tjenester har lov til at få udleveret det CPR-nummer, der hører til certifikatet. Private tjenester skal indhente CPR-nummeret fra brugeren selv, som dermed selv udleverer CPR-nummeret, hvorefter tjenesten kan få bekræftet sammenhængen mellem CPR-nummer og certifikat i PID/CPR tjenesten. Det er disse metoder, som anvendes i dag. Selve indholdet af OCES certifikater blev også fastlagt i denne proces, hvor man valgte at lægge så få informationer som muligt i selve certifikatet, for at mindske behovet for at besvære brugerne med opdatering af 5

6 certifikatet, hvis indholdet ændrede sig. Dermed blev det overladt til de digitale tjenester, der tilbydes brugerne, at tilvejebringe og vedligeholde yderligere oplysninger om brugeren såsom rettigheder, roller, postadresser eller hvad man ellers kunne tænke sig at vide om brugeren. I første generation af OCES blev der mulighed for, at brugerne kunne vælge at få adresse i certifikatet, få certifikatet optaget i en offentlig certifikatdatabase samt vælge at optræde under pseudonym, sådan at folkeregisternavnet ikke fremgår af certifikatet, men derimod blot tekststrengen Pseudonym. Pilotprojekterne i 1999 baserede sig meget på tankerne fra EU med smartcard teknologi og kvalificerede certifikater, som skulle udstedes ved fysisk identifikation af brugerne. Projekterne viste egentligt, at smartcard teknologien ikke var hverken moden eller brugervenlig nok til udrulning til borgere og virksomheder på daværende tidspunkt. Der var ellers stor opbakning og deltagelse fra markedsdeltager og brugerorganisationer, som nedenstående skema fra evalueringen af pilotprojektet viser: Fig: Deltagere i pilotprojektet 1999 Og problemerne var talrige, som nedenstående oversigt lakonisk konstaterer 6

7 Fig: Opsamling på problemtyper i pilotprojekterne 1999 Første offentlige aktivitet på området efter pilotprojekterne blev, som beskrevet ovenfor i Historien om digital signatur etableringen af en SKI-aftale. Leverandører på denne aftale var Cryptomathic, IBM, KMD og TDC. Både KMD og TDC etablerede som kvalificerede certificeringscentre et samarbejde med Post Danmark om udlevering af kvalificerede certifikater fra posthusene. Fig: Posthuse som kunne udstede kvalificeret digital signatur i

8 Én af erfaringerne efter SKI aftalen var, at der grundlæggende behøvedes en modtager betaler forretningsmodel, da motivationen for digitalisering primært fandtes hos modtagerne, altså myndighederne, imens de enkelte borgere ikke var motiverede for at gå på posthuset og købe en signatur selv. Man kan med nogen ret mene, at digital signatur-teknologien (PKI) gennemgik Gartners hypekurve med tilhørende begejstring efterfulgt af desillusion for efterfølgende forhåbentlig at havne på et produktivitetsniveau hvor fokus på den bagvedliggende teknologi forsvinder. Fig: Digital signatur tolket ind på Gartners hypekurve. Som det er vist i hypekurven, var de mest udbredte offentlige identifikationsmekanismer tilbage i starten af 00 erne henholdsvis tastselvkoden fra Skat og fælles pinkode fra KMD. Begge løsninger havde et langt liv, parallelt med at digital signatur voksede sig stærkere, og udgjorde sammen med en konkurrerende løsning fra PBS kaldet Net-ID de største konkurrenter i, hvad nogle medier dramatisk kaldte signatur-krigen tilbage i OCES infrastrukturen Forløbet endte altså med en projektkonkurrence i Forfatteren af denne artikel havde fornøjelsen af at være løsningsarkitekt og efterfølgende ansvarlig for OCES1 implementering og drift hos TDC i perioden Projektkonkurrencen og den vindende løsning fra TDC var nødt til at fjerne en række forhindringer i markedet, som illustreret her: 8

9 Fig: Mange forskellige forudsætninger for at lykkes med OCES1 OCES digital signatur var en softwarebaseret løsning, hvor man i stil med netbankernes sikkerhedsløsninger på det tidspunkt opbevarer en privat signeringsnøgle på brugerens harddisk. Visuelt oplevede brugeren at have en særlig software og tilhørende brugsdialoger, som illustreret herunder Fig: Egenskaber for OCES Rent teknisk skulle OCES1 signaturen fungere med den standardsoftware og de operativsystemer, som var udbredt i markedet på dette tidspunkt. 9

10 Fig: Interoperabilitet på klient PC Især i startfasen var der meget stor fokus på understøttelse af standardsoftware, som anvendtes hos brugeren i forvejen, særligt browserne Firefox og Internet Explorer. Senere blev man nødt til at erkende, at det var sikrere at få brugeren til at installere særligt software, som beskyttede signaturen, end at vejlede brugerne i selv at konfigurere denne beskyttelse i deres eksisterende software. Der var stor opmærksomhed omkring den nye digitale signatur fra pressens side. Her nogle overskrifter fra foråret 2003: 6/2 TDC skal levere Digital signatur 10/2 Digital Signatur med OpenSource 12/2 Sander kaldt i samråd om IT-signatur (hvorfor TDC) 11/ Danskere har fået Digital Signatur (ToldSkat) 31/ udelukket fra digital signatur (adressebeskyttelse) 9/7 København indfører digital signatur 11/7 Digital signatur til blinde Efter en periode blev pressens primære fokus dog rettet imod udbredelseshastigheden. 10

11 Fig: Udbredelseshastighed for POCES1 pressens fokusområde Denne fokus på udbredelseshastigheden skyldtes især, at der var knyttet en kommerciel bonusaftale på TDC s kontrakt. Målsætningen var at nå 1,3 mio. brugere i 2007, og allerede sommer 2004 var ambitionen brugere imod de ca brugere, som blev realiseret jf. grafen ovenfor. Det betød, at udrulningen haltede efter målene i alle årene. Der skete en hastig og innovativ produktudvikling af OCES1 infrastrukturen fra 2003 til 2006 i takt med at de praktiske erfaringer og nye behov viste sig. Af større nyskabelser kan nævnes: Mulighed for OCES certifikater for unge mellem 15 og 18 år. Tvungen brug af stærkt password til aktivering af signaturen i de forskellige browsere. Signatur leveret på CD-rom og USB-stick. Mulighed for straksudlevering af signatur fra borgerservices i kommuner. Udstedelse til borgere med adressebeskyttelse eller bosiddende i udlandet. Bedre løsninger til blinde og svagtseende. Opensource softwarekomponenter (opensign og openlogon) til tjenesteudbydere. Straksudstedelse med Tastselv kode, medarbejder bredbånds installationsadresse eller voice response løsning. Specielt hindringerne for borgernes bestilling af signatur blev søgt mindsket igennem forskellige sikre metoder for identifikation af brugerne, uden at de behøvede at vente på et PIN-brev sendt til folkeregisteradressen. 11

12 4. POCES, MOCES, VOCES og FOCES signaturens mange varianter Der blev med første generation af digital signatur etableret tre certifikatpolitikker til forskellige formål og brugergrupper. Personsignatur (POCES): Autentifikation af private personer. Obligatorisk tilknytning af CPR-nummer til PID-nummer i certifikat. Krav om manuel brugerautentifikation ved hver signaturafgivelse. Mulighed for pseudonym, optionel adresse i certifikat og optionel optagelse i offentlig adressebog (LDAP katalog). Hvis der er et navn i certifikatet, er dette folkeregisternavnet på udstedelsestidspunktet. Medarbejdersignatur (MOCES): Autentifikation af personer tilknyttet et CVR-nummer. CVR nummer og organisationsnavn i certifikat. Krav om manuel brugerautentifikation ved hver signaturafgivelse. Optionel adresse i certifikat og optionel optagelse i offentlig adressebog (LDAP katalog). Optionel tilknytning af CPR-nummer. Navnet i certifikat inddateres af organisationens lokale administrator, så der kan ikke forventes en ensartet kvalitet af dette. Virksomhedssignatur (VOCES): Autentifikation af organisationer. CVR-nummer og organisationsnavn i certifikat. Ikke krav om manuel brugerautentifikation ved hver signaturafgivelse. Optionel adresse i certifikat og optionel optagelse i offentlig adressebog (LDAP katalog). Navnet i certifikat inddateres af organisationens lokale administrator, så der kan ikke forventes en ensartet kvalitet af dette. I forbindelse med indførelsen af Nemhandel og ønsket om at kunne udbrede sikker kommunikation billigt til en stor mængde faktureringsinstallationer, blev det besluttet at indføre en fjerde certifikatpolitik for funktionssignatur, som en billigere lillebror til virksomhedssignatur. 12

13 5. Foranalyse og udbud af OCES Da der i skulle træffes beslutning om en afløser for OCES1, var udbredelsen og anvendelsen dog så stor (op mod én mio. brugere), at der ikke var tvivl om, at der skulle efterspørges en afløser som kunne fortsætte ad samme udviklingsvej for det offentlige. Før udbuddet af OCES2 blev der gennemført en intern fællesoffentlig foranalyse med deltagere fra stat, regioner og kommuner. Resultaterne af foranalysen kunne aflæses i det udbudsmateriale, som blev anvendt for OCES2. Primære tildelingskriterier var økonomi, sikkerhed samt brugervenlighed og mobilitet. Tildelingskriterier fra udbuddet om OCES2 - lettere forsimplet: 1. Løsningens økonomi 2. Sikkerhed 3. Brugervenlighed og mobilitet 4. Det offentlige som tydelig afsender 5. Fremme udbredelsen 6. Funktionalitet mindst som i OCES1 7. Kontinuitet for tjenester og enkel migrering for brugere 6. OCES2-aftalen og NemID-løsningerne Udbuddet resulterede i en ny kontrakt for OCES2, leveret af det PBS-ejede Nets DanID. Dette firma overtog under udbuddet den eksisterende produktionsplatform fra TDC sammen med den gruppe af medarbejdere, der drev denne. Fig: NemID personsignaturen i OCES2 aftalen 13

14 OCES2-løsningerne indeholdt blandt andet en ny teknisk løsning for central opbevaring af private signeringsnøgler for borgere, med autorisation af autentifikation og signering ved hjælp af det berømte og berygtede papkort. Dette papkort muliggjorde desuden en sikkerhedsløsning dækkende både offentlige tjenester og netbanker, som af borgerne opfattes som én løsning, selvom der teknisk set er to forskellige sikkerhedsmodeller omme bagved. Fig: De to tekniske løsninger bag NemID til OCES og netbanker (Slide fra DanID) Én af årsagerne til de to forskellige tekniske sikkerhedsmodeller var et ønske fra bankerne om at anvende korttids certifikater og nøgler, som kun lever under selve banktransaktionen, imens den offentlige digitale forvaltning, og den opstøttende standardisering og lovgivning, arbejder med certifikater, som lever i to-tre år. De to forskellige tekniske løsninger har i praksis blandt andet bevirket, at netbankernes og det offentliges understøttelse af mobile devices har udviklet sig i forskellige spor, ligesom netbankerne har haft flere frihedsgrader i forhold til kun at autentificere brugere på basis af NemID bruger-id og password. Der er også med NemID og OCES2 understøttelse af standard softwarepakker og forskellige operativsystemer jf. nedenstående. I praksis er den dominerende anvendelse dog implementeret af en java applet i de gængse browsere. 14

15 Fig: Understøttelse af standard softwareapplikationer i NemID (Slide fra DanID) Med OCES2 aftalen koblede den offentlige digitale signatur sig på netbanktoget. Dette førte til en hurtig udbredelse med fuld dækning af målgrupperne for digital forvaltning. Fig: Udrulning af NemID fra sommer 2010 (Slide fra DanID) 15

16 7. OCES3? OCES2 aftalen med Nets DanID løber til sommer 2015 med mulighed for at forlænge med to gange et år, altså frem til sommer Baseret på erfaringerne omkring udbud af OCES2 skal arbejdet med at forberede udbuddet af en afløser nok påbegyndes tidligere, end man måske lige regner med. Ved designet af den tekniske infrastruktur til OCES2 vægtede kravene til brugervenlighed og mobilitet meget højt. På disse områder har løsningen da også, trods kritik, fået stor succes, med effektiv udbredelse til hele målgruppen for digital forvaltning. Hensynet til sikkerhed vægtede også meget højt. Den grundlæggende arkitektur med en centralt opbevaret privat nøgle, som understøtter høj mobilitet, medfører dog også indbyggede udfordringer omkring realtime phishing, hvor brugere lokkes til at signere noget forkert, samt single point of failure, hvor den centrale infrastruktur lægges ned af fejl eller DDOS angreb. Begge dele er set demonstreret i praksis siden introduktionen. Da løsningen blev designet tilbage i 2008, var det dominerende sikkerhedsproblem hos private, at deres computere blev hacket og netbankerne angrebet derigennem. Særligt var Windows XP udsat for denne type angreb, imens de senere Windows-versioner viste større robusthed. Dette førte dog blot til angreb via andre sårbare softwarekomponenter på disse operativsystemer. Den valgte løsning, med en engangskode og en central nøgle, gav nogle muligheder for at gøre denne type angreb på brugerens PC vanskeligere og blandt andet forudsætte et angreb i realtid. Grundlæggende er der dog også med engangskoderne behov for, at brugernes computere er sikre, så brugerne kan stole på, hvad der vises på skærmen. Det offentlige står overfor en vigtig opgave med at afklare ønsker og krav til den næste generation. Herunder kan også ligge overvejelser omkring ejerskab af denne stadig vigtigere infrastruktur og minimering af de problematikker, der hører til at udskifte hele løsningen regelmæssigt! Som overgangen til OCES2 har vist, var det på ingen måde enkelt at udskifte digital signatur-løsninger og leverandører, og i takt med at anvendelsesområderne og afhængighederne øges, bliver det ikke lettere. Andre lande i Norden og Europa har haft meget forskellige forløb omkring udviklingen af deres digitale signaturer. Generelt set har Europa været meget fokuserede på ID-kort-lignende chipkortløsninger med billede på, hvor det typisk er vanskeligere at få antallet af elektroniske transaktioner til at stige, imens landene i Norden har været kampplads for banker, postvæsen og teleudbydere som nogle af de centrale interessenter i at etablere digital signatur løsninger med forskellige tekniske løsninger som basis. Set i det lys har Danmark nok haft en forholdsvis pragmatisk og kosteffektiv historik på dette område indtil nu, med en udrulning og et aktivitetsniveau, som vi bestemt ikke behøver at skamme os over. Således opmuntret ønskes alle gode kræfter god arbejdslyst med videreudviklingen af den digitale signatur i Danmark! Morten Storm Petersen, direktør i Signaturgruppen. 16

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Dette speciale er udarbejdet i perioden fra den 20. september 2010 til den 20. marts 2011 på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. DET NATURVI DENSKABELI GE FAKULTET KØBENHAVNSUNI VERSI TET Us abi l i t yeval uer i ngafnemi D -enbel ys ni ngafaut ent ii kat i onibor ger vendt ei t s ys t emer Kandi dat s pec i al eaf Ander sbj er

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052

DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger. DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech Group DemTech/DIGST/Report 1 (dansk) Review Fase 3 Scenarie analyse: oplæg til beslutninger Carsten Schürmann, David Basin Februar 2015 DemTech Group Denmark CVR: 35527052 DemTech/DIGST/Report

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere