Lærervejledning klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. 3.-4. klasse"

Transkript

1 1 Alt for meget papir i dag havner i skraldespanden. Sammen med det almindelige skrald ender det på forbrændingen, hvor det bogstavelig talt går op i røg og damp. Formålet med Papirrødderne er derfor at give eleverne en viden om og en forståelse for, at papir er en ressource, der skal genbruges. Det sættes der fokus på ved, at eleverne i en emneuge selv er med til at indsamle papir til genbrug. Eleverne skal udfylde spørgeskemaer, hvor de deltager i en konkurrence samtidig med, at de lærer om genbrug af papir gennem arbejdet med praktiske aktiviteter og formidling af viden. På hjemmen findes der aktiviteter og tekster. Aktiviteterne henvender sig til flere fag og der lægges op til en udforskende og eksperimenterende arbejdsform og evaluering via elevformidling. Opgave-arkene, som findes på under aktiviteter, er beregnet til brug af eleverne, men med vejledning, idet de er tænkt som oplæg til lærerens mundtlige gennemgang af aktiviteten, hvor eleverne har mulighed for at følge med ved gennemgangen. Det samme gælder teksterne under Alt om papir. Spørgeskemaer Eleverne møder spørgeskemaerne to gang i forløbet: Første gang er inden emneugens start, og anden gang er efter gennemførelsen af emneugen. Spørgeskemaerne er meget simple i deres opbygning og indeholder 11 spørgsmål, hvor flere er ledsaget af billeder. Spørgeskemaerne har to formål: at eleverne får sig en snak om forskellige begreber fx affald med deres forældre. at de viser noget om udbyttet af emneugen. Det er tanken, at eleverne skal besvare spørgeskemaerne sammen med deres forældre. Men det vil være oplagt at anvende spørgeskemaerne i evalueringen af emneugen. Bed derfor eleverne om at medbringe de udfyldte spørgeskema eller brug en lektion før emneugens start og en lektion efter gennemførelsen af emneugerne til at udfylde spørgeskemaerne sammen med eleverne.

2 2 Fælles mål Fælles mål klasse Trinmål for er listet ved gennemgangen af hver aktivitet i vejledningen her. Der er udførlig beskrevet, hvilke trinmål der opfyldes for de fag, som aktiviteten kan indgå i. Evaluering Flere af aktiviteterne lægger op til, at eleverne arbejder med formidling og udstilling af de produkter, som de har produceret undervejs, fx Indsamling af affald og Hvilke papirtyper kan genbruges. Herved får eleverne mulighed for at vise nogle af de ting, de har lært og produceret gennem arbejdet med papir og affald. Aktiviteter af den art vil helt af sig selv komme til at fungere som en slags evaluering af emneugen. Her foregår en opsamling af de erfaringer, der er gjort gennem emneugen. Eleverne bliver desuden sat i en situation, hvor de skal søge at lave en form for syntese af deres nye viden. Herudover vil det, som tidligere nævnt, være oplagt at bruge spørgeskemaerne til at evaluere på elevernes udbytte af undervisningen i emneugen. I løbet af emneugen og senest ved evalueringen vil det være en god ide også at snakke med eleverne om, hvordan man kan spare på papir. Genbrug er godt, men det er endnu bedre, hvis vi bruger mindre papir. Under Alt om papir er der en tekst om dette Spar på papiret. Forslag til undervisningsforløb i emneugen Konkurrencen sætter fokus på emnet papir og genbrug. Det foreslåede undervisningsforløb, som er skitseret nedenfor, tager udgangspunkt i at arbejde med papir på forskellige måder i løbet af en uge. I kan vælge at arbejde med temaet over flere uger, men I skal og kan kun indberette mængden af indsamlet papir over en uge. Hvis I har én emneuge, så vil I formodentligt ikke kunne nå igennem alle de foreslåede aktiviteter. Du må derfor som lærer enten selv eller sammen med eleverne udvælge de aktiviteter, som I vil arbejde med. Det vil dog være oplagt at sætte fokus på emnet affald generelt ved at bl.a. komme ind på affaldshåndtering og sortering af affald i de tre kategorier: Genbrug, forbrænding og losseplads.

3 3 Under aktiviteter på hjemmen og i gennemgangen af aktiviteterne her i lærervejledningen findes der forslag til opgaver, som omhandler bl.a. sortering af affald. Det vil desuden være oplagt at bruge hjemmen til at finde flere aktiviteter, som omhandler affaldshåndtering. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. lektion Intro til emneuge om papir Billedkunst: forberedelse af plancher Matematik: Bearbejdning af spørgeskemaer 2. lektion Pause 3. lektion 4. lektion Pause Natur og teknik: Hvad er papir? Billedkunst/Dansk/ Natur og teknik: Udsmykning og klargørelse af indsamlingskasserne SKEMA Billedkunst: Papirfabrikken - lav dit eget papir Dansk/Natur og teknik: Film om papir Natur og teknik: Besøg på genbrugs-station eller Vestforbrænding Matematik: Hvor meget papir? Billedkunst/ Dansk/Natur og teknik: Udstillingsplanche; papirets cyklus 5. lektion Forberedelser til papirfabrikken Dagens optælling Dagens optælling Dagens optælling og evaluering De praktiske forhold De fleste aktiviteter i arbejdet med papir stiller ikke specielle krav til lokaler eller indretning. Det vil dog være oplagt at bruge enten billedkunst lokalet eller natur/teknik lokalet til aktiviteter som Papirfabrikken og Papmache figurer. Dokumentation af forløbet I flere af opgaverne opfordres der til, at aktiviteten dokumenteres ved hjælp af fotos. Det vil være oplagt at bruge et digitalkamera under hele forløbet. Herved får I forskelligt billedmateriale, som kan bruges til formidling undervejs og afslutningsvis samt ved evaluering af hele forløbet. Inddragelse af IT Aktiviteterne lægger op til at IT inddrages i undervisning i form at tekstbehandling, billedbehandling og regneark.

4 4 Aktiviteter Intro til emneugen Fag: Dansk og natur/teknik at informere eleverne om, hvad emneugen og konkurrencen går ud. at eleverne bliver bevidste om, at papir kan genbruges, selvom det er et affaldsprodukt. eleverne introduceres til de tre overordnede metoder at behandle affald: Genbrug, forbrænding og losseplads. ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik Dansk udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden Beskrivelse: Den første time i emneugen bruges til at introducere eleverne til forløbet, herunder konkurrencen og de aktiviteter, som eleverne skal arbejde med i løbet af ugen. Den bruges så vidt muligt også til at snakke om papir, men måske også mere generelt om affald og affaldssortering. Med udgangspunkt i de erfaringer, eleverne medbringer om emnet affaldssortering, sorteres det affald, som læreren har medbragt, op i de tre kategorier genbrug, forbrænding og losseplads, se mere under Sorter affald både her i lærervejledningen og under aktiviteter. Stil eleverne spørgsmål som: Hvorfor sorterer vi affald? Hvorfor kan papir eller anden emballage, som har været anvendt til mad ikke genbruges? Har eleverne mulighed for at sortere deres affald, hvor de bor? Hvor mange kategorier har eleverne mulighed for at sortere affald i? Forberedelse: Planlæg en emneuge fx ud fra forslag til aktiviteter og teksterne under Alt om papir. Indsaml forskellige typer papir- og papaffald, som eleverne kan være med til at sortere. Materialer: Papir- og papaffald, kasser til papirindsamling, materialer til pyntning af indsamlingskasserne, spørgeskemaer.

5 5 Dagens optælling Fag: Matematik og dansk at eleverne finder ud af hvor meget papir, der løbende indsamles til konkurrencen. Matematik efter 3. bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer Matematik efter 6. beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger. benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog opsamle og ordne enkle data og informationer Beskrivelse: Eleverne vejer fire gange i løbet af ugen det indsamlede papir. I det foreslåede undervisningsforløb for emneugen er der af tids hensyn lagt op til, at eleverne vejer affaldet fire gange. Men er der tid til det, vil det være oplagt at gøre det alle dage i emneugen. Eleverne lavet et skema til brug ved denne aktivitet. Det vil være oplagt at benytte regneark til denne aktivitet. Eleverne kan hver dag efter vejning indtaste dagens tal og printe skemaet ud, så klassen hele tiden kan følge med i, hvor meget papir de har indsamlet til genbrug. Hvis klassen har mere end én indsamlingskasse fx en særskilt til reklamer, er det en god ide at notere dato og vægt for hver kasse for sig. Er der forskel i mængden af indsamlet papir, vil det være oplagt at tage en snak om, hvorfor det mon er tilfældet. Forberedelse: Kræver ikke så meget forberedelse. Materialer: Vægt (fx badevægt), skema til at notere dato og vægt, computer.

6 6 Bearbejdning af spørgeskemaer Fag: Matematik at eleverne får kendskab til anvendt matematik i forbindelse med spørgerskemaer Matematik efter 3. bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer Matematik efter 6. beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger Beskrivelse: I fællesskab med læreren undersøger eleverne resultaterne fra spørgeskemaerne. Resultaterne skrives op på tavlen. Herefter arbejder eleverne med tallene i regneark og fremstiller grafer. Efterfølgende undersøger eleverne graferne for at se, om der er sket ændringer i svarene fra eleverne udfyldte spørgeskemaerne første gang til de udfyldte dem anden gang. Eleverne arbejder sammen i makkerpar. Eleverne kan afslutte aktiviteten med at formidle deres viden i en udstilling. Forberedelse: Bed eleverne om medbringe de spørgeskemaer, som de har udfyldt derhjemme. Materialer: Store stykker karton, limstifter, blyant, papir, computer Hvor meget papir i form af reklamer modtager hjemmet Fag: Dansk, matematik og natur/teknik at eleverne opnår viden om, at papir er en ressource, som bør genbruges at eleverne opnår viden om, hvor store mængder hjemmet modtager af papir i form af reklamer og aviser

7 7 Hvor meger papir... (fortsat) Matematik efter 3. bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer Matematik efter 6. beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog opsamle og ordne enkle data og informationer Beskrivelse: Eleverne undersøger, hvor mange kg papir i form af reklamer og aviser de modtager i løbet af en uge derhjemme. Eleverne vejer og noterer dagligt derhjemme i emneugen. Efterfølgende sammenligner eleverne deres tal og formidler indsamlede data i form af grafer, der ledsages af tekst. Benyt regneark til denne aktivitet. Aktiviteten kan eventuelt tilrettelægges på den måde, at nogle af eleverne i klassen arbejder med denne aktivitet sidst på dagen, medens andre elever arbejder med den daglige optælling af indsamlede aviser og reklamer. Ved afslutningen og evalueringen er det en god ide at tage en snak med klassen om mængden af reklamer, som de har modtaget på en uge. Hvorfor får de så mange reklamer? Er der nogen, som ikke får reklamer? Hvordan undgår man reklamer og hvordan sparer man generelt på den mængde af papir? Forberedelse: Bed eleverne om hver dag i emneugen om at veje de reklamer de får hver dag. Udarbejd eventuelt et skema, som de kan notere i. Læs teksten Spar på papiret under Alt om papir. Materialer: Store stykker karton, limstifter, blyant, papir, computer. Find teksten Spar på papiret under Alt om papir.

8 8 Sorter affald Findes som opgaveark under aktiviteter på Fag: at eleverne får kendskab til at affald kan inddeles i tre kategorier i forhold til affaldsbehandling: Genbrug, forbrænding og losseplads/deponi sortere materialer og stoffer efter egne kriterier og enkle givne kriterier fortælle om, hvordan samfundet håndterer nødvendige ressourcer, herunder vand og affald benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog Beskrivelse: Eleverne sorterer affald op i kategorierne: Genbrug, forbrænding og losseplads/deponi. Forberedelse: Saml noget affald sammen, som eleverne kan sortere. Vær opmærksom på kun at medtage rent hygiejnisk affald. Det betyder, at der kan være behov for skylle affald fra madvarer, fx en leverpostejsbakke, en dåse fra torskerogn eller makrel, en saftflaske osv. Læs fx teksten under Alt om papir om Sådan behandler vi affaldet, søg evt. mere viden på Materialer: Teksten under Alt om papir om Sådan behandler vi affaldet, opgavearket Sorter affald, engangshandsker, en pose affald, 3 kasser til sortering af affald (fx papkasser), papir, tusser, limstifter, et stort stykke plastik eller en voksdug. Indsamling af affald Findes som opgaveark under aktiviteter på Fag: Billedkunst, dansk, matematik og natur/teknik at sætte fokus på hvor meget affald, der havner i naturen.

9 9 Indsamling af affald (fortsat) Billedkunst anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation anvende computerens billedskabende muligheder i male- og billedbehandlingsprogrammer anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte Dansk skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser skrive kronologisk ud fra indsamlet stof bruge illustrerende billeder i egne tekster udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form Matematik efter 3. klasse bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt Matematik efter 6. klasse beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling,foredrag og dramatisering Beskrivelse: Eleverne indsamler affald på skolens område over nogle dage. Affaldet sorteres herefter i de tre kategorier: Genbrug, forbrænding og losseplads/deponi.

10 10 Indsamling af affald (fortsat) Beskrivelse (fortsat): Når eleverne er færdige med at samle affald sammen, laver de en udstilling med affaldet. De opfordres bl.a. til at lave en planche om affaldet. Planchen kan fx indeholde en graf eller et søjlediagram, som illustrer, hvor mange kg eleverne har indsamlet i hver af de tre kategorier: Genbrug, forbrænding og losseplads/deponi. Det vil også være oplagt med billeder til at dokumentere, hvor på skolens udeareal, der findes mest affald. Derfor kan det være en god ide at medbringe et digitalkamera og dokumentere indsamlingen. Snak med eleverne om henkastet affald, hvorfor er det et problem? Hvad kan de gøre for at undgå henkastet affald? Forberedelse: Reservere computere og digitalkameraer, læs om henkastet affald fx på eller Materialer: Aktivitetsarket Indsamling af affald, engangshandsker, plastikposer, kasser til affald (fx papkasser), et stort stykke plastik, et stort stykke karton, papir, tusser, lim eller klisterbånd, digitalkamera, computer. Undersøg papir og pap Findes som opgaveark under aktiviteter på Fag: at eleverne bliver bevidste om, at der findes forskellige papirtyper, som hver især er fremstillet til et bestemt formål. at eleverne får kendskab til de egenskaber, de forskellige papirtyper besidder.

11 11 Undersøg papir og pap (fortsat) ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik gennemføre og beskrive enkle undersøgelser og eksperimenter benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog Beskrivelse: Eleverne undersøger papir og paps egenskaber, fx sugeevne, overfladestruktur og styrke. Inden eleverne går i gang med undersøgelsen, tages en samtale i klassen om, hvad der kunne være relevant at undersøge papir og pap for. Eleverne laver et skema, som foreslået på aktivitetsarket Undersøg papir og pap, til at notere deres observationer i. Forberedelse: Indsaml papir og pap til formålet. Bed eventuelt eleverne om at medbringe papir hjemmefra. Materialer: Opgavesarket Undersøg papir og pap under aktiviteter, forskelligt papir og pap (fx aviser, reklamer, kuverter, køkkenrulle, servietter, pap), vand, farveblyanter, kuglepenne, blyanter, tusser. Hvilke papirtyper kan genbruges? Findes som opgaveark under aktiviteter på Fag: Dansk og natur/teknik at eleverne får kendskab til, at ikke alt papir kan genbruges at eleverne bliver bevidste om, at papir, som har været brugt til indpakning af madvarer og slik, ikke kan genbruges. at eleverne får kendskab til, at affald kan inddeles i tre kategorier i forhold til affaldsbehandling: Genbrug, forbrænding og losseplads/deponi. at eleverne formidler egen viden.

12 12 Hvilke papirtyper kan genbruges? (fortsat) Dansk anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte Dansk skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser bruge illustrerende billeder i egne tekster udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling,foredrag og dramatisering Beskrivelse: Eleverne skal i fællesskab i klassen lave plancher, som fortæller om, hvilket papir der kan genbruges. Plancherne skal hænge der, hvor indsamlingskasserne til papir til genbrug står. Snak med eleverne om hvilke typer papir, der kan genbruges. Forberedelse: Reservere computere og digitalkameraer. Materialer: Aktivitetsarket Hvilke papirtyper kan genbruges samt teksten Papir og pap kan det genbruges? under Alt om Papir. Store stykker karton, hvidt papir, tusser, farveblyanter, blyanter, limstifter, sakse, forskellige typer papir der kan genbruges, digitalkamera og computere

13 13 Papirfabrikken Lav dit eget papir Findes som opgaveark under aktiviteter på Fag: Billedkunst og natur/teknik at eleverne erfarer, at papir kan genbruges. at eleverne lærer om papir ved at arbejde konkret med det. at eleverne selv fremstiller papir, og eksperimenterer med materialer og strukturer. Billedkunst eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik Beskrivelse: Eleverne skal fremstille håndlavet papir af genbrugspapir, som de selv medbringer eller samler sammen på skolen. Eleverne kan i arbejdet med papirfremstilling eksperimentere med at tilføre papiret forskellige farver, dufte og strukturer. Til fx farvning af papiret kan I anvende silkepapir det skal sætte i blød dagen før sammen med det andet papir. Til at tilføre papiret duft kan anvendes forskellige krydderier, fx kanel og karry. Strukturer i papiret fås ved anvende tørrede krydderurter som timian og rosmarin eller blomsterblade. Hvis der skal laves strukturer i papiret, skal rammerne trækkes igennem pulpen to gange på følgende måde: Træk først rammerne igennem vandet, som beskrevet på aktivitetsarket. Tag rammerne op og lad dem dryppe af. Drys krydderier ud over papiret eller læg blomsterblade på. Træk forsigtigt rammerne igennem vandet en gang til. Forberedelse: Papirfremstilling er en længere proces. Derfor er det bedst, hvis du som lærer sætter dig godt ind i fremgangsmåden til papirfremstilling, så du kender processen, før du inddrager hele klassen. Der skal indsamles papir til forløbet. Bed eleverne om at medbringe gamle aviser og gammelt papir ugen før. I kan også samle papir sammen på skolen. Sæt fx en kasse op i kopilokalet eller lærernes arbejdsrum, hvori papir til genbrug kan smides. Papiret skal sættes i blød dagen før.

14 14 Papirfabrikken Lav dit eget papir (fortsat) Materialer: Aktivitetsark Papirfabrikken Lav dit eget papir, papir (fx kopipapir, tegnepapir, og aviser), spand, unomixer, boremaskine (unomixeren sættes på denne), stor balje, svampe, filtstykker, viskestykker, rammesæt (hvert rammesæt består af en ramme med fintmasket trådnet og en ramme uden). Herudover kan der måske være behov for forskellige duftende krydderier, blomsterblade og silkepapir i forskellige farver. Vær opmærksom på, at ikke alt papir kan anvendes til fremstilling af håndlavet papir. Undgå glittet papir, rudekuverter og kuverter med lim. Besøg på en genbrugsstation Fag: at eleverne får kendskab til at affald kan sorteres i tre kategorier: Genbrug, forbrænding og losseplads/deponi At eleverne får kendskab til de lokale muligheder for at bortskaffe affald. give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik Beskrivelse: Klassen besøger den lokale genbrugsstation og undersøger sortering af affald. Medbring gerne digitalkamera, så besøget kan dokumenteres. Billeder kan bruges til evaluering af emneugen. Forberedelse: Aftal besøg på den lokale genbrugsstation gør det gerne inden emneugen, da det er godt at være i god tid. Din lokale genbrugsstation tilbyder undervisningsbesøg for skoleklasser. Oplysninger herom på Vestforbrændings hjemme (www.vestfor.dk), se under rubrikken kom i Dialog (midt på n), under pinden besøg os, her kan du finde kontaktdata til den lokale genbrugsstation, du kan også finde oplysninger om supplerende undervisningsmaterialer (,se

15 Papirrødderne Illustration til folder: Pantone CMYK : Lærervejledning 15 Hvordan laver man papir? Fag: Dansk og natur/teknik at eleverne bliver bevidste om, at papir er en ressource. at eleverne får kendskab til fremstilling af papir. give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik Beskrivelse: Eleverne undersøger sammen, hvordan man fremstille papir. Hertil kan bruges bøger eller en film om fremstilling af papir. Du kan vise dem en film om fremstilling af genbrugspapir, brug fx filmstriben om papir på www. affaldetsvej.dk. Filmen varer 6 minutter. Denne film er ikke målrettet aldersgruppen, men den er meget illustrativ. Du kan også gennemgå nogle af teksterne fra Alt om papir, fx Fra træ til papir, Fra papir til papir og Fremstilling af papir. I kan også se filmklippet på for klassetrin om papir (filmstriben varer et par minutter). Forberedelse: Find tekster og evt. andre bøger om papirfremstilling. Se de to filmklip igennem og overvej, om du vil bruge dem begge to. Reservere lokale til filmfremvisning. Materialer: Teksterne fra Alt om papir, fx Fra træ til papir, Fra papir til papir og Fremstilling af papir.

16 16 Fremstilling af papir Findes som opgaveark under aktiviteter på Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik at eleverne formidler egen viden. at eleverne arbejder med forskellige udtryksformer. Billedkunst anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation anvende computerens billedskabende muligheder i male- og billedbehandlingsprogrammer anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte Dansk skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser skrive kronologisk ud fra indsamlet stof bruge illustrerende billeder i egne tekster udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering Beskrivelse: Eleverne skal i gruppe udarbejder en bog, avis eller planche, Power- Point præsentation, film eller lignende om papirfremstilling og papirforbrug. Produktet kan bl.a. indeholde informationer om de forskellige stadier i papirfremstilling, hvad papir bruges til, og hvordan papir kan fremstå med forskellige overflader, udtryk og egenskaber, hvor meget indsamles til genbrug, og hvorfor det er vigtigt at genbrug papir. I har først været igennem Hvordan laver man papir, hvor eleverne har fået viden om papirfremstilling. Derudover skal de her bruge al den viden, de allerede har fået i emneugen. De kan også bruge og Internettet generelt til at finde både tekster og billeder.

17 17 Fremstilling af papir (fortsat) Forberedelse: Reservere computere og find materialer, som eleverne skal bruge afhængig af, hvordan du eller I beslutter, at eleverne skal arbejde. Materialer: Store stykker karton, fotos, papir, blyanter, limstifter, tusser, computere afhængig af, hvordan eleverne skal arbejde. Skulpturer og smykker af affald Findes som opgaveark under aktiviteter på Fag: Billedkunst. at eleverne erfarer, at affald kan bruges til forskellige former for kunst. Billedkunst fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelser anvende skulpturelle materialer, hvor der arbejdes med modellering, sammenføjning og udhugning Beskrivelse: I denne aktivitet skal eleverne lave skulpturer og smykker af affald, som klassen har samlet sammen. Til skulpturen kan eleverne fx bruge gamle papkasser, rør fra køkkenruller og toiletpapir, rengjorte mælkekartoner, gammelt metal, plastikbøtter, gamle dåser, tastaturknapper, gamle knapper og affaldstræ. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan bruges. Forberedelse: Indsaml affald til skulpturerne og smykkerne. Bed eventuelt eleverne om at medbring affald, fx gamle dåser, rengjorte mælkekartoner, gammelt træ og metal. Materialer: Opgavearkene under aktiviteter Skulpturer af affald og Smykker af affald, affald, lim, ståltråd, søm, forskelligt værktøj fx hammer, sav, skruetvinger, knibtang osv., maling (fx akrylmaling), pensler, bakker til maling, glas til vand, smykketråd, lædersnøre, forskelligt værktøj til smykkefremstilling, bøger om smykkefremstilling.

18 18 Spørgsmål til nabo Findes som opgaveark under aktiviteter på Fag: Dansk og natur/teknik at eleverne lærer at anvende interview teknikker at eleverne erfarer, hvordan man kan fastholde gode vaner og ændre dårlige vaner Dansk udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering Beskrivelse: Start med en fælles snak i klassen om, hvad et interview kan indeholde af spørgsmål, og hvordan man laver et interview. Efterfølgende går eleverne i gang med at forberede deres interview og finde ud af, hvem de skal interviewe. Eleverne arbejder sammen i mindre grupper. Forberedelse: Reservere computere og evt. båndoptagere Materialer: Aktivitetsarket Spørgsmål til din nabo, papir, blyant, computer, evt. lille båndoptager med mikrofon.

Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse

Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse Lærevejledning til Papirrødderne, 3.-4. klasse Alt for meget papir i dag havner i skraldespanden. Sammen med det almindelige skrald ender det på forbrændingen, hvor det bogstavelig talt går op i røg og

Læs mere

Lærervejledning. 0.-2. klasse

Lærervejledning. 0.-2. klasse 1 Alt for meget papir i dag havner i skraldespanden. Sammen med det almindelige skrald ender det på forbrændingen, hvor det bogstavelig talt går op i røg og damp. Formålet med Papirrødderne er derfor at

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015 Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2014/2015 Uge 33-37: Cow Parade Uge 38-41: Collage (Matisse) Uge 43-45: Farvelære Uge 46-49: De Fynske Malere Uge 50-51: Juleemne Uge 2-5: Uge 6: Decoupage Avisbilleder

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Billedkunst Klasse: 1.A Lærer: LB Fagområde/ emne

Fagårsplan 12/13 Fag: Billedkunst Klasse: 1.A Lærer: LB Fagområde/ emne Fagårsplan 12/13 Fag: Billedkunst Klasse: 1.A Lærer: LB Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Arbejdsform Materialer Evaluering Hver elev laver en mappe med tegning af sig selv. Et portræt august

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14

Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Årsplan for matematik i 2. klasse 2013-14 Klasse: 2. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5(mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3. Papirs kvalitet og vægt...4. Undersøg A4 papir...6

Indholdsfortegnelse. Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3. Papirs kvalitet og vægt...4. Undersøg A4 papir...6 Hvad er papir? Indholdsfortegnelse Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3 Papirs kvalitet og vægt...4 Undersøg A4 papir...6 Undersøg træfibrenes retning i A4-papir...7 Undersøg papirs gennemskinnelighed

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Værksted med anskuelsestavler 1920erne-30erne

Værksted med anskuelsestavler 1920erne-30erne Værksted med anskuelsestavler 1920erne-30erne Introduktion Undervisning med anskuelsestavler stammer fra Tyskland, hvor man fra midten af 1800-tallet brugte tavler som pædagogisk redskab. Men mente, at

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster

Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster Indskoling Opgaverne til indskolingen tager udgangspunkt i historien om familien Bang, som for de helt mindste elever skal læses op. Aske på 12 år fortæller historien, som handler om, hvordan han sammen

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at:

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: It og medieundervisning 4. 6. klasse Hovedområd er i Junior-PCkørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøtte de læreprocesse r Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

Den geniale genbrugsstation. Papir skal genbruges. 5.-6. klasse

Den geniale genbrugsstation. Papir skal genbruges. 5.-6. klasse F r a Y T t i l n y t Den geniale genbrugsstation Papir skal genbruges 5.-6. klasse Forord Til dig: Dette hæfte er til dig der går i 5.-6. klasse. Her vil du lære om papiraffald, og du kan lave sjove forsøg

Læs mere

Det grønne. fingeraftryk. House of Science. House of Science. Kontakt House of Science

Det grønne. fingeraftryk. House of Science. House of Science. Kontakt House of Science Kontakt Det grønne Projektleder for Rasmus Andreassen Mobil. +45 2671 5963 Tlf. +45 7488 9529 Raan@danfossuniverse.com fingeraftryk Projektkoordinator for børnehaver og folkeskoler Maria Wandahl Mobil

Læs mere

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Magneter Undervisningsforløb til Natur/Teknik Magneter Undervisningsforløb til atur/teknik ide 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet tudierummet om indledning taler læreren og eleverne sammen om, hvor der bruges magneter

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Indholdsplan Håndværk, kunst og design

Indholdsplan Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Lærervejledning. Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune

Lærervejledning. Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune Lærervejledning Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune Foråret 2017 Genbrugskørekortet Denne lærervejledning er tiltænkt som en støtte til dig, der har ansvaret for 4. klassernes deltagelse

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Undervisningsforløb i Materialekendskab

Undervisningsforløb i Materialekendskab Forberedelse inden forløbet: Undervisningsforløb i Materialekendskab - Aftal rundvisning med pedellen. - Aftal besøg på (nær)genbrugsstation. (alternativt kan I besøge en baggård i nærheden med tydelige

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

1. klasse. Vores klasse

1. klasse. Vores klasse 1. klasse Vores klasse Vores klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Psykisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og læringsstile Besøg i klassen Opgaver i hjemmet og

Læs mere

Billedkunst 1. klasse 2016/2017

Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Billedkunst 1. klasse 2016/2017 Fagets identitet og rolle I faget billedkunst skal eleverne lære at producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen

Lærervejledning. Besøg på genbrugspladsen for klasse. Om besøg på genbrugspladsen Lærervejledning Besøg på genbrugspladsen for 0.-4. klasse Om besøg på genbrugspladsen Elever i grundskolens 0.-4. klasse inviteres til at besøge ARCs genbrugspladser. Ved besøget lærer eleverne at sortere

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

BILLEDKUNST 2014-15 1. kl.

BILLEDKUNST 2014-15 1. kl. BILLEDKUNST 2014-15 1. kl. Uge 33 - mandag Blindtegning af hånd. Derefter snak om strandtur på torsdag, hvorfor og hvad vi skal bruge tingene til. uge 33 torsdag formiddag Til stranden m/2 sandkassespande

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter,

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i matematik

Årsplan for 2. klasse i matematik Årsplan for 2. klasse i matematik Grundbog og hjælpemidler: Alle elever får udleveret en bog Sigma i 2. klasse bog A. Denne bog skulle vi være færdig med omkring slutningen af året, hvorefter eleverne

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. klasse

Årsplan for natur/teknik 4. klasse Årsplan for natur/teknik 4. klasse Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge. At de udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik.

Læs mere

Årsplan natur og teknik 4. klasse

Årsplan natur og teknik 4. klasse Årsplan natur og teknik 4. klasse Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets mål for faget samt bogen Den Levende Verden vil klassen arbejde med følgende emner i skoleåret 2008/09 Uge 34-35 Byen et emne,

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere