Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej Køge Indkøbspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik"

Transkript

1 Lyngvej Køge Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken Indkøbspolitiske mål Organisering Centralt indgåede aftaler Indkøb uden aftaler Leasing Leverandørforhold Etiske, miljømæssige og sociale hensyn Medarbejderes adfærd i forbindelse med indkøb Administration af fakturering m.m Kredittider Gyldighed og evaluering Direktionens underskrift.. 05

2 OVERORDNEDE FORMÅL MED INDKØBSPOLITIKKEN Denne indkøbspolitik fastsætter de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser på Erhvervsakademi Sjælland (EASJ). Indkøbspolitikken er et element i EASJ s strategi og skal derfor i videst muligt omfang understøtte opfyldelsen af EASJ s strategiske målsætninger. Formålet med indkøbspolitikken er at effektivisere indkøb i bredeste forstand, for derved at frigøre ressourcer til gavn for EASJ s formål. EASJ skal ikke bare opnå fordelagtige priser, når kvalitet, indkøbsvilkår og andre parametre tages i betragtning, men også effektivisere indkøbsprocessen i sin helhed. EASJ skal i den forbindelse optræde som én kunde i forhold til leverandører og høste de samdrift fordele, dette medfører. Indkøbspolitikken skal desuden sikre, at alle indkøb sker i henhold til gældende lovgivning og udbudsdirektiver, og at EASJ i forhold til leverandører fremstår som en redelig samarbejdspart. EASJ er sig sit ansvar som offentligt finansieret institution bevidst, og derfor inddrager indkøbspolitikken en række andre forhold end pris og kvalitet som afgørende for indkøbsbeslutninger, herunder etiske, sociale og miljømæssige hensyn. Det er et særskilt mål for EASJ s indkøb at minimere det totale ressourceforbrug set over varens/tjenesteydelsen samlede levetid. Indkøbspolitikken udmønter de overordnede mål og rammer for EASJ s indkøb i en række konkrete regler og retningslinjer, der skal efterleves af alle institutionens indkøbsdisponerende medarbejdere og enheder. Da indkøbsdisponeringen i vidt omfang foregår decentralt, er det de enkelte medarbejdere og enheder, der er ansvarlige for, at dette er tilfældet. Indkøbspolitikken omfatter alle EASJ s indkøb af varer og tjenesteydelser. INDKØBSPOLITISKE MÅL EASJ s målsætning er: At der gennem effektive indkøb og indkøbsprocesser skabes et økonomisk råderum, der kan anvendes til gavn for EASJ s kerneaktiviteter At EASJ indkøber efter princippet om rette kvalitet til formålet til bedst mulige pris At EASJ foruden pris og kvalitet også inddrager servicevilkår, driftsomkostninger leveringssikkerhed og leveringsbetingelser i indkøbsbeslutningen At EASJ koordinerer sine indkøb og optræder som én kunde i forhold til leverandører for derved at udnytte det samlede indkøbsvolumen til at opnå fordelagtige priser og indkøbsvilkår At anvende så få leverandører som muligt og økonomisk hensigtsmæssigt på de enkelte indkøbsområder At EASJ i videst mulige omfang anvender centrale rammeaftaler eller gennemfører selvstændige udbud At standardisere og udnytte substitutionsmuligheder for de enkelte indkøbsområder At EASJ gennem sine indkøb medvirker til at minimere ressourceforbrug og miljøbelastning 2

3 ORGANISERING EASJ organiserer i videst muligt omfang sine indkøb som centralt indgåede rammeaftaler med dels lokale indkøbere, der organisatorisk er placeret i de enkelte enheder, dels centrale indkøbere placeret i et. Den lokale indkøber har sammen med den budgetansvarlige ansvar for, at indkøbene sker i overensstemmelse med indkøbspolitikken og ved anvendelse af de indgåede aftaler. De centrale rammeaftaler indgås og administreres af en Indkøbsfunktion, der er placeret i et. Indkøbsfunktionen har ansvaret for, at vedligeholde og udvikle indkøbspolitikken, at tilrettelægge og gennemføre udbud samt sikre, at de indkøbspolitiske mål realiseres i indkøbsaftalerne. De centrale indkøb, der foretages i et omfatter følgende indkøbsområder: IT udstyr, telefoni, kopi og print, inventar og møbler, kontorartikler, bygningsvedligeholdelse, forbrugsaftaler, rengøring og vagt. Resursechefen har bemyndigelse til at indgå rammeaftaler og kan tidsbegrænset indenfor det enkelte år videre bemyndige andre i Indkøbsfunktionen. CENTRALT INDGÅEDE AFTALER Centralt indgåede aftaler omfatter: Aftaler indgået af resursechefen eller indkøbsfunktionen. Koordinerede aftaler indgået af Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) Koordinerede aftaler indgået af Finansministeriet SKI aftaler, fælles indkøbsaftaler m.m. INDKØB UDEN AFTALER Når der er tale om beløbsmæssigt mindre indkøb, kan der lokalt indkøbes uden aftale. På de områder, hvor der endnu ikke er indgået rammeaftaler, skal de lokale indkøbere inddrage resursechefen eller indkøbsfunktionen, før indkøb foretages. LEASING Leasingaftaler kan kun indgås af resursechefen. Det er EASJ s vurdering, at leasing kun er et økonomisk forsvarligt alternativ til køb i helt enkeltstående tilfælde og derfor bør undgås. LEVERANDØRFORHOLD EASJ ønsker at opbygge gode og dynamiske relationer til sine leverandører. Antallet af leverandører afstemmes ud fra hensyn til leverancesikkerhed, sortiment og serviceniveau samt de administrative omkostninger for EASJ ved at håndtere flere leverandører. Med henblik på at sikre fordelagtige indkøbsvilkår indgås der normalt aftaler, der sikrer de valgte leverandører et attraktivt volumen. Normalt genforhandles rammeaftaler hvert andet år. 3

4 ETISKE, MILJØMÆSSIGE OG SOCIALE HENSYN EASJ vil gennem sine indkøb og leverandørvalg udvise et samfundsmæssigt ansvar og leve op til de etiske, miljømæssige og sociale standarder m.v., der gælder for offentlige institutioner. Disse standarder indebærer bl.a., At leverandøren og eventuelle underleverandører overholder FN s konvention om børnearbejde, FN s konvention om menneskerettigheder og FN s konvention vedrørende frihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, At leverandøren respekterer ligestilling mellem køn, racer og religion, At al adfærd i forbindelse med indkøb er etisk korrekt, fx med hensyn til fortrolige oplysninger, interessekonflikter og lignende, og af en høj professionel og legal standard, At varen er produceret i overensstemmelse med nationale arbejdskrav (om fx arbejdstagerrettigheder), At varen er produceret i overensstemmelse med nationale anbefalinger (om fx energiforbrug), At varen og emballagen, hvor det er muligt, er fremstillet af genbrugsmaterialer, og at der ved fremstilling af varen ikke er anvendt miljøskadelige stoffer, At varen ved levering, opbevaring, brug og bortskaffelse ikke medfører et unødigt ressourceforbrug eller indebærer en unødig belastning for mennesker eller miljø. MEDARBEJDERNES ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDKØB EASJ s ansatte skal iagttage de almindelige habilitetsregler i forbindelse med indkøb. For at undgå tvivl om sammenblanding af interesser, må indkøbsansvarlige ikke indkøbe til private formål hos EASJ s leverandører til bedre priser og/eller handelsvilkår, som EASJ kan opnå. Det påhviler den indkøbsansvarlige at orientere Indkøbsfunktionen om alle evt. kundegoder i forbindelse med indkøb. Bonuspoint hos flyselskaber og hoteller m.v. opnået i forbindelse med tjenesterejser tilfalder EASJ. ADMINISTRATION AF FAKTURERING M.M. Alle fakturaer skal indsendes elektronisk via EAN nr. Husk at påføre rekvisitionsoplysninger og evt. rekvisitionsnummer. Af faktura skal desuden fremgå leveringsadresse. EASJ identifikation: CVR nr EAN nr KREDITTIDER Medmindre andet er skriftligt aftalt vil betaling finde sted senest 30 dage efter fakturadato. Evt. faktureringsgebyrer, rentetilskrivning og andre tillæg vil ikke blive imødekommet uden forudgående skriftlig aftale. 4

5 GYLDIGHED OG EVALUERING Politikken er gyldig fra underskriftstidspunkt og til politikken afløses af ny politik. Politikken evalueres årligt, ændringer indstilles til forretningsudvalget til godkendelse på december mødet. Revideret og senest godkendt af direktionen Køge d. 3. februar 2014 Ulla Skaarup John Norman Lene B. Renault rektor resursechef administrationschef 5

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Spilleregler for decentral ledelse og central styring

Spilleregler for decentral ledelse og central styring Spilleregler for dialogbaseret aftalestyring Spilleregler for decentral ledelse og central styring Ansvar og forpligtelser for aftaleholdere Version 6 2010: Administrativ revidering foretaget den 5. januar

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere