Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Hf i Nørre Nissum VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi valgfag niveau c Søren Højris Jensen(SOHJ) Psykologi C2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion Titel 2 Den mangfoldige psykologi psykologiens retninger og videnskabsteori Titel 3 Udviklingspsykologi perspektiver på menneskets udvikling Titel 4 Grupper og gruppedynamikker menneskets sociale samspil, autoriteter og mobning. Titel 5 Holdninger, stereotyper og fordomme kognition og læring Titel 6 Personlighed, identitet og stress ungdom og arbejdsliv Bekendtgørelsesmæssigt grundlag: Psykologi C, valgsfagsbekendtgørelsen, bilag 34, juni Litteraturen er opdelt i kernestof og supplerende stof. Førstnævnte har været genstand for undervisning, mens sidstnævnte udgør et supplerende grundlag, der på forskellig vis har indgået i selvstændigt arbejde med mulighed for nedslag og uddybning for de studerende. Titel 1 Introduktion Fælles gennemgang af Læreplanen for Psykologi C(formål, mål, eksamen mm) samt årsplanen herunder fagets indhold og tematiske opbygning, grundbogen, mængden af læsestof og opgaver mm. samt fælles drøftelse af "hvad er psykologi? UVM(2014): HF-bekendtgørelsen, Psykologi C valgfag, juni 2014, bilag 34. Grundbog: Larsen, O. S.(2008): Psykologiens veje. Forlaget Systime Larsen, O. S.(2014): Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime 3 lektioner Fagets lærerplan, indhold og opbygning. Læreroplæg og fælles drøftelse på klassen. Side 1 af 7

2 Retur til forside Titel 2 Den mangfoldige psykologi psykologiens retninger og videnskabsteori I dette tema introduceres eleverne ganske kort til psykologiens videnskabsteori, herunder fagets videnskabsteoretiske retninger, undersøgelsesmetoder og forskning. Herudover arbejdes der med følgende udvalgte psykologiske retninger: Psykoanalytisk teori, adfærdspsykologi, eksistenspsykologi, kognitiv psykologi, socialpsykologi og postmoderne psykologi. Casen Hvorfor ryger Nille? inddrages som omdrejningspunkt og bearbejdes analytisk med afsæt i de psykologiske retninger. Kritisk forholden til teorier, forskning og metoder berøres ligeledes. Litteratur/kernestof Undervisningsmaterialet Hvorfor ryger Nille? Kræftens bekæmpelse. Set d. 7. maj 2015.(Ca. 20 sider: Indledning, case, Adfærdspsykologi, Eksistenspsykologi, Kognitiv psykologi, Postmoderne psykologi) Larsen, S. O.(2008): Psykoanalyse. I: Psykologiens veje.(s ). Forlaget Systime. Larsen, S. O.(2009): Commonsense eller videnskab? I: Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime. Larsen, O. S.(2008): Den mangfoldige psykologi. I: Psykologiens veje.(kap. 1) Forlaget Systime. S. 7(Den mangfoldige psykologi), d. 9-10(Behaviorismen), s (Eksistentiel og humanistisk psykologi), s (Kognitiv psykologi), s (Socialpsykologi), s (Naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab), s. 24(Psykologiske fagområder). Case: Larsen, O. S.(2008): Lena. I: Psykologiens veje.(s ) Systime Links/videoklip: Classical Conditioning - Ivan Pavlov. YouTube. Set. d. 7. maj 2015 Baby Albert Experiments. YouTube. Set. d. 7. maj 2015 Schedule of reinforcement. YouTube. Set. d. 7. maj 2015 Forsøg: Hukommelse og kognitive skemaer - Det bekymrede grantræ Litteratur/supplerende Supplerende læsning/udvalgte nedslag med uddybning af psykologiske retninger i grundbogen Psykologiens Veje: s , 55-69(Psykoanalysen), s. 30, (Behaviorisme), s (Eksistentiel psykologi), s , (Kognitiv psykologi) s , (Postmoderne psykologi). 21 lektioner Faglige mål, jf. bekendtgørelsen: demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden Side 2 af 7

3 Retur til forside Titel 3 oplæg, evaluering/selvevaluering. Udviklingspsykologi perspektiver på menneskets udvikling Under dette tema indføres de studerende i udvalgte udviklingspsykologiske teoretikere, herunder Erikson, Stern, Bowlby, Ainsworth og Spitz. Temaet har med afsæt i de forskellige teoretiske perspektiver til formål at bidrage med kundskab om den menneskelige udvikling herunder særligt den tidlige barndoms betydning herfor. Endvidere rettes der fokus på omsorgssvigt. Litteratur/kernestof Larsen, O. S.(2008): Udviklingspsykologi. I: Psykologiens veje.(kap. 6). Forlaget Systime. s (Erik H. Erikson), s (Moderne spædbarnsforskning), s (Daniel Stern), s (John Bowlby). Larsen, O. S.(2008): Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt. I: Psykologiens veje.(kap. 8). Forlaget Systime Larsen, S. O.(2008): Faseteorier. I: Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime. Larsen, O. S.(2008): Bowlby: Sikker base og tilknytning. I: Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime Dokumentarudsendelser, TV2, videomateriale: o Er du mors lille dreng? (1998) o Er du mors lille dreng? 10 år efter (2008) Links/videoklip: Barnet følger objekt med øjnene. Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime. Barnet kan genkende forældre ved hjælp af lugtesansen. Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime. Ansigtsduetter II. Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime. Konrad Lorenz prægning. Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime. Tilknytning og fremmedsituationstesten Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime. Mirrow neurons part 1. YouTube. Set d. 7. maj 2015 Affektiv afstemning. Legetek.dk. set d. 7. maj 2015 Harlows Monkey s. YouTube. Set d. 7. maj 2015 ITV News Romanian Orohanges. YouTube. Set d. 7. maj 2015 Larsen, O. S.(2008): Udviklingspsykologiens to spor. I: Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime Larsen, O. S.(2008): Tværsnits- og længdesnitsundersøgelse. I: Psykologiens veje.(s ) Forlaget Systime. 21 lektioner Faglige mål, jf. bekendtgørelsen: demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grund- Side 3 af 7

4 Titel 4 lag demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden oplæg, evaluering/selvevaluering. Grupper og gruppedynamikker menneskets sociale samspil, autoriteter og mobning. I dette tema beskæftiger vi os med socialpsykologien, og retter herunder fokus på mennesket i fællesskabet individet i gruppen. Det gøres ud fra forskere som: Milgram, Asch, Sherif, Stanford, Rosenthall, Olweus, Rabøl og Søndergaard mfl. Hensigten med temaet er først fremmest at opnå indblik i, hvilke dynamikker der er på spil i mellemmenneskelige samspil, relationer og i grupper. Der rettes her særligt fokus på undertemaer som: Roller, autoritet og lydighed, gruppepres, konformitet og mobning mm. Litteratur/kernestof Larsen, O. S.(2008): Socialpsykologi. I: Psykologiens veje.(kap. 21). Forlaget Systime. S (Socialpsykologi), s (Massehypnose), s (Hvad er en gruppe?), s (Gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol), s (Mobning), s (Roller), (Autoritet og lydighed) Weirsøe, M. & Mehlsen, C.(2009): Nye øjne på mobning. I: Asterisk, maj-juni/nr. 46 s Fugl, M.(2009): Buksevand foran hele klassen. I: Asterisk, maj-juni/nr. 46 s Martinsen, P(ukendt):Video: Lydighedens dilemma. Dansk dokumentar om Milgrams lydighedsforsøg. Case: Larsen, O. S.(2008): Heysel Stadion. I: Psykologiens veje.(s. 349). Forlaget Systime Larsen, O. S.(2008): Sherifs eksperiment: Robbers Cave.. I: Psykologiens veje.(s. 354). Forlaget Systime Singer, M.(2000): 15. årig: Jeg smadrer de andre piger. Set d. 7. maj 2015 Christensen, H.(2014): Maria: Jeg mobbede Martin og han tog sit liv. Set d. 7. maj 2015 Links/videoklip: The Asch Experiment. YouTube. Set d. 7, maj 2015 Obedience - Obeying a Man in a Uniform. YouTube. Set d. 7. maj 2015 Obedience to Authority Experiment 2009, 2/3. YouTube. Set d. 7. maj 2015 Human Zoo brief Encounters 1-5. YouTube. Set d. 7. maj 2015 Red Barnet, eksempel på digital mobning. YouTube. Set d. 7. maj 2015 Digital mobning m. -Amanda Todd og Fie Laursen i Tv2 Nyhederne 15 Oktober YouTube. Set d. 7. maj 2015 Udvalgte klip fra internetsiden Center for rummelighed Hvad er det nye i mobbeforskningen? Hvad får man ud af at dukke sig. Side 4 af 7

5 Hvad driver mobningen? Interview med H. Rabøll Vanten er kastet Online mobning skal tages alvorligt. Interview, J. Kofoed Online mobning, tre hovedtræk. Interview, J. Kofoed Titel 5 Nielsen, J.C., Sørensen, N. U. & Osmec, M. N.(2010): Når det er svært at være ung i Danmark unge trivsel og mistrivsel. CEFU.(Uddrag, s. 7, 51-52, 54, 55, 66). Set d. 7. maj 2015 DR: Mobning i tal NFA(2013): Resume af undersøgelsen: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Set d. 7. maj 2015 Leicht, C. & Sørensen, K.(ukendt): Unges digitale trivsel. Red Barnet (Uddrag: s. 1-2, 6) Foss, A.(2013): Piger mobber mere på nettet. Videnskab.dk Altruisme. Blivklog.dk lektioner vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd oplæg, evaluering. Holdninger, stereotyper og fordomme kognition og læring I dette tema rettes der primært fokus på stereotyper, holdninger og fordomme hvortil socialpsykologien(jf. også tema 4) og kognitiv psykologi udgør den teoretiske rammer. Ydermere berøres området kognition og læring ganske kort med afsæt i behaviorismen, Piaget og Vygotsky. Larsen, O. S.(2008): Socialpsykologi. I: Psykologiens veje.(kap. 21). Forlaget Systime. S (Egen og fremmedgrupper), (Holdninger) Larsen, O. S.(2008): Den mangfoldige psykologi. I: Psykologiens veje.(kap. 1). Forlaget Systime. S (Kognitiv psykologi) Larsen, O. S.(2008): Kognitiv psykologi. I: Psykologiens veje.(kap. 11). Forlaget Systime. S (Social perception, Stereotyper). Larsen, O. S.(2008): Tænkningens udvikling. I: Psykologiens veje.(kap. 12). Forlaget Systime. S (Lev Vygotsky og den Kulturhistoriske skole) Larsen, O. S.(2008): Viden, læring og undervisning. I: Psykologiens veje.(kap. 13). Forlaget Systime. S (Behavioristisk læringsteori, Piagets kognitive læringsteori) Hannibal, J.(ukendt): Stereotyper, fordomme og diskriminering. Set d. 7. maj 2015 Larsen, O. S.(2008): Socialpsykologi. I: Psykologiens veje.(kap. 21). Forlaget Systime. S (Gruppepåvirkning, konformitet og social kontrol), Side 5 af 7

6 Titel 6 Larsen, O. S.(2008): Viden, læring og undervisning. I: Psykologiens veje.(kap. 13). Forlaget Systime Helle Thorning-Schmidt vælger også privatskole. Politikken.dk Helle Thorning-Schmidt er dobbeltmoralsk. Avisen.dk Zuleta, L. & Laage-Petersen, J.(2011): Begrebskatalog. Institut for Menneskerettigheder. Set d. 7. maj lektioner vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd oplæg, evaluering. Personlighed, identitet og stress ungdom og arbejdsliv I dette tema arbejdes der med emnet stress samt med forskellige perspektiver på mennesket udvikling af personlighed og identitet. I tæt forbindelse hertil rettes der med senmoderniteten som samfundsmæssig ramme fokus på uddannelses-, ungdom-, kultur- og arbejdsliv. Teoretisk trækkes der på forskellige psykologiske og sociologiske tilgange. Larsen, O. S.(2008): Personlighedspsykologi. I: Psykologiens veje.(s ). Forlaget Systime. Larsen, O. S.(2008): Stress, livsforandringer og arbejdsliv I: Psykologiens veje.( ). Forlaget Systime. Larsen, O. S.(2008): Ungdom og senmodernitet. I: Psykologiens veje.(kap. 17). Forlaget Systime. S. 281(Ungdom og senmodernitet), s (Ungdom som livsfase), s (Ungdom: en efterspurgt livsstil), s (En flodbølge af muligheder), s (Kapital og habitus), s. 292(Sociale arenaer, roller og identitet), s (Det multiple selv), s (Identitet som et refleksivt projekt), s (Selvdannelse og ansvarspres). Case: Per Wimmer: The limit is the sky. Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime Lider jeg af stress? Psykologiens veje, I-bog. Forlaget Systime Gottlieb, S.(2002): Syg af stress. Psykiatri Fonden. Larsen, S. O.(2008): Hans Eysencks personlighedsteori. I: Psykologiens veje, I-bog. Forlaget systime. Mehlsen, C.(2012): Uddannelse stresser unge. AU. Set d. 7. maj 2015 Mainz, P.(2014): Gymnasieelev:»Får du 7, er du tabt for evigt«. Politikken. Set d. 7. maj 2015 Giese, D.(2014): Angsten for at misse noget(ikke særligt vigtigt). Politikken. Set d. 7. maj 2015 Ritzau(2013): På mobilen nonstop: Unge får stress af tilgængelighed. Informati- Side 6 af 7

7 on. Set d. 7. maj 2015 Ukendt(2013): Gymnasieelev: Min generation har angst. Politikken. Set d. 7. maj lektioner demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd oplæg, evaluering. Side 7 af 7

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution EUC Nordvest - Nykøbing Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Psykologi C Mette Horsager

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Camila Kramvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 11-12 Institution Læreruddannelsen og HF, Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 11-12 Institution Læreruddannelsen og HF, Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2013/2014 Institution VUC Vestegnen, Albertslund. Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 679f Grundbog: Ole Schultz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi C (e) Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 18 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC01

Læs mere

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold.

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hfe Psykologi C Lise Holck Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH3 psy Psykologi valgfag niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13-14 Institution Læreruddannelsen og HF, Nr. Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi

Læs mere

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Lyngby, Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Dorte Knudsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution HF og VUC, IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer HF enkeltfag Psykologi C HF niveau Alice Nutzhorn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF (Fagpakke)

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2017

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC hfe Psykologi C Rikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2014 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2016 Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C Carla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Vinter 2015 (21 og 22 dec.) Vestegnen HF og VUC HF Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010-2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308 Undervisningsbeskrivelse Termin August december 2013 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) Hold 812 ps 1308 Grundbøger:

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til maj; skoleår 15-16

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til maj; skoleår 15-16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 15-16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Kolding 2 årige HF Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi B Ulf Bolgann 3psB01

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009/2010 Juni 2010 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til december; skoleår 2016

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til december; skoleår 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til december; skoleår 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Kolding 2 årige HF Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar - maj 15 Institution Vestegnen Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Elisabeth

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Uddannelse IBC Kolding Hhx Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Hold Marianne Kipp

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC55

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf (e) Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: psc/1

Undervisningsbeskrivelse for: psc/1 Undervisningsbeskrivelse for: psc/1 Fag: Psykologi C, VAF Niveau: C Institution: HF i Nørre Nissum - VIA UC (665025) Hold: psc/1 Termin: Juni 2013 Uddannelse: Valgfags Bek. Lærer(e): Lone Hansen (LOH)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Tina Ovesen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Vestegnen hf og VUC Hf enkeltfag Fag og niveau 5SS2 15-16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin December 2014 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 812 Soc-/syg-pakken Grundbog:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC55

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 13/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC01

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december-januar 2016-2017 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe/fagpakke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Psykologi C-niveau (E-learning)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 HF & VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015/16 Institution VUC Vest Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf netundervisning Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15/16 VUC

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Psykologi B Simone Wiest Bösselmann hh3e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010/2011

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen Hf & VUC Hfe Psykologi C Anne Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution VUC vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi C HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2013/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec. 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - flex Psykologi C Rikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 14/15 Institution Vestegnen Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2017.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vibenhus HTX HTX Psykologi C Nanna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2015.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August til juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf- fjernundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 1010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer

Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer Undervisningsbeskrivelse: Michael Rantzau-Meyer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Tommy Sylvest

Læs mere