Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene"

Transkript

1 Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at så mange som hver anden nyudlært begynder arbejdslivet som ledig. Hver syvende, nyudlært ledig fortryder sin uddannelse, og hver tredje er utilfreds med den hjælp, de får i jobcentret. Side 1-6 rummer svarene fra nyudlærte medlemmer af Dansk Metal og side 7-13 resultaterne blandt nyudlærte medlemmer af 3F og Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund DFKF. ANALYSE-BUREAU I UGEBREVET A4 / KAAS & MULVAD PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 2011_16_17 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 1.030 nyudlærte medlemmer fra Dansk Metal Hvordan er det gået for dig med arbejde, siden du blev udlært? (Hvis du ikke kan finde et svar, der passer præcist, vælger du det svar, der passer bedst på din situation) Jeg har været i arbejde lige siden, jeg blev udlært ,4 % Jeg har været ledig, siden jeg blev udlært ,4 % Jeg havde arbejde, lige efter jeg blev udlært, men er siden blevet ledig ,1 % Jeg havde arbejde, lige efter jeg blev udlært, men har siden haft skiftende perioder ,0 % med ledighed og arbejde Jeg gik ledig, lige efter jeg blev udlært, men har siden fået et arbejde, som jeg stadig ,6 % har Jeg gik ledig, lige efter jeg blev udlært, men har siden haft skiftende perioder med ,6 % arbejde og ledighed I alt ,0 % Hvad skete der lige efter, du blev udlært? Jeg blev ansat på den arbejdsplads, hvor jeg havde været i lære ,2 % Jeg fik arbejde på en anden arbejdsplads ,7 % Jeg blev arbejdsløs ,4 % Jeg læste videre 20 2,0 % Værnepligt 56 5,6 % Andet, skriv venligst hvilket 40 4,0 % I alt ,0 % Hvad er din situation nu? Jeg er ledig ,5 % Jeg er i arbejde ,1 % Andet, skriv venligst hvilket 93 9,4 % I alt ,0 % Arbejder du inden for det område, du er udlært i? Ja ,2 % Nej ,2 % Ved ikke 10 1,6 % I alt ,0 % Hvilken branche arbejder du i? Blik og VVS 4 0,6 % Bygge og anlæg 12 1,9 % Finmekaniske 13 2,1 % Guld og Sølv 4 0,6 % Maskintekniske 75 12,0 %

3 Multimedie 12 1,9 % Selvstændige 2 0,3 % Skibsbygning 6 1,0 % Smede ,1 % Stærkstrøm 4 0,6 % Støberi 6 1,0 % Svagstrøm 28 4,5 % Søfart 4 0,6 % Teletekniske 8 1,3 % Transport ,6 % Anden branche skriv venligst hvilken ,7 % I alt ,0 % Hvor lang tid gik du ledig, fra du var udlært, til du fik dit første job? Under en måned 33 12,9 % 1-3 måneder 97 37,9 % 4-6 måneder 65 25,4 % 7-9 måneder 26 10,2 % måneder 12 4,7 % Mere end et år 23 9,0 % I alt ,0 % Hvornår holdt du op med at arbejde i dit seneste job? Under en måned 23 17,4 % 1-3 måneder 47 35,6 % 4-6 måneder 28 21,2 % 7-9 måneder 11 8,3 % måneder 6 4,5 % Mere end et år 17 12,9 % I alt ,0 % Hvad var hovedårsagen til, at du holdt op med at arbejde? (sæt gerne flere krydser) Blev afskediget/stillingen nedlagt 60 45,8 % Virksomheden blev lukket 5 3,8 % Produktionen blev flyttet til udlandet 5 3,8 % Arbejdet var midlertidigt 34 26,0 % Påbegyndte uddannelse 4 3,1 % Andet, skriv venligst hvilket 23 17,6 % I alt ,0 % Arbejdede du inden for det område, du er udlært til? Ja 89 67,9 % Nej 39 29,8 % Ved ikke 3 2,3 % I alt ,0 %

4 Hvilken branche arbejdede du i? Blik og VVS 4 3,1 % Bygge og anlæg 3 2,3 % Finmekaniske 2 1,6 % Guld og Sølv 1 0,8 % Maskintekniske 9 7,0 % Multimedie 1 0,8 % Selvstændige 0 0,0 % Skibsbygning 5 3,9 % Smede 27 21,1 % Stærkstrøm 1 0,8 % Støberi 1 0,8 % Svagstrøm 3 2,3 % Søfart 0 0,0 % Teletekniske 4 3,1 % Transport 25 19,5 % Anden branche skriv venligst hvilken 42 32,8 % I alt ,0 % Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den indsats, som jobcenteret har gjort for at hjælpe dig i arbejde, mens du har været ledig? Meget tilfreds 19 3,0 % Tilfreds ,4 % Hverken / eller ,2 % Utilfreds ,7 % Meget utilfreds ,0 % Ved ikke / ikke relevant 60 9,6 % I alt ,0 % Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den indsats, som Metal har gjort for at hjælpe dig i arbejde, mens du har været ledig? Meget tilfreds 66 10,6 % Tilfreds ,2 % Hverken / eller ,0 % Utilfreds 64 10,3 % Meget utilfreds 50 8,0 % Ved ikke / ikke relevant 43 6,9 % I alt ,0 % Er du via dit jobcenter blevet tilbudt job eller aktivering uden for din kommune, mens du har været ledig? Ja ,3 % Nej ,3 % Ved ikke/ikke relevant 71 11,4 % I alt ,0 %

5 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jobcentret har haft mere fokus på at få mig i aktivering end at bringe mig tilbage i job på almindelige vilkår Helt enig ,1 % Enig ,1 % Hverken / eller ,5 % Uenig 50 8,1 % Helt uenig 36 5,8 % Ved ikke ,4 % I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Den tilbudte aktivering har øget min mulighed for at komme i arbejde Helt enig 24 3,9 % Enig 48 7,8 % Hverken / eller ,6 % Uenig 79 12,8 % Helt uenig ,9 % Ved ikke ,0 % I alt ,0 % Hvis du skal vælge, hvilken af følgende to valgmuligheder, vil du da foretrække? At gå ledig til jeg finder et job, der matcher mine kvalifikationer ,9 % At finde et job som ufaglært snarest muligt ,3 % Ved ikke 31 11,8 % I alt ,0 % Hvad ser du som hovedårsager til, at du er ledig? (Sæt gerne flere krydser) Der er for få ledige job ,4 % Det offentlige gør for lidt for at få nyudlærte i job 93 35,5 % Jeg mangler arbejdserfaring ,9 % Jeg oplever, at arbejdsgiverne vælger en helt nyudlært, som kommer direkte fra 5 1,9 % uddannelse Jeg har lært for lidt under uddannelsen om at søge job 24 9,2 % Jeg gør for lidt for at finde arbejde 9 3,4 % Der er så mange ledige i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, at man ikke kan 86 32,8 % blive ansat på almindelige vilkår Jeg mangler uddannelse/kurser 71 27,1 % Andet, skriv venligst hvad i næste spørgsmål 14 5,3 % Ved ikke 11 4,2 % I alt ,0 % Hvordan påvirker det dig at være udlært, men ledig? (Sæt gerne flere krydser) Jeg får sværere og sværere ved at komme op om morgenen 96 36,8 %

6 Jeg nyder at have god tid 32 12,3 % Jeg savner kontakt med andre mennesker ,6 % Jeg keder mig ,2 % Jeg tror mindre og mindre på mig selv ,0 % Jeg fortryder, at jeg har taget en uddannelse 41 15,7 % Andet, skriv venligst hvilket 29 11,1 % Ønsker ikke at svare 10 3,8 % Det påvirker mig ikke 20 7,7 % I alt ,0 % Hvor sandsynligt tror du, det er, at du finder et job inden for dit fag i løbet af det næste år? Meget sandsynligt 23 8,8 % Sandsynligt 83 31,8 % Hverken eller 71 27,2 % Usandsynligt 41 15,7 % Meget usandsynligt 25 9,6 % Ved ikke 18 6,9 % I alt ,0 % Hvad tror du, at du beskæftiger dig med om et år? Jeg er arbejdsløs 12 4,6 % Jeg har fået ufaglært arbejde 64 24,6 % Jeg har fået job inden for mit fag 72 27,7 % Jeg har fået faglært job uden for mit fag 22 8,5 % Jeg er under uddannelse 51 19,6 % Andet, skriv venligst hvilket 10 3,8 % Ved ikke 29 11,2 % I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg overvejer at tage en anden uddannelse Helt enig ,7 % Enig ,4 % Uenig ,8 % Helt uenig ,7 % Ved ikke / ikke relevant ,4 % I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg overvejer at søge over i et andet fag Helt enig ,6 % Enig ,4 % Uenig ,3 % Helt uenig ,4 % Ved ikke / ikke relevant ,3 % I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Jeg overvejer at flytte til en anden del af landet

7 Helt enig 83 8,6 % Enig ,1 % Uenig ,5 % Helt uenig ,3 % Ved ikke / ikke relevant ,4 % I alt ,0 % Hvis du er eller bliver ledig, hvem tror du så bedst kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet? Det kan jeg selv ,4 % Venner og bekendte ,6 % Metal 85 8,9 % Anden aktør (fx vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer) 36 3,8 % Det kommunale jobcenter 18 1,9 % Andre, skriv venligst hvem 31 3,2 % Ved ikke 70 7,3 % I alt ,0 % Hvad tror du, der skal til for at få flere nyudlærte faglærte i job? (sæt gerne flere krydser) Vi skal have mere uddannelse eller flere kurser ,5 % Der skal mere gang i erhvervslivet (fx ved fremrykning af offentlige investeringer) ,1 % Jobcentrene skal bruge sin energi på at finde job frem for at aktivere flest muligt ,9 % Virksomhederne skal have en bonus for at ansætte nyudlærte ,8 % Nyudlærte skal have bedre mulighed for at deltage i jobrotationsforløb ,6 % Andet uddyb venligst 86 9,0 % I alt ,0 %

8 Rundspørge rettet mod nyudlærte medlemmer af 3F samt Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Rundspørgen blev foretaget af Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4 mellem 4. og 24. april blev via invitation i mail opfordret til at deltage. 640 har gennemført rundspørgen helt. 37 har gennemført rundspørgen delvist. I alt 677 har besvaret helt eller delvist. Ikke alle har svaret på alle spørgsmål. Kvinder er lidt overrepræsenterede blandt respondenter. Der var 20 pct. kvinder i hele gruppen, men 28 pct. i gruppen, der har svaret. Svarprocenten er på 16. Er du udlært efter 1. januar 2008? Ja ,5 % Nej 10 1,5 % I alt ,0 % Hvornår cirka blev du udlært? (Vælg år) ,8 % ,0 % ,7 % ,6 % I alt ,0 % (Vælg måned) Januar 36 5,4 % Februar 36 5,4 % Marts ,1 % April 49 7,4 % Maj 28 4,2 % Juni 43 6,5 % Juli 15 2,3 % August 31 4,7 % September ,7 % Oktober 41 6,2 % November 32 4,8 %

9 December 47 7,1 % I alt ,0 % Hvad er du udlært som? Frisør 45 93,8 % Kosmetiker 3 6,2 % I alt ,0 % Hvordan er det gået for dig med arbejde, siden du blev udlært? (Hvis du ikke kan finde et svar, der passer præcist, vælger du det svar, der passer bedst på din situation) Jeg har været i arbejde lige siden, jeg blev udlært ,5 % Jeg har været ledig lige siden, jeg blev udlært ,4 % Jeg havde arbejde lige efter, jeg blev udlært, men er siden blevet ledig 70 10,7 % Jeg havde arbejde lige efter, jeg blev udlært, men har siden haft skiftende ,9 % perioder med ledighed og arbejde Jeg gik ledig lige efter, jeg blev udlært, men har siden fået et arbejde, som jeg 96 14,7 % stadig har Jeg gik ledig lige efter, jeg blev udlært, men har siden haft skiftende perioder ,8 % med arbejde og ledighed I alt ,0 % Hvad skete der lige efter, du blev udlært? Jeg blev ansat på den arbejdsplads, hvor jeg havde været i lære ,8 % Jeg fik arbejde på en anden arbejdsplads ,1 % Jeg blev arbejdsløs ,8 % Jeg læste videre 16 2,5 % Værnepligt 15 2,3 % Andet - skriv venligst hvad der skete: 54 8,5 % I alt ,0 % Hvad er din situation nu? Respondenter Procent

10 Jeg er ledig ,0 % Jeg er i arbejde ,7 % Andet - skriv venligst hvilket: ,2 % I alt ,0 % Arbejder du inden for det område, du er udlært i? Ja ,0 % Nej 78 22,0 % I alt ,0 % Hvad arbejder du som nu? Frisør 31 93,9 % Kosmetiker 0 0,0 % Andet (uddyb venligst) 2 6,1 % I alt ,0 % Hvor lang tid vil du tro, at du gik ledig, fra du var udlært, og til du fik dit første job? Under en måned 33 16,8 % 1-3 måneder 80 40,8 % 4-6 måneder 43 21,9 % 7-9 måneder 28 14,3 % måneder 9 4,6 % Mere end et år (Skriv cirka antal måneder) 3 1,5 % I alt ,0 % Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med den indsats, som jobcenteret har gjort for at hjælpe dig i arbejde, mens du har været ledig? Meget tilfreds 11 2,3 % Tilfreds 66 14,1 % Hverken tilfreds eller utilfreds ,2 % Utilfreds 80 17,1 % Meget utilfreds 87 18,6 % Ved ikke/ikke relevant 46 9,8 %

11 I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Jobcentret har haft mere fokus på at få mig i aktivering end at bringe mig tilbage i job på almindelige vilkår Helt enig ,9 % Enig 89 19,2 % Hverken enig eller uenig ,8 % Uenig 29 6,3 % Helt uenig 34 7,3 % Ved ikke/ikke relevant 81 17,5 % I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Den tilbudte aktivering har øget min mulighed for at komme i arbejde Helt enig 11 2,5 % Enig 26 5,9 % Hverken enig eller uenig 93 20,9 % Uenig 65 14,6 % Helt uenig ,7 % Ved ikke/ikke relevant ,4 % I alt ,0 % Hvis du skal vælge, hvilken af følgende to valgmuligheder, vil du foretrække? At gå ledig til jeg finder et job, der matcher mine kvalifikationer 88 52,7 % At finde et job som ufaglært snarest muligt 66 39,5 % Ved ikke 13 7,8 % I alt ,0 % Hvad ser du som hovedårsager til, at du er ledig? (Marker alle de svar, du synes, er relevante for dig) Der er for få ledige job ,2 % Det offentlige gør for lidt for at få nyudlærte i job 50 29,9 % Jeg mangler arbejdserfaring 79 47,3 % Jeg oplever, at arbejdsgiverne vælger en helt nyudlært, som kommer direkte 3 1,8 %

12 fra uddannelse Jeg har lært for lidt under uddannelsen om at søge job 12 7,2 % Jeg gør for lidt for at finde arbejde 10 6,0 % Der er så mange ledige i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, at man ikke 65 38,9 % kan blive ansat på almindelige vilkår Jeg mangler uddannelse/kurser 23 13,8 % Andre årsager 23 13,8 % I alt ,0 % Hvordan påvirker det dig at være ledig? (Marker alt, der er relevant for dig) Jeg får sværere og sværere ved at komme op om morgenen 60 35,9 % Jeg nyder at have god tid 27 16,2 % jeg savner kontakt med andre mennesker 97 58,1 % Jeg keder mig ,5 % Jeg tror mindre og mindre på mig selv 66 39,5 % Jeg fortryder, at jeg har taget en uddannelse 23 13,8 % Ingen af ovenstående 9 5,4 % Andet - skriv venligst hvordan det påvirker dig: 14 8,4 % Ved ikke/ønsker ikke at svare 7 4,2 % I alt ,0 % Hvor sandsynligt tror du, det er, at du finder et job inden for dit fag i løbet af det næste år? Meget sandsynligt 31 18,6 % Sandsynligt 43 25,7 % Hverken eller 39 23,4 % Usandsynligt 24 14,4 % Meget usandsynligt 13 7,8 % Ved ikke 17 10,2 % I alt ,0 % Hvad tror du, det er mest sandsynligt, at du beskæftiger dig med om et år? Jeg er arbejdsløs 7 4,2 % Jeg har fået ufaglært arbejde 17 10,2 % Jeg har fået job inden for mit fag 62 37,3 % Jeg har fået ufaglært job uden for mit fag 31 18,7 %

13 Jeg er under uddannelse 30 18,1 % Andet, skriv venligst hvilket: 9 5,4 % Ved ikke 10 6,0 % I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Jeg overvejer at tage en anden uddannelse Meget enig ,9 % Enig ,1 % Uenig ,4 % Meget uenig ,5 % Ved ikke 69 11,0 % I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Jeg overvejer at søge over i et andet fag Meget enig 96 15,7 % Enig ,2 % Uenig ,2 % Meget uenig ,7 % Ved ikke 62 10,1 % I alt ,0 % Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: - Jeg overvejer at flytte til en anden del af landet Meget enig 36 5,9 % Enig 70 11,5 % Uenig ,9 % Meget uenig ,8 % Ved ikke 72 11,8 % I alt ,0 % Hvis du er - eller bliver - ledig, hvem tror du så bedst kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet? Det kan jeg selv ,8 % 3F 62 10,6 % Anden aktør (fx vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer) 20 3,4 %

14 Jobcentret 17 2,9 % Andre - skriv venligst hvem: 29 4,9 % Ved ikke 55 9,4 % I alt ,0 % Hvis du er - eller bliver - ledig, hvem tror du så bedst kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet? Det kan jeg selv 35 79,5 % Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund 3 6,8 % Anden aktør (fx vikarbureauer og rekrutteringsfirmaer) 1 2,3 % Jobcentret 2 4,5 % Andre - skriv venligst hvem: 1 2,3 % Ved ikke 2 4,5 % I alt ,0 % Hvad tror du, der skal til for at få flere nyudlærte i job? (Marker alle relevante svar) De nyudlærte skal have mere uddannelse og flere kurser ,5 % Der skal mere gang i erhvervslivet (fx ved fremrykning af offentlige ,9 % investeringer) Jobcentret skal bruge sin energi på at finde job frem for at aktivere flest muligt ,2 % Virksomhederne skal have en bonus for at ansætte nyudlærte ,7 % Nyudlærte skal have bedre mulighed for at deltage i forløb, hvor de passer ,6 % fastansattes job, mens de fastansatte efteruddanner sig Andet - skriv gerne hvad du tror, der skal til: 44 7,1 % I alt ,0 % Køn M ,6 % K ,4 % I alt ,0 %

Ledige afskyr kurser i jobsøgning

Ledige afskyr kurser i jobsøgning Ledige afskyr kurser i jobsøgning Kun 42 % ledige i aktivering hos private aktører betegner forløbet som godt og vil hellere uddannes. Ifølge ekspert og politikere har aktørerne økonomisk interesse i aktivering

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Konsulenter og chefer på jobcentre.

Konsulenter og chefer på jobcentre. Konsulenter og chefer på jobcentre. Undersøgelse blandt ansatte og chefer på landets 91 jobcentre viser udbredt utilfredshed med bureaukrati, ringe tillid til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob

Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Industrien forudser massiv udflytning af vidensjob Hvis vi tror, vi skal leve af vidensjob i fremtiden, kan vi tage fejl. 6 ud af 10 direktører i Danmarks største industrivirksomheder mener, at vidensjobbene

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Mobning og sladder på arbejdspladsen

Mobning og sladder på arbejdspladsen Mobning og sladder på arbejdspladsen Sladder og bagtalelse trives på danske arbejdspladser, hvor 39 procent inden for det seneste år har været berørt af problemet. Blandt sosu er, portører og håndværkere

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Tre ud af fire ledige oplever ikke, at jobcentrene hjælper dem med at finde job. Op mod halvdelen af de ledige kalder indsatsen dårlig eller meget dårlig, mens

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Danskerne elsker rygelov

Danskerne elsker rygelov Danskerne elsker rygelov 8 ud af 10 lønmodtagere bakker op om rygeloven. Og blandt de lønmodtagere, som ryger på arbejdet, bakker næsten to ud af tre op om de mere restriktive regler, selv om flere end

Læs mere

Hver femte virksomhed har Facebook-politik

Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver femte virksomhed har Facebook-politik Hver 5. virksomhed især de større - har regler og retningslinjer for medarbejderes brug af internet og sociale medier som Facebook også i fritiden. Det viser

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste Forklaring til opbygning af spørgeramme til SKP-elever: Koderne V, S og B V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode S = spørgsmål

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Hver tredje borger fortsat påvirket negativt af finanskrisen

Hver tredje borger fortsat påvirket negativt af finanskrisen Hver tredje borger fortsat påvirket negativt af finanskrisen Virkningerne af finanskrisen påvirker fortsat omkring hver tredje borger i Region Syddanmark. Det er især penge til forbrug og risikoen for

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Dato Navn Cpr-nummer Introduktionstekst Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A Bilag 10: Spørgeskema til hjemmeudfyldning S P Ø R G E S K E M A Handelshøjskolen i Århus 2005 Undersøgelse af prisviden blandt kunder i Føtex og Bilka 2005 IP Nummer: xxxx xxxx-xxxx-xxxx 461 Velkommen

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155

Brugertilfredshedsundersøgelse nov. 2013. Virksomhedsnavn. Totalrapport. Antal besvarelser: 155 Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 155 Denne undersøgelse har i alt 155 respondenter og en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden uge 44 - uge 46 2013. Rapporten blev

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237 TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb09 19. februar 2009 Public 56237 Metode Feltperiode: 18. februar til 19. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum

Læs mere

Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension.

Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension. Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension. 76 procent af danskerne tror, at ældreplejen vil være ringere end i dag, når de selv går på pension. Hver tredje regner

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012. Sammenfatningsrapport

Dimittendundersøgelse 2012. Sammenfatningsrapport Dimittendundersøgelse 212 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 94% (N=22)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 54 Kvinde 1462 Svar i alt 22 16 Er du: 14 12 1 8 6 1462 4 2 54 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Afbureaukratiseringsundersøgelsen

Afbureaukratiseringsundersøgelsen Afbureaukratiseringsundersøgelsen - Resultater for Danmarks Lærerforening Om undersøgelsen MEGAFON har i samarbejde med Danmarks Lærerforening i januar gennemført en undersøgelse om lærernes holdning til

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet Nuværende praksis og Koch-udvalgets ændringsforslag Beskæftigelsessystemet er genstand for debat, hvad enten der er lavkonjunktur og høj ledighed

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

VEU-Center Østjylland Virksomhedstilfredshedsanalyse foråret 2011

VEU-Center Østjylland Virksomhedstilfredshedsanalyse foråret 2011 VEU-Center Østjylland Virksomhedstilfredshedsanalyse foråret 2011 1 Virksomhedstilfredshedsanalyse, forår 2011 VEU Center Østjyllands virksomhedstilfredshedsanalyse, forår 2011, indeholder 20 spørgsmål.

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Kender du andre udbydere af kost- og vægttabsprogrammer/slankeprodukter?

Kender du andre udbydere af kost- og vægttabsprogrammer/slankeprodukter? Deltagerne i undersøgelsen fordelt på køn Kvinde Mand Mand/kvinde Mand 4.2 Kvinde 95.8 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 120.0 Hvor længe har du fulgt DDV's Mere end 12 måneder Mindre end en måned Hvor længe har

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere