Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning"

Transkript

1 Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Baggrund og resume Hoved MED for Frederikshavn Kommune har bedt IT-afdelingen om at udarbejde et projektforslag vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni og PC-ordning. Ordningen foreslås indført som et medarbejdergode med finansiering via en lønaftale. En sådan ordning giver medarbejderen mulighed for at anskaffe såvel en hurtig bredbåndsforbindelse og/eller et telefonabonnement som en tidssvarende PC, f.eks. en medie PC, PDA eller en mobiltelefon. Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Ordningen betragtes som en privat ordning, hvor medarbejderen betaler via løntræk, og kommunen er medfinansierende for så vidt angår PC-ordningen. Der vil således ikke være adgang til kommunens netværk, ligesom der ikke tilbydes support fra kommunens IT-afdeling. IT-afdelingen vil kontakte flere forskellige leverandører med henblik på at give medarbejderne det bedste og billigste tilbud samt valgmulighed mellem flere leverandører. Administration af ordningen foreslås outsourcet til eksternt firma, som vil få ansvar for følgende opgaver: Projektledelse oprettelse af bestillingssite, udarbejdelse af informationsmateriale, modtagelse af bestillinger og tilbagemelding til medarbejdere, udsendelse af breve til medarbejderne og løntrækslister Logistik levering og ombytning af teknisk udstyr i forbindelse med PC-ordning HelpDesk hjælp til installation, opsætning og hardwarefejl All risk forsikring tegning af forsikring på udstyr Derudover vil som minimum have ansvaret for følgende administrationsopgaver: Økonomistyring Styring af økonomi på kommunikationslinier bredbånd og telefoni Faglige organisationer Forestå kontakt til de faglige organisationer med henblik på underskrivelse af rammeaftale Løntræk IT-afdelingen 1

2 Firmaet afleverer relevante lønoplysninger i elektronisk form til kommunens lønkontor, som foretager konkret løntræk for den enkelte medarbejder Hvis der er medarbejdere, der benytter PC-ordningen vil det resultere i en samlet ordre på mere end 15 mill. kr, hvoraf op til 2 mill. kr. vil vedrøre forsikring, support, reparation af udstyr m.v. i den 3 årige aftaleperiode. Det betyder i praksis, at kommunen enten skal i et EU-udbud for at overholde udbudsreglerne eller skal basere sig på såkaldte SKI-aftaler. Det sidste vil være langt det letteste for kommunen og dermed ikke påføre projektet en stor ekstraomkostning til et EU-udbud. Benyttes SKI-aftalerne, opnås der rabatter, men de leverandører, der kan være med i ordningen, begrænser sig til de godkendte SKI-leverandører. Medarbejderbredbånd og Telefoni er aftalemæssigt forskellig fra PC-ordningen. Medarbejderbredbånd og/eller Telefoni De danske skatteregler giver Frederikshavn Kommune mulighed for at tilbyde bredbånd og mobiltelefonabonnement via en lønaftale, hvor abonnementet betales via et løntræk i medarbejderens bruttoløn. Løntræk foretages i medarbejderens bruttoløn svarende til værdien af den forbindelse, der vælges. Løntrækket sker før skatteberegningen, og prisen på bredbånd bliver derfor ca. det halve af den pris medarbejderen ellers ville skulle betale hos en Internetudbyder. Telefoni Afhængig af hvilke leverandører der vælges, kan der tilbydes fastnet telefonabonnement eller mobilabonnement. Løntræk foretages i medarbejderens bruttoløn svarende til værdien af den forbindelse, der vælges. Løntrækket sker før skatteberegningen, og prisen på telefonabonnementet bliver derfor ca. det halve af den pris medarbejderen ellers ville skulle betale hos en telefoniudbyder. Særligt for mobilabonnementet gælder det, at et eventuelt mindre forbrug end den aftalte flatrate kan opspares i to måneder hvorimod et merforbrug ud over den aftalte flatrate faktureres direkte til medarbejderen fra leverandøren. Skatteteknisk betragtes både bredbånds- og telefoniordningen som fri telefon, og medarbejderen beskattes af kr. årligt. Til gengæld kan alle husstandens private telefonudgifter trækkes fra i dette beløb. Det er en forudsætning for medarbejderens deltagelse, at der er indgået en overordnet rammeaftale med medarbejderens forhandlingsberettigede organisation. Bindingsperioden for en bredbåndsforbindelse eller et telefonabonnement er på seks måneder med en måneds opsigelse. IT-afdelingen 2

3 PC/PDA/Mobiltelefon En medarbejder, der har tilmeldt sig en bredbånds- eller telefoniordning, får også mulighed for at tilmelde sig en PC-ordning, hvor der inden for en nærmere defineret udstyrspakke kan vælges frit. Udstyrspakken omfatter ud over PC også PDA og Mobiltelefon. køber eller leaser udstyret, som stilles til rådighed for medarbejderen. Kommunen skal bidrage med minimum 25% af udgifterne, resten betales af medarbejderen via et nettoløntræk. Ordningen giver medarbejderen ret til et ligningsmæssigt fradrag på max kr. om året. Der spares derfor ca. halvdelen af prisen. Medarbejderen kan indkøbe udstyr for op til kr., hertil kommer udgifter til finansiering, forsikring og support. Medarbejderne vil kunne vælge mellem at deltage i en medarbejderbredbånds- eller medarbejdermobilordning tilknyttet en PC-ordning eller en ren medarbejdsbredbånds- eller medarbejdermobilordning. Det vil ikke være muligt udelukkende at deltage i en PC-ordning, da en ren PC-ordning vil pålægge kommunen et økonomisk tab. PC-ordningen løber normalt over en tre års periode, hvorefter medarbejderen vil kunne købe udstyret til markedsprisen typisk 1-2 måneders bidrag, eller medarbejderen kan vælge at levere udstyret tilbage. Der vil formentlig derudover gives mulighed for en kontantkøbsordning af PC-udstyr med samme rabatter som gælder for nettoløntræksordningen. Alle ansatte ved Frederikshavn kommune vil kunne benytte sig af kontantkøbsordningen. Økonomi s- og mobiltelefonordningen giver et mindre overskud til kommunen. Overskuddet skal dække omkostninger på PC-ordning, administration af løntræk, administration af ADSL-linier, administration af mobilabonnement m.v. PC-ordningen koster kommunen minimum 25% af udgifterne. Økonomieksempel for medarbejder og kommune Medarbejder- / Telefoni PC-ordning / PDA/mobiltelefon Indkøbspris pr. måned incl. moms Medarbejders nettoudgifter efter skat s nettoudgifter - arbejdsgiverbetaling 50% af beløb excl. moms - momsrefusion Note: Eksemplet tager udgangspunkt i følgende forhold: Medarbejderbredbånd på 4.096/512 Kbit PC-udstyr til i alt kr. incl. forsikringer, support m.v. Der er regnet med en 50% medfinansiering af bruttobeløbet på 500 kr., svarende til 25% af det nettobeløb, som medarbejderen skal betale 75% af, når momsen er fratrukket. I alt IT-afdelingen 3

4 Hvem kan få tilbud om medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning? Samtlige fastansatte medarbejdere ved kan tilbydes medarbejderbredbånds-, telefoni- og pc-ordning under forudsætning af, at de faglige organisationer har accepteret vilkårene for kommunikationslinierne. Personale med tidsbegrænset ansættelse og ansatte på timeløn kan ikke deltage i ordningen. Projektorganisation Det indstilles, at der nedsættes en projektgruppe bestående af repræsentanter for ITafdelingen, Løn- og Personale, personalerepræsentanter samt projektlederrepræsentanter for leverandørerne. En repræsentant for Projekt- og kommunikation tilknyttes projektet i forbindelse med udarbejdelse af informationsmateriale. IT-afdelingens opgaver Projektledelse Indhentning af tilbud på s-, Mobiltelefon og PC-ordning Indgåelse af kontrakt med leverandør Økonomisk administration af ADSL-forbindelser, telefoniabonnementer samt leasingaftale på PC-udstyr Lønkontorets opgaver Kontakt til de faglige organisationer Administration af løntræk Kommunikationsgruppens opgaver Udarbejdelse af informationsmateriale Forslag til opbygning af leverancen: Hovedleverandør Med ansvar for den samlede leverance PC leverandør Nr 1 PC leverandør Nr 2 leverandør 1 leverandør 2 Tidsplan for proces Hændelse Tidspunkt Godkendelse i Direktion og Byråd September 2007 Projektorganisation opbygges Oktober 2007 Kontakt til de faglige organisationer med anmodning Oktober 2007 IT-afdelingen 4

5 om tilkendegivelse af, hvilke organisationer, der vil kunne acceptere ordningen Orienteringsmøde med de faglige organisationer Oktober/November 2007 Indhentning af leverandørtilbud Oktober/November 2007 Valg af hovedleverandør og underleverandør November 2007 Medarbejderliste sendes til leverandør November 2007 Udarbejdelse af tilbud til medarbejderne November/December 2007 Bestillingssite åbnes Januar 2008 Informationsmøder for medarbejdere Januar 2008 Ordre effektueres Januar 2008 Ordre leveres Marts 2008 Løntræk/leasing igangsættes April 2008 Ovenstående tidsplan forudsætter, at der vælges leverandører, der er omfattet af en SKI-aftale. Hvis der i stedet vælges at igangsætte en udbudsproces for at vælge leverandør, vil projektet forlænges væsentlig med ca. 3-4 måneder. Der er tanken at ordningen fremover skal tilbydes en til flere gange pr år. Indstilling at samtlige fastansatte medarbejdere ved Ny Frederikshavn Kommune tilbydes at deltage i Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning forudsat, at de enkelte medarbejderes faglige organisation har indgået en rammeaftale med Frederikshavn Kommune herom, at medarbejderen under PC/Mobiltelefon/PDA-ordningen kan indkøbe for op til kr , at bredbåndsordningen baseres på flatrate, d.v.s. fast månedligt beløb, at telefonabonnementsordningen baseres på flatrate, d.v.s. fast månedligt beløb, at man ikke kan deltage i PC/Mobiltelefon/PDA-ordningen alene, at det ikke er muligt at fravælge supportordningen, at tilbuddet til medarbejderne gives i november/december 2007, med levering i marts 2008 og betaling af første leasingafgift pr. 1. april 2008, at ordningen efterfølgende tilbydes en eller flere gange pr år, at leverancen baseres på kommunens indkøbsaftaler/ski aftaler, at udstyret under PC/Mobiltelefon/PDA- ordningen leases via kommunens indkøbsaftaler/ski-aftaler, IT-afdelingen 5

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Foto: Rikke Lauridsen, sosu-hjælper, Lokalcentrene Sydvest, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus kommunes personalegoder 2011 Velkommen Aarhus Byråd vedtog i efteråret 2008 at indføre personalegoder

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Eksempel: Hjemme PC-pakke brochure

Eksempel: Hjemme PC-pakke brochure Eksempel: Hjemme PC-pakke brochure Kære medarbejder Den teknologiske udvikling går meget stærkt, det ved alle. Det ændrer de fremtidige kommunikations former for alle og for dig som medarbejder i kommunen.

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers

Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers Kommuner samt Regionshospitalet Randers 9.august 2007 Notat vedr. samarbejde om hjælpemiddelhåndtering mellem

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere