INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE"

Transkript

1 INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

2 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5 Miljø... 5 Lærlinge- og praktikpladser... 6 Fælles udbud... 6 Intern organisering... 6 Fortrolighed... 7 Gæld... 7 Leasing... 7 Privat handel... 8

3 3 Hvad er omfattet Indkøbspolitikken er gældende for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. - Ved indkøb forstås i denne forbindelse alle dispositioner, der vil udløse en elektronisk faktura. Indkøb der foretages sammen med børn/unge/brugere med et pædagogisk aktiverende formål er ikke omfattet af indkøbspolitikken. Hvem er omfattet Indkøbspolitikken er gældende for alle kommunens afdelinger, forvaltninger, skoler, plejehjem, haller, biblioteker, daginstitutioner og øvrige institutioner. Selvejende institutioner er også omfattet af indkøbspolitikken, såfremt der er indgået driftsoverenskomst, hvor Herning Kommune yder tilskud til driften på 50% eller mere. Herning Kommune kan herudover give andre halvoffentlige institutioner tilladelse til at blive omfattet af indkøbspolitikken. En forudsætning for at kunne benytte Herning Kommunes indkøbsaftaler er, at der er etableret opkobling til Herning Kommunens Indkøbsportal. Forretningsmæssige kriterier Indkøb til Herning Kommune foretages ud fra forretningsmæssige kriterier, hvilket indebærer en helhedsvurdering af de juridiske og kommercielle forhold, herunder parametre som f.eks. pris, kvalitet, miljø og service. Ved alle indkøb skal totalomkostninger (TCO) og afledte transaktionsomkostninger så vidt muligt iagttages/afvejes det gælder også ved evt. indkøb fra udlandet. De økonomiske ressourcer skal, for den enkelte afdeling og Herning Kommune som helhed, forvaltes bedst muligt, hvilket indebærer at Herning Kommunes samlede indkøb på tværs af afdelinger og/eller institutioner koordineres, når det

4 4 samlede indkøbsvolumen udgør en værdi af mindst kr. årligt pr. kommune. Indkøbsaftaler indgås på baggrund af EU-udbud, når der foreligger en udbudsforpligtigelse - alternativt gennemføres tilbudsindhentning jf. Tilbudsloven. Såfremt der er tale om et indkøb, hvor der ikke er pligt til at udbyde på baggrund af EU udbud eller Tilbudsloven skal der i stedet indhentes to tilbud, når indkøbet repræsenter en værdi af mindst kr. årligt. Der indgås aftaler med leverandører med henblik på: at opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet at opnå leveringssikkerhed og bedst mulige leveringsbetingelser at opnå bedst mulig service at opnå bedst mulige betalingsbetingelser at opnå mindst mulig miljøbelastning at opnå digitalisering af indkøbsprocessen at opnå effektiv, elektronisk fakturabehandling at opnå innovative indkøbsløsninger Obligatoriske aftaler Herning Kommunes indkøbsaftaler er obligatoriske, hvorfor alternative leverandører ikke må anvendes, medmindre der er tale om et indkøbsbehov, der aktuelt ikke er koordineret. I tilfælde heraf gives besked til indkøbsafdelingen. Indkøb af varer, der er beslægtede med indgåede indkøbsaftaler skal altid give anledning til, at der tages kontakt til aftaleleverandøren, således at leverandøren evt. kan skaffe varen og tilpasse sit sortiment. Attraktive tilbud fra alternative leverandører skal altid videreformidles til indkøbsafdelingen med henblik på benchmarking, herunder tilbagemelding om, hvorvidt der er tale om sammenlignelige tilbud. Samarbejdet om indgåelse af (koordinerende) indkøbsaftaler vedr. varer og tjenesteydelser foregår dels i nedsatte bruger-/arbejdsgrupper og dels mellem den enkelte afdeling og indkøbsafdelingen, med sidstnævnte som endelig ansvarlig for indkøbsaftalerne.

5 5 Digitalisering via Indkøbsportalen Bestilling af varer skal foregå via Indkøbsportalen, hvilket giver mulighed for automatisk fakturakontrol, bogføring og betaling. Manglende bestilling af varer via Indkøbsportalen må kun forekomme, såfremt der er tale om varer der ikke fremgår af Indkøbsportalens elektroniske varekataloger, og som heller ikke kan erstattes af varer herfra. Bestilling af tjenesteydelser skal foregå hos de aftaleleverandører, der fremgår af Indkøbsportalen, og bestilling bør så vidt muligt ske gennem rekvisition på Indkøbsportalen. Indkøbsafdelingen er ansvarlig for at tilbyde undervisning i brugen af Herning Kommunes Indkøbsportal. Miljø Herning Kommune ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Endvidere ønsker Herning Kommune aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel egne afdelinger, institutioner m.v. som hos Herning Kommunes leverandører af varer og tjenesteydelser. Der skal ske en bevidst inddragelse af miljøhensyn ved indkøb af varer og tjenesteydelser. Det betyder, at Kommunen ved valg af leverandør(er) skal inddrage miljøhensyn i den udstrækning det er relevant, og der er lovhjemmel til det. Ved vurdering af produkter bør tages hensyn til det/de produkter, der er mindst miljøbelastende og ressource-forbrugende ved produktion, levering, anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Ved vurdering af produkter kan der indgå oplysninger om: Hvorvidt produktet lever op til kriterierne for anerkendt miljømærke Produktets indhold af miljømæssige uønskede stoffer Emballering, herunder genanvendelse af emballagen Omfanget af forureningen ved produktion og anvendelse af produktet Levetiden af produktet Bortskaffelsen af produktet

6 6 Miljøbelastende produkter erstattes i størst muligt omfang af mindre miljøbelastende produkter (substitution). I vurderingen af produkter og ydelser indgår såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet. Ved indkøb af el-forbrugende produkter tages hensyn til produkternes energiforbrug (TCO). Lærlinge- og praktikpladser Herning Kommune vil stille krav om lærlinge og praktikpladser i relation til bygge og anlægsopgaver. Såfremt en bygge og anlægsopgave forventes at have en varighed på 6 måneder eller mere og lønomkostninger på min. 4 mio. og/eller en kontraktværdi ekskl. moms på min. 10 mio. skal der foretages en vurdering af om opgaven er egnet til, at der stilles krav om lærlinge og praktikpladser. Fælles udbud Herning Kommune vil, hvor det er hensigtsmæssigt, indgå fælles aftaler med andre kommuner og regioner omkring indkøb af varer og tjenesteydelser. Herning Kommune er bl.a. medlem af KomUdbud, der er et formaliseret udbudssamarbejde. Herning Kommune kan anvende SKI aftaler, herunder de forpligtigende SKI aftaler, når aftalerne matcher kommunens behov og det er hensigtsmæssigt ud fra en vurdering af de forretningsmæssige kriterier. Intern organisering Indkøbsafdelingen er ansvarlig for koordinering og indgåelse af indkøbsaftaler. Indkøbsafdelingen er endvidere ansvarlig for, at indkøbsaftaler formidles elektronisk til kommunens indkøbsansvarlige.

7 7 Indkøb af varer og tjenesteydelser foretages decentralt af de enkelte afdelinger og institutioner på baggrund af Herning Kommunes indkøbsaftaler. De enkelte afdelinger og institutioner er ansvarlige for at holde sig ajour med de gældende indkøbsaftaler. It afdelingen er ansvarlig for indgåelse af indkøbsaftaler på IT området og på telefoni området i samarbejde med Indkøbsafdelingen. Teknik og Miljø er ansvarlig for alle bygge- og anlægs projekter, herunder gennemførelse af EU-udbud i forbindelse hermed. Bestilling af varer til bygge- og anlægsprojekterne foretages så vidt muligt hos de leverandører, der i forvejen har en indkøbsaftale med Herning Kommune. Ved større indkøb, kan der imidlertid blive tale om at genåbne konkurrencen. Fortrolighed Normalt bør der herske åbenhed i forhold til Herning Kommunes samarbejdspartnere, men hvor forholdene taler for det, skal fortrolighed iagttages. Dette indebærer, at hverken Herning Kommunes medarbejdere eller leverandører må videregive informationer om Herning Kommunes indkøbsaftaler til udenforstående. Herning Kommune er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Frit valg ordningen, jævnfør den sociale lovgivning, kan ligeledes indebære, at indkøbsaftaler offentliggøres af hensyn til borgernes interesser. Gæld Der må ikke afgives ordrer til leverandører, som har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på mere end kr. Leasing

8 Leasing eller anden langtidsleje samt afbetalingskøb kan kun i hvert enkelt tilfælde aftales efter forudgående godkendelse hos Koncern Økonomi. 8 Privat handel Herning Kommunes indkøb og indkøbsaftaler må ikke anvendes til privat brug eller videresalg, medmindre der er tale om officielle personalegoder. Der er ligeledes ingen, der normalt må modtage gaver fra eksisterende eller potentielle leverandører, medmindre der er tale om reklamegaver eller lejlighedsgaver af begrænset værdi.

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere