Nye funktioner på vej til web

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye funktioner på vej til web"

Transkript

1 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem dagtilbud og forældre. Side 4 Side 5 Hillerød kommune vælger MinUddannelse Efter endt pilotprojekt i skoleåret 12/13, vælger Hillerød kommune at implementere MinUddannelse på alle folkeskoler. Nye funktioner på vej til web Vejledermodulet på MinUddannelse har været i luften siden medio august og på trods af modulets korte levetid, er det allerede blevet udbygget adskillige gange og der er mere på vej. Indeværende skoleår var kun lige begyndt, da UVdata lancerede et nyt webbaseret værktøj til landets UU-vejledere i form af et nyt modul på MinUddannelse. Modulet gør det muligt for vejlederne at tilgå mange af de kendte funktioner fra UVvej via MinUddannelse, hvor siden er opsat til at kunne skalere i størrelse alt efter, hvilket device man tilgår den med uden at gå på kompromis med funktionalitet og overskuelighed. Der kan således arbejdes med modulet både via computer, tablet eller smart phone, og det tilgås med nøjagtig samme login, som vejlederne er vant til at benytte til deres vejledningssystem på fjernskrivebordet der skal dermed ikke et nyt login til, for at komme i gang med at benytte siden. Har man en bruger til fjernskrivebordet, har man også en bruger til det nye værktøj - uden merudgift. Der udvikles fortsat Siden lanceringen af modulet er der kommet mange nye funktioner til således, at en del af de opgaver, som vejlederne hidtil har varetaget i UVvej, kan løses via det nye værktøj, hvor man kan få vist sin morgenskærm, søge sine elever/unge ud, foretage registreringer i journalen, redigere historikker osv. I nærmeste fremtid bliver modulet beriget med en stribe nye funktioner, som bl.a. gør det muligt at arbejde med adviser fra advismodulet, administrere uddannelsesplaner, generere udskrifter osv. Men selvom modulet er blevet taget godt imod, så viser statistikkerne over logins, at det fortsat er fjernskrivebordet, der er vejledernes fortrukne platform. Fraværsregistreringen skal ske digitalt I arbejdet med at koordinere brobygning for elever i udskolingen er mange parter involveret. Det er derfor helt essentielt, at disse parter arbejder tæt sammen og videndeler undervejs i processen elektronisk naturligvis. Mandag d. 21. oktober udgjorde Herning HF og VUC rammerne for et kursus for studiesekretærer og skolesekretærer på ungdomsuddannelser og grundskoler i Herning og Ikast- Brande kommune. Emnet var fraværsregistrering af brobygningselever og UVdata var med for at demonstrere, hvordan denne registrering kan ske elektronisk i Brobygning.NET, som er den platform der benyttes til at varetage koordineringen og tilmeldingen af de obligatoriske intro- og brobygningsforløb. Tilslutningen til kurset var stor, og der var således mødt tæt ved 40 deltagere op for at få viden om, hvordan der på den mest optimale måde arbejdes med kontaktbogen og fraværsregistrering i Brobygning.NET. Foruden gennemgangen af den tekniske del af emnet, var der også løbende dialog blandt deltagerne om den mere praktiske del, hvor der blev talt om best practice i forbindelse med brugen af værktøjet.

2 VoresDokumenter.dk ser dagens lys Efter et vundet udbud om udarbejdelse af IT-løsning til projekt om tværfagligt samarbejde, har UVdata i samarbejde med fire projektkommuner udviklet VoresDokumenter.dk. Aabenraa, Furesø, Odsherred og Viborg Kommuner deltager i Socialstyrelsens projekt Unge med psykiske vanskeligheder - overgang fra barn til voksen. Projektets formål er at sikre: Mere sammenhængende og helhedsorienteret støtte til unge mellem 16 og 24 år med psykiske vanskeligheder og dermed at de unge i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative, sociale) og tage ansvar for eget liv, således at de unge i højere grad formår at blive inkluderet i samfundet, herunder deltage i uddannelse og job på lige vilkår med andre unge. Projektet indebærer tværfagligt samarbejde, hvor medarbejdere fra de fire projektkommuner, fra behandlingspsykiatrien i regionerne og fra andre eksterne enheder som f.eks. Ungdommens Uddannelsesvejledning, anbringelsessteder, læger, skoler m.v., på tværs af enheder samarbejder om at sikre gode overgange for unge med psykiske vanskeligheder. Samtidig er den unge i centrum og indgår som vigtig samarbejdspartner sammen med forældrene, hvis den unge er under 18 år. Til det formål manglede de fire kommuner et IT-system, der tillod deling af dokumenter på tværs af organisationer og forvaltninger. Altså et system, der var uafhængigt af forskellige fagsystemer, men som samtidigt overholder alle gældende krav til persondataloven. Systemet skulle samtidigt kunne anvendes som borgerens portal. Dermed skulle borgerne kunne logge ind i systemet og selv læse de relevante sagsakter og på den måde skulle systemet i praksis virke som et digitalt ringbind, hvor alle relevante parter altid havde adgang til de nødvendige dokumenter. Derfor gik de fire kommuner sammen om et fælles udbud. UVdata bød ind med løsningen Vores- Dokumenter.dk, som kommunerne efterfølgende udvalgte som den bedste løsning. Specialkonsulent Karen Berthelsen fra Viborg kommune udtaler om udvælgelsen: Valget af UVdata blev truffet på baggrund af et udbud, hvor blandt andet UVdatas store forståelse for projektets grundidé og målgruppe, var afgørende for valget. UVdata og de fire kommuner har efterfølgende udviklet og optimeret på VoresDokumenter.dk. Samarbejdet har foregået online, på grund af de store geografiske afstande mellem de involverede parter. Vi har i den løbende dialog mellem os projekt kommuner og UVdata benyttet Skype med stor succes. Via vores Skype-møder har vi fået præsenteret løsningsforslag, drøftet en lang række emner og skabt afklaring, på en nem måde på tværs af de geografiske afstande, fortæller Karen Berthelsen, Viborg Kommune. Resultatet af denne proces er Vores- Dokumenter.dk. VoresDokumenter.dk er et webbaseret system, hvor brugerne kan logge ind med NemID eller UVlogin. Når en bruger logger ind, vil vedkommende få en oversigt over de borgere, som vedkommende er tilknyttet. Fra den enkelte borger kan brugeren læse eller skrive i de dokumenter, der er tilknyttet borgeren. Worddokumenter åbnes direkte fra siden og gemmes online på UVdatas server, når brugeren trykker Gem i Word. For at sikre, at forskellige brugere ikke overskriver hinandens ar- fortsættes side 3

3 bejde, låses dokumenterne mod redigering, når disse er åbnet. Vil en bruger blot læse et worddokument fra VoresDokumenter.dk, åbnes dette i PDF-format. Fordelen ved dette format er, at det kan åbnes på alle devices. Det betyder, at dokumenterne også vil kunne tilgås, såfremt borgeren logger ind på VoresDokumenter.dk fra sin smartphone eller tablet. For de involverede kommuner har det fra starten været vigtigt, at løsningen var brugervenlig og imødekommende. UX-arkitekt ved UVdata, Thomas Laursen, udtaler: VoresDokumenter.dk har fra starten været udviklet med brugervenlighed som det primære fokus. Løsningen skal være nem og intuitiv at anvende for forskellige brugerprofiler og jeg synes, at vi har opnået dette i samspil med de fire kommuner. Resultatet af dette udviklingsfokus er en meget skarp løsning, der målrettet guider brugeren mod netop de funktioner, der er nødvendige i en given situtation. Den høje grad af brugervenlighed samt den bagvedliggende systemmæssige arkitektur gør, at VoresDokumenter.dk er en meget fremtidssikret løsning. Lige netop løsning ens arkitektur sikrer, at den nemt kan tilpasses andre formål eller kravspecifikationer. Dette betyder, at VoresDokumenter.dk også vil kunne anvendes som et mere generisk fildelingssystem, hvor forskellige brugere kan dele og arbejde med filer og dokumenter. Den endelige testperiode på VoresDokumenter.dk blev afsluttet i uge 46 og de fire kommuner har nu påbegyndt arbejdet med portalen. Dette sker efter et meget vellykket udviklingssamarbejde mellem kommunerne og UVdata: I udviklingen af den endelige løsning, har vi oplevet UVdata som en yderst seriøs samarbejdspartner, der handler hurtigt og løsningsorienteret på vores input. Samtidig er det altid gennemtænkte løsninger vi præsenteres for, som igen vidner om indsigt og forståelse for projektets grundide, slutter Karen Berthelsen. Stor tilslutning til kick-off arrangement om UPV Digitale dagtilbud i Vejen Tirsdag d. 19. november blev der på UC Lillebælt i Odense afholdt kick-off arrangement om UPV, som havde til formål at sætte fokus på arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen fra både et teoretisk, et praktisk, og et teknisk perspektiv. Lektor på UC Lillebælt Marianne Tolstrup, startede ud med at fortælle om tankerne bag det dialogredskab, som er tænkt som en støtte til arbejdet med uddannelsesparathed i grundskolen for lærere og vejledere. I dialogredskabet kan elever gå ind og vurdere sig selv på en række parametre i en foruddefineret guide. Det samme kan en lærer, en vejleder, en forælder eller en klassekammerat, hvorefter programmet genererer en illustration af, hvordan vurderingerne ser ud i forhold til hinanden. Dernæst fortalte UU-leder Anders Ladegaard, om de erfaringer man har gjort sig med dialogredskabet hos UU Lillebælt, samt hvordan man i det hele taget arbejder med uddannelsesparathedsvurderinger hos UU-centret. Anette Larsen fra UVdata rundede arrangementet af med en præsentation af, hvordan dialogredskabet kan spille sammen med UVdatas øvrige programpakke. Ved at benytte værktøjet direkte fra MinUddannelse, kan de vurderinger, som de involverede parter afgiver i dialogredskabet, gemmes fra gang til gang, således at der løbende kan arbejdes med uddannelsesparathedsvurderingen. På den måde kan progressionen følges og det bliver tydeligt, hvordan eleven flytter sig i forhold til de opstillede parametre. Ydermere er modulet integreret med UVvej og UVefterskole, som giver vejledere mulighed for at tilgå vurderingerne direkte fra deres vejledningsplatform. Ud af de cirka 45 deltagere til arrangementet var størstedelen repræsentanter fra landets UU-centre, men der var også deltagere fra grundskoler og skoleafdelinger rundt omkring i landet. UVdata takker for et godt arrangement og et flot fremmøde. Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem dagtilbud og forældre. Løsningen skal anvendes af vuggestuer, børnehaver og dagplejere i hele kommunen og er blevet implementeret i kommunens institutioner i oktober måned. Med MinInstitution er kommunen klar til at leve op til KL s digitaliseringsstrategi på dagtilbudsområdet. Helle Kjærgaard, der har stået for implementeringen i kommunen siger: Vi er utrolig glade for, at Vejen har vist os den tillid at bruge vores system til et så vigtigt område. Med vores løsning har vi som mål både at lette og forbedre kommunikationen og planlægningen i institutionerne. Forældre og institution får et smart redskab til at kommunikere om og med børnenes institutioner både på web og ved hjælp af en APP.

4 UVdata vinder kommunal indkøbsaftale SKI Efter en lang udvælgelsesproces, som har strakt sig over halvandet år, har UVdata vundet SKI-aftale ITløsninger og vedligehold. SKI-aftalen dækker stort set alle de IT-løsninger, som det offentlige anskaffer. Staten og kommunerne forventer at udbyde aftaler til en værdi på 1,4 milliarder over 4 år på rammeaftalen. UVdata har vundet delaftalerne CRM (relationssystemer) og LMS (Learning Management Systemer). Disse delaftaler dækker UVdatas primære forretningsområder inden for den offentlige sektor, så det er vi naturligvis meget tilfredse med, udtaler direktør Jan Gaardboe Jensen og fortsætter: Netop SKI er en stor landvinding for os som firma, fordi den betyder, at det bliver lettere for kunderne at handle med os. Kunderne behøver ikke gennemgå et omfattende EU-udbud. SKI gør det let for kunderne at handle og stiller hele aftalekomplekset til rådighed. Samtidig er det en stor anerkendelse af, at UVdata er et professionelt softwarehus, som er med i forreste række og som har kvalitetssikrede processer, priser, og leveranceevne. Det har været et ualmindeligt stort stykke udbudsarbejde at komme på aftalen, og der har været meget stor interesse for SKI-aftalen i det hele taget. Vi er allerede blevet kontaktet af de første, som ønsker at anvende aftalen, slutter Jan Gaardboe Jensen. UVdata overtager Dansk Skoledata ApS UVdata får med købet af Dansk Skoledata stor ekspertise på skoleområdet, og samtidig får vores kommunale kunder endnu bedre kobling til friskoleområdet i deres daglige arbejde. UVdata A/S har fra november 2013 overtaget Dansk Skoledata. Alle medarbejdere fortsætter fremadrettet hos UVdata A/S, og Finn Thomsen fra Dansk Skoledata fortsætter som produktchef for De Frie Skoler i UVdata. De Frie Kostskoler (efterskoler) og grundskoler er et strategisk område for UVdata, og virksomheden har gennem de seneste år satset på at levere en totalløsning på området. Dog har vores indsats primært været rettet mod efterskoler, mens Dansk Skoledata er markedsledende inden for De Frie Grundskoler, udtaler direktør Jan Gaardboe Jensen i UVdata A/S. Han fortsætter: Dette gør os til et godt match. Med Dansk Skoledata allierer vi os med markedslederen inden for De Frie Skoler, og vi får nogle særdeles kompetente medarbejdere til UVdata, som har arbejdet med De Frie Skoler gennem mere end 25 år. Fusionen betyder samtidig, at UVdata nu også kan tilbyde et helt unikt lønprogram, der er designet til skoleområdet, til vores efterskolekunder. Finn Thomsen fra Dansk Skoledata udtaler: Ved at gå sammen med UVdata fremtidssikrer vi Dansk Skoledata, og kunderne kan forvente, at vi vil have endnu flere ressourcer til at udvikle gode værktøjer til De Frie Skoler i de kommende år. Købet betyder, at alle nuværende ca. 200 skoler, der anvender Dansk Skoledatas software, fremadrettet som tidligere vil blive serviceret af de tidligere medarbejdere fra Dansk Skoledata i regi af UVdata. Endvidere betyder købet, at virksomheden nu kan tilbyde en samlet løsning, der dækker alle væsentlige dele af administration og kommunikation på De Frie Skoler og efterskoler, hvilket bl.a. omfatter moduler til elevadministration, SFO, vejledning, tjenestetid og skema, løn, økonomi, budget samt intranet til forældre, elever og lærere. For vores kommunale kunder betyder opkøbet, at UVdata kan tilbyde en endnu bedre kobling til friskoleområdet.

5 Hillerød kommune vælger MinUddannelse Efter endt pilotprojekt i skoleåret 12/13, vælger Hillerød kommune at implementere MinUddannelse på alle folkeskoler. Hillerødsholmskolen og Grønnevang Skole har siden september 2012 udarbejdet elevplaner i MinUddannelse. På baggrund af dette pilotprojekt blev der truffet beslutning om, at MinUddannelse skal være værktøjet, som understøtter det daglige arbejde med elevplaner, samt samarbejdet med UU på alle folkeskoler i Hillerød kommune. Således var opgaven at få implementeret systemet på de resterende skoler i skoleåret 13/14. Derfor blev der primo oktober i indeværende skoleår afholdt kursus på Hillerød Bibliotek, hvor også pilotskolerne blev uddannet for et års tid siden. De erfaringer, som pilotskolerne har gjort sig i systemet indtil nu, deler de gerne ud af til de nye skoler, hvilket uden tvivl er givtigt for programmets videre færd i kommunen. Der er et stort potentiale i at få en fælles IT-platform, som understøtter samarbejdet mellem UU og skolerne, så vi sammen kan nå målsætningen om, at UVdata flytter i nye lokaler Pr. 1/ flytter UVdata fra lokalerne på Lindholm Brygge, til nye lokaler på Strømmen 6 i Nørresundby. Årsagen til flytningen er blandt andet, at der er brug for lokaler, som i højere grad kan tilpasses de behov, vi har til indretningen af kontorer og udviklingsmiljøer. I de nye bygninger, hvor virksomheden RTX også er placeret, er der rig mulighed for, at vi selv kan sætte vores præg på indretningen og dermed få skabt de rammer, som der er behov for. alle unge får en ungdomsuddannelse, udtaler sektionsleder i Hillerød kommune Mette Borchsenius, idet hun henviser til den elektroniske sammenhæng, der er mellem uddannelsesplaner og elevplaner i MinUddannelse, som også benyttes af UU Halsnæs Hillerød. STU-Træf større end nogensinde! D. 14. november 2013 blev UVdatas årlige STU-Træf afholdt på Hotel Munkebjerg i Vejle. På dette års træf var det overordnede tema Overgange og Helhed, og fokusset lå dermed på de overgange, de unge oplever fra grundskole til STU og til det videre liv, når STU en er afsluttet. Indholdet på træffet spændte over fem forskellige oplæg, med hver især deres vinkel og tilknytning til STU en. Dagens første oplæg var ved Per Larsen, formand for Børnerådet, som fortalte om overgangen fra barn til voksen og hvordan det er vigtigt at møde børn og unge i øjenhøjde. Herefter fortalte Niels Kirk og Helge Michno fra Fenskær Specialefterskole om overgangen fra grundskole til STUforløb, samt hvordan de rent praktisk arbejder med at hjælpe de unge mennesker videre, efter de har afsluttet deres STU. Karen Gadensgaard fra Nr. Vesterskov fortalte dernæst om, hvordan de unge mennesker, der har afsluttet en STU hos dem, har oplevet forløbet og det videre liv efterfølgende. Dernæst fulgte Lene Sandberg Damgaard, som er leder af Jobcenter Esbjerg. Lene afholdte et inspirerende oplæg om, hvordan Esbjerg Kommune har styrket det tværfaglige arbejde i kommunen, med henblik på at skabe en helhed omkring de unge mennesker, der tager en STU hos dem. Erik Jappe fra DUKH rundede dagen af med et oplæg om overgange til voksenlivet for personer, der er i gang med eller har gennemført en STU. Eriks vinkel var på det lovmæssige, med en grundig gennemgang af de muligheder og rettigheder de unge mennesker har. Årets STU-Træf var rigtigt godt besøgt. Vi havde i år deltagerrekord med over 180 deltagere. Deltagerne havde det til fælles, at de alle har en professionel tilknytning til STU-området. Der var deltagere fra både det private og det kommunale, hvilket vidner om, at STU- Træffet er blevet et sted, hvor fagpersoner mødes og netværker fagligt og socialt på tværs af organisationer og kommuner. Den elektroniske evaluering af STU- Træffet er nu i fuld gang. Konsulent ved UVdata og medarrangør af STU- Træffet, Helle Kjærgaard, noterer sig, at de foreløbige svar peger i en meget positiv retning: Vi har modtaget en rigtig god og konstruktiv kritik på STU-Træffet. At deltagerne har været tilfredse med årets STU-Træf, ses vel bedst ved, at 94 % mener, at vi skal afholde et STU-Træf igen næste år, udtaler Helle Kjærgaard. Hos UVdata tør vi dermed godt love, at der også bliver afholdt STU-Træf i 2014.

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere

Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere SpecialUndervisningsNetværkets benchlearningprojekt 2010 Afsluttende rapport 1 Resumé Projektets mål er udvikling af kommunikation og samarbejde

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

"Alle unge vil gerne have et godt liv"

Alle unge vil gerne have et godt liv Unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Region Hovedstaden "Alle unge vil gerne have et godt liv" Sammenfatning af hovedanalyse om unge uden job og uddannelse i hovedstadsregionen Unge uden job

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere