Vejledning om miljøklasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om miljøklasser"

Transkript

1 Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning, november 2004 fra Miljøministeriet. Dette bilag skal ses som et fortolkningsbidrag til ovennævnte vejledning. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed. Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet på de følgende sider. Hvis en virksomhed eksempelvis foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, og dermed en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der findes således ikke bestemte afstandskrav, der skal overholdes. Miljøklasse Vejledende afstand 1 0 meter 2 20m 3 50m 4 100m 5 150m 6 300m 7 500m De 7 klasser svarer til en anbefalet mindste afstand mellem virksomheden og boliger. Klassificeringen er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforholdene for nyere virksomheder. Klassifikationen angiver hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og åben-lave boliger. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

2 For mange af virksomhedstyperne er det støjen, der er dimensionsgivende for klassifikationen. Her kan der benyttes kortere planlægningsafstand, hvis omgivelserne er mindre støjfølsomme end åben-lav boligbebyggelse, som har ligget til grund for klassificeringen. Er der eksempelvis tale om etageboligområder eller områder for blandet bolig og erhverv, kan afstandene skønsmæssigt halveres. Virksomheder, som har gjort særlig meget ud af støjdæmpning og støjsvag produktionsteknologi, kan undertiden have en lavere klasse end angivet. Derimod vil bestående virksomheder ofte have en højere klasse end angivet. Miljøklasserne er ikke direkte bindende for borgeren/virksomheden med mindre de er fastsat i en lokalplan.

3 Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Butikker Dagligvarebutik 1-4 Klasse 4 ved aktivitet i Lavprisvarehus 1-4 natperioden. Supermarked 1-4 Udvalgsvarebutik 1-4 Butikker med værksted Guld/sølvsmedie o.l. 1-3 Møbelpolstrer o.l. 1-3 Pottemager o.l. 1-3 Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3 Skomager, skrædder o.l. 1-3 Urmager o.l. 1-3 Store specialbutikker Bil/campingvognsalg o.l. 1-4 Byggemarked 1-4 Havecenter 1-4 Landbrugsmaskiner 1-4 Hotel/restaurant Bar 1-4 Diskotek 1-4 Hotel 1-4 Restauration o.l. 1-4 Klinikker Dyreklinik 3 Hundepension 3-6 Kiropraktor 1-2 Læge, tandlæge o.l. 1-2 Terapi 1-2 Kontorer Administration 1 Advokat, revisor o.l. 1 Arkitekt, ingeniør o.l. 1 Datarådgivning 1 Service Bedemand o.l. 1 Ejendomsmægler o.l. 1 Bagerier 2-5 Frisør o.l. 1-3 Pengeinstitut 1 Post- og telegrafvæsen 1 Rejse-, turist-, billetbureau o.l. 1 Små vaskerier/renserier 1-4 Solcenter 1-2 Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk, 3 vaskeanlæg, værksted) Trykkerier Bogbinderi 2-4 Fotografisk virksomhed 2-4 Trykkerivirksomhed o.l. 2-4

4 Kulturelle formål Fritidsformål Undervisning Institutioner Rekreative formål Tekniske anlæg Engroshandel o.l. Transport o.l. Bibliotek 1-3 Biograf 1-3 Kirke/menighedshus 1-3 Kulturformidling o.l. 1-3 Medborgerhus 1-3 Museum/udstilling/galleri 1-3 Musiklokale 1-3 Teater 1-3 Camping o.l. 1-5 Forlystelse/underholdning 3-7 Klub/forening 1-5 Kolonihaver 1-3 Sport 1-5 Forskning 2-3 Gymnasium 2-3 Højere uddannelse 2-3 Kursus/konference 2-3 Skole 2-3 Børneinstitution 1-3 Døgncenter/forsorg 1-2 Kollegier 1-2 Hospital 3-4 Ungdoms/ældrebolig 2-3 Ældreinstitution 1-2 Grønne områder 1-3 Parker 1-3 Torve, pladser o. l. 1-3 Kraftvarmeværker 3-7 Parkeringshus 1-4 P-pladser 1-3 Pumpestation o.l. 1-4 Transformere (små) 1-3 Aftapning/pakning/oplag 3-6 Engroshandel 2-6 Lagervirksomhed 2-6 Biludlejning 2-4 Busterminal/remise o.l. 2-7 Flytteforretning 2-4 Fragt/bud central 2-7 Hyrevogne 2-4 Redningsstation 2-4 Vognmand 2-7 Ved natarbejde klasse 6-7

5 Oplagsvirksomhed o.l. Værksteder o.l. Industri Industri fortsat Affaldssortering 5-7 Genbrugsplads 4 Containerplads 5-6 Entreprenør o.l. 4-5 Fyldplads 6-7 Garageanlæg 3-5 Kompostering 4-6 Kontrolleret losseplads 6-7 Omlastestation 5-6 Oplag 5-6 Plads til kørende materiel 4-5 Trælast 3-5 Autoværksted 4-5 Mindre autoværksteder 3-5 El-installatør 2-3 Elektroteknik 2-3 Fødevarefremstilling 3-4 Glarmester 2-3 Lakering/overfladebehandling 4-5 Maskinværksted 2-6 Smedie, VVS 2-6 Snedker 3-5 Stenhugger 3-5 Tekstil-/tøjproduktion 2-4 Undervognsbehandling 4-5 Vaskeri/renseri/farveri 3-4 Vulkanisering 3-4 Affaldsforbrændingsanlæg 4-7 Akkumulator-/kabelproduktion 6 Asfaltfremstilling 6 Autoophug 7 Bekæmpelsesmidler/kunstgødning 7 Betonblanding/-støbning 4-6 Biogasanlæg 7 Bygningselementer 4-6 Cementfabrik 6-7 Drikkevarefremstilling 4-5 Elektroteknik 1-3 Farve/lak/lim/cellulose 5-6 Fiskemel, benmel, blodplasma 6-7 Foderstoffer/kornforarbejdning 6-7 Fødevarefremstilling 3-6 Galvanisering/forzinkning o.l 4-6 Garveri 5-6 Gas-/benzindepot 6-7 Glas, porcelæn, lervareproduktion 2-6 Grus, kalk- og mørtelværker 6-7 Gummiproduktion 3-4 Kabelskrot 5-7

6 Kartoffelmelsfabrik o.l. 4 Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg 6-7 Kemisk/genetisk produktion 5-7 Lakering/overfladebehandling 3-5 Lægemiddelfremstilling 2-7 Maskinfabrik 2-6 Metalfremstilling/forarbejd./støbning 6-7 Olie- og benzindepoter 6-7 Olie-/fedtraffinering 7 Ophugning/nedknusning 4-7 Papir-/papfremstilling 6-7 Plast-/skumplastfremstilling 4-6 Protein-/enzymfremstilling 3-6 Rengøring-/hygiejnemidler 5-6 Savværk 6 Skibsværft 4-7 Slagteri 4-6 Stålvalseværk 7 Tagpapfremstilling 5 Talg-/fedtsmelteri 6-7 Teglværk 6-7 Tekniske installationer 2-7 Tekstil-/tøjproduktion 3-4 Træimprægnering 5 Vaskeri/renseri/farveri 3-5 Vindmøller 5-7 Vulkanisering 3-6

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

Miljøklasser. Bilag A

Miljøklasser. Bilag A Miljøklasser Bilag A Bilag A - Anvendelseskategorier Introduktion I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokalplaner fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder. Til det formål bruges nedenstående

Læs mere

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke Bilag Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke udarbejdet) Bilag F - Parkeringsnormer Bilag

Læs mere

Handicapboliger, Nordens Allé. Lokalplan 1571-01

Handicapboliger, Nordens Allé. Lokalplan 1571-01 Handicapboliger, Nordens Allé Lokalplan 1571-01 Brønderslev Kommune Endelig godkendt Maj 2006 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. april 2007. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. april 2007. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum Lokalplan 5313-02 april 2007 BRØNDERSLEV KOMMUNE Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes, placeres og

Læs mere

Forslag. Tillæg Flødalen, Svenstrup. Side 1 af 28

Forslag. Tillæg Flødalen, Svenstrup. Side 1 af 28 Forslag Tillæg 6.006 Flødalen, Svenstrup Side 1 af 28 Nyt forslag til tillæg for erhvervsområde, Flødalen Byrådet vedtog den 10. januar 2005 et forslag til kommuneplantillæg 6.006 for erhvervsområde, Flødalen,

Læs mere

Lokalplan nr. 2.45.E. Erhvervs- og boligområde ved Borup. Kommuneplantillæg nr. 7

Lokalplan nr. 2.45.E. Erhvervs- og boligområde ved Borup. Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 2.45.E Erhvervs- og boligområde ved Borup Kommuneplantillæg nr. 7 29.01.2003 ORIGINAL 146366 01 0000-0084 21 03 2003 TÅ 1 400?00 K Skævinge Kommune LOKALPLAN NR. 02.45 E Borup-området Januar

Læs mere

Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev. Lokalplan 3346-02. Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Januar 2009. Forslag

Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev. Lokalplan 3346-02. Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Januar 2009. Forslag Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev Lokalplan 3346-02 Kommuneplantillæg nr. 19 (B) Forslag Januar 2009 Indsigelsesfrist udløber xx marts 2009 KOMMUNE BRØNDERSLEV Vejledning En lokalplan fastlægger,

Læs mere

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. Indsigelsesfrist slut 25. marts 2008. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE. januar 2008

Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum. Lokalplan 5313-02. Indsigelsesfrist slut 25. marts 2008. Forslag BRØNDERSLEV KOMMUNE. januar 2008 Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum Lokalplan 5313-02 Forslag januar 2008 Indsigelsesfrist slut 25. marts 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C-12.01 Blandet område ved Gravensgade/Dannebrogsgade, Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 01-C-12.01 Blandet område ved Gravensgade/Dannebrogsgade, Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 01-C-12.01 Blandet område ved Gravensgade/, Brønderslev Vestergårdsgade G ravensgade FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 7. december 2010 til 1. februar 2011 Offentlighedsperiode

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 10-57 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup Præstevænget Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Algade Præstevænget FORSLAG Forslaget er i offentlig

Læs mere

Lokalplan 67, (Thvrashsi) LOKALPLAN 67 FOR 37 EJENDOMME I OMRÅDET Thyrashsj I JÆGERSPRIS (NEDER DRÅBY). glo. Lo ka 1 plan en ind e h olde r :

Lokalplan 67, (Thvrashsi) LOKALPLAN 67 FOR 37 EJENDOMME I OMRÅDET Thyrashsj I JÆGERSPRIS (NEDER DRÅBY). glo. Lo ka 1 plan en ind e h olde r : Jægerspris Kommune Lokalplan 67, (Thvrashsi) LOKALPLAN 67 FOR 37 EJENDOMME I OMRÅDET Thyrashsj I JÆGERSPRIS (NEDER DRÅBY). Lo ka plan en ind e h olde r :. Rederrsrelse. Lokalplanens baggrund.2.3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19-001. Centerområde, Blokhus Hune

LOKALPLAN 19-001. Centerområde, Blokhus Hune LOKALPLAN 19-001 Centerområde, Blokhus Hune Oktober 2009 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Nærmere oplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Boliger, Universitetsområdet Aalborg Kommune, Oktober 2008

Boliger, Universitetsområdet Aalborg Kommune, Oktober 2008 Tillæg 4.007 Boliger, Universitetsområdet Aalborg Kommune, Oktober 2008 Side 1 af 20 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

Læs mere

1:50.000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan 21-001, Bindeleddet 08-09-2010

1:50.000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan 21-001, Bindeleddet 08-09-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Autogenbrug - Teglværksvej Brønderslev øst

Autogenbrug - Teglværksvej Brønderslev øst Autogenbrug - Teglværksvej Brønderslev øst Lokalplan 1942-01 Kommuneplantillæg nr. 7 Brønderslev Kommune Endeligt vedtaget juni 2006 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning,

Læs mere

Lokalplan 1979-01 og tillæg nr. 1 Rekreativt område, Brønderslev nord

Lokalplan 1979-01 og tillæg nr. 1 Rekreativt område, Brønderslev nord Lokalplan 1979-01 og tillæg nr. 1 Rekreativt område, Brønderslev nord Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1979-01 Set fra Vrangdrupvej mod syd vest Set fra Hjørringvej mod syd vest Brønderslev Kommune Vedtaget

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 2.008. Erhverv til Bolig, Voerbjergvej incl. Miljørapport. Aalborg Kommune, November 2007. Side 1 af 34

FORSLAG. Tillæg 2.008. Erhverv til Bolig, Voerbjergvej incl. Miljørapport. Aalborg Kommune, November 2007. Side 1 af 34 FORSLAG Tillæg 2.008 Erhverv til Bolig, Voerbjergvej incl. Miljørapport Aalborg Kommune, November 2007 Side 1 af 34 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN Rekreativt område, Fårup Sommerland Hune

LOKALPLAN Rekreativt område, Fårup Sommerland Hune LOKALPLAN 19-004 Rekreativt område, Fårup Sommerland Hune Februar 2010 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 27-010. Boligområde, Torngårdsvej Aabybro

Forslag til LOKALPLAN 27-010. Boligområde, Torngårdsvej Aabybro Forslag til LOKALPLAN 27-010 Boligområde, Torngårdsvej Aabybro MAJ 2013 Forslag til er offentliggjort fra den 5. juni 2013 til og med den 28. august 2013. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

1:50.000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan 21-001, Bindeleddet 08-09-2010

1:50.000. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan 21-001, Bindeleddet 08-09-2010 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej / Agdrupvej Brønderslev nordvest. Lokalplan 1841-03. Kommuneplantillæg nr. 11 (B) Forslag

Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej / Agdrupvej Brønderslev nordvest. Lokalplan 1841-03. Kommuneplantillæg nr. 11 (B) Forslag Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej / Agdrupvej Brønderslev nordvest Lokalplan 1841-03 Kommuneplantillæg nr. 11 (B) Forslag Brønderslev Kommune Forslag, Oktober 2007 Vejledning En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Jammerbugt Kommune & Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos Jammerbugt

Læs mere

FORSLAG ODENSEVEJ TÅRUPLUNDVEJ LOKALPLAN NR. 119. Erhvervsområde ved Galvanovænget i Gelsted. og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004

FORSLAG ODENSEVEJ TÅRUPLUNDVEJ LOKALPLAN NR. 119. Erhvervsområde ved Galvanovænget i Gelsted. og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 FORSLAG ODENSEVEJ TÅRUPLUNDVEJ LOKALPLAN NR. 119 Erhvervsområde ved Galvanovænget i Gelsted og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk

Læs mere

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 27-013 Erhvervsområde, Aabybro Mejeri AABYBRO

Forslag til LOKALPLAN 27-013 Erhvervsområde, Aabybro Mejeri AABYBRO Forslag til LOKALPLAN 27-013 Erhvervsområde, Aabybro Mejeri AABYBRO JUNI 2015 Forslag til er offentliggjort fra den 30. juni 2015 til den 22. september 2015. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Forslag til Lokalplan 19-004, Rekreativt område ved Fårup Sommerland,

Forslag til Lokalplan 19-004, Rekreativt område ved Fårup Sommerland, Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 28-06-2010 Sagsnr.: 2009-23531 Forslag til,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 03-O-01.01 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup Kommuneplantillæg nr. 1

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 03-O-01.01 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup Kommuneplantillæg nr. 1 BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 03-O-01.01 Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup Kommuneplantillæg nr. 1 PRÆSTEVÆNGET ALGADE ALGADE ALGADE ALGADE ALGADE ALGADE ALGADE ALGADE ALGADE PRÆSTEVÆNGET FORSLAG

Læs mere

Lokalplan SAE.C.03.20.01 Sundhedshus Sæby

Lokalplan SAE.C.03.20.01 Sundhedshus Sæby Lokalplan SAE.C.03.20.01 Sundhedshus Sæby Sæbygårdvej Stygge Krumpens Vej januar 2012 Arenfeldtsvej Ålborgvej Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Region

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 27-017 Rekreativt område, Biersted Mosevej Aabybro

Forslag til LOKALPLAN 27-017 Rekreativt område, Biersted Mosevej Aabybro Forslag til LOKALPLAN 27-017 Rekreativt område, Biersted Mosevej Aabybro Forslag til er offentliggjort fra 23. juni 2015 til og med 8. september 2015. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og

Læs mere

Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder

Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder Opsamling på arbejdet med Brammings Erhvervsområder april 2013 Indhold Baggrund side 3 Problemstilling side 4 Kort over boliger og erhverv i erhvervsområder side 5 Forklaring af miljøklasser side 6 Gruppens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 20-002. Boligområde, Bygstubben Gjøl

Forslag til LOKALPLAN 20-002. Boligområde, Bygstubben Gjøl .RUW RJ GDWD HU NXQ YHMOHGHQGH RJ NDQ LNNH EUXJHV VRP GRNXPHQWDWLRQ 0DWULNHONRUW RJ 7RSRJUDILVN.RUWY UN.RUW 0DWULNHOVW\UHOVHQ 2UWRIRWRV %ORP,QIR &2:, -DPPHUEXJW.RPPXQH -$00(5%8*7.20081( 'DJVRUGHQNRUW )RUVODJ

Læs mere

JÆGERSPRIS KOMMUNE. Lokalplan nr. 29C. Boligområde ved Mejerigårdsvej i Lyngerup

JÆGERSPRIS KOMMUNE. Lokalplan nr. 29C. Boligområde ved Mejerigårdsvej i Lyngerup JÆGERSPRIS KOMMUNE Lokalplan nr. 29C Boligområde ved Mejerigårdsvej i Lyngerup April 2006 Redaktionelle bemærkninger: Lokalplanen er udarbejdet af Jægerspris Kommune, Teknisk Afdeling i samarbejde med

Læs mere

Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02. Kommuneplantillæg nr. 5

Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02. Kommuneplantillæg nr. 5 Boligområde Brønderslev sydvest Lokalplan 1706-02 Kommuneplantillæg nr. 5 ergade Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr Sdr SdrOmfartsvejOmfartsvejOmfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej Omfartsvej

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

LOKALPLAN 04-001. Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev

LOKALPLAN 04-001. Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev LOKALPLAN 04-001 Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Nærmere oplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Plejecenter i Valdemarsgade. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 68

Plejecenter i Valdemarsgade. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 68 Plejecenter i Valdemarsgade Lokalplan 1473-01 Kommuneplantillæg nr. 68 Vedtaget, september 2005 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m. skal anvendes,

Læs mere

Forslag. Karréen Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade, Algade. Lokalplan 1368-04 Kommuneplantillæg nr. 14 (B) december 2007

Forslag. Karréen Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade, Algade. Lokalplan 1368-04 Kommuneplantillæg nr. 14 (B) december 2007 Karréen Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade, Algade Lokalplan 1368-04 Kommuneplantillæg nr. 14 (B) Forslag december 2007 Indsigelsesfrist udløber 12 februar 2008. B R Ø N D E R S LE V K O M M U N E Vejledning

Læs mere

Greve Kommune. Helhedsplan Håndværkerbyen

Greve Kommune. Helhedsplan Håndværkerbyen Greve Kommune Helhedsplan Håndværkerbyen G A L RS FO November 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Forslag side 8 Bilag 1 Kort over området side 10 Bilag 2 Luftfoto over område side 11 Bilag 3 Kommentarer

Læs mere

Lillebælt. Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 25.07. Udstillings- og kursusområde ved Brovejen

Lillebælt. Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 25.07. Udstillings- og kursusområde ved Brovejen Lillebælt Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 25.07 Udstillings- og kursusområde ved Brovejen Oktober 2007 Middelfart Kommune LOKALPLAN NR. 25.07 Udstillings- og kursusområde ved Brovejen Indhold LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Aalborg Portland, Rørdal Aalborg Kommune, Oktober 2008

Aalborg Portland, Rørdal Aalborg Kommune, Oktober 2008 Tillæg 4.006 Aalborg Portland, Rørdal Aalborg Kommune, Oktober 2008 Side 1 af 22 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 27-009. Erhvervsområde, Aabybro øst Aabybro

LOKALPLAN 27-009. Erhvervsområde, Aabybro øst Aabybro LOKALPLAN 27-009 Erhvervsområde, Aabybro øst Aabybro Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Jammerbugt Kommune & Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos Jammerbugt Kommune &

Læs mere

LOKALPLAN 02-037 BOLIGOMRÅDE M. M. VED BAUTASTENEN SVENSTRUP

LOKALPLAN 02-037 BOLIGOMRÅDE M. M. VED BAUTASTENEN SVENSTRUP LOKALPLAN 02-037 BOLIGOMRÅDE M. M. VED BAUTASTENEN SVENSTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Campingplads Thise Bakker Lokalplan 6495-01. Kommuneplantillæg nr. 65

Campingplads Thise Bakker Lokalplan 6495-01. Kommuneplantillæg nr. 65 Campingplads Thise Bakker Lokalplan 6495-01 Kommuneplantillæg nr. 65 Brønderslev Kommune Vedtaget juni 2005 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m.

Læs mere

Forslag til lokalplan SAE.1.21.0 Sundhedshus og boliger ved Hjørringvej i Østervrå samt tillæg nr. 11 til kommuneplanen.

Forslag til lokalplan SAE.1.21.0 Sundhedshus og boliger ved Hjørringvej i Østervrå samt tillæg nr. 11 til kommuneplanen. Forslag til lokalplan SAE.1.21.0 Sundhedshus og boliger ved i Østervrå samt tillæg nr. 11 til kommuneplanen. juni 2009 2 Forslag til Lokalplan SAE.1.21.0 Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 08-069 ERHVERVSOMRÅDE RØRDALSVEJ / TRANHOLMVEJ AALBORG ØST. Rørdalsvej. Tranholmvej. Nord

LOKALPLAN 08-069 ERHVERVSOMRÅDE RØRDALSVEJ / TRANHOLMVEJ AALBORG ØST. Rørdalsvej. Tranholmvej. Nord LOKALPLAN 08-069 ERHVERVSOMRÅDE RØRDALSVEJ / TRANHOLMVEJ AALBORG ØST Tranholmvej Rørdalsvej Nord AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2005 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej / Agdrupvej Brønderslev nordvest

Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej / Agdrupvej Brønderslev nordvest Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej / Agdrupvej Brønderslev nordvest Lokalplan 1841-03 Kommuneplantillæg nr. 11 (B) Brønderslev Kommune Vedtaget februar 2008 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 215 for et lokalt erhvervsområde ved Højensgaardsvej i Saltum.

LOKALPLAN NR. 215 for et lokalt erhvervsområde ved Højensgaardsvej i Saltum. PANDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 215 for et lokalt erhvervsområde ved Højensgaardsvej i Saltum. Endeligt vedtaget af Pandrup Byråd den 2. nov. 2000 Tinglyst den 17. november 2000 LOKALPLAN 215 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1: JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Blommevej, Pandrup

1: JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Blommevej, Pandrup Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Om plansystemet Kommuneplan for Viborg Kommune Rammer for lokalplanlægning 2 Dette hæfte er en del af Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. I kommuneplanen fastlægger Byrådet de overordnede mål og

Læs mere

LOKALPLAN Boligområde, Bindeleddet Birkelse Ryå

LOKALPLAN Boligområde, Bindeleddet Birkelse Ryå LOKALPLAN 21-001 Boligområde, Bindeleddet Birkelse Ryå August 2010 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Nærmere

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter Miljøbeskyttelseslovens 33. stk. 2. Egedal Kommune har den 19. januar

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-058 NØRRESUNDBY HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-058 NØRRESUNDBY HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-058 HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Bygningsniveau Bygningsvolumen Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres 18 boliger af typen åben-lav (parcelhuse). Den type bebyggelse giver en ringe

Læs mere

Forslag LOKALPLAN Institutionsområde, Peter Løthsvej Aabybro

Forslag LOKALPLAN Institutionsområde, Peter Løthsvej Aabybro Forslag LOKALPLAN 27-002 Institutionsområde, Peter Løthsvej Aabybro December 2009 er offentliggjort fra 00. måned 0000 til og med 00. måned 0000 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografi

Læs mere

Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev øst

Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev øst BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 3 Forslag november 2006 Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev øst Lokalplan 1941-01 Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag - november 2006

Læs mere

Hvad er en lokalplan? Indholdsfortegnelse

Hvad er en lokalplan? Indholdsfortegnelse !"# $$% Endeligt vedtaget plan Bemærkninger og indsigelser Kommunen har i høringensperioden kun modtaget indsigelse og bemærkninger fra Vestsjællands Amt. Indsigelsen skyldes, at det ikke fremgik, at lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg 2.008. Aalborg Kommune, April 2008. Side 1 af 35. Erhverv til Bolig, Voerbjergvej incl. Miljørapport med sammenfattende

Tillæg 2.008. Aalborg Kommune, April 2008. Side 1 af 35. Erhverv til Bolig, Voerbjergvej incl. Miljørapport med sammenfattende Tillæg 2.008 Erhverv til Bolig, Voerbjergvej incl. Miljørapport med sammenfattende redegørelse Aalborg Kommune, April 2008 Side 1 af 35 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev

Forslag til LOKALPLAN Genbrugsplads, Industrivej Fjerritslev .RUW RJ GDWD HU NXQ YHMOHGHQGH RJ NDQ LNNH EUXJHV VRP GRNXPHQWDWLRQ 0DWULNHONRUW RJ 7RSRJUDILVN.RUWY UN.RUW 0DWULNHOVW\UHOVHQ 2UWRIRWRV %ORP,QIR &2:, -DPPHUEXJW.RPPXQH -$00(5%8*7.20081( 'DJVRUGHQNRUW )RUVODJ

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV

LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1354-01/01-O-13.1 Kommuneplantillæg nr. 26 (B) Område til offentlige formål ved Valdemarsgade, FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1354-01/01-O-13.1 Kommuneplantillæg nr. 26 (B) Område til offentlige formål ved Valdemarsgade, FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1354-01/01-O-13.1 Kommuneplantillæg nr. 26 (B) Område til offentlige formål ved Valdemarsgade, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 6. april 2010 til 1.

Læs mere

1. Tilladelsesliste Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg

1. Tilladelsesliste Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg NOTAT 5. Liste over placering af forskellige former for byudvikling i forhold til grundvandsinteresser Det følgende er 3 lister over, hvordan placering af forskellige former for byudvikling (boliger, virksomheder

Læs mere

Lokalplan for»boligområde i Thise«Kommuneplantillæg nr. 66

Lokalplan for»boligområde i Thise«Kommuneplantillæg nr. 66 Lokalplan 6311-02 for»boligområde i Thise«Kommuneplantillæg nr. 66 BRØNDERSLEV KOMMUNE Vedtaget marts 2005 Vejledning En lokalplan fastlægger hvordan arealer, bebyggelse, beplantning, veje, stier m.m.

Læs mere

Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders.

Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. September 2014 LOKALPLAN 3-6-107 Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd Skalborg Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev Information og kontakt Lokalplanen kan ses hos Borgerservice på rådhusene i Brønderslev og Dronninglund.

Læs mere

UDKAST. Egentligt erhvervsområde ved Sdr. Omfartsvej, Brønderslev syd. Lokalplan 1641-04. Kommuneplantillæg nr. 13 (B) december 2007.

UDKAST. Egentligt erhvervsområde ved Sdr. Omfartsvej, Brønderslev syd. Lokalplan 1641-04. Kommuneplantillæg nr. 13 (B) december 2007. UDKAST Egentligt erhvervsområde ved Sdr. Omfartsvej, Brønderslev syd Lokalplan 1641-04 Kommuneplantillæg nr. 13 (B) Forslag december 2007 Indsigelsesfristen er slut den 18. februar 2008 B R Ø N D E R S

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Café, offentlige formål m.m., Medborgerhuset, Aalborg Midtby

LOKALPLAN Udkast. Café, offentlige formål m.m., Medborgerhuset, Aalborg Midtby LOKALPLAN 1-1-133 Café, offentlige formål m.m., Medborgerhuset, Aalborg Midtby 20.09.2017 Udkast Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Notat vedr. anvendelse af delområder

Notat vedr. anvendelse af delområder Sporbyen Scandia Notat vedr. anvendelse af delområder Notatet er udarbejdet med det formål at synliggøre den ønskede anvendelse på delområdeniveau. Den endelige afklaring af de forskellige funktioner i

Læs mere

Forslag. Forslag til LOKALPLAN Storparceller ved Thorup Strandvej Thorupstrand

Forslag. Forslag til LOKALPLAN Storparceller ved Thorup Strandvej Thorupstrand Forslag Forslag til LOKALPLAN 1-001 Storparceller ved Thorup Strandvej Thorupstrand Oktober 2010 er offentliggjort fra 26. oktober 2010 til og med 21. december 2010 Her ligger lokalplanområdet Kort Matrikelkort

Læs mere

1 T.2.7.1 2 T.2.7.1 3 T.2.7.1.B1, 5 T.2.7.1.B2, 7 T.2.7.1.B3, 9 T.2.7.1.B5, 11 T.2.7.1.B7, 13 T.2.7.1.H1, 15 T.2.7.1.O1, 17 T.2.7.1.O2, 19 T.2.7.1.

1 T.2.7.1 2 T.2.7.1 3 T.2.7.1.B1, 5 T.2.7.1.B2, 7 T.2.7.1.B3, 9 T.2.7.1.B5, 11 T.2.7.1.B7, 13 T.2.7.1.H1, 15 T.2.7.1.O1, 17 T.2.7.1.O2, 19 T.2.7.1. Frejlev Frejlev... 1 T.2.7.1 Illustrationsplan... 2 T.2.7.1 Rammeområder... 3 T.2.7.1.B1, Frejlev... 5 T.2.7.1.B2, Frejlev... 7 T.2.7.1.B3, Frejlev... 9 T.2.7.1.B5, Vivaldisvej, Frejlev...11 T.2.7.1.B7,

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Salg af erhvervsgrunde.

Salg af erhvervsgrunde. Punkt 4. Salg af erhvervsgrunde. 2009-62751. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at Teknik- og Miljøforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Hinnerup Kommune Lokalplan nr. 150

Hinnerup Kommune Lokalplan nr. 150 Grundmateriale: Cowi Hinnerup Kommune Lokalplan nr. 150 Søften Midtby Indeholder kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2005-2016 December 2006 Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan inden

Læs mere

TØNDER KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2000-2012

TØNDER KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2000-2012 TØNDER KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2000-2012 Bilag til Kommuneplan 2000-2012 Side 135 A. Miljøklasser for erhverv Rammebestemmelserne angiver blandt andet miljøklasser for erhvervsvirksomheder som kan placeres

Læs mere

Salg af erhvervsgrunde.

Salg af erhvervsgrunde. Punkt 16. Salg af erhvervsgrunde. 2013-46817. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender at By- og Landskabsforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående

Læs mere

Salg af erhvervsgrunde

Salg af erhvervsgrunde Punkt 12. Salg af erhvervsgrunde 2015-065288 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender at By- og Landskabsforvaltningen udbyder erhvervsgrunde til salg i nedenstående

Læs mere