Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE"

Transkript

1 Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner Ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med budget Budgetseminar Valg af fælles telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune Indkøb af Politiker PC og plan for forbindelse til hjemmet Aftale om frivillig fordeling af flygtninge boliger til handicappede i Løgstør - bygherrerådgiver Renovering af Farsø Skole Vesthimmerlands Musikhus i Aars 126 LUKKET MØDE TILLÆGSDAGSORDEN 88. Serviceniveau for Redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune 129 Afbud: Bemærkninger til dagsorden:

2 Punkt 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner pr. 30. juni 2006 J. nr S00 Sammenlægningsudvalget skal hver måned for at kunne følge med i de sammenlagte kommuners økonomi have en orientering om Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden Gennemsnitlige daglige saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder (opgjort efter kassekreditreglen) Opgørelse over akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger Udover oversigterne over de likvide beholdninger er der en hovedoversigt og en resultatopgørelse for hver kommune. Der er endvidere kort redegjort for, hvordan regnskabet har udviklet sig i forhold til budgettet suppleret med en rødt, gult eller grønt blinklys. Oversigterne fremgår af det vedlagte bilag. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 med tilhørende ændringsbekendtgørelse af 22. marts Orientering pr. 30/ vedrørende likvide aktiver samt akkumulerede bevægelser på regnskab at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Punkt 79. Ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med budget 2007 J. nr I forbindelse med budgetlægningen for 2007 skal der tages stilling til, om Vesthimmerlands Kommune vil udnytte mulighederne for at ansøge om midler fra de forskellige tilskuds- og lånepuljer. Der er umiddelbart følgende muligheder: LÅN Den særlige lånepulje på folkeskoleområdet Puljen er på 800 mio. kr. og der kan efter ansøgning ydes dispensation med op til 50% af anlægsudgiften. Ansøgning skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest den 7. august Der kan forventes svar inden den 1. september Den ordinære lånepulje Puljen er på 200 mio. kr.

3 Ansøgning skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest den 7. august Der kan forventes svar medio/ultimo september Den særlige lånepulje til offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter (OPP-projekter) Puljen er på 100 mio. kr. Ansøgning skal indsendes senest den 1. september 2006 og der kan forventes svar senest den 30. september Lånepulje til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen Puljen var oprindelig på 1 mia. kr. Den er forhøjet til 1,5 mia. kr. Der er forlods fordelt kr. fra puljen. Vesthimmerlands Kommune har fået dispensation til lån på kr. fra denne pulje jfr. i øvrigt punkt 102 på Sammenlægningsudvalgets møde den 12. juni TILSKUD Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Puljen er på 180 mio. kr. og ekstraordinært forhøjet med 150 mio. kr. grundet skatteloftet. De 180 mio. kr. fordeles efter ansøgning. Dels til de kommuner, der indgår en flerårig udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og dels til øvrige kommuner. De 150 mio. kr. fordeles efter ansøgning og skal primært anvendes med særlig fokus på tilpasning af omkostninger som følge af udligningsreformen. Ansøgning skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest den 7. august De relevante ansøgninger vil blive udarbejdet i uge 31 og indsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 4. august Såfremt der ikke er politisk opbakning til ansøgningerne vil der være mulighed for efterfølgende at trække ansøgningen tilbage. Lovgrundlag Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 30. juni 2007 (j.nr ) omkring Budgetlægningen for 2007 (tilskudsudmeldingen). - udleveres på mødet - at der træffes beslutning om hvilke låne- og tilskudsmidler, der skal ansøges om. De fremsendte ansøgninger godkendes. Punkt 80. Budgetseminar J. nr A26 Sammenlægningsudvalget har besluttet, at der afholdes budgetseminar den august Forslag til mødeprogram for budgetseminaret vil blive udleveret på mødet, idet chefgruppen drøfter afviklingen af seminaret på chefmøde den 4. august 2006.

4 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, 39 og 40, stk. 2 og 3. - udleveres på mødet Fremsendes uden indstilling. Økonomiudvalget, den 7. august Der afvikles budgetseminar torsdag den 17. august Program for dagen udsendes. Økonomiudvalget har bedt direktionen om at finde yderligere to dage til at behandle budgettet. På disse dage afvikles møderne i tidsrummet Punkt 81. Valg af fælles telefonisystem i Vesthimmerlands Kommune J. nr Vesthimmerlands Kommune skal have samlet de fire rådhus-telefonisystemer, således at det fremstår som en samlet kommune. En samling af telefonisystemet indebærer, at enhederne kan tilgås på den nemmest mulige og mest effektive måde. Nummerserien for Vesthimmerlands Kommune går fra til Hovednummeret ventes at blive Succeskriterier for det fælles telefonsystem er: - Alle kan ringe internt til alle uden beregning - Alle kører samme nummerserie - Alle har fuld funktionalitet (notering, stille om, telefonpasning, svargrupper og meget andet) - Central omstilling Jobcenterets telefoni er at betragte som et separat projekt, og skal tages op som en selvstændig indstilling. Administrationen peger på to mulige løsninger: Løsning A - rådhusene Man laver en telefonisk sammenbinding af rådhusene. Det vil sige, at man langt hen ad vejen udnytter de eksisterende Meridian centraler, som står på rådhusene. Da Farsøs central ikke lever op til de tekniske krav, kobles Farsø rådhus på projektet som en udvidelse, så Farsø kører IP telefoni. Økonomien i løsning A er følgende: Investering Rådhusenes telefoni bundet sammen, uden institutioner ,45 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 Investering i alt ,85 Der er mulighed for at finansiere denne investering ved leasing. Hvis man vælger en leasing over otte år, bliver den årlige tilbagebetaling kr.

5 Drift Service pr. år ,00 Service på Cisco ,00 Drift i alt ,00 Løsning B både rådhuse og institutioner Alternativet er at koble institutionerne på den samme telefoniske løsning som Rådhusene. Formålet hermed er, at der etableres en mulighed for at ringe internt ved brug af IP telefoni mellem alle kommunens driftsenheder via den etablerede fiberforbindelse. I praksis vil institutionerne blive tilkoblet løbende efterhånden som infrastrukturen er klar. Økonomien i løsning B er følgende: Investering Rådhusene bundet sammen med institutionerne ,90 Projektledelse og installation ,00 Switche til sammenbinding af infrastruktur ,40 I alt ,30 Hvis man vælger en leasing-finansiering over otte år, bliver den årlige tilbagebetaling kr. Drift Service pr. år ,66 Service på Cisco ,00 I alt ,66 Ovenstående beregninger for løsning B involverer de nuværende institutioner i Vesthimmerlands Kommune. Det vil sige, at amtsinstitutionerne ikke er med investeringen hertil anslås at blive maksimalt kr. I udgiften er indregnet 30 % rabat via en indkøbsaftale indgået via SKI. Denne SKI-aftale har været i udbud. Administrationen foreslår, at man nøjes med en telefonisk sammenbinding af rådhusene. Det vil sige at man vælger løsning A. Man fravælger således at koble institutionerne på samme telefoniske løsning som rådhusene, da man skønner, at meget af den daglige dialog med institutionerne foregår via og ESDH. Et teknisk bilag kan forelægges. - at man vælger et fælles telefonisystem for rådhusene løsning A - at investeringen finansieres ved leasing Punktet udsættes til ekstraordinært møde den 21. august Punkt 82. Indkøb af Politiker PC og plan for forbindelse til hjemmet J. nr IT-afdelingen er blevet bedt om at komme med et forslag på, hvordan en politiker PC med tilbehør og hjemmeforbindelse kan anskaffes.

6 Der er afgivet fire tilbud på bærbare PC'er: Løsning 1: Lenovo R60 Løsning 2: Lenovo T43 Løsning 3: Lenovo T60 Løsning 4: IBM Tablet PC TP x41 Stk. pris. kr kr. kr kr. kr kr. kr kr. Lenovo er det firma, som viderefører IBM s produktion af PC'er. Til hver bærbare PC foreslås desuden følgende tilbehør: En taske, en printer og den nødvendige software der skal til for at kunne benytte maskinen. Det vil sige, at der udover operativsystemet Windows også er antivirus, en Citrix klient til opkoblingen til Vesthimmerlands Kommune, så man kan tilgå kommunens system, en MS Office pakke og en MS Exchange til mail. Et sæt tilbehør koster kr. pr. person. PC'er, tilbehør og priser for alle fire løsninger er specificeret nærmere i bilaget. Administrationen foreslår, at man vælger løsning 3 med Lenovo T60, idet den er forholdsvis fremtidssikret, har en acceptabel vægt, høj batteri-levetid, god skærm og en kraftig processor. IT-afdelingen indstiller, at alle politikere får den samme model af hensyn til den efterfølgende support. Løsning 3 med Lenovo T60 kræver følgende investering til 27 personer: PC'er Tilbehør I alt kr kr kr. Der er afsat kr. i budgettet for Der er imidlertid mulighed for at finansiere investeringen ved leasing. Tidsplan for opkoblinger HEF har ikke på indeværende tidspunkt lavet en endelig plan for hvornår de enkelte politikere kan få en fiberforbindelse, eftersom det afhænger af hvor de bor, og hvornår HEF kommer forbi deres bopæl. Men alle politikernes adresser er videregivet til HEF, og IT-afdelingen forventer at få en plan indenfor en overskuelig fremtid. For at imødekomme ønsket om en forbindelse så hurtigt som muligt, vil IT-afdelingen give de 8 politikere som ikke i forvejen har en forbindelse gennem kommunen, en ADSL forbindelse via Cybercity, som er HEF s samarbejdspartner på dette område. ADSL forbindelsen løber indtil disse politikere får deres fiberforbindelse. - Prisoversigt samt specifikationer - at man vælger løsning 3 - at investeringen finansieres ved leasing. Økonomiudvalget indstiller, at man vælger løsning 3 finansieret via leasingaftale over 4 år. Økonomiudvalget opfordrer til, at der udarbejdes oplæg til overordnet kommunikationspolitik for Vesthimmerlands Kommune.

7 Punkt 83 Aftale om frivillig fordeling af flygtninge J. nr Hidtil har kommunerne indgået en frivillig aftale om fordelingen af flygtninge. Kommunekontaktrådet i den nordjyske region anbefaler, at kommunerne også for 2007 indgår en frivillig aftale. Hvis der ikke indgås en frivillig aftale, vil Udlændingestyrelsen foretage fordelingen. Efter forslaget til aftale friholdes kommuner med flere flygtninge og indvandrere end gennemsnittet med henblik på at opnå en ensartet procentvis andel. Aftalen medfører en hurtigere udligning af antallet af flygtninge end den fordeling, som Udlændingestyrelsen bruger. En tiltrædelse af aftalen vil medføre 22 flygtninge til Vesthimmerlands Kommune frem for sandsynligvis 18 efter den fordeling, som Udlændingestyrelsen forventes af anvende. - Kommunekontaktrådets forslag til aftale om fordeling af flygtninge - at den frivillige aftale om fordeling af flygtninge tiltrædes. Den frivillige aftale indstilles godkendt. Punkt boliger til handicappede i Løgstør bygherrerådgiver J. nr : Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med Kommunalreformen overtaget Nordjyllands Amts planlagte Masterplan projekt for Frederik d. VII s Alle i Løgstør. Projektet er i bilag 8 til Delingsaftalen kategoriseret som: et projekt, som kun har været i politiske behandling (Nordjyllands Amt), som en del af masterplanen men uden særskilt politisk behandling og uden anlægsbevillinger. Masterplan-projektet for Frederik d. VII s Alle i Løgstør har i flere år været undervejs fra en nedsat byggeprojekt gruppe med involvering af amtslige ledere og planlæggere, berørte decentrale ledere, personalerepræsentanter, brugere og pårørende. I forbindelse med kommunal overtagelse af projektet har administrationen foretaget følgende: Byggeprogrammet skal foreligge færdig til politisk beslutning for anlægsbudget 2007, idet det kommunale grundkapitaltilskud fra 2007 stiger fra nuværende 7 % til 14 % Projektet udvides fra oprindelig 20 boliger til 30 boliger Udvidelsen af antallet medfører nedlæggelse af to kommunale bofællesskaber og integrering af disse beboere i byggeriet

8 Ligesom der planlægges med tilbud til 3-4 unge beboere, fra Vesthimmerlands Kommune, der for nuværende har et midlertidigt ophold på Ungdomshøjskolen, Studievej i Nørresundby Byggeprogrammet foreligger nu til politisk drøftelse med henblik på at tage stilling til om, der kan antages en bygherrerådgiver, når henses til den meget snævre tidsramme for færdig projektering af projektet i Kommunernes Revision har udarbejdet foreløbigt budget for byggeriet, disse vedlægges. Det samlede projekt fremsendes samtidig til Sammenlægningsudvalgets budgetdrøftelser for anlæg Byggeprogram 30 boliger til handicappede i Løgstør Kommunernes Revision 1. økonomiberegning - at der kan antages bygherrerådgiver, således at projektet kan viderebehandles sideløbende med de politiske drøftelser for anlægsbudget Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling godkendt. Bygherrerådgivningen udbydes blandt indbudte rådgivere. Punkt 85. Renovering af Farsø Skole J. nr P19 Sagsbeskrivelse modtaget fra Farsø Kommune Arkitektfirmaet FN-Tegnestue A/S fremsender dispositionsforslag til renovering af Farsø Skole. Forslaget indeholder økonomi herunder projektændringer, etapeopdeling, økonomisk overslag og redegørelse for ændringer i overslaget, finansiering herunder fordeling på årene , tidsplan herunder grafisk fremstilling og procesplan, samt tegninger. Samlede anlægsinvesteringsudgifter udgør excl. moms kr Dispositionsforlaget er udarbejdet i samarbejde med Farsø Skole. På møde den 8. maj 2006 mellem arkitektfirmaet, Farsø Skole, Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen blev det besluttet, at det endelige dispositionsforslag også skal indeholde udgifter til renovering af tag over aula og forslag til etablering af parkerings- og afleveringsplads ved matriklens vestlige ende. Arkitektfirmaet udarbejder snarest et nyt dispositionsforslag. Indstilling: Børne- og Kulturforvaltningen i Farsø Kommune indstiller - at der i første omgang søges om en anlægsbevilling på kr til projektering samt frigørelse af rådighedsbeløb på kr i at der i overslagsårene 2007, 2008 og 2009 afsættes henholdsvis kr , kr og kr på budgettet - at udgifter til renovering af tag og etablering af parkeringsplads medtages og - at dispositionsforslaget videresendes til Sammenlægningsudvalget via kommunalbestyrelsen. Børne- og kulturudvalget i Farsø den 16. maj 2006, punkt 4 Indstilling godkendt.

9 Økonomiudvalget i Farsø den 6. juni 2006, punkt 786 Indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen i Farsø den 14. juni 2006, punkt 746 Godkendt og fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget i Vesthimmerland, den 7. august 2006 Økonomiudvalget oversender sagen til behandling i Børne- og Skoleudvalget til vurdering i forhold til en samlet skolerenoveringsplan og budget Punkt 86. Vesthimmerlands Musikhus i Aars J. nr Efter at projektet musikkens hus i Aalborg nu er udskudt, er der mulighed for at få Mål-2 midler til opførelse af Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Projektet i Aars er fra Nordjyllands Udviklingsfond indstillet til at være et af de projekter, der skal modtage støtte, såfremt musikkens hus i Aalborg ikke igangsættes nu. Det forventes, at det vil koste ca mill. kr. at bygge Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Nordjyllands Udviklingsfond har i december 2005 meddelt, at der vil være ca. 11,5 mill. kr. til rådighed til projektet, såfremt musikkens hus i Aalborg ikke tilføres midler. Derudover har Indenrigsministeriet meddelt et tilskud på 0,75 mill. kr. Resten forventes financieret af henholdsvis tilskud og lån fra Anlægsfonden, som har vist sig meget interesseret i projektet og som har givet mundtligt tilsagn om fordelagtige lån over 20 år. Økonomiudvalget bedes tage en drøftelse af ovennævnte byggeri, idet et kommende projekt skal igangsættes snarest muligt for at få del i Mål-2 midlerne. Sagen drøftet. Relevant materiale fremsendes til sammenlægningsudvalgets medlemmer hurtigst muligt. LUKKET MØDE Punkt 87.

10 TILLÆGSDAGSORDEN Punkt 88. Serviceniveau for Redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune. J. nr : En arbejdsgruppe bestående af beredskabscheferne i Aalestrup, Farsø, Aars og Løgstør har udarbejdet en risikoprofil og et oplæg til serviceniveau for redningsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune. Risikoprofilen og oplægget til serviceniveau blev gennemgået på et fællesmøde for de fire kommuners Beredskabskommisioner den 16. maj 2006 på Farsø Rådhus. På mødet ønskede kommisionsmedlemmerne udarbejdet en risikoprofil og oplæg til serviceniveau for kommunens sommerhusområder. Desuden fandt kommisionsmedlemmerne det hensigtsmæssigt at den udarbejdede opgørelse af ressourcebehovet i redningsberedskabet blev en del af oplægget til serviceniveauet. Det fremlagte materiale er efterfølgende redigeret og udsendt til sammenlægningsudvalgets medlemmer, samt gennemgået på et temamøde i forlængelse af udvalgets ordinære møde den 12. Juni Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 765 af 03/08/2005 om Risikobaseret Kommunalt Redningsberedskab. : Risikoprofil og oplæg til serviceniveau, der er udsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer forud for mødet den 12. juni 2006, bedes medbragt. Opgørelse over nuværende ressourceforbrug til Redningsberedskabet i Aars, Farsø, Aalestrup og Løgstør kommune. : - at oplægget til serviceniveau for Redningsberedskabet godkendes med en bemanding på 3,35 årsværk, og en årlig besparelse på kr i 2007, 2008 og Økonomiudvalget indstiller, at oplægget til serviceniveau for Redningsberedskabet godkendes, dog med den ændring at normeringen fastsættes til 3,2 årsværk og en årlig besparelse på minus 2 %. Teknisk chef Jens Chr. Olesen bedes fremsende udtalelse vedr. konsekvenser for den nye tekniske forvaltning før behandling i sammenlægningsudvalget Mødet afsluttet kl

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere