Kleinsvej Maribo Tlf Fax Driv din virksomhed i selskabsform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform"

Transkript

1 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej Maribo Tlf Fax RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed i selskabsform Der er en række fordele forbundet med at drive din virksomhed i selskabsform. Her kan du læse om de væsentligste. Sikring af værdier Det kan være en fordel at omdanne din virksomhed til et selskab, hvis du vil sikre dine værdier. Især hvis din virksomhed beskæftiger sig med områder, der kan udløse store erstatningskrav. Ved at drive din virksomhed i selskabsform hæfter du kun for de indskudte værdier. Erstatningsansvar kan kun rettes mod selskabet, og du undgår derfor personlig konkurs, hvis noget går galt. Topskat Skattemæssigt er det også en fordel at drive din virksomhed i selskabsform, hvis du betaler topskat. Overskud af virksomheden beskattes med ca. 63 pct., hvorimod udbytter inkl. selskabsskat beskattes med pct. Du kan derfor spare 4-17 pct. i skat, hvis du hæver udbytter i stedet for løn afhængig af udbyttets størrelse. Alternative aflønningsformer Som direktør i selskabet kan du modtage aktieaflønning, f.eks. gratisaktier, medarbejderaktier, fantomaktier, køberetter, tegningsretter eller konvertible obligationer. Desuden kan du oprette arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i dit selskab

2 Udskyd skat af opsparet overskud I forbindelse med, at du omdanner en personligt drevet virksomhed med et opsparet overskud til selskab, kan en del af beskatningen af overskuddet udskydes, indtil du sælger dine aktier. Hvis du derimod driver din virksomhed personligt, skal det opsparede overskud hyppigst beskattes ved salg af aktivitet. Hvorfor holdingselskab? Når du har omdannet din virksomhed til et selskab (et driftsselskab), kan det være en god ide at stifte et holdingselskab. Salg af virksomhed og goodwill Hvis du sælger din virksomhed med en stor optjent goodwill, skal du betale op til 63 pct. i skat af fortjenesten. I sådanne situationer kan det være en fordel at omdanne din virksomhed til et selskab, før du sælger. Dermed kan du slippe med mellem pct. i skat. Generationsskifte Ofte vil en omdannelse til selskab være begyndelsen til et generationsskifte. Her kan selskabsformen være et springbræt til nogle avancerede virksomhedsmodeller som f.eks. holdingselskaber, aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning. Disse modeller kan gøre et generationsskifte billigere. Desuden er det ofte nemmere at sælge aktier eller anparter gradvist til medarbejdere end at sælge andele af en personligt ejet virksomhed. Hvis du bruger reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, bliver du ikke beskattet i forbindelse med, at du omdanner din virksomhed til selskab. Tal med din revisor mulighederne er mange. I praksis betyder det, at du ejer aktierne eller anparterne i holdingselskabet, mens holdingselskabet ejer aktierne eller anparterne i driftsselskabet. Det eneste formål, holdingselskabet har, er at opsamle den overskydende likviditet, som opstår i driftsselskabet. Udbytte kan skattefrit overføres fra driftsselskabet til holdingselskabet. Holdingselskabet fungerer altså som en pengetank, og fordelene er bl.a.: Prisen på driftsselskabet bliver holdt nede i forbindelse med salg eller et generationsskifte, fordi overskydende værdier løbende bliver overført til holdingselskabet. Hvis driftsselskabet bliver solgt efter en ejertid på mere end tre år, er aktieavancen skattefri, så længe aktierne eller anparterne i holdingselskabet ikke er solgt. Disse aktier og anparter kan jo beholdes i mange år efter et salg. Du kan sikre dine værdier. Et erstatningskrav i driftsselskabet kan kun rejses mod driftsselskabet, værdierne i holdingselskabet bliver ikke rørt. Det er skattefrit at stifte et holdingselskab. Kontakt din revisor, hvis du vil vide mere om holdingselskaber. 2

3 Lavere værdi af fri bil - når du omdanner til selskab Hvis du har fri bil til rådighed i virksomheden, kan der være penge at spare, hvis du omdanner din personligt ejede virksomhed til et selskab. En omdannelse betragtes nemlig som et salg/køb. Hvis bilen er mere end tre år gammel på det tidspunkt, hvor du omdanner til selskab, kan du bruge den faktiske handelsværdi som beregningsgrundlag for værdien af fri bil. Beskatningsgrundlag Værdi af fri bil beregnes således: Bilens værdi op til kr. beregnes med 25 pct. (Bilens værdi beregnes med mindst kr.) Bilens værdi over kr. beregnes med 20 pct. Du skal også tage højde for, hvornår bilen er indregistreret første gang, når bilens værdi beregnes. Mindre end tre år fra første indregistrering Beregningsgrundlaget er bilens oprindelige nyvognspris. Herefter er beregningsgrundlaget 75 pct. af nyvognsprisen. Mere end tre år fra første indregistrering Beregningsgrundlaget er købsprisen inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Eksempel Du køber en BMW 320 i 2003 for kr. Beregningsgrundlaget for fri bil er i 2007: kr. x 75 pct. = kr. Den faktiske handelspris i 2007 er kr. Du omdanner nu din virksomhed til et selskab og kan bruge handelsprisen på kr. som beregningsgrundlag for beskatning af fri bil. Skattebesparelsen er ca kr. pr. år. 3

4 SDO-lån på minutter 3Realkredit Obligationslån, som Realkreditselskabernes mangeårige monopol er nu brudt ned, i og med at baninstitutterne. alene bliver udbudt af realkreditker og pengeinstitutter kan tilbyde lån i din bolig på baggrund af de såkaldte Den væsentligste forskel i forhold Særligt Dækkede Obligationer (SDO). til traditionelle realkreditlån er, at långiver skal stille sikkerhed, I forhold til de traditionelle realkreditlån er der en række fordele og et givet tidspunkt overstiger 80 pct. af hvis belåningen af ejendommen på ulemper ved SDO-lån: ejendommens værdi. Ellers ligner SDRO-lån de traditionelle Fordele realkreditlån: lånegrænse på 80 pct., lånets løbetid på 30 år og højst 10 års afdragsfrihed. Større fleksibilitet. Ingen krav om en øvre grænse for løbetid eller afdragsfrihed. Lidt lavere rente (i teorien), da SDO formentlig opfattes som en anelse mere sikre af investorerne. Væsentligt større udbud af lånetyper. Ulemper Belåningsgrad på maksimalt 70 pct. af boligens skønnede handelsværdi. Fra 2009 hæves belåningsgraden dog til 75 pct. SDO-lånet kan maksimalt udgøre 80 pct. af boligens værdi. Falder din bolig så meget i værdi, at belåningen overstiger den tekniske belåningsgrad på 80 pct. af ejendommens værdi, skal låneudbyderen stille sikkerhed over for investorerne. Væsentligt større udbud af lånetyper. Jo flere valgmuligheder, jo mindre gennemskueligt bliver lånemarkedet. SDO-lån skal give en lavere rente, fordi långiver stiller sikkerhed ved en maksimal belåning på mere end 80 pct. af en ejendoms værdi. Det er låneudbyderen, der skal stille denne sikkerhed, men reelt set er det dig som forbruger (låntager), der kommer til at betale. Kravet til låneudbyderen om sikkerhedsstillelse og jævnlige vurderinger af ejendommen spiser formentlig en del af rentebesparelsen. Derfor vil renten på et SDO-lån kun blive en smule lavere end på de traditionelle realkreditlån. Tinglysningsudgifter De nye regler giver besparelser på udgifter til tinglysning i forbindelse med omkonvertering eller tillægsbelåning. Så længe SDO-lånet holder sig inden for hovedstolen, skal der ikke betales en ny tinglysningsudgift. På den måde bliver tinglysningsafgiften ikke nedskrevet i takt med, at lånet afdrages men vil kunne genbruges. SDRO-lån en ny type realkreditlån SDRO-lån er en anden lånetype, der er kommet på markedet. Forkortelsen SDRO dækker over Særligt Dækkede Erhvervsdrivende og de nye lån For erhvervsvirksomhederne betyder de nye lånetyper og ændrede principper for fastsættelse af ejendomsværdi, at lånegrænsen for visse ejendomme bliver ændret. Der vil derfor være mulige besparelser for en lang række erhvervsejendomme ved at omlægge til et af de nye lån. Søg information, inden du omlægger Hvis du vil optage et SDO-lån, er der flere faktorer, som du skal tage stilling til end med de traditionelle realkreditlån. Derfor er der indført skærpede regler for långivers rådgivning og oplysningspligt. Det øgede udbud af lånetyper vil i højere grad end tidligere betyde, at du har brug for at søge uafhængig rådgivning for at sikre den rigtige finansiering. Skrevet af: Advokat Henrik Høpner, Advodan Lyngby, formand Danske Boligadvokater. 4

5 Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Det er blevet lettere at gennemføre omstruktureringer, f.eks. aktieombytning og spaltning. SKAT skal nemlig i mange situationer ikke længere give tilladelse. Tre ud af fire aktieombytninger kan gennemføres uden SKATs tilladelse, vurderer skatteeksperter. Det samme gælder for tilførsel af aktiver, spaltninger af holdingselskaber og pengetankselskaber. Aktieombytning En aktieombytning uden tilladelse kræver, at du i tre år efter ombytningen ikke udlodder mere i udbytte, end dit selskab har tjent før skat. Herefter bliver udbyttebegrænsningen ophævet, og du må udlodde den frie egenkapital til dit holdingselskab. Hvis du sælger dine aktier, før der er gået tre år, skal du betale selskabsskat af avancen. Det er ikke forbudt at sælge, før de tre år er gået, men reglen har unægtelig en selvregulerende effekt. Tilladelse kan stadig være relevant I nogle tilfælde er det stadig relevant at søge SKAT om tilladelse. Med SKATs tilladelse er der nemlig ingen grænser for, hvor store udbytter du må udlodde efter en ombytning. Det kan være særligt relevant, hvis du eksempelvis ejer en entreprenørvirksomhed eller anden virksomhed i højrisikozonen. For at sikre dig mod tab vil du måske udlodde en stor del af selskabets overflødige egenkapital i driftsselskabet. Der vil formentlig ikke være problemer med at få tilladelsen, da du netop kan begrunde din ansøgning med den konkrete driftsrisiko. Tilførsel af aktiver De samme regler gælder for tilførsel af aktiver. Det er også her en betingelse, at man ikke udlodder større udbytter fra datterselskabet, end hvad der er tjent i årets løb før skat, hvis man ikke har tilladelse fra SKAT. Spaltning Skattefri spaltning kan også gennemføres uden tilladelse fra SKAT. I lighed med, hvad der gælder for aktieombytning og tilførsel af aktiver, må du ikke udlodde mere udbytte i det modtagende selskab end årets indtjening før skat i de første tre år efter, at spaltningen er gennemført. Ved skattefri spaltninger uden tilladelse gælder et såkaldt ækvivalenskrav. Det vil sige, at forholdet mellem aktiver og gæld, der bliver overført til det modtagende selskab, skal stemme 100 pct. overens med forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Spaltning af holdingselskaber Ækvivalenskravet forhindrer ikke spaltninger af holdingselskaber, hvor man typisk deler aktiver og passiver lige over i to eller flere nye holdingselskaber. Det kan være interessant at spalte holdingselskaber i tilfælde, hvor et selskab har flere ejere, og hvor ejerne har forskellige planer i forhold til udbytte og investeringsstrategi. 5

6 Giv privatøkonomien et serviceeftersyn - når du modtager forskudsopgørelsen for indkomståret Forskudsopgørelsen indeholder de oplysninger, som SKAT allerede har om os, for eksempel fra selvangivelsen eller forskudsregistreringen for Din indkomst bliver automatisk forhøjet med en fast procentdel i forhold til 2006 eller 2007, men renteindtægter og -udgifter og fradrag er uændret. du har fået stor lønstigning eller er gået væsentligt ned i løn du har tegnet nye pensionsordninger eller har forhøjet indbetalinger på gamle ordninger du har fået større eller mindre befordringsfradrag du har omlagt lån eller konstateret væsentlige rentestigninger på flexlån. Hvornår skal du ændre din forskudsopgørelse? Skatteprocenterne er uændrede fra 2007 til Dermed er både trækprocent og fradrag i 2008 nogenlunde som i De fleste behøver derfor ikke gøre andet end at kontrollere, at forskudsregistreringen ser rigtig ud. Du skal dog ændre din forskudsopgørelse, hvis: du har købt eller solgt fast ejendom du har startet eller er ophørt med selvstændig virksomhed du er gået på pension eller efterløn du er blevet arbejdsløs eller er gået på orlov Renten på flexlån er stort set fordoblet i perioden fra 2005 til Hvis du er boligejer, kan du få væsentligt højere renteudgifter i 2008 end tidligere. Det ved SKAT ikke, medmindre du selv oplyser det. Derfor er det ekstra vigtigt at tjekke, om renteudgifterne på forskudsopgørelsen stemmer med de faktiske forhold. 6

7 Overgangssaldo til alle aktionærer Aktieskatten stiger i 2008 fra 43 til 45 pct. for aktieindkomst over den såkaldte progressionsgrænse. Der er dog indført en overgangsordning, så formuer, der er optjent før 1. januar 2007, kun skal beskattes med 43 pct. Overgangsordningen er skruet sådan sammen, at du som aktionær kan opgøre en overgangssaldo for de aktier, du ejede før 1. januar Overgangssaldoen bliver nedbragt i takt med, at du sælger aktier eller modtager aktieudbytter i 2007 og fremover. Så længe overgangssaldoen er positiv, bliver aktieindkomst over progressionsgrænsen beskattet med den gamle sats på 43 pct. Børsnoterede aktier For børsnoterede aktier udgør overgangssaldoen kursværdien pr. 1. januar 2007 med fradrag af anskaffelsessummen for de pågældende aktier. Unoterede aktier For unoterede aktier eller anparter fastsættes overgangssaldoen som selskabets regnskabsmæssige egenkapital ved udgangen af indkomståret 2006 med fradrag af din anskaffelsessum for de pågældende aktier eller anparter. Hvis selskabet har kalenderårsregnskab, er det den regnskabsmæssige egenkapital den 31. december 2006, der udgør beregningsgrundlaget. Afslutter selskabet regnskab 30. juni, er det egenkapitalen pr. 30. juni 2006, der er relevant for beregningen. Mulighed for opskrivning af værdier Visse selskaber har hidtil fastsat værdien af aktiverne i selskabet til kostprisen, selvom den reelle handelsværdi kan være meget højere. Derfor er der indført mulighed for, at du kan nå at ændre regnskabsprincipper med tilbagevirkende kraft i 2007, så de højere værdier kommer til udtryk i din overgangssaldo. Det vil især få betydning, hvis dit selskab ejer fast ejendom, hvor kostprisen typisk er meget lavere end den reelle handelsværdi. Men også driftsmidler kan være for lavt værdiansat i forhold til handelsprisen. Goodwill kan ikke opskrives i regnskabet. Men hvis du ejer et driftsselskab via et holdingselskab, er der faktisk mulighed for, at handelsværdien af goodwill også kan forøge overgangssaldoen. Det sker ved at opskrive datterselskabets værdi i holdingselskabet. Der er god grund til at drøfte dette med din revisor, før regnskabet for indkomståret 2007 afsluttes. 7

8 Vigtige datoer 2007 September 3. Moms (små) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat 25. Moms (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Oktober 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små), feriekonto 15. ATP, lønsumsafgift 22. B-skat + AM-bidrag selvstændige, restskat 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) November 12. Moms (mellem), A-skat + AM-bidrag, lønmodtagere (små) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, acontoselskabsskat, restskat 27. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) December 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 27. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag (store), tegning af livs- og pensionsforsikringer, frivillig indbetaling af restskat uden pct.-tillæg, anmodning om tilbagebetaling af for meget indbetalt skat Godt at vide Dagpenge 2007 Max. pr. dag: Max. pr. uge: Sygedagpenge 2007 Max pr. uge: Yderligere oplysninger: Diskontoen 683 kr kr kr. 7. juni ,00 pct. 9. marts ,75 pct. 8. december ,50 pct. 6. oktober ,25 pct. 9. juni ,75 pct. 3. marts ,50 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: km: 1,78 kr. Over 100 km: 0,89 kr. Kørselsgodtgørelse 2007 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km 3,35 kr. Over km 1,78 kr. Egen cykel eller knallert pr. km 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2007 Logi efter regning eller pr. døgn 184 kr. Fortæring pr. døgn 429 kr. Tilsluttende døgn pr. time 17,88 kr. Fri morgenmad 64,35 kr. Fri frokost 128,70 kr. Fri middag 128,70 kr. 25 pct. godtgørelse 107,25 kr. Mindsterenten 1. juli december pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks Juli ,1 Juni ,5 Maj ,6 April ,4 Marts ,1 Februar ,7 Januar ,3 December ,6 November ,6 Oktober ,6 September ,8 August ,5 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Mette Kingod (red.sekretær), Helle Ebsen, Mads Grønnegaard, Robert Fosbo, Henrik Carmel, Michael Rugaard og Gitte Jensen. RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus ISSN X. Redaktionen er afsluttet 8. august 2007 Eftertryk er ikke tilladt Foreningen Registrerede Revisorer FRR

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Sådan undgår du skattesmæk

Sådan undgår du skattesmæk Skat for begyndere Sådan undgår du skattesmæk Nu gælder det om at se sig for for at undgå skattesmæk. Din forskudsopgørelse for 2013 ligger og venter på Skats hjemmeside, og her skal specielt familier

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere