Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?"

Transkript

1 Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: Dok id: Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? I oktober 2012 forventer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) at lancere en selvbetjeningsløsning, hvor man kan rekvirere en Ejendomsdatarapport med ca. 50 oplysninger fra det offentlige til brug for ejendomshandel mv. via one-stop-shopping på internettet. Løsningen er rettet mod borgere og virksomheder. Løsningen er udviklet via DIADEM-projektet iht. regeringens beslutning fra DIADEM står for DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel. Samtlige kommuner har været involveret i at gøre data digitale og klar til anvendelse i selvbetjeningsløsningen ligesom KL og en række statslige myndigheder har deltaget i udviklingsarbejdet. Også brugerne af den nye løsning har været involveret, bl.a. ejendomsmæglerne, boligadvokaterne og den finansielle sektor. Med dette brev informeres om, at der i en overgangsperiode fortsat vil være oplysninger, som kommunen skal udfylde manuelt samt om, hvordan det forventes at ske i praksis. Der informeres også om, hvordan kommunerne selv har mulighed for at medvirke til at forkorte overgangsperioden med manuelle opgaver. Kommunen har grundlæggende tre opgaver ifm. DIADEM: Kommunen medvirker ved digitalisering af visse ejendomsoplysninger. Kommunen ajourfører som hidtil løbende de registre mm, som DIADEM automatisk henter ejendomsoplysningerne fra. Kommunen skal i en overgangsperiode på forespørgsel fra DIADEM manuelt indberette et mindre antal ejendomsoplysninger i den såkaldte semiautomatiske løsning, når DIADEM sættes i drift. DIADEM finansieres via et gebyr, som brugerne betaler for Ejendomsdatarapporten. Udviklingen af DIADEM koster mere end 100 mio. kr. Størstedelen er anvendt til at forbedre den digitale infrastruktur, der bredt vil komme forvaltningerne til gode. Dette arbejde omfatter i høj grad digitalisering og standardisering af kommunale data/registreringer. De kommunale ejendomsoplysninger Ved lanceringen af DIADEM vil de fleste af de relevante oplysninger, som indgår i det kommunale ejendomsoplysningsskema, være digitalt tilgængelige. DIADEM henter disse oplysningerne direkte fra offentlige datakilder eller via services udviklet til DIADEM. SemiAutomatisk Løsning (SAL) For enkelte datakilder i det kommunale ejendomsoplysningsskema har det desværre ikke været muligt at nå at udvikle den digitale infrastruktur, så oplysningerne er fuldt digitalt tilgængelige ved lanceringen. Det drejer sig om oplysningerne om: Forfalden gæld, Miljøsag, Spildevandsplaner og Lettere forurening. For disse oplysninger etableres en SemiAutomatiske Løsning (SAL), hvor kommunerne forudsættes at indberette de nødvendige oplysninger manuelt. Kommunernes arbejde med indberetning af ejendomsoplysninger via SAL vil på mange måder ligne det nuværende arbejde med det kommunale ejendomsoplysningsskema, men i et væsentligt reduceret omfang. Dog vil det nu være DIADEM, der Gammel Mønt København K T E

2 genererer forespørgslen til kommunen. DIADEM-løsningen omsætter kommunens svar til at indgå i Ejendomsdatarapporten på lige fod med oplysninger, der er fuldt digitalt tilgængelige. Efter aftale med KL arbejdes der på at etablere en fleksibel ordning for SAL-løsningen, hvor kommunerne efter eget valg får mulighed for at indgå aftale med en privat leverandør, som kan leve op til de krav DIADEM stiller. Det forventes, at de eksisterende leverandører, som kommunerne i dag anvender ifm. håndteringen af det kommunale ejendomsoplysningsskema, vil kunne levere en SALløsning. Kommunerne vil blive kompenseret for udgifterne til leverandøren af SAL-løsningen efter en fast fordelingsnøgle. Så snart der er truffet en endelig beslutning om SAL-løsningen, vil DIADEM foranledige et informationsarbejde herom overfor hver enkelt kommune. Gør overgangsperioden med manuelle indtastninger kortere Arbejdet med at gøre de sidste oplysninger digitalt tilgængelige fortsætter efter lanceringen. Det tilstræbes at gøre overgangsperioden så kort som mulig samt at gøre det muligt for den enkelte kommune at medvirke aktivt til at begrænse indberetningerne via SAL. De fleste oplysninger forventes at kunne tages ud af SAL i 2013, mens en enkelt oplysning formentlig vil skulle håndteres frem til Når digitaliseringen af en oplysning er afsluttet, hentes oplysningen automatisk og udgår af SAL. I DIADEM-systemet er det teknisk muligt at håndtere kommunerne individuelt ifm. afslutningen af digitaliseringen for enkelte oplysninger og dermed overgangen fra SAL til automatisk indhentning. Forudsætningen er dog, at spørgsmålene i SAL og den automatiske løsning er fuldt synkroniseret. Ejendomsdatarapporten afløser det kommunale ejendomsoplysningsskema DIADEM bygger på en fælles forståelse mellem stat og KL/kommunerne om, at Ejendomsdatarapporten i praksis vil afløse det kommunale ejendomsoplysningsskema. Dette er i tråd med den aktuelle digitaliseringsdagsorden, der stiller krav om, at kommunikationen mellem myndigheder og borgere/virksomheder skal være digital inden for de næste par år. MBBL samarbejder med KL, om at tilrettelægge en hensigtsmæssig overgang, hvor det kommunale ejendomsoplysningsskema bliver udfaset til fordel for den nye Ejendomsdatarapport. I den sammenhæng vil DIADEM også hjælpe kommunerne med at finde løsninger til betjening af borgere, som ikke har mulighed for at benytte digitale løsninger. Der vil følge yderligere information, når der er en nærmere afklaring. En forudsætning for, at de kommunale gevinster kan høstes er, at kommunerne afvikler det kommunale ejendomsoplysningsskema, så der ikke er processer og arbejdsgange, som overlapper med DIADEM. Forbedret digital infrastruktur God digital forvaltning forudsætter, at den nødvendige infrastruktur er til stede og vedligeholdes. DIADEM har - hvor muligt - arbejdet for at de relevante ejendomsoplysninger er digitalt tilgængelige via eksisterende registre/webportaler. Nødvendige investeringer er således fortrinsvis sket som tilpasninger af disse. På denne måde sikres størst mulig nytteværdi af DIADEM-investeringerne ved at de også er til gavn for andre forvaltningsmæssige formål. Kommunen skal ajourføre oplysninger i relevante registre Sammen med infrastrukturen er regelgrundlaget for ajourføringen tilpasset. For nogle oplysninger er arbejdet med regelgrundlaget dog ikke afsluttet. Kommunerne skal løbende ajourføre oplysningerne i de relevante registre. Manglende ajourføring vil betyde, at oplysningerne kan være misvisende i den nye Ejendomsdatarapport fra DIADEM såvel som i andre sammenhænge. For de interesserede er der i bilag 1 en summarisk oversigt over, hvordan oplysninger håndteres i DIADEM, herunder kommunernes rolle ifm. registrerings- og ajourføringspraksis samt digitaliseringsindsatsen. 2 af 7

3 Kommunernes økonomi Ved beslutningen i 2009 om at gennemføre DIADEM viste business casen, at kommunerne vil få en permanent årlig nettogevinst på ca. 15 mio. kr. under forudsætning af, at der er ejendomshandler om året. I udviklingsperioden er kommunerne blevet kompenseret for visse omkostninger til digitalisering af kommunale data og der vil som nævnt også blive ydet kompensation for leverandørudgifter til SALløsningen. Alt i alt vil den samlede kompensation til kommunerne vil blive på mere end 50 mio.kr. Hvis du vil vide mere Du kan læse mere om DIADEM og kommunernes rolle på Blandt andet kan du fra den 3. juli læse, hvordan de enkelte oplysninger i det kommunale ejendomsoplysningsskema bliver håndteret i DIADEM. Der er også en oversigt over alle de offentlige oplysninger, som indgår i den Ejendomsdatarapport DIADEM leverer. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde, med venlig hilsen, Søren Rude, kontorchef Ejendomsdata Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter NB. Træffes frem til den 5. juli på eller tlf af 7

4 Bilag 1. Information om ejendomsoplysninger, der indgår i det kommunale ejendomsoplysningsskema og i Ejendomsdatarapporten fra DIADEM Ejendomsoplysning Regelgrundlag og datakilde Kommunale opgaver mm. Vurderingsattest Vurderingsmeddelelsen Skatteattest Ejendomsskattebilletten BBR-meddelelse Forfalden gæld til/ garanti fra kommunen Forfalden gæld Zonestatus Planer eller offentliggjort planforslag - Lokalplaner Byggesag Miljøsag, i medfør af - lov om vandforsyning - lov om miljøbeskyttelse - lov om forurenet jord Regelgrundlag: Vurderingsloven Ressortmyndighed: SKAT Datakilde: SVUR/ESR Regelgrundlag: Lov om kommunal ejendomsskat Ressortmyndighed: Indenrigsministeriet Datakilde: ESR Regelgrundlag: BBR-loven Ressortmyndighed: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Regelgrundlag: Adgangen til de forskellige fortrinsberettigede krav er hjemlet i diverse lovgivning Ressortmyndighed: Fordelt på flere myndigheder Datakilde: Kommunale debitorsystemer og SAL Regelgrundlag: Planloven Ressortmyndighed: Naturstyrelsen Datakilde: PlansystemDK Regelgrundlag: Planloven Ressortmyndighed: Naturstyrelsen Datakilde: PlansystemDK (OIS) Regelgrundlag: Ny bekendtgørelse BBR s ajourføring og drift Ressortmyndighed: Energistyrelsen (bygningsmyndighed), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (BBRmyndighed) Regelgrundlag: Lov om vandforsyning, Lov om miljøbeskyttelse, Lov om forurenet jord Ressortmyndighed: Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Datakilde: SAL indberetningsløsning Registrerings- og ajourføringspraksis: Fortsætter uændret Registrerings- og ajourføringspraksis: Fortsætter uændret Registrerings- og ajourføringspraksis: Fortsætter uændret registreringsdestination er fastlagt sker en omlægning af arbejdsrutiner. allerede pligt til at registrere og ajourføre zonestatus i Plansystem.dk. Kommunerne skal sikre at temaet er opdateret inden lanceringen af DIADEM og ajourføre løbende. Registrerings- og ajourføringspraksis: For kommunernes planer gælder det allerede i dag, at de først er gældende når de er registreret i Plansystem.dk. allerede pligt til at registrere byggesager i BBR. Kommunerne skal tilpasse sin praksis til den nye bekendtgørelse inden lanceringen af DIADEM. Bekendtgørelsen præciserer hvilke byggesager, der skal registreres i BBR. Kommunerne ajourføre løbende. registreringsdestination er fastlagt vil der være en digitaliseringsopgave. 4 af 7

5 Ejendomsoplysning Regelgrundlag og datakilde Kommunale opgaver mm. Adgangsforhold - Vejforsyning Anlægsarbejder (konkrete projekter) - Kommunale anlægsprojekter Varmeplan - Varmeforsyning Nedgravet olietank - Olietank Vandforsyning Afløbsforhold - Aktuelle afløbsforhold - Spildevandplaner Regelgrundlag: Bekendtgørelse nr. 454 af 23. maj 2012 om vej og stiregister der træder i kraft 1. oktober Ressortmyndighed: Vejdirektoratet Datakilde: Den centrale vej og stifortegnelse (CVF) Regelgrundlag: Det forventer at der etableres en løsning, der fokuserer på vejprojekter. Myndighed: Kommunerne Datakilde: Den centrale vej og stifortegnelse (CVF), Vejdirektoratet Regelgrundlag: Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 (Projektbekendtgørelsen) med ændringer iht. Bekendtgørelse nr. 359 af 24. april Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 (Tilslutnings-bekendtgørelsen). Ressortmyndighed: Energistyrelsen Datakilde: PlansystemDK (Naturstyrelsen) Regelgrundlag: Bekendtgørelse nr af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. Ressortmyndighed: Miljøstyrelsen (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) Regelgrundlag: Bekendtgørelse om ejeres pligt til at give oplysninger til BBR Ressortmyndighed: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (BBRmyndighed) Regelgrundlag: Lov om BBR, Spildevandsbekendtgørelsen, Miljøbeskyttelsesloven Ressortmyndighed: Naturstyrelsen tilpasse sin praksis til den nye bekendtgørelse. Kommunerne ajourføre løbende. Digitaliseringsopgaver: Kommunerne skal inden lanceringen af DIADEM have overført vej- og stistatus, vej- og stigeometri mm. fra kommunens vejforvaltningssystem til CVF. DIADEM baserer sig på de registreringer, som alligevel foretages ifm. vejforvaltningen. Der ydes særlig støtte til tre ø-kommuner (Samsø, Læsø og Fanø) pga. særlige forhold. tilpasse sin praksis til en registrering vejprojekter i CVF. Der er tale om en ny praksis, som skal være klar til lanceringen af DIADEM. Den ny praksis gælder den fremadrettede registrering, Vejledning mm. skal udarbejdes.. tilpasse sin praksis til PlanDK3 s datamodel og registreringsvejledning for kollektiv varmeforsyning inden lanceringen af DIADEM. Kommunerne ajourfører løbende. Digitaliseringsopgaver: Kommunerne skal registrere kollektiv varmeforsyningsoplysninger inden lanceringen af DIADEM. Kommunerne kompenseres ud fra en fordelingsnøgle. Samlet kompensation 3 mio. kr. tilpasse sin praksis til den nye bekendtgørelse inden lanceringen af DIADEM. Kommunerne ajourfører løbende. Digitaliseringsopgaver: Kommunerne skal samle sine eksisterende oplysninger om olietanke i BBR. Digitaliseringsopgaven er gennemført enten af en privat leverandør, der er betalt af DIADEM, eller af kommunerne selv, der er kompenseret ud fra en vurdering af opgavens omfang i den enkelte kommune. Samlet kompensation 47 mio. kr. allerede pligt til at registrere oplysning om ejendommens vandforsyning i BBR. Praksis fortsætter uændret. Kommunerne ajourfører løbende. Afløbsforhold allerede pligt til at registrere oplysning om ejendommens afløbsforhold i BBR. Praksis fortsætter uændret. Kommunerne ajourfører løbende. Spildevandsplaner 5 af 7

6 Ejendomsoplysning Regelgrundlag og datakilde Kommunale opgaver mm. registreringsdestination er fastlagt vil der være en digitaliseringsopgave. Kortlagt forurening Lettere forurening - Områdeklassificering - Anden viden Regelgrundlag: Lov om forurenet jord Ressortmyndighed: Miljøstyrelsen, Regionerne er administrativ myndighed, Kommunerne videregiver oplysningerne Datakilde: Danmarks Miljøportal, DKjord Regelgrundlag: Lov om forurenet jord (LBK nr af 04/12/2009) Ressortmyndighed: Miljøstyrelsen Datakilde: DAI, DMP/DKjord Registrerings- og ajourføringspraksis: Regionerne skal allerede i dag registre oplysninger om kortlagt forurening. DIADEM henter den såkaldte jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal/DKjord. Områdeklassificering Registrerings- og ajourføringspraksis: Det er hensigten at kommunernes registrering og ajourføring af oplysning om områdeklassificerede områder skal reguleres i en bekendtgørelse. Dette er dog endnu ikke sket. Digitaliseringsopgaver: Kommuner har allerede mulighed for at indberette oplysninger om områdeklassificerede områder til DAI, men det er ikke alle som endnu har gjort det. Af de kommuner, der har indberettet, er det uklart om indberetningen er udtryk for en systematisk digitalisering af oplysningerne. De kommuner, - der har foretaget en systematisk registrering i DAI, skal ikke foretage sig yderligere - der ikke har foretaget en systematisk registrering i DAI, skal gennemføre en digitaliseringsproces. Her anvendes SAL indtil denne er gennemført. DIADEM vil arbejde for at ovennævnte digitaliseringsindsats gennemføres hurtigst muligt. det nuværende kommunale ejendomsskema for de kommuner der ikke har en systematisk registrering. Anden viden registreringsdestination er fastlagt vil der være en digitaliseringsopgave. 6 af 7

7 Ejendomsoplysning Regelgrundlag og datakilde Kommunale opgaver mm. Semiautomatisk løsning, SAL Regelgrundlag: Administrativ praksis ifm. DIADEM Myndighed: - Kommunerne for selve indberetning, - MBBL for den tekniske løsning. Datakilde: SAL Registrerings- og ajourføringspraksis: SAL er en overgangsløsning, som skal sikre at DIADEM omfatter de relevante oplysninger fra det kommunale ejendomsoplysningsskema. Kommunerne skal for oplysningerne i SAL tilpasse sin praksis. Den enkelte kommune skal efter eget valg indgår en aftale med en privat leverandør. DIADEM vil sikre at leverandørerne lever op til kravene i DIADEM. Vejledning mm. skal udarbejdes. Teknisk løsning: Kommunerne får mulighed for at indgå aftale med en privat leverandør. Det forventes bl.a. at de eksisterende leverandører, som kommunerne i dag anvender ifm. det kommunale ejendomsoplysningsskema, vil kunne levere en SAL-løsning. Kommunerne kompenseres for udgifterne til leverandøren af selve SAL-løsningen efter en fast fordelingsnøgle. Kompensationen er endnu ikke fastlagt. 7 af 7

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL)

Vejledning til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) til kommunen vedr. indberetning af oplysninger til DIA- DEM (SAL) Denne vejledning er henvendt til kommunale medarbejdere, som skal beskæftige sig med indberetning af oplysninger til DIADEM gennem SemiAutomatisk

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT

KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 14/01667-20 x x x KLAGE OVER SAGSBEHANDLING VED AREALOVERFØRSEL OG AKTINDSIGT Vejdirektoratet har modtaget jeres brev af 29. januar 2014. I har

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

iiu W Bygningssektionen har fra Ejendomsbeskatningen fået oplyst, at bygning nr. 2 og 8 på ovennævnte ejendom er nedrevet.

iiu W Bygningssektionen har fra Ejendomsbeskatningen fået oplyst, at bygning nr. 2 og 8 på ovennævnte ejendom er nedrevet. THISTED KOMMUNE cm Bjarne Støntoft Gravesen Holmevej 3 7700 Thisted iiu W LI Dato: 14. nov. 2001 Sagsnr.: Sagsbeh.: Jørgøn Guldberg/el Vedr.: Nedrivning af bvoninaer oå Holmevei 3. 0. Vandet. Bygningssektionen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Appendiks. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Appendiks Skolevej 53 Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

KL's høringssvar til udkast til revision af spildevandsbekendtgørelsen. Helhedsindtryk. Generelle bemærkninger

KL's høringssvar til udkast til revision af spildevandsbekendtgørelsen. Helhedsindtryk. Generelle bemærkninger Naturstyrelsens hovedpostkasse, nst@nst.dk Vedr.: J.nr. NST-4400-00008 KL's høringssvar til udkast til revision af spildevandsbekendtgørelsen Den 16. september 2013 Sags ID: SAG-2013-05150 Dok.ID: 1743981

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø 26. september 2016 Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø Sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i Byg og Miljø Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ff Ølstykke By, Ølstykke Grundareal... 625 m² Ejendomsnummer:...012913 Kommune:...

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Danmarks Miljøportal, den 7.februar ATV Jord og Grundvand. Gå-hjem-møde: Miljødata i Danmark

Danmarks Miljøportal, den 7.februar ATV Jord og Grundvand. Gå-hjem-møde: Miljødata i Danmark Danmarks Miljøportal, den 7.februar 2013 ATV Jord og Grundvand Gå-hjem-møde: Miljødata i Danmark 2 DKjord og PULS 1. DKjord fællesoffentlig jordforureningsdatabase Introduktion Jordforureningsattest Trin

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

Udbudsmateriale Dynamovej Søborg

Udbudsmateriale Dynamovej Søborg Udbudsmateriale Dynamovej 5 2860 Søborg J. nr. 82.02.00S00 1 Udbudsmaterialet indeholder følgende: Offentligt udbud af grunden Dynamovej 5, 2860 Søborg Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommen Bilag

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ancma Den 17. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00008 Ref. ancma Den 17. februar 2015 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014

BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 Lovsekretariatet Dato: Januar 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2014-2135 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg Kommune 2014 BBR-tilsynsrapport for Esbjerg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ac Serup By, Serup Grundareal... 489 m² Ejendomsnummer:...013976 Kommune:... Silkeborg

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Appendiks. Fynsgade 4 6400 Sønderborg. Rapport-ID: 16548d8d-ef9e-443c-aa3e-24f55ff1665d. Rapport købt 4/11 2015 Rapport færdig 6/11 2015

Appendiks. Fynsgade 4 6400 Sønderborg. Rapport-ID: 16548d8d-ef9e-443c-aa3e-24f55ff1665d. Rapport købt 4/11 2015 Rapport færdig 6/11 2015 Appendiks Fynsgade 4 Rapport-ID: 16548d8d-ef9e-443c-aa3e-24f55ff1665d Appendiks for ejendomsdatarapporten indeholder generelle, uddybende informationer om de oplysninger, der indgår i ejendomsdatarapporten.

Læs mere

Domænebestyrelsen for erhvervsområdet. Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Domænebestyrelsen for erhvervsområdet. Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Domænebestyrelsen for erhvervsområdet Eva Meiling, Vicedirektør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Introduktion Etablering startede i foråret 2008 God dialog og stor interesse hos alle parter Hurtig identificering

Læs mere

Afsluttende status for initiativer i Handlingsplan 2011

Afsluttende status for initiativer i Handlingsplan 2011 Ale-ebst/ august 2011 Afsluttende status for initiativer i Handlingsplan 2011 August 2011 Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsynings 3 årige mandat udløb medio 2011 med den fællesoffentlige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø

For ejendommen Havnebyvej 148, 6792 Rømø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...011190 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund ud Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 129

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere