Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet"

Transkript

1 magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet

2 Indhold Fleksicuity n. 14 decembe 2010 magasin om det ummelige abejdsmaked Lede...side 3 Hidsig debat om efom...side 4 Uafhængigt af myndighede, inteesseoganisatione og politiske holdninge vil magasinet medvike til at væe debat- og jobskabende inden fo ammene af det ummelige abejdsmaked. Fleksicuity udkomme fie gange om ået. Ansv. i fohold til pesselovgivningen: Kjeld Søndegaad Aktiveing fobudt? Rift om økologiske podukte fa udviklingshæmmede. side 6 Netvækspisen side 12 Nutidens tempo e skyld i stess...side 14 Ødelagt af stess...side 17 Rose Poulty hjælpe sine odblinde ansatte...side 21 Om aftenen sidde jeg og skive histoie side 24 Jo flee succeshistoie, jo flee få vi fat i...side 25 Sådan hjælpe du...side 26 Bede nævæ i kampen mod sygefavæet...side 27 Hutigt,håndholdt og effektivt i Jammebugt...side 29 Claus Omslev Redaktø Jeanett Dian Amonsen Redaktionschef Kjeld Søndegaad Ansvashavende edaktø Mikael Hasle Jounalist Anne-Dote Boa Kock Jounalist/fotogaf Redaktionschef: Jeanett Dian Amonsen Redaktø: Claus Omslev I edaktionen: Mikael Hasle, Kjeld Søndegaad, Anne-Dote Boa Kock Seketaiat: Eva Maia Sloth Gafisk poduktion: Huset Ventue Tlf Oplag: Kontakt: Fleksicuity, Huset Ventue Stavtupvej 34, 8260 Viby J Telefon: edaktion Web: Eva Maia Sloth Seketæ Eva Kukow Gafike De e og ha altid væet en fom fo konsensus omking nytten af at væe i gang specielt nå man på gund af længeevaende elle konisk sygdom e udelukket fa at deltage i abejdslivets kav og glæde. Defo ha staten gennem en længee peiode belønnet kommunene med en støe efusion på fo eksempel sygedagpengene og ledighedsydelsen, hvis de ske en aktiveing af den pågældende sygemeldte elle ledige. Hele 65 % af udbetalingen ha staten belønnet kommunene med, og det næsten uanset aktiveingens beskaffenhed og lovgundlaget fo udbetalingen. Men nu e det slut. Fa dette ås begyndelse e efusionen på 50 %, og den udbetales alene på baggund af en viksomhedspaktik, altså en aktiveing, som e nøje knyttet til en viksomhed og med et konket abejdsindhold. I en sådan aktiveingspeiode udbetales fotsat sygedagpenge, espektive ledighedsydelse altså ikke løn. Viksomhedspaktik kan væe positiv fo alle pate, foudsat viksomheden mang le abejdskaft og gene vil afpøve elle oplæe en ny medabejde, men hvo tit e det tilfældet? Gundlaget fo de fleste viksomhedspaktikke e kommunens behov fo at afpøve abejdsevnen, og aftalen bygge oftest på en god ovetalelsesevne fa jobkonsulentens side. Detil komme, at flee fagfoeninge alleede kot tid efte odningens vedtagelse potesteede kaftigt og betegnede viksomhedspaktik som gatis abejde. Hvodan det vil opleves, at eventuelle kommende kollege betagte paktikanten som gatis abejdskaft, e ikke svæt at foestille sig. Det e meget bekymende. Den nye odning e i tåd med ande incitamentsskabende egle, men foholde sig ikke til det mellemum elle den poces fo den enkelte, de e mellem at væe i en kise og have ovestået kisen. Hvis man ammes af en konisk lidelse, længeevaende sygdom elle ledighed komme man i en kise. Og en tilbagevenden til en poduktiv tilvæelse, hvilket de allefleste Det bø væe både lovgivenes og jobcentenes fonemste opgave at yde en motiveende indsats. ønske, kæve anekendende omsog motivation. Stå man i kviksand til livet og isikee at synke endnu dybee, så skal man have hjælp og støtte man skal motivees til at kæmpe både fysisk og psykisk. Incitamentet elle målet e natuligvis klat: Man vil op igen. Men i selve pocessen med at komme op e de bug fo motivation og støtte. Det bø væe både lovgivenes og jobcentenes fonemste opgave at yde en motiveende indsats. 2 Fleksicuity n Fleksicuity n

3 Hidsig debat om efom Fusteede fleksjobbee På Facebook deltage mange fleksjobbee i debatten i guppen Stop jagten på fleksjobbene og i guppen LAFS (Landsfoeningen af Fleksog Skånejobbee.). He e mange fleksjobbee meget fusteede. Niels P. Petesen: nu ha jeg snat høt denne sætning (folk vælge et fleksjob fem fo odinæt abejde) så mange stede. Man kan ikke bae lige vælge at få tilkendt et fleksjob, som mange udenfostående åbenbat to det e noget de fleste ha kæmpet hådt og længe fo. Det e ikke bae lige en nødbemse, fodi man ikke gide lave noget.... Ninna Højbeg Ankjæ Bodilsen: Tænke nogen gange om den egeing aldig ha haft sygdom elle ulykke tæt inde på livet. Jeg e 25, visiteet til fleks efte et fædselsuheld fo knap 8 å siden, ha haft fleks i te å ca., hvo havne jeg med dees nye egle? Jeg få jo aldig en eel chance fo at bygge et liv op til mig og mine bøn. Maybith Skov Jensen: Synes det e usmageligt af egeingen at ville lave om på den odning. Hvis jeg kunne abejde fuld tid, så ville jeg da 100 pocent hellee det end kun 25 time og med konstante smete. Jeg og min lille familie, bestående af mand og 2 bøn kunne slet ikke eksistee, hvis de ikke va noget de hed fleksjob, og jeg ved da ikke, hvodan jeg skal klae det, hvis de nu også skal til at amme os fleksjobbee. Sanne Cecilie Pakhøi: Hvis de på nogen måde angibe elle ænde noget ved mit socialpædagog-fleksjob, så e jeg vikelig på den. Jane Ahle: Jeg e hundeæd fo at miste mit abejde. Mit abejde det kan jeg passe med de skånehensyn, som jeg ha. Hvis fleksjobodningen foinges, så vil det væe svæt at finde et fleksjob. Regeingen foeslå blandt andet følgende: Regeingens foslag til en efom af fleksjoblovgivningen ha udløst en hidsig debat. Både handicap- og lønmodtageoganisatione og fleksjobbee e stækt bekymede og udtykke utilfedshed med efomfoslaget. Foslaget fa egeingen vil gøe det svæee at få tilkendt fleksjob, støtten og demed lønnen til fleksjobbene skal ned, og de skal i højee gad gives støtte til de svageste fleksjobbee. fakta Det føste fleksjob e som udgangspunkt midletidigt og bevilges fo fem å ad gangen. Alle unde 40 bevilges udelukkende midletidige fleksjob. Pesone ove 40 å kan efte det føste fleksjob få et pemanent fleksjob. Løntilskuddet til abejdsgivene educees til dagpengeniveau det støste tilskud gives til de fleksjobbee, de kan abejde mindst. Hvis fleksjobbeen ha en månedsløn fa abejdsgiveen på gives de ikke tilskud til fleksjobbet Abejdsgiveen betale løn fo det antal effektive abejdstime, de e aftalt. Kommunen supplee med tilskud, de egulees på baggund af lønindtægten. Tilskuddet kan højst svae til den maksimale dagpengesats cika k. Jeanett Dian Amonsen F Tekst: Jeanett Dian Amonsen leksjobodningen e fo blevet dy fo staten, mene egeingen. Antallet af fleksjobbee e steget makant mee end foventet, og lige nu e de fleksjobbee i Danmak. Regeingen vil defo ænde odningen, og efomen blive fohandlet på plads i de kommende månede. Den nuvæende odning betyde, at menneske de på gund af sygdom, ulykke elle handicap ikke kan abejde på fuld tid, kan ansættes i et fleksjob typisk til mindste oveenskomstmæssige løn. Abejdsgiveen ha hidtil fået enten halvdelen elle 2/3 af lønnen i støtte dog højst k om ået. Men den odning finde egeingen altså fo dy fo staten. Beskæftigelsesministeen ha defo nu femlagt en plan. Planen indeholde en efom af fleksjob-odningen. Du kan se hovedpunktene i egeingens omfattende plane om efome på fleksjobomådet i faktaboksen på næste side. De skal skabes enighed mellem Socialdemokatene, SF, Venste, Konsevative, Kistendemokatene og de adikale fø en efom kan besluttes i folketinget. Disse patie stå bag det folig på omådet fa 2000, de blev justeet i Hidsig debat Siden efomfoslaget blev femlagt e det blevet debatteet heftigt. Fustationen e sto i flee oganisatione: Samlet set ske de en væsentlig og uacceptabel foingelse af fleksjobodningen. Med den nedsatte efusion til kommunene, vil egeingens udspil medføe en begænsning i antallet af pesone, de blive visiteet til fleksjob. Og løn- og løntilskudsfoslagene vil educee fleksjobbees abejdsindkomst i stot omfang, sige fomand, Bente Sogenfey, de epæsentee FTF hovedoganisation fo pivate og offentlige ansatte. Regeingens efom e et spaefoslag. Stig Langvad, fomand fo Danske Handicapoganisatione og demed fælles talsmand fo pesone med handicap, sige: Regeingens efom e et spaefoslag IKKE en udstakt hånd til menneske med nedsat abejdsevne. Det e de elles bug fo i en kisetid, hvo viksomhedene e langt minde villige til at beskæftige menneske, de ikke yde 100 pocent, elle som ikke e helt som alle de ande medabejdee. Foslaget vil betyde en makant lønnedgang fo igtig mange handicappede i og uden fo fleksjob. Odningen blive afskaffet LAFS Landsfoeningen af Fleks- og Skånejobbee mene, at efomfoslaget e så vidtækkende, at fleksjobodningen på længee sigt e unde afvikling. At fleksjobs blive midletidige e et af de elemente i efomen, som i alvolig gad vil kunne undegave odningen. Abejdsgivee vil i mange tilfælde undlade at ansætte en medabejde på en midletidig ansættelseskontakt. Fo den enkelte e en midletidig tilkendelse af et fleksjob et usikket gundlag fo femtiden. Efainge fa fleksjobodningen pege på, at folk få det bede, nå dees situation e afklaet, og ikke nå de til stadighed hænge en tussel ove hovedet på dem om, at dees abejdsliv skal tages op til evision hvet femte å, sige Meete Honecke, næstfomand fo LAFS. Stig Langvad, fomand fo Danske Handicapoganisatione 4 Fleksicuity n Fleksicuity n

4 Rift om økologiske podukte fa udviklingshæmmede I Levefællesskabet Hetha uden fo Åhus bo 135 bøn og voksne sammen, heaf 20 udviklingshæmmede. Hetha e kendt fo økologiske podukte af høj kvalitet, og de mange beskyttede vækstede fungee som tygge abejdspladse fo handicappede fa hele Østjylland. Medstifte af Hetha, Søen Hansen Tekst og foto: DAnne-Dote Boa Kock anmaks mindste mejei med økologiske podukte i alle afskygninge. Bagei med langtidshævede speltbød, lakidscookies og håndlavet dadelkonfekt. Biodynamisk gatnei med kemikaliefi gøntsage i alle egnbuens fave. Vævei, vaskei og køkken med daglig poduktion af mad til 40 pesone. Det e alle abejdspladse, som udviklingshæmmede ha mulighed fo at væe en del af i Levefællesskabet Hetha: et stot bofællesskab med gode fællesfacilitete og beskyttede vækstede. Fihed til valg og favalg Søen Hansen e medstifte af Levefælleskabet, de så dagens lys i Han e i dag 71 å og e stadig lige engageet i pojektet. I dag kan han dagligt gå undt og glæde sig ove at se sine tanke omsat til vikelighed og se, at abejdspladsene til de udviklingshæmmede fungee og give glæde. Det gode ved voes vækstede e, at de ansatte fit kan pendle mellem de foskellige type abejde. Abejdet med voes kvæg e fysisk kævende. De skal muges ud og køes med tunge læs møg, slæbes halm og fode. Det stille stoe kav til fysikken. Defo e det at, at den enkelte kan flekse ind og ud af ande funktione som en afveksling. Det give en sto følelse af fihed at kunne vælge til og fa. Og man skal ikke tage fejl af de udviklingshæmmede de e meget bevidste om dees dømme og ønske. De ved et pæcist, hvad de ha lyst til. Rift om podukte fa Hethas vækstede Makedet fo gode økologiske fødevae af høj kvalitet e umætteligt. Vi kan desvæe ikke levee flee bød og mejeipodukte, end vi gø nu. Det e vigtigt fo os, at abejdet he ha en socialteapeutisk funktion, og at det foegå i de udviklingshæmmedes tempo, fotælle Søen Hansen. Halvdelen af poduktene fa bagei og mejei blive afsat i Levefællesskabet. Resten levees til salg i helsekostbutikke og østjyske Rudolf Steineinstitutione. Bevidstheden om at voes vae e meget eftespugte, og at kunde hve uge stå og vente på at købe lige netop voes bød i helsekostfoetningene, det betyde da noget, sige Randi Jakobsen, de e bage og vækstedslede i Hetha og dagligt abejde med en lille guppe på 4-5 unge. Josef Vildesbøl Holm og Olive Binch nikke samtykkende. De to udviklingshæmmede mænd på 6 Fleksicuity n Fleksicuity n

5 Tavlhed i mejeiet Det e vigtigt fo os, at abejdet he ha en socialteapeutisk funktion Abejdsglæden vokse, nå de udviklingshæmmede mæke, at de e et eelt behov fo de podukte, de selv ha lavet helt fa bunden, Bage Randi Jakobsen og medhjælpe Josef Vildesbøl Holm Olive Binch e glad fo sit abejde 31 og 23 å ha begge stået på venteliste til job i Hetha og e begge tilflyttee fa Sjælland. Olive Binch bo hos sin mo i Ry, og han e en af de syv ekstene, de hve dag tage tuen til Heskind. Samlebåndsabejde inspiee ikke Ventelistene til at bo og abejde i Hetha e lange. Og en del af succesen bag Hethas vækstede e en håfin balance mellem pædagogik og poduktion. Valget af gode økologiske åvae og en abejdspoces, som stimulee og inspiee de ansatte, e også faktoe, de tække. Samlebåndsabejde e bae ikke ideelt fo voes målguppe. De udføes ofte kun en enkelt handling på et halvfædigt podukt, og det e ikke sæligt motiveende. Abejdsglæden vokse, nå de udviklingshæmmede mæke, at de e et eelt behov fo de podukte, de selv ha lavet helt fa bunden, sige Søen Hansen. Kvalitet fem fo kvantitet De e igtig god læing fo de udviklings hæmmede i at abejde i bageiet. Det e meget populæt at væe lige netop he, fotælle Randi Jakobsen unde en kaffepause. Dagslyset stømme ind ad de stoe vindue, og på væggene hænge pastel favede akvaelle. Snakken hen ove bodet e munte og ufomel. De skal væe tid og o. Det e kvaliteten af abejdet, og ikke hvo mange bød vi kan lange ove disken, som e vigtig. Vi må hele tiden holde fast i, at de skal væe balance og ikke støe udfodinge, end den enkelte kan klae. Rent motoisk e det en sto udfoding at tille dadelkonfekt og fome kage, de skal have samme støelse. Det e jo ikke bae sjov og tidsfodiv. Abejdet he e seiøst. Vi abejde med åvae i den absolut bedste, økologiske kvalitet, og det kæve, at alle skal vise espekt og gøe sig umage med femstillingen. Abejde inden- og udenfo fællesskabet Jeg ha væet i paktik te foskellige stede, fotælle Olive. Blandt andet på TV-Glad i København. Min mo høte om Hetha, og så valgte vi at flytte, da de blev en plads. Det e jeg glad fo det e nemlig et godt at abejde he. Ja, det e godt at væe i bageiet, sige Josef Vildesbøl Holm. Og det e også godt at væe i mejeiet og at væe pedel. Om fedagen e jeg pedelmedhjælpe inde på Rudolf Steineskolen i Åhus. Jeg kan godt lide at komme ud i den vikelige veden uden fo Hetha. Jeg ha nemlig boet i bofællesskabet i seks et halvt å. Og snat skal jeg ned i Supebugsen i Skovby og abejde en dag om ugen. Det glæde jeg mig til. Randi Jakobsens smilende øjne anes bag kaffe kop- 8 Fleksicuity n Fleksicuity n

6 fakta Læs mee: Hetha umme 20 udviklingshæmmede fodelt på to bofællesskabe og te beskyttede lejlighede. Levefællesskabets øvige beboee bo i pivate tæhuse. De e 25 fuldtidspædagogstillinge i Hetha. En abejdsdag begynde med mogensang kl Beboene samles i Levefællesskabets sal. Levefællesskabet e bygget op omking den østigske filosof Rudolf Steines tanke. Biodynamiske tomate fa eget gatnei Las Olesen fode gisene i Hetha pen. Hun give et pa venlige instukse. Pausen e slut, og pizzaene skal i ovnen. Biodynamisk landbug Solen kaste et gyldent lys ove kviene uden fo den øde staldbygning. Rimfosten bide i gæsset, og de e fedeligt og fladt, så langt øjet ække. Tæhuse med skæve vinkle poppe op som paddehatte i minisamfundet Hetha. Pludselig stome filandsgisene på små kote ben gennem sølet på den sumpede mak. De ha fået øje på Las Olesen, som bæe på to fyldte spande med valset have. Det e noget gise kan lide. De puffe til hinanden med tynene fo at få føst og gnaske og gynte lystigt. Med udsigt til egen gise-pacel og muddehul så langt øjet ække e det tydeligt, at dyene stotives. De ha det godt det e de vist ingen tvivl om, sige Las og smile bedt. Han skæme øjnene med den ene hånd solen e skap denne fostklae mogen. Las e 46 å og e senhjeneskadet. Han bo i et bofællesskab i Galten og komme dagligt med bus til nabobyen Heskind. Fø jeg kom he til Hetha, abejdede jeg på et klematisgatnei men det lukkede. Og så ha jeg væet på et beskyttet væksted, hvo vi lavede kanalfilte. Det va tivielt det kan jeg godt sige dig. Vikelig tivielt. Det e meget bede at væe he. Janus, voes landmand, e igtig godt selskab, og jeg kan også godt lide at tale med Bent og de ande i stalden. Vi fode dyene, muge ud, stø halm, flytte kalve. De e ikke to dage, de e ens. Flee abejdspladse i femtiden Hetha Levefællesskab ha et ønske om at vokse til 150 beboee ove de næste pa å. Selvom ventelistene e lange fo både udviklingshæmmede og nomalt hæmmede, som Søen Hansen ynde at kalde sig selv og ande nomale, e det vigtigt at sike intimiteten og omsogen. Vi e kla til at bygge endnu et bofællesskab i næ femtid, og vi abejde målettet på at skabe flee abejdspladse. Og så skal vi helle ikke væe støe. Min biologiske datte, som også bo i Hetha, e guldsmed, og hun ha et ønske om at lave et smykkevæksted fo udviklingshæmmede. Vi vil også gene byde ind med sund økologisk mad til skole og integeede institutione som en del af den nye lovgivning. De e mange mulighede, og vi ealisee dem stille og oligt. 10 Fleksicuity n Fleksicuity n

7 Bilkas ummelighed De fik også K Tekst: Jeanett Dian Amonsen unde e de masse af, hyldene bugne og de stoe pisskilte hænge i loftene. Alt e med ande od fuldstændig som det pleje i Bilka i Fields på Amage. Og så alligevel ikke. Netop denne Bilka ha fo nylig modtaget den fonemme netvækspis fo sin indsats på det sociale omåde og demed sit bidag til det ummelige abejdsmaked. At vinde netvækspisen e et kæmpeskuldeklap til os alle sammen. Fo at væe helt ælig havde jeg ikke høt om pisen, fø jeg fo et ås tiden siden blev gjot opmæksom på den, så det e oveaskende fo os at få en pis fo noget, vi egentlig bae ha gjot helt automatisk, siden vi åbnede i Vi e selvfølgelig meget, meget stolte alle sammen, fotælle vaehuschef, Steen Johansson. Vi e selvfølgelig meget, meget stolte alle sammen. Bilka i Fields ha 430 ansatte. Ud af disse ha de 176 en anden opindelse end dansk - det svae til 40 %. Det e en ansættelsespolitik, de e ydest ummelig, fo mange danskee med anden etnisk baggund end dansk, ha nomalt svæt ved at få beskæftigelse. Fo at få de mange nationalitete til at fungee optimalt sammen, e de uddannet en ække mentoe i viksomheden, som kan hjælpe den enkelte på vej. Da vi åbnede butikken, havde jeg høt, at Øestaden hvo vi jo ligge skulle væe en spejling af København på godt og ondt. Og nå man oven i købet ligge i et cente som Fields, de ha sloganet Come Togethe, syntes jeg det va oplagt at sike mangfoldighed blandt medabejdene også, sige Steen Johansson, de fo længst e holdt op med at se baiee i fohold til medabejdenes nationalitet og eligion. Også på et andet omåde udmæke Bilka i Fields sig: I flaskesoteingen e de ansat mange psykisk udviklingshæmmede til sto glæde fo både de ansatte selv og viksomheden som helhed. Vi tage et samfundsansva og samtidig buge vi de essouce, den enkelte ha fo eksempel i flaskesoteingen, fotælle Steen Johansson. Hvis vi ha almindelige ansatte løbe de hutigt su i det meget utinepægede abejde, mens de psykisk handicappede ha det igtig godt med det utinepægede i eksempelvis flaskesoteing, fotælle HR-konsulent i Dansk Supemaked, Annette Vittup. Fo os handle det ikke kun om penge. Nu ha Bilka og demed Dansk Supemaked fået et pestigefyldt bevis på, at viksomheden gø noget helt sæligt fo at skabe beskæftigelse til udsatte guppe. Bilka i Danmaks støste indkøbscente, Fields på Amage, fik nemlig åets netvækspis fo blandt andet at ansætte indvandee og psykisk udviklingshæmmede og fo at gøe en sto indsats, nå de ansatte ammes af sygdom. Men tjene I penge på at have netop den type ansatte? Det e klat, at vi ha fokus på, at voes foetning skal løbe undt, men fo os handle det ikke kun om penge, men også om at abejdet passe til pesonen så odningen e både til gavn fo os og den ansatte. De psykisk udviklingshæmmede skabe en abejdsglæde, de smitte af på alle ande og vi betale det samme fo at få løst opgaven med eksempelvis at sotee flaske pengene gå bae til flee ansatte, de så e i fleks- elle skånejob, sige Annette Vittup. Også i fohold til sygefavæ ha Bilka i Fields ydet en sælig indsats. Hvis medabejdene ha væet klatsyge, tage ledeen, medabejdeen og eventuelt en tillidsepæsentant en snak med fokus på abejdets at og abejdsmiljøet. Det ha føt til, at sygefavæet e faldet med næsten 30 % på blot et å. Bilka i Fields gø ikke bae en sto indsats fo at integee udsatte guppe i vaehuset, men udmæke sig også ved at væe foegangsviksomhed fo en ække pojekte. De indbefatte blandt andet danskundevisning og et pojekt med det fomål at integee sindslidende også i slagteafdelingen. Det va Bilka i Fields, de løb med åets netvækspis, men Dansk Supemaked ha også på landsplan sociale initiative: Som koncen e vi i Dansk Supemaked utoligt stolte af netvækspisen og vi e i fuld gang i 12 ande vaehuse, hvo vi ha lignende initiative, fotælle Annette Vittup. Plejecente Svanedammen på Fyn fik åets netvækspis til viksomhede med unde 100 ansatte. Plejecente Svanedammen i Nybog fik netvækspisen fo et femsynet abejde med social ansvalighed. Plejecenteet gø en sto indsats fo at beboee og medabejdee tives. Plejecenteet give eksempelvis udsatte unge chancen fo at komme i gang igen ved at tilbyde afklaingsfoløb, hvo den unge pøve omådet af. Fo at hjælpe de udsatte unge i gang ha centeet selv uddannet syv mentoe. Måske ha den unge bug fo hjælp til bae det at passe et abejde, og i voes afklaingsfoløb hjælpe vi alle den enkelte unge så godt, som vi kan, fotælle fungeende lede Lene Johansen. Et andet bevis på Plejecente Svanedammens nytænkende tilgang e, at man tilbyde udsatte unge at blive besøgsvenne fo beboene på hjemmet. Ifølge dommekomiteen ha plejecenteet ligeledes gjot en sto indsats fo at foebygge pobleme i abejdsmiljøet. Dette e blandt andet sket med en åben debat om APV (abejdspladsvudeing). Denne indsats ha blandt andet esulteet i, at sygefavæet på blot to å e gået fa at væe det højeste i Nybog Kommmune inden fo dette omåde til at væe det laveste. Det e en meget sto æe fo os at få pisen. Og det bevise, at voes sociale abejde gø en foskel og e væd at satse på, sige Lene Johansen. fakta Netvækspisen Ehvevslivets Riddekos netvækspisen e et hædestegn til viksomhede, de gø en sælig social indsats. Ved uddelingen pæmiees de viksomhede, pesone og pojekte, som ha gjot noget ekstaodinæt på det sociale omåde. De uddeles te pise en fo viksomhede med Byggefimaet Logik & Co. fa København fik åets sæpis. Logik og Co fik åets sæpis på gund af en modene og helhedsoienteet indsats i abejdet med social ansvalighed. Ifølge dommekomitéen gennemsye det sociale engagement hele viksomheden, som en gundholdning. Logik og Co. ansætte alle type af medabejdee det kan væe ansatte med indvandebaggund, med nedsat abejdsevne, med plettet staffeattest og meget mee. Det betyde også, at acisme og kønsdiskimineing e botvisningsgund i viksomheden. I fohold til at integee unge på abejdsmakedet e Logik & Co s indsats ligeledes helt sælig. Den e nemlig den viksomhed i byggebanchen, de tage flest lælinge ind. Ud ove selv at tage et stot antal lælinge ind, søge Logik & Co desuden at skabe kontakte fo ande unge via samabejdspatnee i viksomhedens eget netvæk. Heudove samabejde den med en lang ække instanse om både længee uddannelsesfoløb og kotee afklaingsfoløb fo de unge. Ifølge dommene e det i det hele taget tydeligt, at Logik & Co e sig sit sociale ansva meget bevidst, både ved at pioitee tilbud på opgave, som tilgodese socialt engagement, men også ved at yde støtte til lokalt foankede pojekte med et socialt sigte. unde 100 ansatte, en fo viksomhede med ove 100 ansatte, og heudove uddeles de en sæpis. Det e Viksomhedsfoum fo Socialt Ansva, som stå bag pisen. Foummet bestå af 15 danske ehvevsledee, de tilsammen beskæftige ove ansatte. Netvækspisen e en fonem bonzeskulptu, udføt af kunstneen Paul Eland. Netvækspisen 2010 blev oveakt af H.K.H. Pins Joachim. 12 Fleksicuity n Fleksicuity n

8 Nutidens tempo e skyld i stess De e mange lighedspunkte mellem stess og depession. Pofesso Poul Videbech, Cente fo Psykiatisk Foskning, Åhus Univesitetshospital Men vae stessen ved i længee tid, e isikoen fo at hjenen ikke kan følge med til stede. Stess sætte nemlig gang i hjenens immunsystem og sende en ække stoffe ud i koppen. Men de e en gænse fo, hvo længe tilstanden kan stå på uden at skade, fotælle Poul Videbech. Hans foskning vise stoe foskelle på, hvad det enkelte menneske kan klae af psykisk belastning. Man må selv finde sin gænse fo, hvo meget man kan tåle. Kan man finde en balance, kan stess også have en positiv effekt, sige Poul Videbech. Det e også muligt at læe at klae sig uden om stessede situatione. Fo eksempel ved at planlægge og buge en kalende og hol S Tekst og foto: Claus Omslev tess blive en mee og mee almindelig lidelse i følgeskab med begebet udbændthed. Diagnosene kan få meget alvolige konsekvense fo den amte. Ofte føe stess til koncentations- og hukommelsespobleme, måske ligefem angst og depession. Hvem kende ikke en kollega elle en bekendt, de e gået ned med stess, som det oftest hedde. På den måde e stess blevet et invalideende samfundspoblem. Og mange af de amte ha natuligt nok meget svæt ved at fostå, at man fa at væe et ehvevsaktivt menneske kan gå til at blive udbændt, plaget af stess, måske handlingslammet og ikke længee kunne magte, hvad man kunne tidligee. Stoe kav og minde um Pofesso Poul Videbech e lede af Cente fo Psykiatisk Foskning, som e en del af Åhus Univesitetshospital, Åhus Sygehus i Risskov. Poul Videbech e en af de mest anekendte danske foskee inden fo depessione, stess og behandling af diagnosene Jeg kan ikke give et entydigt sva på, hvofo antallet af stessamte e stigende. Men jeg kan konstatee, at abejdsmakedet e blevet minde ummeligt. De stilles støe kav til den enkelte, og den enkelte svae igen med at stille støe kav til sig selv. Nogle kan holde til stess i en koteevaende peiode. Men vi ha foskellige tæskle fo, hvad vi kan tåle. Men vi skal ikke glemme, at i nogle sammenhænge kan stess også give et kick, de lige pumpe lidt adenalin undt i koppen og sætte tempoet op. Abejdsmakedet e blevet minde ummeligt. Stess vække immunfosvaet de sig til den! Elle indette sin hvedag, så man ha en nogenlunde ensatet døgnytme. Stess ligne depession Poul Videbech foklae, at de e mange lighedspunkte mellem stess og depession. Men lighedspunktene høe op, nå man blive ved med at væe depimeet. At komme videe oven på en stessdiagnose kan tackles på flee foskellige måde. Men de e ikke nogen miakelku: Nogle ha bug fo at tale med en fotolig om det. Ande ha bug fo pofessionel teapi. Men symptomene skal tages alvoligt. Omvendt kan man ikke gå igennem livet uden stess. Man må så tage ved læe af den. Hvis man foestille sig en tilvæelse uden stess, ville de jo væe en masse ting, man ville gå glip af. Fleksjob e genialt Poul Videbech mene, at mange menneske med stess vil kunne fungee godt i fleksjob. Det handle om at have et oveskueligt antal opgave og et veltilettelagt liv med plads til både abejde og pivatliv. Et fleksjob behøve jo ikke nødvendigvis at væe fo esten af livet. Jeg ha fo eksempel kollege, de e vendt tilbage det almindelige abejdsmaked efte at have væet i fleksjob i en peiode. De kan fo eksempel væe pesonlige fohold, de ha beettiget et fleksjob og vedkommende e så kommet videe. Fleksjob e en genial opfindelse! Bliv klogee af din stess Modelfoto 14 Fleksicuity n Fleksicuity n

9 Ødelagt af stess Et liv med alt fo meget abejde og alt fo høje kav til sig selv sendte Connie Emdal til tælling som 46-åig. I dag e hun 56 å og kæmpe stadig med eftevikningene af langvaig stess. Connie Emdal J Tekst og foto: Anne-Dote Boa Kock eg va ude af stand til at mæke mig selv, fotælle Connie Emdal. Nå hun stod op om mogenen, havde hun fygtelige mavesmete og følte sig alkoholpåviket uden at have øt en dåbe spiitus. Jeg va svimmel og bange fo at besvime. Det va faligt fo mig at køe bil. Jeg va fuldstændig ved siden af mig selv som om min kop va en tom skal. Det va meget ubehageligt og set i bakspejlet unde det mig, at jeg ikke stoppede op. At jeg ikke sagde Jeg vil ikke finde mig i at have det sådan de e noget, de e ivende galt. Men det gjode jeg ikke. Jeg blev bae ved med at abejde og ovehøe faesignalene. Omsog fo ande Gennem en åække ha Connie Emdal abejdet med voldelige udviklingshæmmede og væet handicaphjælpe fo en stækt svækket skleosepatient. Det ha ikke væet godt fo lige netop mig at have sådan en type abejde. Jeg ha svæt ved at sætte gænse, og det blev bae alt fo voldsomt fo mig at væe på en afdeling med meget voldelige beboee. En kollega fik evet stoe totte hå af, og jeg huske flee episode, hvo vi ansatte va bange. Jeg ha ikke følt mig obust nok til jobbet og helle ikke til at passe den skleoseamte kvinde, som led så meget. Men de va noget de tak i mig. Jeg ville fygtelig gene hjælpe og stå til ådighed fo ande. Pæcis som i min bandom, hvo jeg hjalp mine foælde og stod fo alt de hed madlavning, engøing og tøjvask, fa jeg va 12 å gammel. Spiende keativitet Connie Emdal e født med en keativ åe. Som ban va hun dygtig til at tegne, og senee begyndte hun at fotogafee og stikke efte eget design. En dag fik hun mulighed fo at købe en ganfoetning. Jeg ville gene buge den keative side af mig selv. Jeg stikkede designmodelle, lavede opskifte og va igtig glad fo abejdet i butikken. Inteessen fo at stikke dalede i 90 ene, og det mækede Connie Emdal på pengepungen. På et tidspunkt ansatte hun en kompagnon til at stå i butikken, så hun selv kunne tage et eksta job. Abejdede i døgndift Jeg gjode ent om natten på banegåden i Skandebog og på en skole og senee fik jeg abejde i pakkeiet på Jyllands Posten. Jeg lavede stadig designmodelle og styede egnskabet i butikken. I mellemtiden fik jeg to små bøn, og det hang slet Jeg ville fygtelig gene hjælpe og stå til ådighed fo ande. Pæcis som i min bandom 16 Fleksicuity n Fleksicuity n

10 Jeg sov stot set ikke i de å og i dag kan jeg se, at det va helt galt. Konisk udbændt De ansatte i tykkeiet fik gennem fagfoeningen hjælp fa en abejdspsykolog. Og Connie Emdal mækede tydeligt, at hun ent helbedsmæssigt ikke kunne fotsætte på tykkeiet. Gennem kommunen fik hun mulighed fo at uddanne sig til fagfotogaf. Jeg va syg det e de ingen tvivl om. Og selvom jeg klaede mig igtig godt på skolen og fik meget os så va jeg konisk tæt og magtede ikke noikke sammen med min mands fuldtidsabejde som Falckedde med skiftende vagte. Jeg sov stot set ikke i de å og i dag kan jeg se, at det va helt galt. Connie Emdal måtte vinke favel til ganbutikken og kæmpede eftefølgende med en gæld på kone. Jeg e et meget moalsk menneske, så det va fofædeligt fo mig at skylde penge. Det betød så bae, at jeg måtte abejde endnu mee fo at ette op på skaden. Gafisk uddannelse og job Abejdet på Jyllands-Posten inteesseede Connie Emdal. Faktisk blev hun så inteesseet i hele teknikken bag avispoduktion, at hun valgte at uddanne sig til litogaf med montage som speciale. Føst et basiså på EFG Gafisk i Åhus og de næste te å stod Connie i læe på et bogtykkei i Åhus. He blev hun ansat, da hun stod med svende bevet i hånden. Jeg va igtig glad fo abejdet og syntes på mange måde, at jeg havde fundet den helt igtige metie. Mine kaaktee va gode, og jeg fik en flot udtalelse. Men jeg ha uden tvivl væet syg på det tidspunkt. Mine stess-symptome va de jo stadig. Jeg fik ofte voldsom hjetebanken og va bange fo at falde om. Utilegnelig chef Desvæe va min chef meget koleisk og utilegnelig. Pludselig kunne han svine en ansat til og puffe til vedkommende. Og han va ekspet i at finde fejl. Jeg tude fo eksempel helle ikke at sige nej, hvis han bad mig om oveabejde også selvom jeg havde små bøn dehjemme. Min egen fa va meget domineende, og det ha altid væet kæft, tit og etning i mit bandomshjem. Så jeg ha en latent angst fo den type mænd og oplevede også, at jeg blev pemanent bange fo at blive ovefuset af min chef. Jeg begyndte at dobbelttjekke mit abejde af fygt fo at lave en fejl. I et aseianfald åbte han mig en dag ind i hovedet: Du e ikke dine penge væd! Jeg va fuldstændig lammet og chokeet. Og så kom tanken: Måske ha han et. Måske e jeg ikke noget væd? get socialt liv ud ove skolen og min familie. De va noget, de va gået i stykke inden i mig. Fuldstændig. Jeg kunne pludselig ikke huske de mest basale ting, og mit blodtyk va fo højt. Jeg va bændt ud. Kommunen sendte Connie Emdal på et kusus, som skulle hjælpe hende tilbage til abejdsmakedet. Kusistene skulle blandt andet læe at ejse sig op i en fosamling og læe at sælge sig selv til en abejdsgive. He blev jeg kla ove, hvo galt det va fat med mig. Jeg kunne ikke stå og fotælle, at jeg va god til noget. Jeg følte mig fuldstændig tvæet ud. Jeg va bae fygteligt ulykkelig og kunne ikke holde sty på mine tanke. Dåben, de fik bægeet til at flyde ove Connie Emdals foælde va på det tidspunkt så gamle, at dees viksomhed skulle afvikles. Connie hjalp, som hun altid ha gjot, også selvom hun va ved at kollapse. Det va fuldstændig uoveskueligt at pakke en kæmpe viksomhed ned og deefte dees pivate bolig. Unde nedpakningen fandt min mo ud af, at hun ville skilles fa min fa, og de flyttede i hve dees bolig. Jeg måtte mægle mellem dem, som jeg også ha gjot som ban, og min fa endte med at gå helt ned med flaget. Det blev mig, de fosøgte at hjælpe ham. Og det viste sig, at han va meget alvolig syg. He spang filmen. Connie Emdals essouce va bugt op. Hun va selv syg og havde gennem mange å negligeet sine egne behov. Koppen og psyken kunne ikke mee. En dag folod jeg mit hus. Min mand og mine to bøn va ikke hjemme. Det va som om, jeg va i tance. Det hele va meget uvikeligt. Men en ting va kla fo mig jeg skulle have hjælp. Nu! Jeg hoppede på et tog og en bus, som fotsatte ud til Psykiatisk Hospital i Risskov. Jeg henvendte mig på ambulatoiet og blev eftefølgende indlagt. Og det e jeg dybt taknemlig fo. Jeg fik igtig god hjælp gennem halvanden måned. Og o. Ikke mindst o, som jeg havde voldsomt bug fo. Tilbage på abejdsmakedet I dag e Connie Emdal tilbage på abejdsmakedet. Denne gang i et fleksjob som seviceassistent. Mit liv ha ændet sig meget, og jeg skal hele tiden passe på med hensyn til stess og fo mange opgave. Det ligge lige unde ovefladen og lue. Jeg e glad fo at væe ude blandt ande menneske og glad fo at møde ande stessamte, som ved hvad det handle om. Va jeg ikke blevet ansat i et fleksjob, så va jeg aldig vendt tilbage til abejdsmakedet det to jeg simpelthen ikke. Gafik af Connie Emdal Jeg skal hele tiden passe på med hensyn til stess og fo mange opgave. Det ligge lige unde ovefladen og lue. 18 Fleksicuity n Fleksicuity n

11 odblind Rose Poulty hjælpe sine odblinde ansatte Slagteiet Rose Poulty i Vindeup give it-hjælp til sine læsesvage medabejdee OG danskundevisning til samtlige ansatte. Tekst: Mikael Hasle Foto: Mikael Hasle og Rose Poulty Målguppen holdt sig væk fa sceeningen. En bemækning fa en af nydanskene fik dog Bente Jæge til at indse, at det ikke va gjot med blot at undevise denne guppe i dansk: Han fotalte nemlig, at han hve uge sad og læste Ugens Pip op fo nogle af sine danske kollege, som ikke selv kunne læse. Defo ivæksatte Rose Poulty i samabejde med essoucenetvæket Net Fjekæslagteiet Rose Poulty i Vindeup gå foan i et fosøg på at hjælpe medabejdee med læse- og stavevanskelighede. Viksomheden ha netop investeet i et it-hjælpepogam fa Huset Ventue til en ække medabejdee, de nu skal uddannes i at buge det. Nå man abejde på et fjekæslagtei skal man gennemgå et hygiejnekusus og nå man abejde på en modene viksomhed, e de meget skiftlig infomation og kommunikation, man skal sætte sig ind i hve dag. På Rose Poulty i Vindeup voldte alt dette besvæ fo de nydanske ansatte, og viksomhedens uddannelsesudvalg satte defo gang i danskundevisning unde FVU-odningen (Fobeedende voksenundevisning). Ifølge Rose Poultys pesonalechef, Bente Jæge, havde guppen stot udbytte af undevisningen og blev meget bede ustet til at følge med på viksomhedens infoskæme og i nyhedsbevet Ugens Pip. Højtlæsning Bente Jæge, pesonalechef 20 Fleksicuity n Fleksicuity n

12 odblind vækslokomotivet en fivillig sceening af alle ansatte fo deigennem at danne sig et indtyk af, i hvo høj gad læse- og stavepobleme va udbedt i viksomheden. Ambassadøe Man sceenede 400 ansatte, men de va et poblem: Målguppen holdt sig væk fa sceeningen. Viksomheden besluttede defo at gennemføe FVU-pojektet fo de ansatte, som den fivillige sceening havde Fo at nå også denne guppe tog Rose Poulty på foanledning af Netvækslokomotivet - kontakt med Cente fo Livsnavigation fo at høe om dees tilbud til voksne med læse- og stavepobleme, og efte en demonstation af centeets løsninge besluttede Rose Poulty at ivæksætte et pilotpojekt. De udvælges te til fie små hold, som - i abejdstiden og på viksomheden - skal have undevisning i at buge det kompenseende it-pogam Cdfundet fo deefte at lade dem væe en slags ambassadøe ove fo kollegene. Gennem hele denne poces ha man eftehånden fået mange gennem FVU-foløbet. Men man ha også opdaget en sto guppe ansatte, som intet elle næsten intet få ud af undevisningen: de ansatte med svæe læse-/stavepobleme, som skønsmæssigt udgø 10 pocent af de omking 800 ansatte. Cente fo Livsnavigation Od. I følge Cente fo Livsnavigations lede, Skippe Hagde, skal pilotpojektet blandt andet vise, hvo hutigt intoduktionen af Cd-Od kan gennemføes. Nå pilotpojektet e gennemføt skal en eftefølgende evalueing vise vejen fo Rose Poultys fotsatte abejde med læse- og stavehandicappede. It-baseet undevisning Sideløbende med Cente fo Livsnavigations pojekt afvikle essoucecenteet Flexika et andet pilotpojekt. Rose Poulty ha stillet fem fivillige ansatte med svæe læse- og stavevanskelighede til ådighed fo udabejdelsen af decideet it-baseet undevisning. Tanken e, at målguppen på denne måde skal kunne gennemføe en modulopbygget undevisning i dees eget tempo og efte dees eget pesonlige behov, og at de også kan blive afklaet i fohold til dees konkete jobfunktione. Win/win-situation Ifølge pesonalechef Bente Jæge blive udbyttet af udviklingspojektene en win/ win-situation. Viksomheden hæve vidensniveauet blandt medabejdene og mindske fejlpocenten, medabejdene få øgede kompetence både i abejdet og pivat og de føle sig i langt højee gad som en del af et fællesskab. Pojektet kan defo væe med til at nedbyde både faglige og sociale baiee. Medabejdene få øgede kompetence både i abejdet og pivat og de føle sig i langt højee gad som en del af et fællesskab. 22 Fleksicuity n Fleksicuity n

13 odblind Om aftenen sidde jeg og skive histoie Jo flee succeshistoie, jo flee få vi fat i Jeg e begyndt at gå til dansk på VUC inde i Holstebo. Et spogkusus og et computepogam åbnede en ny veden fo Michael Pedesen. Fo fællestillidsepæsentanten på Rose Poulty, Geda Jensen, e det vigtigt, at få fat i alle ansatte med læse-/stavepobleme. Michael Pedesen M Tekst og foto: Mikael Hasle ichael Pedesen e ufaglæt poduktionsmedabejde på Rose Poulty. Han ha stoe pobleme med at læse og skive, og han e demed i målguppen fo den spog-sceening, som viksomheden ha gennemføt. Jobbet kæve, at man kan læse På Rose Poulty abejde Michael Pedesen med at mainee kyllingestykke og fo at gøe det, e det en sto fodel at kunne læse. Jeg abejde ud fa ecepte, som skal oveholdes nøje og nå de komme en ny, e jeg lidt på den, hvis de ikke lige e en kollega, som kan fotælle mig, hvad de stå, fotælle Michael. Jeg vidste godt, at jeg e odblind Jeg vidste godt, at jeg e odblind. Det blev opdaget alleede, da jeg gik i folkeskolen. Defo kom jeg på en efteskole fo odblinde, men jeg fik aldig igtigt fat i det med at læse og skive, fotælle Michael til Fleksicuity. Defo ha Michael i hele sit voksenliv abejdet som ufaglæt, og fø han kom til Rose Poulty fo fie å siden, abejdede han som tæindustiabejde, iso latø og medhjælpe på en slamsuge alt sammen job som ikke kæve læse- elle stavekundskabe. Meldte sig fivilligt Da jeg så høte om det nye pojekt fo medabejdee med læsepobleme, meldte jeg mig fivilligt. Og så begyndte jeg på kuset som en af de føste, sige Michael Pedesen. På læsetæningskuset, som fandt sted i abejdstiden, fik alle deltagee udleveet hjælpepogammet CD-Od og så begyndte de at ske noget fo Michael: Det pogam e bae kanon, jeg buge det simpelthen hve dag, sige han. I løbet af de te-fie månede på læsetæningskuset fik deltagene en gundig indføing i at buge CD- Od de læte altså ikke at læse, men at buge det digitale hjælpemiddel. Blod på tanden Fo Michael Pedesen åbnede de sig en ny veden og han fik vikelig blod på tanden. Jeg fandt ud af, at jeg kan meget mee, end jeg toede, så jeg e begyndt at gå til dansk på VUC inde i Holstebo, fotælle han. Nu e det meget lettee at følge med, og vi få fo eksempel pæsenteet nogle billedfoløb, som vi skal sætte sammen til en histoie. Så nu sidde jeg hve aften dehjemme og skive histoie, slutte Michael og vende tilbage til maineingen. G Tekst og foto: Mikael Hasle eda Jensen ha væet fællestillidsepæsentant fo de ufaglæte på Rose Poulty siden 1992 og som medlem af viksomhedens uddannelsesudvalg va hun med til at vedtage det stoe pojekt med læse-/staveundevisning og hjælpemidle til viksomhedens ansatte. Nye maskine viste behovet I den tid jeg ha væet he på viksomheden, ha vi fået mee og mee ny teknik og nye maskine, og de viste sig pobleme fo mange af kollegene med at læse manuale og sætte sig ind i det nye. Nogle af dem stod fem og fotalte om det, og det va med til at sætte gang i voes pojekt, fotælle Geda Jensen til Fleksicuity. Uddannelsesudvalget abejdede også med en poblematik om, at alle skal tale dansk på abejdspladsen hvilket kan væe svæt at gennemføe, nå de e mee end 30 nationalitete ansat. Isæ pigene va tilbageholdende. Det va langtfa alle, de va kla til at stå fem og melde sig til læse-/stavetæning, og isæ pigene va tilbageholdende, sige Geda, og vi ha stadig ikke fået fat i alle. Men vi kan ykke nogen, nå ande stå fem og jo flee succeshistoie, de blive fotalt, jo flee få vi fat i. Det føste hold va fivillige, og dees succes va helt sikket med til at lokke ande ud af busken. Fagfoeningen hjalp Fo Geda Jensen va det vigtigt, at de ansattes fagfoening, 3F, også va medvikende i pojektet: 3F hjalp Rose Poulty med efusionsbestemmelsene i lovgivningen om voksenuddannelse, fotælle hun og fotsætte, og vi fik også fagfoeningens uddannelseskonsulent til at holde et møde med pesonalet, hvo han fotalte om det nye pojekt. Geda fotælle også, at hendes aktive medviken va med til at udvikle hende som menneske: Jeg fik godt nok abejdet gundigt med mine ovetalelsesevne, sige hun. Uddannelse i abejdstiden Uddannelsesudvalget ha skuet læse-/stavetæningen sådan sammen, at den foegå i abejdstiden med fuld løn fo deltagene. Geda Jensen fotælle: Kusene køe unde FVU-odningen (Fobeedende voksenundevisning), og det betyde, at Rose Poulty få tilskud til lønnen fo deltagene. Defo e udgiften fo viksomheden noget minde, og lønnen e også med til at motivee de ansatte til at melde sig til de to gange te time om ugen, som kusene køe. Geda Jensen Dees succes va helt sikket med til at lokke ande ud af busken. 24 Fleksicuity n Fleksicuity n

14 odblind Sådan hjælpe du medabejdee med læse-/skivepobleme Bede nævæ i kampen mod sygefavæet Næsten en million voksne danskee ha svæt ved at læse og skive. Ofte ved abejdsgivene ikke, hvilke medabejdee det deje sig om, og mange medabejdee gemme dees pobleme af vejen. Tekst: Jakob Rom Johansen, S kommnikationsmedabejde, CABI tadig flee ufaglæte job folade landet, og defo e det vigtigt, at medabejdene i danske viksomhede blive opdateet med ny viden. CABI Cente fo Aktiv BeskæftigelsesIndsats ha lavet en temaside, som hjælpe viksomhede til at sætte fokus på kompetenceudvikling fo alle også medabejdee med læse/skivepobleme, spogpobleme elle andet. He gode åd: Undesøg, hvem de ha pobleme. Gennem individuel kompetence vudeing blive den enkelte medabejdes kvalitete og behov afdækket. Se mee på Skab åbenhed og tillid om f.eks. læse-/ skivevanskelighede på abejdspladsen. Fotæl de gode histoie om medabejdee, som ha fået hul på dees læse-/ skivepobleme ved at deltage i et kusus. Gode histoie kan også buges om ande pobleme. Bug sidemandsoplæing. Lad en efaen medabejde om at læe nye op. Bug it-hjælpemidle. De findes f.eks. computepogamme, som kan læse tekste op. Se meget mee på dk, elle www. odbasen.dk Skæ ned på teksten og gø viksomhedens infomation tilgængelig på anden vis. Bug billede, video og lyd. Voksne ove 18 å med læse-/skivepobleme kan deltage i Fobeedende Voksenundevisning (FVU). Det e gatis. Se mee på Voksne ove 18 å kan også deltage i Almen Voksenuddannelse (AVU) Se meget mee på kompetenceudviklingfoalle. Fie esbjegensiske engøingsfimae begyndte i august på en ledeuddannelse, som skal hjælpe dem til at få sygefavæet ned gennem fokus på nævæ i dagligdagen. Ledene mene selv, at kuset ha haft sto vædi fo dem. LINKS: Tekst: Jakob Rom Johansen, B kommnikationsmedabejde, CABI ede kommunikation, væktøje til at tage den svæe samtale og fokus på nævæ i hvedagen. Det e ingediensene på et sygefavæskusus, som netop nu køe fo ledee i fie esbjegensiske engøingsviksomhede. Doit Kistiansen e en af otte engøingsledee fa Esbjegs Kommunale Rengøing, som ha væet på kusus, og hun e ikke i tvivl om, at kuset ha væet godt givet ud fo hendes abejdsplads. Det e igtig godt, at vi e otte ledee, de ha fået den samme undevisning. Det ha givet os nogle igtig gode metode til at tage den svæe samtale, som vi øve os i at buge gennem ollespil. Det e igtig godt fo både lede og medabejde, og det hjælpe os til at få mee fokus på nævæ i dagligdagen, sige hun. Ledeen e nøglen Rengøingsbanchen ha et elativt højt sygefavæ, og defo e de god gund til at gøe noget ved det. Fouden den kommunale engøing tog te pivate engøingsviksomhede udfodingen op, og sendte ledee på seks månedes uddannelse, fo ledeen e ofte nøglen til et lavee sygefavæ. Og Doit Kistiansen se det som en fodel, at de både e offentlige og pivate viksomhede epæsenteet. De e foskel på, hvodan vi gø tingene, og defo e det godt, at vi kan udveksle efainge. Vi e åbne og ælige ove fo hinanden på holdet, og det betyde meget fo, at vi kan få en god snak om, hvodan det køe på abejdspladsen, sige Doit Kistiansen. Jens Jøgen Bjeg, konsulent fo Det Lokale Beskæftigelsesåd fo Esbjeg og Fanø, e meget glad fo kuset, og han opleve også, at kusistene få meget ud af undevisningen. Tal åbent om sygefavæet Vi se en flok menneske, som vikelig e gået til det he med et stot engagement, og alle ha vikelig flyttet sig, sige Jens Jøgen Bjeg. En del af kuset handle om, hvodan man kan sætte sygefavæsabejdet i faste amme, og hvodan man som lede og medabejde kan tale om sygefavæ og sammen finde løsninge. Og netop det løsningsoienteede aspekt e en af hjønestenene ved kuset. Nogle ha måske en tendens til hutigt at skide til fyinge, nå det komme til sygdom, men kuset ha hjulpet dem til at få øjnene op fo, at det også koste noget, nå man fye og skal læe nye medabejdee op. Kusistene få en helt anden kommunikation om sygefavæ, og vi ha fået adskillige tilbagemeldinge om, at det vike i paksis, sige Jens Jøgen Bjeg. Esbjeg Kommune oplevede således i oktobe et dyk i sygefavæet på engøingsomådet, men det e svæt at sige, om det alene skyldes kuset. Gundig efteuddannelse Uddannelsen e et kususkoncept, som kan skæddesys til den enkelte viksomhed og e udviklet af Cente fo Aktiv Beskæftigelses Indsats (CABI) fo Abejdstilsynet. Uddannelsen give ledene en sædeles paksisnæ og gundig efteuddannelse i, hvodan de håndtee sygefavæ i dees dagligdag. De læe, hvodan de i det daglige få fokus på nævæ, og tage hånd om det favæ, de altid vil væe de, sige Camilla Høholt Smith, CABI s temalede fo sygefavæ og undevise på uddannelsen. Kuset fo de fie engøingsviksomhede fotsætte indtil janua. Heefte vil Det Lokale Beskæftigelsesåd ifølge Jens Jøgen Bjeg undesøge, om kuset kan tilbydes ande fagguppe med fohøjet sygefavæ. 26 Fleksicuity n Fleksicuity n

15 Hutigt, håndholdt og effektivt Jammebugt Kommune følge sine ny-syge bogee usædvanligt tæt. Sygemeldte hentes lynhutigt ind til et kususfoløb, de dels give dem et vigtigt netvæk, og dels give kommunen mulighed fo at hjælpe den enkelte bedst muligt. Alleede efte højst fem uges sygdom indkaldes de ny-syge til et intoduktionsmøde. DTekst og fotos: Kjeld Søndegaad og Claus Omslev et kan væe slemt nok at blive belastet med en sygdom. Endnu væe kan det blive, hvis foløbet blive langvaigt. Langvaig sygdom kan gøe det væsentligt svæee fo den enkelte at vende tilbage til abejdsmakedet. Defo holde Beskæftigelsesministeiet et vågent øje med de sygemeldte. Og også kommunene e kla ove poblemet. I Jammebugt Kommune tage man meget hutigt fat i de ny-syge fo at undgå, at de blive ydeligee maginaliseede en løsningsmodel, de bedst kan beskives som hutig, håndholdt og effektiv. Modellen indebæe en lynhutig opfølgning kot efte sygemeldingen, støtte og undevisning undevejs uden pause, kontakt til et netvæk af pofessionelle og ande medsyge og med en høj gad af tilfedshed hos deltagene. Te uges kususfoløb Alleede efte højst fem uges sygdom indkaldes de ny-syge til et intoduktionsmøde i Jobbutikken i Bovst. Ugen efte state bogeen på et te-uges kususfoløb bestående af ti times kusus om ugen. På kuset e de faste oplægsdage onsdag og tosdag, hvo den ny-syge få viden om blandt andet ettighede og pligte i fohold til at få sygedagpenge. Deltagene få også oplysninge om vedkommendes situation i a-kasse og fagfoening, om jobsøgning, om stesshåndteing, og kommunens handicapkonsulent fotælle om mulighedene fo kommunal hjælp i fohold til vaige funktionsnedsættelse. Netvæk De e løbende indtag på kusene, og hve tisdag state et nyt hold. Defo e de hele tiden te hold i gang. Hvet hold ha dees egen holdlede, kusistene kan henvende sig til, føe samtale med og få hjælp hos til fo eksempel abejdet med essoucepofilen. Holdene følge den samme undevisning og komme i kontakt med hinanden, og netop det netvæk som kusene give e måske det allevigtigste. Dels det pofessionelle netvæk af undevisee, men lige så vigtigt e det netvæk af ligestillede, som holdet give mulighed fo. Oplevelsen af ikke at væe alene i veden e oveodentligt vigtig i en kitisk livssituation. Oplevelsen af ikke at væe alene i veden e oveodentligt vigtig Ved afslutningen af dette foløb lave en medabejde fa Jammebugt Kommune en kot pesonbeskivelse, som med sygemeldtes viden sendes til sagsbehandleen, som alleede mandag i ugen efte foløbet ha sygemeldte til samtale omking en umiddelba fotsættelse af et aktivt foløb. 28 Fleksicuity n Fleksicuity n

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjod nelse n a d ænse læing og udvik ud g g u t ling mso stuk o e t g alo ivite i t k d b a kt a a t k s n lles ko æ e f c ou s s e lse e l a t i o n anekende Et hav af mulighede

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evalueing af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læeplane De udfyldes et evalueingsskema p. tema p. aldesguppe. Institutionens navn:_katholt Målguppe:_3-6 å 2010 Antal bøn: 25 Tema:

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Gråsten Berberie Gourmet And

Gråsten Berberie Gourmet And Gåsten - en bid bede! Gåsten Bebeie Goumet And Kået som Danmaks bedste juleand - skal bestilles nu! yevelfæ ed e d M Filand SLAGTET PÅ GÅRDEN en t o a n s p t I ng Dyevelfæd & kvalitet, fem fo nationalitet

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

Sabatiers princip (elevvejledning)

Sabatiers princip (elevvejledning) Sabaties pincip (elevvejledning) Væ på toppen af vulkanen Sammenligning af katalysatoe Fomål I skal måle hvo godt foskellige stoffe vike som katalysato fo udvikling af oxygen fa hydogenpeoxid. I skal sammenligne

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70

K o. Belgien 120 Frankrig 9 000 Østrig 350. Danmark 120 Irland 5 000 Portugal 3 600. Tyskland 2 000 Italien 11 000 Finland 70 61 Få Anal få (udyk i usind) Belgien 120 Fankig 9 000 Øsig 350 Danmak 120 Iland 5 000 Pougal 3 600 Tyskland 2 000 Ialien 11 000 Finland 70 Gækenland 9 000 Luxemboug 7 Sveige 440 Spanien 24 000 Nedelandene

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion Julestjene af katon Julestjene af katon Design Beegning Konstuktion Et vilkåligt antal takke En vilkålig afstand fa entum ud til spidsene En vilkålig afstand fa entum ud til toppunktene i "indakkene" En

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015

Diskussionsoplæg. Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Ballerup Kommune d.3/3-2015 Diskussionsoplæg Politisk vision fo omstilling til vedvaende enegi i hovedstadsegionen Balleup Kommune d.3/3-2015 Enegi på Tvæs skal Finde sva på, hvodan egionen bedst muligt kan bane vejen fo en omstilling

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Møllehøjens Børnegård i 2016

Pædagogisk Handleplan. Møllehøjens Børnegård i 2016 ! Pædagogisk Handleplan Møllehøjens Bønegåd i 2016 Møllehøjens iske mål fo 2016, tage udgangspunkt i de nationale læeplane fo daginstitutione. Vi ha sat os nogle mål fo hvilke aktivitete, vi g vil have

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering CoCo-obligatione i matematisk modelpespektiveing CoCo bonds in a mathematical modeling pespective af JENS PRIERGAARD NIELSEN ######-#### THESIS fo the degee of MSc in Business Administation and Management

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cookies Website: http://mbbl.dk/ Kontoldato: 2015-11-07 Kontolleet af: Cookie Repots Limited http://www.cookieepots.com/ Dette dokument e udabejdet så "Ministeiet fo By, Bolig og

Læs mere

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten Bligkntet Danmak En innvativ vej til effektiv dift Fsøgsbeskivelse Bligselskabet Ndkysten idp 23-05-2014 Baggund f udabejdelse af fsøgsbeskivelse Fsøgsbeskivelsen skal fungee sm et styingsedskab i fsøgspeiden,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Fritidscenter og multihal Gersonsvej FUNKTIONSBESKRIVELSE AF RUM

Fritidscenter og multihal Gersonsvej FUNKTIONSBESKRIVELSE AF RUM Fitidscente og multi Gesonsvej FUNKTIONSBESKRIVESE AF RUM INDGANGSHA- en fælles l fo alle bugee, altid pæsentabel. Ingen ophængning af infomation. IDRÆT Alle idætsfacilitete e fobundet af gul tappe! HAEN

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Uddannelsesforløb: Holstebro AAS + AKH + Holstebro. AKH Holstebro AAS+ AKH

Uddannelsesforløb: Holstebro AAS + AKH + Holstebro. AKH Holstebro AAS+ AKH Uddannelsesfoløb: Holstebo AAS + AKH + Holstebo AKH Holstebo AAS+ AKH Kiugisk Klinik, Holstebo Sygehus Afdelingsbeskivelse Holstebo Sygehus Hening Sygehus e de to hovedsygehuse i Ringkjøbing Amt, desuden

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere