Dagslysseminar Opsamlingsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagslysseminar Opsamlingsmateriale"

Transkript

1 1 Dagslysseminar Opsamlingsmateriale

2 HVAD MED DAGSLYS? Dette materiale er en opsamling på det seminar om dagslys, som blev afholdt d. 26. august 2013 på Dansk Arkitektur Center. Det indeholder pointer fra den fælles diskussion, input til arbejdet med det urbane mikroklima, overblik over mulighederne i SKI-aftaler samt fotos og kontaktliste for deltagerne. Derudover er slides fra to præsentationer udleveret. Vi håber, at dette opsamlingsmateriale vil inspirere til yderligere arbejde med klimatiske designparametre som sol, skygge og dagslys, og at I vil dele den nye viden med jeres kollegaer. God fornøjelse! 2

3 FRA FORSKNING TIL PRAKSIS Hvad med dagslys? er blevet til i et udviklingsprojekt, hvor Henning Larsen Architects har samarbejdet med PhD-studerende Peter Andreas Sattrup, Kunstakademiets Arkitektskole, og arkitekt Charlotte Algreen, Algreen Arkitekter. Projektet har modtaget støtte fra Realdania. Projektet har resulteret i en publikation, som kan læses i sin fulde længde på og købes i boghand-len, samt en pixibog med hovedpointer fra manualen og to dagslysseminarer i hhv. og Aarhus. INDHOLD Fælles moodboard Et altanstudie Urbant mikroklima SKI-aftaler Ekstern rådgivning Projekteksempler Fotos Deltagerliste

4 4 Kunne dagslysrenovering være en forudsætning for uddeling af by- og områdefornyelsesmidler? Deltager i Dagslysseminaret i Vi bliver nødt til at tænke på tværs af matrikler. Ellers kommer vi ikke i mål med vores planer. Deltager i Dagslysseminaret i Vi får ofte klimaplaner galt i halsen i landkommunerne, fordi vi har helt andre udfordringer end de større byer. Deltager i Dagslysseminaret i Aarhus Byggelovens paragraf 6d er ofte udgangspunkt for vores arbejde med byggesager - men paragrafferne er for vage til reelt at vurdere kvalitet. Deltager i Dagslysseminaret i Aarhus Hvordan kan vi sikre kontinuitet i arbejdet med bæredygtighed på tværs af valgperioder og kommuneplaner? Det gad jeg godt vide. Deltager i Dagslysseminaret i Aarhus INDHOLD På næste side finder I det moodboard, som er resultatet af de fælles præsentationer og den efterfølgende diskussion. Det er jeres pointer, som er blevet rettet til og underbygget med viden fra Hvad med dagslys? og Henning Larsen Architects bæredygtighedsafdeling.

5 Case 1 Boligforening + altaner Case 2 Developer + infill Case 3 Politikere + klimaplan Drøm Det konkrete tilfælde bestemmer mulighederne for altaner. Fokus skal ligge både på de enkelte lejligheder og deres underboer Drøm Der er en balance mellem mange mennesker i byen og gode boliger. Nye projekter giver merværdi til gård og karré og der tænkes på tværs af matrikler Drøm Klimaplaner skal ikke kun omhandle reduktion i ressourceforbrug, men også være en driver for, at merværdi kan tilføjes Anbefaling Dybden af altanen skal diskuteres for den enkelte lejlighed og bygningskonfiguration Der kan med fordel arbejdes med forskydninger, så der er min. to etager til den næste altan Variation i altandybde med aftrapning Uhullede gavle kan bruges til etablering af altaner Der kan arbejdes med lys undersider eller andre diffuse reflektorer På skrå flader kan der arbejdes med Velux folde-ud - altansystem, Velux Cabrio - med tiden kan folde-udaltaner måske også findes til facader? Man kunne overveje en løsningsmodel med franske altaner til den enkelte lejlighed og så en fælles tagterrasse i forbindelse med tagrenovering Mellemzoneløsninger : Altan med begrænset dybde, men med niveaufri adgang reducerer kun dagslyset meget lidt og giver mulighed for at etablere et uderum halvt inde, halvt ude Vinduesstørrelser øges Max. dybde på altaner afhængig af bystruktur Krav Dokumentation i form af skygge-, sol- og dagslysanalyser bør ledsage ansøgninger Åbningsgrader af klimaskærmen bør styres Proces Byggeloven som udgangspunkt forsvarer ikke æstetikken - kan der mon laves en standard eller eksempelsamling? Anbefaling Facadelinjen bør bibeholdes i kvarterer, hvor denne struktur er fremherskende Portadgangen bør bibeholdes for at sikre flowet gennem karréen Altaner fordeles på både gård- og gadefacade for at lette koncentrationen af altankonstruktioner Forskudte etager hhv. skærmer og eksponerer facader og rum for solen Der arbejdes med reflekterende facadematerialer Krav Lyset i gade samt i gård skal beskyttes Gården bør indgå i helhedsmæssige betragtninger, så kvalitet sikres for alle beboere i karréen Fælles kvaliteter må ikke privatiseres - lige fra grønne områder til sol, lys og luft Aflevering af skygge-, dagslys- og solanalyser i forbindelser med den nye bygning Proces Hvordan kan vi genbruge byens eksisterende strukturer og opgradere funktion, æstetik og kvalitet af disse? Der er brug for en eksempelsamling eller værktøjskasse! Er der en kvalitet i det tomme rum? Er reduktionen i kvaliteten for de eksisterende bygninger for stor en pris at betale for en ny bygning i et i forvejen tæt boligområde med meget få grønne områder til beboerne? Etablering af projektlokalplan Inddragelse af politikere i enkeltprojekter for på den måde at skabe opmærksomhed omkring planlægningsproblematikker. Flere kommuner har haft gode erfaringer med byvandringer, hvor politikere får syn for sagen og mulighed for at træffe borgerne Tæt dialog med developer for at sikre god udnyttelsesgrad uden at give køb på kvaliteten af gården og de øvrige ejendomme Anbefaling Radikale tiltag som nedrivning eller tilføjelse af kvadratmeter bør diskuteres Krav Der opsættes krav til sol på opholdsarealer - både i gård, gade og på tag Krav til boligers dagslys, fx i form af krav til gennemlysning Performancekrav til virksomheder - fx reduktion af CO 2 -udledning for hhv. produktion og drift Input: Krav kan være bundet op på at dyrke kvalitet frem for kun at handle om geometri - på den måde bliver diskussionen drejet over på performance og hvordan byen fungerer som organisme Proces Den kompakte by er bæredygtig - men det skal også dokumenteres, HVOR bæredygtig den kompakte by er. Forskellige strukturer performer forskelligt Der bør tages hensyn til byrummets normer - en kortlægning af nuværende funktioner og fremtidige potentialer er nødvendig Der er behov til værktøjskasse til konkrete tiltag, der bruger klimatiske designparametre som sol, skygge, vand, vind og dagslys Klimaplanerne tager ofte udgangspunkt i øgede regnmængder og ønsker og CO 2 -reduktioner; der mangler diskussioner om øget kvalitet Krav kickstarter kreativitet for arkitekter og projekterende. Det skal kommunerne ikke være bange for Der skal sikres kontinuitet på tværs af kommuneplaner og valgperioder for at sikre effektiviteten af klimatiltag - hvordan? 5

6 Et altanstudie Altaner kan halvere dagslyset i boligen. Især i tætte byområder vil altaner have en stor indvirkning på det tilgængelige dagslys. Modstående bebyggelse vil afskære dagslyset nær horisonten. En altan vil afskære dagslyset nærmere zenit, hvor himmelluminansen er størst (CIE-overskyet himmel). Tilsammen giver det en reduktion i dagslys med dertil øget behov for kunstig belysning og opvarmning. Contour Range: %DF In Steps of: 1.0 %DF Analysis Grid ECOTECT v5 RAD Daylight Factors Contour Range: %DF In Steps of: 1.0 %DF ECOTECT v5 Snit i rum med altan. Figurerne viser, at den gennemsnitlige dagslysfaktor falder fra 2% til 1% ved etablering af en altan på 1,5m. Dertil viser figurerne, at reduktionen af dagslyset er størst nær vinduet, hvor altanen afskærer udsigt til himmelhvælvingen nær zenit. Rummene er alle simuleret for 3.sal med en afskæringsvinkel på 25. 5,0 m 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Dagslysfaktor avg. DF = 2,0 % avg. DF = 1,6 % 0,5 m 5,0 m 8,0 avg. DF = 1,3 % Zenit 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Illustration af himmelgrænseplanet. Himmelgrænseplanet angiver grænsen mellem områder i rummet, som modtager direkte dagslys, og områder der ikke gør. Området bag himmelgrænseplanet vil ofte virke dunkelt og have utilstrækkeligt dagslys. Analysis Grid RAD Daylight Factors Contour Range: %DF In Steps of: 1.0 %DF ECOTECT v5 Horisont 1,0 m 5,0 m 2,0 1,0 0,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 avg. DF = 1,0 % %DF ,5 m 5,0 m 6

7 Urbant mikroklima URBANT MIKROKLIMA VIND, LYS OG VAND I BYEN Klimatiske designparametre er en overordnet samlebeskrivelse for faktorer som sol, vind, vand, dagslys, skygge og fugt hele den klimabetingede pallette, som er med til at definere komfort i byrummet. Jan Gehl var en af de første, der med sin kanoniske bog Livet mellem husene fra 1971 var med til at sætte urbane kvalitetsparametre på dagsordenen. I bogen indgår også klimatiske parametre som sol, vind, lys og vand. Selvom de fleste har en intuitiv fornemmelse af klimaets betydning for byrummenes kvalitet, er der endnu ikke udarbejdet en officiel national eller international standard til at validere byrummenes kvalitet. En ny erhvervs-phd i samarbejde mellem DTU og Henning Larsen Architects har som formål at danne tilstrækkeligt materiale, så der efterfølgende kan udarbejdes en officiel standard. Indtil da er det eneste tilsvarende dokument den hollandske vindkomfortstandard, NEN 8100, som består af et sæt kriterier, en datasamling og en best practise guideline. Standarden kan købes på men er ikke oversat til engelsk. 7

8 8 SKI-aftaler KONTAKT Signe Kongebro Arkitekt maa, ass. partner e RAMMEAFTALER OM ARKITEKTYDELSER Jakob Strømann-Andersen PhD, Msc. civilingeniør e En dialog med eksterne rådgivere kan være en fordel, når ansøgninger, projekter og lokalplaner skal behandles. Særligt i forbindelse med tvivlsspørgsmål om konsekvenserne for sol, skygge, dagslys og vind kan sparring med eksperter være hensigtsmæssig. Det kunne også være i forbindelse med at få udarbejdet en eksempelsamling, som der blev efterspurgt på seminaret. Kommunerne kan benytte sig af eksisterende SKI-aftaler, hvor den offentlige og halvoffentlige sektor etablerer rammeaftaler på en række vare- og tjenesteydelsesområder. Henning Larsen Architects er tilknyttet SKI med en rammeaftale, der gælder for Ydelsesområde 3 - Administration og Kultur. Dette ydelsesområde vedrører arkitektydelser i forbindelse med byggeri, som kan omfatte nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning og/eller renovering - herunder energirenovering. Aftalen omfatter byggerier, der anvendes til administrations-, forvaltnings- eller kulturformål samt retsvæsenet, fængsler, politi- og redningsvæsen, butikker, parkeringshuse, borgeranvendte servicefunktioner og kommunikations- og medieaktiviteter. Ved energirenovering i forbindelse med udvidelse, tilbygning, ombygning og/eller renovering forstås fx udskiftning af facader, tag, tekniske installationer mv. Kontakt gerne Signe Kongebro eller Jakob Strømann-Andersen, hvis det har interesse.

9 Ekstern rådgivning Ud over SKI-aftaler er kommunerne velkomne til at kontakte Henning Larsen Architects direkte med henblik på rådgivning, der ikke er omfattet af SKI-aftaler. Ved at bruge rådgivning fra de tidligste faser af et projekt sikres det, at viden om klimatiske designparametre som sol, lys, vind og vand integreres fra starten. På den måde sikres kvaliteten af både det specifikke projekt og den generelle udvikling i jeres kommune. Vi kan yde rådgivning under tærskelværdierne, så offentlige udbud kan undgås og gøre processen så smidig som muligt. Helhedsplaner med henblik på revitalisering af byområder Udarbejdelse eller validering af lokalplan Solar mapping af byområder for at kortlægge potentialer i forhold til energiproduktion eller ganske enkelt kvalitet i byrummet Programskrivning af konkurrencer 9

10 10 Projekteksempler TOTALVÆRDIMODELLEN Totalværdimodellen er et værktøj, som en bygherre kan anvende i renoveringsprojektets indledende faser, hvor bygherren tager en række strategiske og afgørende beslutninger, fra muligheden for en energirenovering opstår til projektet er klart med hovedlinjer og hovedbevilling. Det er målet, at bygherren med modellen som hjælpeværktøj kan tage kvalificerede beslutninger på et dokumenteret grundlag. Totalværdimodellen er udviklet i projektet Plan C af partnerne AI, Albertslund Kommune, BO-VEST, BRF-Kredit, COWI, Henning Larsen Architects, s Kommune og NCC. ALBERTSLUND BYCENTER OG PLEJECENTER Som bygherrerådgiver har Henning Larsen Architects samarbejdet med Albertslund Kommune i forbindelse med udformningen og opførelsen af et nyt plejecenter med ældreboliger, sundhedshus og dagligvarebutik i centrum af byen. Vi har bidraget til konkurrencens målsætninger for bæredygtighed, energi, dagslys, hovedgeomterier og facadeåbninger. Brugernes sundhed og livskvalitet er helt centrale elementer i udviklingen af det nye hus, og der er særligt fokus på at opnå optimale lysforhold i centret og boligerne. Projektet er et godt eksempel på, at det er muligt at skabe et plejebyggeri, der både tilbyder høj arkitektonisk kvalitet, lavt energiforbrug og et godt indeklima og samtidig trygge, værdige og inspirerende rammer for brugerne. Noget, der ofte er defineret i konkurrenceprogrammet og samlet set indgår i Albertslunds kommunale klimastrategi. PLAN C: BÆREDYGTIG RENOVERING Plan C er en bred partnerkreds, som repræsenterer hele værdikæden af aktører i energirenoveringen og kommer fra forskningsverdenen, den private sektor, den kommunale sektor og den almene sektor. Det er et projekt under Gate21, som ønsker at bidrage til et nyt mindset i byggeriet et mindset der handler om at tænke i helhedsløsninger. I juni 2013 udkom det nyeste katalog Bæredygtig Renovering - Idéer og Metoder, som viser de modeller, værktøjer og forsøgsprojekter, som Plan C har arbejdet med i perioden Alle værktøjer tager udgangspunkt i den almene og kommunale bygningsmasse som en anledning til at udvikle nye metoder til energirigtig renovering. Signe Kongebro er en af initiativtagerne til Plan C og har fra starten siddet i Gate21 s bestyrelse.

11 Dagslysseminar 11

12 Deltagerliste Deltager Agnieszka Szwarczewska Ane Ebbeskov Aneta Fronczek Anne Bay Anne Wegener Annegitte Hjort Astridur Birna Arnadottir Bent Møller Rasmussen Birgit Gerlach Birgitte Vig Skoven Brian Møinichen Wendin Camilla Handberg Charlotte Kristensen David Engel Jessen Dijana Lubarda Dorte Harbo Andersen Eva Ekbrant Frank Tyrsted Larsen Gregers Geppel Hanne Holst Hans Jesper Langebæk Helle Bay Io Maria Schönherr Isaac Abella Appelquist Kommune Velux Elkiær+Ebbeskov DTU Dansk Center for Lys Egedal Ballerup Velux Brøndby Velux Arkitekt maa Rudersdal COBE Slagelse Odense Velux Frederiksberg Gribskov COBE 12

13 Jakob Matzen Javier Corvalán Tårnby Jens Nielsen - Jette Nyrop Odense Jytte Toft Jørn Ambs Willerslev Frederiksberg Karin Pagh Bakhti Lars Petersen Lasse Grønnerup Johannesen COBE Lene Rahbech Frederiksberg Lone Feifer Velux Lotte Elkiær Elkiær+Ebbeskov Lotte Linnet Lotte Olsen Louise Overgaard Ploug Mads Johan Gudmand-Høyer Malene Munch Malene Munch Marianne Tonin Nielsen Odense Marie Køster Martin Thue Jacobsen Michael Ottosen Odense Michala Nystrøm Brøndby Morten Kristoffersen Faxe Nils Lund Ole Thun Gentofte Poul Hvidberg-Hansen Odsherred Per Boesgaard Gate21 Pernille Birk Morgen Frederiksberg Rasmus Hjortshøj COBE 13

14 14 René Lund Petersen Holbæk Sissel Amundsen - Sissel Mørk Gribskov Sofie Holm Christensen Stine Olund Hammer Cand. Design Stine Stensby Hansen Roskilde Sune Porse Carlsen Roskilde Susanne Toft Hansen Rudersdal Sylwia Litwa Thomas Chapelle Thomas Tang Henning Larsen Architects Tina Romose Gribskov Tøger Nis Thomsen Viktor Forchhammer Mortensen Henning Larsen Architects A/S Vesterbrogade V Danmark Tel

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S Byliv der betaler sig / gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Byliv der betaler sig er gennemført i

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere