Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2."

Transkript

1 Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer registreres i Navision Stat mhp. en mere sikker udveksling af data mellem Navision Stat (NS) og RejsUd2. Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Ansvaret for oprettelse og ændringer af rejsekreditorer er placeret hos kunden, uanset om Navision Stat regnskabet serviceres af Statens Administration eller ej. Kreditorer, der skal anvendes som rejsekreditorer, skal derfor altid oprettes og redigeres via Indrapportering til ØSC (DDI), som en DDI bestilling. DDI funktionaliteten, er udvidet med godkendelse på Kreditorbestillinger, og med mulighed for at angive, om kreditor skal bruges som rejsekreditor. For at sikre at kreditordata er ens i begge systemer spærres der for editering af oprettede kreditorkort, hvor kreditoren er markeret som rejsekreditor. Samtidig er det ikke længere muligt at omdøbe rejsekreditorer, da disse bliver tilknyttet til en rejsepersons data i RejsUd2. Bemærk, at det i den forbindelse ikke længere er tilladt at anvende CPR nr. som Kreditor nr. Moderniseringsstyrelsen har til dette formål udarbejdet en kørsel for konvertering af eksisterende kreditorer oprettet med CPR-nr. 1 1 Konverteringen bestilles via RejsUd teamet i forbindelse med overgangen fra RejsUd1 til RejsUd2.

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse Opsætninger til understøttelse af RejsUd Opsætning af kladder på GIS datastrøm til RejsUd Editeringsbegrænsning Opsætning af Nummerserie til Kreditoroprettelse Opsætning af Købskladde til RejsUd Opsætning af Masterskabelon til Kreditorer Opsætninger til understøttelse af RejdUd2 via DDI Opsætning af Decentral indrapporteringsopsætning Tilknytning af nummerserie til oprettelse af rejsekreditorer Opsætning af godkendelse i DDI GIS datastrømme (Fagsystem) Stamdata datastrøm udlæsning til RejsUd GIS-/Stamdata kontrolrapport RejsUd2 datastrøm til modtagelse af afregninger Indrapportering til ØSC Kreditorbestilling og Redigér data (Kreditor) Oprettelse af ny kreditor i DDI Redigering af Rejsekreditor i DDI Kreditorkort Kreditor med kreditornr. fra nummerserie Markering som Rejsekreditor Udbetalingskladder PM Lav forslag med filter på Rejsekreditorer Rapporten Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag Check bogførte betalinger med indkomne købsbilag Side 2 af 25 Målgruppe Guiden henvender sig både til den DDI bruger, som skal oprette og redigere rejsekreditorer og de brugere, som skal: behandle GIS-batches, bogføre bilag samt foretage udbetalinger der vedrører RejsUd2. Guiden henvender sig derfor både til statslige og selvejende institutioner, der anvender RejsUd2, da alle har mulighed for at anvende den funktionalitet, der beskrives her. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

3 Beskrivelse Side 3 af Opsætninger til understøttelse af RejsUd2 De opsætninger der beskrives her, kan opsættes af alle der har opsætningsrettighederne givet ved rollerne NS_OPS_FIN og NS_OPS_GIS. 1.1 Opsætning af kladder på GIS datastrøm til RejsUd2 Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Importdatastrømme Der skal oprettes en særlig købskladde til RejsUd2 til dannelse af rejseposter til bogføring, se afsnit 1.4. På datastrømme REJSUD_AFR, fagsystem REJSUD2, skal den særlige købskladde, hvor rejseposter fra RejsUd2 overføres til, angives under Oversigtspanelet Kladde i felterne Kladdetypenavn og Kladdenavn. 1.2 Editeringsbegrænsning Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Fagsystemer/Handlingen Editeringsbegrænsninger Der skal opsættes editeringsbegrænsning på fagsystemet REJSUD2, svarende til det viste. Opsætningen er vigtig da Kreditorer til RejsUd2 ikke må kunne editeres, da betalingsoplysningerne kun findes i NS og vedligeholdes derfra. Samtidig sammenholdes kreditors betalingsoplysninger med betalingspostens betalingsoplysninger i Udbetalingskladden. Kreditor låses første gang der kommer en batch fra RejsUd2. Bemærk: Oprettelse og vedligeholdelse af kreditorer, skal foretages via en DDI Kreditorbestilling eller via Rediger data.

4 Side 4 af Opsætning af Nummerserie til Kreditoroprettelse Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt Til oprettelse af nye rejsekreditorer og til omdøbning af rejsekreditorer, der er oprettet med CPR nr., anbefales det, at der oprettes en ny nummerserie. Bemærk: En rejsekreditor må ikke være oprettet med CPRnr. i kreditornr. CPRnr. må kun fremgå af feltet CPRnr., på selv kreditorkortet. Her ses et eksempel på hvordan en nummerserie til rejsekreditorer kan se ud. Bemærk: Der skal altid være angivet både et Start nr. og et Slut nr. 1.4 Opsætning af Købskladde til RejsUd2 Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld Der skal oprettes en speciel købskladde som tilknyttes fagsystemet RejsUd. Se hvordan kladden tilknyttes under punkt 1.1. Vores anbefaling er at du opretter et nyt kladdenavn RejsUd under købskladden KØB.

5 Bemærk: Der må ikke anvendes tal i et kladdenavn, da systemet i så fald tæller kladdenavnet op, og der oprettes en ny kladde ved hver indlæsning. Dette gør at opsætningen på fagsystemet i så fald skal rettes tilsvarende, ved hver indlæsning. Side 5 af 25 Det nye kladdenavn oprettes ved at vælge punktet Købskladder. Markér derefter linjen med KØB og tryk OK. Under kladdenavn trykker du på pilen. Der åbnes nu et billede, hvor det er muligt at oprette et nyt kladdenavn fx REJSUD. Bemærk: Rejseposter stemples med bilagsnr. i RejsUd2, som sendes med til NS. Der skal derfor ikke tilknyttes en nummerserie til kladdenavnet. Anvendes en købskladde der hedder det samme, som vi anbefaler til RejsUd1, skal det overvejes om den ny kladde skal hedde noget andet, eller om opsætningen på fagsystemet til RejsUd1 skal ændres til en midlertidig kladde, så Købskladden RejsUd fortsat bliver anvendt til det nye fagsystem.

6 Her ses et eksempel på en købskladde med rejseposter fra RejsUd2, indeholdende RejsUd ID fra Mastercard transaktioner, sammen med nogle RejsUd poster, som er indrapporteret manuelt i RejsUd2, og som derfor ikke indeholder et RejsUd ID. Bemærk: RejsUd ID bruges til afstemning af konto 6155xx i Beholdningsafstemningen, hvor der kan foretages en automatisk udligning på disse poster. Side 6 af Opsætning af Masterskabelon til Kreditorer Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Konfigurer masterskabeloner. Da oprettelse af nye rejsekreditorer skal foretages via Kreditorbestillinger i DDI, anbefales det, at der oprettes skabeloner til de felter, som er krævet udfyldt på kreditorkort, og som ikke kan indtastes på selve bestillingen. Det er specielt vigtigt, at bruge skabeloner, da der spærres for editering på de kreditorer der anvendes som Rejsekreditorer i RejsUd2. Fx skal bogføringsgrupper være opsat på kreditorerne, som oprettelse via DDI. Skabelonen, tilknyttes Kreditorbestillingen inden den sendes til godkendelse. Se også punkt

7 Side 7 af 25 Bemærk: Der kan være forskellige felter der skal udfyldes, så det er kun et eksempel på en skabelon der vises her. Det vil dog altid være felter fra tabel 23, kreditortabellen, der skal med i skabelonen. Felter der ligger i en undertabel, som tilgås fra kreditorkortet, kan ikke opsættes via en skabelon. 2.0 Opsætninger til understøttelse af RejdUd2 via DDI De opsætninger der beskrives her, kan kun opsættes af DDI bruger med opsætningsrettigheder givet ved rollen, NS_OPS_OESC_GODKEND. 2.1 Opsætning af Decentral indrapporteringsopsætning Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC og Decentral indrapporteringsopsætning Da kreditorer, der skal bruges til RejsUd 2, altid skal oprettes via DDI, er der tilføjet et nyt felt Tvungen DDI oprettelse af rejsekreditorer. Felter er placeret under Decentral indrapporteringsopsætning, som er et nyt punkt rettet mod opsætninger som SAM/ØSC kunden skal foretage. Feltet bruges samme med den nye mulighed for, at angive på en Kreditorbestilling om en kreditor skal bruges som rejsekreditor. Der vælges mellem 2 indstillinger: 1. Opret rejsekreditorer via DDI ; denne indstilling sikrer, at rejsekreditorer altid bliver oprettet via DDI, og skal altid bruges af SAM/ØSC kunder. 2. Fri oprettelse af rejsekreditorer ; denne indstilling giver mulighed for frit, at oprette rejsekreditorer ved at sætte markering i feltet Rejsekreditorer enten via DDI Kreditorbestilling, eller direkte på kreditorkortet. Denne indstilling kan bruges af andre brugere, fx selvejende institutioner, der ikke serviceres af Statens Administration.

8 Side 8 af Tilknytning af nummerserie til oprettelse af rejsekreditorer Den nummerserie der er oprettet til rejsekreditorer, vælges ind i feltet Nummerserie til rejsekreditorer. Se også punkt 2.3. for oprettelsen af ny nummerserie. Når der oprettes kreditorer via DDI kreditorbestilling og der sættes flueben i feltet Rejsekreditor, vil denne nummerserie automatisk blive anvendt som ved oprettelse af kreditorer. 2.2 Opsætning af godkendelse i DDI Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC Når kreditorer skal oprettes via DDI, er det vigtigt at der opsættes godkendelse. Godkendelsen skal anvendes på rejsekreditorer, der skal oprettes med betalingsoplysninger, som er nødvendig af hensyn til de stamdata, der skal sendes til RejsUd2, samt låsning for editering af rejsekreditorer. Anvendes godkendelse via DDI til oprettelse eller redigering af Rejsekreditorer, skal der i dette billede være sat markering i felterne Kreditorbestillinger og Redigér Kreditorbestilling.

9 De personer der må godkende kreditorbestillinger, skal opsættes under Bruger ID. Derefter sættes der en markering i felterne Kreditorbestilling og Redigér Kreditorbestilling. Side 9 af 25

10 3.0 GIS datastrømme (Fagsystem) Dette afsnit henvender sig til brugere, der håndterer GIS-batches indlæst fra RejsUd2. Side 10 af 25 Til RejsUd2 skal der oprettes 4 datastrømme jf. vejledningen GIS kommunikation mellem NS71 og REJSUD2. Vejledningen henvender sig til hostingleverandører, og beskriver opsætning af de fire datastrømme herunder opsætning af udeladelsesfiltret. I denne vejledning beskrives kun to af datastrømmene, nemlig Stamdata til RejsUd2 og Indlæsning af poster fra RejsUd Stamdata datastrøm udlæsning til RejsUd2 Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Importdatastrømme Dette billede viser datastrømmen, for afhentning af stamdata via RejsUd2. Datastrømmen bliver automatisk opsat ved overgang til RejsUd2. Bemærk: I feltet Sidst behandlet ses datoen og tidspunktet RejsUd2 sidst har hentet stamdata. Det er derfor altid muligt at se om stamdata er hentet på en given dato.

11 3.2 GIS-/Stamdata kontrolrapport Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/Rapporter Side 11 af 25 Til RejsUd2 og Indfak er der udviklet en stamdatarapport. Rapporten viser opsatte udeladelsesfiltre og feltværdimapninger, der er opsatte for den valgte datastrøm. Rapporten gennemløber en række af de relevante opsætninger, som udtrækkes med henblik på at vise, hvor der i NS måtte være fejl i opsætningen, herunder manglende data, eller inkonsistente opsætninger. Rapporten kan med fordel bruges efter RejsUd2 første gang har hentet stamdata, som tjek på, at alt ser fint ud. Rapporten bør afvikles ved ændringer i opsætningen eller lignende, hvor data skal til RejsUd2. Rapporten kan med fordel anvendes til fejlsøgning i de tilfælde, hvor der opleves udfordringer med udvekslingen mellem NS og RejsUd2. For at få vist eller udskrevet rapporten, vælger du i anfordringsbilledet RejsUd datastrømmen for stamdata.

12 Her ses et eksempel på en visning af tjekrapporten. Side 12 af RejsUd2 datastrøm til modtagelse af afregninger Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/Generisk Integration/GIS Importdatastrømme

13 Dette billede viser datastrømmen REJSUD_AFR til indgående batchs indeholdende rejseposter fra RejsUd2. Side 13 af 25 Det er muligt at se om en batch er behandlet, eller har behandlings fejl i feltet Sidste status. Bemærk: I feltet Sidst behandlet ses datoen og tidspunktet hvor der er modtaget batchs fra RejsUd2. Vælger du Batch i Handlingsbåndet, får du en oversigt over de batches, der er modtaget fra Fagsystemet. Det er også her, at du ser status for den modtagne batch. Har en batch Status Behandlet er batchen modtaget uden fejl. Har en batch status Behandlingsfejl, er der fejl i batchen, der skal håndteres. I det viste tilfælde ligger der poster i den kladde, der er opsat for fagsystemet REJSUD2. Her skal du først håndtere posterne i kladden og efterfølgende vælge Behandl batch i Handlingsbåndet.

14 Side 14 af 25 Bemærk: Fejler batchen på, at kreditor ikke er oprettet, vil der skulle oprettes en kreditor via en DDI bestilling, såfremt regnskabet serviceres af Statens Administration. Dette fordi kreditor skal stemples som rejsekreditor. Efterfølgende kan batchen behandles igen på normal vis. 4.0 Indrapportering til ØSC Dette afsnit henvender sig til kunder serviceret af Statens Administration, eller selvejende institutioner, der ligeledes har mulighed for at anvende DDIfunktionaliteten. 4.1 Kreditorbestilling og Redigér data (Kreditor) Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC Skal kreditorer oprettes eller redigeres med Bank- og Betalingsoplysninger via DDI, kræves der som nævnt tidligere en godkendelse. Dvs den der har oprettet Kreditorbestillingen skal sende den videre til godkendelse. Se også punkt 3.2. Indenlandsk kreditor oprettes kun med CPRnr. som ukomplet, hvor en udenlandsk kreditor oprettes med fulde adresseoplysninger, sammen med bank og betalingsoplysninger. Bemærk: Betalinger der modtages fra RejseUd2 er altid i DKK. Er betalingen til udlandet skal der ske en veksling i banken, derfor skal der angive en modværdi på disse bestillinger. Se også Oprettelse af ny kreditor i DDI Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger Vælg Opret Bestilling og Kreditor. Tryk OK.

15 Indenlandsk rejsekreditor: Du får nu en kreditorbestilling. En rejsekreditor er som udgang punkt en CPR kreditor, hvor betalinger/udlæg kan anvises som ukomplet betaling via Nemkonto(NKS) til Banken. En ukomplet betaling kræver ikke så mange felter udfyldt, du skal derfor som minimum blot udfylde dette via oversigtspanelet Generelt : Side 15 af 25 Navn; udfyldes med kreditor navn. CPR Nr.; udfyldes med kreditors cpr nr. Rejsekreditor; angiv om kreditor skal bruges som rejsekreditor. Anvend skabelon; her er det vigtigt at du tilknytter en kreditorskabelon til rejsekreditorer. Se også punkt 1.3. På oversigtspanelet Bank- og Betalingsoplysninger skal du kun vælge den Kreditor-betalingsgruppe der hedder NKS-CPR, som hænger samme med CPRnr. feltet, du har udfyldt på Oversigtspanelet Generelt. Betalingsmetoden bliver automatisk udfyldt med den relevante metode.

16 Side 16 af 25 Udenlandsk rejsekreditor: En rejsekreditor der skal modtage indbetalinger på en udenlandskonto, eller ikke har et CPRnr. skal udfyldes på denne måde via oversigtspanelet Generelt : Der skal indtastes fulde adresseoplysninger som minimum er navn, adresse, postnr, by og Landekode. Valutakode, opsættes med DKK Valutakode (modværdi), opsættes med EUR(Valutakoden som banken skal anvise pengene i). Rejsekreditor, angiv om kreditor skal bruges som rejsekreditor. Anvend skabelon; her er det vigtigt at du tilknytter en kreditorskabelon. Se også punkt 2.3. Oversigtspanelet Bank- og Betalingsoplysninger skal udfyldes på denne måde uanset nationalitet: Bank kode, udfyldes med en sigende kode. Bank navn, Udfyldes med banken navn. Kontonummer, Banknummer og Bankregistreringsnr. Kreditor-betalingsgruppe, skal udfyldes med Udland. Inden for EU: Felterne BIC(SWIFT-adresse) og IBAN skal udfyldes.

17 Uden for EU: Felterne Kontonummer og BIC(SWIFT-adresse), skal udfyldes. Bankens adresse oplysninger kan ligeledes være krævet udfyldt. Uden for EU(Australien, USA, Canada og New Zealand): Betalingsmetode, udfyldes automatisk når Kreditor-betalingsgruppe er valgt. Bankens adresse oplysninger er her krævet udfyldt. Side 17 af 25 Når bestillingen er udfyldt vælger du i handlingsbåndet handlingen Send bestilling. Bestillingen bliver nu sendt til godkendelse.

18 Side 18 af 25 Godkender skal efterfølgende godkende bestillingen. Godkender åbner bestillingen ved at markere linjen og i Handlingsbåndet vælge handlingen Bestillingskort. Når bestillingen er sendt og bestillingskortet åbnes for godkendelse, er alle felter grå, og der kan ikke rettes i bestillingen. For at godkende bestillingen, vælges Handlingsbåndet under fanen Handlinger og handlingen Godkend bestilling. Bemærk: Skal der rettes noget i bestillingen skal der i Handlingsbåndet under fanen Handlinger vælges handlingen Afvis godkendelse. Kreditorbestillingen er nu klar til at blive færdig behandlet (ved Statens Administration)

19 Side 19 af 25 Brugeren (hos Statens Administration)r vælger Bestillingskort, som vist tidligere. Bestillingen skal accepteres under Handlingsbånder under fanen Start og handlingen Acceptér. Kreditor er nu oprettet. Se også punkt Redigering af Rejsekreditor i DDI Skal en af rejsekreditorernes stamdata rettes. Det kan være markeringeren i feltet Rejsekreditor på Kreditorkortet eller bogføringsgruppen der mangler, eller det kan være kreditors bankoplysninger der skal rettes. Det kan alt sammen rettes via Redigér data. Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Indrapportering til ØSC/Bestillinger Vælg Redigér data. Vælg Kreditor og tryk OK

20 Side 20 af 25 Du vælger nu den kreditor der skal rettes, og tryk OK. Indtast og tilføj de oplysninger der mangler. I det viste eksempel er der tilføjet følgende oplysninger: CPR Nr.; her er angivet kreditors CPRnr. Anvend skabelon; her er sat en skabelon på der sørger for at div. bogføringsgrupper oprettes på kreditor. Rejsekreditor; her er sat en markering da kreditor skal bruges som rejsekreditor. Bemærk: Resten foregår som beskrevet under punkt

21 5.0 Kreditorkort Dette afsnit henvender sig til Statens Administration og Selvejende institutioner, der behandler kreditordokumenter i NS. Side 21 af Kreditor med kreditornr. fra nummerserie Når bestillingen er accepteret, er kreditoren oprettet med et bilagsnummer fra den nummerserie der er opsat under Decentral Indrapporteringsopsætning i DDI. Under oversigtspanelet Fakturering er felterne Virksomhedsbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Kreditorbogføringsgruppe udfyldt ud fra den skabelon, som blev tilknyttet kreditorbestillingen. 5.2 Markering som Rejsekreditor Kreditorkortet indeholder nu feltet Rejsekreditor. Det er et krav at feltet er markeret på kreditorer til RejsUd2, da feltet bruges som filter i stamdataudtrækket til RejsUd2. Se også afsnit 1.1. For at få feltet udfyldt på eksisterende kreditorkortet kan du bruge Rediger kreditor bestilling i DDI, eller hvis du har mange kreditorer der skal udfyldes kan du bestille en kørsel. Bemærk: På grund af editeringsbegrænsning kan felter ikke udfyldes direkte på kreditkortet efter modtagelse af første batch fra fagsystemet RejsUd.

22 Side 22 af 25 Når der første gang er modtaget bilag fra RejdUd2 via GIS, stemples kreditor med Afsendersystem REJSUD2 og Afsender ID. Samtidig er kreditor spærret for editering. 6.0 Udbetalingskladder PM Dette afsnit henvender sig til alle med adgang til at afvikle udbetalinger. 6.1 Lav forslag med filter på Rejsekreditorer Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Udbetalingskladder PM Det er muligt i Udbetalingskladden at sætte filtre op, hvis du ønsker at danne et betalingsforslag kun med rejseposter fra RejsUd2. Når du har åbnet Udbetalingskladden skal du vælge Naviger i handlingsbåndet og punktet Lav forslag.

23 Nedenstående anfordringsbillede vises, hvor der i oversigtspanelet Kreditor kan angives, at der kun skal dannes poster på kreditorer med markering i Rejsekreditor, eller der kan angives et fagsystem fx REJSUD. Side 23 af 25 Kun åbne poster fra de kreditorer der opfylder betingelserne, bliver dannet i udbetalingskladden. Et eksempel på poster der er dannet i Udbetalingskladden, som er klar til godkendelse og betaling. 6.2 Rapporten Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag Inden posterne i Udbetalingskladden udlæses, skal rapporten Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag køres. Rapporten bruges af andengodkender til at tjekke, at bank og betalingsoplysninger i Udbetalingskladden svarer til dem kreditor har afsendt ved modtagelse af rejseposter fra RejsUd2. Er der afvigelser i rapporten, skal der tjekkes for om disse er gyldige og noteres tilsvarende, inden anden godkendelse foretages.

24 Bemærk: Det er vigtigt, at posterne vises som GIS poster i rapporten sammen med angivelse af fagsystemet, og IKKE som manuelle. Vises posterne som manuelle er der stor sandsynlighed for, at der ikke er opsat editeringsbegrænsninger. Se afsnit 1.4. Side 24 af Check bogførte betalinger med indkomne købsbilag Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld/Rapporter Er der behov for efter bogføring, at se fx hvilke oplysning en rejsepost havde på betalingstidspunktet er det muligt, at trække rapporten Check betalinger med indkomne købsbilag. Når du vælger rapporten vises dette anfordringsbillede, hvor der i oversigtspanelet Kreditorpost kan angives, at der kun skal dannes poster på kreditorer med markering i Rejsekreditor, eller der kan angives et fagsystem fx REJSUD. Kun poster fra de kreditorer der opfylder betingelserne, bliver vist i rapporten.

25 Her ses et eksempel på rapportvisningen. Side 25 af 25

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg 06.06.2017 ØSY/TIE Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Opfølgning via Rollecenter

Opfølgning via Rollecenter Opfølgning via Rollecenter 11.05.16 JZK/CPS/ØSY Anvendelse af rollecentret I rollecentret er der en række stakke og aktiviteter der har til formål at: Give overblik over arbejdsopgaver Vise mængden af

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden

Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden Quickguide 08-08-2013 Brug af rapporten Tjek original Dokument i udbetalingskladden 1 Introduktion Efter opgradering til NS 5.4 har det vist sig, at mange skoler stadig bruger Specifikationslisten når

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017 Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder

Læs mere

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat

Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indlæsning af datastrøm fra mitcfu.dk i Navision Stat Indholdsfortegnelse Faktura fra mitcfu.dk...2 Lav Navision Datastrøm (XML fil)...2 Faktura indstillinger...4 Offentliggør data for brugerne...4 Indlæs

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP Side 1 af 18 Navision Stat 9.0 18. dec. 2017 v.3 ØSY/MAG/KKP CVR Integration og EU VAT nr. validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 42. ØSY/TIE Dato

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 42. ØSY/TIE Dato Side 1 af 42 Årsafslutning ØSY/TIE Dato 31.10.2017 Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2017 Overblik Formål En årsafslutning er overordnet set et meget essentielt element i ethvert virksomhedsregnskab.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 7.0 indeholde information om, fra hvilke tabeller data er udlæst.

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 7.0 indeholde information om, fra hvilke tabeller data er udlæst. Side 1 af 80 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH Dato 30.04.15 Generisk Integrationssnitflade (GIS) Overblik Baggrund for løsningen Navision Stat 7.0 indeholder en generisk integrationssnitflade - GIS, der skal

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse

Introduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Afstemning af personalekreditornummeret mellem RejsUd og Navision

Afstemning af personalekreditornummeret mellem RejsUd og Navision Afstemning af personalekreditornummeret mellem RejsUd og Navision December 2010 Personalekreditorafstemning mellem RejsUd/Navision 1 Målgruppe Vejledningen henvender sig til medarbejdere i Økonomi Servicecentret,

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 31 ØKO/TIE Opr. 16.12.10 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 43. ØSY/MAI/TIE Dato

Årsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 43. ØSY/MAI/TIE Dato Side 1 af 43 Årsafslutning ØSY/MAI/TIE Dato 31.10.2016 Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2016 Overblik Formål En årsafslutning er overordnet set et meget essentielt element i ethvert virksomhedsregnskab.

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Performanceoptimering Navision Stat

Performanceoptimering Navision Stat Performanceoptimering Navision Stat 17.06.16 JZK/CPS/ØSY Selvhjælp til forbedret performance i Navision Stat I det fortsatte vedligehold og videreudvikling af Navision Stat løsningen har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bogføring og betaling af RejsUd afregninger i Navision Stat 5.1

Bogføring og betaling af RejsUd afregninger i Navision Stat 5.1 Bogføring og betaling af RejsUd afregninger i Navision Stat 5.1 Maj 2010 1 Formål I denne vejledning vil du få et overblik over arbejdsgangene i forbindelse med bogføring og betaling af posteringer foretaget

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 5.4.02 indeholde information om fra hvilke tabeller data er udlæst.

Omvendt vil dataleverancer fra Navision Stat 5.4.02 indeholde information om fra hvilke tabeller data er udlæst. Side 1 af 65 Navision Stat 5.4.02 ØKO/SKH Dato 27.10.14 Generisk Integrationssnitflade (GIS) Overblik Baggrund for løsningen Navision Stat 5.4.02 indeholder en generisk integrationssnitflade - GIS, der

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd

Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd Juli 2011 1 Indledning Den nuværende praksis for forskud er at forskuddet udbetales gennem den decentrale indrapportering (DDI) til ØSC som udbetaler forskuddet.

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel af data via SFTP. Denne

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale

Læs mere

Navision Stat 7.0.01 Featurepack

Navision Stat 7.0.01 Featurepack Side 1 af 42 Navision Stat 7.0.01 Featurepack 30.11.2015 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti.. FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Beskrivelse af Generisk integration

Beskrivelse af Generisk integration Side 1 af 35 Beskrivelse af Generisk integration Opr. 04.05.15 ØSY/SKH Integration til Navision Stat 7.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål med den generiske integrationssnitflade... 2 Målgruppe...

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Moms på udlæg Brugervejledning

Moms på udlæg Brugervejledning Moms på udlæg Brugervejledning AdvoForum A/S MOMS PÅ UDLÆG...3 OPSÆTNING...3 Sagsopsætning...3 Udlægskonto...4 Ingen udlægsbogføring...4 Gl. udlægsmetode Tjek...4 Tekstkode...4 Momstype...5 Håndtering

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Navision Stat 5.1 GIS integration

Navision Stat 5.1 GIS integration Side 1 af 8 Standard opsætning af Time-Sag 20. januar 2010 ØKO/CPS J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Navision Stat 7.0. EFI Integration. Overblik. Side 1 af 27. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. EFI Integration. Overblik. Side 1 af 27. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 27 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere