Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2012"

Transkript

1 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 212 1

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 7 Figur 1.2 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod anæmi 8 Figur 1.3 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod blærebetændelse 8 Figur 1.4 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod brud 9 Figur 1.5 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod dehydrering 9 Figur 1.6 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod forstoppelse 1 Figur 1.7 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod lungebetændelse og KOL 1 Figur 1.8 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod mave & tarm 11 Figur 1.9 Udgifter til forebyggelige indlæggelser mod tryksår 11 Figur 1.1 Udgifter til forebyggelige indlæggelser for diabetes 12 Figur 1.11 Udgifter til forebyggelige indlæggelser for Causa Socialis 12 Figur 1.12 Antal udskrivninger for alle forebyggelige indlæggelser 13 Tabel 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser fordelt på kommune og sygehus 14 Figur 2.1 Udgifter til -dagsindlæggelser 15 Figur 2.2 Antal udskrivninger for -dagsindlæggelser 15 Tabel 2.1 Udgifter til -dagsindlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner 16 Figur 3.1 Udgifter til færdigbehandlede 17 Tabel 3.1 Udgifter til færdigbehandlede fordelt på sygehuse og kommuner 18 Herefter følger kommunerne i alfabetisk rækkefølge Faxe 19 Greve 23 Guldborgsund 27 Holbæk 31 2

3 Kalundborg 35 Køge 39 Lejre 43 Lolland 47 Næstved 51 Odsherred 55 Ringsted 59 Roskilde 63 Slagelse 67 Solrød 71 Sorø 75 Stevns 79 Vordingborg 83 3

4 Indledning Dette er den rapport der laves til kommunerne i Region Sjælland efter aftale i Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Rapporten dækker perioden 3. kvartal 21 til og med 2. kvartal 212, og vil blive opdateret hvert kvartal, når kvartalsopgørelser foreligger. Rapporten omhandler dele af den kommunale medfinansiering: forebyggelige indlæggelser, -dagsindlæggelser og færdigbehandlede somatiske patienter. Genindlæggelser er udgået i denne rapport. Det forklares senere. Der skelnes i rapporten mellem kommunal medfinansiering og kommunal finansiering. Kommunal medfinansiering vedrører i denne rapport beregningerne for forebyggelige indlæggelser og -dagsindlæggelser. Ændringer i den kommunale medfinansiering i 212 Fra den 1. januar 212 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering i kraft. Det medførte at medfinansieringsandelen og medfinansieringsloftet er steget væsentligt i 212 i forhold til 211. Ændringerne ses i tabel A. Tabel A. Ændret kommunal medfinansiering Patienttype Finansieringsandel i pct. Takstloft i kroner Stationær Ambulant De ændrede finansieringsandele og takstlofter medfører naturligvis store stigninger i de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering i 1. og 2. kvartal 212. Samtidig med stigningen i den kommunale medfinansiering, bortfaldt det kommunale grundbidrag, der i 211 var på kr. pr. borger. Kommunal medfinansiering forkortes i notatet med KMF. Kommunal finansiering vedrører gruppen af færdigbehandlede borgere. Her skal kommunen betale den fulde fastsatte takst per sengedag. Taksten er i kr. per dag. Kommunal finansiering er forkortet i KF. Kommune Folketal Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Region Sjælland Tallene er alle trukket fra datakilden KØS, der ligger under Statens Serum Instituts informationssystem esundhed. Det er vigtigt at bemærke, at KØS er baseret på Landspatientregisteret som korrigeres løbende, hvorfor det er sandsynligt at nogle data og opgørelser kan ændre sig fra rapport til rapport. Endvidere viser rapporten kun hvad der er registreret på opgørelsestidspunktet. Da efterregistreringer for indeværende år finder sted frem til afregningsafslutningen primo marts det følgende år, vil der kunne forventes en smule højere udgifter til kommunal medfinansiering, end de beløb rapporten p.t. angiver. Stigningen vil normalt maksimalt udgøre 2 3 procent. 4

5 Udover de analysespecifikke variable er alle opgørelser beregnet med variablene i KØS: bopælskommune, år, måned, kommunal medfinansiering og kommunal finansiering i analysen om de færdigbehandlede. Kommunernes folketal er trukket for juli 212 og hentet hos Danmarks Statistik. Notatet er opbygget i relative og absolutte diagrammer. De relative diagrammer er defineret som udgifterne til kommunal medfinansiering/finansiering per 1 indbyggere, og er først i notatet, da det her er sammenligningen mellem kommunerne kan ses. De absolutte størrelser er anvendt på grafer og tabeller på de enkelte kommuner, der er beregnet per kvartal. De relative diagrammer viser forskellen mellem kommunerne per 1 indbyggere i året 3. kvartal 211 til 2. kvartal 212. Der gøres ved fortolkning af de relative diagrammer opmærksom på, at der ikke er standardiseret for de enkelte kommuners demografiske sammensætninger. Derfor kan et højt niveau på en indikator skyldes en anden alderssammensætning end for resten af Region Sjælland, f. eks. flere personer over 65 år pr. 1 borgere. De absolutte tabeller og grafer viser de absolutte udgifter for hvert kvartal for den enkelte kommune for samtlige 8 kvartaler i perioden 2. kvartal 21 til og med 1. kvartal 212. Forklaringerne til de sammenlignelige tabeller angående definitioner og udtræksbetingelser er også gældende for graferne og tabellerne på kommuneniveau. Variabelforkortelserne for sygehusene: HOL: Holbæk sygehus KAL: Kalundborg sygehus KOE: Køge sygehus NAE: Næstved sygehus RIN: Ringsted sygehus ROS: Roskilde sygehus SLA: Slagelse sygehus Øvrige: Offentlige sygehuse uden for Region Sjælland Antal udskrevne patienter Før ændringen i den kommunale medfinansiering i 212, var det muligt at danne sig et indtryk af aktiviteten for indlæggelser alene ud fra udviklingen i den kommunale medfinansiering. Men med de store takstændringer er stigningen i den kommunale medfinansiering ikke nødvendigvis forbundet med et stigende antal indlæggelser. Derfor er Resultatindikatorrapporten udvidet med tabeller der angiver antallet af udskrivninger. Antallet af udskrivninger per tusind borgere er kun vist for alle udskrivninger ved de forebyggelige indlæggelser, idet datagrundlaget er for lille til, at det giver mening at vise antallet per tusind borgere for de enkelte diagnosegrupper. Genindlæggelser I forbindelse med at Resultatindikatorrapporten er udvidet med antal udskrivninger, har vi set nærmere på hvordan genindlæggelser opgøres i KØS. Genindlæggelser er komplekse at opgøre og definitionerne varierer meget mellem de forskellige data- og statistikleverandører. 5

6 Vi har i regionen ikke været i stand til at genskabe det antal af genindlæggelser der fås ved et udtræk i KØS og samtidig foreligger der ikke nogen dokumentation om genindlæggelserne i KØS. I vores kvalitetstests af genindlæggelserne i KØS, har vi sammenlignet med genindlæggelser vi selv har beregnet og andre genindlæggelsestal der er offentliggjort af Statens Serum Institut. Sidstnævnte ligger under Benchmark og analyse på sundhedsområdet i esundhed. Ved sammenligningerne er antallet af genindlæggelser i KØS meget lave. Vi har derfor valgt at lade genindlæggelserne udgå, indtil der kommet klarhed over hvordan de præcist er defineret og beregnet. Statens Serum Institut har lovet at fremskaffe dokumentation for beregninger og definitioner af genindlæggelser i KØS. Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser Forebyggelige indlæggelser vedrører gruppen af sygdomme, hvor antallet af indlæggelser delvis kan påvirkes af bopælskommunen ved rettidig plejemæssig, social og omsorgsmæssig indsats. Rapporten omhandler kun de sygdomme hvor resultaterne kan måles relativt kort tid efter indsatsen. Den langtsigtede forebyggelse indgår derfor ikke, f. eks. forebyggelse af selve diabeteseller KOL sygdommen. De forebyggelige indlæggelser i denne rapport er bl.a. følgekomplikationerne hos diabetes og KOL patienter samt andre let forebyggelige indlæggelser så som brud, anæmi osv. Ændringer i diagnosekoderne for de forebyggelige indlæggelser Sygdomsgruppen er defineret i koder efter ICD-1 klassifikationen. Vi har ændret koderne for sygdomsgruppen, så de nu følger den definition som Sundhedsstyrelsen anvender 1. Samtidig er sygdomsgruppen blevet udvidet til at omfatte diabetes I og II samt den patientgruppe der går under betegnelsen Causa Sosialis. De nye og gamle diagnose koder fremgår af tabel B. Tabel B. Ændring af diagnosekoder Diagnose: Tidligere rapporter Denne og følgende rapporter 2 Lungebetændelse/KOL DJ DJ12-DJ15, DJ18, DJ2-DJ22, DJ4-DJ47 Dehydration DE869 DE869 Blærebetændelse DN3, undtagen 34 DN3, undtagen 33 og 34 Forstoppelse DK59 DK59 Blodmangel, ernæringsbetinget DD5-53 DD5-53 Brud DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92 DS2, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92 Mave/tarm DA9 DA9 Tryksår DL89 DL89 Diabetes I og II - DE1-14 Causa Socialis - DZ59, DZ74-75 Ovennævnte ændring medfører naturligvis højere udgifter til kommunal medfinansiering til de forebyggelige indlæggelser, sammenlignet med de tidligere rapporter. 1 Kilde: Varedeklaration for de kommunale sundhedsindikatorer, s. 12. Sundhedsstyrelsen 2 Sundhedsstyrelsen har foretaget en omfattende opdatering af IDC-1 klassifikationen, med virkning fra 1. januar 212. For diagnosekoderne for de forebyggelige indlæggelser medfører dette kun mindre sproglige ændringer og justeringer i få af sygdomsgrupperne. F. eks. ændres DL899A Mindre tryksår på pt. uden neurologiske udfald til DL89 Decubitus grad I. 6

7 Causa Socialis Patienterne i denne diagnosegruppe er tilføjet siden forrige Resultatindikatorrapport, så de forebyggelige indlæggelser fuldstændigt følger Sundhedsstyrelsens definition. Causa Socialis er en diagnosegruppe, som bl. a. anvendes for at angive, at hovedproblemet ved en sygehusindlæggelse er patientens manglende evne til at klare sig generelt. Diagnosegruppen omfatter bl. a. posedamer, hjemløse og andre personer der i høj grad er afhængig af den rette pleje og omsorg fra kommunen og de øvrige omgivelser. Figur 1.1 Udgifter til KMF til alle forebyggelige indlæggelser, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 Note: Bemærk at x-aksen skærer y-aksen ved 13. kroner 7

8 Figur 1.2 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod anæmi, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 Figur 1.3 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod blærebetændelse, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 8

9 Figur 1.4 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod brud, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 Note: Bemærk at x-aksen skærer y-aksen ved 3. kroner Figur 1.5 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod dehydrering, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 9

10 Figur 1.6 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod forstoppelse, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 Figur 1.7 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod lungebetændelse og KOL 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 Note: Bemærk at x-aksen skærer y-aksen ved 5. kroner 1

11 Figur 1.8 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod mave & tarm sygdomme, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 Figur 1.9 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod tryksår, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september

12 Figur 1.1 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser mod diabetes, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 Figur 1.11 Udgifter til KMF til forebyggelige indlæggelser i diagnosegruppen Causa Socialis 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september

13 Figur 1.12 Antal udskrivninger for alle forebyggelige indlæggelser, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september

14 Tabel 1.1 Udgifter til KMF til samtlige forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner, 3. kvartal kvartal 212 Kommune HOL KAL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 I alt 14

15 Udgifter til KMF til -dagsindlæggelser -dagsindlæggelser er defineret som indlæggelser, hvor borgeren udskrives samme dag. Her er kun trukket tal for de medicinske afdelinger, da -dagsindlæggelser på f. eks. kirurgiske afdelinger ofte er en del af behandlingsforløbet. Figur 2.1 Udgifter til KMF til -dagsindlæggelser, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 Figur 2.2 Antal udskrivninger for -dagsindlæggelser, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september

16 Tabel 2.1 Udgifter til KMF til -dagsindlæggelser fordelt på sygehuse og kommuner, 3. kvartal kvartal 212 Kommune HOL KAL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 I alt 16

17 Udgifter til kommunal finansiering af færdig behandlede Færdigbehandlede patienter forstås efter sundhedsloven 238, stk.1, hvor patienten er klar til udskrivning som følge af, at sygehusets behandling af patienten, herunder de i den sammenhæng nødvendige administrative opgaver, er tilendebragt, og indlæggelse ikke længere er nødvendig. Figur 3.1 Udgifter til kommunal finansiering til færdige behandlede patienter, 3. kvartal kvartal 212 Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september

18 Tabel 3.1 Udgifter til kommunal finansiering til færdig behandlede fordelt på sygehuse og kommuner, 3. kvartal kvartal 212 Kommune HOL KAL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg I alt Kilde: KØS, esundhed, d. 17. oktober 212, LPR 1. september 212 I alt Herefter følger de enkelte kommuner i alfabetisk rækkefølge 18

19 Faxe Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Faxe kommune KMF i kroner 1.. Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

20 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse FAK HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

21 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Faxe kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser FAK HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

22 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Faxe kommune KF i kroner 1. Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL KOE NAE ROS SLA Øvrige I alt

23 Greve Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Greve kommune KMF i kroner 1.. Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

24 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

25 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Greve kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KOE NAE ROS Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

26 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Greve kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede KOE NAE ROS SLA Øvrige I alt

27 Guldborgsund Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Guldborgsund kommune KMF i kroner Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

28 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KOE NAE NAK NFS ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

29 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Guldborgsund kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser KOE NAE NAK NFS ROS Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

30 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Guldborgsund kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede KOE NAE NFS Øvrige I alt

31 Holbæk Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Holbæk kommune KMF i kroner Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

32 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KAL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

33 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Holbæk kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KAL KOE NAE ROS SLA Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

34 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Holbæk kommune KF i kroner 1. Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL KAL KOE ROS SLA Øvrige I alt

35 Kalundborg Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Kalundborg kommune KMF i kroner 1.. Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

36 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KAL KOE NAE NFS RIN ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

37 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Kalundborg kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KAL NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

38 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Kalundborg kommune KF i kroner 1. Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL KAL ROS SLA Øvrige I alt

39 Køge Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Køge kommune KMF i kroner Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

40 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KOE NAE NAK NFS ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

41 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Køge kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KOE NAE NFS ROS SLA Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

42 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Køge kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede KOE NAE ROS SLA Øvrige I alt

43 Lejre Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Lejre kommune KMF i kroner Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår Diagnose KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

44 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KAL KOE NAE ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

45 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Lejre kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KOE NAE ROS Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

46 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Lejre kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede KAL KOE ROS Øvrige I alt

47 Lolland Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Lolland kommune KMF i kroner Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

48 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KAL KOE NAE NAK NFS ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

49 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Lolland kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KOE NAE NAK NFS ROS SLA Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

50 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Lolland kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede NAE NFS SLA Øvrige I alt

51 Næstved Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Næstved kommune KMF i kroner Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

52 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KOE NAE NFS RIN ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

53 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Næstved kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KOE NAE NAK NFS ROS SLA Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

54 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Næstved kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL KOE NAE SLA Øvrige I alt

55 Odsherred Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Odsherred kommune KMF i kroner 1.. Diagnose Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

56 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse HOL KAL KOE NAE NFS RIN ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

57 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Odsherred kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KAL KOE ROS SLA Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

58 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Odsherred kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL KAL ROS SLA Øvrige I alt

59 Ringsted Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Ringsted kommune KMF i kroner Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

60 KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på sygehuse FAK HOL KAL KOE NAE NFS RIN ROS SLA Øvrige I alt Diagnose Antal sygehusudskrivninger fordelt på diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

61 Udgifter til kommunal medfinansiering til -dagsindlæggelser i Ringsted kommune KMF i kroner KMF til -dagsindlæggelser HOL KAL KOE NAE ROS SLA Øvrige I alt Antal sygehusudskrivninger fordelt på kvartal

62 Udgifter til kommunal finansiering til færdigbehandlede patienter i Ringsted kommune KF i kroner Kommunal finansiering til færdigbehandlede HOL KOE NAE ROS SLA Øvrige I alt

63 Roskilde Udgifter til kommunal medfinansiering til forebyggelige indlæggelser i Roskilde kommune KMF i kroner Diagnose Anæmi Blærebet. Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop. Lungebet./KOL Mave&tarm Tryksår KMF til forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnose Diagnose Anæmi Blærebet Brud Causa Socialis Dehydrering Diabetes Forstop Lungebet./KOL Mavetarm Tryksår I alt

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 211 212 Version 2 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 8 Figur 1.2

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal kvartal 2014 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 3. kvartal 2012 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forkortelser... 5 Udgifter til

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal kvartal 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 4. kvartal 29 3. kvartal 211 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår halvår 2011 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2. halvår 2009 1. halvår 2011 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser

Læs mere

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010

Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 Resultatindikatorer for kommunal medfinansiering Kommunerne i Region Sjælland 2010 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Figur 1.1 Udgifter til alle forebyggelige indlæggelser 6 Figur 1.2 Udgifter til

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Med udgangspunkt i resultatindikatorrapporten fra Region Sjælland, for aktivitetsbestemt medfinansiering, er denne rapport

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser

Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Kommunal medfinansiering, top 10 diagnoser Denne opgørelse viser de 10 diagnoser, hvor kommunerne har de største udgifter til kommunal medfinansiering. Opgørelsen er udarbejdet efter ønske fra kommunerne

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Forebyggelse af indlæggelser

Forebyggelse af indlæggelser Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Forebyggelse af indlæggelser med fokus på borgere i Roskilde Kommunes hjemmepleje Publikationen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område

Overbliksskabende analyse af. det medicinske område Overbliksskabende analyse af sygehusenes patientsammensætning og -forløb på det medicinske område Indholdsfortegnelse 1. Formål og datagrundlag 2. Samlet overblik over aktiviteten i Region Sjælland 3.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune

Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Sagsnr.: 2013-45210 Dato: 25-08-2013 Dokumentnr.: 2013-258070 Sagsbehandler: Dorthe Berg Rasmussen Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, Næstved Kommune Baggrund Næstved Kommune har oplevet en stigning

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER 21 SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER, 21 1 Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater, 21 Udarbejdet

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

Kommunal medfinansiering Oktober 2013

Kommunal medfinansiering Oktober 2013 Kommunal medfinansiering Oktober Centerstaben Pleje og Sundhed Britta Crone Denne rapport er udarbejdet til Social- og Sundhedsudvalget som en del af den løbende opfølgning på den kommunale medfinansiering.

Læs mere

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE

FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE FORMIDLING AF SUNDHEDSDATA TIL KOMMUNERNE Stine Holm, SSI Niels Berdiin Flarup, SSI DRG-konference 2015 - Kursusdag OVERBLIK: DRG-SYSTEMET Spor 2 DRG-systemet Grupperingslogik Inddata Takstberegning Uddata

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation

Nationale kvalitetsmål. Dokumentation Nationale kvalitetsmål Dokumentation Indhold Forord... 3 Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage... 4 Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL... 5 Akutte somatiske indlæggelser blandt

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport: Kommunal medfinansiering Faxe Kommune Formålet med rapporten er at give Social- og Sundhedsudvalget et overblik over Faxe Kommunes samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område)

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske område) Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (det somatiske Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2017 1 0. Indledning Datagrundlag Datagrundlaget for den nærværende rapport er baseret på udtræk fra

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015

Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser. Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Tidlig indsats og forebyggelige indlæggelser Social- og Sundhedsudvalget d. 6. maj 2015 Berlingske Tidende 30. -31. marts 2015: Dårlig pleje sender ældre på sygehus Tusinder af ældre bliver indlagt uden

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017

Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Nøgletal Kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Faxe Kommune februar 2017 Kontanthjælpsloftet Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del

Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del 0. Indledning Dette er en beskrivelse af projektideen omkring Telemedicin

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb

Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb Fællesmøde TSS og TSP Rehabilitering af borgere med komplekse forløb 10 år siden den første sundhedsaftale 1.0.. Med fokus på den gode udskrivning af komplekse borgere, forebyggelse for at forhindre genindlæggelser,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE 2011 Monitorering af sundhedsaftalerne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: kommuner, regioner, sundhedsaftale, patientforløb,

Læs mere

KKR september 2014 Status og takster. 9. September

KKR september 2014 Status og takster. 9. September KKR september 2014 Status og takster 9. September Vi er i gang De 1. tilsynsbesøg blev gennemført 14. januar Tilsynsbesøg vedrørende alle røde sager gennemført Igangsat driftstilsyn, uanmeldte tilsyn og

Læs mere

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE

BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE BEDRE GRUNDLAG FOR IND- SATSEN PÅ DET KOMMUNALE SUNDHEDSOMRÅDE - Juni 21 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Indikatorer

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning... 4

Læs mere

Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008

Genindlæggelser af ældre i Danmark 2008 Genindlæggelser af ældre i Danmark 28 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 29; 13(2) Genindlæggelser af ældre i Danmark 28 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 16 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere