Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status"

Transkript

1 Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og bredbåndsdækning på Fyn. Nedenstående er en status på, hvad der derefter er sat i gang af aktiviteter. Overordnede bemærkninger Køreplanen indeholder forslag til indsatser på flere forskellige områder og med en omfattende mængde af aktiviteter, der kræver såvel ressourcer som bidrag fra kommunale medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Arbejdsgruppen har derfor brudt den ned i otte arbejdspakker for at gøre opgaven mere overskuelig og for bedre at kunne bedømme, hvilken rækkefølge indsatserne skal igangsættes. Der er formuleret en projektplan til hver af indsatserne. Der er tale om følgende: 1. Landspolitisk pres 2. Fælles SKI-aftale på mobilområdet 3. Fælles kommunal masteplan 4. Politisk pres på leverandører 5. Kommunal udrulning af passiv infrastruktur 6. Udbud af kommunale hjemmearbejdspladser 7. Dialog med lokalsamfundene 8. Fælles kommunal it-platform 1

2 De enkelte indsatser 1) Landspolitisk pres Målsætningen med at presse landspolitikerne på spørgsmålet er at skabe en forståelse for, at vilkårene i det eksisterende teleforlig aldrig vil kunne sikre fuld dækning i hele landet og at der dermed som minimum er behov for en række tiltag, der kan ændre på det forhold. Det var blandt andet hensigten med det fælles møder, der gennemførtes sammen med Region Syddanmark og med deltagelse af By, Bolig og Landdistriktsminister Carsten Hansen den 11. august Mødet gjorde det klart, at der i regeringen fortsat ikke er vilje til at ændre på teleforliget, men der blev fra ministerens side lovet at se på andre muligheder for støtte. Herunder om der findes muligheder for tilskud. For at følge op på det formulerer arbejdsgruppen et brev fra de fynske kommuner til Carsten Hansen, der takker for mødet og minder ham om løftet. Det er derudover arbejdsgruppen oplæg, at der fortsat arbejdes med at gøre opmærksom på problemstillingen og at de fynske kommuner derudover bakker op om KL s indsats på området. 2) Fælles kommunal SKI-aftale på mobilområdet Hensigten med en fællesaftale for de fynske kommuners mobilanvendelse er at udnytte aftalen til at stille dækningskrav, der også kommer de fynske borgere og virksomheder til gode. Der er netop indgået en ny landsdækkende aftale på området, som de fynske kommuner har tilsluttet sig. Aftalen løber de næste fire år. Arbejdsgruppen vil igangsætte en monitorering af aftalen for at vurdere, om den bidrager til at sikre en bedre mobildækning på Fyn. Målet er, at kommunerne senest i år to af aftalen skal kunne tage stilling til dens værdi og derefter tage en beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes på at påvirke en ny aftale i den ønskede retning eller de fynske kommuner skal formulere et eget udbud. Odense udvikler et monitoreringsredskab og påtager sig overvågningen af aftalens betydning for dækningen på Fyn. 3) Fælles kommunal masteplan Målet med en fælles kommunal masteplan er: - igennem et samarbejde mellem mobilselskaberne og de kommunale planafdelinger at udpege en samlet placering af master på Fyn, der sikrer den bedst mulige dækning. - at formulere et fælles regelsæt for behandling af masteansøgninger i kommunerne og fastsætte et fælles lejeniveau. 2

3 Arbejdsgruppen har bedt de fynske kommuner om at indmelde planmedarbejdere til en fælles arbejdsgruppe, der skal løse ovenstående opgaver. Foreløbigt har Assens og Faaborg-Midtfyn, Odense og Svendborg meldt positivet tilbage. Det er vurderingen, at arbejdet kan gennemføres med den bemanding. 4 Politisk pres på leverandører Leverandørerne på bredbåndsområdet er markedsdrevne virksomheder, men har for en dels vedkomne bestyrelser eller repræsentantskaber, hvor kommunerne er repræsenteret. Målsætningen er at udnytte den repræsentation til at lægge pres på selskaberne for at føre en mere ekspansiv forretningsstrategi end den øjeblikkelige. Forudsætningen for at kunne drøfte virksomhedernes forretningsstrategi er, at kommunerne som Erhvervsstyrelsen forlanger får danne sig et overblik over virksomhedernes udrulningsplaner i de kommende tre år. Arbejdsgruppen er derfor ved at få udviklet et standardspørgeskema samt et tilhørende kortmateriale, der skal sikre, at svarene fra leverandørerne bliver sammenlignelige. Der vil blive taget afsæt i den liste af leverandører, der deltog i mødet med Region Syddanmark den 11. august, når spørgeskemaet udsendes. Der vil på et senere tidspunkt være behov for, at de fynske kommuner tager stilling til, om de enkelte kommuner selv vil tage ansvaret for at gå i dialog med relevante selskaber eller, der skal formuleres en koordineret indsats. 5) Kommunal udrulning af passiv infrastruktur Kommunerne har mulighed for at understøtte udrulning af bredbånd ved at stille såkaldt passiv infrastruktur til rådighed for selskaber. Det er målet at de fynske kommuner skal gøre det der, hvor det bidrager til at øge udrulningen og gøre udgiften for opkobling hos virksomheder og borgere lavere. Kommunal udrulning af passiv infrastruktur giver derfor kun mening i det omfang, at det supplerer eller understøtter selskabernes egne udrulningsplaner. Videre arbejde med det vil derfor afvente resultatet af en dialog med selskaberne om deres udrulningsplaner. 3

4 6) Udbud af kommunale hjemmearbejdspladser Kommunerne har ved udbud af bredbåndsløsninger til institutioner og hjemmearbejdspladser mulighed for at stille krav til leverandørerne om at tilbyde omegnen bredbånd på samme vilkår. Såvel Region Nordjylland som en gruppe kommuner i Vestjylland har allerede forsøgt sig med sådanne udbud. Inden, man på Fyn går i gang med arbejdet, vil arbejdsgruppen gå i dialog med de to for at høste af deres erfaringer. Arbejdsgruppen er derudover i dialog med Erhvervsstyrelsen, der er interesseret i at indgå et samarbejde om at formulere et udbud, der kan anvendes til at vurdere, hvor grænserne for kommunernes handlemuligheder går. Arbejdsgruppen er sideløbende i gang med at danne sig et overblik over, hvor mange hjemmearbejdspladser, der er tale om i kommunerne og hvilke vilkår og aftaler, de opererer under. For så vidt angår formuleringen af et egentligt udbudsmateriale, er det en opgave, der ligger uden for arbejdsgruppens faglige kompetencer og ressourcer. Når den opgave sættes i gang, er det derfor arbejdsgruppens vurdering, at der vil være behov for, at kommunerne afsætter ressourcer til en projektleder med kompetencer svarende til en udbudskonsulent til at løfte opgaven. Arbejdsgruppen vil inden fremlægge et forslag til opgaver og ressourceforbrug til drøftelse ved Kommunaldirektørforum og Borgmesterforum. 7) Dialog med lokalsamfundene I mange områder er det et leverandørkrav, at et minimumsantal af husstandene på forhånd binder sig til en aftale før, leverandørerne beslutter sig til at rulle bredbånd ud. I den sammenhæng er det leverandørernes erfaring at et nært samarbejde med lokale ildsjæle letter vejen. Kommunerne har derfor besluttet sig til at forsøge, at understøtte lokalområderne med det samarbejde. Der er i øjeblikket en dialog i gang mellem Energi Fyn og paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn Kommune. Energi Fyn har på et indledende møde præsenteret et foreløbigt regnestykke for, hvad det vil kræve at give alle hustande i Faaborg-Midtfyn Kommune adgang til bredbånd. Adgang til skal i den sammenhæng forstås som muligheden for at blive koblet på til en rimelig pris, ikke at alle husstande rent faktisk har bredbånd. Det er Energi Fyns vurdering, at lige godt hustande i Faaborg-Midtfyn Kommune lige nu ikke har adgang til bredbånd. Energi Fyns tillbud lyder på, at hvis lokalrådene kan sikrer, at 60 % af husstandene omkring på forhånd tegner sig for en tilkobling, vil den kunne tilbydes for en pris på mellem 1900 og 3000 kroner. Prisforskellen er et spørgsmål om, hvorvidt man i husstanden vælger selv at grave fra gaden og ind til huset eller ej. 4

5 Det vil ideelt set betyde, at en næsten fuld udrulning i Faaborg-Midtfyn Kommune vil kunne gennemføres for op mod 15 millioner kroner. Der er ikke lavet en samlet beregning for hele Fyn, men der må alt andet lige være tale om et tal, der ligger væsentligt under de 4 milliarder, der har været talt om i andre sammenhænge. Arbejdsgruppens forslag er, at Faaborg-Midtfyn Kommune bliver anvendt som en testcase for en model for, hvordan leverandører og lokalsamfund kan samarbejde. En model, der derefter kan rulles ud til resten af Fyn. 8) Fælles kommunal it-platform Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af it-chefer fra en række af kommunerne i samarbejdet. De er i gang med at vurdere behovet og de tekniske løsningsmuligheder. Det overvejes i den forbindelse, om man skal anvende det eventuelt kommende projekt med at skabe et fælles beredskab på Fyn som testcase for, hvordan man kan skabe en fælles platform. 5

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fælles forståelse af kerneopgaven

Fælles forståelse af kerneopgaven modul 1 tema 1 Fælles forståelse af kerneopgaven Øvelsen kort fortalt I skal arbejde med at definere jeres fælles kerneopgave. I skal ende ud med en fælles forståelse af kerneopgaven, som alle medarbejdere

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere