Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405"

Transkript

1 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405

2 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved skade 5 15 Hvad skal du gøre? 6 16 Anden forsikring 6 17 Krigs-, jordskælvs- og atomskader 6 18 Forsikringens varighed og opsigelse 6 19 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr Indeksregulering af pris Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba 7 3 Afbestillingsforsikring 31 Afbestillingsforsikring Hvilke rejser er dækket? Generelle undtagelser Hvad dækker forsikringen? Erstatningsopgørelse 15 Ordforklaring 16 Fortrydelsesblanket 17 2 Rejseforsikring 21 Hvilke rejser er dækket? 8 22 Generelle undtagelser 8 24 Hjemkaldelse 8 25 Sygeledsagelse 9 26 Tilkaldelse 9 27 Sygdomsudgifter pådraget under rejsen 9 28 Syge- og hjemtransport Transportforsinkelse Forsinket fremmøde Erstatningsrejse Kompensation for ødelagt rejsedøgn Overfald Ferieboligsikring Ferieboligansvar Sikkerhedsstillelse/Kaution Bagageforsinkelse Evakuering og ufrivilligt ophold Tilvalgsdækning - Skiferiedækning 13

3 Vejledning Side 3 Rejseforsikring RP 1405 Hvad indeholder din forsikring? Din Rejseforsikring dækker, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på din ferierejse Forsikringen dækker også, hvis feks din bagage bliver forsinket, hvis du er skyld i skader på ting i din feriebolig, eller hvis ferieboligen bliver ubeboelig Har du valgt Afbestillingsforsikring dækker forsikringen også, hvis du ikke er i stand til at rejse pga feks sygdom Det er vigtigt, at du er klar over, hvad din forsikring dækker Vi anbefaler derfor, at du læser dine betingelser igennem, da forsikringen ikke kan dække alle skader og tab, du kan komme ud for Din Rejseforsikring består af din police og dine betingelser Policen er din forsikringsaftale, hvor du kan se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring Betingelserne beskriver, hvordan du er dækket, og hvordan vi beregner erstatningen Rejseforsikringen består af følgende faste dækninger: Hjemkaldelse - Dækker hjemkaldelse til Danmark, hvis du må afbryde din ferie og rejse hjem pga feks dødsfald eller alvorlig sygdom i din nærmeste familie Sygeledsagelse - Dækker udgifter til at en person kan ledsage dig hjem, hvis du feks bliver alvorligt syg på din rejse Tilkaldelse - Dækker udgifter til at pårørende kan rejse til dig på feriestedet, hvis du feks bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade på din rejse Sygdomsudgifter pådraget under rejsen - Dækker sygeudgifter*, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen Syge- og hjemtransport - Dækker udgifter til syge- og hjemtransport, hvis du feks bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade og skal transporteres hjem Transportforsinkelse - Dækker udgifter til mad og hotelophold, hvis feks dit fly er forsinket mere end seks timer Forsinket fremmøde - Dækker udgifter til mad og hotelophold, hvis du uforskyldt kommer for sent til feks dit fly Erstatningsrejse - Dækker hvis mindst halvdelen af ferien bliver ødelagt, fordi du bliver alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade (på rejser der højst varer 60 dage) Kompensation for ødelagt rejsedøgn - Sikrer dig en daglig kompensation, hvis du feks bliver indlagt på din rejse (på rejser der højst varer 60 dage) Overfald - Dækker hvis du kommer til skade som følge af et overfald på rejsen Ferieboligsikring - Dækker udgifter til leje af feriebolig eller hotelophold, hvis din planlagte feriebolig/hotel bliver ubeboelig pga feks brand eller en vandskade Ferieboligansvar - Dækker hvis du er skyld i en skade på ting i ferieboligen Sikkerhedsstillelse/Kaution Dækker et eventuelt erstatningskrav fra lokale myndigheder Bagageforsinkelse - Dækker erstatningsindkøb, hvis din bagage bliver forsinket mere end fem timer Evakuering og ufrivilligt ophold - Dækker udgifter til evakuering, hvis Udenrigsministeriet anbefaler evakuering fra det område, du opholder dig i på rejsen Derudover kan du udvide forsikringen med følgende dækninger: Skiferiedækning - Dækker udgifter til en erstatningsrejse eller en kompensation, hvis du bliver syg eller kommer til skade og derfor ikke kan stå på ski Afbestillingsforsikring - Dækker hvis du ikke er i stand til at rejse pga feks sygdom

4 Vejledning Side 4 Hvad beskriver dine betingelser? Dine betingelser beskriver, hvad og hvem din forsikring dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvordan vi beregner erstatningen Betingelserne beskriver alle de dækninger, der kan forekomme på forsikringen I din police kan du se, hvilke dækninger du har købt, og dermed hvilke dækninger du har på netop din forsikring Ordforklaring I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*) Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen, som du finder til sidst i betingelserne Hvad dækker din forsikring? Din Rejseforsikring dækker skader, som kan opstå på en ferierejse og dermed forringe den Feks akut sygdom eller tilskadekomst Din Rejseforsikring dækker ikke de ting, som du medbringer på din ferie Disse ting skal dækkes af en familieforsikring/indboforsikring Hvordan beregner vi erstatningen? For hver enkelt dækning kan du se, hvordan vi konkret beregner erstatningen for de skader, som forsikringen dækker Hvis du får en skade Hvis du får en skade, skal du hurtigst muligt anmelde skaden til SOS International SOS International yder assistance og skadeservice direkte på stedet Ved overfald, eller hvis du bliver udsat for tyveri, skal du hurtigst muligt anmelde det til politiet Du kan kontakte SOS International A/S Alarmcentral via: - telefon telefax mail Hvis det er en skade, som er dækket på Afbestillingsforsikringen, skal du anmelde den via: - wwwalmbranddk - telefon Gem dine kvitteringer og dokumentation Sørg for at gemme dine kvitteringer eller anden form for dokumentation for skaden, feks sygejournaler, lægeerklæringer originalregninger mv Læs mere og få gode råd på wwwalmbranddk På almbranddk kan du læse mere, få gode råd om skadeforebyggelse og også finde en klagevejledning Er dit helbred klar til rejsen? Lider du af en kronisk sygdom, eller har du en sygdom, der kan kræve behandling på ferien, skal du have foretaget en såkaldt medicinsk forhåndsvurdering, inden du rejser På almbranddk kan du læse mere om forhåndsvurderingen

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 5 Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren* fortrydelsesret Se side 17 Forsikringstageren er den person, som har indgået forsikringsaftalen med Alm Brand snit 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? Sikrede* er: 111 Forsikringstageren* og hans/hendes husstand Husstanden omfatter de familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, herunder plejebørn og personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren, eller hans/hendes hjemmeboende børn Bofællesskaber, der består af maksimalt 2 personer, sidestiller vi med fast parforhold Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke logerende 112 De sikredes* ugifte børn under 21 år med bopæl uden for hjemmet Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har børn 113 De sikredes* medrejsende delebørn med folkeregisteradresse hos den anden forælder 114 Fastboende medhjælp i husholdningen 12 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker ved rejser uden for Danmark Derudover dækker forsikringen erstatningsrejse, jf punkt 211 og kompensation for ødelagte rejsedøgn, jf punkt 212 samt eventuel dækning ved afbestilling af ferierejser i Danmark, når ferierejsen er på mindst tre overnatninger I policen fremgår det, hvilket af følgende geografiske områder forsikringen dækker 121 Europa Ved Europa forstås det geografiske Europa indtil Ural, Færøerne, Grønland, Azorerne, De Kanariske Øer og Madeira Det geografisk Europa: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland/Nederland, Hviderusland/Belarus, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kasakhstan, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig 122 Verden Forsikringen dækker i hele verden 13 Rejseperiode I policen fremgår det, hvilken rejseperiode forsikringen dækker 131 Løbende et-årig forsikring Hvis forsikringen er oprettet som en løbende et-årig forsikring, dækker den rejser af op til 60 dages varighed Strækker rejsen sig over mere end 60 dage, dækker forsikringen kun de første 60 dage Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 60 dage, dækker forsikringen ikke erstatningsrejse og kompensation for ødelagt rejsedøgn jf punkt 211 og Specifik periode Hvis forsikringen er oprettet for en specifik periode, der er defineret i policen, dækker forsikringen i denne periode Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 60 dage, er erstatningsrejse og kompensation for ødelagt rejsedøgn jf punkt 211 og 212 ikke dækket 14 Ved skade 141 Rejseforsikring En skade skal hurtigst muligt anmeldes til SOS International Gennem Alm Brands Rejseforsikring yder SOS International assistance og skadeservice direkte på stedet På den måde kan sikrede* helt eller delvist få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen Erstatningsudbetalingen på rejsen vil være begrænset og betinget af det øjeblikkelige, individuelle behov for økonomisk hjælp, da den endelige skadebehandling vil ske, når sikrede kommer hjem fra rejsen Ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst, hospitalsindlæggelse eller ved mere end 1 ambulant behandling, skal du kontakte: SOS International A/S Alarmcentral på: Telefon Telefax Mail på Overfald skal hurtigst muligt anmeldes til politiet Overholder sikrede ikke disse retningslinjer, kan det få betydning for erstatningen 142 Afbestillingsforsikring Anmeldelse på afbestillingsforsikringen skal hurtigst muligt anmeldes direkte til Alm Brand og kan ske på: - wwwalmbranddk - telefon

6 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 6 15 Hvad skal du gøre? Som sikret har du pligt til at give Alm Brand/SOS alle informationer, der kan belyse sagen, og du er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og - for egen regning - levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv og oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Oplysning om skade, herunder anmeldelse, skal ske hurtigst muligt 16 Anden forsikring Hvis sikrede* har oprettet en forsikring mod samme eller lignende risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, gælder samme forbehold denne forsikring Det betyder, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne I det omfang udgiften ville være dækket af det blå EUsygesikringskort, og Alm Brand har dækket udgiften, indtræder Alm Brand i sikredes rettigheder 17 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Forsikringen dækker ikke skader som følge af: 171 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder Forsikringen dækker dog, hvis dette sker i det land, de sikrede* opholder sig i på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud Det er en forudsætning, at de sikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet, så snart det er muligt og i øvrigt følger anvisningerne fra Udenrigsministeriets rejsevejledning, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed 172 Jordskælv eller andre naturforstyrrelser 173 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 18 Forsikringens varighed og opsigelse Det fremgår af policen, om forsikringen er oprettet for en etårig løbende periode eller for en på forhånd fastlagt begrænset periode Et-årig løbende periode 181 Hvis forsikringen er oprettet for en et-årig periode, fortsætter den, indtil en af parterne skriftligt opsiger den med mindst en måneds varsel til den hovedforfaldsdag*, som fremgår af policen 182 Alm Brand kan ændre betingelser og/eller pris med en måneds varsel til en betalingsdag Kan forsikringstageren* ikke godkende ændringerne, kan han/hun opsige forsikringen fra forfaldsdagen 183 Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm Brand indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår Det kan for eksempel ske ved, at indføre en selvrisiko*, forhøje den gældende selvrisiko, begrænse dækningen eller forhøje prisen Forsikringstageren* kan skriftligt vælge at opsige forsikringen fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft Alm Brand skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft 184 Til trods for punkt 181 om forsikringens varighed og opsigelse er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren* skriftligt kan opsige forsikringen med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned For det forkortede opsigelsesvarsel betales et gebyr Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald*, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr Gælder kun for et-årige løbende forsikringer Fastlagt begrænset periode 185 Hvis forsikringen er oprettet for en begrænset periode, der er defineret i policen, ophører forsikringen, når perioden udløber 19 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 191 Alm Brand opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker 192 I henhold til Lov om afgift af skadeforsikringer opkræver Alm Brand skadeforsikringsafgift på statens vegne sammen med betalingen

7 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Til prisen kommer desuden de øvrige afgifter, Alm Brand skal opkræve ifølge lovgivningen 194 Alm Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk og få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 195 Rejser med specifik periode Er Rejseforsikringen købt for specifik periode, jf punkt 132 opkræves betalingen via indbetalingskort med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Hvis betalingen ikke sker senest på den på opkrævningen angivne sidste rettidige betalingsdag, ophører forsikringen uden videre 110 Indeksregulering* af pris Indeksregulering* sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor Indeksreguleringen finder sted efter følgende retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne 1101 Prisen reguleres fra 1 januar Ændring af prisen får først virkning fra den førstkommende forfaldsdag i kalenderåret Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 111 Ved uoverensstemmelse Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede* og Alm Brand, skal sikrede kontakte Alm Brand Det gælder bla, hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkeligt Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have henvendt sig til Alm Brand, kan sikrede klage til den klageansvarlige hos Alm Brand Hvis sikrede* ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter at have henvendt sig til den klageansvarlige hos Alm Brand, kan sikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - wwwtaenkdk Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringogpensiondk Philip Heymans Allè Hellerup Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) 112 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 113 Medlemskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne* i de selskaber i Alm Brand A/Skoncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm Brand Alm Brand Forsikring A/S Kundeambassadøren Midtermolen København Ø Mail: Alm Brand - wwwalmbranddk - klageskema

8 Afsnit 2 Rejseforsikring Side 8 21 Hvilke rejser er dækket? Forsikringen dækker på ferierejser og andre private rejser Forsikringen dækker ikke studieophold, hvor sikrede* er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Forsikringen dækker ikke rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv, bortset fra: 211 Ferierejser i kombination med erhvervsrejser Forsikringen dækker kun i den del af rejsen, der er ferie, og gælder kun, hvis der ikke er købt en forsikring for erhvervsrejsen, hvor feriedage er inkluderet Feriedagene kan ligge før eller efter erhvervsrejsen Fridage imellem dage med erhvervsarbejde betragtes som erhverv 212 Erhvervsmæssigt besøg i forbindelse med ferierejser Når hovedformålet med rejsen er ferie, accepteres det, at sikrede* foretager et kort besøg af højst en dags varighed hos eksempelvis en samarbejdspartner, en konference, et messebesøg eller andet relateret til sikredes erhverv 22 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 221 Skade, der forvoldes forsætligt* eller groft uagtsomt af sikrede*, uanset sikredes sindstilstand eller utilregnelighed 222 Skade, der uanset sikredes* sindstilstand eller utilregnelighed skyldes, at sikrede er påvirket af spiritus, narkotika eller andre giftstoffer Medmindre det godtgøres, at skaden ikke er sket på grund af det 223 Skade som følge af, at sikrede* har deltaget i ekspeditioner og bjergbestigning, motorløb af enhver art, bungyjumping, faldskærmsudspring, parasailing, hanggliding, alle former for kampsport og anden farlig sport 224 Udgifter i forbindelse med tab eller beskadigelse af proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater mv 225 Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra Danmark, er udelukkende omfattet af forsikringen, hvis det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under udlandsopholdet Det kan derfor være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering tidligst 2 måneder før afrejsen Den medicinske forhåndsvurdering afgør, om sikrede* i forhold til den eksisterende eller kroniske lidelse har fuld, delvis eller ingen dækning på rejsen Læs mere på wwwalmbranddk 226 Syge- eller fødselshjælp, hvor behovet opstår efter svangerskabets ottende måned 227 Skade eller udgift, der er eller kan kræves betalt fra anden side, herunder rejsebureau, transportselskab, anden forsikring eller af den offentlige sygesikring 228 Skade, der indtræder som en direkte følge af arrest*, beslaglæggelse, eller anden foranstaltning af offentlig myndighed 229 Skade, der indtræder som en direkte følge af arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout, konkurs eller anden foranstaltning mod rejsearrangører, transportør eller lufthavne, havne og lignende 2210 Udgifter til behandlings-, rekreations- eller kurophold 2211 Behandling som følge af kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som sikrede* selv har planlagt at få gennemført Forsikringen dækker ikke forsat behandling, hvis sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når både den behandlende læge og Alm Brand/SOS har besluttet, at hjemtransport skal ske 23 Hvad dækker forsikringen? Det fremgår af punkt hvad Rejseforsikringen dækker Hvis Rejseforsikringen er udvidet med skiferiedækning, fremgår det af policen I punkt 219 kan du se, hvad udvidelsen dækker Forsikringen træder i kraft, i det øjeblik sikrede* forlader sit hjem for at påbegynde rejsen Forsikringen dækker med de beløb (forsikringssummer)*, som er anført under de enkelte dækninger Summerne indeksreguleres ikke 24 Hjemkaldelse 241 Bliver sikrede* hjemkaldt til Danmark og derfor må afbryde sin ferierejse før planlagt, dækker forsikringen dokumenterede og rimelige ekstra transportudgifter for sikrede, dog højst kr, hvis hjemkaldelsen skyldes: 2411 Dødsfald, pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde, der i begge tilfælde medfører hospitalsindlæggelse, og som rammer sikredes* ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald i familien, som beskrevet i forrige afsnit, skal sikrede for egen regning have lægeerklæring fra behandlende læge som dokumentation for hjemkaldelsen

9 Afsnit 2 Rejseforsikring Side Brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud i sikredes* private bolig eller egen virksomhed, hvis der er optaget politirapport 2413 Bedrageriske handlinger i sikredes* egen virksomhed begået af en person, der er ansat i virksomheden, når forbrydelsen konstateres, efter sikrede er rejst, og hvis der er optaget politirapport 2414 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i sikredes* egen virksomhed Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse Det er dog en forudsætning, at der er mindst 7 dage tilbage af rejseperioden Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation Er der ydet erstatning for returrejse, ydes der ikke erstatningsrejse, jf punkt 211, eller kompensation for ødelagt rejsedøgn, jf punkt 212 Forsikringen dækker kun hjemkaldelse en gang pr rejse 242 Sikredes* dokumenterede og rimelige ekstraudgifter til transport hjem til Danmark, hvis sikredes rejseledsager bliver kaldt hjem til Danmark af en af de årsager, der er nævnt i punkt 241, og sikrede ellers skulle have fortsat rejsen alene Dækningen gælder, uanset om rejseledsageren har købt rejseforsikring i Alm Brand og efter de betingelser, der er nævnt i punkt 241 Sikrede skal dokumentere, at det var planlagt, at sikrede og rejseledsageren skulle rejse sammen på hele rejsen, og at de havde samme udrejse- og hjemrejsetidspunkt 243 Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med alarmcentralen Er det tilfældet, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen 25 Sygeledsagelse Rammes sikrede* af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst (der i begge tilfælde er dokumenteret af den behandlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen de dokumenterede ekstraudgifter, som er nævnt under punkt til de sikrede, en rejseledsager eller en anden ledsager Anden ledsager kan vælges, hvis sikrede rejser uden rejseledsager Rejseledsager er en person, der enten er påført samme deltagerbevis (billet) som sikrede, eller som har bestilt rejsen sammen med sikrede i den hensigt at foretage rejsen i fællesskab Forsikringen dækker udgifter til: 251 Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil 1500 kr pr dag for hver sikret Dog højst kr for alle sikrede* personer 252 Indhentning af fastlagt rejserute 253 Hjemrejse Ledsages sikrede* under hjemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den syge bliver transporteret på Ellers højst økonomiklasse med fly Foregår rejsen i bil, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen, hvis det er aftalt med alarmcentralen, og hvis en anden rejsedeltager ikke er i stand til forsvarligt at føre bilen hjem Alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kræver hospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforbud Forsikringen dækker ikke sygeledsagelse i de tilfælde, hvor sikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse jf punkt Tilkaldelse Rammes sikrede* af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst (der i begge tilfælde er dokumenteret af den behandlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen dokumenterede ekstraudgifter for op til to pårørendes: 261 Udrejse fra Danmark til der, hvor sikrede* opholder sig (højst økonomiklasse med fly) 262 Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil 1500 kr pr dag pr person, dog højst kr for begge 263 Hjemrejse Ledsager den eller de pårørende den syge under hjemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den syge bliver transporteret på Ellers højst økonomiklasse med fly Alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kræver hospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforbud Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i de tilfælde, hvor sikrede* gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf punkt Sygdomsudgifter pådraget under rejsen 271 I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst dækker forsikringen følgende sygeudgifter* i den rejseperiode, forsikringen dækker, jf punkt 13 Forsikringen dækker med op til 20 mio kr pr skade Behandlende læger, speciallæger, tandlæger mv skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres Medicin, kiropraktorbehandling og fysioterapi skal være lægeordineret

10 Afsnit 2 Rejseforsikring Side Behandling hos læge Udgifter til akut lægehjælp hos en på stedet behandlende læge, samt udgifter til medicin ordineret af den behandlende læge 2712 Behandling og ophold på sygehus Udgifter til lægeordineret ophold på sygehus og sygehusbehandling inkl operationer Der dækkes udgifter til behandling på offentlige og private hospitaler, dog maksimalt udgifter til behandling og ophold svarende til almindelig sygehusklasse (2-sengs stue) i det pågældende land Fuld dækning på private hospitaler ydes kun efter forudgående godkendelse fra Alm Brand/SOS 2713 Der ydes dækning for udgifter til ophold og behandling på sygehus indtil det tidspunkt, hvor sikrede* kan udskrives Hvis Alm Brand/SOS skønner, at behandling i udlandet ikke er påkrævet, men kan afvente hjemkomst, ydes der ikke dækning for fortsat hospitalsophold/- behandling 2714 Alm Brand kan kræve, at sikrede* skal transporteres til behandling i Danmark, og at behandlingen først skal ske ved hjemkomsten, hvis Alm Brand/SOS og den behandlende læge er enige om, at det er forsvarligt 272 Andre behandlingsudgifter Forsikringen dækker rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandbehandling med indtil 5000 kr og lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil kr i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst Det er en forudsætning, at behandlingen foregår i udlandet 273 Ekstraudgifter Forsikringen dækker ekstraudgifter til lægeordineret hotelophold, herunder ekstraudgifter til sygeplejebistand, diætmad mv hvis en behandling, der ellers ville kræve sygehusindlæggelse, kan foregå ambulant 274 Forsikringen dækker også udgifter i forbindelse med individuelle arrangerede rejser og rundrejser, hvor sikrede* ikke har mulighed for at følge med på turen, fordi en akut opstået sygdom eller tilskadekomst har ført til et lægeordineret ophold, der dermed forhindrer en fortsættelse af rejsen Forsikringen dækker udgifter til: 2741 Hotelophold, fortæring* og lokal transport med indtil 1500 kr pr dag Dog samlet højst kr for alle sikrede*, jf punkt Indhentning af fastlagt rejserute ved rundrejser 28 Syge- og hjemtransport 281 Forsikringen dækker rimelige udgifter til sikredes* syge- og hjemtransport inkl ambulancetransport i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død Ved hjemtransport dækker forsikringen transport til det sted i Danmark, der er angivet som slutdestination i henhold til rejsebevis/billet Forsikringen dækker ikke hjemtransport, der er dækket fra anden side Fra Norge, Sverige, Island og Finland er hjemtransport dækket af en særlig nordisk aftale 282 Det er en forudsætning for dækningen, at den behandlende læge i udlandet og Alm Brand/SOS er enige om, at den sikrede* skal overføres til hjemlandet eller andet egnet behandlingssted 283 Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde og lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste Sikredes* pårørende kan vælge mellem enten kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller hjemtransport af afdøde 284 Alm Brand/SOS kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten på grund af vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Alm Brand/SOS ikke har indflydelse på 29 Transportforsinkelse Er det transportmiddel, som rejsebureauet benytter, forsinket mere end seks timer ved ankomsten til Danmark eller udlandsdestinationen, omfatter forsikringen dokumenterede ekstraudgifter til transport og hotelophold/fortæring*, ud over hvad rejsebureauet måtte yde erstatning for, for hver sikret person med indtil 1000 kr pr påbegyndt døgn, dog højst 4000 kr pr sikret Forsinkelsen beregnes i forhold til rejsebureauets ordinære fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens begyndelse Det er en forudsætning for erstatning, at forsinkelsen skyldes klimatiske eller tekniske forhold 210 Forsinket fremmøde Forsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til transport og hotelophold/fortæring*, når sikrede* uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent til det planlagte transportmiddel og derfor ikke kan gennemføre rejsen som planlagt Det er dog en forudsætning for dækning at:

11 Afsnit 2 Rejseforsikring Side 11 - transportmidlet er bestilt 24 timer før planlagt afrejse fra hjemmet, og at forsikringen er købt senest 24 timer før planmæssig afgang fra hjemmet - der ikke er mindre end to timer mellem sikredes skift mellem to transportmidler arrangeret af sikrede selv, herunder sightseeing og lignende - At sikrede er taget af sted fra sit hjem eller opholdssted i så god tid, at der er taget hensyn til vejr- og trafikale forhold mv De totale udgifter kan ikke overstige rejsens pris 211 Erstatningsrejse 2111 Udgør rejseperioden højst 60 dage, dækker forsikringen prisen for de sikredes* ferierejse, hvis sikrede rammes af akut sygdom eller tilskadekomst under rejsen Det er en forudsætning for erstatning, at sikrede: Bliver hospitalsindlagt i mindst halvdelen af den planlagte rejseperiode på grund af akut sygdom eller tilskadekomst Perioden beregnes fra første lægebesøg Bliver syge- eller hjemtransporteret på grund af egen, akut opstået sygdom eller tilskadekomst, der er opstået i første halvdel af den planlagte rejseperiode Rejser hjem i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse efter punkt 24 (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark) 2112 Ved sygeledsagelse jf punkt 25 dækker forsikringen sygeledsageren med højest kr Det er et krav, at sygeledsageren har købt rejseforsikring i Alm Brand (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark) 2113 Udgifter til arrangementer, udflugter, feks koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der ikke kan finde sted som følge af en forsikringsbegivenhed*, og som ikke kan refunderes, erstattes med højst 1000 kr pr forsikrede person Udgifter til leje af transportmiddel der ikke bliver benyttet som følge af en forsikringsbegivenhed og hvor udgiften ikke kan refunderes, dækkes af Alm Brand mod dokumentation 2114 Forsikringen dækker kun tilskadekomst, der er sket under udøvelse af skisport, hvis forsikringen er udvidet med skiferiedækning Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med skiferiedækning I så fald henvises til punkt Ved charterrejser og andre arrangerede pakkerejser opgøres erstatningen til det beløb, som sikrede* har betalt til rejsebureauet, før rejsen påbegyndes Der ydes kun erstatning for udgifter til fortæring*, hvis disse er inkluderet i rejsens pris 2116 Ved individuelt arrangerede rejser udgør erstatningen den pris, som sikrede* har betalt for transport For bilkørsel beregnes pr kørt kilometer ad korteste vej fra sikredes hjem til rejsemålet og retur Beløbet opgøres i henhold til statens mindstetakster for tjenestekørsel i egen bil Erstatning for opholdet opgøres til afholdte, dokumenterede udgifter til bolig med indtil 1500 kr pr døgn for alle sikrede personer, dog højst 9000 kr pr uge 2117 Er der ydet erstatning for returrejse, kan der ikke også ydes erstatningsrejse 212 Kompensation for ødelagt rejsedøgn 2121 Hvis rejseperioden højst udgør 60 dage, yder Alm Brand en kompensation pr dag som følge af, at sikrede*: Bliver hospitalsindlagt på grund af akut sygdom eller tilskadekomst Perioden beregnes fra første lægebesøg Bliver syge- eller hjemtransporteret efter lægeordination på grund af egen, akut opstået sygdom eller tilskadekomst Rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse efter punkt 24 (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark) Ordineres ro eller hvile i og omkring boligen på grund af egen, akut opstået, sygdom eller tilskadekomst der gør, at du ikke er mobil, kræver Alm Brand, at: - du har en erklæring fra den behandlende læge på feriestedet, med diagnose og forslag til behandling - der er en naturlig sammenhæng mellem diagnose og forslag til behandling - SOS International A/S kontaktes, hvis lægen forventer at perioden kommer til at strække sig over mere end to dage 2122 Der ydes kompensation til den syge/tilskadekomne jf punkt Der ydes kompensation for ødelagte rejsedøgn til én sikret, hvis denne bliver hos den syge/tilskadekomne i sygeperio-

12 Afsnit 2 Rejseforsikring Side 12 den, eller hvis sikrede* rejser hjem sammen med den syge/tilskadekomne og ikke rejser retur 2124 Ved sygeledsagelse jf punkt 25 dækker forsikringen ødelagt rejsedøgn for sygeledsageren med højest kr Det er et krav, at sygeledsageren har rejseforsikring i Alm Brand (Denne dækning gælder ikke for ferierejser i Danmark) 2125 Der ydes kompensation for ødelagte rejsedøgn i Danmark når ferien har en varighed på mindst tre overnatninger 2126 Kompensation pr dag beregnes som rejsens pris pr rejsedag pr deltager jf punkt 2115 og 2116 Derudover dækkes jf 2113 udgifter til arrangementer, udflugter mv Kompensationen pr dag gives ikke for rejsedage uanset tidspunktet for ud- og hjemrejsen På samme måde tælles dagen, hvor erklæringen jf udfyldes af den behandlende læge ikke med 2127 Forsikringen dækker kun tilskadekomst, der er sket under udøvelse af skisport, hvis forsikringen er udvidet med skiferiedækning Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med skiferiedækning I så fald henvises til punkt Der kan ikke ydes kompensation, hvis sygdommen/tilskadekomsten giver ret til erstatningsrejse, jf punkt Overfald Hvis sikrede* bliver overfaldet af en person, med en påviselig personskade til følge, dækker forsikringen det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis, i henhold til erstatningsansvarsloven, for et overfald, der er sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark Forsikringen dækker ikke, hvis skaden er fremkaldt af sikrede under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden Det er en forudsætning for erstatning, at sikrede umiddelbart efter overfaldet anmelder det til politiet og bliver tilset af lokal læge eller hospital Erstatningen kan ikke overstige kr pr sikrede 214 Ferieboligsikring Forsikringen dækker udgifter til leje af en tilsvarende feriebolig eller udgifter til hotelophold, hvis sikredes* feriebolig er eller bliver ubeboelig som følge af brand- eller vandskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer Erstatningen udgør de dokumenterede afholdte udgifter til en anden tilsvarende bolig med indtil 1500 kr pr døgn for alle sikrede personer, dog højst 9000 kr pr uge 215 Ferieboligansvar Hvis sikrede* har købt Familieforsikring eller Indboforsikring i Alm Brand dækker den ansvarsskader i udlandet med en forsikringssum* på 3 mio kr ved skade på ting og 10 mio kr ved skade på personer, jf betingelserne for Familieforsikring/ Indboforsikring Herudover dækker Rejseforsikringen tilfælde, hvor en sikret person pådrager sig et juridisk ansvar for skade på inventar eller bygningsdele i den lejede feriebolig, når det beskadigede har været i sikredes varetægt* For denne dækning gælder dog en selvrisiko* på 1500 kr af enhver skade Gælder der for forsikringen en anden selvrisiko, er det den højeste selvrisiko, der gælder 216 Sikkerhedsstillelse/Kaution Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse/kaution for betaling af sikredes* advokatomkostninger Ligesom den også dækker krav fra lokale myndigheder til dækning af eventuelle erstatningskrav, der er rejst mod sikrede, hvis kravene er udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen Der kan højst stilles sikkerhed for kr Har Alm Brand ydet dækning, indtræder Alm Brand i enhver henseende i sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelse 217 Bagageforsinkelse Forsikringen dækker, hvis indskrevet bagage bliver forsinket i mere end fem timer i forhold til sikredes* ankomst til bestemmelsesstedet i udlandet Det er dog en betingelse, at bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som sikrede Sikrede skal dokumentere både forsinkelsen og indkøbet med originaldokumentation 2171 Forsikringen erstatter rimelige og nødvendige erstatningskøb med indtil 1000 kr pr påbegyndt døgn pr sikrede* person, dog højest 4000 kr i alt pr sikrede person Hvis bagageforsinkelsen kun omfatter toiletartikler eller lignende dækkes med maks 1000 kr for alle sikrede personer 2172 Ved formålsbestemte rejser så som jagtrejser, golfrejser, dykkerrejser og lignende dækker forsikringen lejeudgift til nødvendigt udstyr med maksimalt 4000 kr i alt pr sikrede* person Dog kan den samlede erstatning efter punkt 2171 og punkt 2172 ikke overstige 4000 kr i alt pr sikrede person

13 Afsnit 2 Rejseforsikring Side Evakuering og ufrivilligt ophold Forsikringen dækker udgifter til: 2181 Evakuering Hvis Det Danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, eller hvis det aftales med Alm Brand/SOS, at evakuering/hjemrejse kan ske Aftale om hjemrejse kan ske, når sikrede* opholder sig i et område, hvor det vurderes, at der er markant øget risiko eller usikkerhed ved fortsat at opholde sig dér Evakueringen kan foretages som følge af: - Epidemi i det område, hvor sikrede opholder sig - Terror, krig, borgerkrig, borgerlige uroligheder, militærundtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, hvor sikrede opholder sig - Naturkatastrofer Tilstanden skal være opstået, efter sikrede er rejst til området 2182 Ufrivilligt ophold Hvis sikrede* bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til tre måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og fortæring* med op til 1500 kr pr døgn pr person og nødvendig indenrigstransport Det er en forudsætning for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Udenrigsministeriets opfordring til evakuering 2183 Erstatning Erstatning for evakuering og ufrivilligt ophold kan ikke overstige kr for alle sikrede* Alm Brand kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med Udenrigsministeriet i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig 219 Tilvalgsdækning - Skiferiedækning (Det fremgår af policen, om Rejseforsikringen er udvidet med skiferiedækning) Forsikringen dækker: 2191 Kompensation for ødelagt rejsedøgn og erstatningsrejse Erstatningsrejse eller kompensation for ødelagt rejsedøgn, hvis sikrede* kommer til skade under udøvelse af skisport og som følge af det ikke kan stå på ski Det er en forudsætning for dækning, at sikrede kan dokumentere, at det ikke var muligt at stå på ski, og at Alm Brands/SOS læge ud fra denne dokumentation også vurderer, at sikrede ikke var i stand til at stå på ski Det er også et krav, at skisporten var rejsens primære formål For at få en erstatningsrejse er det et krav, at sikrede ikke kunne stå på ski i mindst halvdelen af den planlagte rejseperiode Rejseperiode og erstatning opgøres efter de samme regler som i punkt 211 og Aktiviteter og lejede sportseffekter Når sikrede* har krav på erstatningsrejse eller kompensation jf 2191, 211 eller 212, kan der også ydes erstatning for dokumenterede udgifter til ubenyttede planlagte aktiviteter og lejede sportseffekter med op til 2500 kr i alt til den syge/tilskadekomne, hvis udgifterne ikke kan tilbagebetales af arrangør/udlejer Hvis den syge/tilskadekomne er under 16 år, ydes der erstatning både til den syge/tilskadekomne og til en anden sikret, dog højst 2500 kr i alt

14 Afsnit 3 Afbestillingsforsikring Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med Afbestillingsforsikring Side Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikringen kan kun oprettes som en udvidelse af Rejseforsikringen i Alm Brand Afbestillingsforsikringen gælder kun, hvis det fremgår af policen Afbestillingsforsikringen skal være købt med ikrafttrædelse mindst 14 dage, før det er planlagt, at ferierejsen skal begynde 32 Hvilke rejser er dækket? Forsikringen dækker ferierejser og andre private rejser Forsikringen dækker ikke studieophold, hvor sikrede* er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Forsikringen dækker ikke rejser, hvor der på nogen måde indgår erhverv bortset fra: 321 Ferierejser i kombination med erhvervsrejser Forsikringen dækker kun i den del af rejsen, der er ferie, og gælder kun, hvis der ikke er købt en forsikring for erhvervsrejsen, hvor feriedage er inkluderet Feriedagene kan ligge før eller efter erhvervsrejsen Fridage imellem dage med erhvervsarbejde betragtes som erhverv 322 Erhvervsmæssigt besøg i forbindelse med ferierejser Når hovedformålet med rejsen er ferie, accepteres det, at sikrede* foretager et kort besøg af højst en dags varighed hos eksempelvis en samarbejdspartner, en konference, et messebesøg eller andet relateret til sikredes erhverv Afbestillingsforsikringen dækker for samme geografiske område som Rejseforsikringen, jf punkt 12 Derudover er afbestillingsforsikringen udvidet til også at omfatte afbestilling af ferierejser i Danmark, når ferien er af en varighed på mindst tre overnatninger 33 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 331 Skade, der forvoldes forsætligt* eller groft uagtsomt af sikrede*, uanset sikredes sindstilstand eller utilregnelighed 332 Skade, der uanset sikredes* sindstilstand eller utilregnelighed skyldes, at sikrede er påvirket af spiritus, narkotika eller andre giftstoffer Medmindre det godtgøres, at skaden ikke er sket på grund af det 333 Hvis sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede, inden forsikringen blev oprettet, eller rejsen blev bestilt, og det med rimelighed kunne forventes, at udviklingen af sygdommen/tilskadekomsten ville føre til afbestilling af rejsen Det kan derfor være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering tidligst to måneder før afrejsen Den medicinske forhåndsvurdering afgør, om sikrede* i forhold til den eksisterende eller kroniske lidelse har fuld, delvis eller ingen dækning på rejsen Læs mere på wwwalmbranddk 334 Afbestilling på grund af kroniske lidelser hos sikrede*, hvis lidelsen er diagnosticeret inden rejsen blev bestilt Det kan derfor være nødvendigt at få foretaget en medicinsk forhåndsvurdering tidligst to måneder før afrejsen Den medicinske forhåndsvurdering afgør, om sikrede i forhold til den eksisterende eller kroniske lidelse har fuld, delvis eller ingen dækning på rejsen Læs mere på wwwalmbranddk 335 Afbestilling som en direkte følge af arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout, konkurs eller anden foranstaltning mod rejsearrangører, transportør eller lufthavne, havne og lignende 34 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, indtil det øjeblik sikrede* forlader sit hjem for at påbegynde rejsen Forsikringen dækker med det beløb, der er anført i policen (forsikringssum*) Summen indeksreguleres ikke Afbestillingsforsikringen dækker i følgende tilfælde: 341 Hvis sikrede* ikke kan begynde rejsen på grund af dødsfald, eller sikrede rammes af alvorlig, akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse 342 Hvis der ved alvorlig akut opstået sygdom eller tilskadekomst ikke er tale om akut hospitalsindlæggelse, skal der være en lægelig vurdering af, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sygdommen/tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade helbredet alvorligt, eller at almentilstanden er sådan, at det er urimeligt at rejse Der skal være en nøje specifikation fra egen læge eller behandlende læge, og specifikationen skal kunne godkendes af Alm Brand 343 Hvis de samme hændelser, som er nævnt under 341 og 342, rammer sikredes* ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre 344 Hvis sikredes* rejseledsager må aflyse rejsen på baggrund af en hændelse, som er nævnt under punkt 341 og 342

15 Afsnit 3 Afbestillingsforsikring Det fremgår af policen, om forsikringen er udvidet med Afbestillingsforsikring Side 15 Rejseledsageren behøver ikke at have købt afbestillingsforsikring i Alm Brand, men det skal kunne dokumenteres, at det var planlagt, at sikrede og rejseledsageren skulle rejse sammen på hele rejsen, og at de havde samme udrejse- og hjemrejsetidspunkt 345 Ved brand, eksplosion, oversvømmelse, stormskade eller indbrud i sikredes* private bolig eller egen virksomhed i Danmark umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at blive i nærheden af boligen eller virksomheden, og der er optaget politirapport 346 Ved bedrageriske handlinger i sikredes* egen virksomhed i Danmark begået af en ansat i virksomheden eller af en person med driftsmæssig tilknytning til virksomheden, umiddelbart inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at forblive i nærheden af virksomheden, og der er optaget politirapport 351 Maksimalt den del af rejsens pris, som rejsearrangøren kan kræve betalt, hvis der sker en forsikringsbegivenhed* 352 Forudbetalte udgifter til arrangementer, udflugter, feks koncertbilletter eller planlagte aktiviteter, der ikke kan refunderes 353 Forudbetalte udgifter til leje af transportmiddel, der ikke bliver benyttet som følge af en forsikringsbegivenhed*, og hvor udgiften ikke kan refunderes 354 Med en maksimal forsikringssum* pr forsikringsår, afhængig af, hvilket geografisk område afbestillingsforsikringen dækker Det fremgår af policen, hvilket geografisk område og hvilken maksimal erstatningssum der gælder for afbestillingsforsikringen 347 Ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der er opstået umiddelbart før afrejsen i sikredes* egen virksomhed, i Danmark 348 Ved ufrivillig afskedigelse af sikrede* umiddelbart inden afrejsen på grund af nedlæggelse af eller indskrænkninger hos den virksomhed, hvor sikrede har været fastansat med mindst 20 timers ugentligt arbejde i det seneste år 349 Når sikrede* af medicinske grunde ikke kan tåle vaccinationer, som pludseligt og uforudseeligt indføres som et krav, efter rejsen er bestilt, for rejse til den destination, som sikrede skal rejse til 3410 Hvis sikrede* ikke består en eksamen ved et universitet eller tilsvarende højere læreanstalt, hvor sikrede studerer på fuld tid, og sikrede skal til reeksamen Det er en forudsætning, at rejsen blev købt før tidspunktet for den ikke-beståede eksamen, og at tidspunktet for reeksamenerne ligger i rejseperioden eller senest op til én uge efter planlagt hjemkomst 3411 Hvis ferie aflyses på grund af skilsmisse, separation eller ophør af samliv, når rejsen skulle være foretaget med den tidligere ægtefælle Ved ophør af samlivet er det er en betingelse, at sikrede* og samlevende har forskellige folkeregisteradresser, og at de har boet sammen (samme folkeregisteradresse i minimum 24 måneder inden samlivets ophør) Det er en betingelse, at skilsmissen eller separationen først opstår, efter at rejsen er bestilt 35 Erstatningsopgørelse Afbestillingsforsikringen dækker:

16 Ordforklaring Side 16 Ordforklaring Rejseforsikring RP 1405 Denne ordforklaring er ikke en del af dine betingelser I tilfælde af en skade er det altid betingelserne, der gælder Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som du møder i betingelserne Arrest Arrest er en form for beslaglæggelse, der foretages for at sikre et pengekrav At foretage arrest, betyder, at skyldneren normalt ikke selv må disponere over det, der er foretaget arrest i Feks et luftfartsselskab der ikke må disponere over deres fly Forsikringstager Forsikringstager er den person, som forsikringen er oprettet til Forsikringstager er også den person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen Sikrede Den sikrede er den, der har ret til erstatningen Sikrede vil oftest være identisk med forsikringstageren Selvrisiko Selvrisiko er den del, som du selv skal betale, hvis du får en skade Forsætlig Er, når man har viden om, at handlingen eller undladelsen indebærer en åbenlys risiko for, at en skade vil ske Fortæring Fortæring er feks mad, drikke og diverse snacks Sygeudgifter Sygeudgifter er feks lægebesøg, medicin, hospitalsophold, lægeordinerede behandlinger og ambulancekørsel Forsikringsbegivenhed Er en hændelse, der er dækket af forsikringen Feks akut sygdom eller tilskadekomst Indeksregulering En indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer din pris, sum eller selvrisiko efter et af Danmarks Statistiks indeks I dine betingelser kan du se, hvilket indeks der gælder for din forsikring Hovedforfald/Hovedforfaldsdag Hovedforfald er den dag, hvor en ny forsikringsperiode begynder Forsikringssum Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, som du kan få udbetalt fra forsikringen, hvis du har en skade Varetægt En ting er i din varetægt, når du råder over den Feks en ting du låner eller bruger

17 RP Alm Brand Rejseforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Hvordan fortryder du? Efter Forsikringsaftalelovens 34i, har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (feks på papir eller som ) har fået oplysning om fortrydelsesretten Hvis du feks har fået besked om at aftalen er indgået mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr brev eller elektronisk post - give Alm Brand besked om, at du har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen Hvis du fortryder? Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen Fortrydelsesblanket Jeg fortryder aftalen om Rejseforsikring Aftalen af: Dag Måned År Policenummer i Alm Brand Policenummer Policenummer i nyt selskab Policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere