Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405"

Transkript

1 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved skade 5 15 Hvad skal du gøre? 6 16 Anden forsikring 6 17 Krigs-, jordskælvs- og atomskader 6 18 Forsikringens varighed og opsigelse 6 19 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering af pris Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba 7 3 Afbestillingsforsikring 31 Afbestillingsforsikring Hvilke rejser er dækket? Generelle undtagelser Hvad dækker forsikringen? Erstatningsopgørelse 15 Ordforklaring 16 Fortrydelsesblanket 17 2 Rejseforsikring 21 Hvilke rejser er dækket? 8 22 Generelle undtagelser 8 24 Hjemkaldelse 8 25 Sygeledsagelse 9 26 Tilkaldelse 9 27 Sygdomsudgifter pådraget under rejsen 9 28 Syge- og hjemtransport Transportforsinkelse Forsinket fremmøde Erstatningsrejse Kompensation for ødelagt rejsedøgn Overfald Ferieboligsikring Ferieboligansvar Sikkerhedsstillelse/Kaution Bagageforsinkelse Evakuering og ufrivilligt ophold Tilvalgsdækning - Skiferiedækning 13

3 Vejledning Side 3 Rejseforsikring RP 1405 Hvad indeholder din forsikring? Din Rejseforsikring dækker, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på din ferierejse Forsikringen dækker også, hvis feks din bagage bliver forsinket, hvis du er skyld i skader på ting i din feriebolig, eller hvis ferieboligen bliver ubeboelig Har du valgt Afbestillingsforsikring dækker forsikringen også, hvis du ikke er i stand til at rejse pga feks sygdom Det er vigtigt, at du er klar over, hvad din forsikring dækker Vi anbefaler derfor, at du læser dine betingelser igennem, da forsikringen ikke kan dække alle skader og tab, du kan komme ud for Din Rejseforsikring består af din police og dine betingelser Policen er din forsikringsaftale, hvor du kan se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring Betingelserne beskriver, hvordan du er dækket, og hvordan vi beregner erstatningen Rejseforsikringen består af følgende faste dækninger: Hjemkaldelse - Dækker hjemkaldelse til Danmark, hvis du må afbryde din ferie og rejse hjem pga feks dødsfald eller alvorlig sygdom i din nærmeste familie Sygeledsagelse - Dækker udgifter til at en person kan ledsage dig hjem, hvis du feks bliver alvorligt syg på din rejse Tilkaldelse - Dækker udgifter til at pårørende kan rejse til dig på feriestedet, hvis du feks bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade på din rejse Sygdomsudgifter pådraget under rejsen - Dækker sygeudgifter*, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen Syge- og hjemtransport - Dækker udgifter til syge- og hjemtransport, hvis du feks bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade og skal transporteres hjem Transportforsinkelse - Dækker udgifter til mad og hotelophold, hvis feks dit fly er forsinket mere end seks timer Forsinket fremmøde - Dækker udgifter til mad og hotelophold, hvis du uforskyldt kommer for sent til feks dit fly Erstatningsrejse - Dækker hvis mindst halvdelen af ferien bliver ødelagt, fordi du bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade (på rejser der højst varer 60 dage) Kompensation for ødelagt rejsedøgn - Sikrer dig en daglig kompensation, hvis du feks bliver indlagt på din rejse (på rejser der højst varer 60 dage) Overfald - Dækker hvis du kommer til skade som følge af et overfald på rejsen Ferieboligsikring - Dækker udgifter til leje af feriebolig eller hotelophold, hvis din planlagte feriebolig/hotel bliver ubeboelig pga feks brand eller en vandskade Ferieboligansvar - Dækker hvis du er skyld i en skade på ting i ferieboligen Sikkerhedsstillelse/Kaution Dækker et eventuelt erstatningskrav fra lokale myndigheder Bagageforsinkelse - Dækker erstatningsindkøb, hvis din bagage bliver forsinket mere end fem timer Evakuering og ufrivilligt ophold - Dækker udgifter til evakuering, hvis Udenrigsministeriet anbefaler evakuering fra det område, du opholder dig i på rejsen Derudover kan du udvide forsikringen med følgende dækninger: Skiferiedækning - Dækker udgifter til en erstatningsrejse eller en kompensation, hvis du bliver syg eller kommer til skade og derfor ikke kan stå på ski Afbestillingsforsikring - Dækker hvis du ikke er i stand til at rejse pga feks sygdom

4 Vejledning Side 4 Hvad beskriver dine betingelser? Dine betingelser beskriver, hvad og hvem din forsikring dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvordan vi beregner erstatningen Betingelserne beskriver alle de dækninger, der kan forekomme på forsikringen I din police kan du se, hvilke dækninger du har købt, og dermed hvilke dækninger du har på netop din forsikring Ordforklaring I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*) Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen, som du finder til sidst i betingelserne Hvad dækker din forsikring? Din Rejseforsikring dækker skader, som kan opstå på en ferierejse og dermed forringe den Feks akut sygdom eller tilskadekomst Din Rejseforsikring dækker ikke de ting, som du medbringer på din ferie Disse ting skal dækkes af en familieforsikring/indboforsikring Hvordan beregner vi erstatningen? For hver enkelt dækning kan du se, hvordan vi konkret beregner erstatningen for de skader, som forsikringen dækker Hvis du får en skade Hvis du får en skade, skal du hurtigst muligt anmelde skaden til SOS International SOS International yder assistance og skadeservice direkte på stedet Ved overfald, eller hvis du bliver udsat for tyveri, skal du hurtigst muligt anmelde det til politiet Du kan kontakte SOS International A/S Alarmcentral via: - telefon telefax mail Hvis det er en skade, som er dækket på Afbestillingsforsikringen, skal du anmelde den via: - wwwalmbranddk - telefon Gem dine kvitteringer og dokumentation Sørg for at gemme dine kvitteringer eller anden form for dokumentation for skaden, feks sygejournaler, lægeerklæringer originalregninger mv Læs mere og få gode råd på wwwalmbranddk På almbranddk kan du læse mere, få gode råd om skadeforebyggelse og også finde en klagevejledning Er dit helbred klar til rejsen? Lider du af en kronisk sygdom, eller har du en sygdom, der kan kræve behandling på ferien, skal du have foretaget en såkaldt medicinsk forhåndsvurdering, inden du rejser På almbranddk kan du læse mere om forhåndsvurderingen

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 5 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren* fortrydelsesret Se side 17 Forsikringstageren er den person, som har indgået forsikringsaftalen med Alm Brand snit 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? Sikrede* er: 111 Forsikringstageren* og hans/hendes husstand Husstanden omfatter de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, herunder plejebørn og personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, eller hans/hendes hjemmeboende børn Bofællesskaber, der består af maksimalt 2 personer, sidestiller vi med fast parforhold Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke logerende 112 De sikredes* ugifte børn under 21 år med bopæl uden for hjemmet Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har børn 113 De sikredes* medrejsende delebørn med folkeregisteradresse hos den anden forælder 114 Fastboende medhjælp i husholdningen 12 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker ved rejser uden for Danmark Derudover dækker forsikringen erstatningsrejse, jf punkt 211 og kompensation for ødelagte rejsedøgn, jf punkt 212 samt eventuel dækning ved afbestilling af ferierejser i Danmark, når ferierejsen er på mindst tre overnatninger I policen fremgår det, hvilket af følgende geografiske områder forsikringen dækker 121 Europa Ved Europa forstås det geografiske Europa indtil Ural, Færøerne, Grønland, Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira Det geografisk Europa: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland/Nederland, Hviderusland/Belarus, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig 122 Verden Forsikringen dækker i hele verden 13 Rejseperiode I policen fremgår det, hvilken rejseperiode forsikringen dækker 131 Løbende et-årig forsikring Hvis forsikringen er oprettet som en løbende et-årig forsikring, dækker den rejser af op til 60 dages varighed Strækker rejsen sig over mere end 60 dage, dækker forsikringen kun de første 60 dage Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 60 dage, dækker forsikringen ikke erstatningsrejse og kompensation for ødelagt rejsedøgn jf punkt 211 og Specifik periode Hvis forsikringen er oprettet for en specifik periode, der er defineret i policen, dækker forsikringen i denne periode Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 60 dage, er erstatningsrejse og kompensation for ødelagt rejsedøgn jf punkt 211 og 212 ikke dækket 14 Ved skade 141 Rejseforsikring En skade skal hurtigst muligt anmeldes til SOS International Gennem Alm Brands Rejseforsikring yder SOS International assistance og skadeservice direkte på stedet På den måde kan sikrede* helt eller delvist få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen Erstatningsudbetalingen på rejsen vil være begrænset og betinget af det øjeblikkelige, individuelle behov for økonomisk hjælp, da den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede kommer hjem fra rejsen Ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst, hospitalsindlæggelse eller ved mere end 1 ambulant behandling, skal du kontakte: SOS International A/S Alarmcentral på: Telefon Telefax Mail på Overfald skal hurtigst muligt anmeldes til politiet Overholder sikrede ikke disse retningslinjer, kan det få betydning for erstatningen 142 Afbestillingsforsikring Anmeldelse på afbestillingsforsikringen skal hurtigst muligt anmeldes direkte til Alm Brand og kan ske på: - wwwalmbranddk - telefon

6 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 6 15 Hvad skal du gøre? Som sikret har du pligt til at give Alm Brand/SOS alle informationer, der kan belyse sagen, og du er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og - for egen regning - levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv og oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Oplysning om skade, herunder anmeldelse, skal ske hurtigst muligt 16 Anden forsikring Hvis sikrede* har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring Det betyder, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne I det omfang udgiften ville være dækket af det blå EUsygesikringskort, og Alm Brand har dækket udgiften, indtræder Alm Brand i sikredes rettigheder 17 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: 171 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder Forsikringen dækker dog, hvis dette sker i det land, de sikrede* opholder sig i på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud Det er en forudsætning, at de sikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger anvisningerne fra Udenrigsministeriets rejsevejledning, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed 172 Jordskælv eller andre naturforstyrrelser 173 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 18 Forsikringens varighed og opsigelse Det fremgår af policen, om forsikringen er oprettet for en etårig løbende periode eller for en på forhånd fastlagt begrænset periode Et-årig løbende periode 181 Hvis forsikringen er oprettet for en et-årig periode, fortsætter den, indtil en af parterne skriftligt opsiger den med mindst en måneds varsel til den hovedforfaldsdag*, som fremgår af policen 182 Alm Brand kan ændre betingelser og/eller pris med en måneds varsel til en betalingsdag Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, kan han/hun opsige forsikringen fra forfaldsdagen 183 Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm Brand indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår Det kan for eksempel ske ved, at indføre en selvrisiko*, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen eller forhøje prisen Forsikringstageren* kan skriftligt vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft Alm Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft 184 Til trods for punkt 181 om forsikringens varighed og opsigelse er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren* skriftligt kan opsige forsikringen med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned For det forkortede opsigelsesvarsel betales et gebyr Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald*, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr Gælder kun for et-årige løbende forsikringer Fastlagt begrænset periode 185 Hvis forsikringen er oprettet for en begrænset periode, der er defineret i policen, ophører forsikringen, når perioden udløber 19 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 191 Alm Brand opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker 192 I henhold til Lov om afgift af skadeforsikringer opkræver Alm Brand skadeforsikringsafgift på statens vegne sammen med betalingen

7 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Til prisen kommer desuden de øvrige afgifter, Alm Brand skal opkræve ifølge lovgivningen 194 Alm Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk og få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 195 Rejser med specifik periode Er Rejseforsikringen købt for specifik periode, jf punkt 132 opkræves betalingen via indbetalingskort med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Hvis betalingen ikke sker senest på den på opkrævningen angivne sidste rettidige betalingsdag, ophører forsikringen uden videre 110 Indeksregulering* af pris Indeksregulering* sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor Indeksreguleringen finder sted efter følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne 1101 Prisen reguleres fra 1 januar Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 111 Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede* og Alm Brand, skal sikrede kontakte Alm Brand Det gælder bla, hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have henvendt sig til Alm Brand, kan sikrede klage til den klageansvarlige hos Alm Brand Hvis sikrede* ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have henvendt sig til den klageansvarlige hos Alm Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - wwwtaenkdk Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringogpensiondk Philip Heymans Allè Hellerup Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) 112 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 113 Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i Alm Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm Brand Alm Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Mail: Alm Brand - wwwalmbranddk - klageskema

8 Afsnit 2 Rejseforsikring Side 8 21 Hvilke rejser er dækket? Forsikringen dækker på ferierejser og andre private rejser Forsikringen dækker ikke studieophold, hvor sikrede* er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Forsikringen dækker ikke rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv, bortset fra: 211 Ferierejser i kombination med erhvervsrejser Forsikringen dækker kun i den del af rejsen, der er ferie, og gælder kun, hvis der ikke er købt en forsikring for erhvervsrejsen, hvor feriedage er inkluderet Feriedagene kan ligge før eller efter erhvervsrejsen Fridage imellem dage med erhvervsarbejde betragtes som erhverv 212 Erhvervsmæssigt besøg i forbindelse med ferierejser Når hovedformålet med rejsen er ferie, accepteres det, at sikrede* foretager et kort besøg af højst en dags varighed hos eksempelvis en samarbejdspartner, en konference, et messebesøg eller andet relateret til sikredes erhverv 22 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 221 Skade, der forvoldes forsætligt* eller groft uagtsomt af sikrede*, uanset sikredes sindstilstand eller utilregnelighed 222 Skade, der uanset sikredes* sindstilstand eller utilregnelighed skyldes, at sikrede er påvirket af spiritus, narkotika eller andre giftstoffer Medmindre det godtgøres, at skaden ikke er sket på grund af det 223 Skade som følge af, at sikrede* har deltaget i ekspeditioner og bjergbestigning, motorløb af enhver art, bungyjumping, faldskærmsudspring, parasailing, hanggliding, alle former for kampsport og anden farlig sport 224 Udgifter i forbindelse med tab eller beskadigelse af proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater mv 225 Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra Danmark, er udelukkende omfattet af forsikringen, hvis det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under udlandsopholdet Det kan derfor være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering tidligst 2 måneder før afrejsen Den medicinske forhåndsvurdering afgør, om sikrede* i forhold til den eksisterende eller kroniske lidelse har fuld, delvis eller ingen dækning på rejsen Læs mere på wwwalmbranddk 226 Syge- eller fødselshjælp, hvor behovet opstår efter svangerskabets ottende måned 227 Skade eller udgift, der er eller kan kræves betalt fra anden side, herunder rejsebureau, transportselskab, anden forsikring eller af den offentlige sygesikring 228 Skade, der indtræder som en direkte følge af arrest*, beslaglæggelse, eller anden foranstaltning af offentlig myndighed 229 Skade, der indtræder som en direkte følge af arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout, konkurs eller anden foranstaltning mod rejsearrangører, transportør eller lufthavne, havne og lignende 2210 Udgifter til behandlings-, rekreations- eller kurophold 2211 Behandling som følge af kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som sikrede* selv har planlagt at få gennemført Forsikringen dækker ikke forsat behandling, hvis sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når både den behandlende læge og Alm Brand/SOS har besluttet, at hjemtransport skal ske 23 Hvad dækker forsikringen? Det fremgår af punkt hvad Rejseforsikringen dækker Hvis Rejseforsikringen er udvidet med skiferiedækning, fremgår det af policen I punkt 219 kan du se, hvad udvidelsen dækker Forsikringen træder i kraft, i det øjeblik sikrede* forlader sit hjem for at påbegynde rejsen Forsikringen dækker med de beløb (forsikringssummer)*, som er anført under de enkelte dækninger Summerne indeksreguleres ikke 24 Hjemkaldelse 241 Bliver sikrede* hjemkaldt til Danmark og derfor må afbryde sin ferierejse før planlagt, dækker forsikringen dokumenterede og rimelige ekstra transportudgifter for sikrede, dog højst kr, hvis hjemkaldelsen skyldes: 2411 Dødsfald, pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde, der i begge tilfælde medfører hospitalsindlæggelse, og som rammer sikredes* ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald i familien, som beskrevet i forrige afsnit, skal sikrede for egen regning have lægeerklæring fra behandlende læge som dokumentation for hjemkaldelsen

9 Afsnit 2 Rejseforsikring Side Brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud i sikredes* private bolig eller egen virksomhed, hvis der er optaget politirapport 2413 Bedrageriske handlinger i sikredes* egen virksomhed begået af en person, der er ansat i virksomheden, når forbrydelsen konstateres, efter sikrede er rejst, og hvis der er optaget politirapport 2414 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes* egen virksomhed Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse Det er dog en forudsætning, at der er mindst 7 dage tilbage af rejseperioden Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation Er der ydet erstatning for returrejse, ydes der ikke erstatningsrejse, jf punkt 211, eller kompensation for ødelagt rejsedøgn, jf punkt 212 Forsikringen dækker kun hjemkaldelse en gang pr rejse 242 Sikredes* dokumenterede og rimelige ekstraudgifter til transport hjem til Danmark, hvis sikredes rejseledsager bliver kaldt hjem til Danmark af en af de årsager, der er nævnt i punkt 241, og sikrede ellers skulle have fortsat rejsen alene Dækningen gælder, uanset om rejseledsageren har købt rejseforsikring i Alm Brand og efter de betingelser, der er nævnt i punkt 241 Sikrede skal dokumentere, at det var planlagt, at sikrede og rejseledsageren skulle rejse sammen på hele rejsen, og at de havde samme udrejse- og hjemrejsetidspunkt 243 Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med alarmcentralen Er det tilfældet, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen 25 Sygeledsagelse Rammes sikrede* af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst (der i begge tilfælde er dokumenteret af den behandlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen de dokumenterede ekstraudgifter, som er nævnt under punkt til de sikrede, en rejseledsager eller en anden ledsager Anden ledsager kan vælges, hvis sikrede rejser uden rejseledsager Rejseledsager er en person, der enten er påført samme deltagerbevis (billet) som sikrede, eller som har bestilt rejsen sammen med sikrede i den hensigt at foretage rejsen i fællesskab Forsikringen dækker udgifter til: 251 Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil 1500 kr pr dag for hver sikret Dog højst kr for alle sikrede* personer 252 Indhentning af fastlagt rejserute 253 Hjemrejse Ledsages sikrede* under hjemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den syge bliver transporteret på Ellers højst økonomiklasse med fly Foregår rejsen i bil, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen, hvis det er aftalt med alarmcentralen, og hvis en anden rejsedeltager ikke er i stand til forsvarligt at føre bilen hjem Alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kræver hospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforbud Forsikringen dækker ikke sygeledsagelse i de tilfælde, hvor sikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse jf punkt Tilkaldelse Rammes sikrede* af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst (der i begge tilfælde er dokumenteret af den behandlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen dokumenterede ekstraudgifter for op til to pårørendes: 261 Udrejse fra Danmark til der, hvor sikrede* opholder sig (højst økonomiklasse med fly) 262 Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil 1500 kr pr dag pr person, dog højst kr for begge 263 Hjemrejse Ledsager den eller de pårørende den syge under hjemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den syge bliver transporteret på Ellers højst økonomiklasse med fly Alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kræver hospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforbud Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i de tilfælde, hvor sikrede* gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf punkt Sygdomsudgifter pådraget under rejsen 271 I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst dækker forsikringen følgende sygeudgifter* i den rejseperiode, forsikringen dækker, jf punkt 13 Forsikringen dækker med op til 20 mio kr pr skade Behandlende læger, speciallæger, tandlæger mv skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres Medicin, kiropraktorbehandling og fysioterapi skal være lægeordineret

10 Afsnit 2 Rejseforsikring Side Behandling hos læge Udgifter til akut lægehjælp hos en på stedet behandlende læge, samt udgifter til medicin ordineret af den behandlende læge 2712 Behandling og ophold på sygehus Udgifter til lægeordineret ophold på sygehus og sygehusbehandling inkl operationer Der dækkes udgifter til behandling på offentlige og private hospitaler, dog maksimalt udgifter til behandling og ophold svarende til almindelig sygehusklasse (2-sengs stue) i det pågældende land Fuld dækning på private hospitaler ydes kun efter forudgående godkendelse fra Alm Brand/SOS 2713 Der ydes dækning for udgifter til ophold og behandling på sygehus indtil det tidspunkt, hvor sikrede* kan udskrives Hvis Alm Brand/SOS skønner, at behandling i udlandet ikke er påkrævet, men kan afvente hjemkomst, ydes der ikke dækning for fortsat hospitalsophold/- behandling 2714 Alm Brand kan kræve, at sikrede* skal transporteres til behandling i Danmark, og at behandlingen først skal ske ved hjemkomsten, hvis Alm Brand/SOS og den behandlende læge er enige om, at det er forsvarligt 272 Andre behandlingsudgifter Forsikringen dækker rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandbehandling med indtil 5000 kr og lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil kr i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst Det er en forudsætning, at behandlingen foregår i udlandet 273 Ekstraudgifter Forsikringen dækker ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold, herunder ekstraudgifter til sygeplejebistand, diætmad mv hvis en behandling, der ellers ville kræve sygehusindlæggelse, kan foregå ambulant 274 Forsikringen dækker også udgifter i forbindelse med individuelle arrangerede rejser og rundrejser, hvor sikrede* ikke har mulighed for at følge med på turen, fordi en akut opstået sygdom eller tilskadekomst har ført til et lægeordineret ophold, der dermed forhindrer en fortsættelse af rejsen Forsikringen dækker udgifter til: 2741 Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil 1500 kr pr dag Dog samlet højst kr for alle sikrede*, jf punkt Indhentning af fastlagt rejserute ved rundrejser 28 Syge- og hjemtransport 281 Forsikringen dækker rimelige udgifter til sikredes* syge- og hjemtransport inkl ambulancetransport i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død Ved hjemtransport dækker forsikringen transport til det sted i Danmark, der er angivet som slutdestination i henhold til rejsebevis/billet Forsikringen dækker ikke hjemtransport, der er dækket fra anden side Fra Norge, Sverige, Island og Finland er hjemtransport dækket af en særlig nordisk aftale 282 Det er en forudsætning for dækningen, at den behandlende læge i udlandet og Alm Brand/SOS er enige om, at den sikrede* skal overføres til hjemlandet eller andet egnet behandlingssted 283 Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde og lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste Sikredes* pårørende kan vælge mellem enten kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller hjemtransport af afdøde 284 Alm Brand/SOS kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten på grund af vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Alm Brand/SOS ikke har indflydelse på 29 Transportforsinkelse Er det transportmiddel, som rejsebureauet benytter, forsinket mere end seks timer ved ankomsten til Danmark eller udlandsdestinationen, omfatter forsikringen dokumenterede ekstraudgifter til transport og hotelophold/fortæring*, ud over hvad rejsebureauet måtte yde erstatning for, for hver sikret person med indtil 1000 kr pr påbegyndt døgn, dog højst 4000 kr pr sikret Forsinkelsen beregnes i forhold til rejsebureauets ordinære fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens begyndelse Det er en forudsætning for erstatning, at forsinkelsen skyldes klimatiske eller tekniske forhold 210 Forsinket fremmøde Forsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til transport og hotelophold/fortæring*, når sikrede* uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent til det planlagte transportmiddel og derfor ikke kan gennemføre rejsen som planlagt Det er dog en forudsætning for dækning at:

11 Afsnit 2 Rejseforsikring Side 11 - transportmidlet er bestilt 24 timer før planlagt afrejse fra hjemmet, og at forsikringen er købt senest 24 timer før planmæssig afgang fra hjemmet - der ikke er mindre end to timer mellem sikredes skift mellem to transportmidler arrangeret af sikrede selv, herunder sightseeing og lignende - At sikrede er taget af sted fra sit hjem eller opholdssted i så god tid, at der er taget hensyn til vejr- og trafikale forhold mv De totale udgifter kan ikke overstige rejsens pris 211 Erstatningsrejse 2111 Udgør rejseperioden højst 60 dage, dækker forsikringen prisen for de sikredes* ferierejse, hvis sikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst under rejsen Det er en forudsætning for erstatning, at sikrede: Bliver hospitalsindlagt i mindst halvdelen af den planlagte rejseperiode på grund af akut sygdom eller tilskadekomst Perioden beregnes fra første lægebesøg Bliver syge- eller hjemtransporteret på grund af egen, akut opstået sygdom eller tilskadekomst, der er opstået i første halvdel af den planlagte rejseperiode Rejser hjem i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse efter punkt 24 (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark) 2112 Ved sygeledsagelse jf punkt 25 dækker forsikringen sygeledsageren med højest kr Det er et krav, at sygeledsageren har købt rejseforsikring i Alm Brand (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark) 2113 Udgifter til arrangementer, udflugter, feks koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der ikke kan finde sted som følge af en forsikringsbegivenhed*, og som ikke kan refunderes, erstattes med højst 1000 kr pr forsikrede person Udgifter til leje af transportmiddel der ikke bliver benyttet som følge af en forsikringsbegivenhed og hvor udgiften ikke kan refunderes, dækkes af Alm Brand mod dokumentation 2114 Forsikringen dækker kun tilskadekomst, der er sket under udøvelse af skisport, hvis forsikringen er udvidet med skiferiedækning Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med skiferiedækning I så fald henvises til punkt Ved charterrejser og andre arrangerede pakkerejser opgøres erstatningen til det beløb, som sikrede* har betalt til rejsebureauet, før rejsen påbegyndes Der ydes kun erstatning for udgifter til fortæring*, hvis disse er inkluderet i rejsens pris 2116 Ved individuelt arrangerede rejser udgør erstatningen den pris, som sikrede* har betalt for transport For bilkørsel beregnes pr kørt kilometer ad korteste vej fra sikredes hjem til rejsemålet og retur Beløbet opgøres i henhold til statens mindstetakster for tjenestekørsel i egen bil Erstatning for opholdet opgøres til afholdte, dokumenterede udgifter til bolig med indtil 1500 kr pr døgn for alle sikrede personer, dog højst 9000 kr pr uge 2117 Er der ydet erstatning for returrejse, kan der ikke også ydes erstatningsrejse 212 Kompensation for ødelagt rejsedøgn 2121 Hvis rejseperioden højst udgør 60 dage, yder Alm Brand en kompensation pr dag som følge af, at sikrede*: Bliver hospitalsindlagt på grund af akut sygdom eller tilskadekomst Perioden beregnes fra første lægebesøg Bliver syge- eller hjemtransporteret efter lægeordination på grund af egen, akut opstået sygdom eller tilskadekomst Rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse efter punkt 24 (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark) Ordineres ro eller hvile i og omkring boligen på grund af egen, akut opstået, sygdom eller tilskadekomst der gør, at du ikke er mobil, kræver Alm Brand, at: - du har en erklæring fra den behandlende læge på feriestedet, med diagnose og forslag til behandling - der er en naturlig sammenhæng mellem diagnose og forslag til behandling - SOS International A/S kontaktes, hvis lægen forventer at perioden kommer til at strække sig over mere end to dage 2122 Der ydes kompensation til den syge/tilskadekomne jf punkt Der ydes kompensation for ødelagte rejsedøgn til én sikret, hvis denne bliver hos den syge/tilskadekomne i sygeperio-

12 Afsnit 2 Rejseforsikring Side 12 den, eller hvis sikrede* rejser hjem sammen med den syge/tilskadekomne og ikke rejser retur 2124 Ved sygeledsagelse jf punkt 25 dækker forsikringen ødelagt rejsedøgn for sygeledsageren med højest kr Det er et krav, at sygeledsageren har rejseforsikring i Alm Brand (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark) 2125 Der ydes kompensation for ødelagte rejsedøgn i Danmark når ferien har en varighed på mindst tre overnatninger 2126 Kompensation pr dag beregnes som rejsens pris pr rejsedag pr deltager jf punkt 2115 og 2116 Derudover dækkes jf 2113 udgifter til arrangementer, udflugter mv Kompensationen pr dag gives ikke for rejsedage uanset tidspunktet for ud- og hjemrejsen På samme måde tælles dagen, hvor erklæringen jf udfyldes af den behandlende læge ikke med 2127 Forsikringen dækker kun tilskadekomst, der er sket under udøvelse af skisport, hvis forsikringen er udvidet med skiferiedækning Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med skiferiedækning I så fald henvises til punkt Der kan ikke ydes kompensation, hvis sygdommen/tilskadekomsten giver ret til erstatningsrejse, jf punkt Overfald Hvis sikrede* bliver overfaldet af en person, med en påviselig personskade til følge, dækker forsikringen det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis, i henhold til erstatningsansvarsloven, for et overfald, der er sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark Forsikringen dækker ikke, hvis skaden er fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden Det er en forudsætning for erstatning, at sikrede umiddelbart efter overfaldet anmelder det til politiet og bliver tilset af lokal læge eller hospital Erstatningen kan ikke overstige kr pr sikrede 214 Ferieboligsikring Forsikringen dækker udgifter til leje af en tilsvarende feriebolig eller udgifter til hotelophold, hvis sikredes* feriebolig er eller bliver ubeboelig som følge af brand- eller vandskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer Erstatningen udgør de dokumenterede afholdte udgifter til en anden tilsvarende bolig med indtil 1500 kr pr døgn for alle sikrede personer, dog højst 9000 kr pr uge 215 Ferieboligansvar Hvis sikrede* har købt Familieforsikring eller Indboforsikring i Alm Brand dækker den ansvarsskader i udlandet med en forsikringssum* på 3 mio kr ved skade på ting og 10 mio kr ved skade på personer, jf betingelserne for Familieforsikring/ Indboforsikring Herudover dækker Rejseforsikringen tilfælde, hvor en sikret person pådrager sig et juridisk ansvar for skade på inventar eller bygningsdele i den lejede feriebolig, når det beskadigede har været i sikredes varetægt* For denne dækning gælder dog en selvrisiko* på 1500 kr af enhver skade Gælder der for forsikringen en anden selvrisiko, er det den højeste selvrisiko, der gælder 216 Sikkerhedsstillelse/Kaution Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse/kaution for betaling af sikredes* advokatomkostninger Ligesom den også dækker krav fra lokale myndigheder til dækning af eventuelle erstatningskrav, der er rejst mod sikrede, hvis kravene er udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen Der kan højst stilles sikkerhed for kr Har Alm Brand ydet dækning, indtræder Alm Brand i enhver henseende i sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelse 217 Bagageforsinkelse Forsikringen dækker, hvis indskrevet bagage bliver forsinket i mere end fem timer i forhold til sikredes* ankomst til bestemmelsesstedet i udlandet Det er dog en betingelse, at bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som sikrede Sikrede skal dokumentere både forsinkelsen og indkøbet med originaldokumentation 2171 Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige erstatningskøb med indtil 1000 kr pr påbegyndt døgn pr sikrede* person, dog højest 4000 kr i alt pr sikrede person Hvis bagageforsinkelsen kun omfatter toiletartikler eller lignende dækkes med maks 1000 kr for alle sikrede personer 2172 Ved formålsbestemte rejser så som jagtrejser, golfrejser, dykkerrejser og lignende dækker forsikringen lejeudgift til nødvendigt udstyr med maksimalt 4000 kr i alt pr sikrede* person Dog kan den samlede erstatning efter punkt 2171 og punkt 2172 ikke overstige 4000 kr i alt pr sikrede person

13 Afsnit 2 Rejseforsikring Side Evakuering og ufrivilligt ophold Forsikringen dækker udgifter til: 2181 Evakuering Hvis Det Danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, eller hvis det aftales med Alm Brand/SOS, at evakuering/hjemrejse kan ske Aftale om hjemrejse kan ske, når sikrede* opholder sig i et område, hvor det vurderes, at der er markant øget risiko eller usikkerhed ved fortsat at opholde sig dér Evakueringen kan foretages som følge af: - Epidemi i det område, hvor sikrede opholder sig - Terror, krig, borgerkrig, borgerlige uroligheder, militærundtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor sikrede opholder sig - Naturkatastrofer Tilstanden skal være opstået, efter sikrede er rejst til området 2182 Ufrivilligt ophold Hvis sikrede* bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til tre måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og fortæring* med op til 1500 kr pr døgn pr person og nødvendig indenrigstransport Det er en forudsætning for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Udenrigsministeriets opfordring til evakuering 2183 Erstatning Erstatning for evakuering og ufrivilligt ophold kan ikke overstige kr for alle sikrede* Alm Brand kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med Udenrigsministeriet i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig 219 Tilvalgsdækning - Skiferiedækning (Det fremgår af policen, om Rejseforsikringen er udvidet med skiferiedækning) Forsikringen dækker: 2191 Kompensation for ødelagt rejsedøgn og erstatningsrejse Erstatningsrejse eller kompensation for ødelagt rejsedøgn, hvis sikrede* kommer til skade under udøvelse af skisport og som følge af det ikke kan stå på ski Det er en forudsætning for dækning, at sikrede kan dokumentere, at det ikke var muligt at stå på ski, og at Alm Brands/SOS læge ud fra denne dokumentation også vurderer, at sikrede ikke var i stand til at stå på ski Det er også et krav, at skisporten var rejsens primære formål For at få en erstatningsrejse er det et krav, at sikrede ikke kunne stå på ski i mindst halvdelen af den planlagte rejseperiode Rejseperiode og erstatning opgøres efter de samme regler som i punkt 211 og Aktiviteter og lejede sportseffekter Når sikrede* har krav på erstatningsrejse eller kompensation jf 2191, 211 eller 212, kan der også ydes erstatning for dokumenterede udgifter til ubenyttede planlagte aktiviteter og lejede sportseffekter med op til 2500 kr i alt til den syge/tilskadekomne, hvis udgifterne ikke kan tilbagebetales af arrangør/udlejer Hvis den syge/tilskadekomne er under 16 år, ydes der erstatning både til den syge/tilskadekomne og til en anden sikret, dog højst 2500 kr i alt

14 Afsnit 3 Afbestillingsforsikring Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med Afbestillingsforsikring Side Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikringen kan kun oprettes som en udvidelse af Rejseforsikringen i Alm Brand Afbestillingsforsikringen gælder kun, hvis det fremgår af policen Afbestillingsforsikringen skal være købt med ikrafttrædelse mindst 14 dage, før det er planlagt, at ferierejsen skal begynde 32 Hvilke rejser er dækket? Forsikringen dækker ferierejser og andre private rejser Forsikringen dækker ikke studieophold, hvor sikrede* er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Forsikringen dækker ikke rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv bortset fra: 321 Ferierejser i kombination med erhvervsrejser Forsikringen dækker kun i den del af rejsen, der er ferie, og gælder kun, hvis der ikke er købt en forsikring for erhvervsrejsen, hvor feriedage er inkluderet Feriedagene kan ligge før eller efter erhvervsrejsen Fridage imellem dage med erhvervsarbejde betragtes som erhverv 322 Erhvervsmæssigt besøg i forbindelse med ferierejser Når hovedformålet med rejsen er ferie, accepteres det, at sikrede* foretager et kort besøg af højst en dags varighed hos eksempelvis en samarbejdspartner, en konference, et messebesøg eller andet relateret til sikredes erhverv Afbestillingsforsikringen dækker for samme geografiske område som Rejseforsikringen, jf punkt 12 Derudover er afbestillingsforsikringen udvidet til også at omfatte afbestilling af ferierejser i Danmark, når ferien er af en varighed på mindst tre overnatninger 33 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 331 Skade, der forvoldes forsætligt* eller groft uagtsomt af sikrede*, uanset sikredes sindstilstand eller utilregnelighed 332 Skade, der uanset sikredes* sindstilstand eller utilregnelighed skyldes, at sikrede er påvirket af spiritus, narkotika eller andre giftstoffer Medmindre det godtgøres, at skaden ikke er sket på grund af det 333 Hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede, inden forsikringen blev oprettet, eller rejsen blev bestilt, og det med rimelighed kunne forventes, at udviklingen af sygdommen/tilskadekomsten ville føre til afbestilling af rejsen Det kan derfor være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering tidligst to måneder før afrejsen Den medicinske forhåndsvurdering afgør, om sikrede* i forhold til den eksisterende eller kroniske lidelse har fuld, delvis eller ingen dækning på rejsen Læs mere på wwwalmbranddk 334 Afbestilling på grund af kroniske lidelser hos sikrede*, hvis lidelsen er diagnosticeret inden rejsen blev bestilt Det kan derfor være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering tidligst to måneder før afrejsen Den medicinske forhåndsvurdering afgør, om sikrede i forhold til den eksisterende eller kroniske lidelse har fuld, delvis eller ingen dækning på rejsen Læs mere på wwwalmbranddk 335 Afbestilling som en direkte følge af arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout, konkurs eller anden foranstaltning mod rejsearrangører, transportør eller lufthavne, havne og lignende 34 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, indtil det øjeblik sikrede* forlader sit hjem for at påbegynde rejsen Forsikringen dækker med det beløb, der er anført i policen (forsikringssum*) Summen indeksreguleres ikke Afbestillingsforsikringen dækker i følgende tilfælde: 341 Hvis sikrede* ikke kan begynde rejsen på grund af dødsfald, eller sikrede rammes af alvorlig, akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse 342 Hvis der ved alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst ikke er tale om akut hospitalsindlæggelse, skal der være en lægelig vurdering af, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade helbredet alvorligt, eller at almentilstanden er sådan, at det er urimeligt at rejse Der skal være en nøje specifikation fra egen læge eller behandlende læge, og specifikationen skal kunne godkendes af Alm Brand 343 Hvis de samme hændelser, som er nævnt under 341 og 342, rammer sikredes* ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre 344 Hvis sikredes* rejseledsager må aflyse rejsen på baggrund af en hændelse, som er nævnt under punkt 341 og 342

15 Afsnit 3 Afbestillingsforsikring Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med Afbestillingsforsikring Side 15 Rejseledsageren behøver ikke at have købt afbestillingsforsikring i Alm Brand, men det skal kunne dokumenteres, at det var planlagt, at sikrede og rejseledsageren skulle rejse sammen på hele rejsen, og at de havde samme udrejse- og hjemrejsetidspunkt 345 Ved brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud i sikredes* private bolig eller egen virksomhed i Danmark umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at blive i nærheden af boligen eller virksomheden, og der er optaget politirapport 346 Ved bedrageriske handlinger i sikredes* egen virksomhed i Danmark begået af en ansat i virksomheden eller af en person med driftsmæssig tilknytning til virksomheden, umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at forblive i nærheden af virksomheden, og der er optaget politirapport 351 Maksimalt den del af rejsens pris, som rejsearrangøren kan kræve betalt, hvis der sker en forsikringsbegivenhed* 352 Forudbetalte udgifter til arrangementer, udflugter, feks koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der ikke kan refunderes 353 Forudbetalte udgifter til leje af transportmiddel, der ikke bliver benyttet som følge af en forsikringsbegivenhed*, og hvor udgiften ikke kan refunderes 354 Med en maksimal forsikringssum* pr forsikringsår, afhængig af, hvilket geografisk område afbestillingsforsikringen dækker Det fremgår af policen, hvilket geografisk område og hvilken maksimal erstatningssum der gælder for afbestillingsforsikringen 347 Ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der er opstået umiddelbart før afrejsen i sikredes* egen virksomhed, i Danmark 348 Ved ufrivillig afskedigelse af sikrede* umiddelbart inden afrejsen på grund af nedlæggelse af eller indskrænkninger hos den virksomhed, hvor sikrede har været fastansat med mindst 20 timers ugentligt arbejde i det seneste år 349 Når sikrede* af medicinske grunde ikke kan tåle vaccinationer, som pludseligt og uforudseeligt indføres som et krav, efter rejsen er bestilt, for rejse til den destination, som sikrede skal rejse til 3410 Hvis sikrede* ikke består en eksamen ved et universitet eller tilsvarende højere læreanstalt, hvor sikrede studerer på fuld tid, og sikrede skal til reeksamen Det er en forudsætning, at rejsen blev købt før tidspunktet for den ikke-beståede eksamen, og at tidspunktet for reeksamenerne ligger i rejseperioden eller senest op til én uge efter planlagt hjemkomst 3411 Hvis ferie aflyses på grund af skilsmisse, separation eller ophør af samliv, når rejsen skulle være foretaget med den tidligere ægtefælle Ved ophør af samlivet er det er en betingelse, at sikrede* og samlevende har forskellige folkeregisteradresser, og at de har boet sammen (samme folkeregisteradresse i minimum 24 måneder inden samlivets ophør) Det er en betingelse, at skilsmissen eller separationen først opstår, efter at rejsen er bestilt 35 Erstatningsopgørelse Afbestillingsforsikringen dækker:

16 Ordforklaring Side 16 Ordforklaring Rejseforsikring RP 1405 Denne ordforklaring er ikke en del af dine betingelser I tilfælde af en skade er det altid betingelserne, der gælder Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som du møder i betingelserne Arrest Arrest er en form for beslaglæggelse, der foretages for at sikre et pengekrav At foretage arrest, betyder, at skyldneren normalt ikke selv må disponere over det, der er foretaget arrest i Feks et luftfartsselskab der ikke må disponere over deres fly Forsikringstager Forsikringstager er den person, som forsikringen er oprettet til Forsikringstager er også den person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen Sikrede Den sikrede er den, der har ret til erstatningen Sikrede vil oftest være identisk med forsikringstageren Selvrisiko Selvrisiko er den del, som du selv skal betale, hvis du får en skade Forsætlig Er, når man har viden om, at handlingen eller undladelsen indebærer en åbenlys risiko for, at en skade vil ske Fortæring Fortæring er feks mad, drikke og diverse snacks Sygeudgifter Sygeudgifter er feks lægebesøg, medicin, hospitalsophold, lægeordinerede behandlinger og ambulancekørsel Forsikringsbegivenhed Er en hændelse, der er dækket af forsikringen Feks akut sygdom eller tilskadekomst Indeksregulering En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer din pris, sum eller selvrisiko efter et af Danmarks Statistiks indeks I dine betingelser kan du se, hvilket indeks der gælder for din forsikring Hovedforfald/Hovedforfaldsdag Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder Forsikringssum Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, som du kan få udbetalt fra forsikringen, hvis du har en skade Varetægt En ting er i din varetægt, når du råder over den Feks en ting du låner eller bruger

17 RP Alm Brand Rejseforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Hvordan fortryder du? Efter Forsikringsaftalelovens 34i, har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (feks på papir eller som ) har fået oplysning om fortrydelsesretten Hvis du feks har fået besked om at aftalen er indgået mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr brev eller elektronisk post - give Alm Brand besked om, at du har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen Hvis du fortryder? Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen Fortrydelsesblanket Jeg fortryder aftalen om Rejseforsikring Aftalen af: Dag Måned År Policenummer i Alm Brand Policenummer Policenummer i nyt selskab Policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042 Sammenligning af sbetingelser 5041 v/ 5042 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 5041, med de

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Tophjælp motorcykel

Vilkår for Tophjælp motorcykel Vilkår for Tophjælp motorcykel 6464-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn

DF20005-3 December 2013. Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 Vilkår for tophjælp campingeller påhængsvogn Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp amping- eller påhængsvogn DF20005-3 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere