Guide til Dramatisk Biblioteks samlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Dramatisk Biblioteks samlinger"

Transkript

1 Guide til Dramatisk Biblioteks samlinger i Musik- og Teaterafdelingen December 2012

2 Indhold Kapitel 1 (s. 3-8): Katalogiserede samlinger i Dramatisk Bibliotek og deres benyttelsesmuligheder Kapitel 2 (s. 9-14): Uregistrerede og kun delvist katalogiserede samlinger i Dramatisk Bibliotek og deres benyttelsesmuligheder 2

3 Kapitel 1: Katalogiserede samlinger i Dramatisk Bibliotek og deres benyttelsesmuligheder ABC-Teatret. Bestyrelsesprotokol; Skitser vedr. ombygning; Forhandlinger om ansættelse af den kommende leder. Alhambra. Aktier. Apollo Teatret Presseklip Ara Teatret. Protokol over dekorationer og belysning. Aveny Teatret : Revisionsprotokol, korrespondance vedr. ansættelse af Lone Hertz og Malene Schwartz. Manuskripter. Banden Presseklip. Bellevue Teatret. Programmer, udklip, manuskripter. Betty Nansen Teatret (Ældre Samling) ( ) Hovedsamlingen består af skuespillerinden og teaterlederen Betty Nansens ( ) egne instruktions- og rollehefter. Parallelt med samlingen findes en endnu uregistreret samling rollehefter til de samme skuespil opstillet alfabetisk efter forfatter (se Kapitel 2, s. 9) Bemærk: Samlingen bør ikke forveksles med det nuværende Betty Nansen Teatret, hvis tekster findes i Samling af tekster fra stadig producerende teatre (se s. 4-6). Hovedsamlingen, der er katalogiseret i REX, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Jørgen Blaksted Turneen. Pr-materiale, plakater, anmeldelser og pressefotos Boldhusteatret Manuskripter og scrapbøger. Bristol Music Centers Teater Manuskripter, bestyrelsesprotokoller og regnskaber. Caféteatret. Udklip, programmer, pressemeddelelser, manuskripter. Casino Teatrets arkiv ( ) Hovedsamlingen, der fordeler sig på 1. og 2. Række, er nummereret henholdsvis og og består af skuespiltekster i manuskriptform, trykte skuespil tekster samt instruktions- og suffløreksemplarer. Parallelt med samlingen findes en endnu uregistreret samling rollehefter til de samme skuespil opstillet numerisk (se Kapitel 2, s. 9). Repertoirebøger, regibøger,inventariebøger, fotobøger,avisklip, omfattende samling administrativt materiale. Bemærk: Samlingen suppleres af Casino Teatrets administrative arkiv i Håndskriftafdelingen (opstillingssignatur: NKS 2220 fol og NKS 2740 fol), som foruden den administrative del også omfatter journalprotokoller og scenearrangementsprotokoller for størstedelen af perioden

4 Hovedsamlingen, der er katalogiseret i REX, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Comediehuset. Det Kongelige Teaters intimscene Manuskripter. Div. Udklip, programmer, mv. Dagmarteatrets arkiv ( ) En samling manuskripter hovedsageligt af skuespil opført på Dagmarteatret i hele teatrets eksistensperiode. Maskinmesterprotokoller, regibøger, censuroptegnelser, repertoireoversigter, div. håndskrevne manuskripter, div. pressemateriale. Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturerne Dagmarteatret, nr , Dagmarteatret, Supplement, nr og Dagmarteatret, Materiale om forestillinger kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Dansk Danseteater. Koreografitegninger, 40 dvd er med værker koreograferet af Randi Patterson, Anette Abildgaard og Warren Spears Dansk Skolescene Dagbøger, udklip. Danske Dramatikeres Forbunds Samling (1906-) En samling manuskripter og trykte skuespiltekster, der oprindeligt blev afleveret til forbundet, men senere overførtes til Dramatisk Bibliotek i forbindelse med at teatrene påbegyndte deres afleveringer direkte til Dramatisk Bibliotek. Debatteatret. Div. debatspil. Dragørrevyen. Kassebog Fiolteatret Scrapbøger, manuskripter, kontrakter, mv. Folkescenen Div. programmer, udklip. Folketeatrets arkiv (1857-) Samlingen indeholder teatrets arkiv af skuespiltekster i manuskript eller i trykt form, hvor disse har været anvendt ved indstuderingen. Samlingen, der forøges løbende, suppleres af en række endnu uregistrerede forestillingsprotokoller ( ), prøvejournaler ( ) og honorarbøger ( ) (se Kapitel 2, s. 10). Desuden er teatrets scrapbøger for perioden tilgået Dramatisk Bibliotek (se Kapitel 2, gruppen: Scrapbogssamlingen) ca 1950: Scrapbøger, regibøger, kostume- og maskinmesterprotokoller, korrespondancer, div. administrativt materiale. Samlingen af skuespiltekster, der er katalogiseret i REX under Folketeatret, Materiale om forestillinger, kan kun benyttes på bibliotekslæsesale og som Teaterlån. Skuespilteksterne fra 1800-tallet og det øvrige arkivmateriale kan dog kun benyttes på KB s sikrede læsesale (efter evt. forudgående katalogisering). Fredericia Teater. Div. programmer, udklip. Den Frie Scene. Div. programmer, udklip Friluftsteatret i Ulvedalene Gagebog, regnskabsbog, udklip 4

5 Fønix Teatret. (nuv. Aveny Teatret) Hovebøger, kassebøger, turnebøger, Co-Optimisterne. Gladsaxe Teater. Programmer, plakater, manuskripter, video- og DVD-optagelser af repertoiret fra grundlæggelsen i 1964 til lukningen i Samlingen, der er katalogiseret i REX som Gladsaxe Teaters Arkivsamling, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Gottorpteater. Grønlandsturneen Haderslev Teater. Udklip. Samlingerne, der er katalogiseret i REX under Provinsteatre, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Harald Jørgensen Turneen. Harald Jørgensen ( ) ledede i årene Harald Jørgensen Turneen. Samlingen rummer administrativt materiale, korrespondance, fotos, manuskripter, mv Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Harald Jørgensen Materialer om forestillinger, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Helsingør Sommerteater. Presseklip. Hofteatret Kontrakter, administrativt materiale, ombygninger, fortegnelser over kostumer, o.m.a. Samlingen, der er katalogiseret i REX undr Hofteatret Materiale om forestillinger, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Jorge Holguins Danseteater Horsens Teater. Korrespondance ml Johannes Fønss og Aage Koppel. Hvidovre Teater Scrapbøger, korrespondancer, administrativt materiale, manuskripter, programmer. Hørespil/Radioteatret Samlingen, der skønnes at være ret komplet fra et ikke nærmere konstateret tidspunkt (sidst i 1930rne/først i 1940rne) indeholder alle de hørespil, som er blevet udsendt af Danmarks Radio og udbygges løbende med de nyeste hørespil opført af Radioteatret hver sæson. Samlingen suppleres af en endnu ukatalogiseret samling af Danmarks Radios ældre hørespil, udsendt fra 1925 og de følgende 25 år (se Kapitel 2, gruppen: Danmarks Radios ældre hørespil). Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan kun benyttes på bibliotekslæsesale og som Teaterlån. Kaleidoskop. Scenetegninger, presseklip, programmer, nyhedsbreve Kanonhallen ringbind med presseklip, korrespondancer, årsberetninger, manuskripter, mv. Repertoireoversigt (i DraBibs Håndbibliotek). Jens Kistrups arkiv Udklipssamling med teaterkritikeren. mag. art. Jens Kistrups ( ) samtlige publicerede artikler mellem 1946 og Samlingen, der er ordnet kronologisk, omfatter i alt 41 kartotekskasser (16 hyldemeter). Dertil kommer 6 kartotekskasser med Kistrups korrespondance mellem 1953 og 1962 som kronikredaktør ved Berlingske Tidende. Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Jens Kistrups Udklipssamling, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. 5

6 Bodil Kjers samling af rollehæfter. Ca. 120 manuskripter fra Bodil Kjers optræden primært på Det Kongelige Teater i perioden Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Bodil Kjers manuskripter, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Hellan Kolbye s samling af ældre trykte skuespil, syngestykker, ballettekster og marionetspil. Denne samling af næsten 400 ældre trykte teatertekster på dansk stammer fra sidste halvdel af det 18. årh. og første halvdel af det 19. årh. Samlingen, der hidrører fra teaterlæge ved Odense Teater, Hellan Kolbye ( ), blev først overdraget Teatervidenskabeligt Instituts bibliotek i 1993 og overførtes derfra til Dramatisk Bibliotek i Den repræsenterer en enestående samling af ældre trykte teatertekster af danske og til dansk oversatte forfattere. Det Kongelige Teater. Repertoirelister, administrationspapirer, scenetekniske protokoller, fotobøger, oma Samlingen, der er katalogiseret i REX under Det Kongelige Teater, Materiale om forestillinger, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Kronborg. Hamletforestillinger på Kronborg Landsdelsscenen. Udklip Viggo Lindstrøms samling Samling af 122 ældre trykte franske skuespil udgivet i 1800-tallets sidste halvdel og indbundet som serieværk. Samlingen stammer fra instruktøren Viggo Lindstrøm ( ) og var før ham ejet af direktøren for Folketeatret Robert Watt ( ). Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Viggo Lindstrøms saml. 8, kan kun benyttes på bibliotekslæsesale og som Teaterlån. Living Movement. Lorry. Programmer, udklip. Morskabsteatret Regnskabsbøger Nakskov Teater. Udklip Samlingerne, der er katalogiseret i REX under Provinsteatre, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Det Ny Scala. (Nørrebros Teater, Scala) Presseklip. Samlingerne, der er katalogiseret i REX under Scala og Det Ny Scala, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Det Ny Teater (Ældre Samling 1) (1908-ca. 1950) Samlingen består af Det Nye Teaters ældre samling af manuskripter fra grundlæggelsen i 1908 og frem til ca Den er opstillet i numerisk orden (1-290) og består væsentligst af håndskrevne skuespiltekster, heraf de fleste instruktionsog/eller suffløreksemplarer, samt rollehefter. En håndskreven kronologisk registrant over Det Ny Teaters ældre repertoire i denne periode findes i Dramatisk Biblioteks håndbibliotek. Hoved- og regnskabsbøger (8 bd.), gagekvitteringsbøger (3 bd.), maskinmesterprotokol (1 bd.), Herre- og damegarderobeprotokoller (2 bd.) repertoirebog (1 bd.), læste stykker (1 bd.) - i perioden ca Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan kun benyttes på bibliotekslæsesale og som Teaterlån. Nørrebros Teater (Ældre Samling) (1887- ca. 1950) Samlingen udgør Nørrebros Teaters ældre tekstarkiv. Bemærk: Bør ikke forveksles med samlingen for det nuværende Nørrebros Teater, hvis tekster findes i Samling af tekster fra stadig producerende teatre (se s. 4-6). 6

7 Regnskabsbøger (9 bd.), gagebøger (5 bd.), repertoirebøger (3 bd.) - i perioden Scrapbøger Odense Teater. Fotos fra forestillinger, ordnet i konvolutter og kasser efter forestilling og sæson Velourindbundet regibog med beskrivelse og tegninger af scenografier til navngivne stykker Pantomimeteatret. Udklip Personsamlinger Denne gruppe samlinger indeholder hovedsageligt skuespiltekster og instruktionsmanuskripter overdraget fra følgende instruktører og skuespillere: Henrik Bentzons samling (hovedsageligt hans egne rollemanuskripter). Leck Fischers samling (hovedsageligt hans egne manuskripter til hørespil og skuespil; en maskinskreven registrant inddelt i hørespil og skuespil findes tillige ved samlingen). Helge Kjærulff-Schmidts samling (hovedsageligt hans egne rollemanuskripter). Finn Methlings samling (hovedsageligt originalmanuskripter til hans egne skuespil samt hans oversættelser af andres værker). Svend Methlings samling (hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter). Poul Reumerts samling (hovedsageligt hans egne instruktions- og rollemanuskripter). Erling Schroeders samling (hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter). Privatteatret Programmer Riddersalen. Udklip Radio Tv Spil Indeholder en samling trykte antologier med danske og udenlandske Radio- og TV-spil. Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan hjemlånes. Revytekster (1877- ca. 1930rne) Samlingen består hovedsageligt af teksterne til de Københavnske Sommerrevyer, opført på Nørrebros Teater, og andre Københavnske morskabsteatre fra 1877 og frem til 1930 erne. Teksterne er opstillet i to rækker i kronologisk orden efter opførelsesåret. De suppleres af trykte noder til de Københavnske Sommerrevyer i Musik- og Teaterafdelingens Småtrykssamling (serier), der tillige findes scannet på Musik- og Teaterafdelingens hjemmeside: Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturerne Københavnske Sommerrevyer og Københavnske Revyer , kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Rialto Teatret ringbind med programmer og pressefotos, ordnet efter forestilling, , løse programmer. Røde Kro Teater Udklip, programmer. Rønne Theater. Udklip Samlingerne, der er katalogiseret i REX under Provinsteatre, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Samling af tekster fra stadig producerende teatre og nu ophørte teatre Denne gruppe indeholder teatertekster samt enkelte DVD-optagelser overdraget fra følgende stadig producerende teatre og nu ophørte teatre (den sidste gruppe mærket med asterisk *): Aalborg Teater Aarhus Teater 7

8 8 ABC Teatret (*) Abildstrøms Teater (*) (se: Riddersalen) Den Anden Operas samling (*) Allé Scenen (*) Amager Scenen (*) Amatørscenen Vendsyssel Aveny-T Aveny Teatret (*) Baggårdsteatret Bådteatret Banden (*) Bellevue Teatret Betty Nansen Teatret (og Edison Teatret) Blaksted Tournéen (*) Boldhus Teatret (*) Bristol Music Center (*) Bruthalia Teatret (*) Børneteatret Filuren Café Teatret Cantabile 2 Cumulus Teatret Dansk Danseteater Det Danske Teater (*) Dr. Dante (*) Dr. Dante s Aveny (*) Dueslaget (*) Edison Teatret (se: Betty Nansen Teatret) Egnsteater Hvidovre (se: Teater Vestvolden) Familieteatret (se: Susanne Theil s Teater) Filuren Fiolteatret (*) Gellerupscenen Gentoftescenen (*) Gentoftescenen af (*) Gladsaxe Teater (*) Gladsaxe Ny Teater (*) Grønnegårdsteatret Holbæk Egnsteater Holland House Hotel Pro Forma Husets Teater Hvidovre Teater (*) Ishøj Teater Jako-Bole Teatret Jomfru Ane Teatret (se: Teater Nordkraft) Jumbo Teatret (*) Jytte Abildstrøms Teater (se: Riddersalen) Jørgen Blaksted Tournéen (se: Blaksted Tournéen) (*) Kaleidoskop (*) Kaskade Teatret (*) Det Kongelige Teater Kûitse Original Theatre (*) Det lille Teater Det lille Tournéteater (*) Limfjordsteatret Mammutteatret Mungo Park Møllen (Teatret Møllen)

9 Det Ny Scala (tidligere Nørrebros Teater) (*) Det Ny Teater (Nyere Samling) Nyt Dansk Danseteater (se: Dansk Danseteater Nørrebros Teater (Nyere Samling) Odense Friskole Odense Teater Klaus Pagh Tournéen (*) Posthusteatret (*) Privat Teatret (*) Rialto Teatret (*) Scala (Scala Teater) (*) Scala Teater (se: Scala) Skifteholdet (*) Strøghusteatret (*) Studenterscenen (Den danske Studenterscene) (*) Susanne Theil s Teater (Familieteatret) Svalegangen Taastrup Teater Teamteatret Teater Faar 302 Teater Grob Teater Kavaleriet (*) Teater Ludi (*) Teater Refleksion Teater Vestvolden (Egnsteater Hvidovre) Teatret Artibus (*) Teatret Fair Play Teatret Marquez (*) Teatret Møllen (se: Møllen) Teatret Opus X Teatret ved Sorte Hest Teatret Trekanten Teatret Zeppelin Terra Nova Teater Theatret Thalias Tjenere Thy Teater Tribunen (*) Turnus Teatret (*) Ungdommens Teater (*) Vendsyssel Egnsteater (Vendsyssel Teater) Vendsyssel Teater (se: Vendsyssel Egnsteater) Vintapperteatret (*) Zangenbergs Teater Østre Gasværk Teater Samtlige tekster, der er katalogiseret i REX, kan kun benyttes på bibliotekslæsesale og som Teaterlån. Samlinger. Almene Indeholder en samling af nyere trykte antologier med danske og udenlandske skuespil (d.v.s. hovedsageligt udgivet efter 1900). Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan hjemlånes. Samlinger (ordnet efter lande/regioner) Indeholder en række samlinger af nyere trykte antologier med skuespiltekster (hovedsageligt udgivet efter 1900), ordnet og opstillet alfabetisk efter følgende lande/regioner/kulturer: Afrika Amerika Arabiske Lande 9

10 Argentina Australien Belgien Canada Caribien Danmark England Finland Frankrig Holland Indien Irland Island Israel Italien Japan Jødiske Kina Latin Amerika Malaysia Mexico New Zealand Nigeria Norge Polen Rumænien Rusland Skotland Spanien Sverige Tjekkoslovakiet Tyskland Østrig Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan hjemlånes. Samlinger. Specielle Indeholder en samling af nyere trykte antologier (hovedsageligt udgivet efter 1900) med danske og udenlandske skuespil for minoritetsgrupper, eller for særlige besætninger (monologer, dialoger, o. lign.) Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan hjemlånes. Samlinger. Ældre Indeholder en samling af ældre trykte antologier (hovedsageligt udgivet før 1900) med danske og udenlandske skuespil. Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan kun benyttes på bibliotekslæsesale og som Teaterlån. Samlinger. 1-Aktere Indeholder en samling af nyere trykte antologier (hovedsageligt udgivet efter 1900) med danske og udenlandske enaktere. Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan hjemlånes. Scala (Concert du Boulevard, National Scala). Presseklip Frederik Schybergs arkiv Udklipssamling med teaterkritikeren, dr. phil. Frederik Schybergs ( ) avisartikler, teateranmeldelser og - essays, publiceret mellem 1930 og Omfatter 5 kartotekskasser (2 hyldemeter). Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Fr. Schybergs Udklipssamling, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. 10

11 Fr. Schyberg s samling af trykte skuespil Indeholder en samling danske og udenlandske trykte skuespil, der blev overdraget Dramatisk Bibliotek testamentarisk af teaterhistorikeren, dr. phil. Frederik Schyberg ( ). Den er opstillet alfabetisk efter forfatteren. Bemærk: Der findes tillige en seddelkatalog over samlingen i Dramatisk Biblioteks håndbibliotek, ligesom der findes en mindre samling af trykte ukatalogiserede skuespil i dubletter, idet disse også findes i Skuespil 8 samlingen Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Fr. Schybergs saml. (skuespil), kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Fr. Schyberg s samling af trykt teatervidenskabelig litteratur Indeholder en samling dansk og udenlandske trykt teatervidenskabelig litteratur, der blev overdraget Dramatisk Bibliotek testamentarisk af teaterhistorikeren, dr. phil. Frederik Schyberg ( ). Der findes tillige en seddelkatalog over samlingen i Dramatisk Biblioteks håndbibliotek., ligesom der også findes en mindre samling af trykt ukatalogiseret teaterfaglig litteratur i dubletter, idet disse bøger også findes i Det Kongelige Biblioteks hovedsamlinger. Samlingen er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Fr. Schybergs saml. (litt.), kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Skandinavisk Forsøgsteater. Strindberg på Dagmarteatret Programmer. Skuespil 4 samlingen Denne samling er tilgået Dramatisk Bibliotek fra forskellige givere, hvorfor proveniensen som oftest er uklar. Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Skuespil 4, kan kun benyttes på bibliotekslæsesale og som Teaterlån. Skuespil 8 samlingen Denne samling af udelukkende trykte tekster indeholder det meste af den trykte danske dramatiske litteratur (skuespil samt operalibretti og ballettekster) udgivet siden begyndelsen af 1800-tallet, samt en meget stor samling af udenlandsk dramatik på originalsprogene. Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Skuespil 8, kan hjemlånes med undtagelse af de ældsre tryk fra før år 1900, der kun kan benyttes på læsesale og som Teaterlån. Strakosch samlingen (Teaterforlag) Denne samling stammer fra Teaterforlaget Strakosch, og består væsentligt af ældre maskinskrevne tekster, hvoraf flere kan bestemmes til de pågældende teatre, hvor de blev opført. Samlingen indeholder tillige adskillige danske oversættelser af udenlandske dramatikeres værker samt oversættelser af dansk dramatik. Desuden suppleres endvidere af en samling trykte ukatalogiserede franske skuespiltekster (se Kapitel 2, gruppen: Samling af trykte franske skuespiltekster). Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Strakosch, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Studenterscenen. Korrespondance , vedtægter, programmer, plakater, foto etc. vedr. repertoiret opført af Studenterscenen. Samlingerne, der er katalogiseret i REX under Studenterscenens Arkivalier, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Thalia Teatret Forestillingsmateriale. Tidsskriftssamlingen Dramatisk Biblioteks samling af danske og udenlandske teatertidsskrifter, hvoraf mange indeholder hele skuespiltekster. Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen: YA-1 8, kan hjemlånes (efter evt. forudgående stregkodning). TV-Teatret Samlingen, der skønnes at være ret komplet, indeholder de skuespil, som er blevet udsendt af Danmarks Radio/TVteatret. 11

12 Samlingen, der er katalogiseret i REX, kan kun benyttes på bibliotekslæsesale og som Teaterlån. Østre Gasværk Teater Administrationspapirer og korrespondancer. Kapitel 2: Uregistrerede og/eller delvist katalogiserede samlinger i Dramatisk Bibliotek og deres benyttelsesmuligheder Amager Scenens arkivalier Indhold: Skuespiltekster, diverse administrative arkivalier, fotos og korrespondance. Omfang: 2 hyldemeter med ringbind og fotomapper Teatergruppen Artibus manuskriptsamling Indhold: Skuespiltekster opført af Teatergruppen Artibus, der efter 25 års virke ophørte med udgangen af sæson 2004/2005. Omfang: 39 manuskripter (1 hyldemeter) Note: De øvrige modtagne arkivalier fra Teatergruppen Artibus er overført til Håndskriftafdelingen og Billedsamlingen. Betty Nansen Teatret (Ældre Samling) Indhold: Rollehefter til repertoiret på Betty Nansen Teatret ( ), opstillet alfabetisk efter forfatter. Omfang: 4 hyldemeter Birger Bartholins Arkiv Indhold: Balletnotater, -tegninger, undervisningsarkivalier, fotos, regnskabsbøger, kontrakter, avisudklip fra balletmester Birger Bartholin ( ). Omfang: 3 hyldemeter ompakket i CMI-bokse Martin Bergs Arkiv. Martin Berg er forfatter, oversætter og mangeårig administrator for Odin Teatret. Samlingen rummer korrespondancer, regnskaber, bestyrelsesprotokoller, korrekturer mv. Samlingen er i proces med katalogisering i REX, men kan bestilles ved henvendelse til Dramatisk Bibliotek til brug på KB s sikrede læsesale. Svend Bergs Samling Indhold: Teaterarkivalier, teatermanuskripter, pressemateriale, forestillingsfotos, gæstebøger og plakat-programmer fra teaterlederen Svend Berg ( ) og The Mermaid Theatre i København ( ). Omfang: 1hyldemeter) Bådteatrets Arkiv Indhold: Bådteatrets arkiv af 12 opførte og 46 uopførte skuespiltekster. Omfang: 2 hyldemeter Note: De øvrige modtagne forestillingsarkivalier er overført til Håndskriftafdelingen; plakater og forestillingsfotos overført til Billedsamlingen. Casino Teatrets arkiv ( ) 12

13 Indhold: Rollehefter til repertoiret på Casino Teatret ( ) opstillet numerisk (1-1158). Omfang: 34 hyldemeter Danmarks Radios ældre hørespil Indhold: Hørespiltekster og instruktionsbøger til de ældste hørespil udsendt af Statsradiofonien/Danmarks Radio fra 1925 og gennem de følgende 25 år. Omfang: 55 hyldemeter med 2630 hørespiltekster (opstillet numerisk), 17 regi-protokoller (med oplysninger om roller, medvirkende, udsendelsesdato etc.) samt 37 tekstbind med Jens Lochers radioføljeton Familien Hansen. Dansk Amatør Teater Samvirkes (DATS) samling af trykte skuespil Indhold: En samling af danske og udenlandske trykte skuespil, overdraget Dramatisk Bibliotek som gave af Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS). Omfang: 11 hyldemeter Note: Samlingen er opstillet alfabetisk efter forfatter. Dansk Teaterforlags Samling Indhold: Teatertekster Omfang: ca. 500 bind (15 hyldemeter) Note: Samlingen indeholder Dansk Teaterforlags samling af skuespil, der især blev benyttet for skolekomedier. Det Ny Teater (Ældre Samling 2) (1908 til midt i 1950 erne) Indhold: Skuespiltekster opført på Det Ny Teater fra 1908 til midt i 1950rne. Omfang: 1 hyldemeter Note: Samlingen tæller lidt over 50 skuespil og består væsentligst af håndskrevne skuespiltekster - de fleste instruktions- og/eller suffløreksemplarer fra første halvdel af 1900-tallet. Dramatisk Biblioteks Arkiv Indhold: Mødeprotokoller, korrespondance, manuskripter, tryk, fotos og udklip om Dramatisk Bibliotek fra grundlæggelsen 1939 til i dag (inklusive lektor Chr. Ludvigsens arkivalier) Omfang: 2 hyldemeter Dramatisk Biblioteks Håndbibliotek Indhold: Repertoire-fortegnelser etc. over københavnske teatres repertoire (Betty Nansen Teatret, Casino Teatret, Dagmarteatret, Folketeatret, Albert Helsengreens Teater, Kanonhallen , Det Kongelige Teater, Moth-Lunds Teaterforlag, Københavnske Privatteatre (v/ Knud Atlung), Nørrebros Teater, diverse københavnske Privatteatre (v/ Poul Hunderup). For yderligere detaljer se Dramatisk Biblioteks hjemmeside over Specialkataloger: Omfang: 2 hyldemeter Folketeatrets arkiv Indhold: Forestillingsprotokoller ( ), prøvejournaler ( ) og honorarbøger ( ). Omfang: 1 hyldemeter Gladsaxe Teaters arkivsamling Indhold: Programmer, plakater, video- og DVD-optagelser af repertoiret på Gladsaxe Teater fra grundlæggelsen i 1964 til lukningen i Materialet er opstillet kronologisk efter opførelsessæson: Kronologisk fortegnelse over materialet ordnet efter opførelsessæson findes vedlagt samlingen. Omfang: 8 hyldemeter 13

14 Albert Helsengreens Teater ( ) Indhold: Skuespilleren Albert Helsengreens ( ) teaterrepertoire (instruktions- og suffløreksemplarer samt rollehefter), opstillet alfabetisk efter forfatter. En håndskreven registrant udarbejdet af Martin Dyrbye findes i Dramatisk Biblioteks håndbibliotek. Omfang: 224 titler (13 hyldemeter) Carl P. Krafts samling Indhold: Cirkusarkivalier (programmer, udklip, tidsskrifter, video- og lydbånd, fotoalbum etc.) tilgået som gave i 2006 fra vicestadsbibliotekar Carl P. Kraft (død 2006) Omfang: 4 hyldemeter Oscar Knudsens samling (Cirkussamlinger, Dramatisk Bibliotek) Indhold: Samling af håndtegnede og farvelagte modelteaterfigurer udført af cirkusplakattegneren Oscar Knudsen ( ). Indeholder dukketeaterfigurer og sætstykker til skuespil af Ludvig Holberg (50 stk.) og Jules Vernes Jorden Rundt i 80 dage (120 stk.) samt 2 uspecificerede roller; tilgået som gave fra Hans Chr. Jensen ( i.h.t. gavebrev af ) Omfang: 172 udskårne modelteaterfigurer (i 2 kasser) Henning Kronstams Arkiv Indhold: Udklip (ordnet kronologisk i kuverter efter år) og arkivalier om solodanser Henning Kronstam ( ). Omfang: 1 hyldemeter (ompakket i CMI bokse) Note: De modtagne fotografier er overdraget Billedsamlingen. Mogens Landsvigs Arkiv Indhold: Manuskripter til radioudsendelser samt manuskripter til opslagsværk om musicals og operetter. Omfang: 3 hyldemeter Note: Referencesamling skabt af tidligere programmedarbejder ved Danmarks Radio, Mogens Landsvig, bestående af notater og udklip om populær musikdramatik (operetter og musicals) og deres ophavsmænd og udøvere. Samlingen, der er organiseret i et alfabetisk opslagsarkiv over ældre udøvende kunstnere i dette repertoire og et leksikonmanuskript over mucials og operetter, indeholder desuden Landsvigs radioforedrags-manuskripter, notater og udklip om ophavsmænd, ordnet efter komponist og underopdelt efter værk. Hanne Løyes Samling Indhold: Skuespiltekster og filmmanuskripter fra skuespillerinden Hanne Løye (født 1932). Omfang: 2 hyldemeter Asta Mollerups samling Indhold: Diverse tryk, fotos og udklip af og om balletdanserinden Asta Mollerup og hendes balletskole Omfang:1 arkivmappe Henning Moritzen og Lise Ringheims Arkiv. Rollehæfter, scrapbøger, breve, personlige effekter, fotos, lydoptagelser, film mv fra begges karrierer primært på Det Kongelige Teater, men også i andre sammenhænge. Samlingen rummer desuden arkivalier fra Lise Ringheims far, skuespilleren Arvid Ringheim. Samlingen er i proces med katalogisering i REX, men kan bestilles ved henvendelse til Dramatisk Bibliotek til brug på KB s sikrede læsesale. Teaterforlaget Moth-Lund s samling Indhold: Samling af udlejningstekster i manuskript og trykt form. Materialet indeholder talrige strygninger og regibemærkninger. Omfang: 10 hyldemeter 14

15 Note: Flere af skuespilteksterne er blevet opført på Københavnske teatre og provinsteatrene og bærer stemplet Carl Henriksen, direktør for Randers Teater i 1880rne og Sønderbros Teater i København i Samlingen blev i 1992 forøget med skuespiltekster doneret af Dansk Teaterforlag i Kolding. Samlingen, der kun for en mindre dels vedkommende er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Moth- Lund s saml. 4, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale (efter evt. forudgående katalogisering) Henri Nathansens papirer Indhold: Manuskripter, tryk, fotos og udklip af og om dramaturgen Henri Nathansen ( ). Omfang:1 arkivmappe Ray Nusseleins Arkiv. Ray Nusselein ( ) var dansk-hollandsk dukkefører, leder af Paraplyteatret Samlingen indeholder administrativt materiale, forestillingsmateriale, fotos, plakater, film, mv. Samlingen er i proces med katalogisering i REX, men kan bestilles ved henvendelse til Dramatisk Bibliotek til brug på KB s sikrede læsesale. Lise Ringheim og Arvid Ringheims Arkiv (se: Henning Moritzens Arkiv) Odense Teater (Ældre Samling) Indhold: Ældre skuespiltekster og instruktionsbøger i manuskript og tryk, for størstedelens vedkommende hidrørende fra Odense Teater med enkelte fra Casino Teatret og Betty Nansens Teatret. Omfang: 1 hyldemeter Carlo M. Pedersens papirer Indhold: Manuskripter, tryk, fotos og udklip af og om sceneinstruktøren Carlo M. Pedersen ( ). Omfang: 1 kartotekskasse, 9 arkivkasser og 3 ringbind (1 hyldemeter) Jens Louis Petersen Arkiv Indhold: Teatersekretær Jens Louis Petersens ( ) oversættelser af skuespil, operaer og operetter (opstillet alfabetisk efter hovedforfatteren) foruden hans litterære arbejder (ordnet i kartotekskasser efter året for affattelsen). Vedlagt en maskinskrevet liste med Jens Louis Petersens samlede produktion. Omfang: 5 hyldemeter Samlingen, der for de danske oversættelsers vedkommende er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Jens Louis Petersens samling, kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Personsamlinger Indhold: Skuespiltekster og instruktionsmanuskripter overdraget fra følgende instruktører og skuespillere: Steen Albrechtsens samling (hovedsageligt hans egne tekstbearbejdelser og instruktionseksemplarer; omfang: 1 hyldemeter) Erling D. Bjerno s samling (hovedsageligt tekster til de operaer/skuespil han komponerede musik til; en maskinskreven registrant findes ved samlingen i magasinet; omfang: 1 ½ hyldemeter). Jørgen Blaksteds samling (hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter samt et omfattende baggrundsmateriale i form af plakater, forestillingsfotos etc. ; omfang: 4 hyldemeter). Lily Brobergs samling (hovedsageligt hendes egne rollemanuskripter; omfang: 2 kapsler). Fuzzy s samling (Jens Vilhelm Pedersen) (hovedsageligt tekster til de skuespil han komponerede musik til; en genreopdelt fortegnelse i print og på CD over Fuzzy s samlede værker findes ved samlingen i magasinet; omfang: 5 hyldemeter). John Hahn-Petersens samling (hovedsageligt hans egne rollemanuskripter; omfang: 1 ½ hyldemeter). Preben Harris s samling (hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter suppleret af et omfattende baggrundsmateriale; omfang: 5 hyldemeter). Lone Hertz s samling (hovedsageligt hendes egne rollemanuskripter; omfang: ½ hyldemeter). Jesper Langbergs samling (hovedsageligt hans egne rollemanuskripter; omfang: 3 hyldemeter) Bemærk: Jesper Langbergs far, skuespilleren Sigurd Langbergs ( ) efterladte papirer (22 kapsler og 2 kasser) befinder sig i Håndskriftafdelingen (Acc 1992/60); den indeholder breve, personalia, skuespiltekster, rollehefter, scrapbøger og andre udklipssamlinger vedr. Langberg-familien (Sigurd, Karna, Martin, Ebbe og Jesper Langberg. 15

16 Karen Marie Løwerts samling (hovedsageligt hendes egne instruktionsbøger og rollehefter; omfang: ½ hyldemeter) Søren Melsons samling (hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter; omfang: 1 hyldemeter). Erik Paaskes samling (hovedsageligt hans egne rollemanuskripter; omfang: 1 hyldemeter). Carlo M. Pedersens samling (hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter; omfang: 1 hyldemeter). Carlo M. Pedersens samling af hørespil (hovedsageligt hans egen dubletsamling af hørespilmanuskripter fra Danmarks Radio på ca. 400 titler; omfang: 4 hyldemeter). Helge Rungwalds samling (hovedsageligt hans egne instruktionsmanuskripter; omfang: 1 hyldemeter). Palle Skibelunds samling (hovedsageligt hans egne instruktions- og rollemanuskripter; omfang: 3 hyldemeter). Ole Walboms samling (hovedsageligt hans egne instruktions- og rollemanuskripter; omfang: 1 hyldemeter). Samlingerne kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale (efter evt. forudgående katalogisering) Børge Ralovs samling Instruktionsmanuskripter til skuespil samt div. arkivalier. 2 kasser. Børge Ralov ( ) var danser og koreograf ved Det Kongelige Teater virkede siden som ballet- musical- og operette instruktør samt som producer ved DR Samlingen, der er katalogiseret i REX med opstillingssignaturen Børge Ralov Manuskripter og Arkivalier kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale. Samling af danske teaterprogrammer Indhold: Teaterprogrammer fra bl.a. Det Kongelige Teater, Folketeatret, Det Ny Teater o. a. teatre, deponeret af Håndskriftafdelingen (Acc. 1989/112). Omfang: 6 hyldemeter Samling af danske og udenlandske teaterprogrammer Indhold: Teaterprogrammer fra forskellige danske og udenlandske teatre modtaget fra Blaksted Tournèen, opstillet alfabetisk efter titel i ringbind. Omfang: 4 hyldemeter Samling af film, video- og lydbånd, herunder Cirkus-optagelser Indhold: Diverse samlinger med bl.a. Cirkus-optagelser erhvervet fra Børge Nees, Kirsten Lillering og Wessing Film & TV, samt lydbånd fra Fiolteatrets forestillinger og videobånd fra Folketeatrets forestillinger (herunder en større samling videobånd og lysbilleder, der dokumenterer Folketeatrets seneste ombygning). Omfang: Adskillige mindre kasser (5 hyldemeter) Samling af fotografier af ældre operaforestillinger Indhold: Ældre lysbilleder og glasplade-optagelser af en række forestillinger med operaer af Richard Wagner, W. A. Mozart og Richard Strauss (alle tilsyneladende med relation til Dresdener Staatsoper). Omfang: 1 mindre kasse Samling af trykte franske skuespiltekster. Indhold: Trykte franske skuespiltekster fra og 1900-tallet, modtaget som gave fra teaterforlaget Nordiska Strakosch; opstillet alfabetisk efter forfatter. Omfang: 8 hyldemeter Scrapbogssamlingen Indhold: Scrapbogssamlinger overdraget fra følgende teatre og enkeltpersoner: Aarhus Teater (omfang: 1 hyldemeter) Blaksted Tournéen (omfang: 2 hyldemeter) Boldhus Teatret (omfang: 1 kapsel) 16

17 Lily Broberg (omfang: ½ hyldemeter) Fiolteatret ( ) (omfang: 2 hyldemeter; samlingen suppleres af en lydbåndssamling fra samme periode se Kapitel 2, gruppen: Diverse film, videoer og lydbånd) Folketeatret ( ) (omfang: 3 hyldemeter inklusive Folketeater Avisen ; samlingen suppleres af en mindre samling videooptagelser fra samme periode se Kapitel 2, gruppen: Diverse film, videoer og lydbånd) Preben Harris (omfang: 2 hyldemeter) Jesper Langberg (omfang: 3 ringbind) Bemærk: Jesper Langbergs far, skuespilleren Sigurd Langbergs ( ) efterladte papirer (22 kapsler og 2 kasser) befinder sig i Håndskriftafdelingen (opstillingssignatur: Acc 1992/60); den indeholder breve, personalia, skuespiltekster, rollehefter, scrapbøger og andre udklipssamlinger vedr. Langberg-familien (Sigurd, Karna, Martin, Ebbe og Jesper Langberg. Svend Aage Larsen (omfang: 1 kuvert med div. billeder, papirer og udklip) Stig Lommer (omfang: 4 hyldemeter inklusive udklipssamling om Stig Lommer revyerne i lille format) Inger Morville (omfang: 3 bind; de tilhørende fotografier er overdraget til Billedsamlingen) Erling Schrøder (omfang: 5 bind samt 86 kuverter vedr. enkeltforestillinger, opstillet alfabetisk efter forestillingstitel og en del løse fotos etc.) Vilh. Saxtorph (omfang: 14 bind) Emma Thomsen (omfang: 1bind) Arne Weel (omfang 6 læg; indeholder satiriske tegninger og plakater) Samlingerne kan kun benyttes på KB s sikrede læsesale (efter evt. forudgående katalogisering) Seddelkataloger over skuespil og skuespilforfattere Indhold: Ældre seddelkataloger over skuespil og skuespilforfattere (bl. a. Maria Crones seddelkataloger og UBsamlingens gamle systematiske seddelkatalog over skuespil og dramatisk litteratur Omfang: 4 kartotekskasser og -skuffer Seddelkataloger over skuespil og skuespilforfattere Indhold: Ældre seddelkataloger over samlinger, samt skuespil og skuespilforfattere (heriblandt Maria Crones protokoller og seddelkataloger, UBF-samlingens gamle systematiske seddelkatalog over skuespil og dramatisk litteratur, Teaterforlagets Strakosch titel- og forfatter-seddelkataloger samt kritikeren Fr. Schybergs seddelkataloger over egne samlinger af skuespil og dramatisk litteratur) Omfang: 12 kartotekskasser samt diverse hefter og protokoller. Seddelkataloger over skuespil og skuespilforfattere Indhold: Diverse ældre seddelkataloger over skuespil og skuespilforfattere, heriblandt Dramatisk Biblioteks ældre titelog seddelkataloger, samt andre seddelkataloger med forskellig proveniens over skuespil, skuespilforfattere og dramatisk litteratur. Omfang: Adskillige kartoteksskabe, kartotekskasser og -skuffer Teaterforlaget Scalas arkiv Indhold: Skuespiltekster og noder fra Teaterforlaget Scalas arkiv (hovedparten i manuskriptform); opstillet alfabetisk efter forfatter. Omfang: 13 hyldemeter Kai Wiltons Samling Indhold: Skuespiltekster og instruktionsbøger benyttet af teaterdirektør Kai Wilton ( ). Omfang: 125 bind (2 hyldemeter) 17

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

FÆLLESSANG OG FAGLIG DEBAT

FÆLLESSANG OG FAGLIG DEBAT PENGE TIL SMÅ TEATRE Københavns Kommune dækkede ikke bare hullet efter statens faldende tilskud, de fandt også ekstra penge. Bare ikke til Grønnegårds Teatret, der mister støtte. ANMELDELSER PÅ NETTET

Læs mere

Årets Reumert 2013-priserne uddelt her til aften

Årets Reumert 2013-priserne uddelt her til aften Fiolstræde 44 DK-1171 København K Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk 6. maj 2013 Pressemeddelelse Maj 2013 Årets Reumert 2013-priserne uddelt her til aften Teaterinstruktør Klaus Hoffmeyer modtog

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013

KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 KVALITATIV BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2013 STATENS SCENEKUNSTSKOLE Udarbejdet januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUMÉ... 3 RESUME... 4 DATAINDSAMLING... 4 GENNEMGANG AF SVARENE PÅ DE ENKELTE SPØRGSMÅL

Læs mere

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

STYGGE KRUMPEN DAGENE. idékatalog

STYGGE KRUMPEN DAGENE. idékatalog STYGGE KRUMPEN DAGENE idékatalog Folkefest i Hjørring d. 13.-15. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE teater 4-10 aktiviteter 11-16 historien 17-21 det mener vi 22-23 Instruktør. Tysk skuespillerskole 1958-61

Læs mere

VIBORG TEATERFORENING Sæson 2015 16

VIBORG TEATERFORENING Sæson 2015 16 VIBORG TEATERFORENING Sæson 2015 16 tradition, fornyelse og gode oplevelser foto: MISfELDt REKLAMEfotoGRAfI APS Kære teaterpublikum! I forrige sæson lancerede vi vort teaterrepertoire i tre forskellige

Læs mere

Idealisten der udfordrede

Idealisten der udfordrede Hjælp til lønforhandlingen Nu kan du også få hjælp til at forhandle individuel løn. Skuespillerforbundet samarbejder med en ekstern forhandler, som for 750 kroner i timen sikrer dig den bedst mulige aftale.

Læs mere

Jeg skal lede, ikke styre

Jeg skal lede, ikke styre Danske serier med vokseværk Danske tv-serier er i høj kurs, og efteråret bugner af premierer. Det gi r job, men både DR og TV2 skal passe på ikke at spille for sikkert, for konkurrencen spidser til. Jeg

Læs mere

TEATERKOMPAGNIETS HISTORIE 1993-2009

TEATERKOMPAGNIETS HISTORIE 1993-2009 TEATERKOMPAGNIETS HISTORIE 1993-2009 Den gamle og nedslidte DSB-remise overgik i 1992 fra at være noget nær en ruin til at være et af byens kultursteder inspireret af præst og idemand Arne Ørtved og Birgit

Læs mere

Program Velkommen til Kulturmødet Samtale og oplevelse

Program Velkommen til Kulturmødet Samtale og oplevelse Program Velkommen til Kulturmødet Samtale og oplevelse Nykøbing Mors 22.-24. august 2013 Kulturmødet 2013 Program Kulturmødet Programredaktion Niels Otto Degn Anne Marie Heide Hviid Simon Cens Jensen Claus

Læs mere

Dansk Spillemandsmusik 1660 1999

Dansk Spillemandsmusik 1660 1999 Dansk Spillemandsmusik 1660 1999 - med særligt henblik på spillestilen Speciale ved John Bæk (910558) Musikvidenskabeligt Institut Aarhus Universitet 21/6-1999 (revideret juli 2006) Vejleder: Kirsten Sass

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

INDENFOR MURENE af Henri Nathansen

INDENFOR MURENE af Henri Nathansen INDENFOR MURENE af Henri Nathansen Undervisningsmateriale Kære Undervisere og elever Dette undervisningsmateriale handler om den store, danske teaterklassiker Indenfor Murene, som er skrevet af Henri Nathansen

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053

2013/14. AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Beretning og årsregnskab 2013/14 AALBORG TEATER CVR-nr. 4707 4053 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors. åtegning på årsregnskabet... 4-5 Beretning...6-25.

Læs mere

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING ÅRSBERETNING 2004 Å R S B E R E T N I N G 2004 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi

Læs mere

GROB DET 6. KONTINENT

GROB DET 6. KONTINENT Teater GROB præsenterer nu den 3. forestilling i værket DET 6. KONTINENT, som gennem seks nyskrevne og sammenhængende forestillinger skildrer dansk identitet i globaliseringens tidsalder. Denne gang lander

Læs mere

I 1920 erne og 1930 erne var der tale om en

I 1920 erne og 1930 erne var der tale om en 36 Begrebet Politisk teater I 1960 erne og 1970 erne var der ingen, der var i tvivl om, hvad politisk teater var. Begrebet er imidlertid blevet problematiseret især i 1990 erne. Fra at være en marxistisk

Læs mere

KLINT. Rødvig d. 14. januar 2015. Ansøgning om 75.000 kr. til produktion og gennemførelse af stemme-, rytme- og lysværket KLINT.

KLINT. Rødvig d. 14. januar 2015. Ansøgning om 75.000 kr. til produktion og gennemførelse af stemme-, rytme- og lysværket KLINT. Logo for projektet ved Birgit Løkke KLINT Rødvig d. 14. januar 2015 Ansøgning om 75.000 kr. til produktion og gennemførelse af stemme-, rytme- og lysværket KLINT. I november 2014 præsenterede vi, Birgit

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Dagen før. Aarhus Teater store scene 13. december 2013-25. januar 2014-1. februar 2014

Dagen før. Aarhus Teater store scene 13. december 2013-25. januar 2014-1. februar 2014 PRESSEMateriale Dagen før Aarhus Teater store scene 13. december 2013-25. januar 2014-1. februar 2014 DAGEN FØR ER EN SAMPRODUKTION MELLEM AVENY-T, DET KGL. TEATER OG AARHUS TEATER 2 Jeg er popsanger og

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus"

Palle P. DR-TV Århus - Den første tid i Århus Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus" Først lidt om hvordan jeg selv blev scenograf her i DR i 1963. Jeg havde som udgangspunkt beskæftiget mig som arkitekt med mange grene af faget fra sygehuse

Læs mere