Resultatopgørelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelser 2010-2016"

Transkript

1 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,9 Tilskud og udligning , , , , , , ,4 Indtægter i alt , , , , , , ,4 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 680,6 665,0 644,1 632,1 625,0 628,6 632,7 Socialudvalget 1.029, , , , , , ,6 Beskæftigelsesudvalget 352,4 422,9 462,2 435,0 446,6 454,1 462,9 Teknik- og Miljøudvalget 152,3 157,1 145,0 143,0 143,7 145,9 147,3 Økonomi- og Erhvervsudvalget 149,1 150,7 179,6 178,1 177,5 179,3 182,6 Fritids- og Kulturudvalget 64,6 66,0 69,0 69,0 69,6 71,6 72,8 Økonomi- og Erhvervsudvalget - tværgående 0,0 0,0 19,4-7,0-8,7-9,9-10,1 Driftsvirksomhed i alt 2.428, , , , , , ,0 Renter m.v. 1,6 1,6 2,8 4,1 4,4 4,7 4,7 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -53,9-63,2-7,9-47,7-8,4 13,9 34,4 Anlægsvirksomhed 74,0 214,9 248,5 91,1 40,6 33,6 28,9 - heraf pleje-/ældreboliger 37,0 118,2 101,4 43,1 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 20,2 151,7 240,6 43,4 32,2 47,5 63,2 Det brugerfinansierede område Drift -8,6-9,1-5,4-4,5-4,7-4,9-5,1 Anlæg 9,4 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område 0,8 32,0-5,4-4,5-4,7-4,9-5,1 Samlet resultat 21,0 183,7 235,2 39,0 27,5 42,7 58,1 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -31,0-107,8-100,6-37,2 0,0 0,0 0,0 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -3,4-16,4-72,8-30,3-18,6-15,0-10,0 Afdrag på lån 26,5 26,7 25,2 24,6 20,9 20,2 20,3 Øvrige balanceforskydninger -44,4-12,5-29,4 4,3 5,9 9,4 9,4 Øvrige poster i alt -52,3-110,0-177,6-38,5 8,2 14,6 19,7 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) -31,3 73,7 57,6 0,4 35,7 57,3 77,8 Efterregulering af beskæftigelsestilskud skal endeligt opføres under Tilskud og udligning 49,2 Kasseforbrug efter ekstraordinære poster 49,7 Dato:

2 Børne og Skoleudvalget BSU N D N2 1 Ungdomsskolen 2 BSU N D N2 5 Pulje til fællesudgifter på skoleområdet reduceres 2 BSU N D N2 7 Pulje til forebyggende foranstaltninger 2 BSU N D N2 9 Øgning af åbningstiden i sommerhalvåret i 2 ungdomsskolen BSU A AK Ny0309 Daginstitution i Nexø 1 BSU O D Revideret Specialpædagogisk indsats øges 1 BSU N D Ny0309 Pulje på politikområde 2 (skole) 2 BSU N D Ny0309 Sekretariatetspuljer på Børne og Skoleområdet 2 BSU O D Ny0309 Bornholms Familiecenter. Der afsættes et beløb i , idet der foretages en vurdering af det fremtidige budget og serviceniveau. BSU N D Liste F Forhøjelse af takster i SFO og SFO klub med 50 kr. 1 pr. måned BSU A AK B01 04 A Skovbørnehaven ved Vibegaard, ud /nybygning 1 BSU O D B1 4 Skovbørnehaven ved Vibegaard, udvidelse af 1 åbningstid BSU 0 D Ny0309 Kvalitetsløft til folkeskolen udmøntes efter høring i det bornholmske folkeskolevæsen Socialudvalget SU N D N5 1 Ændret procedure for tilbud om plejebolig samt tilpasning af struktur på plejeboligområdet SU N D N5 2 Digitalisering og telemedicin i forhold til borgere og samarbejdsparter SU N D N5 5 rev. Dagcentre (flytning af Nylars til Sønderbo) Dato: Side 2 af 6

3 SU N D N5 6 Regulering i fht. visiterede timer indenfor 5 ældreområdet/stigende aktivitetsbudget og struktur SU N D N5 9 rev Medarbejderdisponeret tid i Bornholms Plejehjem 5 og centre SU N D ny Pulje til medarbejderdisponeret tid i ældreplejen 5 Døgnplejen Bornholm SU N D N5 11 Hverdagsrehabilitering 5 SU N D N5 12 Flytning af team Sandvig /Effektivisering af 5 Døgnplejen Bornholm (revideret) SU N D N5 13 Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen 5 Bornholm SU N D N6 1 Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste 6 SU N D N6 2 Etablering af flere tilbud efter 103 Beskyttet 6 beskæftigelse SU N D Liste V Reduktion af støtte til borgere, der bor i 6 kommunale botilbud jf. 85 SU N D N6 4 Høreområdet 6 SU N D N17 1 Patientbefordring i hht. Sundhedsloven 17 SU O D B5 1 Ændret struktur og personalesammensætning på 5 plejehjemmene på Bornholm SU O D O6 1 Udskudt besparelse: Lukning af Østergade 6 54/Nybygning på Stenbanen SU O D Ny0309 Pulje til PAU elevernes praktikperioder i 6 institutionerne på voksenhandicapområdet (finansieres via pulje ekstraordinære elever) SU O D Revideret Det nære sundhedsvæsen (jf. økonomiaftalen) Beskæftigelsesudvalget Dato: Side 3 af 6

4 BU N D N7 2 Sammentænkning af Mentor støtte og SKP støtte 7 BU N D N7 3 UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2+7 BU N D N8 1 Mål BU 8 2: Reduktion af misbruget af sociale 8 ydelser BU N D N8 2 Mål BU 8 5: Ekstra indsats for at indhente 8 regresindtægter BU N D Nyt Øget anvendelse af jobrotation 7 Teknik og Miljøudvalget TMU N D N9 1 Private lodsejeres hegn og hække mod offentligt 9 areal TMU N D N9 2 Analyse af svømmebad og badevandskvalitet 9 TMU N D N9 4 Offentlige legepladser 9 TMU N D N9 5 Nedlæggelse af sydstien 9 TMU N D N9 6 Belægninger asfalt med skærver 9 TMU N D B9 7 Forenkling af vejvisning / skiltning (revideret beløb) 9 TMU N D N9 8 Vejdrift 9 TMU N D N9 9 Vintertjeneste cykelstier 9 TMU N D N9 10 Vintertjeneste sekundære veje 9 TMU N D B9 11 Havne havneværker (revideret beløb) 9 TMU N D Revideret BRK Ejendomsservice 10 TMU O D Nyt Klimatilpasningsplan 9 TMU N D B9 12 Generel besparelse på asfaltkontoen 9 TMU O D Nyt Styrkelse af byggesagsbehandling 9 TMU N D Nyt Vedligeholdelse af veje, broer og havne Økonomi og Erhvervsudvalget Dato: Side 4 af 6

5 ØKE N D N13 1 Ny SKI aftale Indkøbsbesparelse på ITanskaffelser 13 ØKE N D Ny0309 Rammebesparelse på IT området 13 ØKE N D N13 2 Ny Ski aftale Besparelse på telefoniområdet 13 ØKE N D N13 3 Digital Post, besparelse på arbejdstid 13 ØKE N D N13 4 Obligatorisk selvbetjening 13 ØKE N D N14 3 Nedsættelse af budget til personale og 14 bygningsforsikring ØKE O D B12 1 Folkemødet 12 ØKE N D ny0309 Reduktion af puljen til initiativer i forlængelse af 12 trepartsaftalen fra 2008 ØKE N D ny0309 Seniorpolitisk initiativer 12 ØKE N D ny0309 Personalepolitisk forum 12 ØKE N D ny0309 Pulje til ekstratordinæreelever til pau 12 ØKE O D Ny0309 Tilskud Bright Park Bornholm 11 ØKE N D Nyt Driftsbesparelse bygninger Østre Ringvej + 14 Ravnsgade ØKE N D Nyt Tilpasning af ØKEs budgetter set i forhold til 14 budgetoverførsler ØKE O D Nyt Den centrale konto til konsulentbistand 14 Økonomiudvalget tværgående ØKE TO D Revideret Nedsætte antallet af borgere med alkohol eller 0 stofrelaterede problematikker ØKE TN D B0 2 Besparelser på administration, såvel centralt som 0 decentralt ØKE TN D Nyt Besparelse på kommunens annonceforbrug Fritids,Kultur og Forebyggelsesudvalget Dato: Side 5 af 6

6 FKF N D N15 4 Nedlæggelse af boldbaner 15 FKF N D N15 6 Værested for unge 15 FKF N D N15 7 Fjernelse af breddeidrætspuljen 15 FKF N D N15 18 Tilskud til mindre projekter 15 FKF N D N16 1 Bornholms Biblioteker 16 FKF O D O15 2 Bornholms Teater 15 FKF O D O15 4 Wonderfestiwall 15 FKF N D Nyt Sparet drift ved ombygning af Rønne Svømmehal 15 Finansiering ØKE F L Optagelse af lån til Skovbørnehave ØKE F L Ny0309 Optagelse af lån til daginstitution i Nexø TOTAL Dato: Side 6 af 6

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct.

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Budgetoverførsler til 2013 Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget Distrikt Nord Sammenlægningen af de 6 virksomheder på dagstilbudsområdet, hvor det er vigtigt at overførslen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

BUDGETFORLIG 2015-2018

BUDGETFORLIG 2015-2018 BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1 1. INDLEDNING Et flertal af

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget 2015-2018 Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere