Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:"

Transkript

1 Side 1

2 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder Side 2

3 1. Introduktion Forældretilfredshed på dagtilbudsområdet 2015 Silkeborg Kommune har i juni 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i kommunens dagtilbud (vuggestuer, børnehaver og dagpleje). Formål Undersøgelsen har til formål at afdække den brugeroplevede kvalitet samt tilfredsheden med dagplejen og daginstitutioner blandt forældre til børn i dagtilbud i Silkeborg Kommune. Resultatet af undersøgelsen vil blive anvendt af det politiske udvalg og ledelserne i kommunens dagtilbud i samarbejde med medarbejdere og bestyrelser i det fortløbende arbejde med at sikre en høj kvalitet i dagtilbud i Silkeborg Kommune. Undersøgelsen er baseret på mere end besvarelser fra forældre til børn i daginstitutionerne og dagplejen, hvilket svarer til en svarprocent på 38 %. 1 Brugertilfredshedsundersøgelsen tager udgangspunkt i det nationale koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser udarbejdet af KL, hvilket giver mulighed for at kunne sammenholde undersøgelsens resultater med de nationale resultater. På de følgende sider præsenteres de samlede resultater af forældretilfredsheden på dagtilbudsområdet i Silkeborg Kommune. 2. Sådan har vi gjort Undersøgelsen er: - gennemført i perioden fra den 10. juni 2015 til den 12. juli foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse med invitationsbreve udsendt via digital post. - sendt ud til de borgere, der på udsendelsestidspunktet havde et barn indskrevet i et af kommunens dagtilbud. Spørgeskemaet er således ikke sendt til de borgere, hvis barn er indskrevet i private dagtilbud. I forbindelse med gennemførsel af undersøgelsen, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forældrebestyrelser, ledelserne i institutionerne, medarbejderne i institutionerne, medarbejderne i dagplejen samt Børne- og Familieafdelingens udviklingssektion, hvis opgave har været at kvalificere det anvendte spørgeskema. Læs mere om fremgangsmåden i undersøgelsen i det vedlagte metodebilag. 1 For forældre med børn i dagplejen er svarprocenten på 42 og for forældre med børn i daginstitutionerne er den på 37. Side 3

4 3. Hvad viser resultaterne? Forældrene er generelt tilfredse Forældrene bliver i skemaet spurgt om, Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? I figur 3.1 ses den procentvise fordeling af svarene på dette spørgsmål for Silkeborg Kommune og landsgennemsnittet. Resultatet for landsgennemsnittet baserer sig på en landsundersøgelse gennemført af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Figur 3.1: Samlet tilfredshed med barns dagtilbud procentvis fordeling - Silkeborg Kommune og landsgennemsnit 85 % af forældrene i Silkeborg Kommune svarer enten, at de tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud (landsgennemsnittet er 86 %). 7 % af forældrene i Silkeborg Kommune svarer enten, at de er utilfredse eller meget utilfredse (landsgennemsnittet er 4 %). På en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til meget utilfreds og 5 svarer til meget tilfreds, opnår Silkeborg Kommune et gennemsnit på 4,15 (landsgennemsnittet er på 4,21). Side 4

5 Forældrene med børn i dagplejen er mest tilfredse Det er muligt at opdele besvarelserne fra forældre med børn i dagpleje og forældre med børn i daginstitution. Figur 3.2. illustrerer den procentvise fordelingen af den samlede tilfredshed med barnets dagtilbud inden for hver er de to forældregrupper. Hver person i figuren udgør én procent af respondentgruppen. Figur 3.2: Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud? Dagpleje Daginstitution 95 % af forældrene med børn i dagplejen er enten tilfredse eller meget tilfredse. 82 % af forældrene med børn i daginstitutioner er enten tilfredse eller meget tilfredse. 3 % af forældrene i dagplejen er enten utilfredse eller meget utilfredse. 8 % af forældrene med børn i daginstitutioner er enten utilfredse eller meget utilfredse. Fælles for begge grupper er en overvejende generel tilfredshed med dagtilbuddet. Forældre med børn i dagplejen synes dog at være markant mere tilfredse end forældrene med børn i daginstitution. Derfor er der valgt i det følgende at gennemgå resultaterne for dagplejen og for daginstitutionere særskilt i forhold til besvarelsen på de enkelte spørgsmål. Efterfølgende vil i afsnit 4 igen blive set samlet på alle besvarelserne. Side 5

6 Gennemgang af de forskellige temaer Spørgsmålene i spørgeskemaet er opdelt i fem forskellige temaer: Den pædagogiske indsats Samarbejdet med personalet Børnene imellem De fysiske rammer Fleksibilitet og valgmuligheder I det følgende afsnit gennemgås spørgsmålene under de fem temaer særskilt for dagplejen og daginstitutionerne. Side 6

7 Side 7 Resultater for forældre med børn i dagplejen

8 Dagpleje - Den pædagogiske indsats Den pædagogiske indsats vurderes meget positivt blandt forældre med børn i dagplejen. På alle spørgsmålene omhandlende den pædagogiske indsats svarer minimum 90 % af forældrene, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. Tallet i højre side af figuren viser den samlede procentdel af forældre som enten er tilfredse eller meget tilfredse. Mest tilfredse er forældrene med Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad samt Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer. På førstnævnte spørgsmål svarer 76 % (altså ¾), at de er meget tilfredse. 1 Figur 3.3: Dagpleje: spørgsmål om den pædagogiske indsats 1 Relativt flest utilfredse findes på spørgsmålene om Den tid, personalet har til dit barn og Dagtilbuddets aktiviteter ud af huset, fx udflugter i skoven. Tallet i venstre side af figuren viser den samlede procentdel af forældre som enten er utilfredse eller meget utilfredse. 2 2 z Side 8

9 Dagpleje - Samarbejdet med personalet Samarbejdet med personalet vurderes generelt meget positivt blandt forældre med børn i dagplejen. På fire ud af de seks spørgsmål svarer minimum 90 % af forældrene, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. Figur 3.4: Dagpleje: spørgsmål om samarbejdet med personalet Mest tilfredse er forældrene med Personalets modtagelse af dit barn ved afhentning og Personalets måde at afrunde dagen og sige farvel til dig og dit barn på ved afhentning. På begge spørgsmål er over 70 % meget tilfredse. Det er værd at notere sig, at på spørgsmålet om Din mulighed for som forældre at blive inddraget i beslutninger vedrørende dagtilbuddet svarer 38 % (altså mere end en tredjedel), at de er hverken tilfreds/utilfreds. Dette indikerer, at mange af forældrene ikke har en stærk holdning til spørgsmålet. Side 9

10 Dagpleje Børnene imellem Spørgsmålene under kategorien Børnene imellem vurderes generelt meget positivt blandt forældre med børn i dagplejen. På alle tre spørgsmål svarer over 90 % af forældrene enten, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Figur 3.5: Dagpleje: spørgsmål om børnene imellem Kun mellem 1 og 2 procent svarer, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse på de tre spørgsmål. Side 10

11 Dagpleje - De fysiske rammer m.m. De fysiske rammer vurderes overvejende positivt blandt forældre med børn i dagplejen. Figur 3.6: Dagpleje: spørgsmål om de fysiske rammer m.m. På tre af spørgsmålene om de fysiske rammer svarer mere end 90 % af forældrene enten, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Mest tilfredse er forældrene med rengøringsstandarden efterfulgt af indeklimaet og de udendørs faciliteter. Størst utilfredshed er der på spørgsmålet om den fælles feriepasning og de daglige åbningstider. På førstnævnte spørgsmål svarer 24 % (altså ¼) enten, at de er utilfredse eller meget utilfredse. På spørgsmålet vedrørende de daglige åbningstider svarer 8 %, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Side 11

12 Dagpleje Fleksibilitet og valgmuligheder Spørgsmålene om fleksibilitet og valgmuligheder bliver blandet vurderet af forældrene med børn i dagplejen. Figur 3.7: Dagpleje: spørgsmål om fleksibilitet og valgmuligheder Afstanden til dagplejen bliver vurderet meget positivt, da 91 % enten er tilfredse eller meget tilfredse. Derimod er der flere forældre, der er utilfredse på spørgsmålene om mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer og muligheden for at vælge mellem de enkelte dagplejere/daginstitutioner. 19 % er eksempelvis utilfredse med sidstnævnte. Det er værd at bemærke, at en stor del af forældrene svarer Hverken tilfreds/utilfreds på spørgsmålet om tilfredsheden med informationen om de forskellige pasningsformer i kommunen. Side 12

13 Side 13 Resultater for forældre med børn i daginstitution

14 Daginstitution Den pædagogiske indsat Den pædagogiske indsats vurderes overvejende positivt blandt forældre med børn i daginstitutioner. Ved seks ud af de ni spørgsmål svarer minimum 75 % enten, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Figur 3.8: Daginstitution: spørgsmål om den pædagogiske indsats Mest tilfredse er forældrene med Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad, Aktiviteterne i dagligdagen og Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer. Størst utilfredshed er der på spørgsmålet om Den tid, personalet har til dit barn. På spørgsmålet er der lige mange forældre, der er tilfredse/meget tilfredse og utilfredse/meget utilfredse. Det er her relevant at være opmærksom på, at spørgsmålet handler mere om personalets rammevilkår end om personalets indsats. Det spørgsmål, hvorpå næst flest forældre tilkendegiver utilfredshed, er Dagtilbuddets aktiviteter ud af huset, fx udflugter i skoven. På dette spørgsmål angiver 16 % af forældrene, at de er enten utilfredse eller meget utilfredse. Side 14

15 Daginstitution - Samarbejdet med personalet Samarbejdet med personalet vurderes generelt positivt blandt forældre med børn i daginstitutionerne. Ved fem ud af de seks spørgsmål svarer minimum 70 % af forældrene enten, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Figur 3.9: Daginstitution: spørgsmål om samarbejdet med personalet Spørgsmålet om Din/jeres mulighed for som forældre at blive inddraget i beslutninger vedrørende dagtilbuddet er det af de seks spørgsmål, hvor færrest angiver at være tilfredse eller meget tilfredse. 27 % svarer, at de er hverken tilfreds/utilfreds. Dette indikerer, at mange af forældrene ikke har en stærk holdning til dette spørgsmål. Spørgsmålet om Stabiliteten i, hvilket personale der er tilknyttet dit/jeres barn er det af de seks spørgsmål, hvor andelen af utilfredse tilkendegivelser er størst. Henholdsvis 10 % angiver at være utilfredse, mens 5 % angiver at være meget utilfredse. Side 15

16 Daginstitution Børnene imellem Spørgsmålene under kategorien Børnene imellem vurderes generelt positivt blandt forældre med børn i daginstitutionerne. Figur 3.10: Daginstitution: spørgsmål om børnene imellem Spørgsmålet om Personalets indsats for at gøre børnene selvhjulpne er det af kategoriens tre spørgsmål, hvor andelen af tilfredse tilkendegivelser er størst. Samlet set angiver 87 % enten, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Kun 3 % svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Side 16

17 Daginstitution - De fysiske rammer m.m. De fysiske rammer vurderes generelt positivt blandt forældre med børn i daginstitutionerne. Figur 3.11: Daginstitution: spørgsmål om de fysiske rammer m.m. På tre af spørgsmålene om de fysiske rammer svarer minimum 75 % af forældrene enten, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Mest tilfredse er forældrene med de daglige åbningstider efterfulgt af de udendørs aktiviteter og rengøringsstandarden. Størst utilfredshed er der ved spørgsmålet om den fælles feriepasning. På dette spørgsmål svarer 25 % (altså ¼) enten, at de er utilfredse eller meget utilfredse mod 53 %, der enten er tilfredse eller meget tilfredse. Side 17

18 Daginstitutioner Fleksibilitet og valgmuligheder Spørgsmålene om fleksibilitet og valgmuligheder bliver blandet vurderet af forældrene med børn i daginstitutioner. Figur 3.12: Daginstitution: spørgsmål om fleksibilitet og valgmuligheder Afstanden til daginstitutionen bliver vurderet meget positivt, da 93 % enten er tilfredse eller meget tilfredse. Derimod er der flere forældre, der er utilfredse på spørgsmålene om mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer og muligheden for at vælge mellem de enkelte dagplejere/daginstitutioner. 13 % er eksempelvis utilfreds med sidstnævnte. Det er værd at bemærke, at en stor del af forældrene svarer Hverken tilfreds/utilfreds på spørgsmålet om informationen om de forskellige pasningsformer i kommunen. Side 18

19 4. Hvad vægter forældrene højest? Formålet med dette afsnit er at blive klogere på, hvordan forældrene vægter forskellige elementer af dagtilbuddet, og hvad der er vigtigst i forhold til at skabe generel tilfredshed med dagtilbuddet. Først bliver resultater af et prioriteringsspørgsmål i spørgeskemaet gennemgået. Dernæst vises et indsatskort, hvor betydningen af de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet bliver analyseret. Fælles for afsnittet er, at der ikke skelnes mellem om forældrene har børn i dagplejen og i daginstitutioner, men at der derimod ses samlet på dagtilbud. Besvarelserne fordeler sig som følger: 64 % prioriterer Mere pædagogisk personale højst. 16 % prioriterer Flere ture / udflugter højst. 13 % prioriterer Reduktion af dage, hvor din institution har lukket (eks. i sommerferien) højst. 7 % prioriterer Udvidelse af den ugentlige åbningstid højst. Prioriteringsspørgsmål Forældrene bliver i spørgeskemaet bedt om at prioritere mellem fire forskellige valgmuligheder, hvis dagtilbudsområdet får tilført flere midler. Spørgsmålet lyder: Hvis dagtilbudsområdet blev tilført flere midler, hvordan vil du så foreslå, at de bliver prioriteret?. De fire muligheder, som forældrene skal prioritere imellem er: Udvidelse af den ugentlige åbningstid, flere ture/udflugter, reduktion af dage, hvor din institution har lukket (eks. i sommerferien) og mere pædagogisk personale. Side 19

20 Indsatskort Hvert af spørgsmålene i spørgeskemaet placeres på kortet ud fra to parametre: 1) den gennemsnitlige tilfredshed på spørgsmålet og 2) hvor stor en indflydelse svaret på spørgsmålet har for forældrenes generelle tilfredshed med dagtilbuddet. Ved at indplacere spørgsmålene i indsatskortet ud fra deres sammenhæng mellem den gennemsnitlige tilfredshed og betydningen for den samlede tilfredshed, kan de vigtigste fokusområder identificeres. Nedenstående figur viser, hvordan undersøgelsens 28 spørgsmål fordeler sig på kortet og derved kan defineres som henholdsvis en udfordring, en styrke, en svaghed eller en mulighed for at opnå høj grad af tilfredshed. Spørgsmålene er endvidere opdelt i temaerne: Den pædagogiske indsats, Samarbejdet med personalet, Børnene imellem, De fysiske rammer samt Fleksibilitet og valgmuligheder. Det enkelte spørgsmåls formulering kan ses på den følgende side. Figur 4.1: Indsatskort Udfordringer (relativ lav tilfredshed og høj betydning). Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. Styrker (høj tilfredshed og høj betydning). Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Svagheder (relativ lav tilfredshed og lav betydning). Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning). Det er ikke oplagt at skabe forbedringer på faktorer under Muligheder, idet der allerede er en høj tilfredshed og lav betydning for den samlede tilfredshedsscore. Øges fokus på disse faktorer, kan Muligheder dog blive til Styrker. Side 20

21 Muligheder: høj gennemsnitlig tilfredshed og lav betydning for samlet tilfredshed 1: Afstanden til daginstitutionen/dagplejen 2: De daglige åbningstider 3: De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 4: Personalets indsats for at gøre børnene selvhjulpne 5: Rengøringsstandarden 6: Mulighederne for at vælge mellem forskellige pasningsformer 7: De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 8: Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 9: Den information du/i som forældre modtager vedrørende aktiviteter i dagtilbuddet Styrker: høj gennemsnitlig tilfredshed og høj betydning for samlet tilfredshed 10: Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 11: Personalets indsats for at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 12: Aktiviteterne i dagligdagen 13: Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 14: Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 15: Personalets indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling 16: Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 17: Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 18: Dit indtryk af personalets samlede pædagogiske indsats i forhold til dit barn 19: Personalets måde at afrunde dagen og sige farvel til dig og dit barn på ved afhentning 20: Personalets indsats for, at alle børn i børnegruppen trives og udvikles 21: Personalets indsats for at begrænse drillerier mellem børnene 22: Dagtilbuddets aktiviteter ud af huset, fx udflugter i skoven 23: Stabiliteten i, hvilket personale der er tilknyttet dit/jeres barn Side 21

22 Svagheder: lav gennemsnitlig tilfredshed og lav betydning for samlet tilfredshed 24: Din/jeres mulighed for som forældre at blive inddraget i beslutninger vedrørende dagtilbuddet 25: Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner eller dagplejere 26: Informationen om de forskellige pasningsmuligheder i kommunen 27: Den fælles feriepasning Udfordringer: lav gennemsnitlig tilfredshed og høj betydning for tilfredshed 28: Den tid, personalet har til dit barn Side 22

23 Styrker 14 af de 28 spørgsmål falder inden for kategorien Styrker. I denne kategori er tilfredsheden blandt forældrene stor, mens det enkelte spørgsmål samtidig er af stor betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Bortset fra ét spørgsmål falder alle spørgsmålene om personalets indsat inden for denne kategori. Derudover falder en række spørgsmål om Samarbejdet med personalet og Børnene imellem under denne kategori. Muligheder 9 af de 28 spørgsmål falder inden for kategorien Muligheder. I denne kategori er tilfredsheden blandt forældrene stor, mens det enkelte spørgsmål har en begrænset betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Spørgsmålene der handler om de fysiske rammer ved dagtilbuddet, såsom indeklima, rengøringsstandard er at finde i denne kategori. Derudover er det værd at bemærke, at de daglige åbningstider er i kategori. Dette harmonerer med prioriteringsspørgsmålet, hvor udvidelse af den ugentlige er det lavest prioriterede af de fire valgmuligheder. Udfordringer Kun ét enkelt af de 28 spørgsmål falder inden for kategorien Udfordringer. I denne kategori er tilfredsheden blandt forældrene relativ lav, mens det enkelte spørgsmål samtidig er af stor betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Spørgsmål, der falder under denne kategori, er spørgsmål, som man med fordel kan fokusere på for at højne forældrenes samlede tilfredshed. Det ene spørgsmål, der falder inden for denne kategori, er spørgsmålet om Den tid, personalet har til dit barn. Svagheder 4 af de 28 spørgsmål falder inden for kategorien Svagheder. I denne kategori er tilfredsheden blandt forældrene relativ lav, mens det enkelte spørgsmål har en begrænset betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Fælles for de fire spørgsmål er, at de alle omhandler emner, der ikke direkte er relateret til den enkelte daginstitution/dagpleje, eks. feriepasning og kommunens information om de forskellige pasningstilbud. Den pædagogiske indsats Samarbejdet med personalet Børnene imellem De fysiske rammer Fleksibilitet og valgmuligheder Side 23

24 5. Konklusion Tilfredshedsundersøgelsen viser, at der generelt er stor tilfredshed blandt kommunes forældre med deres barns dagtilbud. Størst er tilfredsheden blandt forældrene med børn i dagplejen, hvoraf 95 % enten vurderer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med barnets dagtilbud. Det tilsvarende tal for forældre med børn i daginstitutionerne er 82 %. Tilfredsheden er generelt størst ved spørgsmål, der handler om den pædagogiske indsats og samarbejdet med personalet. Undersøgelsen viser endvidere, at disse to temaer betyder mere for forældrenes samlede tilfredshed end dagtilbuddets fysiske rammer og eksterne ting i forhold til daginstitutionen/dagplejen. Enkelte spørgsmål skiller sig dog ud i negativ retning: Spørgsmålet om den tid, personalet vurderes at have til dit barn, er det spørgsmål, der har den største andel utilfredse blandt forældre med børn i daginstitutionerne. Undersøgelsen viser endvidere, at forældrenes besvarelse af dette spørgsmål har en stor betydning for deres generelle tilfredshed med dagtilbuddet. Spørgsmålet om den fælles feriepasning, er det spørgsmål, der opnår den største andel af utilfredse besvarelser blandt forældre med børn i dagplejen og den næst største andel af utilfredse besvarelser blandt forældre med børn i daginstitutionerne. Undersøgelsen viser dog, at forældrenes holdning til den fælles feriepasning kun har en lille betydning for deres samlede tilfredshed med dagtilbuddet. --- På baggrund af undersøgelsen vil den tid, som personalet har til barnet, med fordel kunne være et vigtigt fokusområde for det videre arbejde med at udvikle og kvalificere dagtilbud i Silkeborg Kommune, idet der på dette område vil være gode muligheder for at øge forældrenes generelle tilfredshed. Denne observation bliver bestyrket af resultatet af et prioriteringsspørgsmål i undersøgelsen. I dette spørgsmål bliver forældrene bedt om at prioritere mellem fire forskellige måder, hvorpå Silkeborg Kommune bør anvende eventuelle øgede midler til dagtilbudsområdet. Her vælger langt hovedparten af forældrene mere pædagogisk personale, som deres førsteprioritet, hvorimod næst færrest har reduktion af lukkedage i ferieperioden som deres førstevalg. Side 24

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Forældretilfredshed 2017

Forældretilfredshed 2017 Svarprocent: 48,1 % Antal besvarelser: 25 Forældretilfredshed 2017 Institutionsrapport Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune Spørgsmål rettes til Julie Sørensen,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen

Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen Tilfredshed med aktiviteterne i hverdagen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tilfredshed med personalets indsats for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 56 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere